Projektet växer! ARKITEKTUR. Viktoria Ernstsson Caroline Pirotais. «En plats för att köpa, sälja, odla och smaka på närproducerad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektet växer! ARKITEKTUR. Viktoria Ernstsson Caroline Pirotais. «En plats för att köpa, sälja, odla och smaka på närproducerad"

Transkript

1 Projektet växer! Viktoria Ernstsson Caroline Pirotais «En plats för att köpa, sälja, odla och smaka på närproducerad mat» ARKITEKTUR Masterprogram Design for Sustainable Development 2013/2014 TIDAHOLM - Lokal hållbarhet och regionala samband Designstudio del B / Fördjupningsprojekt Viktoria Ernstsson och Caroline Pirotais Projektet växer!

2 2-37

3 Projektet växer! 3-37

4 4-37 Projektet växer! Från busstationen till Torget. Ett stråk på 500 meter, omgivet av trädgårdar, träd, miljövänliga hus och närodlad mat. En självklar nod i framtida Tidaholm. ÅR ETT ARBETE AV PLATS 2013/2014 Viktoria / Caroline Tidaholm, Sweden 6- Introduktion 8- Mål för Tidaholm 9- Mål för vårt projekt 10- Vad finns i Tidaholm idag? 11- Vårt Projekt 12- Platsen 14- Fotografier 16- Inspiration 15- Koncept 18 - Tidslinje 20- Process Projektet i helhet 24- Plan 26- Sektion 28- Byggnaderna 29-Flygperspektiv 30 - Modellen 32 - Modellen 34 - Slutord 35- Tack 36- Referenser Vy från busstationen

5 5-37

6 6-37 Introduktion Utgångspunkt Utgångspunkten i detta projekt är ett faktum: Mänskligheten använder mer resurser än vad jorden kan förse den med. Miljökatatastroferna avlöser varandra samtidigt som mängden föroreningar och utsläpp stiger. Befolkningsmängden ökar och de resurser som finns fördelas ojämlikt. Vi står tillsammans inför stora utmaningar. För att skapa en hållbar framtid måste vi alla ändra på vårt beteende och vårt sätt att leva. Omställningen är nödvändig och vi kommer behöva att anpassa oss. Syftet med vårt projekt är att stötta denna förändring. Ett studentprojekt Vårt projekt är en del av ett större projekt; kursen «Lokal hållbarhet och regionala samband: Tidaholm». Som arkitekt- och planeringsstudenter från Chalmers har vi analyserat olika scenarios för de kommande årtionden, och därefter föreslagit flera sätt för Tidaholm att utvecklas. Globala trender I kursen har vi analyserat lokala och globala trender för att försöka förutsäga framtiden. Några trender som vi anser viktiga för vårt projekt (som delvis handlar om matproduktion) är «Den ökande befolkningsmängden» och «Peak oil». Dessa trender indikerar att efterfrågan på mat kommer att stiga precis som priset på importerad mat. Att stötta lokal matproduction är därför viktigt för att trygga den framtida tillgången till mat, det är en fråga om matsäkerhet. Hållbarhet Vårt projekt främjar hållbar utveckling på flera olika sätt. Först och främst handlar det om produktionen av närodlad mat. Att äta närodlat är ett hållbart val. Det bidrar till minskade transporter och därigenom mindre utsläpp. Genom att välja närodlat stöttas oftast inte heller det storskaliga, miljöovänliga jordbruket samt det energikrävande logistiksystemet som maten idag slussas genom. I vårt projekt kommer konsumenterna närmre matproduktionen vilket gör att de lättare ser konsekvenserna av sina val och dessutom kan ställa krav på jordbruket. En anna viktig aspekt är den sociala hållbarheten. Att köpa råvaror direkt från de lokala matproducenterna skapar interaktion och är trevligare än att serva sig själv i ett snabbköp. Vidare är byggnaderna i projektet designade för att vara hållbara. 60 cm tjocka väggar som är uppbyggda av halmbalar ger, tillsammans med återanvänt fasadmaterial, billiga och energieffektiva byggnader. Vi har strävat efter att använda oss av passiva lösningar. Vårt projekt är inte endast designat som ett svar på klimatförändringen. Ambitionen att skapa ett trevligt kavarter för gående, cyklande och för invånarna i Tidaholm är en lika stor drivkraft.

7 We are facing great challenges, and we have to be part of the evolution. Our project is a part of a bigger adaptation strategie.

8 8-37 Mål för Tidaholm Följande mål har tagits fram tillsammans i vår kurs. De kontretiserar visionen av ett hållbart Tidaholm. Mat som konsumeras i Tidaholm är till största möjliga mån producerad ekologiskt i regionen. I Tidaholm möts människor från olika socio-ekonomiska grupper och olika generationer för ömsesidigt lärande. Tidaholmarnas genomsnittliga ekologiska fotavtryck är under 1 (inte mer än en planet) har Tidaholm en variation av gröna företag som stödjer lokal produktion och ekonomi. Alla byggnader, vare sig nybyggda, använda eller ombyggda, har både kulturhistoria och energikonsumtion i åtanke.

9 Mål för vårt projekt 9-37 Följande mål har tagits fram specifikt för detta projekt för att försäkra att projektet strävar i samma riktning som hela Tidaholm. Projektet stöttar ekologisk och lokal odling, det blir en marknadsplats för mat och inspirerar människor till att odla egen mat. Platsen är en mötesplats i Tidaholm där man kan odla, köpa, äta mat men också bara umgås med andra. Projektet stöttar en hållbar livsstil genom att, till exempel, göra det lättare att köpa närodlad mat. Projektet fungerar som en injektion för att uppmärksamma ämnet hållbar utveckling. Det är ett steg framåt för en resilient ekonomi genom att stötta småskalig och grön verksamhet. Vårt projekt konsumerar så lite energi som möjligt, arkitekturen är både nutida och traditionell samt inspirerar till hållbart byggande.

10 10-37 Vad finns i Tidaholm idag? Naturresursen Tidaholm är omgivet av bördig jord och kommunen har goda möjligheter att bli självförsörjande gällande mat. Idag domineras dock jordbruket av storskaliga gårdar med liten mångfald av produkter. Detta är en anledning till att mycket av den konsumerade maten i Tidaholm är importerad. Marknaden Varje onsdag och lördag hålls en marknad på Gamla Torget. Detta är en hundraårig tradition som är väldigt uppskattad. Marknaden samlar mycket människor men utbudet består mest av kläder och inte så mycket utav mat. Det småskaliga jordbruket I Tidaholm finns ett nätverk av småskaliga matproducenter som heter Närproducerat Tidaholm. De involverade jordbrukarna säljer närodlad mat dels på marknaden och dels på sina gårdar. Vi vill stödja deras verksamhet men också koncentrera den till centrala Tidaholm för att göra närodlad mat mer tillgänglig och synlig för konsumenterna. Efterfrågan Genom att fråga invånare i Tidaholm och anställda på Coop och Ica har vi fått uppfattningen att efterfrågan på närproducerad mat är stor. Viljan att välja närproducerat finns men konsumenterna vill att maten ska vara mer tillgänglig samt billigare.

11 Vårt Projekt Länken och maten Projektet är ett steg i riktning mot ett självförsörjande Tidaholm gällande matproduktion. Det handlar om att skapa en central arena tillägnad ekologisk och närproducerad mat. En plats för att köpa, sälja, odla och smaka på närproducerat! En annan ambition är att länka ihop Gamla Torget med busstationen genom ett nytt stråk. Detta för att skapa en attraktiv entré till stadskärnan ifrån den nod som förmodligen kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Dessa två huvudfrågor, länken och den närodlade maten, möts i vårt projekt för att berika varandra. Vårt förslag ska också stötta den existerande marknaden, uppmuntra nätverk av människor intresserade av odling och stärka kontakten mellan konsumenter och producenter. Vidare ska det inspirera människor att arbeta för ett hållbart samhälle.

12 12-37 Platsen Vårt projekt ska bjuda in människor till att konsumera närproducerad mat och ge dem verktygen till att själva odla. För att det ska bli lika lätt att handla är det viktigt att projektet placeras centralt och tillgängligt. Närheten till övriga matbutiker såsom ICA och Coop underlättar också för konsumenterna. Västra Drottningvägen är huvudgatan i Tidaholm. I anslutning till den, precis bredvid Tidaholms hjärta, Gamla Torget, finns en plats som vi anser lämplig för vårt projekt. Idag består den av parkeringsplatser och att omvandla några av dessa till mer hållbara funktioner är inget problem då det finns gott om parkeringsplatser i Tidaholm. Ica Platsen är också belägen mitt i mellan busstationen och stadskärnan. Vid besök i Tidaholm såg vi en möjlighet och bestämde oss för att ge projektet ännu en ambition: Att skapa en attraktiv entré till staden. Gamla Torget vänder idag «ryggen» åt busstationen.

13 13-???? Gamla Torget Busstation Turist Info. Huvudfokus Ungdoms gård Västra Drottningvägen Coop

14 14-37 Platsen Fotografier Huvudfokus

15 15-37 Panorama, Gamla Torget Panorama, Turistkontoret > COOP. Orienteringskarta

16 16-37 Inspiration Lärjeåns Kafé & Trädgårdar i Angered, Sverige Brive-La-Gaillarde inomhusmarknad, Frankrike Glasets Hus, Limmared, Sverige Sundsvall, Sverige - Urbana möbler Strasbourg julmarknad

17 Koncept Stötta den befintliga marknaden. Stärka kontakten mellan konsumenter och lokala producenter. Uppmuntra nätverk av människor intresserade av odling. Skapa en miljö med skiftande rumsligheter och atmosfärer. Designa en attraktiv entré till stadskärnan. Inspirera människor att arbeta för ett hållbart samhälle.

18 18-37 Småskaliga matproducenter fortsätter att samarbeta genom, för exempel, Närproducerat Tidaholm. De startar upp nya evenemang och expanderar de befintliga såsom Matfestivalen, Bondens Dag, Matrallyt o.s.v. Tidslinje ( ) Följande tidslinje visar processen i vårt projekt, hur det kan växa fram under de närmsta femton åren. Det är viktigt att processen inleds med att skapa en god atmosfär för att uppmuntra till dialog och kunskapsutbyte. När interaktionen mellan de lokala producenterna, kommunen och invånarna växer, då växer även projektet. Därför har varje steg inte ett precist datum. Vi föreställer oss sex steg. I det 1. Expandera evenemangen sista har projektet utvecklats till ett aktiverat, trevligt och hållbart område. Förhoppningsvis fortsätter projektet att växa och utvecklas även därefter. De lokala producenterna samordnar sin försäljning av matvoror. De säljer tillsammans på marknaden. 2. Samordna försäljningen 3. Starta upp byggprojektet Uppstart genom möten, samordning och planering. 4.a. Bygg länken och växthuset Kommunen investerar i stråket genom att bygga länken som består av en trästruktur och en tydlig markbearbetning. Samtidigt byggs det gemensamma växthuset tillsammans med de locala producenterna.. 4.b. Börja odla! De lokala producenterna förbereder jorden för odling och under en sommar startar de upp projektet genom att odla tillsammans med invånarna. Idag

19 19-37 Nu har platsen blivit aktiverad. Producenter möter konsumenter, synergier uppstår. 5. Bygg kaféet 6. En butik för närodlat Projektet är utformat för att kunna fortsätta att växa med Nästa steg är att bygga ett Tiden är mogen för en gemensam butik som säljer de lokala fler aktiviteter kopplade till café (med tillhörande växthus) hållbar utveckling. Nya små av återvunnet material och matproducenternas produkter. byggnader kan byggas och fler av halmbalar. Fackmän, lokala Marknaden, med ett ökat utbud parkeringsplatser kan omvandlas till odlinglotter. producenter och engagerade av matvaror, kan nu expandera invånare bygger tillsammans. på ytan i direkt anslutning till butiken. Om 15 år

20 20-37 Process...

21 21-37

22 22-37 Projektet i helhet Här finns en stor gemensam trädgård där Tidaholmarna kan lära sig odla. En välavgränsad yta som passar utmärkt för ett kafé. Det är en fin plats att sitta och njuta av solen och prata med folk som passerar. Uteservering kan utvecklas på båda sidor om länken. Den här platsen är väl sammankopplad med Gamla Torget, både visuellt och fysiskt genom «vårt» stråk. Den är också i direkt anslutning till butiken. Det är en lämplig marknadsplats på onsdagar och lördagar för närodlad mat. Trästrukturer, markbearbetning och ett belyst stråk kommer att välkomna och leda besökare från busstationen till Gamla Torget. Ett nytt sätt att dela av Gamla Torget. Istället för att ge plats till bilar vill vi introducera växtlighet och en lekplats för barn. Vår länkstruktur avslutas här. Några taxibilar kan parkera här i anslutning till Turistinformationen. De kan också använda parkeringen väster om undomsgården.

23 23-37 Gamla Torget B Turist Info. Kafé Ungdomsgård A Växthus Flex. Butik A Västra Drottningvägen B Coop 0 30m N

24 24-37 Plan (1:200) Butiken Här kan de lokala producenterna sälja sina produkter. Butiken drivs av matproducenterna själva och vi föreslår att de turas om att stå i butiken. Detta för att konsumenterna ska kunna möta flera olika producenter. Här ska Tidaholmarna kunna köpa närodlat men även få tips om råvaror, odling och matlagning. TURIST - INFORMATION Kaféet En mysig mötespunkt för både Tidaholmare och besökare. Här kan man avnjuta en lunch eller fika gjord på närodlade råvaror. I växthuset, som är direkt kopplat till kaféet, odlas grönsaker till serveringen. Det fungerar även som en förlängning av kaféet på sommaren såsom på vintern, då är växthuset är uppvärmt av två stora eldstäder. Växthuset och trädgårdarna Här kan Tidahomarna odla grönsaker och rotfrukter. Syftet med växthuset är också att att lära ut odling genom t.ex. kurser, workshops eller genom samarbete med skolor. Att kunna odla både inomhus och utomhus möjliggör en mångfald av växtsorter. CYKEL- SKJUL

25 SOP. FÖRRÅD KAFÉ ELDSTÄDER VÄXTHUS FLEXIBEL YTA BUTIK N 0 5m

26 26-37 Sektion (1:200) 0 5m När man passerar längs med huvudgatan i Tidaholm (Västra Drottningvägen) uppfattar man projektet enligt vyn nedan. Genom små passager skymtas trädgården och kaféet. Växthuset är placerat i förgrunden för att väcka uppmärksamhet och intresse. Längs vägen, mellan växthuset och butiken finns också en liten byggnad som innehåller en flexibel yta. Denna byggnad kan engagerade Tidaholmare hyra för att genomföra projekt eller driva småskalig verksamhet. Byggnaderna är även placerade med tanke på solläge, en viktig parameter för att skapa ett attraktivt klimat. Elevation A-A

27 27-37

28 28-37 Byggnaderna Byggnaderna byggs utav halmbalar och en träkonstruktion. Detta är ett enkelt, miljövänligt och billigt sätt att bygga. Mycket av materialet som används i de nya byggnadera är återvunnet från övergivna villor och gårdar. Till exempel kan träpanel och tegel användas till fasaderna. Taken är täckta med ett tjockt lager av vegetation. Det tar hand om dagvattnet samt ökar den biologiska mångfalden i staden. Sektion B-B

29 Flygperspektiv 29-37

30 30-37 Vy från Gamla Torget

31 Vy från söder 31-37

32 32-37 Vy från ungdomsgården

33 Vy från ovan 33-37

34 34-37 Slutord Detta projekt är först av allt ett projekt för Tidaholm, i Tidaholm. Styrkorna i staden, såsom det starka sociala nätverket, är en utmärkt utgångspunkt samt en förutsättning för genomförandet av «Projektet växer!». I början av projektet behövs stöd och engagemang från både kommun och invånare men i takt med att grödorna gror, växer projektet och dynamiken förstärks i staden. Projektet kommer också att uppmuntra en ny sorts ekonomi, baserad på småskalighet och lokala resurser. Vårt projekt är ett steg i riktning mot hållbar utveckling. Vi tror att Tidaholm har förutsättningar, och bör sträva mot, att utveckla ett hållbart samhälle.

35 Tack Först och främst vill vi tacka Tidaholms kommun och invånarna i Tidaholm för ert vänliga mottagande och engagemang. Vi vill också tacka Sarah Sardari och Anders Kyrkander för era tips och råd i processen. Ett speciellt tack vill vi rikta till Jonas och Sanna Ringqvist för att ni delat med er av idéer och kunskap. Extra tack för att ni bjöd in oss till er gård och visade oss hur ett småskaligt jordbruk kan fungera. Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare John samt hela lärargruppen, Annika, Björn, Lisa och Lena.

36 36-37 Referenser Litteratur J. ZIMMERMAN & E. PACHICH (2001), Mainstreaming sustainable architecture : Casa de Paja, High Desert Press. B.STEEN, A. SWENTZELL STEEN, W.J. BINGHAM (2005), Small Strawbale, Natural Homes Projects & Designs, Salt Lake city, Gibbs Smith Publisher. B.STEEN, A.SWENTZELL STEEN, D. BAINBRIDGE, D.EISENBERG (1994), Chelsea, Chelsea Green publishing company Hemsidor (12/18/2013) (12/18/2013) Fotografier Strasbourg julmarknad : partir-entre-amis.fr Sundsvall : Google map picture Glasets Hus, Limmared : Lärjeåns Kafé & Trädgårdar i Angered : Brive-La-Gaillarde inomhusmarknad : Jean-Michel Bertasi Tidaholm-fotografier : Viktoria Ernstsson och Caroline Pirotais

37

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Design för hållbar utveckling, kreativa gemenskaper och social innovation

Design för hållbar utveckling, kreativa gemenskaper och social innovation Anette Andersson anettan.andersson@bredband.net Elias Jakobsson elias.h.jakobsson@gmail.com Michelle Arnoldi a.michelle.arnoldi@gmail.com VT 2013 Design för hållbar utveckling, kreativa gemenskaper och

Läs mer

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Elsa Palmheden och Emelie Adamek Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Beskrivning: I kursen hållbart samhälle ska vi utveckla en plats i Sollentuna. Vi har valt torparängen och sollentunaholm i

Läs mer

Kristallentrén. Arkitekturprojekt. - en paviljong i parken. Lunds Konst och Designskola Kristina Block

Kristallentrén. Arkitekturprojekt. - en paviljong i parken. Lunds Konst och Designskola Kristina Block Arkitekturprojekt - en paviljong i parken Lunds Konst och Designskola 2015 PROJEKTBESKRIVNING Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre paviljong där du tar hänsyn till estetik, funktion

Läs mer

Motion #1. Denna motion föreslår att ändra fotnoten som definierar en ung i föreningen PUSH Sverige. Motionen har lämnats in av Johanna Lakso.

Motion #1. Denna motion föreslår att ändra fotnoten som definierar en ung i föreningen PUSH Sverige. Motionen har lämnats in av Johanna Lakso. Motion #1 Ändra fotnoten hur ung definieras Denna motion föreslår att ändra fotnoten som definierar en ung i föreningen PUSH Sverige. Motionen har lämnats in av Johanna Lakso. Mötet föreslås att i kapitel

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY MODELL "Mothman City"

UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY MODELL Mothman City Estniska skolan i Stockholm Svartmangatan 20-22 111 29 STOCKHOLM 08-412 60 20 exp@estniskaskolan.se Lärare: Patrik Slimane, patrik@parafras.se 800 ord inklusive bildtexter. UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Hällnäs Handelsträdgård Journalnummer: 2009-4992 Kontaktperson,

Läs mer

Drottningtorget - Framtidens torg. Trollhättan

Drottningtorget - Framtidens torg. Trollhättan Drottningtorget - Framtidens torg Trollhättan »» Drottningtorget - Ett torg för Trollhättans invånare, ett torg för framtiden. En flexibel aktivitetsyta för bl a fotboll, basket, handboll och volleyboll.

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Klimatsmart kretsloppsbaserad produktion av fisk och grönsaker 2015-01-27 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Nuläge: Import

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp

Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp 2015-06-23 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Nuläge: Import av fisk och grönsaker

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

Vår stad heter Pelo Veluso! Gjord i skala 1:250

Vår stad heter Pelo Veluso! Gjord i skala 1:250 Vår stad heter Pelo Veluso! Gjord i skala 1:250 Vi har valt att kalla vår stad för Pelo Veluso. Pelo betyder hjärta på Sesotho och vi ser navet som hjärtat i vår stad. Veluso är en egen tolkning av ordet

Läs mer

Food Valley of Bjuv. - restvärme och cirkulär produktion basen för utveckling av en ny svensk industri Henrik Nyberg. Int NN

Food Valley of Bjuv. - restvärme och cirkulär produktion basen för utveckling av en ny svensk industri Henrik Nyberg. Int NN Food Valley of Bjuv - restvärme och cirkulär produktion basen för utveckling av en ny svensk industri. 2015-09-17 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Det finns massor av outnyttjade resurser! Olika möjligheter

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

Workshop Norra Tyresö Centrum

Workshop Norra Tyresö Centrum 8 1 2 1 3 1 0 2 Workshop ställning Samman Workshop Norra Tyresö Centrum Workshopen genomfördes den 18 december 2013 i Tyresö centrum. Frågan som ställdes i inbjudan till de femtiontal exploatörer och berörda

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

Hållbar Utveckling. Gustav Lewin 9C

Hållbar Utveckling. Gustav Lewin 9C Hållbar Utveckling Finns det möjlighet för ungdomar att i klädbutiker i Lund inhandla ekologiska kläder och existerar ett samband mellan marknadsföring och försäljning? Gustav Lewin 9C Innehållsförteckning:

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

INNEHÅLL VARNHEM EKOBYN. INTRODUKTION - sammanfattning. Klimatförändringar. Funktioner. Projektmål. Ekoby - vad och varför?

INNEHÅLL VARNHEM EKOBYN. INTRODUKTION - sammanfattning. Klimatförändringar. Funktioner. Projektmål. Ekoby - vad och varför? INNEHÅLL 4 INTRODUKTION - sammanfattning Projektmål Lokalt sammanhang Lokala utvecklingsmål 6 VARNHEM Klimatförändringar Ekoby - vad och varför? 12 EKOBYN Funktioner Designkriterier 16 23 27 Illustrationsplan

Läs mer

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Örebro län Keep my earth clean Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet. Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande,

Läs mer

EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad

EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad På en åker står en mölla utan vingar och tittar ut över ett historisk åkerlandskap som inom snar framtid kommer förvandlas

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

FRÅN ODLINGSLÅDA TILL HEKTAR

FRÅN ODLINGSLÅDA TILL HEKTAR FRÅN ODLINGSLÅDA TILL HEKTAR Stadsnära Odling, Stadsbruk Göteborg & Jordbruk Fastighetskontoret 3 Uppdrag från politiken Stadsnära odling, 2011 Jordbruksuppdraget, 2014 Odla mer i Göteborg, Miljöprogrammet

Läs mer

Vad innebär anpassad skala när fossila insatser ska ersättas med lokala ekosystemtjänster?

Vad innebär anpassad skala när fossila insatser ska ersättas med lokala ekosystemtjänster? 2010-11-23 Vad innebär anpassad skala när fossila insatser ska ersättas med lokala ekosystemtjänster? Lärdomar från det deltagardrivna forskningsprojektet Klimatsmart Lantbruk Johanna Björklund, CUL, SLU

Läs mer

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR BORTOM TRENDERNA CHARK-SM I GÖTEBORG

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR BORTOM TRENDERNA CHARK-SM I GÖTEBORG MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR BORTOM TRENDERNA CHARK-SM I GÖTEBORG 30 oktober, 2014 ingela.stenson@unitedminds.se LÄGET JUST NU ENORMT INTRESSE FÖR MAT SKANDALERNA TILLSATSERNA Fenomenet MATS-ERIC NILSSON

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Adress Sveavägen 166

En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Adress Sveavägen 166 En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Typ Kontor Storlek 210 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Planlösning Trevligt kontor med hög standard på

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET HÅLL SVERIGE RENTS EXEMPELSAMLING Lektionsupplägg: Tusen år i ett växthus I Sverige har vi ett övergripande mål för miljöpolitiken som kallas. Det handlar om vilket samhälle

Läs mer

Malmös musslor avgjorde jämn stadskamp

Malmös musslor avgjorde jämn stadskamp Malmös musslor avgjorde jämn stadskamp Snabba svar och vassa lösningar på viktiga frågor presenterades när Stockholm, Malmö och Köpenhamn, tre av de främsta städerna inom miljömässig, social och ekonomisk

Läs mer

Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Dokumentation från workshop 2

Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Dokumentation från workshop 2 Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Dokumentation från workshop 2 30 mars 2015 I workshop 1 fann vi 36 betydelsefulla trender till 2025 Betydelsen av bilaterala avtal ökar Bönder uppmärksammas

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER Av: Ekologigruppen

ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER Av: Ekologigruppen ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER 2014-09-08 Av: Ekologigruppen En bild säger mer än tusen ord, säger ett gammalt ordspråk och det kunde inte vara mer aktuellt än i dagens debatt om framtidens

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: 2011-6042 Bondens Mat i Uppland, org nr 769621-4233 Kontaktperson: Claudia Dillmann Tel.070-231 39 92 Saxen 214 Sättraby 760 31 Edsbro

Läs mer

Regi ncity Syd Idekoncept oktober 2011

Regi ncity Syd Idekoncept oktober 2011 RegionCity Syd Hjärtat i västra Sverige och mitt i centrala älvstaden #2 Brofästet nya Götaälvbron VG Regionens planerade regionens hus Högre exploatering vid brofästet Bussterminal Bangårdsviadukten Station

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

Den hållbara maten konsumenten i fokus

Den hållbara maten konsumenten i fokus Den hållbara maten konsumenten i fokus Frukostseminarium, 10 april 2013 Produktion av livsmedel står för ungefär en fjärdedel av svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Maten påverkar också miljön

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

ÅKERMARK OCH JORDEN VI ÄRVDE

ÅKERMARK OCH JORDEN VI ÄRVDE ÅKERMARK OCH JORDEN VI ÄRVDE 2013-01-23 Av: Omvärld Av Noa Ericson, Hjalmar Stenlund och Ulf Edgren Vi är tre arkitekturstudenter som hade kursen stadsbyggnad på KTH under hösten 2012. Vi fick i uppgift

Läs mer

2009-10-13. -Gävles framtida klimat. -Vad kan vi göra? -Baltic Climate. Lars Westholm Miljöstrateg, Kommunledningskontoret Gävle kommun

2009-10-13. -Gävles framtida klimat. -Vad kan vi göra? -Baltic Climate. Lars Westholm Miljöstrateg, Kommunledningskontoret Gävle kommun Lars Westholm Miljöstrateg, Kommunledningskontoret Gävle kommun -Gävles framtida klimat -Vad kan vi göra? -Baltic Climate 80 Förändring i temperatur och nederbörd 1960 2100 Årsmedelvärden i Gävleborgs

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi

Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi 2015-04-14 Anders Hollinder Energistrateg - SBF Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Uppsala s stadutveckling skapar många

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger!

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Handbok för lärare och elever som vill lära mer om trä, trähus och hållbart byggande. - ett samarbete mellan Västarvet och Kultur i Väst Tycker du

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2008 FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2050 IMPROVE How can the excisting city be improved? URBAN DESERT A GREEN CITY ROOFTOPS 35% ROOFTOPS FOOD SOLAR

Läs mer

CSA Community Supported Agriculture PROJEKT I HSSL/HALLAND

CSA Community Supported Agriculture PROJEKT I HSSL/HALLAND CSA Community Supported Agriculture PROJEKT I HSSL/HALLAND HSSL/Halland Omställning - till ett fossiloberoende samhälle Hållbar landsbygdsutveckling - Hållbara bygder Levande landsbygd rikt föreningsliv,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för en trygg livsmedelsförsörjning i Eskilstuna

Möjligheter och utmaningar för en trygg livsmedelsförsörjning i Eskilstuna Möjligheter och utmaningar för en trygg livsmedelsförsörjning i Eskilstuna Sammanfattning av Rapport över Resiliensanalys av Eskilstuna kommuns livsmedelsförsörjning Eskilstuna kommuns arbete har letts

Läs mer

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom grön ekonomi från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar energi över gränserna...

Läs mer

Attraktiva. städer. Antoni

Attraktiva. städer. Antoni Attraktiva städer Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena för upplevelser Från

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1 I gränslandet mellan det vilda och det tämjda ligger vår plats. I gränslandet mellan naturens frihet och hemmets trygghet. Som om de alltid hade legat där mellan träden. Små tidlösa plattformar för livet.

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets!

Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets! Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets! Vi samkör i höst med Hopajolas/Länsstyrelsens månadens reservat, samt Karlskogakretsen. Info om höstprogrammet hittar du här, och på vår facebooksida.

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

Fisktorget Kajplats 107 Fish market Berth 107. Anna Bärring. Ori Merom & Maria Papafingos. Supervisor. Examiner

Fisktorget Kajplats 107 Fish market Berth 107. Anna Bärring. Ori Merom & Maria Papafingos. Supervisor. Examiner Fisktorget Kajplats 107 Fish market Berth 107 Anna Bärring Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom & Maria Papafingos Eric Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 421 KVM

SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 421 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 421 KVM Sida 1 av 14 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 421 kvm Lokal med trevlig entré och blandad planlösning belägen i gallerian. När ni kliver

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk }

COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk } COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk } Deltagaröverenskommelse 2015 SJÄLVPLOCK Bondgård Adress Email STACKVALLEN Krokshult Stackvallen 570 91 Kristdala info@stackvallen.se Org.nr.

Läs mer

Hållbar livsmedelsproduktion i städer. Förslag till nya svenska standarder

Hållbar livsmedelsproduktion i städer. Förslag till nya svenska standarder Hållbar livsmedelsproduktion i städer Förslag till nya svenska standarder Hållbar livsmedelsproduktion i städer förslag till nya svenska standarder Bakgrund Swedish Standards Institute (SIS) har fått in

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

MAXA STADEN Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola

MAXA STADEN Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola TEATER // KONSERT Barn Barn Aktör Sport Barn Aktör Sport Barn Aktör Sport Arbete Barn Aktör Sport Arbete Odling ARENA PARKERING BUFFERGRÖNT

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Träff kring andelsjordbruk

Träff kring andelsjordbruk Träff kring andelsjordbruk Ekocentrum 5 mars 2014 Arrangörer: Grön Produktion på Mistra Urban Futures, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Studiefrämjandet Onsdagskvällen den 5 mars höll Grön Produktion på

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166 Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Typ Kontor Storlek 160 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Lokalbeskrivning Är ni ute

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck Resursanvändning Ekologiskt fotavtryck Ditt ekologiska fotavtryck = din påverkan på miljön Det finns 2 perspektiv då man mäter hur mycket enskilda personer eller länder påverkar miljön Produktionsperspektiv

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling Om vi inte ändrar livsstil och teknik kommer vi behöva använda resurser från mer än två planeter år 2030. Vi har faktiskt möjligheter att välja väg, men det behövs en omställning

Läs mer

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera...

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera... KOMMERSENS VÄRDEN ett minne av trävaruindustri och blandstad en inkubator för nya företagare integrationsskapande mötesplats ett konstverk som skapar livfullhet ekologisk resursanvändning gratis integration

Läs mer

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra Kontor att trivas i - Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra exponering för ditt företag - Moderna

Läs mer

"VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR"

VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR "VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR" 1 DRAGONVÄGEN - HALVERA MERA Ett samarbete mellan White arkitekter och Väsbyhem FOKUS: KLIMATSKAL 2 DRAGONVÄGEN - HUR SER DET UT IDAG? 1 Miljonprogramshus. 8st på rad 2 Typexempel

Läs mer

Förstudie till byggnation av ett vertikalt växthus inom H+ med koncept från Plantagon

Förstudie till byggnation av ett vertikalt växthus inom H+ med koncept från Plantagon FÖRSTUDIE TILL BYGGNATION AV ETT VERTIKALT VÄXTHUS INOM H+ MED KONCEPT FRÅN PLANTAGON Förstudie till byggnation av ett vertikalt växthus inom H+ med koncept från Plantagon inledning FÖRSTUDIE TILL BYGGNATION

Läs mer