Viktiga säkerhetsanvisningar att sparas med produkten. Läs igenom noggrant

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktiga säkerhetsanvisningar att sparas med produkten. Läs igenom noggrant"

Transkript

1 Viktiga säkerhetsanvisningar att sparas med produkten Läs igenom noggrant För att förhindra brand eller elchock, utsätt inte denna mottagare för regn eller fukt. För att undvika risker för elektriska stötar, öppna aldrig enheten. I händelse av fel, ska reparation utföras av kvalificerad tekniker. Ingen del av denna enhet får repareras av användare. VARNING! Förekomst av farlig spänning inuti apparat! Öppna inte. Risk för elektrisk stöt! Ingen del får repareras av användare. Underhåll av mottagaren ska endast utföras av kvalificerade personer. Om elsladden skadas, ska den ersättas eller repareras av tillverkaren kvalificerad elektriker eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara. Produkten måste installeras i enlighet med nationella bestämmelser. Använda batterier måste bortskaffas på ett säkert sätt. Det är förbjudet att kasta dem direkt i tillhandahållna insamlingsbehållare. Fråga din återförsäljare för mer information för att skydda miljön. Korrekt installation - Placera mottagaren på en jämn, fast och stabil yta. Placera den inte på en matta eller filt. - Placera inte mottagaren ovanpå en annan enhet, t.ex. en förstärkare. Detta kan leda till överhettning. - Placera inte saker på enheten (t.ex., CD-skivor eller tidningar). Tillräcklig ventilation - Placera mottagaren på en väl ventilerad plats för att förhindra ansamling av inre värme. Tillåt ett utrymme på minst 10 cm på baksidan och toppen av enheten, samt ett utrymme på 5 cm till båda sidor att undvika överhettning. - Blockera inte ventilationsöppningar med t.ex. tidningar, dukar, gardiner osv. Skydda mottagaren från höga temperaturer, fukt, vatten och damm. - Utsätt inte mottagaren för dropp eller stänk. - Placera inte föremål fyllda med vätska, som vaser på apparaten. - Placera inte föremål som kan skada din enhet i närheten av den (t.ex. vattenfyllda föremål eller levande ljus). - Placera inte en källa av lågor t.ex. tända stearinljus på mottagaren. - Den här mottagaren ska användas i tempererat klimat och inte i tropiskt klimat. Eltillförsel - Koppla ur mottagaren om den inte används under en längre period. 1

2 - Om el-sladden skadas, ska den ersättas eller repareras av tillverkaren kvalificerad elektriker eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara. - Denna enhet måste anslutas till ett 240V ~ 50Hz elnät. - Kontakten måste vara åtkomlig efter installationen av produkten. Huvudfunktioner: Smärt storlek MPEG-2, MPEG-4(H.264) avkodning USB2.0 för programuppdatering, musik, bild, film och inspelning LCN (Logiska kanalnummer) stöds; Föräldrakontroll Favoritlistor Tajmer EPG/TXT/SUBTITLE stöds Digitalljud genom koaxial-utgång (S/PDIF) PVR-redo stöds 2

3 Innehåll 1. Installation av STB Frontpanel Bakpanel Anslutningar Anslut kabelsignal Ansluta till TV Anslut till digital ljudförstärkare IR Fjärrkontroll Basfunktioner Första installation Volymjustering och Tyst TV/RADIO programväxling Växla station Programlista Visar programinformation Programretur Växla audiospråk och växla L/R-kanal Elektronisk programguide (EPG) Teletext Undertext SPELA IN Tidsskifte Installation Automatisk sökning Manuell sökning Kanalfilter LCN Land Aktiv antenn Kanal Kanalhantering

4 5.2 Favoritlista Inställning OSD-språk OSD Timeout OSD-transparens Prioriterad undertext Hörselproblem Prioriterat ljud Multimedia PVR-konfig Systeminställning Tajmers Barnlås Datum/tid Gemensamt gränssnitt Fabriksinställning Uppgradera Version Automatiskt väntläge AV-inställning SPDIF Aspektförhållande Video Output Videoupplösning HDMI- ljud OSD-spel Multi-Media FILM Filmfil webbläsare Filmuppspelning MUSIK FOTO Foto webbläsare Fotouppspelning Miniatyrbild av foto NATIVE32 SPEL

5 10.5 INSPELNINGSHANTERARE Inspelningshanterare webbläsare DISKHANTERARE Diskhanterare webbläsare Flytta/Kopiera E-Bok E-Bok webbläsare ISO Uppgradera Uppgradera USB Felsökning

6 1. Installation av STB 1.1 Frontpanel 1. : Växla mellan standby och aktivt läge. 2. CH-: Kanal nedåt 3. CH+: Kanal uppåt 4. På/av: Lampan lyser rött i vänteläge och grön i aktivt läge 5. IR: Tar emot signalen från fjärrkontrollen 1.2 Bakpanel 1. RF IN Signal för ansluten kabel. 2. RF UT Ska anslutas till TV. 3. HDMI Anslut till HDMI-ingången på din TV. 4. TV SCART-kontakt 6

7 Använd denna kontakt för att ansluta din mottagare till din videobandspelare med hjälp av en SCART-kabel. Din videosignalen kommer nu att loopas genom din mottagare till din TV. 5. SCART VCR Anslut den externa videoutgången 6. S/PDIF Digital ljudsignaluteffekt 7. CI Sätt in CI-modul och smartkort på CI-plats, för att avkoda betal-tv-program 8. USB Används för att spela upp media och PVR USB hårddisk på produkter med PVR-funktion. Observera att vi rekommenderar att du använder en hårddisk med EGEN strömförsörjning på denna enhet. Detta är för att garantera att den har tillräckligt med ström för att fungera korrekt. Du kan köpa flera hårddiskar utan strömförsörjning, men vår erfarenhet är att de behöver för mycket ström för att arbeta stabilt. Maxeffekten för hårddiskar utan strömförsörjning är 500mAh. Om de använder mer än detta, kommer de att upphöra att fungera vid inspelning. 9. Nätsladd 1.3 Anslutningar Obs: Innan du ansluter denna STB till andra apparater, stäng av alla andra apparater. 7

8 1.3.1 Anslut kabelsignal. För att ta emot sändningssignalen, ska kabelsignalen vara ansluten till kabel-kontakten på baksidan av mottagaren Ansluta till TV 1. Anslut scartkontakterna på baksidan av mottagaren till skartkontakterna på din TV. 2. Anslut HDMI-kontakten på baksidan av mottagaren till HDMI-kontakten på din TV Anslut till digital ljudförstärkare Anslut koaxial kontakten på baksidan av din mottagare till lämplig ingång på din digitala ljudenhet. 8

9 2. IR 2.1 Fjärrkontroll 1.STANDBY stäng av strömförsörjningen 2.RECALL återgå till övre menyn eller föregående program. 3.AUDIO ljudläge växla vänster och höger kanal 4. TYST tyst 5. TV/RADIO växla TV/RADIO 6. FAV ange kanal/favoritlista 7. TXT Teletext 8. EPG gå till EPG 9. INFO Visa programinformation 10. SUB Undertext 11. MENY Öppna huvudmeny 12. CH+/- framåt/bakåt kanal 13. RETURN/EXIT Avsluta till menyn eller lämna posten 14. VOL+/- volymjustering 15. / / / & OK flytta markering och bekräfta 16. PAGE UP&DOWN Sida upp & ner 17. NUMBER digitala linjer 18. REC öppna REC 19. DTV/VCR växla DTV till VCR 20. USB I USB-meny 21. PLAY/PAUSE spela/pausknapp 22. STOP stoppar uppspelning av USB-media 23. REPEAT ställ in repetitionsläge 24. PREV & NEXT spela upp föregående & nästa USB-media 25. REV & FWD snabbspola bakåt & snabbspola framåt USB-media spelar 26. COLOUR Använd för att navigera mellan sidor i teletext-läge. 9

10 3. Basfunktioner 3.1 Första installation I den första installationen ställs några viktiga konfigurationer in. Användare kan välja OSD språk, land, tidszon, aktiv antenn, sommartid och LCN från denna meny, när det är färdiginställt. Användare kan använda starta sökning för att påbörja sökning av kanaler. 3.2 Volymjustering och Tyst 1. Tryck på vol+/- för att justera volymen när systemet är i normalt uppspelningsläge, och volymindikatorn visas på bilden. 2. Press MUTE för att öppna läget vid normal uppspelning och tryck på MUTE igen för att återgå till normalt läge. 3.3 TV/RADIO programväxling Tryck på TV/RADIO för att växla program i helskärm. 3.4 Växla station 1. Tryck på "CH+/-" för att byta nästa eller föregående program. 2. Tryck på nummertangenterna för att mata in programnummer. 3.5 Programlista 1. Tryck på ENTER för att växla till programlistan, tryck på VÄNSTER/HÖGER för att välja en annan programklass; tryck på UPP/NER för att välja program. 2. Om några favoritprogram ställts in, tryck på FAV tangenten för åtkomst av listan över favoritprogram: 3.6 Visar programinformation Tryck på tangenten INFO för att visa informationen om aktuella prgram när den är i sitt normala uppspelningsläge. 3.7 Programretur Tryck på RECALL i läget helskärm för att återvända till programmet som spelades upp tidigare. 10

11 3.8 Växla audiospråk och växla L/R-kanal Tryck på AUDIO tangenten för att växla ljudspråk för aktuella program och växla mellan stereo vänster höger (stereo vänster kanal höger kanal). 3.9 Elektronisk programguide (EPG) 1. Du kan trycka på EPG tangenten på fjärrkontrollen för åtkomst av EPG-sidan för att ta reda på mer om programmen som ska spelas upp. 2. Tryck på färgtangenten för att välja detaljerad information som motsvara aktuellt program Teletext Tryck på TXT på fjärrkontrollen för att öppna sidan Teletext Undertext Tryck på SUB tangenten på fjärrkontrollen för att öppna menyn Undertext för att välja undertext på/av/språk SPELA IN Tryck på REC tangenten för att spela in aktuellt program. Du kan trycka på info -tangenten för att se aktuell inspelningsinformation. Tryck på stop tangenten under inspelning stoppar inspelningen och återupptar normalt uppspelningsläge Tidsskifte 1) In TV fullskärm, tryck på pausknappen för att öppna läget tidsskifte. 2) I läget tidsskifte, kan användare använda SPELA UPP/PAUS/Snabbspola framåt/snabbspola bakåt. 3) I läge för tidsväxling, visas Play/Paus (Spela/Paus) ikonen endast i några sekunder, för att sedan försvinna. Om du vill veta den aktuella statusen, tryck på INFO knappen. 11

12 4. Installation Ange lösenord (0000) varje gång du öppnar installationsmenyn. 4.1 Automatisk sökning Automatiskt sökning söker igenom alla Automatisk sökning kommer att söka alla frekvenser och alla program som baserats på inställningen för ditt land. 4.2 Manuell sökning Manuell sökning är lämpligt för de som känner till hur man väljer den exakta frekvensen för att skanna. 4.3 Kanalfilter Alla kanaler eller bara okodade kanalerna är inställda på att sökas igenom med selektiva inställningar. 4.4 LCN LCN-läge kan styra huruvida kanal ska sorteras enligt sekvensinformationen i strömningen. 4.5 Land Användare kan ställa in land 4.6 Aktiv antenn Aktiverar/Inaktiverar Aktiv antenn 12

13 5. Kanal 5.1 Kanalhantering Sidan Kanalhanterare inkluderar kanalradering, flytt, låsning och ge nytt namn. 5.2 Favoritlista 1. Som framgår av figuren nedan via "Huvudmeny-> kanal-> Favoritlista 2. Användare kan ställa in kanal favoritlistan. 6.1 OSD-språk Användare kan välja OSD språk 6. Inställning 6.2 OSD-timeout Användare kan välja OSD-timeout 6.3 OSD-transparens Användare kan ställa in OSD -transparens 6.4 Prioriterad undertext Användare kan ställa i 1 :a och 2 :a prioriterat undertextspråk. 6.5 Hörselproblem Aktiverar/Inaktiverar hörselskadade 13

14 6.6 Prioriterat ljud Användare kan ställa i 1 :a och 2 :a prioriterat ljudspråk. 6.7 Multimedia Använda kan ställa in mediaspelare. 6.8 PVR-konfig. Den innehåller sex följande alternativ: 1. PVR filformat: Alternativ, TS/PS 2. Filstorlek: Något av alternativen, 4G/3G/2G/1G, kan väljas för att ställa in storleken på filen som skall registreras 3. Tidsskifte: Välj något av alternativen, AUTO/OFF/ PAUSE, om AUTO väljs, tidsskiftesfunktionen utförs i bakgrunden, om OFF is vald, tidsskiftesfunktionen stoppar; ompause är vald, tidsskiftesfunktionen startas manuellt av knappen paus 4. Längd för tidsskifte: Något av alternativen, AUTO/30min/1h/2h, kan väljas för att ställa in tidsdjup för tidsskifte 5. Tidsskiftning för inspelning: Något av alternativ, ON/OFF, kan väljas. 14

15 7. Systeminställning 7.1 Tajmers 10 tajmers har stöd. Inställning för tajmer: Datum: Anger datum för tajmer Programnamn: Anger kanalen för vilken tajmern är inställd Starttid: Anger starttiden för tajmer Sluttid: Anger sluttiden för tajmer, kan användas för inspelning Längd: Anger längden för tajmer, kan användas för inspelning Läge: Anger frekvens för tajmern. Längden kan vara något av följande: En gång -tajmern utlöses endast en gång. Dagligen -tajmern kommer att utlösas dagligen vid den angivna tiden. Veckovis -tajmern kommer att utlösas varje vecka vid den angivna tiden. Månadsvis - tajmern kommer att utlösas varje månad vid den angivna tiden. Ställ in timers, ta dig sedan in listan för Timer. Tryck på BLUE (BLÅ) knappen för att lägga till fem (5) minuter åt gången. 7.2 Barnlås Användaren kan ställa in Aktivera eller Inaktivera systemlås och även ställa in föräldragradering från 0 till Datum/tid Om Time Mode är inställt på Auto bör, Time Zone och DST vara aktivt för redigering. är läget inställt på Manual, är dessa alternativ avaktiverade. Om Time Mode är inställt på Manual bör, Date och Time vara aktivt för redigering. är läget inställt på Auto, är dessa alternativ avaktiverade. 7.4 Gemensamt gränssnitt Information om gemensamt gränssnitt 15

16 7.5 Fabriksinställning Återställning till standard sker när detta alternativ väljs. System uppmanar att ange 0000 ; för att ställa in fabriksinställning 7.6 Uppgradera Mjuvaruuppgradering 7.7 Version Information om stb 7.8 Auto väntläge STB förinställd på automatisk omkoppling från aktivt läge till standby efter 3 timmar utan aktivitet och/eller kanalbyte från användaren, med ett meddelande 2 minuter innan övergången till standby. Användaren kan välja FRÅN (stänga av denna funktion) eller annat antal timmar. 8. AV-inställning Med TV-installation får du ett bekvämt TV input läge, som på bilden nedan 8.1 SPDIF Används för att välja AVC-läge Tyst, PCM och Bitström 8.2 Aspektförhållande Bildkvot kan ställas in som 16: 9, 4: 3PanScan, 4: 3LetterBox, full skärmbild; 8.3 Video Output Videouteffekt kan ställas in som RGB, CVBS; 8.4 Videoupplösning Videoupplösning kan ställas in som 480p_60,480i_30,576p_50,576i_25, 720p-60, 720p_50, 1080i_30, 1080i_25, 1080p_60, 1080p_50; autoupptäckning 8.5 HDMI-ljud HDMI -ljud kan ställas in som HDMI PCM HDMI RAW HDMI ljudlös; 16

17 9. OSD-spel Fyra OSD-spel medföljer inklusive Box Man, Tetris, Hit Rat, Go Bang. 10. Multi-Media 10.1 FILM Filmfil webbläsare Filformat med stöd är MPG, AVI, VOB, DAT, ASF, MKV, WMV, TS, och QT Filmuppspelning Tangentnedslag TANGENT_FÖREG Åtgärd Stoppar filmen och spelar upp föregående film i listan. TANGENT_NÄSTA TANGENT_SPELA UPP TANGENT_PAUS TANGENT_STOPP TANGENT_FRM Stoppar filmen och spelar upp nästa film i listan. Spela upp filmen och visa uppspelningsikon. Om filmen spelas upp kommer detta att pausa och visa pausikonen Stoppar filmen och visar uppställning Snabbspolar filmen framåt. TANGENT_BAK. TANGENT_ÅTERK ALLA TANGENT_TYST TANGENT_VOLYM TANGENT_INFO TANGENT_REC Snabbspolar filmen bakåt. Samma tangent som TANGENT_STOPP TV-tyst kan växlas. Ändra volymen Visa information om filmen som spelas upp När du spelar filmer eller spelar in material, tryck på REC (Inspelning) knappen, för att ange Goto (Gå till) funktionen. Du kan ställa in en tid där man hoppar fram till under uppspelning. 17

18 KEY_BLUE KEY_YELLOW KEY_RED När du spelar filmer, tryck på denna knapp för spolning framåt i fem (5) minuter åt gången. När du spelar filmer, tryck på denna knapp för spolning framåt i fem (5) minuter åt gången. Växla till zoomfunktionen. Du kan trycka på KEY_REV och KEY_FWD för att zooma in och zooma ut 10.2 MUSIK WMA, WAV, AAC och MP3-format har stöd. Tangentnedslag TANGENT_FÖREG. TANGENT_NÄSTA spela upp föregående musik spela upp nästa musik Åtgärd TANGENT_SPELA UPP TANGENT_PAUS TANGENT_STOPP TANGENT_FRM TANGENT_BAK. TANGENT_NUM spela aktuell musik pausa musik stoppa musiken snabbspolar filmen framåt snabbspolar filmen bakåt markeringen kommer att ändra motsvarande post i enlighet med angett nummer FOTO 18

19 Foto webbläsare Stöder filformat JPG, TIF, PNG, GIF och BMP. Tangentnedslag TANGENT_ENTE R TANGENT_ÅTER KALLA TANGENT_NUM TANGENT_GUL Tryck på TANGENT_ÅTERKALLA kommer återvända från fillistan till läget filterval. markeringen kommer att ändra motsvarande post i enlighet med angett nummer Visar menyn miniatyrbild. Åtgärd Tryck på denna tangent kommer att spela upp markerat foto Fotouppspelning Tangentnedslag Åtgärd TANGENT_UPP Kommer att rotera bilden 180 TANGENT_NER Kommer att rotera bilden 180 TANGENT_VÄNS TER TANGENT_HÖG ER TANGENT_FÖRE G. Kommer att rotera bilden 270 Kommer att rotera bilden 90 Visar föregående bild i Listan. Om den visade bilden är den första ignoreras tangenten. TANGENT_NÄST A TANGENT_INFO TANGENT_PAUS TANGENT_SPEL A UPP KEY_RED Visar nästa bild i Listan. Om den visade bilden är den sista ignoreras tangenten. Kommer att visa bildinformation Bildspel pausas vid tryck på tangent Bildspel startades vid tryck på tangent Växla till zoomfunktionen. Du kan trycka KEY_REV och KEY_FWD för att zooma in och zooma ut Miniatyrbild av foto Miniatyrvy av foton NATIVE32 SPEL Understödda filformat är native32. 19

20 Tangentnedslag TANGENT_ENTE R TANGENT_ÅTER KALLA TANGENT_NUM TANGENT_RÖD Åtgärd Tryck på denna tangent kommer att spela markerat spel. Tryck på TANGENT_ÅTERKALLA kommer återvända från fillistan till läget filterval. markeringen kommer att ändra motsvarande post i enlighet med angett nummer Ändra typen av spel från native32 till NES 10.5 INSPELNINGSHANTERARE Inspelningshanterare webbläsare Tangentnedslag Åtgärd TANGENT_ENTER TANGENT_ÅTERK ALLA TANGENT_RÖD TANGENT_GRÖN TANGENT_GUL TANGENT_BLÅ tryck på denna tangent kommer att spela upp inspelat program. tryck på TANGENT_ÅTERKALLA kommer återvända från fillistan till läget filterval tryck kommer att ta bort de markerade objektet tryck kommer att ta ge nytt namn åt de markerade objektet. tryck kommer att visa typ av fillista radera allt 20

21 10.6 DISKHANTERARE Diskhanterare webbläsare Tangentnedslag Åtgärd TANGENT_RÖD TANGENT_GRÖ N TANGENT_GUL Visa flytta/kopiera meny Visa menyn ge nytt namn. Ta bort markerat objekt Flytta/Kopiera I menyn Flytta/Kopiera kan användaren flytta fil eller mapp från ena till andra sidan. Den kan också kopiera innehållet från ena till andra sidan E-Bok E-Bok webbläsare Användare kan läsa e-bok i *.txt file ISO 21

22 Filformat som stöds är ISO. Tangentnedslag KEY_PREV KEY_NEXT KEY_PLAY KEY_PAUSE KEY_STOP KEY_FWD KEY_REV KEY_RED Åtgärd Ska stoppa denna ISO och spela föregående ISO på listan. Ska stoppa denna ISO och spela nästa ISO på listan. Spela upp ISO och visa uppspelningsikon. Om ISO spelas upp pausas den och pausikonen visas Stoppa ISO och visa layouten Snabbspola ISO framåt. Snabbspola ISO bakåt. Växla till zoomfunktion: Tryck på KEY_REV och KEY_FWD för att zooma in och ut 11. Uppgradera 11.1 Uppgradera USB Hela USB-uppgraderingsprocessen tar cirka 30 sekunder; Användare kopierar den uppgraderade filen till USB-enheten och ansluter enheten för programuppgradering. Uppgradering av USB-flöde: Sätt in fil u-disk för uppgradering, tryck på (Meny -> Inställningar -> uppgradera -> USB-uppgradering) anger USB katalog listsidan som visas i figuren nedan: Välj uppgradera fil och tryck på "Enter " för att starta uppgraderingen, sidan uppgradera öppnas och visar användaren information om uppgraderingsprocessen; Se till att inte stänga av strömmen under uppgraderingsprocessen; När uppgraderingen är klar kommer systemet automatiskt att starta om det nya firmware; 22

23 12. Felsökning Det kan finnas olika anledningar till onormal drift av mottagaren. Kontrollera att mottagaren enligt instruktionerna som visas nedan. Om mottagaren inte fungerar korrekt efter kontroll, kontakta din återförsäljare. Öppna inte locket på mottagaren. Detta kan orsaka en farlig situation. Symptom Orsak Lösning LED-skärmen på frontpanelen tänds inte. Elsladden är inte ansluten. Ingen bild eller ljud Ingen bild Fel anslutning av Audio/Video-utgången på mottagaren till TV. Inget ljud. Strömmen avstängd på TV. Mottagaren kan inte ta emot signalen felaktiga värden för vissa tunerinställningar fel riktning på antennen. Kontrollera att nätsladden är ansluten till vägguttaget. Anslut Audio/Video-utgången på mottagaren till TVn korrekt. Tryck TYST för att sätt på TVn. Kontrollera antennkabeln, byt ut kabeln, eller anslut kabeln ordentligt på mottagaren. Ställ in värdena för tunerinställningar korrekt i installationsmenyn. Kontrollera antennanslutningen. Fjärrkontrollen fungerar inte Batterierna i fjärrkontrollen är inte isatta eller slut Kontrollera om batterierna är korrekt isatta i din fjärkontroll. Kontrollera batterierna, om de är slut ersätt batterierna i fjärrkontrollen. 23

24 Tips: Om du hänvisar till denna felsökning men inte löser problemet du stött på. Kontakta den lokala återförsäljaren eller teknisk support direkt, öppna inte själv maskinen, eftersom det är mycket farligt och kan skada produkten. Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt. Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat. Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön. Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. Importör: DENVER ELECTRONICS A/S Stavneagervej 22 DK-8250 EGAA DANMARK MED ENSAMRÄTT UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S 24

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Innehållsförteckning... 3

Innehållsförteckning... 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Försiktighetsåtgärder... 5 1. Viktiga säkerhetsinstruktioner... 5 2. Observera... 5 3. Copyright... 6 4. Ansvarsfriskrivning... 6 5. Varumärken... 6 Innan

Läs mer

Din manual PHILIPS DTR7005 http://sv.yourpdfguides.com/dref/981836

Din manual PHILIPS DTR7005 http://sv.yourpdfguides.com/dref/981836 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS DTR7005. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

DTR 7005. FI Käyttäjän ohjekirja 2. FR Manuel utilisateur 40. DE Benutzerhandbuch 82. ES Manual de usuario 122. DK Brugsanvisning 160

DTR 7005. FI Käyttäjän ohjekirja 2. FR Manuel utilisateur 40. DE Benutzerhandbuch 82. ES Manual de usuario 122. DK Brugsanvisning 160 DTR 7005 FI Käyttäjän ohjekirja 2 FR Manuel utilisateur 40 DE Benutzerhandbuch 82 ES Manual de usuario 122 DK Brugsanvisning 160 TU Kullan m K lavuzunuz 198 SV Bruksanvisning 234 Symbolernas betydelse

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24 DC260HD PVR Ready Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2010-10-24 Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard.

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Inledning. Inledning

Inledning. Inledning Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av vår HDTV-kabelmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande av mottagaren.

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Draft 1.2-21/10/10 LU 253374178-A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 1 Jeudi, 21. octobre 2010 1:27 13 DT90 HD Boxer HD-digitalbox För TV via antenn RT90 HD Boxer Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk

Läs mer

Digital DVB-C/T2-Mottagare

Digital DVB-C/T2-Mottagare Digital DVB-C/T2-Mottagare TT-micro TC821 HDTV Instruktionsmanual TechnoTrend Görler GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Straße 2 D-83101 Rohrdorf-Thansau, Tyskland www.ttgoerler.com Rätten att ändra tekniska specifikationer

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 3 2. HÅRDVARUBESKRIVNING 5 3. ANSLUTNING AV MOTTAGAREN 9 4. MENYSTRUKTUR 10 5. FÖRSTA INSTALLATION 11 6. MENYANVÄNDNING 15 7. YTTERLIGARE

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning TRIAX TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210 Bruksanvisning 1 INNEHÅLL GENERELLA INSTRUKTIONER... 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 RENGÖRING & VÅRD... 3 KONTROLLENHETER, FRONT OCH BAKRE PANEL...

Läs mer

SMT-S7140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

SMT-S7140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SÄKERHETSANVISNINGAR Den här mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder. Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Användarmanual. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DCH-700PVR Version 2011-11-25, Kabel-TV

Användarmanual. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DCH-700PVR Version 2011-11-25, Kabel-TV Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DCH-700PVR Version 0--, Kabel-TV Innehållsförteckning. Säkerhetsföreskrifter. Säkerhetsföreskrifter. Förpackningens innehåll 4.

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

HD-digitalmottagare. Användarmanual BXR-HD. Standardlösenordet är 0000.

HD-digitalmottagare. Användarmanual BXR-HD. Standardlösenordet är 0000. HD-digitalmottagare Användarmanual BXR-HD Standardlösenordet är 0000. Viktig information Svenska Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och

Läs mer

Användarmanual. DSH-710 Version 2012-02-18. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar boxen. DSH-710_2.indd 1 2012-02-18 12:36:53

Användarmanual. DSH-710 Version 2012-02-18. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar boxen. DSH-710_2.indd 1 2012-02-18 12:36:53 Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar boxen. DSH-710 Version 2012-02-18 DSH-710_2.indd 1 2012-02-18 12:36:53 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer