Det finns så. att överleva måste man erbjuda bra kvalitet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det finns så. att överleva måste man erbjuda bra kvalitet."

Transkript

1

2 @

3 Det finns så många kändismärken och för att överleva måste man erbjuda bra kvalitet.

4 Hip-hop-stjärnan Sean Combes lanserade Sean John eyewear i samarbete med Marchon i våras.

5 Sophia Loren Eyewear grundades redan 1980 och är de äldsta kändisglasögonen. Märket står för tidlös skönhet, precis som Sophia Loren själv, och riktar sig till kvinnor över 40 år. he~ci c~g YZ h`v avchzgv h^cv `daaz`i^dczg# C~g 7ZndcX h `a~yzhb~g`z =djhz d[ 9Z" gdc h`jaaz ^cigdyjxzgvh ÒX` ]dc \ gv YZi ^ DegV] L^c[gZnh ik"h]dl# :c b _a^\]zi hdb d`~cyv YZh^\cZgh WVgV `Vc Yg bbv db# BZc YZi Òcch dx`h g^h`zg bzy Vii hvb" bvc`deeav h^ii cvbc bzy egdyj`izg# BVc `Vc i^aa ZmZbeZa [gvbhi hdb Vaai[ g `db" bzgh^zaa dx] db egdyj`izc ~g Y a^\ `Vc YZi gzóz`izgv i^aawv`v e `~cy^hzc# Å <ZcZgZaai Wgj`Vg bvc h~\v Vii YZi ~g [ gyzav`i^\vgz ~c Vii WVgV \ gv gz`avb [ g Zc egdyj`i Z[iZghdb Vaab~c]ZiZc d[ivhi ^ciz jee[viivg YZi hdb db `~cy^hzc h~a_zg ji h^\ a^`v bnx`zi# 9Zhhjidb [ g _j `~cy^" hzc hi ggz `dcigdaa kzg egdyj`izc# u VcYgV h^yvc ^cczw~g YZi Zc hi ggz g^h` db egd_z`" izi \ g Y a^\i! [ g`avgvg B^XVZa 9Va c# tc h a~c\z ~g YZi [gvb[ gvaai ^ JH6 hdb `~cy^hb~g`zc ]Vg [gvb\ c\! k^a`zi WaVcY VccVi WZgdg e Vii bvc ]Vg Zc a~c\gz igv" Y^i^dc Vk Vii Vck~cYV h^\ Vk `~cy^hvg ^cdb bvg`cvyh[ g^c\ Y~g# 9Zi ~g dx`h Zc hi g" gz bvg`cvy# 6kh~iic^c\Zc [ g Zc hkzch` Vgi^hi ~g [ g a^izc [ g Vii YZi h`v a cv h^\# 6ii ÓZg VbZg^`Vch`V b~g`zc ^ciz ZmedgiZ" gvh i^aa HkZg^\Z [ g`avgvg B^XVZa 9Va c bzy Vii `~cy^hegdyj`izg \ZcZgZaai ]Vg Zc `dg" ivgz a^khxn`za# D[iV avchzgvh YZ ^ hvbwvcy bzy Zc cn Òab ZaaZg Zc cn h`^kv dx] b c\v \ c\zg ]^cczg bvc ^ciz hvihv e Zmedgi ^ccvc egdyj`izc Wa^g ^cv`ijzaa# HjhVccZ A_jc\! hdb d[iv ~g ^ JH6 ^ h^ii VgWZiZ! igdg dx`h Vii `~cy^hegdyj`izgcvh b iia^\v [gvb\ c\ ^ HkZg^\Z WZgdg e Vii k^ ~g bzg `g~hcv# Hi^ab~hh^\i ~g YZ c~ba^" \Zc ^c\zc ] _YVgZ Zca^\i ]ZccZ dx] YZ ]Vg ^c\zc ] \ hivijh ^cdb bdyzk~gayzc# :ca^\i HjhVccZ ]Vg dx`h [ZcdbZcZi c ii Zc `ja" bzc ^ JH6/ Å BVc `Vc VcV Zc k^hh VkbViic^c\! h~" \Zg HjhVccZ A_jc\# 9Zi hzg bvc e [ gh~a_" c^c\zc# ; gg ÒX` `~cy^hb~g`zc VjidbV" i^h`i jeeb~g`hvb]zi! bzc cjbzg WZb ih YZ bzy Zc \~hec^c\# 9Zi Òcch h b c\v `~cy^hb~g`zc dx] [ g Vii kzgazkv b hiz bvc ZgW_jYV WgV `kva^izi# <lzc HiZ[Vc^h b~g`z A#6#B#7 ~g 3 Efva Attling är en erkänt skicklig designer som dessutom sprider stjärnglans över sina bågar# Den franske skådespelaren Jean Réno, känd från filmerna Leon och Det stora blå, har ett eget glasögonmärke sedan 2002 och har flera gånger synts på Silmo för att göra reklam för det.

6 INTRODUCING Du har utmanande tillpassningar. Vi har inom kort skräddarsydda silikon hydrogel linser. Perfekt! CV/HW/AIRG/PA/070509/SE A Worldwide Leader in Silicone Hydrogel Technology

7 I en köpsituation med många produkter som vi har svårt att skilja åt väljer vi gärna den produkt vi känner igen. Genom att välja en produkt som sticker ut kan bäraren få en viss beundran för sitt val.

8 INTRODUCING Du har utmanande tillpassningar. Vi har inom kort skräddarsydda silikon hydrogel linser. Perfekt! CV/HW/AIRG/PA/070509/SE A Worldwide Leader in Silicone Hydrogel Technology

9

10

11

12

13 Vi utvecklade glas med ett mycket tunt lager guld och väldigt mörka glas. De är också väldigt användbara på jorden om man bestiger berg och liknande.

14 Porte de Versailles Paris - France För ytterligare information - Promosalons : Tel :

15

16

17

18

19

20 Se din kund djupt i ögonen och fråga: Vad gör du i helgen? Impression Freesign. Design efter behov.

21 Hur förbättrar man ett glas som redan är bäst? Glasen har alltid varit Rodenstocks absoluta styrka. Ta bara Impression som exempel. Det är förmodligen världens bästa progressiva glas. Glaset kan till hundra procent anpassas efter synfel och ansiktsform, vilket ger glasögonbäraren större synfält och optimal synkomfort. Så hur förbättrar man då Impression? Tja, man gör helt enkelt glaset ännu mer individanpassat. Impression FreeSign heter vårt nya progressiva glas. Förutom alla individuella parametrar kan du dessutom variera storleken på synfälten i glaset. Det innebär att dina kunder får optimal synskärpa och synkomfort, anpassad efter deras unika synprofil. Impression Freesign. Design efter behov.

22 Impression Consulting 3.2 ger dig alla värdefulla värden. Kundens synprofil ställer du enkelt i den medföljande programvaran Impression Consulting 3.0. Därefter kan ni tillsammans justera värdena för avståndsseende, mellanavstånd och näravstånd. Kontentan blir att dina kunder får ett par glasögon, designade helt efter deras intresse och synbeteende. Men då måste du förstås fråga dina kunder vad de jobbar med, eller vad de gör på sin fritid. Rodenstock Sverige, ,

23 När jag varit ute vid syncentralerna som synpedagog har jag under åren mött många teorier och vanföreställningar som att synen har försämrats av solen, av felaktig kost eller liknande. Mitt mål har varit att på enkel svenska presentera fakta som ska förhindra spridningen av myter. 0 DEN LILLA BOKEN OM SYNEN VAD HÄNDER MED DINA ÖGON NÄR DU BLIR ÄLDRE? Den lilla boken om Synen av Krister Inde Om du vill veta mer om dina ögon och synen när du blir äldre

24 Klart beroendeframkallande! SUPER HI-VISION Super Hi-Vision är en kombination av tre olika behandlingar: hard, antireflex och en smuts- och vattenavvisande behandling. Tillsammans ger de en mycket hög synkomfort. En gång Super Hi-Vision alltid Super Hi-Vision. Klart beroendeframkallande! Super Hi-Vision gör glasen: extremt reptåliga (tre gånger mer reptåliga än vanliga antireflexbehandlade plastglas) rena och klara reflexfria trygga vid mörkerkörning

25

26 »Vet du vad som skulle passa dina nya bågar! Nya Neva Secret!«AR-behandling med fullständigt neutral och färglös restreflex BBGR tel

27 @

28

29 För att TERTC ska fortsätta att vara framgångsrikt behövs alla de samarbetpartners från hela världen som kommer hit och hjälper till med föreläsningar och forskningsprojekt.

30

31

32 mod. X267

33 I reklamen anger något av dessa företag t o m att man säljer kontaktlinser utan onödigt optikerkrångel. Det innebär att man uppmuntrar patienter att inte kontrollera sina ögon regelbundet hos optiker vid användning av kontaktlinser samt att synundersökning för kontroll av ögats lämplighet för kontaktlinser och val av kontaktlins inte längre anses vara nödvändig för patienterna.

34

35 Ett alternativ är att öka kunskapen om skador genom förslagsvis ett centralt, nationellt register, som avser olika skadetyper på ögat. Det senare förutsätter samstämmighet mellan ögonläkare, optiker och Socialstyrelsen. Vitsen med ett register vore att skaffa kunskap före det att systemförändringar genomförs.

36

37 DIN SYN ÄR UNIK. VARILUX IPSEO PROGRESSIVA GLAS ÄR OCKSÅ UNIKA. TRE PROGRESSIONSLÄNGDER: VARILUX IPSEO 18, 16 OCH 14. FINNS I FÖLJANDE MATERIAL: LINEIS 1.74 STYLIS 1.67, STYLIS TRANSITIONS ORMIX 1.60, ORMIX TRANSITIONS ORMA 1.50, ORMA TRANSITIONS

38 VETENSKAP 39 Utökade rättigheter Jag hoppas alla har haft en bra sommar och att alla nu är sugna på att ta tag i en ny optikerhöst. Vårt yrke står inför många spännande utmaningar den kommande tiden. På Karolinska Institutet drar vi om några veckor igång en helt ny grundutbildningsplan vilket för oss kommer att bli väldigt spännande. Vi arbetar också med att vidareutveckla den magisterutbildning för optiker som KI har inrett. Magisterutbildningen kommer att ligga till grund för våra kommande rättigheter till diagnostiska droppar. En fråga är dock om hur vår kundkrets kommer motta våra utökade rättigheter. Det har jag inget svar på nu, men arbeten som presenteras i detta nummer handlar om vilken tillit och syn dagens kunder har på oss som optiker. Rune Brautaset Tillit och information 34 - en kundundersökning i optikerbutiker Viktiga faktorer vid val av optikerbutik 41

39 40 OPTIK Vetenskap TEXT JESSICA HAGBERG ANDERSSON ILLUSTRATION ANNA ÖDLUND Tillit och information en kundundersökning i optiker Denna studie är baserad på ett enkätformulär och har som syfte att ta reda på hur pass bra tilliten är till optiker och hur bra optikerna är på att informera sina kunder i olika frågor. Arbetet belyser även frågor som till exempel om kunderna kan tänka sig att betala mer för en undersökning och vad som är av störst betydelse för kunden vid köp av nya glasögon och kontaktlinser. Försökspersonerna hittades i olika optikerbutiker i Stockholm. Totalt deltog 100 personer i enkäten. Resultatet av enkäten visade att kunderna litar på optikerna och att de tycker att optikerna är bra på att ge information. Enkäten visade också att 49 procent av alla som gjort en synundersökning kunde tänka sig att betala mer för en utförligare undersökning. Motsvarande siffra för kontaktlinskunder var 38 procent. Läget på butiken har störst betydelse vid val av butik för bokning av undersökning. Läget på butiken och dess utbud är viktigast vid köp av nya glasögon. När man ska köpa kontaktlinser är det av störst vikt för kunden att denne har varit där tidigare och att butiken ligger bra till. 1. Introduktion Optikersverige måste närma sig andra länder i Europa för att hänga med i utvecklingen, särskilt de ledande optometriländerna England, Holland och Norge. För att närma sig deras nivå måste svenska optikers möjligheter att göra vissa undersökningar utvidgas av regeringen. Fler undersökningsmetoder skulle kunna utföras av optiker om regelverket tillät användning av fler diagnostiska ögonläkemedel än vad som är fallet idag. Ögontrycksmätning med hjälp av applanation vilket kräver lokalbedövning. Inspektion av hela näthinnan vilket kräver pupillvidgande ögondroppar. Undersökning av eventuella synfel hos barn, vilket kräver ackommodationsavslappnande droppar (Olofsson& Brautaset, 2006). I början av 2007 blev Socialstyrelsen klar med sin utredning om optikerns arbetsuppgifter. I denna föreslås bl.a. att diagnostiska droppar ska få användas av optiker vid synundersökningar efter att kompletterande utbildning genomgåtts. Utbildning för detta finns med i KI:s förslag till magisterår som ligger under utredning. Vidare förhåller sig socialstyrelsen fortfarande negativt till att optiker ska få göra synundersökningar på barn under 8 år. En inställning som dock kan komma att förändras med KI:s utökade utbildningsplaner som även innehåller barnoptometri (Olofsson S,2007). 1.1 Kundlojalitet Kundlojalitet är viktig för vilken butik som helst, att ha återkommande kunder och att bygga upp ett kundregister är mycket viktigt om affärerna ska vara fortsatt lönsamma. Kundlojalitet är individens tendens att fortsätta över tiden att uppvisa samma beteende som tidigare uppvisats i liknande situationer, tex. att fortsätta köpa samma varumärke och produkt i samma butik varje gång individen har behov av samma eller liknande varumärke eller produkt (Söderlund M, 1997). Begreppet blir mer intressant om man tar fasta på kundens fysiska (för andra individer synliga aktiviteter) och mentala värld (individens attityder och intentioner till objektet.) Utan att ta hänsyn till de två delarna går det inte att skilja på falsk och sann lojalitet. En falskt lojal kund kan helt sakna känslomässiga band till en produkt, och kan därför hoppa av så fort något bättre dyker upp. En sann lojal kund har starka känslomässiga band till en produkt och är därför inte lika benägen att byta när något annat dyker upp. Den verkliga lojaliteten döljs om man enbart tar hänsyn till köpbeteendet i den fysiska världen (Söderlund M,1997). 1.2 Optikeryrkets historia Innan optikerförbundet (Special- Optikernas Riksförbund) grundades 1935 var optikeryrket ett hantverksyrke utan statligt erkännande eller registrering. För att skaffa sig en högre utbildning åkte man utomlands, främst till optikerskolorna i Jena och Berlin. När man kom hem började man självständigt att refraktionera och göra specialgjorda glasögon. Annonsering med fraser som vetenskaplig ögonundersökning gav upphov till konflikter då ögonläkarna ansåg att refraktionering var ett medicinskt handlande och borde utföras

40 butiker 41

41 42 OPTIK Tillit och information av medicinskt legitimerad personal. Branschen insåg att den måste organisera sig och att ett gemensamt regelverk över hela landet krävdes för att uppnå ett erkännande. Det var i samband med detta som förbundet bildades. Samhällsutveckling och krav på ökad synvård ledde till diskussioner om legitimation för optiker. En statlig kvacksalveriutredning påbörjades hösten 1950 och föreslog att legitimation med speciell behörighet skulle ges en grupp högt kvalificerade optiker (s.k. specialoptiker). Legitimationen kom dock med snäva begränsningar som optikerna protesterade mot. Det fanns till exempel hänvisningar till regelverket från 1935 där specialoptikerna förbjöds att göra reklam för sig och att använda apparater. Detta inledde en intressekonflikt mellan ögonläkare och optiker som kom att vara de kommande 10 åren. Den ena parten ville inte förlora delar av sin yrkeskompetens medan den andra ville kunna utöva sin till fullo. Medicinalstyrelsen (dagens socialstyrelse) utkom 1964 med en författning där instruktioner för leg.optiker fastställdes. 1.3 Utbildning Den utbildning som startades 1939 av förenade specialoptiker i lokaler i Gamla Stan, förändrades och flyttade 1953 till lokaler i Blackeberg. Fram till 1971 var utbildningen till optiker en fyraårig lärlingsutbildning med gesällexamen dessutom hölls även mästarkurser och högre optikerkurser. I och med den allmänna gymnasiereformen och den nya läroplanen för gymnasieskolan där gamla hantverksutbildningar föreslogs ingå som specialkurs, blev optikerutbilningen fr.o.m. den 1 juli 1971 en kommunaliserad utbildning som drevs på gymnasialnivå (Santa Lucia Gille, 2006). Den nya utbildningen bestod av 2 års heltidsstudier och hade mer teori och mindre praktiskt arbete än tidigare. För att få sin legitimation gick man ytterligare en kurs efter avslutade studier, denna var ursprungligen på 6 veckor men ökade till 20 veckor. För att få kontaktlinsbehörighet krävdes utöver legitimationskursen 2 års yrkeserfarenhet och på det två separata utbildningar som sedan kvalificerade deltagaren att ansöka om kontaktlinsbehörighet (Lindgren J, 2005). År 1994 startade optikerutbildningen på högskolenivå vid Karolinska Institutet i Stockholm. Utbildningen är för närvarande en 3-årig utbildning som ger en kandidatexamen i optometri, titeln leg. optiker och kontaktlinsbehörighet. 1.4 Framtiden I dagsläget arbetar man återigen för att optiker ska få utökat ansvarsområde vilket även medför att utbildningen ska göras om. Istället för den än så länge 3-åriga utbildningen ska ett fjärde år läggas på till en magisterexamen. I dagsläget är det ännu inte beslutat när den nya utbildningen ska bli av eftersom nya hinder hela tiden uppkommer. Det Sverige saknar jämfört med sina föregångsländer är en vårdinriktning inom optikeryrket. Denna skulle ta utbildningen från en 3:a till en 4: a på World Council of Optometrys skala. Skalan innefattar verkstadsoptik, refraktion och att upptäcka sjukliga förändringar. Det är också viktigt att branschen börjar våga ta betalt för synundersökningar annars är det ingen idé att satsa på den nya vårdinriktningen (Norrman A, 2005). Branschen måste visa sina nuvarande och blivande kunder vad en optiker gör och vad den kan göra om möjligheten ges. Optikerförbundet har medlemsmöten där det regelbundet diskuteras vad som ska göras för att höja statusen på yrket och vidareutveckla yrkesrollen. I all kontakt med media och allmänhet redogör optikerförbundet för vad det innebär med en synundersökning och det ansvar som optiken har. Till vardags är det den verksamhetsansvarige på varje företag som för vidare sin egen information till kunderna (Folkesson P,2007). Ribban gentemot patienterna höjdes ett steg på vägen när titelskyddet för leg. optiker trädde i kraft 1 april 2006, vilket hindrar icke legitimerade personer från att utföra undersökningar på egen hand. 1.5 Syfte Detta arbete har som syfte att ta reda på hur pass stor tilliten är till optiker och hur bra de är på att informera sina kunder i olika frågor. Arbetet kommer även att belysa andra viktiga frågor som t.ex. om kunden kan tänka sig att betala mer för en utförligare synundersökning och vad som avgör i val av butik när man köper nya glasögon. 2. Material och metod 2.1 Material En enkät riktad till optikernas kunder formulerades. Syftet med enkäten var att undersöka vad kunderna tyckte i de olika frågor som ställdes (se appendix).frågorna var i möjligaste mån riktade så att informa-

42 43 tion rörande kundernas tillit till optiker och hur pass bra optikerna är på att informera i olika frågor gick att få ut. Enkäten var delad i två delar och fanns i två olika exemplar. Beroende på om det var en linsundersökning eller en vanlig synundersökning kunden varit på fick de en specifik enkät. Den ena delen av enkäten rörde allmänna frågor som ålder, kön och tidigare erfarenheter av optiker medan den andra delen var riktad enbart till dagens besök Åldersfördelning på enkätsvarglasögon Män Kvinnor Åldersfördelning på enkätsvarkontaktlinser 2.2 Urvalsmetod Enkäterna delades ut i tre Stockholmsbutiker med liknande kundkrets och affärsidé. Butik 1 ligger på Södermalm i närhet till många butiker och arbetsplatser. Butiken har ett undersökningsrum och 3 heltidsanställda optiker. Butik 2 ligger i en närförort, men i anknytning till flera olika kommunikationsmedel och med många butiker och arbetsplatser i närheten. Butiken har två undersökningsrum och 2,6 heltidsanställda optiker. Butik 3 ligger också den i en närförort, men i ett shoppingcenter med närhet till många arbetsplatser och bra kommunikationer. Butiken har 2 undersökningsrum och 5 anställda optiker, varav 4 arbetar heltid. Alla insamlade data registrerades anonymt i en excelfil för sammanställning av enkäten och analys av utfallet. Data från fråga 4 och 5 analyseras ej statistiskt medan svaren på de övriga kvalitativa frågorna analyseras med Fishertest Figur 3.1 Ålders och könsfördelning. 3. Resultat Totalt svarade 100 personer på enkäterna, jämnt fördelat på glasögonenkäten och kontaktlinsenkäten. I glasögonenkäten svarade 19 män och 31 kvinnor, medan fördelningen i kontaktlinsekäten var 20 män och 30 kvinnor. Fråga 1, Tidigare besök hos optikern gällande glasögon eller kontaktlinser. Fyra kvinnor och tre män hade aldrig tidigare varit hos en optiker för synundersökning gällande glasögon. En man valde att inte svara på frågan. Sex män och en kvinna hade aldrig tidigare varit hos en optiker för undersökning gällande kontaktlinser, vilket var en signifikant skillnad enligt Fishertestet (p 0,01). Inga signifikanta skillnader (p<0,05) fanns mellan grupperna i de övriga frågorna i enkäterna. Fråga 2, Sökt ett andra utlåtande. Totalt på de båda enkäterna hade fyra kvinnor respektive en man (10%) någon gång sökt sig till ytterligare en optiker för att få ett andra utlåtande. En kvinna på kontaktlinsenkäten valde att inte svara på frågan. Fråga 3, Bytt optiker. Sju kvinnor och en man på glasögonenkäten (16%) svarade att de någon gång bytt optiker på grund av dålig service. En man valde att inte svara på frågan. Sex kvinnor och en man på kontaktlinsenkäten (14%) svarade att de någon gång bytt optiker på grund av dålig service. En kvinna valde att inte svara på frågan.

43 44 OPTIK Tillit och information Figur 3.2. Kundernas vilja att betala mer för en mer utförlig undersökning. Fråga 4, Betala mer för en undersökning. Totalt svarade 49 % av kunderna som var där för en synundersökning att de kunde tänka sig betala mer för en utförligare undersökning. Motsvarande siffra för kontaktlinskunderna var 38 %. Fråga 5, Vad är mest avgörande vid tidsbokning. Se figur 3.3. Fråga 6, Vad är mest avgörande vid köp av nya glasögon eller kontaktlinser. Se figur 3.4. Fråga 7 Hur länge har du varit kund i butiken. Tio kvinnor och fem män som svarade på glasögonenkäten hade varit kund i butiken i mer än två år (29%). Tjugoen kvinnor och tretton män hade varit kund i minde än två år. En man valde att inte svara på frågan. De sjutton kvinnor och sex män som svarade på kontaktlinsenkäten hade varit kunder i butiken i mer än två år (38%). Tretton kvinnor och fjorton män hade varit kund i mindre än två år. Fråga 8 (glasögon) Hur lång tid tog undersökningen. Sex kvinnor och fem män svarade att undersökningen tog mer än 20 min, tjugotre kvinnor och fjorton män svarade under 20 min. Två kvinnor valde att inte svara på frågan. Fråga 8 (kontaktlinser) fråga 9 (glasögon) Har du något synfel. På kontaktlinsdelen svarade en person att den inte hade något synfel, fyrtioåtta svarade att de hade det. En kvinna valde att inte svara. På glasögondelen svarade tjugofyra kvinnor och sexton män att de hade ett synfel. Sex kvinnor och två män hade inget synfel. En man och en kvinna valde att inte svara. Figur 3.3. Diagrammen visar vad som är mest avgörande vid bokning av undersökningar.

44 45 Figur 3.4 Diagrammen visar skillnaderna i vad som avgör vid inköp av nya glasögon och kontaktlinser. Fråga 9 (kontaktlinser) och 10 (glasögon) Vet du vilket synfel du har. Sex kvinnor och fyra män på glasögondelen visste inte vilket synfel de hade innan dagens besök. Av dessa hade fem personer varit hos optikern tidigare, alla utom en person var över fyrtiofem år. Tre kvinnor och en man valde att inte svara på frågan. En kvinna och två män på kontaktlinsdelen visste inte vilket synfel de hade innan dagens besök. Fråga 10 (kontaktlinser) och fråga 11 (glasögon) Har optiker förklarat ditt synfel för dig. Två män och en kvinna på kontaktlinsenkäten svarade att optikern inte förklarat deras synfel. En man valde att inte svara. Resterade personer svarade att optiker hade gjort det. Tjugotvå kvinnor och femton män på glasögonenkäten svarade att optikern hade förklarat deras synfel, två kvinnor och en man svarade att optikern inte hade det. Fyra kvinnor och två män behövde inte svara på frågan, då de inte hade något synfel. Tre kvinnor och en man valde att inte göra det. Fråga 11(kontaktlinser) och Fråga 12 (glasögon) Upplevde du optikern som stressad. Alla deltagande svarade nej. Fråga 12 (kontaktlinser) och fråga 13 (glasögon) Upplevde du optikern som engagerad i undersökningen. En kvinna på kontaktlinsdelen svarade att optikern inte var engagerad, resten svarade att denne var det. Fråga 13(kontaktlinser) och fråga 14 (glasögon) Kunde du ställa generella frågor. En kvinna på kontaktlinsdelen och en man på glasögondelen tyckte inte att de kunde ställa frågor, resten kunde det. Fråga 14(kontaktlinser) Rekommendation om olika linssorter. Sju män och tretton kvinnor (40%) fick inte någon rekommendation. Fråga 15(glasögon) Generella frågor om korrektion. Två kvinnor kunde inte ställa frågor om sin korrektion, resten kunde det. Fråga 16(glasögon) Glasögonrekommendation i samband med besök. Åtta män och tretton kvinnor (42%) fick inte någon rekommendation. Fråga 15(kontaktlinser) och fråga 17 (glasögon) Litar du på att optikern korrigerat dina ögon på bästa möjliga sätt. Fyrtioåtta personer på kontaktlinsenkäten litade på att optikern hade givit dem rätt korrektion, en kvinna gjorde det inte. En kvinna hade kryssat i både ja och nej rutan. Alla deltagande svarade ja på glasögonenkäten. 4. Diskussion Jag trodde att fler människor skulle uppleva optikern som stressad och att de kände att de inte kunde ställa frågor till sin optiker. Tillitsfrågorna i både glasögon- och kontaktlinsenkäterna besvarades likartat av kvinnor och män, med ett undantag. Drygt 15% av kunderna svarade att de någon gång bytt optiker p.g.a. dålig service så som dåligt bemötande. Inga förvånande siffror tycker jag, men jag har inte hittat några liknande uppgifter om varför man byter optiker. Mer förvånande är dock att 13 av de 15 personer som bytt optiker var kvinnor. Vad detta beror på kan man endast spekulera i, kanske beror det på att kvinnor är mer intresserade av den personliga kon-

45 46 OPTIK Tillit och information takten och att det för männen räcker om den tekniska biten fungerar som den ska. Könsskillnaden för var och en av glasögonoch kontaktlinsenkäterna var inte signifikant men om man poolar de två enkäterna i denna fråga för att få bättre statistisk kraft i analysen blir skillnaden signifikant (Fishertest, p= 0.02). Frågorna kring hur bra eller dålig optikern är på att informera och ge råd har besvarats lika mellan könen och med ett par undantag är optikerna bra på att informera. Undantagen diskuteras nedan under felkällor. Arbetet var till en början tänkt att inriktas helt på kundernas tillit till optiker och hur pass bra optikerna är på att informera sina kunder i olika frågor, men där var ju kunderna nästan helt överens så att belysa andra viktiga frågor blev även det relevant. Knappt hälften av alla kunder kan tänka sig att betala mer för en utförligare synundersökning eller linskontroll. Det var fler än vad jag förväntat mig med tanke på att många kunder ofta frågar ifall inte undersökningen är gratis om man köper ett par glasögon eller inte förstår varför man måste göra en linskontroll varje år. Jag misstänker att siffran skulle bli högre om man aktivt gick ut och informerade om vad vi som optiker kan göra och hjälpa våra kunder med. Visserligen lämnades enkäterna inte ut i några lågprisbutiker men hade detta gjorts kunde resultatet ha sett annorlunda ut. Jag valde medvetet bort dessa typer av butiker då deras affärsidé är inriktad på att sälja produkter till låga priser och ge rabatter på både produkter och tjänster. Om man ville gå vidare med detta arbete kunde det vara av intresse att jämföra hur kunder svarar i en lågprisbutik jämfört med en normalprisbutik. Fråga 5, vad som är av mest betydelse när kunden ska boka tid för undersökning visade att läget på butiken är det som oftast avgör tillsammans med om man varit där tidigare och blivit bra bemött av personalen. Jag tyckte dock att det var lite förvånande att man vid bokning av linskontroll först tänker på läget på butiken och sedan när man ska köpa linser först tänker på om man varit där tidigare. Linser kan ju kunderna köpa i vilken butik som helst, bara de har en giltig kontroll. Även om jag ännu inte har mer än två år i branschen säger min erfarenhet mig att det rimligen borde vara tvärt om på dessa frågor. På frågan om vad som har störst betydelse när man ska köpa glasögon eller kontaktlinser var det mer jämnt i svarsfördelningen. Vid köp av nya glasögon är butikens läge och utbud viktigast medan priset kommer först på femte plats. Köper man nya kontaktlinser har man oftast varit där tidigare och butiken ligger bra till, priset på linserna kommer på tredjeplats. Ett examensarbete från 2006 (Häggkvist P, 2006) jämför kundlojaliteten i optikerbutiker i Stockholm och Linköping. Studien kommer fram till att inte en enda person i Stockholm i första hand kommer tillbaka för att personalen är trevlig och hjälpsam. Dessa tendenser ser inte jag i mina enkätsvar eftersom bemötande av personal kommer på tredje plats när det gäller val av butik för köp av glasögon eller bokning av undersökning. 4.1 Felkällor Om antalet frågor i enkäten hade kortats ned kunde insamlandet ha gått smidigare då fler troligen hade svarat på enkäten. Frågan om kunden kunde tänka sig att betala mer för en utförligare undersökning lämnades medvetet öppen för egen tolkning. På fråga 16 som handlar om glasrekommendation kan säkerligen många av nej- svaren förklaras med att kunden inte var i behov att förändra styrkan i sina habituella glas. Nej-svar kan även komma från personer som optikern fann vara svagt hyperopa eller endast behövde korrektion för brytningsfel och därför var måttligt motiverade att börja med glasögon vid dagens besök. Fråga 14 gällde information om nya linser/linstyper. Det var ursprungligen tänkt att endast personer som var där för nytillpassning, retillpassning eller hade uttryckt problem med sina gamla linser skulle svara på enkäten. Dessa kriterier togs dock bort när det stod klart att det skulle ta tid att få in enkäterna och att fråga 7 om hur länge personen varit kund i butiken kanske skulle visa lite missvisande på alternativet - mindre än 2 år. Frågorna 5 och 6 i respektive enkät hade kunderna stora problem att fylla i på rätt sätt. Kanske kunde man i frågan ha markerat och strukit under vissa ord i för att göra det lättare för kunderna att förstå hur frågan skulle besvaras.

46 OPTIK Vetenskap TEXT SARAH KHAN ILLUSTRATION ANNA ÖDLUND 47 Viktiga faktorer vid val av optikbutik Studien vill visa hur människor resonerar när de väljer vilken optiker de ska gå till. Syftet med denna studie var således att ta reda på vilka faktorer som väger tyngst vid valet av optikbutik.

47 48 OPTIK Viktiga faktorer vid val av optiker Studien bestod av en enkät som delades ut i Stockholm, till människor som någon gång besökt en optiker. Deltagarna fick betygsätta olika faktorer, hur pass viktiga de var för dem vid val av optiker. Resultaten jämfördes sedan mellan män och kvinnor i olika åldersgrupper. För hela gruppen visade det sig att kompetent personal var det allra viktigaste. Tätt följt av trevlig personal. Resultatet visade att det fanns en statistisk signifikant skillnad, vad gäller pris, mellan män och kvinnor. Kvinnor tyckte att priset var viktigare än vad män gör när de väljer vilken optiker de ska gå till. Deltagarna fick också frågan om vilken optiker de senast besökt. Det visade på en statistisk signifikant skillnad på frågan om hur viktigt utbudet är. De som senast besökt Specsavers Blic var mindre intresserade av ett brett utbud än de som besökt Synsam och Synoptik. 1. Introduktion Idag är utbudet av optikbutiker i Stockholm stort. Söker man på hitta.se efter optiker i Stockholm får man inte mindre än 123 träffar. Det finns både välkända kedjor som mindre optikbutiker och alla konkurrerar med varandra. Trots stora reklamkampanjer från de stora, verkar ändå många mindre optikbutiker klara sig. Vilka faktorer är avgörande för hur kunder väljer en viss optikbutik? Väljer man den optikbutik som är billigast eller fäster man större vikt vid läget? Är kvinnor mer priskänsliga än män eller är det vice versa? Det är av stor vikt för en optiker att känna till vad som är avgörande när kunder gör sitt val av optikbutik. Detta kan vara av intresse både för existerande optikerbutiker och optiker som funderar på att starta eget. Syftet med studien är ta reda på vilka faktorer som är viktigast vid val av optikerbutik. Hur dessa faktorer skiljer sig åt kommer att undersökas, t ex mellan personer i olika åldrar. Om unga personer tenderar att välja butik av andra skäl än äldre personer. Om det finns någon skillnad mellan hur kvinnor och män tänker kommer också att undersökas. 1.1 Förstudie och teori För att kunna utforma en enkät med relevanta frågor så resonerades med kunder, blivande optiker och legitimerade optiker innan enkäten utformades. Teori studerades på området för att se vad litteraturen kunde ge för hjälp och vägledning. En viktig vägledning är teorin om the service marketing mix eller de 7 p:na. Dessa 7 p:n sammanfattar de viktigaste faktorerna när kunder fattar beslut om inköp av serviceprodukter. De 7 p:na är pris, produkt, plats, påverkan, personer, process och omgivning (physical evidence, Zeithamel s.115). När intervjuerna och teoristudierna sammanställts kom jag fram till följande punkter som ansågs viktiga Pris I alla situationer som involverar ett köp är priset av vikt. Hur pass viktigt det är beror på olika faktorer. Ju mer unik en produkt är desto mindre priskänslig blir konsumenten i regel (Kotler s. 498). För de som ansåg att bågar är en accessoar så spelade priset en mindre viktig roll, man var beredd att gå till en butik med högre priser. För de som ansåg att glasögon är mer av funktionellt slag ville man gärna betala mindre och gärna gå till de butiker som lockade med erbjudanden Närhet Om det finns flera butiker som säljer ungefär samma produkter så brukar kunder oftast välja den butik som ligger närmast. Det behöver dock inte vara den butik närmast hemmet utan en butik som man passerar ofta t. ex. till och från arbetet. I en stressad tillvaro där man har begränsat med tid borde närhet till hem eller arbete spela roll i kundernas val. En butik som ligger längre bort kan väljas om innehållet är mycket bättre avseende kvalitet, utbud och priser. Figur 1.1 Fyra bågar i olika färger Utbudet hos optikern Optiker säljer både en tjänst och en produkt. Kortfattat kan man säga att tjänsten består av optikerundersökningen och glasframtagning samt hjälp vid val av bågar. Produkterna är bågarna och de olika glasen som säljs. Idag är bågar viktigare än förut. Det har blivit en modeaccessoar ansåg många. Den stora majoriteten av svenskarna (86%) instämmer i att glasögon är mer moderriktiga nu än de var förr (TNS Gallup glasögonbarometern). Enligt Camilla Berntssons examensarbete 2006 (Design av båge, från ide till verklighet) på frågan om det var design eller funktion/bekväm-

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ELLER RABAT T Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ATT ELLER RAB VAlkomna till Arets foretagare i NAssjO 2010 2010! Gör som kunder från hela höglandet, kom in, slås av den

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing att tänka på FÖRE och efter din ögonlaserbehandling 1 Med tanke på hur säkert det är att korrigera sin syn kan jag inte förstå varför jag inte gjort det tidigare! Sara Ljung, Skogsarbetare 32 år 2 snart

Läs mer

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig!

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig! Livet utan glasögon och linser det är frihet för mig! din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

att Tänka på FÖRE och

att Tänka på FÖRE och att Tänka på FÖRE och efter din BEHANDLING AV ÅLDERSSYNTHET 1 Nu vet jag att jag alltid kommer att se bra och jag behöver aldrig oroa mig för grå starr! Margareta Birgersson, Statistiker 58 år 2 snart

Läs mer

Arbetsglasögon frågor & svar. företagshälsovården

Arbetsglasögon frågor & svar. företagshälsovården Arbetsglasögon frågor & svar företagshälsovården Arbetsglasögon - frågor & svar Vad är Det är en typ av arbetsglasögon som används i arbetet för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt utan risk för

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att att leva livet med med större frihet utan utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder

Läs mer

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet Att välja rätt PROGRESSIVDESIGN har aldrig varit enklare BBGR:s breda sortiment av progressiva glas har utformats för att passa olika behov och önskemål om pris och prestanda. För första gången har vi

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

London 1629 Spectical Makers Company. Stockholm 1756. Almanack 1802 Gabriel Collin optiker

London 1629 Spectical Makers Company. Stockholm 1756. Almanack 1802 Gabriel Collin optiker OPTIKERUTBILDNINGEN och yrkesutvecklingen Sancta Lucia Gille instiftat 1939 - en historisk tillbakablick delrapporter från St:a Lucia Gille Gillet är en sammanslutning av optiker och yrket närstående personer

Läs mer

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGNAD MEKANIK VÄRME/KYLA

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGNAD MEKANIK VÄRME/KYLA INDUSTRI LABORATORIUM BYGGNAD MEKANIK VÄRME/KYLA Skyddsglasögon med individuell korrektion Safety Eyewear by Komfort och trygghet på jobbet. Skyddsglasögon med styrka från Carl Zeiss Vision ger högsta

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 KÄRANDE L. Optiker Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN Ställföreträdare: styrelseledamoten P. L., adress som ovan SVARANDE Axet Optik

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Optik Synen och ögats behov Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Ögats synfält -50 o 2 o 30 o Syngropen Gula fläcken, centrala seendet Synnerven -70 o Sidled-

Läs mer

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Carina Lundgren 2010-11-19 HH-HOH 09-107 Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser Idag är reglerna för bidrag till

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

10: Märkesglasögon till rätt pris! Just nu! synundersökning ELLER RABA. Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144

10: Märkesglasögon till rätt pris! Just nu! synundersökning ELLER RABA. Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144 Just nu! 10: synundersökning * TT ELLER RABA Vid köp av glasögon ej Outlet Gäller t.o.m 2013-11-02 (ord. pris 290: ) Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Just nu! ELLER RABA 10 : Märkesglasögon till rätt pris!

Just nu! ELLER RABA 10 : Märkesglasögon till rätt pris! * Just nu! 10: TT ELLER RABA synundersökning Vid köp av glasögon ej Outlet Gäller t.o.m 2014-04-05 (ord. pris 340: ) Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö

Läs mer

Hela denna bilaga är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljningsavdelning Onsdag 4 april 2012. inflyttnings. Felicia

Hela denna bilaga är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljningsavdelning Onsdag 4 april 2012. inflyttnings. Felicia Hela denna bilaga är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljningsavdelning Onsdag 4 april 2012 D Felicia Öppningserbjudande! vi bjuder på ett Zeiss glas vid köp av kompletta glasögon t o m

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell MLBINO Binokulär läsning på kort avstånd ADDItionsomfång: +4 till +20 dioptrier Synfält: 70º total Vikt: 26 34 gram läsavstånd: 25 8 cm Genom att titta på något på kortare avstånd kommer bilden på näthinnan

Läs mer

Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar

Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar Den 6 maj 2010 åkte vi fem optikerstudenter från Karolinska

Läs mer

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare Ögonsjukvård 2015 kunskap utveckling inspiration Praktikfall så har vi ökat patientflödet och effektiviserat organisationen på Ögonklinken i Linköping Glaukom lär dig diagnostisera, behandla och följa

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Anders Giörloff Leg. Optiker

Anders Giörloff Leg. Optiker Anders Giörloff Leg. Optiker www.visuellergonomi.se www.foretagsoptikern.se Ögat Ögat Emmetropi - rättsynthet Hyperopi översynthet Myopi - närsynthet 1 Ögat Astigmatism Två fokuspunkter Enkelslipade Bifokala

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 2014-05-05 1 (17) Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Alltmer tid ägnas åt teknik

Alltmer tid ägnas åt teknik Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter. Praktisk tjänstgöring för psykologer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter. Praktisk tjänstgöring för psykologer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter Praktisk tjänstgöring för psykologer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter.

Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter. Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter Anna Carlgren Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011 Många undersökningar görs

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Vägledning för avrop från Glasögon

Vägledning för avrop från Glasögon Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 1 1.2.1 Avropsberättigade... 1 1.2.2 Ramavtalsleverantörer...

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Mobiltelefoni 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Mobiltelefoni 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Mobiltelefoni 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, VD Telefon:

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas verkställighet av insatsen kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor augusti 2010 RAPPORT MILJÖKONTORET Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor Stefan Haupt Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Kod: Enheten för optometri Tentamen 1 Optometrisk refraktion 2 Ht 10 Måndag 29/11 10 För att bli godkänd krävs att alla delmoment når

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Den europeiska socialundersökningen

Den europeiska socialundersökningen Supplementary questionnaire A Ubnr ESS 2006 SC A Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer