SP65. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D Munich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SP65. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich"

Transkript

1 s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by ommunications, Haidenauplatz 1 D Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft Designed for life SP65

2 Innehållsförteckning 1 r- Säkerhetsanvisningar... 2 Översikt över telefonen... 4 Displaysymboler... 6 Komma igång... 7 Slå på/stänga av/pin Allmän information Standardfunktioner Säkerhet Skriva text ndien Ringa samtal Iner: Adressbok Standardmapp Telefonbok / Ringlista Meddelandeöversikt SMS MMS E-post...35 Röstmeddel./info...36 Surfa/nöjen Inställning...40 Snabbval...50 Organizer...51 Övrigt Ljudinspelare...55 Egna filer Kundservice (ustomer are) Skötsel och underhåll Specifikationer Producentens Garanti SAR...64 Sakregister Den fullständiga versionen hittar du på Internet under:

3 2 Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar Tips till föräldrar Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna noggrant före användning! Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan medföra! När du använder telefonen ska du ta hänsyn till lagar och lokala inskränkningar. Dessa kan gälla t.ex. i flygplan, på bensinstationer, på sjukhus eller vid bilkörning. Funktionen hos medicinsk utrustning, som t.ex. hörapparater och pacemakers kan störas av mobiltelefoner. Se till att alltid hålla mobiltelefonen minst 20 cm från sådan utrustning. Under samtal bör telefonen hållas mot det öra som befinner sig längst bort från pacemakern. Kontakta din läkare för mer information. Ringsignalen (s. 42), hänvisningstonerna (s. 44) och handsfreefunktionen återges via högtalaren. Håll inte mobiltelefonen vid örat när den ringer eller när du har aktiverat handsfreefunktionen (s. 20). Du kan i annat fall få svåra, varaktiga hörselskador. Använd endast Siemens originalbatterier (100 procent kvicksilverfria) och originalladdare. Annars kan allvarliga skador på hälsa och sakegendom inträffa. Batteriet kan t.ex. explodera. Smådelar, t.ex. SIM-kort, utfyllnadsproppar, objektivringar och objektivskydd, kan tas bort av småbarn och sväljas. Därför måste telefonen förvaras utom räckhåll för småbarn. Den nätspänning (V) som anges på nätadaptern får inte överskridas. Det kan leda till att laddaren förstörs. Vid laddning av batterierna ska nätadaptern anslutas till ett uttag som ligger väl inom räckhåll. Efter laddningen av batterierna "stänger du av" laddaren genom att dra ur kontakten. Titta inte på den aktiverade IRporten (LED-produkt av klass 1, klassificering i enlighet med IE ) med optiska förstoringsapparater.. Telefonen får inte öppnas. Det är endast tillåtet att byta batteri (100 procent kvicksilverfritt) eller SIM-kort. Du får absolut inte öppna batteriet. Det är inte tillå-tet att göra några andra ändring-ar på apparaten - detta leder till att garantin upphör att gälla.

4 Säkerhetsanvisningar 3 Observera: Avfallshantera förbrukade batterier och telefonen i enlighet med tillämpliga lagar. Telefonen kan orsaka störningar i närheten av TV, radio, datorer etc. Använd endast Siemens originaltillbehör. På det sättet kan du undvika sak- och personskada och vara säker på att alla relevanta bestämmelser uppfylls. Utsätt inte telefonen för någonsomhelst form av fukt eller väta. Utsätt inte telefonen för stötar och slag Denna mobiltelefon motsvarar gränserna för skydd av allmänhetens hälsa mot effekterna av exponering för elektromagnetiska fält. Av detta skäl ska telefonen hållas minst 1,5 cm från användarens kropp vid överföring av data (GPRS). Vid felaktig användning upphör garantin att gälla! Dessa säkerhetsanvisningar gäller även Siemens originaltillbehör. Bluetooth Telefonen har en Bluetooth -port. Den gör det möjligt för dig att ansluta telefonen trådlöst till ett headset, en bilmonterad handsfreesats eller andra Bluetooth - aktiverade enheter. För att anslutningen till enheten ska vara säker och för att inga obehöriga ska kunna avlyssna din telefon via en radiolänk bör du tänka på följande: Första anslutningen till en enhet (s.k. pairing) ska ske i en säker miljö. Båda enheterna måste sedan använda ett lösenord/en PIN-kod. För att garantera tillräcklig säkerhet bör du använda en svårgissad sifferkombination bestående av (om möjligt) 16 tecken. Detta gäller om PIN-kod inte används. Omkoppling till automatisk anslutning ("obekräftad anslutning) bör endast göras i undantagsfall. Anslutning bör i allmänhet endast göras till pålitliga enheter för att minimera säkerhetsrisken. Vid en Bluetooth -anslutning förmedlas namnet på din telefon. I leveransläget är det ditt "Bluetooth -ID". Du kan ändra det här namnet första gången du aktiverar Bluetooth eller senare via Bluetooth - menyn (Mitt BT-namn, s. 46). Om du inte använder Bluetooth funktionen bör den inte vara aktiverad. Innan du använder Bluetooth -tillbehör eller mobiltelefoner i ett fordon bör du kontrollera fordonets handbok för att upptäcka ev. begränsningar gällande användningen av dess produkter.

5 4 Översikt över telefonen Översikt över telefonen 1 A Knappen Koppla Ring upp visade/markerade telefonnummer eller namn, besvara samtal. I viloläge visas de senast slagna telefonnumren. 2 B Knappen På/Av/Avsluta Avstängd: Håll nedtryckt för att slå på telefonen. Under ett samtal eller i en tillämpning: Tryck kort för att avsluta. I menyer: Tryck kort för att gå tillbaka en nivå. Håll nedtryckt för att återgå till viloläge. I viloläge: Håll nedtryckt för att stänga av telefonen. 3 Joystick Tryck lodrätt på joysticken för att starta en tillämpning eller funktion. Den aktuella funktionen visas mellan displayknapparna.(s. 13) I viloläge: Öppna huvudmenyn. G Öppna en användarprofil. H Öppna telefonboken/ adressboken. E Öppna Inbox. D Aktivera kalendern. I listor, meddelanden och menyer: I Bläddra uppåt/nedåt. D En nivå bakåt. Under ett samtal: I Ställ in volymen. E Samtalsalternativ. Z X Operatör :10 Inbox í Nya SMS 4 Displayknappar Knappens aktuella funktioner visas på displayens nedersta rad som text / symbol (t.ex. p). 5 Internet Åtkomst till Internetportalen.

6 Översikt över telefonen 5 1 Inbyggd antenn Täck inte i onödan över telefonen ovanför batterilocket. Det försämrar mottagningskvaliteten. 2 Högtalare 3 kl Knappen Plus/Minus Under ett samtal: Hög/låg volym. I menyer, listor och på internetsidor: Bläddra uppåt/nedåt. I viloläge: Håll nedtryckt: k Ljudinspelning (håll intryckt). l Aktivera kalendern. Tryck kort i viloläge: k Spela upp den senaste ljudinspelningen. 4 Display 5 Infraröd port (IrDA) 6 * Ringsignal Håll nedtryckt i viloläge: Aktivera/ avaktivera alla signaler (förutom väckarklockan). Håll nedtryckt vid inkommande samtal: Avaktivera ringsignalen endast för detta samtal. 7 # Knapplås Håll nedtryckt i viloläge: Aktivera/avaktivera knapplås. 8 Anslutningsuttag För laddare, headset, blixt etc. 9 Plats för RS MultiMediaard : Hållare för ar Kit! Anslutning för extern antenn Z X Operatör :10 Inbox í Nya SMS

7 6 Displaysymboler Displaysymboler Displayvisningar (ett urval) Z W L P O Q M R S N T Ç ¾ ¼ Inkommande signalstyrka Batteriets laddningstillstånd, t.ex. 50 % Telefonbok Ringlista Surfa/nöjen/ Operatörsportal Organizer Meddelanden Ljudinspelare Övrigt Mina grejer Inställning Alla samtal vidarekopplas Ljudsignal av Endast kort signal (pip) Signal endast när den som ringer finns med i telefonboken ¹ Larm inställt Ä Knappsats låst Å Autosvar aktiverat Aktiverat och tillgängligt ² Internet online IrDA-överföring ª Bluetooth -överföring Händelser (ett urval) ã SMS-minnet fullt ä MMS-minnet fullt å Telefonens minne fullt Æ Nätet inte tillgängligt  Missat samtal Ê Minnesassistent Meddelandesymboler (ett urval) p Oläst q Läst s Skickat w MMS-aviseringsmeddelande mottaget y MMS med DRM-innehåll (s. 12) z E-post vidarebefordrad { E-post med bilaga À Röstmeddelande väntar

8 Komma igång 7 Komma igång Telefonen levereras omonterad och måste monteras innan du börjar använda den. Vid leverans skyddas displayen av plastfolie. Dra av denna skyddsfolie långsamt innan du sätter ihop telefonen. När du gör detta skapas statisk elektricitet som i sällsynta fall kan leda till att kanterna runt displayen får en annan färg. Detta fenomen försvinner av sig självt inom tiominuter. Sätta i SIM-kort/batteri Från operatören får du ett SIM-kort där all viktig information om ditt abonnemang finns sparad. Om SIM-kortet är av kreditkortsstorlek måste du försiktigt bryta loss det lite mindre kortet på det. Ta vid behov bort eventuella plastrester. Tryck på det ställe som markeras 1 och skjut sedan locket framåt i pilens riktning för att ta loss det Lägg i SIM-kortet platt med kontaktytan nedåt framför öppningen. Skjut sedan in SIM-kortet 3 med ett lätt tryck (observera det avfasade hörnet för korrekt placering). 3

9 8 Komma igång Sätt i batteriet från sidan 4 och tryck sedan nedåt 5 tills batteriet snäpper fast. 5 4 Sätta i RS MultiMediaard RS MultiMediaard ingår inte i telefonens leveransomfattning. Följ anvisningarna från tillverkaren av ditt RS MultiMediaard. Sätt i RS MultiMediaard genom att fälla ned locket 1. För att ta ut batteriet lyfter du upp det åt sidan med hjälp av plastfästet. Sätt på locket och skjut det framåt 6 tills det snäpper fast. 1 Öppna locket helt och sätt sedan i RS MultiMediaard med kontaktytan nedåt 2. För försiktigt in kortet helt tills det snäpper på plats. 6 2 Mer information Stäng av telefonen innan du tar ut batteriet! Du kan endast använda 1,8 V och 3 V SIM-kort. Kontakta operatören om du har ett äldre SIM-kort.

10 Komma igång 9 Ta vid behov hjälp av batterilocket 3. 3 Ladda batteriet Laddningsförlopp Det nya batteriet är inte fulladdat vid leverans. Anslut laddningskabeln nedtill på telefonen och anslut nätadaptern till ett vägguttag. Ladda därefter i minst två timmar. Stäng locket igen. Innan du tar ut RS MultiMediaard bör funktionen Ta ut kort i alternativmenyn till Mina grejer genomföras. Detta förhindrar att data försvinner. Ta ut RS MultiMediaard genom att öppna locket och trycka kort på kortet (ta ev. hjälp av batterilocket). Kortet skjuts ut en bit och du kan ta ut det. Stäng locket igen. Y Visning under laddningsförloppet. Laddningstid Ett tomt batteri är helt uppladdat efter max. två timmar. Det är endast möjligt att ladda batteriet i miljöer med en temperatur mellan 5 och 45. Om temperaturen över- respektive understiger dessa temperaturer med 5 grader blinkar laddningssymbolen. Den nätspänning som anges på nätadaptern får inte överskridas.

11 10 Komma igång Drifttid Drifttiden beror på hur telefonen används: Extrema temperaturer förkortar tiden i viloläge avsevärt. Undvik därför att lägga telefonen i solen eller på en värmekälla. Samtalstid: 100 till 300 minuter Tid i viloläge: 60 till 250 timmar Laddningssymbolen syns inte Om batteriet är helt urladdat syns inte laddningssymbolen direkt när du ansluter laddaren. Det kan dröja upp till två timmar innan den syns. Om så är fallet är batteriet helt uppladdat efter tre till fyra timmar. Använd endast den laddare som medföljer! Visning av batteristatus Visning av batteristatus under användning (tomt fullt): V W X Telefonen piper när batteriet nästan är urladdat. Batteriindikatorn är endast tillförlitlig efter oavbruten laddning och urladdning. Ta inte ut batteriet i onödan och undvik om möjligt att avsluta laddningsförloppet i förtid. Mer information Vid längre användning blir nätadaptern varm. Detta är normalt och inte farligt. Om du tar ut batteriet och inte sätter tillbaka det igen inom ca 30 sekunder måste du ställa in klockan igen.

12 Slå på/stänga av/pin Slå på/stänga av B Håll knappen På/Av/Avsluta nedtryckt. Ange PIN Du kan skydda SIM-kortet med en 4- till 8-siffrig PIN-kod. J OK Mata in PIN-koden med sifferknapparna. För att ingen ska kunna läsa din PIN-kod i displayen visas endast ****. Korrigera med ]. Bekräfta. Det kan ta några sekunder. Mer information Ändra PIN... s. 16 Häva SIM-kortsspärr... s. 17 Nödsamtal (SOS) Använd endast i nödfall! Genom att trycka på vänster displayknapp SOS kan du ringa nödsamtal även utan SIM-kort eller utan att mata in PIN-koden (inte möjligt i alla länder). Slå på/stänga av/pin Börja använda telefonen 11 Tid/datum Ställ in klockan när du tar telefonen i drift. Tryck. Tryck sedan på Ändra. Ange först datum (dag/ J månad/år), sedan tid (24 timmar inkl. sekunder). Tryck. Tid och datum har uppdaterats. Tidszoner Ange vilken tidszon du för närvarande befinner dig i. Från listan väljer du stad i I den önskade tidszonen Ställ in och anger denna. Kopiera SIM-adresser Första gången du sätter i SIM-kortet kan du kopiera kortets poster till adressboken. Detta förlopp bör du inte avbryta. Ta inte emot några samtal under kopieringen. Följ anvisningarna i displayen. Du kan också kopiera informationen på SIM-kortet senare (s. 24).

13 12 Allmän information Allmän information Viloläge Telefonen befinner sig i viloläge och är driftfärdig när operatörens namn visas i displayen. B Genom att hålla knappen På/Av/Avsluta nedtryckt kan du alltid komma tillbaka till viloläget. Mottagningssignal Z [ Stark mottagningssignal. En svag signal leder till dålig samtalskvalitet vilket i sin tur kan leda till att samtalet bryts och strömförbrukningen blir högre. Flytta dig till en annan plats. Digital Rights Mgmt. (DRM) Tänk på att Digital Rights Management gäller för telefonen. Användning av nerladdade bilder, ljud och tillämpningar kan vara begränsad av leverantören, t.ex. kopieringsskydd, tidsbegränsningar och/eller begränsat antal användningstillfällen (se även s. 39). Huvudmenyn Huvudmenyn visas grafiskt med symboler: Starta från viloläget. F / I Välj tillämpningssymbol. Starta en tillämpning. Huvudmenyalternativ Alternat. Öppna menyn. Beroende på aktuell situation kan olika funktioner finnas tillgängliga. Stor stil Belysning Ta ut kort Välj mellan två olika teckenstorlekar. Ställ in displayens belysning till ljusare eller mörkare. Gör att du kan ta ut RS MultiMediaard utan förlust av data.

14 Allmän information 13 Bruksanvisning Menystyrning I bruksanvisningen ges en kortfattad beskrivning av hur du gör för att komma åt en funktion, t.ex. för att visa listan över missade samtal: P Missade samt. Detta omfattar följande steg: G Välj P. H Öppna huvudmenyn. Bekräfta. Välj Missade samt. Bekräfta. Symboler Följande symboler används i bruksanvisningen: J B A < > Displayknappar Meny D F E H I G = Mata in siffror eller bokstäver. Knappen På/Av/Avsluta Knappen Koppla Visar en displayknappsfunktion. Tryck lodrätt på joysticken t.ex. för att visa en meny. Tryck på den angivna sidan av joysticken. Funktion som är beroende av operatören (kräver eventuellt en särskild registrering). Tryck på joysticken Symbolen mitt på displayens nedersta rad visar den aktuella funktionen när du trycker lodrätt på joysticken. í Visa menyn ñ Ringa, besvara samtal ì OK

15 14 Standardfunktioner Standardfunktioner Alternativmenyer I alternativmenyerna sammanfattas funktioner som förekommer flera gånger. Alternat. Öppna menyn. Ändra Läsa Radera/ Radera alla Ny post Skicka... Svara/ Svara alla Spara Spara i 9 Öppna post för att ändra. Visa post. Radera post/radera alla poster efter säkerhetsfråga. Skapa ny post. Välj överföringstjänst, -medium för att skicka eller skriva ut, t.ex. IrDA eller Bluetooth. Avsändaren blir mottagare, framför ämnet infogas Re: och den mottagna texten infogas i det nya meddelandet. Spara post. Infoga mottagare i det aktuella adressregistret. Sortera Textinmatning (s. 18) Byt namn Kapacitet Egenskaper Hjälp Ställa in sorteringsordning (alfabetisk, typ, tid). T9 standard: Slå på/ stänga av T9. Inmatn.språk.: Välja språk för texten. Byta namn på markerad post. Visa minneskapacitet. Visa egenskaper för det markerade objektet. Visa hjälptext.

16 Standardfunktioner 15 Markeringsläge I vissa tillämpningar (t.ex. telefonboken/adressboken) kan du markera en eller flera poster i en lista för att en funktion ska kunna utföras på dem gemensamt. Alternat. Öppna menyn. Markera Aktivera markeringsläge. I Välj post(er). Markera resp. ta bort markering. Aktuell post markeras. Avmarkera aktuell post. Markera Avmark. Fler markeringsfunktioner: Markera alla Avmarkera alla Radera mark. Markera alla poster. Avmarkera alla markerade poster. Alla markerade poster raderas. Kortnummer för menyer Alla menyfunktioner är numrerade. Om du matar in de här siffrorna i en följd kan du välja en funktion direkt. T.ex. skriva ett nytt SMS (i viloläge): Tryck för att visa huvudmenyn för Meddelanden för Skapa ny för SMS.

17 16 Säkerhet Säkerhet För att förhindra missbruk är telefonen och SIM-kortet skyddade med hjälp av flera sifferkoder. Förvara de här koderna på ett säkert ställe men samtidigt så att du kan komma åt dem senare! PIN-koder PIN PIN 2 PUK PUK2 Apparatkod Skyddar SIM-kortet (personligt identifikationsnummer). Krävs vid inställning av kostnadsvisning och för extrafunktioner på speciella SIM-kort. Nyckelkod. Används för att låsa upp SIM-kortet om du matar in fel PIN-kod flera gånger. Skyddar telefonen. Anges vid den första säkerhetsinställningen. T Säkerhet PIN-koder Välj funktion. PIN-kontroll Vanligtvis uppmanas du att ange PIN-koden varje gång du slår på telefonen. Du kan stänga av den här kontrollfunktionen men riskerar då att telefonen används av obehöriga användare. En del operatörer tillåter inte att man stänger av den här funktionen. Ändra Tryck. J Ange PIN-koden. Bekräfta inmatningen. Ändra PIN Du kan ändra PIN-koden till ett valfritt fyra- till åttasiffrigt nummer som du har lättare att komma ihåg. Välj Tryck. J J, J, Nuvarande PIN-kod. Tryck. Ny PIN-kod. Ny PIN-kod en gång till.

18 Säkerhet 17 T Säkerhet PIN-koder Välj funktion. Ändra PIN2 (Visas bara när det finns en PIN2). Gör på samma sätt som Ändra PIN. Ändra app.kod (Ändra apparatkod) Du bestämmer apparatkoden första gången du startar en funktion som skyddas av denna (t.ex. Direktsamtal, s. 48). Koden består av ett fyra- till åttasiffrigt tal. Den gäller sedan för samtliga skyddade funktioner. Efter tre felaktiga inmatningar spärras åtkomsten till apparatkoden och alla funktioner som använder den. Då måste du vända dig till Siemens Service (s. 58). Häva SIM-kortsspärr Om du anger felaktig PIN-kod tre gånger spärras SIM-kortet. Följ anvisningarna och mata in den PUK-kod (huvud-pin) som levererats tillsammans med SIM-kortet. Kontakta din operatör om du har tappat bort PUK-koden (huvud-pin). Förebygga oavsiktlig aktivering För att förebygga oavsiktlig aktivering även när PIN-kontrollen är avaktiverad (s. 16) krävs en bekräftelse när du slår på telefonen. På så sätt är det möjligt att förhindra att telefonen slås på av misstag t.ex. när du har den i väskan eller när du befinner dig på ett flygplan. B OK Avbryt Håll nedtryckt. Tryck. Telefonen slås på. Tryck eller ingen åtgärd. Telefonen slås inte på.

19 18 Skriva text Skriva text Skriva text utan T9 Tryck upprepade gånger på en sifferknapp tills den önskade bokstaven visas. Exempel: 2 ] F # * 0 1 Tryck kort en gång för att skriva bokstaven a, två gånger för att skriva bokstaven b osv. Håll nedtryckt för att skriva en siffra. Tryck kort för att radera tecknet framför markören, håll nedtryckt för att radera hela ordet. Flytta markören (framåt/ bakåt). Tryck kort: Växla mellan abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123. Håll nedtryckt: Alla inmatningsvarianter visas. Tryck kort: Specialtecken visas. Håll nedtryckt: Öppna inmatningsmenyn. Tryck en/flera gånger:.,?! ( / : _ Håll nedtryckt: 0 skrivs. Skriver blanksteg. Tryck två gånger för att byta rad. Specialtecken * Tryck kort. 1) _ ;.,?! + - " : * / ( ) \ & # [ ] { } % ~ < = > ^ ` Γ Θ Λ Ξ Π Σ Φ Ψ Ω 1) Ny rad I, F Byta tecken. Tryck. Textinmatningsmeny * Håll nedtryckt: Textformat (endast SMS), Inmatn.språk., Markera, Kopiera/Infoga Skriva text med T9 T9 kan kombinera rätt ord utifrån de enskilda knapptryckningarna. # Aktivera/avaktivera T9. Välja inmatningsspråk Alternat. Öppna textmenyn. Inmatn.språk. Välj Bekräfta.

20 Skriva text 19 Skriva med T9 Det är bäst att skriva klart ordet utan att titta på displayen. Tryck bara en gång på knappen med den bokstav du vill skriva. 1 /E Avsluta ett ord genom att infoga mellanslag eller flytta åt höger. Skriv inga specialtecken som t.ex. Ä utan använd standardtecken, t.ex. A och låt T9 sköta resten. T9-ordförslag Om det finns flera ordalternativ i ordboken visas det mest sannolika först. ^ Tryck. Om inte heller det här ordet passar trycker du på ^ tills rätt ord visas. Infoga ett nytt ord i ordboken. Lägg till Välj och skriv in ord utan T9. Tryck sedan på Spara. Korrigera ett ord Skrivet med T9: F Gå ord för ord åt vänster/ höger tills det önskade ordet är markerat. ^ ] Bläddra igenom T9-ordförslagen en gång till. Raderar tecknet till vänster om markören och visar det nya möjliga ordet. Mer information # Tryck kort: Växla mellan: abc, Abc, T9 abc, T9 Abc, 123. Håll nedtryckt: Alla inmatningsvarianter visas. * Håll nedtryckt: Öppnar inmatningsmenyn (s. 18). T9 Text Input is licensed under one or more of the following: Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554; anadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide. textmodul M textmodul I telefonen finns det förberedda textmoduler som du kan använda i dina meddelanden (SMS, MMS, e-post).

21 20 Ringa samtal Ringa samtal J A Mata in telefonnumret (alltid med riktnumret/ landsnumret). ] Ett kort tryck raderar det sista tecknet.om knappen däremot hålls nedtryckt raderas hela telefonnumret. Ring upp numret. Avsluta samtal Tryck kort på knappen B Avsluta. Ställa in volymen I/kl Justera volymen med joysticken eller sidoknappen. Nummerrepetition A Tryck två gånger. För att ringa det senast slagna telefonnumret: Visa listan över slagna telefonnummer: A Tryck en gång. Välj ett nummer i listan I och tryck sedan på A för att ringa upp det. Autom. nummerrepetition Återring Telefonnumret upprepas tio-gånger med tilltagande tidsavstånd. Erinnerung Påmin. Efter femton minuter ljuder en signal som påminner dig om att återigen ringa upp telefonnumret som visas. Besvara samtal A Tryck. Avvisa samtal B Kort tryck. Mer information Besvara samtalet innan du för telefonen till örat och undvik därmed att den höga ringsignalen leder till hörselskador. Ð Spara telefonnummer i telefonboken/adressboken. Handsfr. Samtal via högtalaren (handsfree). Kom alltid ihåg att avaktivera högtalaren innan du för telefonen till örat igen. På så vis undviker du hörselskador! * Håll nedtryckt för att stänga av mikrofonen. Ringa till utlandet 0 Håll nedtryckt tills ett + -tecken visas. Land Välj land.

22 Ringa samtal 21 Samtalsalternativ I samtalsmenyn finns funktioner som endast kan väljas under ett telefonsamtal. Pendla mellan två samtalb Upprätta en andra förbindelse Öppna samtalsmenyn Parkera Parkera pågående samtal och ring sedan upp det nya telefonnumret. Öppna samtalsmenyn. Pendla Växla mellan de olika samtalen. Inkommande samtal under samtal En signal talar om att ett samtal väntar och du kan välja att: Besvara det nya samtalet också Pendla Besvara det nya samtalet och parkera det pågående samtalet. Avvisa det nya samtalet Avvisa Avvisa eller tryck på Vidarek. för att vidarekoppla till t.ex. röstbrevlådan. Avsluta pågående samtal, besvara nytt samtal Avsluta samtal. B Besvara nytt samtal. Avsluta samtal B Ja Nej Tryck på knappen Avsluta. Ta över det parkerade samtalet. Avsluta alla samtal. Flerpartssamt. b Du ringer upp max. fem konferensdeltagare efter varandra. När du har upprättat en anslutning: Öppna samtalsmenyn och välj Parkera. Den pågående anslutningen parkeras. Ring nu upp ett nytt telefonnummer. Om en ny J anslutning upprättas Öppna samtalsmenyn och välj Flerpartssamt. Upprepa detta tills alla deltagare är anslutna. Avsluta B Med knappen Avsluta avslutar du alla samtal i flerpartssamtalet. Tonföljder (DTMF) Du kan mata in en tonföljd (siffror) för att t.ex. fjärravslyssna en telefonsvarare. Öppna samtalsmenyn och välj Sänd DTMF.

23 22 Standardmapp Standardmapp L Välj funktion. Visa poster Posterna i standardmappen (adressboken eller telefonboken) visas så att du kan ringa upp dem. J/I Ny post Skapa en ny post. Välj ett namn genom att skriva in första bokstaven och/eller bläddra. Adressbok (se även s. 23) Telefonbok (se även s. 25) Standardmapp Du kan ställa in vilken mapp du föredrar att använda. Du öppnar den valda standardmappen med joysticken i viloläge. H Öppna telefonboken eller adressboken. Adressbok I adressboken kan många uppgifter registreras för varje post och extrafunktioner (t.ex., Bild:, Dir.meddelande) användas. Telefonbok Telefonboken finns på SIM-kortet. Endast ett telefonnummer per post kan registreras. Telefonboken på SIM-kortet kan enkelt överföras till en annan telefon. Visitkort Du kan skapa egna visitkort och sedan skicka dem till en annan GSM-telefon. Om du inte har skapat något visitkort ännu uppmanas du att göra det. H Gå från fält till fält och mata in uppgifterna. Spara Tryck. Mer information Visitkortets innehåll motsvarar internationell standard (vard). Ï Kopiera telefonnummer från adressboken/telefonboken. Grupper Se s. 24. <Infonummer> Se s. 26.

24 Adressbok I adressboken kan du spara upp till 1000 poster med flera telefon- och faxnummer samt ytterligare adressuppgifter. De här posterna hanteras inte på samma ställe som telefonboken i telefonens minne. Ny post Adressboken är inställd som standardmapp: H I J Öppna adressboken (i viloläge). Visa inmatningsfälten. Välj önskade inmatningsfält. Fyll i inmatningsfälten. Du måste mata in minst ett namn. Mata alltid in telefonnumret med riktnummer. Speciella inmatningsfält Grupp: Tilldelning till en grupp (s. 24). Adress: Utöka till inmatning av hela adressen: Gata:, Postnummer:, Ort:, Land: Adressbok 23 Kom.tjänster Uppgifter när inmatningen används som kontakt vid chattning: Smeknamn:, WV användar-id:, IQ-nummer:, AIM-skärmnamn: Födelsedag: Mata in födelsedagen efter aktiveringen. Påminnelse: Telefonen påminner dig vid angiven tidpunkt dagen före själva födelsedagen. Bild: Tilldela posten en bild. Denna bild visas när du blir uppringd av det tillhörande telefonnumret. Alla fält/mindre fält Visning av antalet inmatningsfält. Spara Spara posten. Mer information Î Tillfällig omkoppling till telefonboken.

25 24 Adressbok Visa/söka efter post H I Öppna adressboken (i viloläge). Leta upp önskad post. Visa. Visningsalternativ Alternat. Visa funktioner för det valda inmatningsfältet. Ändra post H I I J Ringa post H J/I A Öppna adressboken (i viloläge). Leta upp en post och tryck på Ändra. Välj inmatningsfält och tryck på Ändra. Gör ändringarna och tryck sedan på Spara. Öppna adressboken (i viloläge). Välj ett namn genom att skriva in första bokstaven och/eller bläddra. Posten rings upp. Om det finns flera telefonnummer sparade i adressboksposten kan du välja mellan dessa nummer. Adressboksalternativ Beroende på situation kan olika funktioner finnas tillgängliga. Alternat. Öppna menyn. Flytta till... Kopiera till SIM Importera Grupper I telefonen finns nio grupper där du på ett överskådligt sätt kan sortera dina adressboksposter. Du kan byta namn på sju av dessa grupper. H Öppna adressboken (i viloläge). <Grupper> I Välj (efter gruppnamnet finns antalet poster i gruppen angivet). Välj grupp. Ringsignal för grupp Se s. 42. Lägga till aktuella eller markerade poster i en grupp. Kopiera namn och telefonnummer till SIM-kortet (telefonboken). Skapa mottagningsfunktion för en adressbokspost via IrDA (s. 45) eller SMS (s. 29). (Standardfunktioner, se s. 14)

26 Telefonbok Posterna i telefonboken (på SIM-kortet) hanteras inte på samma ställe som adressboken. Ny post Telefonboken är inställd som standardmapp: H H I Öppna telefonboken (i viloläge). <Ny post> Välj. Visning av inmatningsfälten. Välj och fyll i inmatningsfälten. Nummer: Mata alltid in telefonnumret med riktnummer. En post utan telefonnummer sparas inte. Namn: Mata in för- och/eller efternamn. Grupp: Förinlagda poster Ingen grupp Viktiga telefonnummer kan samlas ien grupp (VIP). Telefonbok 25 Plats: Förinlagda poster SIM På speciella SIM-kort kan telefonnummer sparas i ett skyddat område (Skyddat SIM) (PIN2 krävs). Lista nummer: Tilldelas varje post automatiskt. Du kan välja telefonnummer med hjälp av numret på en post. Spara Tryck för att spara den nya posten. Mer information Î Tillfällig omkoppling till adressboken. Land Landsnummer...s. 20 Ringa samtal (söka efter en post) H J/I A Öppna telefonboken. Välj ett namn genom att skriva in första bokstaven och/eller bläddra. Telefonnumret rings upp.

27 26 Telefonbok Ändra post I Välj post i telefonboken. Ändra I J Spara Tryck. Välj önskat inmatningsfält. Gör ändringarna. Tryck. Alternativ för telefonboken Beroende på aktuell situation finns nedanstående funktioner tillgängliga. Alternat. Kopiera till 9 Kop. a. t. 9 Radera alla Importera Öppna menyn. Kopiera de markerade posterna till adressboken. Kopiera alla poster till adressboken. Radera hela telefonboken (PIN krävs). Skapa mottagningsfunktion för en telefonbokspost via IrDA (s. 45) eller SMS (S. 29). (Standardfunktioner, se s. 14) <Fler böcker> H Öppna telefonboken och välj <Fler böcker>. <Egna nr> Mata in egna telefonnummer i telefonboken (t.ex. fax) som information. <VIP-nummer> Visa de telefonnummer som sparats igruppen VIP. <SIM-telefonbok> Poster som är sparade i telefonboken på SIM-kortet kan även användas på en annan GSM-telefon. <Skyddat SIM> b På vissa SIM-kort kan man spara telefonnummer i ett skyddat område. För att ändra krävs PIN2. <Servicenummer>/ <Infonummer> I telefonboken kan det finnas telefonnummer sparade som din operatör tillhandahållit.

28 Ringlista Telefonnummer sparas så att du enkelt kan ringa upp dem igen. P I Välj samtalslista. Öppna samtalslistan. I Välj telefonnummer. A Ring upp numret. I varje samtalslista sparas tio telefonnummer: Missade samt. b Telefonnumren för de samtal som inte har besvarats sparas så att du kan ringa tillbaka. Â Missat samtal. Mott. samtal Mottagna samtal sparas i en lista. Ringda samtal Här kommer du snabbt åt de senast uppringda telefonnumren. För att ringa upp numret A snabbt i viloläge. Radera listor Samtalslistorna raderas. Ringlista 27 Tid/kostnad Under ett samtal kan du visa kostnaden och längden för det. P Tid/kostnad Senaste samt., Alla utgående, Alla inkom., Mark. kvar, Kostn.inställn. I Nollställ Välj visning. Öppna område. Återställ den valda inställningen. Kostn.inställn. Öppna menyn. Valuta Mata in önskad valuta. Egen taxa Mata in valutan samt kostnaden per enhet och tidsperiod. Kontogräns På särskilda SIM-kort kan du eller operatören fastställa ett tillgodohavande/en tidsperiod. När tillgodohavandet har förbrukats eller när tidsperioden har löpt ut spärras telefonen för utgående samtal. Autom. visning Samtalstiden och -kostnaden visas automatiskt.

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

M55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

M55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

A55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

SXG75. Designed for life. issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SXG75. Designed for life. issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BenQ Mobile GmbH & Co.OHG All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Manufactured by BenQ Mobile

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Viktig information om batterier

Viktig information om batterier Viktig information om batterier Det kan ta upp till 30 minuter för ett nytt batteri att börja laddas. Sätt i SIM-kortet och sätt fast batteriet på telefonen innan du påbörjar laddningen. Anslut laddaren

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD52 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Gigaset. Gigaset C470. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C470. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C470 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort Mobilt Guide för Telia Refill kontantkort Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Refill kontantkort, hur du laddar det med samtalstid, vilka tjänster

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Doro PhoneEasy. 338gsm

Doro PhoneEasy. 338gsm Doro PhoneEasy 338gsm 20. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. På/av Sidoknapp (volym) Menyknapp Display Snabbval Samtalsknapp/OK Numerisk knappsats * / Knapplås # / Byt profil Avsluta samtal/radera/bakåt Pilknappar

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan i appen och mobilen När du inte kan svara på ditt nummer är standardinställningen att inkommande samtal vidarekopplas till din röstbrevlåda i 3FrontOffice. Det gäller till exempel när du har ställt in

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra Jabra BT2046 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...3 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 2652 9243410 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-53 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll Mobilt Guide för Telia Mobil Full koll Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Mobil Full koll abonnemang, hur det fungerar, hur du laddar det med extra

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Gigaset S450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset S450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset S450

Läs mer

E490. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

E490. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG E490 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2 Användarhandbok 9355209 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

Välkommen till oss på Glocalnet!

Välkommen till oss på Glocalnet! Kom igångguide för Kontantkort Välkommen till oss på Glocalnet Grattis till ett smart och lågt val. Med Glocalnet Kontantkort har du full koll på dina mobilkostnader eftersom du betalar i förväg. Samtidigt

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Gigaset E450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset E450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset E450

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

CX75. Designed for life. black. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D Munich

CX75. Designed for life. black. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D Munich Ba over X75.qxd 04.04.2005 10:51 Uhr Seite 1 s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by ommunications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

SuperVario/PocketVario

SuperVario/PocketVario BAUM Retec AG BAUM SuperVario/PocketVario Manual 2004 Copyright by Baum Retec AG Schloss Langenzell, 69257 Wiesenbach, Tyskland 1. Alla rättigheter reserverade. Ingenting som ingår i denna dokumentation

Läs mer

SXG75. Designed for life. issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SXG75. Designed for life. issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BenQ Mobile GmbH & Co.OHG All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Manufactured by BenQ Mobile

Läs mer

BeoCom 6000. Handledning

BeoCom 6000. Handledning BeoCom 6000 Handledning Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 6000 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex.

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD93 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Användarhandbok. 9351839 Issue 2

Användarhandbok. 9351839 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351839 Issue 2 Nokia

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Gigaset S455. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset S455. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Läs mer

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL37 HH SL37 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Handenhet för A160/A265 Handenhet för A160/A165 Basstation utan telefonsvarare 14 5 1 Batteriets 1 laddningstillstånd 2 2 Handenhetens interna nummer 3 displayknappar 4 meddelandeknapp

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic BRUKS ANVISNING jabra.com/classic INNEHÅLL 1. VÄLKOMMEN... 3 2. HEADSET ÖVERSIKT... 4 3. HUR DU BÄR DET... 5 3.1 BYTA EARGELS 3.2 FÄSTA ÖRONKROKEN 4. HUR DU LADDAR BATTERIET... 7 5. HUR DU ANSLUTER DET...

Läs mer

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Jabra BT2047 BRUKSANVISNING JABRA BT2047. jabra

Jabra BT2047 BRUKSANVISNING JABRA BT2047. jabra Jabra BT2047 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...2 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

Gigaset C450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset C450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset C450

Läs mer

Gigaset S675/S685 IP. Installeras i några få steg SLADDLÖS KOMMUNIKATION HEMMA

Gigaset S675/S685 IP. Installeras i några få steg SLADDLÖS KOMMUNIKATION HEMMA Gigaset S675/S685 IP Installeras i några få steg SLADDLÖS KOMMUNIKATION HEMMA 2 Säkerhetsanvisningar Obs! Läs noga igenom säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen på CD-skivan före användning. Förklara

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Läs mer

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Doro PhoneEasy 507S. Svenska

Doro PhoneEasy 507S. Svenska Doro PhoneEasy 507S Svenska 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459

Din manual SONY ERICSSON T280I http://sv.yourpdfguides.com/dref/820459 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T280I. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

JABRA mini BRUKS ANVISNING. jabra.com/mini

JABRA mini BRUKS ANVISNING. jabra.com/mini JABRA mini BRUKS ANVISNING jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Gigaset C45. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset C45. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset C45

Läs mer