Industrinytta från Swerea

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industrinytta från Swerea"

Transkript

1 Industrinytta från Swerea ett urval goda exempel 2015

2 Genom framsynthet och resultatinriktning skapas möjligheter att tidigt vara med i utvecklingen av produktionsteknik och nya produkter.

3 Forskning och Innovation för industriell förnyelse Forskning och utveckling är grundpelare för industriell förnyelse. Men det krävs mer för att skapa industrinytta och det är förmågan att implementera forskningens resultat i industrin. Detta kallar vi innovation. Swereas mål är att göra forskningen direkt användbar för våra drygt industrikunder. Och för Swereas drygt 500 medarbetare är det drivkraften, att forskningen leder till industriell förnyelse och därmed en stärkt industriell konkurrenskraft. I detta ingår att forskningen och rekommendationerna vi förmedlar ska ha ett hållbarhetsperspektiv, det vill säga att förutom att skapa industrinytta ska forskningen även verka för ett hållbart samhälle och energieffektivitet samt vara bra för miljön. Varje år har Swerea drygt uppdrag från kunder och offentliga finansiärer. De industriella områden vi framförallt fokuserar på är material-, process- och produktionsteknik samt produktframtagning. Många uppdrag är direkt beroende av de många avancerade test- och demonstrationsanläggningar som finns inom Swerea, där industrin och forskningen möts för att prova ut nya tekniker, nya material och nya metoder. Våra nationella och internationella nätverk bidrar också till att kunder vänder sig till oss för att diskutera industriella frågeställningar, liksom de över 90 EU-projekt vi deltar i årligen. Många uppdrag Swerea gör tillsammans med kunder är konfidentiella och dessa kan vi givetvis inte berätta om. Men i denna skrift presenterar vi årligen goda exempel på uppdrag och projekt där vi bidragit till industriell förnyelse som vi kan och vill berätta om. Exemplen är medvetet korta, förhoppningsvis enkla att förstå utan expertkunskap och fokuserar på den industriella nyttan och samhällsnyttan vi åstadkommit tillsammans med kunderna. Vill du veta mer om ett specifikt projekt eller om vad Swerea kan hjälpa till med, kontakta oss gärna. Kontaktperson finns angiven för varje exempel och mer information hittar du på vår webbplats. Trevlig läsning! Göran Carlsson Koncernchef Swerea AB

4 Swerea är en central del av det svenska innovationssystemet. Vår verksamhet drivs av spetskompetens och en stor portion nyfikenhet. Där andra ser oöverstigliga hinder finner vi vägar till kreativa lösningar som resulterar i konkreta konkurrensfördelar för den svenska industrin. Vi verkar för ett hållbart och framtidssäkrat samhälle. Vill du också vara en del av framtiden? 94 Publiceringar i vetenskapliga tidskrifter Följ oss på sociala medier Vi finns på LinkedIn, Twitter och YouTube 678 Mkr Omsättning Nationaliteter i Swerea-koncernen 523 Medarbetare Swerea är en del av RISE, Research Institutes of Sweden RISE är ett nätverk av forskningsinstitut som i global samverkan med akademi, näringsliv och samhälle skapar nytta, tillväxt och konkurrenskraft genom forskningsexcellens och innovation. 248 Omnämningar i media, inkl elektroniska kanaler Vi arbetar på vetenskaplig grund för att skapa industrinytta. 65 Pågående EU-/RFCSprojekt 4 Industrinytta från Swerea

5 Vi finns på flera platser i Sverige och också i Norge och Frankrike. Piteå Luleå Oslo Eskilstuna Stockholm Trollhättan Göteborg Jönköping Linköping Brest St Etienne Industrinytta från Swerea 5

6 6 Industrinytta från Swerea

7 Innehåll GODA EXEMPEL SID OMRÅDE BRANSCH 1] Mjuk bilhuv räddar oskyddade trafikanter...9 Komposit/Produkt Fordon 2] En ny generation partikelanalyser för metallpulver Material Industri allmänt 3] Många deltagare på Sveriges största 3D-konferens D Industri allmänt 4] Ökat råjärnsutbyte ger effektivare produktion för stålverk...12 Produktion Stål V5] Stickprov på kemikalieinnehåll i konsumentprodukter...13 Provning Samhälle 6] Konsultation för utveckling av golvsystem...14 Produktutveckling Industri allmänt 7] Smart omvandling av spillvärme från gjuterier till växthus...15 Energi/Miljö Industri allmänt 8] Lean-arbetet räddade Setrab...16 Lean/Produktion Industri allmänt I9] Aktiverad koks minskar energianvändning i masugn Energi Stål 10] Studie visade orsak till ökad damning från slaggtippen...18 Arbetsmiljö Industri allmänt 11] 3D-skanning ökar förståelse för formförändring efter sätthärdning D Fordon 12] Ny patentsökt svetsteknik för skräddarsydda ämnen...20 Svetsning Fordon 13] Ny anläggning hjälper företagen med processutveckling...21 Processutveckling Processindustri 14] Rätt materialval till danssuccén Spirit...22 Produkt/Komposit Samhälle 15] Livscykelanalys visar nästa generations BabyBjörn bärselar...23 Miljö Textil 16] Batteriet blir en del av bilkarossen...24 Produkt/Energi Fordon 17] Viktigt att elektrisk utrustning inte stör...25 Produktutveckling Industri allmänt 18] Utbildning ger helhetsbild av aluminium...26 Utbildning/Material Industri allmänt 19] Nya metoder för hantering av miljöfarliga vrak...27 Miljö Samhälle 20] Energieffektiv värmebehandling av stålgjutgods...28 Energi Gjuteri 21] Kunskapssprång för miljöstål...29 Miljö/Produktion Stål 22] Bättre livskvalitet för stomipatienter D/Produkt Medicinteknik 23] Utveckling av elbil i lättvikt för stadstrafik...31 Lättvikt Fordon 24] Utbildning i praktisk energieffektivisering via ENIG...32 Utbildning/Energi Industri allmänt 25] Internationell studie visar konsekvenserna av koldioxidavskiljning...33 Miljö Stål 26] Swerea certifierar textilföretag i hållbar produktion...34 Miljö/Produktion Textil 27] Simuleringar effektiviserar materialutveckling inom stålindustrin...35 Simulering Stål 28] OPTYPE tryckstyrningssystem lyfter järnet...36 Gjutning Gjuteri 29] Skadliga kemikalier identifierade i textilier och kläder Miljö Textil 30] Transatlantiskt samarbete inom ny fogningsteknik för General Motors...38 Fogning 31] Uppföljningsverktyg för strategiskt energiarbete...39 Energi Gruv Fordon 32] Kompakt laserteknik smart återvinning av aluminium...40 Återvinning Industri allmänt 33] Framtidens solcellsteknik redan i dag...41 Energi/Miljö Industri allmänt 34] Från biogas till el och telekom i utvecklingsländer...42 Miljö Samhälle 35] Gjutning eller smidning nu kommer gjutsmidning...43 Processutveckling Gjuteri 36] Bättre kontroll av temperaturen vid värmebehandling...44 Värmebehandling Stål 37] Korrosionsprovning för alternativt räckesskydd...45 Korrosion Infrastruktur 38] Aluminiumpigment för miljövänlig vattenburen metallicfärg...46 Produktutveckling Industri allmänt Innehållsförteckning Industrinytta från Swerea

8 8 Industrinytta från Swerea Exempel

9 Angelika Bachinger, Swerea SICOMP Mjuk bilhuv räddar oskyddade trafikanter Ett material som blir mjukt vid en eventuell krock. Det är vad Swerea just nu utvecklar. Materialet är tänkt att användas i huven på en bil och tack vare materialegenskaperna kan antalet omkomna eller skadade trafikanter minska. Motorhuvens påverkan på gångtrafikant i 40 km/h i Euro NCAP pedestrian test. Adult head Child head Upper leg Thermoset matrix (epoxy) Carbon fiber Thermoplastic coating Leg Under 2012 omkom, eller skadades svårt, ungefär 340 oskyddade trafikanter i Sverige på grund av kollision med ett fordon. De flesta var gångtrafikanter och vanligast var skador på huvudet samt de nedre delarna av kroppen. I de flesta fall var det fronten på bilen som orsakade skadorna. För att skydda trafikanterna och för att minska antalet allvarliga olyckor arbetar forskarna på Swerea i Mölndal med ökad trafiksäkerhet. I projektet ENLIGHT utvecklar man ett kompositmaterial med variabel styvhet. Genom att trigga kolfibrerna i materialet med en ström värms en inre kärna i materialet, vilket gör att styvheten kan sänkas och materialet mjukna. Materialet placeras i bilhuven och när fordonet krockar med en gångtrafikant mjuknar således huven. Stöten blir inte lika hård mot trafikanten och de allvarliga skadorna kan därför minska. Främst handlar det om att minska skador på huvudet. Materialet kan också tänkas sitta vid bilens stötfångare, vilket istället skulle förhindra allvarliga skador på trafikanternas ben. Projektet involverar flera europeiska biltillverkare, leverantörer, universitet och institut. Bland biltillverkarna återfinns bland annat VW, Fiat, Renault, Jaguar och Benteler. Exempel Industrinytta från Swerea 9

10 Annika Strondl, Swerea KIMAB Ola Lyckfeldt, Swerea IVF En ny generation partikelanalyser för metallpulver Swerea kombinerar dynamisk bildanalys och mätning av pulvrets flytbeteende, vilket ger förståelse för hur metallpulvrets egenskaper påverkar slutprodukten. Ett högaktuellt användningsområde är 3D-printning. I pulverbaserade tillverkningsprocesser av metalliska komponenter fungerar olika pulver på olika sätt. För effektiv produktion och bästa produktkvalitet krävs kunskap och förståelse för hur metallpulvrets partikelform och fördelning av partikelstorlek påverkar processen. Det är bl a viktigt hur pulvret rinner, hur det packas och hur friktionen ser ut mellan partiklarna. En snabb och säker kvalitetsgranskning är därför av största vikt. Med en pulveranalysutrustning erbjuder Swerea förbättrad kvalitetskontroll av fina metallpulver. Utrustningen är baserad på dynamisk bildanalys, en metod som kan genomföra kvalitetskontroll inom ett betydligt snävare område än tidigare. I förlängningen innebär det att företag undviker stora utgifter som exempelvis kassationer orsakade av kvalitetsbrister. Parallellt utvärderas olika pulvers flytegenskaper i torrt tillstånd med en avancerad pulverreometer. Den mäter bl a vilken energi som krävs för att förflytta pulvret, ger ett mått på friktionen mellan partiklar och utvärderar hur pulvret packas. Kombinationen av dynamisk bildanalys och pulverreometri har visat sig vara mycket användbar och kan användas för i princip alla typer av pulvermaterial. Just nu är 3D-printning ett högaktuellt och expansivt område där pulveregenskaperna är viktiga för funktion och slutliga materialegenskaper. Metoden används exempelvis för tillverkning av metalliska komponenter inom fordons- och flygindustrin samt för bioimplantat, säger Annika Strondl. 10 Industrinytta från Swerea Exempel

11 Sten Farre, Swerea SWECAST Johanna Stiernstedt, Swerea IVF Många deltagare på Sveriges största 3D-konferens Additiv tillverkning (3D) är ett hett område. Men hur utnyttjas tekniken på bästa sätt? Swerea bjöd in 3D-gurun Terry Wohlers till Sveriges största konferens inom 3D-teknik. Terry Wohlers med en 3D-printad höftledskula (i skala 4:1) från det svenska företaget Arcam. Elmia Subcontractor är norra Europas ledande mässa för tillverkningsindustrin, med tusentals besökare varje år. På 2014 års mässa anordnade Swerea Sveriges hittills största konferens med inriktning 3D tillsammans med SVEAT och Elmia. De 218 deltagarna, fick både en introduktion och fördjupning inom 3D-området. Vi säljer konventionell utrustning i dag och vill veta mer om vad additiv tillverkning skulle kunna innebära. Det här är nog början på ett stort steg för svensk industri om man tar chansen och satsar, säger Andreas Lundberg, konferensdeltagare från Partille Tool Trading. Konferensens huvudtalare var Terry Wohlers, en guru inom 3D-området. Många ser den årliga Wohler s Report som sin främsta kunskapskälla om 3D-teknikens utveckling. Terry Wohlers framhöll att utmaningen med 3D är att ta tillvara den extrema frihet vid formgivning som tekniken tillåter. Konferensen har lockat många, från designansvariga på Volvo Cars till företag som har 3D som affärsidé. Det säger en hel del om hur brett intresset för 3D är. Kombinationen med internationella och nationella talare var också viktig för en lyckad konferens, säger Sten Farre, huvudansvarig för konferensen. För Swerea är 3D ett koncernövergripande fokusområde, samlat i projektet Swerea 3D 3. Där ingår hela kedjan beredning, tillverkning och kontroll inom områdena keramer, metaller och gjutformar. Målet är att stärka svensk industri med kunskap och teknik inför 3D-teknikens kommande möjligheter. Exempel Industrinytta från Swerea 11

12 Marianne Magnelöv, Swerea MEFOS Ökat råjärnsutbyte ger effektivare produktion för stålverk Swerea visar i ett projekt tillsammans med SSAB hur tillsats av kemiska föreningar genom injektion minskar råjärnsförlusterna i processen. Behovet av stål med bättre mekaniska egenskaper har ökat kraftigt. Det är t ex viktigt med så låg mängd föroreningar som möjligt i stålet, såsom svavel. Effektiv svavelrening är därför ett viktigt tillverkningssteg. Vid svavelrening tillsätts olika reagens (kemiska föreningar) som har betydelse för mängden slagg som bildas och mängden järn som binds i slaggen. Slaggen innehåller normalt % råjärn, och när den avlägsnas (genom s k slaggdragning) sker stora råjärnsförluster, via järn bundet i slaggen och via järn som följer med vid slaggdragning. Ett projekt, lett av Swerea i samarbete med SSAB i Luleå, visar betydlig minskning av råjärnsförluster när materialet nefelinsyenit tillsätts reagenset kalciumkarbid vid svavelrening. Dock minskar inte järninnehållet i slaggen, men genom att slaggen blir mer finkornig kan den avlägsnas mer effektivt och mer råjärn blir kvar. Råjärnsförlusterna efter slaggdragning minskade då med ca 25 %. Ökat råjärnsutbyte ger vinster i form av effektivare produktion och minskad mellanlagring. Projektet är ett led i att skapa goda underlag för att möta nya kvalitetskrav vid svavelrening och slaggdragning, säger Anna Carlsson Dahlberg vid SSAB i Luleå. Tillsammans med Swerea har vi möjlighet att utveckla vår process och hitta nya lösningar för att minska råjärnsförlusterna. Studien har finansierats av Energimyndigheten via Jernkontoret. Övriga samarbetspartner i projektet är SKW Metallurgy Sweden AB, Sibelco Nordic AS och KTH. 12 Industrinytta från Swerea Exempel

13 Anne-Charlotte Hanning, Swerea IVF Stickprov på kemikalieinnehåll i konsumentprodukter Hur kan ett företag ha kontroll på materialinnehåll och kemikalier när produktionen sker i flera led utanför landet? Swerea har utvecklat ett koncept med stickprovskontroller och ger företag experthjälp i effektivt förbättringsarbete. Kemikalieinspektionen rekommenderar att genomföra återkommande stickprovskontroller av kemikalieinnehåll i produkter som når Sverige. Rekommendationen gavs i samband med en studie av kemikalieinnehåll i leksaker under Många företag har sin produktion i Asien, vilket ofta innebär att produkterna går igenom många produktionsled innan de slutligen når Sverige. Det finns därför ett ökat behov av en strukturerad översyn. Swerea erbjuder ett koncept som innebär återkommande stickprovskontroller av kemikalieinnehåll i plastartiklar och produkter som textilier, skor, leksaker och accessoarer. Företaget skickar in sina artiklar till oss. Vi föreslår vilka analyser som ska genomföras och tar fram ett testschema utifrån materialinnehåll, finishbehandling, färg etc. Exempel Innan analyserna genomförs godkänns testschemat av företaget, säger Camilla Nilsson, analytisk kemist vid Swerea. Konceptet har bidragit till ett mer aktivt samarbete med leverantörer i förbättringsarbetet inom kemikalieområdet. Vi ser rutinen med stickprover av kemikalieinnehåll som ett sätt att försäkra oss om att våra produkter inte innehåller några oönskade eller förbjudna substanser. Att dessutom återkoppla resultaten till våra leverantörer är viktigt för att stödja deras förbättringsarbete gällande kemikalieanvändning, säger Elin Larsson, Corporate Responsibility Manager på Filippa K. Industrinytta från Swerea 13

14 Daniel Wendels, Swerea IVF Konsultation för utveckling av golvsystem I takt med Boverkets skärpta belastningskrav på byggprodukter ökar behovet av effektiva materialtekniska bedömningar. Plastmaterial i golvregelsystem utvecklade av Granab AB blev godkända baserat på materialbedömning av Swerea. För byggprodukter gäller skärpta krav för typgodkännande sedan Enligt Boverkets byggregler, föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder finns högre belastningskrav för att ett byggmaterial ska typgodkännas. Ett av företagen som berörs av reglerna är Granab AB. De tillverkar golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. Golvreglarna är gjorda av stål med dämpelement för ljudisolering, medan stödben och infästningar är tillverkade i ett förstärkt plastmaterial. Detta plastmaterial behövde vidareutvecklas för att möta de nya kraven. Swerea konsulterades för att göra materialtekniska bedömningar av plasten. Genom att inhämta tänkta plastmaterials egenskapsdata, göra hållfasthetsberäkningar på befintlig konstruktion samt utföra kompletterande mekaniska tester kunde olika belastningsfalls inverkan bedömas, säger Daniel Wendels. Både kort- och långtidseffekter bedömdes samt egenskapsförändringar i plasten under belastning och åldrande. Efter en materialjustering bedömde Swerea att det vidareutvecklade systemet kommer att klara de nya kraven väl. Granab ABs golvregelsystem är nu typgodkända enligt de nya belastningskraven. Vi har tidigare anlitat Swerea för att bland annat göra bedömningar av kort- och långtida mekaniska belastningar på våra golvreglar. Det kändes därför naturligt att konsultera dem igen, även denna gång med framgångsrik vidareutveckling som resultat, säger Fredrik Blom, VD på Granab AB. 14 Industrinytta från Swerea Exempel

15 Martin Wänerholm, Swerea SWECAST Smart omvandling av spillvärme från gjuterier till växthus Vilket samband finns mellan ett energikrävande gjuteri och ett växthus? Enligt en studie genomförd av Swerea och Sveriges Lantbruksuniversitet skulle man kunna omvandla lågtempererad spillvärme till energi för odling av grönsaker och växter. Trots att överskottsvärme från smältverk och gjuterier återanvänds på olika sätt går en stor del av värmen till spillo. I en förstudie gjord av Swerea och Sveriges Lantbruksuniversitet, presenteras möjligheten att koppla ihop energiöverskott av värme från gjuterier till energi för odling i växthus. Studien fokuserar på omvandling av värmeutsläpp av låga temperaturer mellan 30 och 40 grader. Behovsanalysen visar att växthusbranschen står inför ett generationsskifte inom de närmaste tio åren. Gamla växthus måste uppdateras och nya anläggningar byggas. Samtidigt behöver energikrävande smältverk och gjuterier utnyttja sin spillvärme mer effektivt. Med ny teknik för omvandling av överskottsvärme från gjuterier till energi för odling, kan nya växthus enklare Exempel etableras i olika delar av landet oavsett klimatzoner. Det i sin tur skulle kunna ge ökad sysselsättning inom växthusodling. I förlängningen skulle lokal odling kunna utökas och behovet av importerad frukt och grönsaker minskas. Studien har gett en bra kartläggning över behov, förutsättningar och utmaningar. Nästa steg blir ett samarbetsprojekt i Bergslagen. Med start 2015 planeras bygget av en växthusanläggning i anslutning till en energiintensiv industri. Vår ambition är att utforma en demoanläggning och testa tekniker från Tyskland för att på ett smart sätt överföra värme till odling. En spännande fortsättning skulle vara om växthusavfall omvandlas till biogas som i sin tur återanvänds av industrin igen, säger Martin Wänerholm. Industrinytta från Swerea 15

16 Jonas Laring, Swerea IVF Lean-arbetet räddade Setrab Setrabs produktion genomsyras av nytänkande, struktur och kvalitet. Företaget har med hjälp av Produktionslyftet gått från kaos till ordning och reda och fokuserar i dag helt på att skapa nya affärer och hitta nya kunder. Setrab i Limhamn tillverkar bland annat oljekylare för fordon. Företagets produktion styrs mycket av ordning, systematiska arbetssätt och harmoni och man fokuserar på att kontinuerligt förbättra verksamheten och att skapa nya affärer och hitta kunder. De senaste åren har man dessutom lyckats minska både ledtider och kassationer med ungefär 70 procent. Företaget har i dag ett vinnande koncept. Men så här har det inte alltid sett ut. För ett antal år sedan var Setrabs försäljning förvisso rekordstor, men detta till trots rådde kaos i produktionen. Mycket kraft och tid gick åt till att lyckas ta fram produkterna samt få ut dem till kunderna i rätt tid. Fokus låg ofta på att lösa de akuta problem som ständigt uppkom och förseningar samt kvalitetsproblem hörde till vardagen. Setrab tog tag i problemet och tillsammans med Produktionslyftet gjorde man en förändringsresa med mål att få bättre och stabilare produktion. Nu har Setrab en tydlighet i planeringen, fokus på sin affärsorganisation och genomför ett kontinuerligt förbättringsarbete inom alla processer i företaget. Förr brukade vi ha ett traditionellt leveratör- och kundförhållande, där vi skällde på varandra, säger Fredrik Serger, VD för Setrab. Men i dag är harmoni ett ledord och Setrab får ofta höga betyg i kundernas utvärderingar. Vi hade aldrig klarat det ekonomiskt om vi inte gjort denna satsning. Vårt produktionssystem kring Lean har räddat företaget, avslutar Hans-Åke Krantz, ekonomichef på Setrab. 16 Industrinytta från Swerea Exempel

17 Maria Lundgren, Swerea MEFOS Aktiverad koks minskar energianvändning i masugn Swerea visar i en omfattande studie hur egenskaper hos koks utvecklas och förändras i masugnens olika delar; ett viktigt resultat som industrin kan använda i utveckling av klimatvänlig energi. Foto: Stig-Göran Nilsson/Jernkontoret Metallurgisk koks är en strategisk råvara vid tillverkning av råjärn i masugn. I Sverige används varje år ca kton koks vilket leder till stora koldioxidutsläpp. I ett doktorandarbete vid Luleå tekniska universitet har Maria Lundgren vid Swerea, i samarbete med SSAB och LKAB, presenterat viktiga resultat i hur koksens egenskaper påverkas i olika delar av masugnen och under olika stadier i processen; egenskaper som kan förvaltas för att minimera energianvändningen. Genom att aktivera ytan på koksen med ämnen innehållande järn eller kalcium kan energianvändningen minskas. Då ökar koksens benägenhet att reagera med koldioxid och bilda den för järnoxidreduktionen viktiga kolmonoxidgasen. Denna metod kräver något lägre temperatur än normalt, vilket är både ekonomiskt och miljösmart. Genom att aktivera bortsiktad småkoks som blandas med järnoxidpellets skapar man en lokal mer gynnsam miljö för bildandet av järn och den totala koksanvändningen minskas, säger Maria Lundgren. Även utflödet av stoft har studerats där gasens lyftkraft, partiklarnas storlek och densitet är av betydelse. Genom att förstå och kontrollera egenskaper som påverkar koksens hållbarhet kan man minska utsläpp av fina kokspartiklar. Studien har bedrivits i laboratorie-, pilot- och i industriskala, vilket gett bredare insikt om koksens roll i masugnen. Nästa steg är att undersöka processen med restproduktbriketter innehållande biomassa. Detta hoppas man ska ge dubbel positiv effekt på energianvändning och miljö. Exempel Industrinytta från Swerea 17

18 Marianne Magnelöv, Swerea MEFOS Studie visade orsak till ökad damning från slaggtippen Swerea har tillsammans med SSAB studerat orsaken till ökade dammoln under 2013 jämfört med tidigare år. Foto: Bergslagsbild AB. Småbilder: SSAB Vid svavelrening av råjärn bildas slagg som efter separation från råjärnet tippas på speciella områden (slaggrutor) på SSAB. Vid tippningen bildas dammoln som kan delas in i tre olika klasser, där klass 3 är det dammoln som orsakar störst problem. Minskad andel av dessa dammoln är viktigt för en förbättrad närmiljö. Under sommarmånaderna 2013 ökade andelen dammmoln av klass 3 till 12,5 %, att jämföra med andelen dammoln 2,9 % samma period I en samarbetsstudie mellan Swerea och SSAB undersöktes orsaken till denna ökning. Produktionstakten 2010 och 2013 var relativt lika varandra. Genom att analysera processdata har Swerea kommit fram till att svavelreningsprocessen har ökat genereringen av slagg, vilket ger fler tömningar av slagg. Fler tömningar leder till att nya slaggrutor oftare tas i drift. Innan fyllda rutor töms på slagg bevattnas slaggen för att kylas, och mer slagg kräver större mängd vatten. Studien visar att dammoln av klass 3 påverkas av vattenmängden. Utifrån studiens resultat har SSAB fortsatt arbetet internt och har beslutat att genomföra riktade försök för att förbättra närmiljön och minimera andelen dammoln av klass Industrinytta från Swerea Exempel

19 Albin Stormvinter, Swerea IVF 3D-skanning ökar förståelse för formförändring efter sätthärdning I ett samarbete mellan Scania och Swerea har 3D-skanning använts för att visualisera formförändring efter sätthärdning, en vanlig metod för härdning av stålkomponenter. Att förutsäga formförändringar efter sätthärdning är en utmaning. Målet är att på sikt kartlägga sambandet mellan orsak och verkan genom hela processkedjan: ståltillverkning, gjutning, valsning, smide, maskinbearbetning och härdning. Trots att härdningen är den utlösande faktorn, ger hela kedjan upphov till formfel. Scania och Swerea har i ett gemensamt projekt använt 3Dskanning för att visualisera formförändring efter sätthärdning av kronhjul. Genom att skanna kronjulen före och efter härdning kan förändringarna visualiseras i 3D. Resultatet utgör ett omfattande underlag för kvalitativa bedömningar, t ex för undersökning av hur ämnesform, smidesförlopp och bearbetningsmetodik inverkat på formförändringar. Skanning möjliggör även kvantitativa jämförelser mellan form- Exempel förändringar, kemiska sammansättningar (charge-analys), härdbarhet och processparametrar. Att öka kunskapen om formförändringar har länge varit viktigt inom området värmebehandling. Genom att förutsäga dessa, möjliggörs både stora kostnadsbesparingar och ökad produktkvalitet. Genom projektet har vi fått en bättre uppfattning av de typer av formfel som uppstår samt dess koppling till leverantörsprocessen. Med den kunskapen kan vi styra vår egen process bättre, säger Anders Olofsson på Scania. Studien är en del av ett pågående större forskningsprojekt, med syfte att ta fram verktyg för att bättre kunna förutsäga och hantera formförändringar efter härdning. Industrinytta från Swerea 19

20 Paul Janiak, Swerea KIMAB Ny patentsökt svetsteknik för skräddarsydda ämnen Ny teknik för tillverkning av skräddarsydda ämnen minskar kostnaden vid fordonstillverkning. Resultaten från projektet IMTAB möjliggör att tillverkningssteg försvinner, ger förbättrade produktegenskaper och en robust tillverkningsprocess. Skräddarsydda ämnen är en teknik som redan används inom bilindustrin. Tanken är att använda precis den typ eller tjocklek på material som krävs för att uppnå rätt egenskaper i varje del av en komponent. Tekniken som är framtagen inom IMTAB-projektet (Improved tailored blanking) möjliggör fogning av större komponenter genom ökad robusthet i tillverkningsprocessen. Swerea har i samarbete med Gestamp HardTech, Volvo Cars, Permanova Lasersystem, ESAB och Luleå tekniska universitet arbetat för att utveckla processen. Genom att väva in olika kompetenser som avancerad processkunskap inom lasersvetsning, smältsvetsning och hybridprocesser, med materialkunskap som grundpelare, har en förbättrad svetsprocess tagits fram. För bilindustrin innebär det att tillverkningssteg försvinner, vilket leder till både minskade investeringskostnader och stor tidsbesparing. Den nyutvecklade processen resulterade också i förbättrade produkt- och svetsegenskaper. Fullskaletest visade att Volvos B-stolpar (takstödet mellan fordonets fram- och bakdörrar) svetsade med den nya tekniken presterade lika bra som både lasersvetsade och konventionellt icke svetsade B-stolpar. Det finns mycket att vinna med en mer robust fogningsprocess, till exempel ökad tålighet avseende klippkvalitet, toleranser och ytbeläggning. I projektet har vi utvecklat en teknik som uppnår detta med bibehållen kvalitet och godkända krockegenskaper hos slutprodukt, till en lägre kostnad, säger Paul Janiak. 20 Industrinytta från Swerea Exempel

21 Johan Sjöström, Swerea MEFOS Ny anläggning hjälper företagen med processutveckling Sedan drygt ett år tillbaka finns en pilotanläggning för fluidbäddprocesser på Swerea i Luleå. Anläggningen är unik i Europa och ger företagen stora möjligheter att oberoende pröva och utveckla sina processer inom området. Tekniken i en fluidbäddanläggning är i sig inte ny. Redan under 1940-talet användes den inom oljeindustrin i USA för katalytisk krackning (separation) av råolja till olika kemiska produkter. Det nya och unika nu är den pilotanläggning som sedan ett år tillbaka finns vid Swerea i Luleå. Vid anläggningen kan företagen få hjälp att utveckla sina processer, genom att helt oberoende göra tester och experiment utan att störa den egna tillverkningen. Fluidbäddprocessen är en teknik som innebär att partiklar kan reagera i fast tillstånd utan att det bildas smälta mellan partiklarna. Reaktionen sker då partiklarna i reaktorn värms upp. Fluidisering innebär att tyngdkrafterna på partiklarna i bädden balanseras av uppåtriktade krafter från gasflödet underifrån. Fluidbäddprocessen används vanligtvis inom flera områden i processindustrin, till exempel vid utvinning av metaller. I processen avskiljs då de förorenade ämnena från metallkoncentratet. Förutom metalltillverkning är förbränning av biobränsle ett annat viktigt användningsområde. Tack vare pilotanläggningen finns större möjlighet att kontrollera och styra processen vid förbränningen samt köra förbränningen i flera steg. Under processen kan Swerea utvärdera inverkan av temperatur och optimera förbränningen så mycket som möjligt. Exempel Industrinytta från Swerea 21

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23.

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23. Årsberättelse 2012 1 2 innehåll 3 Ord från VD 4 2012 i korthet 7 Swerea-koncernen 8 Swerea växer 10 TEMA Industriell produktion och återvinning Industriell produktion 13 Industriell återvinning 16 Notiser

Läs mer

innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23

innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23 Årsberättelse 2011 1 2 innehåll 3 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea-koncernen 8 TEMA internationalisering Internationalisering 10 Kontaktytor och nätverk 12 Swerea på EU-arenan 14 Koncernsatsningar

Läs mer

Industrinytta från Swerea

Industrinytta från Swerea Industrinytta från Swerea ett urval goda exempel 2011 Forskning för industrinytta Swerea-koncernen bedriver forskning för industrinytta på olika sätt. Det kan vara genom gemensamma forskningsprojekt inom

Läs mer

Innehåll. Detta är Swerea. Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern.

Innehåll. Detta är Swerea. Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern. Årsberättelse 2008 Innehåll Detta är Swerea 4 5 10 11 Swerea stärker konkurrens- och innovationsförmågan 6 7 8 9 hos näringslivet i Sverige. En koncernöversikt. Ord från VD Mitt i en lågkonjunktur av sällan

Läs mer

SLUTRAPPORT 2004 2012 D 852. En sluten tillverkning och användning av stål i samhället ETT MISTRAFINANSIERAT MILJÖFORSKNINGSPROGRAM

SLUTRAPPORT 2004 2012 D 852. En sluten tillverkning och användning av stål i samhället ETT MISTRAFINANSIERAT MILJÖFORSKNINGSPROGRAM SLUTRAPPORT 2004 2012 D 852 Stålkretsloppet En sluten tillverkning och användning av stål i samhället MALM och MINERALER Å ÅTERVINNING ANVÄNDNING TILLVERKNING ETT MISTRAFINANSIERAT MILJÖFORSKNINGSPROGRAM

Läs mer

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete.

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Textil- och modevärlden är under omvandling. De traditionella

Läs mer

Grunden är lagd för det fortsatta arbetet

Grunden är lagd för det fortsatta arbetet < Produktionslyftet 2010 Metoder och lärdomar till stöd för andra De tillverkande företagen har stor betydelse för välståndet i Sverige: De står för en väsentlig del av Sveriges exportinkomster och är

Läs mer

VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR. viktig länk i tillverkningskedjan

VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR. viktig länk i tillverkningskedjan Svensk VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR NR 3 27 MAJ 2014 ÅRGÅNG 99 STÅLET viktig länk i tillverkningskedjan Automatica Framtidens teknik Vi

Läs mer

UTKAST Version 2006-05-31

UTKAST Version 2006-05-31 Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige samarbetsavtal mellan Jernkontoret och VINNOVA UTKAST Version 2006-05-31 Samarbetsavtal slutförhandlat den (datum) (VINNOVAs diarienummer 2006-xx) 1 Inledning...

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DECEMBER 2011 nytt FÖRDEL SVERIGE Glasklart koncept TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB Soki Choi vill göra SKILLNAD LEDARE Produktion är ett allt mer prioriterat område

Läs mer

Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö.

Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Miljönytta Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Miljönytta Svenskt Näringsliv 2008, 114 82 Stockholm, www.svensktnaringsliv.se Formgivning: Leif, en reklambyrå. Tryck: Åtta.45. Papper:

Läs mer

Årsredovisning 2012. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2012. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Vd:s kommentar 6 Detta är SP 8 SP-koncernens strategi för tillväxt 2012 2014 10 SP:s affärsområden 12 Verksamhet

Läs mer

Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012

Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012 Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012 SEPTEMBER 2006 1 Inledning Stålet är en av Sveriges viktigaste exportvaror. Svensk stålindustri är världsledande. Stål och metaller ingår i 60 %

Läs mer

Volvo Personvagnar AB 2010/11 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET

Volvo Personvagnar AB 2010/11 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET Volvo Personvagnar AB 2010/11 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET INNEHÅLL VIKTIGA HÄNDELSER 1 VD-ORD 2 3 SIDAN 4 HÅLLBARHETSANSATS 4 5 OMVÄRLD 6 7 ONE TONNE LIFE 8 9 LÖNSAMHET 10 11 MILJÖ ELEKTRIFIERING 12

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse. Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN. Jönköping 2006-05-30

Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse. Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN. Jönköping 2006-05-30 Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN Jönköping 2006-05-30 Energieffektivisering genom förnyelse - sammanfattning Energieffektivisering

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Metallutredning 2014

Metallutredning 2014 D 860 Metallutredning 2014 För den svenska stålindustrin med världens högsta andel av legerade stål är det avgörande viktigt att försörjningen av metaller och mineraler tryggas under överskådlig tid. En

Läs mer

Ek design. skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle

Ek design. skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle Ek design skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle Swerea Ekodesign hjälper företag att förbereda sig för framtiden! Energi- och miljöfrågor blir allt viktigare för industrin. Kraven på företag

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS Industriell Ekologi Distribueras i Ny Teknik den 8 september Konsten att vända miljöutmaningar till affärsmässiga

Läs mer

Forskning för tillväxt

Forskning för tillväxt Forskning för tillväxt 2008 2 Innehållsförteckning 04 Forskning för tillväxt 2008 05 Forskning och ansvar för tillväxt 06 Verksamhetsråd 08 BioMEMS - En teknologi för framtidens hälsa 09 Intelligenta Kiselkarbid

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin Biogas 2012/2013 >> TestArena GREEN HIGHWAY magasin I det här magasinet kan du läsa

Läs mer

kretsloppsparken i ekeby

kretsloppsparken i ekeby Förstudie om cirkulär ekonomi med fokus på kretsloppsparken i ekeby På uppdrag av Kommunledningskontoret i Eskilstuna Kommun Av StuArt Pledger och erik Fälth 14-05-30 Innehållsförteckning Förord och sammanfattning

Läs mer