Projektet växer! ARKITEKTUR. Viktoria Ernstsson Caroline Pirotais. «En plats för att köpa, sälja, odla och smaka på närproducerad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektet växer! ARKITEKTUR. Viktoria Ernstsson Caroline Pirotais. «En plats för att köpa, sälja, odla och smaka på närproducerad"

Transkript

1 Projektet växer! Viktoria Ernstsson Caroline Pirotais «En plats för att köpa, sälja, odla och smaka på närproducerad mat» ARKITEKTUR Masterprogram Design for Sustainable Development 2013/2014 TIDAHOLM - Lokal hållbarhet och regionala samband Designstudio del B / Fördjupningsprojekt Viktoria Ernstsson och Caroline Pirotais Projektet växer!

2 2-37

3 Projektet växer! 3-37

4 4-37 Projektet växer! Från busstationen till Torget. Ett stråk på 500 meter, omgivet av trädgårdar, träd, miljövänliga hus och närodlad mat. En självklar nod i framtida Tidaholm. ÅR ETT ARBETE AV PLATS 2013/2014 Viktoria / Caroline Tidaholm, Sweden 6- Introduktion 8- Mål för Tidaholm 9- Mål för vårt projekt 10- Vad finns i Tidaholm idag? 11- Vårt Projekt 12- Platsen 14- Fotografier 16- Inspiration 15- Koncept 18 - Tidslinje 20- Process Projektet i helhet 24- Plan 26- Sektion 28- Byggnaderna 29-Flygperspektiv 30 - Modellen 32 - Modellen 34 - Slutord 35- Tack 36- Referenser Vy från busstationen

5 5-37

6 6-37 Introduktion Utgångspunkt Utgångspunkten i detta projekt är ett faktum: Mänskligheten använder mer resurser än vad jorden kan förse den med. Miljökatatastroferna avlöser varandra samtidigt som mängden föroreningar och utsläpp stiger. Befolkningsmängden ökar och de resurser som finns fördelas ojämlikt. Vi står tillsammans inför stora utmaningar. För att skapa en hållbar framtid måste vi alla ändra på vårt beteende och vårt sätt att leva. Omställningen är nödvändig och vi kommer behöva att anpassa oss. Syftet med vårt projekt är att stötta denna förändring. Ett studentprojekt Vårt projekt är en del av ett större projekt; kursen «Lokal hållbarhet och regionala samband: Tidaholm». Som arkitekt- och planeringsstudenter från Chalmers har vi analyserat olika scenarios för de kommande årtionden, och därefter föreslagit flera sätt för Tidaholm att utvecklas. Globala trender I kursen har vi analyserat lokala och globala trender för att försöka förutsäga framtiden. Några trender som vi anser viktiga för vårt projekt (som delvis handlar om matproduktion) är «Den ökande befolkningsmängden» och «Peak oil». Dessa trender indikerar att efterfrågan på mat kommer att stiga precis som priset på importerad mat. Att stötta lokal matproduction är därför viktigt för att trygga den framtida tillgången till mat, det är en fråga om matsäkerhet. Hållbarhet Vårt projekt främjar hållbar utveckling på flera olika sätt. Först och främst handlar det om produktionen av närodlad mat. Att äta närodlat är ett hållbart val. Det bidrar till minskade transporter och därigenom mindre utsläpp. Genom att välja närodlat stöttas oftast inte heller det storskaliga, miljöovänliga jordbruket samt det energikrävande logistiksystemet som maten idag slussas genom. I vårt projekt kommer konsumenterna närmre matproduktionen vilket gör att de lättare ser konsekvenserna av sina val och dessutom kan ställa krav på jordbruket. En anna viktig aspekt är den sociala hållbarheten. Att köpa råvaror direkt från de lokala matproducenterna skapar interaktion och är trevligare än att serva sig själv i ett snabbköp. Vidare är byggnaderna i projektet designade för att vara hållbara. 60 cm tjocka väggar som är uppbyggda av halmbalar ger, tillsammans med återanvänt fasadmaterial, billiga och energieffektiva byggnader. Vi har strävat efter att använda oss av passiva lösningar. Vårt projekt är inte endast designat som ett svar på klimatförändringen. Ambitionen att skapa ett trevligt kavarter för gående, cyklande och för invånarna i Tidaholm är en lika stor drivkraft.

7 We are facing great challenges, and we have to be part of the evolution. Our project is a part of a bigger adaptation strategie.

8 8-37 Mål för Tidaholm Följande mål har tagits fram tillsammans i vår kurs. De kontretiserar visionen av ett hållbart Tidaholm. Mat som konsumeras i Tidaholm är till största möjliga mån producerad ekologiskt i regionen. I Tidaholm möts människor från olika socio-ekonomiska grupper och olika generationer för ömsesidigt lärande. Tidaholmarnas genomsnittliga ekologiska fotavtryck är under 1 (inte mer än en planet) har Tidaholm en variation av gröna företag som stödjer lokal produktion och ekonomi. Alla byggnader, vare sig nybyggda, använda eller ombyggda, har både kulturhistoria och energikonsumtion i åtanke.

9 Mål för vårt projekt 9-37 Följande mål har tagits fram specifikt för detta projekt för att försäkra att projektet strävar i samma riktning som hela Tidaholm. Projektet stöttar ekologisk och lokal odling, det blir en marknadsplats för mat och inspirerar människor till att odla egen mat. Platsen är en mötesplats i Tidaholm där man kan odla, köpa, äta mat men också bara umgås med andra. Projektet stöttar en hållbar livsstil genom att, till exempel, göra det lättare att köpa närodlad mat. Projektet fungerar som en injektion för att uppmärksamma ämnet hållbar utveckling. Det är ett steg framåt för en resilient ekonomi genom att stötta småskalig och grön verksamhet. Vårt projekt konsumerar så lite energi som möjligt, arkitekturen är både nutida och traditionell samt inspirerar till hållbart byggande.

10 10-37 Vad finns i Tidaholm idag? Naturresursen Tidaholm är omgivet av bördig jord och kommunen har goda möjligheter att bli självförsörjande gällande mat. Idag domineras dock jordbruket av storskaliga gårdar med liten mångfald av produkter. Detta är en anledning till att mycket av den konsumerade maten i Tidaholm är importerad. Marknaden Varje onsdag och lördag hålls en marknad på Gamla Torget. Detta är en hundraårig tradition som är väldigt uppskattad. Marknaden samlar mycket människor men utbudet består mest av kläder och inte så mycket utav mat. Det småskaliga jordbruket I Tidaholm finns ett nätverk av småskaliga matproducenter som heter Närproducerat Tidaholm. De involverade jordbrukarna säljer närodlad mat dels på marknaden och dels på sina gårdar. Vi vill stödja deras verksamhet men också koncentrera den till centrala Tidaholm för att göra närodlad mat mer tillgänglig och synlig för konsumenterna. Efterfrågan Genom att fråga invånare i Tidaholm och anställda på Coop och Ica har vi fått uppfattningen att efterfrågan på närproducerad mat är stor. Viljan att välja närproducerat finns men konsumenterna vill att maten ska vara mer tillgänglig samt billigare.

11 Vårt Projekt Länken och maten Projektet är ett steg i riktning mot ett självförsörjande Tidaholm gällande matproduktion. Det handlar om att skapa en central arena tillägnad ekologisk och närproducerad mat. En plats för att köpa, sälja, odla och smaka på närproducerat! En annan ambition är att länka ihop Gamla Torget med busstationen genom ett nytt stråk. Detta för att skapa en attraktiv entré till stadskärnan ifrån den nod som förmodligen kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Dessa två huvudfrågor, länken och den närodlade maten, möts i vårt projekt för att berika varandra. Vårt förslag ska också stötta den existerande marknaden, uppmuntra nätverk av människor intresserade av odling och stärka kontakten mellan konsumenter och producenter. Vidare ska det inspirera människor att arbeta för ett hållbart samhälle.

12 12-37 Platsen Vårt projekt ska bjuda in människor till att konsumera närproducerad mat och ge dem verktygen till att själva odla. För att det ska bli lika lätt att handla är det viktigt att projektet placeras centralt och tillgängligt. Närheten till övriga matbutiker såsom ICA och Coop underlättar också för konsumenterna. Västra Drottningvägen är huvudgatan i Tidaholm. I anslutning till den, precis bredvid Tidaholms hjärta, Gamla Torget, finns en plats som vi anser lämplig för vårt projekt. Idag består den av parkeringsplatser och att omvandla några av dessa till mer hållbara funktioner är inget problem då det finns gott om parkeringsplatser i Tidaholm. Ica Platsen är också belägen mitt i mellan busstationen och stadskärnan. Vid besök i Tidaholm såg vi en möjlighet och bestämde oss för att ge projektet ännu en ambition: Att skapa en attraktiv entré till staden. Gamla Torget vänder idag «ryggen» åt busstationen.

13 13-???? Gamla Torget Busstation Turist Info. Huvudfokus Ungdoms gård Västra Drottningvägen Coop

14 14-37 Platsen Fotografier Huvudfokus

15 15-37 Panorama, Gamla Torget Panorama, Turistkontoret > COOP. Orienteringskarta

16 16-37 Inspiration Lärjeåns Kafé & Trädgårdar i Angered, Sverige Brive-La-Gaillarde inomhusmarknad, Frankrike Glasets Hus, Limmared, Sverige Sundsvall, Sverige - Urbana möbler Strasbourg julmarknad

17 Koncept Stötta den befintliga marknaden. Stärka kontakten mellan konsumenter och lokala producenter. Uppmuntra nätverk av människor intresserade av odling. Skapa en miljö med skiftande rumsligheter och atmosfärer. Designa en attraktiv entré till stadskärnan. Inspirera människor att arbeta för ett hållbart samhälle.

18 18-37 Småskaliga matproducenter fortsätter att samarbeta genom, för exempel, Närproducerat Tidaholm. De startar upp nya evenemang och expanderar de befintliga såsom Matfestivalen, Bondens Dag, Matrallyt o.s.v. Tidslinje ( ) Följande tidslinje visar processen i vårt projekt, hur det kan växa fram under de närmsta femton åren. Det är viktigt att processen inleds med att skapa en god atmosfär för att uppmuntra till dialog och kunskapsutbyte. När interaktionen mellan de lokala producenterna, kommunen och invånarna växer, då växer även projektet. Därför har varje steg inte ett precist datum. Vi föreställer oss sex steg. I det 1. Expandera evenemangen sista har projektet utvecklats till ett aktiverat, trevligt och hållbart område. Förhoppningsvis fortsätter projektet att växa och utvecklas även därefter. De lokala producenterna samordnar sin försäljning av matvoror. De säljer tillsammans på marknaden. 2. Samordna försäljningen 3. Starta upp byggprojektet Uppstart genom möten, samordning och planering. 4.a. Bygg länken och växthuset Kommunen investerar i stråket genom att bygga länken som består av en trästruktur och en tydlig markbearbetning. Samtidigt byggs det gemensamma växthuset tillsammans med de locala producenterna.. 4.b. Börja odla! De lokala producenterna förbereder jorden för odling och under en sommar startar de upp projektet genom att odla tillsammans med invånarna. Idag

19 19-37 Nu har platsen blivit aktiverad. Producenter möter konsumenter, synergier uppstår. 5. Bygg kaféet 6. En butik för närodlat Projektet är utformat för att kunna fortsätta att växa med Nästa steg är att bygga ett Tiden är mogen för en gemensam butik som säljer de lokala fler aktiviteter kopplade till café (med tillhörande växthus) hållbar utveckling. Nya små av återvunnet material och matproducenternas produkter. byggnader kan byggas och fler av halmbalar. Fackmän, lokala Marknaden, med ett ökat utbud parkeringsplatser kan omvandlas till odlinglotter. producenter och engagerade av matvaror, kan nu expandera invånare bygger tillsammans. på ytan i direkt anslutning till butiken. Om 15 år

20 20-37 Process...

21 21-37

22 22-37 Projektet i helhet Här finns en stor gemensam trädgård där Tidaholmarna kan lära sig odla. En välavgränsad yta som passar utmärkt för ett kafé. Det är en fin plats att sitta och njuta av solen och prata med folk som passerar. Uteservering kan utvecklas på båda sidor om länken. Den här platsen är väl sammankopplad med Gamla Torget, både visuellt och fysiskt genom «vårt» stråk. Den är också i direkt anslutning till butiken. Det är en lämplig marknadsplats på onsdagar och lördagar för närodlad mat. Trästrukturer, markbearbetning och ett belyst stråk kommer att välkomna och leda besökare från busstationen till Gamla Torget. Ett nytt sätt att dela av Gamla Torget. Istället för att ge plats till bilar vill vi introducera växtlighet och en lekplats för barn. Vår länkstruktur avslutas här. Några taxibilar kan parkera här i anslutning till Turistinformationen. De kan också använda parkeringen väster om undomsgården.

23 23-37 Gamla Torget B Turist Info. Kafé Ungdomsgård A Växthus Flex. Butik A Västra Drottningvägen B Coop 0 30m N

24 24-37 Plan (1:200) Butiken Här kan de lokala producenterna sälja sina produkter. Butiken drivs av matproducenterna själva och vi föreslår att de turas om att stå i butiken. Detta för att konsumenterna ska kunna möta flera olika producenter. Här ska Tidaholmarna kunna köpa närodlat men även få tips om råvaror, odling och matlagning. TURIST - INFORMATION Kaféet En mysig mötespunkt för både Tidaholmare och besökare. Här kan man avnjuta en lunch eller fika gjord på närodlade råvaror. I växthuset, som är direkt kopplat till kaféet, odlas grönsaker till serveringen. Det fungerar även som en förlängning av kaféet på sommaren såsom på vintern, då är växthuset är uppvärmt av två stora eldstäder. Växthuset och trädgårdarna Här kan Tidahomarna odla grönsaker och rotfrukter. Syftet med växthuset är också att att lära ut odling genom t.ex. kurser, workshops eller genom samarbete med skolor. Att kunna odla både inomhus och utomhus möjliggör en mångfald av växtsorter. CYKEL- SKJUL

25 SOP. FÖRRÅD KAFÉ ELDSTÄDER VÄXTHUS FLEXIBEL YTA BUTIK N 0 5m

26 26-37 Sektion (1:200) 0 5m När man passerar längs med huvudgatan i Tidaholm (Västra Drottningvägen) uppfattar man projektet enligt vyn nedan. Genom små passager skymtas trädgården och kaféet. Växthuset är placerat i förgrunden för att väcka uppmärksamhet och intresse. Längs vägen, mellan växthuset och butiken finns också en liten byggnad som innehåller en flexibel yta. Denna byggnad kan engagerade Tidaholmare hyra för att genomföra projekt eller driva småskalig verksamhet. Byggnaderna är även placerade med tanke på solläge, en viktig parameter för att skapa ett attraktivt klimat. Elevation A-A

27 27-37

28 28-37 Byggnaderna Byggnaderna byggs utav halmbalar och en träkonstruktion. Detta är ett enkelt, miljövänligt och billigt sätt att bygga. Mycket av materialet som används i de nya byggnadera är återvunnet från övergivna villor och gårdar. Till exempel kan träpanel och tegel användas till fasaderna. Taken är täckta med ett tjockt lager av vegetation. Det tar hand om dagvattnet samt ökar den biologiska mångfalden i staden. Sektion B-B

29 Flygperspektiv 29-37

30 30-37 Vy från Gamla Torget

31 Vy från söder 31-37

32 32-37 Vy från ungdomsgården

33 Vy från ovan 33-37

34 34-37 Slutord Detta projekt är först av allt ett projekt för Tidaholm, i Tidaholm. Styrkorna i staden, såsom det starka sociala nätverket, är en utmärkt utgångspunkt samt en förutsättning för genomförandet av «Projektet växer!». I början av projektet behövs stöd och engagemang från både kommun och invånare men i takt med att grödorna gror, växer projektet och dynamiken förstärks i staden. Projektet kommer också att uppmuntra en ny sorts ekonomi, baserad på småskalighet och lokala resurser. Vårt projekt är ett steg i riktning mot hållbar utveckling. Vi tror att Tidaholm har förutsättningar, och bör sträva mot, att utveckla ett hållbart samhälle.

35 Tack Först och främst vill vi tacka Tidaholms kommun och invånarna i Tidaholm för ert vänliga mottagande och engagemang. Vi vill också tacka Sarah Sardari och Anders Kyrkander för era tips och råd i processen. Ett speciellt tack vill vi rikta till Jonas och Sanna Ringqvist för att ni delat med er av idéer och kunskap. Extra tack för att ni bjöd in oss till er gård och visade oss hur ett småskaligt jordbruk kan fungera. Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare John samt hela lärargruppen, Annika, Björn, Lisa och Lena.

36 36-37 Referenser Litteratur J. ZIMMERMAN & E. PACHICH (2001), Mainstreaming sustainable architecture : Casa de Paja, High Desert Press. B.STEEN, A. SWENTZELL STEEN, W.J. BINGHAM (2005), Small Strawbale, Natural Homes Projects & Designs, Salt Lake city, Gibbs Smith Publisher. B.STEEN, A.SWENTZELL STEEN, D. BAINBRIDGE, D.EISENBERG (1994), Chelsea, Chelsea Green publishing company Hemsidor (12/18/2013) (12/18/2013) Fotografier Strasbourg julmarknad : partir-entre-amis.fr Sundsvall : Google map picture Glasets Hus, Limmared : Lärjeåns Kafé & Trädgårdar i Angered : Brive-La-Gaillarde inomhusmarknad : Jean-Michel Bertasi Tidaholm-fotografier : Viktoria Ernstsson och Caroline Pirotais

37

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPERJOHANSSON JOEL BERGE 2011

Läs mer

FÖRNYELSE AV DEN GAMLA SKOLAN I TIDAHOLM Gemensamhetsboende i en oanvänd byggnad, Kungsbroskolan

FÖRNYELSE AV DEN GAMLA SKOLAN I TIDAHOLM Gemensamhetsboende i en oanvänd byggnad, Kungsbroskolan FÖRNYELSE AV DEN GAMLA SKOLAN I TIDAHOLM Gemensamhetsboende i en oanvänd byggnad, Kungsbroskolan 2 Den gamla skolan byggd på 1800-talet befinner sig i Tidaholms stadskärna, nära Tidan. Den vackra tvåvåningsbyggnaden

Läs mer

MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR

MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR ABSTRACT ABSTRAKT This project is exploring how planning and architecture can help create a more integrated and unified society in the local context of Vänersborg,

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

GRÅBO CENTRUM BLANDADE LÄGENHETER I ELLER HUR MAN VÄCKER TORGET TILL LIV ARKITEKTUR

GRÅBO CENTRUM BLANDADE LÄGENHETER I ELLER HUR MAN VÄCKER TORGET TILL LIV ARKITEKTUR BLANDADE LÄGENHETER I GRÅBO CENTRUM ELLER HUR MAN VÄCKER TORGET TILL LIV ARKITEKTUR Chalmers arkitektur Masterprogram Design for Sustainable Development 2011/2012 Design studio Planning and Design for

Läs mer

Göteborgs lokala handlingsplan för. Hållbar mat. Foto: Johan Wingborg, Emma Naqvi. Illustration: Jenny Olofsson. www.goteborg.se

Göteborgs lokala handlingsplan för. Hållbar mat. Foto: Johan Wingborg, Emma Naqvi. Illustration: Jenny Olofsson. www.goteborg.se Göteborgs lokala handlingsplan för Hållbar mat Foto: Johan Wingborg, Emma Naqvi. Illustration: Jenny Olofsson www.goteborg.se Förord Detta är en handlingsplan för hur vi i Göteborgs Stad ska arbeta med

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Don t Panic it s Organic!

Don t Panic it s Organic! Don t Panic it s Organic! VERKTYGSLÅDAN Konkreta tips och verktyg för att integrera miljö i föreningar och organisationer Fokus Miljö OM FOKUS MILJÖ IKU Fokus Miljö är en oberoende lokalgrupp till föreningen

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Karin Backlund Lina Jonsdotter Hannah Larqvist Sofia Park

Karin Backlund Lina Jonsdotter Hannah Larqvist Sofia Park NASTA: O NERED Karin Backlund Lina Jonsdotter Hannah Larqvist Sofia Park Stort tack till alla som tagit sig tid att prata med oss och bidragit till vårt projekt. Ett särskilt tack till Katarina Frändberg,

Läs mer

Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE

Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE Teknologiekandidatprogrammet Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Byggteknik Institutionen för Arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Förslag till Program för stadsodling i Falun

Förslag till Program för stadsodling i Falun falun.se/ Dnr: T&F 00/-0 Boverksnr: -0/0 Slutrapport Projekt Från gruva till grönsak Förslag till Program för stadsodling i Falun 0-- Genom odling i stadens parker kan den lokala produktionen av grönsaker

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Byggemenskaper Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Joakim Jansson & Robert Trell Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen.

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen. The Line Atlas Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 6 introduktion - skanska 8 trender & tendenser 14 Arkitema Architects 16 Doc Piazza 20 Fojab 24 ID kommunikation

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

- AFFÄRSPLAN - Camp Creative

- AFFÄRSPLAN - Camp Creative - AFFÄRSPLAN - Camp Creative 2014 1 Innehållsförteckning Affärsidé...2 Vision och målsättning...3 Organisation...4 Beskrivning av koncept...5 Målgrupp...6 Konkurrenter... 7 Marknadsföring...7 Marknadsundersökning...

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842 Kungälvsmat Slutrapport Jornalnummer: 2010-7842 Slutrapport Kungälvsmat Innehållsförteckning Slutrapport Kungälvsmat 2 1. Redovisning av projektet Kungälvsmat 3 1.1 Journalnummer 3 1.2 Stödmottagare 3

Läs mer

SLUTRAPPORt Ett hållbart Nacka för fler. Ett hållbart Nacka för fler

SLUTRAPPORt Ett hållbart Nacka för fler. Ett hållbart Nacka för fler Ungt inflytande 2015 SLUTRAPPORT Ett hållbart Nacka för fler 1 Innehåll FÖRORD...3 ÅRETS TEMA ETT HÅLLBART NACKA FÖR FLER...4 MÅNGFALD I PRAKTIKEN...5 Uppdragsbeskrivning...6 Idé 1: Hop on Nacka en upplevelsebuss

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Hållbar konsumtion Globala, nationella & lokala perspektiv på hur detta kan uppnås

Hållbar konsumtion Globala, nationella & lokala perspektiv på hur detta kan uppnås J ÖNKÖPING I NTERNATIONAL B USINESS S CHOOL JÖNKÖPING UNIVERSITY Hållbar konsumtion Globala, nationella & lokala perspektiv på hur detta kan uppnås B- uppsats i statsvetenskap Författare: Kajsa Hansson

Läs mer

mikom miljö kommunikation

mikom miljö kommunikation mikom miljö kommunikation lonngren@mikom.se www.mikom.se 0142-58145 Mats Lönngren 060424 Reflektioner om Hållbar utveckling Väst Denna pm är reflektioner kring Hållbar Utveckling Väst (HUT Väst), efter

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer