Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX. Instruktionshäfte. Svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX. Instruktionshäfte. Svenska"

Transkript

1 Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX Instruktionshäfte Svenska

2 INTRODUKTION INTRODUKTION Läs noga detta instruktionshäfte för att få ut mesta möjliga av din nya digitala kamera från CASIO, och förvara det sedan nära till hands för framtida referens. Urpackning Kontrollera att samtliga nedanstående föremål medföljer din kamera. Kontakta din handlare så snart som möjligt om något skulle saknas. Kamera Mjukt fodral Objektivskydd/ skyddshållare Objektivskyddet bör vara fäst på kamerans objektiv vid urpackningen. Minneskort (8MB CompactFlash-kort) Isatt i kameran vid inköpet. Speciell videokabel Alkaliska batterier (4 batterier av storlek AA) Nackrem CD-ROM Speciell USB kabel Datakommunikationskabel Grundreferens Bruksanvisning för medföljande programvara SW-2

3 INTRODUKTION SW-2 INTRODUKTION Innehåll Urpackning... SW-2 Innehåll... SW-3 Snabbreferens... SW-7 Förberedelser SW-7 Inspelning av en bild SW-8 Avspelning SW-9 Bildradering SW-10 Egenskaper... SW-12 Egenskaper för inspelning SW-13 Försiktighetsåtgärder... SW-15 Allmänna försiktighetsåtgärder SW-15 Bruksförhållanden SW-16 Fuktbildning SW-16 Angående kamerans bakgrundsbelysning... SW-17 SW-18 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Allmän översikt... SW-18 Framsida SW-18 Baksida SW-19 Sidan SW-20 Undersida SW-20 Objektiv... SW-21 Montering av ett omvandlingsobjektiv eller närbildsobjektiv SW-21 Användning av ett filter SW-23 Att observera angående objektivet SW-24 Indikatorer på skärmen... SW-25 Läget REC SW-25 Läget PLAY SW-26 Ändring av innehållet på skärmen SW-27 Indikatorfönster... SW-28 Att tyda driftslampan... SW-28 Driftslampa SW-28 Blixtlampa SW-29 Självutlösarlampa SW-29 Användning av medföljande tillbehör... SW-30 Användning av objektivskyddet SW-30 Fastsättning av nackremmen SW-30 Justering av nackremmens längd SW-31 Användning av det mjuka fodralet SW-31 Strömförsörjning... SW-32 Isättning av batterier SW-32 Att observera angående batterier SW-35 Indikator för svagt batteri SW-35 Drift med nätspänning SW-36 Att slå kameran på och av SW-37 Inställningar för strömbesparing SW-37 Minneskort... SW-39 Isättning av ett minneskort i kameran SW-39 Urtagning av ett minneskort i kameran SW-40 Formatering av ett minneskort SW-41 SW-3

4 INTRODUKTION Att observera angående minneskort SW-42 Angående IBM mikrostation SW-42 Menyskärmar... SW-44 Inställning av gällande datum och tid... SW-45 Inställning av datum och tid SW-45 Val av datumformat SW-46 Tidsstämpel SW-47 SW-48 GRUNDLÄGGANDE BILDINSPELNING Inspelning av en enskild bild... SW-48 Skärmen i läget REC SW-50 Angående autofokus SW-50 Att observera vid inspelning SW-50 Bildinspelning med svaga batterier SW-51 Avläsning av kamerainriktning... SW-51 Granskning av den senast inspelade bilden... SW-52 Radering av en bild i läget REC SW-53 Användning av sökaren för inspelning... SW-53 Användning av zoom... SW-54 Användning av optisk zoom SW-54 Användning av digital zoom SW-55 Användning av blixten... SW-56 Indikatorer för blixtstatus SW-57 Justering av blixtens intensitet SW-57 Att observera vid användning av blixten SW-58 Val av fokusläge... SW-59 Användning av autofokus SW-59 Användning av närbildsläge SW-60 Användning av oändlighetsläge SW-61 Användning av manuell fokus SW-61 Användning av fokuslås SW-62 Specificering av fokusramens placering SW-63 Specificering av bildstorlek och bildkvalitet... SW-64 Användning av självutlösaren... SW-65 Exponeringskompensation... SW-66 SW-68 ÖVRIGA INSPELNINGSFUNKTIONER Användning av kontinuerligt slutarläge... SW-68 Inspelning av porträtt... SW-69 Inspelning av landskap... SW-69 Inspelning av nattscener... SW-70 Omedelbar inställning med läget Best Shot... SW-71 Placering av scenbilder för läget Best Shot SW-73 Registrering av egna sceninställningar SW-73 Import av en scen från Best Shot Library på CD-ROM-skivan SW-74 Inspelning av en film... SW-76 Filminspelning i normalt läge SW-76 Filminspelning i förflutet läge SW-77 Inspelning av panoramabilder... SW-78 Specificering av exponeringsläge... SW-79 Program AE SW-79 Bländarprioritet AE SW-80 SW-4

5 INTRODUKTION Slutartidsprioritet AE SW-81 Manuell exponering SW-83 Snabbval av exponeringsläge SW-84 Val av mätningsläge... SW-85 Snabbval av mätningsläge SW-86 Inställning av känslighetsnivå... SW-86 Användning av filterfunktionen... SW-87 Val av vitbalans... SW-88 Manuell justering av vitbalans SW-88 Snabbval av vitbalans SW-89 Förstärkning av vissa färger... SW-90 Att slå rutmönstret på skärmen på och av... SW-91 Specificering av konturskärpa... SW-92 Specificering av färgmättnad... SW-92 Specificering av kontrast... SW-93 Lagring av okomprimerade bilder (läget TIFF)... SW-93 Specificering av grundinställningar vid strömpåslag... SW-94 Nollställning av kameran SW-95 Användning av kamerans genvägsfunktioner... SW-96 Ändring av inställningar på menyn FUNCTION i läget REC med genvägsknapparna SW-96 Att tilldela menyposter på FUNCTION i läget REC till genvägsknapparna SW-97 Direkttillgång till menyn FUNCTION i läget REC SW-99 SW-100 AVSPELNING Grundläggande avspelning... SW-100 Avspelning av en film... SW-101 Avspelning av en panoramabild... SW-102 Förstoring av avspelningsbilden... SW-103 Visning av en 9-bildsskärm... SW-104 Val av en specifik bild på 9-bildsskärmen SW-105 Visning av histogram SW-106 Användning av diabildsvisning... SW-107 Omformatering av en bild... SW-108 Klippning av en bild... SW-109 SW-110 RADERING AV BILDER Radering av den visade bilden... SW-110 Radering av valda bilder... SW-111 Radering av alla bilder i utvalda mappar... SW-112 Radering av alla oskyddade bilder... SW-113 SW-114 BILDHANTERING Mappar och filer... SW-114 Mappar SW-114 Filer SW-115 SW-5

6 INTRODUKTION Val av en mapp för avspelning... SW-116 Att skydda bilder mot radering... SW-116 Skydd av utvalda bilder SW-116 Att skydda och upphäva skydd av alla bilder i utvalda mappar SW-117 Att skydda och upphäva skydd för alla bilder SW-118 DPOF... SW-119 Att utföra DPOF inställningar för specifika bilder SW-119 Att utföra DPOF inställningar för specifika mappar SW-120 Att utföra DPOF inställningar för alla bilder på minneskortet SW-121 SW-122 ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR Ändring av skärmspråk... SW-122 Att slå bekräftelsepip på och av... SW-122 SW-123 ANSLUTNING TILL YTTRE UTRUSTNING Anslutning till en TV... SW-124 Val av videosignal SW-125 Anslutning av trådfjärrkontrollen till kameran... SW-126 Anslutning till en dator... SW-126 Anslutning via USB port (Windows, Macintosh) SW-127 Anslutning via en serieport SW-128 Användning av ett minneskort för att överföra bilddata... SW-129 Data på minneskortet SW-130 Protokollet DCF SW-130 Minneskortets filstruktur SW-131 Bildfiler understödda av kameran SW-132 Att observera vid användning av ett minneskort på en dator SW-133 Användning av HTML Card Browser... SW-134 Specificering av Card Browser typ SW-134 Att titta på innehållet i filerna Card Browser SW-136 Lagring av filerna Card Browser SW-139 SW-140 REFERENSER Kamerans menyer... SW-140 Läget REC SW-140 Läget PLAY SW-141 Lägesinställningar... SW-142 Inställningar för varje läge SW-142 Kombination av inspelningsläge + exponeringsläge SW-143 Felsökning... SW-144 Meddelanden SW-147 Tekniska data... SW-149 SW-6

7 Sätt i batterier. INTRODUKTION Snabbreferens Förberedelser 1 2 (sidan SW-32) Sätt i minneskortet. (sidan SW-39) Ställ in gällande datum och tid. 3 SW-7 (sidan SW-45)

8 REC INTRODUKTION Inspelning av en bild (sidan SW-48) 4 Kontrollera att autofokus ställt in skärpan ordentligt (driftslampan blir grön) och tryck in slutarknappen till fullo för att spela in bilden. 3 Rikta kameran mot motivet, sammanställ bilden på skärmen och tryck in slutarknappen ungefär halvvägs för att fokusera bilden. PLAY RESIZE / / MF OFF BEST SHOT MENU 1Ta av objektivskyddet från objektivet. Använd diopterratten för att justera bilden i sökaren till din synförmåga. (sidan SW-54) SET/ DISP SHIFT PREVIEW T W 2 Ställ strömbrytaren/ funktionsomkopplaren i läget REC. SW-8

9 REC PLAY INTRODUKTION Avspelning (sidan SW-100) 2 Använd [ ] (framåt) och [ ] (bakåt) för att på skärmen rulla genom de lagrade bilderna. 1 Ställ strömbrytaren/ funktionsomkopplaren i läget PLAY. RESIZE / / MF OFF BEST SHOT MENU T SET/ DISP SHIFT W PREVIEW SW-9

10 2 INTRODUKTION Bildradering (sidan SW-110) Använd [ ] (framåt) och [ ] (bakåt) för att rulla genom de lagrade bilderna och uppvisa bilden du vill radera. 1 Ställ strömbrytaren/ funktionsomkopplaren i läget PLAY. 5 Tryck på [ ] för att välja Yes och tryck sedan på SET/DISP. MENU SET/ DISP SHIFT PREVIEW RESIZE / / MF T W REC OFF PLAY BEST SHOT 3 Tryck på. 4 Försäkra dig om att den valda bilden är den bild du vill radera. Bildradering kan avbrytas med ett tryck på MENU. SW-10

11 CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster som uppstår vid bruk av detta instruktionshäfte. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för eventuella förluster eller krav från tredje man som uppstått vid bruk av QV-3500EX. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster orsakade av dataradering till följd av felfunktion, reparation eller batteribyte. Gör alltid en resevkopia av viktiga data på ett annat medium för att skydda mot förluster. Windows och Internet Explorer är registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation. Macintosh är ett registrerat varumärke tillhörande Apple Computer, Inc. CompactFlash TM och logotypen är registrerade varumärken tillhörande SanDisk Corporation. USB drivrutinen använder programvara från Phoenix Technologies Ltd. Copyright C 1997 för kompatibel programvara Phoenix Technologies Ltd. Med ensamrätt. IBM är ett registrerat varumärke tillhörande International Business Machines Corporation. Övriga företags-, produkt- och servicenamn som omnämns häri kan också vara varumärken eller servicemärken tillhörande respektive ägare. INTRODUKTION SW-11

12 INTRODUKTION Egenskaper 3,34 megabildpunkts CCD med hög upplösning 1,8 tums LCD-skärm i färg (HAST) med lågt blänk 12X zoom: 3X optisk zoom, 4X digital zoom Bildlagring med minneskort Stöder CompactFlash-kort (CF TYPE I/II) och IBM mikrostation. Digital Print Order Format (DPOF) Bilderna kan skrivas ut i önskad ordning vid användning av en skrivare kompatibel med systemet DPOF. DPOF kan också användas för att ange vilka bilder och antal som önskas när du anlitar ett professionellt tryckeri. Datalagring med DCF Datalagringsprotokollet DCF (Design rule for Camera File system) sörjer för bildkompatibilitet med skrivare och andra digitala kameror. Uttaget VIDEO OUT Anslut detta till en TV för att kunna titta på bilderna på en stor skärm. USB kompatibel Anslut till din dator för snabbt och enkelt utbyte av bilddata. Kortbläddrare ( Card Browser ) för HTML-filer Bilderna uppvisas i ett behändigt format på datorskärmen. Du kan titta på ett galleri över miniatyrbilder på din datorskärm. Programvara för bildhantering och bildbehandling QV-3500EX åtföljs av en CD-ROM-skiva försedd med praktiska programvaror. Photo Loader automatiserar uppladdningen av bilder till datorn, och Panorama Editor gör det möjligt att sammanfoga bilder till storslagna panoramascener. Andra medföljande programvaror är Internet Explorer (Web-bläddrare), Outlook Express (avsedd för e- post) och QuickTime (filmgranskare). Du kan även få en kopia av Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentationen i PDF-filerna på CD-ROM-skivan. SW-12

13 INTRODUKTION Egenskaper för inspelning Porträttläge Läget Best Shot sidan SW-69 sidan SW-71 Landskapsläge Filmläge sidan SW-69 sidan SW-76 Nattscensläge Panoramaläge sidan SW-70 sidan SW-78 SW-13

14 INTRODUKTION Histogram sidan SW-106 Fyra exponeringslägen Program AE, bländarprioritet AE, slutartidsprioritet AE, manuell exponering sidorna SW-79 till SW-84 Tre mätningslägen Multimönster, mittvägd, punkt sidorna SW-85 till SW-86 Fyra fokuslägen Autofokus, närbild, oändlighet, manuell sidorna SW-59 till SW-62 SW-14

15 INTRODUKTION Försiktighetsåtgärder Allmänna försiktighetsåtgärder Var noga med att observera följande viktiga föreskrifter vid bruk av QV-3500EX. All hänvisning till denna kamera och kameran i detta instruktionshäfte avser den digitala kameran QV-3500EX. Försök aldrig att ta bilder eller titta på den inbyggda skärmen när du kör ett motorfordon eller promenerar. Du riskerar att orsaka en olycka. Försök aldrig att öppna kamerans hölje eller utföra egna reparationer. Inre delar med högspänning medför risk för elstötar. Överlåt allt underhåll och reparation till en av CASIO auktoriserad serviceverkstad. Avfyra aldrig blixten mot en person som kör ett motorfordon. Detta förblindar föraren och skapar risk för olycka. Avfyra aldrig blixten alltför nära en persons ögon. Det skarpa ljuset från blixten kan orsaka ögonskador, speciellt hos småbarn. Vid användning av blixten ska kameran befinna sig minst en meter från motivets ögon. Håll kameran borta från vatten och andra vätskor och låt den inte utsättas för fukt. Fuktbildning i kameran skapar risk för brand och elstötar. Använd aldrig kameran utomhus när det regnar eller snöar, på stranden, ute på havet, i ett badrum el.dyl. Skulle vätska eller ett främmande föremål tränga in i kameran ska du omedelbart slå av strömmen, koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och kontakta din handlare eller närmaste CASIO serviceverkstad. Fortsatt användning av kameran i detta läge skapar risk för brand och elstötar. Slå omedelbart av strömmen och koppla bort nättillsatsen från vägguttaget om du märker att rök eller en underlig doft tränger ut ur kameran. Fortsatt användning av kameran i detta läge skapar risk för brand och elstötar. Kontrollera att rök ej längre tränger ut ur kameran och ta med den till närmaste CASIO serviceverkstad för reparation. Försök aldrig att reparera kameran på egen hand. Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och rengör dess kontakt minst en gång om året. Damm och smuts som samlas på stiften skapar risk för brand. Skulle höljet bli repat p.g.a. att kameran tappats eller utsatts för ovarsam behandling ska du omedelbart slå av strömmen, koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och kontakta närmaste CASIO serviceverkstad. Använd aldrig kameran ombord ett flygplan eller på andra ställen där användning av sådana produkter är förbjuden. Detta kan orsaka en olycka. Skador och fel på kameran kan leda till att bilddatan i dess minne förvanskas eller raderas. Förvara alltid reservkopior av dina favoritbilder genom att överföra dem till en dator. SW-15

16 INTRODUKTION Öppna aldrig batterifacklocket eller koppla bort nättillsatsen från kameran eller vägguttaget under pågående inspelning. Detta omöjliggör inte bara lagring av den nuvarande bilden utan kan även förvanska bilddatan som redan lagrats i kamerans minne. Bruksförhållanden Denna kamera är utformad för användning vid en omgivande temperatur på 0 C till 40 C. Kameran får ej användas eller förvaras på följande ställen. Ställen som utsätts för solsken Ställen som utsätts för fukt eller damm Nära en luftkonditioneringsapparat, ett element eller annat som avger värme eller kyla Inuti ett fordon, speciellt ett som står parkerat i solen På ställen som kan utsättas för kraftiga vibrationer Fuktbildning Det föreligger risk för att det samlas fukt i de yttre eller inre delarna när du kommer in från en kall dag utomhus eller på annat sätt utsätter kameran för en häftig temperaturväxling. Fukt i kameran kan orsaka problem, så du bör försöka undvika dessa slags situationer. För att förhindra fuktbildning kan du placera kameran i en plastpåse innan den flyttas till ett ställe som är betydligt varmare eller kallare än den nuvarande. Lämna den kvar i plastpåsen en stund tills luften inuti antagit samma temperatur som omgivningen. Om det ändå samlas fukt i kameran ska du ta ur batterierna och låta batterifacklocket stå öppet i ett par timmar. SW-16

17 Angående kamerans bakgrundsbelysning... Kamerans LCD-skärm lyses upp bakifrån av en lysrörslampa. Normal livslängd för lysrörslampan är cirka sex år om kameran används runt två timmar om dagen. Ta med kameran till din handlare eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad för att få lampan utbytt om LCDskärmen ter sig ovanligt mörk. Det avkrävs en viss avgift för bytet. Vid kallt väder kan det ta längre tid än vanligt för lampan att tändas, eller så kan det uppträda rödaktiga streck på bilden. Detta tyder dock inte på fel, utan bilden bör normaliseras när kameran tas till ett varmare ställe. INTRODUKTION SW-17

18 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Detta avsnitt innehåller viktig information du bör känna till innan kameran tas i bruk. Allmän översikt Följande illustrationer anger namnen på varje del, knapp och reglage på kameran. Framsida Självutlösarlampa (Sidan SW-29) Indikatorfönster (Sidan SW-28) Strömbrytare/ funktionsomkopplare (Sidorna SW-37, 48) Sökare (Sidan SW-53) Slutarknapp (Sidan SW-48) Blixt (Sidan SW-56) Uttagslock (Sidan SW-20) Exponeringssensor (Sidan SW-58) Objektiv (Sidan SW-21) SW-18

19 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Baksida Blixtlampa (Sidan SW-29) Fokus/omformateringsknapp / /MF RESIZE (Sidorna SW-59, 108) Blixt/mappknapp ( ) (Sidorna SW-56, 116) Knappen BEST SHOT (Sidan SW-71) Driftslampa (Sidan SW-28) MENU RESIZE / / MF REC OFF PLAY BEST SHOT Självutlösare/ raderingsknapp ( ) (Sidorna SW-65, 110) Menyknapp MENU (Sidan SW-44) [] [] [] [] SET/ DISP SHIFT PREVIEW T W Zoomreglage Förstoring/ Niobildsknapp (Sidorna SW-54, 103, 104) Knappen SET/DISP (Sidorna SW-27, 44) Knappen SHIFT (Sidorna SW-26, 96) Bildskärm (Sidan SW-25) Knappen PREVIEW (Sidan SW-52) SW-19

20 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Sidan Uttaget DIGITAL (Sidan SW-123) Diopterratt (Sidan SW-54) Undersida Skruvhål för stativ Batterifacklås (Sidan SW-32) Uttaget USB (Sidan SW-123) LOCK OPEN Likströmsingång DC IN 6V (Sidan SW-36) Uttaget VIDEO OUT (Sidan SW-123) Batterifacklock (Sidan SW-32) Att öppna uttagspanelens lock Lock för minneskortöppning (Sidan SW-39) SW-20

21 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Objektiv Det förekommer gängar i kamerans objektiv som medger anslutning av en separat tillgänglig adapter för omvandlingsobjektiv (LU-35A). Efter anslutning av denna adapter går det att använda ett av de rekommenderade omvandlingsobjektiven, det rekommenderade närbildsobjektivet eller separat inköpta filter. Montering av ett omvandlingsobjektiv eller närbildsobjektiv Montering av ett omvandlingsobjektiv förlänger brännvidden för förbättrade telefotobilder eller förkortar brännvidden för en bredare synvinkel. Montering av närbildsobjektivet ger skarpare närbilder. Teleomvandlingsobjektiv TC-DC58 från Canon Inc. Brännvidd: Den digitala kamerans brännvidd x 1,5 VIKTIGT! Omvandlingsobjektiv och närbildsobjektiv från Canon Inc. förtecknade nedan rekommenderas för bruk med denna kamera. Dessa objektiv är kanske inte tillgängliga i vissa länder. Teleomvandlingsobjektiv (TC-DC58) Adapter för omvandlingsobjektiv (LU-35A) Vidvinkelomvandlingsobjektiv WC-DC58 från Canon Inc. Brännvidd: Den digitala kamerans brännvidd x 0,8 Vidvinkelomvandlingsobjektiv (WC-DC58) Adapter för omvandlingsobjektiv (LU-35A) SW-21

22 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN 58 mm närbildsobjektiv 250D från Canon Inc. Brännvidd: 5 cm till 14 cm i närbildsläget från ytan på närbildsobjektivet till motivet (när zoomen står på maximal vidvinkel); 7 cm till 14 cm i övriga lägen Närbildsobjektiv (250D) Adapter för omvandlingsobjektiv (LU-35A) VIKTIGT! Var noga med att använda adaptern för omvandlingsobjektiv (LU-35A) när ett omvandlingsobjektiv eller närbildsobjektiv på 58 mm ska monteras. I annat fall kan objektivet komma i beröring med omvandlingsobjektivet eller närbildsobjektivet när det sträcks ut, vilket kan resultera i fel. Använd alltid skärmen för att sammanställa bilden när ett omvandlingsobjektiv eller närbildsobjektiv är monterat på kameran. Bilden i sökaren ändras inte av objektivet som används. Blixten kan inte användas när ett omvandlingsobjektiv eller närbildsobjektiv på 58 mm används. Inställning av kameran på vidvinkel när teleomvandlingsobjektivet är monterat skapar skuggor runt bildens perferi p.g.a. att ljuset blockeras av objektivets ram. Ställ alltid kameran på telefoto när teleomvandlingsobjektivet ska användas. Effekterna av kamerarörelser förstärks när teleomvandlingsobjektivet används. Vid användning av ett omvandlingsobjektiv bör du installera den medföljande dynan och montera kameran på ett stativ för att stabilisera den. Beroende på vissa egenskaper hos vidvinkelomvandlingsobjektivet kan det märkas smärre förvrängningar på bilder som spelats in med detta. SW-22

23 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Tänk även på att skjuta zoomreglaget mot W så långt det går när vidvinkelomvandlingsobjektivet ska användas. Vid användning av närbildsobjektivet bör fokusläget alltid ställas på (närbildsläget) (sidan SW-59). Korrekt fokusering av närbilder är inte möjlig i något annat fokusläge. Användning av ett filter Det går att använda separat inköpta filter på 58 mm med denna kamera. VIKTIGT! Var noga med att använda adaptern för omvandlingsobjektiv (LU-35A) när ett filter ska användas. I annat fall kan objektivet komma i beröring med filtret när det sträcks ut, vilket kan resultera i fel. Utformningen av vissa filter kan orsaka skuggor runt bildens periferi. Autofokus och blixten framställer kanske inte önskade resultat när ett filter är monterat på objektivet. Filter framställer inte exakt samma resultat med denna kamera som med filmbaserade kameror. Använd inte flera filter samtidigt. Användning av blixten när en separat inköpt objektivhuv är monterad framställer kanske inte önskade resultat. SW-23

24 Att observera angående objektivet Fingeravtryck, damm och smuts på objektivet kan störa inspelningen. Vidrör aldrig objektivet med fingrarna. Använd en blåsborste för att blåsa bort damm och torka sedan av objektivet med en mjuk linsduk. Objektivet på denna kamera skjuts ut ur stommen när strömmen slås på och dras in när strömmen slås av. Akta dig för att utsätta objektivet för slag och stötar, och lägg aldrig ner kameran med objektivet vänt nedåt. Glöm inte heller att ta av objektivskyddet innan kameran slås på. Om du ställer POWER/Funktionsväljaren på REC när objektivskyddet är påsatt, visas meddelandet LENS CAP! på skärmen och strömmen slås av automatiskt. Ta av objektivskyddet och försök på nytt om detta inträffar. Ta aldrig ur kamerans batterier eller koppla bort dess nättillsats när objektivet är utdraget. Objektivet förblir därmed utdraget och kan utsättas för skador. ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN SW-24

25 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Indikatorer på skärmen De följande beskriver de olika indikatorer och markeringar som kan dyka upp på kamerans skärm. Läget REC Indikator för blixtläge Ingen Auto Blixt av Blixt på Reducering av röda ögon Blixtindkatorn anger att blixten kommer att avfyras (när autoblixt har valts). Bländarvärde Slutartidsvärde Ett olämpligt bländarvärde eller slutartid gör att värdet på motsvarande skärm blir gult. Indikator för fokusläge Ingen Autofokus Närbild Oändlighet Manuell fokus Punktmätarindikator Kameraskakningsindikator Batterikapacitet Autofokusram Fokusering avslutad: Grön Fokusering misslyckad: Röd Varning för uteblivet minneskort Självutlösare 10 SEC, 2 SEC Indikator för inspelningsläge Normal Zoomfaktor Porträtt Landskap Nattscen Minneskapacitet Best Shot (återstående antal bilder Film som kan lagras) Film (förfluten) Panorama EV-värde Bildstorlek 2048 x 1536 bildpunkter 1024 x 768 bildpunkter Bildkvalitet FINE, NORMAL, ECONOMY, TIFF IBildinformation Filminspelning: inspelningstid (sekunder) Panorama: antal bilder (P1 till P10) Kontinuerligt läge: lägesindikator ( ) Datum och tid Denna information visas i en eller två sekunder och försvinner sedan. SW-25

26 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Skärmen när SHIFT hålls intryckt Läget PLAY SHIFT PREVIEW Bildskyddsindikator Mappnamn Filnummer Indikator för mätningsläge (multi) (mittvägd) (punkt) Knappen SHIFT Bildstorlek Bildkvalitet Batterikapacitet Datum och tid Indikator för exponeringsläge (program AE) (bländarprioritet AE) (slutartidsprioritet AE) (manuell) Vitbalans (auto) (dagsljus) (skugga) (volfram) (lysrörslampa) (manuell) SW-26

27 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Skärmen när SET/DISP trycks in Ändring av innehållet på skärmen Vart tryck på knappen SET/DISP ändrar innehållet på skärmen i nedanstående ordning. SET/DISP Läget REC Vitbalans Knappen SET/DISP Indikator för blixläge SET/DISP Skärmindikatorer på (sidan SW-25) SET/DISP Skärmindikatorer av SET/DISP Skärmen av Mappnamn och filnummer Indikator för mätarläge Indikator för exponeringsläge Indikator för inspelningsläge Bländarväde VIKTIGT! Indikatorerna ovan visas kanske inte när du tittar på bilder som spelats in med en annan digital kameramodell. Slutartidsvärde Läget PLAY Skärmindikatorer på (sidan SW-26) SET/DISP Detaljer för läget PLAY på (sidan SW-27) SET/DISP SET/DISP Histogramvisning på (sidan SW-106) SET/DISP Skärmindikatorer av VIKTIGT! Histogram visas inte för filmbilder (sidan SW-101). SW-27

28 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Indikatorfönster Indikatorfönstret på kamerans ovansida visar också kamerans olika statusindikatorer under bildinspelning. Indikatorfönstret är praktiskt att använda vid tillfällen då skärmen är avslagen. Driftslampa Att tyda driftslampan Driftslampan visar kamerans nuvarande status såsom beskrivs nedan. MENU Läget REC Lampfärg Blinkar Driftslampa Grön En av följande operationer pågår: start, lagring (flera bilder), beredskap för filminspelning (PAST). Indikator för manuellt läge Oändlighetsindikator Batterikapacitet Indikator för närbildsläge Kameran är redo för inspelning när lampan är släckt. Indikator för avslagen blixt Indikator för påslagen blixt Indikator för reducering av röda ögon nummer Tidsinställning för självutlösare Återstående antal bilder/ Bildnummer Slutarknapp nedtryckt halvvägs Lampfärg Grön På Autofokusering avslutad. Blinkar Autofokusering misslyckad. SW-28

29 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Blixtlampa Blixtlampan tänds eller blinkar under inspelning såsom beskrivs nedan. MENU Blixtlampa Självutlösarlampa Självutlösarlampan blinkar medan självutlösaren håller på med nedräkning innan slutaren frigörs. Självutlösarlampa Läget REC Lampfärg Bärnstensfärgad Blinkar Blixten håller på att laddas. Slutarknapp nedtryckt halvvägs Lampfärg På Bärnstensfärgad Redo att avfyras. När driftslampan och blixlampan blinkar samtidigt dyker det upp ett felmeddelande på skärmen, oavsett om skärmen är påslagen eller ej. SW-29

30 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Användning av medföljande tillbehör Användning av objektivskyddet Låt alltid objektivskyddet sitta kvar på objektivet när kameran inte används. Fastsättning av nackremmen Sätt fast remmen såsom visas på bilden nedan. Stor ögla Liten ögla Nackremsring Triangelring Triangelring Objektivskyddshållare Fäst objektivskyddets hållare på ringen. Detta förhindrar oavsiktlig förlust av objektivskyddet. VIKTIGT! Se till att slå av strömmen och låta objektivet dras in i kamerastommen innan objektivskyddet sätts på. Slå aldrig på kameran när objektivskyddet sitter på objektivet. SW-30

31 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Justering av nackremmens längd Använd spännet för att justera nackremmens längd. Användning av det mjuka fodralet Förvara alltid kameran i dess mjuka fodral när den inte används. Skärmen vänd nedåt Spänne VIKTIGT! Häng alltid remmen runt nacken när kameran används så att du inte riskerar att tappa den. Den medföljande nackremmen är endast avsedd för denna kamera. Använd den inte för några andra syften. Sväng inte kameran genom att hålla den i nackremmen. Kameran kan utsättas för slag och stötar om du hänger den runt nacken. Den kan också fastna i en dörr eller liknande och orsaka personskador. Håll kameran utom räckhåll för småbarn, speciellt när nackremmen är fastsatt. Nackremmen kan tvinnas runt halsen på ett litet barn och utgöra en kvävningsfara. ANM. Du kan hänga det mjuka fodralet i nackremmen när kameran används. VIKTIGT! Placera aldrig något annat föremål än denna kamera i det mjuka fodralet. Nackrem SW-31

32 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Strömförsörjning Kameran kan strömförsörjas på två olika sätt med antingen batterier av storlek AA eller från ett vägguttag via en nättillsats. En uppsättning alkaliska batterier av storlek AA medföljer kameran. De övriga tillbehören nedan måste införskaffas separat. Batterier Fyra alkaliska batterier av storlek AA: LR6 Fyra litiumbatterier av storlek AA: FR6 Fyra laddningsbara nickel-metallhydridbatterier av storlek AA: NP-H3 Nätspänning Nättillsats: AD-C620 Nättillsats/laddare: BC-3HA Isättning av batterier Kontrollera att kameran är avslagen före isättning eller byte av batterier. 1. Skjut batterifacklockets lås på kameran undersida mot kamerans baksida (1) för att frigöra locket Tryck ned på batterifacklocket, skjut det mot kamerans sida för att frigöra det och skjut sedan uppåt för att öppna locket (2). 3. Sätt i batterierna med deras plus- (+) och minuspoler ( ) vända såsom visas på bilden. 4. Stäng batterifacklocket och skjut det mot mitten av kameran för att fästa det på plats (1). 5. Skjut sedan batterifacklockets lås mot kamerans framsida för att låsa locket (2). VIKTIGT! Använd aldrig manganbatterier. Använd endast de batterityper som anges i detta instruktionshäfte. 1 2 SW-32

33 ATT LÄRA KÄNNA KAMERAN Batteriernas livslängd Riktvärdena för batteriernas livslängd som anges nedan avser tiden det tar innan strömmen slås av automatiskt p.g.a. svaga batterier vid normal temperatur (25 C). Värdena utgör ingen garanti för att batterierna faktiskt fungerar under den angivna tiden. Låga temperaturer och långa perioder av användning förbrukar batterierna snabbare. Typ av operation Kontinuerlig avspelning Kontinuerlig inspelning Alkaliska batterier av storlek AA LR6 145 minuter 35 minuter (210 bilder) Litiumbatterier av storlek AA FR6 270 minuter 150 minuter (900 bilder) Ni-MH-batterier av storlek AA NP-H3 170 minuter 110 minuter (660 bilder) Värdena ovan bör endast betraktas som ungefärliga. Riktlinjerna ovan är baserade på följande batterityper: Alkaliska: MX1500 (AA) DURACELL ULTRA Litium: Energizer * Livslängden kan variera beroende på fabrikat. Värdena är baserade på kontinuerlig inspelning vid följande förhållanden. Blixten avslagen Ett skifte av zoomreglaget mellan läget T (telefoto) och W (vidvinkel) Inspelning av en bild per minut med förhållandena ovan reducerar livslängden till cirka en sjättedel av den ovan angivna. Batteriernas livslängd påverkas också i hög grad av hur flitigt du använder blixt, zoom och andra funktioner och hur länge du lämnar strömmen påslagen. Tips för längre batterilivslängd Använd knappen för att slå av blixten när den inte behövs. Det går även att använda inställningarna för strömbesparing (på sidan SW-37) för att förhindra onödig urladdning av batterierna om du glömmer att slå av strömmen. Livslängd för alkaliska batterier Den faktiska livslängden för alkaliska batterier påverkas av ett flertal faktorer, t.ex. batteriets fabrikat, tidslängden batterierna legat i lager innan de tas i bruk, temperaturen vid inspelning och förhållanden vid tillfället. Rent generellt rekommenderar vi användning av litiumbatterier och Ni-MHbatterier då dessa har längre livslängd än alkaliska batterier. SW-33

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310

VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310 ITALIANO SVENSKA CAMCORDER CON QUADRANTE A CRISTALLI LIQUIDI VIDEOKAMERA MED FLYTANDE KRISTALLSKÄRM VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING Chiave di installazione di PixLab Installationstangent

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder BL01619-F00 SV DIGITAL CAMERA X-Pro1 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din digitalkamera FUJIFILM FinePix X-Pro1 och hur du installerar den

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SMX-F300BP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x. BL04650-D01 SV DIGITAL CAMERA X100T Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x100t/ Innan du börjar Komma igång Grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida.

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida. Bruksanvisning Serienumret finns på kamerans undersida. Innan du börjar Läs det här avsnittet innan du börjar använda kameran. Här beskrivs delarnas namn och hur kameran förbereds för användning. Första

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SW VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Bästa kund Tack för att du har köpt denna videokamera. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna på sidorna

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

EOS 6D (WG) EOS 6D (N)

EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (N) har inte Wi-Fi- och GPS-funktionerna. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Inledning EOS 6D (WG/N) är en digital enögd spegelreflexkamera med höga prestanda. Den är utrustad med

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer