ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. CANON INC Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo , Japan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan"

Transkript

1 CANON INC Shimomaruo 3-chome, Ohta-u, Toyo , Japan Europa, Afria och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Nederländerna Information om ditt loala Canon-ontor finns på garantiortet eller på Produten och tillhörande garanti tillhandahålls i europeisa länder av Canon Europa N.V. ANVÄNDARHANDBOK Den här användarhandboen gäller från och med januari Om du vill ha information om amerans ompatibilitet med eventuella tillbehör och objetiv som lanseras därefter an du ontata valfritt Canon Service Center. CEL-SR1UA250 CANON INC TRYCKT I EU SVENSKA Programsnabbguide och Snabbreferensguide hittar du i slutet av den här handboen. ANVÄNDARHANDBOK

2 Inledning EOS 600D är en digital enögd spegelreflexamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med cira 18,0 effetiva megapixels, DIGIC 4, 9 exata och snabba AF-punter, seriebildtagning med cira 3,7 b/s, Live View-fotografering och videoinspelning i Full HD (Full High-Definition). Kameran reagerar alltid snabbt vid fotografering, har många funtioner utveclade för avancerad fotografering samt många andra funtioner. Ha gärna den här handboen till hands när du använder ameran, så att du lättare an beanta dig med amerans funtioner. Med en digitalamera an du omedelbart visa den bild du tagit. Samtidigt som du läser den här användarhandboen tar du några provbilder och ser hur de blir. Du får då en bättre förståelse för ameran. Genom att först läsa igenom avsnitten Säerhetsföresrifter (s. 297, 298) och Försitighetsåtgärder vid hantering (s. 14, 15) an du undvia misslycade bilder och olycor. Prova ameran innan du använder den och ansvarsfrisrivning Efter att du tagit en bild tittar du på den och ontrollerar att den har registrerats orret. Om bilderna inte an registreras eller hämtas till en dator på grund av fel på ameran eller minnesortet ansvarar inte Canon för eventuella förluster eller merarbete. Copyright Copyrightlagarna i det land där du bor an innebära förbud mot allt annat än privat användning av bilder eller upphovsrättssyddad musi och bilder med musi som finns på minnesortet. Lägg även märe till att fotografering för privat bru ocså an vara förbjudet, till exempel vid vissa offentliga framträdanden och utställningar. 2 Den här ameran är ompatibel med SD-minnesort, SDHCminnesort och SDXC-minnesort. I den här användarhandboen används bara ort för att hänvisa till alla dessa ort. * Kameran levereras inte med något ort för registrering av bilder. Det öper du separat.

3 EOS Solution Dis XXX CEL-XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Windows XXX XXX Mac OS X XXX XXX CANON INC. 20XX. Made in the EU. EOS Software Instruction Manuals Dis XXX CEL-XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Windows XXX XXX Mac OS X XXX XXX CANON INC. 20XX. Made in the EU. EOS Software Instruction Manuals Dis XXX CEL-XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Windows XXX XXX Mac OS X XXX XXX CANON INC. 20XX. Made in the EU. Checlista för utrustning Innan du börjar ontrollerar du att följande levererades med ameran. Om något sanas ontatar du återförsäljaren. Kamera (med ögonmussla och amerahusloc) Batteri LP-E8 (med syddssit) Batteriladdare LC-E8/LC-E8E* Bred rem EW-100DB III Gränssnittsabel AV-stereoabel AVC-DC400ST EOS Solution Dis (Cd-siva med programvara) EOS Software Instruction Manuals Dis (cd-siva) Kamera Användarhandbo (det här häftet) * Batteriladdare LC-E8 eller LC-E8E medföljer. (LC-E8E levereras med nätabel.) Om du öpt paetet med medföljande objetiv ontrollerar du att objetivet finns med. Beroende på typen av paet med objetiv an även användarhandboen till objetivet finnas med. Se till att du inte tappar bort något av ovanstående föremål. EOS Software Instruction Manuals Dis Handböcerna för programvaran finns på cd-sivan i form av PDF-filer. På sidan 305 finns anvisningar om hur du använder EOS Software Instruction Manuals Dis. 3

4 Så här läser du användarhandboen Symboler i den här handboen <6> : Syftar på inmatningsratten. <V> <U> : Syftar på pilnapparna <S>. <0> : Syftar på inställningsnappen. 0, 9, 7, 8 : Anger att respetive funtion förblir ativ i 4, 6, 10 eller 16 seunder efter att du har släppt nappen. * Symboler och mareringar i den här handboen som anger amerans nappar, rattar och inställningar motsvarar symbolerna och mareringarna på ameran och på LCD-monitorn. 3 : Syftar på en funtion som du an ändra genom att tryca på nappen <M> och ändra inställningen. M : Om symbolen visas längst upp till höger på sidan betyder det att funtionen endast är tillgänglig i den reativa zonens metoder (s. 22). (s. **) : Hänvisning till sidor där du hittar mer information. : Tips och råd för bättre fotografering. : Råd vid problemlösning. : Varning i syfte att undvia problem vid fotografering. : Kompletterande information. Grundläggande förutsättningar Alla åtgärder som besrivs i den här användarhandboen förutsätter att strömbrytaren är ställd på <1> (s. 32). Det förutsätts att alla menyinställningar och funtioner för egen programmering är inställda enligt grundinställningarna. I besrivningssyfte visar anvisningarna ameran med monterat objetiv av typen EF-S mm f/3,5-5,6 IS II. 4

5 Kapitel I apitel 1 och 2 förlaras amerans grundfuntioner och fotograferingsproceduren för dig som använder ameran för första gången Inledning 2 Börja använda ameran 25 Grundläggande fotografering och bildvisning 49 Kreativ fotografering 73 Avancerad fotografering 93 Fotografera med LCD-monitorn (Live View-fotografering) 123 Spela in videoscener 141 Pratisa funtioner 165 Fotografera med trådlös blixt 189 Bildvisning 201 Efterbehandla bilder 229 Sriva ut bilder 235 Anpassa ameran 249 Övrig information 259 Programsnabbguide 301 Snabbreferensguide och index för Användarhandbo 307 5

6 Kortfattat innehåll Fotografering Fotografera automatist Fotografera bildserier Ta bilder av dig själv i en grupp Frysa rörelser Sapa osärpa Sapa osarp bagrund Hålla bagrunden fouserad s (baszonens metoder) s. 88 (i bildserier) s. 89 (j självutlösare) s. 94 (s tidsförval AE) s. 56 (C Kreativt autoläge) s. 96 (f bländarförval AE) Ställa in bildens ljusstyra (exponering) s. 103 (exponeringsompensation) Fotografera vid svagt ljus Fotografera utan blixt Fotografera fyrvererier på vällen Fotografera medan du tittar på LCD-monitorn Spela in videoscener s. 50, 90 (D blixtfotografering) s. 79 (ISO-tal) s. 55 (7 avstängd blixt) s. 58, 64 (b avstängd blixt) s. 100 (bulbexponering) s. 124 (A Live View-fotografering) s. 141 ( videoinspelning) Bildvalitet Fotografera med bildeffeter s. 81 (välja en bildstil) som stämmer överens med motivet Göra en stor utsrift av bilden s. 76 (73, 83, 1) 6

7 Ta många bilder s. 76 (7a, 8a, b, c) Fousering Ändra fouseringspunt Fotografera ett rörligt motiv s. 85 (S val av fouseringspunt) s. 62, 84 (AI Servo AF) Bildvisning Visa bilder med ameran Söa efter bilder snabbt Gradera bilder Undvia att vitiga bilder raderas av misstag s. 71 (x bildvisning) s. 202 (H indexbild) s. 203 (I bildbläddring) s. 206 (graderingar) s. 222 (K bildsydd) Radera bilder som inte behövs s. 224 (L radera) Visa bilder och videoscener automatist s. 215 (bildspel) Visa bilder och videoscener på TV:n s. 218 (video ut) Ställ in LCD-monitorns ljusstyra s. 167 (LCD-monitorns ljusstyra) Sriva ut Enel utsrift av bilder s. 235 (diretutsrift) 7

8 Funtionsindex 8 Ström Batteri Ladda s. 26 Sätta i och ta ur s. 28 Batteriontroll s. 33 Eluttag s. 260 Automatis avstängning s. 32 Kort Sätta i och ta ur s. 29 Formatera s. 45 Utlös slutaren utan ort s. 166 Objetiv Fästa/ta bort s. 36 Zooma s. 37 Image Stabilizer (bildstabilisator) s. 38 Grundinställningar Dioptriinställning s. 39 Språ s. 35 Datum/locslag s. 34 Pipsignal s. 166 Använda LCD-monitorn s. 31 LCD-monitor på/av s. 179 Inställning av LCD-ljusstyra s. 167 Registrera bilder Sapa/välja en mapp s. 168 Filnummer s. 170 Bildvalitet Bildregistreringsvalitet s. 76 Bildstil s. 81 Vitbalans s. 117 Färgrymd s. 121 Bildförbättringsfuntioner Auto Lighting Optimizer (Auto ljusorrigering) s. 109 Korrigering av objetivets periferibelysning s. 110 Brusreducering för långa exponeringstider s. 253 Brusreducering för höga ISO s. 254 Högdagerprioritet s. 254 Autofous Autofousmetod s. 83 Val av fouseringspunt s. 85 Manuell fousering s. 87 Matning Matningsmetoder s. 20 Bildserier s. 88 Självutlösare s. 89 Maximalt antal bilder i en bildserie s. 77 Fotografering ISO-tal s. 79 Funtionsguide s. 48 Diretontroll s. 41 Kreativt autoläge s. 56 Programautomati s. 74 Tidsförval AE s. 94 Bländarförval AE s. 96 Manuell exponering s. 99 Bulb s. 100

9 Funtionsindex Spegellåsning s. 122 Automatist särpedjup s. 101 Ljusmätmetod s. 102 Fjärrontroll s. 261 Exponeringsjusteringar Exponeringsompensation s. 103 AEB s. 105 AE-lås s. 107 Blixt Inbyggd blixt s. 90 Exponeringsompensation för blixt s. 104 FE-lås s. 108 Extern blixt s. 263 Blixtstyrning s. 180 Trådlös blixt s. 189 Live View-fotografering Live View-fotografering s. 123 Fousering s. 131 Sidförhållande s. 129 Rutnät s. 129 Diretontroll s. 128 Spela in videoscener Videoinspelning s. 141 Diretontroll s. 149 Ljudinspelning s. 160 Rutnät s. 161 Video-snapshot s. 153 Digital videozoom s. 152 Manuell exponering s. 144 Bildvisning Bildvisningstid s. 166 Enbildsvisning s. 71 Visning av fotograferingsinformation s. 226 Indexbild s. 202 Bildbläddring (visningshopp) s. 203 Förstora s. 204 Rotera s. 205 Graderingar s. 206 Videovisning s. 212 Redigera första och sista videoscenen s. 214 Bildspel s. 215 Visa bilderna på TV:n s. 218 Sydda s. 222 Radera s. 224 Diretontroll s. 208 Bildredigering Kreativa filter s. 230 Ändra storle s. 233 Sriva ut PictBridge s. 235 Beställa opior (DPOF) s. 245 Egna inställningar Egen programmering(c.fn) s. 250 Min meny s. 258 Programvara Installera s. 303 Programvaruhandbo s

10 Innehåll 1 2 Inledning 2 Checlista för utrustning... 3 Så här läser du användarhandboen... 4 Kapitel... 5 Kortfattat innehåll... 6 Funtionsindex... 8 Försitighetsåtgärder vid hantering Snabbguide Delarnas namn Börja använda ameran 25 Ladda batteriet Sätta i och ta ur batteriet Sätta i och ta ur SD-ortet Använda LCD-monitorn Slå på strömmen Ställa in datum och locslag Välja språ Fästa och ta bort ett objetiv Om objetivets Image Stabilizer (bildstabilisator) Grundfuntioner Q Diretontroll över fotograferingsfuntioner Menyhantering Formatera ortet Ändra LCD-monitorns visning Funtionsguide Grundläggande fotografering och bildvisning 49 A Fotografera med full automati (Smart motivläge) A Tenier med full automati (Smart motivläge) Avativera blixten C Fotografera med reativt autoläge Fotografera porträtt Fotografera landsap Fotografera närbilder Fotografera rörliga motiv Fotografera porträtt på vällen Q Diretontroll Ta bilder med olia änslor Ta bilder efter ljus/motiv x Bildvisning

11 Innehåll 3 Kreativ fotografering 73 d: Programautomati...74 Ställa in bildregistreringsvalitet...76 Z: Ändra ISO-tal...79 A Välja bästa bildegensaper utifrån motiv (bildstil)...81 E: Ändra autofousmetod (AF-metod)...83 S Välja AF-punt...85 Motiv som är svåra att fousera...87 MF: Manuell fousering...87 i Bildserier...88 j Använda självutlösaren...89 D Använda den inbyggda blixten Avancerad fotografering 93 s: Actionbilder...94 f: Ändra särpedjup...96 Särpedjupsontroll...98 a: Manuell exponering : Automatist särpedjup q Ändra ljusmätmetod O y Ställa in exponeringsompensation Automatis exponeringsvariation (AEB) A Låsa exponeringen (AE-lås) A Låsa blixtexponeringen (FE-lås) Automatis orrigering av ljusstyra och ontrast (Auto Lighting Optimizer/Auto ljusorrigering) Korrigera möra hörn A Anpassa bildegensaper (bildstil) A Registrera favoritbildegensaper (bildstil) B: Välja inställning utifrån ljusälla (vitbalans) Justera färgtonen för en viss ljusälla Ställa in omfånget för reproducerbara färger (färgrymd) Spegellåsning för minsad saningsosärpa Fotografera med LCD-monitorn (Live View-fotografering) 123 A Fotografera med LCD-monitorn Inställning av fotograferingsfuntioner z Inställning av menyfuntioner Ändra AF-läge MF: Fousera manuellt

12 Innehåll Spela in videoscener 141 Spela in videoscener Inställning av videoinspelningsfuntioner Ställa in videoinspelningsstorle Använda digital videozoom Ta video-snapshot Inställning av menyfuntioner Pratisa funtioner 165 Pratisa funtioner Stänga av pipsignalen Kortpåminnelse Ställa in bildvisningstid Ställa in tiden för automatis avstängning Ställa in LCD-monitorns ljusstyra Sapa och välja en mapp Filnumreringsmetoder Ställa in information om copyright Automatis rotering av vertiala bilder C Kontrollera amerans inställningar Återställa ameran till grundinställningarna Slå på/stänga av LCD-monitorn Ändra särmfärg för fotograferingsinställningar Ställa in blixten f Automatis sensorrengöring Lägga till data för dammborttagning Manuell sensorrengöring Fotografera med trådlös blixt 189 Använda trådlös blixt Enel trådlös blixtfotografering Egen trådlös blixtfotografering Övriga inställningar Bildvisning 201 H I Söa efter bilder snabbt u/y Förstorad bild b Rotera bilden Ställa in gradering Q Diretontroll vid bildvisning Titta på videoscener

13 Innehåll Spela upp videoscener X Redigera första och sista scenen i en video Bildspel (automatis visning) Visa bilderna på TV:n K Sydda bilder L Radera bilder C Visning av fotograferingsinformation Efterbehandla bilder 229 U Kreativa filter S Ändra storle Sriva ut bilder 235 Förbereda utsrift wsriva ut Besära bilden W DPOF (Digital Print Order Format) W Diretutsrift med DPOF Anpassa ameran 249 Ställa in funtioner för egen programmering Inställningar för egen programmering Registrera Min meny Övrig information 259 Använda ett eluttag Fotografering med fjärrontroll Separata Speedlite Använda Eye-Fi-ort Tabell över funtionstillgänglighet efter fotograferingsmetod Menyinställningar Systemarta Felsöningsguide Feloder Tenisa data Säerhetsföresrifter Programsnabbguide 301 Programsnabbguide Snabbreferensguide och index för Användarhandbo 307 Snabbreferensguide Index

14 Försitighetsåtgärder vid hantering Sötsel av ameran Kameran är ett precisionsinstrument. Tappa den inte och utsätt den inte för stötar. Kameran är inte vattentät och an inte användas under vatten. Om du råar tappa ameran i vatten sa du genast ta ontat med närmaste Canon Service Center. Tora av vattendroppar med en torr trasa. Om ameran har utsatts för salt luft torar du av den med en väl urvriden futig trasa. Placera aldrig ameran nära föremål som avger stara magnetisa fält, till exempel en magnet eller en elmotor. Undvi ocså att använda eller placera ameran nära föremål som avger stara radiovågor, till exempel en stor antenn. Stara magnetfält an orsaa felatig funtion hos ameran eller förstöra bilddata. Placera aldrig ameran på varma platser, till exempel i en bil i start solljus. Höga temperaturer an orsaa felfuntion hos ameran. Kameran innehåller eletronisa precisionsretsar. Försö aldrig ta isär ameran själv. Använd en gummiblåsa för att blåsa bort damm från objetiv, söare, reflexspegel och fouseringssiva. Använd inte rengöringsmedel som innehåller organisa lösningsmedel för att rengöra amerahus eller objetiv. Om smutsen är svår att få bort lämnar du ameran till närmaste Canon Service Center. Vidrör inte amerans eletrisa ontater med fingrarna. På så sätt förhindrar du att ontaterna orroderar. Korroderade ontater an orsaa felfuntion hos ameran. Om ameran flyttas hastigt från en all omgivning till ett varmt rum an ondens bildas på ameran och dess inre omponenter. Du undvier ondens genom att placera ameran i en försluten plastpåse där den får anpassa sig till den varmare temperaturen innan du tar ut den ur påsen. Använd inte ameran om det har bildats ondens på den. På så sätt undvier du att ameran sadas. Om det bildas ondens tar du bort objetivet och tar ut ortet och batteriet ur ameran. Vänta tills ondensen har dunstat innan du använder ameran igen. Om ameran inte sa användas på en tid tar du ur batteriet och förvarar ameran på en sval, torr och väl ventilerad plats. Även när du förvarar ameran sa du tryca ner avtrycaren några gånger då och då för att ontrollera att ameran fortfarande fungerar. Undvi att förvara ameran i närheten av frätande emialier, till exempel i ett mörrum eller emist laboratorium. Om ameran inte har använts under en tid provar du alla funtioner innan du använder den. Om du inte har använt ameran under en tid eller om du sa ta en vitig bild låter du antingen en Canon-återförsäljare ontrollera den eller ontrollerar själv att den fungerar som den sa. 14

15 Försitighetsåtgärder vid hantering LCD-monitor Trots att LCD-monitorn är tillverad med teni med mycet hög precision och över 99,99 % effetiva pixels så an det finnas ett fåtal döda pixels bland de återstående 0,01 % eller färre pixels. Döda pixels som till exempel bara visar svart eller rött är ingen felfuntion. De påverar inte registreringen av bilder. Om LCD-monitorn lämnas påslagen under en längre tid an särminbränning se, där du ser rester av det som visats. Det är emellertid endast tillfälligt och försvinner om du inte använder ameran under några dagar. I låga eller höga temperaturer an LCD-monitorns visning vera långsam eller se svart ut. Den återgår till det normala i rumstemperatur. Kort Observera följande för att sydda ortet och registrerade data på det: Tappa, böj eller blöt inte ner ortet. Hantera det varsamt och utsätt det inte för stötar eller vibrationer. Vidrör inte ortets eletrisa ontater med fingrarna eller något metallföremål. Förvara inte och använd inte ortet i närheten av något med start magnetfält, t.ex. en TV, högtalare eller magnet. Undvi ocså platser med statis eletricitet. Placera inte ortet i start solljus eller nära en värmeälla. Förvara ortet i en as. Förvara inte ortet på varma, dammiga eller futiga platser. Objetiv När du tar loss objetivet från ameran sa du sätta på Kontater objetivlocet eller ställa objetivet med den bare änden uppåt, för att undvia repor på linsytor och eletrisa ontater. Försitighetsåtgärder vid långvarig användning Om du använder bildserier, Live View-fotografering eller videoinspelning under en längre tid an ameran bli mycet varm. Det är inget funtionsfel, men an orsaa lindriga brännsador på huden om du håller i ameran en längre tid. Om smuts som fastnar på sensorns framsida Förutom damm som ommer in i ameran an i vissa sällsynta fall smörjmedel från amerans inre omponenter lämna fläcar på sensorns framsida. I de fall då synliga fläcar blir var efter den automatisa sensorrengöringen reommenderas du att låta ett Canon Service Center rengöra sensorn. 15

16 Snabbguide 1 Sätt i batteriet. (s. 28) Information om hur du laddar batteriet finns på sidan Sätt i ett ort. (s. 29) Vänd ortets etiett mot basidan av ameran och sjut in ortet. 3 Vit punt Röd punt Fäst objetivet. (s. 36) Passa in objetivets vita eller röda punt med amerans punt i motsvarande färg. 4 Ställ AF-omopplaren på objetivet på <AF> (autofous). (s. 36) 5 Ställ strömbrytaren på <1> och metodväljaren på <A> (Smart motivläge). (s. 50) Alla nödvändiga amerainställningar görs automatist. 16

17 Snabbguide Fäll ut LCD-monitorn. (s. 31) När menybilden för datum/locslag visas på LCD-monitorn går du till sidan 34. Ställ in fous på motivet. (s. 40) Titta genom söaren och rita söarens mittparti över motivet. Tryc ned avtrycaren halvvägs så fouserar ameran på motivet. Om den inbyggda blixten behöver användas fälls den upp automatist. Ta bilden. (s. 40) Du tar bilden genom att tryca ned avtrycaren helt. Titta på bilden. (s. 166) Den tagna bilden visas i cira 2 se på LCD-monitorn. Om du vill visa bilden igen trycer du på nappen <x> (s. 71). Mer information om att fotografera samtidigt som du tittar på LCDmonitorn finns i Live View-fotografering (s. 123). Information om hur du visar redan tagna bilder finns i Bildvisning (s. 71). Information om hur du raderar en bild finns i Radera bilder (s. 224). 17

18 Delarnas namn Namnen i fetstil är de delar som nämns fram till avsnittet Grundläggande fotografering och bildvisning. Avtrycare (s. 40) Strömbrytare (s. 32) <B> Visningsnapp (s. 47, 152, 167, 179) <Z> Knapp för ISO-tal (s. 79) <6> Inmatningsratt Lampa för minsning av röda ögon/ självutlösare (s. 91/89) Fjärrontrollsensor (s. 122, 261) Metodväljare (s. 22) Inbyggd blixt/af-hjälpbelysning (s. 90/86) Punt för fastsättning av EF-objetiv (s. 36) Punt för fastsättning av EF-S-objetiv (s. 36) Blixtsynroniseringsontater Tillbehörsfäste (s. 263) <V> Filmplanmäre (s. 61) Fäste för bärrem (s. 25) Mirofon (s. 142) <D> Blixtnapp (s. 90) Handgrepp Spegel (s. 122, 187) Kontater (s. 15) Objetivfattning Låsstift för objetiv Kontatsydd Frigöringsnapp för objetiv (s. 37) Knapp för särpedjupsontroll (s. 98) Ljud/bild UT/ Digital ontat (s. 221, 236) Fjärrontrollontat (s. 262) Kamerahusloc (s. 36) Extern mirofon IN-ontat (s. 160) HDMI mini UTontat (s. 218) 18

19 Delarnas namn Ögonmussla (s. 262) Ratt för dioptriinställning (s. 39) Söaroular <C> Info-napp (s. 47, 71, 126, 146, 175) <M> Menynapp (s. 43) LCD-monitor (s. 31, 43, 167) <A> Knapp för Live View-fotografering/videoinspelning (s. 124/142) <A/I> Knapp för AE-lås/FE-lås/indexbild/ förminsning (s. 107/108/202/204, 243) <S/u> Knapp för val av fouseringspunt/ förstoring (s. 85/204, 243) Högtalare (s. 212) Minnesortsluca (s. 29) <O> Knapp för bländare/exponeringsompensation (s. 99/103) Stativgänga <Q/l> Diretontrollnapp/ napp för diretutsrift (s. 41/241) <x> Bildvisningsnapp (s. 71) <0> Inställningsnapp (s. 43) Åtomstlampa (s. 30) Frigöringsnapp för batteriluca (s. 28) Batteriluca (s. 28) Uttag för nätaggregat (s. 260) <L> Raderingsnapp (s. 224) <S> Pilnappar (s. 43) <WB> Knapp för val av vitbalans (s. 117) <XA> Knapp för val av bildstil (s. 81) <Yi/Q> Knapp för val av matningsmetod (s. 88, 89) <ZE> Knapp för val av autofousmetod (s. 83) Kortplats (s. 29) 19

20 Delarnas namn Visning av fotograferingsinställningar (i den reativa zonens metoder, s. 22) Slutartid Indiator för exponeringsnivå Exponeringsompensation (s. 103) AEB-intervall (s. 105) Fotograferingsmetod Bildstil (s. 81) Autofousmetod (s. 83) X One-Shot AF 9 AI Focus AF Z AI Servo AF g Manuell fousering Diretontrollsymbol (s. 41) Vitbalans (s. 117) Q Auto W Dagsljus E Sugga R Moln Y Glödlampa U Lysrör I Blixt O Egen Batteriontroll (s. 33) zxcn Matningsmetod (s. 88, 89) u Enbild i Bildserier Q Självutlösare:10 s/fjärrontroll l Självutlösare:2 s q Självutlösare:Bildserier *1: Visas när den inbyggda blixten fälls upp. *2: Visas vid användning av Eye-Fi-ort. Endast de inställningar som för tillfället används visas. 20 Status för Eye-Fi-överföring* 2 (s. 265) Bländarvärde c Peare för inmatningsratt (s. 93) Auto Lighting Optimizer (Auto ljusorrigering) (s. 109) ISO-tal (s. 79) Högdagerprioritet (s. 254) y Exponeringsompensation för blixt (s. 104) 0 Exponeringsompensation för separat blixt Funtionsinst. inbyggd blixt.* 1 (s. 181) Bildregistreringsvalitet (s. 76) 73 Stor/hög 83 Stor/normal 74 Medium/hög 84 Medium/Normal 7a Liten 1/hög 8a Liten 1/normal b Liten 2 (hög) c Liten 3 (hög) 1 RAW 1+73 RAW+stor/hög Antal möjliga bilder Antal möjliga bilder vid vitbalansvariation Självutlösarens tidsfördröjning 2 Vitbalansompensation (s. 119) B Vitbalansvariation (s. 120) Ljusmätmetod (s. 102) q Evaluerande ljusmätning w Utsnittsmätning r Spotmätning e Centrumvägd genomsnittsmätning

21 Delarnas namn Söarinformation Spotmätningscirel Fouseringssiva Indiator för ativ AF-punt < > AF-punter <Z> ISO-tal <2> Vitbalansompensation <A> AE-lås/ AEB används <D> Uppladdad blixt Felatig FE-låsvarning <e> Kort blixtsynroniseringstid (FP-blixt) <d> FE-lås/ FEB används <y> Exponeringsompensation för blixt Bländarvärde <o> Fouseringsindiator Maximalt antal bilder i en bildserie <0> Monorom fotografering ISO-tal <A> Högdagerprioritet Indiator för exponeringsnivå Exponeringsompensation AEB-intervall Indiator för minsning av röda ögon Slutartid Varning för fullt ort (FuLL) FE-lås (FEL) Varning för fel på ort (Card) Upptagen (busy) Varning för inget ort (Card) Inbyggd blixt laddas upp (D busy) Endast de inställningar som för tillfället används visas. 21

22 Delarnas namn Metodväljare Metodväljaren omfattar baszonens metoder, reativa zonens metoder och videoinspelningsmetoden. Kreativa zonen Med de här metoderna får du större ontroll vid fotografering av olia motiv. d : Programautomati (s. 74) s : Tidsförval AE (s. 94) f : Bländarförval AE (s. 96) a : Manuell exponering (s. 99) 8: Automatist särpedjup (s. 101) Baszonen Du behöver bara tryca på avtrycaren.alla inställningar ser automatist för att passa motivet. A : Smart motivläge (s. 50) 7 : Avstängd blixt (s. 55) C : Kreativt autoläge (s. 56) 22 Bildzon 2 : Porträtt (s. 59) 3 : Landsap (s. 60) 4 : Närbild (s. 61) 5 : Sport (s. 62) 6 : Kvällsporträtt (s. 63) : Videoinspelning (s. 141)

23 Delarnas namn Objetiv Objetiv utan avståndssala Fouseringsring (s. 87, 138) Fäste för motljussydd (s. 294) AF-omopplare (s. 36) Zoomring (s. 37) Zoomlägesindex (s. 37) Filtergänga (framtill på objetivet) (s. 294) Omopplare för Image Stabilizer (bildstabilisator) (s. 38) Punt för fastsättning av objetiv (s. 36) Kontater (s. 15) Objetiv med avståndssala Fäste för motljussydd (s. 294) AF-omopplare (s. 36) Zoomlägesindex (s. 37) Avståndssala Filtergänga (framtill på objetivet) (s. 294) Zoomring (s. 37) Fouseringsring (s. 87, 138) Omopplare för Image Stabilizer (bildstabilisator) (s. 38) Kontater (s. 15) Punt för fastsättning av objetiv (s. 36) 23

24 Delarnas namn Batteriladdare LC-E8 Laddare för batteri LP-E8 (s. 26). Batterifac Nätontat Laddningslampa Lampa som tänds när batteriet är fulladdat VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA. VARNING! MINSKA RISKEN FÖR BRAND OCH ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT NOGGRANT FÖLJA DE HÄR ANVISNINGARNA. När du ansluter till ett eluttag någon annanstans än i USA sa du vid behov använda en strömadapter som passar för det atuella eluttaget. Batteriladdare LC-E8E Laddare för batteri LP-E8 (s. 26). Laddningslampa Lampa som tänds när batteriet är fulladdat Batterifac Nätabel Uttag för nätabel 24

25 1 Börja använda ameran Det här apitlet innehåller inledande anvisningar och besrivningar av grundläggande amerafuntioner. Fästa remmen För in remmens ände nedifrån genom amerans remfäste. För den sedan genom remmens spänne enligt bilden. Dra åt så att remmen är spänd och ontrollera att remmen inte an lossna från spännet. Oularlocet sitter fast på remmen (s. 262). Oularloc 25

26 Ladda batteriet 1 Ta bort syddshöljet. Ta bort batteriets syddshölje. 2 3 Sätt i batteriet. Fäst batteriet ordentligt vid laddaren enligt bilden. Utför momenten i omvänd ordning när du tar ut batteriet. LC-E8 Ladda batteriet. För LC-E8 Fäll ut batteriladdarens stift enligt pilen och sätt dem i ett eluttag. För LC-E8E Anslut nätabeln till laddaren och sätt LC-E8E i ontaten i eluttaget. Laddningen börjar automatist och laddningslampan lyser orange. När batteriet är fulladdat tänds lampan för fulladdat batteri och lyser grön. Det tar cira 2 timmar att ladda ett helt tomt batteri vid en temperatur på 23 C. Exat hur lång tid det tar att ladda batteriet beror på omgivningens temperatur och batteriets laddningsnivå. Av säerhetssäl tar laddningen längre tid (upp till 4 timmar) vid lägre temperaturer (6 C 10 C). 26

27 Ladda batteriet Tips om hur du använder batteriet och laddaren Batteriet är inte fulladdat när det levereras. Ladda batteriet innan du börjar använda det. Ladda batteriet dagen före eller den dag du sa använda det. Även vid förvaring ommer ett laddat batteri gradvis att laddas ur och förlora i apacitet. När du laddat batteriet tar du bort det och opplar bort laddaren från eluttaget. När du inte använder ameran tar du bort batteriet. Om batteriet lämnas i ameran under en längre tid avges en liten ström vilet leder till att det laddas ur och att batteriapaciteten minsar. Förvara batteriet med det medföljande syddshöljet på. Om du förvarar batteriet efter att det laddats upp an batteriets prestanda försämras. Batteriladdaren an användas i andra länder. Batteriladdaren är ompatibel med en strömälla på 100 V AC till 240 V AC 50/60 Hz. Vid behov ansluter du en strömadapter för respetive land eller område. Anslut inte någon bärbar spänningstransformator till batteriladdaren. Om du gör det an batteriladdaren sadas. Om batteriet snabbt laddas ur, även när det är fulladdat, har batteriet nått slutet på sin livslängd. Köp ett nytt batteri. När du har dragit ur ontaten till laddaren från eluttaget bör du inte röra vid stiften på minst 3 seunder. Ladda inte något annat batteri än batteri LP-E8. Batteri LP-E8 är speciellt tillverat för Canon-produter. Om du använder det med en ice-ompatibel batteriladdare eller produt an det leda till fel eller olycor som Canon inte an hållas ansvariga för. 27

28 Sätta i och ta ur batteriet Sätta i batteriet Sätt i ett fulladdat batteri LP-E8 i ameran. 1 Öppna lucan. Sjut låsspaen i pilarnas ritning och öppna lucan. 2 3 Sätt i batteriet. Sätt i änden med batteriontaterna. Sjut in batteriet tills det fäster. Stäng lucan. Tryc på lucan tills den stängs. Ta ur batteriet Öppna lucan och ta ur batteriet. Tryc på frigöringsnappen enligt pilen och ta ur batteriet. Var noga med att sätta tillbaa det medföljande syddshöljet (s. 26) för att undvia att batteriets poler ortsluts. 28 När du öppnar lucan till batterifacet bör du vara noga med att inte öppna den för mycet. Då an gångjärnen gå sönder.

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguide och Snabbreferensguide hittar du i slutet av den här handboen. SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Inledning 1100D är en digital enögd spegelreflexamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. Snabbreferensguide och Programsnabbguide hittar du i slutet av den här handboken.

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. Snabbreferensguide och Programsnabbguide hittar du i slutet av den här handboken. ANVÄNDARHANDBOK Snabbreferensguide och Programsnabbguide hittar du i slutet av den här handboen. SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Inledning EOS 550D är en digital enögd spegelreflexamera med höga prestanda utrustad

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Tac för att du har öpt en produt från Canon. EOS 450D är en förstlassig digital enögd spegelreflexamera med en bildsensor på 12,20 megapixel. Kameran har många funtioner,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Tac för att du har öpt en produt från Canon. EOS 50D är en digital spegelreflexamera med höga prestanda och högupplöst CMOS-sensor med 15,10 effetiva megapixels,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruo 3-chome, Ohta-u, Toyo 146-8501, Japan Europa, Afria och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Nederländerna CANON UK LTD For technical support, please

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK CANON INC. 30-2 Shimomaruo 3-chome, Ohta-u, Toyo 146-8501, Japani Eurooppa, Afria ja Lähi-itä CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Nederland CANON UK LTD For technical support, please contact

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Tac för att du har öpt en produt från Canon. EOS 350D DIGITAL är en avancerad digital ESR-amera med autofous som möjliggör mångsidig och snabb fotografering. Kameran

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. Programsnabbguide och Snabbreferensguide hittar du i slutet av den här handboken.

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. Programsnabbguide och Snabbreferensguide hittar du i slutet av den här handboken. ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguide och Snabbreferensguide hittar du i slutet av den här handboen. SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Inledning EOS 600D är en digital enögd spegelreflexamera med höga prestanda utrustad

Läs mer

EOS 6D (WG) EOS 6D (N)

EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (N) har inte Wi-Fi- och GPS-funktionerna. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Inledning EOS 6D (WG/N) är en digital enögd spegelreflexkamera med höga prestanda. Den är utrustad med

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Inledning EOS 60D är en digital enögd spegelreflexamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med cira 18,0 effetiva megapixlar, DIGIC 4,

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

EF16-35mm f/2.8l II USM

EF16-35mm f/2.8l II USM EF16-35mm f/2.8l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF16-35mm f/2,8l II USM är ett ultravidvinkel-zoomobjektiv med högra prestanda för Canons EOS-kameror.

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 5D är en avancerad digital ESR-kamera med autofokus och en 35,8 x 23,9 mm stor CMOS-sensor med 12,8 effektiva

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS-1D Mark II N är en mycket avancerad digital ESR-kamera med autofokus och en stor, mycket skarp CMOS-sensor på

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK CANON INC. 30-2 Shimomaruo 3-chome, Ohta-u, Toyo 146-8501, Japan Europa, Afria & Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Nederländerna CANON (UK) LTD For technical support, please

Läs mer

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM EF-S60mm f/2.8 MACRO USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S60mm f/2,8 MACRO USM är ett makroobjektiv som går att använda för såväl vanlig fotografering som för

Läs mer

POWER TO YOUR NEXT STEP

POWER TO YOUR NEXT STEP POWER TO YOUR NEXT STEP En digital systemkamera du alltid kan ha med dig you can En digital systemkamera du alltid kan ha med dig Fånga alla minnesvärda ögonblick med högkvalitativa fotografier och filmer

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS-1Ds Mark III är en avancerad digital ESR-kamera i toppklass med stor detaljrik CMOS-sensor på 21,10 megapixels

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK CANON INC. 30-2 Shimomaruo 3-chome, Ohta-u, Toyo 146-8501, Japani Eurooppa, Afria ja Lähi-itä CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Alanomaat CANON (UK) LTD For technical support, please contact

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Inledning Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

IF96005 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe

IF96005 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe Modul med st Larmutgångar - IF96005 Manual IF96005 är ompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe E-nr 4 46 65 Läs informationen... B och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att

Läs mer

POWER TO YOUR NEXT STEP

POWER TO YOUR NEXT STEP POWER TO YOUR NEXT STEP Låt kreativiteten flöda you can 2 POWER TO YOUR NEXT STEP Ta klivet in i den digitala systemfotograferingens värld och låt kreativiteten flöda. Skapa suveräna foton och filmer med

Läs mer

EF-S18-200mm f/ IS

EF-S18-200mm f/ IS EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-200mm f/3,5-5,6 IS är ett zoomobjektiv med hög förstoring och höga prestanda. Det är utrustat

Läs mer

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt Tekniker - IXUS 210 Avancerat pekgränssnitt IXUS 210 har det hittills mest avancerade IXUS-gränssnittet för pekskärmar, med tillgång till kamerans huvudmenysystem och med stora ikoner på skärmen som direkt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Din manual CANON EOS 550D

Din manual CANON EOS 550D Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON EOS 550D. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON EOS 550D instruktionsbok

Läs mer

Tekniker - IXUS 300 HS

Tekniker - IXUS 300 HS Tekniker - IXUS 300 HS CMOS-sensor med hög känslighet med 10,0 megapixels Med en upplösning på 10 megapixels går det att fånga en stor mängd detaljer och skriva ut bilder upp till A3+-format. Den här sensorn

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

EF-S10-22mm f/ USM

EF-S10-22mm f/ USM EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S10-22mm f/3,5-4,5 USM är ett lätt och kompakt ultravidvinkelobjektiv med optik med höga prestanda.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Smart automatiskt läge Det smarta automatiska läget är det perfekta läget för automatisk fotografering. I det används ett flertal olika tekniker som Canon

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Din manual CANON EOS 1000D

Din manual CANON EOS 1000D Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON EOS 1000D. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON EOS 1000D instruktionsbok

Läs mer

En samling exempelfoton SB-900

En samling exempelfoton SB-900 En samling exempelfoton SB-900 Det här häftet ger en översikt över olika funktioner för blixtfotografering som finns tillgängliga vid användning av SB-900, samt beskriver med hjälp av exempelfoton olika

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nya funktionerna som erhålles med denna uppdatering av fast programvara och deras respektive användning beskrivs här. Se Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japani Eurooppa, Afrikka ja Lähi-itä CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Nederland CANON UK LTD For technical support, please

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK. Snabbreferensguiden hittar du i slutet av den här handboken.

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK. Snabbreferensguiden hittar du i slutet av den här handboken. ANVÄNDARHANDBOK Snabbreferensguiden hittar du i slutet av den här handboken. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Inledning EOS 700D är en digital enögd spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

Din manual CANON EOS 450D

Din manual CANON EOS 450D Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON EOS 450D. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON EOS 450D instruktionsbok

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING SVENSKA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 300D DIGITAL är en avancerad, digital spegelreflexkamera med autofokus och en ultraskarp CMOS-sensor med 6,3 miljoner

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik PowerShot S90 Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/1,7-tums CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg DIGIC IV med isaps-teknik Brännvidd 6,0-22,5

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Pressmeddelande 2007-08-20

Pressmeddelande 2007-08-20 Pressmeddelande 2007-08-20 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Avancerad fotoutrustning för alla: PowerShot A650 IS och PowerShot A720 IS Canon förstärker i dag PowerShot A-serien med två funktionsspäckade

Läs mer

Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat

Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat Tar du många suddiga bilder? Canons IS*-objektiv är lösningen! Snygg bild! Eller? När du förstorar bilden

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

LADDA NER SENASTE VERSIONEN AV MANUAL CAME R A SNABBGUI D E

LADDA NER SENASTE VERSIONEN AV MANUAL CAME R A SNABBGUI D E LADDA NER NASTE VERSIONEN AV MANUAL www.panono.com/go/manual CAME R A SNABBGUI D E ÖVERSIKT PANONO KAMERA 1 2 Avtryckarindikator Minneindikation USB-port 6 4 3 Batteriets laddningsnivå 5 1 PÅ/AV knapp,

Läs mer

JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok

JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok Svenska Det här är bruksanvisningarna för programmet (för iphone) till Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 tillverkad av företaget JVC KENWOOD. Modellerna som

Läs mer

POWER TO YOUR NEXT STEP Fånga varje tillfälle

POWER TO YOUR NEXT STEP Fånga varje tillfälle POWER TO YOUR NEXT STEP Fånga varje tillfälle you can 2 Vår resa börjar Surfs up! Dags för surflektioner Fördelen med digitala systemkameror Byt objektiv, se allt på ett annat sätt Med utbytbara objektiv

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning EF50mm f/1.2l USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF50mm f/1,2l USM är ett normalobjektiv med höga prestanda och stor bländare för EOS-kameror som är utrustat

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Snabbreferensguiden hittar du i slutet av den här handboken. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Inledning EOS 1200D är en digital enögd spegelreflexkamera utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med cirka 18,0

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Digital flerfunktionskamera med zoom

Digital flerfunktionskamera med zoom Digital flerfunktionskamera med zoom Svenska Användarhandbok Innehållsförteckning Identifiera komponenterna... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Funktioner för kontrollknappar... 3 Förberedelser Batteriladdning...

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

6,4 38,4 mm (motsvarande 35mm: mm)

6,4 38,4 mm (motsvarande 35mm: mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

RUBY XL HD Handkamera. Användarmanual

RUBY XL HD Handkamera. Användarmanual RUBY XL HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Maj, 2013 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11 2010-05-11 Pressmeddelande Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS Canon utökar i dag sin IXUS-serie med den otroliga nya IXUS 300 HS en elegant och kraftfull

Läs mer