HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933"

Transkript

1 HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION /.5" & 3.5" SATA & PATA / USB.0 Rev. 933

2 Freecom HD Dock Pro Ärade användare, välkommen till installationen av din Freecom HD Dock Pro. Innan du installerar drivenheten ber vi att du läser de följande informationerna om systemkompatibiliteten. Freecom Technologies Tyskland Förpackningsinnehåll Vi ber att du kontrollerar att förpackningsinnehållet är komplett. Följande artiklar skall finnas: Freecom HD Dock Pro USB-.0-kabeln Extern nätenhet (för likström 1 V, 3 A) CD med handbok Kort installationsinstruktion Observera! Samtliga rättigheter förbehålls. De produktnamn som nämns i den här handboken, kan vara registrerade varumärken vars rättigheter ägs av motsvarande företag. Ändamålet med att nämna dem i handboken är att läsaren lättare skall kunna identifiera produkten ifråga. Enheten är konstruerad för användning inom hemmet och på kontoret. Varning! Denna enhet är utrustning enligt EN550 klass A. Enheten kan ge upphov till radiostörningar vid hemmabruk. I sådana fall kan ägaren vara tvungen att vidta passande och erforderliga åtgärder. Freecom tar inget ansvar för någon sorts skador, förlust av data eller en sådan förlusts konsekvenser (inklusive och utan inskränkningar skador pga. affärsmässig förlust, avbrott i arbetet, förlust av affärsinformation eller andra ekonomiska skador) som uppstår vid användande av denna Freecom-produkt, resp. som uppstår pga. felaktigt användande av denna. Detta gäller även om Freecom informerats om att sådana skador är möjliga. Rätten till ändringar p.g.a. tekniska framsteg förbehålls.

3 Innehåll Handbok Allmän information...sida 4 Kapitel 1: Idrifttagande av HD Dock Pro...Sida 6 Kapitel : Partitionering av hårddisken...sida 9 Kapitel 3: Felsökning - vanliga frågor...sida 18 Behöver Du hjälp? Har du frågor? Om du har frågor kring produktens användning, söker information om andra Freecom produkter eller behöver sakkunnig support, ber vi att du kontakter ditt lands Freecom kundtjänst. Ytterligare informationer finns på Freecom erbjuder gratis obegränsad helpdesk support. 009 Freecom Technologies

4 Freecom HD Dock Pro Allmän information De följande hårdvaru- och mjukvarukraven måste vara uppfylda för att garantera en felfri drift. Systemkrav De följande komponenterna krävs för användningen av din Freecom HD Dock Pro: PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz eller högre minst 56 MB RAM (Vista: minst 51 MB RAM) 1 ledig USB-.0- eller USB-1.1-port* Internetanslutning för onlineregistreringen för garantianspråk Drivrutiner: Windows XP, Windows Vista Mac: PowerPC G4/G5 eller Intel Mac minst 56 MB RAM 1 ledig USB-.0- eller USB-1.1-port* Internetanslutning för onlineregistreringen för garantianspråk Drivrutiner: Mac OS X v10.4 eller högre Omgivningskrav Drifttemperatur: 5 35 C Relativ luftfuktighet under driften: 5 90 %, icke kondenserande Funktionskännetecken Stödjer.5"- och 3.5"-SATA-I/II-hårddiskar med 1,5 och 3,0 Gbit/s Stödjer 3.5"-IDE-hårddiskar Stödjer USB.0 upptill 480 Mbit/s, kompatibel med USB 1.1 upptill 1 Mbit/s Kompakt docking-design Särskild mekanism för uttagning av hårddisken LED för driftindikering LED för tillgångsindikering Stödjer Hot-Swap * För att din Freecom HD Dock Pro skall arbeta optimalt bör din dator vara utrustad med en USB-.0-port.

5 Allmän information Försiktighetsåtgärd och allmänna instruktioner Innan enheten sätts in skall kontrolleras att hårddiskens tryckta sida pekar framåt och att hårddiskkontakten pekar nedåt. I annat fall är det inte möjligt att sätta in hårddisken. Ta inte ut hårddisken medan den används. Håll hårddisken i framkanten. Vidrör inte ledareplattan på undersidan. Hårddiskar är precisionsapparater. Läs den medföljande användarhandboken innan hårddisken tas i bruk. Bara.5"- och 3.5"-SATA-I/II-hårddiskar får sättas in i drivenheten. Freecom ger en garanti på denna produkt för materialets felfria skick och bearbetning under normal användning. Freecom ansvarar varken för skador som förorsakas av olyckor, felaktig användning, missbruk osv. eller hårdvaru- eller mjukvarufel eller dataförluster. Hårddiskens yttemperatur kan nå 50 C. Trots att det inte kan leda till brännskador bör du ändå vara försiktig när du vidrör hårddisken. Om du behöver hjälp eller har frågor under installation och/eller konfiguration av din HD Dock Pro kontaktar du Freecom-Kundtjänsten för ditt land. Närmare information finns på Freecom erbjuder obegränsad kostnadsfri Helpdesk-support.

6 Freecom HD Dock Pro 1 Kapitel 1: Idrifttagande av HD Dock Pro 1.1 Freecom HD Dock Pro - Ovansida 1. SATA-anslutning. Ström- och tillgreppsindikerings LED 3. Slot för.5 SATA HDD 4. Slot för 3.5 SATA HDD 5. Utkastningsknapp Framsida 6. Strömanslutning 7. IDE-anslutning Baksida 8. Nätenhetsanslutning 9. USB.0-anslutning 8 9 Tips:.5" IDE-hårddiskar kann bara anslutas till HD Dock Pro med hjälp av en.5 => 3.5 hårddiskkonverter (ingår inte i leveransen). Om IDE- och strömkablar med två anslutningar används (ingår inte i leveransen) kan två IDE-hårddiskar anslutas till HD Dock Pro. Se till att en av hårddiskarna ställs in som MASTER och den andra ställs in som SLAVE. Närmare information om inställningsprocessen finns i hårddiskens/hårddiskarnas dokumentation.

7 Idrifttagande av HD Dock Pro 1. Installation av.5"- och 3.5"-hårddiskar 1. Anslut strömkabeln till Freecom HD Dock Pro och sätt nätenheten i vägguttaget. 1. Anslut USB-kabeln till HD-Docks USBport och dator. 3a. Sätt hårddisken i insticksplatsen och kontrollera at t hårdiskens kontakter matchar kontakterna i dockningsstationen. HD.5" HD 3.5" eller 3b. Anslut 3.5 IDE-hårddisken till IDEkabeln* och strömkabeln*. Stäng av HD Dock Pro innan en DIEhårddisk ansluts. Anslut IDE-hårddisken till IDE- och strömkabeln. * Ingår inte i leveransen.

8 Freecom HD Dock Pro 4. Slå till HD-Dock 1 PC Mac 5. Partitionera och formatera hårddisken (vid behov). Se kapitel för den exakta arbetsgången. PC: Din hårddisk indikeras under "Arbetsplats" och kan nu tas i drift. Mac: Din hårddisk indikeras på din desktop och kan nu tas i drift. 1. LED LED lyser: HD Dock Pro är klart att använda LED flimrar: Överföring av data 1. Uttagning av hårddisken ur dockingstationen. 1. Stäng av apparaten.. Håll knappen nedtryckt Lyft ut hårddisken försiktig uppåt. 8

9 Partitionering av hårddisken Kapitel : Partitionering av hårddisken.1 Allmänt Innan den tas i drift för första gången skall din hårddisk partitioneras och formateras. I denna kapitel beskrivs de aktuella begränsningarna för de vanligaste filsystemen, och du får instruktioner hur hårddisken anpassas till dina behov.. Olika filsystems egenskaper Se följande tabell för en översikt: Filsystem som stöds av olika operativsystem Filsystem Operativsystem FAT FAT3 NTFS HFS+ Windows XP / Vista ja ja ja nej Mac OS X ja ja ja (endast läsa) ja En partitions maximala storlek Filsystem Operativsystem FAT FAT3 NTFS HFS+ Windows XP / Vista 4 GB* 3 GB 16 TB - Mac OS X 10.1.x - 18 GB - TB Mac OS X 10..x - 18 GB - 8 TB Mac OS X 10.3.x - ( -> 18 GB) - 16 TB Mac OS X 10.4.x - ( -> 18 GB) - 16 TB Mac OS X 10.5.x - ( -> 18 GB) - 16 TB * FAT-partitioner med en storlek över GB kan bara hanteras av Windows XP / Vista.

10 Freecom HD Dock Pro Exempel på en partitionering med olika filsystem på en HD Totalstorlek HD Filsystem NTFS FAT3 80 GB 60 GB 0 GB Tips: På NTFS-formaterade hårddiskar kan man bara skriva med Windows XP eller Vista. Med Mac OS X kan man bara läsa den. Exemplet ovan är en bra lösning för den som använder Windows XP / Vista, och som till och från flyttar filer med datorer som använder Macs. Båda partitionerna kan användas för att spara data i Windows XP / Vista, men med Mac måste FAT3-partitionen användas, eftersom operativsystemet inte känner igen NTFSpartitioner. Följ dessa instruktioner för att anpassa HD efter dina behov..3 Partitionering av HD med Windows XP / Vista.3.1 Radera en partition från HD 1. Högerklicka på "Den här datorn"-ikonen på skrivbordet.. Välj "Egenskaper". 3. Välj "Enhetshanteraren". 4. Välj den externa hårddisken och högerklicka på partitionen. 5. Välj "Radera partitionen" och bekräfta med "Ja". Partitionen raderas..3. Skapa en partition på HD Följande steg visar hur du kan skapa partitioner på HD. Efter denna procedur är HD klar att användas och visas med enhetsbeteckning i mappen "Den här datorn". 1. Högerklicka på "Den här datorn"-ikonen på skrivbordet.. Välj "Egenskaper". 3. Välj "Enhetshanteraren". 4. Välj den "Ej tilldelade" hårddisken. Se till att hela hårddisken är "Ej tilldelad". 10

11 Partitionering av hårddisken 5. Högerklicka på det "Ej tilldelade" området, och välj alternativet "Ny partition". Guiden för att skapa en ny partition öppnas. Klicka "Nästa". 11

12 Freecom HD Dock Pro 6. Välj "Primär partition" och klicka "Nästa". 7. Nu kan du ställa in partitionens storlek. Klicka "Nästa" om endast en partition ska skapas. Gå vidare till nästa punkt om mer än en partition ska skapas, "Skapa två eller flera partitioner på HD med Windows XP / Vista". 8. Ge din HD en enhetsbeteckning. Generellt kan du ta över förinställningen. Klicka "Nästa". 1

13 Partitionering av hårddisken 9. Välj "Formatera denna partition med följande inställningar". Du kan välja "FAT3" eller "NTFS". Värdet "Enhetens storlek" bör inte ändras från standart-värdet. Välj till slut "Genomför snabbformatering" och klicka på "Nästa". 10. Klicka på "Slutför" för att avsluta partitioneringen av HD. Enheten har nu formaterats och är klar att användas. 13

14 Freecom HD Dock Pro.3.3 Skapa två eller flera partitioner på HD med Windows XP / Vista 1. Upprepa stegen i det förra avsnittet (Skapa en partition på HD med Windows XP/ Vista).. Högerklicka på "Den här datorn"-ikonen på skrivbordet. 3. Välj "Egenskaper". 4. Välj "Enhetshanteraren". 5. Högerklicka på det "Ej tilldelade" området på HD, och välj alternativet "Ny partition". Guiden för att skapa en ny partition öppnas. Klicka "Nästa". 6. Välj "Utvidgad partition" och klicka "Nästa". 7. Nu kan du ställa in partitionens storlek. Välj valfri storlek och klicka "Nästa". 14

15 Partitionering av hårddisken 8. Välj "Slutför" för att skapa den "Utvidgade partitionen". Det ej tilldelade området omvandlas nu till användbart minne. 15

16 Freecom HD Dock Pro 9. Högerklicka på "Ledigt minne" och välj "Nytt logiskt nätverk". Nu öppnas "Guiden för att skapa nya partitioner". Klicka "Nästa". 10. Alternativet "Logiskt nätverk" är redan markerat. Fortsätt med "Nästa". 11. Ange partitionens storlek och klicka "Nästa". 1. Ange en enhetsbeteckning och bekräfta med "Nästa". 13. Välj "Formatera denna partition med följande inställningar". Du kan välja "FAT3" eller "NTFS". Värdet "Enhetens storlek" bör inte ändras från standart-värdet. Välj till slut "Genomför snabbformatering" och klicka på "Nästa". 14. Klicka på "Slutför" för att avsluta partitioneringen av HD. Enheten har nu formaterats och är klar att användas. Observera: Om du väljer filsystemet NTFS kan filerna på HD endast läsas i Mac OS X. Det går inte att skriva data. 16

17 Partitionering av hårddisken.4 Partitionera HD (Mac OS X) 1. Öppna "Serviceprogrammet för hårddiskar". Detta finns under "Program" -> "Serviceprogram".. Klicka på fliken "Partition" (Partitionera). Här kan du göra inställningarna för partitionerna och partitionera hårddisken enligt dessa (t.ex. MacOS Extended). Mer information om användning av serviceprogrammet för hårddiskar finns i hjälpavsnittet: 17

18 Freecom HD Dock Pro 3 Kapitel 3: Felsökning vanliga frågor Om din Freecom HD Dock Pro även efter korrekt installation inte arbetar felfri ber vi att du kontrollerar de följande punkterna: Vad kan jag göra om hårddisken inte fungerar och klickande ljud hörs? I dessa fall är strömförsörjningen inte tillräcklig för att driva hårddisken. Kontrollera att nätkontakten (nätadapter och -kabel) har satts i och anslut USB-kabeln till respektive port. Jag har installerat hårdvaran enligt handbokens anvisningar men den externa enheten kan inte identifieras av systemet. Vad beror det på? Kontrollera hårddisken och formatera den om det handlar om en ännu inte använt drivenhet. 18

19 GARANTI (endast giltig i Europa/Turkiet) Vi tackar Er för att Ni köpt denna produkt från Freecom och hoppas Ni kommer att få glädje av den. Var snäll och läs snabbinstallationsguiden, bruksanvisningen och övriga elektroniska eller tryckta manualer för att undvika onödiga bekymmer. Om problem skulle uppstå har vi en databas med de vanligaste frågorna (FAQ) på vår Freecom-hemsida (www.freecom.com). Var vänlig och ta en titt på denna sida innan Ni kontaktar vår helpdesk. Er garanti Freecom erbjuder obegränsad teknisk telefon- och websupport för alla sina produkter. Freecom garanterar att produkterna är fria från material- och produktionsfel fr o m inköpsdatumet för den period som listas längst ned på sidan. Om produkterna inom garantitiden uppvisar defekter orsakade av fel i material eller produktion, kommer Freecom att reparera eller ersätta produkten eller dess defekta delar i enlighet med de bestämmelser och villkor som anges nedan utan att begära ersättning för arbete eller delar. Villkor Denna garanti är endast giltig då fakturor eller kvitton (med information om inköpsdatum, produkt och serienummer) i original uppvisas tillsammans med den defekta produkten och ett Freecom RMA-nummer som mottagits från Freecoms hemsida eller Freecom Service Center. Freecom förbehåller sig rätten att neka de kostnadsfria tjänsterna i garantin om en produkts inköpsdatum inte går att bevisa. Denna garanti gäller inte om RMA-numret saknas eller om produktens serienummer har ändrats, tagits bort eller gjorts oläsligt. Denna garanti täcker bara hårdvarukomponenterna som levererats tillsammans med produkten. Denna garanti täcker inga av de följande: (a) förbrukningsvaror som följer med produkten, t ex medier eller batterier; (b) skada på eller förlust av programvara, data eller flyttbara lagringsmedier; (c) skador orsakade av bearbetningar, förändringar eller justeringar av produkten som utförts utan att föregås av skriftligt samtycke från Freecom; (d) försök till reparationer av parter som inte godkänts av Freecom och (e) olyckor, blixtnedslag, vattenskador, brand eller andra orsaker utom möjlig kontroll för Freecom. Freecom bär, i samband med alla de tjänster som erbjuds, inget ansvar för skador på eller förlust av program, data eller annan information som lagrats på någon media eller som är del av någon produkt som fått service. Freecom är inte ansvarigt för ekonomiska förluster som orsakas av systemfel. Ta bort alla delar som inte täcks av garantin innan produkten returneras till Freecom. Freecom är inte ansvarigt för förlust av eller skador på dessa delar. Freecom bär inget som helst ansvar för om hårddiskens innehåll skulle ändras, tas bort eller på annat sätt modifieras i samband med reparation av produkten. Reservdelar och utbytesprodukter är antingen nya, i nyskick eller reparerade. Alla utbytta delar eller produkter är Freecoms egendom. För en produkt eller del som reparerats eller ersatts inom den gällande garantitiden utgår garanti för den resterande delen av den ursprungliga garantin. För reparationer eller byte av en produkt eller dess delar utanför garantin gäller 6 (sex) månaders garanti. 1 YEAR WARRANTY

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5 / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904 BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV Rev. 904 Freecom MediaPlayer II Kära användare, Tack för att du valde Freecom MediaPlayer II en fullkomligt ny,

Läs mer

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR)

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) Rev. 202 Bästa användare! Tack för att du har valt Verbatim hårddisk(ar) som din externa datalagringsenhet. Vi rekommenderar att du läser denna manual noggrant innan

Läs mer

Extern hårddisk Snabbguide

Extern hårddisk Snabbguide Extern hårddisk Snabbguide Användning av tryckknappen med flera funktioner: Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden tänds Första påslagning sker. Tryck på knappen efter påslagning initierar säkerhetskopiering.

Läs mer

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title HP Pocket Media Drive Användarhandbok book title Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Användarhandbok och information om garanti

Användarhandbok och information om garanti Rev. 1.0 Användarhandbok och information om garanti MU-PS1T0B MU-PS500B MU-PS250B JURIDISK INFORMATION FRISKRIVNINGSKLAUSUL SAMSUNG ELECTRONICS FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA PRODUKTER, INFORMATION OCH

Läs mer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, 2004 4:18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT1356-009A 2004 Victor Company of Japan,

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

BRUKSANVISNING INNEHÅLL

BRUKSANVISNING INNEHÅLL BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. SYSTEMKRAV: 2. FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER 3. INSTALLATION / REGISTRERING / TEKNISK SUPPORT 4. ANVÄNDA RAZER NAGA 5. SÄKERHET OCH UNDERHÅLL 6. JURIDIK MED RAZER NAGA BLIR DU ÖVERLÄGSET

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02

350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02 ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2 Maskinvaruhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras,

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

NetVista IBM Översikt

NetVista IBM Översikt NetVista Översikt NetVista Översikt Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Säkerhetsanvisningar på sidan v och Bilaga. Produktgaranti

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

Extern hårddisk. My Book. Studio (USB 3.0) Användarhandbok. My Book Studio Användarhandbok

Extern hårddisk. My Book. Studio (USB 3.0) Användarhandbok. My Book Studio Användarhandbok My Book Studio (USB 3.0) Användarhandbok My Book Studio Användarhandbok Extern hårddisk WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology_QIG_DS214+_20130828 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Huruvida du väljer att registrera din produkt eller inte påverkar inte din rätt till produktgarantin.

Huruvida du väljer att registrera din produkt eller inte påverkar inte din rätt till produktgarantin. SanDisk Fotoalbum Användarmanual SVENSK Du kan registrera din produkt på http://www.sandisk.com/registration och då få e- postmeddelande om nya versioner av programvaran, vilket underlättar och förbättrar

Läs mer

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology_QIG_DS213_20120515 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla Användarhandbok Produktregistrering Om du registrerar din SMART-produkt, informerar vi dig om nya funktioner och programuppgraderingar. Registrera online på smarttech.com/registration.

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

Dell OptiPlex 755 Användarhandbok

Dell OptiPlex 755 Användarhandbok Dell OptiPlex 755 Användarhandbok Modeller: DCTR, DCNE, DCSM och DCCY www.dell.com support.dell.com Varningar och upplysningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att

Läs mer

Extern bärbar. My Passport. for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok. My Passport för Mac Användarhandbok

Extern bärbar. My Passport. for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok. My Passport för Mac Användarhandbok My Passport for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok Extern bärbar My Passport för Mac Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka

Läs mer

Användarhandbok för PCI-modem

Användarhandbok för PCI-modem Användarhandbok för PCI-modem Innehåll INTRODUKTION...1 DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA FAXMODEMET...1 INSTALLERA PCI-FAXMODEMET...2 WINDOWS 95/98/ME/2000/XP...2 WINDOWS NT 4.0...2 INSTALLERA

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK

INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK Modell: DCSLE och DCSLF Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din

Läs mer

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Bruksanvisning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas endast i beskrivande

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer