Konsultprofil. Systemutveckling Conny Westh

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsultprofil. Systemutveckling 2005-06-23. Conny Westh"

Transkript

1 1 (6) Vallentuna Bakgrund Födelseår: 1964 Mer än 16 års erfarenhet av systemutveckling Varav 8 års erfarenhet som konsult Huvudinriktning Tjänster: Systemarkitektur, systemutveckling, datamodellering, analys, strategisk teknisk rådgivning i Microsoft Windows miljö. Typiska roller: systemarkitektekt, systemutvecklare, teknisk projektledare och test. Verktyg: MS Office, Visual Studio (VB, ASP eller C#), Visual Source Safe, SQL-Server, ERwin, PatternMaker, FrontPage. Inriktningen är numera Microsoft.NET-miljö. Mål: Jag skapar en systemarkitektur som är en stabil, robust och flexibel utvecklingsplattform. Resultatet blir en mer förutsägbar kvalite på systemet och begränsar därmed kundens risktagande i utvecklingen och därefter. Metod: Teknikstöd/Mentorskap, datamodellering, objektmodellering, designmönster och komponentbaserade system är medel för att nå detta mål. I övrigt tycker jag det är mycket spännande och utmanande att utveckla applikationer i nära samarbete med kunderna. Jag är problemlösare, när jag tar mig an ett problem så löser jag det i dialog med kunden. Referenser Jonny Zetterström, AB Sajtotellet Sverige, Lars Fredholm, MagicIT AB, Olof Rydergren, SpizeIT AB, Ulf Jansson, Netprovider Europe AB, Pär Lundkvist, Skandiabanken AB, Niklas Linder, Nissan Sverige AB, Vallentuna SE-en

2 2 (6) Genomförda uppdrag Roll: Rådgivning i affärsfrågor Område: Avtalsfrågor, Biträde vid förhandlingar, Affärsupplägg, Produktpaketering, reklamkampanj, Utformning allmänna villkor, Affärsupplägg & förhandlingsstöd vid uppköp av konkurenter. Verktyg: MS Office, Lång erfarenhet av affärer i IT-branchen Roll: strategisk teknisk rådgivning i arkitekturfrågor System: Administration av Webbhotell Verktyg: ADO, Access, MySQL, SQL-Server, IIS, Visual Studio 6/NET, Visual Basic, ASP, MS Office Roll: Systemutveckling ASP & JavaScript System: Utveckling av webbsajt för PR-kampanj. Verktyg: ADO, Access, MySQL, SQL-Server, IIS, Visual Studio 6, Visual Basic, ASP, JavaScript, MS Office Roll: Systemutveckling Visual Basic System: Utilityprogram för administration av Webbhotell Verktyg: ADO, Visual Studio 6, Visual Basic MagicIT AB (2005), Lars Fredholm, MagicIT AB, : Roll: Teknisk dokumentation, Bollplank i arkitektur-frågor. System: API-Dokumentation och Hjälpsystem för PatternMaker Verktyg: RoboHelp, Help & Manual, IIS, Visual Studio NET, VB.NET, VB-Documenter, NDoc, MS Office MagicIT AB (2005), Lars Fredholm, MagicIT AB, : Roll: Design av webbsajt. System: Webbsajt för PatternMaker Verktyg: IIS, Visual Studio NET, VB.NET, MS Frontpage SpizeIT AB ( ), Olof Rydergren, SpizeIT AB, : Roll: Programmering, Testning System: Faktueringsmodul i JavaScript, Konvertering av data från ett T&B system till ett annat, Traffic & Billing för Amerikanskt Kabel TV bolag (Cox Media Inc) Verktyg: SQL-Server, Visual Basic, ERWin, MS-Office, JavaScript, Visual Source Safe MagicIT AB (2004), Lars Fredholm, MagicIT AB, : Roll: Teknisk dokumentation System: Hjälpsystem för PatternMaker Verktyg: RoboHelp, MS Office SE-en

3 3 (6) Netprovider Europe AB ( ), Ulf Jansson : Roll: Analys, Strategisk Teknisk Rådgivning, Ansvar för projektbemanning, Testning Uppdrag: Skriva affärsplan, bemanna projekt och ramavtal med vägverket Verktyg: Mamut Affärssystem, MS-Office, Terminal Server, IIS, ASP RAIN, Rationals användarförening i Norden ( ), Lars Fredholm, MagicIT AB, : Roll: Webmaster, Krav, Programmering, Databasdesign, Testning System: Medlemsdatabas, Massmailingprogram och CMS (Content Managementsystem) Verktyg: Visual Basic, ASP, MS Access, PatternMaker, MS Office Exoft Business Solutions AB ( ): Roll: Analys, Strategisk Teknisk Rådgivning, Systemarkitekt, Datamodellering, Utvecklingschef, Ledningsgruppen System: Inköpssystem som tilläggsmodul till Jeeves affärssystem, Framtagning av affärsplan för företaget, Flerskiktad Webbapplikation Verktyg: MS Office, Visual Basic, ASP, PatternMaker, ERWin, Visio, SQL-server, Jeeves affärssystem, IIS, Integrated Marketing ( , ), Lars Fredholm, MagicIT AB, : Roll: Analys, Strategisk Teknisk Rådgivning, Programmering, Testning System: Service-/Sälj-/Ordersystem (ALFACT och MICS), Profitable Fulfilment of Customer Need) PFCN, Flerskiktad Webbapplikation Verktyg: MS Office, Ericsson EVO, Hårdvara/nätverkskort/GSM/Mobitex, Visual C/C++, Visual Objects, Clipper, IIS Skandiabanken ( , ), Pär Lundkvist, Skandiabanken AB, : Roll: Rådgivning, Teknisk projektledning, Programmering, Teknikstöd/Mentor för Rose/Visual Modeler System: DigitalTV-en, (TPL), WAP-en, (TPL), Dokumenthanteringssystem (1998), system ( ), Redovisning av kontrolluppgifter (1996), Flerskiktad Webbapplikation Verktyg: Visual Basic 5, SQL-Server 6.0/7.0, SQL-Windows/Centura, Rational Rose, FrontPage, MS Office, Visual Source Safe, IIS Spyder Education AB (2001): Roll: Kurslärare Uppdrag: Konstuera och hålla en skräddarsydd kurs för erfarna ASP programmerare där eleverna lär sig använda COM-objekt och databasaccess (ADO och SQL) och att skapa DLLer för användning i MTS Verktyg: Visual Basic, MS Access, MS Office Diator AB (2001): Roll: Teknikstöd Uppdrag: Felsökning i applikation och Stored Procedures för SQL-server Verktyg: SQL-server, Query Analyzer, MS Office SE-en

4 4 (6) ia, Adera Sweden AB (2000): Roll: Mentor, Analys, Strategisk Teknisk Rådgivning, Systemarkitekt System: ia TEC (Supportsystem för Företagskunder), Flerskiktad Webbapplikation Verktyg: Visual Basic, SQL-server, Oracle, PatternMaker, IIS, MTS Henkel AB, Input Consulting AB (2000): Roll: Analys, Strategisk Teknisk Rådgivning, Teknikstöd System: Webbapplikation för försäljkningsstatistik Uppdrag: Teknisk Arkitekturell Rådgivning och Uppgradera databas från Access till SQL-Server Verktyg: MS Access, MS Office, SQL-Server ia, Elit Logic AB, nu del i Ementor, Input Consulting (2000): Roll: Analys, Strategisk Teknisk Rådgivning, Teknisk projektledning, Krav, Databasdesign, Testning System: NMI (Nöjd Medarbetar Index) Verktyg: Visual Basic, ASP, SQL-server, ERWin, Statistiksystem från CFI (Claes Fornell Information AB), PatternMaker, IIS, Netscape Nissan Sverige AB ( ), Niklas Linder, Nissan Sverige AB, : Roll: Mentor, Analys, Krav, Omfattande Strategisk Teknisk Rådgivning, Systemarkitektur, Programmering, Datamodellering/Databasdesign, Testning System: Statistikmodul till ett logistiksystem i AS/400 för att administrera importerade bilar, Flerskiktad Webbapplikation, Hämtning av data från DB2/400 i Norge till Lokal SQL-server databas, Driftrutin och Optimering för att köra hämtningen med automatisk nattkörning Verktyg: ERWin, MS Office, MS Access, SQL-Server, DB2/400, AS400, Visual Basic, ASP, MTS/COM/DCOM, Visual Source Safe, IIS, MTS MedicIT Sverige AB ( ), Lars Fredholm, MagicIT AB, : Roll: Teknikstöd/Mentor för VB, Programmering, Systemarkitektur System/Uppdrag: MEA, Ekonomisystem för stora organisationer, Flerskiktad VB-applikation Verktyg: Programmering Visual Basic 5 och 6, SQL-server, ERWin, Anomaly Tracking System (ATS), Visual Source Safe, MTS Jönsson & Lepp (1999): Roll: Kurslärare Hållna kurser: Microsoft VB Enterprise (steg 3), Administrera MTS (Microsoft Transaction server), Microsoft VB Developer (steg 2) Verktyg: MS Office, AV-Utrustning, Microsoft Kursmaterial, Visual Basic, MTS/COM/DCOM/COM+, Visual Source Safe Rational Software Scandinavia (1997), Lars Fredholm, MagicIT AB, : Roll: Testare System: Integrationstest av Rose4 för VB5 Verktyg: Rational Rose Beta, Visual Modeler Beta Visual Basic 5 Beta, Visual Source Safe Skandia Försäkring (1997), Lars Fredholm, MagicIT AB, : Roll: Programmering System: Konvertering av Sakförsäkringssystem från ANSI C till Visual Basic. SE-en

5 5 (6) Verktyg: Visual Basic, Visual C/C++, SQL-Server, Visual Source Safe Wasa Kredit (1997), Lars Fredholm, MagicIT AB, : Roll: Databasdesign och programmering System: Ärende och dokumenthanteringssystem Verktyg: Visual Basic, SQL-server, Kodak dokumenthanteringsmotor, Visual Source Safe Bostadsförmedlingen Stockholm ( ), Lars Fredholm, MagicIT AB, : Roll: Programmering System: Bostadsförmedlingssystem (Bostoc97) Verktyg: SQL-Windows, Rational Rose, Oracledatabas, Visual Source Safe WASA Försäkring ( ): (Som anställd) Roll: Tekniskt Projektansvar, Arkitektur, Programmering, Testning, Teknikstöd ANSI C System: Offertsystem för säljare/försäkringsmäklare/franchisetagare, C-interface mellan Offertsystem (GUI) och beräkningsmoduler (C-kod), Riskbedömningssystem, Redovisning (Kontrolluppgifter), Faktureringssystem, Skadereglering (Liv), Teknikstöd för Ansi C, Teknikstöd för EHLLAPI. Verktyg: Clipper, Delphi, Turbo Pascal, Turbo C, Visual Basic 4, MS Office, SPCS (Ord, Skatt), Capitex, DR Basic, Microsoft C, Visual C/C++, Quick Basic, Quick C, EHLLAPI, SQL-Base, MS Access, Visual Source Safe Skatteverket ( ), Lars Fredholm, MagicIT AB, : (Som anställd) Roll: Arkitektur, programmering, Testning System: Budgetuppföljning, Produktionsuppföljning av Skattegranskning, Söksystem för mikrofilmsarkiv Verktyg: Multiplan, PlanPerfect, Clipper Summer 87/5.0, QEdit, dbase II/III/III+/IV, WordPerfect, Turbo-C 1.0/1.5/2.0 Kompetenssummering Analys & design Datamodellering med Erwin (IDF1X, Entity Relationship/ER). Objektorienterad design med UML-notation och Rational Rose Metoder: RUP, Reflex, SAK, Svea/Direct, SIS/RAS Programmering Visual Basic 4, 5, 6, NET MCP (Microsoft Certified Professional) på Visual Basic 6 (både Desktop & Remote applications) ASP (MS Active Server Pages) DAO, RDO, ADO, Active-X, Outlook, MTS, COM/DCOM/COM+... MS FrontPage (MCP Certifierad) MS Access ANSI C (Microsoft, Borland) CA Visual Objects, Turbo-Pascal, m.m. SE-en

6 6 (6) SQLWindows/Centura Operativsystemmiljöer MTS/DCOM/COM+ (Microsoft Transaction Server) Databasmiljöerna Microsoft SQL-Server,MSDE, MS-Access, Sybase-SQLanywhere, Oracle och SQLBase. Operativsystemen MS-DOS,Windows 3.1/95/NT/2000/XP. Styrelseuppdrag: Har haft ett flertal förtroendeuppdrag som styrelseledamot, kassör, sekreterare, ordförande och PRansvarig i diverse föreningar sedan början av 80-talet, Bla MUF (Ordf), ABC-Klubben(sekr.), Mensa(PR-ansvarig), Rationals Användarförening i Norden RAIN(kassör). Ansvaret i dessa föreningar har bl.a. bestått i att leda och utveckla verksamheten. Sedan 2002 är jag ordförande i konsultnätverket RFA (Stiftelsen RFA Real Free Agents), (se Anställningar: MagicIT AB LAN International AB WASA Försäkring, Ömsesidigt Skatteverket SE-en

Konsultprofil. Systemutveckling 2006-02-12. Conny Westh

Konsultprofil. Systemutveckling 2006-02-12. Conny Westh 1 (7) 08-643 95 48 Email conny.westh@verimentor.se 186 34 Vallentuna Bakgrund Födelseår: 1964 Mer än 17 års erfarenhet av systemutveckling Varav 9 års erfarenhet som konsult Varav 6 år som egen företagare

Läs mer

Ricardo Sanchez. Arbetslivserfarenhet i databranschen. ricardo.sanchez@sysability.com. Systemvetenskaplig linje, Göteborgs Universitet

Ricardo Sanchez. Arbetslivserfarenhet i databranschen. ricardo.sanchez@sysability.com. Systemvetenskaplig linje, Göteborgs Universitet Namn Beskrivning Ålder Arbetslivserfarenhet i databranschen E-mail Utbildning Några tekniska och verksamhets- /projektspecifika erfarenheter Ricardo Sanchez Senior systemutvecklare -.NET/Java. Programmering,

Läs mer

Konsultprofil Tom Serenander

Konsultprofil Tom Serenander Konsultprofil Tom Serenander Född 1965 Tom är en systemutvecklare med gedigen erfarenhet som konsult inom objektorienterad mjukvaruutveckling, inriktning Microsoft.Net. Han är serviceinriktad, kvalitetsmedveten

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Curriculum Vitae (CV) Erik Ejvegård

Curriculum Vitae (CV) Erik Ejvegård Curriculum Vitae (CV) Erik Ejvegård Sammanfattning Erik Ejvegård är en erfaren utvecklare som jobbar som systemarkitekt. Erik har mer än 25 års erfarenhet av utveckling av programvara inom telekommunikation,

Läs mer

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 CV Uppdaterad: 2011-10-11 Tobias Wallter Projektledare och Deployment Manager Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 Språkfärdigheter Utbildning Kontaktuppgifter Svenska modersmål Engelska

Läs mer

Curriculum vitae PERSONUPPGIFTER PERSONLIG PRESENTATION UTBILDNING

Curriculum vitae PERSONUPPGIFTER PERSONLIG PRESENTATION UTBILDNING 1/5 PERSONUPPGIFTER Curriculum vitae Namn: Johan Skarp Födelseår: 1978 Adress: {Gatuadress}, {Postnummer} Göteborg Telefon: {Telefonnummer} Mobil: {Mobilnummer} E-post: johan.skarp@home.se Hemsida: http://skarp.just.nu

Läs mer

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i

Läs mer

Curriculum Vitae. Thomas Lundström Mobil: 070-659 75 38. 802 84 GÄVLE Född 1971-04-24 och har AB-körkort.

Curriculum Vitae. Thomas Lundström Mobil: 070-659 75 38. 802 84 GÄVLE Född 1971-04-24 och har AB-körkort. Curriculum Vitae Thomas Lundström Mobil: 070-659 75 38 Första Tvärgatan 13, E-post: thomas@thomaslundstrom.se 802 84 GÄVLE Född 1971-04-24 och har AB-körkort. Vem är jag? Jag bor på Brynäs i Gävle tillsammans

Läs mer

STAFFAN VON ZEIPEL SENIOR UTVECKLARE SHAREPOINT OCH.NET

STAFFAN VON ZEIPEL SENIOR UTVECKLARE SHAREPOINT OCH.NET SENIOR UTVECKLARE SHAREPOINT OCH.NET ERFAREN Staffan är en erfaren systemutvecklare med över 20 år i branschen. Sedan sin tid på Microsoft 1994-1995 har inriktningen varit Windows och systemutveckling.

Läs mer

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002.

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA-katalogen Stiftelsen RFA - Real Free Agents Presenterar... RFA-katalogen Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA är ett nätverk av kvalitetsmedvetna IT-konsulter

Läs mer

Konsultprofil Magnus Lyckå Systemutvecklare

Konsultprofil Magnus Lyckå Systemutvecklare Konsultprofil Magnus Lyckå Systemutvecklare Namn: John Magnus Lyckå Född: 1965 i Göteborg Adress: Eklövsvägen 146 443 50 Lerum Email: magnus@thinkware.se Webb: http://www.thinkware.se/ Sammanfattning Konsult

Läs mer

Meritförteckning. Mer än 3 års professionell erfarenhet av PHP, SQL, C# och VB.NET,

Meritförteckning. Mer än 3 års professionell erfarenhet av PHP, SQL, C# och VB.NET, CvSwe 20080410.doc Niklas Rydén sida1/6 Meritförteckning Niklas Rydén 031-51 95 58 (hem) Slåttängsgatan 51 0709-40 66 49 (mobil) 415 07 Göteborg nikryden@gmail.com http://www.timeonline.se Mer än 3 års

Läs mer

Fredrik Tarberg. Roll Systemarkitekt och utvecklare

Fredrik Tarberg. Roll Systemarkitekt och utvecklare Fredrik Tarberg Systemarkitekt och systemutvecklare Fredrik intresserar sig främst för affärskritiska webbapplikationer, arkitekturer för flerlagers distribuerade system, databasdesign, mobila tjänster,

Läs mer

[KONSULTPROFIL BÖRJE CARLSSON 640807]

[KONSULTPROFIL BÖRJE CARLSSON 640807] [KONSULTPROFIL BÖRJE CARLSSON 640807] Bakgrund Börje Carlsson har arbetat i IT-branschen sedan 1987. Han började sin bana inom IT på dåvarande Stockholms Stads Dataservice (SSD). 1991 började han som konsult

Läs mer

J2EE/JEEarkitekt. Bengt Sandberg. Kontaktinformation

J2EE/JEEarkitekt. Bengt Sandberg. Kontaktinformation Bengt har jobbat med systemutveckling sedan 1990. Utöver Java/JEE har han utvecklat kritiska system i C++, C. Sedan 1997 har Bengt mestadels jobbat med system och arkitekturer i Java/JEE. Mestadels inom

Läs mer

Jag blev utnämnd som årets ledare i Spånga hockey för säsongen 2012/2013.

Jag blev utnämnd som årets ledare i Spånga hockey för säsongen 2012/2013. Namn: Jonas Hansson Födelseår: 1967 Region: Stockholm, Sverige Introduktion Jag är en ansvarsfull, självgående och utåtriktad person med lång erfarenhet av olika typer av testarbete. Jag har jobbat som

Läs mer

Erfarenhet inom branscherna Telekom, Finans, Logistik, Transport, Retail och Spel.

Erfarenhet inom branscherna Telekom, Finans, Logistik, Transport, Retail och Spel. 1 CURRICULUM VITAE Jan Isacsson, IT- PROFIL Erfaren seniorkonsult med över 19 år i IT-branschen. Systemarkitekt inom områdena stora administrativa och tekniska system. Akademisk utbildning med examen Master

Läs mer

Konsultprofil. Andreas Fernlund. Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Andreas Fernlund. Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Andreas Fernlund Arkitekt & webbutvecklare Andreas är en skicklig och engagerad IT-arkitekt och webbutvecklare med över 10 års erfarenhet av projekt från bland annat offentlig sektor, energi,

Läs mer

KONSULENT-ID: 2392 KONSULTPROFIL. IIS 7.0 Deepdive (MS E-Learning) 2009 BAKGRUND. Advanced WCF 2009 (Juval Löwy)

KONSULENT-ID: 2392 KONSULTPROFIL. IIS 7.0 Deepdive (MS E-Learning) 2009 BAKGRUND. Advanced WCF 2009 (Juval Löwy) KONSULENT-ID: 2392 KONSULTPROFIL NN har arbetat med systemutveckling av applikationer sedan Aug -98, han började som datakonsult på XX AB i Mars -99 (och stannade där i 3,5år) med bl.a försäkringsbranchen

Läs mer

Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Utbildningar Certifieringar Kontaktinformation

Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Utbildningar Certifieringar Kontaktinformation Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Rama har jobbat mer än 12 år som IT-konsult och är en mycket skicklig konsult inom sitt område som är systemutvecklingen/arkitektur av affärskritiska system

Läs mer

Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt. Hej!

Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt. Hej! Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt Hej! Jag är en erfaren konsult som Javautvecklare och arkitekt

Läs mer

Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa

Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa Jonas Ivarsson Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa 0735-404299 info@albus.se Presentation Jonas Ivarsson har varit verksam i mjukvarubranschen sedan 1996. Han har erfarenhet från alla delar av

Läs mer

Namn: Ola Ekberg född 1971 Uppdaterad: 2007-07-29

Namn: Ola Ekberg född 1971 Uppdaterad: 2007-07-29 Namn: Ola Ekberg född 1971 Uppdaterad: 2007-07-29 Roll: /Teknisk Projektledare Beskrivning: /systemerare som är expert på verksamhetskritiska system i komplexa miljöer framförallt inom Telecom, men även

Läs mer

Namn. Födelseår. Sammanfattning. Exempel på uppdrag 2010-01-21. Per Lundholm

Namn. Födelseår. Sammanfattning. Exempel på uppdrag 2010-01-21. Per Lundholm 2010-01-21 Namn Per Lundholm Födelseår 1959 Sammanfattning Per är en mycket erfaren utvecklare med 30 år i branschen. Per har djupa tekniska kunskaper inom systemutveckling och är dessutom öppen och utåtriktad

Läs mer

Konsultprofil Lennart Boklund

Konsultprofil Lennart Boklund Konsultprofil Lennart Boklund Lennart har lång och gedigen erfarenhet av professionell systemutveckling inom näringslivet. Han visar stort intresse för kundens verksamhet och brinner för att hitta bra

Läs mer

Ramla inte mellan stolarna.

Ramla inte mellan stolarna. Ramla inte mellan stolarna. integration www.pulsen.se » programvaror och tjänster systemintegratörer «atea sverige ab AVTALSNYTT / verva Mikael Larsson Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur

Läs mer