Industrinytta från Swerea

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industrinytta från Swerea"

Transkript

1 Industrinytta från Swerea ett urval goda exempel 2015

2 Genom framsynthet och resultatinriktning skapas möjligheter att tidigt vara med i utvecklingen av produktionsteknik och nya produkter.

3 Forskning och Innovation för industriell förnyelse Forskning och utveckling är grundpelare för industriell förnyelse. Men det krävs mer för att skapa industrinytta och det är förmågan att implementera forskningens resultat i industrin. Detta kallar vi innovation. Swereas mål är att göra forskningen direkt användbar för våra drygt industrikunder. Och för Swereas drygt 500 medarbetare är det drivkraften, att forskningen leder till industriell förnyelse och därmed en stärkt industriell konkurrenskraft. I detta ingår att forskningen och rekommendationerna vi förmedlar ska ha ett hållbarhetsperspektiv, det vill säga att förutom att skapa industrinytta ska forskningen även verka för ett hållbart samhälle och energieffektivitet samt vara bra för miljön. Varje år har Swerea drygt uppdrag från kunder och offentliga finansiärer. De industriella områden vi framförallt fokuserar på är material-, process- och produktionsteknik samt produktframtagning. Många uppdrag är direkt beroende av de många avancerade test- och demonstrationsanläggningar som finns inom Swerea, där industrin och forskningen möts för att prova ut nya tekniker, nya material och nya metoder. Våra nationella och internationella nätverk bidrar också till att kunder vänder sig till oss för att diskutera industriella frågeställningar, liksom de över 90 EU-projekt vi deltar i årligen. Många uppdrag Swerea gör tillsammans med kunder är konfidentiella och dessa kan vi givetvis inte berätta om. Men i denna skrift presenterar vi årligen goda exempel på uppdrag och projekt där vi bidragit till industriell förnyelse som vi kan och vill berätta om. Exemplen är medvetet korta, förhoppningsvis enkla att förstå utan expertkunskap och fokuserar på den industriella nyttan och samhällsnyttan vi åstadkommit tillsammans med kunderna. Vill du veta mer om ett specifikt projekt eller om vad Swerea kan hjälpa till med, kontakta oss gärna. Kontaktperson finns angiven för varje exempel och mer information hittar du på vår webbplats. Trevlig läsning! Göran Carlsson Koncernchef Swerea AB

4 Swerea är en central del av det svenska innovationssystemet. Vår verksamhet drivs av spetskompetens och en stor portion nyfikenhet. Där andra ser oöverstigliga hinder finner vi vägar till kreativa lösningar som resulterar i konkreta konkurrensfördelar för den svenska industrin. Vi verkar för ett hållbart och framtidssäkrat samhälle. Vill du också vara en del av framtiden? 94 Publiceringar i vetenskapliga tidskrifter Följ oss på sociala medier Vi finns på LinkedIn, Twitter och YouTube 678 Mkr Omsättning Nationaliteter i Swerea-koncernen 523 Medarbetare Swerea är en del av RISE, Research Institutes of Sweden RISE är ett nätverk av forskningsinstitut som i global samverkan med akademi, näringsliv och samhälle skapar nytta, tillväxt och konkurrenskraft genom forskningsexcellens och innovation. 248 Omnämningar i media, inkl elektroniska kanaler Vi arbetar på vetenskaplig grund för att skapa industrinytta. 65 Pågående EU-/RFCSprojekt 4 Industrinytta från Swerea

5 Vi finns på flera platser i Sverige och också i Norge och Frankrike. Piteå Luleå Oslo Eskilstuna Stockholm Trollhättan Göteborg Jönköping Linköping Brest St Etienne Industrinytta från Swerea 5

6 6 Industrinytta från Swerea

7 Innehåll GODA EXEMPEL SID OMRÅDE BRANSCH 1] Mjuk bilhuv räddar oskyddade trafikanter...9 Komposit/Produkt Fordon 2] En ny generation partikelanalyser för metallpulver Material Industri allmänt 3] Många deltagare på Sveriges största 3D-konferens D Industri allmänt 4] Ökat råjärnsutbyte ger effektivare produktion för stålverk...12 Produktion Stål V5] Stickprov på kemikalieinnehåll i konsumentprodukter...13 Provning Samhälle 6] Konsultation för utveckling av golvsystem...14 Produktutveckling Industri allmänt 7] Smart omvandling av spillvärme från gjuterier till växthus...15 Energi/Miljö Industri allmänt 8] Lean-arbetet räddade Setrab...16 Lean/Produktion Industri allmänt I9] Aktiverad koks minskar energianvändning i masugn Energi Stål 10] Studie visade orsak till ökad damning från slaggtippen...18 Arbetsmiljö Industri allmänt 11] 3D-skanning ökar förståelse för formförändring efter sätthärdning D Fordon 12] Ny patentsökt svetsteknik för skräddarsydda ämnen...20 Svetsning Fordon 13] Ny anläggning hjälper företagen med processutveckling...21 Processutveckling Processindustri 14] Rätt materialval till danssuccén Spirit...22 Produkt/Komposit Samhälle 15] Livscykelanalys visar nästa generations BabyBjörn bärselar...23 Miljö Textil 16] Batteriet blir en del av bilkarossen...24 Produkt/Energi Fordon 17] Viktigt att elektrisk utrustning inte stör...25 Produktutveckling Industri allmänt 18] Utbildning ger helhetsbild av aluminium...26 Utbildning/Material Industri allmänt 19] Nya metoder för hantering av miljöfarliga vrak...27 Miljö Samhälle 20] Energieffektiv värmebehandling av stålgjutgods...28 Energi Gjuteri 21] Kunskapssprång för miljöstål...29 Miljö/Produktion Stål 22] Bättre livskvalitet för stomipatienter D/Produkt Medicinteknik 23] Utveckling av elbil i lättvikt för stadstrafik...31 Lättvikt Fordon 24] Utbildning i praktisk energieffektivisering via ENIG...32 Utbildning/Energi Industri allmänt 25] Internationell studie visar konsekvenserna av koldioxidavskiljning...33 Miljö Stål 26] Swerea certifierar textilföretag i hållbar produktion...34 Miljö/Produktion Textil 27] Simuleringar effektiviserar materialutveckling inom stålindustrin...35 Simulering Stål 28] OPTYPE tryckstyrningssystem lyfter järnet...36 Gjutning Gjuteri 29] Skadliga kemikalier identifierade i textilier och kläder Miljö Textil 30] Transatlantiskt samarbete inom ny fogningsteknik för General Motors...38 Fogning 31] Uppföljningsverktyg för strategiskt energiarbete...39 Energi Gruv Fordon 32] Kompakt laserteknik smart återvinning av aluminium...40 Återvinning Industri allmänt 33] Framtidens solcellsteknik redan i dag...41 Energi/Miljö Industri allmänt 34] Från biogas till el och telekom i utvecklingsländer...42 Miljö Samhälle 35] Gjutning eller smidning nu kommer gjutsmidning...43 Processutveckling Gjuteri 36] Bättre kontroll av temperaturen vid värmebehandling...44 Värmebehandling Stål 37] Korrosionsprovning för alternativt räckesskydd...45 Korrosion Infrastruktur 38] Aluminiumpigment för miljövänlig vattenburen metallicfärg...46 Produktutveckling Industri allmänt Innehållsförteckning Industrinytta från Swerea

8 8 Industrinytta från Swerea Exempel

9 Angelika Bachinger, Swerea SICOMP Mjuk bilhuv räddar oskyddade trafikanter Ett material som blir mjukt vid en eventuell krock. Det är vad Swerea just nu utvecklar. Materialet är tänkt att användas i huven på en bil och tack vare materialegenskaperna kan antalet omkomna eller skadade trafikanter minska. Motorhuvens påverkan på gångtrafikant i 40 km/h i Euro NCAP pedestrian test. Adult head Child head Upper leg Thermoset matrix (epoxy) Carbon fiber Thermoplastic coating Leg Under 2012 omkom, eller skadades svårt, ungefär 340 oskyddade trafikanter i Sverige på grund av kollision med ett fordon. De flesta var gångtrafikanter och vanligast var skador på huvudet samt de nedre delarna av kroppen. I de flesta fall var det fronten på bilen som orsakade skadorna. För att skydda trafikanterna och för att minska antalet allvarliga olyckor arbetar forskarna på Swerea i Mölndal med ökad trafiksäkerhet. I projektet ENLIGHT utvecklar man ett kompositmaterial med variabel styvhet. Genom att trigga kolfibrerna i materialet med en ström värms en inre kärna i materialet, vilket gör att styvheten kan sänkas och materialet mjukna. Materialet placeras i bilhuven och när fordonet krockar med en gångtrafikant mjuknar således huven. Stöten blir inte lika hård mot trafikanten och de allvarliga skadorna kan därför minska. Främst handlar det om att minska skador på huvudet. Materialet kan också tänkas sitta vid bilens stötfångare, vilket istället skulle förhindra allvarliga skador på trafikanternas ben. Projektet involverar flera europeiska biltillverkare, leverantörer, universitet och institut. Bland biltillverkarna återfinns bland annat VW, Fiat, Renault, Jaguar och Benteler. Exempel Industrinytta från Swerea 9

10 Annika Strondl, Swerea KIMAB Ola Lyckfeldt, Swerea IVF En ny generation partikelanalyser för metallpulver Swerea kombinerar dynamisk bildanalys och mätning av pulvrets flytbeteende, vilket ger förståelse för hur metallpulvrets egenskaper påverkar slutprodukten. Ett högaktuellt användningsområde är 3D-printning. I pulverbaserade tillverkningsprocesser av metalliska komponenter fungerar olika pulver på olika sätt. För effektiv produktion och bästa produktkvalitet krävs kunskap och förståelse för hur metallpulvrets partikelform och fördelning av partikelstorlek påverkar processen. Det är bl a viktigt hur pulvret rinner, hur det packas och hur friktionen ser ut mellan partiklarna. En snabb och säker kvalitetsgranskning är därför av största vikt. Med en pulveranalysutrustning erbjuder Swerea förbättrad kvalitetskontroll av fina metallpulver. Utrustningen är baserad på dynamisk bildanalys, en metod som kan genomföra kvalitetskontroll inom ett betydligt snävare område än tidigare. I förlängningen innebär det att företag undviker stora utgifter som exempelvis kassationer orsakade av kvalitetsbrister. Parallellt utvärderas olika pulvers flytegenskaper i torrt tillstånd med en avancerad pulverreometer. Den mäter bl a vilken energi som krävs för att förflytta pulvret, ger ett mått på friktionen mellan partiklar och utvärderar hur pulvret packas. Kombinationen av dynamisk bildanalys och pulverreometri har visat sig vara mycket användbar och kan användas för i princip alla typer av pulvermaterial. Just nu är 3D-printning ett högaktuellt och expansivt område där pulveregenskaperna är viktiga för funktion och slutliga materialegenskaper. Metoden används exempelvis för tillverkning av metalliska komponenter inom fordons- och flygindustrin samt för bioimplantat, säger Annika Strondl. 10 Industrinytta från Swerea Exempel

11 Sten Farre, Swerea SWECAST Johanna Stiernstedt, Swerea IVF Många deltagare på Sveriges största 3D-konferens Additiv tillverkning (3D) är ett hett område. Men hur utnyttjas tekniken på bästa sätt? Swerea bjöd in 3D-gurun Terry Wohlers till Sveriges största konferens inom 3D-teknik. Terry Wohlers med en 3D-printad höftledskula (i skala 4:1) från det svenska företaget Arcam. Elmia Subcontractor är norra Europas ledande mässa för tillverkningsindustrin, med tusentals besökare varje år. På 2014 års mässa anordnade Swerea Sveriges hittills största konferens med inriktning 3D tillsammans med SVEAT och Elmia. De 218 deltagarna, fick både en introduktion och fördjupning inom 3D-området. Vi säljer konventionell utrustning i dag och vill veta mer om vad additiv tillverkning skulle kunna innebära. Det här är nog början på ett stort steg för svensk industri om man tar chansen och satsar, säger Andreas Lundberg, konferensdeltagare från Partille Tool Trading. Konferensens huvudtalare var Terry Wohlers, en guru inom 3D-området. Många ser den årliga Wohler s Report som sin främsta kunskapskälla om 3D-teknikens utveckling. Terry Wohlers framhöll att utmaningen med 3D är att ta tillvara den extrema frihet vid formgivning som tekniken tillåter. Konferensen har lockat många, från designansvariga på Volvo Cars till företag som har 3D som affärsidé. Det säger en hel del om hur brett intresset för 3D är. Kombinationen med internationella och nationella talare var också viktig för en lyckad konferens, säger Sten Farre, huvudansvarig för konferensen. För Swerea är 3D ett koncernövergripande fokusområde, samlat i projektet Swerea 3D 3. Där ingår hela kedjan beredning, tillverkning och kontroll inom områdena keramer, metaller och gjutformar. Målet är att stärka svensk industri med kunskap och teknik inför 3D-teknikens kommande möjligheter. Exempel Industrinytta från Swerea 11

12 Marianne Magnelöv, Swerea MEFOS Ökat råjärnsutbyte ger effektivare produktion för stålverk Swerea visar i ett projekt tillsammans med SSAB hur tillsats av kemiska föreningar genom injektion minskar råjärnsförlusterna i processen. Behovet av stål med bättre mekaniska egenskaper har ökat kraftigt. Det är t ex viktigt med så låg mängd föroreningar som möjligt i stålet, såsom svavel. Effektiv svavelrening är därför ett viktigt tillverkningssteg. Vid svavelrening tillsätts olika reagens (kemiska föreningar) som har betydelse för mängden slagg som bildas och mängden järn som binds i slaggen. Slaggen innehåller normalt % råjärn, och när den avlägsnas (genom s k slaggdragning) sker stora råjärnsförluster, via järn bundet i slaggen och via järn som följer med vid slaggdragning. Ett projekt, lett av Swerea i samarbete med SSAB i Luleå, visar betydlig minskning av råjärnsförluster när materialet nefelinsyenit tillsätts reagenset kalciumkarbid vid svavelrening. Dock minskar inte järninnehållet i slaggen, men genom att slaggen blir mer finkornig kan den avlägsnas mer effektivt och mer råjärn blir kvar. Råjärnsförlusterna efter slaggdragning minskade då med ca 25 %. Ökat råjärnsutbyte ger vinster i form av effektivare produktion och minskad mellanlagring. Projektet är ett led i att skapa goda underlag för att möta nya kvalitetskrav vid svavelrening och slaggdragning, säger Anna Carlsson Dahlberg vid SSAB i Luleå. Tillsammans med Swerea har vi möjlighet att utveckla vår process och hitta nya lösningar för att minska råjärnsförlusterna. Studien har finansierats av Energimyndigheten via Jernkontoret. Övriga samarbetspartner i projektet är SKW Metallurgy Sweden AB, Sibelco Nordic AS och KTH. 12 Industrinytta från Swerea Exempel

13 Anne-Charlotte Hanning, Swerea IVF Stickprov på kemikalieinnehåll i konsumentprodukter Hur kan ett företag ha kontroll på materialinnehåll och kemikalier när produktionen sker i flera led utanför landet? Swerea har utvecklat ett koncept med stickprovskontroller och ger företag experthjälp i effektivt förbättringsarbete. Kemikalieinspektionen rekommenderar att genomföra återkommande stickprovskontroller av kemikalieinnehåll i produkter som når Sverige. Rekommendationen gavs i samband med en studie av kemikalieinnehåll i leksaker under Många företag har sin produktion i Asien, vilket ofta innebär att produkterna går igenom många produktionsled innan de slutligen når Sverige. Det finns därför ett ökat behov av en strukturerad översyn. Swerea erbjuder ett koncept som innebär återkommande stickprovskontroller av kemikalieinnehåll i plastartiklar och produkter som textilier, skor, leksaker och accessoarer. Företaget skickar in sina artiklar till oss. Vi föreslår vilka analyser som ska genomföras och tar fram ett testschema utifrån materialinnehåll, finishbehandling, färg etc. Exempel Innan analyserna genomförs godkänns testschemat av företaget, säger Camilla Nilsson, analytisk kemist vid Swerea. Konceptet har bidragit till ett mer aktivt samarbete med leverantörer i förbättringsarbetet inom kemikalieområdet. Vi ser rutinen med stickprover av kemikalieinnehåll som ett sätt att försäkra oss om att våra produkter inte innehåller några oönskade eller förbjudna substanser. Att dessutom återkoppla resultaten till våra leverantörer är viktigt för att stödja deras förbättringsarbete gällande kemikalieanvändning, säger Elin Larsson, Corporate Responsibility Manager på Filippa K. Industrinytta från Swerea 13

14 Daniel Wendels, Swerea IVF Konsultation för utveckling av golvsystem I takt med Boverkets skärpta belastningskrav på byggprodukter ökar behovet av effektiva materialtekniska bedömningar. Plastmaterial i golvregelsystem utvecklade av Granab AB blev godkända baserat på materialbedömning av Swerea. För byggprodukter gäller skärpta krav för typgodkännande sedan Enligt Boverkets byggregler, föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder finns högre belastningskrav för att ett byggmaterial ska typgodkännas. Ett av företagen som berörs av reglerna är Granab AB. De tillverkar golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. Golvreglarna är gjorda av stål med dämpelement för ljudisolering, medan stödben och infästningar är tillverkade i ett förstärkt plastmaterial. Detta plastmaterial behövde vidareutvecklas för att möta de nya kraven. Swerea konsulterades för att göra materialtekniska bedömningar av plasten. Genom att inhämta tänkta plastmaterials egenskapsdata, göra hållfasthetsberäkningar på befintlig konstruktion samt utföra kompletterande mekaniska tester kunde olika belastningsfalls inverkan bedömas, säger Daniel Wendels. Både kort- och långtidseffekter bedömdes samt egenskapsförändringar i plasten under belastning och åldrande. Efter en materialjustering bedömde Swerea att det vidareutvecklade systemet kommer att klara de nya kraven väl. Granab ABs golvregelsystem är nu typgodkända enligt de nya belastningskraven. Vi har tidigare anlitat Swerea för att bland annat göra bedömningar av kort- och långtida mekaniska belastningar på våra golvreglar. Det kändes därför naturligt att konsultera dem igen, även denna gång med framgångsrik vidareutveckling som resultat, säger Fredrik Blom, VD på Granab AB. 14 Industrinytta från Swerea Exempel

15 Martin Wänerholm, Swerea SWECAST Smart omvandling av spillvärme från gjuterier till växthus Vilket samband finns mellan ett energikrävande gjuteri och ett växthus? Enligt en studie genomförd av Swerea och Sveriges Lantbruksuniversitet skulle man kunna omvandla lågtempererad spillvärme till energi för odling av grönsaker och växter. Trots att överskottsvärme från smältverk och gjuterier återanvänds på olika sätt går en stor del av värmen till spillo. I en förstudie gjord av Swerea och Sveriges Lantbruksuniversitet, presenteras möjligheten att koppla ihop energiöverskott av värme från gjuterier till energi för odling i växthus. Studien fokuserar på omvandling av värmeutsläpp av låga temperaturer mellan 30 och 40 grader. Behovsanalysen visar att växthusbranschen står inför ett generationsskifte inom de närmaste tio åren. Gamla växthus måste uppdateras och nya anläggningar byggas. Samtidigt behöver energikrävande smältverk och gjuterier utnyttja sin spillvärme mer effektivt. Med ny teknik för omvandling av överskottsvärme från gjuterier till energi för odling, kan nya växthus enklare Exempel etableras i olika delar av landet oavsett klimatzoner. Det i sin tur skulle kunna ge ökad sysselsättning inom växthusodling. I förlängningen skulle lokal odling kunna utökas och behovet av importerad frukt och grönsaker minskas. Studien har gett en bra kartläggning över behov, förutsättningar och utmaningar. Nästa steg blir ett samarbetsprojekt i Bergslagen. Med start 2015 planeras bygget av en växthusanläggning i anslutning till en energiintensiv industri. Vår ambition är att utforma en demoanläggning och testa tekniker från Tyskland för att på ett smart sätt överföra värme till odling. En spännande fortsättning skulle vara om växthusavfall omvandlas till biogas som i sin tur återanvänds av industrin igen, säger Martin Wänerholm. Industrinytta från Swerea 15

16 Jonas Laring, Swerea IVF Lean-arbetet räddade Setrab Setrabs produktion genomsyras av nytänkande, struktur och kvalitet. Företaget har med hjälp av Produktionslyftet gått från kaos till ordning och reda och fokuserar i dag helt på att skapa nya affärer och hitta nya kunder. Setrab i Limhamn tillverkar bland annat oljekylare för fordon. Företagets produktion styrs mycket av ordning, systematiska arbetssätt och harmoni och man fokuserar på att kontinuerligt förbättra verksamheten och att skapa nya affärer och hitta kunder. De senaste åren har man dessutom lyckats minska både ledtider och kassationer med ungefär 70 procent. Företaget har i dag ett vinnande koncept. Men så här har det inte alltid sett ut. För ett antal år sedan var Setrabs försäljning förvisso rekordstor, men detta till trots rådde kaos i produktionen. Mycket kraft och tid gick åt till att lyckas ta fram produkterna samt få ut dem till kunderna i rätt tid. Fokus låg ofta på att lösa de akuta problem som ständigt uppkom och förseningar samt kvalitetsproblem hörde till vardagen. Setrab tog tag i problemet och tillsammans med Produktionslyftet gjorde man en förändringsresa med mål att få bättre och stabilare produktion. Nu har Setrab en tydlighet i planeringen, fokus på sin affärsorganisation och genomför ett kontinuerligt förbättringsarbete inom alla processer i företaget. Förr brukade vi ha ett traditionellt leveratör- och kundförhållande, där vi skällde på varandra, säger Fredrik Serger, VD för Setrab. Men i dag är harmoni ett ledord och Setrab får ofta höga betyg i kundernas utvärderingar. Vi hade aldrig klarat det ekonomiskt om vi inte gjort denna satsning. Vårt produktionssystem kring Lean har räddat företaget, avslutar Hans-Åke Krantz, ekonomichef på Setrab. 16 Industrinytta från Swerea Exempel

17 Maria Lundgren, Swerea MEFOS Aktiverad koks minskar energianvändning i masugn Swerea visar i en omfattande studie hur egenskaper hos koks utvecklas och förändras i masugnens olika delar; ett viktigt resultat som industrin kan använda i utveckling av klimatvänlig energi. Foto: Stig-Göran Nilsson/Jernkontoret Metallurgisk koks är en strategisk råvara vid tillverkning av råjärn i masugn. I Sverige används varje år ca kton koks vilket leder till stora koldioxidutsläpp. I ett doktorandarbete vid Luleå tekniska universitet har Maria Lundgren vid Swerea, i samarbete med SSAB och LKAB, presenterat viktiga resultat i hur koksens egenskaper påverkas i olika delar av masugnen och under olika stadier i processen; egenskaper som kan förvaltas för att minimera energianvändningen. Genom att aktivera ytan på koksen med ämnen innehållande järn eller kalcium kan energianvändningen minskas. Då ökar koksens benägenhet att reagera med koldioxid och bilda den för järnoxidreduktionen viktiga kolmonoxidgasen. Denna metod kräver något lägre temperatur än normalt, vilket är både ekonomiskt och miljösmart. Genom att aktivera bortsiktad småkoks som blandas med järnoxidpellets skapar man en lokal mer gynnsam miljö för bildandet av järn och den totala koksanvändningen minskas, säger Maria Lundgren. Även utflödet av stoft har studerats där gasens lyftkraft, partiklarnas storlek och densitet är av betydelse. Genom att förstå och kontrollera egenskaper som påverkar koksens hållbarhet kan man minska utsläpp av fina kokspartiklar. Studien har bedrivits i laboratorie-, pilot- och i industriskala, vilket gett bredare insikt om koksens roll i masugnen. Nästa steg är att undersöka processen med restproduktbriketter innehållande biomassa. Detta hoppas man ska ge dubbel positiv effekt på energianvändning och miljö. Exempel Industrinytta från Swerea 17

18 Marianne Magnelöv, Swerea MEFOS Studie visade orsak till ökad damning från slaggtippen Swerea har tillsammans med SSAB studerat orsaken till ökade dammoln under 2013 jämfört med tidigare år. Foto: Bergslagsbild AB. Småbilder: SSAB Vid svavelrening av råjärn bildas slagg som efter separation från råjärnet tippas på speciella områden (slaggrutor) på SSAB. Vid tippningen bildas dammoln som kan delas in i tre olika klasser, där klass 3 är det dammoln som orsakar störst problem. Minskad andel av dessa dammoln är viktigt för en förbättrad närmiljö. Under sommarmånaderna 2013 ökade andelen dammmoln av klass 3 till 12,5 %, att jämföra med andelen dammoln 2,9 % samma period I en samarbetsstudie mellan Swerea och SSAB undersöktes orsaken till denna ökning. Produktionstakten 2010 och 2013 var relativt lika varandra. Genom att analysera processdata har Swerea kommit fram till att svavelreningsprocessen har ökat genereringen av slagg, vilket ger fler tömningar av slagg. Fler tömningar leder till att nya slaggrutor oftare tas i drift. Innan fyllda rutor töms på slagg bevattnas slaggen för att kylas, och mer slagg kräver större mängd vatten. Studien visar att dammoln av klass 3 påverkas av vattenmängden. Utifrån studiens resultat har SSAB fortsatt arbetet internt och har beslutat att genomföra riktade försök för att förbättra närmiljön och minimera andelen dammoln av klass Industrinytta från Swerea Exempel

19 Albin Stormvinter, Swerea IVF 3D-skanning ökar förståelse för formförändring efter sätthärdning I ett samarbete mellan Scania och Swerea har 3D-skanning använts för att visualisera formförändring efter sätthärdning, en vanlig metod för härdning av stålkomponenter. Att förutsäga formförändringar efter sätthärdning är en utmaning. Målet är att på sikt kartlägga sambandet mellan orsak och verkan genom hela processkedjan: ståltillverkning, gjutning, valsning, smide, maskinbearbetning och härdning. Trots att härdningen är den utlösande faktorn, ger hela kedjan upphov till formfel. Scania och Swerea har i ett gemensamt projekt använt 3Dskanning för att visualisera formförändring efter sätthärdning av kronhjul. Genom att skanna kronjulen före och efter härdning kan förändringarna visualiseras i 3D. Resultatet utgör ett omfattande underlag för kvalitativa bedömningar, t ex för undersökning av hur ämnesform, smidesförlopp och bearbetningsmetodik inverkat på formförändringar. Skanning möjliggör även kvantitativa jämförelser mellan form- Exempel förändringar, kemiska sammansättningar (charge-analys), härdbarhet och processparametrar. Att öka kunskapen om formförändringar har länge varit viktigt inom området värmebehandling. Genom att förutsäga dessa, möjliggörs både stora kostnadsbesparingar och ökad produktkvalitet. Genom projektet har vi fått en bättre uppfattning av de typer av formfel som uppstår samt dess koppling till leverantörsprocessen. Med den kunskapen kan vi styra vår egen process bättre, säger Anders Olofsson på Scania. Studien är en del av ett pågående större forskningsprojekt, med syfte att ta fram verktyg för att bättre kunna förutsäga och hantera formförändringar efter härdning. Industrinytta från Swerea 19

20 Paul Janiak, Swerea KIMAB Ny patentsökt svetsteknik för skräddarsydda ämnen Ny teknik för tillverkning av skräddarsydda ämnen minskar kostnaden vid fordonstillverkning. Resultaten från projektet IMTAB möjliggör att tillverkningssteg försvinner, ger förbättrade produktegenskaper och en robust tillverkningsprocess. Skräddarsydda ämnen är en teknik som redan används inom bilindustrin. Tanken är att använda precis den typ eller tjocklek på material som krävs för att uppnå rätt egenskaper i varje del av en komponent. Tekniken som är framtagen inom IMTAB-projektet (Improved tailored blanking) möjliggör fogning av större komponenter genom ökad robusthet i tillverkningsprocessen. Swerea har i samarbete med Gestamp HardTech, Volvo Cars, Permanova Lasersystem, ESAB och Luleå tekniska universitet arbetat för att utveckla processen. Genom att väva in olika kompetenser som avancerad processkunskap inom lasersvetsning, smältsvetsning och hybridprocesser, med materialkunskap som grundpelare, har en förbättrad svetsprocess tagits fram. För bilindustrin innebär det att tillverkningssteg försvinner, vilket leder till både minskade investeringskostnader och stor tidsbesparing. Den nyutvecklade processen resulterade också i förbättrade produkt- och svetsegenskaper. Fullskaletest visade att Volvos B-stolpar (takstödet mellan fordonets fram- och bakdörrar) svetsade med den nya tekniken presterade lika bra som både lasersvetsade och konventionellt icke svetsade B-stolpar. Det finns mycket att vinna med en mer robust fogningsprocess, till exempel ökad tålighet avseende klippkvalitet, toleranser och ytbeläggning. I projektet har vi utvecklat en teknik som uppnår detta med bibehållen kvalitet och godkända krockegenskaper hos slutprodukt, till en lägre kostnad, säger Paul Janiak. 20 Industrinytta från Swerea Exempel

21 Johan Sjöström, Swerea MEFOS Ny anläggning hjälper företagen med processutveckling Sedan drygt ett år tillbaka finns en pilotanläggning för fluidbäddprocesser på Swerea i Luleå. Anläggningen är unik i Europa och ger företagen stora möjligheter att oberoende pröva och utveckla sina processer inom området. Tekniken i en fluidbäddanläggning är i sig inte ny. Redan under 1940-talet användes den inom oljeindustrin i USA för katalytisk krackning (separation) av råolja till olika kemiska produkter. Det nya och unika nu är den pilotanläggning som sedan ett år tillbaka finns vid Swerea i Luleå. Vid anläggningen kan företagen få hjälp att utveckla sina processer, genom att helt oberoende göra tester och experiment utan att störa den egna tillverkningen. Fluidbäddprocessen är en teknik som innebär att partiklar kan reagera i fast tillstånd utan att det bildas smälta mellan partiklarna. Reaktionen sker då partiklarna i reaktorn värms upp. Fluidisering innebär att tyngdkrafterna på partiklarna i bädden balanseras av uppåtriktade krafter från gasflödet underifrån. Fluidbäddprocessen används vanligtvis inom flera områden i processindustrin, till exempel vid utvinning av metaller. I processen avskiljs då de förorenade ämnena från metallkoncentratet. Förutom metalltillverkning är förbränning av biobränsle ett annat viktigt användningsområde. Tack vare pilotanläggningen finns större möjlighet att kontrollera och styra processen vid förbränningen samt köra förbränningen i flera steg. Under processen kan Swerea utvärdera inverkan av temperatur och optimera förbränningen så mycket som möjligt. Exempel Industrinytta från Swerea 21

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Marie Jonsson, Swerea SICOMP E-mail: marie.jonsson@swerea.se 1 Presentation of Swerea SICOMP Kolfiber + plast = kolfiberförstärkt

Läs mer

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck Halvtidsrapport 2011-06-30 Optimerad värmebehandling av gjutstål Lennart Sibeck Box 2033, 550 02 Jönköping Telefon 036-30 12 00 Telefax 036-16 68 66 swecast@swerea.se http://www.swereaswecast.se 2011,

Läs mer

10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum Bedömning av byggvaror Jonny Hellman, Byggvarubedömningen

10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum Bedömning av byggvaror Jonny Hellman, Byggvarubedömningen Dagordning 9.30 Kaffe 10.00 Presentation av deltagarna inklusive Swerea KIMAB:s verksamhet 10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum 11.00 Bedömning av byggvaror

Läs mer

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Cecilia Ramberg Programkoordinator, Swerea IVF Vice verksamhetsledare LIGHTer 141106 Agenda Kort om LIGHTer (2 bilder) Industriella möjligheter som drivs

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KURSER FRÅN SWEREA VIRTUAL LAB 2016 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KOMPOSITDIMENSIONERING - SWEREA

Läs mer

Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development

Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development Innehåll Om Swerea MEFOS Våra framgångsfaktorer Förnyelse

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating)

Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating) Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating) Lisa Levander 2015-01-30 Hållbar produktionsteknik Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Syfte... 6 4. Genomförande...

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat Nyttan med flyg för Sverige Flygfakta i fickformat 2 Sverige har en stark och konkurrenskraftig flygindustri som är mer forsknings intensiv än de flesta andra industrier. Flygforskning kräver stora resurser

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

Examensarbete på Swerea IVF. Lisa Schwarz Bour Projektledare; Telefon: ,

Examensarbete på Swerea IVF. Lisa Schwarz Bour Projektledare; Telefon: , Examensarbete på Swerea IVF Lisa Schwarz Bour Projektledare; lisa.schwarz@swerea.se Telefon: 031-706 63 58, 0761-47 63 58 1 Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster. Vi

Läs mer

fogning g av komposit och multimaterial

fogning g av komposit och multimaterial Testbädd för ytbehandling och fogning g av komposit och multimaterial testbadd-kompositer.swereaivf.se Cecilia Groth Projektgenomgång Mål med projektet En fungerande, lättillgänglig, ä öppen, flexibel

Läs mer

5. Öka resurseffektiviteten

5. Öka resurseffektiviteten 5. Öka resurseffektiviteten Att se till att råvaror och energi används mest effektivt är utan tvekan en vinnande strategi i framtidens samhälle. Det omfattar allt ifrån smartare applikationer understödda

Läs mer

Automation, additiv tillverkning och digitalisering

Automation, additiv tillverkning och digitalisering Reväst seminarium om framtidens robotiserade arbetsmarknad Automation, additiv tillverkning och digitalisering Magnus Widfeldt magnus.widfeldt@swerea.se 1 Utgångspunkt: Vision http://www.swerea.se/framtidens-industri-2030

Läs mer

fordon och transporter Strategiska milstolpar framtagna av myndigheter och fordonsindustrin inom samverkansprogrammet FFI

fordon och transporter Strategiska milstolpar framtagna av myndigheter och fordonsindustrin inom samverkansprogrammet FFI 2015 2020 2025 Färdplaner för framtidens fordon och transporter Strategiska milstolpar framtagna av myndigheter och fordonsindustrin inom samverkansprogrammet FFI FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Läs mer

Mer stål med mindre olja, el och kol

Mer stål med mindre olja, el och kol Mer stål med mindre olja, el och kol Stålindustrins energiforskningsprogram 2006-2010. En satsning för bättre energiutnyttjande, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft i samarbete med Energimyndigheten.

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Bengt Wälivaara, Platschef Swerea SICOMP, Linköping Verksamhetsledare Compraser Labs bengt.walivaara@swerea.se 1 Swerea-koncernen Swerea IVF

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Rücker Nord AB - Miljöhandbok

Rücker Nord AB - Miljöhandbok Rücker Nord AB - Miljöhandbok BL-305 page 1 of 12 Inledning Syftet med denna handbok är att underlätta och ge tips och idéer om vad man kan göra för att förbättra miljöegenskaper när man arbetar med produktutveckling.

Läs mer

Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet. Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se

Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet. Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se Affärsidé Swerea MEFOS skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom tillverkning,

Läs mer

Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden)

Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden) Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden) Pre-VITS exempel på systemgränser och informationslagring för en produktlivscykel. Författare: Björn Johansson, Malin

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Hannes Johnson, M.Sc. Sustainable Ship Propulsion, Chalmers hannes.johnson@chalmers.se Varför organisering? Energieffektivitet ur ett redarperspektiv Hur

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Utveckling av Laser- och Ultraljudsbaserade metoder för förbättrad processövervakning. Tania Irebo tania.irebo@swerea.se

Utveckling av Laser- och Ultraljudsbaserade metoder för förbättrad processövervakning. Tania Irebo tania.irebo@swerea.se Utveckling av Laser- och Ultraljudsbaserade metoder för förbättrad processövervakning Tania Irebo tania.irebo@swerea.se Innehåll Vad vi gör på APMO (Analytisk Processövervakning) - våra tekniker : LUS,

Läs mer

Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar

Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Fredrik Törnvall 2014-04-30 Delprogram: Fordons- och Trafiksäkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande...

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair Årsstämma 150922 cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

Konkurrensfördelar genom attraktiva arbeten inom industrin

Konkurrensfördelar genom attraktiva arbeten inom industrin Konkurrensfördelar genom attraktiva arbeten inom industrin Caroline Jarebrant Ulrika Harlin 12/6/07 1 Studie om Framtidens Industriarbete Uppdrag från IF Metall, Teknikföretagen, Swerea IVFs intressentförening

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat STF o Ny Teknik seminarium, 2010-02-18 Thomas Björkman Energimyndigheten Agenda Hinder & drivkrafter för investeringar Hur når Energimyndigheten företagen?

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Denna bok uppfyller riktlinjerna i Lgr 11, kursplan i teknik i grundskolan. Den är avsedd för årskurserna 7 till och med 9.

Denna bok uppfyller riktlinjerna i Lgr 11, kursplan i teknik i grundskolan. Den är avsedd för årskurserna 7 till och med 9. NYA TEKNIKBOKEN Lärarhandledning I takt med att tekniken blivit allt mer komplicerad ställs högre krav på vårt tekniska kunnande i vardags- och arbetslivet. Många samhällsfrågor är också direkt knutna

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik Greenchem Speciality Chemicals from Renewable Resources Hållbar produktion och bioteknik Paradigmskifte för svensk kemiindustri? Det finns många skäl, såväl miljömässiga som ekonomiska, till att intresset

Läs mer

Det intelligenta valet för dig och miljön! Smarta T-Märkta tvätterier som arbetar för en bättre miljö, god kvalitet och en enklare vardag

Det intelligenta valet för dig och miljön! Smarta T-Märkta tvätterier som arbetar för en bättre miljö, god kvalitet och en enklare vardag Det intelligenta valet för dig och miljön! Smarta T-Märkta tvätterier som arbetar för en bättre miljö, god kvalitet och en enklare vardag Kemtvätt En modern, miljövänlig och ansvarsfull metod för att få

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling.

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling. KURSER FRÅN SwerEa VIRTUAL LAB 2015 2 Kurser inom Swerea virtual lab 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Swerea Virtual LaB 3 Gjutsimulering - Swerea SwecaST 4 KOmpositdimensionering - Swerea

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier Jörgen Remmelg (jorgen.remmelg@ruag.com) Styrelseordförande i Compraser Vision en icke vinstdrivande, nationell

Läs mer

Nytt kök på ett smartare sätt

Nytt kök på ett smartare sätt Från barack till kvarboende. Från utblåsning till bevarande. Från konflikt till dialog. Från tvång till frivillighet. Från chockhöjning till rimlig hyra. Från miljöbelastning till besparing. Från månader

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR Varje dag, året om, hjälper vi industrin att snurra både säkrare och mer effektivt. Vi finns lokalt där du som kund finns. Djup kompetens gör att vi kan utveckla både ditt

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING Om du upplevt att stål med ojämn kvalitet stör din produktion rekommenderar vi ett byte till SSAB Boron. SSAB BORON STÅLET SOM GÖR DIN PRODUKTION ENKLARE OCH MER

Läs mer

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Författare: Erik Uhlin Datum: 2014-06-18 Delprogram: Transporteffektivitet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande... 4 5. Resultat...

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

LättUHS Rapport 16. Teknik- och kunskapsplattformen LättUHS en plattform för lättviktsprodukter i ultrahöghållfast stål

LättUHS Rapport 16. Teknik- och kunskapsplattformen LättUHS en plattform för lättviktsprodukter i ultrahöghållfast stål LättUHS Rapport 16 Teknik- och kunskapsplattformen LättUHS en plattform för lättviktsprodukter i ultrahöghållfast stål Daniel Wiklund, Swerea IVF daniel.wiklund@swerea.se Sammanfattning Denna rapport beskriver

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Sammanfattning. Sida 1 av 7

Sammanfattning. Sida 1 av 7 Sammanfattning Forskning och utveckling, Global Development, är en del av Höganäs AB, moderbolaget, och dess verksamhet bedrivs i separata laboratorie- och experimenthallar. Verksamheten utgörs huvudsakligen

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter.

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. PLAST För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. Det kan bero på att plast är ett material med många olika

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Kort om Tillväxtverket Arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer