Introduktion till Klient Version 9.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion till Klient Version 9.0"

Transkript

1 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering

2 Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät... 4 Lektion 1: Skapa en undersökningsenkät... 5 Skapa/redigera undersökningsenkät... 6 Introduktion och avslutningstext... 6 Lägg till en Enkel Fråga:... 7 Lägg till en flervalsfråga:... 8 Testa din undersökningsenkät... 9 Internet-layout Lektion 2: Övriga Funktioner Svarsgrupper och deras funktion Frågeblock Matriser Skapa en bipolär matris Skapa en dubbelmatris Skapa `Öppna frågor och frågor med bilder och ljud Importera frågor Ledning Hopp, villkor, kvoter etc Hopp Villkor Lektion 3: Distribuera enkäten Anonym länk Svar från respondenter Unik länk Kontaktgrupp Skicka påminnels Kontaktgrupp med användarnamn och lösenord Utvärdera med OfficeReports Tabeller Diagram Rapportering Hjälp... 35

3 Skapa en webb-baserad enkät Med hjälp av instruktionerna i denna manual kommer du att kunna skapa en enkel webbbaserad enkät i programmet TricTrac9 FreeWeb. Denna manual kommer att gå igenom de grundläggande funktionerna i TricTrac. Lycka till! För mer avancerade funktioner hänvisar vi er till den utökade manualen. Den finns tillgänglig i TricTracprogrammets Hjälp-flik och öppnas genom att trycka på Hjälp -knappen. Tänk på att den utökade manualen täcker alla olika versioner av TricTrac, varför vissa skärmdumpar avviker från versionen du använder. Att komma igång Först av allt måste du skapa en användare. Detta gör du genom TricTracs hemsida: När du har skapat ditt användarkonto kommer du att bli tillfrågad att installera TricTrac Client 9 FreeWeb på din dator. När detta är klart kommer en genväg att skapas på ditt skrivbord. Du loggar sedan in genom att använda det användarnamn och lösenord som du skrev in när du registrerade dig. Att använda en klient gör så att du har tillgång till dina enkäter från vilken dator som helst, så länge TricTrac är installerat. Om du vill ha tillgång till dina enkäter från en dator där klienten inte är installerad kan du alltid installera den och sen logga in som vanligt. På detta sätt kommer du alltid ha dina enkäter nära till hands samtidigt som du arbetar i ett smidigt och flexibelt användargränssnitt.

4 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac När du öppnar TricTrac får du omedelbart tillgång till enkäter som finns organiserade i mappar som `Exempel på enkäter. Hur man skapar en ny undersökningsenkät Tryck på knappen: så kommer detta fönster att dyka upp: Skriv in en titel till din enkät, till exempel: `Min första enkät Lägg enkäten i en existerande mapp eller skapa en ny genom att trycka på till t.ex. `Mina egna projekt., och döp den

5 Din nya enkät läggs nu till i enkätöversikten. Du kan även välja att använda ett enkätnummer eller lösenord, men detta är frivilligt. Dubbelklicka på enkäten eller markera den och klicka på redo att skapa, genomföra och utvärdera din första enkät i TricTrac.. Du är nu Lektion 1: Skapa en undersökningsenkät På de följande sidorna kommer vi kortfattat visa dig hur du skapar en kort och enkel enkät, hur du gör den tillgängligt på internet, och hur du utvärderar resultaten. Menyn vi kommer att fokusera på är den som visas nedan. Den har alla viktiga funktioner i TricTrac: Gå tillbaka till enkätöversikten Skapa och redigera enkäter och kontaktgrupper Layout, publicering av undersökningar, e- postdistribution etc. Analys, utvärdering och export av resultat

6 Skapa/redigera undersökningsenkät Att skapa en enkät gör du med de funktioner som visas här: I fönstret under menyn ser du din enkät, än så länge utan frågor. Det ser ut så här: Det vi siktar på och som det kommer att se ut senare är den struktur som visas nedan: Introduktion och avslutningstext I din tomma enkät kommer du att se ikonen <Introduktion>. När du dubbelklickar på den öppnas ett fönster. I detta fönster kan du skriva en välkoms- och introduktionstext. Detta är det första som respondenterna kommer att se när de påbörjar enkäten.

7 Det går även att skriva in en avslutningstext som visas när enkäten är slut. Dubbelklicka på mappen <Intervju avslutad> och skriv in en text, till exempel; `Tack för din medverkan Lägg till en Enkel Fråga: Den första fråga du kommer att skapa lyder: F1: Äger du en bil? Ja Nej Denna fråga är en så kallad enkel fråga där respondenten endast kan svara något av de val som givits honom/henne. För att skapa en sådan fråga klicka på knappen: fönster. Skriv `Äger du en bil? i den vänstra boxen.. Du får då upp följande Nu måste du skapa två `Stängda svarsalternativ Du gör detta genom att trycka på knappen som visar en stängd bok,. Knappen symboliserar `Numeriskt svarsalternativ och är ett s.k. `Öppet svarsalternativ. Klicka på `Stängt svarsalternativ -knappen så att du kan skriva in texten:

8 Klicka på `Avsluta och gör om processen men skriv denna gång `Nej, och stäng sedan fönstret genom att klicka på `Avsluta en gång till Din översikt kommer nu att se ut såhär: Lägg till en flervalsfråga: Nästa fråga lyder: F2: Om du skulle byta bil idag, vilket av följande märken skulle du välja? Ford Chrysler Mercedes VW Opel Inget av dessa Fler än ett svar kan nu ges på denna fråga, därför gör vi den till en flervalsfråga. Klicka på och skriv din fråga och svarsalternativ på samma sätt som i Fråga 1. Lägg märke till det sista svarsalternativet; `Inget av dessa. Detta svarsalternativ antyder att du inte vill att respondenten ska svara både `Inget av dessa och ett annat svar. Därför, när du har skapat detta alternativ, tryck på `Nästa och välj `Uteslut andra :

9 Tänk på att detta svarsalternativ automatiskt kommer att bli skrivet i blå färg på grund av det faktum att det exkluderar andra svar. Nu kommer din enkät se ut såhär: Testa din undersökningsenkät Nu har du skapat en kort enkät i TricTrac. Klicka nu på `Intervjulänkar och sedan på `Test för att se hur den kommer att se ut för respondenten. Följande sidor kommer att se ut såhär Fråga 1:

10 Kom ihåg: för att skapa en fungerande och aktiv test-länk som möjliggör insamling av svar måste du klicka på `Aktivera Insamling. Internet-layout I TricTrac FreeWeb är layouten för en enkät förinställd. Men i TricTrac Web är det möjligt att ställa in din egen layout. Tryck bara på fliken `Layout under fliken `Generellt som visas ovan. Lektion 2: Övriga Funktioner Efter denna korta presentation ska vi nu guida dig igenom några av de grundläggande funktioner som du förmodligen kommer stöta på när du skapar en enkät. Vi kommer bland annat visa: - Svarsgrupper och deras funktion - Block och Matriser - Ledning etc. Svarsgrupper och deras funktion - Att använda gamla svarsalternativ i nya frågor: Vi ska nu skapa en ny fråga: F3: Vilka av följande märken har du redan provat? Ford Chrysler Mercedes VW Opel Ingen av dessa

11 Lägg märke till att svarsalternativen i F3 är identiska med de i F2. Detta åstadkommer du lätt genom att, efter att du skrivit frågan, välja `Grupp-2 i menyn på höger sida: En svarsgrupp är bunden till varje fråga. En svarsgrupp kan användas på fler frågor, antingen med alla svarsmöjligheter eller några stycken. Om du vill använda en svarsgrupp men vill exkludera några av valen, tryck då på `Nästa efter att ha skapat frågan och välj `Använd inte alla svarsalternativ. Klicka på `Nästa igen. Du kommer nu se ett fönster där du på vänstra sidan ser alla de frågor som delar på samma svarsgrupp med just den frågan du skapar. Här markerar du Fråga 2 genom att dubbelklicka på den så att ett blått v visas. Nu kommer endast de svarsalternativ som valdes i Fråga 2 synas i Fråga 3. Samtidigt kan du på högra sidan av fönstret dubbelklicka på svarsalternativen så att det valda svarsalternativet aldrig (ett dubbelklick) eller alltid (två dubbelklick) visas, oberoende av vad som valdes i föregående svar. I vårt exempel inkluderar vi alltid svarsalternativet `Inget av dessa genom att dubbelklicka på det två gånger.

12 Enkäten kommer nu att se ut såhär: Frågeblock Ett smidigt sätt att organisera sin fråga på är i `Frågeblock. Detta ger din enkät en bättre struktur och ger respondenten en bättre översikt. I vårt exempel lägger vi de tre första bilrelaterade frågorna i samma block. Markera mappen `Introduktion i enkätstrukturen och klicka på ikonen `Frågeblock

13 Klicka därefter på `Avsluta för att skapa blocket. Flytta sedan in frågorna i blocket genom att markera dem och använda pilarna åt det håll du vill flytta frågorna. När du har synkroniserat enkäten med servern och skapat en ny test-länk kommer det se ut såhär:

14 Matriser Efter Fråga 2 ska vi nu skapa ett block med fyra olika frågor, men med samma svarsalternativ. Svarsalternativen kommer att visas i en `Matrisfråga. I denna fråga vill du se vad respondenten tycker är viktigt när han/hon köper en bil på en skala från `Mycket Viktigt till `Inte Alls Viktigt. För att skapa ett block med matrisfrågor klickar du på. Döp den till `Viktigt när man köper en bil. Skriv en introduktionstext som gäller de följande frågorna. Skapa därefter en svarsgrupp med skalan. Det bör se ut såhär: Du skapar sedan fyra frågor under matrismappen som ska svaras på med den skala du skapade innan. Du gör detta genom att klicka på `Enkel Fråga när matrismappen är markerad, en gång för varje fråga.

15 F4: Pris F5: Komfort F6: Säkerhet F7: Design Din enkät bör nu se ut såhär: Matrisen borde sedan se ut såhär när den är uppladdad på internet. Notera att du kan sätta in flervalsfrågor i din matrisfråga. Detta är dock inte att rekommendera då det kan skapa förvirring i resultatet. Därför, använd endast funktionen `Enkla frågor i dina matriser. Skapa en bipolär matris Genom att skapa en bipolär matris kan du skapa frågor med text på båda sidor:

16 Du skapar detta genom att välja `Bipolär Matris under `Typ när du skapar frågeblocket. Som svarsalternativ väljer du den skala du vill använda. I vårt exempel har vi valt att använda 1, 2, 3, 4 och 5. När du sen skapar frågorna skriver du helt enkelt in ett bindestreck (-) mellan två meningar. Kom även ihåg att skapa en `Enkel Fråga. Om du skriver på detta sätt kommer meningarna vara placerade på var sin sida om skalan. Skapa en dubbelmatris Ibland vill du fråga två frågor samtidigt, men med två olika skalor. Detta kan du göra med en dubbelmatris som visas nedan:

17 För att skapa en matris av det här slaget måste du skapa två olika sorters svarsgrupper, och sedan en för att kombinera dem. För att göra detta klickar du på till fliken `Svarsgrupper och sedan på knappen och i detta exempel döper du svarsgruppen till `Pris. Lägg sedan till ` för att lägga till skalan, som i detta fall är från `Väldigt Lågt till `Väldigt Högt. Det kommer slutligen se ut såhär: Gör sen samma sak med svarsgruppen `Kvalitet och skapa en till skala. Nästa steg är att skapa en svarsgrupp som kombinerar dessa två skalor. Så tryck på `Svarsgrupp igen och döp den nu till `Pris Kvalitet och välj alternativet `Dubbelmatris. I denna svarsgrupp skapar du ett svarsalternativ som heter `Pris. När du skapat detta klickar du på `Nästa och väljer svarsgruppen `Pris. Gör sedan samma sak med `Kvalitet. Nu kan du gå tillbaks till översikten av din enkät och skapa en matris med svarsgruppen `Pris Kvalitet. Sen lägger du in enkla frågor i matrisen som vanligt, i detta fall är frågorna namn på bilmärken.

18 Skapa `Öppna frågor och frågor med bilder och ljud Först måste du skapa en `Enkel fråga : F12: Vilken bil ser du på denna bild? Svar Vet ej Det första svarsalternativet ska vara ett svar där respondenten kan skriva in ett eget svar. Därför måste du skapa ett `Öppet svarsalternativ genom att klicka på och därefter skriva in t.ex. `Svar i textrutan. Svarsalternativet `Vet ej är ett stängt svarsalternativ. Nu vill du lägga till en bild som respondenten ska se. Du klickar därför på `Nästa och markerar `Infoga multimediafil. Du letar sedan upp filen på din dator genom att klicka på och sedan på `Sök :

19 OBS: Filen får inte överskrida 500 kb, om den gör det kan du inte ladda upp den. Du måste därför ändra storlek och kvalitet om du vill ha med bilden i enkäten. I detta exempel hade frågan sett ut såhär: Respondenten skriver nu namnet på bilen eller väljer helt enkelt `Vet ej. OBS: Bilder, musik, ljud och videor kan läggas till i frågor, block och matriser. Tänk på att i TricTrac FreeWeb-versionen får filerna endast vara upp till 200 kb. I TricTrac Web är denna siffra 500 kb. Om mer utrymme krävs kontakta oss på: Importera frågor Tills nu har alla frågor och block skapats manuellt, men det är också möjligt att importera frågor från `Annan enkät, `Standardbibliotek och Word-dokument. Nedan visas hur man importerar från andra TricTrac-filer. Här importerar vi från `Standardbibliotek och nedan visas de frågor vi vill infoga i denna enkät, som är markerade med ett blått v.

20 Vi klickar sedan på `OK som leder till att frågorna samt svarsalternativen kommer att importeras. Din enkätöversikt bör nu se ut såhär: Ledning Hopp, villkor, kvoter etc. Enkäter kan designas med hjälp av ledning så att frågor endast dyker upp om respondenten svarat på ett visst sätt. TricTrac kan klara av de mest avancerade formerna av ledning, men här kommer vi endast fokusera på enkla kombinationer. For mer avancerade instruktioner, var vänlig se den utökade manualen. Hopp I detta exempel svarar respondenten nej på vår första fråga, `Äger du en bil?. Om svaret på denna fråga är nej är resten av frågorna fram till `Criteria - blocket irrelevanta. Därför vill vi då skapa ett hopp till detta block. Detta kan göras på två sätt. 1: Markera F1 och klicka på. Välj `Hopp som den typ av ledning du vill använda och välj sen vart du vill att respondenten ska gå om han/hon svarar `Nej på F1.

21 Nedan väljer vi att det är svaret `Nej som ska orsaka hoppet. Klicka sedan på `OK och nedanför F1 kommer nu en text dyka upp: 2. Det andra sättet att göra det är genom att högerklicka på F1 och välja `Lägg till ledning `Hopp. Villkor Detta används vanligtvis när vissa frågor endast är relevanta för respondenter som tidigare svarat på ett visst sätt. Om han/hon svarat `Inget av dessa i F2 är det onödigt för honom/henne att svara på fler frågor om preferenser angående dessa bilmärken. Markera därför matrisfrågan `Viktigt när man köper en bil, klicka sedan `Hopp som innan men välj nu `Villkor i rullgardinsmenyn. Frågan det gällde var fråga 2, så välj fråga 2 i nästa rullgardinsmeny och markera sen alla svarsalternativ utom det sista; `Ingen av dessa.

22 Nu borde dessa funktioner vara aktiverade och om du testar att ladda upp din enkät på nätet igen kommer du att se att strukturen kommer att vara annorlunda beroende på vilka svar du ger. Till exempel om du nu svarar `Ingen av dessa kommer de följande frågorna om bilmärken inte visas. Lektion 3: Distribuera enkäten När din enkät med frågor, ledning och layout är testad och godkänd är det dags att låta den bli tillgänglig till den `Kontaktgrupp som ska svara på den. Du gör detta genom att ge dem en länk till enkäten. Här finns tre valmöjligheter: Att skapa en generell anonym länk som är tillgänglig för alla. Att skapa en unik länk Respondenterna identifieras med hjälp av en individuell länk skapad från kontaktgruppen som importerats från ett Excel-ark. Att skapa en generell inloggningslänk Respondenterna identifieras med hjälp av användarnamn och lösenord. Fördelen med en anonym länk är att det till exempel är mycket lätt att skapa kontakt med besökare på en hemsida utan att de behöver registrera sig etc. Nackdelen kan vara att det är svårt att undvika att samma person svarar många gånger eller att han/hon inte kan avsluta enkäten och påbörja den på samma fråga vid ett senare tillfälle. Den generella anonyma länken används vanligtvis då man vill ge en okänd grupp chansen att svara på en enkät. Inloggnings- och unik länk-lösningarna används däremot när enkäten ska användas på en förutbestämd grupp till exempel anställda, kunder, medlemmar etc. Anonym länk När du synkroniserat den slutgiltiga versionen av din enkät och aktiverat insamlingen kan du klicka på:. Du får då se följande fönster:

23 Här kan du kopiera länken till din enkät genom att klicka på därigenom göra den tillgänglig till din `Kontaktgrupp. Detta betyder även att du kan klistra in länken i e-post, på en hemsida, på Facebook etc. Svar från respondenter När som helst under tiden som enkäten är tillgängligt för din kontaktgrupp, kan du komma åt och svaren de gett. Markera <Kontaktgrupp> så att funktionen din översikt av kontaktgrupper. blir synlig höger om När du klickar på `Uppdatera blir resultaten uppdaterade. En grupp som kallas; `anonymous web-interviews kommer att skapas om du har använt dig av en anonym länk. Svaren från en specifik kontaktgrupp kommer att läggas under namnet på den gruppen. Efter att du uppdaterat svaren kan du se hur många intervjuer som gjorts genom att markera kontaktgrupperna: OBS: När du testar din enkät kommer dessa test som då skapas också placeras under `Anonyma webbintervjuer. För att undvika detta raderar du därför denna grupp innan du påbörjar insamlingen av svar. När du har samlat in dina svar kan du exportera resultaten och börja analysera dem. Hur man gör detta visas i Lektion 4 i denna manual. Unik länk I TricTrac har du möjligheten att skicka e-post till olika kontakter med unika länkar i varje brev. På detta sätt ser du till att varje person endast svarar på enkäten en gång. För att göra detta måste du skapa en kontaktgrupp med kontaktinformation; namn, e-postadress etc. När du har skapat en sådan grupp kan du skicka unika länkar till alla de kontakter som du har i din kontaktgrupp. Sektionen nedan förklarar hur du skapar en kontaktgrupp och hur du skickar e- posten med länkar. Kontaktgrupp Informationen om din kontaktgrupp måste importeras via ett Excel-ark. Namn, e-postadresser, användarnamn och lösenord måste ha var sin kolumn i arket. Se exemplet nedan. Genom att göra på detta sätt ser du till att det inte blir några fel när du importerar kontakterna.

24 OBS: Om du har Office 2007 eller nyare, spara då arket som ett Office dokument. Du gör detta genom att välja `Spara som och sen välja `Excel Project File i rullgardinsmenyn. Steg 1: Klicka på `Lägg till -knappen som visas på föregående sida och skriv in ett namn på gruppen. Steg 2: Klicka på `Lägg till kontakter, längst ner i fönstret som visas ovan, och välj ditt Excel-ark. Om du har använt den kontaktgrupp du vill använda tidigare markera då namnet på den kontaktgruppen och klicka sen på `Välj. Om du har gjort ett nytt ark med kontakter eller ändringar på ett gammalt, leta upp det genom att trycka på `Hitta.

25 Hitta sedan det Excel-ark som du vill importera som innehåller kontaktinformationen. Efter att du valt ditt ark kommer att fönstret nedan att dyka upp. Du måste nu para ihop de olika kategorierna med rätt kolumn. Detta görs genom att dra kategorierna till respektive kolumn med musen. Kategorin `Name dras alltså till kolumnen med namn o.s.v. Tänk på att om du markerar `Första raden innehåller rubriker så kommer TricTrac behandla första raden i ditt ark som titlar och inte inkludera dem i din kontaktgrupp med namn eller e- postadresser.

26 Nu borde det se ut såhär: Klicka nu på `Importera längst ner i fönstret så kommer TricTrac berätta för dig hur många kontakter som blivit importerade. Klicka sedan på `Ja. Nu är du reda att skicka ut enkäterna.

27 När respondenterna är redo att göra enkäten behöver de en inbjudan. För att skapa dessa klicka på och sedan på `Lägg till I följande fönster som visas nedan kan du antingen använda standardtexten som finns förprogrammerad eller skriva din egen, lägg märke till möjligheten att använda `Dynamisk text. Du kan även välja att skicka inbjudningarna i vanligt e-postformat eller i HTML-format eller båda. Detta är viktigt om du vill vara säker på att alla respondenter ska kunna läsa e- brevet, oberoende av deras säkerhetsinställningar.

28 Under fliken `Egenskaper kan du lägga till specifika detaljer:

29 När e-brevet är redo tryck på `OK. Nu är du redo att massproducera till dina kontakter genom att klicka på: Då skapas ett e-brev till varje respondent utifrån denna mall. Hädanefter kan du skicka igen från `Utgående -mappen Klicka på `Skicka allt så kommer alla att få en e-post med en unik länk till enkäten. Det är en bra idé att inkludera din egen e-postadress i kontaktgruppen och först skicka ett test-mail till dig själv för att försäkra dig om att det inte innehåller några fel. Skicka påminnels Om du vill skicka en påminnelse till de som inte svarat på enkäten måste du skapa en ny mall. Om du endast väljer `Skapa med det förra e-brevet kommer endast de som lagts till i kontaktgruppen sedan förra utskicket få ett brev, men inte de som fått ett men ännu inte svarat på det. Kom ihåg att du när som helst kan komma åt de svar som givits dittills. Du gör detta genom att markera kontaktgruppsmappen och klicka på `Uppdatera. Inloggningslänk Kontakter som inte har e-postadresser kan ges tillgång till enkäten genom en inloggningslänk. När de använder den måste de skriva in det användarnamn och lösenord som du skrivit in i det Excel-ark som du importerade.

30 Kontaktgrupp med användarnamn och lösenord När du skickar ut en inloggningslänk måste ditt Excel-ark ha både en kolumn för användarnamn och en för lösenord. Använd sedan kategorierna <Username> och <Password> när du importerar kontaktgruppen: Du kan välja vad som helst som både användarnamn och lösenord, men kombinationen för de båda måste vara unik för varje respondent OBS: Förutom användarnamn och lösenord måste det finnas ytterligare information om det inte finns någon e-postadress. Lägg då till ett unikt nummer för varje person i en kolumn i arket som du sedan lägger under kategorin <Nr. (Phone)>. När all information är specificerad klicka på på samma sätt som förut. Informera sedan dina respondenter om deras individuella användarnamn och lösenord och den länk de ska använda. Denna länk hittas genom att klicka på, och sedan ändra länken från `Anonym till `Login :

31 Du kan nu klicka på du kan klistra in den var du vill., då kommer länken finnas som ett urklipp och När din enkät har besvarats är det dags att utvärdera dina data och analysera dem. Detta görs enkelt med programmet OfficeReports som redan finns i TricTrac. Utvärdera med OfficeReports Under tiden enkäten ligger uppe på internet eller när insamlingen är slut vill man vanligtvis samla in svaren och visa resultaten visuellt med hjälp av till exempel grafer. För att göra detta rekommenderar vi dig att använda OfficeReports. OfficeReports är en integrerad del av TricTrac, men också ett tillägg i MS Word och Powerpoint. Denna funktion underlättar när du vill omvandla dina siffror och svar till grafer, det har även ett mycket enkelt och smidigt användargränssnitt. Om du ännu inte installerat Office Reports klicka då på denna ikon: under fliken `Generellt, och ladda ner programmet från internet. Där kan du också ladda ner manualen som beskriver de grundläggande funktionerna i OfficeReports. Kom ihåg att OfficeReports kommer att fungera som ett tillägg i Word och Powerpoint efter du installerat det. OBS: För att kunna använda Office Reports måste du ha MS Office 2003/XP eller en nyare version. I denna grundläggande introduktion av programmet visas skärmdumpar från MS Office När du har laddat ner OfficeReports är du redo att börja analysera dina svar. Kom ihåg att uppdatera kontaktgrupperna och spara dina resultat genom att klicka på Office Reports ikonen som visas ovan innan du startar OfficeReports. Först måste du välja om du vill visa svaren i Word eller Powerpoint. Detta beror på vilken typ av rapport eller presentation du vill skapa.

32 Antingen Word eller Powerpoint kommer sedan att starta, beroende på vad du väljer. Fliken med OfficeReports kommer automatiskt att öppnas och är nu redo för användning. Du kan nu skapa grafer och listor med dina insamlade svar. OBS: Materialet som du infogar kommer vara åtkomligt från varje dator så länge MS Office och OfficeReports är installerat. Följande sidor kommer att gå igenom några av de grundläggande funktionerna i OfficeReports. För ytterligare instruktioner och information ladda ner hela manualen från Klicka på `Variables under OfficeReports-fliken för att få upp fönstret nedan. Här kan du se; dina frågor, svaren som givits, samt kommer att du kunna skapa nya variabler. Stäng `Variabel - fönstret för att skapa tabeller eller grafer. Klicka sedan på den typ av grafik du vill skapa. Två exempel: Tabeller o Frekvenstabell (Visar data med 1 variabel) Diagram o Diagram (Visa data med 2 variabler)

33 Denna korta instruktion beskriver endast variabler som innehåller s.k. stängda svarskategorier. Utvärdering av numeriska eller öppna svar presenteras i den fullständiga OfficeReports-manualen. Tabeller 1. Under OfficeReports-fliken kan du välja `Add table 2. I fönstret `Insert(Table/Chart), välj `Carowner som huvudvariabeln i rullgardinsmenyn. 3. `Bilägare är en variabel som innehåller svarsalternativen på frågan om bilägarskap. När du väljer denna variabel kommer direkt att skapa en tabell som visar hur många av respondenterna som äger en bil samt hur många som inte äger en bil. Du kan nu välja om du är nöjd med grafen eller tabellen. Om du gör detta infogas den i ditt Word- eller Powerpoint-dokument.

34 Do you own a car 80% 70% 60% 50% 40% Yes No 30% 20% 10% 0% Male Female Diagram Ett diagram skapas genom följande steg: 1. Börja från steg 2 från tabell-instruktionen och välj `Gender som `Optional Background Variable 2. Du kan nu välja att visa resultatet som ett diagram i Create Table/Chart -fönstret, som redan är öppet: eller skapa diagrammet genom att trycka på `Charts under OfficeReports-fliken. 3. Diagrammet kommer genast att skapas. I detta exempel är huvudvariabeln bilägarskap och bakgrundsvariabeln respondentens kön. De funktioner som beskrivs ovan ger en indikation på hur enkelt det är att göra om dina svar till grafer och tabeller. Men OfficeReports är kapabel till mycket mer än det som presenterats här. Upptäck själv funktionerna genom att ladda ner OfficeReports på Där finns också den utökade manualen. Rapportering Det finns många andra sätt som TricTrac kan hjälpa dig att samla in och utvärdera svaren på dina enkäter. För ytterligare detaljer om detta och andra fördelar, se den utökade manualen.

35 Hjälp Även om användargränssnittet i TricTrac är tydligt och enkelt kan det ibland vara bra att ta användning av manualer eller direkt support. Du kan komma åt dessa tjänster under `Hjälp fliken. Netviewer är ett supportverktyg som gör det möjligt för vår support att hjälpa dig på telefon eller när du är uppkopplad med Skype. Genom Netviewer kan vår supportperson se din skärm på sin egen samtidigt som han/hon pratar med dig. Detta är utan tvekan det enklaste sättet att få support eftersom vi kan följa ditt tillvägagångssätt och lätt identifiera möjliga fel i handhavande eller program. För mer information kontakta oss på Den korta introduktionsmanualen tillhandahåller dig med den mest grundläggande informationen. Den beskriver bl.a. hur man skapar en enkel enkät och hur man utvärderar den. Om du anser att den version du har är otillräcklig, var god och kontakta oss. Vi kan då uppdatera din licens och därmed göra funktioner som du behöver tillgängliga. För ytterligare information angående de olika kapaciteterna och funktionerna för de olika licenserna besök oss gärna på Vi hoppas att denna manual har gett dig ett bra och tydligt intryck av nyttan med TricTrac. Vi önskar dig lycka till med dina enkäter och undersökningar! Vänligen, TricTrac

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 INNEHÅLL: 1. Introduktion...2 2. Inloggning...3 3. Formulär...4 4. Nytt frågeformulär...5 5. Ändra befintligt frågeformulär...8 6. Frågeutskrift...10 7. Utskrift av Demoformulär...11

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 1 Denna bok är producerad med Claris Works 4.0 för Windows 95 2 Innehåll Förord... 4 1 - FrontPage 2000 - en första titt...5 2 - Skapa en webb-plats...9

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Manual för Sverigekassans hemsida

Manual för Sverigekassans hemsida Manual för Sverigekassans hemsida Manualen visar hur du bygger ditt eget kassaregister. Du får provbygga och testa hur mycket du vill. Om du blir nöjd med ditt kassaregister kan du beställa och få det

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

ASI-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad November 2009

ASI-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad November 2009 ASI-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad November 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Introduktion. Hur kan Class Server vara till hjälp för dig? Introduktion

Introduktion. Hur kan Class Server vara till hjälp för dig? Introduktion Innehåll Introduktion...3 Hur kan Class Server vara till hjälp för dig?... 3 Vem är den här guiden avsedd för?... 4 Innehållet i guiden... 4 Hur man använder guiden... 5 Konventioner som används i guiden...

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 VÄSTERVIKS KOMMUN EPiServer - Lathund Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 Dokumentet informerar och guidar dig i verktyget för EpiServer 7. Utformad av Beatrice Runesson, kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Manual Innehållsförteckning INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Informationsfliken... 10 Toppbild och färgschema... 10 Utseende boxar på startsidan... 11

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer