Industrinytta från Swerea

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industrinytta från Swerea"

Transkript

1 Industrinytta från Swerea ett urval goda exempel 2015

2 Genom framsynthet och resultatinriktning skapas möjligheter att tidigt vara med i utvecklingen av produktionsteknik och nya produkter.

3 Forskning och Innovation för industriell förnyelse Forskning och utveckling är grundpelare för industriell förnyelse. Men det krävs mer för att skapa industrinytta och det är förmågan att implementera forskningens resultat i industrin. Detta kallar vi innovation. Swereas mål är att göra forskningen direkt användbar för våra drygt industrikunder. Och för Swereas drygt 500 medarbetare är det drivkraften, att forskningen leder till industriell förnyelse och därmed en stärkt industriell konkurrenskraft. I detta ingår att forskningen och rekommendationerna vi förmedlar ska ha ett hållbarhetsperspektiv, det vill säga att förutom att skapa industrinytta ska forskningen även verka för ett hållbart samhälle och energieffektivitet samt vara bra för miljön. Varje år har Swerea drygt uppdrag från kunder och offentliga finansiärer. De industriella områden vi framförallt fokuserar på är material-, process- och produktionsteknik samt produktframtagning. Många uppdrag är direkt beroende av de många avancerade test- och demonstrationsanläggningar som finns inom Swerea, där industrin och forskningen möts för att prova ut nya tekniker, nya material och nya metoder. Våra nationella och internationella nätverk bidrar också till att kunder vänder sig till oss för att diskutera industriella frågeställningar, liksom de över 90 EU-projekt vi deltar i årligen. Många uppdrag Swerea gör tillsammans med kunder är konfidentiella och dessa kan vi givetvis inte berätta om. Men i denna skrift presenterar vi årligen goda exempel på uppdrag och projekt där vi bidragit till industriell förnyelse som vi kan och vill berätta om. Exemplen är medvetet korta, förhoppningsvis enkla att förstå utan expertkunskap och fokuserar på den industriella nyttan och samhällsnyttan vi åstadkommit tillsammans med kunderna. Vill du veta mer om ett specifikt projekt eller om vad Swerea kan hjälpa till med, kontakta oss gärna. Kontaktperson finns angiven för varje exempel och mer information hittar du på vår webbplats. Trevlig läsning! Göran Carlsson Koncernchef Swerea AB

4 Swerea är en central del av det svenska innovationssystemet. Vår verksamhet drivs av spetskompetens och en stor portion nyfikenhet. Där andra ser oöverstigliga hinder finner vi vägar till kreativa lösningar som resulterar i konkreta konkurrensfördelar för den svenska industrin. Vi verkar för ett hållbart och framtidssäkrat samhälle. Vill du också vara en del av framtiden? 94 Publiceringar i vetenskapliga tidskrifter Följ oss på sociala medier Vi finns på LinkedIn, Twitter och YouTube 678 Mkr Omsättning Nationaliteter i Swerea-koncernen 523 Medarbetare Swerea är en del av RISE, Research Institutes of Sweden RISE är ett nätverk av forskningsinstitut som i global samverkan med akademi, näringsliv och samhälle skapar nytta, tillväxt och konkurrenskraft genom forskningsexcellens och innovation. 248 Omnämningar i media, inkl elektroniska kanaler Vi arbetar på vetenskaplig grund för att skapa industrinytta. 65 Pågående EU-/RFCSprojekt 4 Industrinytta från Swerea

5 Vi finns på flera platser i Sverige och också i Norge och Frankrike. Piteå Luleå Oslo Eskilstuna Stockholm Trollhättan Göteborg Jönköping Linköping Brest St Etienne Industrinytta från Swerea 5

6 6 Industrinytta från Swerea

7 Innehåll GODA EXEMPEL SID OMRÅDE BRANSCH 1] Mjuk bilhuv räddar oskyddade trafikanter...9 Komposit/Produkt Fordon 2] En ny generation partikelanalyser för metallpulver Material Industri allmänt 3] Många deltagare på Sveriges största 3D-konferens D Industri allmänt 4] Ökat råjärnsutbyte ger effektivare produktion för stålverk...12 Produktion Stål V5] Stickprov på kemikalieinnehåll i konsumentprodukter...13 Provning Samhälle 6] Konsultation för utveckling av golvsystem...14 Produktutveckling Industri allmänt 7] Smart omvandling av spillvärme från gjuterier till växthus...15 Energi/Miljö Industri allmänt 8] Lean-arbetet räddade Setrab...16 Lean/Produktion Industri allmänt I9] Aktiverad koks minskar energianvändning i masugn Energi Stål 10] Studie visade orsak till ökad damning från slaggtippen...18 Arbetsmiljö Industri allmänt 11] 3D-skanning ökar förståelse för formförändring efter sätthärdning D Fordon 12] Ny patentsökt svetsteknik för skräddarsydda ämnen...20 Svetsning Fordon 13] Ny anläggning hjälper företagen med processutveckling...21 Processutveckling Processindustri 14] Rätt materialval till danssuccén Spirit...22 Produkt/Komposit Samhälle 15] Livscykelanalys visar nästa generations BabyBjörn bärselar...23 Miljö Textil 16] Batteriet blir en del av bilkarossen...24 Produkt/Energi Fordon 17] Viktigt att elektrisk utrustning inte stör...25 Produktutveckling Industri allmänt 18] Utbildning ger helhetsbild av aluminium...26 Utbildning/Material Industri allmänt 19] Nya metoder för hantering av miljöfarliga vrak...27 Miljö Samhälle 20] Energieffektiv värmebehandling av stålgjutgods...28 Energi Gjuteri 21] Kunskapssprång för miljöstål...29 Miljö/Produktion Stål 22] Bättre livskvalitet för stomipatienter D/Produkt Medicinteknik 23] Utveckling av elbil i lättvikt för stadstrafik...31 Lättvikt Fordon 24] Utbildning i praktisk energieffektivisering via ENIG...32 Utbildning/Energi Industri allmänt 25] Internationell studie visar konsekvenserna av koldioxidavskiljning...33 Miljö Stål 26] Swerea certifierar textilföretag i hållbar produktion...34 Miljö/Produktion Textil 27] Simuleringar effektiviserar materialutveckling inom stålindustrin...35 Simulering Stål 28] OPTYPE tryckstyrningssystem lyfter järnet...36 Gjutning Gjuteri 29] Skadliga kemikalier identifierade i textilier och kläder Miljö Textil 30] Transatlantiskt samarbete inom ny fogningsteknik för General Motors...38 Fogning 31] Uppföljningsverktyg för strategiskt energiarbete...39 Energi Gruv Fordon 32] Kompakt laserteknik smart återvinning av aluminium...40 Återvinning Industri allmänt 33] Framtidens solcellsteknik redan i dag...41 Energi/Miljö Industri allmänt 34] Från biogas till el och telekom i utvecklingsländer...42 Miljö Samhälle 35] Gjutning eller smidning nu kommer gjutsmidning...43 Processutveckling Gjuteri 36] Bättre kontroll av temperaturen vid värmebehandling...44 Värmebehandling Stål 37] Korrosionsprovning för alternativt räckesskydd...45 Korrosion Infrastruktur 38] Aluminiumpigment för miljövänlig vattenburen metallicfärg...46 Produktutveckling Industri allmänt Innehållsförteckning Industrinytta från Swerea

8 8 Industrinytta från Swerea Exempel

9 Angelika Bachinger, Swerea SICOMP Mjuk bilhuv räddar oskyddade trafikanter Ett material som blir mjukt vid en eventuell krock. Det är vad Swerea just nu utvecklar. Materialet är tänkt att användas i huven på en bil och tack vare materialegenskaperna kan antalet omkomna eller skadade trafikanter minska. Motorhuvens påverkan på gångtrafikant i 40 km/h i Euro NCAP pedestrian test. Adult head Child head Upper leg Thermoset matrix (epoxy) Carbon fiber Thermoplastic coating Leg Under 2012 omkom, eller skadades svårt, ungefär 340 oskyddade trafikanter i Sverige på grund av kollision med ett fordon. De flesta var gångtrafikanter och vanligast var skador på huvudet samt de nedre delarna av kroppen. I de flesta fall var det fronten på bilen som orsakade skadorna. För att skydda trafikanterna och för att minska antalet allvarliga olyckor arbetar forskarna på Swerea i Mölndal med ökad trafiksäkerhet. I projektet ENLIGHT utvecklar man ett kompositmaterial med variabel styvhet. Genom att trigga kolfibrerna i materialet med en ström värms en inre kärna i materialet, vilket gör att styvheten kan sänkas och materialet mjukna. Materialet placeras i bilhuven och när fordonet krockar med en gångtrafikant mjuknar således huven. Stöten blir inte lika hård mot trafikanten och de allvarliga skadorna kan därför minska. Främst handlar det om att minska skador på huvudet. Materialet kan också tänkas sitta vid bilens stötfångare, vilket istället skulle förhindra allvarliga skador på trafikanternas ben. Projektet involverar flera europeiska biltillverkare, leverantörer, universitet och institut. Bland biltillverkarna återfinns bland annat VW, Fiat, Renault, Jaguar och Benteler. Exempel Industrinytta från Swerea 9

10 Annika Strondl, Swerea KIMAB Ola Lyckfeldt, Swerea IVF En ny generation partikelanalyser för metallpulver Swerea kombinerar dynamisk bildanalys och mätning av pulvrets flytbeteende, vilket ger förståelse för hur metallpulvrets egenskaper påverkar slutprodukten. Ett högaktuellt användningsområde är 3D-printning. I pulverbaserade tillverkningsprocesser av metalliska komponenter fungerar olika pulver på olika sätt. För effektiv produktion och bästa produktkvalitet krävs kunskap och förståelse för hur metallpulvrets partikelform och fördelning av partikelstorlek påverkar processen. Det är bl a viktigt hur pulvret rinner, hur det packas och hur friktionen ser ut mellan partiklarna. En snabb och säker kvalitetsgranskning är därför av största vikt. Med en pulveranalysutrustning erbjuder Swerea förbättrad kvalitetskontroll av fina metallpulver. Utrustningen är baserad på dynamisk bildanalys, en metod som kan genomföra kvalitetskontroll inom ett betydligt snävare område än tidigare. I förlängningen innebär det att företag undviker stora utgifter som exempelvis kassationer orsakade av kvalitetsbrister. Parallellt utvärderas olika pulvers flytegenskaper i torrt tillstånd med en avancerad pulverreometer. Den mäter bl a vilken energi som krävs för att förflytta pulvret, ger ett mått på friktionen mellan partiklar och utvärderar hur pulvret packas. Kombinationen av dynamisk bildanalys och pulverreometri har visat sig vara mycket användbar och kan användas för i princip alla typer av pulvermaterial. Just nu är 3D-printning ett högaktuellt och expansivt område där pulveregenskaperna är viktiga för funktion och slutliga materialegenskaper. Metoden används exempelvis för tillverkning av metalliska komponenter inom fordons- och flygindustrin samt för bioimplantat, säger Annika Strondl. 10 Industrinytta från Swerea Exempel

11 Sten Farre, Swerea SWECAST Johanna Stiernstedt, Swerea IVF Många deltagare på Sveriges största 3D-konferens Additiv tillverkning (3D) är ett hett område. Men hur utnyttjas tekniken på bästa sätt? Swerea bjöd in 3D-gurun Terry Wohlers till Sveriges största konferens inom 3D-teknik. Terry Wohlers med en 3D-printad höftledskula (i skala 4:1) från det svenska företaget Arcam. Elmia Subcontractor är norra Europas ledande mässa för tillverkningsindustrin, med tusentals besökare varje år. På 2014 års mässa anordnade Swerea Sveriges hittills största konferens med inriktning 3D tillsammans med SVEAT och Elmia. De 218 deltagarna, fick både en introduktion och fördjupning inom 3D-området. Vi säljer konventionell utrustning i dag och vill veta mer om vad additiv tillverkning skulle kunna innebära. Det här är nog början på ett stort steg för svensk industri om man tar chansen och satsar, säger Andreas Lundberg, konferensdeltagare från Partille Tool Trading. Konferensens huvudtalare var Terry Wohlers, en guru inom 3D-området. Många ser den årliga Wohler s Report som sin främsta kunskapskälla om 3D-teknikens utveckling. Terry Wohlers framhöll att utmaningen med 3D är att ta tillvara den extrema frihet vid formgivning som tekniken tillåter. Konferensen har lockat många, från designansvariga på Volvo Cars till företag som har 3D som affärsidé. Det säger en hel del om hur brett intresset för 3D är. Kombinationen med internationella och nationella talare var också viktig för en lyckad konferens, säger Sten Farre, huvudansvarig för konferensen. För Swerea är 3D ett koncernövergripande fokusområde, samlat i projektet Swerea 3D 3. Där ingår hela kedjan beredning, tillverkning och kontroll inom områdena keramer, metaller och gjutformar. Målet är att stärka svensk industri med kunskap och teknik inför 3D-teknikens kommande möjligheter. Exempel Industrinytta från Swerea 11

12 Marianne Magnelöv, Swerea MEFOS Ökat råjärnsutbyte ger effektivare produktion för stålverk Swerea visar i ett projekt tillsammans med SSAB hur tillsats av kemiska föreningar genom injektion minskar råjärnsförlusterna i processen. Behovet av stål med bättre mekaniska egenskaper har ökat kraftigt. Det är t ex viktigt med så låg mängd föroreningar som möjligt i stålet, såsom svavel. Effektiv svavelrening är därför ett viktigt tillverkningssteg. Vid svavelrening tillsätts olika reagens (kemiska föreningar) som har betydelse för mängden slagg som bildas och mängden järn som binds i slaggen. Slaggen innehåller normalt % råjärn, och när den avlägsnas (genom s k slaggdragning) sker stora råjärnsförluster, via järn bundet i slaggen och via järn som följer med vid slaggdragning. Ett projekt, lett av Swerea i samarbete med SSAB i Luleå, visar betydlig minskning av råjärnsförluster när materialet nefelinsyenit tillsätts reagenset kalciumkarbid vid svavelrening. Dock minskar inte järninnehållet i slaggen, men genom att slaggen blir mer finkornig kan den avlägsnas mer effektivt och mer råjärn blir kvar. Råjärnsförlusterna efter slaggdragning minskade då med ca 25 %. Ökat råjärnsutbyte ger vinster i form av effektivare produktion och minskad mellanlagring. Projektet är ett led i att skapa goda underlag för att möta nya kvalitetskrav vid svavelrening och slaggdragning, säger Anna Carlsson Dahlberg vid SSAB i Luleå. Tillsammans med Swerea har vi möjlighet att utveckla vår process och hitta nya lösningar för att minska råjärnsförlusterna. Studien har finansierats av Energimyndigheten via Jernkontoret. Övriga samarbetspartner i projektet är SKW Metallurgy Sweden AB, Sibelco Nordic AS och KTH. 12 Industrinytta från Swerea Exempel

13 Anne-Charlotte Hanning, Swerea IVF Stickprov på kemikalieinnehåll i konsumentprodukter Hur kan ett företag ha kontroll på materialinnehåll och kemikalier när produktionen sker i flera led utanför landet? Swerea har utvecklat ett koncept med stickprovskontroller och ger företag experthjälp i effektivt förbättringsarbete. Kemikalieinspektionen rekommenderar att genomföra återkommande stickprovskontroller av kemikalieinnehåll i produkter som når Sverige. Rekommendationen gavs i samband med en studie av kemikalieinnehåll i leksaker under Många företag har sin produktion i Asien, vilket ofta innebär att produkterna går igenom många produktionsled innan de slutligen når Sverige. Det finns därför ett ökat behov av en strukturerad översyn. Swerea erbjuder ett koncept som innebär återkommande stickprovskontroller av kemikalieinnehåll i plastartiklar och produkter som textilier, skor, leksaker och accessoarer. Företaget skickar in sina artiklar till oss. Vi föreslår vilka analyser som ska genomföras och tar fram ett testschema utifrån materialinnehåll, finishbehandling, färg etc. Exempel Innan analyserna genomförs godkänns testschemat av företaget, säger Camilla Nilsson, analytisk kemist vid Swerea. Konceptet har bidragit till ett mer aktivt samarbete med leverantörer i förbättringsarbetet inom kemikalieområdet. Vi ser rutinen med stickprover av kemikalieinnehåll som ett sätt att försäkra oss om att våra produkter inte innehåller några oönskade eller förbjudna substanser. Att dessutom återkoppla resultaten till våra leverantörer är viktigt för att stödja deras förbättringsarbete gällande kemikalieanvändning, säger Elin Larsson, Corporate Responsibility Manager på Filippa K. Industrinytta från Swerea 13

14 Daniel Wendels, Swerea IVF Konsultation för utveckling av golvsystem I takt med Boverkets skärpta belastningskrav på byggprodukter ökar behovet av effektiva materialtekniska bedömningar. Plastmaterial i golvregelsystem utvecklade av Granab AB blev godkända baserat på materialbedömning av Swerea. För byggprodukter gäller skärpta krav för typgodkännande sedan Enligt Boverkets byggregler, föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder finns högre belastningskrav för att ett byggmaterial ska typgodkännas. Ett av företagen som berörs av reglerna är Granab AB. De tillverkar golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. Golvreglarna är gjorda av stål med dämpelement för ljudisolering, medan stödben och infästningar är tillverkade i ett förstärkt plastmaterial. Detta plastmaterial behövde vidareutvecklas för att möta de nya kraven. Swerea konsulterades för att göra materialtekniska bedömningar av plasten. Genom att inhämta tänkta plastmaterials egenskapsdata, göra hållfasthetsberäkningar på befintlig konstruktion samt utföra kompletterande mekaniska tester kunde olika belastningsfalls inverkan bedömas, säger Daniel Wendels. Både kort- och långtidseffekter bedömdes samt egenskapsförändringar i plasten under belastning och åldrande. Efter en materialjustering bedömde Swerea att det vidareutvecklade systemet kommer att klara de nya kraven väl. Granab ABs golvregelsystem är nu typgodkända enligt de nya belastningskraven. Vi har tidigare anlitat Swerea för att bland annat göra bedömningar av kort- och långtida mekaniska belastningar på våra golvreglar. Det kändes därför naturligt att konsultera dem igen, även denna gång med framgångsrik vidareutveckling som resultat, säger Fredrik Blom, VD på Granab AB. 14 Industrinytta från Swerea Exempel

15 Martin Wänerholm, Swerea SWECAST Smart omvandling av spillvärme från gjuterier till växthus Vilket samband finns mellan ett energikrävande gjuteri och ett växthus? Enligt en studie genomförd av Swerea och Sveriges Lantbruksuniversitet skulle man kunna omvandla lågtempererad spillvärme till energi för odling av grönsaker och växter. Trots att överskottsvärme från smältverk och gjuterier återanvänds på olika sätt går en stor del av värmen till spillo. I en förstudie gjord av Swerea och Sveriges Lantbruksuniversitet, presenteras möjligheten att koppla ihop energiöverskott av värme från gjuterier till energi för odling i växthus. Studien fokuserar på omvandling av värmeutsläpp av låga temperaturer mellan 30 och 40 grader. Behovsanalysen visar att växthusbranschen står inför ett generationsskifte inom de närmaste tio åren. Gamla växthus måste uppdateras och nya anläggningar byggas. Samtidigt behöver energikrävande smältverk och gjuterier utnyttja sin spillvärme mer effektivt. Med ny teknik för omvandling av överskottsvärme från gjuterier till energi för odling, kan nya växthus enklare Exempel etableras i olika delar av landet oavsett klimatzoner. Det i sin tur skulle kunna ge ökad sysselsättning inom växthusodling. I förlängningen skulle lokal odling kunna utökas och behovet av importerad frukt och grönsaker minskas. Studien har gett en bra kartläggning över behov, förutsättningar och utmaningar. Nästa steg blir ett samarbetsprojekt i Bergslagen. Med start 2015 planeras bygget av en växthusanläggning i anslutning till en energiintensiv industri. Vår ambition är att utforma en demoanläggning och testa tekniker från Tyskland för att på ett smart sätt överföra värme till odling. En spännande fortsättning skulle vara om växthusavfall omvandlas till biogas som i sin tur återanvänds av industrin igen, säger Martin Wänerholm. Industrinytta från Swerea 15

16 Jonas Laring, Swerea IVF Lean-arbetet räddade Setrab Setrabs produktion genomsyras av nytänkande, struktur och kvalitet. Företaget har med hjälp av Produktionslyftet gått från kaos till ordning och reda och fokuserar i dag helt på att skapa nya affärer och hitta nya kunder. Setrab i Limhamn tillverkar bland annat oljekylare för fordon. Företagets produktion styrs mycket av ordning, systematiska arbetssätt och harmoni och man fokuserar på att kontinuerligt förbättra verksamheten och att skapa nya affärer och hitta kunder. De senaste åren har man dessutom lyckats minska både ledtider och kassationer med ungefär 70 procent. Företaget har i dag ett vinnande koncept. Men så här har det inte alltid sett ut. För ett antal år sedan var Setrabs försäljning förvisso rekordstor, men detta till trots rådde kaos i produktionen. Mycket kraft och tid gick åt till att lyckas ta fram produkterna samt få ut dem till kunderna i rätt tid. Fokus låg ofta på att lösa de akuta problem som ständigt uppkom och förseningar samt kvalitetsproblem hörde till vardagen. Setrab tog tag i problemet och tillsammans med Produktionslyftet gjorde man en förändringsresa med mål att få bättre och stabilare produktion. Nu har Setrab en tydlighet i planeringen, fokus på sin affärsorganisation och genomför ett kontinuerligt förbättringsarbete inom alla processer i företaget. Förr brukade vi ha ett traditionellt leveratör- och kundförhållande, där vi skällde på varandra, säger Fredrik Serger, VD för Setrab. Men i dag är harmoni ett ledord och Setrab får ofta höga betyg i kundernas utvärderingar. Vi hade aldrig klarat det ekonomiskt om vi inte gjort denna satsning. Vårt produktionssystem kring Lean har räddat företaget, avslutar Hans-Åke Krantz, ekonomichef på Setrab. 16 Industrinytta från Swerea Exempel

17 Maria Lundgren, Swerea MEFOS Aktiverad koks minskar energianvändning i masugn Swerea visar i en omfattande studie hur egenskaper hos koks utvecklas och förändras i masugnens olika delar; ett viktigt resultat som industrin kan använda i utveckling av klimatvänlig energi. Foto: Stig-Göran Nilsson/Jernkontoret Metallurgisk koks är en strategisk råvara vid tillverkning av råjärn i masugn. I Sverige används varje år ca kton koks vilket leder till stora koldioxidutsläpp. I ett doktorandarbete vid Luleå tekniska universitet har Maria Lundgren vid Swerea, i samarbete med SSAB och LKAB, presenterat viktiga resultat i hur koksens egenskaper påverkas i olika delar av masugnen och under olika stadier i processen; egenskaper som kan förvaltas för att minimera energianvändningen. Genom att aktivera ytan på koksen med ämnen innehållande järn eller kalcium kan energianvändningen minskas. Då ökar koksens benägenhet att reagera med koldioxid och bilda den för järnoxidreduktionen viktiga kolmonoxidgasen. Denna metod kräver något lägre temperatur än normalt, vilket är både ekonomiskt och miljösmart. Genom att aktivera bortsiktad småkoks som blandas med järnoxidpellets skapar man en lokal mer gynnsam miljö för bildandet av järn och den totala koksanvändningen minskas, säger Maria Lundgren. Även utflödet av stoft har studerats där gasens lyftkraft, partiklarnas storlek och densitet är av betydelse. Genom att förstå och kontrollera egenskaper som påverkar koksens hållbarhet kan man minska utsläpp av fina kokspartiklar. Studien har bedrivits i laboratorie-, pilot- och i industriskala, vilket gett bredare insikt om koksens roll i masugnen. Nästa steg är att undersöka processen med restproduktbriketter innehållande biomassa. Detta hoppas man ska ge dubbel positiv effekt på energianvändning och miljö. Exempel Industrinytta från Swerea 17

18 Marianne Magnelöv, Swerea MEFOS Studie visade orsak till ökad damning från slaggtippen Swerea har tillsammans med SSAB studerat orsaken till ökade dammoln under 2013 jämfört med tidigare år. Foto: Bergslagsbild AB. Småbilder: SSAB Vid svavelrening av råjärn bildas slagg som efter separation från råjärnet tippas på speciella områden (slaggrutor) på SSAB. Vid tippningen bildas dammoln som kan delas in i tre olika klasser, där klass 3 är det dammoln som orsakar störst problem. Minskad andel av dessa dammoln är viktigt för en förbättrad närmiljö. Under sommarmånaderna 2013 ökade andelen dammmoln av klass 3 till 12,5 %, att jämföra med andelen dammoln 2,9 % samma period I en samarbetsstudie mellan Swerea och SSAB undersöktes orsaken till denna ökning. Produktionstakten 2010 och 2013 var relativt lika varandra. Genom att analysera processdata har Swerea kommit fram till att svavelreningsprocessen har ökat genereringen av slagg, vilket ger fler tömningar av slagg. Fler tömningar leder till att nya slaggrutor oftare tas i drift. Innan fyllda rutor töms på slagg bevattnas slaggen för att kylas, och mer slagg kräver större mängd vatten. Studien visar att dammoln av klass 3 påverkas av vattenmängden. Utifrån studiens resultat har SSAB fortsatt arbetet internt och har beslutat att genomföra riktade försök för att förbättra närmiljön och minimera andelen dammoln av klass Industrinytta från Swerea Exempel

19 Albin Stormvinter, Swerea IVF 3D-skanning ökar förståelse för formförändring efter sätthärdning I ett samarbete mellan Scania och Swerea har 3D-skanning använts för att visualisera formförändring efter sätthärdning, en vanlig metod för härdning av stålkomponenter. Att förutsäga formförändringar efter sätthärdning är en utmaning. Målet är att på sikt kartlägga sambandet mellan orsak och verkan genom hela processkedjan: ståltillverkning, gjutning, valsning, smide, maskinbearbetning och härdning. Trots att härdningen är den utlösande faktorn, ger hela kedjan upphov till formfel. Scania och Swerea har i ett gemensamt projekt använt 3Dskanning för att visualisera formförändring efter sätthärdning av kronhjul. Genom att skanna kronjulen före och efter härdning kan förändringarna visualiseras i 3D. Resultatet utgör ett omfattande underlag för kvalitativa bedömningar, t ex för undersökning av hur ämnesform, smidesförlopp och bearbetningsmetodik inverkat på formförändringar. Skanning möjliggör även kvantitativa jämförelser mellan form- Exempel förändringar, kemiska sammansättningar (charge-analys), härdbarhet och processparametrar. Att öka kunskapen om formförändringar har länge varit viktigt inom området värmebehandling. Genom att förutsäga dessa, möjliggörs både stora kostnadsbesparingar och ökad produktkvalitet. Genom projektet har vi fått en bättre uppfattning av de typer av formfel som uppstår samt dess koppling till leverantörsprocessen. Med den kunskapen kan vi styra vår egen process bättre, säger Anders Olofsson på Scania. Studien är en del av ett pågående större forskningsprojekt, med syfte att ta fram verktyg för att bättre kunna förutsäga och hantera formförändringar efter härdning. Industrinytta från Swerea 19

20 Paul Janiak, Swerea KIMAB Ny patentsökt svetsteknik för skräddarsydda ämnen Ny teknik för tillverkning av skräddarsydda ämnen minskar kostnaden vid fordonstillverkning. Resultaten från projektet IMTAB möjliggör att tillverkningssteg försvinner, ger förbättrade produktegenskaper och en robust tillverkningsprocess. Skräddarsydda ämnen är en teknik som redan används inom bilindustrin. Tanken är att använda precis den typ eller tjocklek på material som krävs för att uppnå rätt egenskaper i varje del av en komponent. Tekniken som är framtagen inom IMTAB-projektet (Improved tailored blanking) möjliggör fogning av större komponenter genom ökad robusthet i tillverkningsprocessen. Swerea har i samarbete med Gestamp HardTech, Volvo Cars, Permanova Lasersystem, ESAB och Luleå tekniska universitet arbetat för att utveckla processen. Genom att väva in olika kompetenser som avancerad processkunskap inom lasersvetsning, smältsvetsning och hybridprocesser, med materialkunskap som grundpelare, har en förbättrad svetsprocess tagits fram. För bilindustrin innebär det att tillverkningssteg försvinner, vilket leder till både minskade investeringskostnader och stor tidsbesparing. Den nyutvecklade processen resulterade också i förbättrade produkt- och svetsegenskaper. Fullskaletest visade att Volvos B-stolpar (takstödet mellan fordonets fram- och bakdörrar) svetsade med den nya tekniken presterade lika bra som både lasersvetsade och konventionellt icke svetsade B-stolpar. Det finns mycket att vinna med en mer robust fogningsprocess, till exempel ökad tålighet avseende klippkvalitet, toleranser och ytbeläggning. I projektet har vi utvecklat en teknik som uppnår detta med bibehållen kvalitet och godkända krockegenskaper hos slutprodukt, till en lägre kostnad, säger Paul Janiak. 20 Industrinytta från Swerea Exempel

21 Johan Sjöström, Swerea MEFOS Ny anläggning hjälper företagen med processutveckling Sedan drygt ett år tillbaka finns en pilotanläggning för fluidbäddprocesser på Swerea i Luleå. Anläggningen är unik i Europa och ger företagen stora möjligheter att oberoende pröva och utveckla sina processer inom området. Tekniken i en fluidbäddanläggning är i sig inte ny. Redan under 1940-talet användes den inom oljeindustrin i USA för katalytisk krackning (separation) av råolja till olika kemiska produkter. Det nya och unika nu är den pilotanläggning som sedan ett år tillbaka finns vid Swerea i Luleå. Vid anläggningen kan företagen få hjälp att utveckla sina processer, genom att helt oberoende göra tester och experiment utan att störa den egna tillverkningen. Fluidbäddprocessen är en teknik som innebär att partiklar kan reagera i fast tillstånd utan att det bildas smälta mellan partiklarna. Reaktionen sker då partiklarna i reaktorn värms upp. Fluidisering innebär att tyngdkrafterna på partiklarna i bädden balanseras av uppåtriktade krafter från gasflödet underifrån. Fluidbäddprocessen används vanligtvis inom flera områden i processindustrin, till exempel vid utvinning av metaller. I processen avskiljs då de förorenade ämnena från metallkoncentratet. Förutom metalltillverkning är förbränning av biobränsle ett annat viktigt användningsområde. Tack vare pilotanläggningen finns större möjlighet att kontrollera och styra processen vid förbränningen samt köra förbränningen i flera steg. Under processen kan Swerea utvärdera inverkan av temperatur och optimera förbränningen så mycket som möjligt. Exempel Industrinytta från Swerea 21

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Marie Jonsson, Swerea SICOMP E-mail: marie.jonsson@swerea.se 1 Presentation of Swerea SICOMP Kolfiber + plast = kolfiberförstärkt

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck Halvtidsrapport 2011-06-30 Optimerad värmebehandling av gjutstål Lennart Sibeck Box 2033, 550 02 Jönköping Telefon 036-30 12 00 Telefax 036-16 68 66 swecast@swerea.se http://www.swereaswecast.se 2011,

Läs mer

Mer stål med mindre olja, el och kol

Mer stål med mindre olja, el och kol Mer stål med mindre olja, el och kol Stålindustrins energiforskningsprogram 2006-2010. En satsning för bättre energiutnyttjande, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft i samarbete med Energimyndigheten.

Läs mer

Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating)

Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating) Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating) Lisa Levander 2015-01-30 Hållbar produktionsteknik Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Syfte... 6 4. Genomförande...

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling.

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling. KURSER FRÅN SwerEa VIRTUAL LAB 2015 2 Kurser inom Swerea virtual lab 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Swerea Virtual LaB 3 Gjutsimulering - Swerea SwecaST 4 KOmpositdimensionering - Swerea

Läs mer

Utveckling av Laser- och Ultraljudsbaserade metoder för förbättrad processövervakning. Tania Irebo tania.irebo@swerea.se

Utveckling av Laser- och Ultraljudsbaserade metoder för förbättrad processövervakning. Tania Irebo tania.irebo@swerea.se Utveckling av Laser- och Ultraljudsbaserade metoder för förbättrad processövervakning Tania Irebo tania.irebo@swerea.se Innehåll Vad vi gör på APMO (Analytisk Processövervakning) - våra tekniker : LUS,

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter.

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. PLAST För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. Det kan bero på att plast är ett material med många olika

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

Från Spill till guld. Cecilia Groth Swerea IVF

Från Spill till guld. Cecilia Groth Swerea IVF Från Spill till guld Cecilia Groth Swerea IVF Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Produktionseffektivitet, Industriell produktframtagning och ekodesign. Process- och materialutveckling

Läs mer

Per Sommarin Protokollförare: Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5)

Per Sommarin Protokollförare: Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5) Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5) Minnesanteckningar från uppstartsmöte 2013-09-25 Tid: 09:30-16:00 Deltag are, Swerea SWECAST. Anna Lundberg, Swerea SWECAST. Karin Wilson, Swerea IVF. Johan Klinteskog,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

PROJEKTIDÉER 2014-01-15. Sammanställning av projektidéer från informationsträffen för utlysning 1 industriförankrade utvecklingsprojekt, 2014-01-15

PROJEKTIDÉER 2014-01-15. Sammanställning av projektidéer från informationsträffen för utlysning 1 industriförankrade utvecklingsprojekt, 2014-01-15 1(5) Sammanställning av projektidéer från informationsträffen för utlysning 1 industriförankrade utvecklingsprojekt, 2014-01-15 Innovationstema 1: 50 % lägre kostnader för lättviktslösningar Plåt med varierande

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Process- och produktionsteknik

Process- och produktionsteknik 19 Process- och produktionsteknik > Grundläggande operatörsutbildning för pressgjutare > Grundläggande produktionsteknik för operatörer > Kontroll och styrning av råsand > Introduktion i pressgjutning

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation

Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Friction Stir Welding Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Upp till 14,5 meter långa paneler. Fogens struktur FSW är en etablerad teknik. Den skapades av The Welding

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

CIR dagen 2012 Forskning och utveckling inom broområdet

CIR dagen 2012 Forskning och utveckling inom broområdet CIR dagen 2012 Forskning och utveckling inom broområdet Hur arbetar externa verkstadsföretag med effektiviseringar i form av ex Lean Magnus Widfeldt Produktframtagning / Produktionsutveckling Swerea IVF

Läs mer

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Författare: Erik Uhlin Datum: 2014-06-18 Delprogram: Transporteffektivitet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande... 4 5. Resultat...

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Från Spill till Guld. Huvudutmaning: Minska mängden outnyttjat produktionsspill genom ny teknik och återanvändning

Från Spill till Guld. Huvudutmaning: Minska mängden outnyttjat produktionsspill genom ny teknik och återanvändning Från Spill till Guld Huvudutmaning: Minska mängden outnyttjat produktionsspill genom ny teknik och återanvändning Från Spill till Guld Ingår i VINNOVAs program Utmaningsdriven Innovation Huvudutmaning:

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Rätt underhåll ren vinst!

Rätt underhåll ren vinst! Rätt underhåll ren vinst! Patrik Reuterswärd Georange 2013 Luleå 11/5/2013 Presentation by Swerea KIMAB 1 Fem forskningsinstitut Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, polymerer, keramer. Swerea

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat STF o Ny Teknik seminarium, 2010-02-18 Thomas Björkman Energimyndigheten Agenda Hinder & drivkrafter för investeringar Hur når Energimyndigheten företagen?

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Örebro universitet Samverkan med industrin

Örebro universitet Samverkan med industrin Örebro universitet Samverkan med industrin Lars Pejryd Professor 2013-11-29 1 Örebro universitet 1967 filial Uppsala 1977 Högskola 1999 Universitet 17 000 studenter 90 program 800 kurser >120 professorer

Läs mer

FÖRSTUDIE ENERGILEDNINGSSYSTEM I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKÅNES ENERGITING 17 JUNI 2015 CHARLOTTA GIBRAND ENERGIKONSULT, PÖYRY SWEDEN AB

FÖRSTUDIE ENERGILEDNINGSSYSTEM I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKÅNES ENERGITING 17 JUNI 2015 CHARLOTTA GIBRAND ENERGIKONSULT, PÖYRY SWEDEN AB FÖRSTUDIE ENERGILEDNINGSSYSTEM I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKÅNES ENERGITING 17 JUNI CHARLOTTA GIBRAND ENERGIKONSULT, PÖYRY SWEDEN AB PÖYRY DIN GLOBALA LOKALA PARTNER Pöyry är ett internationellt konsult- och

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

Bild 1. Katharina Persson och Magnus Eriksson vid Duroc Engineering AB var värdar för Laserdagen som lockade 27 deltagare.

Bild 1. Katharina Persson och Magnus Eriksson vid Duroc Engineering AB var värdar för Laserdagen som lockade 27 deltagare. Laserdag hos Duroc i Luleå - Nya laserkällor och laserytbehandling i fokus av Hans Engström, Luleå tekniska universitet Det var Duroc Enginering AB i Luleå, som uteslutande arbetar med laserytbehandling,

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns

Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns Ytskyddsgruppen och Auktorisation för Rostskyddsmålning AV KJELL-ARNE LARSSON Korrosion orsakar varje år metallförstörelse för mer än 100 miljarder kronor,

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning ÖVERSIKT Miljöparametrar som är relevanta på lokal nivå (för arbetslag i produktion) Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel Målgrupp Produktion Produktionsledning Miljöledning Hans

Läs mer

Återvinning av kompositer genom mikrovågspyrolys

Återvinning av kompositer genom mikrovågspyrolys Återvinning av kompositer genom mikrovågspyrolys Mikael Skrifvars och Dan Åkesson, Högskolan i Borås Carina Petterson och Sune Andreasson, Stena Metall AB Waste Refinery projekt hösten 2009 Centrum för

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

RINCIP. För klimatsmarta kommuner och regioner

RINCIP. För klimatsmarta kommuner och regioner RINCIP För klimatsmarta kommuner och regioner Broschyren ger en överblick över utvalda resultat och slutsatser i Principprojektet. Första delen fokuserar på vårt arbete med visioner och scenarier för

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013. 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas

Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013. 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas Asfalt är inte grön utan svart Den svarta färgen kommer från bitumen, den oljeprodukt som

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Hållbart byggande med betong

Hållbart byggande med betong Hållbart byggande med betong En rapport från Betongforum Utgiven av Betongforum www.betongforum.se Form: Bob Reklambyrå Foto sid 20, Riccardo Palombo Hållbart byggande med betong Detta dokument har tagits

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer