Produkters miljöinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produkters miljöinformation"

Transkript

1 ! Willy Karlsson, Högskolan Trollhättan- Uddevalla / SME-network for Sustainable Development & Quality Management! Carl-Otto Nevén, Assess AB! Maria Brahm, Högskolan Trollhättan- Uddevalla Miljöledningsprojektets Årliga möte10 november 2004, Sollentuna

2 Fokus på: Kommunikationen av produkters miljöprestanda Disposition:! Vad har gjorts? kort bakgrund! Olika aspekter på kommunikationen av produkters miljlöprestanda! Vad händer nu pågående arbeten

3 Vad har gjorts? kort bakgrund Märken och deklarationer:! Typ I kriteriebaserade, tredjepartsgranskade (ISO 14024)! Typ II egna miljöuttalanden (ISO 14021)! Typ III miljövarudeklarationer, EPD, ej kriteriebaserade, tredjepartsgranskade (ISO 14025) Aktörer :! ISO, SIS! Nordiska ministerrådet/sis Miljömärkning! NGOs, SNF! Miljöstyrningsrådet! Branschorgan! Konsumenter! m.fl.

4 Vad har gjorts? kort bakgrund Typ I märken (exempel)/ Aktörer! Bra miljöval ( Falken ) / SNF, Konsumenter! Svanen / Nordiska Ministerrådet, SIS Miljömärkning, Konsumenter! EU-blomman / EU, SIS Miljömärkning! Krav / Föreningen Krav " Fördelar: framgångsrikt vid B2C och upphandling, trovärdighet " Nackdelar: användningsfasen, jämförelser

5 Vad har gjorts? kort bakgrund Typ II egna miljöuttalanden! Förekommer t.ex. inom byggmaterial, IT ( elektronik ), kontors- och rengöringskemikalier (framför allt för B2B) " Fördelar: Ger möjlighet att kommunicera miljöprestanda, där Typ I eller Typ III inte är möjligt, eller realistiskt " Nackdelar: Trovärdighet (p.g.a. avsaknad av tredjepartsgranskning)

6 Vad har gjorts? kort bakgrund Typ III miljövarudeklarationer! LCA-baserad information, enhetligt strukturerad genom PCR (produktkategoriregler)! Svensk modell certifierade miljövarudeklarationer / Miljöstyrningsrådet (anammas i allt fler länder, Italien, Korea, Japan. Danmark, Canada, m.fl.) " Fördelar: Adderbarhet, Jämförelser av produkter & tjänster, Trovärdighet, Återanvändning av data, Relevant information, Vedertagen praxis " Nackdelar: Tolkning och förståelse på konsumentmarknaden, användarvänlighet

7 Aspekter på kommunikation Vilka är egentligen användarna? Sändare respektive mottagare av information, budskap? Direkta:! Tillverkare Köpare/Konsument! Tillverkare Distributör/Återförsäljare! Distributör/Återförsäljare Köpare/Konsument! Practioners Indirekta:! Miljöpolitiska styrmedel för t.ex. politiker, myndigheter, miljöorganisationer, m. fl. opinionsbildare

8 TYP I TYP II TYP III Märkning Svanen Bra Miljöval Krav EU-blomman Egna Uttalanden Svensk Byggdeklaration Deklarationer E P D RELATIONER Konsumenter Inköp Offentlig upphandling Produkters Miljöinformation Projekt Miljöledning/Vision SIS Carl-Otto Nevén

9 Aspekter på kommunikation B2B jmf B2C! Likheter?! Skillnader?! Kunskap? Utbildning? Kanaler för kunskap? Är det/bör det vara skillnad vid B2B och B2C? Mellan Typ I, Typ II och Typ III?! Motiv och syfte för miljöanpassning av köpet?

10 Aspekter på kommunikatio Situationsanpassning? Olika för B2B, offentlig upph. och B2C? Olika nivåer av detaljinformation och komplexitet för att t.ex.:! jämföra miljöpåverkan vid tillverkning med motsvarande information om en annan, likvärdig, produkt, t.ex. resursförbrukning vid tillverkning! jämföra en produkts miljöprestanda vid användning med en annan, likvärdig, produkt, t.ex. resursförbrukning! få tillräckligt med information om en produkts miljöpåverkan under hela livscykeln där produkten utgör en komponent i ett större sammanhang, t ex EPD.

11 Aspekter på kommunikation B2B jmf Offentlig upphandling! Likheter?! Skillnader?! Hur tungt väger t.ex. politiska/policybaserade värderingar mot ekonomiska hänsyn?! Motiv och syfte för miljöanpassning av köpet?! Top-Down - perspektiv: Betydelse och konkretiseringsgrad?

12 Aspekter på kommunikation Paketering av information/budskap viktning av information! Miljöprestanda vs funktion, prestanda, service, pris (inköpspris vs LCC), leveranssäkerhet, etc.! Miljöprestanda vs andra tillhörighetslojaliteter, t.ex. svensktillverkat, närodlat, kommer pengarna tillbaks, etc.

13 Aspekter på kommunikation Paketering av information/budskap viktning av information, forts.! Miljöprestanda vs andra SR värderingar, t.ex. rättvisemärkning! Helhetsperspektiv (t.ex. LCA) mot enfaktorsinformation! Produktperspektiv mot konsekvensperspektiv. Är det t.ex. klokt eller ej att köpa miljömärkta EMV?

14 Vad händer nu pågående arbeten! EU / Olika IPP-relaterade projekt, t.ex. DEEP (Developing Effective and Efficient Product Schemes Assessing and expanding product information schemes between voluntary and mandatory approaches)! UNEP projekt! Nordiska Ministerrådet! Universitet/Högskolor: Konsumentbeteende (miljöpsykologi), Etik och konsumtion (ekonomi, filosofi, sociologi)

15 Vad händer nu pågående arbeten

Del 1, Järnvägar och miljön

Del 1, Järnvägar och miljön 1 Del 1, Järnvägar och miljön I samhällsdebatten framhålls ofta järnvägens miljöfördelar och att andra trafikslag inte fullt ut "betalar" för den miljöbelastning de ger upphov till. Järnvägens relativa

Läs mer

Inköp av varor och tjänster

Inköp av varor och tjänster Inköp av varor och tjänster J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M J Ä R F Ä L L A K O M M U N S M I L J Ö D I P L O M I miljöutredningen ska du redovisa era riktlinjer för miljöanpassade inköp

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Miljöinformation för företag

Miljöinformation för företag Miljöinformation för företag Miljöfrågor får allt större vikt i samhället vad det gäller miljökrav från myndigheter, företagskunder och konsumenter. Som verksamhetsutövare är det en god idé att analysera

Läs mer

Räkna med livscykelns miljöprestanda Anavitor

Räkna med livscykelns miljöprestanda Anavitor RAPPORT Räkna med livscykelns miljöprestanda Anavitor Martin Erlandsson, IVL Jan-Anders Jönsson, Åkej Daniel Enström, Åkej B1709 2007 Rapporten godkänd 2007-02-20 Lars-Gunnar Lindfors Forskningschef Organisation

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Scores rapportserie 2015:2 Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Kristina Tamm Hallström & Emelie Adamsson Den eskalerande organiseringen bakom skapandet

Läs mer

Ekologiskt hållbar TILLVÄXT NUTEK NATURVÅRDSVERKET

Ekologiskt hållbar TILLVÄXT NUTEK NATURVÅRDSVERKET TILLVÄXT NUTEK Ekologiskt hållbar NATURVÅRDSVERKET EKOLOGISKT HÅLLBAR TILLVÄXT. Naturvårdsverket & NUTEK FÖRORD. Syftet med denna idéskrift är att belysa hur regeringens mål om en ekologiskt hållbar utveckling

Läs mer

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT ID: 12775 FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT Förstudie Monica Björk Byggmaterialindustrierna Anna Jarnehammar och Johanna Freden IVL Svenska Miljöinstitutet Elin Salomonsson, Robert af Wetterstedt

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Miljömärkning av bärbara datorer

Miljömärkning av bärbara datorer Miljömärkning av bärbara datorer - drivkraft för miljöanpassad produktutveckling? Åsa Hedman Elin Ängquist Examensarbete 2011 Carolina Miljö- och Carlsson energisystem Teknik och samhälle Lunds Tekniska

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Bil- & småhusförsäkring Kriterier 2011:3

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Bil- & småhusförsäkring Kriterier 2011:3 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Bil- & småhusförsäkring Kriterier 2011:3 1 Bra Miljöval Naturskyddsföreningens miljömärkning Naturskyddsföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN?

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:4 VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? KONSEKVENSANALYS AV STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL BILDANDE AV Sven-Olof Ryding MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2010-12-08 SIDOR 2 (60)

Läs mer

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Ingrid Wadman 2014 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Sammanfattning 3. Förord 4

Sammanfattning 3. Förord 4 Innehåll Sammanfattning 3 Förord 4 Så här genomfördes undersökningen 5 Bakgrund 5 Urval av branscher och företag 5 Styrgrupp för projektet 6 Anslutande projekt 6 Näringslivets miljöarbete och Sveriges

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Köpbeteende, livsstil och varumärken

Köpbeteende, livsstil och varumärken Köpbeteende, livsstil och varumärken En forskningsöversikt över hållbar konsumtion med fokus på dagligvaror RAPPORT 5492 JUNI 2005 Köpbeteende Varumärke Livsstil Köpbeteende, livsstil och varumärken En

Läs mer

Miljöpolitik och styrmedel Fallstudie: Kläder

Miljöpolitik och styrmedel Fallstudie: Kläder KTH, Kungliga tekniska högskolan Avdelningen för industriell ekologi 100 44 Stockholm Miljöpolitik och styrmedel Fallstudie: Kläder Annika Carlsson-Kanyama Avdelning för industriell ekologi, KTH, Stockholm

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Resursindex för energi

Resursindex för energi RAPPORT Resursindex för energi Martin Erlandsson Eje Sandberg 1) B2156 Juli 2011 1) Aton Teknik AB Rapporten godkänd: 2014-02-21 John Munthe Forskningschef RESURSINDEX FÖR ENERGI rapport 2011:7 RESURSINDEX

Läs mer

Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring?

Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring? Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring? En enkätstudie bland Folksams bilförsäkringskunder Linnea Eriksson Madeleine Jönsson Louise Svensson SLU, Institutionen för ekonomi Thesis 516 Företagsekonomi

Läs mer

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Juridiken Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

9000 & 14000 NYTT OM. Ett panorama för helhet och delar. synvinkel rymd överblick utsikter SIS FORUM. Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL

9000 & 14000 NYTT OM. Ett panorama för helhet och delar. synvinkel rymd överblick utsikter SIS FORUM. Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL NYTT OM 9000 & 14000 Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL Aktuellt 2 Den interna revisionen ger bränslet till ständig förbättring 4 Fokus på företag: Atlas Copco Secoroc AB 8 Nyckeltal och prestandaindikatorer

Läs mer

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006 Företagens syn på miljöutmaningen Företagens miljöarbete Resultat av miljöarbetet för företaget Problembild Intressenter Drivkrafter Aktiviteter Åtgärder Organisering Resultat Ef f ekter Hinder och attityder

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

Robust LCA: Typologi över LCA-metodik två kompletterande systemsyner

Robust LCA: Typologi över LCA-metodik två kompletterande systemsyner RAPPORT Robust LCA: Typologi över LCA-metodik två kompletterande systemsyner Martin Erlandsson Tomas Ekvall Lars-Gunnar Lindfors Kristian Jelse B 2122 Januari 2014 Rapporten godkänd 2014-02-18 John Munthe

Läs mer

Jordens Vänner (JV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet.

Jordens Vänner (JV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. h s a ten w e v m n a s e re ta miljö r G a v s v a ng i n l å m n grö Jordens Vänner (JV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen verkar

Läs mer