Importera. hämta in bilderna till photoshop lightroom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Importera. hämta in bilderna till photoshop lightroom"

Transkript

1 Fotograf: Scott Kelby Exponeringstid: 1/20 1/250 Brännvidd: mm Bländaröppning: f/3.5 f/7.1

2 Kapitel 1 Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom Importera hämta in bilderna till photoshop lightroom Behövs det verkligen ett helt kapitel för att beskriva hur man importerar bilder? Nix. Vi skulle helt enkelt kunna hoppa över det, men då hade boken börjat med kapitel 2, och då skulle du ha skickat ilskna e-postbrev till förlaget och klagat på att det första kapitlet saknas. Och där har vi just nyckelordet saknas. Du hade nog inte trott att jag avsiktligt skippat kapitlet kanske att det hade skett något misstag i samband med tryckningen och att just din bok blev utan kapitel 1. Du hade gått tillbaka till bokhandeln och begärt att få ett annat exemplar, och väl hemma igen upptäcker du att kapitel 1 saknas även i den nya boken. Hm, det kanske inte var någon tillfällighet ändå, tänker du. Kanske ligger det en kupp bakom, och någonstans finns det ett lager full- packat med kapitel 1-utgåvor. Sedan börjar du kalla mig saker som inte bör återges i tryck, och du känner dig säker på att man medvetet vill snuva dig på innehållet i kapitel 1. Alltså finns det något i kapitel 1 som man inte vill att du ska få kännedom om. Men du ger inte upp så lätt, och du vill verkligen veta vad det finns där. Jag står emellertid på mina läsares sida, så jag stod på mig och krävde att även det första kapitlet ska tas med och att det ska handla om importering av foton eftersom ämnet är lite mer omfattande än det kan verka vid första anblicken. Där ser man, om man bara tar det lugnt och visar lite tålamod brukar bitarna förr eller senare falla på plats. Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom Kapitel 1 1

3 Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom Photoshop Lightroom är en fantastiskt elegant fotodatabas, och en av de smartaste saker programmet gör är att det håller reda på alla foton du importerar, även om de inte längre finns i datorn. Om du t.ex. importerar foton som du lagrar på en extern hårddisk och du kopplar bort den hårddisken, finns miniatyrerna kvar i databasen och du kan fortfarande arbeta med bilderna. När du sedan ansluter hårddisken på nytt, återansluter den till de faktiska fotona. Inte illa. Men först måste du alltså hämta in bilderna till Lightroom, så nu sätter vi igång med det. Steg 1 De foton som du hämtar in till Photoshop Lightroom kommer troligen antingen från din digitalkamera (nåja, egentligen kamerans minneskort) eller så finns det redan i datorn (alla har vi väl en bunt bilder i datorn, eller hur?). Men vi börjar med att importera bilderna från kamerans minneskort. Om Lightroom är igång och du ansluter kortläsaren till datorn, visas dialogrutan Import Photos som du ser här intill. (Notera: Om du inte vill importera bilderna just nu, behöver du bara klicka på Cancel för att dialogrutan ska försvinna. I slutet av det här kapitlet ska jag visa hur du kan förhindra att den här dialogrutan dyker upp automatiskt, eftersom det förr eller senare kommer att driva dig till vansinne.) Om du stänger dialogrutan Import Photos kan du alltid visa den igen genom att klicka på knappen Import (som finns längst ned till vänster i området Panels) eller trycka Ctrl/Kommando+Skift+I. Om kortläsaren är ansluten när du gör något av detta, visas dialogrutan Import (se den nedre bilden här intill). Klicka på den övre knappen för att importera bilderna från minneskortet, klicka på den nedre knappen om du vill välja bilder som redan finns i datorn. Just nu kan du klicka på den övre. 2 Kapitel 1 Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom

4 Steg 2 Jag föreslår att du markerar kryssrutan Show Preview i dialogrutan Import Photos, så att du kan se en förhandsvisning av bilderna på minneskortet. Du kan då välja vilka foton du vill importera (du kan naturligtvis importera samtliga, men på det här sättet får du bättre valmöjligheter). När du markerar kryssrutan Show Preview visas ett förhandsvisningsområde till höger i dialogrutan. Med skjutreglaget nedanför förhandsvisningen kan du reglera miniatyrernas storlek. Vill du se större miniatyrer drar du reglaget åt höger. Steg 3 Som standard är alla foton här markerade för att importeras, vilket framgår av den markerade kryssrutan i miniatyrernas övre vänstra hörn. Om det finns något eller några foton som du inte vill importera behöver du bara avmarkera lämpliga kryssrutor. Men om det finns flera hundra foton på minneskortet och det är bara en handfull du vill importera, hur gör du då? Jo, klicka på knappen Uncheck All, som finns nedanför förhandsvisningsområdet. Alla miniatyrer avmarkeras därmed. Ctrl/Kommandoklicka sedan på de foton du vill importera och markera därefter kryssrutan för något av dessa markerade foton varpå alla markerade bilders kryssrutor markeras. Ett annat tips: Om de foton du vill importera ligger i följd, kan du klicka på det första och sedan trycka Skift medan du klickar på det sista. Markera sedan en av kryssrutorna för att på så sätt markera samtliga. Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom Kapitel 1 3

5 Steg 4 Gå nu till listmenyn File Handling (överst till vänster i dialogrutan Import Photos) och välj hur du vill att Lightroom ska hantera bilderna på minneskortet. Vid importering från ett minneskort finns det två alternativ: Copy Photos to a New Location and Import, samt Copy Photos as Digital Negative (DNG) and Import. (DNG är ett öppet arkiveringsformat för RAW-bilder som har utvecklats av Adobe i syftet att tillförsäkra att RAW-bilderna ska vara åtkomliga även i framtiden. Läs mer om DNG på adressen products/dng.) Steg 5 Såväl Copy som Copy as DNG kopierar helt enkelt bara de valda bilderna på minneskortet och placerar dem på hårddisken. Inget av alternativen tar bort bilderna från kortet, så om det skulle bli problem med själva överföringen (jo, det kan faktiskt hända) finns originalen kvar på kortet och kan fungera som säkerhetskopior åtminstone på kort sikt. Apropå det, Lightroom placerar som standard kopiorna i mappen Bilder. Vill du använda en annan plats klickar du på knappen Choose för att ange denna plats. Men mitt tips är att du placerar alla bilder som du importerar i Lightroom i en huvudmapp (du kan använda så många undermappar du vill). Filstrukturen blir då överskådlig och det blir betydligt enklare att göra säkerhetskopior. 4 Kapitel 1 Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom

6 Tips: Det här är lite märkligt: Om du har ställt in kameran på att fota RAW+JPEG, och du försöker importera bilderna, känner Lightroom igen RAW-bilderna men ignorerar JPEG-bilderna eftersom de har samma namn i samma mapp (trots att filnamnstillägget är ett annat). För att kringgå detta kan du markera alla JPEG-bilder och placera dem i en separat mapp före importeringen. Ett tips till: Du kan konvertera vilket foto som helst till DNG-formatet (Digital Negative) genom att klicka på fotona du vill konvertera, gå till menyn Library och välja Convert Photo to DNG (det går även att konvertera JPEG, TIFF etc. men för min del konverterar jag bara RAW-filer). DNG ersätter RAW-filen i Lightroom, men RAW-filen finns kvar i samma mapp på datorn (om du vill kan du ta bort original-raw-filen i samband med konverteringen). Jag brukar ta bort originalet när jag väl har en DNGfil. Steg 6 Du har även möjlighet att välja hur bilderna ska organiseras när de har importerats. Standardalternativet är By date: 2005/ , vilket innebär att bilderna kommer att hamna i en separat mapp i mappen Bilder, och som namnges efter det år bilderna har tagits, och sedan i en undermapp som namnges efter fotograferingsdatum. Det finns också andra datumalternativ, men om du inte vill att de ska sorteras efter datum kan du (a) ändra mappens namn genom att dubbelklicka på mappen i listan nedanför Organize-menyn (mappen 2006/ i steg 5), eller (b) välja Into One Folder på Organize-menyn, vilket släpper bilderna lösa i mappen Bilder. Alltså, markera kryssrutan Put in Subfolder och ge mappen ett beskrivande namn. Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom Kapitel 1 5

7 Steg 7 En sista sak om organisering innan vi går vidare. Om du utgår från en enkel strategi beträffande hanteringen av dina tusentals foton kommer tillvaron att bli bra mycket enklare. Här har jag tagit med en skärmdump som visar hur jag har ordnat bilderna på datorn. Från vänster till höger: Allting finns i en huvudmapp med namnet Pictures. I denna har jag mappar för foton som tagits 2005, 2006 och 2007, plus mappen för min Lightroom-biblioteksdatabas (Lightroom placerar den som standard i mappen Bilder). Inuti mappen 2007 ser du mappen Daisies on a White Background, som jag skapade i föregående steg, och i denna finns fotona som jag importerade från minneskortet. Det här är den enkla typ av filstruktur som gör hanteringen av fotosamlingen enkel. Steg 8 Längst ned i avsnittet File Handling finns det, som enligt min uppfattning, är den här dialogrutans mest tidsbesparande funktion. Det är kryssrutan Backup to, och när man markerar den kommer Lightroom att samtidigt automatiskt säkerhetskopiera de importerade fotona till en annan plats (klicka på knappen Choose för att ange den externa lagringsenhetens plats). Om jag t.ex. importerar foton från ett minneskort använder jag Backup to för att automatiskt kopiera samma foton till en extern hårddisk (som jag kallar LaCie Photo Drive 2). Tack vare detta har jag två kopior av varje importerat foto: en på datorn och en på den externa hårddisken, och då kan jag sova lugnare på nätterna. 6 Kapitel 1 Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom

8 När det gäller långtidsarkivering av foton rekommenderar jag efter att Lightroom har importerat dem till den externa hårddisken att du bränner mapparna på tomma DVD-skivor av god kvalitet och att du förvarar DVDskivorna någon annanstans. De är ju faktiskt dina digitala negativ och kan inte ersättas om din datorutrustning börjar brinna eller om någon stjäl den eller om den förstörs vid en översvämning. Men om du har ditt DVD-arkiv på någon annan plats är det i alla fall i det hänseendet ingen katastrof. På tal om det så är hårddiskarna jag använder av märket LaCie, designade av F.A. Porsche (USB 2.0 eller FireWire). De är små och har aldrig svikit mig, och en på 500 GB kostar i skrivande stund ca 2000 kr. Steg 9 En annan viktig sak att tänka på när det gäller organisering av foton (i dialogrutan Import Photos) är att ge dem ändamålsenliga namn som beskriver innehållet eller var de togs. (Notera: Alternativet File Naming är tillgängligt endast när du kopierar eller flyttar filer vid importering om du importerar foton från datorn, importeras de med de aktuella namnen.) I vårt fall, och eftersom vi kopierar från ett minneskort, väljer vi att kopiera fotona från kortet och importera dem, vilket gör att vi kan ändra namn på filerna i samma veva. Som standard använder Lightroom en namngivningsmall kallad Filename (visas här) som inte ändrar de kryptiska filnamn som kameran tilldelar. Namnet _DSC0610.jpg kvarstår med andra ord inget man direkt associerar med en blomma Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom Kapitel 1 7

9 Steg 10 För att ge fotona mer beskrivande namn i samband med importeringen kan du antingen välja någon av de förinställda namngivningsmallarna på Template-menyn, eller skapa en egen namngivningsmall, som när du har sparat den hamnar på Template-menyn. (Jag har skrivit en steg-för-steganvisning som beskriver det här i slutet av kapitlet.) Men just nu väljer vi den förinställda mallen Custom Name Sequence (se bilden). Steg 11 När du väljer mallen Custom Name Sequence visas textfältet Custom Text, där du kan skriva in ett mer beskrivande namn. I det här exemplet gällde det blommor, så därför valde jag det föga kreativa namnet Daisies. Den här mallen lägger också automatiskt till ett numeriskt värde efter namnet, så det första fotot får nu namnet Daisies-1, följt av Daisies-2 osv. (Notera: Om du importerar ett stort antal foton av samma typ från flera minneskort, kan du ange ett specifikt tal som du börjar med. Om t.ex. det första kortet innehåller fotona Daisies-1 till Daisies-178, kan du ange startnumret 179 när du importerar från nästa kort. 8 Kapitel 1 Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom

10 Steg 12 Nästa avsnitt är Information to Apply, där du kan välja att få upp till tre olika inställningar som tilldelas automatiskt till fotona när de importeras. Den första är Develop Settings, som gör det möjligt att applicera olika justeringar som du har skapat i modulen Develop. Om de foton som ska importeras t.ex. ska konverteras till gråskala, kan du välja förinställningen Grayscale Conversion (se bilden), varpå de automatiskt konverteras till gråskala i samband med importeringen. Du kan även skapa egna förinställningar. Om du t.ex. vet att du har en hel uppsättning foton där du använde en olämplig vitbalansinställning, kan du skapa en förinställning med en bättre sådan inställning. Fotona får då rätt vitbalans i och med att de importeras. Inte illa, eller hur? (Se kapitel 4 för mer information om det här.) Steg 13 Nästa meny är den du använder för att bädda in copyrightinformation, kontaktuppgifter, användarrättigheter, fotograferingsdata plus en massa annat som bifogas till filen när den importeras. Denna typ av information kallas metadata. I stället för att lägga till den manuellt varje gång du importerar har du mycket att vinna på att skapa en egen förinställning. Välj New på menyn Metadata, varvid dialogrutan New Metadata Preset öppnas. Klicka först på knappen Check None (så att inga tomma fält visas när du visar dessa metadata i Lightroom, dvs. endast fält med data kommer att visas). I avsnittet IPTC Copyright kan du nu skriva in din copyrightinformation (se figuren). Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom Kapitel 1 9

11 Steg 14 Gå därefter till avsnittet IPTC Creator och skriv in din kontaktinformation (om någon besöker din webbplats och laddar ner några av dina bilder, vill du kanske att de ska kunna kontakta dig angående rättigheter etc.). Tycker du att informationen vid Copyright Info URL (webbadressen) som du angav i föregående steg känns tillräcklig kan du hoppa över avsnittet IPTC Creator (formuläret är till för att skydda dina copyrighträttigheter och för att underlätta för potentiella kunder att kontakta dig, men allt detta är förstås upp till dig). När du har matat in den information som känns nödvändig kan du gå till dialogrutans översta del och ge förinställningen ett namn i fältet Preset Name (själv valde jag My Copyright and Contact ). Klicka slutligen på knappen Create. Steg 15 När du nu visar menyn Metadata i dialogrutan Import Photos kan du se din nya metadatamall. Allt du behöver göra är att välja den. Resten går automatiskt. 10 Kapitel 1 Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom

12 Steg 16 Det är enkelt att skapa en metadatamall, men att ta bort en är en något knepigare procedur. Du behöver leta reda på den mapp som innehåller dina Lightroom-metadatamallar och dra mallen ifråga till papperskorgen. På en Windows Vista-dator är sökvägen följande: C:\Användare\användarnamn\ AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\ Metadata Presets. På en Mac ser den ut så här: Hem\Bibliotek\Application Support\Adobe\Lightroom\Metadata Presets. Här intill ser du strukturen på min egen dator. Men nu går vi till avsnittet Information to Apply. Steg 17 Fältet Keyword är ytterligare ett viktigt steg i proceduren för att upprätta ett effektivt arbetsflöde. Det du skriver in här kommer att bäddas in i fotona, och blir nyckelord som senare kan hjälpa dig att söka rätt på en viss typ av foton. När det gäller exempelvis bilderna på blommorna kan du klicka i fältet Keyword och skriva in lämpliga nyckelord, t.ex. blomma, vit bakgrund, kronblad, gerbera, studio (eller andra ord som kan vara behjälpliga för att beskriva). Kom ihåg att skriva ett komma mellan orden eller fraserna och att du använder ord som är giltiga för hela gruppen. Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom Kapitel 1 11

13 Steg 18 Nu ska vi se hur den stund du ägnade åt att skriva in nyckelord kan betala sig. Vi antar att en kund hör av sig nästa månad och behöver ett foto av en blomma. Tack vare att du var smart nog att skriva in nyckelord när du importerade bilderna kan du nu i stället för att desperat bläddra igenom tusentals foton i mapp efter mapp gå till panelen Keyword Tags i modulen Library och klicka på blomma, varpå samtliga foton med blommor omedelbart dyker upp (oavsett i vilka mappar eller samlingar de lagras). Klickar du på nyckelordet gerbera filtreras visningen till endast foton med gerberor. Om du bara vill se foton med gerberor mot en vit bakgrund lägger du till vit bakgrund som ett nyckelord en nivå under gerbera. Som du förstår kan det här vara oerhört användbart, och vi ska tala mer om nyckelord i nästa kapitel. Nu återvänder vi till dialogrutan Import Photos. Steg 19 Med hjälp av det sista alternativet i dialogrutan Import Photos kan du bestämma kvalitetsnivån på förhandsvisningen i Lightroom. Det här handlar om en avvägning mellan hastighet och kvalitet. För egen del vill jag att förhandsvisningen ska ske så snabbt som det bara är möjligt jag hatar att vänta så jag låter kryssrutan Render Standard-Sized Previews vara omarkerad. På det sättet kommer bilderna på momangen, och vill jag se en förhandsvisning med högre kvalitet behöver jag bara klicka på aktuell miniatyr för att den ska återges med högre kvalitet (det kan ta ett par sekunder). Men om du inte har något emot att vänta en stund kan du naturligtvis markera kryssrutan och samtidigt smutta lite på kaffet du har stående bredvid dig. 12 Kapitel 1 Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom

14 Steg 20 Innan du klickar på knappen Import är det en sak till jag vill nämna. Hittills har vi bara pratat om importering från ett minneskort, men vad kan man säga om importering av foton som redan finns i datorn? Du behöver bara följa samma steg som vi just har gått igenom, fast med ett undantag: på menyn File Handling väljer du i stället Import Photos at their Current Location, så att bilderna inte flyttas eller kopieras (de finns ju som sagt redan i datorn). Du kan då helt enkelt bara hantera dem i Lightroom. Med det här alternativet kan du inte heller ändra deras namn, men senare ska jag visa hur du kan ändra namn på foton som redan finns i datorn. I övrigt är det inga skillnader. Steg 21 Nu kan du äntligen klicka på knappen Import i dialogrutan Import Photos, och dina foton börjar sedan hämtas in. En förloppsindikator visas i programfönstrets övre vänstra hörn. Om du ändrar dig och vill avbryta processen behöver du bara klicka på krysset till höger om förloppsindikatorn. Krysset blir då rött, för att visa att importeringen har avbrutits. Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom Kapitel 1 13

15 Steg 22 När fotona har importerats visas de i vyn Grid i Library-modulen (se figuren). Som du kan se har bilderna fått nya namn (de heter inte längre _DSC0610 och liknande). Den lilla taggikonen i miniatyrernas nedre högra hörn indikerar att minst ett nyckelord har tilldelats till fotot. Vi gick igenom tjugo steg innan det blev dags att klicka på Importknappen, men i fortsättningen (när du har specificerat metadatamallen och filnamnsmallen etc.) kommer det bara att ta någon minut att klara av proceduren. Men tack vare denna minut kommer du att spara massor av tid och slippa ett och annat vansinnesutbrott. I slutet av det här kapitlet ska jag visa några importeringsinställningar som gör att det går ännu fortare. 14 Kapitel 1 Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom

Bilder till bildspel på TV med Lightroom. Förberedelser

Bilder till bildspel på TV med Lightroom. Förberedelser Bilder till bildspel på TV med Lightroom En beskrivning av ett arbetsflöde i Lightroom för att anpassa bilder till ett bildspel som skall visas på en TVskärm i full HD 1920x1080 pixlar. HD formatet 1920x1080

Läs mer

Arbetsuppgifter. JPEG-filerna/kopiorna skall döpas om efter projektets mall: ÅÅ-MM-DD bildtitel Fotograf

Arbetsuppgifter. JPEG-filerna/kopiorna skall döpas om efter projektets mall: ÅÅ-MM-DD bildtitel Fotograf Arbetsuppgifter Tre bilder skall väljas ut från en dags fotografering för projektet 365 dagar. Anm. När detta skrevs hade vi två fotografer som vardera lämnade in tre bilder. Detta ändrades sedan till

Läs mer

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering Datagrund Vista Grundläggande filhantering 1 Datagrund Vista Mer Windows, bilder och filhantering Det här materialet är avsett för den som genomgått de första två kurserna i Datagrund för Vista. Författare

Läs mer

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt Bilder Innehåll: Inledning 1 Minneskort 1 Ansluta kamera eller minneskort 1 Föra över bilder, ett sätt 2 Föra över bilder, ett annat sätt 4 Var finns bilderna på datorn 6 Avslutning 6 Inledning 2 Välkommen

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Bildstorlek, perspektiv och histogram...5 Sammanfattning... 8 Storlek på arbetsyta... 9 Storlekskommandon...10 Stödraster och linjaler... 11

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för pedagoger Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com Innehållsförteckning Inledning... 3 Planering LPP... 4 Presentationsfilm - Startnyckel... 5 Från kamera till

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Bildbehandling Organisera smart och hitta enkelt med Lightroom

Bildbehandling Organisera smart och hitta enkelt med Lightroom Bildbehandling Organisera smart och hitta enkelt med Lightroom Adobe Lightroom är ett fenomenalt bildbibliotek som hjälper dig att hålla stenkoll på dina fotografier. Här lär du dig knepen för att göra

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Från raw till print. Grundläggande genomgång av arbetsflöde och bildoptimering i

Från raw till print. Grundläggande genomgång av arbetsflöde och bildoptimering i Från raw till print Grundläggande genomgång av arbetsflöde och bildoptimering i Adobe Lightroom och Adobe Photoshop/Elements Av Peter Györffy, peter@petergyorffy.com Websida:, blogg: /wordpress Del 1 -

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Infoga, redigera och ta bort bilder på sunne.se En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

Lightroom kortkommandon.

Lightroom kortkommandon. Lightroom kortkommandon. Paneler Windows Mac OS Visa/dölj sidopaneler Tabb Tabb Visa/dölj alla paneler Skift + Tabb Skift + Tabb Visa/dölj verktygsfält T T Visa/dölj Modulväljaren F5 F5 Visa/dölj bildbandet

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 2 Hantera genvägar och grupper 4 2.1 Lägga till grupper...................................... 4 2.2 Lägga till

Läs mer

Cereal Killer. Heta tips och tricks. Kapitel 11

Cereal Killer. Heta tips och tricks. Kapitel 11 Kapitel 11 Cereal Killer Heta tips och tricks Detta är den fjärde utgåvan av den här boken, och varje gång vi får möjlighet att uppdatera en bok vill vi göra mer än att bara berätta om nya finesser och

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje!

eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje! eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje! 1 Utgåva 1 Sammanställd av SeniorNet Södertälje Februari

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1 Photo Story 3 Manual till Photo Story 3 1 1. Programförklaring...3 Tips på användning... 4 2. 1 - Starta nytt projekt...4 3. 2 - Importera bilder...5 Leta efter bilder... 5 Tidslinjen... 6 4. 3 - Lägga

Läs mer

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet.

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet. Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Gör din första fotobok i 10 enkla steg! 1 Välj ut dina bästa foton. Välj ut de bilder du vill använda och placera dem i en separat mapp på datorn

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Redigera bilder snabbt och enkelt!

Redigera bilder snabbt och enkelt! Redigera bilder snabbt och enkelt! När du ska ladda upp bilder till din hemsida så är det klokt att anpassa bilderna så att dom får rätt storlek och att dom blir så lätta som möjligt i filstorlek. Detta

Läs mer

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera och återställa http://windows.microsoft.com/sv- se/windows7/products/features/backup- and- restore Säkerhetskopiera och återställa Gäller för Windows 7 Med Säkerhetskopiering och återställning förbättrad för Windows

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

Handledning för att lägga in i EpiServer:

Handledning för att lägga in i EpiServer: www.oskarshamn.se/edit Handledning för att lägga in i EpiServer: 1. Bilder (JPG) 2. Tumnagelbilder (som kan bli stora när man klickar på dem) 3. Dokument (PDF) 4. Bildhantering (allmänt) EpiServer handböcker

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Vad jag vill med denna kurs är att vi ska använda oss av olika mappar, som gör det överskådligt.

Vad jag vill med denna kurs är att vi ska använda oss av olika mappar, som gör det överskådligt. ORDNING och REDA Jag har inte varit aktiv inom SeniorNet mer än några år, men har träffat flera som haft datorer, som varit minst sagt röriga. Därmed inte sagt att de som ägt dem varit röriga, snarare

Läs mer

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen Översikt av kapitlet Ge databasen ett lösenord Förhindra ändringar av koden i databasen 10 Säkraochdelaut information I detta kapitel kommer du att få lära dig att: Tilldela ett lösenord till en databas.

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

SUPPORT I PDF FORMAT. Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida

SUPPORT I PDF FORMAT. Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida SUPPORT I PDF FORMAT Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida 8 Lathund CSF Färginställningar i Adobe CS För att få rätt färginställningar i Adobe CS är det enklast

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB Sid 1 Överföring av bilder från kamera Så här kommer kamerabilderna in i datorn: Koppla in datasladden som följer med kameran. Det är oftast en s.k. USB-sladd (änden som ska in i datorn ser ut ungefär

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

EndNote X6 grundkurs

EndNote X6 grundkurs EndNote X6 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Natalia Berg: 585 89313 natalia.berg@karolinska.se Mikael Blad: 585 89313/517

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Skapa enkäter i EvaSys

Skapa enkäter i EvaSys Skapa enkäter i EvaSys Innan du börjar I EvaSys skiljer man på formulär (questionnaires) och enkäter (surveys). Du jobbar i fyra steg. I det första ser du till att du har en questionnaire och i det andra

Läs mer

Matchningsutskick via e-post. Vitec Säljstöd

Matchningsutskick via e-post. Vitec Säljstöd Matchningsutskick via e-post November 2012 Innehåll INLEDNING... 3 VIKTIGT FÖR ATT BILDER OCH LÄNKAR SKA FUNGERA... 4 Varning vid ej överförda objekt... 4 LOGOTYP... 5 Förhandsgranska e-postbrevets utseende...

Läs mer

Läsplatta. Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta

Läsplatta. Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta Läsplatta Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta Så lånar du böcker till läsplattan Letto Använd ett eget Adobe ID och ditt bibliotekskortnummer när du lånar och laddar ner dina e-böcker (epub)

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Användarmanual. Shoppa Plus

Användarmanual. Shoppa Plus Användarmanual Shoppa Plus Visste du att... med rätt skyltning så fördubblas de tänkta inköpen. Komma igång Logga in Klicka på Shoppaikonen som finns på ditt skrivbord. Fyll i ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

Manual till bt. bildbank

Manual till bt. bildbank Manual till bt. bildbank Denna pdf är klickbar. Kursiv text betyder att ordet är en länk till mer information. Menyn på vänster sida som följer med dig under hela tiden visar de olika ämnen som du kan

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden SNABBSTARTSGUIDE LYNC 2010 Bygga upp kontaktlistan Lägg till personer i listan Kontakter om du kommer att kontakta dem ofta eller om du bara vill hålla ordning på dem. 1. I huvudfönstret i Lync anger du

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod Detta skriftliga förfarande motsvarar arbetsflödet för OCR-indexering och dokumentseparation i utbildningsprogrammet för Capture Pro Software. Varje steg i förfarandet anges i första kolumnen med kommentarer

Läs mer

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget Snabbmanual för Lärresurshanteringsverktyget Beskrivning av olika vyer i Lärresurshanteringsverktyget Skapa I detta fönster skapar man nya sidor och/eller väljer struktur på sin lärresurs. Men man redigerar

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

Steg 8 OpenOffice Presentation

Steg 8 OpenOffice Presentation Steg 8 OpenOffice Presentation Mac OS X Sept -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 8 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2. Datorns funktion OpenOffice Presentation är ett program som du kan använda

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB Snabbstartsguide 1 Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med de allra mest grundläggande funktionerna i vår tjänst frontbook. Innehåll Webbhjälp... 3 Komma igång... 3 Öppna projekt... 4 Skapa

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Bildbaskontoret Version 2

Bildbaskontoret Version 2 Bildfabriken Bildbaskontoret Version 2 BRUKSANVISNING Beställning och support: Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev D 05-02-01 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Om bildbaser...

Läs mer

Händelseförlopp felrapportering

Händelseförlopp felrapportering Händelseförlopp felrapportering Ett typiskt händelseförlopp vid felrapportering. Fordonsförare Zenit administratör Verkstad Ett problem med fordonet uppstår Rapporterar felet Beslut om åtgärd ska tas Begär

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11 En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11 Mappstrukturering... 2 Arbetsflöde bildbearbetning för webb Beskär... 3 Storleksförändra bild... 4 Skärpa... 5 Spara för webb... 6 Från logga

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer