Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling"

Transkript

1 Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Funktionshinder i tiden Staffan Söderberg, Henrik Ahlgren, Marie Lissäng

2 Syftet med öppna jämförelser är att: Resultaten ska stimulera kommuner till fördjupad analys, förbättrings- och effektivitetsarbete och gemensamt lärande. Skapa öppenhet och insyn i offentligt finanserade verksamheter. Öppna jämförelser är en del i en kunskapsbaserad praktik.

3 Vad är en indikator? Indikatorn ska belysa förutsättningar för god kvalitet inom socialtjänsten. mäta det den avser att mäta. bygga på kunskapsgrund, dvs vetenskap eller beprövad erfarenhet. kunna påverkas av huvudman/utförare.

4 Utveckling av indikatorer över tid Delområden Myndighetsutövning utifrån LSS Bostad med särskild service för vuxna Daglig verksamhet Socialpsykiatri Totalt

5 Arbetet på nationell nivå

6 Arbetet på lokal nivå

7 Öppna jämförelser inspirationsfilm - Socialstyrelsen producerat tre kortfilmer om regionala/kommunala förbättringsarbeten utifrån öppna jämförelser - Jämtlands län - Jönköpings län - Örebro län

8 Film om Jönköpings län

9 Kort info om Jönköpings län 13 kommuner invånare inv

10 Kort om öppna jämförelser-projektet Finansieras av SKL, FoU-ledare anställd på 20 %, förlängt till Ingår i nätverksgrupp med regionerna (via SKL)

11 Mål och syfte från projektansökan maj-2011 ÖJ ska vara en naturlig och viktig del i kommunernas och regionens arbete med att utveckla kvaliteten i socialtjänstens verksamheter.

12 Kartläggning hösten 2011 länets kommuner Vad vill du sätta fokus på? Kvalitetssäkring inlämnade uppg. 100% Jämförelse utifrån resultatet 91% Inget av ovanstående 0% Annat område 9% Eftersökte stöd gällande: Inlämning Hur man kan använda materialet Forum för att lära av varandra

13 5 steg i arbetet för att arbeta med Öppna jämförelser

14 Kvalitetssäkring och inlämning av data Minnesanteckningar från varje möte Kvalitets säkring / inlämning av data

15 Mottagande av resultat FoUrum publicerar länsrapport kort efter offentligt resultat I de flesta fall skriver sakkunnig från FoUrum skriver kommentarer till varje länsrapport Marknadsföring projekt som har tydliga kopplingar till indikatorer ÖJ ska under 2013 presenteras i samtliga nätverk inom varje område (ex. Eko bistånd nätverket etcetera) Resultat ÖJ

16 Ex. från Länsrapport Faktaruta med Syftet med indikator Teknisk beskrivning Datakälla Felkällor FAKTA RESULTAT

17 Analys/Uppföljning av resultat Vad kan vi lära oss av vårt resultat? Ny träff tillsammans med chefer inom länet där resultatet presenteras och diskuteras Bjuder in SKL/SoS representanter till mötet Vad ska/kan FoU-ledaren sätta fokus på utifrån resultatet? Behövs nya rutiner, kompetenssatningar, etc. Analys/ Uppföljning ÖJ

18 Pågående utvecklingsarbete Utbildning i avvikelseanalys, öka kunskapen kring nyckeltal/indikatorer riktar sig till länets utvecklingsledare inom socialtjänsten. Pågår under våren 2014, genomförs av Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Samla ÖJ indikatorer till årsrapport Varje chefsnätverk ska välja ut 4-6 indikatorer som ska skickas med till en årlig ÖJ rapport. Syftet med rapporten att försöka ge ett bidrag till de omvärldsanalys/verksamhetsplaner som görs i kommunerna vid årets början.

19 Hur långt har vi kommit? Område Funktionsnedsättning Gemensam genomgång Ja, Länsrapport Ja, Finns FoU ledare Ja, FoU kommentarer på länsrapport Nej Finns chefsnätverk Ja, Gemensam genomgång Ja, Gemensam uppföljning Etablerad kontakt SKL/SoS Nej JA/JA

20 Ex. öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 6 dec 2012 Vår dec sept maj 2013

21 Framgångar och utmaningar Öppna jämförelser har (som all annan statistik) utmaningar och ibland brister fokusera på det som är relevant för din kommun Forum för att diskutera jämförelserna! Viktigt att se ÖJ som en del av flera viktiga nyckeltal för verksamheten Stöd från FoUrums ledning i modellen Använda modellen i fler områden Ensamkommande flyktingbarn, Arbetsmarknadsstatistik Tålamod och uthållighet!

22 Film om Örebro län

23 Vikten av kvalitetssäkrad data Felaktig data Önskat resultat i förhållande till kostnad Felaktiga slutsatser dras Relevanta investeringar Felaktiga prioriteringar Korrekta prioriteringar Felaktiga investeringar Ökad kostnad utan Önskat resultat Möjliggör att rätt slutsatser dras Kvalitetssäkrad data

24 Formulär för snabbanalys Angeläget resultat Tillförlitligt Aktuellt Pågår aktiviteter, vilka? Övriga kommentarer Samlad analys Uppföljning av beslut 100 % Genomförand eplaner 100 % Ja/nej Ja/nej Plan över uppföljningar Kompetensutv eckling över gp Aktiviteter pågår som medför förbättring Resultatet inte tillförlitligt men visar ändå på förbättringsom råde

25 Jämföra resultat mellan åren 2013 och 2014 Har det hänt något i organisationen som kan förklara resultatet? Hur ser årets resultat ut? Hur ligger vi till mot andra motsvarande verksamheter och kommuner?

26 Exempel på indikatorer som kan användas i det dagliga arbetet Uppföljning av beslut Delaktighet i genomförandeplanen Samverkan Gått vidare till lönearbete, skyddat arbete eller praktikplats

27 Att koppla olika resultat i öppna jämförelser i ett längre perspektiv

28 Från daglig verksamhet till lönebidrag

29

30

31

32 Kontaktuppgifter och länkar

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Barn och unga här, nu och framåt. Ledning och styrning av barn- och ungdomsfrågor

Barn och unga här, nu och framåt. Ledning och styrning av barn- och ungdomsfrågor Barn och unga här, nu och framåt Ledning och styrning av barn- och ungdomsfrågor Förord Det här är ett processtöd som syftar till att ge stöd till de kommuner, landsting och regioner som vill utveckla

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg Handbok för utveckling av indikatorer För god vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Tiden går fort när man har roligt

Tiden går fort när man har roligt Nr 2 2015 Tiden går fort när man har roligt Bild hämtad ifrån unsplash.com. Fotograf Jeremy Cai. Ja tänk vad tiden går, vi är nu inne på Carpes fjärde verksamhets år som går från och med 1 april 2015 31

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal 2013: 6 Lena Sjöström Marie Sjöström Vänersborgs kommun Innehåll 1. Sammanfattning 3

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen KVALITETSBERAÄTTELSE 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen 1 2 INLEDNING Kvalitet kan beskrivas som värdet av de egenskaper som saker, personer eller aktiviteter kan ha. Kvalitet kan utvärderas, mätas och

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Rapport om LSS-verksamhet

Rapport om LSS-verksamhet Rapport om LSS-verksamhet Arboga Hammarö Hedemora Karlskoga Malung-Sälen Orsa Rättvik Nätverket Måtten Gås Nätverket är en del av Ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Rådet för främjande

Läs mer

Det första året med projekt Dala Valideringscentrum

Det första året med projekt Dala Valideringscentrum Det första året med projekt Dala Valideringscentrum - delrapport från den externa utvärderingen av projektet Januari 2015 Max Valentin, Fabel kommunikation AB 1 Inledning/bakgrund Utvärdering avser projektet

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av ständiga

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer