JURIDISKA MEDDELANDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JURIDISKA MEDDELANDEN"

Transkript

1 JURIDISKA MEDDELANDEN 1 JURIDISKA MEDDELANDEN Den här produktdokumentationen skyddas av upphovsrättslag och alla rättigheter förbehålls ägaren. Ingen del av dokumentationen får på något sätt eller i någon form reproduceras, oavsett syfte, utan föregående skriftligt medgivande från Electronics for Imaging, Inc. ( EFI ), med undantag för vad som anges nedan. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande och utgör inte ett åtagande från EFI:s sida. Produktdokumentationen levereras tillsammans med programvaran från EFI ( programvara ) och andra EFI-produkter som beskrivs i dokumentationen. Programvaran levereras under licens och kan endast användas eller kopieras i enlighet med villkoren i nedanstående licensavtal för programvara. Patent Den här produkten kan omfattas av ett eller flera av följande patent från USA: 4,828,056, 4,917,488, 4,941,038, 5,109,241, 5,170,182, 5,212,546, 5,260,878, 5,276,490, 5,278,599, 5,335,040, 5,343,311, 5,398,107, 5,424,754, 5,442,429, 5,459,560, 5,467,446, 5,506,946, 5,517,334, 5,537,516, 5,543,940, 5,553,200, 5,563,689, 5,565,960, 5,583,623, 5,596,416, 5,615,314, 5,619,624, 5,625,712, 5,640,228, 5,666,436, 5,682,421, 5,745,657, 5,760,913, 5,799,232, 5,818,645, 5,835,788, 5,859,711, 5,867,179, 5,940,186, 5,959,867, 5,970,174, 5,982,937, 5,995,724, 6,002,795, 6,025,922, 6,035,103, 6,041,200, 6,065,041, 6,081,281, 6,112,665, 6,116,707, 6,122,407, 6,134,018, 6,141,120, 6,166,821, 6,173,286, 6,185,335, 6,201,614, 6,215,562, 6,219,155, 6,219,659, 6,222,641, 6,224,048, 6,225,974, 6,226,419, 6,238,105, 6,239,895, 6,256,108, 6,269,190, 6,271,937, 6,278,901, 6,279,009, 6,289,122, 6,292,270, 6,299,063, 6,310,697, 6,321,133, 6,327,047, 6,327,050, 6,327,052, 6,330,071, 6,330,363, 6,331,899, 6,340,975, 6,341,017, 6,341,018, 6,341,307, 6,347,256, 6,348,978, 6,356,359, 6,366,918, 6,369,895, 6,381,036, 6,400,443, 6,429,949, 6,449,393, 6,457,823, 6,476,927, 6,490,696, 6,501,565, 6,519,053, 6,539,323, 6,543,871, 6,546,364, 6,549,294, 6,549,300, 6,550,991, 6,552,815, 6,559,958, 6,572,293, 6,590,676, 6,606,165, 6,616,355, 6,633,396, 6,636,326, 6,637,958, 6,643,317, 6,647,149, 6,657,741, 6,660,103, 6,662,199, 6,678,068, 6,679,640, 6,707,563, 6,741,262, 6,748,471, 6,753,845, 6,757,436, 6,757,440, 6,778,700, 6,781,596, 6,786,578, 6,816,276, 6,825,943, 6,832,865, 6,836,342, 6,850,335, 6,856,428, 6,857,803, 6,859,832, 6,866,434, 6,874,860, 6,879,409, 6,885,477, 6,888,644, 6,905,189, 6,930,795, 6,950,110, 6,956,966, 6,962,449, 6,967,728, 6,974,269, 6,977,752, 6,978,299, RE33,973, RE36,947, RE38,732, D341,131, D406,117, D416,550, D417,864, D419,185, D426,206, D439,851, D444,793. Varumärken ColorWise, Command WorkStation, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, EFI, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, OneFlow, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith, PrintSmith Site, Prograph, Proteus och RIP-While-Print är registrerade varumärken som tillhör Electronics for Imaging, Inc. enligt U.S. Patent and Trademark Office och/eller vissa andra utländska domsagor. Bestcolor är ett registrerat varumärke som tillhör EFI GmbH enligt U.S. Patent and Trademark Office. ADS, AutoCal, Auto-Count, Balance, Build, ColorCal, Digital StoreFront, Estimate, Fiery Link, Fiery Prints, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Intelligent Device Management, Logic, MicroPress, Printcafe, PSI, PSI Flexo, RIPChips, Scan, SendMe, Splash, Spot-On, VisualCal, WebTools, EFI-logotypen, Fiery Prints-logotypen och Essential to Print är varumärken som tillhör Electronics for Imaging, Inc. Best, Best-logotypen, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof och Screenproof är varumärken som tillhör EFI GmbH. Alla andra termer och produktnamn kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare, vilket härmed erkänns. Juridisk information APPLE COMPUTER, INC. ( APPLE ) UTFÄRDAR INGA GARANTIER, VARKEN UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET OCH ANVÄNDNING FÖR ETT VISST SYFTE, GÄLLANDE PROGRAMVARA FRÅN APPLE. APPLE VARKEN GARANTERAR ELLER GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER OM ANVÄNDNINGEN ELLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN FRÅN APPLE VAD GÄLLER RIKTIGHET, EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET, AKTUALITET ELLER ANNAT. DU TAR DET FULLA ANSVARET FÖR APPLE-PROGRAMVARANS RESULTAT OCH PRESTANDA. VISSA STATER MEDGER INTE ATT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER UTESLUTS. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG.

2 JURIDISKA MEDDELANDEN 2 APPLE, ELLER APPLES CHEFER, FUNKTIONÄRER, ANSTÄLLDA ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE, KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ERSÄTTNINGSANSVARIGA FÖR FÖLJDSKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR (INKLUSIVE SKADOR PÅ GRUND AV FÖRLORAD INKOMST, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN, FÖRLORAD AFFÄRSINFORMATION OCH LIKNANDE) SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN FRÅN APPLE, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA NÄMNDA PROGRAMVARA, ÄVEN OM APPLE HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. EFTERSOM VISSA STATER INTE MEDGER ATT ANSVAR FÖR FÖLJD- ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR UTESLUTS ELLER BEGRÄNSAS, KANSKE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG. Apples maximala ersättning till dig vad gäller faktiska skador oavsett orsak, och oavsett åtgärdens form (vare sig det tas upp i kontraktet, ger rätt till skadestånd [inklusive försumlighet], produktansvar eller annat), begränsas till $50. PANTONE -färger som visas i programvaran eller i dokumentationen kanske inte överensstämmer med PANTONEs standard. Se aktuella tryck från PANTONE för exakta färger. PANTONE och andra varumärken från Pantone, Inc. tillhör Pantone, Inc. Pantone, Inc., Pantone, Inc. är den upphovsrättsliga ägaren till PANTONEs färgdata och/eller programvara. Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av Apache Software Foundation (www.apache.org). FCC-information (amerikanska handelskammaren) VARNING: FCC:s föreskrifter anger att otillåtna ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att bruka utrustningen. Etiketten med klassificeringen på baksidan av din Fiery-produkt (eller, om det är frågan om ett inbäddat system, på etiketten på skrivarmotorn) anger utrustningens klass (A eller B, nedan). Klass A Utrustningen har testats och funnits överensstämma med villkoren för en digital enhet av klass A, i enlighet med avsnitt 15 i FCC Rules. Villkoren har satts upp för att ge ett rimligt skydd mot skadlig påverkan när utrustningen används i företagsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras korrekt och används i enlighet med instruktionsboken kan den störa radiokommunikation. Om utrustningen används i ett bostadsområde kan den orsaka störningar. I så fall måste användaren åtgärda detta på egen bekostnad. Industry Canada Class A Notice This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Avis de Conformation Classe A de l Industrie Canada Cet appareil numérique de la Classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Klass B Utrustningen har testats och funnits överensstämma med villkoren för en digital enhet av klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC Rules. Villkoren har utformats för att ge ett rimligt skydd mot skadlig påverkan vid en installation i bostadsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras korrekt och används i enlighet med anvisningarna kan den störa radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadlig påverkan på radio- eller TV-mottagning, vilket avgörs genom att utrustningen slås av och på, bör användaren försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt: Rikta om eller flytta på mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Ansluta utrustningen till ett eluttag i en annan krets än den där mottagaren är ansluten. Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker och be om hjälp. För att FCC-bestämmelserna ska uppfyllas måste skärmade ledningar användas med den här utrustningen. Användning med icke godkänd utrustning eller oskärmade ledningar kan ge upphov till störningar i radio- och TVmottagningen. Användaren varnas härmed för att ändringar och justeringar av utrustningen utan tillverkarens godkännande upphäver användarens rätt att bruka utrustningen.

3 JURIDISKA MEDDELANDEN 3 Industry Canada Class B Notice This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Avis de Conformation Classe B de l Industrie Canada Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Meddelande om överensstämmelse med RFI-standard CE-märkning Den här utrustningen har testats med avseende på villkoren i tillämpliga RFI-skyddskrav, både separat och på en systemnivå (för att simulera normala användningsförhållanden). Det är emellertid möjligt att dessa RFI-krav inte uppfylls under vissa ogynnsamma villkor i andra installationer. Användaren är ansvarig för att hans eller hennes installation följer bestämmelserna. Dieses Gerät wurde sowohl einzeln als auch in einer Anlage, die einen normalen Anwendungsfall nachbildet, auf die Einhaltung der Funkentstörbestimmungen geprüft. Es ist jedoch möglich, dass die Funkentstörbestimmungen unter ungünstigen Umständen bei anderen Gerätekombinationen nicht eingehalten werden. Für die Einhaltung der Funkentstörbestimmungen einer gesamten Anlage, in der dieses Gerät betrieben wird, ist der Betreiber verantwortlich. Överensstämmelsen med gällande bestämmelser är avhängig av användningen av skärmade ledningar. Användaren är ansvarig för att rätt ledningar används. Die Einhaltung zutreffender Bestimmungen hängt davon ab, dass geschirmte Ausführungen benützt werden. Für die Beschaffung richtiger Ausführungen ist der Betreiber verantwortlich. Den här produkten uppfyller kraven i följande EU-direktiv: 89/336/EEC, 73/23/EEC och 93/68/EEC. De här uppgifterna är giltiga inom den europeiska unionen. LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA ( LICENSAVTAL ) NOGGRANT. DET HÄR LICENSAVTALET ÄR ETT RÄTTSLIGT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ( EFI ) GÄLLANDE EFI-PROGRAMVARA ( PROGRAMVARA ). GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN MEDGER DU ATT DU OMFATTAS AV DETTA LICENSAVTAL. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN SKA DU INTE INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN. DU KAN ISTÄLLET RETURNERA DEN OANVÄNDA PROGRAMVARAN, MED BEVIS PÅ ERLAGD BETALNING, FÖR ATT FÅ EN FULLSTÄNDIG ÅTERBETALNING AV KÖPESUMMAN INOM TRETTIO (30) DAGAR FRÅN INKÖPSDATUM. Licens EFI ger dig en begränsad licens utan ensamrätt att använda programvaran endast i enlighet med villkoren i det här licensavtalet, enbart enligt vad som anges i EFI:s produktdokumentation, samt endast med den eller de produkter som anges i EFI:s produktinformation ( produkt(er) ). Med ordet programvara, som det används i detta licensavtal, avses EFI-programvaran (inklusive programvara från tredje part) och all dokumentation, hämtat material, material online, buggfixar, snabbkorrigeringar, publiceringar, versionsinformation, uppdateringar, uppgraderingar, tekniskt supportmaterial och information rörande EFIprogramvaran. Villkoren i det här licensavtalet gäller för och styr din användning av denna typ av objekt i den utsträckning som EFI inte tillhandahåller ett separat eller ytterligare licensavtal för objektet. Programvaran används under licens, den säljs inte. Du får endast använda programvaran för de syften som beskrivs i EFI:s produktdokumentation. Du får inte hyra ut, leasa ut, utge egna licenser för, låna ut eller på annat sätt distribuera programvaran eller användningen av programvaran på tidsdelningsbasis, via en servicebyrå eller med liknande arrangemang. Du får inte göra eller låta framställa, eller tillåta framställning, av kopior av programvaran eller delar av den, med undantag för en (1) säkerhetskopia eller arkivkopia för de skäl som medges i detta licensavtal, förutsatt att du under inga omständigheter gör eller låter framställa, eller tillåter framställning av, kopior av någon del av programvaran som ingår i en produkts styrkort eller maskinvara. De kopior av programvaran som du har tillstånd att göra enligt detta avtal måste innehålla samma copyrightmeddelande och andra meddelanden som förekommer i eller på programvaran. Du förbinder dig att inte lokalisera, översätta, deassemblera, dekompliera, dekryptera, avkoda, ta fram källkoden i, ändra, vidareutveckla eller på något sätt förändra någon del av programvaran.

4 JURIDISKA MEDDELANDEN 4 Immateriell äganderätt Du erkänner och godkänner att alla rättigheter, äganderätt och delägande, inklusive alla immateriella äganderättigheter, som rör programvaran, alla EFI-produkter och alla kopior, ändringar och härledda verk enbart ägs av, och skall fortsätta att ägas av, EFI och dess underleverantörer. Med undantag för den uttryckliga begränsade licens som detta licensavtal medger, ges ingen annan rättighet eller licens. Du får inga rättigheter eller licens enligt några patent, upphovsrättigheter, affärshemligheter, varumärken (registrerade eller oregistrerade) eller annan immateriell egendom. Du förbinder dig att inte överta, registrera eller försöka registrera något av EFI:s varumärken eller firmanamn eller något snarlikt märke, URL, domännamn på Internet, eller symbol, som ditt eget namn eller namnet på dina samarbetspartner eller produkter. Dessutom förbinder du dig att inte vidta några åtgärder som skadar eller minskar EFI:s eller dess underleverantörers varumärkesrättigheter. Sekretess Programvaran är sekretessbelagd information som ägs av EFI och dess leverantörer och du får inte distribuera eller sprida den. Du får emellertid permanent överföra alla dina rättigheter enligt detta avtal till en annan person eller juridisk person under förutsättning att: (1) en sådan överföring är tillåten enligt tillämpliga lagar och förordningar avseende export, inklusive lagar och bestämmelser i USA, inklusive United States Export Administration Regulations; (2) överföringen till den fysiska eller juridiska personen omfattar all programvara (inklusive alla kopior, uppdateringar, uppgraderingar, medier, tryckt dokumentation och detta licensavtal); (3) du inte behåller några kopior av programvaran, inklusive säkerhetskopior, arkivexemplar eller andra kopior oavsett lagringsmedium; och (4) mottagaren går med på alla villkor i detta licensavtal. Uppsägning Obehörig användning, kopiering eller spridning av programvaran, eller något brott mot villkoren i detta licensavtal, leder till att detta avtal automatiskt upphör att gälla, samt att EFI kan vidta andra rättsliga åtgärder. Om licensavtalet avslutas måste du förstöra alla kopior av programvaran och alla tillhörande komponenter. Alla bestämmelser i det här licensavtalet om sekretess rörande programvaran, garantifriskrivningsklausuler, begränsning av ersättningsansvar, åtgärder, skadestånd, domsrätt, domsaga, plats och EFI:s immateriella rättigheter och Adobe-programvara skall gälla även efter det att detta avtal gått ut. Begränsad garanti och friskrivningsklausul EFI garanterar att programvaran, om den används enligt anvisningarna i EFI:s produktdokumentation, fungerar i enlighet med vad som anges i EFI:s produktinformation i nittio (90) dagar efter mottagningsdatum. EFI varken garanterar eller gör några utfästelser om att programvaran uppfyller just dina krav, att användningen av programvaran blir oavbruten, säker, utan fel eller funktionsstörningar eller att alla eventuella defekter i programvaran kommer att korrigeras. EFI ger varken uttalade eller underförstådda garantier om prestanda eller tillförlitlighet hos andra produkter eller tjänster från EFI eller tredje part (maskinvara eller programvara). INSTALLATION AV PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM INTE GODKÄNTS AV EFI UPPHÄVER DENNA GARANTI. ANVÄNDNING, ÄNDRING OCH/ELLER REPARATION AV PROGRAMVARAN ELLER EN EFI- PRODUKT SOM INTE HAR GODKÄNTS AV EFI UPPHÄVER DENNA GARANTI. DESSUTOM UPPHÖR DENNA GARANTI ATT GÄLLA OM PROBLEM MED PROGRAMVARAN UPPSTÅR PÅ GRUND AV OLYCKA, FELHANTERING, MISSBRUK, ONORMAL ANVÄNDNING, MASKAR ELLER LIKNANDE OMSTÄNDIGHETER. INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIGT LAGRUM, MED UNDANTAG FÖR DEN UTTRYCKLIGA BEGRÄNSADE GARANTI SOM ANGES OVAN ( BEGRÄNSAD GARANTI ), GER DIG EFI INGA SOM HELST UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER RÖRANDE PROGRAMVARAN, NÅGON PRODUKT OCH/ ELLER NÅGRA TJÄNSTER, VARE SIG UTTALADE, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGFÄSTA ELLER SOM TAS UPP I NÅGRA ANDRA BESTÄMMELSER I DET HÄR AVTALET ELLER I NÅGOT ANNAT MEDIUM. EFI OCH DESS LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG SÄRSKILT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, UTFÄSTELSER OCH VILLKOR, INKLUSIVE DE SOM RÖR SÄKERHET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISS SYFTE OCH KRÄNKNING AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. DET FINNS INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM ATT PROGRAMVARANS OCH/ELLER ANDRA PRODUKTERS ANVÄNDNING ÄR OAVBRUTEN, FRI FRÅN FEL ELLER FUNKTIONSSTÖRNINGAR, ELLER SÄKER. INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIGT LAGRUM UTGÖRS DIN ENDA ERSÄTTNINGSMÖJLIGHET, OCH EFI:S OCH DESS UNDERLEVERANTÖRERS HELA ERSÄTTNINGSANSVAR, VAD GÄLLER ALL PROGRAMVARA, ALLA PRODUKTER, TJÄNSTER OCH/ ELLER GÄLLANDE GARANTIER, ENLIGT EFI:S GOTTFINNANDE, (1) REPARATION ELLER BYTE AV DEN PROGRAMVARA SOM INTE UPPFYLLER KRAVEN I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN; ELLER (2) ÅTERBETALNING AV KÖPESUMMAN (I FÖREKOMMANDE FALL) FÖR DEN PROGRAMVARA SOM INTE UPPFYLLER KRAVEN I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES I DETTA AVSNITT ERBJUDER VARKEN EFI ELLER DESS UNDERLEVERANTÖRER ÅTERBETALNINGAR, RETURER, BYTEN ELLER ERSÄTTNINGSVAROR.

5 JURIDISKA MEDDELANDEN 5 Begränsning av ansvar INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIGT LAGRUM MEDGER DU ATT EFI:S OCH DESS UNDERLEVERANTÖRERS HELA ERSÄTTNINGSANSVAR VAD GÄLLER ALLA KRAV RÖRANDE PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH/ELLER DETTA GARANTIAVTAL, OAVSETT ÅTGÄRDSFORMEN (I KONTRAKT, ENLIGT SKADESTÅNDSRÄTT, STADGAT I ANDRA LAGAR ELLER ANNAT), SKALL BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP DU HAR ERLAGT, I FÖREKOMMANDE FALL, FÖR PROGRAMVARAN FRÅN EFI. DU GODKÄNNER ATT DETTA BELOPP ÄR TILLRÄCKLIGT FÖR ATT UPPFYLLA DETTA LICENSAVTALS HUVUDSYFTE, OCH ATT DETTA ERSÄTTNINGSANSVAR ÄR EN RÄTTVIS OCH RIMLIG BEDÖMNING AV FÖRLUST ELLER SKADA SOM KAN UPPSTÅ VID EVENTUELL OLAGLIG HANDLING ELLER OAKTSAMHET FRÅN EFI:S OCH/ELLER DESS UNDERLEVERANTÖRERS SIDA. INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIGT LAGRUM SKALL EFI OCH DESS UNDERLEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ERSÄTTNINGSANSVARIGA FÖR KOSTNADER SOM UPPSTÅR VID INKÖP AV ERSÄTTNINGSPROGRAMVARA, -PRODUKTER ELLER -TJÄNSTER, FÖRLORAD VINST ELLER INFORMATION, KRAV FRÅN TREDJE PART, ELLER ANDRA SÄRSKILDA INDIREKTA, FÖRTROENDE-, FÖLJD-, IDEELLA, ELLER TILLFÄLLIGA SKADESTÅND, OAVSETT ORSAK OCH ANSVARSFRÅGA, SOM RÖR PROGRAMVARA, PRODUKTER TJÄNSTER OCH/ELLER DETTA LICENSAVTAL. DENNA BEGRÄNSNING SKALL GÄLLA ÄVEN OM EFI OCH DESS UNDERLEVERANTÖRER HAR UPPMÄRKSAMMATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPKOMMA. DU MEDGER ATT PRISET PÅ PROGRAMVARAN FRÅN EFI MOTSVARAR DENNA RISKFÖRDELNING. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR AV ERSÄTTNINGSANSVAR OCH FRISKRIVNINGSKLAUSULER UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL, UTAN VILKEN EFI INTE SKULLE HA UTFÄRDAT LICENS FÖR EFI- PROGRAMVARAN TILL DIG. EFTERSOM VISSA DOMSAGOR INTE TILLÅTER ALLA UNDANTAG OCH/ELLER BEGRÄNSNINGAR I DETTA AVTAL, KANSKE VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG. Härmed meddelas du att Adobe Systems Incorporated, ett Delaware-företag med adressen 345 Park Avenue, San Jose, CA , USA ( Adobe ) är en tredje part som omfattas av licensavtalet som förmånstagare i den utsträckning avtalet innehåller bestämmelser som rör din användning av programvara, teckensnittsprogram, kodade teckensnittsprogam, teckensnitt och/eller varumärken som är licensierade till eller levereras av Adobe. Dessa bestämmelser har utformats enkom till förmån för Adobe. De kan verkställas av Adobe och EFI. ADOBE HAR INGET ERSÄTTNINGSANSVAR ÖVER HUVUD TAGET GENTEMOT DIG VAD GÄLLER PROGRAMVARA FRÅN, ELLER TEKNIK LICENSIERAD AV, ADOBE. Exportrestriktioner Programvaran och EFI-produkterna omfattas av USA:s exportlagar och -förordningar, inklusive United States Export Administration Regulations. Denna licens tilldelas dig enbart under förutsättning att du uppfyller bestämmelserna i alla tillämpliga exportlagar och -förordningar, inklusive gällande exportlagar och -förordningar i USA. Du utfäster och godkänner att du inte i någon form kommer att använda, sprida, distribuera, överföra eller exportera någon del av programvaran eller någon EFI-produkt på ett sätt som bryter mot tillämpliga exportlagar och -förordningar, inklusive exportlagar och -förordningar i USA. Adobe-programvara Programvaran kan innehålla följande material från Adobe Systems Incorporated ( Adobe ): (a) programvara inkluderad som en del av utskriftssystemet, inklusive PostScript -programvara, teckensnittsprogram (digitalkodad, maskinläsbar konturdata i särskilda format och i krypterad form för reproduktion av olika teckensnitt) och annan Adobe-programvara (tillsammans utskriftsprogramvara ) och (b) annan programvara som körs på en dator för användning tillsammans med utskriftsprogramvaran ( värdprogramvara ). Följande villkor gäller för material som tillhandahålls av Adobe: 1. Utskriftsprogramvara. Du får använda utskriftsprogramvaran (endast i objektkodform) (i) på en enda utskriftsenhet som inehåller en inbäddad styrenhet ELLER (ii) för utskriftsprogramvara på en värddator, på upp till det tillåtna antalet processorer ( CPU:er ) du har licens för, för bildutskrift till den eller de licensierade utskriftsenheterna enbart för dina egna interna företagssyften. Du får inte ändra namn på drivrutinsfiler eller programvaruikoner utan tillstånd från EFI. Du får använda latinska teckensnittsprogram och Adobe Type Manager för att återge tjocklekar, stilar och versioner av bokstäver, siffror, tecken och symboler ( typsnitt ) på upp till fem (5) datorer för användning med utskriftsprogramvaran.

6 JURIDISKA MEDDELANDEN 6 2. Värdprogramvara. Du får installera värdprogramvaran på en enda plats på en hårddisk eller annan lagringsenhet på en dator (eller det auktoriserade antalet datorer) som du har licens för ( tillåtet antal datorer ) och, förutsatt att värdprogramvaran är konfigurerad för nätverksanvändning, installera och använda värdprogramvaran på en enda filserver för användning i ett enda nätverk i något (men inte båda) av följande syften: (i) permanent installation på en hårddisk eller annan lagringsenhet på det tillåtna antalet datorer eller (ii) användning av värdprogramvaran över sådant nätverk, förutsatt att värdprogramvaran inte används på fler än det tillåtna antalet datorer. Du får göra en säkerhetskopia av värdprogramvaran (som inte skall installeras eller användas). Härmed meddelas du att Adobe Systems Incorporated, ett Delaware-företag med adressen 345 Park Avenue, San Jose, CA , USA ( Adobe ) är en tredje part som omfattas av licensavtalet som förmånstagare i den utsträckning avtalet innehåller bestämmelser som rör din användning av programvara, teckensnittsprogram, kodade teckensnittsprogam, teckensnitt och/eller varumärken som är licensierade till eller levereras av Adobe. Dessa bestämmelser har utformats enkom till förmån för Adobe. De kan verkställas av Adobe och EFI. ADOBE HAR INGET ERSÄTTNINGSANSVAR ÖVER HUVUD TAGET GENTEMOT DIG VAD GÄLLER PROGRAMVARA FRÅN, ELLER TEKNIK LICENSIERAD AV, ADOBE. Inskränkningar i rättigheter för statliga myndigheter i USA (U.S. Government) Användning, duplicering eller spridning av programvaran av USA:s förvaltning omfattas av begränsningar enligt FAR eller DFARS och, i den utsträckning som krävs enligt USA:s federala lagstiftning, minimala begränsade rättigheter enligt FAR , Restricted Rights Notice (juni 1987) Alternate III(g)(3)(juni 1987) eller FAR (juni 1987). I den utsträckning teknisk information utges i enlighet med avtalet skyddas informationen av FAR och DFARS , och i den utsträckning det uttryckligen krävs av USA:s myndigheter omfattas den av de begränsade rättigheter som anges i DFARS (november 1995) och DFARS (september 1999). I händelse av att någon av de ovan nämnda bestämmelserna ändras eller byts ut, gäller motsvarande tillämplig bestämmelse. Avtalspartens namn är Electronics for Imaging, Inc. Lagstiftning och domsaga Rättigheter och skyldigheter för parterna i detta licensavtal styrs på alla sätt av lagarna i delstaten Kalifornien, eftersom dessa lagar gäller avtal mellan invånare i Kalifornien som utförs inom delstatens gränser. FN:s konvention om den Internationella köplagen och andra liknande konventioner gäller inte detta licensavtal. Du godkänner härmed att alla tvister som rör programvaran, produkter, tjänster och/eller detta licensavtal enbart regleras i domsagan San Mateo County, Kalifornien och den federala domstolen för norra Kalifornien (Federal court for the Northern District of California). Allmänt Detta är avtalet mellan oss i sin helhet, och det ersätter all annan kommunikation eller annonsering vad gäller programvaran, produkter, tjänster och alla andra ämnen som omfattas av detta licensavtal. Om någon bestämmelse i detta licensavtal befinns vara ogiltig ska denna bestämmelse ändras till den grad att den åter blir gällande. Återstoden av avtalet ska fortsätta att gälla utan ändringar. Om du har några frågor, besök EFI:s webbplats på Electronics for Imaging, Inc. 303 Velocity Way Foster City, CA USA Upphovsrätt 2006 Electronics for Imaging, Inc. Med ensamrätt. Referensnummer: mars 2006

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Fiery Print Controller AR-PE3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Konfigurationshandbok

Fiery Print Controller AR-PE3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Konfigurationshandbok Fiery Print Controller AR-PE3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Konfigurationshandbok Om dokumentationen Den här handboken är en del av Fiery Print Controller AR-PE3-dokumentationen där följande handböcker

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA, HÄMTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER NI VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM NI INTE GODKÄNNER

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 Detta är slutanvändarlicensavtalet för Prometheans programvara ActivInspire Professional Edition ( programvaran

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT: DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA)

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) Denna slutanvändarlicens ("Licens") är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. och dess dotterbolag ("EA").

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

Kontakta F-Secure direkt om du är intresserad av andra rättigheter till programvaran än de som beviljas i dessa villkor.

Kontakta F-Secure direkt om du är intresserad av andra rättigheter till programvaran än de som beviljas i dessa villkor. F-SECURE LICENSVILLKOR VIKTIGT LÄS FÖLJANDE JURIDISKA VILLKOR ("VILLKOREN") NOGGRANT INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER F- SECURES PROGRAMVARA. NÄR DU VÄLJER GODKÄNN NEDAN ELLER INSTALLERAR, KOPIERAR

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Installationshandbok för Digital StoreFront. EFI Digital StoreFront v. 8.x Januari 2015

Installationshandbok för Digital StoreFront. EFI Digital StoreFront v. 8.x Januari 2015 Installationshandbok för Digital StoreFront EFI Digital StoreFront v. 8.x Januari 2015 2 EFI Digital StoreFront installationshandbok Upphovsrätt 2004-2015 för Electronics for Imaging, Inc. Alla rättigheter

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide U3000/U3100 Mini (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:09:17 PM SW3656 Första Utgåvan Januari 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter

Läs mer

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 Nedan finns två separata uppsättningar licensvillkor. Endast en uppsättning gäller för dig. Om du använder

Läs mer

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS original TITAN KOBOLT-KROM 10 ÅR 10 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS ISUS patientspecifika, skruvretinerade suprakonstruktioner

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

2005-06-02 1 Open Source-licenser

2005-06-02 1 Open Source-licenser 2005-06-02 1 Open Source-licenser Open Source-licenser NEA Nätverket för Elektroniska Affärer Advokat Sofia Geilert 2005-06-02 2 Open Source-licenser Open Source-licenser Antal olika licenser för open

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUKSANVISNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO ADVANCED LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO ADVANCED LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO ADVANCED LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NER, ÅTKOMMA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODTAR NI

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK FRI TRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom )

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modifiera TomTomknappen TomTominnehåll TomTominnehållstjänst

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)

Adobe Education Enterprise Agreement (EEA) Adobe Education Enterprise Agreement frågor och svar Adobe Education Enterprise Agreement (EEA) Vad är Adobe Education Enterprise Agreement-programmet (EEA)? EEA är ett ett- eller tvåårigt program för

Läs mer

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Advokat Alexander Jute alexander.jute@marlaw.se 18 november 2014 Advokatfirman MarLaw AB Sveavägen

Läs mer

Produktinformation för Sun Enterprise 220R

Produktinformation för Sun Enterprise 220R Produktinformation för Sun Enterprise 220R Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA 650 960-1300 Fax 650 969-9131 Artikelnummer: 806-1715-10 Januari 2000, utgåva A Skicka

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware/Trend Micro Internet Security/Trend Micro Internet Security Pro Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald licens

Läs mer

Uniblue rekommenderar att du sparar en kopia av detta avtal.

Uniblue rekommenderar att du sparar en kopia av detta avtal. Licensavtal OBS! DENNA VERSION TILLHANDAHÅLLS ENBART I INFORMATIONSSYFTE. I HÄNDELSE AV KONFLIKT MELLAN DENNA OCH DEN ENGELSKA VERSIONEN AV AVTALET, ÄR DET DEN ENGELSKA VERSIONEN SOM GÄLLER. Detta licensavtal

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island.

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island. PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

C re a t iv e s L i c e n s av t a l f ö r S l u t a nv ä n d a re Ve r s i o n 2. 5. 2 a, Ju l i 2 0 0 2 Creative Technology Ltd.

C re a t iv e s L i c e n s av t a l f ö r S l u t a nv ä n d a re Ve r s i o n 2. 5. 2 a, Ju l i 2 0 0 2 Creative Technology Ltd. Creatives Licensavtal för Slutanvändare Version 2.5.2a, Juli 2002 LÄS NOGA IGENOM DETTA DOKUMENT INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN. GENOM ATT INSTALLERA OCH ANVÄNDA PROGRAMVARAN FÖRBINDER DU DIG ATT FÖLJA

Läs mer

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT Senast uppdaterad: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Detta Affiliate Agreement (hädanefter kallat Avtalet ) ingås av Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

QTA Check-in Node version 1.2.15

QTA Check-in Node version 1.2.15 QTA Check-in Node version 1.2.15 Version 1.0 2014-08-11 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Systemkrav QTA Check-in Node... 3 1.2 Manualen i pappersformat... 3 1.3 Mer information... 3 1.4 Licensavtal

Läs mer

Fabriksgaranti och teknisk support

Fabriksgaranti och teknisk support Behåll för framtida bruk Fabriksgaranti och teknisk support Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) Det här dokumentet inkluderar information om Fabriksgarantin för datorprodukter som köpts i Europa, Mellanöstern

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare

ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare Detta ActivEngage licens- och supporttjänstavtal (fortsättningsvis kallat avtalet ) ingås mellan användaren av ActivEngage-programvaran (fortsättningsvis

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

X8 Snabbstarthandbok

X8 Snabbstarthandbok X8 Snabbstarthandbok support support 4 support 5 Höjd Justera bilden Projektorns placering Håll ned låsknappen på översidan av projektorn. Lyft upp projektorns framkant till lämplig höjd. Släpp knappen.

Läs mer

INNEHÅLL OCH IMMATERIELL EGENDOM

INNEHÅLL OCH IMMATERIELL EGENDOM T&C SWEDEN VILLKOR OCH REGLER FÖR APPEN Reebok är ett varumärke som tillhör adidas International Trading BV, vilket är den organisation som tillhandahåller Reebok FitnessTrainer-appen ( appen ). Här i

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Mall för licensavtal (SGU:s exempel)

Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1 Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1. Parter Licenstagare* Kommun A Att. Namn: Licensgivare* Sveriges geologiska undersökning (SGU) Kundtjänst (direktnummer) Kalle Karlsson Fakt. Adress: Box 99, 12390

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

FileMaker Business Alliance Avtal 1. Tillträde 2. Konfidentiell Information.

FileMaker Business Alliance Avtal 1. Tillträde 2. Konfidentiell Information. An Apple Subsidiary FileMaker Business Alliance Avtal VÄNLIGEN LÄS IGENOM DETTA AVTAL NOGGRANT. Genom att ansluta er till FileMaker Business Alliance ( FBA ) intygar ni att: (1) ni är behörig att träffa

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR

Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR 2 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DEFINITIONER 3 2 LICENS 3 3 LEVERANSVILLKOR 4 4 PRIS- OCH BETALNINGSVILLKOR 5 5 AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING 5 6 SEKRETESS, SÄKERHET

Läs mer

Sun Fire TM E2900 Komma igång

Sun Fire TM E2900 Komma igång Sun Fire TM E2900 Komma igång Få tillgång till Sun Fire E2900-dokumentationsfiler Fullständig dokumentation för Sun Fire E2900-system finns på dokumentations-cd-skivan. 1. Sätt in dokumentations-cd-skivan

Läs mer

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto.

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto. Användarvillkor för användning av BoD:s sidor på www.bod.se I sin lydelse av den 8 oktober 2013 1. Användarvillkorens tillämpningsområde 1.1. Nedanstående användarvillkor gäller för webbsidorna på www.bod.se

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

PrimeSupport Agreement

PrimeSupport Agreement PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER

AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER (mellan konstnär och privat köpare) Framtaget i samarbete mellan: AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER (mellan konstnär och privat köpare) 1. AVTALET Följande avtal har slutits mellan:

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK LAGTRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

Sun Fire V1280/Netra 1280 System Komma igång

Sun Fire V1280/Netra 1280 System Komma igång Sun Fire V1280/Netra 1280 System Komma igång Få tillgång till Sun Fire V1280/Netra 1280 dokumentationsfiler Fullständig dokumentation för Sun Fire V1280/Netra 1280 system finns på dokumentations-cd:n (dok-cd).

Läs mer

Pyramid SMS. Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden. Version 3.39A

Pyramid SMS. Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden. Version 3.39A Pyramid SMS Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden Version 3.39A Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden, version 3.39A, för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows.

Läs mer