Perfekt läge smarta lösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Perfekt läge smarta lösningar"

Transkript

1 Perfekt läge smarta lösningar

2 Vill du sänka dina kostnader? De verksamheter som redan finns inom Industry Park of Sweden (IPOS) är grunden till att vi kan erbjuda attraktiva lösningar för företag som vill öka sin konkurrenskraft. Industriparkskonceptet bygger på att vi tillsammans delar på kostnader för infrastruktur och nyttigheter. Vårt geografiska läge, tillgång till hamn och järnväg och närhet till europavägar är självklart ytterligare en stor fördel. Broschyren beskriver den palett av mervärden ni kan ta del av, men presenterar också några av de företag som redan är etablerade på parken och vilka fördelar de har av parkkonceptet. Har du planer på en företagsetablering, har du hittat rätt. IPOS är Sveriges ledande industripark, med företag verksamma främst inom miljöinriktad produktion, till exempel vattenrening och energioptimering. Välkommen till Industry Park of Sweden! Jan Bech-Sörensen, Industriparkschef Industriparken bidrar till Helsingborgs stads utveckling och sysselsättning. Parken förser staden med klimatvänlig fjärrvärme till konkurrenskraftigt pris, vilket gör att staden i sin tur kan erbjuda helsingborgarna bland de lägsta fjärrvärmepriserna i landet. 2 Vi ger dig ett enklare kontorsliv. BUTIK OCH KONTOR Muskötgatan 4B, Helsingborg Tel ,

3 ledare Innehållsförteckning Industry Park of Sweden - IPos 4 EnergI 6 Mark & Bygg 8 EHSQ 10 Logistik 12 Karta 14 Hamnen 16 Övrig service 18 Kemira KeMI 20 Tetra Chemicals 21 Yara 22 Alufluor 23 Interlink 24 SIta 25 Air Liquide 26 Scandinavian Silver Eel 27 3

4 4

5 Konceptet Ett av Sveriges bästa lägen, med de bästa energilösningarna och unik industriservice De företag som väljer att etablera sig på Industriparken får tillgång till kvalificerad supportorganisation. Vi kan bistå under hela etableringsprocessen, med bygglov, tekniska lösningar, byggnation, miljöprövningar m m från ax till limpa, säger Jan Bech-Sörensen, chef för Industry Park of Sweden. Dessutom kommer man till en plats där det mesta är förberett. Vi erbjuder till exempel säkerhetssystem, logistiklösningar och tillgång till koldioxidfri, prisvärd överskottsenergi från parkens anläggningar. Miljö- och säkerhetsfrågor har hög prioritet inom Industry Park of Sweden. Verksamheterna har under flera decennier bedrivit ett aktivt och framgångsrikt arbete för att minska miljöpåverkan och undanröja risker. Inom parken finns tillgång till expertis inom miljö-, säkerhets- och arbetsmiljöområdena. Närheten till kontinenten via egen hamn och välutbyggt vägoch järnvägsnät bäddar för goda logistiklösningar. Här finns mark och lokaler och ett stort utbud av modern, industriell service. Och allt på ett ställe. Välkommen att låta ditt företag utvecklas och blomma här hos oss! Därför väger våra servicebussar tre ton Vi har en stor tryckluftsanläggning på Industry Park i Helsingborg som förser en stor del av industrierna här med tryckluft. Anläggningen måste fungera dygnet runt, året runt. Därför måste servicebussarna ha det mesta med sig för att snabbt kunna lösa kniviga kompressorproblem eller för att bara göra en vanlig service med originaldelar som ger trygghet och kvalitet. Det kompromissar vi aldrig med. Kaeser Air Services ger dig tillgång till vårt team av specialister. Vi hanterar alla typer av kompressorer som finns på marknaden och ger dig snabb och framför allt rätt service! Välkommen till oss! 5 Kaeser Kompressorer AB Makadamgatan 5, Helsingborg Tel:

6 Vi sänker dina kostnader med klimatvänlig energi! På Industry Park of Sweden tar vi hand om överskottsenergin från produktionsprocesser på industriparken. Genom att återanvända och förädla energin kan vi: minska belastningen på miljön sänka energikostnaderna En stor del av elenergin på industriparken kommer från egen produktion, baserad på återvinning av energi från förbränning av svavel. Svavel innehåller inget kol och ger därför inga koldioxidutsläpp. Merparten av den återvunna energin är i form av ånga. När ångan används till uppvärmning eller i olika processer ersätter den behovet av olja, naturgas eller andra bränslen. På så sätt minskar belastningen på klimatet. Naturgas finns tillgänglig vid behov av högvärdig energi och som komplement till den egna ångan. Naturgas är ett bränsle med hög verkningsgrad som ger minskade utsläpp av koldioxid jämfört med olja. På Industry Park of Sweden kan vi erbjuda dig bl a: Ånga Tryckluft Elektricitet Naturgas Hetvatten Totalavsaltat vatten Kylvatten Fjärrkyla Vår överskottsenergi räcker till långt mer än våra egna behov. I samarbete med Öresundskraft levererar vi miljövänlig energi till Helsingborgs stad, vilket ger en betydande sänkning av stadens koldioxidutsläpp. Ungefär en tredjedel av fjärrvärmen till Helsingborgs invånare kommer från överskottsenergi från verksamheterna inom Industry Park of Sweden. ENERGI & VVS PLANERING I HELSINGBORG AB 6 - Projektering av rörinstallationer - Projektering av luftbehandlingsinstallationer - Projektering av komfortkyla - Framtagning av energibesparingar - Installationssamordning - Kalkyler rör- och luftbehandlingsinstallationer - Utredningar - OVK-besiktningar - VVS-besiktningar Pinnmogatan 1, Helsingborg Tel: Fax:

7 energi Öresundskraft och IPOS har tillsammans sänkt Helsingborgs CO2-utsläpp Under 60-talet och början av 70-talet producerades all fjärrvärme i Helsingborg från fossil eldningsolja och ända fram till mitten av 90-talet var fossilt kol ett betydande bränsle. Men sedan mitten av 70-talet har koldioxidutsläppen kunnat minskas tack vare tillvaratagande av överskottsenergi från IPOS. Utsläppen har minskat ytterligare från mitten av 90-talet då Öresundskraft till stor del har ersatt fossila bränslen med biobränslen. Koldioxidutsläppen för fjärrvärmen i Helsingborg har sedan 70-talet kunnat sänkas från ca 300 g CO2/kWh till runt 40 g CO2/kWh idag. Vi förser Industry Park of Sweden med kraft och energi! Öresundskraft är helhetsleverantör till Industry Park of Sweden genom ett nära samarbete inom el, gas och spillvärme. DEKRA Industrial AB, tidigare ÅF-Kontroll, verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering. DEKRA finns på 30 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll, med medarbetare i 50 länder. oresundskraft.se 7

8 Vi hjälper dig med etablering, utbyggnad och ombyggnad Industriparken har färdig infrastruktur, med egen hamn, lokalt järnvägsnät och interna distributionsnät för energi och media. Lägg därtill ett förträffligt geografiskt läge, med närhet till flygplatser, motorvägar och järnvägslinjer, och du har en ypperlig plats att etablera din verksamhet på. Här finns kontor, lager och produktionslokaler för uthyrning, samt mark för nyetableringar. Totalt disponerar vi en yta på ca 1,3 miljoner kvadratmeter, nästan lika stort som Monaco! Dessutom finns en supportorganisation, som kan ge dig allt stöd du behöver. Hör av dig till eller om du vill ha mer information! 8

9 mark & Bygg Här finns strategiskt placerade ytor för nyetablering. VI är med OCh skapar FRamTIDENs INDUsTRI WSP anlitas av våra kunder i alla typer och stadier av projekt. Från tidiga skeden med strategisk rådgivning, utredning och projektering till byggledning och förvaltning. Genom WSPs breda organisation kan vi kombinera spetskompetens med lokal närvaro över hela landet. Vi har under mer än tre decennier varit med om att utveckla IpOs och företagen där med olika typer av tjänster, däribland: Tillståndsprövning enligt miljöbalken och annan lagstiftning. miljöutredningar, undersökningar och miljökonsekvensbeskrivningar avseende byggnader, mark och grundvatten, utsläpp till luft och vatten samt buller och annan miljöpåverkan. Riskanalyser och andra tjänster kopplade till sevesolagstiftningens krav. Utredningar och projektering av infrastruktur (gata, mark, Va, trafik, geoteknik) och byggnader. UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare Läs mer på 9

10 Environment, Health, Safety, Quality Miljö- och säkerhetsfrågor har hög prioritet inom Industry Park of Sweden. Verksamheterna har under flera decennier bedrivit ett aktivt och framgångsrikt arbete för att minska miljöpåverkan och undanröja risker. Inom parken finns tillgång till expertis inom miljö-, säkerhets- och arbetsmiljöområdena. Inom IPOS kan erbjudas en rad tjänster för företag som vill sätta miljö, arbetsmiljö och säkerhet i fokus. I samverkan med oss och vårt omfattande närverk har kunden alltid tillgång till rätt EHSQ-expertis. Exempel på tjänster och tjänsteområden: Tillståndsansökningar och anmälningar enligt miljöbalken Riskanalyser Ledningssystem för miljö, kvalitet, arbetsmiljö och energi Lagbevakning inom EHS-området Sammanställning av miljö- och säkerhetsrapporter Utredningar av olyckor och tillbud Miljö- och arbetsmiljömätningar Säkerhetsrådgivare för farligt gods Beredskapsplaner och beredskapsorganisation Utbildning och rådgivning inom EHSQ-området 10

11 EHSQ Povent AB har under mer än 15 års tid tagit hand om ventilationsservicen på Kemira Kemi ABs anläggningar, de senaste åren i samarbete med Coor Service Management AB. Med många års erfarenhet inom fastighetsautomation med smarta lösningar kan Povent AB erbjuda kunden ett komplett styrsystem för minskade driftkostnader & hög driftsäkerhet. Vi är återförsäljare för BAS2 som är ett av marknadens mest lättanvända system för brukaren. BAS2 står för problemfri & kostnadseffektiv byggnadsautomation. Vi arbetar kontinuerligt med att kunden ska få den bästa & senaste tekniken/supporten för bibehålla korrekt funktion på anläggningen. Povent AB Cindersgatan 15, Helsingborg Tel: Fax: Internet: 11

12 Vi vet hur man flyttar på saker Industry Park of Sweden har satsat medvetet på logistiken, såväl inom industriparken som till och från den. Förflyttning av råvaror och färdiga produkter ska vara lika effektiv som tillverkningsprocessen. Vi erbjuder våra kunder logistiska helhetslösningar, naturligtvis även för farligt gods. I vår hamn hanterar vi vätskor, bulk och styckegods med hög effektivitet. Vi har lager i egen regi och ett nära samarbete med Interlink Logistik, ett logistikföretag etablerat på industriparken. Här finns ett väl utvecklat väg- och järnvägsnät, med egen rangering och tillgång till truckar i alla storlekar för av-/pålastning och lagerhantering från smidiga lagertruckar till stora containertruckar. Våra fordonsvågar innebär snabb behandling av lastmängder och vi utfärdar typdokument för fordon. Vi på på IPOS hjälper er gärna att hitta en optimal logistiklösning. 12 LANDSKRONAVÄGEN 26, HELSINGBORG GROSSMANNS AB Box , HELSINGBORG

13 Logistik 13

14 Områdesgräns Järnväg Vägar Väntzon Huvudkontor Parkering Vakt Restaurang 14

15 karta J E4 Helsingborg J E6 J Effektivt och centralt I ett bitvis obebyggt, öppet område finns stora ytor inom parken för nya verksamheter. Direkt anslutning till Öresund, med egen modern hamn. Järnvägsrangering på området, med Västkustbanan och det internationella järnvägsnätet bara ett par kilometer bort. Motorvägarna E4 och E6 når man efter bara några minuters körning. Samtidigt är det inte mer än fem minuter in till centrala Helsingborg. 15

16 16

17 hamnen Här har vi vår egen hamn Industry Park of Sweden har en egen, väl väderskyddad hamn, med ca 11 meters djup och en kajlängd på ca 400 meter. Hamnen tar, utan problem, emot fartyg på upp till ton, men också större beroende på djupgåendet. Hamnen har kranar, truckar/containertruckar och last-/lossningsutrustning för bulk, vätskor och stycke-gods. Det finns tillgång till silo, lagerlokaler och uppställningsytor för t ex containrar. Vi tillhandahåller även vågservice. Hamnen administreras och drivs av Industry Park of Sweden och sysselsätter ca 25 personer. Arbetsuppgifterna omfattar allt från hantering av pall- och specialgods till lossning/lastning av bulkfartyg, hantering av sjöcontainrar och administration av utrustning som spolbilar och liftar. Creuna Photo: Getty Images REDUCE EXPAND EMISSIONS POTENTIAL Sail into a cleaner and more profitable future with LNG It is only a question of time before LNG will replace oil as the main maritime fuel. LNG s environmental benefits are just too significant to be ignored: 30 per cent less CO 2, 80 per cent less NO X and complete elimination of SO 2 and soot. Equally attractive are the economic bene fits: competitive fuel costs, more efficient com bust ion and reduced maintenance needs. Increased safety is an additional benefit. Gasnor is the leading Scandinavian LNG company. Based on expertise developed through more than 20 years as a natural gas pioneer, the company has developed a small scale LNG concept which has aroused international interest and acknowledgement. We supply industry and a growing fleet of LNG-powered ships in Norway. Backed by our owners Statoil, BKK, E.on, Haugaland Kraft, Total and Shell, our ambition is to become a key supplier of LNG to ships in Northern Europe. 17

18 Service från A till Ö En industripark av vår storlek och spännvidd behöver ett brett spektrum av servicetjänster, något som sköts av ett stort antal serviceföretag. Företaget Coor är en servicepartner som vi har ett särskilt nära förhållande till, men många andra serviceföretag verkar på IPOS. på området. Veidekke renoverar vår hamn. Peab har ständigt snickare tillhands. Povent servar kompressorer och KONE underhåller hissar. Tedcomp och Niscayah kan det mesta inom elteknik. SweMaint sköter våra järnvägsvagnar, Snapphanetruck servar våra truckar, Securitas vaktar. Och så vidare. Närvaron av alla serviceföretag är en av nycklarna till en framgångsrik etablering på IPOS. Det finns tillgång till det mesta och den som etablerar sig kan fokusera på sin egen verksamhet. Tyvärr finns inte plats att nämna alla, men här är några viktiga partners: 18 Norisol bygger ställningar och har en egen etablering på IPOS. Helsingborgs Hamn bistår oss i vår hamn. EVP hjälper oss att bygga om ventilationsanläggningar. Lamaro är en större städfirma och MECCOM är expert på plastledningar med egen verkstad

19 övrig service På siten tillhandahåller Coor bland annat: Projekt- och konstruktionsuppdrag. Arbetar med projekt- och konstruktionsuppdrag åt er som har behov av gedigen industriell erfarenhet. Uppdragen kan variera, allt från mindre konsultationer till etablering av en större industriell verksamhet. Analysservice. Med ett välutrustat, ackrediterat laboratorium erbjuder Coor industriparkens kunder ett brett utbud av tjänster. Coor är specialister på provtagning och provberedning. Teknisk service. Erbjuder heltäckande tjänster inom underhåll, industrireparationer, om-/tillbyggnader och nyinstallationer. Materiallogistik. Med skräddarsydda lösningar uppfyller Coor våra kunders behov av inköp och förrådshållning. Inköpsfunktionen tar ansvar för hela inköpsprocessen från offert till leveransbevakning. Arbetsplatsservice. Erbjuder tjänster och material i syfte att skapa effektiva, attraktiva, säkra och väl fungerade arbetsplatser som underlättar din vardag. Inom industriområdet sköter och utvecklar Coor tjänster så som kontorsservice, receptionistservice och lokalvård. Fastighetsservice. Tar ett helhetsansvar för skötsel och underhåll av både byggnader och utemiljö. VI BEHöVER BlI fler Coor Service Management är Nordens ledande serviceleverantör, och erbjuder alla de servicetjänster som krävs för att företag och offentliga verksamheter ska fungera bra och effektivt. Vi kallar det intelligent service SERVICE med IQ Vi förstärker vårt team som arbetar med service till industrin. är du den vi söker? Till vår verksamhet i Helsingborg söker vi nu: Ingenjörer/konstruktörer/projektledare inom områdena: Bygg och anläggning El Automation Grovplåtslagare Industrirörläggare Servicetekniker El och Instrument Mekaniker Underhållsingenjör Vi erbjuder ett spännande och utvecklande jobb där du kommer att vara Coors ansikte utåt gentemot våra kunder. Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbete, god social kompetens och gillar utmaningar. VälkoMMEN MEd din ANSökAN Mer information om tjänsten och ansökan finns på eller ring

20 Kemira renar vatten till dig och ute i världen För oss är det självklart med rent och friskt vatten direkt ur kranen. Vårt vatten kommer i allmänhet från insjöar och behandlas normalt i ett par steg innan det når konsumenten. Vid reningen används produkter från bland andra Kemira Kemi AB i Helsingborg, till exempel järnklorid. Järnklorid samlar in och flockar ut föroreningar i vattnet, så att man kan avskilja de allra minsta föroreningarna bakterier, virus, alger, sand och lera. Även lukt och smak reduceras i reningsprocessen. Vattnet filtreras och en liten dos desinfektionsmedel tillsätts för att säkerställa att vattnet är hälsosamt. Dricksvatten klassas som livsmedel och därför gäller ett strikt regelverk, med noggranna kontroller. I en av Kemiras fabriker i Helsingborg tillverkas produkter för rening av både dricksvatten och avloppsvatten. Produkterna exporteras till hela världen och hjälper till att värna miljö och natur. Kemiras produkter bidrar till att 6 miljoner personer i Sverige och 400 miljoner i övriga världen varje dag har tillgång till rent dricksvatten. En stor del av dessa produkter kommer just från Kemira Kemi i Helsingborg, världens största anläggning för vattenreningsprodukter! 20

21 kundcase TETRAs salt håller damm och bilar kvar på vägen Kemira legotillverkar kalciumklorid i olika kvaliteter åt TETRA Chemicals Europe AB på Industry Park of Sweden. TETRAs anläggning har flera synergier med Kemiras tillverkning och IPOS hamn, vilket har lett till en överenskommelse om att Kemira tar hand om driften även av TETRAs anläggning. I Sverige finns tusentals mil grusvägar, som är viktiga för att hålla landsbygden öppen. Hur vårdar man då en grusväg, utan att slösa med naturgrus och dyrbar arbetstid? Svaret är att dammbinda med de saltkvaliteter som legotillverkas hos Kemira för TETRA Chemicals Europe AB. Tetras produkt är det mest beprövade och i särklass mest kostnadseffektiva dammbindningsmedlet på marknaden. Det är också mycket effektivt vid halkbekämpning och kan vid rätt koncentration och dosering vara effektivt ner till -30 C. Fotnot: Tetras produkter heter CC Road, CC Tech, CC Food och CC Farm. CC Road används för dammbindning och snösmältning samt för gårdsplaner, parkeringsplatser, ridbanor, grustäkter, tennisbanor, gruvor och även vid stabilisering av vägbasen vid vägbyggen. CC Tech är en mångsidig produkt för tekniska applikationer t ex inom olje-, pappers- och betongindustri, vattenrening och många andra applikationer. CC Food andvänds bl a inom osttillverkning och i bryggerier. Kalciumklorid är godkänt som livsmedelstillsats och har nummer E TETRA Chemicals Europe AB Box 901, Helsingborg Tel: Fax:

22 Yara i Helsingborg tillverkar foderfosfater Yaras arbetsområde är mineralämnen som används i olika former av djurfoder. Råvaran (fosforsyra) utvinner de ur en apatitgruva i Finland och förädlar den sedan för vidareförsäljning till djurfodertillverkare över hela världen. Produktionsprocessen är sluten, Yara har höga miljökrav och vår påverkan på miljö och omgivning är mycket liten. Produktionen av foderfosfater i Helsingborg har en lång historia och startade redan Den nuvarande fabriken byggdes 1966 men har sedan dess genomgått stora förändringar både i processen och från säkerhetsaspektsynpunkt. Produktionen är certifierad enligt olika ISO-certifieringar, OHSAS och GMP+. Detta är viktigt för fodersäkerhet och spårbarhet. Yaras produkter kalciumfosfater, magnesiumtillskott och specialmineraler används för att berika olika slags djurfoder så att djuren blir friskare och mår bättre. Friska och välmående djur ger oss livsmedel av hög kvalitet. Yara jobbar med produkter till alla djur inom lantbruket samt till fiskodling och sällskapsdjur. Yara har också en mindre produktion av fodersyror som används för att förhindra tillväxt av skadliga mikroorganismer i djur och foder. Yaras samarbete med IPOS är viktigt för produktionen. Yara köper in råvaror via hamnen och köper från IPOS naturgas, el, hetvatten, ånga och tryckluft. Produkterna lastas på båt i hamnen för export över hela världen. Alufluor är en av världens ledande producenter av aluminiumfluorid. Produkten används för att minska energiförbrukningen vid aluminiumtillverkning. Företaget grundades 1973 och anläggningen var den första i världen att återanvända fluorhaltiga biprodukter från andra kemiska processindustrier som ett alternativ till naturligt brutna mineraler. 22 Kvaliteten på vår aluminiumfluorid rankas som den högsta i världen. I takt med att världens naturresurser utarmas så ökar värdet på Alufluors unika teknologi. Produktionsanläggningen i Helsingborg är världsledande när det gäller säkerhet och miljöhänsyn. Bolaget sysselsätter 45 personer och omsätter ca 200 MSEK varav 95% på export.

23 kundcase Alufluor sänker energianvändningen vid aluminiumtillverkning Alufluors fabrik i Helsingborg är beroende av ett läge nära en hamn. Fabriken tillverkar aluminiumfluorid som används vid aluminiumframställning runt om i världen. När aluminiumfluorid tillsätts kan processtemperaturen sänkas kraftigt, vilket minskar energiåtgången. Industry Park of Sweden (IPOS) område med hamnen, logistiktjänster och inte minst järnvägsnätet är optimalt för Alufluor. Kopplingen till IPOS naturgasnät är också viktig. För även om man sparar energi åt andra så krävs det en del energi vid tillverkning och torkning av aluminiumfluorid. Efterfrågan på vår produkt ökar och vi planerar att ta in mer råvara via hamnen och järnvägen, säger Alufluors VD, Anders Wyndhamn. Samtidigt som Alufluor ökar sin tillverkning av aluminiumfluorid så hjälper de även sina råvaruleverantörer att bli av med sina restprodukter. Effekten blir ett samspel där Alufluor indirekt reducerar deras miljöpåverkan. Detta är något som vi är unika med i vår tillverkning, avslutar Anders nöjt. 23

24 Interlink är IPOS logistikpartner i både stort och smått En industripark av Industry Park of Swedens (IPOS) dignitet kräver omfattande logistiklösningar för interna och externa transporter. Här fungerar vår partner Interlink som spindeln i nätet. Produkter ska till och från hamnen, pallar med vattenreningsprodukter ska lastas på lastbilar, järnvägsvagnar och i containrar. Behöver du hjälp med stuffning och strippning av containrar? Inget uppdrag är för stort eller för litet för Interlink, som fungerar som en högerhand i logistikfrågor för företagen på IPOS. En industripark behöver kunna leverera logistikservice åt kunderna när som helst under dygnet. Här gör vår partner Interlink ett mycket fint arbete, säger Jan Bech-Sörensen, som är chef på IPOS. Genom att ha kontor, lagerytor, maskiner och personal på området, blir ledtiderna korta och genom samarbete med hamnen och deras maskinpark är det till exempel mycket sällan det inte går att få fram en truck, eller andra maskiner i rätt storlek. Vi arbetar med kunder som vill 24 Fokusera på sin kärnverksamhet Minska kostnaderna Omvandla fasta kostnader till rörliga Få ökade möjligheter till utveckling Interlink Logistik AB är ett fristående bolag inom GDL-koncernen. Att serva och leverera intelligenta logistiklösningar är bolagets uppgift. Besök gärna vår hemsida för mer information

25 kundcase SITA:s unika diskanläggning ger rena tankar SITA driver en diskanläggning för rengöring av tankbilar och containrar på Industry Park of Sweden (IPOS). Det är en av Europas modernaste och mest miljövänliga anläggningar. I Sverige är den unik. Tvättanläggningen har en utrustning som minimerar energi- och vattenåtgång. Genom att använda överskottsvärme från IPOS för rengöring av tankarna kan miljöbelastningen reduceras avsevärt. Både IPOS och SITA arbetar aktivt med att minska sina utsläpp och det här är ett exempel på en bra energilösning. Genom att utnyttja överskottsvärmen har SITA:s energiförbrukning minskat med motsvarande 90 ton olja om året, dessutom slipper man pannunderhåll. Vi diskar din tankbil läs mer på Energin kommer genom ett hål i väggen, säger Mårten Söderlund på IPOS. Anläggningens läge är strategiskt i förhållande till den nya hamn-leden som planeras av Helsingborgs stad. Det är också enda anläggningen i Sverige som kan erbjuda invändig rengöring även av järnvägsvagnar, vilket ökar möjligheterna för företagen på IPOS att använda järnvägstransporter. Tidigare har de skickat sina järnvägsvagnar till Tyskland för rengöring, säger Mats Lundsgård, regionchef på SITA. bättre utfall från ditt avfall 25

26 Brainstorming blev startskottet för Scandinavian Silver Eels hållbara ålodling Det var vid en brainstorming kring vad man kunde dra för nytta av det uppvärmda bräckta kylvattnet från Industry Park of Sweden, som idén att odla ål kom upp. Ålen vill helst ha ca 23 grader i vattnet varje dag. År 1985 började man testa tankarna i pilotskala. Försöken gick bra, ålen trivdes och växte till sig snabbt i det varma vattnet. Idag finns en fullskaleanläggning, som producerar över 100 ton konsumtionsål per år. Ålen importeras från England i form av glasål (0,3 gram/styck) varav en stor del inte skulle klarat att växa till sig i sin naturliga miljö. För att hjälpa det naturliga ålbeståndet i haven kring Skandinavien planteras hela 70 % (ca 3 miljoner individer) av antalet ålyngel som fått växa till sig i karantän i Helsingborg ut i svenska vatten, allt med stöd av svenska myndigheter, företag, privatpersoner och EU. Den ål som vistats i karantän på IPOS är fri från sjukdomar och har visat sig klara sig mycket bra i våra vatten. De återstående 30 % av antalet importerade glasålar odlas till konsumtionsål och blir till delikatesser på våra matbord. Och den är inte bara god man kan njuta den med gott samvete. 26 SCANDINAVIAN SILVER EEL Silverålen den odlade ålen Besöksadress: Industrigatan Helsingborg Postadress: Box Helsingborg Tel Gas, tjänster och utrustning över hela Sverige. Nu också med gasproduktion i Industry Park of Sweden. Kontakta oss för mer information på: Air Liquide Gas AB Box 2911, Malmö Tel:

27 kundcase Air Liquide en modern kvävgasanläggning för livsmedels- och elektronikindustri En gammal verkstadslokal i klassiskt Helsingborgstegel har fått en helt ny användning. Byggnaden, som Air Liquide hyr av Industry Park of Sweden (IPOS), ser utvändigt ut som den g jort i många decennier, men invändigt är den omvandlad till en modern industrilokal. Här produceras flytande kväve för livsmedelsindustrin, men kväve används också som köldmedium och skyddsgas i t ex elektronikindustrin och vid vinproduktion. Användningsområdena är många, i England använder man t ex kväve istället för kolsyra vid ölbryggning, för att få extra små och mjuka bubblor. Inom sjukvården används kväve bland annat till att frysa blodplasma. Hos IPOS kunde Air Liquide försäkra sig om en stabil och säker leverans av energi, något som är mycket viktigt, då anläggningen går dygnet om och stoppas mycket sällan. Företagen har haft ett nära samarbete vid framtagningen av ett nytt ställverk i anslutning till fabriken. IPOS levererar också kylvatten till processen. Samarbetet innebär att man kan spara mycket elenergi, jämfört med att använda kylkompressorer, som är det vanliga förfarandet. Istället har man bara kopplat in sig på IPOS kylvattennät via en närliggande ledning. 27

28 Industry Park of Sweden AB Box 902, Helsingborg Besök: Industrigatan 70 Tel Tel Restaurang Koppargrytan är en av Helsingborgs mest välrenommerade matsalar, och är IPOS/Kemira Kemi AB:s personalmatsal. Vi serverar ca 300 ätande gäster varje dag, fördelat på olika kalla och varma rätter som dukas upp på Koppargrytans Mattorg, Vi erbjuder även affärslunch i vår gästmatsal och catering till företag runt om i Helsingborg. Fr. o. m. 1 januari 2012 finns vi även på Rest. Frigo - Landskronavägen 11 på tel Till fester, studentskivor, födelsedagar, företagsutflykter m.m. erbjuder vi kalla och varma bufféer, smörgåsar, smörgåstårtor m.m. Concept: JS Media Tools A/S Concept: JS Media Tools A/S 5461

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

KERAMISK UPPVÄRMNING

KERAMISK UPPVÄRMNING KERAMISK INDUSTRILOKALER och ALLMÄNNA byggnader Manufacturer industrial heating hur man VÄRMER upp en INDUSTRIELL eller annan ALLMÄN byggnad... Keramisk uppvärmning är flexibel och gör det lätt att anpassa

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

service & after sales The sideloader specialist

service & after sales The sideloader specialist service & after sales The sideloader specialist 2 Världsledande och alltid nära våra kunder HAMMAR Maskin AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en mobil självlastande containerutrustning, sidlastare,

Läs mer

INSTALLERAT OCH KLART

INSTALLERAT OCH KLART INSTALLERAT OCH KLART Från inspiration till installation Comfort Installationsgruppen är resultatet av en sammanslagning av fyra rörfirmor i Kungshamn, Ljungskile, Henån och Lysekil. Tillsammans erbjuder

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR Water Treatment Chemicals Rent vatten kräver mycket rena lösningar Även avloppsvatten måste uppfylla stränga normer. På Grönland känner man till minst tio olika

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees ÅF 3 750 anställda i ett 20-tal länder ÅF Infrastruktur 1 100 employees Process 850 employees Engineering 1 050 employees System 400 employees Kontroll 275 employees 1 ÅF i korthet Division Expertis Konsulttjänster

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE Dina behov är viktigast Södertälje Hamn är en komplett hamn. Vi tar emot nästan alla sorters gods från när och fjärran. För dig som vill nå Mellansverige är Södertälje Hamn

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Din leverantör när det gäller svenska frukter och grönsaker

Din leverantör när det gäller svenska frukter och grönsaker Din leverantör när det gäller svenska frukter och grönsaker Medlemsägd förening Svenska Odlarlaget är en sammanslutning av frukt- och grönsaksodlare i hela Sverige. Tillsammans är vi starka och lägger

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Vårt ord håller hela vägen

Vårt ord håller hela vägen Vårt ord håller hela vägen Vår KundWEBB förenklar din vardag Ett förtroende byggt av pålitlighet, kompetens och kapacitet Med hjälp av AkkaFRAKTs KundWEBB kan du minska tiden du lägger på administration

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Företagspresentation. Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri

Företagspresentation. Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Företagspresentation Produkter och system för Disk, Tvätt, Rengöring, Hygien och Desinfektion 2 Du är till för dina gäster. Vi är till för dig.

Läs mer

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet.

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Gör gemensam sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Hur ofta ställer du kostnaden av ett problem mot värdet av en helhetslösning? Alla kan drabbas av det oförutsedda. Frågan är bara hur du tacklar risken.

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

När du har höga krav

När du har höga krav När du har höga krav Vi kan tunnplåtsbearbetning Plåtspecialisten är ett familjeägt företag som sedan 1948 utvecklats från ett gediget hantverksföretag till en modern kontraktstillverkare. Våra kunder

Läs mer

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN Johan Gahnström SSPA SSPA bildades 1940 som Statens Skeppsprovningsanstalt Ägs idag av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola (vi är alltså dotterbolag till Universitetet)

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

MÄNNISKAN & MASKINEN

MÄNNISKAN & MASKINEN MÄNNISKAN & MASKINEN VARFÖR HYRA? Att enkelt säga vad som är smartast, är svårt. En sak kan vi dock med säkerhet säga - det finns ett antal parametrar som spelar in och här är de viktigaste: MÄNNISKAN

Läs mer

Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar

Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar Nordens ledande serviceleverantör Kort om Coor Coor Service Management är Nordens ledande serviceleverantör, och erbjuder alla de servicetjänster

Läs mer

Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man?

Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man? Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man? Therese Hindman Persson, Affärsområdeschef: Energy Solutions, Schneider Electric Schneider Electric 1 Vilka

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Välkommen på mässa! 4 juni kl. 10-15

Välkommen på mässa! 4 juni kl. 10-15 Välkommen på mässa! 4 juni kl. 10-15 Swerock Swerock är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross till byggindustrin. Med ett stort tekniskt kunnande och lång erfarenhet

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett

Läs mer

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993 Imtech Industrirör Om Imtech Dagens Imtech startade 1993 - men har rötter från 1860 Antal anställda är 29 000 Omsättningen uppgår till cirka 5,1 miljarder euro Bolaget är noterat på börsen i Amsterdam

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

www.kaeser.com KAESER AIR SERVICES Våra tjänster

www.kaeser.com KAESER AIR SERVICES Våra tjänster KAESER AIR SERVICES Våra tjänster KAESER AIR SERVICES Därför väger våra servicebussar 3 ton 100 % kvalitet och 100 % service Ett av de viktigaste kraven när det gäller tryckluftsförsörjning är högsta möjliga

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Service för dig som som vill vara säker

Service för dig som som vill vara säker Service för dig som som vill vara säker VD:n har ordet Service har alltid varit en viktig del i pappersindustrin. Med ökande krav på kostnadseffektivitet stärks betydelsen av underhåll än mer. Metsos verksamhet

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering

Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering Vår affärsidé Att projektera, leverera och installera optimala system för stofthantering till industrin med bästa funktions-

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander.

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Global warming (GWP) in EPD Acidification (AP) in EPD Photochemical Oxidants e.g emissions of solvents VOC to air (POCP)

Läs mer

Krokig väg till framgång för talloljedieseln

Krokig väg till framgång för talloljedieseln Krokig väg till framgång för talloljedieseln ACP Evolution - från Idé till färdig diesel En saga om hopp och förtvivlan (eller, det var inte så lätt?) Preem AB Sören Eriksson Preem i siffror 2011 Omsättning

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Välkommen till företaget som valt den smala vägen.

Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Vi bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur. Svevia är Sveriges fjärde största anläggningsföretag. Men till skillnad från de andra tre bygger

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Ett effektivt filter mot höga kostnader.

Ett effektivt filter mot höga kostnader. Ett effektivt filter mot höga kostnader. ETT FÖRETAG I INDUTRADE InnovativA lösningar ger stor effekt. Colly, en komplett samarbetspartner. Colly erbjuder dig innovativa kostnadseffektiva helhetslösningar.

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon som är specialiserad BåDE På vätske- Och vakuumpumpar LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som erbjuder helhetslösningar INom pumpteknik Jonas Andersson, Key Account Manager

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Klimatsmart kretsloppsbaserad produktion av fisk och grönsaker 2015-01-27 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Nuläge: Import

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation. Vi tänker grönt. Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid

Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation. Vi tänker grönt. Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation Vi tänker grönt Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid Vi tar på oss detta ansvar Med sikte på framtiden Som familjeföretag är vi på Hörmann

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer