SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN"

Transkript

1 SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN Vem ska få vara med och tycka till om Göteborgs nya stadskärna? Alla som vill, tycker vi. Men att lyssna av närmare en halvmiljon människor är svårt, om inte omöjligt. Men uppdraget för Centrala Älvstaden är bland annat att höra vad göteborgarna vill med sin stad. Som ett första steg i det arbetet bjöd vi in till öppna soppluncher i Älvrummet. De som hade en vision för framtidens Centrala Älvstad var välkomna att presentera den. Vi kallade presentationerna för inspel. Alla som ville lyssna var välkomna att göra det över en skål soppa. Visionerna som presenterades kom från studenter, arkitekter, medborgar och intresseorganisationer samt konsulter. Runt 100 personer kom och lyssnade vid varje tillfälle, som mest 160. Inspelen finns sammanställda i det här häftet. De kommer, tillsammans med allt annat som vi får till oss under de två år som visions och strategiarbetet för Centrala Älvstaden kommer att pågå, finnas med på ett eller annat sätt i slutrapporten. Har du tankar, frågor eller synpunkter? Mejla gärna på: Eller besök vår hemsida:

2 Grönskande park på Göta älvbron Bygg om den gamla Göta älvbron till en park! Den uppmaningen kommer från arkitekten Maria Strandberg när hon presenterade sitt examensarbete på Älvrummet den sjunde oktober. Inför hundratalet intresserade berättade hon om sin vision där man inte river Göta älvbron när den nya byggs, utan man sparar den gamla och har alltså två broar. På den nya bron kör bilarna och på den gamla bron kan man cykla eller promenera i parkmiljö. Bortsett från att det är trevligt att gå i en park så tycker Maria Strandberg att det finns andra skäl till att behålla den gamla bron: Om man tittar på London och Themsen till exempel, så har London nio broar över Themsen på samma sträcka där Göteborg bara har två. Göteborg är en delad stad, Hisingen upplevs som en separat stad. Och i New York och Paris har man gjort precis det som Maria Strandberg föreslår att vi ska göra i Göteborg. I New York finns High Line, en övergiven järnvägsvall där det började växa och som idag är en park. I Paris har man gjort om en gammal järnvägsbro till park. Men Maria Strandbergs vision stannar inte bara vid bron. Utmed älven vill hon att det ska finnas gröna promenadstråk och på Bananpiren en park. Parken på Bananpiren skall ha karaktären av en mer traditionell park medan den på bron kommer vara lite mer Överst: High Line New York. Nedan: Promenade plantée i Paris varierande. På bron kommer det att finnas gröna områden, det som jag kallar för fruktträdgården. På klaffen kommer det vara ett landskap modellerat i gummimattor där man kan bara vara och njuta av utsikten, på det sättet kommer bron fortfarande att vara öppningsbar. Hela tanken med detta är att göra Göteborg lite varmare, och Hisingen kommer att kännas mycket närmare, avslutar Maria Strandberg presentationen. Bilder: Maria Strandberg.

3 Göteborg vid älven 2050 tre olika scenarier Hundratalet intresserade kom till sopplunchen på Älvrummet den 16 september när studenterna Adelina Lundell och Emma Josefson presenterade sina tre scenarier för Göteborg kring älven år De tre olika framtidsspaningarna kallas för Facing the River Att möta älven, River Communities Älvsamhällen samt Global City Den globala staden. Grundtemat för de olika scenarierna är hållbar utveckling ur både ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Adelina Lundell och Emma Josefsson har gjort projektarbetet tillsammans med 15 andra studenter från sammanlagt åtta olika länder. Kursen är ett samarbete mellan Chalmers och Göteborgs Universitet med stöd från Göteborgs Miljövetenskapliga centrum. Att komma fram till vilka förutsättningar som gäller och vad som är viktigt att tänka på när man planerar för framtiden skiljer sig så klart beroende på varifrån i världen man kommer: En kommentar om vårt svenska samhälle var att det är bra att regeringen inte är korrupt, säger Emma Josefsson, och det är ju kanske ingenting vi går omkring och tänker på och är tacksamma för i vanliga fall. Men det spelar ju så klart roll när man jobbar med samhällsfrågor. De olika scenarierna skiljer sig från varandra ganska markant. Facing the River bygger mycket på det som redan finns i Göteborg, som till exemel Göteborgsandan, och på att knyta samman älvstränderna. River Communities bygger på lokalförsörjning och tanken att klimatförändringarna bidrar till ett annat levnadssätt där man i högre grad är självförsörjande på energi till exempel, och i det scenariot så knyts inte älvstränderna närmare varandra. Den typen av närhet kräver infrastruktur och transporter som kanske inte är möjliga i ett samhälle starkt påverkat av klimatförändringar. Det tredje scenariot, Global City är storskaligt och vilar på teknologiska framsteg som att vi i Göteborg ska kunna importera solcellsenergi från Sahara till exempel. Den viktigaste lärdomen för oss var att den här typen av stadsplanering och processer måste få ta tid, säger Adelina Lundell, i början hade vi många och långa diskussioner och tack vare det så slapp vi konflikter längre fram. Bilder: Adelina Lundell och Emma Josefsson.

4 Stadstrender en analys av attraktiva storstäder Konsultföretaget Tyréns har gjort en storstadsanalys. Om det berättade Mia Wahlström avdelningschef om, under en sopplunch på Älvrummet. Vi som arbetar på Tyréns var nyfikna på städers utveckling. Vi har sedan länge arbetat med regioners och städers utveckling, med bostadstrender och marknadens efterfrågan. Det vi ser är att kravet på städerna ständigt ökar, framför allt när det gäller den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten, säger Mia Wahlström. När det kommer nya generationer in i städerna så ändras förväntningarna på hur staden ska se ut och erbjuda. Det kan till exempel vara vilka förväntningar man har på hur man tar sig till sitt jobb och var ett kontor skall ligga någonstans. Frågan man ställde sig på Tyréns är hur man hittar nyckeln, eller nycklarna, till att vissa städer växer och dessutom gör det på ett sätt som bibehåller, och vissa fall ökar, sin attraktivitet? De städer man bestämde sig för att undersöka, genom bland annat djupintervjuer och statistik är: Hong Kong, Istanbul, London, New York, San Fransisco, São Paolo, Shanghai, Sydney, Tokyo och Toronto. De här är tio stora städer som har vuxit och som växer väldigt mycket. Därför hamnade vi i städer utanför Sverige, våra städer är för små. Den analys man gjorde ska alltså svara på vad som gör städer attraktiva idag men också i framtiden. Vi kom fram till fyra koncept som sammanfattar gemensamma framgångsfaktorer för dessa städer. Dessa fyra är: mångfald, hållbar utveckling, samverkan och själ. Det sista, och kanske mest svårdefinierade begreppet är själ: Med mångfald menas mångfald bland invånare men också en mångfald i utbud, tjänster, transport och arbete, säger Mia Wahlström. Hållbar utveckling, ekonomiskt, ekologiskt och socialt, behövs för att staden skall klara sig i framtiden och fortsätta utvecklas. Mycket handlar om den smarta staden. Ett exempel är att man ska slippa leta parkeringsplatser, istället ska man bli upplyst om var det finns lediga parkeringar. Smarta hus som har informationspaneler om energiförbrukning är ett annat exempel. Helt enkelt tekniska lösningar som gör det lättare för individen att göra rätt val, säger Mia Wahlström och fortsätter: Det tredje är samverkan. När städer växer måste man samverka med andra delar av regionen, pendling, utbud och näringsliv. Samverkan handlar också om mellan medborgarna och staden, att medborgarna i högre grad får påverka stadens utveckling. Men med ökad konkurrens och ökad mobilitet så ökar behovet av att lyfta fram det unika i staden och då är själen en viktig faktor. Många städer har en image men man måste gå djupare än så. Man måste hitta det riktigt unika i staden och ta tillvara det. Bilder: Tyréns.

5 Våga vara Göteborg Snegla inte enbart på andra storstäder, visa också intresse för Göteborg och sök stadens egna styrkor! Det budskapet kommer från Lina Gudmundsson och Anna Graaf på Whitearkitekter. De presenterade sin vision för Göteborg och Centrala Älvstaden under namnet Våga vara Göteborg. När vi började fundera på vårt inspel talade vi om att man ofta jämför Göteborg med andra storstäder, vilket kan vara nyttigt. Samtidigt kändes det som att det var dags att vända blicken inåt och söka Göteborgs identitet. Tillsammans med några kollegor började vi spåna kring stadens styrkor och förutsättningar. Vi tog fram tio idéer som handlade om Göteborgs identitet och hur man kan lyfta dess styrkor när centrala älvstaden utvecklas. En del saker kanske inte alltid är så positiva, till exempel Göteborgsvädret. Men som kustnära stad gäller det att göra det bästa av de rådande förutsättningarna. Utmaningen ligger i att bygga en stad som på bästa sätt hantera det klimat vi har. En sak som de kom fram till var att mycket av det som blivit en del av Göteborgs identitet på senare tid inte direkt är till för göteborgarna. Evenemang och andra turistattraktioner kanske man besöker en gång per år, resonerade de, och kom fram till att det som behövs är mer vardagskul: Idén med vardagskul är att hitta och förgylla det dagliga livet. Det kan vara en improviserad klädmarknad, utomhusbio, badmöjligheter, lekplatser, grillplatser med mera. Det skulle nog betyda mer göteborgsborna än vad ett evenemangsstråk gör, säger Lina Gudmundsson. Ta tillbaka staden från bilen! Tyvärr är en del av Göteborgs identitet att infrastrukturen har tillåtits att slå sönder stora delar av staden och det finns oförskämt mycket parkeringsytor på centrala delar, ofta med vattenutsikt! När den centrala Älvstaden formas kan inte trafiken planeras separat, den måste ses i ett sammanhang med stadsbyggandet. Det måste finnas bra kopplingar och möjligheter att ta sig mellan olika områden, men ofta tenderar vägar, och på- och avfarter bli barriärer. Offentliga platser kan bli länkar som kopplar samman och integrerar. Ett lyckat exempel är Esperantoplatsen som bidrar till att Kungshöjd och Järntorget nu hänger samman. Den mentala kartan har skrivits om i människors medvetande. Andra goda exempel är gångfartsgatorna, till exempel Vallgatan och kringliggande gator, som nu kanske är de mest populära gatorna i Göteborg. Därför är det viktigt att stadsplanera när man utvecklar den centrala älvstaden och inte bebyggelseplanera och trafikplanera som separerade delar. Om det är svårt att röra sig till fots eller på cykel i den centrala älvstaden, och om området inte är sammankopplat med dess omgivning blir det svårt att få till den stad vi vill uppnå. Ofta tittar vi på stadsgator och offentliga platser i Barcelona och Paris, men glömmer att vi har en lång mörk vinter, ofta med regn och blåst, speciellt vid älven. Det vi måste göra är att klimatanpassa. Dels handlar det om att anpassa till exempel lekplatser och offentliga platser efter vårt klimat. Till exempel finns det flyttbara offentliga möbler som går att flytta efter hur solen rör sig. Fråga en Göteborgare och de har stenkoll på var det är bäst kvällssol. Utnyttja det! Dels måste vi anpassa oss till de klimatförändringar som vi står inför och se till att den stad vi bygger är hållbar och kan fungera med förhöjda vattennivåer, extrem väderlek och ändrade temperaturer. Bilder: White arkitekter.

6 En stadsplan för bättre stadsplanering i Göteborg En stadsplan är vad Göteborg behöver. Det tycker nätverket YIMBY, Yes In My Backyard, som presenterade sina idéer på en av Centrala Älvstadens soppluncher. Johannes Åsberg som är samordnare för YIMBY Göteborg visar hur man har ritat in kvartersmönster över Centrala Älvstaden. Så här planerade man förr, när till exempel Vasastan och Linnéstaden byggdes, säger han. Det värsta som kan hända är alltså att vi får ytterligare ett Linnéstaden. Det har funnits stadsplaner i Göteborg förut. En stadsplan är ett mellanting av en översiktsplan och en detaljplan. I en stadsplan säger man inte vilka färger det ska vara på husen, kanske inte ens hur höga de ska vara. Istället kanske man säger att det ska vara så och så mycket lokaler, som kan användas till restauranger eller annan verksamhet, i gatuplan. Man kan också ange hur bred en huskropp får vara för att försäkra sig om att det blir kvarter. Man anger alltså övergripande saker, inte detaljer. Framförallt menar YIMBY att en stadsplan kan utgöra ett diskussionsunderlag som ger invånare och politiker får något konkret att ta ställning till. Det saknas idag säger Johannes Åsberg. Han menar också att med dagens stadsplanering, där man har en översiktsplan och sedan gör detaljplaner område för område, så förlorar man helhetsgreppen om staden och istället blir det byggföretagen som i slutändan blir de som verkligen utformar stadsbilden. Vi har en utmärkt översiktsplan i Göteborg. Där står det att man ska förtäta centrala Göteborg och bygga förutsättningar för en levande blandstad. Men man följer inte översiktsplanen utan istället bygger man nya områden som påminner om till exempel Högsbo. De områdena har sina kvaliteter för de som bor där, men det blir inte en levande blandstad. En stadsplan blir en kravspecifikation från Göteborgs Stad till dem som får mark att bygga på. Om man sedan utvärderar planen, vart femte år till exempel, så kan man alltid ändra i kravspecifikationen om något saknas eller inte blev så bra. YIMBY tycker att området som utgör Centrala Älvstaden skulle vara ett bra ställe att testa en stadsplan på. Man kan göra en plan, det blir som en detaljplan egentligen, fast över ett större område, för hela Centrala Älvstaden. Tar alla överklaganden på en gång och låter det mala på, så tar det kanske ett par år. Men sedan, när den processen är klar, då kan man börja bygga! Och då kan man stadsutveckla hela det här stora området på en och samma gång. Förebild för Centrala Älvstaden är just Vasastan, Linné och centrum innanför Vallgraven. Vem är det som har bestämt att den här typen av blandad kvartersstad bara fungerar där? Testa, och se vad som händer. Vi tror att detta är det bästa sättet att uppnå en blandstad, och som sagt, i värsta fall får vi ett till Linnéområde. Och det kanske inte gör så mycket? Fakta YIMBY YIMBY står för Yes In My Backyard (Ja, på min gård). YIMBY i Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk som är för en förtätad blandstad. De anordnar bland annat stadsvandringar, bloggar och skriver utlåtanden på detaljplaner. Bilder: YIMBY Göteborg.

7 Det säger Joakim Kaminsky under sitt inspel om Supersustainable (Superhållbart) på Centrala Älvstadens sopplunch på Älvrummet. Han visar bilder från Chicago där man har grönsaksodlingar på taken och en fantasibild där får betar på gräsmattor som täcker takåsarna i innerstan. Joakim Kaminsky leder tankesmedjan Supersustainable där de som vill kan vara med och tänka fritt kring innovationer som rör hållbarhet. Ett projekt som tankesmedjan har gjort är Visionen för Göteborg. Den tar avstamp i Miljöförvaltningens vision som heter Göteborg Där hittar man mycket om hur Göteborg ska bli en hållbar stad. Det vi har gjort är att lyfta fram idéerna och gjort konkreta bilder av det. Vårt arbete är indelat i tre delar: 1) den befintliga staden 2) om hur staden ska kunna växa i framtiden och 3) där vi har zoomat ned på hur ett hus skulle kunna se ut och ligga. När det gäller den befintliga staden så är det just att utnyttja takytor och andra områden bättre. Vi har en massa ytor idag som vi inte behöver, anser Joakim Kaminsky, och menar att Slottsskogen är ett exempel på ett område som behövs. Däremot en del grässlänter i staden tycker han kan användas bättre eftersom de inte fyller någon direkt funktion. Men staden behöver göra mer saker för att bli superhållbar. Ett förslag är att bygga en slags minispårvagn som går på räls ovanför gatunivån. Spårvagnarna kan ersätta bilen, banorna kan samla upp vatten och själva banan utgör skydd för fotgängare och det ökade antalet cyklister. När staden växer så måste vi förtäta. Ett förslag är att när Hisingen och centrum skall komma närmare varandra är att man bygger broar med hus på. Så byggde man för år sedan, så man kan väl bygga så idag också, säger Joakim Kaminsky och visar en bild på Old London Bridge. Älven kan man fylla ut så att den blir smalare, och för att ta tillvara på vattnen så kan det ledas under och genom turbiner, så kan man utvinna vattenkraft samtidigt. Och även husen ska planeras så att de blir mer hållbara: Tilläggsisolera och lägg bostadshus i söderläge så de kan ta tillvara på värmen från solen. Kontor och affärer kan ligga i norr. Joakim Kaminsky avslutar: Att göra Göteborg superhållbart Använd takytor och andra outnyttjade platser bättre. Man kan till exempel odla på taken, sätta upp solceller/paneler eller utnyttja dem för vindkraft. Vi säger inte Gör så här, vi vill vara radikala och utmana till debatt. Som det är i Göteborg idag så blir det debatt om mindre frågor som arenor och Göteborgshjulet. Men vi vill skapa debatt om det som ska hända på sikt, och på 40 år är allt möjligt! Bilder: Kjellgren Kaminsky Architecture

8 Medborgarengagemang som ger effekt Tänk utanför plangränsen! Den uppmaningen ger Eric Liedner och Mats Göransson från Stadsplaneringsforum centrala Hisingen alla stadsplanerare i Göteborg. Vi engagerar oss mest i de områden som inte finns med i planen. Det vill säga gränsområdena och områden som ligger precis utanför plangränsen, berättar Eric Liedner. Vi tycker att man inte tänker på helheten utan bara tittar på sitt lilla område när man planerar. Stadsplaneringsforum centrala Hisingen bildades 2008 av engagerade medborgare som bor på centrala Hisingen. Det var när de började studera detaljplanerna för till exempel Kvillebäcken som de upptäckte att man inte tänkte på hur man skulle integrera gammalt och nytt och vilka grönområden som skulle få ökad betydelse. I just det här fallet handlar det om Flunsåsstråket. Vi hann inte stoppa de sju stycken punkthus som ska byggas i Flunsåsstråket, däremot lyckades vi sätta stopp för ett fem meter högt, och onödigt, bullerplank som skulle stänga inne stråket om det hade byggts. Även om de i just de här fallen har satt stopp för, eller försökt stoppa, nybebyggelse så är det inte det som är poängen med SCH. Snarare tvärtom. De vill verka för stadsutveckling på centrala Hisingen och är positiva till de byggplaner som finns på till exempel Backaplan, men de vill att man tar ett större grepp i planeringen. Och det är därför som Flunsåsstråket är så viktig: Om man tittar på planerna för Backaplan så kommer det att bosätta sig människor där. De kommer vilja ha något grönområde. Och alla de människor som bor väster om Backaplan och som vill promenera eller cykla dit, kommer vilja gå genom stråket. Det finns faktiskt inget annat grönområde så nära Backaplan, säger Mats Göransson. Gruppen har också mycket tankar kring hur uppdelat Göteborg är över älven. För att illustrera hur segregerat det är och för att visa på vart man vill komma har de formulerat en ganska drastisk vision: Död åt Hisingen! Säger Eric Liedner och tillägger: Med det menar vi att man inte ska behöva säga Hisingen. Hisingen är ett jättestort område bestående av flera stadsdelar. Det normala hade varit att man sa Jag bor i Lundby, till exempel och inte Jag bor på Hisingen. Vi tycker att man ska säga Hisingen lika ofta som man säger Fastlandsgöteborg. De ser ett problem i att de centrala delarna av Hisingen är anonyma, det är i princip bara spårvagnshållplatserna, om ens det, som folk känner till. Dessa områden ska ges magneter och landmärken, som museum, idrottsanläggningar eller konst och kulturverksamheter, för att skapa identitet, säger Mats Göransson. Därför har vi dessutom startat Konst och kultur, en fokusgrupp som arbetar med övergången från en förortstillvaro till Göteborgs norra centrum. Eric Liedner avslutar: Vi är ju ingen protestgrupp utan positiva till planprocessen i stort. Men vi sätter fokus på andra frågor och vi är väl bemötta från politiker och tjänstemän och har skapat ett stort nätverk. Vi är nog unika i Sverige, vi har ju fått resultat och får gehör. Vi vet helt enkelt var man kan påverka. Bilder: Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen

9 En tidsresa från Göteborg 2050 till idag De som trodde att de skulle bjudas på en vision till tomat- och currysoppan när Skanskas marknadschef Mats Dynevik gästade Älvrummet, trodde fel. I stället blev det en återblick. Nu befinner vi oss i Göteborg år 2050, fastslog Mats Dynevik, och började berätta om det arbete som påbörjats runt år 2010 och hur det hade lett fram till Göteborg var Göteborg en event- och turiststad som hade tankar på att bli en utbildningsstad. Från början var vi ju en industristad, fortsätter Mats Dynevik, men nu befinner vi ju oss i det som blev av Göteborg. Chalmers har flyttat ned till Södra Älvstranden, mitt emot Chalmers på Lindholmen, på det sättet knyts utbildningscentrat samman över älven. På Chalmers gamla mark är det nu bostäder, främst för småbarnsfamiljer som vill bo i stadsmiljö. Och tunnlarna som planeras under Göteborg har Mats Dynevik också satt stopp för. Man gav upp att gräva i leran, det funkar ju inte! Däremot fungerar kollektivtrafik i luften, säger han och visar så kallade Monorails som är individstyrda tåg som knyter samman Göteborg. Älven år 2050 har fortfarande trafik, men mycket mindre än idag och älven har smalnats av betydligt genom att man helt sonika har byggt hus i vattnet. Mellan husen har man behållit vatten och känslan av en stad nära älven förstärks. I framtidsvisionen har Stenaterminalen flyttats, Oskarsleden grävts ned och flera broar har kommit på plats, bland annat en vid Järntorget. Vad var det då som gjorde att allt detta kom till skott? Mats Dynevik ger tre viktiga orsaker: Göteborg beslutade att befästa sin plats som ledande tillväxt- och utvecklingscenter, grunden till den utvecklingen lades av stora infrastrukturella, satsningar som Västlänken, Partihallsförbindelsen, Älvförbindelsen och Götalandsbanan. Utöver detta sattes 2050-gruppen samman, en visionsgrupp som arbetade intensivt med Göteborgs identitet och utveckling. Gruppens arbete präglades av visionärt tänkande och målinriktad samverkan mellan region, kommun, näringsliv, evenemang, kultur och utbildning. Bilder: Mats Dynevik, Skanska

10 Viking Green City Det nya Göteborg Från Cullberg Arkitektkontor kom Håkan Cullberg och Tomas Lundberg för att visionera om det nya Göteborg kring älven. Deras presentation och vision tar avstamp från en unik byggnad, placerad längst ut på Bananpiren. Det är en identitetsbyggnad för Göteborg som har potential för att bli vår symbol ute i världen. Den står för entreprenörskap och för handel, något som finns i våra rötter från vikingatiden, säger Håkan Cullberg och fortsätter: I själva Vikingakuben ska det finnas företag som till exempel utvecklar grön teknik. Och det är framtidens unga löften som ska driva entreprenörskapet framåt. Håkan Cullberg och Tomas Lundberg poängterar att det är just de unga medborgarna som ska formulera husets program och innehåll. Där ska ung företagsamhet få blomstra och det ska finnas stöd för de som behöver det genom till exempel samarbete med Chalmers. Vikingakuben, som kallas så eftersom fasaden är dekorerad med drakslingemönster, ska stå längst ut på Bananpiren. Fram till byggnaden är det en park inspirerad av japanska körsbärsträdgårdar. I övriga Frihamnsområdet tänker sig arkitekterna att det ska byggas en tät och hög blandstad - en organiskt formad stad som växer fram efter platsens förutsättningar med dess befintliga hus. Husen är i varierande höjder från 3-5 våningar upp till 30 våningar. Staden är gestaltad med Vikingakuben i fokus. Förutom parken så finns det många andra gröna områden i deras plan: Vi behöver bygga trädalléer för att klara klimatet med vindar och översvämningar. Och så vill vi bygga för människan mellan husen så att människor kan mötas i marknivå, säger Håkan Cullberg. Frihamnen ska bli Det nya Göteborg. Den gamla staden är nuvarande centrum men som i framtiden kommer vara vår gamla stad, precis som Gamla stan i Stockholm. Och i skärningspunkten mellan den gamla och nya staden ligger Vikingakuben och lyser som en fyrbåk i natten. År 2021 firar Göteborg 400-års jubileum, något som de tycker att vi ska ta tillvara på: Göteborg har en unik möjlighet här. Den kommer inte igen, säger Tomas Lundberg. Då skulle en större del av detta redan kunna vara byggd så att vi har något att visa upp som till exempel en bomässa. Området skulle också kunna bli ett utställningsområde med rullande utställningar om till exempel miljöteknik. Att processen är viktig återkommer de till flera gånger. För trots att deras presentation kan framstå som ganska så detaljerad så tänker de sig att hela stadsplaneringen ska göras tillsammans med göteborgarna. Själva processen är central det är skapandet i sig som är budskapet. Att resan är målet. Vi vill hitta Göteborgs själ och karaktär som hamnstad, säger Tomas Lundberg, och det ska vi göra genom att starta en process som alla göteborgare kan vara delaktiga i. Och då handlar det främst om innehållet i den nya stadsdelen, där ska alla vara med, från alla stadsdelar. Vårt förslag är inte en rutnätsstad utan en stad som ska växa organiskt. En så här tät stad byggs inte på tio år, det tar minst 20 år, säger Håkan Cullberg och tillägger: Budskapet är att Göteborg ska bli Nordens absoluta medelpunkt. Vår region ska bli den starkaste i Sverige. Och nu har vi möjligheten att ta ledningen! Bilder: Cullberg Arkitektkontor

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

Göteborg behöver ett landmärke

Göteborg behöver ett landmärke Det nya Göteborg Göteborg behöver ett landmärke Längst ut på Bananpiren i Frihamnen ligger både det gamla och det nya Göteborgs mittpunkt. Här vill arkitekt Håkan Cullberg placera stadens nya landmärke:

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning Stadsutveckling fysiska och sociala frågor Arbete o utbildning Young Urban Innovation Bakgrund? Initiativet kommer från Urban Innovation Lab Vår roll i projektet var att driva på och hålla ihop processen

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision

Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision Urbana analyser & strategisk design 2005-12-06 2 Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys Innehåll INLEDNING 7 Uppdraget Medverkande

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera...

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera... KOMMERSENS VÄRDEN ett minne av trävaruindustri och blandstad en inkubator för nya företagare integrationsskapande mötesplats ett konstverk som skapar livfullhet ekologisk resursanvändning gratis integration

Läs mer

Yttrande över programförslag för Södra Gårda

Yttrande över programförslag för Södra Gårda Yttrande över programförslag för Södra Gårda YimbyGBG YimbyGBG är ett ekonomiskt och politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad. Vi vill genom positiv, konstruktiv feedback

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 6, 518 kvm Lilla Bommen 1, våning 6, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: Kontor 518 m 2 Antal arbetsplatser: 20 23 Byggt/ombyggt:

Läs mer

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2008 FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2050 IMPROVE How can the excisting city be improved? URBAN DESERT A GREEN CITY ROOFTOPS 35% ROOFTOPS FOOD SOLAR

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Delegationen för hållbara städer Regeringsuppdrag 2008 2012 Verka för hållbar utveckling av städer, tätorter

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken?

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Maria Skarrie, 2014-10-06 www.boras.se/norrbyvaxer Hur görs valet? Pris Egenskaper/Funktion Miljömärkning Miljömärkning Kund Försäkran att det är en

Läs mer

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan.

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Välkommen till Frihamnen! Frihamnen är den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborgs innerstad. Här har

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Klimatanpassningsstrategier för Frihamnen i Göteborg RETREAT DEFEND ATTACK

Klimatanpassningsstrategier för Frihamnen i Göteborg RETREAT DEFEND ATTACK Klimatanpassningsstrategier för Frihamnen i Göteborg RETREAT DEFEND ATTACK Denna rapport innehåller illustrationer över Frihamnen i Göteborg utifrån tre olika klimatanpassningsstrategier: retreat, defend

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven. 2015-01-08 Q&A Skeppsbron Budskap Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven. Just nu Första etappen pågår för fullt med byggandet av ny

Läs mer

KAN BARN VISIONERA? 26 Tema: Barn & Unga

KAN BARN VISIONERA? 26 Tema: Barn & Unga KAN BARN VISIONERA? Barnperspektivet har fått särskild tyngd i Göteborgs stads budget de senaste åren. Där framgår att barnperspektivet ska tillgodoses och tidigt arbetas in i planprocessen. Otraditionella

Läs mer

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Nu kan du som är boende på Centrala Hisingen få ännu bättre information om vad som är på gång i ditt område. Pernilla

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

Stadskvaliteter efterfrågas

Stadskvaliteter efterfrågas Stadskvaliteter efterfrågas Alexander Ståhle Tekn dr stadsbyggnad SKAGEN Dagen 16 okt 2012 Vad händer i världens bästa städer? Världens bästa städer 1. New York 2. London 3. Toronto 4. Paris 5. Stockholm

Läs mer

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Copenhagen 1979 Västra Hamn MALMÖ 2002 då 1 Malmö nu 2005 och nu 2035 2035 Hållbarhetens tre parametrarna Steg mot hållbar

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Smart City Göteborg Hållbar och innovativ stadsutveckling SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Vad är Smart Cities-initiativet? Städer orsakar 70 % av de

Läs mer

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Stockholm behöver din hjälp! Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad. Stockholm växer. Under de

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Problemställningar, möjligheter och erfarenheter. Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn

Problemställningar, möjligheter och erfarenheter. Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Problemställningar, möjligheter och erfarenheter Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Linköping 2002 Fler än 35 andra svenska kommuner sedan 2000 Några problemindikatorer:

Läs mer

Kom närmare naturen, utan att lämna staden

Kom närmare naturen, utan att lämna staden Kom närmare naturen, utan att lämna staden Det speciella med är inte enbart hur nära du kommer naturen, utan även hur nära du fortfarande är staden. Våra unika radhus i trä är noggrant belägna mellan Nackareservatets

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo 288 900 UNGA I SVERIGE SAKNAR IDAG BOSTAD VARFÖR ÄR UNGA SÅ UTSATTA PÅ BOSTADSMARKNADEN? Hög arbetslöshet Osäkra

Läs mer

Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel.

Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel. Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel. Välkommen till Lindholmen! Lindholmen är känt som Göteborgs mest kunskapsintensiva och

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Grönstrategi, Lekplatspolicy Riktlinjer för jämställdhet och tillgänglighet HÅLLBAR STAD ÖPPEN

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga Cinderellas evenemangsdäck Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga www.vikingline.se Se möjligheterna! I en tid när efterfrågan på rymliga mötesplatser ökar kan vi presentera ett

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Nya Lappis. Stockholm

Nya Lappis. Stockholm Nya Lappis Stockholm Inledning Stockholms bostadsbrist är enorm. Det byggs för lite och för ineffektivt. Människor som vill flytta hit möts av decennielånga köer och stängs effektivt ute. Det gör att framtidens

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

SÖDRA ÄLVSTRANDEN - DIREKT. En sammanställning av ABAKO s workshop under Arkitekturmässan i Göteborg 2011

SÖDRA ÄLVSTRANDEN - DIREKT. En sammanställning av ABAKO s workshop under Arkitekturmässan i Göteborg 2011 SÖDRA ÄLVSTRANDEN - DIREKT En sammanställning av ABAKO s workshop under Arkitekturmässan i Göteborg 2011 SÖDRA ÄLVSTRANDEN - DIREKT I stadsdelen Majorna-Linné bor drygt 62 000 invånare, de flesta inom

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Huskvarna den 23 oktober. TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB

Huskvarna den 23 oktober. TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB Huskvarna den 23 oktober TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB www.spacescape.se Tät stad Grön stad Tätare stad Grönare stad Ur SVD Brännpunkt 15 okt

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Hammarby Fabriksväg 21A

Hammarby Fabriksväg 21A Delvis rumsindelad kontorslokal högt upp i fastigheten med bra ljusinsläpp! Typ Kontor Storlek 498 kvm Adress Hammarby Fabriksväg 21A Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning efter era önskemål. Kontakt

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer