Viktiga säkerhetsanvisningar att sparas med produkten. Läs igenom noggrant

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktiga säkerhetsanvisningar att sparas med produkten. Läs igenom noggrant"

Transkript

1 Viktiga säkerhetsanvisningar att sparas med produkten Läs igenom noggrant För att förhindra brand eller elchock, utsätt inte denna mottagare för regn eller fukt. För att undvika risker för elektriska stötar, öppna aldrig enheten. I händelse av fel, ska reparation utföras av kvalificerad tekniker. Ingen del av denna enhet får repareras av användare. VARNING! Förekomst av farlig spänning inuti apparat! Öppna inte. Risk för elektrisk stöt! Ingen del får repareras av användare. Underhåll av mottagaren ska endast utföras av kvalificerade personer. Om elsladden skadas, ska den ersättas eller repareras av tillverkaren kvalificerad elektriker eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara. Produkten måste installeras i enlighet med nationella bestämmelser. Använda batterier måste bortskaffas på ett säkert sätt. Det är förbjudet att kasta dem direkt i tillhandahållna insamlingsbehållare. Fråga din återförsäljare för mer information för att skydda miljön. Korrekt installation - Placera mottagaren på en jämn, fast och stabil yta. Placera den inte på en matta eller filt. - Placera inte mottagaren ovanpå en annan enhet, t.ex. en förstärkare. Detta kan leda till överhettning. - Placera inte saker på enheten (t.ex., CD-skivor eller tidningar). Tillräcklig ventilation - Placera mottagaren på en väl ventilerad plats för att förhindra ansamling av inre värme. Tillåt ett utrymme på minst 10 cm på baksidan och toppen av enheten, samt ett utrymme på 5 cm till båda sidor att undvika överhettning. - Blockera inte ventilationsöppningar med t.ex. tidningar, dukar, gardiner osv. Skydda mottagaren från höga temperaturer, fukt, vatten och damm. - Utsätt inte mottagaren för dropp eller stänk. - Placera inte föremål fyllda med vätska, som vaser på apparaten. - Placera inte föremål som kan skada din enhet i närheten av den (t.ex. vattenfyllda föremål eller levande ljus). - Placera inte en källa av lågor t.ex. tända stearinljus på mottagaren. - Den här mottagaren ska användas i tempererat klimat och inte i tropiskt klimat. Eltillförsel - Koppla ur mottagaren om den inte används under en längre period. 1

2 - Om el-sladden skadas, ska den ersättas eller repareras av tillverkaren kvalificerad elektriker eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara. - Denna enhet måste anslutas till ett 240V ~ 50Hz elnät. - Kontakten måste vara åtkomlig efter installationen av produkten. Huvudfunktioner: Smärt storlek MPEG-2, MPEG-4(H.264) avkodning USB2.0 för programuppdatering, musik, bild, film och inspelning LCN (Logiska kanalnummer) stöds; Föräldrakontroll Favoritlistor Tajmer EPG/TXT/SUBTITLE stöds Digitalljud genom koaxial-utgång (S/PDIF) PVR-redo stöds 2

3 Innehåll 1. Installation av STB Frontpanel Bakpanel Anslutningar Anslut kabelsignal Ansluta till TV Anslut till digital ljudförstärkare IR Fjärrkontroll Basfunktioner Första installation Volymjustering och Tyst TV/RADIO programväxling Växla station Programlista Visar programinformation Programretur Växla audiospråk och växla L/R-kanal Elektronisk programguide (EPG) Teletext Undertext SPELA IN Tidsskifte Installation Automatisk sökning Manuell sökning Kanalfilter LCN Land Aktiv antenn Kanal Kanalhantering

4 5.2 Favoritlista Inställning OSD-språk OSD Timeout OSD-transparens Prioriterad undertext Hörselproblem Prioriterat ljud Multimedia PVR-konfig Systeminställning Tajmers Barnlås Datum/tid Gemensamt gränssnitt Fabriksinställning Uppgradera Version Automatiskt väntläge AV-inställning SPDIF Aspektförhållande Video Output Videoupplösning HDMI- ljud OSD-spel Multi-Media FILM Filmfil webbläsare Filmuppspelning MUSIK FOTO Foto webbläsare Fotouppspelning Miniatyrbild av foto NATIVE32 SPEL

5 10.5 INSPELNINGSHANTERARE Inspelningshanterare webbläsare DISKHANTERARE Diskhanterare webbläsare Flytta/Kopiera E-Bok E-Bok webbläsare ISO Uppgradera Uppgradera USB Felsökning

6 1. Installation av STB 1.1 Frontpanel 1. : Växla mellan standby och aktivt läge. 2. CH-: Kanal nedåt 3. CH+: Kanal uppåt 4. På/av: Lampan lyser rött i vänteläge och grön i aktivt läge 5. IR: Tar emot signalen från fjärrkontrollen 1.2 Bakpanel 1. RF IN Signal för ansluten kabel. 2. RF UT Ska anslutas till TV. 3. HDMI Anslut till HDMI-ingången på din TV. 4. TV SCART-kontakt 6

7 Använd denna kontakt för att ansluta din mottagare till din videobandspelare med hjälp av en SCART-kabel. Din videosignalen kommer nu att loopas genom din mottagare till din TV. 5. SCART VCR Anslut den externa videoutgången 6. S/PDIF Digital ljudsignaluteffekt 7. CI Sätt in CI-modul och smartkort på CI-plats, för att avkoda betal-tv-program 8. USB Används för att spela upp media och PVR USB hårddisk på produkter med PVR-funktion. Observera att vi rekommenderar att du använder en hårddisk med EGEN strömförsörjning på denna enhet. Detta är för att garantera att den har tillräckligt med ström för att fungera korrekt. Du kan köpa flera hårddiskar utan strömförsörjning, men vår erfarenhet är att de behöver för mycket ström för att arbeta stabilt. Maxeffekten för hårddiskar utan strömförsörjning är 500mAh. Om de använder mer än detta, kommer de att upphöra att fungera vid inspelning. 9. Nätsladd 1.3 Anslutningar Obs: Innan du ansluter denna STB till andra apparater, stäng av alla andra apparater. 7

8 1.3.1 Anslut kabelsignal. För att ta emot sändningssignalen, ska kabelsignalen vara ansluten till kabel-kontakten på baksidan av mottagaren Ansluta till TV 1. Anslut scartkontakterna på baksidan av mottagaren till skartkontakterna på din TV. 2. Anslut HDMI-kontakten på baksidan av mottagaren till HDMI-kontakten på din TV Anslut till digital ljudförstärkare Anslut koaxial kontakten på baksidan av din mottagare till lämplig ingång på din digitala ljudenhet. 8

9 2. IR 2.1 Fjärrkontroll 1.STANDBY stäng av strömförsörjningen 2.RECALL återgå till övre menyn eller föregående program. 3.AUDIO ljudläge växla vänster och höger kanal 4. TYST tyst 5. TV/RADIO växla TV/RADIO 6. FAV ange kanal/favoritlista 7. TXT Teletext 8. EPG gå till EPG 9. INFO Visa programinformation 10. SUB Undertext 11. MENY Öppna huvudmeny 12. CH+/- framåt/bakåt kanal 13. RETURN/EXIT Avsluta till menyn eller lämna posten 14. VOL+/- volymjustering 15. / / / & OK flytta markering och bekräfta 16. PAGE UP&DOWN Sida upp & ner 17. NUMBER digitala linjer 18. REC öppna REC 19. DTV/VCR växla DTV till VCR 20. USB I USB-meny 21. PLAY/PAUSE spela/pausknapp 22. STOP stoppar uppspelning av USB-media 23. REPEAT ställ in repetitionsläge 24. PREV & NEXT spela upp föregående & nästa USB-media 25. REV & FWD snabbspola bakåt & snabbspola framåt USB-media spelar 26. COLOUR Använd för att navigera mellan sidor i teletext-läge. 9

10 3. Basfunktioner 3.1 Första installation I den första installationen ställs några viktiga konfigurationer in. Användare kan välja OSD språk, land, tidszon, aktiv antenn, sommartid och LCN från denna meny, när det är färdiginställt. Användare kan använda starta sökning för att påbörja sökning av kanaler. 3.2 Volymjustering och Tyst 1. Tryck på vol+/- för att justera volymen när systemet är i normalt uppspelningsläge, och volymindikatorn visas på bilden. 2. Press MUTE för att öppna läget vid normal uppspelning och tryck på MUTE igen för att återgå till normalt läge. 3.3 TV/RADIO programväxling Tryck på TV/RADIO för att växla program i helskärm. 3.4 Växla station 1. Tryck på "CH+/-" för att byta nästa eller föregående program. 2. Tryck på nummertangenterna för att mata in programnummer. 3.5 Programlista 1. Tryck på ENTER för att växla till programlistan, tryck på VÄNSTER/HÖGER för att välja en annan programklass; tryck på UPP/NER för att välja program. 2. Om några favoritprogram ställts in, tryck på FAV tangenten för åtkomst av listan över favoritprogram: 3.6 Visar programinformation Tryck på tangenten INFO för att visa informationen om aktuella prgram när den är i sitt normala uppspelningsläge. 3.7 Programretur Tryck på RECALL i läget helskärm för att återvända till programmet som spelades upp tidigare. 10

11 3.8 Växla audiospråk och växla L/R-kanal Tryck på AUDIO tangenten för att växla ljudspråk för aktuella program och växla mellan stereo vänster höger (stereo vänster kanal höger kanal). 3.9 Elektronisk programguide (EPG) 1. Du kan trycka på EPG tangenten på fjärrkontrollen för åtkomst av EPG-sidan för att ta reda på mer om programmen som ska spelas upp. 2. Tryck på färgtangenten för att välja detaljerad information som motsvara aktuellt program Teletext Tryck på TXT på fjärrkontrollen för att öppna sidan Teletext Undertext Tryck på SUB tangenten på fjärrkontrollen för att öppna menyn Undertext för att välja undertext på/av/språk SPELA IN Tryck på REC tangenten för att spela in aktuellt program. Du kan trycka på info -tangenten för att se aktuell inspelningsinformation. Tryck på stop tangenten under inspelning stoppar inspelningen och återupptar normalt uppspelningsläge Tidsskifte 1) In TV fullskärm, tryck på pausknappen för att öppna läget tidsskifte. 2) I läget tidsskifte, kan användare använda SPELA UPP/PAUS/Snabbspola framåt/snabbspola bakåt. 3) I läge för tidsväxling, visas Play/Paus (Spela/Paus) ikonen endast i några sekunder, för att sedan försvinna. Om du vill veta den aktuella statusen, tryck på INFO knappen. 11

12 4. Installation Ange lösenord (0000) varje gång du öppnar installationsmenyn. 4.1 Automatisk sökning Automatiskt sökning söker igenom alla Automatisk sökning kommer att söka alla frekvenser och alla program som baserats på inställningen för ditt land. 4.2 Manuell sökning Manuell sökning är lämpligt för de som känner till hur man väljer den exakta frekvensen för att skanna. 4.3 Kanalfilter Alla kanaler eller bara okodade kanalerna är inställda på att sökas igenom med selektiva inställningar. 4.4 LCN LCN-läge kan styra huruvida kanal ska sorteras enligt sekvensinformationen i strömningen. 4.5 Land Användare kan ställa in land 4.6 Aktiv antenn Aktiverar/Inaktiverar Aktiv antenn 12

13 5. Kanal 5.1 Kanalhantering Sidan Kanalhanterare inkluderar kanalradering, flytt, låsning och ge nytt namn. 5.2 Favoritlista 1. Som framgår av figuren nedan via "Huvudmeny-> kanal-> Favoritlista 2. Användare kan ställa in kanal favoritlistan. 6.1 OSD-språk Användare kan välja OSD språk 6. Inställning 6.2 OSD-timeout Användare kan välja OSD-timeout 6.3 OSD-transparens Användare kan ställa in OSD -transparens 6.4 Prioriterad undertext Användare kan ställa i 1 :a och 2 :a prioriterat undertextspråk. 6.5 Hörselproblem Aktiverar/Inaktiverar hörselskadade 13

14 6.6 Prioriterat ljud Användare kan ställa i 1 :a och 2 :a prioriterat ljudspråk. 6.7 Multimedia Använda kan ställa in mediaspelare. 6.8 PVR-konfig. Den innehåller sex följande alternativ: 1. PVR filformat: Alternativ, TS/PS 2. Filstorlek: Något av alternativen, 4G/3G/2G/1G, kan väljas för att ställa in storleken på filen som skall registreras 3. Tidsskifte: Välj något av alternativen, AUTO/OFF/ PAUSE, om AUTO väljs, tidsskiftesfunktionen utförs i bakgrunden, om OFF is vald, tidsskiftesfunktionen stoppar; ompause är vald, tidsskiftesfunktionen startas manuellt av knappen paus 4. Längd för tidsskifte: Något av alternativen, AUTO/30min/1h/2h, kan väljas för att ställa in tidsdjup för tidsskifte 5. Tidsskiftning för inspelning: Något av alternativ, ON/OFF, kan väljas. 14

15 7. Systeminställning 7.1 Tajmers 10 tajmers har stöd. Inställning för tajmer: Datum: Anger datum för tajmer Programnamn: Anger kanalen för vilken tajmern är inställd Starttid: Anger starttiden för tajmer Sluttid: Anger sluttiden för tajmer, kan användas för inspelning Längd: Anger längden för tajmer, kan användas för inspelning Läge: Anger frekvens för tajmern. Längden kan vara något av följande: En gång -tajmern utlöses endast en gång. Dagligen -tajmern kommer att utlösas dagligen vid den angivna tiden. Veckovis -tajmern kommer att utlösas varje vecka vid den angivna tiden. Månadsvis - tajmern kommer att utlösas varje månad vid den angivna tiden. Ställ in timers, ta dig sedan in listan för Timer. Tryck på BLUE (BLÅ) knappen för att lägga till fem (5) minuter åt gången. 7.2 Barnlås Användaren kan ställa in Aktivera eller Inaktivera systemlås och även ställa in föräldragradering från 0 till Datum/tid Om Time Mode är inställt på Auto bör, Time Zone och DST vara aktivt för redigering. är läget inställt på Manual, är dessa alternativ avaktiverade. Om Time Mode är inställt på Manual bör, Date och Time vara aktivt för redigering. är läget inställt på Auto, är dessa alternativ avaktiverade. 7.4 Gemensamt gränssnitt Information om gemensamt gränssnitt 15

16 7.5 Fabriksinställning Återställning till standard sker när detta alternativ väljs. System uppmanar att ange 0000 ; för att ställa in fabriksinställning 7.6 Uppgradera Mjuvaruuppgradering 7.7 Version Information om stb 7.8 Auto väntläge STB förinställd på automatisk omkoppling från aktivt läge till standby efter 3 timmar utan aktivitet och/eller kanalbyte från användaren, med ett meddelande 2 minuter innan övergången till standby. Användaren kan välja FRÅN (stänga av denna funktion) eller annat antal timmar. 8. AV-inställning Med TV-installation får du ett bekvämt TV input läge, som på bilden nedan 8.1 SPDIF Används för att välja AVC-läge Tyst, PCM och Bitström 8.2 Aspektförhållande Bildkvot kan ställas in som 16: 9, 4: 3PanScan, 4: 3LetterBox, full skärmbild; 8.3 Video Output Videouteffekt kan ställas in som RGB, CVBS; 8.4 Videoupplösning Videoupplösning kan ställas in som 480p_60,480i_30,576p_50,576i_25, 720p-60, 720p_50, 1080i_30, 1080i_25, 1080p_60, 1080p_50; autoupptäckning 8.5 HDMI-ljud HDMI -ljud kan ställas in som HDMI PCM HDMI RAW HDMI ljudlös; 16

17 9. OSD-spel Fyra OSD-spel medföljer inklusive Box Man, Tetris, Hit Rat, Go Bang. 10. Multi-Media 10.1 FILM Filmfil webbläsare Filformat med stöd är MPG, AVI, VOB, DAT, ASF, MKV, WMV, TS, och QT Filmuppspelning Tangentnedslag TANGENT_FÖREG Åtgärd Stoppar filmen och spelar upp föregående film i listan. TANGENT_NÄSTA TANGENT_SPELA UPP TANGENT_PAUS TANGENT_STOPP TANGENT_FRM Stoppar filmen och spelar upp nästa film i listan. Spela upp filmen och visa uppspelningsikon. Om filmen spelas upp kommer detta att pausa och visa pausikonen Stoppar filmen och visar uppställning Snabbspolar filmen framåt. TANGENT_BAK. TANGENT_ÅTERK ALLA TANGENT_TYST TANGENT_VOLYM TANGENT_INFO TANGENT_REC Snabbspolar filmen bakåt. Samma tangent som TANGENT_STOPP TV-tyst kan växlas. Ändra volymen Visa information om filmen som spelas upp När du spelar filmer eller spelar in material, tryck på REC (Inspelning) knappen, för att ange Goto (Gå till) funktionen. Du kan ställa in en tid där man hoppar fram till under uppspelning. 17

18 KEY_BLUE KEY_YELLOW KEY_RED När du spelar filmer, tryck på denna knapp för spolning framåt i fem (5) minuter åt gången. När du spelar filmer, tryck på denna knapp för spolning framåt i fem (5) minuter åt gången. Växla till zoomfunktionen. Du kan trycka på KEY_REV och KEY_FWD för att zooma in och zooma ut 10.2 MUSIK WMA, WAV, AAC och MP3-format har stöd. Tangentnedslag TANGENT_FÖREG. TANGENT_NÄSTA spela upp föregående musik spela upp nästa musik Åtgärd TANGENT_SPELA UPP TANGENT_PAUS TANGENT_STOPP TANGENT_FRM TANGENT_BAK. TANGENT_NUM spela aktuell musik pausa musik stoppa musiken snabbspolar filmen framåt snabbspolar filmen bakåt markeringen kommer att ändra motsvarande post i enlighet med angett nummer FOTO 18

19 Foto webbläsare Stöder filformat JPG, TIF, PNG, GIF och BMP. Tangentnedslag TANGENT_ENTE R TANGENT_ÅTER KALLA TANGENT_NUM TANGENT_GUL Tryck på TANGENT_ÅTERKALLA kommer återvända från fillistan till läget filterval. markeringen kommer att ändra motsvarande post i enlighet med angett nummer Visar menyn miniatyrbild. Åtgärd Tryck på denna tangent kommer att spela upp markerat foto Fotouppspelning Tangentnedslag Åtgärd TANGENT_UPP Kommer att rotera bilden 180 TANGENT_NER Kommer att rotera bilden 180 TANGENT_VÄNS TER TANGENT_HÖG ER TANGENT_FÖRE G. Kommer att rotera bilden 270 Kommer att rotera bilden 90 Visar föregående bild i Listan. Om den visade bilden är den första ignoreras tangenten. TANGENT_NÄST A TANGENT_INFO TANGENT_PAUS TANGENT_SPEL A UPP KEY_RED Visar nästa bild i Listan. Om den visade bilden är den sista ignoreras tangenten. Kommer att visa bildinformation Bildspel pausas vid tryck på tangent Bildspel startades vid tryck på tangent Växla till zoomfunktionen. Du kan trycka KEY_REV och KEY_FWD för att zooma in och zooma ut Miniatyrbild av foto Miniatyrvy av foton NATIVE32 SPEL Understödda filformat är native32. 19

20 Tangentnedslag TANGENT_ENTE R TANGENT_ÅTER KALLA TANGENT_NUM TANGENT_RÖD Åtgärd Tryck på denna tangent kommer att spela markerat spel. Tryck på TANGENT_ÅTERKALLA kommer återvända från fillistan till läget filterval. markeringen kommer att ändra motsvarande post i enlighet med angett nummer Ändra typen av spel från native32 till NES 10.5 INSPELNINGSHANTERARE Inspelningshanterare webbläsare Tangentnedslag Åtgärd TANGENT_ENTER TANGENT_ÅTERK ALLA TANGENT_RÖD TANGENT_GRÖN TANGENT_GUL TANGENT_BLÅ tryck på denna tangent kommer att spela upp inspelat program. tryck på TANGENT_ÅTERKALLA kommer återvända från fillistan till läget filterval tryck kommer att ta bort de markerade objektet tryck kommer att ta ge nytt namn åt de markerade objektet. tryck kommer att visa typ av fillista radera allt 20

21 10.6 DISKHANTERARE Diskhanterare webbläsare Tangentnedslag Åtgärd TANGENT_RÖD TANGENT_GRÖ N TANGENT_GUL Visa flytta/kopiera meny Visa menyn ge nytt namn. Ta bort markerat objekt Flytta/Kopiera I menyn Flytta/Kopiera kan användaren flytta fil eller mapp från ena till andra sidan. Den kan också kopiera innehållet från ena till andra sidan E-Bok E-Bok webbläsare Användare kan läsa e-bok i *.txt file ISO 21

22 Filformat som stöds är ISO. Tangentnedslag KEY_PREV KEY_NEXT KEY_PLAY KEY_PAUSE KEY_STOP KEY_FWD KEY_REV KEY_RED Åtgärd Ska stoppa denna ISO och spela föregående ISO på listan. Ska stoppa denna ISO och spela nästa ISO på listan. Spela upp ISO och visa uppspelningsikon. Om ISO spelas upp pausas den och pausikonen visas Stoppa ISO och visa layouten Snabbspola ISO framåt. Snabbspola ISO bakåt. Växla till zoomfunktion: Tryck på KEY_REV och KEY_FWD för att zooma in och ut 11. Uppgradera 11.1 Uppgradera USB Hela USB-uppgraderingsprocessen tar cirka 30 sekunder; Användare kopierar den uppgraderade filen till USB-enheten och ansluter enheten för programuppgradering. Uppgradering av USB-flöde: Sätt in fil u-disk för uppgradering, tryck på (Meny -> Inställningar -> uppgradera -> USB-uppgradering) anger USB katalog listsidan som visas i figuren nedan: Välj uppgradera fil och tryck på "Enter " för att starta uppgraderingen, sidan uppgradera öppnas och visar användaren information om uppgraderingsprocessen; Se till att inte stänga av strömmen under uppgraderingsprocessen; När uppgraderingen är klar kommer systemet automatiskt att starta om det nya firmware; 22

23 12. Felsökning Det kan finnas olika anledningar till onormal drift av mottagaren. Kontrollera att mottagaren enligt instruktionerna som visas nedan. Om mottagaren inte fungerar korrekt efter kontroll, kontakta din återförsäljare. Öppna inte locket på mottagaren. Detta kan orsaka en farlig situation. Symptom Orsak Lösning LED-skärmen på frontpanelen tänds inte. Elsladden är inte ansluten. Ingen bild eller ljud Ingen bild Fel anslutning av Audio/Video-utgången på mottagaren till TV. Inget ljud. Strömmen avstängd på TV. Mottagaren kan inte ta emot signalen felaktiga värden för vissa tunerinställningar fel riktning på antennen. Kontrollera att nätsladden är ansluten till vägguttaget. Anslut Audio/Video-utgången på mottagaren till TVn korrekt. Tryck TYST för att sätt på TVn. Kontrollera antennkabeln, byt ut kabeln, eller anslut kabeln ordentligt på mottagaren. Ställ in värdena för tunerinställningar korrekt i installationsmenyn. Kontrollera antennanslutningen. Fjärrkontrollen fungerar inte Batterierna i fjärrkontrollen är inte isatta eller slut Kontrollera om batterierna är korrekt isatta i din fjärkontroll. Kontrollera batterierna, om de är slut ersätt batterierna i fjärrkontrollen. 23

24 Tips: Om du hänvisar till denna felsökning men inte löser problemet du stött på. Kontakta den lokala återförsäljaren eller teknisk support direkt, öppna inte själv maskinen, eftersom det är mycket farligt och kan skada produkten. Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt. Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat. Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön. Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. Importör: DENVER ELECTRONICS A/S Stavneagervej 22 DK-8250 EGAA DANMARK MED ENSAMRÄTT UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S 24

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTA

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Användarmanual för smart armband - Svenska [Kompatibilitet]

Läs mer

Apparaten måste installeras i enlighet med nationella normer.

Apparaten måste installeras i enlighet med nationella normer. Viktiga säkerhetsinstruktioner som bör bevaras tillsammans med produkten Läs igenom dessa noggrant undvika risk för eldsvåda eller elektriska stötar bör denna mottagare inte utsättas för regn eller fukt.

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Packningslista: Installationsförfarande: Start. Anslut hårdvara. Installera sökverktyg. Logga in IP-kameran till LAN. Trådlösa inställningar

Packningslista: Installationsförfarande: Start. Anslut hårdvara. Installera sökverktyg. Logga in IP-kameran till LAN. Trådlösa inställningar DENVER IPC-1020 DENVER IPC-1030 Packningslista: IP-kamera Monteringsbygel Antenn Nätadapter CD Lan-kabel Installationsguide Skruvar Anteckning: Vissa modeller har inte en separat antenn. Installationsförfarande:

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA

Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA INNEHÅLL SÄKERHETSINFORMATION... 1 INLEDNING... 2 ANVÄNDA DIGITALBOXEN... 4 Första installation... 4 Volymkontroll... 4 Kanalsökning... 4 Inställningsmeny...5

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 POLSKI -Förpackningens innehåll -Tekniska specifikationer -Installation av hårdvara -Garanti MULTIMEDIA PLAYER

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

Användarmanual för Zombee MP-100

Användarmanual för Zombee MP-100 Användarmanual för Zombee MP-100 Introduktion Denna mediaspelare har följande huvudfunktioner: Film: AVI, MPG,MPEG,VOB,ASF,DAT. och Xvid filer; upplösning upp till 1080i. Musik: MP2/3, WMA,AC3,AAC filer.

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

HANDBOK TAC-97032. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAC-97032. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24 DC260HD PVR Ready Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2010-10-24 Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard.

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för Digital-TV mottagaren, använd manualen för framtida referens

Läs mer

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT CLASS 1 LASER PRODUCT VIKTIGT: Denna symbol visar att denna apparat är en klass 1-laserprodukt. Öppna inte höljet och titta inte på strålen. Rör aldrig laserlinsen inuti facket. Ljud Raw Importör:

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Översikt. Deklarationer. Varning. Redo att använda

Översikt. Deklarationer. Varning. Redo att använda Översikt Elegant exteriör design Unik handpassning Stöder flera filformat Denna spelare stöder MP3, WMA, WAV etc. filformat. USB-minne utan drivenhet Hanterar dina filer i USB-minnet utan att ange program,

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

HANDBOK TAC-70061 MK2

HANDBOK TAC-70061 MK2 HANDBOK TAC-70061 MK2 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SWEDISH SVENSKA Innehållsförteckning Innehållsförteckning Egenskaper

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21 DT-455HD Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Svenska Version Svenska 2009-01-21 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. Anslut

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer