Praktisk beräkning av SPICE-parametrar för halvledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktisk beräkning av SPICE-parametrar för halvledare"

Transkript

1 SPICE-parametrar för halvledare IH1611 Halvledarkomponenter Ammar Elyas Fredrik Lundgren Joel Nilsson elyas at kth.se flundg at kth.se joelni at kth.se Martin Axelsson maxels at kth.se Shaho Moulodi moulodi at kth.se

2 Innehåll i 1 Inledning 1 2 Teori PN-diod MOSFET Lång kanal Kort kanal Praktik PN-diod MOSFET Lång kanal Kort kanal Resultat och analys PN-diod MOSFET Diskussion och slutsatser 8 Figurer 3.1 Grafisk bestämning av V T Grafisk bestämning av Θ Grafisk bestämning av γ Jämförelse mellan SPICE-modell och mätdata för dioden Jämförelse mellan SPICE-modell och mätdata för långkanals MOSFETen Jämförelse mellan långkanals och kortkanals MOSFET

3 1(9) 1 Inledning Vid datorbaserade simuleringar krävs det modeller som datorn kan använda för att utföra de nödvändiga beräkningarna. En standard för att simulera kretsar med en dators hjälp är SPICE. För att kunna utföra simuleringar krävs det parametrar till modellerna för specifika komponenter. Dessa parametrar bestäms empiriskt med mätningar och matematiska samband. Här har metoder för att beräkna parametrar till en PN-diod samt två MOSFETar undersökts. Skillnaden mellan modell och verklighet har också undersökts. Syftet är få en känsla för hur riktiga komponenter kan beskrivas med hjälp av SPICE-parametrar och hur modellen skiljer sig mot verkligheten. 2 Teori 2.1 PN-diod Följande ekvation är den grundläggande SPICE-modellen för diodströmmen, I D, den kallas även för Shockley-ekvationen: I D = I S (e V D/nV t 1) I S e V D/nV t (2.1) V t = kt q ( 25 mv i rumstemperatur) (2.2) ln ( ID I S ) = V D nv t (2.3) n = 1 V ( ) D (2.4) ln ID V t I S När diodströmmen, I D, ökar så påverkar parasitresistansen, R S, funktionen vilket leder till att V D måste ersättas med V D R S I. Ovanstående samband insättes i ekvation 2.1 med ekvation 2.2 och följande fås: R S = ( V D nkt q ln ( ID I S )) 1 I D (2.5)

4 2(9) Ur ekvation 2.1 kan följande samband fås: I S = I D e V D/nV t (2.6) 2.2 MOSFET Lång kanal V T ges av tangentens skärning mot x-axeln i ett I D V GS -diagram, för V SB = V. För att kunna beräkna lågfältsmobiliteten, µ, samt mobilitetsmoduleringskonstanten, Θ, måste först förstärkningsfaktorn, β, bestämmas. β bestäms ur lutningen av det linjära området på kurvan i ett I D V GS -diagram, med en kurva per mätning. Θ löses ut från: Substratdopningen, N A, ges av: β = β 1 + Θ (V GS V T ) N A = n i e qφ F /kt (2.7) (2.8) Body-faktorn, γ, krävs för att kunna bestämma C ox och därefter µ samt t ox. γ ges ur följande samband: V T = V T + γ ( 2Φ F + V SB 2Φ F ) (2.9) C ox kan i sin tur bestämmas från: γ = 1 C ox 2ɛs qn A (2.1) µ ges av: β = µ C ox (2.11) t ox ges av: C ox = ɛ ox t ox (2.12) Kort kanal Kortkanalseffekten karakteriseras genom att bestämma σ D.

5 3(9) DIBL, Drain Induced Barrier Lowering, innebär att energibarriären minskar. Det modelleras enligt: V T = V T σ D V DS (2.13) Ekvation 2.13 differentieras till: V T = V T σ D V DS (2.14) där sedan σ D kan lösas ut. 3 Praktik 3.1 PN-diod Mätningar utfördes med spänningssvep på en PN-diod, med och utan belysning. Spänningen, V D, varierades från 2 till V (i 11 steg). Emissionskoefficienten, n, approximerades med hjälp av linjäranpassning mot det linjära området i ln(i D )-V D -diagrammet. Mättnadsströmmen, I S, beräknades enligt ekvation 2.6. Därefter beräknades serieresistansen, R S, enligt ekvation MOSFET Lång kanal Mätningar utfördes med spänningssvep på en MOSFET med lång kanal (L = 1 µm). Gatespänningen, V G, varierades från 5 mv till 2, 5 V (i 61 steg), för drain-spänningen, V D =, 1 V samt 1, V. Med body-spänningen, V S B = V, bestämdes V T grafiskt från ett I D -V GS -diagram (se figur 3.2.1) som plottades i MATLAB, enligt avsnitt Förstärkningsfaktorn, β, bestämdes även den enligt avsnitt ur ett I D -V GS -diagram för olika body-spänningar. Teta gavs sedan av lutningen på den linje som gavs av plotten för β β 1 som en funktion av V GS V T, se figur Substratdopningen, N A, beräknades med ekvation 2.8 för Φ F antaget till, 35 ev.

6 4(9) 1.4 x 1 4 ID vs VG ID [A] VG [V] Figur 3.1: Grafisk bestämning av V T.45 Teta B/B y =.46325*x data 1 linear VG VT [V] Figur 3.2: Grafisk bestämning av Θ

7 5(9) 2 Gamma 1.9 y =.94292*x data 1 linear 1.7 VT [V] sqrt(2*fif+vsb) sqrt(2*fif) [V ½ ]) Figur 3.3: Grafisk bestämning av γ Body-faktorn, γ, löstes ut från den linjära ekvationen 2.9 (Φ F illustration. =, 35 ev), se figur för Med γ känt kunde oxidkapacitansen, C ox, bestämmas enligt ekvation 2.1. Ekvation 2.11 samt 2.12 ger sedan lågfältsmobiliteten, µ, och oxidtjockleken, t ox. SPICE-modellen jämfördes med mätdata genom följande modell för de beräknade parametrarna: I D = β [(V GS V T ) V DS (1 + F B ) V 2 DS 2 ] (3.1) Där: F B = γ 2(2Φ F + V SB ) (3.2) Kort kanal Mätningar utfördes med spänningssvep på en MOSFET med kort kanal (L = 6 nm). Gatespänningen, V G, varierades från 5 mv till 2, 5 V (i 61 steg), för drain-spänningen, V D =, 1 V samt 1, V. De ovanstående mätningar användes sedan för att beräkna σ D enligt ekvation Differentialerna är skillnaden mellan de olika mätningarna.

8 6(9) 4 Resultat och analys 4.1 PN-diod Följande resultat erhölls: Mättnadsströmen, I S = 1, 73 pa Emissions koeffecienten, n = 1, 5158 Serieresistans, R S = 194 Ω För jämförelse mellan SPICE-modell och mätdata se figur Mätdata vs. SPICE modell 1 15 ln(i D ) (A) V (V) D Figur 4.1: Jämförelse mellan SPICE-modell och mätdata för dioden 4.2 MOSFET Följande resultat erhölls för långkanals MOSFETen: Tröskelspänningen, V T = 1, 34 V Lågfältsmobiliteten, µ = 2, cm 2 /V s Mobilitetsmoduleringskonstanten, Θ =, 46 V 1 Substratdopningen, N A = 7, cm 3 Oxidtjockleken (SiO 2 ), t ox = 6, 44 nm För jämförelse mellan SPICE-modell och mätdata se figur 4.2. Följande resultat erhölls får kortkanals MOSFETen: σ D =, 19

9 7(9) 6 x 1 4 SPICE vs Maetdata Maetdata SPICE LEVEL ID [A] VDS [V] (a) I D mot V DS 14 x 1 5 SPICE vs Maetdata ID [A] SPICE LEVEL 3 Maetdata VGS [V] (b) I D mot V GS Figur 4.2: Jämförelse mellan SPICE-modell och mätdata för långkanals MOSFETen I figur 4.3 kan det ses att kortkanalseffekten bidrar till en faktor tio gånger större drain-ström.

10 8(9) 5 Diskussion och slutsatser Vi kan, i figur 4.1 och 4.2, se att det är vissa skillnader mellan SPICE-modellen och verkligheten representerad av mätdatan. En anledning till detta kan vara att SPICE-modellen går mot mer ideala förhållanden, men i verkligheten påverkar omgivningens temperatur, eventuellt bakgrundsljus och andra faktorer. Framförallt ljusets påverkan undersöktes i laborationen med PN-dioden och det visade sig ha betydande påverkan av resultatet. En annan faktor som påverkar är de approximationer som uppstår när parametrar bestäms grafiskt samt resultat rundas av i ekvationer. En anledning till att det är en större drain-ström i en kortkanals MOSFET än en långkanals är att tröskelspänningen sjunker när kanallängden minskar, den minskar även när drain-sourcespänningen ökar.

11 9(9) 6 x 1 4 ID vs VGS, long kanal VDS =.1 V VDS = 1. V ID [A] VGS [V] (a) MOSFET med lång kanal, L = 1µm 6 x 1 3 ID vs VGS VDS =.1 V VDS = 1. V ID [A] VGS [V] (b) MOSFET med kort kanal, L = 6 nm Figur 4.3: Jämförelse mellan långkanals och kortkanals MOSFET

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare

Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammen Teknisk Fysik samt Elektroteknik DAVID

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

Optokomponenter Laborationshandledning

Optokomponenter Laborationshandledning ESS030 Komponentfysik för E Optokomponenter Laborationshandledning FASTA TLLSTÅNDETS FYSK LTH Komponentfysik för E Optokomponenter modern elektronik används både elektriska och optiska signaler för överföring

Läs mer

Prissättning av optioner

Prissättning av optioner TDB,projektpresentation Niklas Burvall Hua Dong Mikael Laaksonen Peter Malmqvist Daniel Nibon Sammanfattning Optioner är en typ av finansiella derivat. Detta dokument behandlar prissättningen av dessa

Läs mer

Med ett samband menar vi hur något beror av någonting annat. Det skulle t.ex. kunna vara (sant eller inte):

Med ett samband menar vi hur något beror av någonting annat. Det skulle t.ex. kunna vara (sant eller inte): Linjära samband Räta linjens ekvation Förmågan att se, analsera och förstå olika samband är egenskaper som är viktiga att ha i vardagslivet men oundvikliga för kommande studier och arbetsliv. Med ett samband

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

MODELLERING AV EN HELIKOPTERS RÖRELSER I LUFTEN

MODELLERING AV EN HELIKOPTERS RÖRELSER I LUFTEN Linköpings universitet, Campus Norrköping Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) TNM85 Modelleringsprojekt Vårterminen 28 Handledare: Anna Lombardi, annlo@itn.liu.se MODELLERING AV EN HELIKOPTERS

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar PBMaE 5-5 Umeå universitet Provtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift -7 Anvisningar Totalt 4 minuter

Läs mer

17.10 Hydrodynamik: vattenflöden

17.10 Hydrodynamik: vattenflöden 824 17. MATEMATISK MODELLERING: DIFFERENTIALEKVATIONER 20 15 10 5 0-5 10 20 40 50 60 70 80-10 Innetemperaturen för a =1, 2och3. Om vi har yttertemperatur Y och startinnetemperatur I kan vi med samma kalkyl

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

Penningpolitiska förväntningar

Penningpolitiska förväntningar NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Universitet Uppsats fortsättningskurs C Författare: Arash Bigloo och Lars Björn Handledare: Per Engström Vårterminen 2007 Penningpolitiska förväntningar en empirisk

Läs mer

Kapitel V. Praktiska exempel: Historien om en droppe. Baserat på material (Pisaran tarina) av Hanna Vehkamäki

Kapitel V. Praktiska exempel: Historien om en droppe. Baserat på material (Pisaran tarina) av Hanna Vehkamäki Kapitel V Praktiska exempel: Historien om en droppe Baserat på material (Pisaran tarina) av Hanna Vehkamäki Kapitel V - Praktiska exempel: Historien om en droppe Partiklar i atmosfa ren Atmosfa rens sammansa

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

ARBETE VAD ÄR DET? - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

ARBETE VAD ÄR DET? - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Inledning ARBETE VAD ÄR DET? När vi till vardags pratar om arbete är det en helt annan sak än begreppet arbete i fysikens värld. Ett lönearbete är t ex att arbeta som vaktpost utanför Buckingham Palace.

Läs mer

Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare

Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare Sammanfattning Uppvärmningskostnaden blir en allt mer central fråga för villaägare med dagens stigande elpriser. Värmepumpar är en växande

Läs mer

Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark

Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark Handledare: Jonathan Fagerström Kurs: Introduktion till ingenjörsarbete, 7.5 HP Sammanfattning Apoidea beställde en undersökning av olika

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

Hur varm är du på utsidan?

Hur varm är du på utsidan? Hur varm är du på utsidan? Inledning När det är riktigt varmt eller vi anstränger oss kanske vi svettas och när det är kallt fryser vi. Du har säkert också hört att kroppstemperaturen ska vara ca 37 C

Läs mer

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform.

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform. Van der Waals gas Introduktion Idealgaslagen är praktisk i teorin men i praktiken är inga gaser idealgaser Den lättaste och vanligaste modellen för en reell gas är Van der Waals gas Van der Waals modell

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1c Bedömningsexempel Matematik kurs 1c Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 9 Exempel

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04. Finansmatematik II Kapitel 1

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04. Finansmatematik II Kapitel 1 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04 Finansmatematik II Kapitel 1 Ränta 2 Finansmatematik II 1 Rak ränta Med rak ränta ska vi

Läs mer

En undersökning av implementering av olika reservsättningsmetoder med inriktning på hur modellerna passar för kort- respektive långsvansat skadedata

En undersökning av implementering av olika reservsättningsmetoder med inriktning på hur modellerna passar för kort- respektive långsvansat skadedata En undersökning av implementering av olika reservsättningsmetoder med inriktning på hur modellerna passar för kort- respektive långsvansat skadedata Jenny Areskogh Masteruppsats i matematisk statistik

Läs mer

Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader

Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader Examensarbete D, 2 20 p. Institutionen för Datavetenskap, Umeå universitet 2004-02-19 Författare: Markus Jusslin, c98mjn@cs.umu.se Per Lundqvist,

Läs mer

Validering av vattenkraftmodeller i ARISTO

Validering av vattenkraftmodeller i ARISTO UPTEC-ES13012 Examensarbete 30 hp Juni 2013 Validering av vattenkraftmodeller i ARISTO Maja Lundbäck Abstract Validering av vattenkraftmodeller i ARISTO Validation of hydropower models in ARISTO Teknisk-

Läs mer

Avräkning av garantipension mot tjänstepension

Avräkning av garantipension mot tjänstepension 1 (21) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Avräkning av garantipension mot tjänstepension I regleringsbrevet för 2008 har regeringen uppdragit åt Försäkringskassan att analysera effekterna av att använda

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer