_ Användarhandledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "_ Användarhandledning"

Transkript

1 _ Användarhandledning

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översättning av originalbruksanvisning weiß nichtsv Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring Allmänna säkerhetsanvisningar Lämplig personal Enhetens specifikationer Komplettsystemets leveransomfång (inkl. virtuell artikulator) Ändamålsenlig användning CE-försäkran om överensstämmelse Komponenter och gränssnitt Ceramill Map Ceramill transferkit PC typ T Rening och underhåll Rening Underhåll Funktionsstörningar, reparationer och garanti Funktionsstörning Reparationer Garanti Miljöskydd Tekniska data Installation Transport Uppställning Installation av dator Installation av datorprogrammet Installation av antivirusprogrammet Programinstallation för Ceramill Mind och Ceramill Map Installation av skannern Aktivering av tilläggsmoduler Axelkalibrering Likriktning av Artex fixator Registrering av Artex fixator Användaranvisning Fixator Positionering av modell Registrering och nerladdningsinfo Registrering i M-center Nerladdningsinfo

4 SYMBOLFÖRKLARING 1 Symbolförklaring Ytterligare symboler på enheten Varningsanvisningar Symbol Betydelse Varningsanvisningarna i texten är märkta USB-kontaktdon (hylsdon typ B) med en varningstriangel på färgad bakgrund och inramade. Säkring Vid risk för elström ersätts utropstecknet Tab. 2 i varningstriangeln med en blixtsymbol. Signalorden framför varningsanvisningarna beskriver av vilket slag och hur allvarliga följderna är om åtgärderna för avvärjande av riskerna inte följs. _ ANVISNING betyder att materiella skador kan uppstå. _ OBSERVERA betyder att lindriga till måttliga personskador kan uppstå. _ VARNING betyder att allvarliga personskador kan uppstå. _ FARA betyder att livsfarliga personskador kan uppstå. Viktig information Viktig information utan risker för människor eller sakskada kännetecknas med symbolen intill. Informationen omges av linjer. Ytterligare symboler i anvisningen Symbol Betydelse Beskrivning av åtgärd _ En lista Undermoment för beskrivning av åtgärd eller lista [3] Siffror inom hakparenteser hänför sig till platssiffror på bilderna Tab. 1 4

5 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 2 Allmänna säkerhetsanvisningar Vid installation, idrifttagning och användning av enheten skall följande säkerhetsanvisningar beaktas: OBSERVERA: Felfunktioner i defekt enhet! När en skada eller ett funktionsfel på enheten konstateras: Märk enheten med defekt. Förhindra fortsatt användning tills reparation utförts. 3 Lämplig personal ANVISNING: Enheten får tas i drift och användas endast av utbildad yrkespersonal. ANVISNING: Slå från enheten när den inte längre används eller under en längre period är utan uppsikt, t.ex. under natten. Detta skyddar miljön, eftersom elenergi sparas. 5

6 ENHETENS SPECIFIKATIONER 4 Enhetens specifikationer 4.1 Komplettsystemets leveransomfång (inkl. virtuell artikulator) _ Skanner Ceramill Map400 (179140) Transferkit Mätområdesschablon USB-kabel (2 ) Nätsladd (1 ) Bruksanvisning CD med installationsprogram och kalibreringsdata Kalibreringsmodell _ PC (179170) Operativsystem Windows 7 Nätsladd (1 ) monitor (1 VGA-kabel, 1 DVI-kabel, 1 nätsladd) tangentbord, mus, musmatta, headset _ Ceramill Mind Package (179150) Ceramill Mind Dongle Snabbinstruktion för installation Ceramill Mind CD DVD med användarhandledning Kontrollera efter uppackning av enheten att alla delar finns med och att transportskada inte uppstått. Om transportskada uppstått anmärk genast till leverantören. 4.2 Ändamålsenlig användning Ceramill Map400 är en datorstyrd 3D-skanner för registrering av dentala tandmodeller. ANVISNING: Skanningsresultatet är beroende av skannat material. Metallytor kan t.ex. förorsaka artefakter. Skannsprej kan förbättra materialens skanningsförmåga. Vid felaktig användning av systemet frånsäger sig AmannGirrbach allt ansvar. För på- och ombyggnad av enheten på eget bevåg lämnas ingen garanti. 4.3 CE-försäkran om överensstämmelse Denna produkt överensstämmer i konstruktion och driftfunktion med de europeiska direktiven samt kompletterande nationella krav. Överstämmelsen har bekräftats med CE-märkning. Försäkran om överensstämmelse för produkten kan hämtas på adressen 6

7 ENHETENS SPECIFIKATIONER 4.4 Komponenter och gränssnitt Ceramill Map Bild 1 Översikt över enhetens framsida 1 Artex Scan Base Plate 2 Manöverknapp Bild 2 Översikt över enhetens baksida 1 USB-kontaktdon (styrning) 2 Huvudströmställare 3 Funktionsjordning 4 USB-kontaktdon (kamera) 5 Nätanslutning 7

8 ENHETENS SPECIFIKATIONER Ceramill transferkit 1 A AB 2 C Artex Scan Base Plate är fast monterad i Scanner Ceramill Map400. På denna skruvas distansplattorna 1 vid behov fast 7 och 2 6 och fixerplattan med klämma 5. Vilken distansplatta och vilken skruv som 3 skall användas beror på den skannade modellens höjd PC typ T Bild 3 ABC 2 3 A Skannstruktur för modeller utan artikulationssockel B Skannstruktur för modeller med artikulationssockel C Skannstruktur för två modeller i relation till artikulatorn 1 No Plast 2 Modellplatta 3 Skruvar med olika längd i relation till distansplattornas användning 4 Sexkantnyckel 5 Fixeringsplatta med klämma 6 Distansplatta 2 (20 mm) tillval, alltefter modellhöjd 7 Distansplatta 1 (10 mm) tillval, alltefter modellhöjd 8 Artex fixator 4 5 Bild 4 1 Datorns nätanslutning 2 Nätanslutningens motion 3 Digitalanslutning för bildskärm 4 Nätanslutning för Internet 5 USB-kontaktdon för tangentbord, mus, skanner och hårdvarulås 8

9 5 Installation 5.1 Transport Lyft med två personer upp apparaten från bottenplattan och transportera. 5.4 Installation av datorprogrammet Slå med huvudströmställaren på skannern. Koppla på datorn. 5.2 Uppställning _ Enheten får användas endast inomhus i torra och slutna rum. _ Ceramill Map400 inkl. anslutningar kräver ett utrymme på minst: Bredd: 420 mm Djup: 450 mm (utan anslutningssladd) Höjd: 610 mm _ Uppställningsytan måste kunna belastas med 35 kg. _ Rumstemperaturen skall under drift vara mellan 15 C och 30 C, stora temperaturvariationer bör undvikas. Ställ upp enheten på ett stadigt arbetsbord eller en arbetsbänk (på avstånd från golvet, inte mot en vägg, viktigt pga egenvibration). Skannkammarens öppning får inte riktas mot fönster och kraftig artificiell belysning. Ställ in höjden på enhetens fötter så att enheten står vågrätt och stabilt på alla fötter. 5.3 Installation av dator Anslut nätsladden till datorns nätkontakt och till ett nätuttag. Anslut nätsladden till datorns nätkontakt och till internetroutern/modemet. Anslut den blå VGA-kabeln (analog) till bildskärmen. Anslut den vita DVI-kabeln (digital) till bildskärmen samt till datorns digitala kontakt Anslut musen och tangentbordet till datorn. Installationen utförs med den speciella användaren Administrator : _ Användarnamn: Administrator _ Lösenord: ceramill mall Använd administratorn endast för denna installation. Byt användare för installationen och logga in som administrator. Efter återstart anmäler datorn standardanvändaren cadcam. Vid fabriken har inget lösenord tilldelats. Omkoppling av språk Från fabriken levereras Ceramill Digital systemet på engelska. För inställning av önskat språk efter start av datorn: Öppna på skrivbordet Manual Language Selector och följ anvisningarna Installation av antivirusprogrammet Som skydd för datorn: Klicka på skrivbordet på Microsoft Security Essentials. Denna länk hänvisar till Microsoft Security Essentials hemsida. Följ hemsidans anvisningar för installation av antivirusprogrammet. 9

10 5.4.2 Programinstallation för Ceramill Mind och Ceramill Map Datorerna har vid fabriken grundinställts. Användaren måste installera Software Ceramill Mind och Ceramill Map i denna ordningsföljd. Denna installation kräver inloggning som administrator: Lägg in medlevererad CD Ceramill Mind. Hämta installationsanvisningen från CD och följ anvisningarna. Lägg in medlevererad CD Ceramill Map. Hämta installationsanvisningen från CD och följ anvisningarna. Omkoppling till önskat språk för installerade programkomponenter: Öppna på skrivbordet Manual Language Selector, följ anvisningarna och välj installerad skanner. 5.6 Aktivering av tilläggsmoduler Tilläggsmoduler måste för användning aktiveras i skannerprogrammet. Mata in via Options > Access > Add Activation Code... (Alternativ > Åtkomst > Aktiveringskod...) den erhållna skannerspecifika aktiveringskoden. Återstarta programmet för aktivering av modulen. 5.5 Installation av skannern Varje skanner har vid fabriken kalibrerats individuellt och därför gäller data på installations-cd endast för aktuell skanner. Före installation: Kontrollera att skannerns serienummer på typskylten överensstämmer med angivet serienummer på CD! Före installation: Kontrollera att skannerns huvudströmställare står i läget 0. Anslut båda USB-kablarna till skannern och datorn. Anslut Ceramill Mind-dongeln till ett ledigt USBkontaktdon på datorns baksida. Anslut nätsladden till skannerns nätkontakt och till ett nätuttag. 10

11 5.7 Axelkalibrering Skannern Ceramill Map400 måste efter uppställning av och anslutning till datorn kalibreras med medlevererad kalibreringsmodell. Lägg in distansplattan nr 1, fixerplattan med klämma och modellplattan (se kapitlet 4.4.2). 5.8 Likriktning av Artex fixator Fixatorns likriktning med splitexnyckeln skall kontrolleras i regelbundna intervaller. Innan Artex fixatorn används i skannern måste den kodas med splitexnyckeln: Bild 5 Kalibreringsmodell Sätt in kalibreringsmodellen. Skapa ett nytt patientfall och starta Ceramill Map i databasen. Avbryt efterföljande inmatningsbegäran för 2D- Scan. Starta via Options > Extras > Axes Calibration (Alternativ > Verktyg > Axelkalibrering) axelkalibreringen. Följ programmets anvisningar. Om så krävs: Mata på nytt in de vid installationen inmatade kalibreringsmodellvärdena via Options > Extras > Calibration Model Registration. (Alternativ > Verktyg > Kalibreringsregistrering). Skannern skall kalibreras på nytt i regelbundna intervaller Bild 6 1 Fixatorns underdel 2 Limningsyta 3 Splitexplatta 4 Splitexnyckel 5 Fixatorns överdel 6 sidoskruv 7 bakre skruv Fäll upp fixatorn. Lägg upp splitexnyckeln 4 på överdelen 5. Lägg upp splitexplattan 3 på nyckeln. Applicera lim (Loctite) på splitexplattans undre sida. Spruta aktivator på fixatorns underdel 1. Fäll ihop fixatorn mot stopp och fixera med sidoskruven 6. 11

12 Låt limförbindelsen hårdna enligt anvisning. Öppna fixatorn. Ta bort splitexnyckeln. 5.9 Registrering av Artex fixator Vid första användningen av fixatorn måste överoch underkäkens skanningar samordnas vestibulärskanningen med den manuella trepunktsmetoden. Den manuella samordningen används för senare automatisk inriktning av käkskanningarna. Den manuella metoden kan när som helst upprepas. Skannern måste före första användningen kalibreras (se kapitlet 5.7)! ANVISNING: Felaktig registrering av fixatorn! Placera alltid käkmodellerna med gipssockel i skannern. Modellerna får inte användas med Artex Noplast. Gör med en liten fräs tre markeringar på modellen (rekommendation) ANVISNING: Felaktiga resultat! Kontrollera den med splitexnyckeln använda artikulatorn för artikulation av modellerna och koda vid behov på nytt (se anvisning Likriktning Splitex. Nollställ artikulatorns stödstift vid artikulation av för registrering använda käkmodeller. Bild 7 Krav på de modeller som används för första trepunktssamordningen: _ Modellerna måste vara ingipsade i artikulatorn Artex CR. _ Tillräckligt inbördes tandanlag och stöd för att en samordning skall kunna garanteras. 12

13 Starta Ceramill Mind Database. Skapa ett fiktivt patientfall med indikationer i över- och underkäken (t.ex. kalott i ÖK och antagonist i UK) Välj som antagonisttyp Artex CR. Bild 8 Starta skannern. Positionera överkäken inom mätområdet i skannern genom att använda erforderlig distansplatta (0, 1, 2 eller 1+2) (se kapitlet 6.2). Kör 2D-skanning. 13

14 Välj distansplatta. Välj inom området skannertyp Complete jaw (Komplettkäke). Bild 9 Starta 3D-skanningen med knappen Next (Fortsätt). 14

15 Kontrollera skanningsresultatet och efterskanna vid behov. Bild 10 Följ programmets anvisningar. Ta bort överkäken. Positionera underkäken inom mätområdet i skannern genom att använda erforderlig distansplatta (0, 1, 2 eller 1+2) (se kapitlet 6.2). Kör 2D-skanning. Välj distansplatta. Välj inom området skannertyp Complete law (Komplettkäke). Starta 3D-skanningen med knappen Next (Fortsätt). Kontrollera skanningsresultatet och efterskanna vid behov. Följ programmets anvisningar. Ta bort underkäken samt modellstrukturen för modeller (se bilden 3 på sidan 8). Placera båda modellerna i fixatorn. 15

16 ANVISNING: Fixatorns fällbara överdel måste vara fixerad när den placeras i skannern! Dra stadigt fast skruven som sitter på fixatorns baksida! Dra därefter fast fixatorns sidoskruv. Placera fixatorn i skannern. Fixerplattans klämma måste gripa in i fixatorns underdel Bild 11 Fixator i Ceramill Map400 1 Artex fixator 2 Skruv 3 Fixeringsplatta med klämma 4 Distansplatta (tillval) 5 Artex Scan Base Plate 16

17 Starta vestibulärskanningen med knappen Next (Fortsätt). Följ programmets anvisningar. Programmet kräver trepunktssamordning för erforderlig registrering av fixatorn. Bekräfta med OK. Definiera minst tre överensstämmande punkter för registrering på underkäks- och vestibulärskanningarna. Mål Aktion Sätt punkt Tryck vänster musknapp Vrid modellen Tryck knapp Strg/Ctrl och höger musknapp och förflytta musen Strg / Ctrl + Förskjut modellen Tryck knapp Strg/Ctrl och båda musknapparnaoch förflytta musen Strg / Ctrl + Tab. 3 17

18 Sätt tre punkter i underkäken (på modellmarkeringarna). Med knappen Entf/Del kan den senast satta punkten raderas. Bild 12 18

19 Koppla om till vestibulärskanning med space bar (Mellanslagstangent). Bild 13 19

20 Sätt i samma ordningsföljd tre punkter på samma markeringar. Underkäken samordnas. Om fel samordning utförts kan den upprepas med funktionen Articulation (Artikulation). Bild 14 20

21 Starta överkäkssamordningen med knappen Next (Fortsätt). Bild 15 21

22 Registrera överkäken på samma sätt som underkäken. Överkäken samordnas. Bild 16 22

23 Starta fininriktningen med knappen Next (Fortsätt). Bild 17 23

24 Efter fininriktning av båda käkarna: Starta matchingsprocessen med knappen Next (Fortsätt). De definierade punkterna för fixatorregistrering sparas i programmet. Bild 18 Fixatorns registrering är avslutad. Alla senare käkskanningar från patientfall samordnas genast automatiskt. 24

25 Ju exaktare punkterna sätts, desto exaktare är samordningen. Små avvikelser är tillåtna och avhjälps i matchingprocessen! Felaktigt uppställd samordning: Välj Options > Extras > Reset jaw registration (Alternativ > Verktyg > Käkregistrering återställ) och återställ felaktig registrering. Klicka på knappen Articulation (Artikulation). Välj Manual alignment (Manuell inriktning). Starta registreringsprocessen med OK. 25

26 ANVÄNDARANVISNING 6 Användaranvisning 6.1 Fixator Vid fixatorns användning för patientfall med tillräckligt tandanlag (säkrad ocklusion) som garanterar stöd för käken: Dra inte fast fixatorns bakre skruv. Med detta säkerställs den maximala och optimala käkens tandanlag under skanningsprocessen. 6.2 Positionering av modell Modellen skall med hjälp av distansplattor positioneras så att modellen ligger inom skannfokus. Skannfokus sitter i skannern på svängaxelns nivå. För korrekt positionering rekommenderar vi att använda medlevererad mätområdesschablon. Placera mätområdesschablonen på svängaxelns övre sida. Kontrollera att käkens modellområden som skall skannas ligger inom mätområdet. Fixatorns fällbara överdel måste vara fixerad när den placeras i skannern! Dra alltid fast fixatorns sidoskruv. Vid fixatorns användning för patientfall där käken endast med ett tandanlag inget stöd uppnås: Artikulera modellerna med stödstiftsläge noll. Dra fast fixatorns bakre skruv. ANVISNING: Felaktig automatisk samordning av käkmodeller! När fixator används får principiellt (även vid käkskanning) endast modeller med gipssockel sättas in!. Bild 19 Användning av mätområdesschablon 26

27 REGISTRERING OCH NERLADDNINGSINFO Användning av No Plast Fixera modell i No Plast. Lossa skruvarna från No Plasts centrum och rikta upp modellen i skannerns fokus. Fixera läget med lättrad skruv och dra dessutom fast insexkantskruven med sexkantnyckeln. 7 Registrering och nerladdningsinfo 7.1 Registrering i M-center För nerladdning av uppdateringar och för att kunna skicka data till tillverkningscentrum krävs en registrering på M-Center-sidan. Registrera under En förklaring och anvisning till registrering hittas under angiven adress. 8 Rening och underhåll 8.1 Rening Skannern måste rengöras regelbundet. Frånkoppla skannern. ANVISNING: Skador på 3D-sensorn: 3D-sensorns optik upptill i skannern får inte rengöras! Rensug försiktigt skannerns inre. Torka av huset med en fuktig trasa. Använd inte aggressiva rengöringsmedel. 8.2 Underhåll Underhåll får endast utföras av utbildad yrkespersonal. 7.2 Nerladdningsinfo De övriga anvisningarna för manövrering (Videotutorials) av skannern Ceramill Map och programmet Ceramill Mind finns för nerladdning på adress Uppdateringar för programmet hittas även på webbsidan 27

28 FUNKTIONSSTÖRNINGAR, REPARATIONER OCH GARAN- 9 Funktionsstörningar, reparationer och garanti 9.1 Funktionsstörning Vid funktionsfel: Starta programmet på nytt. Starta skannern på nytt. Återstarta datorn. Kontrollera kabelförbindelserna, vid behov frånkoppla och anslut på nytt. Om dessa åtgärder inte avhjälper felen: Kontakta Ceramill-Helpdesk (vardagar kl ). Tyskland: Österrike: Globalt: Miljöskydd Förpackningar AmannGirrbach är delaktig i det landsspecifika återvinningssystemet som garanterar en optimal återvinning av förpackning. Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och kan återanvändas. Kasserad enhet Kasserad enhet innehåller återvinningsbart avfall som skall hanteras för återvinning. Efter utgången livslängd skall skannern avfallhanteras miljövänligt via offentlig behandlingsanläggning. 9.2 Reparationer Reparationer får endast utföras av utbildad yrkespersonal. 9.3 Garanti Garantin motsvarar lagliga bestämmelser. Ytterligare information hittas i våra Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). 28

29 TEKNISKA DATA 11 Tekniska data Ändringar förbehålls. Tekniska data för Ceramill Map400 Enhet Ceramill Map400 Artikelnr Mått (D B H) _ sluten mm _ öppen mm Vikt kg 31 Elanslutningar _ Spänning V/Hz /50- _ Säkring A 602 1,25 Effekt W 80 Noggrannhet μm < 20 Tillåtet temperaturområde C (drift) Gränssnitt USB Tab. 4 Datorns tekniska data Enhet Typ T3500 Artikelnr Vikt kg 26 Processortyp/- Intel Xenon Quad/ takt 2.67GHz Arbetsminne GB 12 RAM Inbyggd hårddiskminne GB 232 Grafikkort Nvidia Quadro 2000 installerat operativsystem Windows 7 Ultimate 64 bit, Recovery Software Virusskydd Microsoft Security Essentials Bildskärm: _ storlek _ upplösning Tab. 5 tum 22 pixel

30 30

31

32 QUALITÄTSMANAGEMENT FB Made in the European Union ISO 9001 Manufacturer Hersteller Distribution Vertrieb Amann Girrbach AG Herrschaftswiesen Koblach Austria Fon Fax Distribution Vertrieb D/A Amann Girrbach GmbH Dürrenweg Pforzheim Germany Fon Fax

_ Användarhandledning

_ Användarhandledning _ Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING weiß nichtsv Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring................... 3 2 Allmänna säkerhetsanvisningar....... 4 3 Lämplig personal................... 4 4 Enhetens

Läs mer

_ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner

_ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner FRAMEWORK MANAGEMENT _ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner ENDAST MÖJLIGT MED CERAMILL MOTION 2 ELLER I M-CENTER ALLMÄNNA ANVISNINGAR _ Arbete med titanbaser SR * är endast möjligt med

Läs mer

Symbolförklaring... 3. Allmänna säkerhetsanvisningar... 4. Lämplig personal... 4. Garantiåtagande/Befrielse från ansvar... 8. Nerladdningsinfo...

Symbolförklaring... 3. Allmänna säkerhetsanvisningar... 4. Lämplig personal... 4. Garantiåtagande/Befrielse från ansvar... 8. Nerladdningsinfo... _Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING weiß nichtsv Innehållsförteckning Symbolförklaring...................................... 3 Allmänna säkerhetsanvisningar.......................... 4 Lämplig personal.......................................

Läs mer

weiß Innehållsförteckning

weiß Innehållsförteckning _Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING weiß Innehållsförteckning nichtsv Symbolförklaring...................................... 4 Allmänna säkerhetsanvisningar.......................... 5 Lämplig personal......................................

Läs mer

Översättning av originalmanual. Symbolförklaring Allmänna säkerhetsanvisningar Lämplig personal... 7

Översättning av originalmanual. Symbolförklaring Allmänna säkerhetsanvisningar Lämplig personal... 7 _Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översättning av originalmanual weiß nichtsv Innehållsförteckning Symbolförklaring...................................... 4 Allmänna säkerhetsanvisningar..........................

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Snabbguide Starter System 3.2

Snabbguide Starter System 3.2 3.2 Innehållsförteckning ii / 12 Innehållsförteckning 1 Ingår i leveransen... 3 2 Förutsättningar... 4 3 De första stegen... 5 4 Information och hjälp... 12 1 Ingår i leveransen 3 / 12 1 Ingår i leveransen

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Översättning av originalmanual. Symbolförklaring... 4. Allmänna säkerhetsanvisningar... 5. Lämplig personal... 6. Egenskaper... 6

Översättning av originalmanual. Symbolförklaring... 4. Allmänna säkerhetsanvisningar... 5. Lämplig personal... 6. Egenskaper... 6 Bruksanvisning 3-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översättning av originalmanual weiß nichtsv Innehållsförteckning Symbolförklaring...................................... 4 Allmänna säkerhetsanvisningar..........................

Läs mer

Teknisk manual Rörelsevakt

Teknisk manual Rörelsevakt 2673-1-8565 03.07.2014 Teknisk manual Rörelsevakt MD-F-1.0.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5 2.3 Felaktig

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning MG 190 S S Shiatsu-dyna Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Medföljande delar

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit

Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit Grattis till ditt köp av ett komplett IP-kamerakit från Gigamedia. Denna guide förklarar hur du använder dig av Gigamedias kostnadsfria DDNS-tjänst för

Läs mer

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 Föreskriven användning Produkten kan motta och tolka GPS-signalen. Via en trådlös bluetooth-anslutning blir denna data tillgänglig

Läs mer

Åtkomst till Landstingets nät via Internet

Åtkomst till Landstingets nät via Internet Åtkomst till Landstingets nät via Internet https://landstingetsormland.se/distansarbete 1 (12) Innehåll 1 Så fungerar PointSharp app eller dosa...3 1.1 Support...3 2 Lägg till Webaccess.dll.se som en tillförlitlig

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

CHERRY DW 3000. Wireless Desktop. Bruksanvisning (SE)...4. 6440603-02 SE, Jul 2013 (JD-0700 = Mod. JG-07, JF-07, JR-0700)

CHERRY DW 3000. Wireless Desktop. Bruksanvisning (SE)...4. 6440603-02 SE, Jul 2013 (JD-0700 = Mod. JG-07, JF-07, JR-0700) CHERRY DW 3000 Wireless Desktop Bruksanvisning (SE)...4 6440603-02 SE, Jul 2013 (JD-0700 = Mod. JG-07, JF-07, JR-0700) Knapparnas funktion Batteristatus lysdiod Kalkylator E-postprogram Webbläsare, startsida

Läs mer

Flödesmätare digital. Bruksanvisning. för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx. Innehåll:

Flödesmätare digital. Bruksanvisning. för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx. Innehåll: Flödesmätare digital för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx Bruksanvisning Innehåll: 1. Allmän information 1.1 Föreskriven användning 1.2 Konstruktion och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 2. Allmänna

Läs mer

Installation av Topocad

Installation av Topocad Installation av Topocad Hämta programmet Topocad 12.0 kan hämtas från adtollo.se/systems/mat-kart/ladda-ner-program/ Installation Programmet installeras från Installera Topocad Topocad 12.0. Installationsfilen

Läs mer

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 s 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning........................................ 2 2. Symbol förklaring...........................................

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

weiß Innehållsförteckning

weiß Innehållsförteckning Bruksanvisning 3-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING weiß Innehållsförteckning nichtsv Symbolförklaring...................................... 4 Allmänna säkerhetsanvisningar.......................... 6 Lämplig personal......................................

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

ClearNote Användarmanual

ClearNote Användarmanual ClearNote 1 Säkerhet... 3 2 Vad finns i förpackningen... 4 3 Installera datorprogrammet till ClearNote... 5 4 Komma igång med ClearNote... 6 MONTERA IHOP CLEARNOTE... 6 ATT ANVÄNDA CLEARNOTE TILL EN BÄRBAR

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för problem som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av Easi-View eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utom garantireparationer

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE ACOUSTIMASS 5. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE ACOUSTIMASS 5 instruktionsbok

Läs mer

Manual Grid Pad Pro 17

Manual Grid Pad Pro 17 Manual Grid Pad Pro 17 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA 3000 CODE Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Innehållsförteckning Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE 3 Kom igång med ditt

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

FB000011 Sweex 3 portars FireWire PCI-kort FB000010 Sweex 4 portars FireWire PCI-kort

FB000011 Sweex 3 portars FireWire PCI-kort FB000010 Sweex 4 portars FireWire PCI-kort FB000011 Sweex 3 portars FireWire PCI-kort FB000010 Sweex 4 portars FireWire PCI-kort Inledning Tack för att du har valt ett Sweex FireWire PCI-kort. Det här kortet ger dig följande fördelar: - Tack vare

Läs mer

Bruksanvisning Elektronisk barnvåg, klass III-godkänd, M10010

Bruksanvisning Elektronisk barnvåg, klass III-godkänd, M10010 Bruksanvisning Elektronisk barnvåg, klass III-godkänd, M10010 ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany Tel + 49(40)432776-0 Fax +49(40)432776-10 E-mail: info@ade-hamburg.de Marknadsförs

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Bruksanvisning för skötbordet Lifty.

Bruksanvisning för skötbordet Lifty. Bruksanvisning för skötbordet Lifty. OBS! Läs igenom bruksanvisningen noga före användning. Spara denna bruksanvisning, du kan behöva läsa den igen. Skötbordet är avsett för barn upp till 20 kg. Skötbordet

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Inledning Tack för att du har valt Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Med det här PC-kortet kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. PCkortet uppfyller

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK. Installations- och användningsanvisningar

HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK. Installations- och användningsanvisningar HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK TYP: ATE600-ATE2300 Installations- och användningsanvisningar S/N: 2004T40S200010 Gäller från 10. 05. 2004 Rev.: 2.0 4136100, 4136101, 4136102, 4136103, 4136104, 4136105, 4136106,

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat. Snabbguide

Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat. Snabbguide Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat Snabbguide Välkommen till ZoomText Express ZoomText Express är ett prisvärt och enkelt förstoringsprogram till din dator. ZoomText

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Teknisk manual Rörelsevakt/kopplingsmanöverdon 1-delad

Teknisk manual Rörelsevakt/kopplingsmanöverdon 1-delad 2673-1-8559 03.07.2014 Teknisk manual Rörelsevakt/kopplingsmanöverdon 1-delad MSA-F-1.1.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning L-78 USB SKIVSPELARE Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Bruksanvisning. Version 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Bruksanvisning. Version 1.0 Predator Digital 3D Bruksanvisning Version 1.0 Copyright Det är inte tillåtet att reproducera eller överlåta någon del av denna bruksanvisning i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt,

Läs mer

SE... Guldmann Service och Information Konsol v. 1.3.0. Brukarmanual - ver. 6.00

SE... Guldmann Service och Information Konsol v. 1.3.0. Brukarmanual - ver. 6.00 SE.... Guldmann Service och Information Konsol v. 1.3.0 Brukarmanual - ver. 6.00 1 Guldmann Service och Information Konsol Artikelnummer: 550640 1.0.... Programinstallation.... 3 2.0.... Köra programmet

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Användarmanual. UV-handlampa 97050/97051

Användarmanual. UV-handlampa 97050/97051 Användarmanual UV-handlampa 97050/97051 Innehåll Svenska 1 Var vänlig observera följande...3 1.1 Viktigt...3 1.2 Medföljande delar...3 1.3 Säkerhet...3 1.4 Användning...3 2 Beskrivning...4 3 Tekniska data...4

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Åtkomst till Landstingets nät via Internet

Åtkomst till Landstingets nät via Internet Åtkomst till Landstingets nät via Internet http://landstingetsormland.se/extranet 1 (12) Innehåll 1 Så fungerar PointSharp-dosan/-appen... 3 1.1 Support... 3 2 Lägg till Webaccess.dll.se som en tillförlitlig

Läs mer

Användarmanual. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool

Användarmanual. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool Användarmanual Sida 1 INNEHÅLL INLEDNING... 3 SKÄRM OCH KNAPPSATS... 4 GRÄNSSNITT... 5 FÖRSTA GÅNGEN DU ANVÄNDER BRT-12... 6 HUVUDMENY... 7 BYTA BATTERI... 8 BYTA SPRÅK... 9 INFORMATION OM BRT-12... 10

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Felsökningsguide för Asgari-kameror

Felsökningsguide för Asgari-kameror Felsökningsguide för Asgari-kameror Välkommen till vår felsökningsguide! Här finner du lösningar på de vanligaste problemen som kan uppstå på vissa datorer och enheter. Om du fortfarande behöver mer hjälp

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer