Manual dasa4 AU1 Värdeaptering Version: 1.8 sv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual dasa4 AU1 Värdeaptering Version: 1.8 sv"

Transkript

1 Manual dasa4 AU1 Värdeaptering Version: 1.8 sv

2

3 1. dasa4 / Innehåll 1 dasa4 1:3 1.A Manualens utformning 1:3 1.A.1 Inställningar 1:4 1.B Beskrivning 1:5 1.B.1 Systembeskrivning 1:5 1.B.2 dasa4, systemuppbyggnad 1:6 1.B.3 D4AU1 Presentations- och programmeringsenhet 1:7 1.B.4 D4CU Beräknings- och kopplingsenhet 1:8 1.B.5 D4BU Kopplingsenhet 1:9 1.B.6 D4O8D Enhet för 8 digitala utgångar 1:1 1.B.7 D4O8A Enhet för 8 analoga utgångar 1:11 1.B.8 D4I8 Enhet för 8 ingångar 1:12 2. Körläge 2:3 2.B Beskrivning 2:3 2.B.1 Inloggning 2:3 2.B.2 Bakdatera, framdatera 2:4 2.B.3 Kvalitet och kaplista 2:5 2.B.4 Indikeringar i körläge 2:6 2.B.5 Övervakning under drift 2:7 2.B.6 Färger och ljusstyrka på skärmen 2:8 2.B.7 eseshell 2:9 2.C Gör så här 2:1 2.C.1 Logga in 2:1 2.C.2 Bakdatering, framdatering 2:1 2.C.3 Logga ut 2:11 2.C.4 eseshell 2:12 2.C.5 Värdeaptering 2:13 2.C.6 Fördelningsaptering 2:14 2.C.7 Dataklave 2:15 2.C.8 Kaplista 2:16 2.C.9 Kvalitetsinmatning (manuellt) 2:17 2.C.1 Ange kvalitetsbyte som ett avstånd från roten 2:17 2.C.11 Ange ett kvalitetsbyte under pågående matning eller vid stillastående 2: Tangenter 3:3 31.A Överblick 3:3 31.A.1 Tangentprogrammering i flera olika program 3:3 31.B Beskrivning 3:4 31.C Gör så här 3:5 32 Kalibrering 3:6 32.A Överblick 3:6 32.B Beskrivning 3:7 32.B.1 Längdkalibrering 3:7 32.B.2 Diameterkalibrering 3:8 32.B.3 Förskjutning av grundkurvan 3:9 32.B.4 Inställningar och historik 3:1 32.B.5 Kalibrering med dataklave 3:11 32.B.6 Kalibreringsstatus 3:12 32.C Gör så här 3:13 32.C.1 Daglig kontroll, manuell inmatning 3:13 32.C.2 Daglig kontroll med dataklave, metod STM - KTR 3:2 32.C.3 Daglig kontroll med dataklave, metod STI - KTR 3:23 32.C.4 Förskjutning av grundkurvan för diametervärden 3:27 32.C.5 Kontroll av diameterkalibrering med diagram 3:28 32.C.6 Historik 3:29 1. dasa4 Innehåll 33 Maskinvariabler 3:3 33.A Överblick 3:3 33.B Beskrivning 3:31 33.C Gör så här 3:32 33.C.1 Enkla variabler 3:32 33.C.2 Flera variabelvärden 3:34 33.C.3 Skriv ut variabler 3:34 33.C.4 Hjälptexter 3:34 34 Grundinställning diameter 3:35 34.A Överblick 3:35 34.B Beskrivning 3:36 34.C Gör så här 3:37 35 Test 3:38 35.A Överblick 3:38 35.B Beskrivning 3:39 35.B.1 In- och utgångsmoduler 3:39 35.B.2 Tangentfunktioner 3:4 35.C Gör så här 3:41 35.C.1 Testa utgångar 3:41 35.C.2 Testa ingångar 3:42 35.C.3 Testa tangenter 3:43 Bilaga 1 3:45 Variabler för dasa4 3:45 4. Aptering 4:1 41 Avverkningsobjekt 4:3 41.A Överblick 4:3 41.A.1 Skapa ett avverkningsobjekt 4:3 41.A.2 Byt avverkningsobjekt 4:3 41.A.3 Ändra i ett avverkningsobjekt 4:3 41.A.4 Omfattande ändring av apteringsinstruktion 4:4 41.A.5 Begränsad ändring av apteringsinstruktion 4:4 41.A.6 Avsluta avverkningsobjekt 4:4 41.A.7 Avverkningsobjektets olika filer 4:5 41.B Beskrivning 4:6 41.B.1 Avverkningsobjekt 4:6 41.B.2 Begränsad ändring i apteringsinstruktion, Administration 4:7 41.B.3 Begränsad ändring i apteringsinstruktion, Övriga variabler 4:8 41.B.4 Begränsad ändring i apteringsinstruktion, Färgmärkning 4:9 41.C Gör så här 4:1 41.C.1 Nytt avverkningsobjekt 4:1 41.C.2 Ändra i avverkningsobjekt 4:13 41.C.3 Delavsluta ett objekt 4:14 41.C.4 Byt avverkningsobjekt 4:15 41.C.5 Begränsad ändring i apteringsfil 4:16 41.C.6 Avsluta ett avverkningsobjekt 4:2 42 Inställning Manuellval 4:21 42.A Överblick 4:21 42.A.1 Tangentprogrammering 4:21 42.B Beskrivning 4:22 42.C Gör så här 4: d4au1o 1.8 sv

4 1 1. dasa4 / Innehåll 5. Resultat 5:1 51 Visa stamprofiler 5:3 51.A Överblick 5:3 51.A.1 Tabelläge 5:3 51.A.2 Diagramläge 5:3 51.B Beskrivning 5:4 51.B.1 Öppna, visa och skriv ut stamprofiler 5:4 51.B.2 Inställningar 5:5 51.C Gör så här 5:6 51.C.1 Öppna, visa och skriv ut stamprofiler 5:6 51.C.2 Ställ in värden för visning i diagramläge 5:7 52. Inställning stamprofiler 5:8 52.A Överblick 5:8 52.A.1 Identitet 5:8 52.A.2 Inställningar 5:8 52.B Beskrivning 5:9 52.C Gör så här 5:1 52.C.1 Ge filen ett namn och löpnummer 5:1 52.C.2 Bestäm intervall 5:1 52.C.3 Aktivera tvångskap 5:1 52.C.4 Aktivera Stamprofiler 5:1 53 Produktion enkel 5:11 53.A Överblick 5:11 53.A.1 Inställningar 5:11 53.A.2 Visa 5:11 53.B Beskrivning 5:12 53.C Gör så här 5:13 53.C.1 Välj prd-fil, förare och volymtyp 5:13 53.C.2 Visa och skriv ut produktionsdata 5:14 53.C.3 Skapa en summafil 5:14 53.C.4 Fördelningsgrad 5:15 54 Produktion omfattande 5:16 54.A Överblick 5:16 55 Kontrollmätning 5:17 55.A Överblick 5:17 55.B Beskrivning 5:18 55.B.1 Produktionskontroll 5:18 55.B.2 Kontrollstam 5:19 56 Driftuppföljning 5:2 56.A Överblick 5:2 56.B Beskrivning 5:21 56.B.1 Tidsbegrepp 5:21 56.B.2 Bakdatera, framdatera, logga ut 5:23 56.B.3 Välj rapportens omfattning 5:24 56.B.4 Inställningar 5:25 56.B.5 Öppna och spara drf-filer 5:26 56.B.6 Identitet, tid, produktion, statusrad 5:27 56.B.7 Underhåll av databas 5:28 56.B.8 Exempel på utskrift 5:29 56.C Gör så här 5:3 56.C.1 Aktivera driftuppföljning och rapportdialog, ställ in stopptider 5:3 56.C.2 Bakdatering, framdatering 5:3 56.C.3 Driftuppföljningsrapport 5:31 56.C.4 Spara och öppna drf-fil 5:33 56.C.5 Underhåll av databas 5:33 6 System 6:1 61 Avsluta 6:5 62 Information 6:6 62.A Överblick 6:6 62.B Beskrivning 6:7 62.C Gör så här 6:8 63 Förare 6:9 63.A Överblick 6:9 63.B Beskrivning 6:1 63.C Gör så här 6:11 63.C.1 Byt språk, tangentfil och variabelfil 6:11 63.C.2 Lägg till förare 6:12 63.C.3 Ändra förardata 6:13 63.C.4 Ta bort förare 6:14 64 eseshell 6:15 64.A Överblick 6:15 64.A.1 esebackup 6:15 64.B Beskrivning 6:16 64.B.1 eseshell 6:16 64.B.2 esebackup, Säkerhetskopia 6:17 64.B.3 esebackup, Återställning 6:18 64.C Gör så här 6:19 64.C.1 eseshell 6:19 64.C.2 esebackup, Säkerhetskopia 6:2 64.C.3 esebackup, Återställning 6:21 64.C.4 esebackup, Återställning av valfri fil 6:22 65 Kermit 6:23 65.A Överblick 6:23 66 Filhantering 6:24 66.A Överblick 6:24 66.B Beskrivning 6:25 66.B.1 Flytta/kopiera/radera apteringsfiler till/från apteringsdatorn 6:25 66.B.2 Kopiera mellan valfria enheter/mappar Komprimering av filer 6:26 66.C Gör så här 6:27 66.C.1 Kopiera/flytta filer från apteringsdatorn till extern enhet 6:27 65.C.2 Kopiera/flytta filer från extern enhet till apteringsdatorn 6:3 66.C.3 Radera filer i Apterings System 6:31 66.C.4 Radera filer i extern enhet 6:31 66.C.5 Gör en kopia av en fil till samma mapp 6:32 66.C.6 Byt namn på filer 6:33 66.C.7 Kopiera mellan valfria enheter/mappar 6:33 66.C.8 Komprimera filer 6:34 66.C.9 Återställ en zip-fil 6:34 67 Apteringsinstruktion 6:35 67.A Överblick 6:35 68 E-post 6:36 68.A Överblick 6:36 68.B Beskrivning 6:37 68.B.1 Ta emot e-post 6:37 68.B.2 Sänd e-post 6:38 68.B.3 Adressbok 6:39 68.B.4 E-postkonton och anslutningar 6:4 68.B.5 Inställningar produktion 6:41 68.C Gör så här 6:42 68.C.1 Ta emot e-post 6:42 68.C.2 Sänd e-post 6:43 68.C.3 Adressbok 6:45 68.C.4 Inställningar, skicka produktion 6:46 68.C.5 Inställningar, E-postkonton och Anslutningar6:48 2 d4au1o 1.8 sv

5 1. dasa4 1 dasa4 1 1.A Manualens utformning Systemöversikt 1 Innehåll och Index över hela manualen. Presentation av systemet och av manualens utformning. Körläge Beskrivning av funktioner och indikeringar i körläge. Inställningar Kapitel 3-6 har följande struktur (kapitel 3 används som exempel nedan): 3 Maskin 4 Aptering 5 Resultat 6 System Varje kapitel har underrubriker, t ex: 31 Tangenter 32 Kalibrering 33 Maskinvariabler 34 Grundinställning diameter 35 Test Varje underrubrik är indelat enligt följande exempel: 31.A Överblick Kort beskrivning över funktionen Tangenter. 31.B Beskrivning Beskrivning av alla delfunktioner i de olika funktionsfönstren. 31.C Gör så här Steg för steg-beskrivning av hur du arbetar med funktionen Tangenter. 1 2 Körläge 3 4 Systemöversikt 11 Innehållsförteckning 12 Indexregister 13 Presentation Maskin 31 Tangenter 32 Kalibrering 33 Maskinvariabler Aptering 41 Avverkningsobjekt 42 Inställning manuellval 5 Resultat 51 Visa stamprofil 52 Inställning stamprofil 53 Produktion enkel 6 System 61 Avsluta 62 Information 63 Förare 64 eseshell, Backup 34 Grundinställning diameter 35 Test 54 Produktion omfattande 55 Kontrollmätning 56 Driftuppföljning 65 Kermit 66 Filhantering 67 Apteringsinstruktion 68 E-post 3 d4au1o 1.8 sv

6 1.A.1 1.A.1 Inställningar 1. dasa4 A. Manualens utformning 1. Inställningar Körläge Visa Inställningar Maskin Aptering Resultat System AVSNITT 3. MASKIN 31. Tangenter Kopplingen mellan aggregatfunktioner och funktionstangenter på tangentpaletterna. Maskin Tangenter Grundinst. diameter 34. Grundinställning diameter Grundinställning av diametergivare. 32. Kalibrering Kalibrering av längd- och diametergivare med värden från kalibreringsdiagrammen. 33. Maskinvariabler Inmatning av variabelvärden, individuellt för varje förare. Kalibrering Maskin variabler Test 35. Test Test och felsökning av in- och utgångar samt tangentpaletter. AVSNITT 4. APTERING 41. Avverkningsobjekt Skapa, ändra, byt och avsluta avverkningsobjekt 42. Inställning Manuellval Programmering av längdvalstangenter. Aptering Avverkn. objekt Inställning manuellval AVSNITT 5. RESULTAT 51. Visa stamprofiler Visa valfri stamprofil som tabell eller diagram. 52. Inställning stamprofil Gör inställningar för och aktivera insamling av stamprofiler. 53. Produktion enkel En snabb överblick över produktionen. Resultat Visa stamprofil Inställning stamprofil Produktion enkel Produktion omfattande Kontrollmätning Driftuppföljning 54. Produktion omfattande Länk till programmodul ProductionReport där produktionsresultatet kan presenteras på en mängd olika sätt. 55. Kontrollmätning Gör en kontrollmätning över valfritt avsnitt i en avverkning. 56. Driftuppföljning Ett hjälpmedel för att dokumentera olika aktiviteter för varje avverkningsobjekt. AVSNITT 6. SYSTEM 61. Avsluta Dasa4 Avslutar programmet Dasa4. Datorn återgår till Windows-läge. 62. Information Information om aktuell förare, apteringsfil, produktionsfil, stamprofil och programversioner. 63. Förare Lägg till, välj eller ta bort förare. 64. eseshell, Backup Växla mellan apteringsprogrammet och andra Windowsprogram. Backup av program- och datafiler. System Avsluta Dasa4 Information Förare eseshell Kermit Filhantering Apteringsinstruktion E-post 65. Kermit Länk till programmodul FileTransfer som kommunicerar med externa enheter med hjälp av Kermit. 66. Filhantering Kopiera/flytta/radera filer till/från Dasa4 Filsystem. 67. Apteringsinstruktion Länk till programmodul OptimizationBuilder där apteringsinstruktioner kan skapas och underhållas. 68. E-post E-postprogram med möjlighet till enkel överföring av datafiler. 4 d4au1o 1.8 sv

7 1. dasa4 B. Beskrivning 1.B 1.B Beskrivning 1.B.1 Systembeskrivning dasa4 är ett moduluppbyggt Windows-baserat mätoch styrsystem för skördare som genom sin utforming är enkelt att installera och lätt att använda. dasa4 är också en integrerad del i de informationssystem sågverk och skogsbolag använder för att styra och optimera produktionen. Genom den omfattande produktionsuppföljningsdelen i systemet kan utvalda data vidarebefordras till PC-baserade produktionssystem för vidare bearbetning. Data från dataklave Skördare dasa4 Databas: Skogsbestånd Stamprofiler Övriga data WinAPT Produktionsuppföljning Apteringsinstruktioner Resurser Virkeslager Simuleringar: Var skall jag avverka? Vilka apteringsinstruktioner? Vilket resultat får jag? Skogsbolag Sågverk Krav Kundorder 5 d4au1o 1.8 sv

8 dasa C B A 1.B.2 1.B.2 dasa4, systemuppbyggnad 1. dasa4 B. Beskrivning 2. dasa4, systemuppbyggnad Enhet för 8 ingångar D4I8 max 8 kortslutningssäkra digitala ingångar eller uppräknare max 4 2-kanals ingångar från pulsgivare max 4 potentiometrar Maximalt 2 enheter/system (16 ingångar) A B C Kontroll- och beräkningsenhet D4CU Innehåller signalprocessor och den mjukvara som styr dasa4-systemet. Kan styra maximalt 56 analoga/ digitala utgångar samt ta emot signaler från 16 ingångar. CAN-buss Dataöverföringen mellan de olika enheterna sker enligt CANstandarden. Kopplingsbox D4BU Kopplar samman Kontroll- och beräkningsenhet D4CU med Presentationsenhet D4AU1 och Maskinens styrspakar och styrpaletter. En D4O8I/D4O8A - enhet kan anslutas direkt till denna enhet. Externa system i skördaren kan också anslutas hit. Presentations- och programmeringsenhet D4AU1 Windowsbaserat presentationssystem med pekfunktion direkt på färgskärmen. Tangentbord med trådlös dataöverföring till skärmeheten. Enhet för 8 digitala utgångar D4O8D 8 kortslutningssäkra utgångar för skördarens olika funktioner. 3 A/Utgång. Maximalt 7 enheter/system (56 utgångar). B C D E A 1 dasa 2 D4CU dasa D4BU A B C A B C Externa styr/kontrollsystem Andra styr- eller kontrollsystem i skördaren kan kopplas till dasa4 för att på ett enkelt sätt kunna utbyta information och samordna skördarens funktioner. D4KU Styrspaksenhet D4KU Anpassar signalerna från två styrspakar/styrpalletter till systemets dattabuss Enhet för 8 analoga utgångar D4O8A 8 kortslutningssäkra utgångar, - 3A/ Hz för skördarens olika funktioner. Maximalt 7 enheter/system (56 utgångar). Valfria styrspakar/ knappaletter 6 d4au1o 1.8 sv

9 1. dasa4 B. Beskrivning 3. D4AU1 Presentations- och programmeringsenhet 1.B.3 1.B.3 D4AU1 Presentations- och programmeringsenhet Enheten består av en bildskärmsenhet och ett tangentbord med trådlös dataöverföring. Bildskärmsenhet Windows operativsystem. Pentium-processor. > 1 Gb hårddisk. 1,4 färgskärm VGA TFT med pekfunktion. Diskettstation och fyra PC-card anslutningar. 2 serieportar, 1 parallellport och 1 Canbussanslutning med tre parallella CAN-bussar. Tangentbord Trådlös överföring av data mellan tangentbord och bilskärmsenhet. Batterier laddas då tangentbordet sitter i hållaren på bildskärmseheten. Tangentbordet fungerar också som skydd för bildskärmen då enheterna inte används. Serieport COM1 25-polig d-sub (för t ex dataklave) Diskettenhet Anslutning av datormus PS2 Anslutning av tangentbord PS2 Anslutning av 4 st PC-card OBSERVERA Endast 3 PC-cardanslutningar kan utnyttjas samtidigt. Serieport COM 2 9-polig d-sub (för t ex modem) Anslutning av 3 CAN-bussar 15-polig d-sub Parallellport LPT 1 25-polig d-sub (för t ex skrivare) 7 d4au1o 1.8 sv

10 1.B.4 1. dasa4 B. Beskrivning 4. D4CU Beräknings- och kopplingsenhet 1.B.4 D4CU Beräknings- och kopplingsenhet Denna enhet innehåller den signalprocessor och den mjukvara som styr skördaraggregatet. Processorn utför också de många matematiska beräkningar som ständigt behöver göras för att t ex räkna fram den gynnsammaste apteringen i varje ögonblick. Enheten kan styra maximalt 56 analoga eller digitala utgångar för skördarens funktioner samt ta emot signaler från 16 ingångar. Dessutom kommunicerar enheten med Presentations- och programmeringsenheten D4AU1 samt med kontrollpalletter och styrspakar på skördaren (via Kopplingsbox D4BU och Styrspaksenhet D4KU). Till Kopplingsenhet D4BU (Kontaktdon på gavel) Överföring av data mellan D4BU och D4CU via CAN-buss. A Släckt: Lyser: Fel B Lyser/blinkar: datakommunikation OK C Blinkar: CU-enhet aktiv D Lyser: Spänningsmatning till säkerhetsbrytare OK E Lyser: Spänningsmatning till system OK B C D E A 1 dasa 2 D4CU Dataöverföring till in-/ utenheter Anslutningsalternativ: Upp till sex utgångsenheter av typen D4O8I med vardera 8 digitala utgångar via CAN-buss. Upp till sex utgångsenheter av typen D4O8A med vardera 8 analoga utgångar via CAN-buss. Upp till två ingångsenheter av typen D4I8 med vardera 8 ingångar via CANbuss. 8 d4au1o 1.8 sv

11 1. dasa4 B. Beskrivning 5. D4BU Kopplingsenhet 1.B.5 1.B.5 D4BU Kopplingsenhet Denna enhet används som kopplingsenhet mellan följande enheter: Beräknings- och kopplingsenhet D4CU Presentations- och programmeringsenhet AU1 Styrpaletterna via Styrspaksenhet D4KU Externa styr- och kontrollsystem Här ansluts också systemets spänningsmatning. Indikering kraftmatning utspänning via stolbrytare till D4CU utspänning via stolbrytare till D4CU utspänning till CAN-buss 1 och 2, D4CU och AU1 utspänning via stolbrytare till CAN-buss 3, 4 utspänning via stolbrytare till CAN-buss 5, 6 inspänning från spänningsmatning inspänning från stolbrytare inspänning från AU1 + förvärme inspänning konstantspänning Felindikering Lyser: kortslutning Lyser: kortslutning Lyser: kortslutning Lyser: kortslutning Lyser: överspänning (> 32 V) eller underspänning (< 8 V). Extra anslutningar - CAN-buss Här kan en D4O8I/D4O8Autgångsenhet anslutas. Här finns också möjlighet att ansluta externa kontroll/ styrsystem direkt till CAN-buss. Till Styrspaksenhet D4KU - CAN-buss Överföring av data mellan D4BU och D4CU via CAN-buss. dasa D4BU Extra anslutningar - CAN-buss 1 och 2 Här kan externa kontroll/ styrsystem anslutas via separata CAN-bussanslutningar. Till Presentations- och programmeringsenhet AU1 Överföring av data mellan D4BU och AU1 via CAN-buss. Spänningsmatning och brytare stol Till Beräknings- och kopplingsenhet D4CU Överföring av data mellan D4BU och D4CU via CAN-buss. 9 d4au1o 1.8 sv

12 1.B.6 1. dasa4 B. Beskrivning 6. D4O8D Enhet för 8 digitala utgångar 1.B.6 D4O8D Enhet för 8 digitala utgångar Denna enhet används som styrenhet för skördaraggregatets olika funktioner. Utgångarna är digitala dvs utgången växlar mellan och 1, av och på. Varje utgång är korslutningsskyddad och kan lämna 3 A utgångsström. Enheten styrs från Beräknings- och kopplingsenhet D4CU via en CAN-buss anslutning. A Släckt: Lyser: Kortslutning/avbrott på utgång eller fel på CAN-buss. B Lyser: CAN-buss. Släckt: Ingen kommunikation på CAN-buss. C Långsam blinkning: CAN-buss konfigurerad/aktiv. Snabb blinkning: CAN-buss ej konfigurerad/aktiv. Släckt: Enheten sönder eller matningsspänning saknas. 8 digitala utgångar Kortslutningssäkra 3 A utgångsström A B C Till Beräknings- och kopplingsenhet D4CU Överföring av data mellan D4O8I och D4CU via CAN-buss. 1 d4au1o 1.8 sv

13 1. dasa4 B. Beskrivning 7. D4O8A Enhet för 8 analoga utgångar 1.B.7 1.B.7 D4O8A Enhet för 8 analoga utgångar Denna enhet används som styrenhet för skördaraggregatets olika funktioner. Utgångarna är analoga dvs utgångarna kan lämna en kontinuerligt ökande utsignal eller en kontinuerligt ökande frekvens. Varje utgång styrs av en egen mikroprocessor, är korslutningsskyddad och kan lämna - 3 A utgångsström. Om utgången används för frekvensstyrning är frekvensomfånget Hz. Enheten är anpassad för att kunna styra Danfoss ventiler. Enheten styrs från Beräknings- och kopplingsenhet D4CU via en CAN-buss anslutning. A Släckt: Lyser: Kortslutning/avbrott på utgång eller fel på CAN-buss. B Lyser: CAN-buss. Släckt: Ingen kommunikation på CAN-buss. C Långsam blinkning: CAN-buss konfigurerad/aktiv. Snabb blinkning: CAN-buss ej konfigurerad/aktiv. Släckt: Enheten sönder eller matningsspänning saknas. 8 analoga utgångar Kortslutningssäkra - 3 A utgångsström Hz A B C Till Beräknings- och kopplingsenhet D4CU Överföring av data mellan D4O8A och D4CU via CAN-buss. 11 d4au1o 1.8 sv

14 1.B.8 1. dasa4 B. Beskrivning 8. D4I8 Enhet för 8 ingångar 1.B.8 D4I8 Enhet för 8 ingångar Denna enhet används för att känna av skördaraggregatets olika funktioner, t ex diameter- och längdgivarna. Enheten kan ta emot olika slags ingångssignaler. Varje enhet kan ta emot följande: maximalt 8 digitala ingångssignaler, dvs ingång som lämnar signalen 1 eller (på eller av). maximalt 8 uppräknare, dvs ingången räknar antalet inkomna pulser. maximalt 4 st 2-kanals ingångar från pulsgivare, dvs två ingångar används för att känna av t ex diametermätarens pulsingångar. Tack vare att ingången har två kanaler kan den känna av pulsriktningen dvs om pulsena skall räknas upp eller räknas ner. maximalt 4 analoga ingångar från t ex potentiometrar. Enheten styrs från Beräknings- och kopplingsenhet D4CU via en CAN-buss anslutning. A Släckt: Lyser: Kortslutning av matningsspänning till givare eller fel på CAN-buss. B Lyser: CAN-buss. Släckt: Ingen kommunikation på CAN-buss. C Långsam blinkning: CAN-buss konfigurerad/aktiv. Snabb blinkning: CAN-buss ej konfigurerad/aktiv. Släckt: Enheten sönder eller matningsspänning saknas. 8 ingångar Kortslutningssäkra max 8 digitala ingångar max 4 analoga ingångar max 8 uppräknare max 4 st 2-kanals ingångar från pulsgivare A B C Till Beräknings- och kopplingsenhet D4CU Överföring av data mellan D4I8 och D4CU via CAN-buss. 12 d4au1o 1.8 sv

15 2. Körläge / Innehåll 2 2. Körläge Innehåll 2. Körläge 3 2.B Beskrivning 3 2.B.1 Inloggning 3 2.B.2 Bakdatera, framdatera 4 2.B.3 Kvalitet och kaplista 5 2.B.4 Indikeringar i körläge 6 2.B.5 Övervakning under drift 7 2.B.6 Färger och ljusstyrka på skärmen 8 2.B.7 eseshell 9 2.C Gör så här 1 2.C.1 Logga in 1 2.C.2 Bakdatering, framdatering 1 2.C.3 Logga ut 11 2.C.4 eseshell 12 2.C.5 Värdeaptering 13 2.C.6 Fördelningsaptering 14 2.C.7 Dataklave 15 2.C.8 Kaplista 16 2.C.9 Kvalitetsinmatning (manuellt) 17 2.C.1 Ange kvalitetsbyte som ett avstånd från roten 17 2.C.11 Ange ett kvalitetsbyte under pågående matning eller vid stillastående 18 d4au1o 1.8 sv 1

16 Register A Ange ett kvalitetsbyte 18 D Dataklave KAU 15 KTR - STI 16 E eseshell 12 F Färger och ljusstyrka på skärmen 8 I Inloggning 3 K KAU 15 KTR - STI 16 Kvalitet och kaplista 5 Kvalitetsinmatning 17 Körläge 3 Beskrivning 3 Gör så här 1 L Logga in 1 2 d4au1o 1.8 sv

17 2. Körläge 2 2. Körläge 2.B Beskrivning 2.B.1 Inloggning Välj förare Klicka på pilen till höger och välj en av förarna. OBSERVERA När ingen förare är vald kan du välja en förare enbart genom att skriva in förarens lösenord. Skriv in lösenord Skriv in rätt lösenord. Förare Lösenord <= Radera felaktigt tecken d4au1o 1.8 sv 3

18 2.B.2 2. Körläge B. Beskrivning 2. Bakdatering, framdatering 2.B.2 Bakdatera, framdatera Då en förare börjar sitt pass får han möjlighet att bakdatera passtarten. Bakdateringen kan högst ske till föregående arbetspass slut, dock längst till kl :. Då en förare avslutar sitt pass får han möjlighet att framdatera passlutet. Framdateringen kan högst ske till till kl 24:. Förare: David Avverkningsobjekt: Obj_15 Apteringsfil: Aptfil1.apt Datum: Förare: David Avverkningsobjekt: Obj_15 Apteringsfil: Aptfil1.apt Datum: Bakdatera Framdatera Logga ut Ange ny startid med + och minusknapparna. Ange ny starttid 1: Ange ny sluttid med + och minusknapparna. Ange ny sluttid 13: Ange tid/orsak för avbrott :3:11 Ange en eller flera orsaker till bak- eller framdateringen. Reparation Väntan reparation Skötsel Reparation aggregat Skötsel aggregat Störning Ej arbete G15B Flyttning Flyttning (utanför obj) Testläge : : : : : : : : : Ej redovisad avbrottstid: 2:22 4 d4au1o 1.8 sv

19 2. Körläge B. Beskrivning 3. Kvalitet och kaplista 2.B.3 2.B.3 Kvalitet och kaplista Symboler som visar aggregatets status Förklaringar till symbolerna finns i avsnitt Indikeringar i körläge Utmatad längd Nolställs vid kap Vald längd Vald prismatris Trädslag Längd 312 () TALL 238 KL1 Kv2 Kv2 -> 13 Kv1 -> 311 Kv2 -> Diameter (under bark) Beräknad för kapstället Diameter (under bark) Beräknad vid diameteravkännare (t ex kvistknivarna) Nuvarande kvalitet Visa Lagra senaste körda stamprofil Se förklaring i avsnitt 51 och 52. Kvalitetssekvens Kvaliteterna kan presenteras på två olika sätt. Växla mellan de två sätten genom att klicka i kvalitetsrutan. Startkvalitet Teckensträng Kv2 -> 13 Kv1 -> 311 Kv2 -> Kvalitetsgränser Nuvarande kvalitet Avverkningsobjekt Förare Aktuellt avverkningsobjekt Stamräknare, se avsnitt 62.B Aktuell förare Växla mellan metrisk / imperial visning av värden Växla mellan metrisk visning ( t ex 312) och imperial (t ex 3 3 ) genom att trycka på F3 eller Ctrl+U. Detta gäller samtliga längdvärden i driftläge samt kaplistan. eseshell Driftuppföljning Kaplista Skriv ut Lagra STM Lagra STI Överför till Klave Övervakning Lagra stamdata i STI-fil Se förklaring i avsnitt 2.C.7. Överför stamdata till dataklave Se förklaring i avsnitt 2.C.7. Längd Diam.pb Diam.ub Kvalitet Pm Grafisk presentation Kvalitetsgräns Kaplista Längd Diam.pb. Diam.ub. Kvalitet Pm Volym Kapkod KL Kaplistan kan visas i körläge genom att klicka i rutan Kaplista. Stocklängd Toppdiameter på bark Toppdiameter under bark Indikerar vilken av kvaliteterna som varit vald. Indikerar vilken prismatris som datorn valt av de matriser som är tillåtna under vald kvalitet. Volym Stockens volym i 1/1- dels dm 3. Till ex: Volym = 518 betyder att volymen är 518, dm 3 d.v.s,518 m 3. Kap kod Automatisk avverkning indikeras med. Om den automatiska avverkningen avbrutits av någon anledning kan operatören manuellt välja kapkod för aktuell tvångskapsorsak. Skriv ut kaplistan Inställningar Klicka här för att komma till aggregatets alla inställningar som beskrivs under flikarna 3, 4, 5 och 6. Operatören kan välja en av följande kapkoder: Kapkod Orsak 1 Röta 2 Skada 3 Tvärkrök 4 Långkrök 5 Timmerkvalitet 6 Massa 7 Toppbrott 9 Övrigt Inställningar Övervakning av tangentfunktioner Denna funktion förklaras i avsnitt 2.B.5. Övervakning Färg Aktiva tangenter Aktiva analoga tangenter Nr: 1 Värde 43 Nr: 3 Värde 8 Aktiva tangentfunktioner Färger Färgval för Bakgrund, Text, Knapptext och Ikoner. Även Skärmens ljusstyrka kan regleras. Se avsnitt 2.B.6. Inställningar d4au1o 1.8 sv 5

20 2.B.4 2.B.4 Indikeringar i körläge 2. Körläge B. Beskrivning 4. Indikeringar i körläge CU + - Centralenhetens matning till ventiler bruten Denna spänning bryts som en säkerhetsåtgärd då förarstolen vrids. Arbeta aldrig med aggregatet utan att denna symbol syns på skärmen. Aggregatet fastkört Aggregatet har misslyckats med att mata fram stammen. Om automatisk fastkörningsfunktion är till, visas symbolen då alla tre försöken misslyckats. CU AU Ingen kontakt med centralenhet Dataförbindelsen mellan skärmenhet och centralenhet fungerar inte. Orsaken kan vara kabelfel eller fel i respektive enhets drivkretsar. Felaktig diametervisning Diametervisningen vid fullt öppna kvistknivar visar felaktiga värden. Kontrollera att knivöppningen inte hindras av något och att kabeln från diametergivaren är oskadad. För liten diameter Diametervärdet är mindre än minsta tillåtna diametervärdet i aktuell prismatris. Stammen kan nu endast matas manuellt. end Felaktigt manuellval Den längd du valt med en av längdtangenterna finns inte i den aktuella prismatrisen. Toppbrott Om diametervärdet plötsligt under matning sjunker till värdet för grip helt stängd indikeras toppbrott. Stammen slutavverkad Upparbetningen av stammen är slut och aggregatet är klart för nästa stam. Sågen är i kapfönstret Kapfönstret (i regel några cm över nominell stocklängd) är det område på stammen där kapning är tillåten Längd 312 () TALL 238 Kv1 Kv2 Kv2 -> 13 Kv1 -> 311 Kv2 -> Visa Funktionerna kan variera beroende på aggregattyp. Nedanstående beskrivning är endast några exempel på standardfunktioner. A Automatkapning Inget tryck på SÅGA-knappen är nödvändig Manuell kapning Tryck på SÅGA-knappen vid kapning Kap vänta Färgmärkning Färgmärkning i den färg som visas är aktiv Stubbehandling aktiv Aggregatets utrustning för stubbehandling med t ex urea eller pergamentsvamp är aktiv Aggregatet upptiltat 6 d4au1o 1.8 sv

21 2. Körläge B. Beskrivning 5. Övervakning under drift 2.B.5 Övervakning under drift 2.B.5 Visa eseshell Lagra STM Tangenter Indikering av de tangenter som används för tillfället. De digtala tangenter som används för tillfället Tangenter Aktiva tangenter Aktiva analoga tangenter Nr: 1 Värde 43 Nr: 3 Värde 8 Inställningar Lagra STI Överför till Klave Övervakning Färg Inställningar Driftuppföljning Kaplista Skriv ut Inställningar Utgångar Här väljer du vilka utgångar som skall övervakas. Klicka i rutorna för att välja utgångar. Utgångar Inställningar Nr Namn Status Fel 9 UtgångKVTryck 1 UtgångMVTryck 11 KVÖppnaUtgång 12 KVStängaUtgång 13 MataFramUtgång 14 MataBackUtgång 15 UtgångMataDanfoss UtgångUKTryck 18 UtgångPumpHög 19 UtgångSågmotor 2 UtgångUrea 21 UtgångTiltNer 22 UtgångTiltUpp 23 MVÖppnaUtgång 24 MVStängaUtgång 25 UtgångSvärdRetur 26 UtgångKranTiltFram 27 UtgångKranTiltBack 28 UKStängaUtgång Aktiva tangentfunktioner Tangentfunktioner i klartext på aktiva digitala och analoga tangenter. Justera fönstrets storlek Här kan du enkelt justera övervakningsfönstrets storleken. Klicka i knapparna för att minska eller öka storleken. Höjd+ De analoga tangenter som används för tillfället. Värdet visar utsignalen från tangenten i förhållande till maximal utstyrning. Maximal utstyrning har värdet 255. Inställningar Utgångar Ingångar CAN-Ingångar Tangenter Valda Ändra storlek Stäng Stäng funktionen övervakning Ingångar/CAN-ingångar Här väljer du vilka ingångar från aggregatet/ingångar från annan enhet via CAN-buss som skall övervakas. Klicka i rutorna för att välja ingångar. Ingångar Inställningar Nr Namn Status Fel 1 Längdgivare1 2 Diametergivare Diametergivare2 4 GivareSvärdläge 5 GivareSvärdHemma Valda In/Utgångar Här ser du vilka ut- och ingångar du valt för övervakning. Du ser också vilken status och vilka fel som in- och utgångarna har. Vidd+ Höjd- Vidd- Valda In/Ut Inställningar Nr Namn Status Fel 1 Utgång/MVTryck 11 KVÖppnaUtgång 13 MataFramUtgång 14 MataBackUtgång 1 Längdgivare1 3 Diametergivare2 d4au1o 1.8 sv 7

22 2.B.6 2.B.6 Färger och ljusstyrka på skärmen 2. Körläge B. Beskrivning 6. Färger och ljusstyrka på skärmen Observera att inställningen endast gäller färger och ljusstyrka i körläge, inte i läge Inställningar Längd 312 () TALL 238 KL1 Kv2 Kv2 -> 13 Kv1 -> 311 Kv2 -> Visa Välj färger Klicka på Bakgrund, Text, Knapptext eller Ikoner. Välj en av färgerna i rutorna. Bakgrund Text Knapptext Ljusstyrka Ikoner Skärmens ljusstyrka manuell reglering Klicka i rutan Manuell och reglera ljusstyrkan genom att klicka på + eller -. Skärmens ljusstyrka automatisk reglering Klicka på Auto. Datorn är försedd med en ljusavkännare och skärmens ljusstyrkan regleras nu automatiskt beroende på omgivningens ljus. Auto Manuell Välj schema: Schema 1 Nytt schema Radera schema Välj färgschema Klicka på pilen till höger och klicka därefter på det färgschema du vill välja. Radera färgschema Välj det färgschema du vill radera (se ovan). Klicka på Radera schema. Nytt färgschema Genom denna funktion kan varje förare programmera sitt eget färgschema och inställning av ljusstyrka. Klicka på Nytt schema. Skriv in namnet på det nya schemat och klicka på Enter. Välj därefter de färger och den inställning av ljusstyrka du vill ha. Klicka på Stäng. Stäng eseshell Driftuppföljning Kaplista Lagra STM Lagra STI Överför till Klave Skriv ut Övervakning Visa Inställningar Färg 8 d4au1o 1.8 sv

Manual dasa4 AU1 Värdeaptering Version: 1.7 SE

Manual dasa4 AU1 Värdeaptering Version: 1.7 SE 4 Manual dasa4 AU1 Värdeaptering Version: 1.7 SE 1. dasa4 / Innehåll 1. dasa4 1:1 1 dasa4 1:3 1.A Manualens utformning 1:3 1.A.1 Inställningar 1:4 1.B Beskrivning 1:5 1.B.1 Systembeskrivning 1:5 1.B.2

Läs mer

SPd5 mät- och styrsystem

SPd5 mät- och styrsystem SPd5 mät- och styrsystem mät- och styrsystem SPd5Bucking är ett komplett mät- och styrsystem för styrning av avverkningsprocessen i en skogsskördare. SPd5Bucking är vårt mest avancerade system och har

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14)

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) T-LOGG System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) Systemöversikt T-Logg är en utrustning för mätvärdesinsamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata i

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

För att du ska kunna lita på ditt Waratah-aggregat/utrustning i det dagliga arbetet

För att du ska kunna lita på ditt Waratah-aggregat/utrustning i det dagliga arbetet TimberRite MÄT- OCH STYRSYSTEM För att du ska kunna lita på ditt Waratah-aggregat/utrustning i det dagliga arbetet måste du kunna vara säker på att din investering ger maximal produktivitet. TimberRite-mätsystemen

Läs mer

Att komma igång med DISGEN 8.2

Att komma igång med DISGEN 8.2 Att komma igång med DISGEN 8.2 Nedanstående bild är den man möter när man installerat programmet. I handledningarna för de olika versionerna av DISGEN finns beskrivning hur man kommer igång med inmatning

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Handbok Perrot Greenkeeper Windows 95 ver. 2.04

Handbok Perrot Greenkeeper Windows 95 ver. 2.04 Handbok Perrot Greenkeeper Windows 95 ver. 2.04 Installera Perrot Greenkeeper med hjälp av CD skivan och gör detta som vid all annan installation av nya program på din dator under windows installations-meny.

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Lathund för CombiLab 7

Lathund för CombiLab 7 Lathund för CombiLab 7 Divisionsgatan 12, 721 31 Västerås Tel: 021-10 56 40 Fax: 021-10 56 49 www.enviloop.se INNEHÅLL 1 Starta CombiLab samt behörigheter... 3 2 CombiLabs olika delar och funktioner...

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

PaQi Production And Quality Information

PaQi Production And Quality Information PaQi Production And Quality Information Systemuppbyggnad PaQi Client: Presentationsprogram PaQi Server: Datainsamling PaQi modul: PLC programmerad, gränssnitt till operatör/maskin Hur bibehåller och ökar

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund Office Web med CMG Voice NETWISE Lathund Logga in För att komma åt personliga funktioner såsom aktiviteter, röstbrevlåda (Voice), inställningar med mera, måste du logga in dig med din anknytning samt lösenord.

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 art. 80-721xx CanCom kretskort C721 är avsedd att användas i portabla fjärrstyrningsutrustningar. Radion har dubbelriktad kommunikation så att man kan visa status och

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Datum Sida 2015-09-01 1 (24) ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Databas Par Konsument / B2C 2 (24) PAR Urval v 2.0 2015-08-25 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL V2.0 Databas: PAR Konsument ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

datamix MULTIFEEDER 5000 ANVENDELSE KAPITEL - 1 - ANVENDELSE AF MULTIFEEDER 5000 PRINCIPEN FÖR MULTIFEEDER 5000... 2

datamix MULTIFEEDER 5000 ANVENDELSE KAPITEL - 1 - ANVENDELSE AF MULTIFEEDER 5000 PRINCIPEN FÖR MULTIFEEDER 5000... 2 ANVENDELSE AF MULTIFEEDER 5000 PRINCIPEN FÖR MULTIFEEDER 5000... 2 TILLGÅNG TILL FÖNSTER/SYMBOLER/DATA.... 3 Automatisk tändning/släckning av skärm.... 3 Öppna och stänga fönster allmänt.... 3 Skärmens

Läs mer

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram 150607/150716/151005/SJn Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram samt Anpassning av M7005:s utseende Installation och anpassning av M7005 sida 1 (18) Innehåll 1 M7005:s hemsida är M7005.Metem.se...

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Mäta rakhet Scanning med M7005

Mäta rakhet Scanning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 141121/150411/150704/SJn Mäta rakhet Scanning med M7005 Mätgivare Detalj Mäta rakhet - Scanning 1 (12) Innehåll 1 Ett exempel... 3 2 Beskrivning... 6 2.1 Scanna in

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt.

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt. Guide TIS-Compact TIS-Compact är ett verktyg för kopiering och utvärdering av data från alla digitala färdskrivare och förarkort. På förarkortet finns ca 28 dagar sparade och i färdskrivaren ca 365 dagar.

Läs mer

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Handbok Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Energimarknadsinspektionen Kungsgatan 43 Box 155 631 03 Eskilstuna Tel 016-16 27 00 www.ei.se Förord Denna skrift är framtagen för att underlätta rapportering

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

PigWin. integrerat med. SKIOLD-Datamix Transponder

PigWin. integrerat med. SKIOLD-Datamix Transponder PigWin integrerat med SKIOLD-Datamix Transponder Innehållsförteckning Installation och inställningar 3 Installation av PigWin 3 Programinställningar 5 Transponder 6 Allmänt om Transponder/PigWin 6 Alarmbild

Läs mer

Beskrivning av PowerSoft

Beskrivning av PowerSoft BESKRIVNING AV POWERSOFT... 1 PRINCIPSKISS... 1 ANVÄNDARDEL... 2 Visningssidor... 2 Visning och hantering... 4 Diagram och tabeller... 5 KONFIGURATION... 7 Kommunikation och anslutningar... 7 Instrument...

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

CCS Flex Snabb Manual.

CCS Flex Snabb Manual. CCS Flex Snabb Manual. Översikt: 1. På/av-knappen 2. För funktionsknapparna 3. Funktionstangenterna (F1-F6 från topp till botten) 4. Knappen Nästa (fliken) 5. Zooma in 6. Audio 7. Zooma ut 8. Tillbaka

Läs mer

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Kom igång med Platon Publicerad 2011-12-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Platon 1 Beskrivning 4 Förberedelser inför schemaläggning 4 Läsårsperioder

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Dovado Tiny - installationsguide

Dovado Tiny - installationsguide Dovado Tiny - installationsguide KONTROLL Kontrollera följande steg innan ni påbörjar installationen av Dovado Tiny router Använder ni routern från SwedfoneNet? Har ni fått en Dovado router från annan

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer