Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX. Instruktionshäfte. Svenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX. Instruktionshäfte. Svenska"

Transkript

1 Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX Instruktionshäfte Svenska

2 INTRODUKTION INTRODUKTION Läs noga detta instruktionshäfte för att få ut mesta möjliga av din nya digitala kamera från CASIO, och förvara det sedan nära till hands för framtida referens. Urpackning Kontrollera att samtliga nedanstående föremål medföljer din kamera. Kontakta din handlare så snart som möjligt om något skulle saknas. Kamera Mjukt fodral Objektivskydd/ skyddshållare Objektivskyddet bör vara fäst på kamerans objektiv vid urpackningen. Minneskort (8MB CompactFlash-kort) Isatt i kameran vid inköpet. Speciell videokabel Alkaliska batterier (4 batterier av storlek AA) Nackrem CD-ROM Speciell USB kabel Datakommunikationskabel Grundreferens Bruksanvisning för medföljande programvara SW-2

3 INTRODUKTION SW-2 INTRODUKTION Innehåll Urpackning... SW-2 Innehåll... SW-3 Snabbreferens... SW-7 Förberedelser SW-7 Inspelning av en bild SW-8 Avspelning SW-9 Bildradering SW-10 Egenskaper... SW-12 Egenskaper för inspelning SW-13 Försiktighetsåtgärder... SW-15 Allmänna försiktighetsåtgärder SW-15 Bruksförhållanden SW-16 Fuktbildning SW-16 Angående kamerans bakgrundsbelysning... SW-17 SW-18 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Allmän översikt... SW-18 Framsida SW-18 Baksida SW-19 Sidan SW-20 Undersida SW-20 Objektiv... SW-21 Montering av ett omvandlingsobjektiv eller närbildsobjektiv SW-21 Användning av ett filter SW-23 Att observera angående objektivet SW-24 Indikatorer på skärmen... SW-25 Läget REC SW-25 Läget PLAY SW-26 Ändring av innehållet på skärmen SW-27 Indikatorfönster... SW-28 Att tyda driftslampan... SW-28 Driftslampa SW-28 Blixtlampa SW-29 Självutlösarlampa SW-29 Användning av medföljande tillbehör... SW-30 Användning av objektivskyddet SW-30 Fastsättning av nackremmen SW-30 Justering av nackremmens längd SW-31 Användning av det mjuka fodralet SW-31 Strömförsörjning... SW-32 Isättning av batterier SW-32 Att observera angående batterier SW-35 Indikator för svagt batteri SW-35 Drift med nätspänning SW-36 Att slå kameran på och av SW-37 Inställningar för strömbesparing SW-37 Minneskort... SW-39 Isättning av ett minneskort i kameran SW-39 Urtagning av ett minneskort i kameran SW-40 Formatering av ett minneskort SW-41 SW-3

4 INTRODUKTION Att observera angående minneskort SW-42 Angående IBM mikrostation SW-42 Menyskärmar... SW-44 Inställning av gällande datum och tid... SW-45 Inställning av datum och tid SW-45 Val av datumformat SW-46 Tidsstämpel SW-47 SW-48 GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING Inspelning av en enskild bild... SW-48 Skärmen i läget REC SW-50 Angående autofokus SW-50 Att observera vid inspelning SW-50 Bildinspelning med svaga batterier SW-51 Avläsning av kamerainriktning... SW-51 Granskning av den senast inspelade bilden... SW-52 Radering av en bild i läget REC SW-53 Användning av sökaren för inspelning... SW-53 Användning av zoom... SW-54 Användning av optisk zoom SW-54 Användning av digital zoom SW-55 Användning av blixten... SW-56 Indikatorer för blixtstatus SW-57 Justering av blixtens intensitet SW-57 Att observera vid användning av blixten SW-58 Val av fokusläge... SW-59 Användning av autofokus SW-59 Användning av närbildsläge SW-60 Användning av oändlighetsläge SW-61 Användning av manuell fokus SW-61 Användning av fokuslås SW-62 Specificering av fokusramens placering SW-63 Specificering av bildstorlek och bildkvalitet... SW-64 Användning av självutlösaren... SW-65 Exponeringskompensation... SW-66 SW-68 ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER Användning av kontinuerligt slutarläge... SW-68 Inspelning av porträtt... SW-69 Inspelning av landskap... SW-69 Inspelning av nattscener... SW-70 Omedelbar inställning med läget Best Shot... SW-71 Placering av scenbilder för läget Best Shot SW-73 Registrering av egna sceninställningar SW-73 Import av en scen från Best Shot Library på CD-ROM-skivan SW-74 Inspelning av en film... SW-76 Filminspelning i normalt läge SW-76 Filminspelning i förflutet läge SW-77 Inspelning av panoramabilder... SW-78 Specificering av exponeringsläge... SW-79 Program AE SW-79 Bländarprioritet AE SW-80 SW-4

5 INTRODUKTION Slutartidsprioritet AE SW-81 Manuell exponering SW-83 Snabbval av exponeringsläge SW-84 Val av mätningsläge... SW-85 Snabbval av mätningsläge SW-86 Inställning av känslighetsnivå... SW-86 Användning av filterfunktionen... SW-87 Val av vitbalans... SW-88 Manuell justering av vitbalans SW-88 Snabbval av vitbalans SW-89 Förstärkning av vissa färger... SW-90 Att slå rutmönstret på skärmen på och av... SW-91 Specificering av konturskärpa... SW-92 Specificering av färgmättnad... SW-92 Specificering av kontrast... SW-93 Lagring av okomprimerade bilder (läget TIFF)... SW-93 Specificering av grundinställningar vid strömpåslag... SW-94 Nollställning av kameran SW-95 Användning av kamerans genvägsfunktioner... SW-96 Ändring av inställningar på menyn FUNCTION i läget REC med genvägsknapparna SW-96 Att tilldela menyposter på FUNCTION i läget REC till genvägsknapparna SW-97 Direkttillgång till menyn FUNCTION i läget REC SW-99 SW-100 AVSPELNING Grundläggande avspelning... SW-100 Avspelning av en film... SW-101 Avspelning av en panoramabild... SW-102 Förstoring av avspelningsbilden... SW-103 Visning av en 9-bildsskärm... SW-104 Val av en specifik bild på 9-bildsskärmen SW-105 Visning av histogram SW-106 Användning av diabildsvisning... SW-107 Omformatering av en bild... SW-108 Klippning av en bild... SW-109 SW-110 RADERING AV BILDER Radering av den visade bilden... SW-110 Radering av valda bilder... SW-111 Radering av alla bilder i utvalda mappar... SW-112 Radering av alla oskyddade bilder... SW-113 SW-114 BILDHANTERING Mappar och filer... SW-114 Mappar SW-114 Filer SW-115 SW-5

6 INTRODUKTION Val av en mapp för avspelning... SW-116 Att skydda bilder mot radering... SW-116 Skydd av utvalda bilder SW-116 Att skydda och upphäva skydd av alla bilder i utvalda mappar SW-117 Att skydda och upphäva skydd för alla bilder SW-118 DPOF... SW-119 Att utföra DPOF inställningar för specifika bilder SW-119 Att utföra DPOF inställningar för specifika mappar SW-120 Att utföra DPOF inställningar för alla bilder på minneskortet SW-121 SW-122 ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR Ändring av skärmspråk... SW-122 Att slå bekräftelsepip på och av... SW-122 SW-123 ANSLUTNING TILL YTTRE UTRUSTNING Anslutning till en TV... SW-124 Val av videosignal SW-125 Anslutning av trådfjärrkontrollen till kameran... SW-126 Anslutning till en dator... SW-126 Anslutning via USB port (Windows, Macintosh) SW-127 Anslutning via en serieport SW-128 Användning av ett minneskort för att överföra bilddata... SW-129 Data på minneskortet SW-130 Protokollet DCF SW-130 Minneskortets filstruktur SW-131 Bildfiler understödda av kameran SW-132 Att observera vid användning av ett minneskort på en dator SW-133 Användning av HTML Card Browser... SW-134 Specificering av Card Browser typ SW-134 Att titta på innehållet i filerna Card Browser SW-136 Lagring av filerna Card Browser SW-139 SW-140 REFERENSER Kamerans menyer... SW-140 Läget REC SW-140 Läget PLAY SW-141 Lägesinställningar... SW-142 Inställningar för varje läge SW-142 Kombination av inspelningsläge + exponeringsläge SW-143 Felsökning... SW-144 Meddelanden SW-147 Tekniska data... SW-149 SW-6

7 Sätt i batterier. INTRODUKTION Snabbreferens Förberedelser 1 2 (sidan SW-32) Sätt i minneskortet. (sidan SW-39) Ställ in gällande datum och tid. 3 SW-7 (sidan SW-45)

8 REC INTRODUKTION Inspelning av en bild (sidan SW-48) 4 Kontrollera att autofokus ställt in skärpan ordentligt (driftslampan blir grön) och tryck in slutarknappen till fullo för att spela in bilden. 3 Rikta kameran mot motivet, sammanställ bilden på skärmen och tryck in slutarknappen ungefär halvvägs för att fokusera bilden. PLAY RESIZE / / MF OFF BEST SHOT MENU 1Ta av objektivskyddet från objektivet. Använd diopterratten för att justera bilden i sökaren till din synförmåga. (sidan SW-54) SET/ DISP SHIFT PREVIEW T W 2 Ställ strömbrytaren/ funktionsomkopplaren i läget REC. SW-8

9 REC PLAY INTRODUKTION Avspelning (sidan SW-100) 2 Använd [ ] (framåt) och [ ] (bakåt) för att på skärmen rulla genom de lagrade bilderna. 1 Ställ strömbrytaren/ funktionsomkopplaren i läget PLAY. RESIZE / / MF OFF BEST SHOT MENU T SET/ DISP SHIFT W PREVIEW SW-9

10 2 INTRODUKTION Bildradering (sidan SW-110) Använd [ ] (framåt) och [ ] (bakåt) för att rulla genom de lagrade bilderna och uppvisa bilden du vill radera. 1 Ställ strömbrytaren/ funktionsomkopplaren i läget PLAY. 5 Tryck på [ ] för att välja Yes och tryck sedan på SET/DISP. MENU SET/ DISP SHIFT PREVIEW RESIZE / / MF T W REC OFF PLAY BEST SHOT 3 Tryck på. 4 Försäkra dig om att den valda bilden är den bild du vill radera. Bildradering kan avbrytas med ett tryck på MENU. SW-10

11 CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster som uppstår vid bruk av detta instruktionshäfte. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för eventuella förluster eller krav från tredje man som uppstått vid bruk av QV-3500EX. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster orsakade av dataradering till följd av felfunktion, reparation eller batteribyte. Gör alltid en resevkopia av viktiga data på ett annat medium för att skydda mot förluster. Windows och Internet Explorer är registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation. Macintosh är ett registrerat varumärke tillhörande Apple Computer, Inc. CompactFlash TM och logotypen är registrerade varumärken tillhörande SanDisk Corporation. USB drivrutinen använder programvara från Phoenix Technologies Ltd. Copyright C 1997 för kompatibel programvara Phoenix Technologies Ltd. Med ensamrätt. IBM är ett registrerat varumärke tillhörande International Business Machines Corporation. Övriga företags-, produkt- och servicenamn som omnämns häri kan också vara varumärken eller servicemärken tillhörande respektive ägare. INTRODUKTION SW-11

12 INTRODUKTION Egenskaper 3,34 megabildpunkts CCD med hög upplösning 1,8 tums LCD-skärm i färg (HAST) med lågt blänk 12X zoom: 3X optisk zoom, 4X digital zoom Bildlagring med minneskort Stöder CompactFlash-kort (CF TYPE I/II) och IBM mikrostation. Digital Print Order Format (DPOF) Bilderna kan skrivas ut i önskad ordning vid användning av en skrivare kompatibel med systemet DPOF. DPOF kan också användas för att ange vilka bilder och antal som önskas när du anlitar ett professionellt tryckeri. Datalagring med DCF Datalagringsprotokollet DCF (Design rule for Camera File system) sörjer för bildkompatibilitet med skrivare och andra digitala kameror. Uttaget VIDEO OUT Anslut detta till en TV för att kunna titta på bilderna på en stor skärm. USB kompatibel Anslut till din dator för snabbt och enkelt utbyte av bilddata. Kortbläddrare ( Card Browser ) för HTML-filer Bilderna uppvisas i ett behändigt format på datorskärmen. Du kan titta på ett galleri över miniatyrbilder på din datorskärm. Programvara för bildhantering och bildbehandling QV-3500EX åtföljs av en CD-ROM-skiva försedd med praktiska programvaror. Photo Loader automatiserar uppladdningen av bilder till datorn, och Panorama Editor gör det möjligt att sammanfoga bilder till storslagna panoramascener. Andra medföljande programvaror är Internet Explorer (Web-bläddrare), Outlook Express (avsedd för e- post) och QuickTime (filmgranskare). Du kan även få en kopia av Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentationen i PDF-filerna på CD-ROM-skivan. SW-12

13 INTRODUKTION Egenskaper för inspelning Porträttläge Läget Best Shot sidan SW-69 sidan SW-71 Landskapsläge Filmläge sidan SW-69 sidan SW-76 Nattscensläge Panoramaläge sidan SW-70 sidan SW-78 SW-13

14 INTRODUKTION Histogram sidan SW-106 Fyra exponeringslägen Program AE, bländarprioritet AE, slutartidsprioritet AE, manuell exponering sidorna SW-79 till SW-84 Tre mätningslägen Multimönster, mittvägd, punkt sidorna SW-85 till SW-86 Fyra fokuslägen Autofokus, närbild, oändlighet, manuell sidorna SW-59 till SW-62 SW-14

15 INTRODUKTION Försiktighetsåtgärder Allmänna försiktighetsåtgärder Var noga med att observera följande viktiga föreskrifter vid bruk av QV-3500EX. All hänvisning till denna kamera och kameran i detta instruktionshäfte avser den digitala kameran QV-3500EX. Försök aldrig att ta bilder eller titta på den inbyggda skärmen när du kör ett motorfordon eller promenerar. Du riskerar att orsaka en olycka. Försök aldrig att öppna kamerans hölje eller utföra egna reparationer. Inre delar med högspänning medför risk för elstötar. Överlåt allt underhåll och reparation till en av CASIO auktoriserad serviceverkstad. Avfyra aldrig blixten mot en person som kör ett motorfordon. Detta förblindar föraren och skapar risk för olycka. Avfyra aldrig blixten alltför nära en persons ögon. Det skarpa ljuset från blixten kan orsaka ögonskador, speciellt hos småbarn. Vid användning av blixten ska kameran befinna sig minst en meter från motivets ögon. Håll kameran borta från vatten och andra vätskor och låt den inte utsättas för fukt. Fuktbildning i kameran skapar risk för brand och elstötar. Använd aldrig kameran utomhus när det regnar eller snöar, på stranden, ute på havet, i ett badrum el.dyl. Skulle vätska eller ett främmande föremål tränga in i kameran ska du omedelbart slå av strömmen, koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och kontakta din handlare eller närmaste CASIO serviceverkstad. Fortsatt användning av kameran i detta läge skapar risk för brand och elstötar. Slå omedelbart av strömmen och koppla bort nättillsatsen från vägguttaget om du märker att rök eller en underlig doft tränger ut ur kameran. Fortsatt användning av kameran i detta läge skapar risk för brand och elstötar. Kontrollera att rök ej längre tränger ut ur kameran och ta med den till närmaste CASIO serviceverkstad för reparation. Försök aldrig att reparera kameran på egen hand. Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och rengör dess kontakt minst en gång om året. Damm och smuts som samlas på stiften skapar risk för brand. Skulle höljet bli repat p.g.a. att kameran tappats eller utsatts för ovarsam behandling ska du omedelbart slå av strömmen, koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och kontakta närmaste CASIO serviceverkstad. Använd aldrig kameran ombord ett flygplan eller på andra ställen där användning av sådana produkter är förbjuden. Detta kan orsaka en olycka. Skador och fel på kameran kan leda till att bilddatan i dess minne förvanskas eller raderas. Förvara alltid reservkopior av dina favoritbilder genom att överföra dem till en dator. SW-15

16 INTRODUKTION Öppna aldrig batterifacklocket eller koppla bort nättillsatsen från kameran eller vägguttaget under pågående inspelning. Detta omöjliggör inte bara lagring av den nuvarande bilden utan kan även förvanska bilddatan som redan lagrats i kamerans minne. Bruksförhållanden Denna kamera är utformad för användning vid en omgivande temperatur på 0 C till 40 C. Kameran får ej användas eller förvaras på följande ställen. Ställen som utsätts för solsken Ställen som utsätts för fukt eller damm Nära en luftkonditioneringsapparat, ett element eller annat som avger värme eller kyla Inuti ett fordon, speciellt ett som står parkerat i solen På ställen som kan utsättas för kraftiga vibrationer Fuktbildning Det föreligger risk för att det samlas fukt i de yttre eller inre delarna när du kommer in från en kall dag utomhus eller på annat sätt utsätter kameran för en häftig temperaturväxling. Fukt i kameran kan orsaka problem, så du bör försöka undvika dessa slags situationer. För att förhindra fuktbildning kan du placera kameran i en plastpåse innan den flyttas till ett ställe som är betydligt varmare eller kallare än den nuvarande. Lämna den kvar i plastpåsen en stund tills luften inuti antagit samma temperatur som omgivningen. Om det ändå samlas fukt i kameran ska du ta ur batterierna och låta batterifacklocket stå öppet i ett par timmar. SW-16

17 Angående kamerans bakgrundsbelysning... Kamerans LCD-skärm lyses upp bakifrån av en lysrörslampa. Normal livslängd för lysrörslampan är cirka sex år om kameran används runt två timmar om dagen. Ta med kameran till din handlare eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad för att få lampan utbytt om LCDskärmen ter sig ovanligt mörk. Det avkrävs en viss avgift för bytet. Vid kallt väder kan det ta längre tid än vanligt för lampan att tändas, eller så kan det uppträda rödaktiga streck på bilden. Detta tyder dock inte på fel, utan bilden bör normaliseras när kameran tas till ett varmare ställe. INTRODUKTION SW-17

18 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Detta avsnitt innehåller viktig information du bör känna till innan kameran tas i bruk. Allmän översikt Följande illustrationer anger namnen på varje del, knapp och reglage på kameran. Framsida Självutlösarlampa (Sidan SW-29) Indikatorfönster (Sidan SW-28) Strömbrytare/ funktionsomkopplare (Sidorna SW-37, 48) Sökare (Sidan SW-53) Slutarknapp (Sidan SW-48) Blixt (Sidan SW-56) Uttagslock (Sidan SW-20) Exponeringssensor (Sidan SW-58) Objektiv (Sidan SW-21) SW-18

19 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Baksida Blixtlampa (Sidan SW-29) Fokus/omformateringsknapp / /MF RESIZE (Sidorna SW-59, 108) Blixt/mappknapp ( ) (Sidorna SW-56, 116) Knappen BEST SHOT (Sidan SW-71) Driftslampa (Sidan SW-28) MENU RESIZE / / MF REC OFF PLAY BEST SHOT Självutlösare/ raderingsknapp ( ) (Sidorna SW-65, 110) Menyknapp MENU (Sidan SW-44) [] [] [] [] SET/ DISP SHIFT PREVIEW T W Zoomreglage Förstoring/ Niobildsknapp (Sidorna SW-54, 103, 104) Knappen SET/DISP (Sidorna SW-27, 44) Knappen SHIFT (Sidorna SW-26, 96) Bildskärm (Sidan SW-25) Knappen PREVIEW (Sidan SW-52) SW-19

20 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Sidan Uttaget DIGITAL (Sidan SW-123) Diopterratt (Sidan SW-54) Undersida Skruvhål för stativ Batterifacklås (Sidan SW-32) Uttaget USB (Sidan SW-123) LOCK OPEN Likströmsingång DC IN 6V (Sidan SW-36) Uttaget VIDEO OUT (Sidan SW-123) Batterifacklock (Sidan SW-32) Att öppna uttagspanelens lock Lock för minneskortöppning (Sidan SW-39) SW-20

21 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Objektiv Det förekommer gängar i kamerans objektiv som medger anslutning av en separat tillgänglig adapter för omvandlingsobjektiv (LU-35A). Efter anslutning av denna adapter går det att använda ett av de rekommenderade omvandlingsobjektiven, det rekommenderade närbildsobjektivet eller separat inköpta filter. Montering av ett omvandlingsobjektiv eller närbildsobjektiv Montering av ett omvandlingsobjektiv förlänger brännvidden för förbättrade telefotobilder eller förkortar brännvidden för en bredare synvinkel. Montering av närbildsobjektivet ger skarpare närbilder. Teleomvandlingsobjektiv TC-DC58 från Canon Inc. Brännvidd: Den digitala kamerans brännvidd x 1,5 VIKTIGT! Omvandlingsobjektiv och närbildsobjektiv från Canon Inc. förtecknade nedan rekommenderas för bruk med denna kamera. Dessa objektiv är kanske inte tillgängliga i vissa länder. Teleomvandlingsobjektiv (TC-DC58) Adapter för omvandlingsobjektiv (LU-35A) Vidvinkelomvandlingsobjektiv WC-DC58 från Canon Inc. Brännvidd: Den digitala kamerans brännvidd x 0,8 Vidvinkelomvandlingsobjektiv (WC-DC58) Adapter för omvandlingsobjektiv (LU-35A) SW-21

22 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN 58 mm närbildsobjektiv 250D från Canon Inc. Brännvidd: 5 cm till 14 cm i närbildsläget från ytan på närbildsobjektivet till motivet (när zoomen står på maximal vidvinkel); 7 cm till 14 cm i övriga lägen Närbildsobjektiv (250D) Adapter för omvandlingsobjektiv (LU-35A) VIKTIGT! Var noga med att använda adaptern för omvandlingsobjektiv (LU-35A) när ett omvandlingsobjektiv eller närbildsobjektiv på 58 mm ska monteras. I annat fall kan objektivet komma i beröring med omvandlingsobjektivet eller närbildsobjektivet när det sträcks ut, vilket kan resultera i fel. Använd alltid skärmen för att sammanställa bilden när ett omvandlingsobjektiv eller närbildsobjektiv är monterat på kameran. Bilden i sökaren ändras inte av objektivet som används. Blixten kan inte användas när ett omvandlingsobjektiv eller närbildsobjektiv på 58 mm används. Inställning av kameran på vidvinkel när teleomvandlingsobjektivet är monterat skapar skuggor runt bildens perferi p.g.a. att ljuset blockeras av objektivets ram. Ställ alltid kameran på telefoto när teleomvandlingsobjektivet ska användas. Effekterna av kamerarörelser förstärks när teleomvandlingsobjektivet används. Vid användning av ett omvandlingsobjektiv bör du installera den medföljande dynan och montera kameran på ett stativ för att stabilisera den. Beroende på vissa egenskaper hos vidvinkelomvandlingsobjektivet kan det märkas smärre förvrängningar på bilder som spelats in med detta. SW-22

23 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Tänk även på att skjuta zoomreglaget mot W så långt det går när vidvinkelomvandlingsobjektivet ska användas. Vid användning av närbildsobjektivet bör fokusläget alltid ställas på (närbildsläget) (sidan SW-59). Korrekt fokusering av närbilder är inte möjlig i något annat fokusläge. Användning av ett filter Det går att använda separat inköpta filter på 58 mm med denna kamera. VIKTIGT! Var noga med att använda adaptern för omvandlingsobjektiv (LU-35A) när ett filter ska användas. I annat fall kan objektivet komma i beröring med filtret när det sträcks ut, vilket kan resultera i fel. Utformningen av vissa filter kan orsaka skuggor runt bildens periferi. Autofokus och blixten framställer kanske inte önskade resultat när ett filter är monterat på objektivet. Filter framställer inte exakt samma resultat med denna kamera som med filmbaserade kameror. Använd inte flera filter samtidigt. Användning av blixten när en separat inköpt objektivhuv är monterad framställer kanske inte önskade resultat. SW-23

24 Att observera angående objektivet Fingeravtryck, damm och smuts på objektivet kan störa inspelningen. Vidrör aldrig objektivet med fingrarna. Använd en blåsborste för att blåsa bort damm och torka sedan av objektivet med en mjuk linsduk. Objektivet på denna kamera skjuts ut ur stommen när strömmen slås på och dras in när strömmen slås av. Akta dig för att utsätta objektivet för slag och stötar, och lägg aldrig ner kameran med objektivet vänt nedåt. Glöm inte heller att ta av objektivskyddet innan kameran slås på. Om du ställer POWER/Funktionsväljaren på REC när objektivskyddet är påsatt, visas meddelandet LENS CAP! på skärmen och strömmen slås av automatiskt. Ta av objektivskyddet och försök på nytt om detta inträffar. Ta aldrig ur kamerans batterier eller koppla bort dess nättillsats när objektivet är utdraget. Objektivet förblir därmed utdraget och kan utsättas för skador. ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN SW-24

25 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Indikatorer på skärmen De följande beskriver de olika indikatorer och markeringar som kan dyka upp på kamerans skärm. Läget REC Indikator för blixtläge Ingen Auto Blixt av Blixt på Reducering av röda ögon Blixtindkatorn anger att blixten kommer att avfyras (när autoblixt har valts). Bländarvärde Slutartidsvärde Ett olämpligt bländarvärde eller slutartid gör att värdet på motsvarande skärm blir gult. Indikator för fokusläge Ingen Autofokus Närbild Oändlighet Manuell fokus Punktmätarindikator Kameraskakningsindikator Batterikapacitet Autofokusram Fokusering avslutad: Grön Fokusering misslyckad: Röd Varning för uteblivet minneskort Självutlösare 10 SEC, 2 SEC Indikator för inspelningsläge Normal Zoomfaktor Porträtt Landskap Nattscen Minneskapacitet Best Shot (återstående antal bilder Film som kan lagras) Film (förfluten) Panorama EV-värde Bildstorlek 2048 x 1536 bildpunkter 1024 x 768 bildpunkter Bildkvalitet FINE, NORMAL, ECONOMY, TIFF IBildinformation Filminspelning: inspelningstid (sekunder) Panorama: antal bilder (P1 till P10) Kontinuerligt läge: lägesindikator ( ) Datum och tid Denna information visas i en eller två sekunder och försvinner sedan. SW-25

26 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Skärmen när SHIFT hålls intryckt Läget PLAY SHIFT PREVIEW Bildskyddsindikator Mappnamn Filnummer Indikator för mätningsläge (multi) (mittvägd) (punkt) Knappen SHIFT Bildstorlek Bildkvalitet Batterikapacitet Datum och tid Indikator för exponeringsläge (program AE) (bländarprioritet AE) (slutartidsprioritet AE) (manuell) Vitbalans (auto) (dagsljus) (skugga) (volfram) (lysrörslampa) (manuell) SW-26

27 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Skärmen när SET/DISP trycks in Ändring av innehållet på skärmen Vart tryck på knappen SET/DISP ändrar innehållet på skärmen i nedanstående ordning. SET/DISP Läget REC Vitbalans Knappen SET/DISP Indikator för blixläge SET/DISP Skärmindikatorer på (sidan SW-25) SET/DISP Skärmindikatorer av SET/DISP Skärmen av Mappnamn och filnummer Indikator för mätarläge Indikator för exponeringsläge Indikator för inspelningsläge Bländarväde VIKTIGT! Indikatorerna ovan visas kanske inte när du tittar på bilder som spelats in med en annan digital kameramodell. Slutartidsvärde Läget PLAY Skärmindikatorer på (sidan SW-26) SET/DISP Detaljer för läget PLAY på (sidan SW-27) SET/DISP SET/DISP Histogramvisning på (sidan SW-106) SET/DISP Skärmindikatorer av VIKTIGT! Histogram visas inte för filmbilder (sidan SW-101). SW-27

28 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Indikatorfönster Indikatorfönstret på kamerans ovansida visar också kamerans olika statusindikatorer under bildinspelning. Indikatorfönstret är praktiskt att använda vid tillfällen då skärmen är avslagen. Driftslampa Att tyda driftslampan Driftslampan visar kamerans nuvarande status såsom beskrivs nedan. MENU Läget REC Lampfärg Blinkar Driftslampa Grön En av följande operationer pågår: start, lagring (flera bilder), beredskap för filminspelning (PAST). Indikator för manuellt läge Oändlighetsindikator Batterikapacitet Indikator för närbildsläge Kameran är redo för inspelning när lampan är släckt. Indikator för avslagen blixt Indikator för påslagen blixt Indikator för reducering av röda ögon nummer Tidsinställning för självutlösare Återstående antal bilder/ Bildnummer Slutarknapp nedtryckt halvvägs Lampfärg Grön På Autofokusering avslutad. Blinkar Autofokusering misslyckad. SW-28

29 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Blixtlampa Blixtlampan tänds eller blinkar under inspelning såsom beskrivs nedan. MENU Blixtlampa Självutlösarlampa Självutlösarlampan blinkar medan självutlösaren håller på med nedräkning innan slutaren frigörs. Självutlösarlampa Läget REC Lampfärg Bärnstensfärgad Blinkar Blixten håller på att laddas. Slutarknapp nedtryckt halvvägs Lampfärg På Bärnstensfärgad Redo att avfyras. När driftslampan och blixlampan blinkar samtidigt dyker det upp ett felmeddelande på skärmen, oavsett om skärmen är påslagen eller ej. SW-29

30 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Användning av medföljande tillbehör Användning av objektivskyddet Låt alltid objektivskyddet sitta kvar på objektivet när kameran inte används. Fastsättning av nackremmen Sätt fast remmen såsom visas på bilden nedan. Stor ögla Liten ögla Nackremsring Triangelring Triangelring Objektivskyddshållare Fäst objektivskyddets hållare på ringen. Detta förhindrar oavsiktlig förlust av objektivskyddet. VIKTIGT! Se till att slå av strömmen och låta objektivet dras in i kamerastommen innan objektivskyddet sätts på. Slå aldrig på kameran när objektivskyddet sitter på objektivet. SW-30

31 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Justering av nackremmens längd Använd spännet för att justera nackremmens längd. Användning av det mjuka fodralet Förvara alltid kameran i dess mjuka fodral när den inte används. Skärmen vänd nedåt Spänne VIKTIGT! Häng alltid remmen runt nacken när kameran används så att du inte riskerar att tappa den. Den medföljande nackremmen är endast avsedd för denna kamera. Använd den inte för några andra syften. Sväng inte kameran genom att hålla den i nackremmen. Kameran kan utsättas för slag och stötar om du hänger den runt nacken. Den kan också fastna i en dörr eller liknande och orsaka personskador. Håll kameran utom räckhåll för småbarn, speciellt när nackremmen är fastsatt. Nackremmen kan tvinnas runt halsen på ett litet barn och utgöra en kvävningsfara. ANM. Du kan hänga det mjuka fodralet i nackremmen när kameran används. VIKTIGT! Placera aldrig något annat föremål än denna kamera i det mjuka fodralet. Nackrem SW-31

32 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Strömförsörjning Kameran kan strömförsörjas på två olika sätt med antingen batterier av storlek AA eller från ett vägguttag via en nättillsats. En uppsättning alkaliska batterier av storlek AA medföljer kameran. De övriga tillbehören nedan måste införskaffas separat. Batterier Fyra alkaliska batterier av storlek AA: LR6 Fyra litiumbatterier av storlek AA: FR6 Fyra laddningsbara nickel-metallhydridbatterier av storlek AA: NP-H3 Nätspänning Nättillsats: AD-C620 Nättillsats/laddare: BC-3HA Isättning av batterier Kontrollera att kameran är avslagen före isättning eller byte av batterier. 1. Skjut batterifacklockets lås på kameran undersida mot kamerans baksida (1) för att frigöra locket Tryck ned på batterifacklocket, skjut det mot kamerans sida för att frigöra det och skjut sedan uppåt för att öppna locket (2). 3. Sätt i batterierna med deras plus- (+) och minuspoler ( ) vända såsom visas på bilden. 4. Stäng batterifacklocket och skjut det mot mitten av kameran för att fästa det på plats (1). 5. Skjut sedan batterifacklockets lås mot kamerans framsida för att låsa locket (2). VIKTIGT! Använd aldrig manganbatterier. Använd endast de batterityper som anges i detta instruktionshäfte. 1 2 SW-32

33 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Batteriernas livslängd Riktvärdena för batteriernas livslängd som anges nedan avser tiden det tar innan strömmen slås av automatiskt p.g.a. svaga batterier vid normal temperatur (25 C). Värdena utgör ingen garanti för att batterierna faktiskt fungerar under den angivna tiden. Låga temperaturer och långa perioder av användning förbrukar batterierna snabbare. Typ av operation Kontinuerlig avspelning Kontinuerlig inspelning Alkaliska batterier av storlek AA LR6 145 minuter 35 minuter (210 bilder) Litiumbatterier av storlek AA FR6 270 minuter 150 minuter (900 bilder) Ni-MH-batterier av storlek AA NP-H3 170 minuter 110 minuter (660 bilder) Värdena ovan bör endast betraktas som ungefärliga. Riktlinjerna ovan är baserade på följande batterityper: Alkaliska: MX1500 (AA) DURACELL ULTRA Litium: Energizer * Livslängden kan variera beroende på fabrikat. Värdena är baserade på kontinuerlig inspelning vid följande förhållanden. Blixten avslagen Ett skifte av zoomreglaget mellan läget T (telefoto) och W (vidvinkel) Inspelning av en bild per minut med förhållandena ovan reducerar livslängden till cirka en sjättedel av den ovan angivna. Batteriernas livslängd påverkas också i hög grad av hur flitigt du använder blixt, zoom och andra funktioner och hur länge du lämnar strömmen påslagen. Tips för längre batterilivslängd Använd knappen för att slå av blixten när den inte behövs. Det går även att använda inställningarna för strömbesparing (på sidan SW-37) för att förhindra onödig urladdning av batterierna om du glömmer att slå av strömmen. Livslängd för alkaliska batterier Den faktiska livslängden för alkaliska batterier påverkas av ett flertal faktorer, t.ex. batteriets fabrikat, tidslängden batterierna legat i lager innan de tas i bruk, temperaturen vid inspelning och förhållanden vid tillfället. Rent generellt rekommenderar vi användning av litiumbatterier och Ni-MHbatterier då dessa har längre livslängd än alkaliska batterier. SW-33

QV-2400UX / QV-2900UX

QV-2400UX / QV-2900UX Digital kamera med LCD-skärm QV-2400UX / QV-2900UX Instruktionshäfte Alla exempel på tillvägagångssätt i detta instruktionshäfte är baserade på modellen QV-2400UX. Samma tillvägagångssätt gäller även QV-2900UX,

Läs mer

Digital kamera med LCD-skärm. QV-3000EX/Ir. Instruktionshäfte. Svenska

Digital kamera med LCD-skärm. QV-3000EX/Ir. Instruktionshäfte. Svenska Digital kamera med LCD-skärm QV-3000EX/Ir Instruktionshäfte Svenska SNABBREFERENS Detta avsnitt ger en allmän överblick över generella driftsprocedurer. 1 Isättning av batterier (sidan SW-38) 2 3 2 1 1

Läs mer

Digital kamera med LCD-skärm QV-8000SX. Instruktionshäfte. Svenska

Digital kamera med LCD-skärm QV-8000SX. Instruktionshäfte. Svenska Digital kamera med LCD-skärm QV-8000SX Instruktionshäfte Svenska SNABBREFERENS Detta avsnitt ger en allmän överblick över generella driftsprocedurer. LOCK 1 Isättning av batterier (sidan SW-38) Inställning

Läs mer

GV-10. Digital kamera. Instruktionshäfte

GV-10. Digital kamera. Instruktionshäfte Digital kamera GV-10 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna kompakta digitala kamera från CASIO med inbyggd färgmonitor som kan användas för både inspelning och avspelning av bilder. Läs noga

Läs mer

QV-R40. Digital kamera. Instruktionshäfte B K864PCM1DKX

QV-R40. Digital kamera. Instruktionshäfte B K864PCM1DKX Digital kamera QV-R40 Instruktionshäfte SW Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk, och förvara instruktionshäftet

Läs mer

EX-Z110 Instruktionshäfte

EX-Z110 Instruktionshäfte Sw Digital kamera EX-Z110 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

EX-Z500 Instruktionshäfte

EX-Z500 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z500 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

EX-Z600 Instruktionshäfte

EX-Z600 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z600 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

EX-Z4 Instruktionshäfte

EX-Z4 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z4 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

EX-P505 Instruktionshäfte

EX-P505 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-P505 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

EX-S100 Instruktionshäfte

EX-S100 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-S100 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Digital kamera EX-S1/EX-M1 Instruktionshäfte

Digital kamera EX-S1/EX-M1 Instruktionshäfte Digital kamera EX-S1/EX-M1 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga anvisningarna i detta instruktionshäfte innan kameran tas i bruk, och förvara det sedan nära till

Läs mer

EX-S600 Instruktionshäfte

EX-S600 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-S600 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

EX-Z850 Instruktionshäfte

EX-Z850 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z850 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Din manual CASIO EXILIM EX-Z70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536695

Din manual CASIO EXILIM EX-Z70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536695 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CASIO EXILIM EX-Z70. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EX-Z70 Instruktionshäfte

EX-Z70 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z70 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

QV-2300UX / QV-2800UX

QV-2300UX / QV-2800UX Digital kamera med LCD-skärm QV-2300UX / QV-2800UX Instruktionshäfte Alla exempel på tillvägagångssätt i detta instruktionshäfte är baserade på modellen QV-2300UX. Samma tillvägagångssätt gäller även QV-2800UX,

Läs mer

EX-P700 Instruktionshäfte

EX-P700 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-P700 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

EX-Z1000 Instruktionshäfte

EX-Z1000 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1000 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Sw Digitalkamera Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Din manual CASIO EXILIM EX-Z1000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2725699

Din manual CASIO EXILIM EX-Z1000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2725699 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CASIO EXILIM EX-Z1000. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EX-S770D Instruktionshäfte

EX-S770D Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-S770D Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM EF-S60mm f/2.8 MACRO USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S60mm f/2,8 MACRO USM är ett makroobjektiv som går att använda för såväl vanlig fotografering som för

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

EF16-35mm f/2.8l II USM

EF16-35mm f/2.8l II USM EF16-35mm f/2.8l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF16-35mm f/2,8l II USM är ett ultravidvinkel-zoomobjektiv med högra prestanda för Canons EOS-kameror.

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte Travel Phrase Guide Instruktionshäfte Sw Rätten till ändring av innehållet i detta dokument förbehålles utan föregående meddelande. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster

Läs mer

QV-R62. Digital kamera. Instruktionshäfte K813PCM1DKX

QV-R62. Digital kamera. Instruktionshäfte K813PCM1DKX Digital kamera QV-R62 Instruktionshäfte SW Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

EX-S880 Instruktionshäfte

EX-S880 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-S880 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera K1136PCM1DMX

Bruksanvisning. Digitalkamera K1136PCM1DMX Digitalkamera SW Bruksanvisning K1136PCM1DMX Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Din manual CASIO EXILIM EX-Z70

Din manual CASIO EXILIM EX-Z70 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CASIO EXILIM EX-Z70. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148 Användarmanual Klocka med dold videokamera 14-148 Information Grattis till köpet av Kul Tekniks klocka 14-148. Det är nästan omöjligt att tänka sig att denna analoga retroklocka också innehåller avancerad

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera K1124PCM2DMX

Bruksanvisning. Digitalkamera K1124PCM2DMX Digitalkamera SW Bruksanvisning K1124PCM2DMX Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Din manual CASIO QV-8000SX

Din manual CASIO QV-8000SX Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CASIO QV-8000SX. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera SW Bruksanvisning Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera K1190PCM2DMX

Bruksanvisning. Digitalkamera K1190PCM2DMX Digitalkamera SW Bruksanvisning K1190PCM2DMX Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

EX-Z65 Instruktionshäfte

EX-Z65 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z65 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Bruksanvisning Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

RUBY XL HD Handkamera. Användarmanual

RUBY XL HD Handkamera. Användarmanual RUBY XL HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Maj, 2013 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

BRUKSANVISNING LK50-SW-1

BRUKSANVISNING LK50-SW-1 BRUKSANVISNING P LK50-SW-1 474A-SW-002A Välkommen... Till den glada familjen av nöjda ägare av ett elektroniskt musikinstrument från CASIO! Läs noga denna bruksanvisning för att kunna utnyttja klaviaturens

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning EF50mm f/1.2l USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF50mm f/1,2l USM är ett normalobjektiv med höga prestanda och stor bländare för EOS-kameror som är utrustat

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera K1134PCM1DMX

Bruksanvisning. Digitalkamera K1134PCM1DMX Digitalkamera SW Bruksanvisning K1134PCM1DMX Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning EF24mm f/1.4l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24mm f/1,4l II USM är ett vidvinkelobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror. "USM" står för Ultrasonic

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Bruksanvisning Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Din manual CASIO EXILIM EX-Z1000

Din manual CASIO EXILIM EX-Z1000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CASIO EXILIM EX-Z1000. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

EX-Z12 Instruktionshäfte

EX-Z12 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z12 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer