Importera. hämta in bilderna till photoshop lightroom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Importera. hämta in bilderna till photoshop lightroom"

Transkript

1 Fotograf: Scott Kelby Exponeringstid: 1/20 1/250 Brännvidd: mm Bländaröppning: f/3.5 f/7.1

2 Kapitel 1 Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom Importera hämta in bilderna till photoshop lightroom Behövs det verkligen ett helt kapitel för att beskriva hur man importerar bilder? Nix. Vi skulle helt enkelt kunna hoppa över det, men då hade boken börjat med kapitel 2, och då skulle du ha skickat ilskna e-postbrev till förlaget och klagat på att det första kapitlet saknas. Och där har vi just nyckelordet saknas. Du hade nog inte trott att jag avsiktligt skippat kapitlet kanske att det hade skett något misstag i samband med tryckningen och att just din bok blev utan kapitel 1. Du hade gått tillbaka till bokhandeln och begärt att få ett annat exemplar, och väl hemma igen upptäcker du att kapitel 1 saknas även i den nya boken. Hm, det kanske inte var någon tillfällighet ändå, tänker du. Kanske ligger det en kupp bakom, och någonstans finns det ett lager full- packat med kapitel 1-utgåvor. Sedan börjar du kalla mig saker som inte bör återges i tryck, och du känner dig säker på att man medvetet vill snuva dig på innehållet i kapitel 1. Alltså finns det något i kapitel 1 som man inte vill att du ska få kännedom om. Men du ger inte upp så lätt, och du vill verkligen veta vad det finns där. Jag står emellertid på mina läsares sida, så jag stod på mig och krävde att även det första kapitlet ska tas med och att det ska handla om importering av foton eftersom ämnet är lite mer omfattande än det kan verka vid första anblicken. Där ser man, om man bara tar det lugnt och visar lite tålamod brukar bitarna förr eller senare falla på plats. Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom Kapitel 1 1

3 Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom Photoshop Lightroom är en fantastiskt elegant fotodatabas, och en av de smartaste saker programmet gör är att det håller reda på alla foton du importerar, även om de inte längre finns i datorn. Om du t.ex. importerar foton som du lagrar på en extern hårddisk och du kopplar bort den hårddisken, finns miniatyrerna kvar i databasen och du kan fortfarande arbeta med bilderna. När du sedan ansluter hårddisken på nytt, återansluter den till de faktiska fotona. Inte illa. Men först måste du alltså hämta in bilderna till Lightroom, så nu sätter vi igång med det. Steg 1 De foton som du hämtar in till Photoshop Lightroom kommer troligen antingen från din digitalkamera (nåja, egentligen kamerans minneskort) eller så finns det redan i datorn (alla har vi väl en bunt bilder i datorn, eller hur?). Men vi börjar med att importera bilderna från kamerans minneskort. Om Lightroom är igång och du ansluter kortläsaren till datorn, visas dialogrutan Import Photos som du ser här intill. (Notera: Om du inte vill importera bilderna just nu, behöver du bara klicka på Cancel för att dialogrutan ska försvinna. I slutet av det här kapitlet ska jag visa hur du kan förhindra att den här dialogrutan dyker upp automatiskt, eftersom det förr eller senare kommer att driva dig till vansinne.) Om du stänger dialogrutan Import Photos kan du alltid visa den igen genom att klicka på knappen Import (som finns längst ned till vänster i området Panels) eller trycka Ctrl/Kommando+Skift+I. Om kortläsaren är ansluten när du gör något av detta, visas dialogrutan Import (se den nedre bilden här intill). Klicka på den övre knappen för att importera bilderna från minneskortet, klicka på den nedre knappen om du vill välja bilder som redan finns i datorn. Just nu kan du klicka på den övre. 2 Kapitel 1 Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom

4 Steg 2 Jag föreslår att du markerar kryssrutan Show Preview i dialogrutan Import Photos, så att du kan se en förhandsvisning av bilderna på minneskortet. Du kan då välja vilka foton du vill importera (du kan naturligtvis importera samtliga, men på det här sättet får du bättre valmöjligheter). När du markerar kryssrutan Show Preview visas ett förhandsvisningsområde till höger i dialogrutan. Med skjutreglaget nedanför förhandsvisningen kan du reglera miniatyrernas storlek. Vill du se större miniatyrer drar du reglaget åt höger. Steg 3 Som standard är alla foton här markerade för att importeras, vilket framgår av den markerade kryssrutan i miniatyrernas övre vänstra hörn. Om det finns något eller några foton som du inte vill importera behöver du bara avmarkera lämpliga kryssrutor. Men om det finns flera hundra foton på minneskortet och det är bara en handfull du vill importera, hur gör du då? Jo, klicka på knappen Uncheck All, som finns nedanför förhandsvisningsområdet. Alla miniatyrer avmarkeras därmed. Ctrl/Kommandoklicka sedan på de foton du vill importera och markera därefter kryssrutan för något av dessa markerade foton varpå alla markerade bilders kryssrutor markeras. Ett annat tips: Om de foton du vill importera ligger i följd, kan du klicka på det första och sedan trycka Skift medan du klickar på det sista. Markera sedan en av kryssrutorna för att på så sätt markera samtliga. Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom Kapitel 1 3

5 Steg 4 Gå nu till listmenyn File Handling (överst till vänster i dialogrutan Import Photos) och välj hur du vill att Lightroom ska hantera bilderna på minneskortet. Vid importering från ett minneskort finns det två alternativ: Copy Photos to a New Location and Import, samt Copy Photos as Digital Negative (DNG) and Import. (DNG är ett öppet arkiveringsformat för RAW-bilder som har utvecklats av Adobe i syftet att tillförsäkra att RAW-bilderna ska vara åtkomliga även i framtiden. Läs mer om DNG på adressen products/dng.) Steg 5 Såväl Copy som Copy as DNG kopierar helt enkelt bara de valda bilderna på minneskortet och placerar dem på hårddisken. Inget av alternativen tar bort bilderna från kortet, så om det skulle bli problem med själva överföringen (jo, det kan faktiskt hända) finns originalen kvar på kortet och kan fungera som säkerhetskopior åtminstone på kort sikt. Apropå det, Lightroom placerar som standard kopiorna i mappen Bilder. Vill du använda en annan plats klickar du på knappen Choose för att ange denna plats. Men mitt tips är att du placerar alla bilder som du importerar i Lightroom i en huvudmapp (du kan använda så många undermappar du vill). Filstrukturen blir då överskådlig och det blir betydligt enklare att göra säkerhetskopior. 4 Kapitel 1 Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom

6 Tips: Det här är lite märkligt: Om du har ställt in kameran på att fota RAW+JPEG, och du försöker importera bilderna, känner Lightroom igen RAW-bilderna men ignorerar JPEG-bilderna eftersom de har samma namn i samma mapp (trots att filnamnstillägget är ett annat). För att kringgå detta kan du markera alla JPEG-bilder och placera dem i en separat mapp före importeringen. Ett tips till: Du kan konvertera vilket foto som helst till DNG-formatet (Digital Negative) genom att klicka på fotona du vill konvertera, gå till menyn Library och välja Convert Photo to DNG (det går även att konvertera JPEG, TIFF etc. men för min del konverterar jag bara RAW-filer). DNG ersätter RAW-filen i Lightroom, men RAW-filen finns kvar i samma mapp på datorn (om du vill kan du ta bort original-raw-filen i samband med konverteringen). Jag brukar ta bort originalet när jag väl har en DNGfil. Steg 6 Du har även möjlighet att välja hur bilderna ska organiseras när de har importerats. Standardalternativet är By date: 2005/ , vilket innebär att bilderna kommer att hamna i en separat mapp i mappen Bilder, och som namnges efter det år bilderna har tagits, och sedan i en undermapp som namnges efter fotograferingsdatum. Det finns också andra datumalternativ, men om du inte vill att de ska sorteras efter datum kan du (a) ändra mappens namn genom att dubbelklicka på mappen i listan nedanför Organize-menyn (mappen 2006/ i steg 5), eller (b) välja Into One Folder på Organize-menyn, vilket släpper bilderna lösa i mappen Bilder. Alltså, markera kryssrutan Put in Subfolder och ge mappen ett beskrivande namn. Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom Kapitel 1 5

7 Steg 7 En sista sak om organisering innan vi går vidare. Om du utgår från en enkel strategi beträffande hanteringen av dina tusentals foton kommer tillvaron att bli bra mycket enklare. Här har jag tagit med en skärmdump som visar hur jag har ordnat bilderna på datorn. Från vänster till höger: Allting finns i en huvudmapp med namnet Pictures. I denna har jag mappar för foton som tagits 2005, 2006 och 2007, plus mappen för min Lightroom-biblioteksdatabas (Lightroom placerar den som standard i mappen Bilder). Inuti mappen 2007 ser du mappen Daisies on a White Background, som jag skapade i föregående steg, och i denna finns fotona som jag importerade från minneskortet. Det här är den enkla typ av filstruktur som gör hanteringen av fotosamlingen enkel. Steg 8 Längst ned i avsnittet File Handling finns det, som enligt min uppfattning, är den här dialogrutans mest tidsbesparande funktion. Det är kryssrutan Backup to, och när man markerar den kommer Lightroom att samtidigt automatiskt säkerhetskopiera de importerade fotona till en annan plats (klicka på knappen Choose för att ange den externa lagringsenhetens plats). Om jag t.ex. importerar foton från ett minneskort använder jag Backup to för att automatiskt kopiera samma foton till en extern hårddisk (som jag kallar LaCie Photo Drive 2). Tack vare detta har jag två kopior av varje importerat foto: en på datorn och en på den externa hårddisken, och då kan jag sova lugnare på nätterna. 6 Kapitel 1 Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom

8 När det gäller långtidsarkivering av foton rekommenderar jag efter att Lightroom har importerat dem till den externa hårddisken att du bränner mapparna på tomma DVD-skivor av god kvalitet och att du förvarar DVDskivorna någon annanstans. De är ju faktiskt dina digitala negativ och kan inte ersättas om din datorutrustning börjar brinna eller om någon stjäl den eller om den förstörs vid en översvämning. Men om du har ditt DVD-arkiv på någon annan plats är det i alla fall i det hänseendet ingen katastrof. På tal om det så är hårddiskarna jag använder av märket LaCie, designade av F.A. Porsche (USB 2.0 eller FireWire). De är små och har aldrig svikit mig, och en på 500 GB kostar i skrivande stund ca 2000 kr. Steg 9 En annan viktig sak att tänka på när det gäller organisering av foton (i dialogrutan Import Photos) är att ge dem ändamålsenliga namn som beskriver innehållet eller var de togs. (Notera: Alternativet File Naming är tillgängligt endast när du kopierar eller flyttar filer vid importering om du importerar foton från datorn, importeras de med de aktuella namnen.) I vårt fall, och eftersom vi kopierar från ett minneskort, väljer vi att kopiera fotona från kortet och importera dem, vilket gör att vi kan ändra namn på filerna i samma veva. Som standard använder Lightroom en namngivningsmall kallad Filename (visas här) som inte ändrar de kryptiska filnamn som kameran tilldelar. Namnet _DSC0610.jpg kvarstår med andra ord inget man direkt associerar med en blomma Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom Kapitel 1 7

9 Steg 10 För att ge fotona mer beskrivande namn i samband med importeringen kan du antingen välja någon av de förinställda namngivningsmallarna på Template-menyn, eller skapa en egen namngivningsmall, som när du har sparat den hamnar på Template-menyn. (Jag har skrivit en steg-för-steganvisning som beskriver det här i slutet av kapitlet.) Men just nu väljer vi den förinställda mallen Custom Name Sequence (se bilden). Steg 11 När du väljer mallen Custom Name Sequence visas textfältet Custom Text, där du kan skriva in ett mer beskrivande namn. I det här exemplet gällde det blommor, så därför valde jag det föga kreativa namnet Daisies. Den här mallen lägger också automatiskt till ett numeriskt värde efter namnet, så det första fotot får nu namnet Daisies-1, följt av Daisies-2 osv. (Notera: Om du importerar ett stort antal foton av samma typ från flera minneskort, kan du ange ett specifikt tal som du börjar med. Om t.ex. det första kortet innehåller fotona Daisies-1 till Daisies-178, kan du ange startnumret 179 när du importerar från nästa kort. 8 Kapitel 1 Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom

10 Steg 12 Nästa avsnitt är Information to Apply, där du kan välja att få upp till tre olika inställningar som tilldelas automatiskt till fotona när de importeras. Den första är Develop Settings, som gör det möjligt att applicera olika justeringar som du har skapat i modulen Develop. Om de foton som ska importeras t.ex. ska konverteras till gråskala, kan du välja förinställningen Grayscale Conversion (se bilden), varpå de automatiskt konverteras till gråskala i samband med importeringen. Du kan även skapa egna förinställningar. Om du t.ex. vet att du har en hel uppsättning foton där du använde en olämplig vitbalansinställning, kan du skapa en förinställning med en bättre sådan inställning. Fotona får då rätt vitbalans i och med att de importeras. Inte illa, eller hur? (Se kapitel 4 för mer information om det här.) Steg 13 Nästa meny är den du använder för att bädda in copyrightinformation, kontaktuppgifter, användarrättigheter, fotograferingsdata plus en massa annat som bifogas till filen när den importeras. Denna typ av information kallas metadata. I stället för att lägga till den manuellt varje gång du importerar har du mycket att vinna på att skapa en egen förinställning. Välj New på menyn Metadata, varvid dialogrutan New Metadata Preset öppnas. Klicka först på knappen Check None (så att inga tomma fält visas när du visar dessa metadata i Lightroom, dvs. endast fält med data kommer att visas). I avsnittet IPTC Copyright kan du nu skriva in din copyrightinformation (se figuren). Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom Kapitel 1 9

11 Steg 14 Gå därefter till avsnittet IPTC Creator och skriv in din kontaktinformation (om någon besöker din webbplats och laddar ner några av dina bilder, vill du kanske att de ska kunna kontakta dig angående rättigheter etc.). Tycker du att informationen vid Copyright Info URL (webbadressen) som du angav i föregående steg känns tillräcklig kan du hoppa över avsnittet IPTC Creator (formuläret är till för att skydda dina copyrighträttigheter och för att underlätta för potentiella kunder att kontakta dig, men allt detta är förstås upp till dig). När du har matat in den information som känns nödvändig kan du gå till dialogrutans översta del och ge förinställningen ett namn i fältet Preset Name (själv valde jag My Copyright and Contact ). Klicka slutligen på knappen Create. Steg 15 När du nu visar menyn Metadata i dialogrutan Import Photos kan du se din nya metadatamall. Allt du behöver göra är att välja den. Resten går automatiskt. 10 Kapitel 1 Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom

12 Steg 16 Det är enkelt att skapa en metadatamall, men att ta bort en är en något knepigare procedur. Du behöver leta reda på den mapp som innehåller dina Lightroom-metadatamallar och dra mallen ifråga till papperskorgen. På en Windows Vista-dator är sökvägen följande: C:\Användare\användarnamn\ AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\ Metadata Presets. På en Mac ser den ut så här: Hem\Bibliotek\Application Support\Adobe\Lightroom\Metadata Presets. Här intill ser du strukturen på min egen dator. Men nu går vi till avsnittet Information to Apply. Steg 17 Fältet Keyword är ytterligare ett viktigt steg i proceduren för att upprätta ett effektivt arbetsflöde. Det du skriver in här kommer att bäddas in i fotona, och blir nyckelord som senare kan hjälpa dig att söka rätt på en viss typ av foton. När det gäller exempelvis bilderna på blommorna kan du klicka i fältet Keyword och skriva in lämpliga nyckelord, t.ex. blomma, vit bakgrund, kronblad, gerbera, studio (eller andra ord som kan vara behjälpliga för att beskriva). Kom ihåg att skriva ett komma mellan orden eller fraserna och att du använder ord som är giltiga för hela gruppen. Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom Kapitel 1 11

13 Steg 18 Nu ska vi se hur den stund du ägnade åt att skriva in nyckelord kan betala sig. Vi antar att en kund hör av sig nästa månad och behöver ett foto av en blomma. Tack vare att du var smart nog att skriva in nyckelord när du importerade bilderna kan du nu i stället för att desperat bläddra igenom tusentals foton i mapp efter mapp gå till panelen Keyword Tags i modulen Library och klicka på blomma, varpå samtliga foton med blommor omedelbart dyker upp (oavsett i vilka mappar eller samlingar de lagras). Klickar du på nyckelordet gerbera filtreras visningen till endast foton med gerberor. Om du bara vill se foton med gerberor mot en vit bakgrund lägger du till vit bakgrund som ett nyckelord en nivå under gerbera. Som du förstår kan det här vara oerhört användbart, och vi ska tala mer om nyckelord i nästa kapitel. Nu återvänder vi till dialogrutan Import Photos. Steg 19 Med hjälp av det sista alternativet i dialogrutan Import Photos kan du bestämma kvalitetsnivån på förhandsvisningen i Lightroom. Det här handlar om en avvägning mellan hastighet och kvalitet. För egen del vill jag att förhandsvisningen ska ske så snabbt som det bara är möjligt jag hatar att vänta så jag låter kryssrutan Render Standard-Sized Previews vara omarkerad. På det sättet kommer bilderna på momangen, och vill jag se en förhandsvisning med högre kvalitet behöver jag bara klicka på aktuell miniatyr för att den ska återges med högre kvalitet (det kan ta ett par sekunder). Men om du inte har något emot att vänta en stund kan du naturligtvis markera kryssrutan och samtidigt smutta lite på kaffet du har stående bredvid dig. 12 Kapitel 1 Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom

14 Steg 20 Innan du klickar på knappen Import är det en sak till jag vill nämna. Hittills har vi bara pratat om importering från ett minneskort, men vad kan man säga om importering av foton som redan finns i datorn? Du behöver bara följa samma steg som vi just har gått igenom, fast med ett undantag: på menyn File Handling väljer du i stället Import Photos at their Current Location, så att bilderna inte flyttas eller kopieras (de finns ju som sagt redan i datorn). Du kan då helt enkelt bara hantera dem i Lightroom. Med det här alternativet kan du inte heller ändra deras namn, men senare ska jag visa hur du kan ändra namn på foton som redan finns i datorn. I övrigt är det inga skillnader. Steg 21 Nu kan du äntligen klicka på knappen Import i dialogrutan Import Photos, och dina foton börjar sedan hämtas in. En förloppsindikator visas i programfönstrets övre vänstra hörn. Om du ändrar dig och vill avbryta processen behöver du bara klicka på krysset till höger om förloppsindikatorn. Krysset blir då rött, för att visa att importeringen har avbrutits. Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom Kapitel 1 13

15 Steg 22 När fotona har importerats visas de i vyn Grid i Library-modulen (se figuren). Som du kan se har bilderna fått nya namn (de heter inte längre _DSC0610 och liknande). Den lilla taggikonen i miniatyrernas nedre högra hörn indikerar att minst ett nyckelord har tilldelats till fotot. Vi gick igenom tjugo steg innan det blev dags att klicka på Importknappen, men i fortsättningen (när du har specificerat metadatamallen och filnamnsmallen etc.) kommer det bara att ta någon minut att klara av proceduren. Men tack vare denna minut kommer du att spara massor av tid och slippa ett och annat vansinnesutbrott. I slutet av det här kapitlet ska jag visa några importeringsinställningar som gör att det går ännu fortare. 14 Kapitel 1 Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom

C. Säkerhetskopiering

C. Säkerhetskopiering C. Säkerhetskopiering 1. Billig försäkring 50 2. Lämplig lagringsenhet 51 3. Säkerhetskopiera databasen 52 4. Säkerhetskopiera bilder och ljud 54 49 Det är dumt att inte säkerhetskopiera! Hårddisken är

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

03_MacOSXLeopard_62-83_svenska.indd 62 2008-08-10 13:20:59

03_MacOSXLeopard_62-83_svenska.indd 62 2008-08-10 13:20:59 03_MacOSXLeopard_62-83_svenska.indd 62 2008-08-10 13:20:59 Kapitel 3 Organisera ditt liv bättre Ordna dina kontakter, kalendrar och annat som du vill ha det Jag tror att många människor i första hand skaffar

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6

Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6 Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6 April 2015 Nyheter 1 Sammanfattning av nya funktioner Adobe Photoshop Lightroom CC/Adobe Photoshop Lightroom 6 Adobe Photoshop Lightroom CC/Lightroom

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar Säkerhetskopiering 4 Den dag man står där med en kraschad eller stulen hårddisk, ångrar man att man inte tagit en säkerhetskopia. På hårddisken finns oersättligt material som bilder och texter, e-post,

Läs mer

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiskt meddelande Juridiskt meddelande Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Resurser Aktivering och registrering............................................................................................

Läs mer

Manual för Sverigekassans hemsida

Manual för Sverigekassans hemsida Manual för Sverigekassans hemsida Manualen visar hur du bygger ditt eget kassaregister. Du får provbygga och testa hur mycket du vill. Om du blir nöjd med ditt kassaregister kan du beställa och få det

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf

Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf WordPress-skolan del 1 Loopia Blogg http://blogg.loopia.se/2011/02/01/wordpress-skolan-%e2%80%93-del-1/ Page 1 of 10 Kundzon ÅF-zon Webbmail Hem

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Trados Translator s Workbench + TagEditor på mindre än en (och en halv) timme

Trados Translator s Workbench + TagEditor på mindre än en (och en halv) timme Innehåll Trados Translator s Workbench + TagEditor på mindre än en (och en halv) timme Mats Linder (malinder@gmail.com) 19 juni 2007 Detta är en snabbkurs i användningen av Trados Translator s Workbench

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken utdataenhet du har. Med Adobe InDesign CS3 är det lätt att skriva

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer