Manual dasa4 AU1 Värdeaptering Version: 1.8 sv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual dasa4 AU1 Värdeaptering Version: 1.8 sv"

Transkript

1 Manual dasa4 AU1 Värdeaptering Version: 1.8 sv

2

3 1. dasa4 / Innehåll 1 dasa4 1:3 1.A Manualens utformning 1:3 1.A.1 Inställningar 1:4 1.B Beskrivning 1:5 1.B.1 Systembeskrivning 1:5 1.B.2 dasa4, systemuppbyggnad 1:6 1.B.3 D4AU1 Presentations- och programmeringsenhet 1:7 1.B.4 D4CU Beräknings- och kopplingsenhet 1:8 1.B.5 D4BU Kopplingsenhet 1:9 1.B.6 D4O8D Enhet för 8 digitala utgångar 1:1 1.B.7 D4O8A Enhet för 8 analoga utgångar 1:11 1.B.8 D4I8 Enhet för 8 ingångar 1:12 2. Körläge 2:3 2.B Beskrivning 2:3 2.B.1 Inloggning 2:3 2.B.2 Bakdatera, framdatera 2:4 2.B.3 Kvalitet och kaplista 2:5 2.B.4 Indikeringar i körläge 2:6 2.B.5 Övervakning under drift 2:7 2.B.6 Färger och ljusstyrka på skärmen 2:8 2.B.7 eseshell 2:9 2.C Gör så här 2:1 2.C.1 Logga in 2:1 2.C.2 Bakdatering, framdatering 2:1 2.C.3 Logga ut 2:11 2.C.4 eseshell 2:12 2.C.5 Värdeaptering 2:13 2.C.6 Fördelningsaptering 2:14 2.C.7 Dataklave 2:15 2.C.8 Kaplista 2:16 2.C.9 Kvalitetsinmatning (manuellt) 2:17 2.C.1 Ange kvalitetsbyte som ett avstånd från roten 2:17 2.C.11 Ange ett kvalitetsbyte under pågående matning eller vid stillastående 2: Tangenter 3:3 31.A Överblick 3:3 31.A.1 Tangentprogrammering i flera olika program 3:3 31.B Beskrivning 3:4 31.C Gör så här 3:5 32 Kalibrering 3:6 32.A Överblick 3:6 32.B Beskrivning 3:7 32.B.1 Längdkalibrering 3:7 32.B.2 Diameterkalibrering 3:8 32.B.3 Förskjutning av grundkurvan 3:9 32.B.4 Inställningar och historik 3:1 32.B.5 Kalibrering med dataklave 3:11 32.B.6 Kalibreringsstatus 3:12 32.C Gör så här 3:13 32.C.1 Daglig kontroll, manuell inmatning 3:13 32.C.2 Daglig kontroll med dataklave, metod STM - KTR 3:2 32.C.3 Daglig kontroll med dataklave, metod STI - KTR 3:23 32.C.4 Förskjutning av grundkurvan för diametervärden 3:27 32.C.5 Kontroll av diameterkalibrering med diagram 3:28 32.C.6 Historik 3:29 1. dasa4 Innehåll 33 Maskinvariabler 3:3 33.A Överblick 3:3 33.B Beskrivning 3:31 33.C Gör så här 3:32 33.C.1 Enkla variabler 3:32 33.C.2 Flera variabelvärden 3:34 33.C.3 Skriv ut variabler 3:34 33.C.4 Hjälptexter 3:34 34 Grundinställning diameter 3:35 34.A Överblick 3:35 34.B Beskrivning 3:36 34.C Gör så här 3:37 35 Test 3:38 35.A Överblick 3:38 35.B Beskrivning 3:39 35.B.1 In- och utgångsmoduler 3:39 35.B.2 Tangentfunktioner 3:4 35.C Gör så här 3:41 35.C.1 Testa utgångar 3:41 35.C.2 Testa ingångar 3:42 35.C.3 Testa tangenter 3:43 Bilaga 1 3:45 Variabler för dasa4 3:45 4. Aptering 4:1 41 Avverkningsobjekt 4:3 41.A Överblick 4:3 41.A.1 Skapa ett avverkningsobjekt 4:3 41.A.2 Byt avverkningsobjekt 4:3 41.A.3 Ändra i ett avverkningsobjekt 4:3 41.A.4 Omfattande ändring av apteringsinstruktion 4:4 41.A.5 Begränsad ändring av apteringsinstruktion 4:4 41.A.6 Avsluta avverkningsobjekt 4:4 41.A.7 Avverkningsobjektets olika filer 4:5 41.B Beskrivning 4:6 41.B.1 Avverkningsobjekt 4:6 41.B.2 Begränsad ändring i apteringsinstruktion, Administration 4:7 41.B.3 Begränsad ändring i apteringsinstruktion, Övriga variabler 4:8 41.B.4 Begränsad ändring i apteringsinstruktion, Färgmärkning 4:9 41.C Gör så här 4:1 41.C.1 Nytt avverkningsobjekt 4:1 41.C.2 Ändra i avverkningsobjekt 4:13 41.C.3 Delavsluta ett objekt 4:14 41.C.4 Byt avverkningsobjekt 4:15 41.C.5 Begränsad ändring i apteringsfil 4:16 41.C.6 Avsluta ett avverkningsobjekt 4:2 42 Inställning Manuellval 4:21 42.A Överblick 4:21 42.A.1 Tangentprogrammering 4:21 42.B Beskrivning 4:22 42.C Gör så här 4: d4au1o 1.8 sv

4 1 1. dasa4 / Innehåll 5. Resultat 5:1 51 Visa stamprofiler 5:3 51.A Överblick 5:3 51.A.1 Tabelläge 5:3 51.A.2 Diagramläge 5:3 51.B Beskrivning 5:4 51.B.1 Öppna, visa och skriv ut stamprofiler 5:4 51.B.2 Inställningar 5:5 51.C Gör så här 5:6 51.C.1 Öppna, visa och skriv ut stamprofiler 5:6 51.C.2 Ställ in värden för visning i diagramläge 5:7 52. Inställning stamprofiler 5:8 52.A Överblick 5:8 52.A.1 Identitet 5:8 52.A.2 Inställningar 5:8 52.B Beskrivning 5:9 52.C Gör så här 5:1 52.C.1 Ge filen ett namn och löpnummer 5:1 52.C.2 Bestäm intervall 5:1 52.C.3 Aktivera tvångskap 5:1 52.C.4 Aktivera Stamprofiler 5:1 53 Produktion enkel 5:11 53.A Överblick 5:11 53.A.1 Inställningar 5:11 53.A.2 Visa 5:11 53.B Beskrivning 5:12 53.C Gör så här 5:13 53.C.1 Välj prd-fil, förare och volymtyp 5:13 53.C.2 Visa och skriv ut produktionsdata 5:14 53.C.3 Skapa en summafil 5:14 53.C.4 Fördelningsgrad 5:15 54 Produktion omfattande 5:16 54.A Överblick 5:16 55 Kontrollmätning 5:17 55.A Överblick 5:17 55.B Beskrivning 5:18 55.B.1 Produktionskontroll 5:18 55.B.2 Kontrollstam 5:19 56 Driftuppföljning 5:2 56.A Överblick 5:2 56.B Beskrivning 5:21 56.B.1 Tidsbegrepp 5:21 56.B.2 Bakdatera, framdatera, logga ut 5:23 56.B.3 Välj rapportens omfattning 5:24 56.B.4 Inställningar 5:25 56.B.5 Öppna och spara drf-filer 5:26 56.B.6 Identitet, tid, produktion, statusrad 5:27 56.B.7 Underhåll av databas 5:28 56.B.8 Exempel på utskrift 5:29 56.C Gör så här 5:3 56.C.1 Aktivera driftuppföljning och rapportdialog, ställ in stopptider 5:3 56.C.2 Bakdatering, framdatering 5:3 56.C.3 Driftuppföljningsrapport 5:31 56.C.4 Spara och öppna drf-fil 5:33 56.C.5 Underhåll av databas 5:33 6 System 6:1 61 Avsluta 6:5 62 Information 6:6 62.A Överblick 6:6 62.B Beskrivning 6:7 62.C Gör så här 6:8 63 Förare 6:9 63.A Överblick 6:9 63.B Beskrivning 6:1 63.C Gör så här 6:11 63.C.1 Byt språk, tangentfil och variabelfil 6:11 63.C.2 Lägg till förare 6:12 63.C.3 Ändra förardata 6:13 63.C.4 Ta bort förare 6:14 64 eseshell 6:15 64.A Överblick 6:15 64.A.1 esebackup 6:15 64.B Beskrivning 6:16 64.B.1 eseshell 6:16 64.B.2 esebackup, Säkerhetskopia 6:17 64.B.3 esebackup, Återställning 6:18 64.C Gör så här 6:19 64.C.1 eseshell 6:19 64.C.2 esebackup, Säkerhetskopia 6:2 64.C.3 esebackup, Återställning 6:21 64.C.4 esebackup, Återställning av valfri fil 6:22 65 Kermit 6:23 65.A Överblick 6:23 66 Filhantering 6:24 66.A Överblick 6:24 66.B Beskrivning 6:25 66.B.1 Flytta/kopiera/radera apteringsfiler till/från apteringsdatorn 6:25 66.B.2 Kopiera mellan valfria enheter/mappar Komprimering av filer 6:26 66.C Gör så här 6:27 66.C.1 Kopiera/flytta filer från apteringsdatorn till extern enhet 6:27 65.C.2 Kopiera/flytta filer från extern enhet till apteringsdatorn 6:3 66.C.3 Radera filer i Apterings System 6:31 66.C.4 Radera filer i extern enhet 6:31 66.C.5 Gör en kopia av en fil till samma mapp 6:32 66.C.6 Byt namn på filer 6:33 66.C.7 Kopiera mellan valfria enheter/mappar 6:33 66.C.8 Komprimera filer 6:34 66.C.9 Återställ en zip-fil 6:34 67 Apteringsinstruktion 6:35 67.A Överblick 6:35 68 E-post 6:36 68.A Överblick 6:36 68.B Beskrivning 6:37 68.B.1 Ta emot e-post 6:37 68.B.2 Sänd e-post 6:38 68.B.3 Adressbok 6:39 68.B.4 E-postkonton och anslutningar 6:4 68.B.5 Inställningar produktion 6:41 68.C Gör så här 6:42 68.C.1 Ta emot e-post 6:42 68.C.2 Sänd e-post 6:43 68.C.3 Adressbok 6:45 68.C.4 Inställningar, skicka produktion 6:46 68.C.5 Inställningar, E-postkonton och Anslutningar6:48 2 d4au1o 1.8 sv

5 1. dasa4 1 dasa4 1 1.A Manualens utformning Systemöversikt 1 Innehåll och Index över hela manualen. Presentation av systemet och av manualens utformning. Körläge Beskrivning av funktioner och indikeringar i körläge. Inställningar Kapitel 3-6 har följande struktur (kapitel 3 används som exempel nedan): 3 Maskin 4 Aptering 5 Resultat 6 System Varje kapitel har underrubriker, t ex: 31 Tangenter 32 Kalibrering 33 Maskinvariabler 34 Grundinställning diameter 35 Test Varje underrubrik är indelat enligt följande exempel: 31.A Överblick Kort beskrivning över funktionen Tangenter. 31.B Beskrivning Beskrivning av alla delfunktioner i de olika funktionsfönstren. 31.C Gör så här Steg för steg-beskrivning av hur du arbetar med funktionen Tangenter. 1 2 Körläge 3 4 Systemöversikt 11 Innehållsförteckning 12 Indexregister 13 Presentation Maskin 31 Tangenter 32 Kalibrering 33 Maskinvariabler Aptering 41 Avverkningsobjekt 42 Inställning manuellval 5 Resultat 51 Visa stamprofil 52 Inställning stamprofil 53 Produktion enkel 6 System 61 Avsluta 62 Information 63 Förare 64 eseshell, Backup 34 Grundinställning diameter 35 Test 54 Produktion omfattande 55 Kontrollmätning 56 Driftuppföljning 65 Kermit 66 Filhantering 67 Apteringsinstruktion 68 E-post 3 d4au1o 1.8 sv

6 1.A.1 1.A.1 Inställningar 1. dasa4 A. Manualens utformning 1. Inställningar Körläge Visa Inställningar Maskin Aptering Resultat System AVSNITT 3. MASKIN 31. Tangenter Kopplingen mellan aggregatfunktioner och funktionstangenter på tangentpaletterna. Maskin Tangenter Grundinst. diameter 34. Grundinställning diameter Grundinställning av diametergivare. 32. Kalibrering Kalibrering av längd- och diametergivare med värden från kalibreringsdiagrammen. 33. Maskinvariabler Inmatning av variabelvärden, individuellt för varje förare. Kalibrering Maskin variabler Test 35. Test Test och felsökning av in- och utgångar samt tangentpaletter. AVSNITT 4. APTERING 41. Avverkningsobjekt Skapa, ändra, byt och avsluta avverkningsobjekt 42. Inställning Manuellval Programmering av längdvalstangenter. Aptering Avverkn. objekt Inställning manuellval AVSNITT 5. RESULTAT 51. Visa stamprofiler Visa valfri stamprofil som tabell eller diagram. 52. Inställning stamprofil Gör inställningar för och aktivera insamling av stamprofiler. 53. Produktion enkel En snabb överblick över produktionen. Resultat Visa stamprofil Inställning stamprofil Produktion enkel Produktion omfattande Kontrollmätning Driftuppföljning 54. Produktion omfattande Länk till programmodul ProductionReport där produktionsresultatet kan presenteras på en mängd olika sätt. 55. Kontrollmätning Gör en kontrollmätning över valfritt avsnitt i en avverkning. 56. Driftuppföljning Ett hjälpmedel för att dokumentera olika aktiviteter för varje avverkningsobjekt. AVSNITT 6. SYSTEM 61. Avsluta Dasa4 Avslutar programmet Dasa4. Datorn återgår till Windows-läge. 62. Information Information om aktuell förare, apteringsfil, produktionsfil, stamprofil och programversioner. 63. Förare Lägg till, välj eller ta bort förare. 64. eseshell, Backup Växla mellan apteringsprogrammet och andra Windowsprogram. Backup av program- och datafiler. System Avsluta Dasa4 Information Förare eseshell Kermit Filhantering Apteringsinstruktion E-post 65. Kermit Länk till programmodul FileTransfer som kommunicerar med externa enheter med hjälp av Kermit. 66. Filhantering Kopiera/flytta/radera filer till/från Dasa4 Filsystem. 67. Apteringsinstruktion Länk till programmodul OptimizationBuilder där apteringsinstruktioner kan skapas och underhållas. 68. E-post E-postprogram med möjlighet till enkel överföring av datafiler. 4 d4au1o 1.8 sv

7 1. dasa4 B. Beskrivning 1.B 1.B Beskrivning 1.B.1 Systembeskrivning dasa4 är ett moduluppbyggt Windows-baserat mätoch styrsystem för skördare som genom sin utforming är enkelt att installera och lätt att använda. dasa4 är också en integrerad del i de informationssystem sågverk och skogsbolag använder för att styra och optimera produktionen. Genom den omfattande produktionsuppföljningsdelen i systemet kan utvalda data vidarebefordras till PC-baserade produktionssystem för vidare bearbetning. Data från dataklave Skördare dasa4 Databas: Skogsbestånd Stamprofiler Övriga data WinAPT Produktionsuppföljning Apteringsinstruktioner Resurser Virkeslager Simuleringar: Var skall jag avverka? Vilka apteringsinstruktioner? Vilket resultat får jag? Skogsbolag Sågverk Krav Kundorder 5 d4au1o 1.8 sv

8 dasa C B A 1.B.2 1.B.2 dasa4, systemuppbyggnad 1. dasa4 B. Beskrivning 2. dasa4, systemuppbyggnad Enhet för 8 ingångar D4I8 max 8 kortslutningssäkra digitala ingångar eller uppräknare max 4 2-kanals ingångar från pulsgivare max 4 potentiometrar Maximalt 2 enheter/system (16 ingångar) A B C Kontroll- och beräkningsenhet D4CU Innehåller signalprocessor och den mjukvara som styr dasa4-systemet. Kan styra maximalt 56 analoga/ digitala utgångar samt ta emot signaler från 16 ingångar. CAN-buss Dataöverföringen mellan de olika enheterna sker enligt CANstandarden. Kopplingsbox D4BU Kopplar samman Kontroll- och beräkningsenhet D4CU med Presentationsenhet D4AU1 och Maskinens styrspakar och styrpaletter. En D4O8I/D4O8A - enhet kan anslutas direkt till denna enhet. Externa system i skördaren kan också anslutas hit. Presentations- och programmeringsenhet D4AU1 Windowsbaserat presentationssystem med pekfunktion direkt på färgskärmen. Tangentbord med trådlös dataöverföring till skärmeheten. Enhet för 8 digitala utgångar D4O8D 8 kortslutningssäkra utgångar för skördarens olika funktioner. 3 A/Utgång. Maximalt 7 enheter/system (56 utgångar). B C D E A 1 dasa 2 D4CU dasa D4BU A B C A B C Externa styr/kontrollsystem Andra styr- eller kontrollsystem i skördaren kan kopplas till dasa4 för att på ett enkelt sätt kunna utbyta information och samordna skördarens funktioner. D4KU Styrspaksenhet D4KU Anpassar signalerna från två styrspakar/styrpalletter till systemets dattabuss Enhet för 8 analoga utgångar D4O8A 8 kortslutningssäkra utgångar, - 3A/ Hz för skördarens olika funktioner. Maximalt 7 enheter/system (56 utgångar). Valfria styrspakar/ knappaletter 6 d4au1o 1.8 sv

9 1. dasa4 B. Beskrivning 3. D4AU1 Presentations- och programmeringsenhet 1.B.3 1.B.3 D4AU1 Presentations- och programmeringsenhet Enheten består av en bildskärmsenhet och ett tangentbord med trådlös dataöverföring. Bildskärmsenhet Windows operativsystem. Pentium-processor. > 1 Gb hårddisk. 1,4 färgskärm VGA TFT med pekfunktion. Diskettstation och fyra PC-card anslutningar. 2 serieportar, 1 parallellport och 1 Canbussanslutning med tre parallella CAN-bussar. Tangentbord Trådlös överföring av data mellan tangentbord och bilskärmsenhet. Batterier laddas då tangentbordet sitter i hållaren på bildskärmseheten. Tangentbordet fungerar också som skydd för bildskärmen då enheterna inte används. Serieport COM1 25-polig d-sub (för t ex dataklave) Diskettenhet Anslutning av datormus PS2 Anslutning av tangentbord PS2 Anslutning av 4 st PC-card OBSERVERA Endast 3 PC-cardanslutningar kan utnyttjas samtidigt. Serieport COM 2 9-polig d-sub (för t ex modem) Anslutning av 3 CAN-bussar 15-polig d-sub Parallellport LPT 1 25-polig d-sub (för t ex skrivare) 7 d4au1o 1.8 sv

10 1.B.4 1. dasa4 B. Beskrivning 4. D4CU Beräknings- och kopplingsenhet 1.B.4 D4CU Beräknings- och kopplingsenhet Denna enhet innehåller den signalprocessor och den mjukvara som styr skördaraggregatet. Processorn utför också de många matematiska beräkningar som ständigt behöver göras för att t ex räkna fram den gynnsammaste apteringen i varje ögonblick. Enheten kan styra maximalt 56 analoga eller digitala utgångar för skördarens funktioner samt ta emot signaler från 16 ingångar. Dessutom kommunicerar enheten med Presentations- och programmeringsenheten D4AU1 samt med kontrollpalletter och styrspakar på skördaren (via Kopplingsbox D4BU och Styrspaksenhet D4KU). Till Kopplingsenhet D4BU (Kontaktdon på gavel) Överföring av data mellan D4BU och D4CU via CAN-buss. A Släckt: Lyser: Fel B Lyser/blinkar: datakommunikation OK C Blinkar: CU-enhet aktiv D Lyser: Spänningsmatning till säkerhetsbrytare OK E Lyser: Spänningsmatning till system OK B C D E A 1 dasa 2 D4CU Dataöverföring till in-/ utenheter Anslutningsalternativ: Upp till sex utgångsenheter av typen D4O8I med vardera 8 digitala utgångar via CAN-buss. Upp till sex utgångsenheter av typen D4O8A med vardera 8 analoga utgångar via CAN-buss. Upp till två ingångsenheter av typen D4I8 med vardera 8 ingångar via CANbuss. 8 d4au1o 1.8 sv

11 1. dasa4 B. Beskrivning 5. D4BU Kopplingsenhet 1.B.5 1.B.5 D4BU Kopplingsenhet Denna enhet används som kopplingsenhet mellan följande enheter: Beräknings- och kopplingsenhet D4CU Presentations- och programmeringsenhet AU1 Styrpaletterna via Styrspaksenhet D4KU Externa styr- och kontrollsystem Här ansluts också systemets spänningsmatning. Indikering kraftmatning utspänning via stolbrytare till D4CU utspänning via stolbrytare till D4CU utspänning till CAN-buss 1 och 2, D4CU och AU1 utspänning via stolbrytare till CAN-buss 3, 4 utspänning via stolbrytare till CAN-buss 5, 6 inspänning från spänningsmatning inspänning från stolbrytare inspänning från AU1 + förvärme inspänning konstantspänning Felindikering Lyser: kortslutning Lyser: kortslutning Lyser: kortslutning Lyser: kortslutning Lyser: överspänning (> 32 V) eller underspänning (< 8 V). Extra anslutningar - CAN-buss Här kan en D4O8I/D4O8Autgångsenhet anslutas. Här finns också möjlighet att ansluta externa kontroll/ styrsystem direkt till CAN-buss. Till Styrspaksenhet D4KU - CAN-buss Överföring av data mellan D4BU och D4CU via CAN-buss. dasa D4BU Extra anslutningar - CAN-buss 1 och 2 Här kan externa kontroll/ styrsystem anslutas via separata CAN-bussanslutningar. Till Presentations- och programmeringsenhet AU1 Överföring av data mellan D4BU och AU1 via CAN-buss. Spänningsmatning och brytare stol Till Beräknings- och kopplingsenhet D4CU Överföring av data mellan D4BU och D4CU via CAN-buss. 9 d4au1o 1.8 sv

12 1.B.6 1. dasa4 B. Beskrivning 6. D4O8D Enhet för 8 digitala utgångar 1.B.6 D4O8D Enhet för 8 digitala utgångar Denna enhet används som styrenhet för skördaraggregatets olika funktioner. Utgångarna är digitala dvs utgången växlar mellan och 1, av och på. Varje utgång är korslutningsskyddad och kan lämna 3 A utgångsström. Enheten styrs från Beräknings- och kopplingsenhet D4CU via en CAN-buss anslutning. A Släckt: Lyser: Kortslutning/avbrott på utgång eller fel på CAN-buss. B Lyser: CAN-buss. Släckt: Ingen kommunikation på CAN-buss. C Långsam blinkning: CAN-buss konfigurerad/aktiv. Snabb blinkning: CAN-buss ej konfigurerad/aktiv. Släckt: Enheten sönder eller matningsspänning saknas. 8 digitala utgångar Kortslutningssäkra 3 A utgångsström A B C Till Beräknings- och kopplingsenhet D4CU Överföring av data mellan D4O8I och D4CU via CAN-buss. 1 d4au1o 1.8 sv

13 1. dasa4 B. Beskrivning 7. D4O8A Enhet för 8 analoga utgångar 1.B.7 1.B.7 D4O8A Enhet för 8 analoga utgångar Denna enhet används som styrenhet för skördaraggregatets olika funktioner. Utgångarna är analoga dvs utgångarna kan lämna en kontinuerligt ökande utsignal eller en kontinuerligt ökande frekvens. Varje utgång styrs av en egen mikroprocessor, är korslutningsskyddad och kan lämna - 3 A utgångsström. Om utgången används för frekvensstyrning är frekvensomfånget Hz. Enheten är anpassad för att kunna styra Danfoss ventiler. Enheten styrs från Beräknings- och kopplingsenhet D4CU via en CAN-buss anslutning. A Släckt: Lyser: Kortslutning/avbrott på utgång eller fel på CAN-buss. B Lyser: CAN-buss. Släckt: Ingen kommunikation på CAN-buss. C Långsam blinkning: CAN-buss konfigurerad/aktiv. Snabb blinkning: CAN-buss ej konfigurerad/aktiv. Släckt: Enheten sönder eller matningsspänning saknas. 8 analoga utgångar Kortslutningssäkra - 3 A utgångsström Hz A B C Till Beräknings- och kopplingsenhet D4CU Överföring av data mellan D4O8A och D4CU via CAN-buss. 11 d4au1o 1.8 sv

14 1.B.8 1. dasa4 B. Beskrivning 8. D4I8 Enhet för 8 ingångar 1.B.8 D4I8 Enhet för 8 ingångar Denna enhet används för att känna av skördaraggregatets olika funktioner, t ex diameter- och längdgivarna. Enheten kan ta emot olika slags ingångssignaler. Varje enhet kan ta emot följande: maximalt 8 digitala ingångssignaler, dvs ingång som lämnar signalen 1 eller (på eller av). maximalt 8 uppräknare, dvs ingången räknar antalet inkomna pulser. maximalt 4 st 2-kanals ingångar från pulsgivare, dvs två ingångar används för att känna av t ex diametermätarens pulsingångar. Tack vare att ingången har två kanaler kan den känna av pulsriktningen dvs om pulsena skall räknas upp eller räknas ner. maximalt 4 analoga ingångar från t ex potentiometrar. Enheten styrs från Beräknings- och kopplingsenhet D4CU via en CAN-buss anslutning. A Släckt: Lyser: Kortslutning av matningsspänning till givare eller fel på CAN-buss. B Lyser: CAN-buss. Släckt: Ingen kommunikation på CAN-buss. C Långsam blinkning: CAN-buss konfigurerad/aktiv. Snabb blinkning: CAN-buss ej konfigurerad/aktiv. Släckt: Enheten sönder eller matningsspänning saknas. 8 ingångar Kortslutningssäkra max 8 digitala ingångar max 4 analoga ingångar max 8 uppräknare max 4 st 2-kanals ingångar från pulsgivare A B C Till Beräknings- och kopplingsenhet D4CU Överföring av data mellan D4I8 och D4CU via CAN-buss. 12 d4au1o 1.8 sv

15 2. Körläge / Innehåll 2 2. Körläge Innehåll 2. Körläge 3 2.B Beskrivning 3 2.B.1 Inloggning 3 2.B.2 Bakdatera, framdatera 4 2.B.3 Kvalitet och kaplista 5 2.B.4 Indikeringar i körläge 6 2.B.5 Övervakning under drift 7 2.B.6 Färger och ljusstyrka på skärmen 8 2.B.7 eseshell 9 2.C Gör så här 1 2.C.1 Logga in 1 2.C.2 Bakdatering, framdatering 1 2.C.3 Logga ut 11 2.C.4 eseshell 12 2.C.5 Värdeaptering 13 2.C.6 Fördelningsaptering 14 2.C.7 Dataklave 15 2.C.8 Kaplista 16 2.C.9 Kvalitetsinmatning (manuellt) 17 2.C.1 Ange kvalitetsbyte som ett avstånd från roten 17 2.C.11 Ange ett kvalitetsbyte under pågående matning eller vid stillastående 18 d4au1o 1.8 sv 1

16 Register A Ange ett kvalitetsbyte 18 D Dataklave KAU 15 KTR - STI 16 E eseshell 12 F Färger och ljusstyrka på skärmen 8 I Inloggning 3 K KAU 15 KTR - STI 16 Kvalitet och kaplista 5 Kvalitetsinmatning 17 Körläge 3 Beskrivning 3 Gör så här 1 L Logga in 1 2 d4au1o 1.8 sv

17 2. Körläge 2 2. Körläge 2.B Beskrivning 2.B.1 Inloggning Välj förare Klicka på pilen till höger och välj en av förarna. OBSERVERA När ingen förare är vald kan du välja en förare enbart genom att skriva in förarens lösenord. Skriv in lösenord Skriv in rätt lösenord. Förare Lösenord <= Radera felaktigt tecken d4au1o 1.8 sv 3

18 2.B.2 2. Körläge B. Beskrivning 2. Bakdatering, framdatering 2.B.2 Bakdatera, framdatera Då en förare börjar sitt pass får han möjlighet att bakdatera passtarten. Bakdateringen kan högst ske till föregående arbetspass slut, dock längst till kl :. Då en förare avslutar sitt pass får han möjlighet att framdatera passlutet. Framdateringen kan högst ske till till kl 24:. Förare: David Avverkningsobjekt: Obj_15 Apteringsfil: Aptfil1.apt Datum: Förare: David Avverkningsobjekt: Obj_15 Apteringsfil: Aptfil1.apt Datum: Bakdatera Framdatera Logga ut Ange ny startid med + och minusknapparna. Ange ny starttid 1: Ange ny sluttid med + och minusknapparna. Ange ny sluttid 13: Ange tid/orsak för avbrott :3:11 Ange en eller flera orsaker till bak- eller framdateringen. Reparation Väntan reparation Skötsel Reparation aggregat Skötsel aggregat Störning Ej arbete G15B Flyttning Flyttning (utanför obj) Testläge : : : : : : : : : Ej redovisad avbrottstid: 2:22 4 d4au1o 1.8 sv

19 2. Körläge B. Beskrivning 3. Kvalitet och kaplista 2.B.3 2.B.3 Kvalitet och kaplista Symboler som visar aggregatets status Förklaringar till symbolerna finns i avsnitt Indikeringar i körläge Utmatad längd Nolställs vid kap Vald längd Vald prismatris Trädslag Längd 312 () TALL 238 KL1 Kv2 Kv2 -> 13 Kv1 -> 311 Kv2 -> Diameter (under bark) Beräknad för kapstället Diameter (under bark) Beräknad vid diameteravkännare (t ex kvistknivarna) Nuvarande kvalitet Visa Lagra senaste körda stamprofil Se förklaring i avsnitt 51 och 52. Kvalitetssekvens Kvaliteterna kan presenteras på två olika sätt. Växla mellan de två sätten genom att klicka i kvalitetsrutan. Startkvalitet Teckensträng Kv2 -> 13 Kv1 -> 311 Kv2 -> Kvalitetsgränser Nuvarande kvalitet Avverkningsobjekt Förare Aktuellt avverkningsobjekt Stamräknare, se avsnitt 62.B Aktuell förare Växla mellan metrisk / imperial visning av värden Växla mellan metrisk visning ( t ex 312) och imperial (t ex 3 3 ) genom att trycka på F3 eller Ctrl+U. Detta gäller samtliga längdvärden i driftläge samt kaplistan. eseshell Driftuppföljning Kaplista Skriv ut Lagra STM Lagra STI Överför till Klave Övervakning Lagra stamdata i STI-fil Se förklaring i avsnitt 2.C.7. Överför stamdata till dataklave Se förklaring i avsnitt 2.C.7. Längd Diam.pb Diam.ub Kvalitet Pm Grafisk presentation Kvalitetsgräns Kaplista Längd Diam.pb. Diam.ub. Kvalitet Pm Volym Kapkod KL Kaplistan kan visas i körläge genom att klicka i rutan Kaplista. Stocklängd Toppdiameter på bark Toppdiameter under bark Indikerar vilken av kvaliteterna som varit vald. Indikerar vilken prismatris som datorn valt av de matriser som är tillåtna under vald kvalitet. Volym Stockens volym i 1/1- dels dm 3. Till ex: Volym = 518 betyder att volymen är 518, dm 3 d.v.s,518 m 3. Kap kod Automatisk avverkning indikeras med. Om den automatiska avverkningen avbrutits av någon anledning kan operatören manuellt välja kapkod för aktuell tvångskapsorsak. Skriv ut kaplistan Inställningar Klicka här för att komma till aggregatets alla inställningar som beskrivs under flikarna 3, 4, 5 och 6. Operatören kan välja en av följande kapkoder: Kapkod Orsak 1 Röta 2 Skada 3 Tvärkrök 4 Långkrök 5 Timmerkvalitet 6 Massa 7 Toppbrott 9 Övrigt Inställningar Övervakning av tangentfunktioner Denna funktion förklaras i avsnitt 2.B.5. Övervakning Färg Aktiva tangenter Aktiva analoga tangenter Nr: 1 Värde 43 Nr: 3 Värde 8 Aktiva tangentfunktioner Färger Färgval för Bakgrund, Text, Knapptext och Ikoner. Även Skärmens ljusstyrka kan regleras. Se avsnitt 2.B.6. Inställningar d4au1o 1.8 sv 5

20 2.B.4 2.B.4 Indikeringar i körläge 2. Körläge B. Beskrivning 4. Indikeringar i körläge CU + - Centralenhetens matning till ventiler bruten Denna spänning bryts som en säkerhetsåtgärd då förarstolen vrids. Arbeta aldrig med aggregatet utan att denna symbol syns på skärmen. Aggregatet fastkört Aggregatet har misslyckats med att mata fram stammen. Om automatisk fastkörningsfunktion är till, visas symbolen då alla tre försöken misslyckats. CU AU Ingen kontakt med centralenhet Dataförbindelsen mellan skärmenhet och centralenhet fungerar inte. Orsaken kan vara kabelfel eller fel i respektive enhets drivkretsar. Felaktig diametervisning Diametervisningen vid fullt öppna kvistknivar visar felaktiga värden. Kontrollera att knivöppningen inte hindras av något och att kabeln från diametergivaren är oskadad. För liten diameter Diametervärdet är mindre än minsta tillåtna diametervärdet i aktuell prismatris. Stammen kan nu endast matas manuellt. end Felaktigt manuellval Den längd du valt med en av längdtangenterna finns inte i den aktuella prismatrisen. Toppbrott Om diametervärdet plötsligt under matning sjunker till värdet för grip helt stängd indikeras toppbrott. Stammen slutavverkad Upparbetningen av stammen är slut och aggregatet är klart för nästa stam. Sågen är i kapfönstret Kapfönstret (i regel några cm över nominell stocklängd) är det område på stammen där kapning är tillåten Längd 312 () TALL 238 Kv1 Kv2 Kv2 -> 13 Kv1 -> 311 Kv2 -> Visa Funktionerna kan variera beroende på aggregattyp. Nedanstående beskrivning är endast några exempel på standardfunktioner. A Automatkapning Inget tryck på SÅGA-knappen är nödvändig Manuell kapning Tryck på SÅGA-knappen vid kapning Kap vänta Färgmärkning Färgmärkning i den färg som visas är aktiv Stubbehandling aktiv Aggregatets utrustning för stubbehandling med t ex urea eller pergamentsvamp är aktiv Aggregatet upptiltat 6 d4au1o 1.8 sv

21 2. Körläge B. Beskrivning 5. Övervakning under drift 2.B.5 Övervakning under drift 2.B.5 Visa eseshell Lagra STM Tangenter Indikering av de tangenter som används för tillfället. De digtala tangenter som används för tillfället Tangenter Aktiva tangenter Aktiva analoga tangenter Nr: 1 Värde 43 Nr: 3 Värde 8 Inställningar Lagra STI Överför till Klave Övervakning Färg Inställningar Driftuppföljning Kaplista Skriv ut Inställningar Utgångar Här väljer du vilka utgångar som skall övervakas. Klicka i rutorna för att välja utgångar. Utgångar Inställningar Nr Namn Status Fel 9 UtgångKVTryck 1 UtgångMVTryck 11 KVÖppnaUtgång 12 KVStängaUtgång 13 MataFramUtgång 14 MataBackUtgång 15 UtgångMataDanfoss UtgångUKTryck 18 UtgångPumpHög 19 UtgångSågmotor 2 UtgångUrea 21 UtgångTiltNer 22 UtgångTiltUpp 23 MVÖppnaUtgång 24 MVStängaUtgång 25 UtgångSvärdRetur 26 UtgångKranTiltFram 27 UtgångKranTiltBack 28 UKStängaUtgång Aktiva tangentfunktioner Tangentfunktioner i klartext på aktiva digitala och analoga tangenter. Justera fönstrets storlek Här kan du enkelt justera övervakningsfönstrets storleken. Klicka i knapparna för att minska eller öka storleken. Höjd+ De analoga tangenter som används för tillfället. Värdet visar utsignalen från tangenten i förhållande till maximal utstyrning. Maximal utstyrning har värdet 255. Inställningar Utgångar Ingångar CAN-Ingångar Tangenter Valda Ändra storlek Stäng Stäng funktionen övervakning Ingångar/CAN-ingångar Här väljer du vilka ingångar från aggregatet/ingångar från annan enhet via CAN-buss som skall övervakas. Klicka i rutorna för att välja ingångar. Ingångar Inställningar Nr Namn Status Fel 1 Längdgivare1 2 Diametergivare Diametergivare2 4 GivareSvärdläge 5 GivareSvärdHemma Valda In/Utgångar Här ser du vilka ut- och ingångar du valt för övervakning. Du ser också vilken status och vilka fel som in- och utgångarna har. Vidd+ Höjd- Vidd- Valda In/Ut Inställningar Nr Namn Status Fel 1 Utgång/MVTryck 11 KVÖppnaUtgång 13 MataFramUtgång 14 MataBackUtgång 1 Längdgivare1 3 Diametergivare2 d4au1o 1.8 sv 7

22 2.B.6 2.B.6 Färger och ljusstyrka på skärmen 2. Körläge B. Beskrivning 6. Färger och ljusstyrka på skärmen Observera att inställningen endast gäller färger och ljusstyrka i körläge, inte i läge Inställningar Längd 312 () TALL 238 KL1 Kv2 Kv2 -> 13 Kv1 -> 311 Kv2 -> Visa Välj färger Klicka på Bakgrund, Text, Knapptext eller Ikoner. Välj en av färgerna i rutorna. Bakgrund Text Knapptext Ljusstyrka Ikoner Skärmens ljusstyrka manuell reglering Klicka i rutan Manuell och reglera ljusstyrkan genom att klicka på + eller -. Skärmens ljusstyrka automatisk reglering Klicka på Auto. Datorn är försedd med en ljusavkännare och skärmens ljusstyrkan regleras nu automatiskt beroende på omgivningens ljus. Auto Manuell Välj schema: Schema 1 Nytt schema Radera schema Välj färgschema Klicka på pilen till höger och klicka därefter på det färgschema du vill välja. Radera färgschema Välj det färgschema du vill radera (se ovan). Klicka på Radera schema. Nytt färgschema Genom denna funktion kan varje förare programmera sitt eget färgschema och inställning av ljusstyrka. Klicka på Nytt schema. Skriv in namnet på det nya schemat och klicka på Enter. Välj därefter de färger och den inställning av ljusstyrka du vill ha. Klicka på Stäng. Stäng eseshell Driftuppföljning Kaplista Lagra STM Lagra STI Överför till Klave Skriv ut Övervakning Visa Inställningar Färg 8 d4au1o 1.8 sv

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 INNEHÅLL: 1. Introduktion...2 2. Inloggning...3 3. Formulär...4 4. Nytt frågeformulär...5 5. Ändra befintligt frågeformulär...8 6. Frågeutskrift...10 7. Utskrift av Demoformulär...11

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Copéma Tips version 6

Copéma Tips version 6 Copéma Tips version 6 Innehåll Kort om tips 2 Huvudskärmbild 3 Info-delen i huvudskärmbilden 4 Folkets tips, odds mm 5 Komma igång 6 Gardera med procent 6 Begränsa rader 7 Konstruera systemet 8 Spara systemet

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25 Mora Datorer AB Windows 2000/XP Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Revision 2010-02-25 Innehållsförteckning Introduktion till Wintid 2002 1 Introduktion till Wintid

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Systembeskrivning Uni-View

Systembeskrivning Uni-View Systembeskrivning Uni-View 1 Introduktion Uni-View är ett svenskt SCADA-system utvecklat och underhållet av Cactus UniView AB. Systemet är mycket mångsidigt och kan enkelt konfigureras för att passa alla

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Easy Planning. Version 7. Användarhandbok

Easy Planning. Version 7. Användarhandbok Användarhandbok Easy Planning Version 7 Användarhandbok Mars 2014 3 Copyright Copyright 2014 TECOMP. Alla rättigheter förbehållna Den här handboken publiceras av TECOMP utan några garantier. TECOMP förbehåller

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer