ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. CANON INC Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo , Japan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan"

Transkript

1 CANON INC Shimomaruo 3-chome, Ohta-u, Toyo , Japan Europa, Afria och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Nederländerna Information om ditt loala Canon-ontor finns på garantiortet eller på Produten och tillhörande garanti tillhandahålls i europeisa länder av Canon Europa N.V. ANVÄNDARHANDBOK Den här användarhandboen gäller från och med januari Om du vill ha information om amerans ompatibilitet med eventuella tillbehör och objetiv som lanseras därefter an du ontata valfritt Canon Service Center. CEL-SR1UA250 CANON INC TRYCKT I EU SVENSKA Programsnabbguide och Snabbreferensguide hittar du i slutet av den här handboen. ANVÄNDARHANDBOK

2 Inledning EOS 600D är en digital enögd spegelreflexamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med cira 18,0 effetiva megapixels, DIGIC 4, 9 exata och snabba AF-punter, seriebildtagning med cira 3,7 b/s, Live View-fotografering och videoinspelning i Full HD (Full High-Definition). Kameran reagerar alltid snabbt vid fotografering, har många funtioner utveclade för avancerad fotografering samt många andra funtioner. Ha gärna den här handboen till hands när du använder ameran, så att du lättare an beanta dig med amerans funtioner. Med en digitalamera an du omedelbart visa den bild du tagit. Samtidigt som du läser den här användarhandboen tar du några provbilder och ser hur de blir. Du får då en bättre förståelse för ameran. Genom att först läsa igenom avsnitten Säerhetsföresrifter (s. 297, 298) och Försitighetsåtgärder vid hantering (s. 14, 15) an du undvia misslycade bilder och olycor. Prova ameran innan du använder den och ansvarsfrisrivning Efter att du tagit en bild tittar du på den och ontrollerar att den har registrerats orret. Om bilderna inte an registreras eller hämtas till en dator på grund av fel på ameran eller minnesortet ansvarar inte Canon för eventuella förluster eller merarbete. Copyright Copyrightlagarna i det land där du bor an innebära förbud mot allt annat än privat användning av bilder eller upphovsrättssyddad musi och bilder med musi som finns på minnesortet. Lägg även märe till att fotografering för privat bru ocså an vara förbjudet, till exempel vid vissa offentliga framträdanden och utställningar. 2 Den här ameran är ompatibel med SD-minnesort, SDHCminnesort och SDXC-minnesort. I den här användarhandboen används bara ort för att hänvisa till alla dessa ort. * Kameran levereras inte med något ort för registrering av bilder. Det öper du separat.

3 EOS Solution Dis XXX CEL-XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Windows XXX XXX Mac OS X XXX XXX CANON INC. 20XX. Made in the EU. EOS Software Instruction Manuals Dis XXX CEL-XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Windows XXX XXX Mac OS X XXX XXX CANON INC. 20XX. Made in the EU. EOS Software Instruction Manuals Dis XXX CEL-XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Windows XXX XXX Mac OS X XXX XXX CANON INC. 20XX. Made in the EU. Checlista för utrustning Innan du börjar ontrollerar du att följande levererades med ameran. Om något sanas ontatar du återförsäljaren. Kamera (med ögonmussla och amerahusloc) Batteri LP-E8 (med syddssit) Batteriladdare LC-E8/LC-E8E* Bred rem EW-100DB III Gränssnittsabel AV-stereoabel AVC-DC400ST EOS Solution Dis (Cd-siva med programvara) EOS Software Instruction Manuals Dis (cd-siva) Kamera Användarhandbo (det här häftet) * Batteriladdare LC-E8 eller LC-E8E medföljer. (LC-E8E levereras med nätabel.) Om du öpt paetet med medföljande objetiv ontrollerar du att objetivet finns med. Beroende på typen av paet med objetiv an även användarhandboen till objetivet finnas med. Se till att du inte tappar bort något av ovanstående föremål. EOS Software Instruction Manuals Dis Handböcerna för programvaran finns på cd-sivan i form av PDF-filer. På sidan 305 finns anvisningar om hur du använder EOS Software Instruction Manuals Dis. 3

4 Så här läser du användarhandboen Symboler i den här handboen <6> : Syftar på inmatningsratten. <V> <U> : Syftar på pilnapparna <S>. <0> : Syftar på inställningsnappen. 0, 9, 7, 8 : Anger att respetive funtion förblir ativ i 4, 6, 10 eller 16 seunder efter att du har släppt nappen. * Symboler och mareringar i den här handboen som anger amerans nappar, rattar och inställningar motsvarar symbolerna och mareringarna på ameran och på LCD-monitorn. 3 : Syftar på en funtion som du an ändra genom att tryca på nappen <M> och ändra inställningen. M : Om symbolen visas längst upp till höger på sidan betyder det att funtionen endast är tillgänglig i den reativa zonens metoder (s. 22). (s. **) : Hänvisning till sidor där du hittar mer information. : Tips och råd för bättre fotografering. : Råd vid problemlösning. : Varning i syfte att undvia problem vid fotografering. : Kompletterande information. Grundläggande förutsättningar Alla åtgärder som besrivs i den här användarhandboen förutsätter att strömbrytaren är ställd på <1> (s. 32). Det förutsätts att alla menyinställningar och funtioner för egen programmering är inställda enligt grundinställningarna. I besrivningssyfte visar anvisningarna ameran med monterat objetiv av typen EF-S mm f/3,5-5,6 IS II. 4

5 Kapitel I apitel 1 och 2 förlaras amerans grundfuntioner och fotograferingsproceduren för dig som använder ameran för första gången Inledning 2 Börja använda ameran 25 Grundläggande fotografering och bildvisning 49 Kreativ fotografering 73 Avancerad fotografering 93 Fotografera med LCD-monitorn (Live View-fotografering) 123 Spela in videoscener 141 Pratisa funtioner 165 Fotografera med trådlös blixt 189 Bildvisning 201 Efterbehandla bilder 229 Sriva ut bilder 235 Anpassa ameran 249 Övrig information 259 Programsnabbguide 301 Snabbreferensguide och index för Användarhandbo 307 5

6 Kortfattat innehåll Fotografering Fotografera automatist Fotografera bildserier Ta bilder av dig själv i en grupp Frysa rörelser Sapa osärpa Sapa osarp bagrund Hålla bagrunden fouserad s (baszonens metoder) s. 88 (i bildserier) s. 89 (j självutlösare) s. 94 (s tidsförval AE) s. 56 (C Kreativt autoläge) s. 96 (f bländarförval AE) Ställa in bildens ljusstyra (exponering) s. 103 (exponeringsompensation) Fotografera vid svagt ljus Fotografera utan blixt Fotografera fyrvererier på vällen Fotografera medan du tittar på LCD-monitorn Spela in videoscener s. 50, 90 (D blixtfotografering) s. 79 (ISO-tal) s. 55 (7 avstängd blixt) s. 58, 64 (b avstängd blixt) s. 100 (bulbexponering) s. 124 (A Live View-fotografering) s. 141 ( videoinspelning) Bildvalitet Fotografera med bildeffeter s. 81 (välja en bildstil) som stämmer överens med motivet Göra en stor utsrift av bilden s. 76 (73, 83, 1) 6

7 Ta många bilder s. 76 (7a, 8a, b, c) Fousering Ändra fouseringspunt Fotografera ett rörligt motiv s. 85 (S val av fouseringspunt) s. 62, 84 (AI Servo AF) Bildvisning Visa bilder med ameran Söa efter bilder snabbt Gradera bilder Undvia att vitiga bilder raderas av misstag s. 71 (x bildvisning) s. 202 (H indexbild) s. 203 (I bildbläddring) s. 206 (graderingar) s. 222 (K bildsydd) Radera bilder som inte behövs s. 224 (L radera) Visa bilder och videoscener automatist s. 215 (bildspel) Visa bilder och videoscener på TV:n s. 218 (video ut) Ställ in LCD-monitorns ljusstyra s. 167 (LCD-monitorns ljusstyra) Sriva ut Enel utsrift av bilder s. 235 (diretutsrift) 7

8 Funtionsindex 8 Ström Batteri Ladda s. 26 Sätta i och ta ur s. 28 Batteriontroll s. 33 Eluttag s. 260 Automatis avstängning s. 32 Kort Sätta i och ta ur s. 29 Formatera s. 45 Utlös slutaren utan ort s. 166 Objetiv Fästa/ta bort s. 36 Zooma s. 37 Image Stabilizer (bildstabilisator) s. 38 Grundinställningar Dioptriinställning s. 39 Språ s. 35 Datum/locslag s. 34 Pipsignal s. 166 Använda LCD-monitorn s. 31 LCD-monitor på/av s. 179 Inställning av LCD-ljusstyra s. 167 Registrera bilder Sapa/välja en mapp s. 168 Filnummer s. 170 Bildvalitet Bildregistreringsvalitet s. 76 Bildstil s. 81 Vitbalans s. 117 Färgrymd s. 121 Bildförbättringsfuntioner Auto Lighting Optimizer (Auto ljusorrigering) s. 109 Korrigering av objetivets periferibelysning s. 110 Brusreducering för långa exponeringstider s. 253 Brusreducering för höga ISO s. 254 Högdagerprioritet s. 254 Autofous Autofousmetod s. 83 Val av fouseringspunt s. 85 Manuell fousering s. 87 Matning Matningsmetoder s. 20 Bildserier s. 88 Självutlösare s. 89 Maximalt antal bilder i en bildserie s. 77 Fotografering ISO-tal s. 79 Funtionsguide s. 48 Diretontroll s. 41 Kreativt autoläge s. 56 Programautomati s. 74 Tidsförval AE s. 94 Bländarförval AE s. 96 Manuell exponering s. 99 Bulb s. 100

9 Funtionsindex Spegellåsning s. 122 Automatist särpedjup s. 101 Ljusmätmetod s. 102 Fjärrontroll s. 261 Exponeringsjusteringar Exponeringsompensation s. 103 AEB s. 105 AE-lås s. 107 Blixt Inbyggd blixt s. 90 Exponeringsompensation för blixt s. 104 FE-lås s. 108 Extern blixt s. 263 Blixtstyrning s. 180 Trådlös blixt s. 189 Live View-fotografering Live View-fotografering s. 123 Fousering s. 131 Sidförhållande s. 129 Rutnät s. 129 Diretontroll s. 128 Spela in videoscener Videoinspelning s. 141 Diretontroll s. 149 Ljudinspelning s. 160 Rutnät s. 161 Video-snapshot s. 153 Digital videozoom s. 152 Manuell exponering s. 144 Bildvisning Bildvisningstid s. 166 Enbildsvisning s. 71 Visning av fotograferingsinformation s. 226 Indexbild s. 202 Bildbläddring (visningshopp) s. 203 Förstora s. 204 Rotera s. 205 Graderingar s. 206 Videovisning s. 212 Redigera första och sista videoscenen s. 214 Bildspel s. 215 Visa bilderna på TV:n s. 218 Sydda s. 222 Radera s. 224 Diretontroll s. 208 Bildredigering Kreativa filter s. 230 Ändra storle s. 233 Sriva ut PictBridge s. 235 Beställa opior (DPOF) s. 245 Egna inställningar Egen programmering(c.fn) s. 250 Min meny s. 258 Programvara Installera s. 303 Programvaruhandbo s

10 Innehåll 1 2 Inledning 2 Checlista för utrustning... 3 Så här läser du användarhandboen... 4 Kapitel... 5 Kortfattat innehåll... 6 Funtionsindex... 8 Försitighetsåtgärder vid hantering Snabbguide Delarnas namn Börja använda ameran 25 Ladda batteriet Sätta i och ta ur batteriet Sätta i och ta ur SD-ortet Använda LCD-monitorn Slå på strömmen Ställa in datum och locslag Välja språ Fästa och ta bort ett objetiv Om objetivets Image Stabilizer (bildstabilisator) Grundfuntioner Q Diretontroll över fotograferingsfuntioner Menyhantering Formatera ortet Ändra LCD-monitorns visning Funtionsguide Grundläggande fotografering och bildvisning 49 A Fotografera med full automati (Smart motivläge) A Tenier med full automati (Smart motivläge) Avativera blixten C Fotografera med reativt autoläge Fotografera porträtt Fotografera landsap Fotografera närbilder Fotografera rörliga motiv Fotografera porträtt på vällen Q Diretontroll Ta bilder med olia änslor Ta bilder efter ljus/motiv x Bildvisning

11 Innehåll 3 Kreativ fotografering 73 d: Programautomati...74 Ställa in bildregistreringsvalitet...76 Z: Ändra ISO-tal...79 A Välja bästa bildegensaper utifrån motiv (bildstil)...81 E: Ändra autofousmetod (AF-metod)...83 S Välja AF-punt...85 Motiv som är svåra att fousera...87 MF: Manuell fousering...87 i Bildserier...88 j Använda självutlösaren...89 D Använda den inbyggda blixten Avancerad fotografering 93 s: Actionbilder...94 f: Ändra särpedjup...96 Särpedjupsontroll...98 a: Manuell exponering : Automatist särpedjup q Ändra ljusmätmetod O y Ställa in exponeringsompensation Automatis exponeringsvariation (AEB) A Låsa exponeringen (AE-lås) A Låsa blixtexponeringen (FE-lås) Automatis orrigering av ljusstyra och ontrast (Auto Lighting Optimizer/Auto ljusorrigering) Korrigera möra hörn A Anpassa bildegensaper (bildstil) A Registrera favoritbildegensaper (bildstil) B: Välja inställning utifrån ljusälla (vitbalans) Justera färgtonen för en viss ljusälla Ställa in omfånget för reproducerbara färger (färgrymd) Spegellåsning för minsad saningsosärpa Fotografera med LCD-monitorn (Live View-fotografering) 123 A Fotografera med LCD-monitorn Inställning av fotograferingsfuntioner z Inställning av menyfuntioner Ändra AF-läge MF: Fousera manuellt

12 Innehåll Spela in videoscener 141 Spela in videoscener Inställning av videoinspelningsfuntioner Ställa in videoinspelningsstorle Använda digital videozoom Ta video-snapshot Inställning av menyfuntioner Pratisa funtioner 165 Pratisa funtioner Stänga av pipsignalen Kortpåminnelse Ställa in bildvisningstid Ställa in tiden för automatis avstängning Ställa in LCD-monitorns ljusstyra Sapa och välja en mapp Filnumreringsmetoder Ställa in information om copyright Automatis rotering av vertiala bilder C Kontrollera amerans inställningar Återställa ameran till grundinställningarna Slå på/stänga av LCD-monitorn Ändra särmfärg för fotograferingsinställningar Ställa in blixten f Automatis sensorrengöring Lägga till data för dammborttagning Manuell sensorrengöring Fotografera med trådlös blixt 189 Använda trådlös blixt Enel trådlös blixtfotografering Egen trådlös blixtfotografering Övriga inställningar Bildvisning 201 H I Söa efter bilder snabbt u/y Förstorad bild b Rotera bilden Ställa in gradering Q Diretontroll vid bildvisning Titta på videoscener

13 Innehåll Spela upp videoscener X Redigera första och sista scenen i en video Bildspel (automatis visning) Visa bilderna på TV:n K Sydda bilder L Radera bilder C Visning av fotograferingsinformation Efterbehandla bilder 229 U Kreativa filter S Ändra storle Sriva ut bilder 235 Förbereda utsrift wsriva ut Besära bilden W DPOF (Digital Print Order Format) W Diretutsrift med DPOF Anpassa ameran 249 Ställa in funtioner för egen programmering Inställningar för egen programmering Registrera Min meny Övrig information 259 Använda ett eluttag Fotografering med fjärrontroll Separata Speedlite Använda Eye-Fi-ort Tabell över funtionstillgänglighet efter fotograferingsmetod Menyinställningar Systemarta Felsöningsguide Feloder Tenisa data Säerhetsföresrifter Programsnabbguide 301 Programsnabbguide Snabbreferensguide och index för Användarhandbo 307 Snabbreferensguide Index

14 Försitighetsåtgärder vid hantering Sötsel av ameran Kameran är ett precisionsinstrument. Tappa den inte och utsätt den inte för stötar. Kameran är inte vattentät och an inte användas under vatten. Om du råar tappa ameran i vatten sa du genast ta ontat med närmaste Canon Service Center. Tora av vattendroppar med en torr trasa. Om ameran har utsatts för salt luft torar du av den med en väl urvriden futig trasa. Placera aldrig ameran nära föremål som avger stara magnetisa fält, till exempel en magnet eller en elmotor. Undvi ocså att använda eller placera ameran nära föremål som avger stara radiovågor, till exempel en stor antenn. Stara magnetfält an orsaa felatig funtion hos ameran eller förstöra bilddata. Placera aldrig ameran på varma platser, till exempel i en bil i start solljus. Höga temperaturer an orsaa felfuntion hos ameran. Kameran innehåller eletronisa precisionsretsar. Försö aldrig ta isär ameran själv. Använd en gummiblåsa för att blåsa bort damm från objetiv, söare, reflexspegel och fouseringssiva. Använd inte rengöringsmedel som innehåller organisa lösningsmedel för att rengöra amerahus eller objetiv. Om smutsen är svår att få bort lämnar du ameran till närmaste Canon Service Center. Vidrör inte amerans eletrisa ontater med fingrarna. På så sätt förhindrar du att ontaterna orroderar. Korroderade ontater an orsaa felfuntion hos ameran. Om ameran flyttas hastigt från en all omgivning till ett varmt rum an ondens bildas på ameran och dess inre omponenter. Du undvier ondens genom att placera ameran i en försluten plastpåse där den får anpassa sig till den varmare temperaturen innan du tar ut den ur påsen. Använd inte ameran om det har bildats ondens på den. På så sätt undvier du att ameran sadas. Om det bildas ondens tar du bort objetivet och tar ut ortet och batteriet ur ameran. Vänta tills ondensen har dunstat innan du använder ameran igen. Om ameran inte sa användas på en tid tar du ur batteriet och förvarar ameran på en sval, torr och väl ventilerad plats. Även när du förvarar ameran sa du tryca ner avtrycaren några gånger då och då för att ontrollera att ameran fortfarande fungerar. Undvi att förvara ameran i närheten av frätande emialier, till exempel i ett mörrum eller emist laboratorium. Om ameran inte har använts under en tid provar du alla funtioner innan du använder den. Om du inte har använt ameran under en tid eller om du sa ta en vitig bild låter du antingen en Canon-återförsäljare ontrollera den eller ontrollerar själv att den fungerar som den sa. 14

15 Försitighetsåtgärder vid hantering LCD-monitor Trots att LCD-monitorn är tillverad med teni med mycet hög precision och över 99,99 % effetiva pixels så an det finnas ett fåtal döda pixels bland de återstående 0,01 % eller färre pixels. Döda pixels som till exempel bara visar svart eller rött är ingen felfuntion. De påverar inte registreringen av bilder. Om LCD-monitorn lämnas påslagen under en längre tid an särminbränning se, där du ser rester av det som visats. Det är emellertid endast tillfälligt och försvinner om du inte använder ameran under några dagar. I låga eller höga temperaturer an LCD-monitorns visning vera långsam eller se svart ut. Den återgår till det normala i rumstemperatur. Kort Observera följande för att sydda ortet och registrerade data på det: Tappa, böj eller blöt inte ner ortet. Hantera det varsamt och utsätt det inte för stötar eller vibrationer. Vidrör inte ortets eletrisa ontater med fingrarna eller något metallföremål. Förvara inte och använd inte ortet i närheten av något med start magnetfält, t.ex. en TV, högtalare eller magnet. Undvi ocså platser med statis eletricitet. Placera inte ortet i start solljus eller nära en värmeälla. Förvara ortet i en as. Förvara inte ortet på varma, dammiga eller futiga platser. Objetiv När du tar loss objetivet från ameran sa du sätta på Kontater objetivlocet eller ställa objetivet med den bare änden uppåt, för att undvia repor på linsytor och eletrisa ontater. Försitighetsåtgärder vid långvarig användning Om du använder bildserier, Live View-fotografering eller videoinspelning under en längre tid an ameran bli mycet varm. Det är inget funtionsfel, men an orsaa lindriga brännsador på huden om du håller i ameran en längre tid. Om smuts som fastnar på sensorns framsida Förutom damm som ommer in i ameran an i vissa sällsynta fall smörjmedel från amerans inre omponenter lämna fläcar på sensorns framsida. I de fall då synliga fläcar blir var efter den automatisa sensorrengöringen reommenderas du att låta ett Canon Service Center rengöra sensorn. 15

16 Snabbguide 1 Sätt i batteriet. (s. 28) Information om hur du laddar batteriet finns på sidan Sätt i ett ort. (s. 29) Vänd ortets etiett mot basidan av ameran och sjut in ortet. 3 Vit punt Röd punt Fäst objetivet. (s. 36) Passa in objetivets vita eller röda punt med amerans punt i motsvarande färg. 4 Ställ AF-omopplaren på objetivet på <AF> (autofous). (s. 36) 5 Ställ strömbrytaren på <1> och metodväljaren på <A> (Smart motivläge). (s. 50) Alla nödvändiga amerainställningar görs automatist. 16

17 Snabbguide Fäll ut LCD-monitorn. (s. 31) När menybilden för datum/locslag visas på LCD-monitorn går du till sidan 34. Ställ in fous på motivet. (s. 40) Titta genom söaren och rita söarens mittparti över motivet. Tryc ned avtrycaren halvvägs så fouserar ameran på motivet. Om den inbyggda blixten behöver användas fälls den upp automatist. Ta bilden. (s. 40) Du tar bilden genom att tryca ned avtrycaren helt. Titta på bilden. (s. 166) Den tagna bilden visas i cira 2 se på LCD-monitorn. Om du vill visa bilden igen trycer du på nappen <x> (s. 71). Mer information om att fotografera samtidigt som du tittar på LCDmonitorn finns i Live View-fotografering (s. 123). Information om hur du visar redan tagna bilder finns i Bildvisning (s. 71). Information om hur du raderar en bild finns i Radera bilder (s. 224). 17

18 Delarnas namn Namnen i fetstil är de delar som nämns fram till avsnittet Grundläggande fotografering och bildvisning. Avtrycare (s. 40) Strömbrytare (s. 32) <B> Visningsnapp (s. 47, 152, 167, 179) <Z> Knapp för ISO-tal (s. 79) <6> Inmatningsratt Lampa för minsning av röda ögon/ självutlösare (s. 91/89) Fjärrontrollsensor (s. 122, 261) Metodväljare (s. 22) Inbyggd blixt/af-hjälpbelysning (s. 90/86) Punt för fastsättning av EF-objetiv (s. 36) Punt för fastsättning av EF-S-objetiv (s. 36) Blixtsynroniseringsontater Tillbehörsfäste (s. 263) <V> Filmplanmäre (s. 61) Fäste för bärrem (s. 25) Mirofon (s. 142) <D> Blixtnapp (s. 90) Handgrepp Spegel (s. 122, 187) Kontater (s. 15) Objetivfattning Låsstift för objetiv Kontatsydd Frigöringsnapp för objetiv (s. 37) Knapp för särpedjupsontroll (s. 98) Ljud/bild UT/ Digital ontat (s. 221, 236) Fjärrontrollontat (s. 262) Kamerahusloc (s. 36) Extern mirofon IN-ontat (s. 160) HDMI mini UTontat (s. 218) 18

19 Delarnas namn Ögonmussla (s. 262) Ratt för dioptriinställning (s. 39) Söaroular <C> Info-napp (s. 47, 71, 126, 146, 175) <M> Menynapp (s. 43) LCD-monitor (s. 31, 43, 167) <A> Knapp för Live View-fotografering/videoinspelning (s. 124/142) <A/I> Knapp för AE-lås/FE-lås/indexbild/ förminsning (s. 107/108/202/204, 243) <S/u> Knapp för val av fouseringspunt/ förstoring (s. 85/204, 243) Högtalare (s. 212) Minnesortsluca (s. 29) <O> Knapp för bländare/exponeringsompensation (s. 99/103) Stativgänga <Q/l> Diretontrollnapp/ napp för diretutsrift (s. 41/241) <x> Bildvisningsnapp (s. 71) <0> Inställningsnapp (s. 43) Åtomstlampa (s. 30) Frigöringsnapp för batteriluca (s. 28) Batteriluca (s. 28) Uttag för nätaggregat (s. 260) <L> Raderingsnapp (s. 224) <S> Pilnappar (s. 43) <WB> Knapp för val av vitbalans (s. 117) <XA> Knapp för val av bildstil (s. 81) <Yi/Q> Knapp för val av matningsmetod (s. 88, 89) <ZE> Knapp för val av autofousmetod (s. 83) Kortplats (s. 29) 19

20 Delarnas namn Visning av fotograferingsinställningar (i den reativa zonens metoder, s. 22) Slutartid Indiator för exponeringsnivå Exponeringsompensation (s. 103) AEB-intervall (s. 105) Fotograferingsmetod Bildstil (s. 81) Autofousmetod (s. 83) X One-Shot AF 9 AI Focus AF Z AI Servo AF g Manuell fousering Diretontrollsymbol (s. 41) Vitbalans (s. 117) Q Auto W Dagsljus E Sugga R Moln Y Glödlampa U Lysrör I Blixt O Egen Batteriontroll (s. 33) zxcn Matningsmetod (s. 88, 89) u Enbild i Bildserier Q Självutlösare:10 s/fjärrontroll l Självutlösare:2 s q Självutlösare:Bildserier *1: Visas när den inbyggda blixten fälls upp. *2: Visas vid användning av Eye-Fi-ort. Endast de inställningar som för tillfället används visas. 20 Status för Eye-Fi-överföring* 2 (s. 265) Bländarvärde c Peare för inmatningsratt (s. 93) Auto Lighting Optimizer (Auto ljusorrigering) (s. 109) ISO-tal (s. 79) Högdagerprioritet (s. 254) y Exponeringsompensation för blixt (s. 104) 0 Exponeringsompensation för separat blixt Funtionsinst. inbyggd blixt.* 1 (s. 181) Bildregistreringsvalitet (s. 76) 73 Stor/hög 83 Stor/normal 74 Medium/hög 84 Medium/Normal 7a Liten 1/hög 8a Liten 1/normal b Liten 2 (hög) c Liten 3 (hög) 1 RAW 1+73 RAW+stor/hög Antal möjliga bilder Antal möjliga bilder vid vitbalansvariation Självutlösarens tidsfördröjning 2 Vitbalansompensation (s. 119) B Vitbalansvariation (s. 120) Ljusmätmetod (s. 102) q Evaluerande ljusmätning w Utsnittsmätning r Spotmätning e Centrumvägd genomsnittsmätning

21 Delarnas namn Söarinformation Spotmätningscirel Fouseringssiva Indiator för ativ AF-punt < > AF-punter <Z> ISO-tal <2> Vitbalansompensation <A> AE-lås/ AEB används <D> Uppladdad blixt Felatig FE-låsvarning <e> Kort blixtsynroniseringstid (FP-blixt) <d> FE-lås/ FEB används <y> Exponeringsompensation för blixt Bländarvärde <o> Fouseringsindiator Maximalt antal bilder i en bildserie <0> Monorom fotografering ISO-tal <A> Högdagerprioritet Indiator för exponeringsnivå Exponeringsompensation AEB-intervall Indiator för minsning av röda ögon Slutartid Varning för fullt ort (FuLL) FE-lås (FEL) Varning för fel på ort (Card) Upptagen (busy) Varning för inget ort (Card) Inbyggd blixt laddas upp (D busy) Endast de inställningar som för tillfället används visas. 21

22 Delarnas namn Metodväljare Metodväljaren omfattar baszonens metoder, reativa zonens metoder och videoinspelningsmetoden. Kreativa zonen Med de här metoderna får du större ontroll vid fotografering av olia motiv. d : Programautomati (s. 74) s : Tidsförval AE (s. 94) f : Bländarförval AE (s. 96) a : Manuell exponering (s. 99) 8: Automatist särpedjup (s. 101) Baszonen Du behöver bara tryca på avtrycaren.alla inställningar ser automatist för att passa motivet. A : Smart motivläge (s. 50) 7 : Avstängd blixt (s. 55) C : Kreativt autoläge (s. 56) 22 Bildzon 2 : Porträtt (s. 59) 3 : Landsap (s. 60) 4 : Närbild (s. 61) 5 : Sport (s. 62) 6 : Kvällsporträtt (s. 63) : Videoinspelning (s. 141)

23 Delarnas namn Objetiv Objetiv utan avståndssala Fouseringsring (s. 87, 138) Fäste för motljussydd (s. 294) AF-omopplare (s. 36) Zoomring (s. 37) Zoomlägesindex (s. 37) Filtergänga (framtill på objetivet) (s. 294) Omopplare för Image Stabilizer (bildstabilisator) (s. 38) Punt för fastsättning av objetiv (s. 36) Kontater (s. 15) Objetiv med avståndssala Fäste för motljussydd (s. 294) AF-omopplare (s. 36) Zoomlägesindex (s. 37) Avståndssala Filtergänga (framtill på objetivet) (s. 294) Zoomring (s. 37) Fouseringsring (s. 87, 138) Omopplare för Image Stabilizer (bildstabilisator) (s. 38) Kontater (s. 15) Punt för fastsättning av objetiv (s. 36) 23

24 Delarnas namn Batteriladdare LC-E8 Laddare för batteri LP-E8 (s. 26). Batterifac Nätontat Laddningslampa Lampa som tänds när batteriet är fulladdat VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA. VARNING! MINSKA RISKEN FÖR BRAND OCH ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT NOGGRANT FÖLJA DE HÄR ANVISNINGARNA. När du ansluter till ett eluttag någon annanstans än i USA sa du vid behov använda en strömadapter som passar för det atuella eluttaget. Batteriladdare LC-E8E Laddare för batteri LP-E8 (s. 26). Laddningslampa Lampa som tänds när batteriet är fulladdat Batterifac Nätabel Uttag för nätabel 24

25 1 Börja använda ameran Det här apitlet innehåller inledande anvisningar och besrivningar av grundläggande amerafuntioner. Fästa remmen För in remmens ände nedifrån genom amerans remfäste. För den sedan genom remmens spänne enligt bilden. Dra åt så att remmen är spänd och ontrollera att remmen inte an lossna från spännet. Oularlocet sitter fast på remmen (s. 262). Oularloc 25

26 Ladda batteriet 1 Ta bort syddshöljet. Ta bort batteriets syddshölje. 2 3 Sätt i batteriet. Fäst batteriet ordentligt vid laddaren enligt bilden. Utför momenten i omvänd ordning när du tar ut batteriet. LC-E8 Ladda batteriet. För LC-E8 Fäll ut batteriladdarens stift enligt pilen och sätt dem i ett eluttag. För LC-E8E Anslut nätabeln till laddaren och sätt LC-E8E i ontaten i eluttaget. Laddningen börjar automatist och laddningslampan lyser orange. När batteriet är fulladdat tänds lampan för fulladdat batteri och lyser grön. Det tar cira 2 timmar att ladda ett helt tomt batteri vid en temperatur på 23 C. Exat hur lång tid det tar att ladda batteriet beror på omgivningens temperatur och batteriets laddningsnivå. Av säerhetssäl tar laddningen längre tid (upp till 4 timmar) vid lägre temperaturer (6 C 10 C). 26

27 Ladda batteriet Tips om hur du använder batteriet och laddaren Batteriet är inte fulladdat när det levereras. Ladda batteriet innan du börjar använda det. Ladda batteriet dagen före eller den dag du sa använda det. Även vid förvaring ommer ett laddat batteri gradvis att laddas ur och förlora i apacitet. När du laddat batteriet tar du bort det och opplar bort laddaren från eluttaget. När du inte använder ameran tar du bort batteriet. Om batteriet lämnas i ameran under en längre tid avges en liten ström vilet leder till att det laddas ur och att batteriapaciteten minsar. Förvara batteriet med det medföljande syddshöljet på. Om du förvarar batteriet efter att det laddats upp an batteriets prestanda försämras. Batteriladdaren an användas i andra länder. Batteriladdaren är ompatibel med en strömälla på 100 V AC till 240 V AC 50/60 Hz. Vid behov ansluter du en strömadapter för respetive land eller område. Anslut inte någon bärbar spänningstransformator till batteriladdaren. Om du gör det an batteriladdaren sadas. Om batteriet snabbt laddas ur, även när det är fulladdat, har batteriet nått slutet på sin livslängd. Köp ett nytt batteri. När du har dragit ur ontaten till laddaren från eluttaget bör du inte röra vid stiften på minst 3 seunder. Ladda inte något annat batteri än batteri LP-E8. Batteri LP-E8 är speciellt tillverat för Canon-produter. Om du använder det med en ice-ompatibel batteriladdare eller produt an det leda till fel eller olycor som Canon inte an hållas ansvariga för. 27

28 Sätta i och ta ur batteriet Sätta i batteriet Sätt i ett fulladdat batteri LP-E8 i ameran. 1 Öppna lucan. Sjut låsspaen i pilarnas ritning och öppna lucan. 2 3 Sätt i batteriet. Sätt i änden med batteriontaterna. Sjut in batteriet tills det fäster. Stäng lucan. Tryc på lucan tills den stängs. Ta ur batteriet Öppna lucan och ta ur batteriet. Tryc på frigöringsnappen enligt pilen och ta ur batteriet. Var noga med att sätta tillbaa det medföljande syddshöljet (s. 26) för att undvia att batteriets poler ortsluts. 28 När du öppnar lucan till batterifacet bör du vara noga med att inte öppna den för mycet. Då an gångjärnen gå sönder.

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

EOS 6D (WG) EOS 6D (N)

EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (N) har inte Wi-Fi- och GPS-funktionerna. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Inledning EOS 6D (WG/N) är en digital enögd spegelreflexkamera med höga prestanda. Den är utrustad med

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x. BL04650-D01 SV DIGITAL CAMERA X100T Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x100t/ Innan du börjar Komma igång Grundläggande

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder BL01619-F00 SV DIGITAL CAMERA X-Pro1 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din digitalkamera FUJIFILM FinePix X-Pro1 och hur du installerar den

Läs mer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida.

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida. Bruksanvisning Serienumret finns på kamerans undersida. Innan du börjar Läs det här avsnittet innan du börjar använda kameran. Här beskrivs delarnas namn och hur kameran förbereds för användning. Första

Läs mer

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5HA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång FUJIFILM X30 Användarhandbok Användarhandbok Användarhandbok (Grundläggande användning: ) Användarhandbok (pdf finns tillgänglig på denna webbplats: ) Om denna handbok Introduktion Visa denna handbok Kamerans

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer