MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT. Patrick Luthardt Marie Norling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT. Patrick Luthardt Marie Norling"

Transkript

1 MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT Patrick Luthardt Marie Norling 2/23/2011

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Kapitel 10 Industridesign Vad är industridesign? Historia Bedöma behovet av industridesign Är det värt att investera i industridesign? Ergonomiskt behov Estetiskt behov Hur ergonomiska och estetiska behov har appliceras på Apples produkter Effekten av industridesign Tjänar ett företag på att implementera industridesign? Hur påverkar industridesign företagets identitet? Industridesignsprocessen Påverkan av data baserade verktyg i industridesignsprocessen Hantera industridesignsprocessen När ska industridesign involveras i produktutvecklingsprocessen? Bedöma kvaliteten av industridesign Diskussion Diskussionsfrågor till seminariet Referenser

3 1. Inledning I kursen Produkt och Processutveckling, KPP306, finns ett moment som heter SEM1. I detta moment ska ett kapitel ur boken Product Design and Development [Ulrich, Eppinger, 2008] sammanfattas samt diskuteras. Kapitlet ska granskas kritiskt samt att diskussionsfrågor ska ställas. Frågorna ska sedan diskuteras i seminarieform. 2. Kapitel 10 Industridesign Detta kapitel i boken Product Design and Development [Ulrich, Eppinger, 2008] handlar om industridesign. Här tar författarna upp viktiga aspekter gällande området Vad är industridesign? Boken Product Design and Development [Ulrich, Eppinger, 2008] beskriver industridesign på följande sätt: The Industrial Designers Society of America kan industridesign definieras som en professionell service för att skapa och utveckla koncept och specifikationer som optimerar funktionen, värdet och utseendet av produkter för både gynna kunder och företaget. Drefuss (1967) sammanfattar industridesign i fem viktiga punkter, som en produktdesigner kan ta sig till hjälp av i en produktutvecklingsprocess. Användbarhet: Produkten ska utlysa säkerhet, enkelt att använda och vara intuitiv. Varje funktion skall vara utformad så att användaren uppfattar funktionen utan ansträngning. Utseende: Former, linjer, proportioner och färger ska användas för att i sin helhet skapa en tillfredsställande design. Underhåll: Produkten ska vara designad så att den kommunicerar hur underhåll och reparation ska ske. Låg kostnad: Form och funktioner kan ge upphov till höga kostnader i produktionen, att tidigt samarbeta med produktionsgruppen kan minska den totala kostnaden. Kommunicera: Produktdesignen ska kommunicera företagets designspråk genom hela produkten Historia Industridesign introducerades i början av 1900-talet i Tyskland, AEG var ett av de ledande företagen. AEG anställde arkitekter och konsthantverkare som skulle designa diverse produkt och produktdelar till produktionen. Företag i både USA och Europa jobbade parallellt med industridesign, men synen på industridesign var annorlunda. Detta syntes tydligt på designen av bilarna, som tillverkades under mitten av 1900-talet. I Europa skapades bilar som hade enkla och släta former, man följde tankegången att form skulle följa funktion. I USA däremot skapades bilar med ickefunktionell dekorationer. Under 1970-talet hade dock tankesättet från Europa påverkad det Amerikanska och det började tänkas i andra banor. Att skapa abstrakta och exotiska former skapade inte tillräcklig konkurrans för att differentiera sig från konkurrenter, vilket ledde till att flera företag applicerade industridesign i produktutvecklingsprocessen. 2

4 2.2. Bedöma behovet av industridesign Nedan följer några påstående som ett företag bör ställa inför varje ny produktutvecklingsprocess. Med hjälp av en tabell, där påståenden viktas, fås en uppfattning om vilka aspekter som en produktdesigner bör lägga mer resurser på Är det värt att investera i industridesign? De flesta produkter kan förbättras med hjälp av industridesign, främst genom att anpassa sig efter kundernas behov och differentiera sig från konkurrenterna. Beroende på vilket typ av produkt som ska utvecklas kan budgeten för industridesignen variera kraftigt. Till exempel kan det kosta flera miljoner dollar att användas sig av industridesign vid utveckling av ett flygplan, men den procentuella kostnaden av totala budgeten är mindre än hos en mobiltelefon. Det är billigare att använda sig av industridesign vid utveckling av en mobiltelefon, men kostnaden utgör en större del av den totala budgeten Ergonomiskt behov Hur viktig är lättanvändheten? Lättanvändheten är viktig för både produkter som används ofta och produkter som används sällan, ett exempel är en kopiator och en brandsläckare. Om produkten kräver lättanvändhet, måste produkt designern se till att produkten utstrålar dess funktioner på ett enkelt sätt. Hur viktigt är det att skapa enkelt underhåll? Kräver en produkt ofta förekommande underhåll eller service är det viktigt att underlätta detta för användaren. Det är då viktigt att produkten utstrålar enkelt underhåll, men att eliminera behovet av underhåll är alltid att föredra. Hur många interaktioner kräver produkten vid användning? Generellt gäller regeln att desto flera interaktioner en produkt kräver desto mer är produkten beroende av industridesign. Ett dörrhandtag kräver bara en interaktion för att öppnas och därför är det mindre viktigt med industridesign än hos exempelvis en bärbar dator. Hur viktigt är interaktioner för användning? Ett användargränssnitt, som kräver stora förändringar av en befintlig design, kommer bli enkelt att designa. Skapas däremot ett mer originell användargränssnitt behövs mer utveckling och provning. Vilka säkerhetsaspekter finns det? Alla produkter har säkerhetsföreskrifter som påverkar den slutgiltiga designen. Till exempel är det viktigare att skapa en design som tydligt kommunicerar säkerhetsföreskrifterna i en barnleksak än en datormus Estetiskt behov Är visuell produktdifferentiering nödvändig? Produkter som säljs i stabila marknader kräver en visuell differentiering från konkurrenterna för att kunna säljas i större kvantiteter. Produkter som är hög teknologiska och kräver få interaktioner från kunderna har inte lika stort behov av att differentieras visuellt, även om marknaden är stabil och konkurrensen hög. Hur viktig är stolthet av ägande, mode och utseende? Om designen är en avgörande faktor för att få produkten såld och om designen skapar stolthet i att äga produkten är industridesign en kritisk faktor i produktutvecklingsprocessen. Detta gäller även om produkten ska utstråla robusthet och enkelhet. Så fort produkten ska framföra en känsla till konsumenten är industridesignen viktig. Skapar en estetiskt tilltalande produkt en vi-känsla? En produkt som är estetiskt tilltalande kan spaka en vi-känsla hos företaget och konsumenten. Ett tidigt industrikoncept hjälper företaget att få en konkret vision av det slutgiltiga resultatet av produktutvecklingsprocessen. 3

5 Hur ergonomiska och estetiska behov har appliceras på Apples produkter Lättanvänd Hög Apples produkter funkar direkt ur kartongen Enkelt underhåll Låg Inget underhåll krävs Antal interaktioner Hög Touch interface behöver många interaktioner Vikten av interaktioner Hög Multi Touch är ett viktigt säljargument Säkerhetsaspekter Låg Inga säkerhetsaspekter finns Visuell produktdifferentiering Hög Designen och kvaliteten är hög Stolthet i ägande, mode och utseende Hög På grund av god design är stoltheten hög Vi-känsla Hög Vi-känsla skapa genom god och enkelt design Tabell 1 Visar hur estetiska och ergonomiska behoven kan appliceras på Apple Effekten av industridesign Tjänar ett företag på att implementera industridesign? Kostnaden för industridesign kan delas upp i tre poster: Direkt kostnad, tillverkningskostnad och kostnaden för utökad tid. Direkt kostnad: Är kostnaden som industridesignens tjänster kostar. Här igår löner, materialkostnader, kostnader för prototyper och andra kostnader som är relaterad till tjänsten. Vanligt är att en konsult jobbar med industridesignen, lönen för dessa är runt $75 - $300 per timme. Är industridesignprocessen intern är kostnaden ungefär detsamma. Tillverkningskostnaden: Är den kostnaden som behöver investeras i själva produktionen för att kunna implementera den skapade industridesignen. Är industridesign involverad i början av produktutvecklingsprocessen kan tillverkningskostnaden minska då designern vet vilka tillgångar företaget har i form av produktionsmöjligheter. Utökad tid: Ofta kräver industridesign att flera prototyper skapas för att kunna analysera resultatet. Detta ger upphov till en längre produktutvecklingsprocess som i sin tur påverkar lanseringen av produkten, vilket leder till högre kostnader för företaget i form av förlorade intäkter. Även om dessa kostnader kan kännas tunga för ett företag att finansiera, kan det vara lönsamt i slutändan. Detta då industridesignen ökar värdet, vilket leder till att produkten kan säljas dyrare. Skulle priset ökas med bara $1 per enhet, i ett normalt stort företag, skulle det resultera i en ökad vinst med flera miljoner dollar. Tillfrågas en industridesigner vad den slutgiltiga kostnaden för industridesignen är svarar de vanligtvis mellan $75,000 till $350,000. Det visar att en investering som motsvarar en värdeökning på $1 per enhet resulterar i ökad vinst för företaget. En enkel marknadsundersökning kan ge företaget nödvändig information ifall investeringen i industridesign ökar värdet eller ökar efterfrågan på produkten. Som det nämndes tidigare så motsvarar en värdeökning på bara $1 per enhet flera miljoner i ökad vinst, visar marknadsundersökningen att priset och efterfrågan ökar får företaget två anledningar att investera i industridesign Hur påverkar industridesign företagets identitet? Ett företag uppfattas av deras profil, image och identitet. Hur företaget uppfattas av kunden, deras image, är ett viktigt säljargument. Att skapa reklam, logotyper, skyltning, byggnader, förpackningar och produktdesign med likartat formspråk ger upphov till en tyngre image. Det är viktigt att företagets profil, image och identitet speglar samma bild av företaget, hur företaget uppfattar sig själv och hur företaget uppfattas av kunden kan nämligen skilja sig stort. 4

6 Ett produktbaserat företag måste lägga mer resurser på industridesign för att kunna differentiera sig från konkurrenter. Har ett företag implementerat industridesignen lyckosamt och kunderna ger företaget god respons i form ökad försäljning, skapar detta en positiv association till kommande produkter. Det finns flera företag som har lyckats använda industridesign effektivt och kunnat differentiera sig från konkurrenter. Apple, Rolex, Braun och Porsche är märken som associeras med god design, formspråk, innovativt tänkande och kvalitet vilket ger företagen möjlighet att ta ut ett högre pris Industridesignsprocessen Stora företag har oftast interna avdelningar för industridesignsprocessen och mindre företag använder sig ofta av konsult firmor. Oavsett storleken på företaget bör industridesignerna delta i den tvärfunktionella produktutvecklingsgruppen. Industridesignerna följer en process för att ta fram en estetisk och ergonomisk produkt. En industridesigns process kan beskrivas i följande steg; 1. Undersökning av kundernas behov: I början av produktutvecklingsprocessen kartlägger gruppen kundernas behov. Industridesigner är duktiga på att hitta frågor som rör användarinvolvering och därför är det en nödvändighet att de deltar i processen. När marknad, konstruktion och industridesign förs samman till en omfattande förståelse för kundbehoven får industridesignern en djup förståelse för samspelet mellan användaren och produkten. 2. Konceptualisering: När kundernas behov är fastställda börjar konceptgenereringen. Här hjälper industridesignerna gruppen att komma på koncept för produkten. Under denna fas lägger konstruktörer sin fokus på att hitta tekniska lösningar till produktens funktioner, medan industridesignerna koncentrerar sig på produktens form och dess användargränssnitt. Idéerna som kommer fram ritas upp i enkla skisser för att kunna uttrycka idén samt för att kunna se möjligheter och förändringar. Att skissa upp idéerna är både en snabb och billig metod. Koncepten grupperas och utvärderas sedan utifrån kundernas behov, teknisk genomförbarhet, kostnad och tillverkning. Koncepten kan sedan kombineras ihop med de tekniska lösningarna. I vissa företag jobbar industridesigners självständigt vid sidan av konstruktörerna. När arbetet sker på det sättet visar ofta industridesignerna konceptförslag som involverar strikta form- och stilkoncept. Ofta finner konstruktörerna då att koncepten är tekniskt omöjliga. 3. Preliminära förfiningar: I den här fasen bygger industridesignerna enkla och mjuka modeller utav de mest lovande koncepten. Designerna vill bygga så många modeller som möjligt med hänseende på tids- och kostnadsbegränsningar. De koncept som är speciellt svåra att visualisera kräver mer modeller än vad enklare koncept gör. Modellerna används sedan för att kunna utvärdera koncepten. Modellerna möjliggör för produktutvecklingsgruppen att uttrycka och visualisera produktkoncepten i tre dimensioner. Koncepten är utvärderade av industridesigners, konstruktörer, marknadsförings personal och potentiella kunder genom processen av att röra, känna och modifiera modellerna. 5

7 4. Vidare förfiningar och konceptval: I denna fas övergår industridesignerna ofta från mjuka modeller och skisser till hårdare modeller och renderingar. Renderingar är ritade i två eller tre dimensioner och visar produktdetaljer och ofta även produkten i användning. Renderingar visar mycket information om produkten och de används även för färgstudier och för att testa kunders mottagande för produktens egenskaper och funktioner. Sista steget innan ett koncept väljs är att göra hårda modeller. Modellerna äger inga funktioner men har ett realistiskt utseende och känsla. De har samma färg och textur som den färdiga produkten ska ha samt fungerande funktioner som knappar. Modellerna används utav industridesignerna och konstruktörerna för att göra förfiningar på koncepten. Då dessa modeller kan kosta runt $1000 har en produktutvecklingsgrupp inte budget att göra mer än några få modeller. 5. Kontrollritningar eller modeller: Industridesignerna slutför deras produktutvecklingsprocessen genom att de konstruerar kontrollritningar eller kontrollmodeller av det slutgiltiga konceptet. Kontrollritningarna eller modellerna dokumenterar funktionalitet, egenskaper, storlek, färg, ytfinhet och nyckel dimensioner. Dessa är inte lika detaljerade som en konstruktionsritning. 6. Samordning med konstruktörer, tillverkning och externa försäljare: Industridesignerna måste genom den resterande produktutvecklingsprocessen fortsätta med ett nära arbete med konstruktörer och personer som arbetar med tillverkningen Påverkan av data baserade verktyg i industridesignsprocessen Sedan 1990 talet har CAD haft en stor påverkan på industridesigners och deras arbete. Genom att använda CAD-verktyg kan industridesigners generera, visa och snabbt modifiera tre dimensionella modeller. På det sättet kan industridesigners snabbt ta fram ett större antal detaljerade koncept, vilket leder till mer innovativa designlösningar. Genom CAD bilder kan kommunikationen förbättras inom produktutvecklingsgruppen samt att felaktigheter med de manuella skisserna minskas. CAD modellerna kan i sin tur skickas vidare till konstruktörer Hantera industridesignsprocessen Industridesign är involverat i produktutvecklingsprocessen i flera av faserna. Vid vilken tidpunkt i produktutvecklingsprocessen som industridesign ska användas beror vilken typ av produkt som ska utformas. För att kunna förklara när industridesign används i processen behöver man klassificera produkterna som teknikbaserade produkter eller användarbaserade produkter. Teknikbaserade produkter: En teknikbaserad produkt karaktäriseras av att produktens huvudfördelar är baserade på den teknologi eller den möjligheten att kunna genomföra en specifik teknisk uppgift. Även om en sådan produkt kan ha viktiga estetiska eller ergonomiska krav, köper kunderna oftast produkten främst för produktens tekniska prestanda. Ett exempel på detta är en hårddisk för en dator. En hårddisk är en teknikbaserad produkt och för en sådan produkt krävs andra utvecklings insatser av produktutvecklingsgruppen. Konstruktion och tekniska krav är avgörande och dominerar utvecklingsinsatserna i gruppen. Därför är industridesigners ofta begränsade till att paketera kärnprodukten. Detta innebär att de fastställer produktens utseende och försäkrar att produkten kommunicerar produktens teknologiska möjligheter och interaktioner för användaren. 6

8 Användarbaserade produkter: Huvudfördelen för en användarbaserad produkt är funktionerna på dess gränssnitt och dess estetik. Vanligtvis finns det en hög grad av användarinteraktioner för dessa produkter. Därför behöver gränssnittet också vara säkert, lätt att använda samt lätt att underhålla. Produktens utseende är ofta viktigt för att kunna differentiera produkten samt för att skapa en ägande stolthet. Ett exempel på en användarbaserad produkt är en kontorsstol. De användarbaserade produkterna kan vara tekniskt kvalificerade men teknologin differentierar inte produkterna från varandra. Detta är för att produktutvecklingsgruppen lägger mer eftertanke på industridesignen. Industridesignen hos de användarbaserade produkterna är viktigare än de tekniska behoven, men konstruktörerna är fortfarande viktig för alla tekniska egenskaper hos produkten När ska industridesign involveras i produktutvecklingsprocessen? Industridesign ingår i hela produktutvecklingsprocessen för en användarbaserad produkt och för en teknikbaserad produkt genom de senare faserna. Bild 1 visar skillnaden på detta hos de två olika produkterna. Industridesignprocessen är en delprocess utav produktutvecklingsprocessen, den är parallell men inte separat. Bild 1 Visar den tidpunkt i produktutvecklingsprocessen som industridesign används för teknikbaserade och användarbaserade produkter. Den vita processen representerar en produktutvecklingsprocess medan de gråa processerna visar industridesignsprocessen för respektive produkt typ. Industridesignen för en teknikbaserad produkt börjar senare i produktutvecklingsprocessen på grund av att hos den produkten behöver industridesignerna först och främst lägga fokus på att göra produktens skal Bedöma kvaliteten av industridesign Att bedöma kvaliteten av industridesignen av en färdig produkt är en subjektiv uppgift. Att kvalitativt avgöra om industridesignen har nått sitt mål kan göras genom att överväga varje aspekt av den produkt som påverkas av industridesign. Nedan finns fem kategorier för utvärdering av en produkt; 1. Kvaliteten på användargränssnittet: Kvaliteten hos användargränssnittet hos en produkt är relaterat till produktens utseende, känsla och sätt att samspela. Bedömning av hur lätthanterlig en produkt är, görs med hjälp av följande frågor; Kommunicerar produkten sina funktioner på ett effektivt sätt till användaren? Är användningen av produkten instinktiva? Är alla egenskaper säkra? Har alla potentiella användare och användare av produkten blivit övervägda? 7

9 2. Attraktiv känsla: En bedömning angående hur kunder uppfattar produkten. Uppfattning inom områden som utseende, känsla, ljud och lukt. Är produkten attraktiv? Är den spännande? Uttrycker produkten kvalitet? Vilka bilder tänker man på när man visar den? Inspirerar produkten till att man blir stolt över att äga den? Väcker produkten känslor av stolthet bland utvecklingsgruppen och försäljningspersonalen? 3. Möjlighet att underhålla och reparera produkten: Bedömningen görs med tanke på faktorer angående hur lätt produkten kan underhållas samt repareras. Både underhållning och reparation borde vara uttänkt tillsammans med de andra användarinteraktionerna. Är underhåll av produkten uppenbart? Är det lätt? Kommunicerar produktegenskaperna effektivt demontering och montering? 4. Lämplig användning av resurser: Den här bedömningen granskar hur väl resurserna användes för att uppfylla kundernas behov. Med resurser menas vanligtvis de utgifter som funnits i industridesignen och i andra funktioner. Dessa faktorer brukar driva kostanden på tillverkningen. En dåligt utformad produkt, en med onödiga funktioner eller en produkt gjord av exotiska material kommer till exempel att påverka verktygen och tillverkningsprocessen. Hur väl används resurser för att uppfylla kundens behov? Är materialvalet lämpligt, uttryckt i kostnad och kvalitet? Är produkten över- eller underdesignad, har den egenskaper som är icke nödvändiga eller otillräckliga? Är miljövänliga/ekologiska faktorer övervägda? 5. Produktdifferentiering: Det här är en bedömning av hur unik produkten är samt hur konsekvent produkten är med företagets identitet. Nedanstående frågor används vid bedömningen. Kommer en kund som ser produkten i en butik kunna identifiera den med hjälp av utseendet? Kommer den att bli ihågkommen av en konsument som har sett den i en annons? Kommer den att bli igenkänd när den blir sedd på gatan? Passar produkten in i eller stödjer bolagets identitet? 8

10 3. Diskussion Bedöma behovet industridesign Vi tycker att det viktigt med industridesign. Första intrycket är viktigt när företag marknadsför sina produkter. Uppfyller inte produkten kunden förväntningar utseendemässigt blir den inte såld. Ingen vill ju äga en ful produkt och behöva skämmas för sitt val. På så sätt skapar man en identitet som kunderna känner igen genom hela företagets produkter. Effekten av industridesign Många företag tycker att en investering i industridesign inte ses som en självklarhet då de inte ser vinning i det. Men då industridesign ökar värdet på produkten får företaget igen sin investering snabbt. Små företag har inte den ekonomiska bufferten för att kunna investera i industridesign och har därför svårt att konkurrera med större företag. Industridesign processen Vi tycker att det är viktigt att ta hjälp av både skisser och modeller i produktutvecklingsprocessen. Skisser är snabbt och enkelt att göra och hjälper till att uttrycka sin tanke. Även CAD är kostnadseffektivt då man enbart behöver utnyttja några få resurser för att få fram en tre dimensionell modell som kan användas genom hela processen. Även om prototypframtagning är en viktig del av processen så kan skisser och CAD modeller hjälpa en bra bit på vägen. Sköta industridesign processen Vi tycker att det är svårt att veta vilken produkt som är teknikbaserad och vilken som är användarbaserad. När man väl ska ta fram en produkt så är det viktigt vilken typ av produkt det är för att kunna lägga fokus på rätt område. Till exempel är en kontorsstol användarbaserad även om den äger tekniska lösningar. En kontorsstol har många interaktioner med användaren och därför är det viktigt att skapa en design som uppfyller användarens behov, även om det blir en teknisk lösning. Bedöma kvaliteten av industridesign Det är bra att kunna utvärdera designen som man har skapa. Frågorna som är givna i kapitlet ger en bra vägledning. Egna funderingar Vi tycker att industridesign borde ses som en självklarhet i stora och moderna företag. Det är viktigt i dagens samhälle att differentiera sig från konkurrenterna och att skapa en nischmarknad för att kunna öka försäljningen. Om vi kollar på marknaden för bärbara datorer är Apple marknadsledare när det kommer till design och innovativt tänkande. Många företag har inte haft in-house kompetensen för att skapa bärbara datorer som motsvarar Apples design standard. Istället har företagen fokuserat på lägre pris och snabbare datorer, vilket inte alltid är ett säljargument. Sony har med sina Vaio modeller kommit på rätt väg med industridesign och börjat skapa en nischmarknad. Apple har etablerat sig stark med sina väl designade bärbara, detta syns tydligt då Apples datorer finns i 30 procent av top 100 filmer de senaste åren. Inte ens Coca Cola kunde mäta sig med Apple. Vi tycker det är synd att det inte finns någon standard som motsvarar industridesign för produkter i tjänstesektorn. Det finns mätbara faktorer för industridesign för produkter, estetiskt och ergonomiskt. Dessa faktorer är svårt att mäta när det kommer till tjänster. Men då tjänstesektorn är mer beroende av nöjda och återkommande kunder tycker vi att det är självklart att något motsvarande industridesign borde finnas. Vi tycker det är synd att detta inte tas upp i boken. 9

11 4. Diskussionsfrågor till seminariet Syns industridesignen tydligt i följande produkter? Nämn ett företag som inte använder industridesign i lika stor utsträckning, som till exempel Apple. Kan ett företag, i dagens marknad, skapa tillräcklig konkurrens för att överleva, utan att implementera industridesign? Vilka produkter får inga fördelar av industridesign i produktutvecklingen? 5. Referenser Product design and development 4th ed, Ulrich Karl T., Eppinger Steven D., 2008, McGraw Hill 10

Industridesign. Mälardalens Högskola. KPP306 Produkt- och processutveckling

Industridesign. Mälardalens Högskola. KPP306 Produkt- och processutveckling Mälardalens Högskola Industridesign KPP306 Produkt- och processutveckling Seminariegrupp 6: Christoffer Löfstrand, Jan-Peter Rosén, Joakim Vasilevski 2012-02-28 Innehållsförteckning Inledning... 2 Vad

Läs mer

PRODUKT- OCH PROCESSUTVECKLING

PRODUKT- OCH PROCESSUTVECKLING PRODUKT- OCH PROCESSUTVECKLING Seminarie-PM KPP306 D-nivå 15hp Mälardalens högskola februari 2008 Akademin för innovation, design och teknik, IDT Cecilia Grubbström, Inpre 4 Sandra Karlsson, Inpre 4 Innehållsförteckning

Läs mer

Produktutveckling med formgivning

Produktutveckling med formgivning Produktutveckling med formgivning Seminarie-PM Mälardalens Högskola, Eskilstuna 20070223 Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling D-nivå,10 p : Kristian Grönlund Annica Hällkvist Johan

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen KPP306 Produkt- och processutveckling Joakim Vasilevski 10/4/2012 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Skisser... 3

Läs mer

Kapitel 6 Konceptgenerering Product Design and Development

Kapitel 6 Konceptgenerering Product Design and Development Akademin för Innovation, Design och Teknik Kapitel 6 Konceptgenerering Product Design and Development Produkt- och processutveckling, KPP306 3 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt- och processutveckling,

Läs mer

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens Högskola INPRE 4 2006-04-24 Index Inledning... 2 Den klassiska PU-processen... 2

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Linus Granström KN3060, Produktutv. med formgivning Mälardalens högskola 2007-04-25 Inledning Denna essä beskriver författarens syn på de steg i produktutvecklingsprocessen

Läs mer

Upprop & Lediga tjänster

Upprop & Lediga tjänster Upprop & Lediga tjänster Det finns 60 lediga tjänster på PPU AB Välj en ledig tjänst vid första bordet PPU AB har 4 avdelningar vid huvudkontoret i Eskilstuna samt vid Västeråsfilialen: Marknadsavdelning,

Läs mer

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling Akademin för Innovation, Design och Teknik 3-D Skrivare Individuellt arbete, produktutveckling 3 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt- och processutveckling Innovation och produktdesign Mikael Knutsson

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

KONCEPTGENERERING KPP306

KONCEPTGENERERING KPP306 KONCEPTGENERERING KPP306 HANDLEDARE: ROLF LÖVGREN, RAGNAR TENGSTRAND UTFÖRT AV: SGRP 2 : MIKAEL MATTSSON, HENRIK TROLLVAD, DANIEL FLODQVIST PROGRAM: INPRE 4 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vad menas

Läs mer

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich Förpackningar Individuell PM 2010 KPP039 Förpackningar Inledning I kursen Produktutveckling 3, KPP039, ingår en individuell inlämningsuppgift. Ett PM ska skrivas som ger en mer djup inblick i en process,

Läs mer

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare.

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare. IKOT 2011 Gruppmedlemmar Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng Handledare Göran Brännare 2 Innehållsförteckning 1 Voice of the Customer... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Resultat

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Philip Åhagen 4/13/2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Ordlista... 4 Inledning... 4 Skisser... 5 Varför skissa?... 5 Olika typer

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess MÄLARDALENS HÖGSKOLA Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess En sammanfattning av artikeln Toyota s Principles of Set-Based concurrent Engineering Philip Åhagen och Anders Svanbom 2/23/2011 Bakgrund

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter Lars Löfqvist Några definitioner Litet etablerat företag = färre än 50 anställda, etablerat på sin marknad Innovation = processen i företag

Läs mer

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till?

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? 1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? Att lära sig via metaforer innebär att man drar nytta av kunskap som användaren redan har,

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Innehållsförteckning. Om företaget 2. Affärsidé 3. Målsättning 3. Marknad 3. Produkt 4. SWOT-analys 5. Marknadsföring 6. Finansiering 6.

Innehållsförteckning. Om företaget 2. Affärsidé 3. Målsättning 3. Marknad 3. Produkt 4. SWOT-analys 5. Marknadsföring 6. Finansiering 6. Innehållsförteckning Om företaget 2 Affärsidé 3 Målsättning 3 Marknad 3 Produkt 4 SWOT-analys 5 Marknadsföring 6 Finansiering 6 Konkurrens 6 Kunden 7 Tidsplan 8 Likviditetsbudget 9 Resultatbudget 10 SunShine

Läs mer

SAGT OM DiA CD BIBLIOTEKET

SAGT OM DiA CD BIBLIOTEKET SAGT OM DiA CD BIBLIOTEKET inför Designåret 2005 Läs om de olika intrycken från teknikmäklare, företagare i Borås, samt röster från seminariet i Borås i november. Dessutom intryck från SVIDs Arlandaseminarium.

Läs mer

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction 3. Kartlägg kundens röst Kundkedja Grupp D6 Produktutvecklare Elisabeth Lee Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction Tillverkare Användare Myndighet Opinionsbildare Tekniker Distributör Köpare Avvecklare

Läs mer

Välkommen till ProduktProcessUtveckling AB - en kort repetition om vad som hänt

Välkommen till ProduktProcessUtveckling AB - en kort repetition om vad som hänt Välkommen till ProduktProcessUtveckling AB - en kort repetition om vad som hänt PPU AB (PPU 204) En kurs HT1 på 7,5 p halvfart Företagsledning: Janne Färm och Niklas Friedler Repetitionsföreläsning 2015-10-29

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

PM Kapitel 5 Produktspecifikationer

PM Kapitel 5 Produktspecifikationer Produktspecifikationer Kapitlet som vi har sammanfattat och diskuterat beskriver två metoder för att definiera produktspecifikationerna. Här kommer kundbehoven från kapitel 4 i boken att användas. Metoderna

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Introduktion - Metodik i Produktutveckling

Introduktion - Metodik i Produktutveckling Introduktion - Metodik i Produktutveckling Innehåll i denna föreläsning Allmänt om kursen Produktutvecklingsprocessen Behovet av samarbete vid PU Olika aktörer i PU-processen Kursens mål Efter godkänd

Läs mer

«Skapa en attraktiv och»

«Skapa en attraktiv och» Butikskommunikation Varuexponering Innovation & ny teknologi Butiksinredning «Skapa en attraktiv och» säljande butiksmiljö som stärker konsumentens köpupplevelse Vi arbetar hand i hand med både detaljhandel

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Kravspecifikation KPP017

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Kravspecifikation KPP017 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Kravspecifikation KPP017 Annika Henrich, Claes Eriksson, Emma Johansson, Nadja Suonperä 091006 Inledning En kravspecifikation är ett slags kontrakt som upprättas mellan uppdragsgivare

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor?

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? » 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal Linköping 2011-10-26 Magnus Moberg» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Pris & distribution Processen var är vi? Omvärlsanalys/ situationsanalys makromiljö

Läs mer

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ Praktiska råd för projektörer 5 MINUTERS LÄSTID ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD Den hårda konkurrensen i en osäker ekonomi kombinerat

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling.

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Våra lösningar lär dig hur du kan använda din kreativa intelligens som motor i ditt företag,

Läs mer

NORDSJÖ IDÉ & DESIGN

NORDSJÖ IDÉ & DESIGN NORDSJÖ IDÉ & DESIGN Vad är Nordsjö Ide och design? Nordsjös ekonomi Konkurrenterna Lägesanalys - är det läge att investera? BUTIKER Bolaget bedriver inköp och försäljning av produkter inom färg-, vägg-,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. UF- företagande FÖRETAGSNAMN: STADIGT UF. Verksamhetsår: 2014-15. Skola: Polhemsgymnasiet. Vd:ns namn: Julia Karlsson

AFFÄRSPLAN. UF- företagande FÖRETAGSNAMN: STADIGT UF. Verksamhetsår: 2014-15. Skola: Polhemsgymnasiet. Vd:ns namn: Julia Karlsson Verksamhetsår: 2014-15 Skola: Polhemsgymnasiet Vd:ns namn: Julia Karlsson Adress: Bratteråsgatan E- post: julia- kar@hotmail.com AFFÄRSPLAN UF- företagande FÖRETAGSNAMN: STADIGT UF Innehåll 1. PERSONAL

Läs mer

Affärsplan. Innovation camp 2016 Grupp 11

Affärsplan. Innovation camp 2016 Grupp 11 Affärsplan Innovation camp 2016 Grupp 11 Innehållsförteckning Organisation 3 Vilka är vi? 3 Vår tjänst - IC for you 4 Utseende och innehåll 4 Ekonomi 5 Inkomster 5 Utgifter 5 Målgrupp 6 Koppling till avfallstrappan

Läs mer

DFA2 Design For Assembly

DFA2 Design For Assembly DFA2 Design For Assembly Ämne DFA2 är till för att finna monteringssvårigheterna på produkter som monteras automatiskt. Då produkten är utformad att monteras automatiskt bidrar det till att den blir enkel

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Ett arbetsområde i Teknik. Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40.

Ett arbetsområde i Teknik. Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40. Design och produktveckling Ett arbetsområde i Teknik Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40. Ur det centrala innehållet i kursplanen för teknik, årskurs 7-9: Bearbetning av råvara till färdig

Läs mer

Produktspecifikationer och QFD. Specifikationer för produktutveckling samt QFD metodik för kravhantering

Produktspecifikationer och QFD. Specifikationer för produktutveckling samt QFD metodik för kravhantering Produktspecifikationer och QFD Specifikationer för produktutveckling samt QFD metodik för kravhantering Innehållet i presentationen Målspecifikation (target specification) Vad ska man tänka på vid kravställning?

Läs mer

Essä. - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess. KPP306 Produkt- och processutveckling

Essä. - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess. KPP306 Produkt- och processutveckling Akademin för Innovation, Design och Teknik Essä - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess Civilingenjörsprogrammet Innovation och produktdesign Skriven av Examinator: Rolf Lövgren

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

INTERAKTIONSDESIGN: VAD & HUR?

INTERAKTIONSDESIGN: VAD & HUR? INTERAKTIONSDESIGN: VAD & HUR? Interaktionsteknik & Design, HT-13 Evelina Fagertun evelinafagertun@gmail.com VAD? Vad är interaktionsdesign? HUR? Hur skapar vi bra design? INTERAKTION Wiki: Interaktion

Läs mer

Vikten av design i produktutveckling

Vikten av design i produktutveckling Vikten av design i produktutveckling Bild: Jonas Lindström KN3060, Produktutveckling med design Kjell Nilsson, INPRE 4 Handledare: Rolf Lövgren 1 Inledning Ratten på en ipod. Handtaget på Gillettes rakhyvel.

Läs mer

Problemet. Beställarkompetens och kravhantering. Användbarhetsboom Internet som motor. Beställarproblemet. Användarnytta = verksamhetsnytta.

Problemet. Beställarkompetens och kravhantering. Användbarhetsboom Internet som motor. Beställarproblemet. Användarnytta = verksamhetsnytta. Problemet Beställarkompetens och kravhantering Trots mycket kunskaper inom människadatorinteraktion så är användare missnöjda med systemen, eller klarar helt enkelt inte av att göra det de önskar eller

Läs mer

HANTVERK. Ämnets syfte

HANTVERK. Ämnets syfte HANTVERK Ämnet hantverk behandlar hantverkstekniker och material, verktyg, maskiner och annan utrustning inom det hantverksområde som eleven har valt. Det behandlar också yrkesetik under arbetsprocessen

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Essä Min syn på modulariseringstänkande i PU-processen

Essä Min syn på modulariseringstänkande i PU-processen Essä Min syn på modulariseringstänkande i PU-processen KN 3060 Produktutveckling med formgivning 10 p D-nivå Utfört av: Hanna Forsberg Examinator: Rolf Lövgren Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.2

Läs mer

Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring

Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring 2012-04-10 KPP306 Produkt- och Processutveckling 15hp Mikael Knutsson Inledning I kursen KPP 306 Produkt och Processutveckling

Läs mer

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter NÖJD KUND LÖNSAMHET NÖJD MEDARBETARE AFFÄRSMODELLEN Det här är vad vi gör På Alten utvecklar och levererar vi teknik och IT- kompetens till världsledande

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Marknaden. Nu när tusentals gamla sportflygplan skall bytas ut finns det möjligheter att ta stora marknadsandelar.

Marknaden. Nu när tusentals gamla sportflygplan skall bytas ut finns det möjligheter att ta stora marknadsandelar. Stora cumulusmoln ligger som ett pärlband bredvid dig. Du sänker nosen och en märkbar acceleration infinner sig omedelbart. När fartmätaren visar 300 km/h tar du spaken åt dig och g-lasterna pressar behagligt

Läs mer

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16 Steg 3 Grupp F5 2011-02-16 Innehållsförteckning 3.1 Användarens röst... 3 Kundkrav och kundkedja... 3 Konsumentundersökning... 4 3.2 Kanomodellen... 4 3.3 Vart är pionjärerna på väg?... 5 Bilaga 1... 8

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

SOLIDWORKS SIMULATION SUITE

SOLIDWORKS SIMULATION SUITE SOLIDWORKS SIMULATION SUITE LÖSNINGAR FÖR 3D-KONSTRUKTION SIMULERINGSDRIVEN 3D-KONSTRUKTION OCH TEKNIK Tillverkare inom alla branscher har gjort virtuella 3D-simuleringar till ett värdefullt ingenjörsverktyg

Läs mer

Vad är Strategisk Planering

Vad är Strategisk Planering Vad är Strategisk Planering Varför behöver man strategisk planering? Vem eller vilka skall vara involverade? Hur gör man? i Strategisk Planering är sjökortet Ett företag i tillväxt behöver en karta att

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

REPUBLIC OF INNOVATION

REPUBLIC OF INNOVATION - We are the - REPUBLIC OF INNOVATION we make products easy to use... REPUBLIC OF INNOVATION Vi hjälper företag med innovation. Vi är designers och ingenjörer som utvecklar produkter och tjänster som är

Läs mer

Integrering av miljöaspekter i produktutveckling ISO/TR 14062. Gunnel Wisén Persson ABB. ABB Corporate Research - 1 2002-10-23

Integrering av miljöaspekter i produktutveckling ISO/TR 14062. Gunnel Wisén Persson ABB. ABB Corporate Research - 1 2002-10-23 Gunnel Wisén Persson ABB Integrering av miljöaspekter i produktutveckling ISO/TR 14062 ABB Corporate Research - 1 2002-10-23 ISO/TR 14062 Environmental Management - Integrating Environmental Aspects into

Läs mer

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde IKOTTME040 2009 03 01 GruppB6 5 Skapaettvinnandekoncept 5.1 Skapaalternativakonceptmedhögrekundvärde Förattfåutstörstamöjligakundvärdehosproduktenböralternativakoncepttasframsomärbättre änreferenslösningen.ettkonceptärvanligenenskiss,ettdokumentellerenenkelprototyp,somger

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

PRISSÄTTNING UTAV PRODUKTER

PRISSÄTTNING UTAV PRODUKTER 2011-01-12 MDH PRISSÄTTNING UTAV PRODUKTER Produktutveckling 3 Fredrik Nyberg Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Prissättning... 3 Samspel... 5 Exempel... 6 Källförteckning... 8 1 Inledning

Läs mer

Timo Tidtavla Marcus Reldin Industridesign 2007

Timo Tidtavla Marcus Reldin Industridesign 2007 Timo Tidtavla Timo Tidtavla Marcus Reldin Industridesign 2007 Att förstå tid Det är inte alltid så lätt att hålla reda på tider och dagar. Vem är inte helt beroende av sin almenacka eller filofax? Ibland

Läs mer

Min syn på semiotik i produktutveckling KPP306 Produkt- och processutveckling, Mälardalens högskola. Lina Bjelkenäs

Min syn på semiotik i produktutveckling KPP306 Produkt- och processutveckling, Mälardalens högskola. Lina Bjelkenäs Min syn på semiotik i produktutveckling KPP306 Produkt- och processutveckling, Mälardalens högskola Lina Bjelkenäs Sammanfattning Jag har valt att fördjupa mig inom semiotik och då främst produktsemiotik.

Läs mer

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion.

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion. Tvättfat Produktframtagning och projektgrupper Maskinkonstruktion Vattenkran Tips Blandare Engreppsblandare 1 Termostatblandare Nyrenoverat 6000 sek Tunga Resväskor Resväskor på hjul Stabila resväskor

Läs mer

Affärsplan. G r u p p 4. a n d r e a s e r i k s s o n g u s t a v w e n g e r z i n k N u r a d i n H a s s a n

Affärsplan. G r u p p 4. a n d r e a s e r i k s s o n g u s t a v w e n g e r z i n k N u r a d i n H a s s a n Affärsplan G r u p p 4 E m m a T r y g g a n d r e a s e r i k s s o n g u s t a v w e n g e r z i n k N u r a d i n H a s s a n Bakgrund Varje år kastas cirka 1,9 miljoner ton mat i Sverige. 110 250 ton

Läs mer

Användarcentrerad design

Användarcentrerad design Användarcentrerad design En drivande kraft för innovation Oskar Jonsson Doktorand i industridesign Industriellt byggande och trämanufaktur innovation över gränserna Session 3 A: Arkitektens och designers

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav. Kundkedja. Kundundersökning. IKOT TME040 Grupp A7 CHALMERS 2009-02-16

3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav. Kundkedja. Kundundersökning. IKOT TME040 Grupp A7 CHALMERS 2009-02-16 3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav Kundkedja Kundkedjan följer produktens fysiska resa från tillverkare till avvecklare och kapitalflödet som den orsakar. Aktörerna påverkas av myndigheternas

Läs mer

Måndag 19:e September 13:15 16:00 Föreläsning 4, PPU204 Produktutveckling 1

Måndag 19:e September 13:15 16:00 Föreläsning 4, PPU204 Produktutveckling 1 Måndag 19:e September 13:15 16:00 Föreläsning 4, PPU204 Produktutveckling 1 Eftermiddagens agenda Koncepttestning, kapitel 9 Längre paus, 30 min Produktarkitektur, kapitel 10 1 Koncepttestning Vad menas

Läs mer

Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll

Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll Innehållsinventering Så funkar det Att arbeta strategiskt med sin kommunikation kan kännas en smula krångligt ibland. Därför har vi tagit fram denna guide,

Läs mer

TDP025. Entreprenöriell programmering. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA)

TDP025. Entreprenöriell programmering. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) TDP025 Entreprenöriell programmering Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Examensordningen I examensordningen står det att, för alla kandidatexamina skall (bland andra) följande mål uppnås:

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY 01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm Erbjudandet 02 LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY Förslag till samarbete Hej Anders, Här kommer en beskrivning av det arbete vi ser som nästa steg.

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Konstruktion av 400 V kontaktdon

Konstruktion av 400 V kontaktdon Konstruktion av 400 V kontaktdon Institutionen för produkt- och produktionsutveckling Chalmers Tekniska Högskola Göteborg 2011-02-09 Projektgrupp Anna Willhammar Nathalie Sundqvist Fredrik Wiborg Sofie

Läs mer

Seminarieuppgift i Produkt och Processutveckling KPP306

Seminarieuppgift i Produkt och Processutveckling KPP306 Seminarieuppgift i Produkt och Processutveckling KPP306 Product Design and Development, Ulrich och Eppinger 2008 Kapitel 12 Sebastian Englund Victor Asting Syfte och metod Syftet med detta PM är att en

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Seminarieuppgift. Product Design and Development, 4th edi. Kapitel 4: Identifying Customers Needs

Seminarieuppgift. Product Design and Development, 4th edi. Kapitel 4: Identifying Customers Needs Seminarieuppgift Product Design and Development, 4th edi. Kapitel 4: Identifying Customers Needs Sophie Danilov & Malin Lindblom 2/28/2012 Identifiera kundbehov I detta kapitel beskrivs den del i produktutvecklingsprocessen

Läs mer

Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion. Kapitel 5 (3) i Rogers et al.

Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion. Kapitel 5 (3) i Rogers et al. Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion Kapitel 5 (3) i Rogers et al. Översikt Human Action Cycle Konceptuella modeller Metaforer ikoner Emotionell design Antropomorfism Agenter

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Design i det industrialiserade byggandet 2005-05-18. Diskussionsfrågor och svar

Design i det industrialiserade byggandet 2005-05-18. Diskussionsfrågor och svar t 2005-05-18 Diskussionsfrågor och svar 1 Inledning...3 1.1 Vilka förväntningar har ni på dagen?...3 2 Hur måste arkitektens roll förändras?...5 3 Vad har du lärt dig idag?...7 3.1 Nu har vi haft snack,

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer