Mamut Lön. Inför årsskiftet med Mamut Lön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mamut Lön. Inför årsskiftet med Mamut Lön"

Transkript

1 Mamut Lön Inför årsskiftet med Mamut Lön

2 Inför årsskiftet med Mamut Lön INNEHÅLL 1 FRÅGOR & SVAR CSR FÖRFRÅGAN (CENTRALA SKATTEREGISTRET) AKTUELLA VÄRDEN NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR Mamut Lön Standard & Professional Nyhetspanelen Kalendarie Import försystem Arbetsgivaravgift -26 åringar Kontrolluppgifter Arbetsgivarintyg från lönebesked vcard Import till Kalendarie INFÖR ÅRSSKIFTET Säkerhetskopiera Programuppdatering Återställa säkerhetskopia Kontrolluppgifter Inställningar som påverkar kontrolluppgifter Bereda kontrolluppgifter Granska kontrolluppgifter Utskrifter för avstämning av kontrolluppgifter

3 Inför årsskiftet med Mamut Lön Skriva ut kontrolluppgifter AFA-rapportering till Fora (AMF) Skapa nytt år Import av lönearter CSR Svar Import bilförmånsvärden Januari månads lönekörning Semesterskuldlista Semesterårsskifte Uppdatera Lönestatistik

4 Frågor & Svar 1 Frågor & Svar Kan jag göra januarilönen innan jag kör kontrolluppgifter och AFA-rapportering till Fora? Ja, det går alldeles utmärkt. Kom ihåg att rapporteringen ska lämnas in senast den 31 januari. Måste jag uppdatera till den senaste versionen innan jag kör kontrolluppgifter och januarilön? Det går bra att bereda kontrolluppgifter med höstversionen av programmet. För att januarilönerna ska bli rätt krävs det att du uppdaterar till senaste versionen. Hittar Ni inte CD-skivan som skickats ut finns uppdateringen att hämta på vår hemsida, Jag får ett felmeddelande när jag bereder kontrolluppgifterna. Den klagar på att vissa lönebesked inte är uppdaterade och utskrivna. Hur kommer jag vidare? Det som krävs av dig för att kontrolluppgifterna ska kunna beredas på ett korrekt sätt är att alla lönebesked har status 5. Skriv upp vilka personer och perioder den varnar för och ta fram de lönebeskeden på skärmen. Kontrollera dess status och se till att alla är röda upp till status 5. Nu ska jag köra januarilöner men kommer inte åt det nya året. Jag ser bara de gamla lönerna, vad har jag missat? För att kunna börja arbeta i det nya året måste det skapas först. Då lägger programmet upp en kopia av din löneartstabell. Nya perioder skapas upp enligt de regler du satt upp sedan tidigare m.m. För att skapa ett nytt år: gå in under menyrubriken Företag menyalternativ Skapa nytt år. Längst ner i texten syns det vilket år som kommer att skapas. Varför står det inga nya semesterdagar på lönebeskedet, trots att vårt nya semesterår startat? En semesterberedning måste alltid göras när semesteråret avslutas. Det finns flera olika semesterår, det är olika hos olika företag så man kan inte generellt säga att nya dagar ska komma in efter årsskiftet. För att få hjälp med semesterårsskiftet finns ytterligare instruktioner längre fram i denna dokumentation. 3

5 Inför årsskiftet med Mamut Lön 2 CSR förfrågan (Centrala skatteregistret) I Mamut Lön får du hjälp att hålla alla anställda uppdaterade med rätt skattetabell och jämkning. Information om de anställda skapas på en diskett eller CD som du sedan skickar till Skatteverket eller ställer förfrågan direkt på Skatteverkets hemsida. Du erhåller samma diskett/cd i retur och efter inläsningen i programmet har du fått aktuella uppgifter för skattetabell och eventuella jämkningar uppdaterade i personregistret. Mamut Lön gör en förfrågan på det företag som du står i. Har du flera företag byter du till nästa bolag och upprepar funktionen. Den skapade filen kommer att innehålla flera företag. Du får alltid ut en lista över alla anställda som omfattas av CSR-förfrågan. Du bör skicka in din CSR-förfrågan före vecka 46 för att Skatteverket ska kunna garantera att du får tillbaka svarsdisketten före december månads utgång. Skickar du in en förfrågan via Skatteverkets hemsida erhåller du ditt svar efter tre dagar. För att göra en CSR förfrågan, gör följande: 1. I registreringsbilden väljer du menyrubrik Funktioner menyalternativ CSR och menyval CSR förfrågan. 2. Markera om du vill ha en utskrift och om den skall ske till bildskärm eller skrivare direkt. 3. Om CSR-förfrågan skall generera en underlagsfil till Skatteverket skall du markera Skapa csrfil och ange den sökväg där du vill skapa filen. 4. Har du valt Skapa CSR-fil skall du välja om programet skall generera en XML-fil eller ett CSR-format som kan skickas via diskett eller CD. Om du väljer XML-fil skall du också ange för vilket år du vill ställa förfrågan på. Föregående år, innevarande år eller nästa år. 5. Klicka på knappen [OK]. Du får fram en lista på alla anställda i företaget och disketten skapas om du valt detta. Adressen dit disketten ska skickas visas i ett meddelande. Märk disketten med dina företagsuppgifter så som företagsnamn, adress, telefon, kontaktperson och organisationsnummer. Listan omfattar alla anställda utom de som slutat enligt avgångsdatum och för vilka du inte är huvudarbetsgivare. Dessa skrivs ut på pappret men kommer ej med på disketten. 4

6 Aktuella värden Aktuella värden 2009 Prisbasbelopp Prisbasbeloppen har ökats till år 2009 Prisbasbelopp Inkomstbasbelopp kr kr Arbetsgivaravgifter Ålderspension 10,21 % Sjukförsäkring 6,71 % Arbetsmarknadsavgift 2,43 % Allmän löneavgift 7,49 % Föräldraförsäkring 2,20 % Efterlevandepension 1,70 % Arbetsskada 0,68 % Summa 31,42 % Arbetsgivaravgift (födda ) 15,49 % Arbetsgivaravgift (födda ) 10,21 % Särskild löneskatt 24,26 % Tjänstesektorn 10,21 % Företagsstöd (Stödområde) För födda ,00 % För födda 1983 (under 26 år) 5,28 % - takbelopp per månad kr Skatt på engångsbelopp Förutsätter att genomsnittlig kommunalskatt är 33 kr samt att personen har sin huvudsakliga inkomster där skatteavdrag görs i kolumn 1, 3 eller % % % % % % % Sidoinkomst 30 % Traktamenten För att skattefritt traktamente ska utgå krävs att förrättningen sker minst 50 km från arbetsstället/hemmet samt att övernattning sker. Hel dag Halv dag Dag efter 3 månader 210 kr 105 kr 147 kr 5

7 Inför årsskiftet med Mamut Lön Inrikes måltidsreduktion Frukost 20 % 42 kr Lunch 35 % 73 kr Middag 35 % 73 kr Utrikes måltidsreduktion Frukost 15 % Lunch 35 % Middag 35 % Kostförmån Det blir dyrare att få maten betald av arbetsgivaren. Frukost 37 kr Lunch 74 kr Middag 74 kr Helt fri kost (kr/dag) 185 kr Bilförmån Andel av prisbasbeloppet 31,7% + andel av totalpris * statslåneränta 75% + andel av totalpris < 7.5 prisbasbeloppet 9% + andel av totalpris > 7.5 prisbasbeloppet 20% Drivmedelsförmån Tjänstebil Privatbil 1.2 * marknadsvärdet marknadsvärdet Förmån för lånedator För 2008 bestäms marknadsvärdet av SKV. Lånedator kr Bostadsförmån Då marknadsvärdet inte kan fastställas gäller schablonvärden. Förmånsvärdet avser kronor per m² bostadsyta. Första kolumnen avser kr per månad och den senare kr per år. Stor-Stockholm 83 kr 995 kr Stor-Göteborg 78 kr 936 kr Kommun > inv 75 kr 895 kr Övriga kommuner 68 kr 819 kr Utanför tätort 61 kr 737 kr Representation Avdragsgillt belopp exklusive moms. Lunch, middag/supé Frukost Representationsgåva Personalfest (kr per deltagare) 90 kr 60 kr 180 kr 180 kr 6

8 Aktuella värden 2009 Gåvor till anställda Belopp inklusive moms. Julgåva Jubileumsgåva Minnesgåva Milersättning Privat bil Tjänstebil, bensin Tjänstebil, diesel 400 kr kr kr 18,50 kr/mil 9,50 kr/mil 6,50 kr/mil Statslåneränta ,89 % ,16 % ,54 % ,26 % ,95 % 7

9 Inför årsskiftet med Mamut Lön 4 Nyheter och förändringar 1.1 Mamut Lön Standard & Professional Nyhetspanelen Det första som du möter efter uppdateringen när du startar löneprogrammet är vår Nyhetspanel. I nyhetspanelen finns två kolumner en Almanacka och en panel med Nyheter. Almanackan innehåller kommande händelser som hämtas dels från löneprogrammets databas (födelsedagar och jubileum) och dels från vår informationsserver (kurstillfällen, skattehändelser, etc). Möjlighet finns också att själv lägga in egna påminnelser i almanackan. I kolumnen för nyheter finns ett s.k. RSS-flöde där nyheter kan hämtas direkt från oss på Mamut eller från Riksdagen, Regeringen eller Skatteverket. Du har alla myndighetsnyheter som berör dig som löneförättare direkt i löneprogrammet. I vårt egna RSS-flöde är informationen indelad i företagsnyheter, programnyheter, support, allmänna nyheter och erbjudanden. En genomgång har också gjorts av panelerna i löneregistreringen, den observante ser bl.a. att vi bytt plats på panelerna Anställd och Period. Knapparna design har också ändrats och förtydligats. Vi har också gjort en genomgång vilka knappar som har en sådan frekvens att de behövs, alla funktioner finns ju i menyerna. Ändringar har också gjorts avseende registren Företagsinställningar, Personalregister och Löneartsregistret Kalendarie Kalendariet som funnits med som standard under senaste året, har nu flyttats fram som en huvudbild. Tanken är att få löneprogrammet att användas mer kontinuerligt så att personalens avvikande när- eller frånvaro registreras när den händer. Flytten har också medfört att kalenderytan har utökats Import försystem Under fliken Inställningar i dialogrutan Import-styrning finns valet "Även till extraperioder" som gör att importerade uppdrag kommer med på nästa löneperiod, även till en extraperiod Arbetsgivaravgift -26 åringar Val av arbetsgivaravgift på löneart och person har fått ett nytt alternativ "Avgift ungdomar (57)". Automatiskt val beroende på ålder väljer nu kod 57 för personer som är under 26 år vid årets början. Möjlighet finns också att kontera löner och arbetsgivaravgifter för ungdomar under 26 år på separata konton. Vår baskontoplan har kompletterats med dessa konton Kontrolluppgifter Kontrolluppgifterna för 2008 är ändrade och inlagda i programmet. Vidare har styrning till det nya fältet "Underlag för skattereduktion för hushållsarbete (21)" på kontrolluppgiften lagts in i löneartsregitret. 8

10 Nyheter och förändringar En ny kontrolluppgift har införts med den nya versionen. Det är KU18 som finns som alternativ under sidomenyn Skatt och Kontrolluppgift i personregistret Arbetsgivarintyg från lönebesked Guiden som genererar ett utskrivet arbetsgivarintyg har anpassats så att du kan hämta information från lönebeskeden. Du kan också välja att skriva ut tredje sidan av arbetsgivarintyget när informationen hämtas från lönebeskeden. Här skrivs lönesummor för jour-, beredskap- och OB-ersättningar vcard Nu finns möjligheten att i personregistret spara ett s.k. vcard för att enkelt föra över adresser från löneprogrammet till andra program som t.ex. Outlook Import till Kalendarie Vårt egna importformat från försystem har utvecklats så att information nu också kan importeras till kalendariet. Filen kan innehålla både "Löneuppdrag" och "Kalendarie" poster parallellt med full fördelad kontering. Det nya formatet stödjer också valet "Löneartstyp" vid import till löneuppdrag och inte bara "Löneartsnummer". Detta innebär att import kan göras oberoende av löneartstabell. 9

11 Inför årsskiftet med Mamut Lön 5 Inför Årsskiftet 1.2 Säkerhetskopiera Säkerhetskopiera ofta, gärna innan uppdateringar, kontrolluppgifter och efter att lönekörningen är klar. Säkerhetskopiering kan göras antingen med den funktion som finns i Mamut Lön eller med ett fristående program. Mamut Löns interna säkerhetskopiering ger dig möjlighet att kontinuerligt sköta din säkerhetskopiering. Du kan välja att kopiera/återställa enskilda eller alla företag. Funktionen för säkerhetskopiering ger dig möjlighet att kopiera till/från diskett, internt på hårddisk eller till en server (nätverksenhet). Skapa säkerhetskopia 1. Välj menyrubriken Företag, Säkerhetskopiera och Skapa. Fram kommer första bilden i guiden för säkerhetskopiering. För att komma vidare i guiden klickar du på [Nästa]. 2. I listan över företagsval skall du markera, genom att bocka för, vilket eller vilka företag som skall säkerhetskopieras. 3. Vid säkerhetskopieringen kan du välja att kopiera Systemregister. Det är de uppgifter som är generella för alla företag så som skattesatser, traktamenten, bilersättningar etc. För att komma vidare i guiden klickar du på [Nästa]. 4. Beroende på om du har valt att kopiera mer än ett bolag ställer Mamut Lön en fråga om hur du vill spara säkerhetskopian, en gemensam fil eller en fil per valt företag. En fil är lättare att handha men vill du enkelt kunna återställa enskilda företag bör du välja alternativet en fil per företag. 5. Har du valt att skapa en gemensam fil av hela säkerhetskopian skall du välja var säkerhetskopian skall skapas och vilket filnamn du vill ge den. Som förslag ger Mamut Lön alltid filnamnet "Mamut Lön-ååmmdd_ttmm.zip" där "ååmmdd" är dagens datum och "ttmm" tidpunkten när funktionen startades. Om du vill byta sökväg och/eller filnamn för säkerhetskopian klickar du på knappen [...]. Fram kommer en dialogruta där du kan välja katalog och ange filnamn för din säkerhetskopia. Har du valt att skapa en säkerhetskopia med en fil per valt företag skall du välja sökväg där säkerhetskopian skall skapas. Om du vill byta sökväg för säkerhetskopian klickar du på knappen [...]. Varje företag skapas med ett filnamn "Mamut Lön-xxxx.zip" där "xxxx" är företagets ID beteckning. 6. I båda alternativen kan du välja att ange ett eget namn på säkerhetskopian. Detta ger dig möjlighet att enkelt skapa flera generationer av säkerhetskopior. 7. I den sista delen av guiden beskrivs de villkor som du har valt för säkerhetskopian. För att starta kopieringen klickar du på knappen [Slutför]. Under kopieringen följer du de eventuella instruktioner som Mamut Lön ställer. 10

12 Inför Årsskiftet 1.3 Programuppdatering Uppdatera/Installera från CD-skivan 1. Sätt i CD-skivan i CD-enheten. Om installationsprogrammet inte startas automatiskt kör Setup.exe. från CD-skivan genom att välja Kör i startmenyn och ange D:Setup.exe (D kan behöva bytas ut mot din enhetsbokstav för CD enheten). 2. Välj Installera tilläggsprodukter. Klicka på alternativet Mamut Lön (Standard eller Professional) för att starta uppdateringen av löneprogrammet. Vid uppdatering av redan installerat program, kontrollera noga att uppdateringen sker på den plats där den tidigare installationen ligger. Uppdatering via Internet Kunder med serviceavtal kan hämta senaste versionen av programvaran på vår hemsida Kontrollera att du har en giltig licens innan uppdatering. Väl inne på hemsidan klicka på Support och Ladda ner senaste version. Välj Tilläggsprodukter och Mamut Lön och tryck på Ladda ner. Spara filen i valfri mapp. När hämtningen är klar dubbelklicka på filen som heter mamutlon.exe i den mapp som du valt. Välj produkt att installera och följ installationsprogrammets anvisningar. Var noggrann med att kontrollera sökvägen som föreslås i guiden, om den är fel kommer ni att erhålla en nyinstallation på den sökväg som valts. Automatisk programuppdatering I Mamut Lön finns en funktion som ser till att du alltid kör på den senaste versionen av programvaran. Funktionen som kallas Automatisk Programuppdatering kräver att din dator är kopplad till Internet. När du startar Mamut Lön, på din begäran eller efter ett angivet schema kopplar programmet automatiskt till vår hemsida och kontrollerar ifall det finns någon senare version av programvaran. Finns det en uppdatering ställs frågan ifall den ska laddas hem. Den automatiska programuppdateringen kontrollerar att den programlicens du har också ger rätt till det nya programmet. Du vet att du alltid kör på den senaste versionen av ditt program! Funktionen är extra lämplig just för ett löneprogram där man vid årsskiftet har kort om tid att ändra skatteregler, pressa CD-skivor och distribuera dessa. Du kan också när som helst genomföra en automatuppdatering via menyn Hjälp - Programuppdatering. 11

13 Inför årsskiftet med Mamut Lön 1.4 Återställa säkerhetskopia När du har behov av att återställa en säkerhetskopia kan du enkelt göra detta i guiden återställa säkerhetskopia. Om du har tagit säkerhetskopia på flera företag kan du återställa enskilda företag. Du kan också kopiera in ett företag som inte finns upplagt i Mamut Lön sedan tidigare. Att återställa säkerhetskopia 1. Välj menyrubriken Företag alternativet Säkerhetskopiera, Återställa. Fram kommer första bilden i guiden för återställning. För att komma vidare i guiden klickar du på [Nästa]. 2. För att återställa en säkerhetskopia måste du först välja den fil som innehåller den tagna säkerhetskopian. Genom att klicka på knappen [...] kommer du till den enhet/katalog där den senaste säkerhetskopian togs. Markera den fil som innehåller informationen som du vill återställa och klicka på knappen [Öppna]. OBS! Om du inte kommer vidare när du klickar på [Nästa] hittar Mamut Lön inte någon fil att återställa. 3. Om du har valt en fil som innehåller flera företag visar Mamut Lön en lista med företagsval. Du skall markera, genom att bocka för, vilket eller vilka företag som skall återställas. Vid återkopieringen kan du välja att återställa "Systemregister". Det är de uppgifter som är generella för alla företag. Om du har valt en fil som endast innehåller ett enskilt bolag kommer du direkt till sista bilden i guiden. 4. I den sista delen av guiden beskrivs de villkor som du har valt för återställningen. För att starta återkopieringen klickar du på knappen [Slutför]. Under kopieringen följer du de eventuella instruktioner som Mamut Lön ställer. 12

14 Inför Årsskiftet 1.5 Kontrolluppgifter Kontrolluppgift ska lämnas enligt lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. I första hand ska arbetsgivare lämna kontrolluppgifter för den som har fått lön arvode andra ersättningar och förmåner som är skattepliktig inkomst av tjänst. Kontrolluppgifterna för inkomståret ska normalt lämnas i månadsskiftet januari/februari. Uppgifterna lämnas på särskild blankett som skickas direkt till det skattekontor där företaget är registrerat. Sker redovisning via ADB-medium t ex. diskett skickas disketten med kontrolluppgifterna till Riksskatteverkets inläsningsställe. Skatteavdrag och lönebelopp som redovisas i kontrolluppgiften ska i regel stämma överens med de skatteavdrag och avgiftspliktiga ersättningar som redovisats i skattedeklarationerna för samma år Inställningar som påverkar kontrolluppgifter Var och en av de anställda i personregistret bör ha riktiga inställningar under fliken Skatt. Det gör skatteavdraget blir rätt på de anställdas lönebesked. Dessutom är det oerhört viktigt att alla lönearter som används har rätt inställningar. Fälten Skattepliktig och Kontrolluppgift påverkar i högsta grad kontrolluppgifterna. Normalt sett är standardtabellen rätt inställd och den underhålls vid förändringar. Det är viktigt att ta reda på vad som gäller då man ändrar eller skapar egna lönearter. 13

15 Inför årsskiftet med Mamut Lön Har du haft fel inställningar på en löneart under året kan du justera detta i efterhand. Byt kontrolluppgiftsnummer på lönearten i löneartsregistret. Gör om beredning av kontrolluppgifter, alternativt kan du justera eventuella felaktigheter i funktionen Granska Kontrolluppgifter. Ovanstående funktioner beskrivs längre fram i informationen. För att lönebeskeden skall komma med i beredningen av kontrolluppgifter krävs det att lönebeskeden är uppdaterade och att de är röda ända upp till status 5. Förekommer det några felaktigheter under beredningen redovisas dessa i en dialogruta efter genomgången och den skapade kontrolluppgiften markeras som spärrad Bereda kontrolluppgifter I Mamut Lön kan man skapa kompletta kontrolluppgifter enligt de lönebesked som har utbetalningsdatum under inkomståret. Kontrolluppgifterna redovisas med fördel på diskett som skickas till Skatteverket. 14

16 Inför Årsskiftet Följ anvisningarna nedan för att bereda kontrolluppgifter 1. Gå till menyrubriken Lönekörning. Välj menyalternativ Kontrolluppgift, menyval Bereda. 2. Ange det inkomstår som du vill bereda kontrolluppgifter för. Starta beredningen genom att klicka på [OK]. Hur lång tid beredningen tar beror på hur många anställda och antalet lönebesked som du har haft under året. 3. Om du under inkomståret vill stämma av uppgifterna till kontrolluppgifter kan du skapa dessa utan att lönebeskedens status uppdateras. Detta gör du genom att bocka för Preliminär. 4. När du skapar årets kontrolluppgifter i Mamut Lön summeras inkomstuppgifterna och statusläget för alla lönebesked under det valda inkomståret uppdaterats till statusläge 6, kontrolluppgift. Därefter kan du sedan granska eller skriva ut kontrolluppgifterna Granska kontrolluppgifter Efter att du har skapat kontrolluppgifter kan du kontrollera och bearbeta dessa. Endast anställda som har haft inkomst under redovisningsåret skapas. Om du vill lägga till eller ta bort kontrolluppgifter för olika personer kan du göra det under menyrubriken Kontrolluppgift menyval Granska. Du börjar granska kontrolluppgifterna med att hämta fram den anställde för vilken du skall kontrollera eller förändra informationen. Detta kan du göra genom att: - Ange personens anställningsnummer i fältet Anställningsnr. - Ange [F3] eller klicka på kikaren i fältet och du får fram en översikt på dina anställda med anställningsnummer, namn och personnummer. Du bläddrar mellan dina anställda med tangenterna [Pil Upp] respektive [Pil Ner]. 15

17 Inför årsskiftet med Mamut Lön Om det i samband med beredningen kommit fram någon anmärkning på personen markeras kontrolluppgiften som spärrad. Efter korrigering av kontrolluppgiften kan du manuellt avmarkera spärrningen så att kontrolluppgiften hanteras korrekt vid utskrift och skapande av diskett. Kontrollera kontrolluppgiftens värden och markeringar på eventuella förmåner och kostnadsersättningar som den anställde har erhållit under året. Korrigera de värden och markeringar som är felaktiga. När kontrolluppgiften är klar uppdaterar du genom att klicka på knappen [Spara]. För att ta bort en kontrolluppgift skall du ta fram den anställde som du vill ta bort och klicka på knappen [Ta bort]. För personer bosatta i utlandet ska kontrolluppgiften skrivas ut och redovisas på separat blankett, klicka på knappen [Skriv ut]. Glöm inte att ta bort deras kontrolluppgift när den skrivits ut. De ska ej med på ADB-medium Utskrifter för avstämning av kontrolluppgifter För att på ett enkelt sätt kunna stämma av årets kontrolluppgifter finns det några utskrifter som du bör känna till. Sammandrag kontrolluppgifter Vid utskrift av kontrolluppgifter kan du skriva ut ett sammandrag av samtliga kontrolluppgifter. Denna sida innehåller summeringar för varje summerbar uppgift från kontrolluppgifterna. Se nedan under utskrift av kontrolluppgifter. Underlag för kontrolluppgifter Om du mer ingående vill kontrollera en eller flera personers kontrolluppgifter kan du skriva ut ett detaljerat underlag för kontrolluppgifterna. På listan skrivs samtliga lönearter som en person har erhållit under inkomståret. Listan är sorterad efter kontrolluppgiftsnummer och summering per Kontrolluppgiftsnummer. 16

18 Inför Årsskiftet Bruttolönelista För att få en översikt över personalens bruttolöner och preliminärskatter kan du skriva ut en bruttolönelista. Väljer du att skriva ut denna lista som detaljerad erhåller du en utskrift där du ser varje löneperiods bruttolön och preliminärskatt. Årssammandrag skattedeklarationer För att kunna stämma av erhållna totaler från sammanställningen av alla kontrolluppgifter skall du skriva ut ett årssammandrag över samtliga skattedeklarationer under året. Ny kontrolluppgift För att lägga till en anställd och skapa en kontrolluppgift klickar du på knappen [Ny]. I dialogrutan syns en förteckning över de anställda som inte har någon kontrolluppgift skapad. Välj person för vilken du vill skapa en kontrolluppgift och klicka på knappen [OK]. Fyll därefter i de uppgifter som skall lämnas till skattemyndigheten. Om personen ännu inte är upplagt i personalregistret måste det göras först. Gå in under menyrubriken Register menyalternativ Personal klicka på knappen [Ny] och lägg upp den anställde. Återgå sedan till att granska kontrolluppgifterna och följ instruktionen ovan. 17

19 Inför årsskiftet med Mamut Lön Rättelse av kontrolluppgift I det fall som du har sänt en felaktig kontrolluppgift till skatteverket och vill korrigera denna går du in under menyrubrik Lönekörning, menyalternativ Kontrolluppgift och menyval Granska. Rätta värdena och ange dagens datum som rättelsedatum i ruta 40. Om du vill skriva ut den anställdes kontrolluppgift på blankt papper direkt klickar du på knappen [Skriv ut]. För att skriva ut kontrolluppgiften igen och skapa en ny diskett med rättelsen gå till registreringsbilden. Välj menyrubriken Lönekörning, menyalternativ Kontrolluppgift och menyval Skriv ut. I samband med utskriften och skapandet av ny diskett måste du ange det rättelsedatum som finns i ruta 40 på kontrolluppgiften i fältet Rättelsedatum. Då kommer endast de kontrolluppgifterna med angivet rättelsedatum med. Om det är första gången kontrolluppgiften skrivs ut och skickas lämnar du fältet blankt Skriva ut kontrolluppgifter När alla kontrolluppgifterna är klara för utskrift och ska skapas på diskett, gör enligt följande. 1. Gå in under menyrubriken Lönekörning, menyalternativ Kontrolluppgift och menyval Skriv ut. 2. Ange om du inte vill ha någon utskrift, vill göra utskriften till bildskärm eller till skrivaren direkt. 3. Markera om du vill skriva ut ett sammandrag av samtliga kontrolluppgifter. Denna sida innehåller summeringar för varje summerbar uppgift från kontrolluppgifterna. Denna sida är mycket bra att ha för att kunna stämma av dina kontrolluppgifter mot skattedeklaration och bokföring. 4. Om du mer ingående vill kontrollera en eller flera personers kontrolluppgifter kan du skriva ut en detaljerad lista på skapade kontrolluppgifter. På listan skrivs samtliga lönearter som en person har erhållit under inkomståret. Listan är sorterad efter kontrolluppgiftsnummer och summering per kontrolluppgiftsnummer. 18

20 Inför Årsskiftet 5. Välj på vilken blankett du vill att kontrolluppgiften skall skrivas ut. Du kan välja på Blankt papper eller Laserpost. Väljer du Laserpost skrivs kontrolluppgifterna ut på ett A4-ark som du kan försluta till ett brev. Vid utskrift av Laserpost kan du välja att skriva ut en bild som Porto betalt, om nu inte det finns förtryckt på blanketten. 6. Om du vill skapa en fil med alla kontrolluppgifter markerar du Skapa kontrolluppgiftsfil. Därefter ska du ange var filen skall skapas. Klickar du på knappen [...] så kan du välja den katalog eller enhet där filen skall skapas. Om du har flera bolag kan du spara kontrolluppgifterna för flera bolag i samma fil. Om det redan finns kontrolluppgifter skapade frågar programmet om du vill lägg till information i befintlig fil. Upprepa skapa KU-fil för varje bolag du vill ha med i filen. 7. Ange det inkomstår som utskriften skall avse. 8. För att selektera på anställningsnummer skall du först markera att detta skall göras. Därefter kan du välja intervall av anställningsnummer. Anges ingen markering kommer samtliga anställda med som har fått någon form av ersättning under året. 9. Rättelse av kontrolluppgift. Selektering på rättelsedatum gör du i det fall du redan sänt en kontrolluppgift till skatteverket och av någon anledning vill korrigera denna. I samband med utskrift eller skapande av ny diskett måste du ange det rättelsedatum som du har angivit vid bearbetning av kontrolluppgiften. Om det är första gången kontrolluppgiften skickas lämnar du fältet blankt. 10. Markera om du vill inkludera spärrade och ev. felaktiga kontrolluppgifter i KU-filen. Läs mer om detta under stycket Granska kontrolluppgifter. 11. Starta utskriften genom att klicka på [OK]. Nu skapas KU-filen och ev. utskrifter skickas till skrivaren. När filen är skapad visas en meddelande ruta med de uppgifter som ska stå på mediets etikett samt adressen till inläsningscentralen dit dina media ska skickas. Inga brev eller meddelanden får bifogas med mediet, eftersom ingen ärendehandläggning förekommer vid inläsningsstället. Om du vill lämna något meddelande tillsammans med kontrolluppgiften, ska du skicka det till ditt skattekontor. Kontakta närmaste skattekontor för ytterligare upplysningar. Om du har e-legitimation kan du lämna dina kontrolluppgifter på skattemyndighetens hemsida. 19

21 Inför årsskiftet med Mamut Lön 1.6 AFA-rapportering till Fora (AMF) Viktig information Fora Försäkringscentral presenterar en ny tjänst som innebär att du kan lämna årets slutliga löneuppgifter direkt på Foras hemsida istället för att fylla i och skicka in blanketter. Detta gäller alla företag upp till 200 anställda som tidigare rapporterat dessa uppgifter till Fora. För större företag finns det möjlighet att rapportera via fil. Du ska rapportera vad företaget betalat ut i lön före skatt, dels för alla anställda, dels för vissa grupper sammanlagt. Det kan skilja sig lite åt från företag till företag, men du får instruktioner som är anpassade efter just ditt företags avtal direkt i rapporteringstjänsten. Följande uppgifter ska rapporteras: Lön före skatt för varje anställd arbetare oavsett ålder. Ange om någon anställd arbetare slutat sin anställning eller blivit tjänsteman och datum för detta. Personuppgifter för nyanställda arbetare under året (och datum för anställningen). Löner sammanlagt för alla tjänstemän (om sådana finns anställda). Personuppgifter för anställda arbetare som varit för unga för att ingå tidigare. Från och med ska inte värdet av fri kost eller bostad ingå i löneunderlaget. AFA försäkring Mamut Lön har full hantering av AFA försäkringarna. Om du har tecknat en AFA försäkring skall du markera Fora-försäkring tecknad under menyrubrik Företag, menyalternativ Företagsinställningar. Välj sidomenyn Grundinformation och Försäkringar där du har inställningar för Fora. Fälten för avtalsnummer och procentsatser för olika Fora grupper 20

22 Inför Årsskiftet aktiveras. Procentsatserna för arbetare och tjänstemän hämtar du från den information som lämnas av Fora försäkringscentral. Vilka löneuppgifter som ligger till grund för summering och kontering av Fora styrs sedan av inställningen på varje löneart. Fora-hanteringen görs i tre steg, bereda, granska och skriva ut. Bereda I beredningsfasen går Mamut Lön igenom alla lönebesked som blivit uppdaterade under utbetalningsåret och summerar dessa till redovisningen av Fora uppgifter. På varje löneart finns angivet ifall den är grundande för AFA eller inte. Tänk på att det är den aktuella inställningen i löneartsregistret som gäller, inte den som var aktuell när lönebeskedet skapades. Med denna uppbyggnad kan du i efterhand ändra uppgiften Fora AFA grundande för en löneart och göra om beredningen. Om du har haft av fri kost eller bostad under året ska inte värdet ingå i löneunderlaget. Ta bort markeringen för grundande för AFA-försäkring på dessa lönearter innan beredningen Starta beredning 1. Gå in under menyrubrik Funktioner, menyalternativ Fora AFA Underlag och menyval Bereda. 2. Välj Utbetalningsår och eventuellt Anställningsnummer (om bara en anställd ska beredas). 3. Om du på någon person har haft en felaktig inställning på Fora AFA-Försäkring i personregistret under utbetalningsåret kan du markera Använd aktuell Fora-typ. Programmet använder då de aktuella inställningar du har på varje person i personregistret. 4. Klicka på Slutför. Vid beredningen summeras beloppen för alla lönearter som är Fora AFA-grundande till den Fora-kategori som aktuell person tillhörde när lönebeskedet skapades. 21

23 Inför årsskiftet med Mamut Lön På detta sätt blir summeringen korrekt även om en anställd har ändrat tillhörighet till Fora AFA-kategori under året. Uppstår något problem under själva beredningen lämnas meddelande om detta. Granska För att granska Fora AFA uppgifter måste du först ha kört en beredning. Gå in under menyrubrik Funktioner, menyalternativ Fora AFA-underlag och menyval Granska. Efter beredningen kan du göra egna justeringar av den summa som avser en viss Forakategori. Detta medför att du kan ta med personer i AFA redovisningen som inte alls fått lönen utbetald via Mamut Lön, de måste dock vara inlagda i personalregistret. I granskningsbilden redovisas alla de Fora AFA-grundande lönearter som förekommit för en anställd under året. Du kan justera den anställdes sammanlagda lönesumma för en viss Fora AFA-kategori. Skriva ut Fora AFA listorna skrivs ut på blankt papper. Ett annat alternativ är att redovisa AFA uppgifterna via fil som skickas till FORA försäkringscentral. 1. Välj menyrubriken Funktioner, menyalternativ Fora AFA-underlag och menyval Skriv ut. 2. Bocka i alternativet Redovisa Fora på disk. 3. Välj var filen ska sparas genom att trycka på knappen [ ], markera en mapp eller enhet och tryck [OK]. 4. För att starta utskriften klicka på knappen [OK]. 1.7 Skapa nytt år Innan löner kan köras på nästa år måste året först läggas upp. Vid uppläggning av ett nytt år kopieras löneartstabeller, standardlönebesked och ingående saldon från föregående år. Löneperioder och skatteperioder skapas med samma inställningar som föregående år. Det är inte nödvändigt att alla löner är färdiga på det gamla året. Det går bra att arbeta flera år parallellt. 22

24 Inför Årsskiftet 1. Gå in under menyrubriken Företag, menyalternativ Skapa nytt år. 2. Kontrollera att det är rätt år som skapas genom att titta längst ner i texten. 3. Klicka på knappen [Slutför] 1.8 Import av lönearter Inför varje år kan du behöva se över de lönearter som du använder. Om du använder dig av standardtabellen kan du uppdatera förändrade lönearter genom att importera en ny standardtabell. Import Fil Välj Register Import Lönearter. Klicka på knappen [...] för att komma till en dialogruta där du kan leta reda på den katalog där din importfil finns. Importfilen skall ha typ deklarationen "CIE" för Import Export. När du markerar importfilen visar Mamut Lön allmän information om filen med uppgifter om när och var den är skapad. Om du väljer filen och klickar [Öppna] visas samma information i dialogrutan för importen. 23

25 Inför årsskiftet med Mamut Lön Välj löneartstabell Vid importen kan du välja till vilken existerande tabell du vill göra importen. Som standard föreslår programmet samma tabell som finns i filen. Om den importerande tabellen inte finns markeras ett alternativ för ny tabell. Lägg till nya lönearter Med detta alternativ styr du importen av nya lönearter som inte finns i din tabell. Uppdatera existerande lönearter Om du kontinuerligt underhåller ditt löneartsregister från ett annat system har du möjlighet att styra om befintliga lönearter skall uppdateras eller inte. Om du har förändrat någon eller några lönearter som du inte vill påverka vid en import kan du spärra dessa så att de inte påverkas, även om du markerar Uppdatera existerande lönearter. Det gör du med hjälp av alternativet Spärra mot import i löneartsregistret. Importera löneartsstyrningar I Mamut Lön finns olika sätt att få in uppgifter i löneregistreringen. Genom guider, importer och kalendarie kan man generera lönearter in i lönebeskeden. För att programmet skall veta vilket löneartsnummer varje händelse skall ha finns en uppsättning löneartsstyrningar. Varje händelse består av en kod, beskrivande text på händelsen och löneartsnummer med tillhörande löneartsnamn. Om du vid import av löneartstabellen vill kunna utnyttja ovanstående funktioner måste det i den importerande filen finnas löneartsstyrningar som du skall välja att importera. Du kan ändra och komplettera löneartsstyrningar i registret över dessa. 24

26 Inför Årsskiftet 1.9 CSR Svar När disketten som skickats till skatteverket kommer tillbaka ska den läsas in i systemet så att alla anställda uppdateras med rätt skattesatser och eventuella jämknings beslut. Sätt in disketten i datorn och gör enlig följande 1. Gå in under menyrubriken Funktioner, menyalternativ CSR, menyval CSR Svar. 2. I fältet Sökväg till filen skall du ange var ditt CDR-svar finns. För att välja katalog där filen finns kan du klicka på knappen med tre punkter. I den öppna-dialog som kommer fram finns två filformat som du kan välja på. Har du ställt förfrågan på en XML-fil skall du ha "XML Svarsfil" som alternativ. Har du skickat en diskett/cd måste du hal "CSR Svarsfil" för att du skall få fram din fil. Programmet föreslår samma sökväg som användes när du gjorde din CSR-förfrågan 3. Markera ditt CSR-svar. För förfrågan via diskett/cd heter filen "UBR700U1.CSR" och om du har skickat en XML-fil heter filen t ex "CSRUtdrag_ xml". 4. Har du skickat in CSR förfrågan för flera bolag läser programmet in uppgifter enbart för det företag du står i. Byt företag och upprepa proceduren för varje företag du har ställt en förfrågan för Import bilförmånsvärden Inför varje år kan du behöva se över listan över förmånsbilar. Normalt uppdateras bilprislistan vid programuppdateringen men den uppdateras kontinuerligt och finns att ta hem på våran hemsida om du har en ny bil som du saknar. 25

27 Inför årsskiftet med Mamut Lön Fil att importera Klicka på knappen [...] för att komma till en dialogruta där du kan leta reda på den katalog där din importfil finns. Importfilen har typ deklarationen "DAT" och benämns normalt "Billista åååå.dat". Uppdatera bilförmånsvärden Inför lönekörningen i januari måste du uppdatera förmånsvärdena för dina befintliga förmånsbilar. Har du inte uppdaterat förmånsvärdet varnar programmet dig när du påbörjar lönekörningen i januari. Kontrollera att du står på det nya året innan du påbörjar förändringen. Detta gör du enligt följande: 1. Gå in under menyrubrik Företag och menyval Beräkna ny bilförmån. 2. Du kommer in i en guide som informerar dig om nya värden på prisbasbelopp och statslåneränta. 3. Klicka på [Nästa] så kommer du vidare i guiden där du kan välja om du vill ta bort markering för miljöbil på de personer som har detta. 4. När du går vidare till nästa bild kommer du till sista dialogen där du kan klicka på [Slutför] för att slutföra guiden och låta programmet beräkna nya förmånsvärden för dina anställda. 5. Förutom att programmet uppdaterar nytt förmånsvärde sätts också inkomståret för det beräkna bilförmånsbeloppet Januari månads lönekörning Lönekörningen genomförs precis som vanligt men med en skillnad. För att kunna köra löner i det nya året krävs det att man är inne i rätt år. Gå in under menyrubrik Företag, menyalternativ Välj år. Välj det aktuella året i fältet Byt till år och klicka på knappen [OK]. Längst uppe till vänster i den blå programlisten syns vilket år man är inne i Semesterskuldlista Gäller Mamut Lön Professional. 26

28 Inför Årsskiftet Innan det nya året påbörjas och eventuellt semesterårsskifte körs är det lämpligt att skriva ut en semesterskuldslista. Då skrivs en komplett förteckning ut över den semesterlöneskuld som företaget har till de anställda. Semesterskulden kan bokas upp automatiskt av löneprogrammet. Vid årsbokslut sker en avstämning mellan semesterskuldslistan och eventuell uppbokad semesterskuld. Skriva ut semesterskuld 1. Gå in under menyrubrik Funktioner, menyalternativ Semester, menyval Semesterskuld. 2. Välj om utskriften ska ske på skrivare eller bildskärm. 3. I fältet Per datum per vilket datum som du vill skriva ut en semesterskuldslista. Har du skapat underlag genom att först bereda semesterskulden måste du ange samma datum som det slutdatum du angav vid beredningen. 4. Det finns möjlighet att välja anställningsnummer, avdelning eller de båda kategoriuppgifterna för urval om du endast vill att vissa anställda ska komma med på listan. 5. Under stycket inställningar finns valet Hämta uttagna dagar från personregistret. Det innebär att då lönearter ej används för att minska semesterdagarna kan semesterskulden hämta aktuella inmatade uppgifter från personregistret. Första året man använder programmet kan det valet behövas eftersom ingen historik finns att tillgå bakåt i tiden. Att bocka i Använda redan gjord beredning är ovanligt. Men om korrigeringar behövs så gör man dessa precis som när man granskar semestern vid ett semesterårsskifte. Sedan skrivs listan ut med en bock i denna ruta Semesterårsskifte Gäller Mamut Lön Professional. När det är dags att ge de anställda nya semesterdagar ska ett semesterårsskifte göras. Oavsett om ni använder semesterår eller kalenderår som intjänande år fungerar de nedanstående instruktionerna. Det är bara att välja de datum och avtal som är rätt för mitt företag. 27

29 Inför årsskiftet med Mamut Lön Programmet kan räkna fram underlag till semesterberäkningen. Endast de anställda som har det semesteravtal du väljer vid beredningen kommer att ingå i semesterberäkningen. För att kontrollera vilken semesterberäkning som är valt på en person gå in i personregistret under sidomenyn semester. Arbetet med semesterberäkningen är uppdelade i fyra moment enligt följande: Bereda, Granska, Skriv ut och Uppdatera. Ett femte moment som kan vara användbart är att du kan återföra ett uppdaterat semesteravtal. I Mamut Lön finns generella semesteravtal fördefinierade för samtliga företag. För att förändra ett semesteravtal kan du per företag gå in under menyrubrik Register, menyalternativ Semestervärden. Semestervärden på ett och samma avtal kan alltså skilja sig åt mellan olika företag. Bereda 1. Gå in under menyrubrik Funktioner, menyalternativ Semester och menyval Bereda. 2. Välj det semesteravtal som ska beredas. Du får göra en semesterberedning för varje avtal som du har. 3. I Start-/Slutdatum anges det start och slutdatum för de utbetalade lönebeskeden som du vill ackumulera. Det handlar därmed om att ange utbetalningsdatum ej intjänandeperiod. Semestergrundande inkomster under den valda utbetalningsperioden summeras. Du kan ange vilket intervall du vill. Som standard erhåller du alltid ett helt år från det startdatum du anger. Vill du endast bereda semester för en kortare period anger du bara till vilket datum beredningen skall ske. Tänk på att välja rätt datum det är oerhört viktigt! Huvudsaken är att det var exakt tolv månader sedan den förra beredningen gjordes. Vill man vänta med att köra semesterberedningen tills dess att frånvaron för sista dagen i semesterårets intjänande period är registrerad går det bra att köra beredningen en månad senare. Huvudsaken är att vara konsekvent från år till år och välja samma datum intervall med skillnad för året. 4. Ska alla anställda med det valda avtalet ingå i beredningen klickar du på knappen [OK]. Annars väljer du vilka personer som skall ingå i beredningen genom att ange start och slutvärde på anställningsnummer. Du kan även selektera på avdelning och de båda kategoriuppgifterna som du kan definiera i Mamut Lön. 28

30 Inför Årsskiftet Granska När beredningen är klar finns det möjlighet att granska det som räknats fram samt att korrigera eventuella felaktigheter. 1. Gå in under menyrubriken Funktioner, menyalternativ Semester och menyval Granska. 2. De personer som kommit med vid beredningen visas i listan. Markera den person som ska korrigeras, dess värden visas i fälten nedan och det går att korrigera. Glöm inte att klicka på [Spara]. Ändringar och kontroller kan även göras under knappen [Underlag]. Där syns vad beredningen har summerat ihop under de olika flikarna och vad som ligger till grund för semesterlönen. När man är nöjd med resultatet är det bara att klicka på knappen [Stäng]. Skriv ut Nu är det dags att skriva ut en semesterspecifikation som visar alla de nya uppgifterna som kommer att överföras till personregistret vid uppdateringen. Den kan vara bra att ha om någon undrar över vad de fått och varför. 1. Välj menyrubrik Funktioner, menyalternativ Semester och menyval Skriv ut. 2. Välj om utskriften ska ske på bildskärm eller skrivare. 3. Markera det semesteravtal som ska skrivas ut i listan. Har du flera avtal får du göra en utskrift per avtal. 4. Ska alla med det valda avtalet skrivas ut är det bara att klicka på knappen [OK]. Ett tips är att bocka i detaljerad lista för att få med informationen om semestergrundande dagar osv. För att göra ett urval: Välj vilka personer som skall ingå i beredningen genom att ange start och slutvärde på anställningsnummer. Du kan även selektera på avdelning och de båda kategoriuppgifterna som du kan definiera i Mamut Lön Uppdatera När du är klar med din semesterberäkning skall den beräknade informationen uppdateras till personregistret. Här kan du välja att uppdatera samtliga eller enskilda personer för det semesteravtal som du har valt. Har de framräknade semesteruppgifterna varit felaktiga kan du återställa en gjord uppdatering. Vid uppdatering av semesteruppgifter läggs det datum som du anger som slutdatum för semesterberedningen i personregistrets uppgift Beräknad t.o.m. datum. Uppdatera 1. Gå in under menyrubrik Funktioner, menyalternativ Semester och menyval Uppdatera. 2. Bland de redovisade semesteravtal som visas i fältet Semesteravtal skall du välja det avtal du vill uppdatera semestervärden för. Endast de personer som har det semesteravtal som du väljer visas i listan. Ska alla i listan uppdateras behövs inget semesteravtal väljas. 3. Bland de personer som visas i lista kan du välja att uppdatera alla eller markerade anställda i listan. För att kunna välja att endast uppdatera markerade anställda måste du först skifta till alternativet Markerade. Om du vill selektera ut flera anställda för uppdatering men inte välja alla kan du markera en anställd i taget genom att hålla ner tangenten [Ctrl] samtidigt som du klickar på de anställda du vill uppdatera. 29

31 Inför årsskiftet med Mamut Lön 4. Efter att du har markerat de personer som skall uppdateras eller har Alla i listan markerad klickar du på knappen [Uppdatera] för att starta överföringen av semesteruppgifterna till personregistret. Efter uppdateringen flyttas semesteruppgifterna till historiken över semester Lönestatistik Det finns en lista under menyrubriken Utskrifter, menyalternativ Lönestatistik. För att den ska fungera krävs att lönearterna har rätt löneartsklass inställd. Varje löneart tillhör en löneartsklass som du kontrollerar under fliken Statistik i löneartsregistret. Dessutom måste sjuklönen rapporteras in med datum på lönebeskeden. Listan visar en del av den information som ska med. Men sammanställningen av åldersgrupper, man respektive kvinna, lång / korttidsfrånvaro samt procentuell frånvaro måste göras manuellt. 30

Inför årsskifte i Mamut Lön

Inför årsskifte i Mamut Lön Innehåll sidan - Frågor & Svar 2 - Import av lönearter 3 - Förändringar i löneartstabellen 3 - CSR Förfrågan 4 - Aktuella värden 2005 5 - Nyheter och förändringar 6 - Säkerhetskopiera 8 - Uppdatera/Installera

Läs mer

Årsskifte Supportdokument nr: LON0057 Programvara: Lön, Modell: 40+

Årsskifte Supportdokument nr: LON0057 Programvara: Lön, Modell: 40+ Årsskifte 2016 Årsskifte Supportdokument nr: LON0057 Det finns många saker att göra inför årsskifte. Nedan följer en kortfattad sammanställning av vad som behövs göras vid ett årsskifte. För mer information

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för Årsuppdatering 2010-2011 Version 1,9 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2011-2012 Version 2,30 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll LATHUND FÖR ÅRSSKIFTE LÖN 2011 2012... - 2-1. LÄS IN UPPDATERINGEN...

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister 7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla anställda

Läs mer

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007 SKV: s inläsningsställe för kontrolluppgifter på diskett: Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund Det finns mycket information på Skatteverkets

Läs mer

Semesterårsskifte Löpande semesterår

Semesterårsskifte Löpande semesterår Semesterårsskifte Löpande semesterår Inledning Här beskrivs hur du genomför ditt semesterårsskifte, dvs hur du gör en semesterberäkning i programmet så att de nya semesterdagarna genereras. Manualen gäller

Läs mer

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 -

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - Entré Nytt löneår 2013 Innehållsförteckning PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - NYTT LÖNEÅR 2013... - 3 - Skattefritt traktamente oförändrat...- 3 - Fri

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Körschema för årsuppdatering

Körschema för årsuppdatering Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2015-2016 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innan du byter år bör du ha tidregistrerat allt till och med 31/12-2015 Kontrollera

Läs mer

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter 8. Skapa register och validera kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2016. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2016.00 Vanliga frågor vid årsavslut Måste jag uppdatera till version 2016.00 innan jag gör januarilönen? Ja, du måste uppdatera till version 2016.00

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön version 2012.00 Innehåll Visma Lön version 2012.00... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2012... 3 Prisbasbeloppet höjs... 3 Statslåneräntan

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Arbetsgång 1. Registrera först klart alla löner med utbetalningsdatum under 2010 och se till att dessa är registrerade och uppdaterade. 2. Du måste installera version

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön version 2009.00 Innehåll Visma Lön version 2009.00... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Prisbasbeloppet höjs... 3 Statslåneräntan sänks... 3 Arbetsgivaravgifter...

Läs mer

Användarmeddelande. CSR förfrågan. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. CSR förfrågan. Flex Lön 2016 Användarmeddelande CSR förfrågan Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in CSR-förfrågan till Centrala skatteregistret. På följande sidor finner du instruktioner om hur du skapar och skickar

Läs mer

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag 5. Gå igenom inställningar för anställda och företag I år har det skett förändringar i rutinen för kontrolluppgifter på grund av Skatteverkets nya regler gällande kontrolluppgifter. För att du med automatik

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Börja förbereda dig i god tid inför årsskiftet. Redan på hösten kan du stämma av ackumulatorvärden i ditt löneprogram, om du inte gör det kontinuerligt varje månad

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Förberedelser inför ett årsskifte

Förberedelser inför ett årsskifte Förberedelser inför ett årsskifte I den här manualen får du tips på vad du kan förbereda inför ett årsskifte. Här på första sidan finns en checklista som anger några moment som du kan göra/kontrollera.

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600. Obs! För att kunna

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Det beräknas fram betalda dagar som den anställde tjänat in under intjänandeåret samt en semesterlön som utgör 13,2% på semesterlönegrundande rörlig lön

Läs mer

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att anställda som slutar

Läs mer

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Det beräknas fram betalda dagar, en semesterlön per dag, som den anställde får vid semesteruttag, och en semesterlön engångsbelopp, uträknat på intjänandeårets

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

Aktuella programtips 2011

Aktuella programtips 2011 Avstämningar inför årsskiftet 2011/2012 Snart är det dags för ett ytterligare årsskifte. Förbered dig redan nu med att stämma av ackumulatorvärden mot skattedeklarationen i ditt löneprogram. Ett korrekt

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD) NYTT LÖNEÅR

PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD) NYTT LÖNEÅR Entré Nytt löneår 2016 Innehållsförteckning PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - NYTT LÖNEÅR 2016... - 3 - Skattefritt traktamente oförändrat... - 3 -

Läs mer

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna 2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna Avstämning Skatteverket jämför arbetsgivardeklarationerna du har lämnat in under året med kontrolluppgifterna du skickar in vid årsskiftet. Kom ihåg

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Information från Visma Spcs

Information från Visma Spcs Kontrolluppgift och Fora-rapportering i Installation 1 Viktigt att tänka på innan du installerar 1 Så här gör du installationen 2 Årsavslut i 4 Checklista 4 1. Avsluta årets lönekörningar för 2012 4 2.

Läs mer

Varför blir det fel vid semesterberäkning?

Varför blir det fel vid semesterberäkning? Varför blir det fel vid semesterberäkning? 1. För några anställda stämmer inte semesterberäkningen. Hur felsöker jag? 2. En anställd kommer inte med i semesterberäkning, varför? 3. Varför blir semesterlönen

Läs mer

Kontek Lön/Sesam version

Kontek Lön/Sesam version Kontek Lön/Sesam version 2016.02 Version 2016.02 innehåller följande förändringar. Regionalt företagsstöd för ungdomar - fullt avdrag ska göras Om ditt företag gör avdrag för Regionalt företagsstöd och

Läs mer

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Innevarande år betyder att semestern tjänas in under samma år som den tas ut, det vill säga att

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Mamut Lön till Visma Lön 300/600. För att kunna föra över uppgifter från

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Nyheter version 2.30

Nyheter version 2.30 Hantverksdata Bilanco 2011-12-08 Nyheter version 2.30 Innehåll UTTAGSREGISTRET...- 2 - ÄNDRADE BELOPP FÖR FRI LUNCH 2012...- 4 - BUISNESS CHECK (BC)...- 5 - PERSONALREGISTRET...- 7 - ORGANISATIONSNUMRET...-

Läs mer

Çrona Lön ppp. Startguide. Välkommen som användare av Crona Lön ppp

Çrona Lön ppp. Startguide. Välkommen som användare av Crona Lön ppp Çrona Lön ppp Startguide Välkommen som användare av Crona Lön ppp Vi på DataVara AB vill hälsa Dig varmt välkommen som användare av Crona Lön ppp, pay per paper, vilket innebär att du endast betalar för

Läs mer

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande:

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: ÖVNING LÖN Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Lägga upp ett företag 3 Lägga upp ett arbetsschema 3 Lägga upp

Läs mer

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7 Sidan: 1 av 7 Arkiv Formulär kodtexter Pga. den nya pensionsinrapporteringen har BSF-koderna delats upp med en grupp för BSF koder avtal kommunal och en grupp för BSF koder avtal övriga. Lönerutiner Formulär

Läs mer

SPCS Lön - Demo. SPCS demohandledning. Starta programmet. Övningar i demoföretaget. din guide till demoversionen. Tangenter. Anställningsregister

SPCS Lön - Demo. SPCS demohandledning. Starta programmet. Övningar i demoföretaget. din guide till demoversionen. Tangenter. Anställningsregister SPCS demohandledning din guide till demoversionen SPCS Lön - Demo SPCS Löneprogram passar till flera olika typer av företag och organisationer. Programmet hanterar obegränsat antal anställda och obegränsat

Läs mer

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter.

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivarintyg Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg enligt Lagen om

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 13.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga andra användare vara inloggade i HogiaLön

Läs mer

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna 2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna Arbetsgivardeklaration mot ackumulatorvärden Avstämningar inför årsskiftet nr 1 Avstämningar inför årsskiftet forts nr 1 Skatteverket jämför arbetsgivardeklarationerna

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade)

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 15.0 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

Fast utbetalning av semestertillägg

Fast utbetalning av semestertillägg Fast utbetalning av semestertillägg Om du betalar ut semestertillägg en gång per år (oftast i juni) till anställda med fast månadslön, kan du använda dig av funktionen Fast utbetalning av semestertillägg.

Läs mer

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår, bör du tänka på att anställda som slutar innan årets slut kan ha fått för mycket betald semester.

Läs mer

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sida 1 av 6 GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sidan finns under menyn Verktyg Klientdatabas Förteckning Anstånd Guiden hjälper dig steg för steg att skapa en ansökan för planmässigt anstånd. Ansökan kan

Läs mer

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomståret 2011 Till din hjälp har du detta dokument, Årsskiftesrutiner med checklistan, Frågor & Svar

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som tillkommit under våren 2012 i FLEX Lön. Bland nyheterna kan nämnas en funktion

Läs mer

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion FLEX Lön Version 16.1a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 16.1a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2014.1

Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Innehåll Hämta aktuell version från Kundtorget... 1 Detaljerad beskrivning för nedladdning av programmet från Kundtorget... 1 Kontrollera Microsoft.Net Framework

Läs mer

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång Visma Lön 300 (1-20 anställda). Pris från 2.990:- (frakt och moms tillkommer). Många finesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Visma Lön 300 är ett lätthanterligt

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Kontaktuppgift kontrolluppgift... 2 SINK (Särskild inkomstskatt)... 2 Ägare... 3 Arbetsställenummer...

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Kontoplan Välj vilken kontoplan som företaget arbetar med. Du kan välja mellan Baskontoplan och det äldre BAS96.

Kontoplan Välj vilken kontoplan som företaget arbetar med. Du kan välja mellan Baskontoplan och det äldre BAS96. Den här dokumentationen är till för att hjälpa dig att komma igång med löneprogrammet. När du är klar med installation startar du programmet och gör dina inställningar. Då löneprogrammet finns i olika

Läs mer

Kontek Lön/Sesam version

Kontek Lön/Sesam version Kontek Lön/Sesam version 2016.50 Version 2016.50 innehåller följande förändringar. Import från försystem Vid import av filformat PAxml (2.0) kan föräldraledighet anges per barn Om du använder filformatet

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion FLEX Lön Version 16.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex Lön i version 16.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Skicka kontrolluppgift med e-post till de anställda... 5 Anställda med ogiltig e-postadress...

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion. Flex HRM Travel. Version 14.2a

Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion. Flex HRM Travel. Version 14.2a Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion Flex HRM Travel Bäste kund! Version 14.2a På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX HRM Travel i version 14.2a. Bland nyheterna

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Semesterkassans utfasning, Måleri

Semesterkassans utfasning, Måleri Entré Semesterkassans utfasning, Måleri Som framgått av information från Målaremästarna och Målareförbundet så ska Semesterkassan utfasas för att senare upphöra. Detta innebär bland annat att företagen

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2 Mamut Lön Handbok del 1 och 2 Förord Mamut Lön Handbok är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

Kort kurs i Fazett Lön

Kort kurs i Fazett Lön Kortkurs för Fazett Lön Löneprogrammet består av två viktiga grunduppgifter: - personal - lönearter Dessa används i löneregistreringen. Genom att lägga in rätt uppgifter så sköts alla regler som t.ex.

Läs mer

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning. Detta

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 14.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

Mamuts Business Software 12.5 Justeringar är gjorda så att överföring fungerar till Mamuts Business Software version 12.5

Mamuts Business Software 12.5 Justeringar är gjorda så att överföring fungerar till Mamuts Business Software version 12.5 Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.4.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny uppdateringsversion av Norstedts Tidbok. I denna version finns två små rättningar. För att se nyhetererna i version

Läs mer

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut för en anställd med semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet

Läs mer