Arbetsbeskrivning - Jämförelse svenskfolkmusik/utomeuropeisk musik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsbeskrivning - Jämförelse svenskfolkmusik/utomeuropeisk musik"

Transkript

1 Arbetsbeskrivning - Jämförelse svenskfolkmusik/utomeuropeisk musik Del 1: Vad vet vi om svensk folkmusik? Gemensam diskussion eller mailuppgift som vi sammanställer och har som underlag för arbetet. Viktigt är att du förstått definitionen av svenska folkmusik, dess uppgång och fall, hur den användes, hur samhället såg ut och orsaker till allt detta. Märker du att du behöver fördjupa dig på något speciellt område i folkmusiken (när du läst om ett annat lands folkmusik) så är detta en mycket bra sida på nätet som du kan använda: Det är Svenskt Visarkiv som lagt ut en hel bok om folkmusiken i Sverige och hel del annat i ämnet också. Läs inte allt, använd för att hitta fördjupning av något som verkar vara relevant för din jämförelse. Att vara ordentligt påläst på den svenska musiken kommer att göra det mycket lättare för dig att hitta saker att jämföra med. Det är också mycket lättare att hitta material om svensk musik än det andra land du väljer. Del 2: Jämförelse Arbetsgång - NE. Länk till National Encyklopedin finns under Favoriter i Explorer. Börja där. Kanske räcker det med det du hittar där för att få dig att spinna vidare på de jämförande frågeställningarna nedan. - Kolla upp de uppslag du får vidare på NE, Google, Altavista et c. T ex om du vill se hur ett namngivet instrument ser ut eller reda ut ett begrepp i texten du inte förstår. - Kolla även övriga flikar på landet i NE. Historia, dans, film et c. Svensk folkmusik har ju mycket med bondesamhället att göra. Kanske har ditt lands musik kommit ur militären, bommullsplantager eller risodling? - På biblioteket (ej skolans) finns det andra uppslagsverk. Lätta att slå i och hitta mer. Fastna inte i ett evigt sökande på Internet efter fakta då det är dina egna idéer och antaganden som skall utgöra stommen i det här arbetet. - Så fort du kommit igång så skicka det du har till Torbjörn för feedback. Behöver inte vara mycket, några saker som du tycker verkar vara relevanta att jämföra. Då får du feedback om hur du kan jobba vidare, vad som kan vara fruktbara spår och vad som kanske inte leder så långt och vad som kan vara andra bra uppslag. Frågeställningar: (Hjälp att komma igång, börja här, läs flera ggr.) - Musikens miljö. Ge exempel på tidpunkter och/eller situationer då musiken används. Varför har man musik vid dessa situationer tror du? Har det funnits liknande användningsområden av musiken i Sverige tror du? Hur kommer det sig? Var svenskar och dina landsmän medvetna om varandras musicerande eller har det utvecklats på varsitt håll. Kan det finnas likhet ändå? - Musikens funktion. Vilka olika funktioner kan du hitta hos musiken i landet du har valt? Kanske står detta inte klart och tydligt i det fakta du har men jämför med Sverige och fundera själv. Vad tror du musiken hade för funktion när hela byn stannade upp för att kolla in när munorgelorkestern spelade mitt under stressigaste skördetid? Man gjorde det i en ceremoni knuten till en viss tid på året skördetid. Varför en ceremoni just vit denna tid? Något med denna tid är viktigt och man kan förstå varför. Har liknade tider funnits i Sverige tror du? Har musiken haft en funktion även där? O s v. - Dans eller musikteater är också vanligt i många länder. Hur har de använts där? Kan det ha funnits något liknande i Sverige? Hade vi något annan som hade samma funktion? Et c. - Musikinstrumenten. Vilken typ av instrument verkar de använda sig av? Varför? Hur och i vilket sammanhang? Skiljer de sig mycket från de instrument vi hade? Hur? Vad

2 kan det bero på tror du? Finns det likheter? I utseende, spelteknik, byggnad, repertoar, låttyper? Et c. - Hitta vidare egna jämförelsepunkter. Bygg ut resonemang utifrån den fakta du får tillgång till. Fastna inte i att leta efter en speciell grej utan ta till vara på det du hittar. Du kan sedan använda samma sätt att bygga vidare på dina tankar, idéer och resonemang utifrån det jag skrivit ovan i de andra frågeställningarna. Ställ dig frågan varför och fundera vidare själv där du inte har fakta att tillgå. T ex Det står inte uttryckligen men jag skulle kunna tänka mig att samlingen till munorgelorkestern oftast används vid religiösa högtider, där munorgeln, som är ett gammalt tempelinstrument, står för någon slags kontakt med högre makter i en förfrågan om en god årlig skörd. Tips! - Ta gärna med bilder om de har direkt anknytning till dina iakttagande och jämförelser. Bilder av estetisk- eller utfyllnadsart lämnas med fördel kvar på nätet. - Typsnitt Times New, Verdana eller Arial, storlek 12 eller 14, normalt radavstånd för proffsigt utseende och lättas möjliga läsning. - Fastna inte i ett evigt faktasökande. Ta det du har, fatta pennan och börja fundera med ovan frågeställningar som grund. Det är dina egna idéer och antaganden som skall utgöra stommen i det här arbetet. - Läs och arbeta utifrån frågeställningarna. De anger hur ditt arbete skall läggas upp för att du skall nå gott resultat. - Fundera på tidigare arbete och vad jag sa att du skulle tänka på nästa gång för att ditt arbete skulle nå en högre nivå. - Kolla in matrisen nedan. OBS! Bakofram. Den, och mejlandet fram och tillbaka med mig, hjälper dig att få hög kvalitet på ditt arbete. Analys Analys ex. Följa arbetsbesktivning Hög nivå Du har långtgående idéer på olika områden i musiken, som du backar upp med resonemang och relevant fakta. Att kommunicera med musik har man gjort både i Sverige och mitt land. Funktionen är i många fall samma men vilka instrument man har använt har skiljt sig. I Sv. Hade vi Du sätter dig in i hur du skall angripa frågeställningarna, och bygger vidare i samma anda som dem i vidare andra jämförelser och resonemang. Du drar slutsatser och gör jämförelser som du backar upp med ett resonemang. De har använt trummor för kommunikation. Vi använde rösten när vi ropade på korna. Anledning till att det är olika/lika kan vara... Du lägger upp ditt arbete i linje med arbetsbeskrivningen. Du redogör för vad du tycker och om saker men det framgår inte varför. Ogrundade åsikter. Trummorna tror jag dom har för att slå på, men det låter ganska fånigt i mina öron Du tar delvis hänsyn till arbetsbeskrivningen med fyller ut med ej relevant fakta. Låg nivå Mest omskriven fakta. Inga egna tankar, idéer, resonemang eller ställningstaganden lyser igenom i arbetet. Dom har typ trummor och någon slags bambuflöjt. Du skriver ett arbete men tar ej hänsyn till arbetsbeskrivning eller frågeställningar.

3 Upplägg: Jämförelse svenskfolkmusik och indisk musik Allmänt Indien Torbjörn Lindberg 9:an V människosamhällen använder sig av musik. Varför? Klarar man sig inte utan? Det verkar ju inte så. Ingen folkgrupp har valt bort musik för att istället ägna sig åt annat. Varför? V människosamhällen använder sig av musik. Varför? Klarar man sig inte utan? Det verkar ju inte så. Ingen folkgrupp har valt bort musik för att istället ägna sig åt annat. Varför? Jämförelse Slutsatse Ungefär så här tänker jag mig att det skall se ut när det är klart: - Namn och klass högerjusterat - Rubrik, t ex Jämförelse svenskfolkmusik och indisk musik - Kort beskrivning av indiens musik. De viktigaste dragen. Måla upp den bild du fått av musiken och dess miljö i Indien. Skriv i löpande text och styckeindela lämpligt. - Jämförelsen. Stommen och den viktigaste delen i ditt arbete. Bör vara drygt en A4 vilket är kort så välj dina ord med omsorg. Här skall du reda ut frågeställningarna. Men skriv även här i löpande text så att vem som helst skulle kunna läsa arbetet och förstå det du skrivit utan att ha arbetsbeskrivningen. Lägg ned mycket tanke på denna del. Skriv bara personligt med frågorna i frågeställningen som grund. Kopierad text här är ett stort No! No!. - Om man vill kan man ha en sista del som man kallar Slutsats. Där kan man summera de viktigaste upptäckterna och fundera över jämförelserna i ett större perspektiv. Kanske ställa dina upptäckter i relation till frågan Varför musik?, som du redde ut i del 1. Kör hårt! /Torbjörn, Nytorp den 24 januari 2008

4 Detta vet vi om Svensk folkmusik Svensk folkmusik (Emiltiden) Började vid medeltid och framväxten av bondesamhället ca Bondesamhälle. Dog sakta ut med industrialismen. Folk flyttade in till städer, urbanisering, industriell revolutionen. Folkmusiken dog ut med bondesamhället. Hur användes musiken: Fester, gemenskap, speciella tillfällen: bröllop, dop et c. Kohorn för att signalera. Varningsignaler (vargen käkade får, pigan behövde hjälp), kommunikation med kor och andra vallpigor. Rekreation, sång under olika typ av arbeten, spel till dans o s v. Under 1970-talet blev det populärt med folkmusik igen. Men nu var musiken en konstart precis som pop och jazz. Musiken användes inte nu i samma sammanhand så då. Glad tjohej, gånglåt, hippiemusik 1970, grönavågen, Hur hittade man den igen? Inspelningar, vaxrullar, tråd Skrifter, dels historiska beskrivningar, upptäckningar av musik = noter. En del gamla gubbar och tanter hade fragment av traditionen från sin ungdom. Folkmusiken inte notbunden, den var gehörsmusik. Muntlig tradition. Influenser kom även utifrån, idéer skapades om att man kanske hade en egen musik? Nationalromantik. Influenser utifrån finska gränsen, gammelsvensk byggd Estland, Norge, sjömån, Brittiska öarna et c. Fånig klädsel stora kjolar, tofsar, mössor. Tajta byxor. Orsak? Mode, snyggt i dansen, uppseendeväckande. När? Det var den tidens fest-/finklädsel helt enkelt. Nuförtiden tävlingar och uppvisningar med samma klädsel. Instrument Mungiga Kulning, lalning, kaukning Kohorn Dragspel Fiol Flöjter Nyckelharpa Cittra Säckpipa Mandolin / Mandola Vevlira / 9:an Asbetsplåstren

5 Svensk folkmusik Definition: Den musik som spelades, sjöngs et c i det gamla svenska bondesamhället. Typ medeltid och fram till att denna samhällsform dog ut. Det gjorde den successivt med industrialismens intåg under slutet av 1800-talet/början av 1900-talet. Detta ändrade förutsättningarna för musiken. All typ av musik som figurerade i detta samhälle definierar vi härmed som svensk folkmusik. Vad var musiken - Dans och festmusik. Spelmän. - Visor av olika typ, som användes för underhållning, tidsfördriv, hålla takten i olika uppgifter o Handlade om saker som hänt. o Kärlek i olika former. o Våld, hat, död, livsfrågor, filosofi. o Snappsvisor. o Snuskvisor et c - Spelmän o Fiol. o Nyckelharpa. o Dragspel, kom senare än de övriga. Sent 1800-tal och hade ackord. o Mungiga. o Säckpipa. o Flöjter. Omgivningen, bondesamhället - Höt tog slut. - Djuren tog av en ung piga ut på sommarbete, ej på närliggande ängar. - Ny vinterföda producerades på gården under sommaren då korna var borta. När bondesamhället dog - Nedteckningar. Noter av den gamla musiken. Den svenska folksjälen. Hur var den? Detta påverkade i vissa fall nedtecknandet. Var det mest glada schottisar eller tunga polskor som skrevs ned för att de var de som mest stämde överens med hur man ville se på Sverige. (Nationalromatik, väsen och knytt, tallar och furor et c) - Inspelningar. o Vaxrullar. o Trådinspelningar. Föregångare till kasettbandet vad hände - Återuppväckning.Reinkarnation. - Hippies, flytta ut till landet. Flowerpower, droger alla kunde spela fiol. /Baconbrallorna

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Guide för nätdejting. AV: Dennis Danielsson

Guide för nätdejting. AV: Dennis Danielsson Guide för nätdejting AV: Dennis Danielsson I den här guiden kommer jag att beröra de viktigaste delarna av nätdejting för att ge dig så bra hjälp som möjligt i ditt nätdejtande. I mina exempel kommer jag

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2.Steg 1 Kartlägg behov...5 2.1.Kontakt 1 - Mejla...6 2.2.Mall för mejlutskick...6 2.3.Respons...7 2.4.Kontakt 2 Ringa

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Eddie the Worldsaver

Eddie the Worldsaver Eddie the Worldsaver Eddie är en konceptlösning som hjälper oss att minska energiförbrukningen genom att förändra våra beteenden. Att nå en bred folkgrupp är mer effektivt än att tillverka en produkt som

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera LYSTRING FÖRETAGARE: När du upptäcker de här hemligheterna kan du få fler kunder på en månad än vad du nu får på ett helt år! Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Länkar är webbens syre

Länkar är webbens syre the better job you do at sending people away, the more they come back. Publish2 blog 1 7 Länkar är webbens syre Det som fundamentalt skiljer webben från alla andra ställen där du kan publicera är länkarna.

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter I det här materialet ingår webbtexter och riktlinjer för hur du kan skriva webbtexter, så att de blir konsekventa och tydliga. Texterna kan du använda

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation Att tala så att de lyssnar 23.1 23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation av Richard Nordberg Avdelningen för språk och kommunikation, KTH 23.1 Inledning Muntlig presentation har

Läs mer

Vägen till examen. en resa varje revisor måste göra. 20 Balans. Balans Fokus: revisorsprovet. Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst.

Vägen till examen. en resa varje revisor måste göra. 20 Balans. Balans Fokus: revisorsprovet. Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst. Balans Fokus: revisorsprovet Vägen till examen en resa varje revisor måste göra Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst. Att vara väl förberedd är ett måste för att det ska gå vägen, men knappast

Läs mer