ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. CANON INC Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo , Japan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan"

Transkript

1 CANON INC Shimomaruo 3-chome, Ohta-u, Toyo , Japan Europa, Afria och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Nederländerna Information om ditt loala Canon-ontor finns på garantiortet eller på Produten och tillhörande garanti tillhandahålls i europeisa länder av Canon Europa N.V. ANVÄNDARHANDBOK Den här användarhandboen gäller från och med januari Om du vill ha information om amerans ompatibilitet med eventuella tillbehör och objetiv som lanseras därefter an du ontata valfritt Canon Service Center. CEL-SR1UA250 CANON INC TRYCKT I EU SVENSKA Programsnabbguide och Snabbreferensguide hittar du i slutet av den här handboen. ANVÄNDARHANDBOK

2 Inledning EOS 600D är en digital enögd spegelreflexamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med cira 18,0 effetiva megapixels, DIGIC 4, 9 exata och snabba AF-punter, seriebildtagning med cira 3,7 b/s, Live View-fotografering och videoinspelning i Full HD (Full High-Definition). Kameran reagerar alltid snabbt vid fotografering, har många funtioner utveclade för avancerad fotografering samt många andra funtioner. Ha gärna den här handboen till hands när du använder ameran, så att du lättare an beanta dig med amerans funtioner. Med en digitalamera an du omedelbart visa den bild du tagit. Samtidigt som du läser den här användarhandboen tar du några provbilder och ser hur de blir. Du får då en bättre förståelse för ameran. Genom att först läsa igenom avsnitten Säerhetsföresrifter (s. 297, 298) och Försitighetsåtgärder vid hantering (s. 14, 15) an du undvia misslycade bilder och olycor. Prova ameran innan du använder den och ansvarsfrisrivning Efter att du tagit en bild tittar du på den och ontrollerar att den har registrerats orret. Om bilderna inte an registreras eller hämtas till en dator på grund av fel på ameran eller minnesortet ansvarar inte Canon för eventuella förluster eller merarbete. Copyright Copyrightlagarna i det land där du bor an innebära förbud mot allt annat än privat användning av bilder eller upphovsrättssyddad musi och bilder med musi som finns på minnesortet. Lägg även märe till att fotografering för privat bru ocså an vara förbjudet, till exempel vid vissa offentliga framträdanden och utställningar. 2 Den här ameran är ompatibel med SD-minnesort, SDHCminnesort och SDXC-minnesort. I den här användarhandboen används bara ort för att hänvisa till alla dessa ort. * Kameran levereras inte med något ort för registrering av bilder. Det öper du separat.

3 EOS Solution Dis XXX CEL-XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Windows XXX XXX Mac OS X XXX XXX CANON INC. 20XX. Made in the EU. EOS Software Instruction Manuals Dis XXX CEL-XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Windows XXX XXX Mac OS X XXX XXX CANON INC. 20XX. Made in the EU. EOS Software Instruction Manuals Dis XXX CEL-XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Windows XXX XXX Mac OS X XXX XXX CANON INC. 20XX. Made in the EU. Checlista för utrustning Innan du börjar ontrollerar du att följande levererades med ameran. Om något sanas ontatar du återförsäljaren. Kamera (med ögonmussla och amerahusloc) Batteri LP-E8 (med syddssit) Batteriladdare LC-E8/LC-E8E* Bred rem EW-100DB III Gränssnittsabel AV-stereoabel AVC-DC400ST EOS Solution Dis (Cd-siva med programvara) EOS Software Instruction Manuals Dis (cd-siva) Kamera Användarhandbo (det här häftet) * Batteriladdare LC-E8 eller LC-E8E medföljer. (LC-E8E levereras med nätabel.) Om du öpt paetet med medföljande objetiv ontrollerar du att objetivet finns med. Beroende på typen av paet med objetiv an även användarhandboen till objetivet finnas med. Se till att du inte tappar bort något av ovanstående föremål. EOS Software Instruction Manuals Dis Handböcerna för programvaran finns på cd-sivan i form av PDF-filer. På sidan 305 finns anvisningar om hur du använder EOS Software Instruction Manuals Dis. 3

4 Så här läser du användarhandboen Symboler i den här handboen <6> : Syftar på inmatningsratten. <V> <U> : Syftar på pilnapparna <S>. <0> : Syftar på inställningsnappen. 0, 9, 7, 8 : Anger att respetive funtion förblir ativ i 4, 6, 10 eller 16 seunder efter att du har släppt nappen. * Symboler och mareringar i den här handboen som anger amerans nappar, rattar och inställningar motsvarar symbolerna och mareringarna på ameran och på LCD-monitorn. 3 : Syftar på en funtion som du an ändra genom att tryca på nappen <M> och ändra inställningen. M : Om symbolen visas längst upp till höger på sidan betyder det att funtionen endast är tillgänglig i den reativa zonens metoder (s. 22). (s. **) : Hänvisning till sidor där du hittar mer information. : Tips och råd för bättre fotografering. : Råd vid problemlösning. : Varning i syfte att undvia problem vid fotografering. : Kompletterande information. Grundläggande förutsättningar Alla åtgärder som besrivs i den här användarhandboen förutsätter att strömbrytaren är ställd på <1> (s. 32). Det förutsätts att alla menyinställningar och funtioner för egen programmering är inställda enligt grundinställningarna. I besrivningssyfte visar anvisningarna ameran med monterat objetiv av typen EF-S mm f/3,5-5,6 IS II. 4

5 Kapitel I apitel 1 och 2 förlaras amerans grundfuntioner och fotograferingsproceduren för dig som använder ameran för första gången Inledning 2 Börja använda ameran 25 Grundläggande fotografering och bildvisning 49 Kreativ fotografering 73 Avancerad fotografering 93 Fotografera med LCD-monitorn (Live View-fotografering) 123 Spela in videoscener 141 Pratisa funtioner 165 Fotografera med trådlös blixt 189 Bildvisning 201 Efterbehandla bilder 229 Sriva ut bilder 235 Anpassa ameran 249 Övrig information 259 Programsnabbguide 301 Snabbreferensguide och index för Användarhandbo 307 5

6 Kortfattat innehåll Fotografering Fotografera automatist Fotografera bildserier Ta bilder av dig själv i en grupp Frysa rörelser Sapa osärpa Sapa osarp bagrund Hålla bagrunden fouserad s (baszonens metoder) s. 88 (i bildserier) s. 89 (j självutlösare) s. 94 (s tidsförval AE) s. 56 (C Kreativt autoläge) s. 96 (f bländarförval AE) Ställa in bildens ljusstyra (exponering) s. 103 (exponeringsompensation) Fotografera vid svagt ljus Fotografera utan blixt Fotografera fyrvererier på vällen Fotografera medan du tittar på LCD-monitorn Spela in videoscener s. 50, 90 (D blixtfotografering) s. 79 (ISO-tal) s. 55 (7 avstängd blixt) s. 58, 64 (b avstängd blixt) s. 100 (bulbexponering) s. 124 (A Live View-fotografering) s. 141 ( videoinspelning) Bildvalitet Fotografera med bildeffeter s. 81 (välja en bildstil) som stämmer överens med motivet Göra en stor utsrift av bilden s. 76 (73, 83, 1) 6

7 Ta många bilder s. 76 (7a, 8a, b, c) Fousering Ändra fouseringspunt Fotografera ett rörligt motiv s. 85 (S val av fouseringspunt) s. 62, 84 (AI Servo AF) Bildvisning Visa bilder med ameran Söa efter bilder snabbt Gradera bilder Undvia att vitiga bilder raderas av misstag s. 71 (x bildvisning) s. 202 (H indexbild) s. 203 (I bildbläddring) s. 206 (graderingar) s. 222 (K bildsydd) Radera bilder som inte behövs s. 224 (L radera) Visa bilder och videoscener automatist s. 215 (bildspel) Visa bilder och videoscener på TV:n s. 218 (video ut) Ställ in LCD-monitorns ljusstyra s. 167 (LCD-monitorns ljusstyra) Sriva ut Enel utsrift av bilder s. 235 (diretutsrift) 7

8 Funtionsindex 8 Ström Batteri Ladda s. 26 Sätta i och ta ur s. 28 Batteriontroll s. 33 Eluttag s. 260 Automatis avstängning s. 32 Kort Sätta i och ta ur s. 29 Formatera s. 45 Utlös slutaren utan ort s. 166 Objetiv Fästa/ta bort s. 36 Zooma s. 37 Image Stabilizer (bildstabilisator) s. 38 Grundinställningar Dioptriinställning s. 39 Språ s. 35 Datum/locslag s. 34 Pipsignal s. 166 Använda LCD-monitorn s. 31 LCD-monitor på/av s. 179 Inställning av LCD-ljusstyra s. 167 Registrera bilder Sapa/välja en mapp s. 168 Filnummer s. 170 Bildvalitet Bildregistreringsvalitet s. 76 Bildstil s. 81 Vitbalans s. 117 Färgrymd s. 121 Bildförbättringsfuntioner Auto Lighting Optimizer (Auto ljusorrigering) s. 109 Korrigering av objetivets periferibelysning s. 110 Brusreducering för långa exponeringstider s. 253 Brusreducering för höga ISO s. 254 Högdagerprioritet s. 254 Autofous Autofousmetod s. 83 Val av fouseringspunt s. 85 Manuell fousering s. 87 Matning Matningsmetoder s. 20 Bildserier s. 88 Självutlösare s. 89 Maximalt antal bilder i en bildserie s. 77 Fotografering ISO-tal s. 79 Funtionsguide s. 48 Diretontroll s. 41 Kreativt autoläge s. 56 Programautomati s. 74 Tidsförval AE s. 94 Bländarförval AE s. 96 Manuell exponering s. 99 Bulb s. 100

9 Funtionsindex Spegellåsning s. 122 Automatist särpedjup s. 101 Ljusmätmetod s. 102 Fjärrontroll s. 261 Exponeringsjusteringar Exponeringsompensation s. 103 AEB s. 105 AE-lås s. 107 Blixt Inbyggd blixt s. 90 Exponeringsompensation för blixt s. 104 FE-lås s. 108 Extern blixt s. 263 Blixtstyrning s. 180 Trådlös blixt s. 189 Live View-fotografering Live View-fotografering s. 123 Fousering s. 131 Sidförhållande s. 129 Rutnät s. 129 Diretontroll s. 128 Spela in videoscener Videoinspelning s. 141 Diretontroll s. 149 Ljudinspelning s. 160 Rutnät s. 161 Video-snapshot s. 153 Digital videozoom s. 152 Manuell exponering s. 144 Bildvisning Bildvisningstid s. 166 Enbildsvisning s. 71 Visning av fotograferingsinformation s. 226 Indexbild s. 202 Bildbläddring (visningshopp) s. 203 Förstora s. 204 Rotera s. 205 Graderingar s. 206 Videovisning s. 212 Redigera första och sista videoscenen s. 214 Bildspel s. 215 Visa bilderna på TV:n s. 218 Sydda s. 222 Radera s. 224 Diretontroll s. 208 Bildredigering Kreativa filter s. 230 Ändra storle s. 233 Sriva ut PictBridge s. 235 Beställa opior (DPOF) s. 245 Egna inställningar Egen programmering(c.fn) s. 250 Min meny s. 258 Programvara Installera s. 303 Programvaruhandbo s

10 Innehåll 1 2 Inledning 2 Checlista för utrustning... 3 Så här läser du användarhandboen... 4 Kapitel... 5 Kortfattat innehåll... 6 Funtionsindex... 8 Försitighetsåtgärder vid hantering Snabbguide Delarnas namn Börja använda ameran 25 Ladda batteriet Sätta i och ta ur batteriet Sätta i och ta ur SD-ortet Använda LCD-monitorn Slå på strömmen Ställa in datum och locslag Välja språ Fästa och ta bort ett objetiv Om objetivets Image Stabilizer (bildstabilisator) Grundfuntioner Q Diretontroll över fotograferingsfuntioner Menyhantering Formatera ortet Ändra LCD-monitorns visning Funtionsguide Grundläggande fotografering och bildvisning 49 A Fotografera med full automati (Smart motivläge) A Tenier med full automati (Smart motivläge) Avativera blixten C Fotografera med reativt autoläge Fotografera porträtt Fotografera landsap Fotografera närbilder Fotografera rörliga motiv Fotografera porträtt på vällen Q Diretontroll Ta bilder med olia änslor Ta bilder efter ljus/motiv x Bildvisning

11 Innehåll 3 Kreativ fotografering 73 d: Programautomati...74 Ställa in bildregistreringsvalitet...76 Z: Ändra ISO-tal...79 A Välja bästa bildegensaper utifrån motiv (bildstil)...81 E: Ändra autofousmetod (AF-metod)...83 S Välja AF-punt...85 Motiv som är svåra att fousera...87 MF: Manuell fousering...87 i Bildserier...88 j Använda självutlösaren...89 D Använda den inbyggda blixten Avancerad fotografering 93 s: Actionbilder...94 f: Ändra särpedjup...96 Särpedjupsontroll...98 a: Manuell exponering : Automatist särpedjup q Ändra ljusmätmetod O y Ställa in exponeringsompensation Automatis exponeringsvariation (AEB) A Låsa exponeringen (AE-lås) A Låsa blixtexponeringen (FE-lås) Automatis orrigering av ljusstyra och ontrast (Auto Lighting Optimizer/Auto ljusorrigering) Korrigera möra hörn A Anpassa bildegensaper (bildstil) A Registrera favoritbildegensaper (bildstil) B: Välja inställning utifrån ljusälla (vitbalans) Justera färgtonen för en viss ljusälla Ställa in omfånget för reproducerbara färger (färgrymd) Spegellåsning för minsad saningsosärpa Fotografera med LCD-monitorn (Live View-fotografering) 123 A Fotografera med LCD-monitorn Inställning av fotograferingsfuntioner z Inställning av menyfuntioner Ändra AF-läge MF: Fousera manuellt

12 Innehåll Spela in videoscener 141 Spela in videoscener Inställning av videoinspelningsfuntioner Ställa in videoinspelningsstorle Använda digital videozoom Ta video-snapshot Inställning av menyfuntioner Pratisa funtioner 165 Pratisa funtioner Stänga av pipsignalen Kortpåminnelse Ställa in bildvisningstid Ställa in tiden för automatis avstängning Ställa in LCD-monitorns ljusstyra Sapa och välja en mapp Filnumreringsmetoder Ställa in information om copyright Automatis rotering av vertiala bilder C Kontrollera amerans inställningar Återställa ameran till grundinställningarna Slå på/stänga av LCD-monitorn Ändra särmfärg för fotograferingsinställningar Ställa in blixten f Automatis sensorrengöring Lägga till data för dammborttagning Manuell sensorrengöring Fotografera med trådlös blixt 189 Använda trådlös blixt Enel trådlös blixtfotografering Egen trådlös blixtfotografering Övriga inställningar Bildvisning 201 H I Söa efter bilder snabbt u/y Förstorad bild b Rotera bilden Ställa in gradering Q Diretontroll vid bildvisning Titta på videoscener

13 Innehåll Spela upp videoscener X Redigera första och sista scenen i en video Bildspel (automatis visning) Visa bilderna på TV:n K Sydda bilder L Radera bilder C Visning av fotograferingsinformation Efterbehandla bilder 229 U Kreativa filter S Ändra storle Sriva ut bilder 235 Förbereda utsrift wsriva ut Besära bilden W DPOF (Digital Print Order Format) W Diretutsrift med DPOF Anpassa ameran 249 Ställa in funtioner för egen programmering Inställningar för egen programmering Registrera Min meny Övrig information 259 Använda ett eluttag Fotografering med fjärrontroll Separata Speedlite Använda Eye-Fi-ort Tabell över funtionstillgänglighet efter fotograferingsmetod Menyinställningar Systemarta Felsöningsguide Feloder Tenisa data Säerhetsföresrifter Programsnabbguide 301 Programsnabbguide Snabbreferensguide och index för Användarhandbo 307 Snabbreferensguide Index

14 Försitighetsåtgärder vid hantering Sötsel av ameran Kameran är ett precisionsinstrument. Tappa den inte och utsätt den inte för stötar. Kameran är inte vattentät och an inte användas under vatten. Om du råar tappa ameran i vatten sa du genast ta ontat med närmaste Canon Service Center. Tora av vattendroppar med en torr trasa. Om ameran har utsatts för salt luft torar du av den med en väl urvriden futig trasa. Placera aldrig ameran nära föremål som avger stara magnetisa fält, till exempel en magnet eller en elmotor. Undvi ocså att använda eller placera ameran nära föremål som avger stara radiovågor, till exempel en stor antenn. Stara magnetfält an orsaa felatig funtion hos ameran eller förstöra bilddata. Placera aldrig ameran på varma platser, till exempel i en bil i start solljus. Höga temperaturer an orsaa felfuntion hos ameran. Kameran innehåller eletronisa precisionsretsar. Försö aldrig ta isär ameran själv. Använd en gummiblåsa för att blåsa bort damm från objetiv, söare, reflexspegel och fouseringssiva. Använd inte rengöringsmedel som innehåller organisa lösningsmedel för att rengöra amerahus eller objetiv. Om smutsen är svår att få bort lämnar du ameran till närmaste Canon Service Center. Vidrör inte amerans eletrisa ontater med fingrarna. På så sätt förhindrar du att ontaterna orroderar. Korroderade ontater an orsaa felfuntion hos ameran. Om ameran flyttas hastigt från en all omgivning till ett varmt rum an ondens bildas på ameran och dess inre omponenter. Du undvier ondens genom att placera ameran i en försluten plastpåse där den får anpassa sig till den varmare temperaturen innan du tar ut den ur påsen. Använd inte ameran om det har bildats ondens på den. På så sätt undvier du att ameran sadas. Om det bildas ondens tar du bort objetivet och tar ut ortet och batteriet ur ameran. Vänta tills ondensen har dunstat innan du använder ameran igen. Om ameran inte sa användas på en tid tar du ur batteriet och förvarar ameran på en sval, torr och väl ventilerad plats. Även när du förvarar ameran sa du tryca ner avtrycaren några gånger då och då för att ontrollera att ameran fortfarande fungerar. Undvi att förvara ameran i närheten av frätande emialier, till exempel i ett mörrum eller emist laboratorium. Om ameran inte har använts under en tid provar du alla funtioner innan du använder den. Om du inte har använt ameran under en tid eller om du sa ta en vitig bild låter du antingen en Canon-återförsäljare ontrollera den eller ontrollerar själv att den fungerar som den sa. 14

15 Försitighetsåtgärder vid hantering LCD-monitor Trots att LCD-monitorn är tillverad med teni med mycet hög precision och över 99,99 % effetiva pixels så an det finnas ett fåtal döda pixels bland de återstående 0,01 % eller färre pixels. Döda pixels som till exempel bara visar svart eller rött är ingen felfuntion. De påverar inte registreringen av bilder. Om LCD-monitorn lämnas påslagen under en längre tid an särminbränning se, där du ser rester av det som visats. Det är emellertid endast tillfälligt och försvinner om du inte använder ameran under några dagar. I låga eller höga temperaturer an LCD-monitorns visning vera långsam eller se svart ut. Den återgår till det normala i rumstemperatur. Kort Observera följande för att sydda ortet och registrerade data på det: Tappa, böj eller blöt inte ner ortet. Hantera det varsamt och utsätt det inte för stötar eller vibrationer. Vidrör inte ortets eletrisa ontater med fingrarna eller något metallföremål. Förvara inte och använd inte ortet i närheten av något med start magnetfält, t.ex. en TV, högtalare eller magnet. Undvi ocså platser med statis eletricitet. Placera inte ortet i start solljus eller nära en värmeälla. Förvara ortet i en as. Förvara inte ortet på varma, dammiga eller futiga platser. Objetiv När du tar loss objetivet från ameran sa du sätta på Kontater objetivlocet eller ställa objetivet med den bare änden uppåt, för att undvia repor på linsytor och eletrisa ontater. Försitighetsåtgärder vid långvarig användning Om du använder bildserier, Live View-fotografering eller videoinspelning under en längre tid an ameran bli mycet varm. Det är inget funtionsfel, men an orsaa lindriga brännsador på huden om du håller i ameran en längre tid. Om smuts som fastnar på sensorns framsida Förutom damm som ommer in i ameran an i vissa sällsynta fall smörjmedel från amerans inre omponenter lämna fläcar på sensorns framsida. I de fall då synliga fläcar blir var efter den automatisa sensorrengöringen reommenderas du att låta ett Canon Service Center rengöra sensorn. 15

16 Snabbguide 1 Sätt i batteriet. (s. 28) Information om hur du laddar batteriet finns på sidan Sätt i ett ort. (s. 29) Vänd ortets etiett mot basidan av ameran och sjut in ortet. 3 Vit punt Röd punt Fäst objetivet. (s. 36) Passa in objetivets vita eller röda punt med amerans punt i motsvarande färg. 4 Ställ AF-omopplaren på objetivet på <AF> (autofous). (s. 36) 5 Ställ strömbrytaren på <1> och metodväljaren på <A> (Smart motivläge). (s. 50) Alla nödvändiga amerainställningar görs automatist. 16

17 Snabbguide Fäll ut LCD-monitorn. (s. 31) När menybilden för datum/locslag visas på LCD-monitorn går du till sidan 34. Ställ in fous på motivet. (s. 40) Titta genom söaren och rita söarens mittparti över motivet. Tryc ned avtrycaren halvvägs så fouserar ameran på motivet. Om den inbyggda blixten behöver användas fälls den upp automatist. Ta bilden. (s. 40) Du tar bilden genom att tryca ned avtrycaren helt. Titta på bilden. (s. 166) Den tagna bilden visas i cira 2 se på LCD-monitorn. Om du vill visa bilden igen trycer du på nappen <x> (s. 71). Mer information om att fotografera samtidigt som du tittar på LCDmonitorn finns i Live View-fotografering (s. 123). Information om hur du visar redan tagna bilder finns i Bildvisning (s. 71). Information om hur du raderar en bild finns i Radera bilder (s. 224). 17

18 Delarnas namn Namnen i fetstil är de delar som nämns fram till avsnittet Grundläggande fotografering och bildvisning. Avtrycare (s. 40) Strömbrytare (s. 32) <B> Visningsnapp (s. 47, 152, 167, 179) <Z> Knapp för ISO-tal (s. 79) <6> Inmatningsratt Lampa för minsning av röda ögon/ självutlösare (s. 91/89) Fjärrontrollsensor (s. 122, 261) Metodväljare (s. 22) Inbyggd blixt/af-hjälpbelysning (s. 90/86) Punt för fastsättning av EF-objetiv (s. 36) Punt för fastsättning av EF-S-objetiv (s. 36) Blixtsynroniseringsontater Tillbehörsfäste (s. 263) <V> Filmplanmäre (s. 61) Fäste för bärrem (s. 25) Mirofon (s. 142) <D> Blixtnapp (s. 90) Handgrepp Spegel (s. 122, 187) Kontater (s. 15) Objetivfattning Låsstift för objetiv Kontatsydd Frigöringsnapp för objetiv (s. 37) Knapp för särpedjupsontroll (s. 98) Ljud/bild UT/ Digital ontat (s. 221, 236) Fjärrontrollontat (s. 262) Kamerahusloc (s. 36) Extern mirofon IN-ontat (s. 160) HDMI mini UTontat (s. 218) 18

19 Delarnas namn Ögonmussla (s. 262) Ratt för dioptriinställning (s. 39) Söaroular <C> Info-napp (s. 47, 71, 126, 146, 175) <M> Menynapp (s. 43) LCD-monitor (s. 31, 43, 167) <A> Knapp för Live View-fotografering/videoinspelning (s. 124/142) <A/I> Knapp för AE-lås/FE-lås/indexbild/ förminsning (s. 107/108/202/204, 243) <S/u> Knapp för val av fouseringspunt/ förstoring (s. 85/204, 243) Högtalare (s. 212) Minnesortsluca (s. 29) <O> Knapp för bländare/exponeringsompensation (s. 99/103) Stativgänga <Q/l> Diretontrollnapp/ napp för diretutsrift (s. 41/241) <x> Bildvisningsnapp (s. 71) <0> Inställningsnapp (s. 43) Åtomstlampa (s. 30) Frigöringsnapp för batteriluca (s. 28) Batteriluca (s. 28) Uttag för nätaggregat (s. 260) <L> Raderingsnapp (s. 224) <S> Pilnappar (s. 43) <WB> Knapp för val av vitbalans (s. 117) <XA> Knapp för val av bildstil (s. 81) <Yi/Q> Knapp för val av matningsmetod (s. 88, 89) <ZE> Knapp för val av autofousmetod (s. 83) Kortplats (s. 29) 19

20 Delarnas namn Visning av fotograferingsinställningar (i den reativa zonens metoder, s. 22) Slutartid Indiator för exponeringsnivå Exponeringsompensation (s. 103) AEB-intervall (s. 105) Fotograferingsmetod Bildstil (s. 81) Autofousmetod (s. 83) X One-Shot AF 9 AI Focus AF Z AI Servo AF g Manuell fousering Diretontrollsymbol (s. 41) Vitbalans (s. 117) Q Auto W Dagsljus E Sugga R Moln Y Glödlampa U Lysrör I Blixt O Egen Batteriontroll (s. 33) zxcn Matningsmetod (s. 88, 89) u Enbild i Bildserier Q Självutlösare:10 s/fjärrontroll l Självutlösare:2 s q Självutlösare:Bildserier *1: Visas när den inbyggda blixten fälls upp. *2: Visas vid användning av Eye-Fi-ort. Endast de inställningar som för tillfället används visas. 20 Status för Eye-Fi-överföring* 2 (s. 265) Bländarvärde c Peare för inmatningsratt (s. 93) Auto Lighting Optimizer (Auto ljusorrigering) (s. 109) ISO-tal (s. 79) Högdagerprioritet (s. 254) y Exponeringsompensation för blixt (s. 104) 0 Exponeringsompensation för separat blixt Funtionsinst. inbyggd blixt.* 1 (s. 181) Bildregistreringsvalitet (s. 76) 73 Stor/hög 83 Stor/normal 74 Medium/hög 84 Medium/Normal 7a Liten 1/hög 8a Liten 1/normal b Liten 2 (hög) c Liten 3 (hög) 1 RAW 1+73 RAW+stor/hög Antal möjliga bilder Antal möjliga bilder vid vitbalansvariation Självutlösarens tidsfördröjning 2 Vitbalansompensation (s. 119) B Vitbalansvariation (s. 120) Ljusmätmetod (s. 102) q Evaluerande ljusmätning w Utsnittsmätning r Spotmätning e Centrumvägd genomsnittsmätning

21 Delarnas namn Söarinformation Spotmätningscirel Fouseringssiva Indiator för ativ AF-punt < > AF-punter <Z> ISO-tal <2> Vitbalansompensation <A> AE-lås/ AEB används <D> Uppladdad blixt Felatig FE-låsvarning <e> Kort blixtsynroniseringstid (FP-blixt) <d> FE-lås/ FEB används <y> Exponeringsompensation för blixt Bländarvärde <o> Fouseringsindiator Maximalt antal bilder i en bildserie <0> Monorom fotografering ISO-tal <A> Högdagerprioritet Indiator för exponeringsnivå Exponeringsompensation AEB-intervall Indiator för minsning av röda ögon Slutartid Varning för fullt ort (FuLL) FE-lås (FEL) Varning för fel på ort (Card) Upptagen (busy) Varning för inget ort (Card) Inbyggd blixt laddas upp (D busy) Endast de inställningar som för tillfället används visas. 21

22 Delarnas namn Metodväljare Metodväljaren omfattar baszonens metoder, reativa zonens metoder och videoinspelningsmetoden. Kreativa zonen Med de här metoderna får du större ontroll vid fotografering av olia motiv. d : Programautomati (s. 74) s : Tidsförval AE (s. 94) f : Bländarförval AE (s. 96) a : Manuell exponering (s. 99) 8: Automatist särpedjup (s. 101) Baszonen Du behöver bara tryca på avtrycaren.alla inställningar ser automatist för att passa motivet. A : Smart motivläge (s. 50) 7 : Avstängd blixt (s. 55) C : Kreativt autoläge (s. 56) 22 Bildzon 2 : Porträtt (s. 59) 3 : Landsap (s. 60) 4 : Närbild (s. 61) 5 : Sport (s. 62) 6 : Kvällsporträtt (s. 63) : Videoinspelning (s. 141)

23 Delarnas namn Objetiv Objetiv utan avståndssala Fouseringsring (s. 87, 138) Fäste för motljussydd (s. 294) AF-omopplare (s. 36) Zoomring (s. 37) Zoomlägesindex (s. 37) Filtergänga (framtill på objetivet) (s. 294) Omopplare för Image Stabilizer (bildstabilisator) (s. 38) Punt för fastsättning av objetiv (s. 36) Kontater (s. 15) Objetiv med avståndssala Fäste för motljussydd (s. 294) AF-omopplare (s. 36) Zoomlägesindex (s. 37) Avståndssala Filtergänga (framtill på objetivet) (s. 294) Zoomring (s. 37) Fouseringsring (s. 87, 138) Omopplare för Image Stabilizer (bildstabilisator) (s. 38) Kontater (s. 15) Punt för fastsättning av objetiv (s. 36) 23

24 Delarnas namn Batteriladdare LC-E8 Laddare för batteri LP-E8 (s. 26). Batterifac Nätontat Laddningslampa Lampa som tänds när batteriet är fulladdat VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA. VARNING! MINSKA RISKEN FÖR BRAND OCH ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT NOGGRANT FÖLJA DE HÄR ANVISNINGARNA. När du ansluter till ett eluttag någon annanstans än i USA sa du vid behov använda en strömadapter som passar för det atuella eluttaget. Batteriladdare LC-E8E Laddare för batteri LP-E8 (s. 26). Laddningslampa Lampa som tänds när batteriet är fulladdat Batterifac Nätabel Uttag för nätabel 24

25 1 Börja använda ameran Det här apitlet innehåller inledande anvisningar och besrivningar av grundläggande amerafuntioner. Fästa remmen För in remmens ände nedifrån genom amerans remfäste. För den sedan genom remmens spänne enligt bilden. Dra åt så att remmen är spänd och ontrollera att remmen inte an lossna från spännet. Oularlocet sitter fast på remmen (s. 262). Oularloc 25

26 Ladda batteriet 1 Ta bort syddshöljet. Ta bort batteriets syddshölje. 2 3 Sätt i batteriet. Fäst batteriet ordentligt vid laddaren enligt bilden. Utför momenten i omvänd ordning när du tar ut batteriet. LC-E8 Ladda batteriet. För LC-E8 Fäll ut batteriladdarens stift enligt pilen och sätt dem i ett eluttag. För LC-E8E Anslut nätabeln till laddaren och sätt LC-E8E i ontaten i eluttaget. Laddningen börjar automatist och laddningslampan lyser orange. När batteriet är fulladdat tänds lampan för fulladdat batteri och lyser grön. Det tar cira 2 timmar att ladda ett helt tomt batteri vid en temperatur på 23 C. Exat hur lång tid det tar att ladda batteriet beror på omgivningens temperatur och batteriets laddningsnivå. Av säerhetssäl tar laddningen längre tid (upp till 4 timmar) vid lägre temperaturer (6 C 10 C). 26

27 Ladda batteriet Tips om hur du använder batteriet och laddaren Batteriet är inte fulladdat när det levereras. Ladda batteriet innan du börjar använda det. Ladda batteriet dagen före eller den dag du sa använda det. Även vid förvaring ommer ett laddat batteri gradvis att laddas ur och förlora i apacitet. När du laddat batteriet tar du bort det och opplar bort laddaren från eluttaget. När du inte använder ameran tar du bort batteriet. Om batteriet lämnas i ameran under en längre tid avges en liten ström vilet leder till att det laddas ur och att batteriapaciteten minsar. Förvara batteriet med det medföljande syddshöljet på. Om du förvarar batteriet efter att det laddats upp an batteriets prestanda försämras. Batteriladdaren an användas i andra länder. Batteriladdaren är ompatibel med en strömälla på 100 V AC till 240 V AC 50/60 Hz. Vid behov ansluter du en strömadapter för respetive land eller område. Anslut inte någon bärbar spänningstransformator till batteriladdaren. Om du gör det an batteriladdaren sadas. Om batteriet snabbt laddas ur, även när det är fulladdat, har batteriet nått slutet på sin livslängd. Köp ett nytt batteri. När du har dragit ur ontaten till laddaren från eluttaget bör du inte röra vid stiften på minst 3 seunder. Ladda inte något annat batteri än batteri LP-E8. Batteri LP-E8 är speciellt tillverat för Canon-produter. Om du använder det med en ice-ompatibel batteriladdare eller produt an det leda till fel eller olycor som Canon inte an hållas ansvariga för. 27

28 Sätta i och ta ur batteriet Sätta i batteriet Sätt i ett fulladdat batteri LP-E8 i ameran. 1 Öppna lucan. Sjut låsspaen i pilarnas ritning och öppna lucan. 2 3 Sätt i batteriet. Sätt i änden med batteriontaterna. Sjut in batteriet tills det fäster. Stäng lucan. Tryc på lucan tills den stängs. Ta ur batteriet Öppna lucan och ta ur batteriet. Tryc på frigöringsnappen enligt pilen och ta ur batteriet. Var noga med att sätta tillbaa det medföljande syddshöljet (s. 26) för att undvia att batteriets poler ortsluts. 28 När du öppnar lucan till batterifacet bör du vara noga med att inte öppna den för mycet. Då an gångjärnen gå sönder.

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. Snabbreferensguide och Programsnabbguide hittar du i slutet av den här handboken.

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. Snabbreferensguide och Programsnabbguide hittar du i slutet av den här handboken. ANVÄNDARHANDBOK Snabbreferensguide och Programsnabbguide hittar du i slutet av den här handboen. SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Inledning EOS 550D är en digital enögd spegelreflexamera med höga prestanda utrustad

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Tac för att du har öpt en produt från Canon. EOS 450D är en förstlassig digital enögd spegelreflexamera med en bildsensor på 12,20 megapixel. Kameran har många funtioner,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Tac för att du har öpt en produt från Canon. EOS 50D är en digital spegelreflexamera med höga prestanda och högupplöst CMOS-sensor med 15,10 effetiva megapixels,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruo 3-chome, Ohta-u, Toyo 146-8501, Japan Europa, Afria och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Nederländerna CANON UK LTD For technical support, please

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK CANON INC. 30-2 Shimomaruo 3-chome, Ohta-u, Toyo 146-8501, Japani Eurooppa, Afria ja Lähi-itä CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Nederland CANON UK LTD For technical support, please contact

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Tac för att du har öpt en produt från Canon. EOS 350D DIGITAL är en avancerad digital ESR-amera med autofous som möjliggör mångsidig och snabb fotografering. Kameran

Läs mer

EOS 6D (WG) EOS 6D (N)

EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (N) har inte Wi-Fi- och GPS-funktionerna. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Inledning EOS 6D (WG/N) är en digital enögd spegelreflexkamera med höga prestanda. Den är utrustad med

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

IF96005 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe

IF96005 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe Modul med st Larmutgångar - IF96005 Manual IF96005 är ompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe E-nr 4 46 65 Läs informationen... B och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Mer information PowerShot S90

Mer information PowerShot S90 Mer information PowerShot S90 Utskrift PowerShot S90 har en särskild utskriftsmeny för snabb åtkomst till alternativen för direktutskrift. Fullständigt stöd för PictBridge innebär att användaren kan skriva

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Mer information PowerShot SX20 IS

Mer information PowerShot SX20 IS Mer information PowerShot SX20 IS Utskrift PowerShot SX20 IS har en särskild utskriftsmeny för snabb åtkomst till alternativen för direktutskrift. Fullständigt stöd för PictBridge innebär att användaren

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

lärarhandledning version 1.0

lärarhandledning version 1.0 lärarhandledning version 1.0 skolutgåva Om lärarhandledningen Den här DVD:n är tänkt att kunna fungera både som ett filmat föredrag som visas för hela klassen och som självstudiematerial i egen takt. Det

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 75. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital flerfunktionskamera med zoom

Digital flerfunktionskamera med zoom Digital flerfunktionskamera med zoom Svenska Användarhandbok Innehållsförteckning Identifiera komponenterna... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Funktioner för kontrollknappar... 3 Förberedelser Batteriladdning...

Läs mer

SIXTOMAT F2. Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus

SIXTOMAT F2. Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus SIXTOMAT F2 Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus Svensk Bruksanvisning Gossen Sixtomat F2 är en exponeringsmätare med digital display som med stor noggrannhet mäter blixtljus samt befintligt

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI 2013 KL 06 Världens minsta kamera* med f/1.8, 24 mm vidvinkel, 5x optisk zoom (PowerShot

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins)

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/2,3-tums CCD Cirka 12,1 megapixels Primärfärg Digital IXUS 100 IS DIGIC 4 med isaps-teknik Brännvidd 5,9-17,9

Läs mer

Ta första steget. you can

Ta första steget. you can Ta första steget you can Ta första steget Bildkvalitet En stor sensor i APS-C-storlek, 12-megapixels upplösning och 14-bitars DIGIC 4-bildhantering samverkar för att skapa en bildkvalitet som man bara

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Enkel produktfotografering Setup

Enkel produktfotografering Setup Enkel produktfotografering Setup Ibland tryter tiden och då gäller det att det går fort, utan att resultatet påverkas alltför mycket. I går behövde e-butiken elsaleonie.se nya produktfoto av en kollektion

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter trådlöst.

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Pressmeddelande. Överträffa dina ambitioner Canon lanserar den banbrytande PowerShot SX30 IS med 35x optisk zoom och avancerad fotokontroll

Pressmeddelande. Överträffa dina ambitioner Canon lanserar den banbrytande PowerShot SX30 IS med 35x optisk zoom och avancerad fotokontroll EMBARGO 2010-09-14 10.00 CET Pressmeddelande Överträffa dina ambitioner Canon lanserar den banbrytande PowerShot SX30 IS med 35x optisk zoom och avancerad fotokontroll Idag omdefinierar Canon gränserna

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier!

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Inledningsbilden är naturligtvis hämtad från förra årets sammanslagning av Envikens- & Svärdsjöförsamlingar till ett gemensamt

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf (kd) i kultur- och fritidsnämnden Tyresö Föreningsaktiv i Seniornet, Lions, Kd, EFS

Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf (kd) i kultur- och fritidsnämnden Tyresö Föreningsaktiv i Seniornet, Lions, Kd, EFS 2014-12-04 Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad) Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf

Läs mer

Pressmeddelande. Canon presenterar EOS 7D innovativa tekniker och intuitiv konstruktion ger en ny fotoupplevelse 2009-09-01

Pressmeddelande. Canon presenterar EOS 7D innovativa tekniker och intuitiv konstruktion ger en ny fotoupplevelse 2009-09-01 2009-09-01 Pressmeddelande Canon presenterar EOS 7D innovativa tekniker och intuitiv konstruktion ger en ny fotoupplevelse Idag presenterar Canon den digitala systemkameran EOS 7D med en helt ny design

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Mer information Digital IXUS 200 IS/Digital IXUS 120 IS

Mer information Digital IXUS 200 IS/Digital IXUS 120 IS Mer information Digital IXUS 200 IS/Digital IXUS 120 IS Utskrift Digital IXUS 200 IS and Digital IXUS 120 IS har en särskild utskriftsmeny för snabb åtkomst till utskriftsalternativen. Fullständigt stöd

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1. Camera Obscura

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1. Camera Obscura Fotografera Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1 Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce var den förste som gjorde en kamera 1826 men det tog åtta timmar att exponera

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135 Snabbhandledning Svenska CUH-1116A 7026135 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation 4-systemet till din TV. Baksida AC IN-uttag HDMI OUT-port HDMI-ingång Strömsladd

Läs mer

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst?

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst? Hej, vart beställde du din fotobok? Fujidirekt, men rekomenderar inte dem :/ Bilderna blev mörka och en del bilder tappade färg. Vilka canon objektiv skulle du göra vad som helst för att få? Canon EF 24-70/2,8

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer