JURIDISKA MEDDELANDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JURIDISKA MEDDELANDEN"

Transkript

1 JURIDISKA MEDDELANDEN 1 JURIDISKA MEDDELANDEN Den här produktdokumentationen skyddas av upphovsrättslag och alla rättigheter förbehålls ägaren. Ingen del av dokumentationen får på något sätt eller i någon form reproduceras, oavsett syfte, utan föregående skriftligt medgivande från Electronics for Imaging, Inc. ( EFI ), med undantag för vad som anges nedan. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande och utgör inte ett åtagande från EFI:s sida. Produktdokumentationen levereras tillsammans med programvaran från EFI ( programvara ) och andra EFI-produkter som beskrivs i dokumentationen. Programvaran levereras under licens och kan endast användas eller kopieras i enlighet med villkoren i nedanstående licensavtal för programvara. Patent Den här produkten kan omfattas av ett eller flera av följande patent från USA: 4,828,056, 4,917,488, 4,941,038, 5,109,241, 5,170,182, 5,212,546, 5,260,878, 5,276,490, 5,278,599, 5,335,040, 5,343,311, 5,398,107, 5,424,754, 5,442,429, 5,459,560, 5,467,446, 5,506,946, 5,517,334, 5,537,516, 5,543,940, 5,553,200, 5,563,689, 5,565,960, 5,583,623, 5,596,416, 5,615,314, 5,619,624, 5,625,712, 5,640,228, 5,666,436, 5,682,421, 5,745,657, 5,760,913, 5,799,232, 5,818,645, 5,835,788, 5,859,711, 5,867,179, 5,940,186, 5,959,867, 5,970,174, 5,982,937, 5,995,724, 6,002,795, 6,025,922, 6,035,103, 6,041,200, 6,065,041, 6,081,281, 6,112,665, 6,116,707, 6,122,407, 6,134,018, 6,141,120, 6,166,821, 6,173,286, 6,185,335, 6,201,614, 6,215,562, 6,219,155, 6,219,659, 6,222,641, 6,224,048, 6,225,974, 6,226,419, 6,238,105, 6,239,895, 6,256,108, 6,269,190, 6,271,937, 6,278,901, 6,279,009, 6,289,122, 6,292,270, 6,299,063, 6,310,697, 6,321,133, 6,327,047, 6,327,050, 6,327,052, 6,330,071, 6,330,363, 6,331,899, 6,340,975, 6,341,017, 6,341,018, 6,341,307, 6,347,256, 6,348,978, 6,356,359, 6,366,918, 6,369,895, 6,381,036, 6,400,443, 6,429,949, 6,449,393, 6,457,823, 6,476,927, 6,490,696, 6,501,565, 6,519,053, 6,539,323, 6,543,871, 6,546,364, 6,549,294, 6,549,300, 6,550,991, 6,552,815, 6,559,958, 6,572,293, 6,590,676, 6,606,165, 6,616,355, 6,633,396, 6,636,326, 6,637,958, 6,643,317, 6,647,149, 6,657,741, 6,660,103, 6,662,199, 6,678,068, 6,679,640, 6,707,563, 6,741,262, 6,748,471, 6,753,845, 6,757,436, 6,757,440, 6,778,700, 6,781,596, 6,786,578, 6,816,276, 6,825,943, 6,832,865, 6,836,342, 6,850,335, 6,856,428, 6,857,803, 6,859,832, 6,866,434, 6,874,860, 6,879,409, 6,885,477, 6,888,644, 6,905,189, 6,930,795, 6,950,110, 6,956,966, 6,962,449, 6,967,728, 6,974,269, 6,977,752, 6,978,299, RE33,973, RE36,947, RE38,732, D341,131, D406,117, D416,550, D417,864, D419,185, D426,206, D439,851, D444,793. Varumärken ColorWise, Command WorkStation, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, EFI, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, OneFlow, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith, PrintSmith Site, Prograph, Proteus och RIP-While-Print är registrerade varumärken som tillhör Electronics for Imaging, Inc. enligt U.S. Patent and Trademark Office och/eller vissa andra utländska domsagor. Bestcolor är ett registrerat varumärke som tillhör EFI GmbH enligt U.S. Patent and Trademark Office. ADS, AutoCal, Auto-Count, Balance, Build, ColorCal, Digital StoreFront, Estimate, Fiery Link, Fiery Prints, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Intelligent Device Management, Logic, MicroPress, Printcafe, PSI, PSI Flexo, RIPChips, Scan, SendMe, Splash, Spot-On, VisualCal, WebTools, EFI-logotypen, Fiery Prints-logotypen och Essential to Print är varumärken som tillhör Electronics for Imaging, Inc. Best, Best-logotypen, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof och Screenproof är varumärken som tillhör EFI GmbH. Alla andra termer och produktnamn kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare, vilket härmed erkänns. Juridisk information APPLE COMPUTER, INC. ( APPLE ) UTFÄRDAR INGA GARANTIER, VARKEN UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET OCH ANVÄNDNING FÖR ETT VISST SYFTE, GÄLLANDE PROGRAMVARA FRÅN APPLE. APPLE VARKEN GARANTERAR ELLER GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER OM ANVÄNDNINGEN ELLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN FRÅN APPLE VAD GÄLLER RIKTIGHET, EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET, AKTUALITET ELLER ANNAT. DU TAR DET FULLA ANSVARET FÖR APPLE-PROGRAMVARANS RESULTAT OCH PRESTANDA. VISSA STATER MEDGER INTE ATT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER UTESLUTS. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG.

2 JURIDISKA MEDDELANDEN 2 APPLE, ELLER APPLES CHEFER, FUNKTIONÄRER, ANSTÄLLDA ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE, KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ERSÄTTNINGSANSVARIGA FÖR FÖLJDSKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR (INKLUSIVE SKADOR PÅ GRUND AV FÖRLORAD INKOMST, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN, FÖRLORAD AFFÄRSINFORMATION OCH LIKNANDE) SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN FRÅN APPLE, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA NÄMNDA PROGRAMVARA, ÄVEN OM APPLE HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. EFTERSOM VISSA STATER INTE MEDGER ATT ANSVAR FÖR FÖLJD- ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR UTESLUTS ELLER BEGRÄNSAS, KANSKE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG. Apples maximala ersättning till dig vad gäller faktiska skador oavsett orsak, och oavsett åtgärdens form (vare sig det tas upp i kontraktet, ger rätt till skadestånd [inklusive försumlighet], produktansvar eller annat), begränsas till $50. PANTONE -färger som visas i programvaran eller i dokumentationen kanske inte överensstämmer med PANTONEs standard. Se aktuella tryck från PANTONE för exakta färger. PANTONE och andra varumärken från Pantone, Inc. tillhör Pantone, Inc. Pantone, Inc., Pantone, Inc. är den upphovsrättsliga ägaren till PANTONEs färgdata och/eller programvara. Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av Apache Software Foundation (www.apache.org). FCC-information (amerikanska handelskammaren) VARNING: FCC:s föreskrifter anger att otillåtna ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att bruka utrustningen. Etiketten med klassificeringen på baksidan av din Fiery-produkt (eller, om det är frågan om ett inbäddat system, på etiketten på skrivarmotorn) anger utrustningens klass (A eller B, nedan). Klass A Utrustningen har testats och funnits överensstämma med villkoren för en digital enhet av klass A, i enlighet med avsnitt 15 i FCC Rules. Villkoren har satts upp för att ge ett rimligt skydd mot skadlig påverkan när utrustningen används i företagsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras korrekt och används i enlighet med instruktionsboken kan den störa radiokommunikation. Om utrustningen används i ett bostadsområde kan den orsaka störningar. I så fall måste användaren åtgärda detta på egen bekostnad. Industry Canada Class A Notice This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Avis de Conformation Classe A de l Industrie Canada Cet appareil numérique de la Classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Klass B Utrustningen har testats och funnits överensstämma med villkoren för en digital enhet av klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC Rules. Villkoren har utformats för att ge ett rimligt skydd mot skadlig påverkan vid en installation i bostadsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras korrekt och används i enlighet med anvisningarna kan den störa radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadlig påverkan på radio- eller TV-mottagning, vilket avgörs genom att utrustningen slås av och på, bör användaren försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt: Rikta om eller flytta på mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Ansluta utrustningen till ett eluttag i en annan krets än den där mottagaren är ansluten. Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker och be om hjälp. För att FCC-bestämmelserna ska uppfyllas måste skärmade ledningar användas med den här utrustningen. Användning med icke godkänd utrustning eller oskärmade ledningar kan ge upphov till störningar i radio- och TVmottagningen. Användaren varnas härmed för att ändringar och justeringar av utrustningen utan tillverkarens godkännande upphäver användarens rätt att bruka utrustningen.

3 JURIDISKA MEDDELANDEN 3 Industry Canada Class B Notice This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Avis de Conformation Classe B de l Industrie Canada Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Meddelande om överensstämmelse med RFI-standard CE-märkning Den här utrustningen har testats med avseende på villkoren i tillämpliga RFI-skyddskrav, både separat och på en systemnivå (för att simulera normala användningsförhållanden). Det är emellertid möjligt att dessa RFI-krav inte uppfylls under vissa ogynnsamma villkor i andra installationer. Användaren är ansvarig för att hans eller hennes installation följer bestämmelserna. Dieses Gerät wurde sowohl einzeln als auch in einer Anlage, die einen normalen Anwendungsfall nachbildet, auf die Einhaltung der Funkentstörbestimmungen geprüft. Es ist jedoch möglich, dass die Funkentstörbestimmungen unter ungünstigen Umständen bei anderen Gerätekombinationen nicht eingehalten werden. Für die Einhaltung der Funkentstörbestimmungen einer gesamten Anlage, in der dieses Gerät betrieben wird, ist der Betreiber verantwortlich. Överensstämmelsen med gällande bestämmelser är avhängig av användningen av skärmade ledningar. Användaren är ansvarig för att rätt ledningar används. Die Einhaltung zutreffender Bestimmungen hängt davon ab, dass geschirmte Ausführungen benützt werden. Für die Beschaffung richtiger Ausführungen ist der Betreiber verantwortlich. Den här produkten uppfyller kraven i följande EU-direktiv: 89/336/EEC, 73/23/EEC och 93/68/EEC. De här uppgifterna är giltiga inom den europeiska unionen. LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA ( LICENSAVTAL ) NOGGRANT. DET HÄR LICENSAVTALET ÄR ETT RÄTTSLIGT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ( EFI ) GÄLLANDE EFI-PROGRAMVARA ( PROGRAMVARA ). GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN MEDGER DU ATT DU OMFATTAS AV DETTA LICENSAVTAL. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN SKA DU INTE INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN. DU KAN ISTÄLLET RETURNERA DEN OANVÄNDA PROGRAMVARAN, MED BEVIS PÅ ERLAGD BETALNING, FÖR ATT FÅ EN FULLSTÄNDIG ÅTERBETALNING AV KÖPESUMMAN INOM TRETTIO (30) DAGAR FRÅN INKÖPSDATUM. Licens EFI ger dig en begränsad licens utan ensamrätt att använda programvaran endast i enlighet med villkoren i det här licensavtalet, enbart enligt vad som anges i EFI:s produktdokumentation, samt endast med den eller de produkter som anges i EFI:s produktinformation ( produkt(er) ). Med ordet programvara, som det används i detta licensavtal, avses EFI-programvaran (inklusive programvara från tredje part) och all dokumentation, hämtat material, material online, buggfixar, snabbkorrigeringar, publiceringar, versionsinformation, uppdateringar, uppgraderingar, tekniskt supportmaterial och information rörande EFIprogramvaran. Villkoren i det här licensavtalet gäller för och styr din användning av denna typ av objekt i den utsträckning som EFI inte tillhandahåller ett separat eller ytterligare licensavtal för objektet. Programvaran används under licens, den säljs inte. Du får endast använda programvaran för de syften som beskrivs i EFI:s produktdokumentation. Du får inte hyra ut, leasa ut, utge egna licenser för, låna ut eller på annat sätt distribuera programvaran eller användningen av programvaran på tidsdelningsbasis, via en servicebyrå eller med liknande arrangemang. Du får inte göra eller låta framställa, eller tillåta framställning, av kopior av programvaran eller delar av den, med undantag för en (1) säkerhetskopia eller arkivkopia för de skäl som medges i detta licensavtal, förutsatt att du under inga omständigheter gör eller låter framställa, eller tillåter framställning av, kopior av någon del av programvaran som ingår i en produkts styrkort eller maskinvara. De kopior av programvaran som du har tillstånd att göra enligt detta avtal måste innehålla samma copyrightmeddelande och andra meddelanden som förekommer i eller på programvaran. Du förbinder dig att inte lokalisera, översätta, deassemblera, dekompliera, dekryptera, avkoda, ta fram källkoden i, ändra, vidareutveckla eller på något sätt förändra någon del av programvaran.

4 JURIDISKA MEDDELANDEN 4 Immateriell äganderätt Du erkänner och godkänner att alla rättigheter, äganderätt och delägande, inklusive alla immateriella äganderättigheter, som rör programvaran, alla EFI-produkter och alla kopior, ändringar och härledda verk enbart ägs av, och skall fortsätta att ägas av, EFI och dess underleverantörer. Med undantag för den uttryckliga begränsade licens som detta licensavtal medger, ges ingen annan rättighet eller licens. Du får inga rättigheter eller licens enligt några patent, upphovsrättigheter, affärshemligheter, varumärken (registrerade eller oregistrerade) eller annan immateriell egendom. Du förbinder dig att inte överta, registrera eller försöka registrera något av EFI:s varumärken eller firmanamn eller något snarlikt märke, URL, domännamn på Internet, eller symbol, som ditt eget namn eller namnet på dina samarbetspartner eller produkter. Dessutom förbinder du dig att inte vidta några åtgärder som skadar eller minskar EFI:s eller dess underleverantörers varumärkesrättigheter. Sekretess Programvaran är sekretessbelagd information som ägs av EFI och dess leverantörer och du får inte distribuera eller sprida den. Du får emellertid permanent överföra alla dina rättigheter enligt detta avtal till en annan person eller juridisk person under förutsättning att: (1) en sådan överföring är tillåten enligt tillämpliga lagar och förordningar avseende export, inklusive lagar och bestämmelser i USA, inklusive United States Export Administration Regulations; (2) överföringen till den fysiska eller juridiska personen omfattar all programvara (inklusive alla kopior, uppdateringar, uppgraderingar, medier, tryckt dokumentation och detta licensavtal); (3) du inte behåller några kopior av programvaran, inklusive säkerhetskopior, arkivexemplar eller andra kopior oavsett lagringsmedium; och (4) mottagaren går med på alla villkor i detta licensavtal. Uppsägning Obehörig användning, kopiering eller spridning av programvaran, eller något brott mot villkoren i detta licensavtal, leder till att detta avtal automatiskt upphör att gälla, samt att EFI kan vidta andra rättsliga åtgärder. Om licensavtalet avslutas måste du förstöra alla kopior av programvaran och alla tillhörande komponenter. Alla bestämmelser i det här licensavtalet om sekretess rörande programvaran, garantifriskrivningsklausuler, begränsning av ersättningsansvar, åtgärder, skadestånd, domsrätt, domsaga, plats och EFI:s immateriella rättigheter och Adobe-programvara skall gälla även efter det att detta avtal gått ut. Begränsad garanti och friskrivningsklausul EFI garanterar att programvaran, om den används enligt anvisningarna i EFI:s produktdokumentation, fungerar i enlighet med vad som anges i EFI:s produktinformation i nittio (90) dagar efter mottagningsdatum. EFI varken garanterar eller gör några utfästelser om att programvaran uppfyller just dina krav, att användningen av programvaran blir oavbruten, säker, utan fel eller funktionsstörningar eller att alla eventuella defekter i programvaran kommer att korrigeras. EFI ger varken uttalade eller underförstådda garantier om prestanda eller tillförlitlighet hos andra produkter eller tjänster från EFI eller tredje part (maskinvara eller programvara). INSTALLATION AV PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM INTE GODKÄNTS AV EFI UPPHÄVER DENNA GARANTI. ANVÄNDNING, ÄNDRING OCH/ELLER REPARATION AV PROGRAMVARAN ELLER EN EFI- PRODUKT SOM INTE HAR GODKÄNTS AV EFI UPPHÄVER DENNA GARANTI. DESSUTOM UPPHÖR DENNA GARANTI ATT GÄLLA OM PROBLEM MED PROGRAMVARAN UPPSTÅR PÅ GRUND AV OLYCKA, FELHANTERING, MISSBRUK, ONORMAL ANVÄNDNING, MASKAR ELLER LIKNANDE OMSTÄNDIGHETER. INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIGT LAGRUM, MED UNDANTAG FÖR DEN UTTRYCKLIGA BEGRÄNSADE GARANTI SOM ANGES OVAN ( BEGRÄNSAD GARANTI ), GER DIG EFI INGA SOM HELST UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER RÖRANDE PROGRAMVARAN, NÅGON PRODUKT OCH/ ELLER NÅGRA TJÄNSTER, VARE SIG UTTALADE, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGFÄSTA ELLER SOM TAS UPP I NÅGRA ANDRA BESTÄMMELSER I DET HÄR AVTALET ELLER I NÅGOT ANNAT MEDIUM. EFI OCH DESS LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG SÄRSKILT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, UTFÄSTELSER OCH VILLKOR, INKLUSIVE DE SOM RÖR SÄKERHET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISS SYFTE OCH KRÄNKNING AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. DET FINNS INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM ATT PROGRAMVARANS OCH/ELLER ANDRA PRODUKTERS ANVÄNDNING ÄR OAVBRUTEN, FRI FRÅN FEL ELLER FUNKTIONSSTÖRNINGAR, ELLER SÄKER. INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIGT LAGRUM UTGÖRS DIN ENDA ERSÄTTNINGSMÖJLIGHET, OCH EFI:S OCH DESS UNDERLEVERANTÖRERS HELA ERSÄTTNINGSANSVAR, VAD GÄLLER ALL PROGRAMVARA, ALLA PRODUKTER, TJÄNSTER OCH/ ELLER GÄLLANDE GARANTIER, ENLIGT EFI:S GOTTFINNANDE, (1) REPARATION ELLER BYTE AV DEN PROGRAMVARA SOM INTE UPPFYLLER KRAVEN I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN; ELLER (2) ÅTERBETALNING AV KÖPESUMMAN (I FÖREKOMMANDE FALL) FÖR DEN PROGRAMVARA SOM INTE UPPFYLLER KRAVEN I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES I DETTA AVSNITT ERBJUDER VARKEN EFI ELLER DESS UNDERLEVERANTÖRER ÅTERBETALNINGAR, RETURER, BYTEN ELLER ERSÄTTNINGSVAROR.

5 JURIDISKA MEDDELANDEN 5 Begränsning av ansvar INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIGT LAGRUM MEDGER DU ATT EFI:S OCH DESS UNDERLEVERANTÖRERS HELA ERSÄTTNINGSANSVAR VAD GÄLLER ALLA KRAV RÖRANDE PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH/ELLER DETTA GARANTIAVTAL, OAVSETT ÅTGÄRDSFORMEN (I KONTRAKT, ENLIGT SKADESTÅNDSRÄTT, STADGAT I ANDRA LAGAR ELLER ANNAT), SKALL BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP DU HAR ERLAGT, I FÖREKOMMANDE FALL, FÖR PROGRAMVARAN FRÅN EFI. DU GODKÄNNER ATT DETTA BELOPP ÄR TILLRÄCKLIGT FÖR ATT UPPFYLLA DETTA LICENSAVTALS HUVUDSYFTE, OCH ATT DETTA ERSÄTTNINGSANSVAR ÄR EN RÄTTVIS OCH RIMLIG BEDÖMNING AV FÖRLUST ELLER SKADA SOM KAN UPPSTÅ VID EVENTUELL OLAGLIG HANDLING ELLER OAKTSAMHET FRÅN EFI:S OCH/ELLER DESS UNDERLEVERANTÖRERS SIDA. INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIGT LAGRUM SKALL EFI OCH DESS UNDERLEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ERSÄTTNINGSANSVARIGA FÖR KOSTNADER SOM UPPSTÅR VID INKÖP AV ERSÄTTNINGSPROGRAMVARA, -PRODUKTER ELLER -TJÄNSTER, FÖRLORAD VINST ELLER INFORMATION, KRAV FRÅN TREDJE PART, ELLER ANDRA SÄRSKILDA INDIREKTA, FÖRTROENDE-, FÖLJD-, IDEELLA, ELLER TILLFÄLLIGA SKADESTÅND, OAVSETT ORSAK OCH ANSVARSFRÅGA, SOM RÖR PROGRAMVARA, PRODUKTER TJÄNSTER OCH/ELLER DETTA LICENSAVTAL. DENNA BEGRÄNSNING SKALL GÄLLA ÄVEN OM EFI OCH DESS UNDERLEVERANTÖRER HAR UPPMÄRKSAMMATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPKOMMA. DU MEDGER ATT PRISET PÅ PROGRAMVARAN FRÅN EFI MOTSVARAR DENNA RISKFÖRDELNING. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR AV ERSÄTTNINGSANSVAR OCH FRISKRIVNINGSKLAUSULER UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL, UTAN VILKEN EFI INTE SKULLE HA UTFÄRDAT LICENS FÖR EFI- PROGRAMVARAN TILL DIG. EFTERSOM VISSA DOMSAGOR INTE TILLÅTER ALLA UNDANTAG OCH/ELLER BEGRÄNSNINGAR I DETTA AVTAL, KANSKE VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG. Härmed meddelas du att Adobe Systems Incorporated, ett Delaware-företag med adressen 345 Park Avenue, San Jose, CA , USA ( Adobe ) är en tredje part som omfattas av licensavtalet som förmånstagare i den utsträckning avtalet innehåller bestämmelser som rör din användning av programvara, teckensnittsprogram, kodade teckensnittsprogam, teckensnitt och/eller varumärken som är licensierade till eller levereras av Adobe. Dessa bestämmelser har utformats enkom till förmån för Adobe. De kan verkställas av Adobe och EFI. ADOBE HAR INGET ERSÄTTNINGSANSVAR ÖVER HUVUD TAGET GENTEMOT DIG VAD GÄLLER PROGRAMVARA FRÅN, ELLER TEKNIK LICENSIERAD AV, ADOBE. Exportrestriktioner Programvaran och EFI-produkterna omfattas av USA:s exportlagar och -förordningar, inklusive United States Export Administration Regulations. Denna licens tilldelas dig enbart under förutsättning att du uppfyller bestämmelserna i alla tillämpliga exportlagar och -förordningar, inklusive gällande exportlagar och -förordningar i USA. Du utfäster och godkänner att du inte i någon form kommer att använda, sprida, distribuera, överföra eller exportera någon del av programvaran eller någon EFI-produkt på ett sätt som bryter mot tillämpliga exportlagar och -förordningar, inklusive exportlagar och -förordningar i USA. Adobe-programvara Programvaran kan innehålla följande material från Adobe Systems Incorporated ( Adobe ): (a) programvara inkluderad som en del av utskriftssystemet, inklusive PostScript -programvara, teckensnittsprogram (digitalkodad, maskinläsbar konturdata i särskilda format och i krypterad form för reproduktion av olika teckensnitt) och annan Adobe-programvara (tillsammans utskriftsprogramvara ) och (b) annan programvara som körs på en dator för användning tillsammans med utskriftsprogramvaran ( värdprogramvara ). Följande villkor gäller för material som tillhandahålls av Adobe: 1. Utskriftsprogramvara. Du får använda utskriftsprogramvaran (endast i objektkodform) (i) på en enda utskriftsenhet som inehåller en inbäddad styrenhet ELLER (ii) för utskriftsprogramvara på en värddator, på upp till det tillåtna antalet processorer ( CPU:er ) du har licens för, för bildutskrift till den eller de licensierade utskriftsenheterna enbart för dina egna interna företagssyften. Du får inte ändra namn på drivrutinsfiler eller programvaruikoner utan tillstånd från EFI. Du får använda latinska teckensnittsprogram och Adobe Type Manager för att återge tjocklekar, stilar och versioner av bokstäver, siffror, tecken och symboler ( typsnitt ) på upp till fem (5) datorer för användning med utskriftsprogramvaran.

6 JURIDISKA MEDDELANDEN 6 2. Värdprogramvara. Du får installera värdprogramvaran på en enda plats på en hårddisk eller annan lagringsenhet på en dator (eller det auktoriserade antalet datorer) som du har licens för ( tillåtet antal datorer ) och, förutsatt att värdprogramvaran är konfigurerad för nätverksanvändning, installera och använda värdprogramvaran på en enda filserver för användning i ett enda nätverk i något (men inte båda) av följande syften: (i) permanent installation på en hårddisk eller annan lagringsenhet på det tillåtna antalet datorer eller (ii) användning av värdprogramvaran över sådant nätverk, förutsatt att värdprogramvaran inte används på fler än det tillåtna antalet datorer. Du får göra en säkerhetskopia av värdprogramvaran (som inte skall installeras eller användas). Härmed meddelas du att Adobe Systems Incorporated, ett Delaware-företag med adressen 345 Park Avenue, San Jose, CA , USA ( Adobe ) är en tredje part som omfattas av licensavtalet som förmånstagare i den utsträckning avtalet innehåller bestämmelser som rör din användning av programvara, teckensnittsprogram, kodade teckensnittsprogam, teckensnitt och/eller varumärken som är licensierade till eller levereras av Adobe. Dessa bestämmelser har utformats enkom till förmån för Adobe. De kan verkställas av Adobe och EFI. ADOBE HAR INGET ERSÄTTNINGSANSVAR ÖVER HUVUD TAGET GENTEMOT DIG VAD GÄLLER PROGRAMVARA FRÅN, ELLER TEKNIK LICENSIERAD AV, ADOBE. Inskränkningar i rättigheter för statliga myndigheter i USA (U.S. Government) Användning, duplicering eller spridning av programvaran av USA:s förvaltning omfattas av begränsningar enligt FAR eller DFARS och, i den utsträckning som krävs enligt USA:s federala lagstiftning, minimala begränsade rättigheter enligt FAR , Restricted Rights Notice (juni 1987) Alternate III(g)(3)(juni 1987) eller FAR (juni 1987). I den utsträckning teknisk information utges i enlighet med avtalet skyddas informationen av FAR och DFARS , och i den utsträckning det uttryckligen krävs av USA:s myndigheter omfattas den av de begränsade rättigheter som anges i DFARS (november 1995) och DFARS (september 1999). I händelse av att någon av de ovan nämnda bestämmelserna ändras eller byts ut, gäller motsvarande tillämplig bestämmelse. Avtalspartens namn är Electronics for Imaging, Inc. Lagstiftning och domsaga Rättigheter och skyldigheter för parterna i detta licensavtal styrs på alla sätt av lagarna i delstaten Kalifornien, eftersom dessa lagar gäller avtal mellan invånare i Kalifornien som utförs inom delstatens gränser. FN:s konvention om den Internationella köplagen och andra liknande konventioner gäller inte detta licensavtal. Du godkänner härmed att alla tvister som rör programvaran, produkter, tjänster och/eller detta licensavtal enbart regleras i domsagan San Mateo County, Kalifornien och den federala domstolen för norra Kalifornien (Federal court for the Northern District of California). Allmänt Detta är avtalet mellan oss i sin helhet, och det ersätter all annan kommunikation eller annonsering vad gäller programvaran, produkter, tjänster och alla andra ämnen som omfattas av detta licensavtal. Om någon bestämmelse i detta licensavtal befinns vara ogiltig ska denna bestämmelse ändras till den grad att den åter blir gällande. Återstoden av avtalet ska fortsätta att gälla utan ändringar. Om du har några frågor, besök EFI:s webbplats på Electronics for Imaging, Inc. 303 Velocity Way Foster City, CA USA Upphovsrätt 2006 Electronics for Imaging, Inc. Med ensamrätt. Referensnummer: mars 2006

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL.

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. ADOBE Licensavtal för persondatorprogramvara 1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. 1.1 FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN OCH DEN ÖVRIGA INFORMATIONEN

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

LICENS OCH BEGRÄNSAD GARANTI

LICENS OCH BEGRÄNSAD GARANTI Copyright 2003-2009 Intergraph Corporation Med ensamrätt Detta licensavtal är en licensinnehavares licensbevis. Behandla det som en värdehandling. OM LICENSINNEHAVAREN HAR EN GILTIG UNDERTECKNAD LICENS

Läs mer

Användar handbok. Creative Sound Blaster Audigy Platinum Creative Audio Software

Användar handbok. Creative Sound Blaster Audigy Platinum Creative Audio Software Användar handbok Creative Sound Blaster Audigy Platinum Creative Audio Software Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande och medför inga utfästelser från Creative Technology

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National Instruments Sweden

Läs mer

BRUKSANVISNING INNEHÅLL

BRUKSANVISNING INNEHÅLL BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. SYSTEMKRAV: 2. FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER 3. INSTALLATION / REGISTRERING / TEKNISK SUPPORT 4. ANVÄNDA RAZER NAGA 5. SÄKERHET OCH UNDERHÅLL 6. JURIDIK MED RAZER NAGA BLIR DU ÖVERLÄGSET

Läs mer

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN.

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. VIKTIGT-LÄS VILLKOREN NOGA INNAN DE ANSÖKER OM, GODTAR, ANVÄNDER,

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014 Användarvillkor Senast updaterad 10 juli 2014 Disney Interactive har nöjet att kunna erbjuda er våra webbplatser, programvaror, applikationer, innehåll, produkter och tjänster ( Disney Services ), vilka

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology_QIG_DS214+_20130828 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning.

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning. Tack för att du har valt en dator från TOSHIBA. I följande avtal beskrivs dina rättigheter att använda utvald programvara som finns förinstallerad på din dator. Genom att godkänna detta avtal eller använda

Läs mer

SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise

SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise FÖLJANDE VILLKOR ( VILLKOREN ) UTGÖR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN SYMANTEC CORPORATION OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG ( SYMANTEC ) OCH DIG OCH REGLERAR

Läs mer

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 2011. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

Läs mer

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology_QIG_DS213_20120515 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

Bilaga A Produktinformation

Bilaga A Produktinformation Bilaga A Produktinformation Information om säkerhet och överensstämmelse Använd ansvarsfullt. Läs alla instruktioner och all säkerhetsinformation innan du tar apparaten i bruk. OM DESSA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

Villkor för Användning

Villkor för Användning Villkor för Användning AVTAL MELLAN ER OCH RCI EUROPE RCI Europe ( RCI, vi, oss eller vår ) erbjuder er denna Websida. I och med att ni använder denna Websida och/eller accepterar de villkor, förbehåll

Läs mer

Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide DS1511+20111103 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, 2004 4:18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT1356-009A 2004 Victor Company of Japan,

Läs mer