SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN"

Transkript

1 SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN Vem ska få vara med och tycka till om Göteborgs nya stadskärna? Alla som vill, tycker vi. Men att lyssna av närmare en halvmiljon människor är svårt, om inte omöjligt. Men uppdraget för Centrala Älvstaden är bland annat att höra vad göteborgarna vill med sin stad. Som ett första steg i det arbetet bjöd vi in till öppna soppluncher i Älvrummet. De som hade en vision för framtidens Centrala Älvstad var välkomna att presentera den. Vi kallade presentationerna för inspel. Alla som ville lyssna var välkomna att göra det över en skål soppa. Visionerna som presenterades kom från studenter, arkitekter, medborgar och intresseorganisationer samt konsulter. Runt 100 personer kom och lyssnade vid varje tillfälle, som mest 160. Inspelen finns sammanställda i det här häftet. De kommer, tillsammans med allt annat som vi får till oss under de två år som visions och strategiarbetet för Centrala Älvstaden kommer att pågå, finnas med på ett eller annat sätt i slutrapporten. Har du tankar, frågor eller synpunkter? Mejla gärna på: Eller besök vår hemsida:

2 Grönskande park på Göta älvbron Bygg om den gamla Göta älvbron till en park! Den uppmaningen kommer från arkitekten Maria Strandberg när hon presenterade sitt examensarbete på Älvrummet den sjunde oktober. Inför hundratalet intresserade berättade hon om sin vision där man inte river Göta älvbron när den nya byggs, utan man sparar den gamla och har alltså två broar. På den nya bron kör bilarna och på den gamla bron kan man cykla eller promenera i parkmiljö. Bortsett från att det är trevligt att gå i en park så tycker Maria Strandberg att det finns andra skäl till att behålla den gamla bron: Om man tittar på London och Themsen till exempel, så har London nio broar över Themsen på samma sträcka där Göteborg bara har två. Göteborg är en delad stad, Hisingen upplevs som en separat stad. Och i New York och Paris har man gjort precis det som Maria Strandberg föreslår att vi ska göra i Göteborg. I New York finns High Line, en övergiven järnvägsvall där det började växa och som idag är en park. I Paris har man gjort om en gammal järnvägsbro till park. Men Maria Strandbergs vision stannar inte bara vid bron. Utmed älven vill hon att det ska finnas gröna promenadstråk och på Bananpiren en park. Parken på Bananpiren skall ha karaktären av en mer traditionell park medan den på bron kommer vara lite mer Överst: High Line New York. Nedan: Promenade plantée i Paris varierande. På bron kommer det att finnas gröna områden, det som jag kallar för fruktträdgården. På klaffen kommer det vara ett landskap modellerat i gummimattor där man kan bara vara och njuta av utsikten, på det sättet kommer bron fortfarande att vara öppningsbar. Hela tanken med detta är att göra Göteborg lite varmare, och Hisingen kommer att kännas mycket närmare, avslutar Maria Strandberg presentationen. Bilder: Maria Strandberg.

3 Göteborg vid älven 2050 tre olika scenarier Hundratalet intresserade kom till sopplunchen på Älvrummet den 16 september när studenterna Adelina Lundell och Emma Josefson presenterade sina tre scenarier för Göteborg kring älven år De tre olika framtidsspaningarna kallas för Facing the River Att möta älven, River Communities Älvsamhällen samt Global City Den globala staden. Grundtemat för de olika scenarierna är hållbar utveckling ur både ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Adelina Lundell och Emma Josefsson har gjort projektarbetet tillsammans med 15 andra studenter från sammanlagt åtta olika länder. Kursen är ett samarbete mellan Chalmers och Göteborgs Universitet med stöd från Göteborgs Miljövetenskapliga centrum. Att komma fram till vilka förutsättningar som gäller och vad som är viktigt att tänka på när man planerar för framtiden skiljer sig så klart beroende på varifrån i världen man kommer: En kommentar om vårt svenska samhälle var att det är bra att regeringen inte är korrupt, säger Emma Josefsson, och det är ju kanske ingenting vi går omkring och tänker på och är tacksamma för i vanliga fall. Men det spelar ju så klart roll när man jobbar med samhällsfrågor. De olika scenarierna skiljer sig från varandra ganska markant. Facing the River bygger mycket på det som redan finns i Göteborg, som till exemel Göteborgsandan, och på att knyta samman älvstränderna. River Communities bygger på lokalförsörjning och tanken att klimatförändringarna bidrar till ett annat levnadssätt där man i högre grad är självförsörjande på energi till exempel, och i det scenariot så knyts inte älvstränderna närmare varandra. Den typen av närhet kräver infrastruktur och transporter som kanske inte är möjliga i ett samhälle starkt påverkat av klimatförändringar. Det tredje scenariot, Global City är storskaligt och vilar på teknologiska framsteg som att vi i Göteborg ska kunna importera solcellsenergi från Sahara till exempel. Den viktigaste lärdomen för oss var att den här typen av stadsplanering och processer måste få ta tid, säger Adelina Lundell, i början hade vi många och långa diskussioner och tack vare det så slapp vi konflikter längre fram. Bilder: Adelina Lundell och Emma Josefsson.

4 Stadstrender en analys av attraktiva storstäder Konsultföretaget Tyréns har gjort en storstadsanalys. Om det berättade Mia Wahlström avdelningschef om, under en sopplunch på Älvrummet. Vi som arbetar på Tyréns var nyfikna på städers utveckling. Vi har sedan länge arbetat med regioners och städers utveckling, med bostadstrender och marknadens efterfrågan. Det vi ser är att kravet på städerna ständigt ökar, framför allt när det gäller den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten, säger Mia Wahlström. När det kommer nya generationer in i städerna så ändras förväntningarna på hur staden ska se ut och erbjuda. Det kan till exempel vara vilka förväntningar man har på hur man tar sig till sitt jobb och var ett kontor skall ligga någonstans. Frågan man ställde sig på Tyréns är hur man hittar nyckeln, eller nycklarna, till att vissa städer växer och dessutom gör det på ett sätt som bibehåller, och vissa fall ökar, sin attraktivitet? De städer man bestämde sig för att undersöka, genom bland annat djupintervjuer och statistik är: Hong Kong, Istanbul, London, New York, San Fransisco, São Paolo, Shanghai, Sydney, Tokyo och Toronto. De här är tio stora städer som har vuxit och som växer väldigt mycket. Därför hamnade vi i städer utanför Sverige, våra städer är för små. Den analys man gjorde ska alltså svara på vad som gör städer attraktiva idag men också i framtiden. Vi kom fram till fyra koncept som sammanfattar gemensamma framgångsfaktorer för dessa städer. Dessa fyra är: mångfald, hållbar utveckling, samverkan och själ. Det sista, och kanske mest svårdefinierade begreppet är själ: Med mångfald menas mångfald bland invånare men också en mångfald i utbud, tjänster, transport och arbete, säger Mia Wahlström. Hållbar utveckling, ekonomiskt, ekologiskt och socialt, behövs för att staden skall klara sig i framtiden och fortsätta utvecklas. Mycket handlar om den smarta staden. Ett exempel är att man ska slippa leta parkeringsplatser, istället ska man bli upplyst om var det finns lediga parkeringar. Smarta hus som har informationspaneler om energiförbrukning är ett annat exempel. Helt enkelt tekniska lösningar som gör det lättare för individen att göra rätt val, säger Mia Wahlström och fortsätter: Det tredje är samverkan. När städer växer måste man samverka med andra delar av regionen, pendling, utbud och näringsliv. Samverkan handlar också om mellan medborgarna och staden, att medborgarna i högre grad får påverka stadens utveckling. Men med ökad konkurrens och ökad mobilitet så ökar behovet av att lyfta fram det unika i staden och då är själen en viktig faktor. Många städer har en image men man måste gå djupare än så. Man måste hitta det riktigt unika i staden och ta tillvara det. Bilder: Tyréns.

5 Våga vara Göteborg Snegla inte enbart på andra storstäder, visa också intresse för Göteborg och sök stadens egna styrkor! Det budskapet kommer från Lina Gudmundsson och Anna Graaf på Whitearkitekter. De presenterade sin vision för Göteborg och Centrala Älvstaden under namnet Våga vara Göteborg. När vi började fundera på vårt inspel talade vi om att man ofta jämför Göteborg med andra storstäder, vilket kan vara nyttigt. Samtidigt kändes det som att det var dags att vända blicken inåt och söka Göteborgs identitet. Tillsammans med några kollegor började vi spåna kring stadens styrkor och förutsättningar. Vi tog fram tio idéer som handlade om Göteborgs identitet och hur man kan lyfta dess styrkor när centrala älvstaden utvecklas. En del saker kanske inte alltid är så positiva, till exempel Göteborgsvädret. Men som kustnära stad gäller det att göra det bästa av de rådande förutsättningarna. Utmaningen ligger i att bygga en stad som på bästa sätt hantera det klimat vi har. En sak som de kom fram till var att mycket av det som blivit en del av Göteborgs identitet på senare tid inte direkt är till för göteborgarna. Evenemang och andra turistattraktioner kanske man besöker en gång per år, resonerade de, och kom fram till att det som behövs är mer vardagskul: Idén med vardagskul är att hitta och förgylla det dagliga livet. Det kan vara en improviserad klädmarknad, utomhusbio, badmöjligheter, lekplatser, grillplatser med mera. Det skulle nog betyda mer göteborgsborna än vad ett evenemangsstråk gör, säger Lina Gudmundsson. Ta tillbaka staden från bilen! Tyvärr är en del av Göteborgs identitet att infrastrukturen har tillåtits att slå sönder stora delar av staden och det finns oförskämt mycket parkeringsytor på centrala delar, ofta med vattenutsikt! När den centrala Älvstaden formas kan inte trafiken planeras separat, den måste ses i ett sammanhang med stadsbyggandet. Det måste finnas bra kopplingar och möjligheter att ta sig mellan olika områden, men ofta tenderar vägar, och på- och avfarter bli barriärer. Offentliga platser kan bli länkar som kopplar samman och integrerar. Ett lyckat exempel är Esperantoplatsen som bidrar till att Kungshöjd och Järntorget nu hänger samman. Den mentala kartan har skrivits om i människors medvetande. Andra goda exempel är gångfartsgatorna, till exempel Vallgatan och kringliggande gator, som nu kanske är de mest populära gatorna i Göteborg. Därför är det viktigt att stadsplanera när man utvecklar den centrala älvstaden och inte bebyggelseplanera och trafikplanera som separerade delar. Om det är svårt att röra sig till fots eller på cykel i den centrala älvstaden, och om området inte är sammankopplat med dess omgivning blir det svårt att få till den stad vi vill uppnå. Ofta tittar vi på stadsgator och offentliga platser i Barcelona och Paris, men glömmer att vi har en lång mörk vinter, ofta med regn och blåst, speciellt vid älven. Det vi måste göra är att klimatanpassa. Dels handlar det om att anpassa till exempel lekplatser och offentliga platser efter vårt klimat. Till exempel finns det flyttbara offentliga möbler som går att flytta efter hur solen rör sig. Fråga en Göteborgare och de har stenkoll på var det är bäst kvällssol. Utnyttja det! Dels måste vi anpassa oss till de klimatförändringar som vi står inför och se till att den stad vi bygger är hållbar och kan fungera med förhöjda vattennivåer, extrem väderlek och ändrade temperaturer. Bilder: White arkitekter.

6 En stadsplan för bättre stadsplanering i Göteborg En stadsplan är vad Göteborg behöver. Det tycker nätverket YIMBY, Yes In My Backyard, som presenterade sina idéer på en av Centrala Älvstadens soppluncher. Johannes Åsberg som är samordnare för YIMBY Göteborg visar hur man har ritat in kvartersmönster över Centrala Älvstaden. Så här planerade man förr, när till exempel Vasastan och Linnéstaden byggdes, säger han. Det värsta som kan hända är alltså att vi får ytterligare ett Linnéstaden. Det har funnits stadsplaner i Göteborg förut. En stadsplan är ett mellanting av en översiktsplan och en detaljplan. I en stadsplan säger man inte vilka färger det ska vara på husen, kanske inte ens hur höga de ska vara. Istället kanske man säger att det ska vara så och så mycket lokaler, som kan användas till restauranger eller annan verksamhet, i gatuplan. Man kan också ange hur bred en huskropp får vara för att försäkra sig om att det blir kvarter. Man anger alltså övergripande saker, inte detaljer. Framförallt menar YIMBY att en stadsplan kan utgöra ett diskussionsunderlag som ger invånare och politiker får något konkret att ta ställning till. Det saknas idag säger Johannes Åsberg. Han menar också att med dagens stadsplanering, där man har en översiktsplan och sedan gör detaljplaner område för område, så förlorar man helhetsgreppen om staden och istället blir det byggföretagen som i slutändan blir de som verkligen utformar stadsbilden. Vi har en utmärkt översiktsplan i Göteborg. Där står det att man ska förtäta centrala Göteborg och bygga förutsättningar för en levande blandstad. Men man följer inte översiktsplanen utan istället bygger man nya områden som påminner om till exempel Högsbo. De områdena har sina kvaliteter för de som bor där, men det blir inte en levande blandstad. En stadsplan blir en kravspecifikation från Göteborgs Stad till dem som får mark att bygga på. Om man sedan utvärderar planen, vart femte år till exempel, så kan man alltid ändra i kravspecifikationen om något saknas eller inte blev så bra. YIMBY tycker att området som utgör Centrala Älvstaden skulle vara ett bra ställe att testa en stadsplan på. Man kan göra en plan, det blir som en detaljplan egentligen, fast över ett större område, för hela Centrala Älvstaden. Tar alla överklaganden på en gång och låter det mala på, så tar det kanske ett par år. Men sedan, när den processen är klar, då kan man börja bygga! Och då kan man stadsutveckla hela det här stora området på en och samma gång. Förebild för Centrala Älvstaden är just Vasastan, Linné och centrum innanför Vallgraven. Vem är det som har bestämt att den här typen av blandad kvartersstad bara fungerar där? Testa, och se vad som händer. Vi tror att detta är det bästa sättet att uppnå en blandstad, och som sagt, i värsta fall får vi ett till Linnéområde. Och det kanske inte gör så mycket? Fakta YIMBY YIMBY står för Yes In My Backyard (Ja, på min gård). YIMBY i Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk som är för en förtätad blandstad. De anordnar bland annat stadsvandringar, bloggar och skriver utlåtanden på detaljplaner. Bilder: YIMBY Göteborg.

7 Det säger Joakim Kaminsky under sitt inspel om Supersustainable (Superhållbart) på Centrala Älvstadens sopplunch på Älvrummet. Han visar bilder från Chicago där man har grönsaksodlingar på taken och en fantasibild där får betar på gräsmattor som täcker takåsarna i innerstan. Joakim Kaminsky leder tankesmedjan Supersustainable där de som vill kan vara med och tänka fritt kring innovationer som rör hållbarhet. Ett projekt som tankesmedjan har gjort är Visionen för Göteborg. Den tar avstamp i Miljöförvaltningens vision som heter Göteborg Där hittar man mycket om hur Göteborg ska bli en hållbar stad. Det vi har gjort är att lyfta fram idéerna och gjort konkreta bilder av det. Vårt arbete är indelat i tre delar: 1) den befintliga staden 2) om hur staden ska kunna växa i framtiden och 3) där vi har zoomat ned på hur ett hus skulle kunna se ut och ligga. När det gäller den befintliga staden så är det just att utnyttja takytor och andra områden bättre. Vi har en massa ytor idag som vi inte behöver, anser Joakim Kaminsky, och menar att Slottsskogen är ett exempel på ett område som behövs. Däremot en del grässlänter i staden tycker han kan användas bättre eftersom de inte fyller någon direkt funktion. Men staden behöver göra mer saker för att bli superhållbar. Ett förslag är att bygga en slags minispårvagn som går på räls ovanför gatunivån. Spårvagnarna kan ersätta bilen, banorna kan samla upp vatten och själva banan utgör skydd för fotgängare och det ökade antalet cyklister. När staden växer så måste vi förtäta. Ett förslag är att när Hisingen och centrum skall komma närmare varandra är att man bygger broar med hus på. Så byggde man för år sedan, så man kan väl bygga så idag också, säger Joakim Kaminsky och visar en bild på Old London Bridge. Älven kan man fylla ut så att den blir smalare, och för att ta tillvara på vattnen så kan det ledas under och genom turbiner, så kan man utvinna vattenkraft samtidigt. Och även husen ska planeras så att de blir mer hållbara: Tilläggsisolera och lägg bostadshus i söderläge så de kan ta tillvara på värmen från solen. Kontor och affärer kan ligga i norr. Joakim Kaminsky avslutar: Att göra Göteborg superhållbart Använd takytor och andra outnyttjade platser bättre. Man kan till exempel odla på taken, sätta upp solceller/paneler eller utnyttja dem för vindkraft. Vi säger inte Gör så här, vi vill vara radikala och utmana till debatt. Som det är i Göteborg idag så blir det debatt om mindre frågor som arenor och Göteborgshjulet. Men vi vill skapa debatt om det som ska hända på sikt, och på 40 år är allt möjligt! Bilder: Kjellgren Kaminsky Architecture

8 Medborgarengagemang som ger effekt Tänk utanför plangränsen! Den uppmaningen ger Eric Liedner och Mats Göransson från Stadsplaneringsforum centrala Hisingen alla stadsplanerare i Göteborg. Vi engagerar oss mest i de områden som inte finns med i planen. Det vill säga gränsområdena och områden som ligger precis utanför plangränsen, berättar Eric Liedner. Vi tycker att man inte tänker på helheten utan bara tittar på sitt lilla område när man planerar. Stadsplaneringsforum centrala Hisingen bildades 2008 av engagerade medborgare som bor på centrala Hisingen. Det var när de började studera detaljplanerna för till exempel Kvillebäcken som de upptäckte att man inte tänkte på hur man skulle integrera gammalt och nytt och vilka grönområden som skulle få ökad betydelse. I just det här fallet handlar det om Flunsåsstråket. Vi hann inte stoppa de sju stycken punkthus som ska byggas i Flunsåsstråket, däremot lyckades vi sätta stopp för ett fem meter högt, och onödigt, bullerplank som skulle stänga inne stråket om det hade byggts. Även om de i just de här fallen har satt stopp för, eller försökt stoppa, nybebyggelse så är det inte det som är poängen med SCH. Snarare tvärtom. De vill verka för stadsutveckling på centrala Hisingen och är positiva till de byggplaner som finns på till exempel Backaplan, men de vill att man tar ett större grepp i planeringen. Och det är därför som Flunsåsstråket är så viktig: Om man tittar på planerna för Backaplan så kommer det att bosätta sig människor där. De kommer vilja ha något grönområde. Och alla de människor som bor väster om Backaplan och som vill promenera eller cykla dit, kommer vilja gå genom stråket. Det finns faktiskt inget annat grönområde så nära Backaplan, säger Mats Göransson. Gruppen har också mycket tankar kring hur uppdelat Göteborg är över älven. För att illustrera hur segregerat det är och för att visa på vart man vill komma har de formulerat en ganska drastisk vision: Död åt Hisingen! Säger Eric Liedner och tillägger: Med det menar vi att man inte ska behöva säga Hisingen. Hisingen är ett jättestort område bestående av flera stadsdelar. Det normala hade varit att man sa Jag bor i Lundby, till exempel och inte Jag bor på Hisingen. Vi tycker att man ska säga Hisingen lika ofta som man säger Fastlandsgöteborg. De ser ett problem i att de centrala delarna av Hisingen är anonyma, det är i princip bara spårvagnshållplatserna, om ens det, som folk känner till. Dessa områden ska ges magneter och landmärken, som museum, idrottsanläggningar eller konst och kulturverksamheter, för att skapa identitet, säger Mats Göransson. Därför har vi dessutom startat Konst och kultur, en fokusgrupp som arbetar med övergången från en förortstillvaro till Göteborgs norra centrum. Eric Liedner avslutar: Vi är ju ingen protestgrupp utan positiva till planprocessen i stort. Men vi sätter fokus på andra frågor och vi är väl bemötta från politiker och tjänstemän och har skapat ett stort nätverk. Vi är nog unika i Sverige, vi har ju fått resultat och får gehör. Vi vet helt enkelt var man kan påverka. Bilder: Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen

9 En tidsresa från Göteborg 2050 till idag De som trodde att de skulle bjudas på en vision till tomat- och currysoppan när Skanskas marknadschef Mats Dynevik gästade Älvrummet, trodde fel. I stället blev det en återblick. Nu befinner vi oss i Göteborg år 2050, fastslog Mats Dynevik, och började berätta om det arbete som påbörjats runt år 2010 och hur det hade lett fram till Göteborg var Göteborg en event- och turiststad som hade tankar på att bli en utbildningsstad. Från början var vi ju en industristad, fortsätter Mats Dynevik, men nu befinner vi ju oss i det som blev av Göteborg. Chalmers har flyttat ned till Södra Älvstranden, mitt emot Chalmers på Lindholmen, på det sättet knyts utbildningscentrat samman över älven. På Chalmers gamla mark är det nu bostäder, främst för småbarnsfamiljer som vill bo i stadsmiljö. Och tunnlarna som planeras under Göteborg har Mats Dynevik också satt stopp för. Man gav upp att gräva i leran, det funkar ju inte! Däremot fungerar kollektivtrafik i luften, säger han och visar så kallade Monorails som är individstyrda tåg som knyter samman Göteborg. Älven år 2050 har fortfarande trafik, men mycket mindre än idag och älven har smalnats av betydligt genom att man helt sonika har byggt hus i vattnet. Mellan husen har man behållit vatten och känslan av en stad nära älven förstärks. I framtidsvisionen har Stenaterminalen flyttats, Oskarsleden grävts ned och flera broar har kommit på plats, bland annat en vid Järntorget. Vad var det då som gjorde att allt detta kom till skott? Mats Dynevik ger tre viktiga orsaker: Göteborg beslutade att befästa sin plats som ledande tillväxt- och utvecklingscenter, grunden till den utvecklingen lades av stora infrastrukturella, satsningar som Västlänken, Partihallsförbindelsen, Älvförbindelsen och Götalandsbanan. Utöver detta sattes 2050-gruppen samman, en visionsgrupp som arbetade intensivt med Göteborgs identitet och utveckling. Gruppens arbete präglades av visionärt tänkande och målinriktad samverkan mellan region, kommun, näringsliv, evenemang, kultur och utbildning. Bilder: Mats Dynevik, Skanska

10 Viking Green City Det nya Göteborg Från Cullberg Arkitektkontor kom Håkan Cullberg och Tomas Lundberg för att visionera om det nya Göteborg kring älven. Deras presentation och vision tar avstamp från en unik byggnad, placerad längst ut på Bananpiren. Det är en identitetsbyggnad för Göteborg som har potential för att bli vår symbol ute i världen. Den står för entreprenörskap och för handel, något som finns i våra rötter från vikingatiden, säger Håkan Cullberg och fortsätter: I själva Vikingakuben ska det finnas företag som till exempel utvecklar grön teknik. Och det är framtidens unga löften som ska driva entreprenörskapet framåt. Håkan Cullberg och Tomas Lundberg poängterar att det är just de unga medborgarna som ska formulera husets program och innehåll. Där ska ung företagsamhet få blomstra och det ska finnas stöd för de som behöver det genom till exempel samarbete med Chalmers. Vikingakuben, som kallas så eftersom fasaden är dekorerad med drakslingemönster, ska stå längst ut på Bananpiren. Fram till byggnaden är det en park inspirerad av japanska körsbärsträdgårdar. I övriga Frihamnsområdet tänker sig arkitekterna att det ska byggas en tät och hög blandstad - en organiskt formad stad som växer fram efter platsens förutsättningar med dess befintliga hus. Husen är i varierande höjder från 3-5 våningar upp till 30 våningar. Staden är gestaltad med Vikingakuben i fokus. Förutom parken så finns det många andra gröna områden i deras plan: Vi behöver bygga trädalléer för att klara klimatet med vindar och översvämningar. Och så vill vi bygga för människan mellan husen så att människor kan mötas i marknivå, säger Håkan Cullberg. Frihamnen ska bli Det nya Göteborg. Den gamla staden är nuvarande centrum men som i framtiden kommer vara vår gamla stad, precis som Gamla stan i Stockholm. Och i skärningspunkten mellan den gamla och nya staden ligger Vikingakuben och lyser som en fyrbåk i natten. År 2021 firar Göteborg 400-års jubileum, något som de tycker att vi ska ta tillvara på: Göteborg har en unik möjlighet här. Den kommer inte igen, säger Tomas Lundberg. Då skulle en större del av detta redan kunna vara byggd så att vi har något att visa upp som till exempel en bomässa. Området skulle också kunna bli ett utställningsområde med rullande utställningar om till exempel miljöteknik. Att processen är viktig återkommer de till flera gånger. För trots att deras presentation kan framstå som ganska så detaljerad så tänker de sig att hela stadsplaneringen ska göras tillsammans med göteborgarna. Själva processen är central det är skapandet i sig som är budskapet. Att resan är målet. Vi vill hitta Göteborgs själ och karaktär som hamnstad, säger Tomas Lundberg, och det ska vi göra genom att starta en process som alla göteborgare kan vara delaktiga i. Och då handlar det främst om innehållet i den nya stadsdelen, där ska alla vara med, från alla stadsdelar. Vårt förslag är inte en rutnätsstad utan en stad som ska växa organiskt. En så här tät stad byggs inte på tio år, det tar minst 20 år, säger Håkan Cullberg och tillägger: Budskapet är att Göteborg ska bli Nordens absoluta medelpunkt. Vår region ska bli den starkaste i Sverige. Och nu har vi möjligheten att ta ledningen! Bilder: Cullberg Arkitektkontor

Yttrande över förslag till ny bangårds- och älvförbindelse

Yttrande över förslag till ny bangårds- och älvförbindelse Yttrande över förslag till ny bangårds- och älvförbindelse YimbyGBG YimbyGBG är ett politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad i Göteborg. Vi vill genom positiv, konstruktiv

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN. Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg.

Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN. Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg. Tryck: december 2012 Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN summering Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg.se/ ladda-ner Vision Älvstaden är antagen

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Bra presentation. Skateparkens placering? Vi måste försöka bli av med bilen i centrum och bygga lätta leder och utveckla kollektivtrafiken.

Bra presentation. Skateparkens placering? Vi måste försöka bli av med bilen i centrum och bygga lätta leder och utveckla kollektivtrafiken. Allmänt möte Arrangör: Kommitté med uppdrag att ta fram förslag till generella målsättningar för och ett översiktligt innehåll och detaljeringsgrad för en delgeneralplan av Mariehamns centrum MÖTESANTECKNINGAR

Läs mer

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. vision 2022 Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Vi närmar oss Vision Mölndal 2022 när: Fler än två av tre invånare starkt rekommenderar

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Bygger vi socialt hållbart?

Bygger vi socialt hållbart? NORDBYGG EcoForum 22-23 2- april 2015 Ann Legeby Arkitekturskolan KTH Sweco Architects ct Sociala hållbarhetsaspekter i stadsbyggandet Bygger vi socialt hållbart? Ann Legeby Sweco Architects Arkitekturskolan

Läs mer

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera...

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera... KOMMERSENS VÄRDEN ett minne av trävaruindustri och blandstad en inkubator för nya företagare integrationsskapande mötesplats ett konstverk som skapar livfullhet ekologisk resursanvändning gratis integration

Läs mer

Göteborg behöver ett landmärke

Göteborg behöver ett landmärke Det nya Göteborg Göteborg behöver ett landmärke Längst ut på Bananpiren i Frihamnen ligger både det gamla och det nya Göteborgs mittpunkt. Här vill arkitekt Håkan Cullberg placera stadens nya landmärke:

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad

EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad På en åker står en mölla utan vingar och tittar ut över ett historisk åkerlandskap som inom snar framtid kommer förvandlas

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES STADSTRENDER INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY Framtidens städer SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES EN INTERNATIONELL STUDIE OM FRAMTIDENS

Läs mer

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning Bakgrund Göteborg växer och många vill flytta hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, framför allt på platser där det redan finns kollektivtrafik, vägar, affärer, förskolor och parker. Selma Lagerlöfs

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 13, 285 kvm Lilla Bommen 1, våning 13, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: kontor 285 m 2 Antal arbetsplatser: 15 19 Tillträde:

Läs mer

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Frihamnen, Göteborg Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Dagens upplägg Kort om K&P Göteborg Det större perspektivet Pågående utvecklingar Älvstranden Utveckling Näraliggande

Läs mer

Jordskraporna kommer att bli mitten av torg och även utgöra centrumet för stadsparken. På skyskraporna så kan vi anlägga mindre grönområden.

Jordskraporna kommer att bli mitten av torg och även utgöra centrumet för stadsparken. På skyskraporna så kan vi anlägga mindre grönområden. Inledning För en hållbar utveckling behövs alternativa energikällor som aldrig tar slut. Vi behöver vettiga transportalternativ som inte släpper ut giftiga gaser och fortfarande kan vara effektivt och

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING

VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING Värdering av stadskvaliteter för bostäder, Undertitel kontor och handel i Göteborgsregionen 161206 Datum METOD METOD Spatiala analyser Statistiska analyser Förklaringsmodell

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen

Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen YimbyGBG YimbyGBG är ett politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad i Göteborg. Vi vill genom positiv, konstruktiv

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

Yttrande om Hässelby-Vällingby - Hässelby Villastad 28:1.

Yttrande om Hässelby-Vällingby - Hässelby Villastad 28:1. O o YIMBY - Yes in my Backyard. 2013-07-23 Dnr: 2009-14079 2013:15 Yttrande om Hässelby-Vällingby - Hässelby Villastad 28:1. YIMBY ställer sig posiva ll nyllsko av bebyggelse i det aktuella området, men

Läs mer

5 0 0 m e t e r PLANFÖRSLAG

5 0 0 m e t e r PLANFÖRSLAG I del två påvisas skillnaderna i integration mellan rutnät- och trädstrukturer. Rutnätsstrukturer kan generellt sägas ha högra medelintegration och högre läsbarhet än trädstrukturer. Planförslaget för

Läs mer

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning Stadsutveckling fysiska och sociala frågor Arbete o utbildning Young Urban Innovation Bakgrund? Initiativet kommer från Urban Innovation Lab Vår roll i projektet var att driva på och hålla ihop processen

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Älvstaden. Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser

Älvstaden. Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser Älvstaden Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser 2012-09-27 Projektet Centrala Älvstaden Projektet Centrala Älvstaden har åren 2010-2012 genomförts på uppdrag av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Helsingborg och Malmö. Bygg tätt och grönt

Helsingborg och Malmö. Bygg tätt och grönt Helsingborg och Malmö Bygg tätt och grönt Två stadsträdgårdsmästare! Oh no Martin Hadmyr Helsingborg Ola Melin - Malmö Gemensam utmaning - Pågående urbanisering. 85% av befolkningen bor på 1,3% av Sveriges

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 6, 518 kvm Lilla Bommen 1, våning 6, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: Kontor 518 m 2 Antal arbetsplatser: 20 23 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Göteborg behöver ett landmärke

Göteborg behöver ett landmärke Det nya Göteborg Göteborg behöver ett landmärke Längst ut på Bananpiren i Frihamnen ligger både det gamla och det nya Göteborgs mittpunkt. Här vill arkitekt Håkan Cullberg placera stadens nya landmärke:

Läs mer

Yttrande om besökscentrum för södra Djurgården och Nationalstadsparken

Yttrande om besökscentrum för södra Djurgården och Nationalstadsparken YIMBY Yes in my BackYard. 2009-03-25 Diarienummer: 2006-09082 2009:8 Yttrande om besökscentrum för södra Djurgården och Nationalstadsparken - Yttrande Nätverket YIMBY ser det som mycket positivt att staden

Läs mer

Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision

Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision Urbana analyser & strategisk design 2005-12-06 2 Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys Innehåll INLEDNING 7 Uppdraget Medverkande

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Nu kan du som är boende på Centrala Hisingen få ännu bättre information om vad som är på gång i ditt område. Pernilla

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Polhemsskolan Gävle TED2

Polhemsskolan Gävle TED2 Designprocessen Utgångspunkter: Vi började arbeta med tävlingsuppgiften som Design Open hade gett oss. Vi delade upp oss i sex basgrupper. Alla basgrupper skulle jobba med egna idéer som skulle kunna lösa

Läs mer

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2008 FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2050 IMPROVE How can the excisting city be improved? URBAN DESERT A GREEN CITY ROOFTOPS 35% ROOFTOPS FOOD SOLAR

Läs mer

Låt oss skapa livskraftiga storstäder

Låt oss skapa livskraftiga storstäder Enligt Boverkets prognos växer Sveriges befolkning med nära 1 miljon människor fram till 2025. Hela 80% av ökningen förväntas ske i Stockholm, Göteborg och Malmö Låt oss skapa livskraftiga storstäder När

Läs mer

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Urban struktur Göteborg 2050 11/6 2004. www.goteborg2050.nu

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Urban struktur Göteborg 2050 11/6 2004. www.goteborg2050.nu www.goteborg2050.n u Urban struktur Göteborg 2050 Johan Swahn och Elin Löwendahl, Chalmers Hans Linderstad, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad Hans Eek, Göteborg Energi Projektet (I) Arbete med positiva

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Attraktiva. städer. Antoni

Attraktiva. städer. Antoni Attraktiva städer Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena för upplevelser Från

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN

URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN 1 Det bästa är att få ha egna idéer och att få säga vad vi tycker och vill. 2 Innehållsförteckning Vad är Urban X? Projektarbete med elever på Kirsebergsskolan

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Göteborg: Backaplan

Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Göteborg: Backaplan Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Göteborg: Backaplan YimbyGBG YimbyGBG är ett politiskt och ekonomiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad. Vi vill

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur Strukturbild för Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Skärhamns Samhällsförening

Skärhamns Samhällsförening Skärhamns Samhällsförening Prepared: Magnus Gustavsson Anna Karlsson Anders Sundling Marianne Sundling Berndt Axelsson Susanne Axelsson Date: 2014-11-15 Agenda Introduktion Bakgrund Samhällsförening Vision

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY CARINA LUNDEHOLM Skåning. Smålänning. Kommunalråd. Kommunikationskonsult. CCJ KOMMUNIKATION AB Reklambyrå i Huskvarna, startade 1978. 11 medarbetare.

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan.

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Välkommen till Frihamnen! Frihamnen är den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborgs innerstad. Här har

Läs mer

ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER Av: Ekologigruppen

ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER Av: Ekologigruppen ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER 2014-09-08 Av: Ekologigruppen En bild säger mer än tusen ord, säger ett gammalt ordspråk och det kunde inte vara mer aktuellt än i dagens debatt om framtidens

Läs mer

Problemställningar, möjligheter och erfarenheter. Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn

Problemställningar, möjligheter och erfarenheter. Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Problemställningar, möjligheter och erfarenheter Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Linköping 2002 Fler än 35 andra svenska kommuner sedan 2000 Några problemindikatorer:

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Sammanfattning av styrelsens yttrande

Sammanfattning av styrelsens yttrande 2014-08-20 1 (8) HSB BRF KALLKÄLLAN Medlem i HSB Stadsbyggnadskontoret Box 2554 403 17 Göteborg YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID MJÖLKTORGET Diarienummer: 0688/09 Styrelsen för HSB Brf Kallkällan

Läs mer

Yttrande om Detaljplan för bostäder och verksamhetsområde vid Märsta Port

Yttrande om Detaljplan för bostäder och verksamhetsområde vid Märsta Port YIMBY Yes In My Backyard. 2011-01-03 2011:1 Yttrande om Detaljplan för bostäder och verksamhetsområde vid Märsta Port YIMBY ser mycket positivt på planens syfte att förtäta Märsta centrala delar och bygga

Läs mer

STOCKHOLM ON THE MOVE

STOCKHOLM ON THE MOVE STOCKHOLM ON THE MOVE UtställninG, debatter, seminarier och workshops om StockholmreGionens framtida utveckling 22 november 2012 24 mars 2013 på FärGfabriken STOCKHOLM O N T H E M O V E InnehållsförteckninG

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Nya Lappis. Stockholm

Nya Lappis. Stockholm Nya Lappis Stockholm Inledning Stockholms bostadsbrist är enorm. Det byggs för lite och för ineffektivt. Människor som vill flytta hit möts av decennielånga köer och stängs effektivt ute. Det gör att framtidens

Läs mer

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Staden har en plan nu ska den uppdateras! Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit i snitt 15 000 per år, och

Läs mer

Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum

Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum The Politics of Magma. Så heter skriften där forskar- och konstnärsgruppen Ingrepp har formulerat sitt program. Och lite som magma blev det när Ingrepp presenterade

Läs mer

3 HUVUDSAKLIGA SIDOR BRF NYA MASTHUGGET QPG. 1 Gårdssidan. 2 Älvsidan. 3 Fjällgatssidan. Analys

3 HUVUDSAKLIGA SIDOR BRF NYA MASTHUGGET QPG. 1 Gårdssidan. 2 Älvsidan. 3 Fjällgatssidan. Analys 3 HUVUDSAKLIGA SIDOR En stadsdel i stadsdelen Nya Masthugget har en tydlig egen karaktär. Typiskt för sin tid, och fint utvecklad under åren. En karaktär värd att bevara. Trappande gröna gårdar Gårdar

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

1800-talets Stockholm

1800-talets Stockholm Stockholm 1800-2200 1800-talets Stockholm Befolkning Omkring år 1850 hade Stockholm ca 93 000 invånare vilket är väldigt lite om man jämför med med de ca 900 000 människor som idag räknas tillhöra Stockholms

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer