Perfekt läge smarta lösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Perfekt läge smarta lösningar"

Transkript

1 Perfekt läge smarta lösningar

2 Vill du sänka dina kostnader? De verksamheter som redan finns inom Industry Park of Sweden (IPOS) är grunden till att vi kan erbjuda attraktiva lösningar för företag som vill öka sin konkurrenskraft. Industriparkskonceptet bygger på att vi tillsammans delar på kostnader för infrastruktur och nyttigheter. Vårt geografiska läge, tillgång till hamn och järnväg och närhet till europavägar är självklart ytterligare en stor fördel. Broschyren beskriver den palett av mervärden ni kan ta del av, men presenterar också några av de företag som redan är etablerade på parken och vilka fördelar de har av parkkonceptet. Har du planer på en företagsetablering, har du hittat rätt. IPOS är Sveriges ledande industripark, med företag verksamma främst inom miljöinriktad produktion, till exempel vattenrening och energioptimering. Välkommen till Industry Park of Sweden! Jan Bech-Sörensen, Industriparkschef Industriparken bidrar till Helsingborgs stads utveckling och sysselsättning. Parken förser staden med klimatvänlig fjärrvärme till konkurrenskraftigt pris, vilket gör att staden i sin tur kan erbjuda helsingborgarna bland de lägsta fjärrvärmepriserna i landet. 2 Vi ger dig ett enklare kontorsliv. BUTIK OCH KONTOR Muskötgatan 4B, Helsingborg Tel ,

3 ledare Innehållsförteckning Industry Park of Sweden - IPos 4 EnergI 6 Mark & Bygg 8 EHSQ 10 Logistik 12 Karta 14 Hamnen 16 Övrig service 18 Kemira KeMI 20 Tetra Chemicals 21 Yara 22 Alufluor 23 Interlink 24 SIta 25 Air Liquide 26 Scandinavian Silver Eel 27 3

4 4

5 Konceptet Ett av Sveriges bästa lägen, med de bästa energilösningarna och unik industriservice De företag som väljer att etablera sig på Industriparken får tillgång till kvalificerad supportorganisation. Vi kan bistå under hela etableringsprocessen, med bygglov, tekniska lösningar, byggnation, miljöprövningar m m från ax till limpa, säger Jan Bech-Sörensen, chef för Industry Park of Sweden. Dessutom kommer man till en plats där det mesta är förberett. Vi erbjuder till exempel säkerhetssystem, logistiklösningar och tillgång till koldioxidfri, prisvärd överskottsenergi från parkens anläggningar. Miljö- och säkerhetsfrågor har hög prioritet inom Industry Park of Sweden. Verksamheterna har under flera decennier bedrivit ett aktivt och framgångsrikt arbete för att minska miljöpåverkan och undanröja risker. Inom parken finns tillgång till expertis inom miljö-, säkerhets- och arbetsmiljöområdena. Närheten till kontinenten via egen hamn och välutbyggt vägoch järnvägsnät bäddar för goda logistiklösningar. Här finns mark och lokaler och ett stort utbud av modern, industriell service. Och allt på ett ställe. Välkommen att låta ditt företag utvecklas och blomma här hos oss! Därför väger våra servicebussar tre ton Vi har en stor tryckluftsanläggning på Industry Park i Helsingborg som förser en stor del av industrierna här med tryckluft. Anläggningen måste fungera dygnet runt, året runt. Därför måste servicebussarna ha det mesta med sig för att snabbt kunna lösa kniviga kompressorproblem eller för att bara göra en vanlig service med originaldelar som ger trygghet och kvalitet. Det kompromissar vi aldrig med. Kaeser Air Services ger dig tillgång till vårt team av specialister. Vi hanterar alla typer av kompressorer som finns på marknaden och ger dig snabb och framför allt rätt service! Välkommen till oss! 5 Kaeser Kompressorer AB Makadamgatan 5, Helsingborg Tel:

6 Vi sänker dina kostnader med klimatvänlig energi! På Industry Park of Sweden tar vi hand om överskottsenergin från produktionsprocesser på industriparken. Genom att återanvända och förädla energin kan vi: minska belastningen på miljön sänka energikostnaderna En stor del av elenergin på industriparken kommer från egen produktion, baserad på återvinning av energi från förbränning av svavel. Svavel innehåller inget kol och ger därför inga koldioxidutsläpp. Merparten av den återvunna energin är i form av ånga. När ångan används till uppvärmning eller i olika processer ersätter den behovet av olja, naturgas eller andra bränslen. På så sätt minskar belastningen på klimatet. Naturgas finns tillgänglig vid behov av högvärdig energi och som komplement till den egna ångan. Naturgas är ett bränsle med hög verkningsgrad som ger minskade utsläpp av koldioxid jämfört med olja. På Industry Park of Sweden kan vi erbjuda dig bl a: Ånga Tryckluft Elektricitet Naturgas Hetvatten Totalavsaltat vatten Kylvatten Fjärrkyla Vår överskottsenergi räcker till långt mer än våra egna behov. I samarbete med Öresundskraft levererar vi miljövänlig energi till Helsingborgs stad, vilket ger en betydande sänkning av stadens koldioxidutsläpp. Ungefär en tredjedel av fjärrvärmen till Helsingborgs invånare kommer från överskottsenergi från verksamheterna inom Industry Park of Sweden. ENERGI & VVS PLANERING I HELSINGBORG AB 6 - Projektering av rörinstallationer - Projektering av luftbehandlingsinstallationer - Projektering av komfortkyla - Framtagning av energibesparingar - Installationssamordning - Kalkyler rör- och luftbehandlingsinstallationer - Utredningar - OVK-besiktningar - VVS-besiktningar Pinnmogatan 1, Helsingborg Tel: Fax:

7 energi Öresundskraft och IPOS har tillsammans sänkt Helsingborgs CO2-utsläpp Under 60-talet och början av 70-talet producerades all fjärrvärme i Helsingborg från fossil eldningsolja och ända fram till mitten av 90-talet var fossilt kol ett betydande bränsle. Men sedan mitten av 70-talet har koldioxidutsläppen kunnat minskas tack vare tillvaratagande av överskottsenergi från IPOS. Utsläppen har minskat ytterligare från mitten av 90-talet då Öresundskraft till stor del har ersatt fossila bränslen med biobränslen. Koldioxidutsläppen för fjärrvärmen i Helsingborg har sedan 70-talet kunnat sänkas från ca 300 g CO2/kWh till runt 40 g CO2/kWh idag. Vi förser Industry Park of Sweden med kraft och energi! Öresundskraft är helhetsleverantör till Industry Park of Sweden genom ett nära samarbete inom el, gas och spillvärme. DEKRA Industrial AB, tidigare ÅF-Kontroll, verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering. DEKRA finns på 30 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll, med medarbetare i 50 länder. oresundskraft.se 7

8 Vi hjälper dig med etablering, utbyggnad och ombyggnad Industriparken har färdig infrastruktur, med egen hamn, lokalt järnvägsnät och interna distributionsnät för energi och media. Lägg därtill ett förträffligt geografiskt läge, med närhet till flygplatser, motorvägar och järnvägslinjer, och du har en ypperlig plats att etablera din verksamhet på. Här finns kontor, lager och produktionslokaler för uthyrning, samt mark för nyetableringar. Totalt disponerar vi en yta på ca 1,3 miljoner kvadratmeter, nästan lika stort som Monaco! Dessutom finns en supportorganisation, som kan ge dig allt stöd du behöver. Hör av dig till eller om du vill ha mer information! 8

9 mark & Bygg Här finns strategiskt placerade ytor för nyetablering. VI är med OCh skapar FRamTIDENs INDUsTRI WSP anlitas av våra kunder i alla typer och stadier av projekt. Från tidiga skeden med strategisk rådgivning, utredning och projektering till byggledning och förvaltning. Genom WSPs breda organisation kan vi kombinera spetskompetens med lokal närvaro över hela landet. Vi har under mer än tre decennier varit med om att utveckla IpOs och företagen där med olika typer av tjänster, däribland: Tillståndsprövning enligt miljöbalken och annan lagstiftning. miljöutredningar, undersökningar och miljökonsekvensbeskrivningar avseende byggnader, mark och grundvatten, utsläpp till luft och vatten samt buller och annan miljöpåverkan. Riskanalyser och andra tjänster kopplade till sevesolagstiftningens krav. Utredningar och projektering av infrastruktur (gata, mark, Va, trafik, geoteknik) och byggnader. UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare Läs mer på 9

10 Environment, Health, Safety, Quality Miljö- och säkerhetsfrågor har hög prioritet inom Industry Park of Sweden. Verksamheterna har under flera decennier bedrivit ett aktivt och framgångsrikt arbete för att minska miljöpåverkan och undanröja risker. Inom parken finns tillgång till expertis inom miljö-, säkerhets- och arbetsmiljöområdena. Inom IPOS kan erbjudas en rad tjänster för företag som vill sätta miljö, arbetsmiljö och säkerhet i fokus. I samverkan med oss och vårt omfattande närverk har kunden alltid tillgång till rätt EHSQ-expertis. Exempel på tjänster och tjänsteområden: Tillståndsansökningar och anmälningar enligt miljöbalken Riskanalyser Ledningssystem för miljö, kvalitet, arbetsmiljö och energi Lagbevakning inom EHS-området Sammanställning av miljö- och säkerhetsrapporter Utredningar av olyckor och tillbud Miljö- och arbetsmiljömätningar Säkerhetsrådgivare för farligt gods Beredskapsplaner och beredskapsorganisation Utbildning och rådgivning inom EHSQ-området 10

11 EHSQ Povent AB har under mer än 15 års tid tagit hand om ventilationsservicen på Kemira Kemi ABs anläggningar, de senaste åren i samarbete med Coor Service Management AB. Med många års erfarenhet inom fastighetsautomation med smarta lösningar kan Povent AB erbjuda kunden ett komplett styrsystem för minskade driftkostnader & hög driftsäkerhet. Vi är återförsäljare för BAS2 som är ett av marknadens mest lättanvända system för brukaren. BAS2 står för problemfri & kostnadseffektiv byggnadsautomation. Vi arbetar kontinuerligt med att kunden ska få den bästa & senaste tekniken/supporten för bibehålla korrekt funktion på anläggningen. Povent AB Cindersgatan 15, Helsingborg Tel: Fax: Internet: 11

12 Vi vet hur man flyttar på saker Industry Park of Sweden har satsat medvetet på logistiken, såväl inom industriparken som till och från den. Förflyttning av råvaror och färdiga produkter ska vara lika effektiv som tillverkningsprocessen. Vi erbjuder våra kunder logistiska helhetslösningar, naturligtvis även för farligt gods. I vår hamn hanterar vi vätskor, bulk och styckegods med hög effektivitet. Vi har lager i egen regi och ett nära samarbete med Interlink Logistik, ett logistikföretag etablerat på industriparken. Här finns ett väl utvecklat väg- och järnvägsnät, med egen rangering och tillgång till truckar i alla storlekar för av-/pålastning och lagerhantering från smidiga lagertruckar till stora containertruckar. Våra fordonsvågar innebär snabb behandling av lastmängder och vi utfärdar typdokument för fordon. Vi på på IPOS hjälper er gärna att hitta en optimal logistiklösning. 12 LANDSKRONAVÄGEN 26, HELSINGBORG GROSSMANNS AB Box , HELSINGBORG

13 Logistik 13

14 Områdesgräns Järnväg Vägar Väntzon Huvudkontor Parkering Vakt Restaurang 14

15 karta J E4 Helsingborg J E6 J Effektivt och centralt I ett bitvis obebyggt, öppet område finns stora ytor inom parken för nya verksamheter. Direkt anslutning till Öresund, med egen modern hamn. Järnvägsrangering på området, med Västkustbanan och det internationella järnvägsnätet bara ett par kilometer bort. Motorvägarna E4 och E6 når man efter bara några minuters körning. Samtidigt är det inte mer än fem minuter in till centrala Helsingborg. 15

16 16

17 hamnen Här har vi vår egen hamn Industry Park of Sweden har en egen, väl väderskyddad hamn, med ca 11 meters djup och en kajlängd på ca 400 meter. Hamnen tar, utan problem, emot fartyg på upp till ton, men också större beroende på djupgåendet. Hamnen har kranar, truckar/containertruckar och last-/lossningsutrustning för bulk, vätskor och stycke-gods. Det finns tillgång till silo, lagerlokaler och uppställningsytor för t ex containrar. Vi tillhandahåller även vågservice. Hamnen administreras och drivs av Industry Park of Sweden och sysselsätter ca 25 personer. Arbetsuppgifterna omfattar allt från hantering av pall- och specialgods till lossning/lastning av bulkfartyg, hantering av sjöcontainrar och administration av utrustning som spolbilar och liftar. Creuna Photo: Getty Images REDUCE EXPAND EMISSIONS POTENTIAL Sail into a cleaner and more profitable future with LNG It is only a question of time before LNG will replace oil as the main maritime fuel. LNG s environmental benefits are just too significant to be ignored: 30 per cent less CO 2, 80 per cent less NO X and complete elimination of SO 2 and soot. Equally attractive are the economic bene fits: competitive fuel costs, more efficient com bust ion and reduced maintenance needs. Increased safety is an additional benefit. Gasnor is the leading Scandinavian LNG company. Based on expertise developed through more than 20 years as a natural gas pioneer, the company has developed a small scale LNG concept which has aroused international interest and acknowledgement. We supply industry and a growing fleet of LNG-powered ships in Norway. Backed by our owners Statoil, BKK, E.on, Haugaland Kraft, Total and Shell, our ambition is to become a key supplier of LNG to ships in Northern Europe. 17

18 Service från A till Ö En industripark av vår storlek och spännvidd behöver ett brett spektrum av servicetjänster, något som sköts av ett stort antal serviceföretag. Företaget Coor är en servicepartner som vi har ett särskilt nära förhållande till, men många andra serviceföretag verkar på IPOS. på området. Veidekke renoverar vår hamn. Peab har ständigt snickare tillhands. Povent servar kompressorer och KONE underhåller hissar. Tedcomp och Niscayah kan det mesta inom elteknik. SweMaint sköter våra järnvägsvagnar, Snapphanetruck servar våra truckar, Securitas vaktar. Och så vidare. Närvaron av alla serviceföretag är en av nycklarna till en framgångsrik etablering på IPOS. Det finns tillgång till det mesta och den som etablerar sig kan fokusera på sin egen verksamhet. Tyvärr finns inte plats att nämna alla, men här är några viktiga partners: 18 Norisol bygger ställningar och har en egen etablering på IPOS. Helsingborgs Hamn bistår oss i vår hamn. EVP hjälper oss att bygga om ventilationsanläggningar. Lamaro är en större städfirma och MECCOM är expert på plastledningar med egen verkstad

19 övrig service På siten tillhandahåller Coor bland annat: Projekt- och konstruktionsuppdrag. Arbetar med projekt- och konstruktionsuppdrag åt er som har behov av gedigen industriell erfarenhet. Uppdragen kan variera, allt från mindre konsultationer till etablering av en större industriell verksamhet. Analysservice. Med ett välutrustat, ackrediterat laboratorium erbjuder Coor industriparkens kunder ett brett utbud av tjänster. Coor är specialister på provtagning och provberedning. Teknisk service. Erbjuder heltäckande tjänster inom underhåll, industrireparationer, om-/tillbyggnader och nyinstallationer. Materiallogistik. Med skräddarsydda lösningar uppfyller Coor våra kunders behov av inköp och förrådshållning. Inköpsfunktionen tar ansvar för hela inköpsprocessen från offert till leveransbevakning. Arbetsplatsservice. Erbjuder tjänster och material i syfte att skapa effektiva, attraktiva, säkra och väl fungerade arbetsplatser som underlättar din vardag. Inom industriområdet sköter och utvecklar Coor tjänster så som kontorsservice, receptionistservice och lokalvård. Fastighetsservice. Tar ett helhetsansvar för skötsel och underhåll av både byggnader och utemiljö. VI BEHöVER BlI fler Coor Service Management är Nordens ledande serviceleverantör, och erbjuder alla de servicetjänster som krävs för att företag och offentliga verksamheter ska fungera bra och effektivt. Vi kallar det intelligent service SERVICE med IQ Vi förstärker vårt team som arbetar med service till industrin. är du den vi söker? Till vår verksamhet i Helsingborg söker vi nu: Ingenjörer/konstruktörer/projektledare inom områdena: Bygg och anläggning El Automation Grovplåtslagare Industrirörläggare Servicetekniker El och Instrument Mekaniker Underhållsingenjör Vi erbjuder ett spännande och utvecklande jobb där du kommer att vara Coors ansikte utåt gentemot våra kunder. Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbete, god social kompetens och gillar utmaningar. VälkoMMEN MEd din ANSökAN Mer information om tjänsten och ansökan finns på eller ring

20 Kemira renar vatten till dig och ute i världen För oss är det självklart med rent och friskt vatten direkt ur kranen. Vårt vatten kommer i allmänhet från insjöar och behandlas normalt i ett par steg innan det når konsumenten. Vid reningen används produkter från bland andra Kemira Kemi AB i Helsingborg, till exempel järnklorid. Järnklorid samlar in och flockar ut föroreningar i vattnet, så att man kan avskilja de allra minsta föroreningarna bakterier, virus, alger, sand och lera. Även lukt och smak reduceras i reningsprocessen. Vattnet filtreras och en liten dos desinfektionsmedel tillsätts för att säkerställa att vattnet är hälsosamt. Dricksvatten klassas som livsmedel och därför gäller ett strikt regelverk, med noggranna kontroller. I en av Kemiras fabriker i Helsingborg tillverkas produkter för rening av både dricksvatten och avloppsvatten. Produkterna exporteras till hela världen och hjälper till att värna miljö och natur. Kemiras produkter bidrar till att 6 miljoner personer i Sverige och 400 miljoner i övriga världen varje dag har tillgång till rent dricksvatten. En stor del av dessa produkter kommer just från Kemira Kemi i Helsingborg, världens största anläggning för vattenreningsprodukter! 20

21 kundcase TETRAs salt håller damm och bilar kvar på vägen Kemira legotillverkar kalciumklorid i olika kvaliteter åt TETRA Chemicals Europe AB på Industry Park of Sweden. TETRAs anläggning har flera synergier med Kemiras tillverkning och IPOS hamn, vilket har lett till en överenskommelse om att Kemira tar hand om driften även av TETRAs anläggning. I Sverige finns tusentals mil grusvägar, som är viktiga för att hålla landsbygden öppen. Hur vårdar man då en grusväg, utan att slösa med naturgrus och dyrbar arbetstid? Svaret är att dammbinda med de saltkvaliteter som legotillverkas hos Kemira för TETRA Chemicals Europe AB. Tetras produkt är det mest beprövade och i särklass mest kostnadseffektiva dammbindningsmedlet på marknaden. Det är också mycket effektivt vid halkbekämpning och kan vid rätt koncentration och dosering vara effektivt ner till -30 C. Fotnot: Tetras produkter heter CC Road, CC Tech, CC Food och CC Farm. CC Road används för dammbindning och snösmältning samt för gårdsplaner, parkeringsplatser, ridbanor, grustäkter, tennisbanor, gruvor och även vid stabilisering av vägbasen vid vägbyggen. CC Tech är en mångsidig produkt för tekniska applikationer t ex inom olje-, pappers- och betongindustri, vattenrening och många andra applikationer. CC Food andvänds bl a inom osttillverkning och i bryggerier. Kalciumklorid är godkänt som livsmedelstillsats och har nummer E TETRA Chemicals Europe AB Box 901, Helsingborg Tel: Fax:

22 Yara i Helsingborg tillverkar foderfosfater Yaras arbetsområde är mineralämnen som används i olika former av djurfoder. Råvaran (fosforsyra) utvinner de ur en apatitgruva i Finland och förädlar den sedan för vidareförsäljning till djurfodertillverkare över hela världen. Produktionsprocessen är sluten, Yara har höga miljökrav och vår påverkan på miljö och omgivning är mycket liten. Produktionen av foderfosfater i Helsingborg har en lång historia och startade redan Den nuvarande fabriken byggdes 1966 men har sedan dess genomgått stora förändringar både i processen och från säkerhetsaspektsynpunkt. Produktionen är certifierad enligt olika ISO-certifieringar, OHSAS och GMP+. Detta är viktigt för fodersäkerhet och spårbarhet. Yaras produkter kalciumfosfater, magnesiumtillskott och specialmineraler används för att berika olika slags djurfoder så att djuren blir friskare och mår bättre. Friska och välmående djur ger oss livsmedel av hög kvalitet. Yara jobbar med produkter till alla djur inom lantbruket samt till fiskodling och sällskapsdjur. Yara har också en mindre produktion av fodersyror som används för att förhindra tillväxt av skadliga mikroorganismer i djur och foder. Yaras samarbete med IPOS är viktigt för produktionen. Yara köper in råvaror via hamnen och köper från IPOS naturgas, el, hetvatten, ånga och tryckluft. Produkterna lastas på båt i hamnen för export över hela världen. Alufluor är en av världens ledande producenter av aluminiumfluorid. Produkten används för att minska energiförbrukningen vid aluminiumtillverkning. Företaget grundades 1973 och anläggningen var den första i världen att återanvända fluorhaltiga biprodukter från andra kemiska processindustrier som ett alternativ till naturligt brutna mineraler. 22 Kvaliteten på vår aluminiumfluorid rankas som den högsta i världen. I takt med att världens naturresurser utarmas så ökar värdet på Alufluors unika teknologi. Produktionsanläggningen i Helsingborg är världsledande när det gäller säkerhet och miljöhänsyn. Bolaget sysselsätter 45 personer och omsätter ca 200 MSEK varav 95% på export.

23 kundcase Alufluor sänker energianvändningen vid aluminiumtillverkning Alufluors fabrik i Helsingborg är beroende av ett läge nära en hamn. Fabriken tillverkar aluminiumfluorid som används vid aluminiumframställning runt om i världen. När aluminiumfluorid tillsätts kan processtemperaturen sänkas kraftigt, vilket minskar energiåtgången. Industry Park of Sweden (IPOS) område med hamnen, logistiktjänster och inte minst järnvägsnätet är optimalt för Alufluor. Kopplingen till IPOS naturgasnät är också viktig. För även om man sparar energi åt andra så krävs det en del energi vid tillverkning och torkning av aluminiumfluorid. Efterfrågan på vår produkt ökar och vi planerar att ta in mer råvara via hamnen och järnvägen, säger Alufluors VD, Anders Wyndhamn. Samtidigt som Alufluor ökar sin tillverkning av aluminiumfluorid så hjälper de även sina råvaruleverantörer att bli av med sina restprodukter. Effekten blir ett samspel där Alufluor indirekt reducerar deras miljöpåverkan. Detta är något som vi är unika med i vår tillverkning, avslutar Anders nöjt. 23

24 Interlink är IPOS logistikpartner i både stort och smått En industripark av Industry Park of Swedens (IPOS) dignitet kräver omfattande logistiklösningar för interna och externa transporter. Här fungerar vår partner Interlink som spindeln i nätet. Produkter ska till och från hamnen, pallar med vattenreningsprodukter ska lastas på lastbilar, järnvägsvagnar och i containrar. Behöver du hjälp med stuffning och strippning av containrar? Inget uppdrag är för stort eller för litet för Interlink, som fungerar som en högerhand i logistikfrågor för företagen på IPOS. En industripark behöver kunna leverera logistikservice åt kunderna när som helst under dygnet. Här gör vår partner Interlink ett mycket fint arbete, säger Jan Bech-Sörensen, som är chef på IPOS. Genom att ha kontor, lagerytor, maskiner och personal på området, blir ledtiderna korta och genom samarbete med hamnen och deras maskinpark är det till exempel mycket sällan det inte går att få fram en truck, eller andra maskiner i rätt storlek. Vi arbetar med kunder som vill 24 Fokusera på sin kärnverksamhet Minska kostnaderna Omvandla fasta kostnader till rörliga Få ökade möjligheter till utveckling Interlink Logistik AB är ett fristående bolag inom GDL-koncernen. Att serva och leverera intelligenta logistiklösningar är bolagets uppgift. Besök gärna vår hemsida för mer information

25 kundcase SITA:s unika diskanläggning ger rena tankar SITA driver en diskanläggning för rengöring av tankbilar och containrar på Industry Park of Sweden (IPOS). Det är en av Europas modernaste och mest miljövänliga anläggningar. I Sverige är den unik. Tvättanläggningen har en utrustning som minimerar energi- och vattenåtgång. Genom att använda överskottsvärme från IPOS för rengöring av tankarna kan miljöbelastningen reduceras avsevärt. Både IPOS och SITA arbetar aktivt med att minska sina utsläpp och det här är ett exempel på en bra energilösning. Genom att utnyttja överskottsvärmen har SITA:s energiförbrukning minskat med motsvarande 90 ton olja om året, dessutom slipper man pannunderhåll. Vi diskar din tankbil läs mer på Energin kommer genom ett hål i väggen, säger Mårten Söderlund på IPOS. Anläggningens läge är strategiskt i förhållande till den nya hamn-leden som planeras av Helsingborgs stad. Det är också enda anläggningen i Sverige som kan erbjuda invändig rengöring även av järnvägsvagnar, vilket ökar möjligheterna för företagen på IPOS att använda järnvägstransporter. Tidigare har de skickat sina järnvägsvagnar till Tyskland för rengöring, säger Mats Lundsgård, regionchef på SITA. bättre utfall från ditt avfall 25

26 Brainstorming blev startskottet för Scandinavian Silver Eels hållbara ålodling Det var vid en brainstorming kring vad man kunde dra för nytta av det uppvärmda bräckta kylvattnet från Industry Park of Sweden, som idén att odla ål kom upp. Ålen vill helst ha ca 23 grader i vattnet varje dag. År 1985 började man testa tankarna i pilotskala. Försöken gick bra, ålen trivdes och växte till sig snabbt i det varma vattnet. Idag finns en fullskaleanläggning, som producerar över 100 ton konsumtionsål per år. Ålen importeras från England i form av glasål (0,3 gram/styck) varav en stor del inte skulle klarat att växa till sig i sin naturliga miljö. För att hjälpa det naturliga ålbeståndet i haven kring Skandinavien planteras hela 70 % (ca 3 miljoner individer) av antalet ålyngel som fått växa till sig i karantän i Helsingborg ut i svenska vatten, allt med stöd av svenska myndigheter, företag, privatpersoner och EU. Den ål som vistats i karantän på IPOS är fri från sjukdomar och har visat sig klara sig mycket bra i våra vatten. De återstående 30 % av antalet importerade glasålar odlas till konsumtionsål och blir till delikatesser på våra matbord. Och den är inte bara god man kan njuta den med gott samvete. 26 SCANDINAVIAN SILVER EEL Silverålen den odlade ålen Besöksadress: Industrigatan Helsingborg Postadress: Box Helsingborg Tel Gas, tjänster och utrustning över hela Sverige. Nu också med gasproduktion i Industry Park of Sweden. Kontakta oss för mer information på: Air Liquide Gas AB Box 2911, Malmö Tel:

27 kundcase Air Liquide en modern kvävgasanläggning för livsmedels- och elektronikindustri En gammal verkstadslokal i klassiskt Helsingborgstegel har fått en helt ny användning. Byggnaden, som Air Liquide hyr av Industry Park of Sweden (IPOS), ser utvändigt ut som den g jort i många decennier, men invändigt är den omvandlad till en modern industrilokal. Här produceras flytande kväve för livsmedelsindustrin, men kväve används också som köldmedium och skyddsgas i t ex elektronikindustrin och vid vinproduktion. Användningsområdena är många, i England använder man t ex kväve istället för kolsyra vid ölbryggning, för att få extra små och mjuka bubblor. Inom sjukvården används kväve bland annat till att frysa blodplasma. Hos IPOS kunde Air Liquide försäkra sig om en stabil och säker leverans av energi, något som är mycket viktigt, då anläggningen går dygnet om och stoppas mycket sällan. Företagen har haft ett nära samarbete vid framtagningen av ett nytt ställverk i anslutning till fabriken. IPOS levererar också kylvatten till processen. Samarbetet innebär att man kan spara mycket elenergi, jämfört med att använda kylkompressorer, som är det vanliga förfarandet. Istället har man bara kopplat in sig på IPOS kylvattennät via en närliggande ledning. 27

28 Industry Park of Sweden AB Box 902, Helsingborg Besök: Industrigatan 70 Tel Tel Restaurang Koppargrytan är en av Helsingborgs mest välrenommerade matsalar, och är IPOS/Kemira Kemi AB:s personalmatsal. Vi serverar ca 300 ätande gäster varje dag, fördelat på olika kalla och varma rätter som dukas upp på Koppargrytans Mattorg, Vi erbjuder även affärslunch i vår gästmatsal och catering till företag runt om i Helsingborg. Fr. o. m. 1 januari 2012 finns vi även på Rest. Frigo - Landskronavägen 11 på tel Till fester, studentskivor, födelsedagar, företagsutflykter m.m. erbjuder vi kalla och varma bufféer, smörgåsar, smörgåstårtor m.m. Concept: JS Media Tools A/S Concept: JS Media Tools A/S 5461

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborg Business Region. business

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborg Business Region. business business HELSINGBORG BJUV BÅSTAD HELSINGBORG HÖGANÄS KLIPPAN LANDSKRONA SVALÖV ÅSTORP ÄNGELHOLM ÖRKELLJUNGA REGION PEABs MATS PAULSSON SATSAR PÅ SIN HEMBYGD SIDAN 4 KLICKET ETT VÄRLDSLEDANDE PATENT SIDAN

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden Solberg Foto: Mats Bengtsson Tryck: Göteborgstryckeriet Den främsta fjärrvärmestaden Göteborg har ett sammanhängande fjärrvärmenät, som är ett av de större i Europa En attraktiv arbetsplats Göteborg Energi

Läs mer

Vilken energi är smartast?

Vilken energi är smartast? GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under 2009 5 VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

energi Ett lyft för Vetlanda! www.vetabvetlanda.se tidningen om ett bygge fyllt med Utgiven av Vetlanda Energi & Teknik AB

energi Ett lyft för Vetlanda! www.vetabvetlanda.se tidningen om ett bygge fyllt med Utgiven av Vetlanda Energi & Teknik AB energi tidningen om ett bygge fyllt med Utgiven av Vetlanda Energi & Teknik AB Ett lyft för Vetlanda! www.vetabvetlanda.se Utan Vetab stannar Vetlanda Vetab är ett av tre bolag i koncernen Vetlanda Stadshus

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

NORDIC SUGAR ENERGIEFFEKTIVISERAR MED GOTT RESULTAT TRÄFFA OSS PÅ PROCESSTEKNIK LJUDDÄMPARE TILL METSO I ERSMARK

NORDIC SUGAR ENERGIEFFEKTIVISERAR MED GOTT RESULTAT TRÄFFA OSS PÅ PROCESSTEKNIK LJUDDÄMPARE TILL METSO I ERSMARK FÖR DIG INOM INDUSTRIN SEPTEMBER 2014 PROBLEM & LÖSNING NORDIC SUGAR ENERGIEFFEKTIVISERAR MED GOTT RESULTAT SIDAN 4 TRÄFFA OSS PÅ PROCESSTEKNIK SIDAN 6 KELLER SER TILL ATT DET BYGGS PÅ SÄKER GRUND SIDAN

Läs mer

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012 Vår väg till en hållbarare framtid Telias miljörapport 2012 1 Telias miljörapport 2012 Innehåll Ledare sid 3 Kinnarps satsar på virtuella möten sid 4 Spaning it är centralt för en hållbar utveckling sid

Läs mer

Nu kommer resultaten

Nu kommer resultaten Annons Annons Nu kommer resultaten En tidning om hur den svenska godstransportnäringen ska halvera utsläppen av koldioxid posten logistik ica sverige ab logistik preem stora enso renova okq8 östgötafrakt

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Satsning på biogas. Eltel drar kabel. Trivsel i parken. Juni 2014. E.ON satsar i västra Blekinge. Karlshamns kommun tänker långsiktigt.

Satsning på biogas. Eltel drar kabel. Trivsel i parken. Juni 2014. E.ON satsar i västra Blekinge. Karlshamns kommun tänker långsiktigt. Juni 2014 Sid 27: I Olarp rostar man kaffebönor. Trivsel i parken Karlshamns kommun tänker långsiktigt. Satsning på biogas E.ON satsar i västra Blekinge. Eltel drar kabel... och kopplar samman 225 landsbygdsfastigheter.

Läs mer

Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens

Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens Oscar Hanson VVS 1 INLEDNING Vi har gått från att vara en ren installatör till ett teknikföretag med installationskompetens vårt ledord är att

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information 1 Finansiell information Årsstämma 2 maj 2013 För räkenskapsåret 2013 lämnar bolaget rapporter enligt följande: 2013 2 maj Delårsrapport avseende första kvartalet 2013 26 juli Delårsrapport avseende andra

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Framtiden har flytande gas i tankarna. En adress som förpliktigar 3. Hårda krav på billigt boende 5. Tidningshus med öppna spjäll 8

Framtiden har flytande gas i tankarna. En adress som förpliktigar 3. Hårda krav på billigt boende 5. Tidningshus med öppna spjäll 8 En adress som förpliktigar 3 Hårda krav på billigt boende 5 Tidningshus med öppna spjäll 8 Framtiden har flytande gas i tankarna En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Invigning av kontoret

Läs mer

FASTIGHETSTJÄNSTE ÅLTIDER & VENDING

FASTIGHETSTJÄNSTE ÅLTIDER & VENDING MÅLTIDER & VENDING FASTIGHETSTJÄNSTER ARBETSPLATS- TJÄNSTER LOGISTICS SERVICES STÄDTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS Service med EQ Sodexo AB är ett av Sveriges och Nordens ledande Service Managementföretag.

Läs mer

Jørgens uppdrag. nya. Hela denna bilaga är en annons från ISS Facility Services. Ilona Baranyai. Karriär i servicebranchen.

Jørgens uppdrag. nya. Hela denna bilaga är en annons från ISS Facility Services. Ilona Baranyai. Karriär i servicebranchen. 3 7 Foto: Johan Alp Nye styrelseordföranden Leif Östling blev överraskad. Foto: T Busch-Christensen Ilona Baranyai. Karriär i servicebranchen. Foto: T Busch-Christensen Jørgens uppdrag nya Jørgen Lindegaard

Läs mer

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 Omslagsbild: Skorstenen på Västhamnsverket i Västhamnen, Helsingborg. I anläggningen eldas biobränslen och röken innehåller till största delen vattenånga. För detaljerad

Läs mer