JURIDISKA MEDDELANDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JURIDISKA MEDDELANDEN"

Transkript

1 JURIDISKA MEDDELANDEN 1 JURIDISKA MEDDELANDEN Den här produktdokumentationen skyddas av upphovsrättslag och alla rättigheter förbehålls ägaren. Ingen del av dokumentationen får på något sätt eller i någon form reproduceras, oavsett syfte, utan föregående skriftligt medgivande från Electronics for Imaging, Inc. ( EFI ), med undantag för vad som anges nedan. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande och utgör inte ett åtagande från EFI:s sida. Produktdokumentationen levereras tillsammans med programvaran från EFI ( programvara ) och andra EFI-produkter som beskrivs i dokumentationen. Programvaran levereras under licens och kan endast användas eller kopieras i enlighet med villkoren i nedanstående licensavtal för programvara. Patent Den här produkten kan omfattas av ett eller flera av följande patent från USA: 4,828,056, 4,917,488, 4,941,038, 5,109,241, 5,170,182, 5,212,546, 5,260,878, 5,276,490, 5,278,599, 5,335,040, 5,343,311, 5,398,107, 5,424,754, 5,442,429, 5,459,560, 5,467,446, 5,506,946, 5,517,334, 5,537,516, 5,543,940, 5,553,200, 5,563,689, 5,565,960, 5,583,623, 5,596,416, 5,615,314, 5,619,624, 5,625,712, 5,640,228, 5,666,436, 5,682,421, 5,745,657, 5,760,913, 5,799,232, 5,818,645, 5,835,788, 5,859,711, 5,867,179, 5,940,186, 5,959,867, 5,970,174, 5,982,937, 5,995,724, 6,002,795, 6,025,922, 6,035,103, 6,041,200, 6,065,041, 6,081,281, 6,112,665, 6,116,707, 6,122,407, 6,134,018, 6,141,120, 6,166,821, 6,173,286, 6,185,335, 6,201,614, 6,215,562, 6,219,155, 6,219,659, 6,222,641, 6,224,048, 6,225,974, 6,226,419, 6,238,105, 6,239,895, 6,256,108, 6,269,190, 6,271,937, 6,278,901, 6,279,009, 6,289,122, 6,292,270, 6,299,063, 6,310,697, 6,321,133, 6,327,047, 6,327,050, 6,327,052, 6,330,071, 6,330,363, 6,331,899, 6,340,975, 6,341,017, 6,341,018, 6,341,307, 6,347,256, 6,348,978, 6,356,359, 6,366,918, 6,369,895, 6,381,036, 6,400,443, 6,429,949, 6,449,393, 6,457,823, 6,476,927, 6,490,696, 6,501,565, 6,519,053, 6,539,323, 6,543,871, 6,546,364, 6,549,294, 6,549,300, 6,550,991, 6,552,815, 6,559,958, 6,572,293, 6,590,676, 6,606,165, 6,616,355, 6,633,396, 6,636,326, 6,637,958, 6,643,317, 6,647,149, 6,657,741, 6,660,103, 6,662,199, 6,678,068, 6,679,640, 6,707,563, 6,741,262, 6,748,471, 6,753,845, 6,757,436, 6,757,440, 6,778,700, 6,781,596, 6,786,578, 6,816,276, 6,825,943, 6,832,865, 6,836,342, 6,850,335, 6,856,428, 6,857,803, 6,859,832, 6,866,434, 6,874,860, 6,879,409, 6,885,477, 6,888,644, 6,905,189, 6,930,795, 6,950,110, 6,956,966, 6,962,449, 6,967,728, 6,974,269, 6,977,752, 6,978,299, RE33,973, RE36,947, RE38,732, D341,131, D406,117, D416,550, D417,864, D419,185, D426,206, D439,851, D444,793. Varumärken ColorWise, Command WorkStation, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, EFI, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, OneFlow, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith, PrintSmith Site, Prograph, Proteus och RIP-While-Print är registrerade varumärken som tillhör Electronics for Imaging, Inc. enligt U.S. Patent and Trademark Office och/eller vissa andra utländska domsagor. Bestcolor är ett registrerat varumärke som tillhör EFI GmbH enligt U.S. Patent and Trademark Office. ADS, AutoCal, Auto-Count, Balance, Build, ColorCal, Digital StoreFront, Estimate, Fiery Link, Fiery Prints, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Intelligent Device Management, Logic, MicroPress, Printcafe, PSI, PSI Flexo, RIPChips, Scan, SendMe, Splash, Spot-On, VisualCal, WebTools, EFI-logotypen, Fiery Prints-logotypen och Essential to Print är varumärken som tillhör Electronics for Imaging, Inc. Best, Best-logotypen, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof och Screenproof är varumärken som tillhör EFI GmbH. Alla andra termer och produktnamn kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare, vilket härmed erkänns. Juridisk information APPLE COMPUTER, INC. ( APPLE ) UTFÄRDAR INGA GARANTIER, VARKEN UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET OCH ANVÄNDNING FÖR ETT VISST SYFTE, GÄLLANDE PROGRAMVARA FRÅN APPLE. APPLE VARKEN GARANTERAR ELLER GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER OM ANVÄNDNINGEN ELLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN FRÅN APPLE VAD GÄLLER RIKTIGHET, EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET, AKTUALITET ELLER ANNAT. DU TAR DET FULLA ANSVARET FÖR APPLE-PROGRAMVARANS RESULTAT OCH PRESTANDA. VISSA STATER MEDGER INTE ATT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER UTESLUTS. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG.

2 JURIDISKA MEDDELANDEN 2 APPLE, ELLER APPLES CHEFER, FUNKTIONÄRER, ANSTÄLLDA ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE, KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ERSÄTTNINGSANSVARIGA FÖR FÖLJDSKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR (INKLUSIVE SKADOR PÅ GRUND AV FÖRLORAD INKOMST, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN, FÖRLORAD AFFÄRSINFORMATION OCH LIKNANDE) SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN FRÅN APPLE, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA NÄMNDA PROGRAMVARA, ÄVEN OM APPLE HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. EFTERSOM VISSA STATER INTE MEDGER ATT ANSVAR FÖR FÖLJD- ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR UTESLUTS ELLER BEGRÄNSAS, KANSKE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG. Apples maximala ersättning till dig vad gäller faktiska skador oavsett orsak, och oavsett åtgärdens form (vare sig det tas upp i kontraktet, ger rätt till skadestånd [inklusive försumlighet], produktansvar eller annat), begränsas till $50. PANTONE -färger som visas i programvaran eller i dokumentationen kanske inte överensstämmer med PANTONEs standard. Se aktuella tryck från PANTONE för exakta färger. PANTONE och andra varumärken från Pantone, Inc. tillhör Pantone, Inc. Pantone, Inc., Pantone, Inc. är den upphovsrättsliga ägaren till PANTONEs färgdata och/eller programvara. Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av Apache Software Foundation (www.apache.org). FCC-information (amerikanska handelskammaren) VARNING: FCC:s föreskrifter anger att otillåtna ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att bruka utrustningen. Etiketten med klassificeringen på baksidan av din Fiery-produkt (eller, om det är frågan om ett inbäddat system, på etiketten på skrivarmotorn) anger utrustningens klass (A eller B, nedan). Klass A Utrustningen har testats och funnits överensstämma med villkoren för en digital enhet av klass A, i enlighet med avsnitt 15 i FCC Rules. Villkoren har satts upp för att ge ett rimligt skydd mot skadlig påverkan när utrustningen används i företagsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras korrekt och används i enlighet med instruktionsboken kan den störa radiokommunikation. Om utrustningen används i ett bostadsområde kan den orsaka störningar. I så fall måste användaren åtgärda detta på egen bekostnad. Industry Canada Class A Notice This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Avis de Conformation Classe A de l Industrie Canada Cet appareil numérique de la Classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Klass B Utrustningen har testats och funnits överensstämma med villkoren för en digital enhet av klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC Rules. Villkoren har utformats för att ge ett rimligt skydd mot skadlig påverkan vid en installation i bostadsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras korrekt och används i enlighet med anvisningarna kan den störa radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadlig påverkan på radio- eller TV-mottagning, vilket avgörs genom att utrustningen slås av och på, bör användaren försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt: Rikta om eller flytta på mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Ansluta utrustningen till ett eluttag i en annan krets än den där mottagaren är ansluten. Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker och be om hjälp. För att FCC-bestämmelserna ska uppfyllas måste skärmade ledningar användas med den här utrustningen. Användning med icke godkänd utrustning eller oskärmade ledningar kan ge upphov till störningar i radio- och TVmottagningen. Användaren varnas härmed för att ändringar och justeringar av utrustningen utan tillverkarens godkännande upphäver användarens rätt att bruka utrustningen.

3 JURIDISKA MEDDELANDEN 3 Industry Canada Class B Notice This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Avis de Conformation Classe B de l Industrie Canada Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Meddelande om överensstämmelse med RFI-standard CE-märkning Den här utrustningen har testats med avseende på villkoren i tillämpliga RFI-skyddskrav, både separat och på en systemnivå (för att simulera normala användningsförhållanden). Det är emellertid möjligt att dessa RFI-krav inte uppfylls under vissa ogynnsamma villkor i andra installationer. Användaren är ansvarig för att hans eller hennes installation följer bestämmelserna. Dieses Gerät wurde sowohl einzeln als auch in einer Anlage, die einen normalen Anwendungsfall nachbildet, auf die Einhaltung der Funkentstörbestimmungen geprüft. Es ist jedoch möglich, dass die Funkentstörbestimmungen unter ungünstigen Umständen bei anderen Gerätekombinationen nicht eingehalten werden. Für die Einhaltung der Funkentstörbestimmungen einer gesamten Anlage, in der dieses Gerät betrieben wird, ist der Betreiber verantwortlich. Överensstämmelsen med gällande bestämmelser är avhängig av användningen av skärmade ledningar. Användaren är ansvarig för att rätt ledningar används. Die Einhaltung zutreffender Bestimmungen hängt davon ab, dass geschirmte Ausführungen benützt werden. Für die Beschaffung richtiger Ausführungen ist der Betreiber verantwortlich. Den här produkten uppfyller kraven i följande EU-direktiv: 89/336/EEC, 73/23/EEC och 93/68/EEC. De här uppgifterna är giltiga inom den europeiska unionen. LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA ( LICENSAVTAL ) NOGGRANT. DET HÄR LICENSAVTALET ÄR ETT RÄTTSLIGT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ( EFI ) GÄLLANDE EFI-PROGRAMVARA ( PROGRAMVARA ). GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN MEDGER DU ATT DU OMFATTAS AV DETTA LICENSAVTAL. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN SKA DU INTE INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN. DU KAN ISTÄLLET RETURNERA DEN OANVÄNDA PROGRAMVARAN, MED BEVIS PÅ ERLAGD BETALNING, FÖR ATT FÅ EN FULLSTÄNDIG ÅTERBETALNING AV KÖPESUMMAN INOM TRETTIO (30) DAGAR FRÅN INKÖPSDATUM. Licens EFI ger dig en begränsad licens utan ensamrätt att använda programvaran endast i enlighet med villkoren i det här licensavtalet, enbart enligt vad som anges i EFI:s produktdokumentation, samt endast med den eller de produkter som anges i EFI:s produktinformation ( produkt(er) ). Med ordet programvara, som det används i detta licensavtal, avses EFI-programvaran (inklusive programvara från tredje part) och all dokumentation, hämtat material, material online, buggfixar, snabbkorrigeringar, publiceringar, versionsinformation, uppdateringar, uppgraderingar, tekniskt supportmaterial och information rörande EFIprogramvaran. Villkoren i det här licensavtalet gäller för och styr din användning av denna typ av objekt i den utsträckning som EFI inte tillhandahåller ett separat eller ytterligare licensavtal för objektet. Programvaran används under licens, den säljs inte. Du får endast använda programvaran för de syften som beskrivs i EFI:s produktdokumentation. Du får inte hyra ut, leasa ut, utge egna licenser för, låna ut eller på annat sätt distribuera programvaran eller användningen av programvaran på tidsdelningsbasis, via en servicebyrå eller med liknande arrangemang. Du får inte göra eller låta framställa, eller tillåta framställning, av kopior av programvaran eller delar av den, med undantag för en (1) säkerhetskopia eller arkivkopia för de skäl som medges i detta licensavtal, förutsatt att du under inga omständigheter gör eller låter framställa, eller tillåter framställning av, kopior av någon del av programvaran som ingår i en produkts styrkort eller maskinvara. De kopior av programvaran som du har tillstånd att göra enligt detta avtal måste innehålla samma copyrightmeddelande och andra meddelanden som förekommer i eller på programvaran. Du förbinder dig att inte lokalisera, översätta, deassemblera, dekompliera, dekryptera, avkoda, ta fram källkoden i, ändra, vidareutveckla eller på något sätt förändra någon del av programvaran.

4 JURIDISKA MEDDELANDEN 4 Immateriell äganderätt Du erkänner och godkänner att alla rättigheter, äganderätt och delägande, inklusive alla immateriella äganderättigheter, som rör programvaran, alla EFI-produkter och alla kopior, ändringar och härledda verk enbart ägs av, och skall fortsätta att ägas av, EFI och dess underleverantörer. Med undantag för den uttryckliga begränsade licens som detta licensavtal medger, ges ingen annan rättighet eller licens. Du får inga rättigheter eller licens enligt några patent, upphovsrättigheter, affärshemligheter, varumärken (registrerade eller oregistrerade) eller annan immateriell egendom. Du förbinder dig att inte överta, registrera eller försöka registrera något av EFI:s varumärken eller firmanamn eller något snarlikt märke, URL, domännamn på Internet, eller symbol, som ditt eget namn eller namnet på dina samarbetspartner eller produkter. Dessutom förbinder du dig att inte vidta några åtgärder som skadar eller minskar EFI:s eller dess underleverantörers varumärkesrättigheter. Sekretess Programvaran är sekretessbelagd information som ägs av EFI och dess leverantörer och du får inte distribuera eller sprida den. Du får emellertid permanent överföra alla dina rättigheter enligt detta avtal till en annan person eller juridisk person under förutsättning att: (1) en sådan överföring är tillåten enligt tillämpliga lagar och förordningar avseende export, inklusive lagar och bestämmelser i USA, inklusive United States Export Administration Regulations; (2) överföringen till den fysiska eller juridiska personen omfattar all programvara (inklusive alla kopior, uppdateringar, uppgraderingar, medier, tryckt dokumentation och detta licensavtal); (3) du inte behåller några kopior av programvaran, inklusive säkerhetskopior, arkivexemplar eller andra kopior oavsett lagringsmedium; och (4) mottagaren går med på alla villkor i detta licensavtal. Uppsägning Obehörig användning, kopiering eller spridning av programvaran, eller något brott mot villkoren i detta licensavtal, leder till att detta avtal automatiskt upphör att gälla, samt att EFI kan vidta andra rättsliga åtgärder. Om licensavtalet avslutas måste du förstöra alla kopior av programvaran och alla tillhörande komponenter. Alla bestämmelser i det här licensavtalet om sekretess rörande programvaran, garantifriskrivningsklausuler, begränsning av ersättningsansvar, åtgärder, skadestånd, domsrätt, domsaga, plats och EFI:s immateriella rättigheter och Adobe-programvara skall gälla även efter det att detta avtal gått ut. Begränsad garanti och friskrivningsklausul EFI garanterar att programvaran, om den används enligt anvisningarna i EFI:s produktdokumentation, fungerar i enlighet med vad som anges i EFI:s produktinformation i nittio (90) dagar efter mottagningsdatum. EFI varken garanterar eller gör några utfästelser om att programvaran uppfyller just dina krav, att användningen av programvaran blir oavbruten, säker, utan fel eller funktionsstörningar eller att alla eventuella defekter i programvaran kommer att korrigeras. EFI ger varken uttalade eller underförstådda garantier om prestanda eller tillförlitlighet hos andra produkter eller tjänster från EFI eller tredje part (maskinvara eller programvara). INSTALLATION AV PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM INTE GODKÄNTS AV EFI UPPHÄVER DENNA GARANTI. ANVÄNDNING, ÄNDRING OCH/ELLER REPARATION AV PROGRAMVARAN ELLER EN EFI- PRODUKT SOM INTE HAR GODKÄNTS AV EFI UPPHÄVER DENNA GARANTI. DESSUTOM UPPHÖR DENNA GARANTI ATT GÄLLA OM PROBLEM MED PROGRAMVARAN UPPSTÅR PÅ GRUND AV OLYCKA, FELHANTERING, MISSBRUK, ONORMAL ANVÄNDNING, MASKAR ELLER LIKNANDE OMSTÄNDIGHETER. INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIGT LAGRUM, MED UNDANTAG FÖR DEN UTTRYCKLIGA BEGRÄNSADE GARANTI SOM ANGES OVAN ( BEGRÄNSAD GARANTI ), GER DIG EFI INGA SOM HELST UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER RÖRANDE PROGRAMVARAN, NÅGON PRODUKT OCH/ ELLER NÅGRA TJÄNSTER, VARE SIG UTTALADE, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGFÄSTA ELLER SOM TAS UPP I NÅGRA ANDRA BESTÄMMELSER I DET HÄR AVTALET ELLER I NÅGOT ANNAT MEDIUM. EFI OCH DESS LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG SÄRSKILT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, UTFÄSTELSER OCH VILLKOR, INKLUSIVE DE SOM RÖR SÄKERHET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISS SYFTE OCH KRÄNKNING AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. DET FINNS INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM ATT PROGRAMVARANS OCH/ELLER ANDRA PRODUKTERS ANVÄNDNING ÄR OAVBRUTEN, FRI FRÅN FEL ELLER FUNKTIONSSTÖRNINGAR, ELLER SÄKER. INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIGT LAGRUM UTGÖRS DIN ENDA ERSÄTTNINGSMÖJLIGHET, OCH EFI:S OCH DESS UNDERLEVERANTÖRERS HELA ERSÄTTNINGSANSVAR, VAD GÄLLER ALL PROGRAMVARA, ALLA PRODUKTER, TJÄNSTER OCH/ ELLER GÄLLANDE GARANTIER, ENLIGT EFI:S GOTTFINNANDE, (1) REPARATION ELLER BYTE AV DEN PROGRAMVARA SOM INTE UPPFYLLER KRAVEN I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN; ELLER (2) ÅTERBETALNING AV KÖPESUMMAN (I FÖREKOMMANDE FALL) FÖR DEN PROGRAMVARA SOM INTE UPPFYLLER KRAVEN I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES I DETTA AVSNITT ERBJUDER VARKEN EFI ELLER DESS UNDERLEVERANTÖRER ÅTERBETALNINGAR, RETURER, BYTEN ELLER ERSÄTTNINGSVAROR.

5 JURIDISKA MEDDELANDEN 5 Begränsning av ansvar INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIGT LAGRUM MEDGER DU ATT EFI:S OCH DESS UNDERLEVERANTÖRERS HELA ERSÄTTNINGSANSVAR VAD GÄLLER ALLA KRAV RÖRANDE PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH/ELLER DETTA GARANTIAVTAL, OAVSETT ÅTGÄRDSFORMEN (I KONTRAKT, ENLIGT SKADESTÅNDSRÄTT, STADGAT I ANDRA LAGAR ELLER ANNAT), SKALL BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP DU HAR ERLAGT, I FÖREKOMMANDE FALL, FÖR PROGRAMVARAN FRÅN EFI. DU GODKÄNNER ATT DETTA BELOPP ÄR TILLRÄCKLIGT FÖR ATT UPPFYLLA DETTA LICENSAVTALS HUVUDSYFTE, OCH ATT DETTA ERSÄTTNINGSANSVAR ÄR EN RÄTTVIS OCH RIMLIG BEDÖMNING AV FÖRLUST ELLER SKADA SOM KAN UPPSTÅ VID EVENTUELL OLAGLIG HANDLING ELLER OAKTSAMHET FRÅN EFI:S OCH/ELLER DESS UNDERLEVERANTÖRERS SIDA. INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIGT LAGRUM SKALL EFI OCH DESS UNDERLEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ERSÄTTNINGSANSVARIGA FÖR KOSTNADER SOM UPPSTÅR VID INKÖP AV ERSÄTTNINGSPROGRAMVARA, -PRODUKTER ELLER -TJÄNSTER, FÖRLORAD VINST ELLER INFORMATION, KRAV FRÅN TREDJE PART, ELLER ANDRA SÄRSKILDA INDIREKTA, FÖRTROENDE-, FÖLJD-, IDEELLA, ELLER TILLFÄLLIGA SKADESTÅND, OAVSETT ORSAK OCH ANSVARSFRÅGA, SOM RÖR PROGRAMVARA, PRODUKTER TJÄNSTER OCH/ELLER DETTA LICENSAVTAL. DENNA BEGRÄNSNING SKALL GÄLLA ÄVEN OM EFI OCH DESS UNDERLEVERANTÖRER HAR UPPMÄRKSAMMATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPKOMMA. DU MEDGER ATT PRISET PÅ PROGRAMVARAN FRÅN EFI MOTSVARAR DENNA RISKFÖRDELNING. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR AV ERSÄTTNINGSANSVAR OCH FRISKRIVNINGSKLAUSULER UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL, UTAN VILKEN EFI INTE SKULLE HA UTFÄRDAT LICENS FÖR EFI- PROGRAMVARAN TILL DIG. EFTERSOM VISSA DOMSAGOR INTE TILLÅTER ALLA UNDANTAG OCH/ELLER BEGRÄNSNINGAR I DETTA AVTAL, KANSKE VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG. Härmed meddelas du att Adobe Systems Incorporated, ett Delaware-företag med adressen 345 Park Avenue, San Jose, CA , USA ( Adobe ) är en tredje part som omfattas av licensavtalet som förmånstagare i den utsträckning avtalet innehåller bestämmelser som rör din användning av programvara, teckensnittsprogram, kodade teckensnittsprogam, teckensnitt och/eller varumärken som är licensierade till eller levereras av Adobe. Dessa bestämmelser har utformats enkom till förmån för Adobe. De kan verkställas av Adobe och EFI. ADOBE HAR INGET ERSÄTTNINGSANSVAR ÖVER HUVUD TAGET GENTEMOT DIG VAD GÄLLER PROGRAMVARA FRÅN, ELLER TEKNIK LICENSIERAD AV, ADOBE. Exportrestriktioner Programvaran och EFI-produkterna omfattas av USA:s exportlagar och -förordningar, inklusive United States Export Administration Regulations. Denna licens tilldelas dig enbart under förutsättning att du uppfyller bestämmelserna i alla tillämpliga exportlagar och -förordningar, inklusive gällande exportlagar och -förordningar i USA. Du utfäster och godkänner att du inte i någon form kommer att använda, sprida, distribuera, överföra eller exportera någon del av programvaran eller någon EFI-produkt på ett sätt som bryter mot tillämpliga exportlagar och -förordningar, inklusive exportlagar och -förordningar i USA. Adobe-programvara Programvaran kan innehålla följande material från Adobe Systems Incorporated ( Adobe ): (a) programvara inkluderad som en del av utskriftssystemet, inklusive PostScript -programvara, teckensnittsprogram (digitalkodad, maskinläsbar konturdata i särskilda format och i krypterad form för reproduktion av olika teckensnitt) och annan Adobe-programvara (tillsammans utskriftsprogramvara ) och (b) annan programvara som körs på en dator för användning tillsammans med utskriftsprogramvaran ( värdprogramvara ). Följande villkor gäller för material som tillhandahålls av Adobe: 1. Utskriftsprogramvara. Du får använda utskriftsprogramvaran (endast i objektkodform) (i) på en enda utskriftsenhet som inehåller en inbäddad styrenhet ELLER (ii) för utskriftsprogramvara på en värddator, på upp till det tillåtna antalet processorer ( CPU:er ) du har licens för, för bildutskrift till den eller de licensierade utskriftsenheterna enbart för dina egna interna företagssyften. Du får inte ändra namn på drivrutinsfiler eller programvaruikoner utan tillstånd från EFI. Du får använda latinska teckensnittsprogram och Adobe Type Manager för att återge tjocklekar, stilar och versioner av bokstäver, siffror, tecken och symboler ( typsnitt ) på upp till fem (5) datorer för användning med utskriftsprogramvaran.

6 JURIDISKA MEDDELANDEN 6 2. Värdprogramvara. Du får installera värdprogramvaran på en enda plats på en hårddisk eller annan lagringsenhet på en dator (eller det auktoriserade antalet datorer) som du har licens för ( tillåtet antal datorer ) och, förutsatt att värdprogramvaran är konfigurerad för nätverksanvändning, installera och använda värdprogramvaran på en enda filserver för användning i ett enda nätverk i något (men inte båda) av följande syften: (i) permanent installation på en hårddisk eller annan lagringsenhet på det tillåtna antalet datorer eller (ii) användning av värdprogramvaran över sådant nätverk, förutsatt att värdprogramvaran inte används på fler än det tillåtna antalet datorer. Du får göra en säkerhetskopia av värdprogramvaran (som inte skall installeras eller användas). Härmed meddelas du att Adobe Systems Incorporated, ett Delaware-företag med adressen 345 Park Avenue, San Jose, CA , USA ( Adobe ) är en tredje part som omfattas av licensavtalet som förmånstagare i den utsträckning avtalet innehåller bestämmelser som rör din användning av programvara, teckensnittsprogram, kodade teckensnittsprogam, teckensnitt och/eller varumärken som är licensierade till eller levereras av Adobe. Dessa bestämmelser har utformats enkom till förmån för Adobe. De kan verkställas av Adobe och EFI. ADOBE HAR INGET ERSÄTTNINGSANSVAR ÖVER HUVUD TAGET GENTEMOT DIG VAD GÄLLER PROGRAMVARA FRÅN, ELLER TEKNIK LICENSIERAD AV, ADOBE. Inskränkningar i rättigheter för statliga myndigheter i USA (U.S. Government) Användning, duplicering eller spridning av programvaran av USA:s förvaltning omfattas av begränsningar enligt FAR eller DFARS och, i den utsträckning som krävs enligt USA:s federala lagstiftning, minimala begränsade rättigheter enligt FAR , Restricted Rights Notice (juni 1987) Alternate III(g)(3)(juni 1987) eller FAR (juni 1987). I den utsträckning teknisk information utges i enlighet med avtalet skyddas informationen av FAR och DFARS , och i den utsträckning det uttryckligen krävs av USA:s myndigheter omfattas den av de begränsade rättigheter som anges i DFARS (november 1995) och DFARS (september 1999). I händelse av att någon av de ovan nämnda bestämmelserna ändras eller byts ut, gäller motsvarande tillämplig bestämmelse. Avtalspartens namn är Electronics for Imaging, Inc. Lagstiftning och domsaga Rättigheter och skyldigheter för parterna i detta licensavtal styrs på alla sätt av lagarna i delstaten Kalifornien, eftersom dessa lagar gäller avtal mellan invånare i Kalifornien som utförs inom delstatens gränser. FN:s konvention om den Internationella köplagen och andra liknande konventioner gäller inte detta licensavtal. Du godkänner härmed att alla tvister som rör programvaran, produkter, tjänster och/eller detta licensavtal enbart regleras i domsagan San Mateo County, Kalifornien och den federala domstolen för norra Kalifornien (Federal court for the Northern District of California). Allmänt Detta är avtalet mellan oss i sin helhet, och det ersätter all annan kommunikation eller annonsering vad gäller programvaran, produkter, tjänster och alla andra ämnen som omfattas av detta licensavtal. Om någon bestämmelse i detta licensavtal befinns vara ogiltig ska denna bestämmelse ändras till den grad att den åter blir gällande. Återstoden av avtalet ska fortsätta att gälla utan ändringar. Om du har några frågor, besök EFI:s webbplats på Electronics for Imaging, Inc. 303 Velocity Way Foster City, CA USA Upphovsrätt 2006 Electronics for Imaging, Inc. Med ensamrätt. Referensnummer: mars 2006

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Fiery Print Controller AR-PE3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Konfigurationshandbok

Fiery Print Controller AR-PE3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Konfigurationshandbok Fiery Print Controller AR-PE3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Konfigurationshandbok Om dokumentationen Den här handboken är en del av Fiery Print Controller AR-PE3-dokumentationen där följande handböcker

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER INNAN DU INSTALLERAR OCH/ELLER ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARUPRODUKT FRÅN WILCOX ASSOCIATES, INC. PROGRAMVARULICENSEN ÄR

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PĹ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI VILLKOREN

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI

Läs mer

PRENUMERATIONSTJÄNSTER.

PRENUMERATIONSTJÄNSTER. SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 för VMware ("SLES för VMware") Licensavtal för SUSE-programvara LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT KÖPA, INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA, HÄMTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER NI VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM NI INTE GODKÄNNER

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER...

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER... Användarguide sv 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Om Suunto Cadence POD............................................... 5 2.1 INTRODUKTION...............................................

Läs mer

1. INTRODUKTION TILL SUUNTO PC POD 2. INSTALLERA SUUNTOS PROGRAMVARA 3. ANSLUTA SUUNTO PC POD

1. INTRODUKTION TILL SUUNTO PC POD 2. INSTALLERA SUUNTOS PROGRAMVARA 3. ANSLUTA SUUNTO PC POD SV KUNDSERVICE, KONTAKTER Global Help Desk Tel. +358 2 284 11 60 Suunto USA Tel. +1 (800) 543-9124 Canada Tel. +1 (800) 776-7770 Suuntos webbplats www.suunto.com COPYRIGHT Denna publikation och dess innehåll

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER FOTOGRAFERING TJÄNSTELEVERANTÖR: Adress: E-post: Telefon: FÖRETAGSNAMN: Företagets adress: E-post: Telefon: Bokat datum: Bokad tid: Tjänsteleverantören

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Information om utgåvan. Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och varningar. Information om elektronisk strålning

Information om utgåvan. Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och varningar. Information om elektronisk strålning om utgåvan Varumärken om licens Säkerhetsinformation Var försiktig! och varningar om elektronisk strålning Energy Star om laser 1 om utgåvan 2 Maj 2001 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning)

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning) Licensavtal Villkor för användning: (lokal användning) Läs igenom följande villkor för användning noga. Dessa bestämmelser och villkor ('Villkor för användning') är ett juridiskt bindande avtal mellan

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER I OCH MED ATT DU ERHÅLLER EN AKTIVERINGSKOD OCH ANGER DEN FÖR ATT AKTIVERA PROGRAMLICENSEN OCH ANSLUTER EN MASKINVARUNYCKEL ( DONGLE ) BEKRÄFTAR

Läs mer

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 Detta är slutanvändarlicensavtalet för Prometheans programvara ActivInspire Professional Edition ( programvaran

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA)

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) Denna slutanvändarlicens ("Licens") är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. och dess dotterbolag ("EA").

Läs mer

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide U3000/U3100 Mini (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:09:17 PM SW3656 Första Utgåvan Januari 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT: DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

Licensavtal för programvaran

Licensavtal för programvaran Licensavtal för programvaran De program som visas i listan tillsammans med relaterad dokumentation på sidan för programnedladdning ( Mjukvaran ) licensieras och överlåts inte till den Licenstagare som

Läs mer

Kontakta F-Secure direkt om du är intresserad av andra rättigheter till programvaran än de som beviljas i dessa villkor.

Kontakta F-Secure direkt om du är intresserad av andra rättigheter till programvaran än de som beviljas i dessa villkor. F-SECURE LICENSVILLKOR VIKTIGT LÄS FÖLJANDE JURIDISKA VILLKOR ("VILLKOREN") NOGGRANT INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER F- SECURES PROGRAMVARA. NÄR DU VÄLJER GODKÄNN NEDAN ELLER INSTALLERAR, KOPIERAR

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NER, ÅTKOMMA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODTAR NI OCH BLIR BUNDEN AV VILLKOREN

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS original TITAN KOBOLT-KROM 10 ÅR 10 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS ISUS patientspecifika, skruvretinerade suprakonstruktioner

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Speak docking station eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 Nedan finns två separata uppsättningar licensvillkor. Endast en uppsättning gäller för dig. Om du använder

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Smart sko. Bruksanvisning. Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0

Smart sko. Bruksanvisning. Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0 Smart sko Bruksanvisning Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0 Innehållsförteckning Viktiga försiktighetsåtgärder... 1 Frågor?.........................................................................................................

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

An Apple Subsidiary. Platslicensavtal

An Apple Subsidiary. Platslicensavtal An Apple Subsidiary Platslicensavtal Platslicensavtalets mjukvaruprogram FileMaker Pro, FileMaker Pro Advanced, FileMaker Server och eventuell övrig mjukvara på sidan för programnedladdning ( Mjukvaran

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

SLUTANVÄNDARAVTALET VÄNLIGEN LÄS IGENOM DETTA AVTAL.

SLUTANVÄNDARAVTALET VÄNLIGEN LÄS IGENOM DETTA AVTAL. VÄNLIGEN LÄS IGENOM DETTA AVTAL. SLUTANVÄNDARAVTALET DET HÄR SLUTANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) ÄR MELLAN MICROBIOLOGICS, INC. ( FÖRETAGET ELLER MBL ) OCH EN INDIVID, ETT BOLAG ELLER EN ANNAN ENHET ( SLUTANVÄNDAREN

Läs mer

2005-06-02 1 Open Source-licenser

2005-06-02 1 Open Source-licenser 2005-06-02 1 Open Source-licenser Open Source-licenser NEA Nätverket för Elektroniska Affärer Advokat Sofia Geilert 2005-06-02 2 Open Source-licenser Open Source-licenser Antal olika licenser för open

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

ABONNEMANGSAVTAL JOHN DEERE MOBILE RTK NETWORK

ABONNEMANGSAVTAL JOHN DEERE MOBILE RTK NETWORK ABONNEMANGSAVTAL JOHN DEERE MOBILE RTK NETWORK Detta abonnemangsavtal för Mobile RTK Signal Network ( avtal ) gäller mellan dig (användaren av John Deere Mobile RTK Signal Network) och parten som listas

Läs mer

1. VISSA DEFINITIONER. På det sätt de används häri har följande termer följande betydelser:

1. VISSA DEFINITIONER. På det sätt de används häri har följande termer följande betydelser: LICENS TILL CADD -SOLIS MEDICATION SAFETY SOFTWARE LICENS TILL PHARMGUARD MEDICATION SAFETY SOFTWARE SureLink fjärrsupportprogram Programvaruprodukter från Smiths Medical 1. VISSA DEFINITIONER. På det

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Garanti för implantatsystem

Garanti för implantatsystem Garanti för implantatsystem Garanti för implantatsystem IMPLANTAT OCH KOMPONENTER ZIRKONIA INSTRUMENT LIVSTID 5 ÅR 3 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal en omfattande implantatportfölj genom

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT Allmänna villkor UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN SÄGS I DENNA FABRIKSGARANTI LÄMNAR HP INGA ANDRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, DIREKT ELLER INDIREKT,

Läs mer

ATLANTIS GARANTI DENTSPLY Implants, Aminogatan 1, Box 14, Mölndal , ,

ATLANTIS GARANTI DENTSPLY Implants, Aminogatan 1, Box 14, Mölndal , , ATLANTIS GARANTI ATLANTIS När vi skapade ATLANTIS var vår vision att leverera tandimplantatkonstruktioner som är lika individuella som varje patient, varje gång, och för varje större implantatsystem unika

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

ArcSofts licensavtal för slutanvändare

ArcSofts licensavtal för slutanvändare ArcSofts licensavtal för slutanvändare LÄS FÖLJANDE VILLKOR ( Avtalet ) NOGA. PROGRAMVARAN (definieras nedan) SOM TILLHANDAHÅLLS AV ARCSOFT FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED DETTA AVTAL. OM DU INTE GODTAR

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Licensavtal för slutanvändare

Licensavtal för slutanvändare Licensavtal för slutanvändare Programvaran som finns i din Garmin-produkt ( Programvaran ) ägs av Garmin Ltd. eller dess dotterbolag ( Garmin ). Kartor från tredje part som är integrerade i eller medföljer

Läs mer

C re a t iv e s L i c e n s av t a l f ö r S l u t a nv ä n d a re Ve r s i o n 2. 6, m a r s 2 0 0 3 Creative Technology Ltd.

C re a t iv e s L i c e n s av t a l f ö r S l u t a nv ä n d a re Ve r s i o n 2. 6, m a r s 2 0 0 3 Creative Technology Ltd. Creatives Licensavtal för Slutanvändare Version 2.6, mars 2003 LÄS NOGA IGENOM DETTA DOKUMENT INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN. GENOM ATT INSTALLERA OCH ANVÄNDA PROGRAMVARAN FÖRBINDER DU DIG ATT FÖLJA

Läs mer

3DLABS WILDCAT REALIZM WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100. 85-000057-001 (Rev B)

3DLABS WILDCAT REALIZM WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100. 85-000057-001 (Rev B) 3DLABS WILDCAT REALIZM Installationsguide WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100 85-000057-001 (Rev B) Kopieringsrätt 3Dlabs, 2005 Ett kreativt företag 3Dlabs och

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller programmet ) VILLKOR Med hänsyn till punkterna nedan har parterna kommit överens om följande: För avtalets syfte gäller följande definitioner: Slutanvändare innebär personen

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS.

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS. PrimeSupport - avtal PS.LMP-E3.123.1 Version 1.0 09/2007 I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom )

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modifiera TomTomknappen TomTominnehåll TomTominnehållstjänst

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

Användarhandbok Display Dock

Användarhandbok Display Dock Användarhandbok Display Dock Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Display Dock Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ansluta ditt tillbehör till skärmen och strömkällan 6 Ansluta

Läs mer