Rapport till SRIV.s styrelse, gällande uppdraget Hälsokommite n fick om ögonproblem hos den italienska vinthunden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till SRIV.s styrelse, gällande uppdraget Hälsokommite n fick om ögonproblem hos den italienska vinthunden."

Transkript

1 Steninge Rapport till SRIV.s styrelse, gällande uppdraget Hälsokommite n fick om ögonproblem hos den italienska vinthunden. Vår uppgift har varit att förklara och definiera Glaskroppsframfall ( Vitreusprolaps ) och Vitreusdegeneration och vad dessa diagnoser betyder för den enskilde hunden, samt undersöka vad som är känt angående ärftlighet. Vi har under 2012 sökt kunskap överallt men kunde tyvärr konstatera, att det är dåligt med denna varan. Vi har även sökt svar hos SKK:s avelsråd och ögonpanel. Med viss besvikelse tog vi emot beskedet, att kunskapen är mycket begränsad. Detta är i och för sig inte konstigt då dessa defekter endast finns hos några få raser, vilket också styrker att detta är genetiska problem. Då det ligger på rasklubben att ta fram material, har vi givetvis inte nöjt oss med detta utan startat en egen forskning i ämnet, för att se vad som är känt. Vi började med att se hur det ser ut Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 ( VD med avskiljd glaskropp) Det nästan runda hålrummet bakom själva linsen är ögongloben. Denna fylls upp av glaskroppen. Denna kropp består av vatten och hyaluronsyra, som gör att den får en geléaktig koncistens. Glaskroppen är vidare genomskinlig då ljus skall passera till näthinnan. Glaskroppen sitter fast i linsens baksida och i näthinnan med trådar. Vid Glaskroppsframfall (Vitreusprolaps ) släpper en del trådar, och glaskroppsmassa tränger ut vid sidan om linsen till den främre ögonkammaren se fig 2.) Detta tillstånd är hos en del andra raser

2 förknippat med linslossning, dvs hela linsen lossnar med blindhet som följd. Detta har så vitt vi vet inte varit fallet hos vår vinthund. Vi vill ta reda på om GF är ett tidigt symtom på en fortsatt utveckling (eller degeneration )? Nu över till Vitreusdegeneration Degenereration definieras som: Förändringar i celler, vävnader eller organ som medför, att funktionen nedsätts eller upphör. Glaskroppen är uppbyggd av Hyaloronsyra och vatten. Syran som huvudsakligen är uppbyggd av par av N-acetylglukosamin och glukoronsyra (egentligen polymerer av enkla sockerarter) dvs. kolhydrater och inga proteiner. Dessa molekyler slår sig ihop i tusental, och bildar långa, långa kedjor. Molekylerna blir enorma, och härigenom fås egenskapen att binda stora mängder vatten. Blandningen av denna syra och vatten, blir geléaktig. Redan vid en vattenlösning på en procent har man en gél. Hyaloronsyra finns nästan överallt i kroppen. Den har olika funktioner, bl.a. som smörjmedel och som stötdämpare i leder, och binder vatten i huden. I skönhetsindustrin används den som fillers, t.ex. vid läppförstoring, och som injektioner i huden. Den penetrerar huden, återger spänst, och återfuktar denna,sägs det. Tvivel finns.den är nog bäst på att släta ut rynkor. Industriellt utvinns den bl.a. ur tuppkammar, och ges ibland som ledinjektioner. Finns också som innehåll i hudkrämer m.m. Tveksamhet råder även om dessa effekter. Hyaloronsyra fungerar nog bäst i kroppen! Glaskroppen har i huvudsak två uppgifter, dels skall den tillsammans med linsen och hornhinnan bryta ljuset på ett sätt som näthinnan kan läsa av, och vidareskicka ljuset som elektriska impulser till synnerven. Den andra stora uppgiften är att hålla näthinnan på plats. Glaskroppen innehåller inga nerver eller kärl. Den innehåller en del celler som skall ta hand om skräp som bildas efter blödningar, infektioner m.m. Eftersom glaskroppen saknar blodflöde (ljus måste kunna passera) kommer näring genom ett annat cirkulationssystem. Detta system för även bort oönskat material ( så länge detta system fungerar! ) Ökad förekomst av skräp gör att ljuset bryts felaktigt, och det kan uppstå synintryck som blixtar och fläckar, som flyger omkring. Hjärnan brukar dock kunna lära sig, att läsa av även detta, om det inte är för mycket. Tyvärr kan vi inte fråga hundarna hur de upplever detta. Hyaloronsyra bryts hela tiden ner och återbildas i samma takt. Den har en halveringstid på runt två dagar. Cirkulationssystemet måste här fungera. Vad händer om Hyaloronsyrabildningen sjunker och inte kan nå de nivåer som krävs?

3 Det är då vi får Vitreusdegeneration Hos människa börjar denna åldrande- process ibland vid 50-årsåldern. Hos våra diagnosticerade hundar redan vid tvåårsåldern! Återbildningen av syra blir för dålig och detta får konsekvenser. Om glaskroppen från början var klar och spänstig blir den efterhand vattnigare och faller ihop, och ser till slut ut som en badboll en italienare satt tänderna i. Den skrumpnar efter hand och klarar inte av sina uppgifter. Den lossnar från näthinnan och mellanrum skapas mellan näthinnan och den skrumpna glaskroppen. (Vitreus detachment) Mellanrummet fylls upp av kroppsvätska (ej geléaktig). Från att från början ha varit helt rund, blir glaskroppen nu konisk. Sker denna avlossning snabbt, medan trådarna fortfarande är starka kan glaskroppen rycka med sig delar av näthinnan och då blir det ett hål i denna. Större partier av näthinnan kan också ryckas bort med blindhet som följd. Hos människa vet man att denna avskiljning av glaskroppen sker mycket tidigare hos närsynta personer! Är alla diagnosticerade hundar närsynta kanske? Behövs glasögon? I glaskroppen flyter också runt s.k. floaters (rester från födseln ) som efter en glaskroppsavskiljning får mindre utrymme att röra sig på, och dessa kan störa synen, och risken kan öka för näthinneavlossning.rester av glaskroppshinnorna (slöjor ) stör också. Efter andra ögoninfektioner flyter det runt fibrinrester. Fibrin kan bilda nät som syns i glaskroppen och kan ses som tillfällig VD. (anm. Fibrin är samma ämne som det av EU numera godkända Köttklistret, som finns i mycket färdigmat), Dessa rester äts upp av de ursprungliga cellerna om cirkulationssystemet fungerar. Tappar GF sin ursprungliga förmåga att ta hand om skräp, ökar risken sålunda för allehanda synproblem! Vitreusdegeneration finns hos såväl människor som djur. Hästar grisar, hund och katt kan drabbas. Glaskroppens viktigaste uppgift anses vara att hålla retina (näthinnan) på plats, och speciellt hos djur med snabba huvudrörelser. Det är lätt att föreställa sig hur det ser ut då en vinthund jagar med en förkrymt, slaskig glaskropp i ögonhålan, glaskroppen kastas runt och irriterar näthinnan ( Se den tredje figuren ovan).det finns också samband mellan VD och allvarliga ögoninfektioner (uveitis ) som kan leda till blindhet, och andra syn problem. Det finns också exempel på tillfälliga synnedsättningar, de kan gå över om glaskroppen har kvar sin förmåga att rena sig, dvs. inte är degenererad. Det pågår en internationell debatt om orsaker till VD och glaskroppens betydelse.

4 Ovanstående gick att ta reda på med utgångspunkt av Nationalencyklopedin, Wikipedia, olika företag som producerar läkemedel inom ögonområdet, som Bohus Bio Tech, Strömstad och Hyalogic,USA versamma inom vet.och humanprodukter, samt material från hundratalslänkar härstammade från dessa, bl.a. till ögonkliniker både på djur och humansidan. Wisegeek m fl. Det mest anmärkningsvärda med materialet var samstämmigheten. Alla verkade överens. Vi kommer snabbt in i den veterinära världen som synes. Vi lämnar denna. Sammanfattningsvis kan vi säga att denna åldrandeprocess börjar alldeles för tidigt hos diagnosticerade hundar. Synförsämringar uppstår då glaskroppen grumlas och risk för övriga komplikationer ökar. Evolutionsbiologi. Orsaken till ovanstående defekter kan bero på ärftliga förändringar i DNA, uppkomna hos någon anfader till våra hundar. Dessa defekter brukar vara recessiva, dvs du behöver anlag både från mamma och pappa för att få defekten. I naturen försvinner sådana här skador av sig själva genom att djuren inte inavlar sig. Sådana skyddsmekanismer finns inbyggda i systemet. Ett exempel är parbildning som finns hos många djurarter. Antalet barn begränsas, både hos mamman och pappan, av antalet gemensamma barn. I Djuravel är det lätt att få med sig sådana här defekter, speciellt om de inte syns. Ett exempel: I England avlade man slut på friska gener som innehöll koderna för reglering av urinsyrenivån hos Dalmatinerhundarna. Dessa fick utfällningar i uringångarna och avled av komplikationer vid sjuåttaårsåldern. En uppfödare korsade in en frisk pointer från USA och efter ett par generationer såg även dessa hundar ut som dalmatiner. Dessutom hade de normala urinsyrenivåer.om avelsbasen blir för snäv får man hålla tungan rätt i mun som uppfödare.arvsgången visade sig vara recessiv. Vi går tillbaka till vår hyaloronsyra. ( Grekiska hyalo betyder glasaktig och ouron betyder urin.) Tanken ligger nära till hands att jämföra! Vi har också att göra med en urinsyra! Hoppet om recessiv arvsgång kvarstår! Eftersom våra defekter kan vara resultat av mekanismerna av det naturliga urvalet satte vi upp en hypotes om Enkel recessiv avel. SSVO och många andra utgick från att GK-framfall nedärvdes på detta vis. Vi kontrollerade med våra ögonlysta hundar och det verkar stämma. Utförliga beräkningar finns gjorda i ögonbrev publicerade i Levretten.

5 Är det verkligen så här lätt? Bara misstanken om att det är så här, gör att det är värt att reda ut. Så här skulle vi kunna använda alla idag aktuella hundar. Allt bygger på att B är underställt A, dvs. A vinner alltid om A och B möts. Hur avgör vi om arvsgången stämmer? Endast mera info om alla hundar gäller. Ögonlys alla avelsdjur t.ex. Om vi kan visa att det är recessiv avel öppnar sig oanade möjligheter. En hund utan skadad gen har två friska gener En hund(anlagsbärare men helt frisk) en frisk en skadad En defekt hund har två skadade gener AA AB BB Titta på följande två avelskvadrater: Fig 4. Fig 5. Obs.varje ruta motsvarar 25% förväntat resultat. Är din älskade tik den finaste som finns men diagnosticerad med både VP och VD? Kalla henne Gunda. Para henne med en hund utan skadad gener. Denne hane heter Torsten. Och vad blir det av detta? Kanske fyra, alla helt friska valpar (men anlagsbärare) Jag antar att detta är betydligt trevligare än att kanske få fyra diagnosticerade valpar? Fig 4. Till fig 5. Hur går det om du sedan parar hundar ur AB-kategorin med varandra? DU får i snitt 75% valpar som senare ögonlyses med u.a. Som bonus är också 25% av valparna helt utan skadade gener.används dessa vidare i aveln blir alla deras valpar friska oberoende vem man parar med. O.s.v Vi kan senare lägga ut kvadrater med utförligare kommentarer separat.

6 Veterinärer hänvisar ibland till rasklubben i dessa frågor. Om inte den vet, vem vet då? M.a.o. Det här är vår egen sak att lösa.detta fordrar uppfödarnas medverkan! Förslag inför framtiden Vi har fått känslan av att den stora majoriteten av uppfödare ansluter sig till uppfattningen, att det är bättre att försöka avla bort defekterna, än att permanenta dessa. Vem vill ersätta öga 1.) med öga 2.) och 3.)? Vi ser två alternativ 1. Uteslut diagnosticerade hundar från aveln. Effekterna blir att problemen är borta på kanske tre generationer. Detta är visat i Ögonbrev 1. Detta förslag har vi övergett, då vi har insett, att genpoolen begränsas i alltför stor utsträckning. Detta är dock den enda metod som återstår om inte följande förslag vinner gehör. 2. Inga avelsrestriktioner. Avdramatisera hela problemet en smula, ögonlys bara hundarna innan avel, så att vi kan utvärdera efter hand, och se om arvsgången stämmer. Avsikten med ögonlysningen är inte i första hand att hitta defekta hundar, utan att hitta de hundar som är helt utan skadade gener och se till att utnyttja dessa. Skadade gener finns idag nästan överallt! Många B är gömda bakom många A. Så ta det lugnt. Kan man para defekta hundar? Javisst, bara man ögonlyser. Bra för utvärderingen, sämre på sikt för uppfödaren, då det tar lite längre tid att komma tillrätta med sin uppfödning. För att detta skall lyckas måste så många som möjligt ställa upp. De som ställer upp kan relativt enkelt avla bort defekterna, då de vet sina hundars ögonstatus. Detta får ta den tid det tar. När nivåerna har minskat till acceptabla nivåer hos det stora flertalet, och få hundar med diagnoser dyker upp, övergår vi till metod 1. Och stänger avel för diagnosticerade hundar. Sitter man då med Svarte Petter i form av VD eller VP hund, för att man inte har ögonlyst under denna informationsinsamlingsperiod har man bara sig själv att skylla. Det är ett aktivt val man har gjort.. Kanske kan vi ordna till ett DNA-test så vi kan skilja AA från AB.

7 I Praktiken Ögonlysningarna registreras i vanlig ordning i Avelsdata.Utförliga schema för recessiv avel läggs ut på SRIV:s hemsida. Vi står också alltid till tjänst. I övrigt lämnar vi över till styrelsen.kör igång! Hälsokommitén SRIV. / Tommy Hansson Om någon har några frågor på materialet eller bara är allmänt nyfikna är ni välkomna att kontakta Tommy Hansson,Steninge

Kristina Narfström - känd ögonspecialist och forskare- hemma i Sverige igen

Kristina Narfström - känd ögonspecialist och forskare- hemma i Sverige igen Kristina Narfström - känd ögonspecialist och forskare- hemma i Sverige igen Kristina Narfström är ett välkänt namn inom veterinärmedicinen. Hon är en av våra mest erkända veterinärer inom ögonsjukdomar

Läs mer

Forskningens dag 2007. Ögat i blickfånget. En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten

Forskningens dag 2007. Ögat i blickfånget. En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten Forskningens dag 2007 Ögat i blickfånget En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten Umeå universitet Du kan också bidra... till den medicinska forskningen vid Umeå universitet och Norrlands

Läs mer

KAN SKADLIGA GENER UTROTAS?

KAN SKADLIGA GENER UTROTAS? KAN SKADLIGA GENER UTROTAS? Den bärande idén bakom omfattande s.k. genetiska hälsoprogram är att det är möjligt att befria en hundstam från skadliga gener. En diskussion kring utformning av program för

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte Kongenital katarakt Barn födda med gråstarr Nike Müller-Brunotte Nike Müller-Brunotte Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm Stockholm februari 2013 Kongenital katarakt är ett mycket sällsynt handicap. Kanske

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier

RAS Rasspecifika avelsstrategier RAS Rasspecifika avelsstrategier Nova Scotia Duck Tolling Retriever VERSION 2014-01-02 1 INLEDNING Nova Scotia Duck Tolling Retriever, fortsättningsvis benämnd tollare, är en hundras som under de senaste

Läs mer

SKKs avelskommitté informerar om genetiska tester

SKKs avelskommitté informerar om genetiska tester SKKs avelskommitté informerar om genetiska tester Tillgången till genetiska tester för olika sjukdomsanlag hos hund ökar lavinartat. Att som uppfödare eller hundägare bedöma nyttan med och tillförligheten

Läs mer

Veterinärinformation från Doggy AB

Veterinärinformation från Doggy AB 2/97 2/04 ÅRGÅNG 28 Veterinärinformation från Doggy AB Att ta sitt ansvar Dagens samhälle präglas av allt fler trender. Djurmatsindustrin och hela industrin runt våra sällskapsdjur är inget undantag. På

Läs mer

Ärftliga ögonsjukdomar i Västerbotten

Ärftliga ögonsjukdomar i Västerbotten Ärftliga ögonsjukdomar i Västerbotten Ola Sandgren Universitetslektor, överläkare Enheten för oftalmiatrik Redan när man föds kan man ha symtom som beror på en ärftlig ögonsjukdom. Man kan också få symtom

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Hej alla medlemmar! /Maria Weinehall, Ordf. SPKK maria@spkk.se

Hej alla medlemmar! /Maria Weinehall, Ordf. SPKK maria@spkk.se Hej alla medlemmar! I detta nummer av PeKå har vi bl.a. gjort en djupdykning i det juridiska trasslet som omgärdar hundköp, och så berättar Tuva 10 år om hur det är att ha en PK. Men vi börjar med en rapport

Läs mer

Att förstå människor och förstå ett språk

Att förstå människor och förstå ett språk Proseminarium vt 1997 för Nikolai Enckell Filosofiska institutionen vid Åbo Akademi Att förstå människor och förstå ett språk Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Medvetande, beteende och

Läs mer

Population en for PK I dagslaget finns det bara nagra tusen Prazsky Krysarik i varlden och bara ett knappt hundratal registrerade i Sverige. Manga farre av dessa finns i aktiv avel, sa den riktiga avelspopulationen

Läs mer

Ushers syndrom Nyhetsbrev 257

Ushers syndrom Nyhetsbrev 257 Nyhetsbrev 257 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer med barn med funktionshinder bor och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som har samma diagnos,

Läs mer

Hur läker senor och ledband?

Hur läker senor och ledband? Hur läker senor och ledband? Per Aspenberg 2013 Om sen och ledbandsskador: Ett kompendium Per Aspenberg Vad händer när man stukar foten? Går ledbandet av eller töjs det ut? Hur lång tid tar det innan det

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser HUVUDBROSCHYR Upplev friheten utan glasögon och linser 1 Ögonlaser 5 Behandlingsmetoder 6 Steg för steg 8 Vanliga frågor 10 Risker & biverkningar 11 Linsbyte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Steg för steg

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Dokumentation nr 481. LCHAD-brist ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER. Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.

Dokumentation nr 481. LCHAD-brist ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER. Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska. Dokumentation nr 481 LCHAD-brist ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.se LCHAD-BRIST Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser

Läs mer

Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin

Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin Börja tidigt att vänja hunden vid hantering. Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin Tyvärr har många hundägare väldigt litet kunskaper om hur hundarnas tänder ska skötas. Det är en utbredd missuppfattning

Läs mer

Sjögrens Syndrom, Vad är det? Översatt av Joanna och Isabella Winter, Malmö.

Sjögrens Syndrom, Vad är det? Översatt av Joanna och Isabella Winter, Malmö. Sjögrens Syndrom, Vad är det? Översatt av Joanna och Isabella Winter, Malmö. Ur The Sjögren s Syndrome Survival Guide, med tillåtelse av författarna Teri R.Rumph, Ph.dr och Kathy Morland Hammit, f.d. ordf.

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer