Granskning av vänsterexperimentet. En rapport från MUF Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av vänsterexperimentet. En rapport från MUF Stockholm"

Transkript

1 Granskning av vänsterexperimentet En rapport från MUF Stockholm Inför valet i höst har vänsterpartierna i svensk politik gått samman för att utmana Alliansregeringen. Men vad tycker de egentligen? Vad är det de föreslår och vad skulle deras förslag få för konsekvenser? MUF Stockholms grupp för politisk produktion har kikat närmare på vänsterexperimentet Juni 2010

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Så beskriver vi oppositionen Socialdemokraterna Nutidshistoria: Ett parti bland andra Granskning av Socialdemokraternas politiska förslag Ska vi jobba mindre? Flumskolan Kvantitet istället för kvalitet på landets högskolor Luftslott i arbetsmarknadspolitiken för unga Nej till alternativ i vården Vem skapar klassklyftor? Brott och straff Vem har högst klimatambitioner? Miljöpartiet Nutidshistoria: Maktspelarna Granskning av Miljöpartiets politiska förslag Dyrare att resa Oppositionen avskaffar den gröna skatteväxlingen Hotar den ekonomiska återhämtningen Ineffektiv och dyr infrastruktur Avvecklad kärnkraft men inga alternativ Mindre arbete och mer bidrag Vilket är det verkliga miljöalternativet? Vänsterpartiet Nutidshistoria: Kommunistliken i garderoben Granskning av Vänsterpartiets politiska förslag Kunskapsfientlighet En oseriös och ansvarslös arbetsmarknadspolitik Miljön i Stockholm Vänsterpartiet i världen Hur var det med kommunismen?

3 1. Inledning För att vinna politiska diskussioner, nya väljare och sympatisörer för den åsikt man själv företräder är det viktigt att ha en positiv grundansats och tala om de egna förslagen. En stor del av det politikerförakt som är ganska utbrett i Sverige och andra länder bottnar i att många väljare menar att politiker bara bråkar eller tjatar och avbryter varandra. Det är alltså, typiskt sett, mindre populärt hos väljarna när politiker skäller på varandra istället för att prata om vad de själva vill göra. Samtidigt är kunskap om motståndarens förslag och argument kring varför de är sämre än det vi föreslår viktig. Även om man kan redogöra i detalj för vad Nya Moderaterna och Alliansen vill och har gjort, måste man också kunna peka på svagheter hos vänsterpartierna för att vinna debatten. Den här rapporten handlar om detta senare ämne: vad vill Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och vilka konsekvenser skulle deras politik få för framförallt unga väljare? Rapporten syftar inte till att i första hand beskriva eller förklara våra förslag och reformer (material därikring kommer under sommaren), utan till att granska vänsterexperimentet. Vad står det egentligen i deras partiprogram, vad säger deras handlingsplaner och hur slår deras budgetprioriteringar mot Stockholms unga väljare? Det är frågor som vi hoppas kunna kasta lite ljus över, utan att därmed göra anspråk på att täcka allt och alla frågor. Varje avsnitt inleds med en kort nutidshistorik över utvecklingen i de respektive partierna de senaste åren. Det bärande temat för rapporten kan därför helt enkelt beskrivas som lär känna din fiende. Rapporten är sorterad enligt respektive parti, eftersom en viktig poäng är att åskådliggöra skillnaderna mellan de olika vänsterpartierna. Att påvisa den stora oenigheten dem emellan är ett viktigt mål för oss och vi hoppas att det här upplägget ska göra sådan kritik enklare (jämfört med att gå igenom sakområde för sakområde). Har du frågor eller funderingar kring rapportens innehåll är du välkommen att höra av dig till gruppens medlemmar per E-post enligt nedan. Stockholm i juni 2010 ~ ~ ~ MUF Stockholms arbetsgrupp för politisk produktion Pär Holmbäck Arba Kokalari Erik Ottoson Ordförande Ledamot Ledamot 3

4 2. Så beskriver vi oppositionen Granskning av vänsterexperimentet Vi beskriver oppositionen som vänsterpartierna eller vänsterexperimentet och lyfter fram att de driver en tydlig vänsterpolitik. Det märks framförallt när det gäller jobben och ansvaret för statsfinanserna. Socialdemokraterna är det största av vänsterpartierna och det är viktigt att de också får svara för alla tre partiernas politik och förslag. Socialdemokraterna är svagare än de någonsin har varit (Europaparlamentsvalet 2009 gav dem det sämsta resultatet sedan den allmänna rösträttens införande i Sverige 1921 och de siffror de får i dagens opinionsmätningar är också mycket låga i ett historiskt perspektiv) och det är anledningen till att Miljöpartiet och Vänsterpartiet kan få sådant inflytande. Med vänsterexperimentet menar vi: Oppositionens politik är präglad av Vänsterpartiets stora inflytande. De rödgröna står för en tydlig vänsterpolitik. I ett läge där utanförskapet är för stort vill vänsterexperimentet montera ned den arbetslinje som är grundläggande för att jobben ska växa till. Deras politik innebär ett experiment med den jobbpolitik som har gjort Sverige till ett rikt land. I tider av stora ekonomiska utmaningar saknar vänsterpartierna en ansvarsfull ekonomisk politik. Ordning och reda i de offentliga finanserna är grundläggande och en förutsättning för att långsiktigt kunna ta ansvar för Sverige. Vänsterpartiernas förslag är inte framtidsinriktade utan består av en återgång till den politik som väljarna röstade bort i valet De saknar svaren på Sveriges viktigaste framtidsfrågor. 4

5 3. Socialdemokraterna Granskning av vänsterexperimentet 3.1 Nutidshistoria: Ett parti bland andra Valet 2006 innebar ett stort trauma för svensk socialdemokrati. Sedan 1932 har de ensamma regerat Sverige under alla år med undantag för samt Det är rekord i alla internationella sammanhang för demokratiska länder. Såväl 1976 som 1991, då de förlorade makten, föregicks riksdagsvalen av djupa ekonomiska kriser. På 1970-talet var det första och andra oljekrisen som försatte världen i en djup recession och i början på 1990-talet hade vi den djupaste ekonomiska krisen i Sverige på många år (även om den fick sitt djupaste skede under de borgerliga regeringsåren). Men 2006 fanns så att säga inga bortförklaringar: svensk och internationell ekonomi gick för högvarv, men ändå förlorade Socialdemokraterna valet. Det finns många förklaringar till att nya Moderaterna och Alliansen kunde vinna valet 2006, men det kommer inte att behandlas närmare här. Viktigt är dock att känna till vad som hände i Socialdemokraterna efter förlusten i valet Direkt på valnatten, när resultatet blev känt, meddelade Göran Persson sin avgång efter tio år som statsminister och partiledare. Diskussionen kring vem som skulle ta över tog fart direkt och många såväl inom som utom partiet menade att nu var dags för en kvinna. Margot Wallström, dåvarande EU-kommissionär och tidigare socialminister, var den mest populära kandidaten, men hon deklarerade tidigt att hon inte stod till förfogande. Diskussionen omfattade även personer som Carin Jämtin, biståndsminister i Göran Perssons regering, Thomas Bodström, justitieminister, Ulrica Messing, infrastrukturminister och ytterligare andra. Mona Sahlin fanns även hon med, men först flera plaster ner på de flesta listorna. Att det till slut blev hon berodde främst på att Wallström sade bestämt nej och att kravet om en kvinnlig partiledare uteslöt framförallt Thomas Östros och Pär Nuder (Bodström sade också nej). Inte ett enda distrikt lanserade från början Sahlin som sitt förstanamn. 1 Varför var motståndet mot Sahlin så starkt? Det berodde framförallt på två saker. För det första det motstånd som finns inom LO och de fackliga kretsarna. Det stammar från Sahlins första tid i Ingvar Carlssons regering då hon utsågs till arbetsmarknadsminister Sahlin drev då vad som av facket ansågs vara högerpolitik, med bl.a. förslag om strejkstopp och karensdag för vård av sjukt barn. Senare har hon även öppet stöttat förslag om avdrag för hushållsnära tjänster (dagens RUT-avdrag, eller pigavdrag som Socialdemokraterna senare kommit att kalla det). Efter skandalerna 1995 (mer om det strax) uteslöts hon ur facket för att hon inte betalat sin medlemsavgift i tid och hon stod sedan utanför facket i elva år, lagom till dess hon blev aktuell som potentiell efterträdare till Göran Persson. Det är grunden till skepsisen mot henne i det fackliga lägret. För det andra, och det är Mona Salins stora svaghet, gäller det den så kallade Toblerone- eller Sahlinaffären som uppdagades Affären tog flera varv, men bestod i grunden av Mona Sahlins mycket slarviga användning av statens kontokort. Under åren som arbetsmarknadsminister hade Sahlin köpt varor (bl.a. Toblerone), hyrt bilar för privat bruk och tagit ut kontanter motsvarande över kronor och försvarade sig sedan inledningsvis med att alla kan väl ta ut ett förskott på lönen?. 2 Därefter tog hon time-out genom att spendera några semesterveckor på Mauritius. Problemet var bara att boende och resa för de medföljande livvakterna och en assistent betalades med skattemedel och situationen blev därmed ohållbar och Sahlin tvingades avgå (i ett läge där hon tidigare framstod som närmast självklar att efterträda Ingvar Carlsson som partiledare och statsminister). En förundersökning om brott inleddes, men lades ned. Ytterligare pinsamma detaljer avslöjades om svart barnhjälp, obetalda parkeringsböter på bilar med körförbud och så vidare. Allt 1 Mona mot alla odds, Aftonbladet, , länk 2 Britta Svensson: Nej det handlade inte bara om Toblerone, Expressen, , länk 5

6 detta har satt en stämpel av slarv och opålitlighet som än idag plågar Mona Sahlin. 3 Intressant att notera är att Pär Nuder, tidigare finansminister och delvis motkandidat till Mona Sahlin om posten som partiledare 2006, utpekas som den som läckte uppgifterna som ledde fram till Sahlinaffären Vi vill här och nu poängtera vikten av att företrädare för MUF och Moderaterna inte går runt och öppet talar illa om Mona Sahlin genom att dra upp Toblerone-affären. Avsikten med beskrivningen ovan är att vi ska vara medvetna om vad affären gick ut på och varför den plågar Sahlin än idag. Men stå inte i en moderat valstuga för att debattera Mona Sahlins privatekonomi. Där ska vi istället tala om vår politik. När Sahlin till slut valdes på en extrakongress i Stockholm i mars 2007 var förväntningarna om en omfattande förnyelseprocess stora. Socialdemokraterna erkände att de förlorat jobbfrågan till Moderaterna och nu skulle politiken omprövas. Ett omfattande rådslagsarbete inleddes därför med det uttalade syftet att presentera ny politik inför valet Tre år senare är resultatet dock klent med ett avgörande undantag: för första gången i partiets över 120-åriga historia går de till val tillsammans med andra partier. För även om Socialdemokraterna tidigare samarbetet med såväl Miljöpartiet och Vänsterpartiet som Centerpartiet har de alltid, för att låna Göran Perssons ord, sökt mandat för en socialdemokratisk regering. Mona Sahlin insåg dock helt riktigt att ett parti som knappt orkar upp till 35 procent inte kan låtsas om att det skulle representera över 50 (vilket Göran Persson de facto gjorde). Det här är ett avgörande skifte i svensk politik, som dessutom innebär att vi för första gången i svensk historia kan få en regering delvis bestående av kommunister. Vidare uppvisade Socialdemokraterna i allmänhet och Mona Sahlin i synnerhet ett stort svaghetstecken då de gav efter för Miljöpartiet och sade sig vilja utlysa en folkomröstning om Förbifart Stockholm. Socialdemokraterna var helt för att bygga den, men under trycket från de gröna riksdagens de facto minsta parti gav de med sig och sköt över frågan på väljarna. En sådan kollaps i det socialdemokratiska ledarskapet hade aldrig inträffat under Göran Persson. Men under Mona Sahlin har de gått från att vara det allena statsbärande partiet till att bli ett bland andra. När den officiella presentationen av partiets förnyelse ägde rum på DN Debatt 5 var det idel gamla förslag som fördes fram och av förnyelsen blev det mest återställelse. De initiala framgångarna i opinionsmätningarna gjorde att kriskänslan inom socialdemokratin försvann och Sahlins förändringsmandat försvagades gradvis. Hennes ställning i partiet är därför svag och det har öppet förekommit diskussioner om att hon inte bör företräda partiet i alla sammanhang. Men därmed inte sagt att vi kan underskatta konkurrensen och slå oss till ro 3.2 Granskning av Socialdemokraternas politiska förslag Vilka praktiska förslag står då Socialdemokraterna för? Nedan följer en genomgång av områden som berör unga människor i Sverige idag. Redogörelsen omfattar således inta allt vad våra motståndare tycker, men det är inte heller avsikten. Upplägget är att ett citat och förslag har plockats ut från Socialdemokraternas olika åsiktsdokument och medierapportering. Huvuddelen av citaten kommer ifrån deras Politiska riktlinjer 6, som är ett 130-sidigt dokument omfattande i princip alla politiska områden. Citaten har valts med omsorg och är inte tagna ur sina sammanhang (i varje fall inte på ett sådant sätt att deras egentliga betydelse skulle förvanskas eller misstolkas). Citatet eller förslaget 3 Filmen Mona Sahlin fifflar på Youtube beskriver ytterligare delar av affären, dock utan att redovisa några källhänvisningar. 4 Isaksson, Christer (2008), I väntan på Mona Sahlin. Prisma förlag 5 Vi har omprövat politiken här är våra fyra nya mål, Dagens Nyheter , länk 6 Aktuell version, antagen på deras partikongress 2009, länk 6

7 bemöts sedan med fakta eller motargument för att påvisa deras felaktighet och/eller oönskade konsekvenser Ska vi jobba mindre? Vi vill förkorta arbetstiden i former som ökar detta det egna inflytandet. Målet är en arbetstid, som motsvarar trettio timmars arbetsvecka. 7 De senaste decennierna har vi i Sverige, och många andra industrialiserade länder, sett en fantastisk utveckling vad gäller människors hälsa och genomsnittsålder. Vi blir allt friskare och vi lever längre i grund och botten positivt på alla vis. Men det innebär också stora utmaningar: barnafödandet är relativt sett lågt och det kommer att leda till att färre ska försörja allt fler i takt med att våra föräldrar pensioneras. Det innebär att vi kommer att behöva jobba mer i framtiden inte mindre! Greklands exempel, som självfallet ligger långt ifrån det svenska, visar vad som sker med ett land som, bland annat, jobbar alldeles för lite. Höjd pensionsålder är ett inte osannolikt scenario som varje ansvarsfull politiker troligen kommer tvingas se över. Tyskland har redan gjort det och höjer från 2012 successivt pensionsåldern från 65 till 67 år. Alliansregeringen har återupprättat arbetslinjen i Sverige och Socialdemokraterna säger sig nu vilja göra detsamma, men trots det fastslår de alltså i sitt partiprogram att arbetstiden ska minskas med 20 procent. Det är inte seriöst. För att bedöma den ekonomiska politik som Socialdemokraterna för dagen driver får vi se till de förslag som presenterades i de vänsterexperimentets budgetmotion från den 3 maj. 8 Den stora överraskningen i den var framförallt att vänsteroppositionen nu accepterar samtliga fyra steg i Alliansens jobbskatteavdrag, vilket de tidigare varit häftiga motståndare till. På den fronten har Alliansen således vunnit en viktig seger i att åstadkomma ett varaktigt skifte i svensk politik. De förändringar som vänsterexperimentet föreslog var annars ganska begränsade och skiljer sig i väsentliga delar inte från Alliansens poltik. Klart är dock att det är Stockholmarna som förlorar på deras poltik 9, exempelvis genom att återinföra fastighetsskatt. Vad gäller jobbpolitiken har vänsterpartierna utlovat nya jobb och utbildningsplatser. Av oberoende bedömare bedöms detta löfte, givet de faktiska förslagen, dock inte vara mycket värt. 10 Företrädare för näringslivet var inte särskilt imponerade heller och Urban Bäckström, VD för Svenskt Näringsliv, beskrev det som att Det är bara en massa duttande med åtgärder [ ]. 11 En fråga som vid första anblick kanske ter sig främmande för de flesta unga personer i Sverige är förmögenhetsskatten. Alliansen avskaffade den gamla förmögenhetsskatten 12, men vänsterexperimentet har nu sagt sig vilja införa en skatt på förmögna. Den gamla varianten drog in sju miljarder varje år och de räknar med att den nya, vars form ännu är oklar och skall utredas, ska ge ett tillskott till statskassan på fyra miljarder kronor årligen. Thomas Östros motiverade den nya skatten: Det är viktigt att de som har det bäst är med och betalar. 13 För många kan detta säkert låta som ett rimligt resonemang, men det stora problemet med förmögenhetsskatter är att de driver kapital ur landet. Skatteverkets beräkningar visar att uppskattningsvis 500 miljarder kronor 7 Socialdemokraternas partiprogram, aktuell version antagen 2001, sid 28, länk 8 Motion till riksdagen 2009/10:Fi15 av Mona Sahlin m.fl., länk 9 Storstadsborna får betala rödgrön nota, Dagens Nyheter, Se exempelvis Johan Schücks artikel Mycket ännu oklart i den rödgröna budgeten, Dagens Nyheter, Schück är samhällsekonomisk krönikör i DN Ekonomi. 11 Hård kritik mot rödgröna vallöften, Svenska Dagbladet, Den bestod av 1,5 procents skatt på förmögenheter överstigande 1,5 miljoner kronor för ensamstående och 3 miljoner för gifta par. 13 Stupstocken avskaffas, Svenska Dagbladet, , länk 7

8 försvunnit ur Sverige till följd av förmögenhetsskatten 14 pengar som annars kunde ha investerats i svenska företag och jobb. Därutöver var paradoxalt nog de allra rikaste, exempelvis H&M-ägaren Stefan Persson, undantagna från förmögenhetsskatten. Att återinföra den skulle på nytt driva pengar ut ur Sverige och därigenom hotar den också såväl befintliga jobb som nya arbetstillfällen Flumskolan Vi socialdemokrater anser att det är fel att sänka kraven i gymnasieskolan. 15 Socialdemokraterna hade fram till och med valet 2006, med undantag för tiden mellan 1991 och 1994, haft ansvar för den svenska skolan i över 20 år. Den största förändringen av gymnasieskolan skedde 1991, då den kommunaliserades under ledning av dåvarande skolminister Göran Persson. Det är därför Socialdemokraterna som bär ansvar för vad skolan idag är (det förändringsarbete som Jan Björklund bedriver har till sin största del ännu inte hunnit få något avgörande genomslag). Flumskolan är deras skapelse. Därutöver samarbetar de idag med Vänsterpartiet som vill avskaffa både betyg och läxor. Det skulle inte hjälpa Sveriges unga och därutöver skulle ungdomar från sämre social bakgrund, utan någon stark studietradition, drabbas särskilt hårt. Socialdemokraterna säger sig vilja motverka sänkningen av kraven i svensk skola, men de har ingen politik på området. Bra lärare kan uträtta underverk. Alla lärare i den svenska skolan ska vara utbildade, kompetenta och behöriga. Kraven är och ska vara höga på lärarna, skolledarna och deras utbildningar. Systematisk fortbildning av lärare och skolledare är en central del i skolornas kvalitetsarbete. 16 Detta citat kanske inte känns särskilt kontroversiellt vid första anblick. Men den andra meningen Kraven är och ska vara höga på lärarna [ ] och deras utbildningar. är inget annat än ett skämt. Ingen har nog missat vilken oerhörd kvalitetsförsämring som drabbat den svenska lärarutbildningen. Den som eventuellt missat detta kan läsa den artikel i DN som Maciej Zaremba publicerade för något år sedan. 17 Socialdemokraternas kanske största misslyckande på skolområdet är det fullständiga förfall som drabbat lärarutbildningen. Alliansregeringen har bedrivit ett omfattande arbete för att reformera den i grunden. Att reformera lärarutbildningen tar dock tid och för att något komma till rätta med problemen snabbare har Alliansregeringen årligen avsatt en miljard kronor till fortbildning av Sveriges lärare. Vi socialdemokrater söker fortsatt en överenskommelse över den politiska blockgränsen om skollag, betyg och nationella prov. 18 Socialdemokraterna har idag anpassat sig till Alliansregeringens linje om att betyg skall införas från årskurs sex 19, men det skedde under galgen. Den allmänna folkopinionen i Sverige stödjer tydligt Alliansens linje om mindre flum och mer ordning och reda i skolan. Mona Sahlin lyckades med nöd och näppe få med sitt parti på den nya linjen efter hårda interna motsättningar. 20 Och som påpekades ovan tycker Vänsterpartiet att betygen skall avskaffas. 14 Skatter i Sverige Skattestatistisk årsbok 2006, sid 226, länk 15 Politiska riktlinjer, sid Politiska riktlinjer, sid Först kränkt vinner, Dagens Nyheter, , länk 18 Politiska riktlinjer, sid Betyg från sexan, Aftonbladet, , länk 20 Risk att Sahlins auktoritet gröps ur, Dagens Nyheter, , länk 8

9 När resurser vi gemensamt avsatt för skolan istället används för stora vinstuttag till aktieägare visar det att regelverket inte fungerar. Vår principiella uppfattning är att skattemedel avsedda för skolan också ska gå till skolan. 21 Vinster ska inte kunna tas ut genom att ge avkall på kvaliteten i skolan eller genom att välja bort elever med störst behov. 22 Socialdemokraterna är i grund och botten emot friskolor, även om de inte erkänner det rakt ut. Den privata aktör som vill driva en friskola gör det av en anledning: för att tjäna pengar. Är detta dåligt för eleverna? Nej, inte alls. Den som vill starta en friskola har förmodligen en idé om att driva den på ett annat sätt än de kommunala, t.ex. genom att erbjuda andra program eller annan pedagogik. Därför att om de erbjöd exakt samma verksamhet som de redan existerande alternativen skulle få förmodligen välja deras skola. Med möjlighet att göra vinst har friskolan ett intresse av att arbeta så kostnadseffektivt som möjligt, till skillnad från den kommunala som bara får ett årligt anslag att förbruka upp. Innebär det att friskolan kommer att tillhandahålla risiga lokaler, dåliga lärare och undermåligt utbildningsmaterial för att minimera sina kostnader? Ja, teoretiskt är det naturligtvis möjligt, men ryktet skulle snart sprida sig och ingen välja deras skola. Således har friskolan ett starkt incitament att erbjuda en bra utbildning. Vinsten som uppstår kommer till viss del återinversteras i verksamheten, för att göra skolan ännu bättre och locka till sig fler elever, och viss del gå i aktieutdelning till skolans ägare. Problematiskt? Nej, inte alls. Om den privata aktören kan erbjuda en bättre verksamhet för eleverna än den kommunala för samma pengar finns ingen anledning att vara upprörd. Men detta vill alltså socialdemokraterna förbjuda, enligt citaten ovan. Därmed är de också i praktiken emot de allra flesta av dagens friskolor. Alla nationella program ska ge behörighet till högre utbildning. 23 Varför då? Alla är inte lika och har inte intresse av att studera på högskolan. Varför ska den som vill bli snickare tvingas läsa samma ämnen som den som vill bli professor i nationalekonomi under gymnasiet? Är det inte bättre att den som har ett brinnande intresse för exempelvis elektronik att han eller hon får ägna sig åt det istället? Socialdemokraternas ambition om att stöpa alla lika blir här mycket tydlig Kvantitet istället för kvalitet på landets högskolor Målet är att hälften av varje årskull ska ha påbörjat högre studier innan de fyller 25 år. 24 När högskolan inte längre byggs ut betyder större ungdomskullar också att färre får möjlighet till högskoleutbildning. 25 Att många ska ha möjlighet att läsa på högskolor och universitet är givetvis en åsikt som också Moderaterna och Alliansen står bakom. Högre utbildning, i kombination med världsledande forskning, är avgörande för att Sverige i en alltmer globaliserad värld ska kunna behålla sin konkurrenskraft. Men att som Socialdemokraterna så ensidigt fokusera på kvantitet och inte kvalitet när det kommer till högre utbildning leder fel. Fler universitet innebär per definition inte bättre högskoleutbildning, utan det måste också finnas utrymme för spjutspetssatsningar och att göra de redan befintliga bättre. 21 Politiska riktlinjer, sid Politiska riktlinjer, sid Politiska riktlinjer, sid Politiska riktlinjer, sid Politiska riktlinjer, sid 42 9

10 Många studenter har en pressad ekonomisk situation. Det finns inte utrymme för det oväntade, ett tandläkarbesök eller behov av medicin. Inte minst studenter med barn har det tufft. 26 Den här verklighetsbeskrivningen är det nog många studenter som känner igen sig i. I vänsterexperimentets gemensamma budgetmotion 27 finns dock inga förslag om höjda studiemedel, vilket är viktigt att poängtera. Alliansregeringen har höjt studiemedlen, om än marginellt, under den gångna mandatperioden. Således har vi på det rent vardagsekonomiska området gjort mer för Sveriges studenter än vad vänsterpartierna föreslår. Vidare kommer givetvis jobbskatteavdraget även studenter som arbetar vi sidan av studierna till del. Ett känt problem är dock taket i CSN:s regler för studiemedel som straffar den student som tjänar mer än dryga kr per termin samtidigt som han eller hon läser heltid. Därutöver väljer många studenter som också tar emot bostadsbidrag att inte arbeta då brytpunkten för detta är mycket lägre. Att höja, och på sikt helt avskaffa, i alla fall gränsen för CSN-medel för att studenter ska kunna arbeta mer under sin studietid är därför viktiga reformer för Sveriges studenter. Vänsterexperimentet har dock inget att säga i frågan Luftslott i arbetsmarknadspolitiken för unga Varje ung som vill eller bedöms behöva det ska få utbildning, praktik, en lärlingsplats eller subventionerad anställning från första dagen. 28 Socialdemokraterna hävdar att vi i Sverige har 25 procents ungdomsarbetslöshet. Den siffran är dock kontroversiell och det råder delade meningar om hur hög arbetslösheten bland unga egentligen är. 29 Poängen här är dock inte att förminska problemet, utan att peka på det orimliga i Socialdemokraternas förslag. Det borde vara rimligt att anta att de utgår från sin egen verklighetsbild när de formulerar sina förslag, alltså 25 procents ungdomsarbetslöshet. Citatet ovan innebär då att ett oerhört stort antal praktik- och lärlingsplatser ska ordnas fram. Inget ont i det per definition, men hur ska de göra? Det finns det inga förslag om. Det går bra att lova vitt och brett så länge man inte måste hålla det som sagts. Ungdomar som trots detta inte har fått jobb inom ett år ska få både rätt och skyldighet att delta i en yrkesinriktad utbildning med arbetsplatsförlagd praktik, läsa in allmän behörighet eller gå vidare till högre studier. 30 Vad är skillnaden med detta förslag och det första citatet ovan? De presenteras i texten som två på varandra följande förslag med meningen att om A misslycka sätts B in. Men det här är bara två olika sätt att beskriva samma åtgärder. Som så ofta när det kommer till socialdemokratisk politik försöker de ge sken av att det är vi som utförsäkrar, inför stupstockar och kastar ut folk ur de olika sociala försäkringssystemen. Men här är ett tydligt exempel på socialdemokratisk cirkelpolitik: slussa runt människor mellan olika system för att trimma statistiken. Huruvida det verkligen hjälper människor att komma i arbete är dock av sekundärt intresse. I den offentliga sektorn vill vi se trainee-program, och en särskild jobb- och praktiksatsning för nyexaminerade unga akademiker på statliga myndigheter Politiska riktlinjer, sid Se Motion till riksdagen 2009/10:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. inlämnad den 3 maj 2010, länk 28 Politiska riktlinjer, sid Se exempelvis DN Debatt där Arbetsförmedlingens generaldirektör skriver att ungdomsarbetslösheten i själva verket ligger den i linje med befolkningen i övrigt, länk 30 Politiska riktlinjer, sid 43 10

11 Här avspeglas en fundamental skillnad mellan socialdemokratisk och moderat politik: var skapas jobb någonstans? Är det staten och kommunerna som ska anställa alla unga svenskar eller är det faktiskt företag och det privata näringslivet? De senaste mandatperioderna ägnade sig den förra grekiska regeringen åt att utöka den statliga sektorn med nya anställda och problemet med sådan politik blir uppenbar i tider som dessa när staten inte längre klarar sina finanser. Merparten av de nya jobben måste komma i den privata sektorn, men detta tycks inte Socialdemokraterna ha insett och det är en fundamental ideologisk skillnad mot oss moderater. Socialdemokraternas största svek mot ungdomar i Sverige vad det gäller arbetsmarknadspolitiken är dock ett förslag som de inte alls nämner i sina politiska riktlinjer, men som framkom vid presentationen av vänsterexperimentets budgetmotion. Alliansregeringen införde en nedsättning av arbetsgivareavgiften 32 för arbetsgivare som anställer personer under 26 år. Den vill vänsterpartierna nu ta bort och det innebär en kostnadsökning om hela 10 miljarder kronor för de som anställer ungdomar i Sverige. 33 Skulle en sådan politik bli verklighet skulle den kosta många jobb för dem som just kommit ut på arbetsmarknaden Nej till alternativ i vården När vinstintresset får styra inom välfärdens verksamheter är risken uppenbar att människor delas in i mer respektive mindre lönsamma patienter eller brukare. Dessutom ökar risken för att den som kan betala väl för sig får bättre tillgång till tjänsterna än de som är resurssvaga. 34 Socialdemokraterna gillar som bekant att beskylla oss borgerliga i allmänhet och Moderaterna i synnerhet för att vara partier enbart för de rika och välbeställda. Sällan kommer detta till så starkt uttryck som när diskussionen kommer in på frågor som rör sjukvård, där vi påstås vilja kasta ut den som inte kan betala för sig från Sveriges sjukhus. De som har råd med dyra försäkringar kommer att kunna köpa sig före i kön i Moderaternas Sverige sammanfattar de vanligaste beskyllningarna. Det kan vara förtjänstfullt med lite fakta i målet. I Socialdemokraternas Sverige skaffade sig personer privata sjukförsäkringar. 35 Siffran är från 2008, men även om vi tilltror stor förmåga till oss själva kan nog ingen med trovärdighet hävda att Alliansen kunde förändra Sverige så fort på ett drygt år att vi gick från noll till bortåt en halv miljon privata sjukförsäkringar. Dessa personer köpte sig alltså rätten att gå före i kön i Socialdemokraternas Sverige! Precis det resultat de skrämmer folk med om Alliansen får fortsätta uppstod under deras år vid makten. Är lösningen då att förbjuda privata försäkringar? Nej, självfallet inte. Det är inte den enskilde som skaffar sig en försäkring som är boven i dramat. Först och främst tränger man inte undan någon annan genom att ha en privat försäkring, utan man använder ledig kapacitet som finns på de privata sjukhusen. Problemet är snarare att människor i Sverige känner sig tvungna att skaffa en försäkring över huvud taget! Det är det problemet som ska adresseras: hur gör vi sjukvården mer effektiv och hur garanterar vi att alla patienter får den vård de behöver? 31 Politiska riktlinjer, sid Totalt uppgår den i normala fall för 2010 till 31,42 procent som arbetsgivaren får betala i skatt ovanpå den lön som den anställde erhåller före skatt. Se Skatteverkets hemsida för ytterligare detaljer. 33 Storstadsborna får rödgrön nota, Dagens Nyheter, Politiska riktlinjer, sid Pressmeddelande från Trygg-Hansa, , länk 11

12 De folkvalda ska ha rätt att neka nyetableringar och att geografiskt styra var en ny utförare får etablera sig. De alternativ medborgarna väljer mellan ska hålla samma höga kvalitet oavsett vem som driver verksamheten. 36 Socialdemokraterna vill neka människor rätten att själva välja vårdgivare. Varför ska man tvingas gå till den vårdcentral man bor närmst? Det kan mycket väl vara så att det finns en annan som ligger närmre arbetsplatsen eller skolan där man spenderar större delen av sin dag eller att man vill välja en annan vårdcentral därför att de har en mycket bättre service? Varför ska byråkrater i Landstingshuset tala om för folk vilken läkare som är bäst för dem? Det är frågor om Socialdemokraterna borde svara på. Och den vårdgivare som inte håller måttet, som andra meningen ovan berör, kommer givetvis inte att få några patienter. Lika lite som man går till en tandläkare med dåligt rykte, lika lite skulle man gå till en läkare som inte skött sig. Alla måste kunna ha inflytande över sin egen vård och hälsa. Patienten ska kunna påverka vårdens innehåll, när och hur vården ges och vilken vårdgivare som utför den. 37 Nu börjar de bli ganska förvirrande. Det krävs ingen professor i lingvistik för att inse att detta citat går stick i stäv mot de två föregående. Alla ska ha rätt att välja sin vårdgivare, så länge de väljer den vi vill att de ska välja, verkar vara Socialdemokraternas melodi Av var och en efter förmåga åt var och en efter behov, så vill vi formulera den bärande principen för ett anständigt välfärdsland. 38 Känns fräscht att år 2009 citera Karl Marx i ett politiskt åsiktsprogram. 39 Vår välfärd bygger på att alla som kan arbeta också gör det. Den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen under den tid man inte kan arbeta även om man har varit sjuk under en längre period. 40 Under Göran Perssons tio år som statsminister förtidspensionerades 140 människor varje dag i tio års tid! 41 Det var Socialdemokraternas lösning på problemet att för många var sjukskrivna. Alliansregeringen har genomfört en omfattande förändring av sjukförsäkringen med det uttalade målet att alla som kan arbeta skall tillbaka i arbete, annars ska man fortsatt få stöd på anständiga nivåer. 42 Mycket av våra reformer bygger på den tidigare socialdemokratiska sjukförsäkringsministern Anna Hedborgs förslag, men henne lyssnar Mona Sahlin uppenbarligen mindre på idag. 36 Politiska riktlinjer, sid Politiska riktlinjer, sid Politiska riktlinjer, sid Marx, Karl (1875), Kritik av Gothaprogrammet, länk 40 Politiska riktlinjer, sid Siffra ofta nämnd av borgerliga företrädare, däribland Per Schlingmann. Även citerad i exempelvis Göteborgs- Posten Den har även bekräftats av Försäkringskassans tjänstemän i SvD:s Faktakollen [länk saknas]. 42 Se Gunnar Axéns presentation för alla detaljer kring den nya sjukförsäkringen. 12

13 3.2.6 Vem skapar klassklyftor? Granskning av vänsterexperimentet Vi socialdemokrater accepterar inte att Sverige slits isär av ökade klyftor. 43 Berätta gärna för mig Carl Bildt om den stora fina världen, berätta gärna om nya ITsatsningar och nya flygplansmodeller, men berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det, jag har växt upp i det, jag hatar det. Hela min politiska gärning kommer att ägnas åt att bekämpa klassklyftor, där ensamstående mödrar betalar skattesänkningar åt bättre ställda det kan jag tala om för dig. 44 Under Göran Perssons år som statsminister ökade inkomstspridningen med 17 procent i Sverige. 45 Inkomstspridning mäts i termer av Gini-koefficient och den ökade från 0,24 till 0,28 under dessa år. Gini-koefficienten är konstruerad så att ett värde om 0,00 innebär att alla i ett samhälle tjänar exakt lika mycket, medan värdet 1,00 innebär att en person erhåller samhällets samlade lönepott. Skillnaden mellan de högst respektive de lägst betalda ökade alltså markant under de år Socialdemokraterna senast hade makten. Men inte nog med detta: likaså ökade förmögenhetskoncentrationen med 20 procent under samma period (andelen av landets samlade förmögenhet som ägs av den rikaste procenten ett vanligt mått i dessa sammanhang). 46 Deras slagord ovan ekar därför ganska tomt Brott och straff Brott kränker rättigheter till liv och egendom, hotar öppenheten och undergräver tilliten mellan människor och gentemot samhället. Därför kan brott aldrig accepteras. 47 Polisen ska finnas tillgänglig i hela landet. 48 Ingen skulle förmodligen invända mot citaten ovan. Skillnaden mellan oss och Socialdemokraterna är dock att medan de mest pratar ser vi till att leverera verklig förändring. På det här området finns nämligen en av Alliansens kanske allra främsta framgångar: på bara fyra år har Sverige fått fler poliser, från sjutton till tjugo tusen! Det här var ett av våra centrala vallöften 2006 och det har vi nu uppfyllt. Vi har höjt anslagen till Polisen med fem miljarder kronor per år och dessutom tillskjutit över två miljarder i engångssatsningar. Men vi har inte bara fått ett starkare rättsväsende: straffen för våldsbrott har skärpts, bland annat har vi höjt straffmaximum för det tidsbestämda straffet på mord från tio till arton års fängelse Vem har högst klimatambitioner? Vi socialdemokrater måste gå före för att klimatpolitiken ska vara rättvist utformad, såväl globalt och nationellt. 49 Det här resonemanget har Socialdemokraterna velat tillämpa inte bara på sig själva, men också på andra. Utan närmare eftertanke kan nog många hålla med om att Sverige ska vara ett föredöme i klimatsammanhang och att detta låter som en bra ambition. Det är det också, till en viss gräns. Fakta i målet är nämligen att Sverige redan idag är en av världens minst klimatpåverkande ekonomier, tack 43 Politiska riktlinjer, sid Göran Persson i svar till Carl Bildt i den TV-sända statsministerdebatten inför riksdagsvalet 1998, länk. 45 Prop. 2008/09:1 Bilaga 4, sid 22, länk 46 Prop. 2008/09:1 Bilaga 4, sid 22, länk 47 Politiska riktlinjer, sid Politiska riktlinjer, sid Politiska riktlinjer, sid 60 13

14 vare omfattande reformer och kraftfull lagstiftning under de senaste tjugo åren (det kan man till viss del ge Socialdemokraterna en eloge för). Problemet uppstår dock nu när de, och framförallt Miljöpartiet, vill fortsätta att driva på för än mer långtgående krav på svenska folket och på svenska företag. Risken är uppenbar att vi ställer så hårda krav på exempelvis utsläpp i Sverige att företagen här får svårt att konkurera med säg kinesiska eller indiska fabriker, vilka inte har alls samma krav på sig. Ambitionen om att förbättra klimatet genom hårda tag här hemma kan alltså få till effekt att svenska relativt sett renare fabriker slås ut till förmån för betydligt smutsigare kinesiska. Då kan vi visserligen sträcka på oss och säga Se så hårda krav vi har, men vad vinner klimatet på det? Det tjänar ingenting till att gå före om ingen kommer efter. Därför måste den viktigaste prioriteringen för klimatet framöver vara att få till förändringar i andra relativt sett sämre länder, bl.a. genom diplomatiskt tryck och klimatbistånd. Vi vill höja aktivitetsnivån i klimatpolitiken. Våra visioner kan uttryckas såhär: År 2020 har Sverige och EU 40 procent lägre utsläpp av växthusgaser i förhållande till 1990, och resten av världens länder har bidragit till att minska de globala utsläppen för att nå tvågradersmålet. 50 Socialdemokraterna höjer inte alls ambitionen i klimatpolitiken. Inte jämfört med Alliansregeringen i varje fall som i mars 2009, alltså innan Socialdemokraternas Politiska riktlinjer fastslogs, satte upp målet för Sverige om 40 procents reduktion av utsläppen till år 2020 jämfört med 1990 års nivå. 51 Således har de bara matchat vad regeringen redan åtagit sig och det kan knappast beskrivas som särskilt offensivt. Deras förmåga att därutöver påverka övriga EU är på inga vis lättbedömd. År 2050 är Sverige fritt från fossila bränslen. Utsläppen av växthusgaser har minskat med 90 procent i förhållande till 1990 års nivå. Bensinbilen är en historisk raritet. 52 Partikongressen 1991 beslutade att kärnkraften ska fasas ut successivt, med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering. 53 Det första citatet har nog ingen några principiella invändningar emot. Samtidigt ligger det så långt fram i tiden att det är svårt att förhålla sig till. Att avskaffa de fossila bränslena i samhället är dock en mycket stor uppgift, framförallt inom transportsektorn. Att under samma period avskaffa kärnkraften, vilket stora delar inom Socialdemokraterna vill (oavsett den följande bisatsen ovan) tillsammans med det mycket starka trycket från både Vänstern och Miljöpartiet om en forcerad avveckling, ter sig idag inte fysiskt möjligt. Kärnkraften står för 45 procent av Sveriges samlade energiproduktion (vattenkraften för ytterligare 45) och det innebär att halva vår energiförsörjning skall ersättas samtidigt som all den energi som idag förbrukas i transportsektorn skall få nya ickefossila alternativ. Här handlar det inte så mycket av vad som vore önskvärt, utan snarare om vad som är realistiskt. Socialdemokraternas långsiktiga plan uppfyller måhända det första, men inte det senare. För att klara energiomställning behöver vi snarare mer kärnkraft, inte mindre. 50 Politiska riktlinjer, sid Se Regeringens hemsida 52 Politiska riktlinjer, sid Politiska riktlinjer, sid 64 14

15 4. Miljöpartiet 4.1 Nutidshistoria: Maktspelarna Miljöpartiet är det yngsta partiet i Sveriges riksdag. Det bildades 1981 och kom in i riksdagen första gången 1988, men föll ur 1991 för att sedan på nytt väljas in Partiet uppstod ur missnöjet med de dåvarande riksdagspartiernas hantering av kärnkraftsomröstningen 1980 och dess första frontfigur var Per Gahrton (som för övrigt 1971 förlorat ordförandestriden i Liberala ungdomsförbundet mot Lars Leijonborg). Från början hade partiet avsikten att vara blocklöst och samarbeta med såväl Socialdemokraterna som de borgerliga, vilket också skett till viss del. Men efter formell regeringssamverkan med Socialdemokraterna i allmänhet och de sedan 2008 fastlagda planerna på koalitionssamverkan i synnerhet, måste Miljöpartiet betraktas som klart tillhörande vänsterblocket i svensk politik. Alltsedan starten har partiet haft sina fästen i Stockholm och Göteborg. Framgången i 1988 års val tillskrivs ofta den då upphetsade debatten kring algblomning och säldöd, därav beteckningen sälvalet. Efter en omfattande valkampanj kom partiet åter in i riksdagen 1994 och tog 1998 över rollen som stödparti åt Socialdemokraterna efter att deras tidigare samarbete med Olof Johanssons Centerparti spruckit. Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val på 70 år 1998 och lyckades i praktiken enbart genom Miljöpartiets och Vänsterpartiets stöd klara den misstroendeförklaring som Carl Bildt riktade mot Göran Persson efter valet. Samverkan med Socialdemokraterna hindrade dock inte Miljöpartiet från att av och till göra upp med de borgerliga, exempelvis i frågor om friskolor och småföretagande. Ledarduon idag består som bekant av Peter Eriksson och Maria Wetterstrand. De valdes till språkrör 2002 och måste båda, enligt partiets stadgar, avgå från partiledarskapet på kongressen Medan Maria Wetterstrand är något så när ny tillhör Eriksson partiveteranerna. Han arbetade i många år för Birger Schlaug (språkrör och ), men övergav denne då han vägrade kräva ministerposter av Göran Persson efter valet En liknande episod spelades upp efter valet 2002 ett oerhört framgångsval för Folkpartiet på Moderaternas bekostnad då Miljöpartiet förhandlade med Leijonborg bakom Göran Perssons rygg om att bilda en mittenregering. Förhandlingarna sprack dock till slut när Centerpartiet drog sig ur och Miljöpartiet gick tillbaka till Socialdemokraterna utan ministerposter. Maktambitionen, på bekostnad av idéerna enligt kritikerna, har alltså länge varit Erikssons främsta prioritering. Maria Wetterstrand, å andra sidan, ansågs länge tillhöra Birger Schlaugs läger med mer betoning av idéerna. Men sedan de båda valts till språkrör 2002 anslöt hon sig till Erikssons maktstrategi och det blev rentav hon som hårdast drev linjen att Miljöpartiet skulle rösta nej till Göran Persson som statsminister efter valet Såväl Eriksson som Wetterstrand har alltså visat sig vara maktspelare av rang och som Wetterstrand uttryckt saken: Vår huvudstrategi är att göra politiska förändringar i verkligheten. Vi vill inte hålla på med något slags plakatpolitik. 54 Detta är bakgrunden till partiets förändring de senaste åren, framförallt omsvängningen till EU. Tidigare var Miljöpartiet en av de starkaste EU-motståndarna i Sverige, men sedan något år har de ändrat uppfattning. De ville helt enkelt bli regeringsfähiga och är beredda att dumpa delar av politiken över bord. Belöningen lät inte vänta på sig: den 8 oktober 2008 presenterade Mona Sahlin, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand sitt nya samarbete, utan Vänsterpartiet (vilket senare dock skulle ändras). På detta vis uppnåddes Erikssons och Wetterstrands mål: de garanterades ministerposter i händelse av en valseger, men det var också ett sätt för Mona Sahlin att säkerställa att förhandlingskaoset från 2002 inte skulle återupprepas. Priset som Sahlin fick betala? Ja, det 54 Stycket är en sammanfattning av den mycket läsvärda artikeln Den verkliga Wetterstrand, Fokus, , länk 15

16 började med att hon fick gå med på en folkomröstning om Förbifarten, trots att Socialdemokraterna är tydligt för, och vi har inte sett det sista offret än. På maktens altare synes ingen sakfråga för dyr att avstå 4.2 Granskning av Miljöpartiets politiska förslag Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökade utsläpp har varit starkt genom hela industrialiseringen. Sverige är dock ett av de få länder som kan visa att sambandet kan brytas och att ekonomisk tillväxt går att förena med minskade miljöfarliga utsläpp. Sedan 1990 har svensk ekonomi vuxit medan utsläppen har gått ned. Det är inte i första hand nya förbud som drivit vår utveckling framåt, utan snarare en politik som driver omställningen framåt. Vi ser klimatsmart teknologi som det starkaste vapnet i kampen mot miljöfarliga utsläpp. Särskilda skattelättnader för miljöbilar och miljövänliga drivmedel driver på utvecklingen mot regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta senast år Det är inte bilen och lastbilen som är problemet, utan bensinen i tanken. Tyvärr är Miljöpartiets miljöpolitik mer ambitiös än seriös och dessutom är den missriktad. Partiet har nämligen inte förstått att minskade utsläpp kan, eller snarare måste, ske med en fortsatt stark ekonomisk utveckling. Den gröna teknologin växer fram hos entreprenörer och forskare som ser en möjlighet att bli mer smarta i hur vi använder energi. Därför är arbetslinjen så viktig om vi även ska kunna ha en bra miljöpolitik. Särskilt i en ekonomisk kris som den Sverige nu går igenom måste vi värna jobbtillfällen i Sverige. En högre arbetslöshet är direkt skadlig för Sveriges möjligheter att ta sig ur krisen och därmed våra möjligheter att föra en bra miljöpolitik Dyrare att resa Det finns inget behov av nya motorvägar. 55 Att Miljöpartiet bara är till för människor som bor innanför tullarna i Stockholms innerstad är ingen nyhet. Tunnelbanan och kollektivtrafiken gör bilen i princip onödig för de korta bilresorna. Knappt en timme från Stockholm ligger Norrtälje. Kommunen utgör ungefär en tredjedel av Stockholms läns yta. Avstånden mellan orterna är stora. Bussarna slutar gå tidigt på kvällen och på dagen går turerna inte så ofta. Föräldrar skjutsar sina barn till ridträningen dit några bussar för övrigt inte går eller till fotbollsmatchen. Vill den som bor utefter exempelvis linje 645 åka hem till kompisen på en lördag får man göra det senast 12:45 när sista bussen går. Norrtälje är på inga sätt unikt i Sverige. Trots att det bara ligger en timme från Stockholm är det snarare normaltillståndet i Sverige. En liten ort där kollektivtrafiken är ett komplement till bilen istället för som i Stockholm där bilen är ett komplement till kollektivtrafiken. En politik för hela Sverige måste förstå hur hela Sverige ser ut. Det duger inte att ha en ensidig Stockholmspolitik för hela landet. Mer pengar till kollektivtrafik är helt enkelt inte svaret på alla frågor. 55 Miljöpartiets valmanifest, sid 5, länk 16

17 Det är fullständigt framtidsfientligt [om Förbifart Stockholm]. 56 Maria Wetterstrand föredrar att resa på andra sätt än med bil. Kanske är det därför hon inte verkar känna till hur det är att åka bil i Stockholm. Och tittar man på prognoserna för hur trafiken kommer att utvecklas fram till år 2030 är dagens köer på Essingeleden ingenting i jämförelse. Fram till år 2030 beräknas Stockholm växa med ett helt Göteborg till 2,5 miljoner invånare. Även om bilinnehavet per invånare inte ökar betyder det fler bilar i länet, enligt Trafikverkets prognos. Jonas Eliasson, trafikprofessor vid KTH, säger att många tror att det går att välja fritt mellan att bygga ut kollektivtrafiken och att bygga en motorväg. Ett växande Stockholm behöver både och. 57 Miljöpartiet i Stockholm har lyckats få ned Socialdemokraterna på knä och tidigare i år gick oppositionen ut och lovade en folkomröstning om förbifarten. Stockholmarna kommer då att få möjlighet att ta ställning till den välbehövda vägen eller mer pengar till kollektivtrafiken. Vi tror inte att det är rätt väg att gå: Stockholm behöver både och. Det har inte byggts några nya vägförbindelser över Mälarsnittet sedan Essingeleden Trots mycket prat om mer kollektivtrafik från Miljöpartiet under lång tid har det inte blivit mycket av det. Det krävdes en Alliansmajoritet i Stockholm för att Spårväg City äntligen skulle byggas. Det krävdes en Alliansmajoritet i Stockholm för att turtätheten i busstrafiken skulle öka. Det kommer uppenbarligen att krävas en Alliansmajoritet i Stockholm för att stockholmarna ska få både förbifarten och bättre kollektivtrafik Oppositionen avskaffar den gröna skatteväxlingen Höjda miljöskatter ska göra det dyrare att använda fossila bränslen. 58 Det är en ganska klok inriktning på politiken, men den stöter på problem så fort man kommer utanför innerstaden. Bussarna går inte så ofta och någon spårbunden lokaltrafik finns inte för dem som bor på landsbygden. Bara några mil från Stockholm blir bilen det naturliga och ofta det enda sättet att resa. För att inte tala om resten av Sverige. En av Alliansregeringens första reformer för en bättre miljö var miljöbilspremien. Vi hade den äldsta fordonsparken i Europa med bensinslukande bilar som rullade på vägarna. Transportsektorn stod enligt Naturvårdsverket under 2009 för över 30 procent av utsläppen. Efter snart fyra år med Alliansregeringen ser vi nu att 42 procent av nybilsförsäljningen i Stockholm, och 38 procent i övriga landet, utgörs av miljöbilar. 59 Äntligen har försäljningen av miljöbilar fått fart, men det krävdes en Alliansregering för det! Alliansregeringen har under mandatperioden höjt skatten på koldioxid. Det gjordes för att priset bättre skulle återspegla våra höga klimatambitioner, men vi följde också upp det med att sänka skatten på arbetsinkomster. Tanken bakom den gröna skatteväxlingen är att höjda skatter på energi ska följas av skattelättnader på inkomster så att människor kan göra miljösmarta val. Mot vår gröna skatteväxling står vänsteroppositionens skattehöjningar. Tre miljoner löntagare får höjd inkomstskatt 56 Maria Wetterstrand om Förbifart Stockholm i SVT Rapport Det behövs både motorvägar och kollektivtrafik, Dagens Nyheter, , länk 58 Miljöpartiets valmanifest, sid 4, länk 59 Stockholms stads miljöbarometer

18 samtidigt som skatterna höjs på energi, vilket gör det svårare att välja det miljövänliga alternativet. Det är inte en klimatsmart politik Hotar den ekonomiska återhämtningen För att öka trafiksäkerheten på våra vägar och minska utsläppen vill vi införa en skatt på tunga lastbilstransporter. 60 Sverige och övriga världen går nu igenom den värsta ekonomiska krisen sedan den stora Depressionen på 1930-talet. Det har slagit hårt mot människors plånböcker. Centralt nu är att komma ut ur krisen med en styrkeposition när ekonomin återhämtar sig. Då duger det inte med en politik som skattar bort bilen från vägarna det är i själva verket ett hot mot återhämtningen. Men det är inte det värsta. Miljöpartiet har tillsammans med de övriga i vänsterexperimentet pekat ut lastbilarna som nästa offer för den vänsterexperimentets skattechock. Höjd koldioxidskatt tillsammans med en kilometerskatt för lastbilstransporter ökar kostnaderna för ett genomsnittligt så kallat fjärrbilsekipage med över kronor per år. 61 Det leder inte till färre lastbilstransporter varorna till butikerna måste ändå fram. Vad det däremot leder till är prishöjningar som i slutändan drabbar kunderna i matvaruaffären. Summan av vänsterexperimentets miljöpolitik är alltså mindre pengar kvar i plånboken när bensinen har betalats och högre priser för maten i kassen. Miljöpartiets politik är ett hot mot den svenska ekonomins återhämtning och mot människors privatekonomi Ineffektiv och dyr infrastruktur Vi vill bygga höghastighetsbanor och knyta samman de stora svenska städerna Stockholm, Göteborg och Malmö, med Köpenhamn och Oslo. 62 Höghastighetståg låter onekligen som ett modernt förslag. Men det är inte särskilt smart. Forskare vid Statens Väg- och Transportforskningsinstitut har tittat på de eventuella vinsterna av höghastighetståg i Sverige. De slår där fast att bensinpriset måste ligga över 30 kronor litern för att en höghastighetslinje mellan Stockholm och Göteborg ska vara lönsam. 63 Dessutom är vänsteroppositionens finansiering av sina järnvägsinvesteringar inte hållbar. Ett höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg bedöms kosta mellan 120 till 150 miljarder kronor. Då är det bara att föreställa sig vad en utbyggnad till dessutom Malmö, Köpenhamn och Oslo skulle kosta utöver det. Och var är finansieringen? Är det som oppositionen säger i sin ekonomiska vårmotion till riksdagen, att staten ska låna pengar till dessa investeringar? Den 31 maj 2010 låg statsskulden på cirka 39 procent av BNP, eller totalt miljarder kronor. Skulden utslagen på oss som lever här i Sverige är cirka kronor per invånare. Räntebetalningarna uppgick till 31,4 miljarder kronor för år Det är i internationella mått en låg skuld, som Alliansregeringen dessutom har minskat från 44 procent under mandatperioden. Vi har betalat av på statsskulden eftersom det stärker 60 Miljöpartiets valmanifest, sid 6, länk 61 Vi vill att Sveriges fordonsindustri ska utvecklas, Länstidningen Södertälje , länk 62 Miljöpartiets valmanifest, sid 4, länk 63 Höghastighetsjärnvägar ett klimatpolitiskt stickspår, Dagens Nyheter , länk 18

19 trovärdigheten för svensk ekonomi. Nu ger oppositionen beskedet att de vill se statsskulden växa igen. Det kommer att innebära ökade räntekostnader vilket innebär mindre pengar till välfärden. Förr eller senare ska pengarna betalas tillbaka när lånefesten är slut. I vänsterpartiernas fall skickas notan framåt i tiden: att betalas av våra barn genom skattehöjningar och nedskärningar i välfärden Avvecklad kärnkraft men inga alternativ Kärnkraften i Sverige ska avvecklas snabbt med början omedelbart. Den kan avvecklas på år. 64 Svensk basindustri är beroende av en långsiktig energipolitik. Vi behöver stabila förutsättningar för den elintensiva industrin för att investerare ska våga satsa på Sverige och svenska jobb. Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott anser att kärnkraften är en självklar del i den framtida energiförsörjningen och bemöter argumentet om att kärnkraften är en dyr energikälla. De menar att den tvärtom är bland de billigaste. En TWh kärnkraftsel kostar 2,1-4,6 miljarder kronor enligt de senaste upphandlingarna i bland annat Japan och Sydkorea. En TWh vindkraftsel kostar istället 5,1 8,5 miljarder kronor beroende på placering till land eller till havs. 65 Kärnkraften står i dag för nära hälften av den svenska energiförsörjningen. Vattenkraften är den andra stora energikällan men den är enligt bedömare i stort sett fullt utnyttjad i Sverige. En särskild fördel med kärnkraft är att den ger en stabil energitillförsel: den ger ungefär lika mycket energi utan större prisförändringar oavsett tid på året eller väderförhållanden. Ibland är vattenmagasinen tomma vilket driver upp priserna på vattenkraft och ibland blåser det inte vilket gör att vindkraften inte producerar el. Kärnkraften är med andra ord en hörnsten i en säker och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Endast tre procent av vår energitillförsel är i dag baserad på fossila bränslen att jämföra med 66 procent i den övriga världen. Den som i förtid vill avskaffa kärnkraften likt vänsteroppositionen och särskilt Miljöpartiet måste svara på frågan vad som ska komma i dess ställe. Ska Sverige importera smutsig el från våra grannländer när siste man släcker lyset på Forsmarks kärnkraftverk? Är det en opålitlig vindkraft som ska bestämma priserna på svensk elmarknad, med stora konsekvenser för de cirka anställda inom svensk basindustri? Mindre arbete och mer bidrag Vi vill sänka normalarbetstiden till 35 timmar i veckan för att ge människor mer tid och ökad livskvalitet. 66 Sverige står inför ett viktigt vägval. Tack vare en ansvarsfull Alliansregering har Sverige kunnat navigera genom finanskrisen förhållandevis väl och regeringen fick nyligen beröm av Internationella Valutafonden för det sätt som de hanterat krisen på. 67 Vi har de starkaste statsfinanserna i hela Europa. 68 När Grekland och England tvingas till stora nedskärningar i den gemensamma välfärden har vi utrymme att fortsätta med våra reformer för ökad kvalitet och bättre tillgänglighet i vår välfärd. 64 Miljöpartiet om kärnkraften på partiets hemsida, länk 65 Kärnkraften en självklar del av framtidens energiförsörjning, Newsmill , länk 66 Miljöpartiets valmanifest, sid 9, länk 67 Sverige får beröm av IMF, Svenska Dagbladet Näringsliv , länk 68 Pressmeddelande från Finansdepartementet , länk 19

20 Vår arbetslinje hotas nu av ett vänsterexperiment vars bärande idé verkar vara att människor ska arbeta mindre. Höga skatter på arbete ska finansiera höjda bidragsnivåer vilket kommer att öka utanförskapet. Särskilt i det läge som ekonomin är nu skulle det innebära en förlorad chans för Sverige att återvända till den gamla bidragspolitiken som vi såg under den förra regeringen. Miljöpartiet driver den politiken allra längst. Svenska folket blir allt äldre och vi är redan nu i ett läge där allt färre måste försörja allt fler. Då föreslår Miljöpartiet att arbetstiden ska sänkas. Som ett första steg vill vi införa ett stöd för småbarnsföräldrar att gå ner i arbetstid samt återinföra friåret. 69 Svensk arbetsmarknad och ekonomi har sett nog av vänsterexperiment. Friår, datortek och AMStrams är redan prövat och avskaffat av väljarna i valet Svenska folket röstade fram en Alliansregering för att de var trötta på den gamla politiken som låste in människor i bidragsberoende och trixade med arbetslöshetsstatistiken. En politik för ett bättre Sverige måste svara på hur jobben ska bli fler, inte hur vi ska dela på dem som redan finns. Miljöpartiet prioriterar de människor som drabbas av krisen framför skattesänkningar till dem som redan har ett jobb. 70 Det här är inte ett ovanligt sätt att argumentera för vänsteroppositionen. Höjda skatter på arbete ska gå till höjda bidrag. Arbetstiden ska kortas och friåret återinföras. På punkt efter punkt lägger oppositionen förslag som syftar till att vi ska arbeta mindre inte mer. I Miljöpartiets budgetmotion för 2010 satsas 6,2 miljarder på bidragsökningar. Endast 0,5 miljarder går till välfärdens kärna. Det innebär att Miljöpartiet i sin budgetmotion satsar över tolv gånger mer på utbyggda bidragssystem än på kvaliteten i välfärden, exempelvis fler anställda. Vi har en annan idé för Sverige. Vi vill att det ska löna sig att arbeta. Vi vill att det ska bli billigare att anställa. Vi vill att det ska vara enkelt att starta och driva företag. I kristider bygger vi ut den aktiva arbetsmarknadspolitiken med praktikplatser, utbildningsplatser och coacher. Så tror vi att det blir fler arbeten. Så tror vi att fler får chansen till ett jobb. Vi vill att sjukpenning ska kunna ges så länge personer är sjuka och att den bortre gränsen i sjukförsäkringen slopas. 71 Alliansregeringen har gjort upp med den gamla utsorteringspolitiken som förtidspensionerade 140 människor om dagen. Det var människor som fick höra att de hade gjort sitt på arbetsmarknaden. De föll offer för en politik som dömde, gömde och glömde hundratusentals människor i bidragssystemen. För dem fanns ingen väg tillbaka. Regeringen har återupprättat arbetslinjen. Alla som vill och kan arbeta ska få möjlighet att göra det. Men det ställer krav på politiken. Det ställer kravet att det finns rehabilitering för dem som är sjuka och för tillfället inte kan arbeta. Det ställer krav på att varje människa som drabbats av sjukdom får rätt hjälp och stöd. 69 Miljöpartiets valmanifest, sid 9, länk 70 Motion 2009/10:Sk12, länk 71 Miljöpartiets valmanifest, sid 9, länk 20

21 En del kommer kanske aldrig tillbaka till arbetslivet. För dem ska det finnas sjukpenning. För allvarligt sjuka finns ingen bortre tidsgräns eller prövning mot hela arbetsmarknaden. Men för alla de andra, de som behöver hjälp att komma tillbaka? För första gången på mycket länge finns nu fasta tidsgränser för bedömning av arbetsförmågan. I det ligger att göra individuella bedömningar av arbetsförmågan och vilket stöd som behövs. Det kan till exempel vara rehabilitering eller en anpassning av arbetsmiljön. Genom att skapa fler vägar tillbaka till arbetsmarknaden har antalet förtidspensionärer minskat med personer sedan Det är personer som den förra socialdemokratiska regeringen bedömde vara oförmögna till arbete och skickades rakt ut i utanförskap. Men vi har visat att det går att komma tillbaka med rätt stöd och hjälp på vägen. Antalet sjukskrivna har gått från till Det är personer som med den nya sjukförsäkringen har fått rehabilitering och stöd att återgå i arbete. I år beräknas personer få ta del av regeringens rehabiliteringsgaranti. För alla dessa människor har regeringens politik inneburit möjligheten till egen försörjning. Och det är mycket som följer av att tjäna egna pengar. Möjligheten att påverka sin egen livssituation. Möjligheten till gemenskap med arbetskamraterna. Känslan av att bidra till samhället. Miljöpartiet har nu meddelat att den politiken ska avskaffas Vilket är det verkliga miljöalternativet? Miljöpartiet är en udda fågel i svensk politik. Moderater och även socialdemokrater, åtminstone traditionellt sett, har inga problem att enas om att vi måste bli fler som arbetar. Då får vi mer pengar över till vår gemensamma välfärd. Miljöpartiet ställer inte upp på den synen och har så aldrig gjort. Tvärtom handlar deras förslag om att vi ska jobba mindre och resa mindre. I grunden ligger en tanke om att samhällsutveckling och tillväxt är ett hot mot planeten som vi bor på. Alliansen har insett att vår enda möjlighet att undvika de katastrofscenarier som IPCC målat upp är fortsatt ekonomisk utveckling. Så kan nya lösningar för att bättre ta tillvara på energin växa fram. Sverige har världens mest ambitiösa klimatpolitik. Regeringen har presenterat ett antal mål och strategier som tillsammans går längre än något annat land: Halva Sveriges energianvändning år 2020 ska komma från förnybara energikällor Sverige ska år 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossil energi Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser ska vid mitten av 2000-talet vara noll Utsläppen av växthusgaser ska vara 40 procent mindre år 2020 jämfört med procent effektivare energianvändning år procent förnybar energi i transportsektorn 2020 Alliansregeringen har växlat upp tempot i miljöpolitiken. Vi har genomfört större satsningar på forskning och investeringar i förnybar energi än tidigare regeringar. Vi har gjort det eftersom vi tar klimathotet på allvar. Och vi har en lika seriös som ambitiös politik. 21

22 5. Vänsterpartiet 5.1 Nutidshistoria: Kommunistliken i garderoben Dagens Vänsterparti har sitt ursprung i en utbrytning från Socialdemokraterna 1917 och alltsedan dess har partiets historia präglats av splittringar och falangstrider. Partiet har också bytt namn ett antal gånger (likt Moderaterna), men inte förrän efter Sovjetunionens fall 1991 strök de begreppet Kommunisterna ur partinamnet och kallar sig därefter enbart för Vänsterpartiet. Partiet växte sedan under Gudrun Schyman, som tillträdde som partiordförande 1993, till att bli riksdagens tredje största i valet Efter att i decennier ha stöttat Socialdemokraterna utan formell samverkan, vilket möjliggjort för dem att ensamma regera Sverige utan egen majoritet, slöts efter detta val ett formellt avtal om den ekonomiska politiken. Schyman var en av Sveriges mest populära politiker och uppmuntrade aktivt förnyelse inom partiet. Även om kommunismen formellt var utrensad fanns dock många Moskvatrogna traditionalister kvar, däribland dagens partiledare Lars Ohly. Gudrun Schyman tvingades avgå som partiledare i februari 2003 efter att hon avslöjats med skattefusk och Ulla Hoffmann utsågs som tillförordnad ordförande. Samma år gick ett antal ledande vänsterpartister, tillhörande förnyarlägret, samman och bildade Vägval Vänster, däribland partiets dåvarande talesman i ekonomiska frågor Johan Lönnroth. De ville att partiet skulle slå an en modernare ton och fortsätta förnyelsearbetet. På partikongressen 2004 valdes dock ärketraditionalisten Lars Ohly till partiledare och förnyarna led nederlag på i princip alla fronter. Dödsstöten kom två år senare då Ohly i sitt öppningsanförande utan omsvep uppmanade fraktionsbildarna, som han kallade Vägval Vänster, att lämna partiet. På kongressen fattades ett antal beslut som förde partiet kraftigt till vänster, däribland att den offentliga sektorn bör utökas med nyanställningar. Lars Ohly gick med i Vänsterpartiet Kommunisterna 1979 och avancerade via den fackliga organisationen SEKO (som bl.a. organiserar järnvägsanställda, likt Ohly). Dessförinnan hann han dock med att via ungdomsförbundets tidning Röd Press attackera dem i ungdomsförbundet som uttryckte kritik mot DDR:s bristande demokrati. Han ansåg vidare att det var sabotage att bryta de vänskapliga förbindelserna med flera av de kommunistiska diktaturerna i början av 1980-talet och Sverige var så sent som 1987 en imperialistisk stat enligt Ohly. 72 När Berlinmuren sedan föll ska Lars Ohly, enligt Miljöpartiets Peter Eriksson, ha gråtit (vilket Eriksson själv betecknade som lite konstigt ) utsågs han till partisekreterare i Vänsterpartiet och kom därefter in i riksdagen Lars Ohly fortsatte efter att han tillträtt posten som partiordförande att kalla sig för kommunist. För detta fick han hård kritik från i princip alla yttre håll, men han höll fast vid denna beteckning. Kritiken tilltog till närmast orkanstyrka efter att Uppdrag Granskning avslöjade att Lars Ohly censurerat och ändrat i ett brev som den dåvarande partiledningen skulle skicka till efterlevande till de så kallade Kirunasvenskarna. Saken gällde det dryga tusental svenska kommunister från Kirunatrakten som på 1930-talet utvandrade till Sovjetunionen i hopp om ett bättre liv. Väl där deporterades många eller avrättades av Stalin som ansåg dem vara fiender och spioner. Decennier senare lyckades ett mindre antal ta sig hem till Sverige, men när de väl hemma berättade för sina partikamrater om vad som skett blev de utfrusna, trakasserade och anklagade för att ljuga krävde en av Kirunasvenskarnas efterlevande upprättelse i form av en ursäkt från Vänsterpartiet för dess agerande i frågan under de gångna decennierna. En sådan skrevs också, men i början av januari 2000 grep Lars Ohly in i egenskap av partisekreterare och skrev en ny. I sin version stryker han meningarna om att Stalin skulle ha avrättat någon, att partiet skulle ha förtigit sanningen och han tar bort hela 72 Lars Ohlys syn på demokrati, Uppdrag Granskning, länk 73 MP väljer bort v i valallians 2010, Svenska Dagbladet, , länk 22

23 ursäkten. 74 Efter att denna episod uppdagats 2005 meddelar Lars Ohly att han ska sluta kalla sig kommunist. Vad han är förblir dock oklart. Under Ohlys ledning har partiet fallit tillbaka från sin position som Sveriges tredje största parti till att vara näst minst i riksdagen. 5.2 Granskning av Vänsterpartiets politiska förslag Kunskapsfientlighet Vars och ens möjlighet att få en god utbildning ska säkerställas i en offentligt driven, avgiftsfri och betygsfri skola. 75 Vänsterpartiet är Sveriges mest kunskapsfientliga politiska parti. Deras förslag går ut på att, som anges i citatet ovan, alla skolor skall drivas av den offentliga sektorn alltså inga friskolor och att inga betyg skall delas ut i skolan. De vill också förbjuda lärare att ge läxor till sina elever. 76 Dessa förslag skulle om de realiserades leda till en sämre skola. Att friskolor medför valmöjligheter och ett större utbud av olika utbildningar är inte minst Stockholm ett bra exempel på. Självfallet förekommer det då och då exempel på friskolor som inte fungerat perfekt i alla avseenden, men nämn den kommunalt drivna skola som alltid och i alla avseenden fungerar klockrent? Att förbjuda friskolor skulle inte göra Stockholms skolungdomar, eller deras föräldrar, lyckligare. Till frågan om betyg och läxor är det svårt att veta exakt hur en reform som avskaffar båda dessa instrument för lärande skulle slå. Inget annat land har nämligen kommit på idén att göra det. Sannolikt är dock, som Jan Björklund ofta påpekar, att det skulle vara barn från hem utan en stark pluggtradition som skulle drabbas. De har kanske inte alltid samma hjälp och krav på sig hemifrån att göra sitt bästa och togs betygen bort försvinner den tydligaste signalen om hur en elev klarar sig i skolan. Förslagen om slopade betyg och förbud mot läxor är de främsta exemplen på hur Vänsterpartiet vill fortsätta att bygga ut den svenska flumskolan. I förra valet sade väljarna ifrån och under Alliansregeringen har arbetet för att avskaffa flumskolan inletts. I höstens val är skolfrågan en av våra styrkor, där Alliansen har stort förtroende bland väljarna och där Vänsterpartiets skolpolitik är ett sänke för vänsterexperimentet En oseriös och ansvarslös arbetsmarknadspolitik Rätt till fasta jobb på heltid 77 Vänsterpartiet skriver i sin valplattform att alla ska ha rätt till fasta jobb och att få arbeta heltid. Det kan låta som en sympatisk tanke vid första anblick, men problemet är att de saknar förslag för hur fler jobb kan skapas. För något år sedan föreslog vänsterpartiet att staten utan vidare omsvep skulle anställa människor för att minska arbetslösheten. Den typen av politik har prövats i Grekland. Där expanderade den statliga sektorn ohämmat under de senaste tio åren och under våren har det visat sig vilket resultat en sådan politik leder till. Det verkar också som att Vänsterpartiet har insett detta: i varje fall har kraven på dessa nya statliga jobb inte förekommit lika ofta på senare tid. Då är vi kvar i grundfrågan: hur skapas de jobb som alla svenskar ska ha rätt till i 74 Lars Ohlys syn på demokrati, Uppdrag Granskning, länk 75 Vänsterpartiets partiprogram, sid 36, länk 76 V vill avskaffa läxorna för barn i grundskolan, Svenska Dagbladet , länk 77 Vänsterpartiets valplattform, antagen på kongressen 2010, länk 23

24 Vänsterpartiets Sverige? Och om det nu är den offentliga sektorn om ska göra det, hur mycket skulle det i så fall kosta? Det finns sannolikt inga exakta siffror på det, men klart är att de nya jobben i statlig sektor som Vänsterpartiet föreslagit skulle kosta tiotals miljarder kronor. Att komma med sådana förslag utan att samtidigt presentera finansiering för dem är oseriöst och ansvarslöst. En annan konsekvens av förslagets andra del, rätten till heltid, skulle i själva verket kunna leda till färre anställda i offentlig sektor eftersom det är sannolikt att arbetsgivaren tar bort deltidstjänster för att finansiera heltidstjänster. Exemplet skulle kunna se ut så här: På ett äldreboende arbetar fem personer heltid och fyra stycken 50 procents deltid. Med Vänsterpartiets förslag om rätt till heltid går två av deltidarna gå upp i heltid. Eftersom Vänsterpartiet inte finansierar sitt förslag kapar arbetsgivaren, det vill säga kommuner och landsting som inte kompenseras, de två resterande deltidstjänsterna så att det nu återstår sju stycken anställda istället för nio. Arbetslösheten ökar. Även i den privata sektorn skulle förslaget leda till ökad arbetslöshet. Tony Oscarsson driver en ICAbutik i Örebro och om alla skulle ha rätt att arbeta heltid skulle det få följande konsekvenser i hans butik: Personalkostnaderna skulle öka ordentligt. Vi skulle stå inför stora problem rent schematekniskt. Tyvärr skulle vi vara tvungna att säga upp flera av de nu anställda för att klara situationen. Detta skulle säkerligen kunna skapa en oro i personalgruppen; vem kommer att begära heltid nästa gång, och hur drabbar det mig? 78 I övrigt har inte Vänsterpartiet några andra förslag än höjda skatter och att A-kassan skall höjas till 90 procent, men det skapar inga nya jobb. Om jag skulle koka ner Vänsterpartiet till en ett enda krav så är det sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. 79 Det här citatet från Anne Christine Gillberg, som drev kravet om förkortad arbetsdag, säger det mesta om vänsterpartiets syn på arbete. Rent praktiskt skulle förslaget innebära en 25-procentig inflationschock för svensk ekonomi, eftersom det i ett slag skulle minska produktionen med en fjärdedel samtidigt som lönen hålls konstant det vill säga inflation. Riksbankens mål är att hålla inflationen på två procent, vilket kan jämföras med det här förslagets 25. Rent nationalekonomiskt vore det därför en katastrof om det genomfördes, men det gäller även för alla de företag som skulle få se sin produktion falla dramatiskt samtidigt som lönekostnaden är konstant. Det skulle leda till uppsägningar och sannolikt många konkurser också. Det här förslaget är därför osedvanligt dåligt genomtänkt som ingenting som ett seriöst parti kan företräda. Men det gör ändå Vänsterpartiet Miljön i Stockholm Liksom Miljöpartiet är Vänsterpartiet emot Förbifart Stockholm (se avsnitt 4.2.1). Men de nöjer sig inte med att vara emot nya vägar utan före slår även: Vänsterpartiet har lagt ett förslag i Kommunfullmäktige om att göra Stockholms innerstad bilfri. Vi vill börja omställningen med att inför bilfria söndagar i City Höjda kostnader om alla jobbar heltid, Svenskt Näringsliv , länk 79 V-kongressen: partiledningen överkörd, Dagens Nyheter , länk 80 Vänsterpartiet i Stockholm, länk 24

25 Att vi alla vill arbeta för en bättre miljö är ingen hemlighet, men man måste ställa sig frågan om alla förslag som eftersträvar en bättre miljö är värda sitt pris. Att förbjuda människor från att åka bil på söndagar, kanske för att hälsa på farmor i Huddinge eller systern i Nacka, är en stor inskränkning i människors vardagsfrihet. Även med en utbyggd kollektivtrafik är det kanske inte alltid möjligt att låta bilen stå hemma. Dessutom redovisar Vänsterpartiet, i närmast sedvanlig ordning, inga förslag för hur en sådan rejält utbyggd kollektivtrafik skall finansieras. Därutöver ska kollektivtrafiken också vara gratis 81, varför ytterligare kostnader läggs på hög. Givet att de inte verkar vara särskilt rädda för inflation kanske de helt enkelt vill starta sedelpressarna? Vänsterpartiet i världen Vänsterpartiet kräver [ ] att de svenska trupperna tas hem och att det ersätts med ett ökat civilt engagemang och bistånd. 82 Vänsterpartiet vill att Sverige drar sig ur de insatser som görs för att bygga upp ett fritt och fredligt afghanskt samhälle. De säger det inte rakt ut naturligtvis, men det är den praktiska innebörden av ett trupptillbakadragande. För vilken biståndsorganisation kan verka i ett område där kulorna viner utan militärt beskydd? Vänsterpartiet säger sig, som ovan, vilja öka det civila biståndet, men den militära insatsen är en förutsättning för just detta. EU måste upplösas för att ett i grunden annorlunda europeiskt samarbete skall kunna byggas. En viktig del i en sådan process kan vara att länder väljer att lämna unionen. Vänsterpartiet arbetar bland annat därför för ett svenskt utträde ur EU. 83 I en tid då klimatförändringen kräver globala svar och där just EU varit ledande i världen i sina åtaganden vill Vänsterpartiet inte bara att Sverige ska lämna EU, utan att hela den Europeiska unionen skall upplösas. Det är en hållning som de idag är ensamma om i svensk politik, efter att Miljöpartiet ändrat uppfattning i frågan för något år sedan. Men EU handlar inte bara om miljön, utan stärker också till exempel möjligheten för handel mellan medlemsländerna via den gemensamma inre marknaden och har väsentligen förenklat och ökat möjligheterna för Europas ungdomar att studera i andra länder. Detta vill Vänsterpartiet ta bort. I vänsterexperimentet har det under våren visat sig vara Vänsterpartiet i allmänhet och deras utrikespolitiska talesperson Hans Linde i synnerhet som har ledartröjan när det gäller utrikes- och säkerhetspolitik. I deras gemensamma utrikespolitiska program står följande att läsa: En rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser. 84 Det här uttalandet är uppseendeväckande på flera sätt. För det första är det oerhört naivt att tro att Barack Obama skulle hörsamma ett sådant krav från Sverige. För det andra är kravet mycket långtgående och skulle, om det blev regeringspolitik, isolera Sverige inte bara från USA utan också från alla de länder som frivilligt bjudit in USA att ha militära baser i deras länder (exempelvis Sydkorea och Japan). I de länder som inte själva bjudit in USA finns baserna med stöd av FN-mandat som ger USA rätt att ha militär närvaro. Vänsterexperimentet vill alltså gå emot världssamfundet i 81 Åk gratis kollektivtrafik, Vänsterpartiets hemsida (2008), länk 82 Misslyckande som måste få konsekvenser, Aftonbladet , länk 83 Vänsterpartiets partiprogram sid 19, länk 84 En rödgrön politik för Sveriges relationer med världens länder, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet , sid 20, länk 25

26 denna fråga. För det tredje visar detta förslag än en gång hur maktbalansen på vänsterkanten i svensk politik förskjutits under Mona Sahlins ledarskap. Inför valet 2006 gjorde dåvarande statsministern och partiledaren Göran Persson följande uttalande i samma fråga: För regeringen är det centralt att utveckla den transatlantiska länken och Sveriges samarbete med Förenta staterna. 85 För bara fyra år sedan hade Socialdemokraterna därmed en helt annan uppfattning i denna centrala fråga om synen på USA världens enda kvarvarande supermakt. Men nu har Socialdemokraterna vikt ned sig för Vänsterpartiets och Miljöpartiets krav på en mer USA-fientlig hållning och dessutom i en fråga där de motsäger FN:s beslut. Det är ett svaghetstecken för Socialdemokraterna och deras utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin, som i debatten de senaste veckorna försökt slingra sig från meningens egentliga innebörd. 86 Det är förståeligt att de skäms över denna hållning, men de har ändå slutit en uppgörelse om den Hur var det med kommunismen? Att Lars Ohly har svårt att ta avstånd från Sovjetkommunismen är tydligt, men det finns flera i partiet som klart tar avstånd från alla dess grymheter. Men han verkar inte vara ensam om att än idag ha svårt att hålla rågången mot kommunismen fri. Vänsterpartiet i Stockholm har exempelvis gett ut en bok om sin politik för barnen kallad Barnens lilla röda 87, tydligt anspelandes på den mer ökända Maos lilla röda, som innehöll hans samlade visdom. Under Maos år som Kinas diktator dog och mördades miljoner kineser som ett direkt resultat av hans politik. Att år 2010 använda hans boktitel som inspiration är därför ingenting annat än direkt osmakligt och ovärdigt ett parti med som gör anspråk på att betraktas som demokratiskt. 85 Reträtt av USA rödgrönt krav, Svenska Dagbladet , länk 86 Se exempelvis debatten i SR Studio Ett mellan Carl Bildt och Urban Ahlin, , länk 87 Barnens lilla röd, Vänsterpartiet i Storstockholm, länk 26

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 20140629 JOBBEN ÄR 50- MILJARDERSFRÅGAN FÖR VÄLFÄRDEN Vi är övertygade om att jobben kommer att vara valets viktigaste

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Klimatbluffen! Rödgröna klimatlöften utan täckning

Klimatbluffen! Rödgröna klimatlöften utan täckning Klimatbluffen! Rödgröna klimatlöften utan täckning Rapport 5 september 2010 Regeringen har höjt den svenska klimatambitionen under mandatperioden. Som Alliansens gröna röst har Centerpartiet granskat vad

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan 31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven Idag är det exakt en månad till riksdagsvalet den 14 september. Samarbete är en nödvändighet i den svenska politiken. Inget parti kan ensamt göra anspråk

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften En rapport från Moderaterna i Stockholms stad och län Juli 2010 1 (19) Innehåll Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften 1 Moderaterna

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen 2006 Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av,

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se Vänsterpartiets nota Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006 centerpartiet.se 1 Sammanfattning Vänsterpartiets kongress den 5-8 januari 2006 fastslog bland annat partiets

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Orsakerna till den industriella revolutionen

Orsakerna till den industriella revolutionen Modelltexter Orsakerna till den industriella revolutionen Industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet. Det var framför allt fyra orsaker som gjorde att industriella revolutionen

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ekonomiska vårmotion En gemensam rödgrön budget Starka offentliga

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Ulf Kristerssons anförande vid riksdagens finansdebatt den 16 juni

Ulf Kristerssons anförande vid riksdagens finansdebatt den 16 juni Ulf Kristerssons anförande vid riksdagens finansdebatt den 16 juni Det är i skuggan av Grexit och Brexit dvs risken att Grekland som första Euroland tvingas lämna den gemensamma valutan, och att Storbritannien

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 FÄRDPLAN MED SIKTE PÅ 2018 Alliansen presenterar fyra olika budgetar i höst Vi genomför en gemensam alliansutvärdering Vi formar ett äntringskansli inför regeringsskifte

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer

När arbetslösheten kom för att stanna

När arbetslösheten kom för att stanna När arbetslösheten kom för att stanna Under 1990-talet upplevde svenskarna den värsta arbetslösheten sedan depressionens dagar på 1930-talet. Orsakerna till den ekonomiska krisen tänker jag inte gå in

Läs mer