MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT. Patrick Luthardt Marie Norling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT. Patrick Luthardt Marie Norling"

Transkript

1 MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT Patrick Luthardt Marie Norling 2/23/2011

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Kapitel 10 Industridesign Vad är industridesign? Historia Bedöma behovet av industridesign Är det värt att investera i industridesign? Ergonomiskt behov Estetiskt behov Hur ergonomiska och estetiska behov har appliceras på Apples produkter Effekten av industridesign Tjänar ett företag på att implementera industridesign? Hur påverkar industridesign företagets identitet? Industridesignsprocessen Påverkan av data baserade verktyg i industridesignsprocessen Hantera industridesignsprocessen När ska industridesign involveras i produktutvecklingsprocessen? Bedöma kvaliteten av industridesign Diskussion Diskussionsfrågor till seminariet Referenser

3 1. Inledning I kursen Produkt och Processutveckling, KPP306, finns ett moment som heter SEM1. I detta moment ska ett kapitel ur boken Product Design and Development [Ulrich, Eppinger, 2008] sammanfattas samt diskuteras. Kapitlet ska granskas kritiskt samt att diskussionsfrågor ska ställas. Frågorna ska sedan diskuteras i seminarieform. 2. Kapitel 10 Industridesign Detta kapitel i boken Product Design and Development [Ulrich, Eppinger, 2008] handlar om industridesign. Här tar författarna upp viktiga aspekter gällande området Vad är industridesign? Boken Product Design and Development [Ulrich, Eppinger, 2008] beskriver industridesign på följande sätt: The Industrial Designers Society of America kan industridesign definieras som en professionell service för att skapa och utveckla koncept och specifikationer som optimerar funktionen, värdet och utseendet av produkter för både gynna kunder och företaget. Drefuss (1967) sammanfattar industridesign i fem viktiga punkter, som en produktdesigner kan ta sig till hjälp av i en produktutvecklingsprocess. Användbarhet: Produkten ska utlysa säkerhet, enkelt att använda och vara intuitiv. Varje funktion skall vara utformad så att användaren uppfattar funktionen utan ansträngning. Utseende: Former, linjer, proportioner och färger ska användas för att i sin helhet skapa en tillfredsställande design. Underhåll: Produkten ska vara designad så att den kommunicerar hur underhåll och reparation ska ske. Låg kostnad: Form och funktioner kan ge upphov till höga kostnader i produktionen, att tidigt samarbeta med produktionsgruppen kan minska den totala kostnaden. Kommunicera: Produktdesignen ska kommunicera företagets designspråk genom hela produkten Historia Industridesign introducerades i början av 1900-talet i Tyskland, AEG var ett av de ledande företagen. AEG anställde arkitekter och konsthantverkare som skulle designa diverse produkt och produktdelar till produktionen. Företag i både USA och Europa jobbade parallellt med industridesign, men synen på industridesign var annorlunda. Detta syntes tydligt på designen av bilarna, som tillverkades under mitten av 1900-talet. I Europa skapades bilar som hade enkla och släta former, man följde tankegången att form skulle följa funktion. I USA däremot skapades bilar med ickefunktionell dekorationer. Under 1970-talet hade dock tankesättet från Europa påverkad det Amerikanska och det började tänkas i andra banor. Att skapa abstrakta och exotiska former skapade inte tillräcklig konkurrans för att differentiera sig från konkurrenter, vilket ledde till att flera företag applicerade industridesign i produktutvecklingsprocessen. 2

4 2.2. Bedöma behovet av industridesign Nedan följer några påstående som ett företag bör ställa inför varje ny produktutvecklingsprocess. Med hjälp av en tabell, där påståenden viktas, fås en uppfattning om vilka aspekter som en produktdesigner bör lägga mer resurser på Är det värt att investera i industridesign? De flesta produkter kan förbättras med hjälp av industridesign, främst genom att anpassa sig efter kundernas behov och differentiera sig från konkurrenterna. Beroende på vilket typ av produkt som ska utvecklas kan budgeten för industridesignen variera kraftigt. Till exempel kan det kosta flera miljoner dollar att användas sig av industridesign vid utveckling av ett flygplan, men den procentuella kostnaden av totala budgeten är mindre än hos en mobiltelefon. Det är billigare att använda sig av industridesign vid utveckling av en mobiltelefon, men kostnaden utgör en större del av den totala budgeten Ergonomiskt behov Hur viktig är lättanvändheten? Lättanvändheten är viktig för både produkter som används ofta och produkter som används sällan, ett exempel är en kopiator och en brandsläckare. Om produkten kräver lättanvändhet, måste produkt designern se till att produkten utstrålar dess funktioner på ett enkelt sätt. Hur viktigt är det att skapa enkelt underhåll? Kräver en produkt ofta förekommande underhåll eller service är det viktigt att underlätta detta för användaren. Det är då viktigt att produkten utstrålar enkelt underhåll, men att eliminera behovet av underhåll är alltid att föredra. Hur många interaktioner kräver produkten vid användning? Generellt gäller regeln att desto flera interaktioner en produkt kräver desto mer är produkten beroende av industridesign. Ett dörrhandtag kräver bara en interaktion för att öppnas och därför är det mindre viktigt med industridesign än hos exempelvis en bärbar dator. Hur viktigt är interaktioner för användning? Ett användargränssnitt, som kräver stora förändringar av en befintlig design, kommer bli enkelt att designa. Skapas däremot ett mer originell användargränssnitt behövs mer utveckling och provning. Vilka säkerhetsaspekter finns det? Alla produkter har säkerhetsföreskrifter som påverkar den slutgiltiga designen. Till exempel är det viktigare att skapa en design som tydligt kommunicerar säkerhetsföreskrifterna i en barnleksak än en datormus Estetiskt behov Är visuell produktdifferentiering nödvändig? Produkter som säljs i stabila marknader kräver en visuell differentiering från konkurrenterna för att kunna säljas i större kvantiteter. Produkter som är hög teknologiska och kräver få interaktioner från kunderna har inte lika stort behov av att differentieras visuellt, även om marknaden är stabil och konkurrensen hög. Hur viktig är stolthet av ägande, mode och utseende? Om designen är en avgörande faktor för att få produkten såld och om designen skapar stolthet i att äga produkten är industridesign en kritisk faktor i produktutvecklingsprocessen. Detta gäller även om produkten ska utstråla robusthet och enkelhet. Så fort produkten ska framföra en känsla till konsumenten är industridesignen viktig. Skapar en estetiskt tilltalande produkt en vi-känsla? En produkt som är estetiskt tilltalande kan spaka en vi-känsla hos företaget och konsumenten. Ett tidigt industrikoncept hjälper företaget att få en konkret vision av det slutgiltiga resultatet av produktutvecklingsprocessen. 3

5 Hur ergonomiska och estetiska behov har appliceras på Apples produkter Lättanvänd Hög Apples produkter funkar direkt ur kartongen Enkelt underhåll Låg Inget underhåll krävs Antal interaktioner Hög Touch interface behöver många interaktioner Vikten av interaktioner Hög Multi Touch är ett viktigt säljargument Säkerhetsaspekter Låg Inga säkerhetsaspekter finns Visuell produktdifferentiering Hög Designen och kvaliteten är hög Stolthet i ägande, mode och utseende Hög På grund av god design är stoltheten hög Vi-känsla Hög Vi-känsla skapa genom god och enkelt design Tabell 1 Visar hur estetiska och ergonomiska behoven kan appliceras på Apple Effekten av industridesign Tjänar ett företag på att implementera industridesign? Kostnaden för industridesign kan delas upp i tre poster: Direkt kostnad, tillverkningskostnad och kostnaden för utökad tid. Direkt kostnad: Är kostnaden som industridesignens tjänster kostar. Här igår löner, materialkostnader, kostnader för prototyper och andra kostnader som är relaterad till tjänsten. Vanligt är att en konsult jobbar med industridesignen, lönen för dessa är runt $75 - $300 per timme. Är industridesignprocessen intern är kostnaden ungefär detsamma. Tillverkningskostnaden: Är den kostnaden som behöver investeras i själva produktionen för att kunna implementera den skapade industridesignen. Är industridesign involverad i början av produktutvecklingsprocessen kan tillverkningskostnaden minska då designern vet vilka tillgångar företaget har i form av produktionsmöjligheter. Utökad tid: Ofta kräver industridesign att flera prototyper skapas för att kunna analysera resultatet. Detta ger upphov till en längre produktutvecklingsprocess som i sin tur påverkar lanseringen av produkten, vilket leder till högre kostnader för företaget i form av förlorade intäkter. Även om dessa kostnader kan kännas tunga för ett företag att finansiera, kan det vara lönsamt i slutändan. Detta då industridesignen ökar värdet, vilket leder till att produkten kan säljas dyrare. Skulle priset ökas med bara $1 per enhet, i ett normalt stort företag, skulle det resultera i en ökad vinst med flera miljoner dollar. Tillfrågas en industridesigner vad den slutgiltiga kostnaden för industridesignen är svarar de vanligtvis mellan $75,000 till $350,000. Det visar att en investering som motsvarar en värdeökning på $1 per enhet resulterar i ökad vinst för företaget. En enkel marknadsundersökning kan ge företaget nödvändig information ifall investeringen i industridesign ökar värdet eller ökar efterfrågan på produkten. Som det nämndes tidigare så motsvarar en värdeökning på bara $1 per enhet flera miljoner i ökad vinst, visar marknadsundersökningen att priset och efterfrågan ökar får företaget två anledningar att investera i industridesign Hur påverkar industridesign företagets identitet? Ett företag uppfattas av deras profil, image och identitet. Hur företaget uppfattas av kunden, deras image, är ett viktigt säljargument. Att skapa reklam, logotyper, skyltning, byggnader, förpackningar och produktdesign med likartat formspråk ger upphov till en tyngre image. Det är viktigt att företagets profil, image och identitet speglar samma bild av företaget, hur företaget uppfattar sig själv och hur företaget uppfattas av kunden kan nämligen skilja sig stort. 4

6 Ett produktbaserat företag måste lägga mer resurser på industridesign för att kunna differentiera sig från konkurrenter. Har ett företag implementerat industridesignen lyckosamt och kunderna ger företaget god respons i form ökad försäljning, skapar detta en positiv association till kommande produkter. Det finns flera företag som har lyckats använda industridesign effektivt och kunnat differentiera sig från konkurrenter. Apple, Rolex, Braun och Porsche är märken som associeras med god design, formspråk, innovativt tänkande och kvalitet vilket ger företagen möjlighet att ta ut ett högre pris Industridesignsprocessen Stora företag har oftast interna avdelningar för industridesignsprocessen och mindre företag använder sig ofta av konsult firmor. Oavsett storleken på företaget bör industridesignerna delta i den tvärfunktionella produktutvecklingsgruppen. Industridesignerna följer en process för att ta fram en estetisk och ergonomisk produkt. En industridesigns process kan beskrivas i följande steg; 1. Undersökning av kundernas behov: I början av produktutvecklingsprocessen kartlägger gruppen kundernas behov. Industridesigner är duktiga på att hitta frågor som rör användarinvolvering och därför är det en nödvändighet att de deltar i processen. När marknad, konstruktion och industridesign förs samman till en omfattande förståelse för kundbehoven får industridesignern en djup förståelse för samspelet mellan användaren och produkten. 2. Konceptualisering: När kundernas behov är fastställda börjar konceptgenereringen. Här hjälper industridesignerna gruppen att komma på koncept för produkten. Under denna fas lägger konstruktörer sin fokus på att hitta tekniska lösningar till produktens funktioner, medan industridesignerna koncentrerar sig på produktens form och dess användargränssnitt. Idéerna som kommer fram ritas upp i enkla skisser för att kunna uttrycka idén samt för att kunna se möjligheter och förändringar. Att skissa upp idéerna är både en snabb och billig metod. Koncepten grupperas och utvärderas sedan utifrån kundernas behov, teknisk genomförbarhet, kostnad och tillverkning. Koncepten kan sedan kombineras ihop med de tekniska lösningarna. I vissa företag jobbar industridesigners självständigt vid sidan av konstruktörerna. När arbetet sker på det sättet visar ofta industridesignerna konceptförslag som involverar strikta form- och stilkoncept. Ofta finner konstruktörerna då att koncepten är tekniskt omöjliga. 3. Preliminära förfiningar: I den här fasen bygger industridesignerna enkla och mjuka modeller utav de mest lovande koncepten. Designerna vill bygga så många modeller som möjligt med hänseende på tids- och kostnadsbegränsningar. De koncept som är speciellt svåra att visualisera kräver mer modeller än vad enklare koncept gör. Modellerna används sedan för att kunna utvärdera koncepten. Modellerna möjliggör för produktutvecklingsgruppen att uttrycka och visualisera produktkoncepten i tre dimensioner. Koncepten är utvärderade av industridesigners, konstruktörer, marknadsförings personal och potentiella kunder genom processen av att röra, känna och modifiera modellerna. 5

7 4. Vidare förfiningar och konceptval: I denna fas övergår industridesignerna ofta från mjuka modeller och skisser till hårdare modeller och renderingar. Renderingar är ritade i två eller tre dimensioner och visar produktdetaljer och ofta även produkten i användning. Renderingar visar mycket information om produkten och de används även för färgstudier och för att testa kunders mottagande för produktens egenskaper och funktioner. Sista steget innan ett koncept väljs är att göra hårda modeller. Modellerna äger inga funktioner men har ett realistiskt utseende och känsla. De har samma färg och textur som den färdiga produkten ska ha samt fungerande funktioner som knappar. Modellerna används utav industridesignerna och konstruktörerna för att göra förfiningar på koncepten. Då dessa modeller kan kosta runt $1000 har en produktutvecklingsgrupp inte budget att göra mer än några få modeller. 5. Kontrollritningar eller modeller: Industridesignerna slutför deras produktutvecklingsprocessen genom att de konstruerar kontrollritningar eller kontrollmodeller av det slutgiltiga konceptet. Kontrollritningarna eller modellerna dokumenterar funktionalitet, egenskaper, storlek, färg, ytfinhet och nyckel dimensioner. Dessa är inte lika detaljerade som en konstruktionsritning. 6. Samordning med konstruktörer, tillverkning och externa försäljare: Industridesignerna måste genom den resterande produktutvecklingsprocessen fortsätta med ett nära arbete med konstruktörer och personer som arbetar med tillverkningen Påverkan av data baserade verktyg i industridesignsprocessen Sedan 1990 talet har CAD haft en stor påverkan på industridesigners och deras arbete. Genom att använda CAD-verktyg kan industridesigners generera, visa och snabbt modifiera tre dimensionella modeller. På det sättet kan industridesigners snabbt ta fram ett större antal detaljerade koncept, vilket leder till mer innovativa designlösningar. Genom CAD bilder kan kommunikationen förbättras inom produktutvecklingsgruppen samt att felaktigheter med de manuella skisserna minskas. CAD modellerna kan i sin tur skickas vidare till konstruktörer Hantera industridesignsprocessen Industridesign är involverat i produktutvecklingsprocessen i flera av faserna. Vid vilken tidpunkt i produktutvecklingsprocessen som industridesign ska användas beror vilken typ av produkt som ska utformas. För att kunna förklara när industridesign används i processen behöver man klassificera produkterna som teknikbaserade produkter eller användarbaserade produkter. Teknikbaserade produkter: En teknikbaserad produkt karaktäriseras av att produktens huvudfördelar är baserade på den teknologi eller den möjligheten att kunna genomföra en specifik teknisk uppgift. Även om en sådan produkt kan ha viktiga estetiska eller ergonomiska krav, köper kunderna oftast produkten främst för produktens tekniska prestanda. Ett exempel på detta är en hårddisk för en dator. En hårddisk är en teknikbaserad produkt och för en sådan produkt krävs andra utvecklings insatser av produktutvecklingsgruppen. Konstruktion och tekniska krav är avgörande och dominerar utvecklingsinsatserna i gruppen. Därför är industridesigners ofta begränsade till att paketera kärnprodukten. Detta innebär att de fastställer produktens utseende och försäkrar att produkten kommunicerar produktens teknologiska möjligheter och interaktioner för användaren. 6

8 Användarbaserade produkter: Huvudfördelen för en användarbaserad produkt är funktionerna på dess gränssnitt och dess estetik. Vanligtvis finns det en hög grad av användarinteraktioner för dessa produkter. Därför behöver gränssnittet också vara säkert, lätt att använda samt lätt att underhålla. Produktens utseende är ofta viktigt för att kunna differentiera produkten samt för att skapa en ägande stolthet. Ett exempel på en användarbaserad produkt är en kontorsstol. De användarbaserade produkterna kan vara tekniskt kvalificerade men teknologin differentierar inte produkterna från varandra. Detta är för att produktutvecklingsgruppen lägger mer eftertanke på industridesignen. Industridesignen hos de användarbaserade produkterna är viktigare än de tekniska behoven, men konstruktörerna är fortfarande viktig för alla tekniska egenskaper hos produkten När ska industridesign involveras i produktutvecklingsprocessen? Industridesign ingår i hela produktutvecklingsprocessen för en användarbaserad produkt och för en teknikbaserad produkt genom de senare faserna. Bild 1 visar skillnaden på detta hos de två olika produkterna. Industridesignprocessen är en delprocess utav produktutvecklingsprocessen, den är parallell men inte separat. Bild 1 Visar den tidpunkt i produktutvecklingsprocessen som industridesign används för teknikbaserade och användarbaserade produkter. Den vita processen representerar en produktutvecklingsprocess medan de gråa processerna visar industridesignsprocessen för respektive produkt typ. Industridesignen för en teknikbaserad produkt börjar senare i produktutvecklingsprocessen på grund av att hos den produkten behöver industridesignerna först och främst lägga fokus på att göra produktens skal Bedöma kvaliteten av industridesign Att bedöma kvaliteten av industridesignen av en färdig produkt är en subjektiv uppgift. Att kvalitativt avgöra om industridesignen har nått sitt mål kan göras genom att överväga varje aspekt av den produkt som påverkas av industridesign. Nedan finns fem kategorier för utvärdering av en produkt; 1. Kvaliteten på användargränssnittet: Kvaliteten hos användargränssnittet hos en produkt är relaterat till produktens utseende, känsla och sätt att samspela. Bedömning av hur lätthanterlig en produkt är, görs med hjälp av följande frågor; Kommunicerar produkten sina funktioner på ett effektivt sätt till användaren? Är användningen av produkten instinktiva? Är alla egenskaper säkra? Har alla potentiella användare och användare av produkten blivit övervägda? 7

9 2. Attraktiv känsla: En bedömning angående hur kunder uppfattar produkten. Uppfattning inom områden som utseende, känsla, ljud och lukt. Är produkten attraktiv? Är den spännande? Uttrycker produkten kvalitet? Vilka bilder tänker man på när man visar den? Inspirerar produkten till att man blir stolt över att äga den? Väcker produkten känslor av stolthet bland utvecklingsgruppen och försäljningspersonalen? 3. Möjlighet att underhålla och reparera produkten: Bedömningen görs med tanke på faktorer angående hur lätt produkten kan underhållas samt repareras. Både underhållning och reparation borde vara uttänkt tillsammans med de andra användarinteraktionerna. Är underhåll av produkten uppenbart? Är det lätt? Kommunicerar produktegenskaperna effektivt demontering och montering? 4. Lämplig användning av resurser: Den här bedömningen granskar hur väl resurserna användes för att uppfylla kundernas behov. Med resurser menas vanligtvis de utgifter som funnits i industridesignen och i andra funktioner. Dessa faktorer brukar driva kostanden på tillverkningen. En dåligt utformad produkt, en med onödiga funktioner eller en produkt gjord av exotiska material kommer till exempel att påverka verktygen och tillverkningsprocessen. Hur väl används resurser för att uppfylla kundens behov? Är materialvalet lämpligt, uttryckt i kostnad och kvalitet? Är produkten över- eller underdesignad, har den egenskaper som är icke nödvändiga eller otillräckliga? Är miljövänliga/ekologiska faktorer övervägda? 5. Produktdifferentiering: Det här är en bedömning av hur unik produkten är samt hur konsekvent produkten är med företagets identitet. Nedanstående frågor används vid bedömningen. Kommer en kund som ser produkten i en butik kunna identifiera den med hjälp av utseendet? Kommer den att bli ihågkommen av en konsument som har sett den i en annons? Kommer den att bli igenkänd när den blir sedd på gatan? Passar produkten in i eller stödjer bolagets identitet? 8

10 3. Diskussion Bedöma behovet industridesign Vi tycker att det viktigt med industridesign. Första intrycket är viktigt när företag marknadsför sina produkter. Uppfyller inte produkten kunden förväntningar utseendemässigt blir den inte såld. Ingen vill ju äga en ful produkt och behöva skämmas för sitt val. På så sätt skapar man en identitet som kunderna känner igen genom hela företagets produkter. Effekten av industridesign Många företag tycker att en investering i industridesign inte ses som en självklarhet då de inte ser vinning i det. Men då industridesign ökar värdet på produkten får företaget igen sin investering snabbt. Små företag har inte den ekonomiska bufferten för att kunna investera i industridesign och har därför svårt att konkurrera med större företag. Industridesign processen Vi tycker att det är viktigt att ta hjälp av både skisser och modeller i produktutvecklingsprocessen. Skisser är snabbt och enkelt att göra och hjälper till att uttrycka sin tanke. Även CAD är kostnadseffektivt då man enbart behöver utnyttja några få resurser för att få fram en tre dimensionell modell som kan användas genom hela processen. Även om prototypframtagning är en viktig del av processen så kan skisser och CAD modeller hjälpa en bra bit på vägen. Sköta industridesign processen Vi tycker att det är svårt att veta vilken produkt som är teknikbaserad och vilken som är användarbaserad. När man väl ska ta fram en produkt så är det viktigt vilken typ av produkt det är för att kunna lägga fokus på rätt område. Till exempel är en kontorsstol användarbaserad även om den äger tekniska lösningar. En kontorsstol har många interaktioner med användaren och därför är det viktigt att skapa en design som uppfyller användarens behov, även om det blir en teknisk lösning. Bedöma kvaliteten av industridesign Det är bra att kunna utvärdera designen som man har skapa. Frågorna som är givna i kapitlet ger en bra vägledning. Egna funderingar Vi tycker att industridesign borde ses som en självklarhet i stora och moderna företag. Det är viktigt i dagens samhälle att differentiera sig från konkurrenterna och att skapa en nischmarknad för att kunna öka försäljningen. Om vi kollar på marknaden för bärbara datorer är Apple marknadsledare när det kommer till design och innovativt tänkande. Många företag har inte haft in-house kompetensen för att skapa bärbara datorer som motsvarar Apples design standard. Istället har företagen fokuserat på lägre pris och snabbare datorer, vilket inte alltid är ett säljargument. Sony har med sina Vaio modeller kommit på rätt väg med industridesign och börjat skapa en nischmarknad. Apple har etablerat sig stark med sina väl designade bärbara, detta syns tydligt då Apples datorer finns i 30 procent av top 100 filmer de senaste åren. Inte ens Coca Cola kunde mäta sig med Apple. Vi tycker det är synd att det inte finns någon standard som motsvarar industridesign för produkter i tjänstesektorn. Det finns mätbara faktorer för industridesign för produkter, estetiskt och ergonomiskt. Dessa faktorer är svårt att mäta när det kommer till tjänster. Men då tjänstesektorn är mer beroende av nöjda och återkommande kunder tycker vi att det är självklart att något motsvarande industridesign borde finnas. Vi tycker det är synd att detta inte tas upp i boken. 9

11 4. Diskussionsfrågor till seminariet Syns industridesignen tydligt i följande produkter? Nämn ett företag som inte använder industridesign i lika stor utsträckning, som till exempel Apple. Kan ett företag, i dagens marknad, skapa tillräcklig konkurrens för att överleva, utan att implementera industridesign? Vilka produkter får inga fördelar av industridesign i produktutvecklingen? 5. Referenser Product design and development 4th ed, Ulrich Karl T., Eppinger Steven D., 2008, McGraw Hill 10

Produktutveckling med formgivning

Produktutveckling med formgivning Produktutveckling med formgivning Seminarie-PM Mälardalens Högskola, Eskilstuna 20070223 Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling D-nivå,10 p : Kristian Grönlund Annica Hällkvist Johan

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Philip Åhagen 4/13/2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Ordlista... 4 Inledning... 4 Skisser... 5 Varför skissa?... 5 Olika typer

Läs mer

3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav. Kundkedja. Kundundersökning. IKOT TME040 Grupp A7 CHALMERS 2009-02-16

3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav. Kundkedja. Kundundersökning. IKOT TME040 Grupp A7 CHALMERS 2009-02-16 3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav Kundkedja Kundkedjan följer produktens fysiska resa från tillverkare till avvecklare och kapitalflödet som den orsakar. Aktörerna påverkas av myndigheternas

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

PM Kapitel 5 Produktspecifikationer

PM Kapitel 5 Produktspecifikationer Produktspecifikationer Kapitlet som vi har sammanfattat och diskuterat beskriver två metoder för att definiera produktspecifikationerna. Här kommer kundbehoven från kapitel 4 i boken att användas. Metoderna

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion.

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion. Tvättfat Produktframtagning och projektgrupper Maskinkonstruktion Vattenkran Tips Blandare Engreppsblandare 1 Termostatblandare Nyrenoverat 6000 sek Tunga Resväskor Resväskor på hjul Stabila resväskor

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde IKOTTME040 2009 03 01 GruppB6 5 Skapaettvinnandekoncept 5.1 Skapaalternativakonceptmedhögrekundvärde Förattfåutstörstamöjligakundvärdehosproduktenböralternativakoncepttasframsomärbättre änreferenslösningen.ettkonceptärvanligenenskiss,ettdokumentellerenenkelprototyp,somger

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare.

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare. IKOT 2011 Gruppmedlemmar Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng Handledare Göran Brännare 2 Innehållsförteckning 1 Voice of the Customer... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Resultat

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Kravspecifikation KPP017

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Kravspecifikation KPP017 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Kravspecifikation KPP017 Annika Henrich, Claes Eriksson, Emma Johansson, Nadja Suonperä 091006 Inledning En kravspecifikation är ett slags kontrakt som upprättas mellan uppdragsgivare

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter Lars Löfqvist Några definitioner Litet etablerat företag = färre än 50 anställda, etablerat på sin marknad Innovation = processen i företag

Läs mer

Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar

Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar Datavetenskap Opponent(er): Rikard Boström Lars-Olof Moilanen Respondent(er): Mathias Andersson Henrik Bäck Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx

Läs mer

Grupp 12 Andreas Antonsson andan850 Ellen Franzén ellfr008 Robin Blomberg robbl105 Lovisa Rönngren lovro519 Pontus Rudolfson ponru118

Grupp 12 Andreas Antonsson andan850 Ellen Franzén ellfr008 Robin Blomberg robbl105 Lovisa Rönngren lovro519 Pontus Rudolfson ponru118 Grupp 12 Andreas Antonsson Ellen Franzén Robin Blomberg Lovisa Rönngren Pontus Rudolfson andan850 ellfr008 robbl105 lovro519 ponru118 (tidslinje) a. Tidslinje b. Utbredning c. Användare (utbredning) a.

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

Deadline 2 Beskriv produkten

Deadline 2 Beskriv produkten Deadline 2 Beskriv produkten 2011-02-09 Grupp E2: Josefin Bertilsson Dennis Carlsson Jacob Lindberg Karin Uhlén Fredrik Öhrby Handledare: Gauti Asbjörnsson Innehållsförteckning 2 Beskriv produkten... 2

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B.

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B. Fusilli Vi har en produkt som skall bidra till minskad energikostnad och minskad miljöpåverkan i samband med omvandlingen av energi. Vi har då valt att utveckla produkten vindkraftverk på så vis att alla

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

På följande sidor kommer bilder från arbetet i Sydafrika och de prototyper vi tagit fram. Tor & Mattias

På följande sidor kommer bilder från arbetet i Sydafrika och de prototyper vi tagit fram. Tor & Mattias I mitten på februari började vi diskutera att göra examensarbetet tillsammans. Vi hade tidigare pratat om att arbeta ihop och det kändes då självklart att börja samarbetet med ett större projekt. Vi började

Läs mer

Repro och tryck. Vi skapar säljdrivande förpackningslösningar

Repro och tryck. Vi skapar säljdrivande förpackningslösningar Repro och tryck Vi skapar säljdrivande förpackningslösningar Repro och tryck Egna bolag Distributörer FINLAND NORGE SVERIGE Oslo Mellerud Ulricehamn DANMARK Helsingfors Tallinn ESTLAND Växjö Lagan Plast

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö

FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö VISION > Drömmar > Scenarier > 5 års sikt > Gemensamt mål för företaget (alla medlemmar delar vision) > Tänk: miljö, vem jobbar man med, reser

Läs mer

Personas -En metod inom Participatory Design

Personas -En metod inom Participatory Design Personas -En metod inom Participatory Design Individuell inlämningsuppgift Sofie Persson 2003-10-27 Sammanfattning Att designa en ny produkt eller ett nytt system är inte enkelt. Det är många aspekter

Läs mer

En stark identitet skiljer företag från sina konkurrenter. Vi hjälper dig kommunicera dina budskap.

En stark identitet skiljer företag från sina konkurrenter. Vi hjälper dig kommunicera dina budskap. En stark identitet skiljer företag från sina konkurrenter. Vi hjälper dig kommunicera dina budskap. Sjön ligger blank och stilla. Det är tyst, inte en rörelse. Här är det lätt att skapa uppmärksamhet.

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY 01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm Erbjudandet 02 LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY Förslag till samarbete Hej Anders, Här kommer en beskrivning av det arbete vi ser som nästa steg.

Läs mer

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så.

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Vi fyller din tomt med värde Som säljare av en tomt har du förmodligen ett mål som är viktigare än alla andra: att få så mycket betalt som

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

4 VAD KÄNNETECKNAR EN PROCESS?

4 VAD KÄNNETECKNAR EN PROCESS? 4 VAD KÄNNETECKNAR EN PROCESS? 4.1 SAMBANDEN ÄR PROCESSENS NYCKEL Ordet process kommer av latinets processus vilket betyder framåtskridande. Och framåt kommer man genom att var aktiv. En process består

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Produktarkitektur. Institutionen för innovation och produktutveckling Mälardalen Högskola Produktutveckling med formgivning D KN3060 23 februari 2007

Produktarkitektur. Institutionen för innovation och produktutveckling Mälardalen Högskola Produktutveckling med formgivning D KN3060 23 februari 2007 Produktarkitektur Institutionen för innovation och produktutveckling Mälardalen Högskola Produktutveckling med formgivning D KN3060 23 februari 2007 Seminariegrupp 8 Teddy Wallin Johan Roos Mikael Söderkvist

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Max David Eriksson, 1982 / Kontaktuppgifter Telefon: 0738-374097 Email: maxdavid@skapadesign.com Adress: Docentvägen 32, 97752 Luleå / Utbildning

Max David Eriksson, 1982 / Kontaktuppgifter Telefon: 0738-374097 Email: maxdavid@skapadesign.com Adress: Docentvägen 32, 97752 Luleå / Utbildning Max David Eriksson, 1982 Kontaktuppgifter Telefon: 0738-374097 Email: maxdavid@skapadesign.com Adress: Docentvägen 32, 97752 Luleå Utbildning Civilingenjörsexamen i Teknisk Design vid Luleå Tekniska Universitet

Läs mer

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin Att arbeta strategiskt med platsens varumärke Nicholas Hörlin Hur kan man skapa lägesfaktorer som kommun och som byggherre? Om Property People Property People är placemanagementkonsulter Platsutvecklingsarbete

Läs mer

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet Att välja rätt PROGRESSIVDESIGN har aldrig varit enklare BBGR:s breda sortiment av progressiva glas har utformats för att passa olika behov och önskemål om pris och prestanda. För första gången har vi

Läs mer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys (SAM) vid sex nordiska företag BJÖRN JOHANSSON, ANDERS KINNANDER Product and Production Development

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

FMEA. Failure Mode and Effects Analysis. Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren Program: Innovation och produktdesign 2010-10-06

FMEA. Failure Mode and Effects Analysis. Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren Program: Innovation och produktdesign 2010-10-06 2010-10-06 FMEA Failure Mode and Effects Analysis Grupp 1: Fredrik Nyberg Robin Rudberg Pontus Ramström Petra Kellokumpu Noor Abdulamir Junior Ndiaye Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Marknadsföring på INTERNET

Marknadsföring på INTERNET 2010-09-28 Marknadsföring på INTERNET Peter Agoston info@peteragoston.se Stort, brusigt och svårt att kontrollera The Opte Project Nätverk av signaler och noder Tänk om man skulle få uppleva detta Verkar

Läs mer

Innovations upphandling

Innovations upphandling en Värdig entré Innovations upphandling White frukostseminarie 21 september 2014 Kalmar slott Kalmar slott med nyanlag gångväg Tillgängligheten till Kalmar slott 2005 Åtgärder för att öka tillgängligheten

Läs mer

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Prototypningsverktyg 1. Plan the humancentred process 2. Understand the context of use Mattias Arvola Meets the requirements 5. Evaluate against requirements

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Planeringsarbete och nya idéer... 3 1.1 Att planera affärsutveckling... 3 1.2 Olika slag av idéer för utveckling...

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

försäljning Lyckas med Timo Rope Business

försäljning Lyckas med Timo Rope Business Lyckas med försäljning Timo Rope Business SÄLJSTÖD SÄLJSTÖD DIREKTREKLAM SOM EN DEL AV SÄLJ- KOMMUNIKATIONEN Direktreklam har blivit en av de mest populära formerna av säljstöd. Anledningen till dess popularitet

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p)

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p) Fråga 1) Följande fråga beaktar skillnaden mellan marknadsdriven och kontraktsdriven produktutveckling. Para ihop varje scenario med det alternativ som passar bäst. A Kontraktsdriven produktutveckling

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför?

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Frédéric Delmar Handelshögskolan i Stockholm Mikael Samuelsson Internationella handelshögskolan i Jönköping Upplägg för idag 1. Bakgrund

Läs mer

Underhåll en förutsättning för Industrie 4.0

Underhåll en förutsättning för Industrie 4.0 Underhåll en förutsättning för Industrie 4.0 Anders Skoogh Assistant Professor Director of Chalmers Master s Programme in Production Engineering anders.skoogh@chalmers.se, 0733-668072 Industrie 4.0 - möjliggörare

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min Presentationsteknik Möta investerare Tips och råd inför din Pitch 10 min Vem lyssnar? Olika presentationer till olika målgrupper. IDAG INVESTERARE!!! Presentationen ska vara klar innan första möte med

Läs mer

IKOT 2010 Steg 2 Luddborttagning

IKOT 2010 Steg 2 Luddborttagning IKOT 2010 Steg 2 Luddborttagning 20100208 Eriksson, Jonathan Krause, Sebastian Kristoffersson, Carl Magnusson, Rickard Seebergs, Johanna Innehållsförteckning 2.1 Samverkan mellan kund och produkt... 3

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning

Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning Robert Bjärnemo och Damien Motte Avdelningen för maskinkonstruktion Institutionen för designvetenskaper LTH Inledning Kalkylmetoder Payback-metoden (återbetalningsmetoden)

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv

Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv Bättre marginal Lösviktsexponerade varor har en högre marginal till följd av att förpacknings- och transportkostnaderna är lägre. Det är också

Läs mer

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS För att vi ska kunna hjälpa er att ta fram en webbplats som uppfyller era mål och förväntningar måste vi lära känna er och er verksamhet så mycket

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

KONTEX & KOMMUNIKATION

KONTEX & KOMMUNIKATION KONTEX GRAFISK PROFIL Formen Logotypförslaget är en bokstavskombination av bokstäverna K och K (Kontex, Kommunikation). Den grafiska formen ska vara lätt att känna igen, vara ren samt kännas symbolisk

Läs mer