1. Jämför antikens slavekonomi med medeltidens livegenskap H 08

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Jämför antikens slavekonomi med medeltidens livegenskap H 08"

Transkript

1 1. Jämför antikens slavekonomi med medeltidens livegenskap H 08 Både antikens slavekonomi och medeltidens livegenskap var utan tvekan bland de viktigaste, om inte de viktigaste elementen i varsitt samhälle i fråga. Både antikens Grekland och Romarriket var beroende av sina slavar, som bland annat arbetade i gruvor och i latifundier. Dessutom arbetade stora mängder slavar i specialiserade arbeten, bl.a. som hantverkare och lärare. Med andra ord bidrog slavarna till att fria romarna från primärproduktionen, så att de kunde koncentrera sig på bl.a handeln av dessa råvaror, vilket bidrog till ekonomisk blomstring.. Samma fenomen uppkom under medeltidens livegenskap. Dåtida samhället var ett agrart samhälle och ekonomiskt sätt hade jordbruket en mycket stor betydelse, som bland annat levebröd och handelsvara. Detta betydde att de som styrde samhället skulle dra stor nytta av att binda bönderna till sina gårdar, för att få en säkrad, stadig inkomst lång framöver. Fastän båda hade liknande betydelsen för sina samhällen, skiljde de sig nämnvärt i bland annat sätten som man blev det. Största delen (eller de första) som blev livegna bönder gjorde det faktist av sin egen vilja. Bland annat de oroliga folkvandringsåren efter romarrikets fall bidrog till att många bönder sökte skydd för plundringar hos starka godsägare med mycket makt. I såna fall gav de upp sin frihet för att få beskydd av godsherren som i sin tur också krävde betalning i form av skatter och en livslång bundenhet till gården. Under antiken däremot, var största delen av slavarna krigsfångar, vilka det fanns mängder av tack vare de krig som både romarna och grekerna förde. Ett bra exempel på hur viktiga krigen var med tanke på slavekonomin är faktumet att under Pax Romana uppstod det en stor brist av slavar vilket orsakade en stor ekonomisk kris i Romarriket. Ett annat skiljetecken mellan slavekonomin och livegenskapen var faktumet att slavar ansågs som husbondens egendom. Han kunde i teorin göra vad han ville med en slav (men inte döda), och de hade mycket få rättigheter. Detta förändrades dock under årets lopp och i Romarriket fastlogs många lagar om bättre levnadssvilkor för slavar. I praktiken betraktades också många slavar som familjemedlemmar, och kunde stanna kvar hos familjen efter de blivit friade. Husbonden fick också bestämma om det var ekonomiskt fiffigt att slaven skaffade familj. En livegen bonde fick däremot bestämma fritt hur han bildade sin familj osv, dessutom kunde godsägaren inte sälja honom och det var synnerligen svår att förvisa honom. Det fanns också fall där bonden gav fria händer för slaven att bo på jorden och bilda familj hur han ville, bara han odlade bondens jord, mycket likt de livegna bönderna på medeltiden. En annan likhet mellan dessa två grupper var också ärftligheten, både slavheten och livegenskapen fick man i arv av sina föräldrar. 1

2 p.: Erot ja yhtäläisyydet antiikin orjan ja keskiajan maaorjan oikeudellisessa asemassa (kummankin alisteinen asema: orja omaisuutena, maaorja alistettuna puolivapaana talonpoikana). Käsitelty eri tapoja joutua orjaksi tai maaorjaksi. Orjat antiikin talouden perustana. Orjia työvoimana eri aloilla (esimerkiksi koti ja maatalous, kaivokset). Maaorjuus osana feodalismiin kuuluvaa kartanotaloutta. 5 6 p.: Orjan/maaorjan aseman tarkempi erittely: kohtelu riippui esimerkiksi omistajasta ja olosuhteista. Käsitelty orjien asemassa tapahtuneita muutoksia. Rooman valtakunnan loppuaikoina orjien asema osittain parani (taustalla esimerkiksi kristinusko ja pula orjista). Maaorjien aseman paraneminen keskiajan loppupuolella (taustalla esimerkiksi rutto ja rahatalouden elpyminen; mahdollisuus käsitellä myös Länsi ja Itä Euroopan eritahtista kehitystä.) 5 /6, Svaret är informativt och med tanke på hur mycket som finns i läroboken är det också heltäckande. Ändå anser jag att vissa viktiga aspekter saknas. Gällande slavekonomin så anser jag att man också borde betona de negativa aspekterna av slaveriet; den stora mängden slavar hämmade uppfinnesrikedom och konstruktiv utveckling slavarbetskraften dumpade priserna vilket resulterade i att de självständiga böndernas antal sjönk vilket i det långa loppet var katastrofalt för romarriket eftersom skattebetalarna försvann slavuppror, Spartacus bevisade att det fanns ett utbrett missnöje som t.o.m hotade rikets existens. Vad gäller livegenskapen så kunde man påpeka att det egentligen var en följd av att penningekonomin upphörde. Livegenskap uppstod ofta som följd av krediter för vilka man satte livet i pant. Efeter det gick livegenskapen i arv. Livegenskapen försvinner från västeuropa i.o.m penningekonomins återkomst. Man kunde också påpeka att livegenskapen inte rotade sig i Norden och uppstod i de östra delarna av europa först då den försvann från västeuropa. 2

3 3

4 Christofer Columbus Spanska flottan Teknologi: vapen och utrustning Olika religioner, Kyrkan (konverteringar) Ekonomi = handel (fria marknader, monopol) Handelsutbyte med Kina och Indien Upptäcktsfärder Conquistadorerna = erövrare (erfarenhet och vältränade för krig) Råvaror Spanien, Portugal, England och Frankrike Ursprungliga befolkningen = rädd för vapen (ljud, eld, rök etc.) = moralisk seger. England = kolonier runtom i världen > råvaror utomlands, produktion av vapen och militärteknologi i hemlandet (urbanisering). Teknologin i Europa var utvecklad (många nya uppfinningar) Teknologins utveckling i andra kontinenter stod stilla. Utbildning och stabil ekonomisk och socialsamhälle. Europas länder var civiliserade. Europa = Monarki, Demokrati Utomlands = Diktatur Arbetskraft = slavar Kulturkrockar mellan Europa och resten av världen Europa = ett välutvecklad rike, andra länder = stod ensam, teknologin fattas. Olika uppfattningar om världen och dess uppkomst (t.ex. religion 4

5 3 4 p.: Selityksinä esimerkiksi eurooppalaisten tekninen ja taloudellinen ylivoima eräillä aloilla suhteessa moniin ei eurooppalaisiin yhteiskuntiin (aseet ja kulkuvälineet), valloitettujen alueiden sisäisten riitojen hyväksikäyttö, eurooppalaisten tuomat kulkutaudit (Etelä Amerikka). 5 6 p.: Kattavammin ja yksityiskohtaisemmin edellä luetellut selitykset ja konkreettisia esimerkkejä eri alueista ja aikakausista tukemaan selityksiä (britit Intiassa, espanjalaiset Etelä Amerikassa, britit ja ranskalaiset Afrikassa). 4/6 Lite svårt att betygsätta eftersom det är frågan om den disposition men vissa centrala orsaker saknas; DE EUROPEISKA SJUKDOMARNAS ÖDESDIGRA FRAMFART måste finnas med. Divide et impera, europeerna lyckades framgångsrikt utnyttja stammotsättningar I Afrika regenternas girighet De enorma profiterna lockade till expansion 5

6 6

7 a) Vilken bild ger teckningen av den brittiske utrikespolitiken? b) Hur utveckaldes relationerna mellan stormakterna i Europa från år 1937 och fram till andra världskrigets utbrott? Relationerna mellan stormakterna växlade strakt i Europa under senare hälften av 1930 talet. Stormakterna hade utvecklat sin vapenindustri sedan första VKR och relationerna blev momentärt mycket spända. Speciellt mellan Storbritannien och Tyskland. Hitler planerade för fullt erövandet av Europa medan Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen funderade över hur de skulle stoppa tyskarna. För det första ger teckningenen en mycket förnedrande bild av den brittiske utrikespolitiken. Storbritanniens auktoritet pekas fram och man kan knappast tyda Chamberlain som en av ledarna, snarare en springpojke som fungerar som en tjänare för Mussolini och Hitler. Någon respekt för brittiska auktoriteten inom politiken i Europa syns inte till, på grund av Chamberlains svaghet. Att Chamberlain ber om en autograf lyfter automatiskt upp tanken om idolism, man kunde tro att Chamberlain har Hitler och Mussolini som idoler och låter dem göra vad de än vill. Så som fallet nästan var i verkligheten. Man börjar nästan undra i fall Chamberlain lät på flit tyskarna fortsätta sin frammarsh i Europa, möjligen hjälpt dem t.o.m.. Allt detta är dock bara spekulationer men på basen av bilden kunde man lätt tolka att det var på detta vis.chamberlain är tecknad som mindre än de andra och han är krokig i ryggen, han verkar ynklig i jämförelse till den ståtliga militären, Hitler och Mussolini. Genom detta har tecknaren försökt förmedla en bild av att utrikespolitiken var mycket feg och ynklig. Man bara satt och väntade på vilket som vore Hitlers nästa steg, och man slöt betydelselösa överenskommelser mellan länderna. När sedan Hitler bröt överenskommelserna så agerade Chamberlain mycket milt och bara följde med situationen. Det är klart att Chamberlain inte ville ha krig, och detta är troligtvis största orsaken varför han inte agerade trots att han skulle ha haft Frankrikes stöd bakom sig. Chamberlains och Storbritanninens agerande har senare kallats för appeacement politiken, dvs. att Chamberlain lät Hitler göra vad han än ville.2/2 Relationerna mellan stormakterna hade spänts som en följd till att Hitler hade övertagit Rehnlandet som Frankrike hade haft under sin kontroll sedan första världskriget. Genom detta hade Hitler trotsat Versaillefreden. Spanien låg i inbördeskrig 1937, kriget delade upp Europas fascister och republikaner. Ett non interventionsavtal skapades för att krisen inte skulle bli ett internationellt problem, dvs. att inget land skulle inblanda sig i kriget. Trots detta bröt Tyskland, Sovjetunionen och Italien mot avtalet och stödde de olika parterna i kriget. Samarbetet mellan Italien och Tyskland förstärktes och i slutet av 1937 slöts en allians mellan Italien, Tyskland och Japan. Kriget börjar sedan egentligen med att Japan anfaller Kina, detta betraktas dock inte som krigets början idag. Österrike förenas med Tyskland och Österrike blir en tysk provins,tyskland övertar Tsechoslovakien med Storbritanniens och Frankrikes lov, här stiger Storbritanniens och Frankrikes appeacement politik in igen. Frankrike, Storbritannien och Sovjetunionen låg i allians med varandra och preparerade sig för Tyskarnas offensiv. Stalin litade dock aldrig på Chamberlain och britterna var mycket långsamma med det diplomatiska arbetet mellan nationerna. För det första ville inte Chamberlain själv åka till Sovjetunionen för att förhandla med Stalin utom skickade en tjänsteman för att prata med Stalin. Stalin började så småningom bli trött på britternas långsamhet och började överväga andra möjligheter. Samtidigt ville Hitler undvika ett två fronts krig, han visste Sovjets situation och samtidigt att Sovjet var det enda möjliga landet som Tyskland kunde alliera sig med, för ingendera Storbritannien eller Frankrike skulle gå med på detta. Hitler skickade utrikesministern Ribbentrop till Sovjet för att förhandla om en möjlig allians. Stalin visste att krig mot Tyskland var oundvikligt, men han visste också att ifall han allierade sig med de allierade så skulle Sovjet hamna i ett krig mot Tyskland inom en mycket kort tidsperiod. I fall Stalin allierade sig med Hitler så skulle han få på sig en längre tid att förbereda sig till kriget mot Tyskland. Dessutom erbjöd Hitler att länderna skulle dela på Polen, alltså lönade sig avtalet för Stalin. Sovjetunionens utrikesminister, Molotov, och Ribbentrop undertecknade anti aggressions pakten. Vilken förbjöd länderna att attackera varandra. Chamberlain och Frankrike blev så klart rasande på Sovjet som övergett deras allians för att alliera sig med fienden. Chamberlain slöt ett par dagar efter att Molotov Ribbentrop pakten fastslutits en allians med Polen i vilken länderna lovar hjälpa varandra vid behov. I praktiken betydde detta att Storbritannien med Frankrike i hälen skulle förklara krig mot Tyskland så fort som den riktade sin offensiv mot Polen. Sedan 1939 när Tyskland riktade offensiven mot Polen försöker Chamberlain ännu övertala Hitler om att dra sina styrkor tillbaka, vilket han inte gör, Chamberlain förklarar krig mot Tyskland och Frankrike fortsätter i Storbritanniens fotspår. 6) 7

8 6) a) Vilken bild får man av den brittiske utrikespolitiken? (2p) På bilden ser den brittiske premiärministern Neville Chamberlain en aning desperat ut för att få autografen av Hitler och Mussolini. De marcherande soldaterna på bilden ser väldigt starka och bestämda ut medan britten relativt svag, jämfört med soldaterna. Hitler och Mussolini verkar inte bry sig alls utan bara marcherar bestämt genom ignorerande. Bilden man får av teckningen är att britterna ser upp mot Hitler och Mussolini och är väligt försiktiga med dem och låter dem göra lite vad de vill. Det ser ut som om britterna skulle vara, så att säga, maktlösa. På bilden ser man den brittiske apeasementpolitiken, dvs undgå krig med större och aggressiva makter.1/2 b) Hur utvecklades relationerna mellan stormakterna i Europa från år 1937 och fram till andra världskrigets utbrott? (4p) Tidsintervall ca. 2 år Stormakterna: England, Frankrike, Tyskland, Italien och SU Eng appeasment > Hitler tar rhenlandet. Sudetöandet överlämnades till TY ENG/FRA TY/ITA Britterna och fransmännen var allierade. Tyskland och Sovjetunionen underskrev en fredspakt med varandra, m.h.a dett undvek TY tvåfrontskrig, som de tidigare hade tvingats till, och SU kunde använda TY som skydd från väst. ITA och TY var allierade efter att ITA brytit mot sina tidigare allierade ENG och FRA I väst ansåg man att Hitler hade blivit för självisk, han kunde inte stoppas om inget skulle göras åt saken. Tidigare hade Hitler tagit Rhenlandet, britterna agerade inte, tråts FRA ville (de vågade inte ensamma) överlämnades Sudetlandet åt Hitler, men agerade inte då heller. Både SU och TY var intresserade av Polen, och 1939 invaderades Polen av dessa stormakter. Britterna hotade TY med krig i fall de invaderade, och då hade andra världskriget brytit ut. Det var alltså de allierade mot axelmakterna. I allierade ingick ENG,FRA, i axelmakterna TY och ITA.2/4 Svaret är nog alldeles för ytligt och kortfattat. Denhär frågan kräver en kronologisk och utförlig genomgång av utvecklingen Anscluss, Münchenöverenskommelsen, annekteringen av Tjeckoslovakien, Molotov Ribbentrop samt krigsutbrottet. 8

9 6. a) 2 p. Piirroksessa Britannian eli Chamberlainin harjoittama sopimuksiin uskova diplomatia on vaarassa jäädä Saksan ja Italian sotilasmarssin eli voimapolitiikan jalkoihin. Piirroksen voi katsoa syyttävän Chamberlainia myöntyvyydestä, hyväuskoisuudesta ja pehmeydestä mannermaan laajentumishakuisia militaristisia mahteja kohtaan. b) 1 2 p: Münchenin kokous syksyllä 1938 ja länsivaltojen myöntyminen Hitlerin vaatimuksille. Tšekkoslovakian miehitys keväällä Saksan ja NL:n hyökkäämättömyyssopimus ja Saksan hyökkäys Puolaan. 3 4 p: Itävallan liittäminen Saksaan Münchenin kokouksen taustat ja merkitys suurvalta suhteille. Ranskan ja Britannian myöntyväisyyspolitiikka ja sen motiivit. Saksan ja Italian yhteistyö (Berliini Rooma akseli). Neuvostoliiton jättäminen Münchenin kokouksen ulkopuolelle. Tšekkoslovakian miehityksen jälkeen Ranskan ja Britannian takuut Puolalle. Saksan ja Neuvostoliiton välisen hyökkäämättömyyssopimuksen motiivit. 9

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM 1 Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM Ojämlikhetens äldsta historia För mer än tio tusen år sedan blev människor bönder När människor slutade vara jägare och samlare och istället

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Kommentarer till studentexamensprovet i historia 17.9.2007. Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en historielärare

Kommentarer till studentexamensprovet i historia 17.9.2007. Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en historielärare Kommentarer till studentexamensprovet i historia 17.9.2007 Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en historielärare Förord Dessa kommentarer är inte patentsvar på frågorna. En redaktör (fil.mag.)

Läs mer

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Bedömningsanvisningar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30.

Läs mer

Billig masstillverkning i fabriker istället för hantverk och självhushållning Industrialismen förändrade världen

Billig masstillverkning i fabriker istället för hantverk och självhushållning Industrialismen förändrade världen Läxa till fredag 27 mars Här är mycket text, men allt behövs till era SO- arbeten. Allra sist kommer några frågor som kan komma på läxförhöret. Det gör det nog lite lättare att plugga på texterna. 1800-

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

(när skrupelfria banker och finansiella institut dessutom uppmuntrade fattiga att låna pengar).

(när skrupelfria banker och finansiella institut dessutom uppmuntrade fattiga att låna pengar). Anteckningar och reflektioner om Piketty, Thomas Capital in the Twenty-First Century 2014 Veronica Stoehrel Professor i Medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan i Halmstad Boken behandlar den ekonomisk-

Läs mer

runtom i världen. För dig med läs- och skrivsvårigheter ber vi dig kontakta din lärare för lämpligt material.

runtom i världen. För dig med läs- och skrivsvårigheter ber vi dig kontakta din lärare för lämpligt material. För dig som läsare Läromedlet Att leva i diktaturen Zimbabwe beskriver vilka förhållanden som råder i en diktatur. Hur lever och påverkas människorna i Zimbabwe? Vilka strategier har en diktator? Vilka

Läs mer

REVOLUTIONÄRA MARXISter

REVOLUTIONÄRA MARXISter REVOLUTIONÄRA MARXISter en Introduktion Samtliga texter går också att läsa på www.revolution.se Karl Marx Gammaldags, svår, komplicerad, tråkig, trevlig, vacker i teorin, mardröm i praktiken, slöseri med

Läs mer

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Tysklands enande Preussens kung Wilhelm I ville ha ett stort enat Tyskland.

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Fem års rysk revolution och världsrevolutionens perspektiv

Fem års rysk revolution och världsrevolutionens perspektiv Fem års rysk revolution och världsrevolutionens perspektiv Rapport den 13 november 1922 på Kommunistiska internationalens fjärde kongress (Kamrat Lenin hälsas med stormande, långvariga applåder och allmänna

Läs mer

Kapitel 8. Öppna ekonomier

Kapitel 8. Öppna ekonomier Kapitel 8 Öppna ekonomier Hela analysen hittills gäller enbart för autarkier, dvs slutna ekonomier som inte handlar med omvärlden. En riktigt stor och mångfasetterad ekonomi till exempel USA:s kan i många

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 Chatt om skuldkrisen Publicerad 2011-10-04 17:52 Kommer eurosamarbetet stå pall för krisens påfrestningar? Hur ska Grekland räddas

Läs mer

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET LÄRARHANDLEDNING AV: ANNA MARIA FORSBERG OCH BOEL NYGREN 1 BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Serie i 8 avsnitt Målgrupp: åk 4-6 Filmerna som serien Brev från första världskriget

Läs mer

Stockholm Köpenhamn 75 min!

Stockholm Köpenhamn 75 min! g ra id 20 tb ge s la re fö LaRoucherörelsen i Sverige - EAP kr Stockholm Köpenhamn 75 min! Minsta barn vet att vatten kommer från kranen och el från väggkontakten!?! sid. 14 Stockholm Köpenhamn 75 minuter

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Uppslaget TILLVÄ X T. DESSUTOM: VAD ÄR TILLVÄXT? / HUR SKAPAS TILLVÄXT? / BEHÖVER SVERIGE VÄXA MER / m.m.

Uppslaget TILLVÄ X T. DESSUTOM: VAD ÄR TILLVÄXT? / HUR SKAPAS TILLVÄXT? / BEHÖVER SVERIGE VÄXA MER / m.m. TILLVÄ X T VÄGEN TILL FORTSATT VÄLSTÅND & UTVECKLING Uppslaget DET SVERIGE VI LÄMNADE I MITTEN PÅ 1800-TALET VAR SVERIGE ETT AV EUROPAS FATTIGASTE LÄNDER, MEN RUNT 1870 INLEDDES DEN SVENSKA TILLVÄXTEPOKEN.

Läs mer

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga.

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga. 1 REVOLUTIONER Den franska revolutionen 1789-1799 Mot slutet av 1700-talet var Frankrike Europas mäktigaste stat. Så länge någon kunde minnas hade landet styrts av enväldiga kungar som fått stöd av adeln

Läs mer

Tal av Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, på Handelshögskolan i Stockholm

Tal av Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, på Handelshögskolan i Stockholm EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 maj 2012 (OR. en) EUCO 82/12 PRESSE 192 PR PCE 70 Tal av Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, på Handelshögskolan i Stockholm Det är ett nöje att få tala

Läs mer

Socialismens ABC. Leo Huberman Sybil H. May 1953

Socialismens ABC. Leo Huberman Sybil H. May 1953 Socialismens ABC Leo Huberman Sybil H. May 1953 Första upplagan utkom 1953 under titeln The ABC of Socialism. Föreliggande upplaga är utgiven av Socialistiska Förbundet 1968. Översättning: Ljusk Siw Eriksson,

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

1. Internationellt samarbete

1. Internationellt samarbete 1. Internationellt samarbete Världens stater har blivit alltmer sammanflätade, inrikes- och utrikespolitiken glider ihop. Bakgrunden till denna förändringsprocess ligger bland annat i det ökade ekonomiska

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer