Bruksanvisning. Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR+ 233 33591.051"

Transkript

1 Bruksanvisning Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR

2 Snabbinstruktion Individual Mediacenter/DR+ Förberedelse Fjärrkontroll TV Fjärrkontroll Mediacenter Slå på/av apparat Mata in skiva Mata ut skivan Funktionssätt Home Menu (huvudmeny) Menyval Menyn Inställningar Uppspelning DVD/CD-spelare Musik Uppspelning Paus Stopp Framåt (tryck flera gånger) Bakåt (tryck flera gånger) Nästa/föregående kapitel Volym Ljud av/på Detaljinformation/DVD-titelmeny Avsluta meny/tillbaka Menyn Aktuell uppspelning Mata in skivan till höger i enheten Kontroller på apparaten OK - DVD/CD-spelare - Välj titel - Musik - Kategori - Välj medier P+/- V+/- Radio FM-radio - Radio - FM-radio - Kanal efter namn - Välj kanal Internetradio - Radio - Internetradio - Kategori - Välj station DVB-radio - Radio - DVB-radio - Välj kanal Bildskärm av/på Importera ljud-cd Importera CD - DVD/CD-spelare - Import - CD-import - 2 Vik ut denna sida.

3 Fjärrkontroll Assist Mediacenter-användning Sound On/Off (ljud av/på) LED lampa för aktuell funktionstyp Växla för betjäning av TV-apparat Växla för betjäning av DVD-inspelningsapparat (recorder)/auro Ställ in TV Aspect (bildformat) kort tryckning: På-/avslagning i beredskapsläge (Sida 17) lång tryckning: Mediacenter Av i reducerat standby-läge kort: tillkoppling av Mediacenter senaste musikval lång tryckning: senaste radiostation Växla, för att använda BluTechVision Interactive Ljudfunktioner... (Sida 16) Mata in siffror eller bokstäver Mata in siffror eller bokstäver Alternativmeny Volym "Huvudmeny"... (Sida 18) Infomeny Stäng meny/tillbaka... (Sida 18) Välj titel framåt/bakåt Bekräfta/hämta Val/inställning... (Sida 18) (Sida 37)... Meny Aktuell uppspelning; (Sida 37)... Bildskärm av/på (Sida 37)... Kort tryckning: Välj titel/kapitel (Sida 33)... Lång tryckning: Bakåtsökning Menyn Inställningar... (Sida 18) Uppspelning kort tryckning: välj titel/kapitel... (Sida 33) lång tryckning: sökning framåt... (Sida 33) Paus Stopp utan funktion 3 -

4 Innehåll Snabbinstruktion Individual Mediacenter/DR Fjärrkontroll Assist Mediacenter-användning... 3 Front- / sidovy... 6 Baksida... 7 Välkommen... 8 Leveransens innehåll... 8 Förutsättningar för drift... 8 Uppställning... 8 För din säkerhet... 9 Om denna bruksanvisning... 9 Prestandaegenskaper Uppställning Förslag på uppställning: 5.1 Audio System...11 Förslag på uppställning: Stereo Audio System...11 Förslag på uppställning: Multiroom System...12 Anslutning Mediacenter i TV-systemanslutning...13 Mediacenter med Loewe Soundprojector och Loewe platt-tv...14 Mediacenter som fristående lösning...15 Installation (aktivering) Användning av fjärrkontroll...16 Inställning av fjärrkontroll Assist...16 Manövrering av Loewe-apparater...16 Anslutning till elnät...17 På-/avslagning...17 Digital Link HD (HDMI CEC)...17 Produktregistrering...17 Home menu (Huvudmeny)...18 Navigering i meny...18 Meny Inställningar...18 Menyspråk...18 Nätverk...19 Kabelanslutet nätverk...19 Trådlöst nätverk...21 Mediacenter nätverksnamn...22 Nätverksenheter...22 Reducerat standbyläge...23 Standbytimer...23 Skärmsläckare...23 Automatisk återgång till uppspelning...23 Tidszon...23 Riktlinjer för datasekretess...23 Filmljud...24 Lyssningssätt...24 Dolby Pro Logic II-läge...24 Ljudanpassning...24 Loudness...25 Maximal ljudvolym...25 Påslagningsljudvolym...25 Nattläge...25 Ljudkomponenter...26 TV-bildskärmsupplösning...28 TV-format...28 DVD-uppspelningsformat...28 HDMI-inställningar...29 Ställa in standardvärden för video...29 Barnlås...29 Filmklassificering...29 Systeminformation...30 Minnesinformation...30 Mitt innehåll...30 Radera musik...30 Starta om systemet...31 Uppdatera programvara...31 Uppspelning av CD och DVD Förutsättningar...32 Uppspelning av CD Läsa in skiva...33 CD-uppspelning...33 Visa musiktitel...33 Bearbeta musikinfo...34 CD-inställningar...34 Uppspelning av DVD Läsa in skiva...35 DVD-uppspelning...35 DVD-förlopp...36 Bearbeta film...36 Meny Musik Aktuell uppspelning...37 Spellistor...37 Artist...38 Menyn Musik...39 Album...39 Musiktitel...39 Albumgrafik...40 Stil...40 Musikalternativ...41 Sök

5 Innehåll Uppspelning av ipod Anslut ipod...42 Menyn ipod...42 Aktuell uppspelning (ipod)...42 Spellistor (ipod)...42 ipod Musik...43 ipod-alternativ...43 Radio Ställa in FM-radio...44 Kanaler efter namn/frekvens...45 Aktuell uppspelning - FM-radio...45 Internetradio...46 Lyssna på Internetradio...46 Aktuell uppspelning - Internetradio...46 Internetradio - Favoriter...47 Radio...48 DVB-radio...48 Lyssna på DVB-radio...48 Källor Kabelanslutna ljudkällor...49 Externa minnesmedier...49 USB-drift...49 Importera musik Importera ljud-cd...50 Kopiera musik på hårddisk...50 Musikserver Konfigurera musikserver...51 Multiroom...51 Party Mode...52 Kopiera albumgrafik på hårddisk...52 Reparation av fel Index Ordlista Tekniska specifikationer Impressum...57 Miljö Avfallshantering...58 Rättsliga anvisningar Service EG-konformitetsförklaring

6 Front- / sidovy Apparatdisplay CD/DVD-enhet Fot Hörlursuttag - 6 Knapp M: Välj källa i menyn: uppåt/nedåt På-/avstängningsknapp:: Aktivera från standby-läge Stäng av till standby-läge Knapp -: Kanal/titel nedåt i menyn: åt vänster LED-lampor = Standby (vänteläge) = Drift = Drift utan bildskärmsvisning (radio, EPG-dataregistrering eller timerinspelning) Knapp +: Kanal/titel uppåt i menyn: åt höger Knapp R: Radio på/av (1 (tillbaka till TV) Slå på radion från standby-läge USB-uttag

7 Baksida AUDIO IN L/R ANT FM COMPONENT OUT AUDIO LINK HDMI OUT HDMI IN USB RS-232 AUDIO OUT L/R DIGITAL OUT DIGITAL IN Hållare VIDEO OUT Composite Video LAN-nätverk RJ-45 Strömbrytare Kontakt för nätkabel ipod-docka 7 -

8 Välkommen Tack, för att du valt en Loewe-produkt. Vi är glada för att kunna hälsa dig välkommen som kund. Hos Loewe förenar vi de högsta standarderna för teknik, design och användarvänlighet. Detta gäller för både TV, DVD, video, ljud och tillbehör. Varken tekniken eller designen är fullkomliga i sig, men kombinationen ger våra kunder bästa tänkbara upplevelse av ljud och bild. Vår design är inte påverkad av kortlivade trender. Du har köpt en högkvalitativ utrustning, som du inte kommer tröttna att titta på i morgon eller i övermorgon. Leveransens innehåll Individual Mediacenter/DR+ Assist fjärrkontroll med 2 batterier Vägghållare Antennkabel Nätverkskabel HDMI-kabel Nätkabel Ljudkabel D-SUB/Cinch Självhäftande distansstycke denna bruksanvisning Monteringsanvisning Förutsättningar för drift För att kunna använda funktionerna för Loewe Mediacenter på bästa sätt måste följande saker finnas: Anslutning till ett kabelanslutet (Ethernet, Powerline) trådlöst (WiFi) eller Wired Network, router med internettillgång. Loewe TV-apparat med HDMI-ingång (fr.o.m. chassi L271x) och aktuell TV/ DVB-mjukvara. Uppställning Observera instruktionerna i den medföljande bruksanvisningen. Placera inte apparaten i närheten av starka värmekällor eller i direkt solljus. Vid placering i ett skåp eller en sluten hylla: Lämna minst 2,5 cm fri plats runt om apparaten, så att luften kan cirkulera obehindrat och ingen värmestockning uppträder. Täck inte över fläkten och öppningarna på baksidan. Denna apparat uppfyller kraven i skyddsklass 1. Nätkontakten måste anslutas till ett jordat vägguttag. Felaktiga spänningar kan skada apparaten. Denna apparat får endast anslutas med den medlevererade sladden till ett elnät med den på typ plåt en angivna spänningen och frekvensen. Drag ur anslutningskabeln vid åskväder. Spänningstoppar framkallade av blixtnedslag kan skada apparaten genom elnätet. Anslutningskabeln bör även dras ur, om apparaten förblir utan uppsikt under en längre tid. Anslutningskabeln måste vara lättåtkomlig, så att apparaten kan frånkopplas när som helst. Lägg nätkabeln så, att den ej kan skadas. Kabeln får inte knäckas, trampas på eller läggas över skarpa hörn, ej heller utsättas för kemikalier - sistnämnda gäller för övrigt för hela apparaten. En nätkabel med skadad isolering kan orsaka strömstörningar, vilket i sin tur kan leda till brand. När du drar ut nätkabeln, drag ej i kabeln, utan ta tag i stickkontaktens hölje. Ledningarna i kabeln kan skadas och förorsaka en kortslutning vid nästa inkoppling. Om andra apparater arbetar inom samma frekvensområde (2,4 GHz) kan störningar uppträda (se sidan 19). Du bör också läsa och följa sä ker hets hän vis ningarna på följande sidor. Valfria tillbehör Loewe Multiroom Receiver. Fjärrkontroll av typ Loewe Assist Media. Loewe TV-apparat med HDMI-ingång (fr.o.m. modell L271x) Loewe ljudsystem Floor Stand Individual Mediacenter, art.nr 68281B00 Table Stand Individual Mediacenter, art.nr 68280B00-8

9 För din säkerhet Läs och följ nedanstående säkerhetshänvisningar för din egen säkerhet och för att undvika onödiga skador på apparaten. Spara säkerhetshänvisningarna. Ändamålsenlig användning och omgivningsvillkor Denna apparat får endast användas för att överföra och återge ljudsignaler. Den är utformad att användas i vanliga rum och kontors miljöer och får ej användas i miljöer med hög luftfuktighet(t.ex. bad, bastu) eller hög dammkoncentration (t.ex. verk städ er). Garantin omfattar den användning som avsetts med apparaten. Om apparaten används utomhus, måste säkerställas, att den är skyddad mot fuktighet (regn, dropp och stänk eller daggbildning). Hög fuktighet och dammkoncentration leder till kryp strö mmar i apparaten, detta kan leda till fara vid be rör ing genom spänningar eller till en eldsvåda. Har apparaten förflyttats från kylan in i en varm omgivning, måste den förbli frånkopplad ca en timme på grund av att kondensfuktighet kan bildas. Du måste stänga av din (Individual Mediacenter-anläggning, TV-apparat och eventuellt andra, anslutna komponenter), innan du ansluter eller avlägsnar andra apparater eller högtalare. Skydda din apparat mot: Väta, fukt, droppande och stänkande vatten, ånga. Stötar och mekanisk påverkan. Magnetiska och elektriska fält. Kyla, hetta, direkt solljus och extrema temperaturväxlingar. Damm. Ventilationsstörande övertäckning. Manuell beröring av apparatens inre. Ställ inget brinnande ljus eller föremål med vätska i t.ex. en vas på apparaten. Ventilationsslitsarna på apparatens baksida får inte täckas över med tidningar eller lock. var försiktig med t.ex. draperier etc. Denna apparat är nätverkskompatibel. Följ anvisningarna om anslutningsmöjligheter på sidan och 18. Volym Hög musik kan orsaka hörselskador. Undvik extremt hög volym, framför allt under längre tidsperioder och när du använder hörlurar. VAR VÄNLIG OBSERVERA: FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR ELEK- TRISK STÖT, TAG EJ BORT HÖLJET (ELLER APPARATENS BAKSIDA). DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN, SOM KAN REPA- RERAS AV ANVÄNDAREN SJÄLV. REPARATIONER BÖR ENDAST UTFÖRAS AV EN LOEWE ÅTERFÖRSÄLJARE. Använd endast ori gi nal tillbehörsdelar och reservdelar från Loewe. Uppsikt Låt inte barn hantera apparaten utan upp sikt. Låt inte barn leka i o med el bar närhet av apparaten. Använd inte Mediacenter utan uppsikt. Stäng av nätanslutningen vid längre tids bortvaro eller dra ur kontakten. Rengöring Rengör endast apparaten med en lätt fuktad, mjuk och ren trasa (utan tillsats av alla sorters kraftiga rengöringsmedel). Om denna bruksanvisning Informationen i denna anvisning avser Loewe-produkten Individual Mediacenter. resp. Individual Mediacenter DR+. Texter som avser modell DR+ är markerade med följande symbol: Såvitt inget annat angives, hänför sig anvisningarna till manöverelementen hos fjärrkontrollen Assist. Avsnitt, som börjar med symbolen, tyder på viktiga hänvisningar, tips eller förutsättningar för felfri drift. Begrepp, som återfinns i menyn resp. som påskrift på apparaten, är skrivna med fet stil i texten. I funktionsbeskrivningarna är nödvändiga manöverelement anordnade till vänster om texten, som innehåller handlingsanvisningen. Illustrationerna i den här bruksanvisningen tjänar endast som exempel. Displayen kan variera beroende på tillgängligheten för tjänster i ditt system. Läs den medföljande dokumentationen för att förstå denna apparat och de möjligheter den erbjuder. De enskilda kapitlen bygger på varandra och kompletterar varandra. Det är obligatoriskt att följa anvisningarna för uppställning, användning och säkerhet. Sökordsförteckningen/ordlistan i slutet av denna anvisning innehåller förklaringar till vissa begrepp som förekommer i apparatens användargränssnitt och i bruksanvisningen. 9 -

10 Prestandaegenskaper Loewe Individual Mediacenter / DR+ ger dig bekväm tillgång till din mediesamling. Den spelar CD- och DVD-skivor och tar emot radiosignaler via antenn, kabel, satellit eller från Internet. Du kan även utnyttja digitala musikfiler från ditt hemnätverk, från USB-minnen och från mp3-spelare, samt ipod eller iphone. Anslutningsmöjligheter 2x USB 2.0 LAN RJ45 10/100/1000 Mbps WiFi b/g HDMI IN HDMI OUT Video Composite-Out Video Component-Out Audio-In Audio Digital-In Audio-Out Audio-Digital-Out Hörlurar 3,5 mm Stereo FM-antenn 75 Ohm Loewe Audio-Link RS-232 RJ12 (för externa hemnätverkssystem) CD/DVD-spelare Slot-In-enhet DVD-Upscaling (720p/1080p) Visning av titel, genre, albumnamn, albumgrafik (om sådan finns tillgänglig) Användning via beröringskänsliga sensorknappar på apparaten, samt fjärrkontroll Strömning av ljudinnehåll Rippning av ljud-cd Mediaadministration DVD/CD-identifiering via Internetdatabaser Lagring av metadata från de senaste 500 CD-skivorna Lagring av metadata från de senaste 100 DVD-skivorna Visning av albumgrafik och titelinformation på TV-bildskärmen Display (skärm) från ID3v1 och ID3v2 metadata Rekursiv sökning på CD-R/RW-skivor efter filer och mappar Enkel hantering via meny på TV-bildskärmen Generering och hantering av spellistor Import av metadata från Internet Import av ljud-cd och lagring på den integrerade hårddisken Import/export av ljudfiler och albumgrafik via PC och lagring på den integrerade hårddisken Musikuppspelning Uppspelning av Audio CD, CD-R- och CD-RW-skivor Uppspelning av MP3/VBR-, WMA-, FLAC-, AAC-ljudfiler Uppspelning av spellistor Upprepning av titlar, spår eller förteckningar Slumpmässig uppspelning Återgivning av ljudkällor som är kabelanslutna till Line IN Anslutning till server för strömning+ UPnP-AV-ljudserver Ljudströmning till upp till 6 mediamottagare via LAN/WiFi 2 hårddiskar på respektive 160 GB med datasäkerhet via RAID 1 (spegling) Partyläge Uppspelning av en ljudström till flera Loewe-mediamottagare FM-radio FM-radio med RDS-visning via kabel eller markbunden Strömning av FM-radio i hemnätverket DVB-radio DVB-radio från kompatibla Loewe TV-apparater Strömning av DVB-radio i hemnätverket Internetradio Stöd för tusentals Internetradiokanaler via Internetradio Stöd för Internetradio-favoritlistor - föränderbar även via Loewe-portal ipod-stöd ipod-dockningsstation för ipod eller iphone (flygplansläge) Bekväm kontroll via fjärrkontrollen Loewe Assist Ladda batteriet Användning med andra Loewe systemkomponenter Anslutning av Loewe Flat-TV-apparat via HDMI/CEC (fr.o.m. modell L271x) Anslutning av Loewe Audio-komponenter via Audio-Link - 10

11 Uppställning Förslag på uppställning: 5.1 Audio System Loewe Flat-TV-apparat Individual Mediacenter / DR+ Front Högtalare höger Surround Högtalare vänster Front Högtalare vänster Center Surround Högtalare höger Subwoofer Individual Sound Highline Förslag på uppställning: Stereo Audio System Loewe Flat-TV-apparat Internet Router Front Högtalare vänster Front Högtalare höger Individual Subwoofer Mediacenter / DR+ Individual Sound Highline 11 -

12 Uppställning Förslag på uppställning: Multiroom System Exempel: Vardagsrum Loewe Flat-TV-apparat Front Högtalare vänster Individual Mediacenter / DR+ Front Högtalare höger Center Subwoofer Individual Sound Highline Exempel: Sidorum Internet Router Högtalare vänster Högtalare höger - 12 Individual Sound Multiroom Receiver Subwoofer Individual Sound Highline

13 Anslutning Mediacenter i TV-systemanslutning Anslut Mediacenter med den medföljande RJ-45 nätkabeln till en nätverksanslutning (t.ex. Switch eller DSL-Router) med en anslutning till Internet. Anslut Mediacenters kontakt med den medföljande HDMI-kabeln HDMI OUT till kontakten HDMI IN på din TV-apparat. Om inte din TV-apparat har en HDMI IN -kontakt, så ansluter du de tre kontakterna OUTPUT COMPONENT till Mediacenter med tre Cinch-kablar lämpliga för video med kontakterna COMPONENT IN på din TV-apparat. I annat fall kan du ansluta Mediacenter med en Cinch-kabel i kontakten VIDEO OUT till kontakten VIDEO IN på din TV-apparat. Via denna anslutning, som kallas Composite Video, får du dock enbart begränsad bildkvalitet. Om det är möjligt ska du använda de anslutningstyper som nämns ovan. Anslut den medföljande ljudkabeln D-SUB/Cinch (Loewe nr ) i D-SUBkontakten till kontakten AUDIO-LINK på Loewe-TV-apparaten. Anslut den andra änden av D-SUB-kabeln till en Audio-Link-kabel. Anslut den andra änden av Audio-Link-kabeln till kontakten AUDIO-LINK i Mediacenter. Förbind uttaget AUDIO LINK på TV-apparaten med D-SUB-kontakten på ljudkabel D-SUB/RC. Du kan ansluta en Loewe Subwoofer som tillbehör till andra änden på D-SUB-kontakten. I menyn Ljudkomponenter (sida 26) ställer du in alternativet Ljud via på TV. Anslut kontakten ANT FM med FM-antennkabeln till en antenndosa. Anslut nätkabeln till ett uttag på V 50/60 Hz. Loewe Subwoofer Individual Sound Highline Power Mode OFF ON Auto Manu. Ljudkabel D-SUB/Cinch 230V~50/60Hz Speaker Out Front Rear Front Rear Left Right Center Left Right Right Line In Subw Right Left Left Bass Intensity Crossover Frequency Equalizer AudioLink 0 Phase max 250Hz min +6dB 50Hz -3dB 180 Audio Link-kabel Loewe platt-tv-apparat (fr.o.m. L271x) Loewe Individual Mediacenter / DR+ Digital Audio-kabel HDMI-kabel Nätkabel Network (nätverks-) Kabel FM-antenn 13 -

14 Anslutning Mediacenter med Loewe Soundprojector och Loewe platt-tv Anslut Mediacenter med den medföljande RJ-45 nätkabeln till en nätverksanslutning (t.ex. Switch eller DSL-Router) med en anslutning till Internet. Anslut Mediacenters kontakt med den medföljande HDMI-kabeln HDMI OUT till kontakten HDMI IN på din TV-apparat. Anslut den medföljande ljudkabeln D-SUB/Cinch (Loewe nr ) i D-SUBkontakten till kontakten AUDIO-LINK på Loewe-TV-apparaten. Anslut den andra änden av D-SUB-kabeln till en Audio-Link-kabel. Anslut den andra änden av Audio-Link-kabeln till kontakten AUDIO-LINK i Mediacenter. Förbind uttaget AUDIO LINK på TV-apparaten med D-SUB-kontakten på ljudkabel D-SUB/RC. Du kan ansluta en Loewe Subwoofer som tillbehör till andra änden på D-SUB-kontakten. Använd en RCA kabel (Digital Audio-kabel: kontakten är orangefärgad) för att förbinda uttaget AUDIO DIGITAL OUT på TV-apparaten till kontakten TV-COAXIAL på din Sound Projector. I menyn Ljudkomponenter (sida 26) ställer du in alternativet Systemförstärkare på TV. Anslut kontakten ANT FM med FM-antennkabeln till en antenndosa. Anslut nätkabeln till ett uttag på V 50/60 Hz. Anslut Soundprojector till TV-apparaten och Subwoofer enligt bilden. Loewe Soundprojector Anslutning till Subwoofer Digital Audio-kabel Ljudkabel D-SUB/Cinch RS-232C Loewe platt-tv (från L27x1) Loewe Individual Mediacenter / DR+ HDMI-kabel Digital Audio-kabel Nätkabel Network (nätverks-) Kabel FM-antenn - 14

15 Anslutning Mediacenter som fristående lösning Anslut Mediacenter med den medföljande RJ-45 nätkabeln till en nätverksanslutning (t.ex. Switch eller DSL-Router) med en anslutning till Internet. För att kunna göra inställningar (se fr.o.m. sidan 18), måste Mediacenter anslutas till en TV-apparat (sidan 13) för att menyerna ska kunna användas. Detta rekommenderas även för användningen av Mediacenter. Anslut kontakten AUDIO-LINK på Mediacenter med Audio-Link-kabeln till AUDIO- LINK på Loewe Subwoofer. Loewe Subwoofer Individual Sound Highline I menyn Ljudkomponenter (sida 26) ställer du in alternativet Systemförstärkare på Mediacenter. Anslut kontakten ANT FM med FM-antennkabeln till en antenndosa. Anslut nätkabeln till ett uttag på V 50/60 Hz. AudioLink Line In Power Mode OFF ON Auto Manu. 230V~50/60Hz Left Speaker Out Left Front Rear Left Right Center Left Right Subw Right Phase Equalizer Right Bass Intensity Crossover Frequency 180-3dB +6dB 50Hz max 250Hz min Rear 0 Front Audio Link-kabel Loewe Individual Mediacenter / DR+ Nätkabel Network (nätverks-) Kabel HDMIkabel till TV-apparaten FM-antenn 15 -

16 Installation (aktivering) Användning av fjärrkontroll För att sätta i eller byta batterier tryck på platsen där pilen sitter. Skjut batterilocket nedåt och ta av det. Sätt i batterierna av typ Alkali Mangan LR 03 (AAA) och se till att polerna + och är rätt placerade. För sedan på locket igen underifrån. Inställning av fjärrkontroll Assist Andra apparater Du kan betjäna flera olika Loewe-apparater med fjärrkontrollen Assist. Apparatknapparna REC - BD - AUDIO kan ställas in för detta. Tryck ned önskad apparatknapp samtidigt med knapp Stopp i 5 sek., tills motsvarande LED-lampan blinkar två gånger. Därefter knappar du en den tvåsiffriga apparatkoden i tabellen: Apparat Kod Fabriksinställning Loewe ViewVision 8106 H 10 Loewe Viewvision, Centros 21x2 12 Loewe ViewVision DR+ DVB-T 13 REC Loewe Auro 2216 PS/8116 DT 14 Loewe BlutechVision 15 Loewe Soundprojector 1 17 Loewe TV Radio digital 19 Loewe Mediacenter 20 AUDIO Loewe BlutechVision Interactive 21 BD HDMI CEC-läge 22 Loewe AudioVision 24 Loewe Soundprojector SL 25 Återställning till 99 fabriksinställning Den tillhörande LED-lampan blinkar två gånger. Ljudfunktioner Det går att ställa in på vilken apparat knapparna med ljudfunktioner (V+/-, Sound off (ljud AV) och Sound mode (ljudläge)) ska fungera. Beroende på vilken apparatkonfiguration du använder (sida 13 - sida 15), ställer du in apparatknapparna och ljudfunktionerna på fjärrkontrollen Assist. Om du använder konfigurationen i systemanslutning enligt konfigurationen på sidan 13 så övertar Loewe TV-apparaten ljudbearbetningen och ljudfunktionerna på fjärrkontrollen Assist måste inte ändras. Vid en konfiguration som beskrivs på sidan 14 och sidan 15, är det nödvändigt med en omställning av ljudfunktionerna på fjärrkontrollen Assist enligt följande beskrivning. Tryck ned apparatknapp TV samtidigt med knapp med den ensiffriga funktionskoden ur listan i 5 sek., tills LED-lampan blinkar två gånger. Funktion Kod Anslutningsbild Loewe AudioVision 3 Loewe Mediacenter 4 Sidan 15 Loewe TV 5 Sidan 13/sidan 14 Loewe Soundprojector 6 Fabriksinställning fr.o.m. modell L271x, mjukvaruprogram V9.16 Manövrering av Loewe-apparater Använda fjärrkontrollen till en Loewe TV-apparat Tryck ned TV-knappen, LED-lampan ovanför lyser ca 5 sek. Använda fjärrkontrollen till en Loewe skivspelare Tryck ned REC-knappen,LED-lampan ovanför lyser ca 5 sek. Använda fjärrkontrollen till BluTechVision Interactive Tryck ned BD-knappen, LED-lampan ovanför lyser ca 5 sek.. Använda fjärrkontrollen till Mediacenter Tryck ned AUDIO-knappen, LED-lampan ovanför lyser ca 5 sek. Vid varje knapptryckning lyser LED-displayen som en kontroll för det valda användningssättet (TV REC BD AUDIO). Betjäningen av enskilda apparater framgår av respektive bruksanvisning. - 16

17 Installation (aktivering) Anslutning till elnät Gör de nödvändiga kabelanslutningarna enligt beskrivningen i avsnittet Anslutning (sida 13). Anslut först den mindre trepoliga kontakten på nätkabeln till uttaget för nätkabeln (sida 7) baktill på spelaren. Därefter ansluter du den stora stickkontakten till ett vägguttag V/50-60 Hz. På-/avslagning Efter den första Boot-processen (kan ta lite tid i anspråk) ska Mediacenter I FRAMTIDEN ENDAST stängas av och sättas på med ett kort tryck på knappen på/av på fjärrkontrollen Assist. På så sätt är Mediacenter snabbare driftklart. Slå på Mediacenter med Network Switch (strömbrytaren) (sida 7). Ställ in fjärrkontrollen till Mediacenter-drift, genom att trycka ned knappen AUDIO en kort stund. Ditt Mediacenter slås på. Om du har anslutit en Loewe TVapparat (fr.o.m. L271x) via HDMI, slås den också på. Annars slår du på din TV-apparat och ställer in aktuell programplats för AV. För att stänga av apparaten trycker du på nytt på-/avslagningsknappen på Mediacenter (sida 6) eller på fjärrkontrollen Assist (sida 3). För att undvika dataförluster väntar du med att stänga av tills all bearbetning (t.ex. inläsning från USB-minne eller ipod, CD-import) på hårddiskarna avslutats. När Mediacenter startas blinkar den röda LED Indicator (LEDlampan) (sida 6). Så snart Mediacenter är driftsklart, lyser den gröna LED Indicator (LED-lampan) med fast sken. I förekommande fall genomförs en programvaruuppdatering (sida 19) för Mediacenter in automatiskt efter genomförd Product Registration (Produktregistrering) (på den här sidan) och upprättande av åtkomst till Internetnätverket (från sidan 31). Om du inte kommer att använda din TV-apparat under en längre tid bör du först stänga av Mediacenter genom att hålla knappen På/Av intryckt en kort stund, stäng därefter av TV:n med strömbrytaren och dra ut nätsladden ur vägguttaget. På sås sätt sparas energi vilket skonar miljön. Digital Link HD (HDMI CEC) Med Digital Link HD skickar Loewe TV-apparater (fr.o.m. modell L271x) signalerna från fjärrkontrollen vidare via HDMI-anslutningen för Loewe TV-apparaten till kompatibla tillsatsapparater, som t.ex. Mediacenter. Digital Link HD är användbart om du vill ställa upp Mediacenter dold och hela apparatstyrningen ska göras via Loewe TV-apparaten. Ställ in HDMI CEC-funktionen för fjärrkontrollen Assist enligt sidan 16 med kod 22 med önskad apparatknapp (t.ex. AUDIO). Utför sedan uppdraget för Digital Link HD funktion till HDMI-gränssnittet som används på TV-apparaten, genom att trycka ned den ovan inställda knappen (t.ex. AUDIO) i 5 sek. En urvalsmeny visas. Hint Here you select the device which you want to switch over your remote control to with the AUDIO key. After confirming the selection with OK all remote control commands are passed on to the selected device via the TV set in future when you press this key. Select HDMI device for key AUDIO Mediacenter No device OK Adopt Välj önskad apparat (t.ex. Mediacenter). Nu leds signalerna från fjärrkontrollen Assist vidare från Loewe-TV-apparaten till Mediacenter, såvida den berörda apparatknappen (t.ex. BD) redan har programmerats. I förekommande fall är en mjukvaruuppdatering nödvändig för din Loewe TV-apparat. Vänd dig till din fackhandlare. Produktregistrering Vid idrifttagningen måste Mediacenter registreras en gång för att alla integrerade tjänster ska kunna utnyttjas. Enligt 33 den federala integritetsskyddslagen (Federal Privacy Act) vill vi göra dig uppmärksam på att apparatnummer samt respektive programvarustatus bearbetas och sparas med hjälp av data för processutrustning. Informationen garanterar att vi alltid kan erbjuda optimal service vid reparation. All information behandlas konfidentiellt och ges ej vidare till tredje person. OK END 17 -

18 Installation (aktivering) Home menu (Huvudmeny) Meny för Mediacenter visas på den anslutna TV-apparatens bildskärm. Här kan du använda de olika funktionerna i Mediacenter samt göra de nödvändiga inställningarna. Mediacenter Meny Inställningar Ställ in Mediacenter individuellt enligt dina behov och din konfiguration. Hämta menyn inställningar direkt från andra menyer. DVD/CD Player ipod Music Radio Sources Settings Mediacenter DVD/CD Player ipod Music Radio Sources Settings BD BLU-RAY PALYER Navigering i meny I denna bruksanvisning beskrivs fjärrkontrollens pilar enligt följande: Pilarna motsvarar i texten:. Fjärrkontrollens OK-knapp beskrivs som OK i texten. Välj önskat alternativ. Tillbaka till menyn. Tillbaka till menyn. Tryck på knappen BD för att använda en spelare BluTechVision Interactive som är ansluten till Loewe TV-apparaten. BD BLU-RAY PLAYER Ställ ev. in TV-bildskärmsupplösningen enligt beskrivningen på sidan 28, för att få en bättre bildskärmsåtergivning. Menyspråk Ditt Mediacenter försöker automatiskt ställa in samma menyspråk som på TVapparaten via HDMI-CEC-förbindelsen (Loewe fr.o.m. L271x). Du kan även ställa in önskat menyspråk manuellt. Välj alternativet Language (SPRÅK). Välj alternativet On screen user interface (Bildskärmsmeny). Välj önskat språk. Please select a language for the on screen user interface... Deutsch English Español Français Italiano Nederlands END Back ASSIST Home - 18

19 Installation (aktivering) Nätverk Beroende på om ditt Mediacenter är kabelanslutet (Ethernet, Powerline) eller trådlöst (WiFi) anslutet till hemnätverket, måste olika inställningar göras. Loewe rekommenderar att ett kabelanslutet nätverk (Ethernet, Powerline) används, för att garantera hög stabilitet och kvalitet på dataanslutningen. Använd enbart en trådlös anslutning om ingen annan möjlighet finns. Trådlösa anslutningar kan störas av extern påverkan (t.ex. mikrovågsugnar) och ger oftast en lägre dataöverföringstakt. Kabelanslutet nätverk Här gör du inställningarna för det valda nätverket. Välj alternativet Network (Nätverk). Välj alternativet Connect Using (Anslutning via). IP-adresstyp DHCP Om det finns en DHCP-server i ditt hemnätverk (t.ex. en DSL-router), använder du denna inställning. Då ställs alla nätverksparametrar in automatiskt. Öppna menyn enligt anvisningarna för Wireless network (kabelanslutet nätverk). Välj alternativet Set Ethernet (Ställ in Ethernet). Välj alternativet IP address type (IP-adresstyp). Tryck flera gånger för att ställa in alternativet DHCP. Välj alternativet Test settings (Testa inställningarna). Settings - Network - Ethernet IP-Address Type DHCP Test Settings Current Ethernet Settings : IP Address: Gateway: Subnet Mask: DNS 1, 2: , Settings - Network END Back ASSIST Home Connect Using Ethernet Ethernet Network Name Connect to Network Share 1 Connect to Network Share 2 En automatisk testkörning inleds och alla inställningar som krävs för att Mediacenter ska kunna användas felfritt testas. När testerna slutförts visas ett protokoll på bildskärmen. Test Settings END Back ASSIST Home Tryck flera gånger på OK för att ställa in alternativet Ethernet. Please wait...test starting Checking hardware configuration MAC adress : 00:40:63:F9:95:73 Checking ethernet link...ok Requesting dynamic interface configuration...ok Determine subnet mask, DNS, route and IP addresses Subnet mask : DNS1 address : DNS2 address : Router address : IP address : Checking IP address...ok Checking Router address...ok Checking DNS addresses...ok DNS lookup of w.openglobe.net...ok DNS lookup of ecddb.cddb.com...ok Connecting to w.openglobe.net:80...ok Determine external IP address External IP address : Checking time service...ok, Time is 08:04:26 (GMT) Connecting to w.openglobe.net:443...ok Connecting to w.openglobe.net: ok Connecting to w.openglobe.net: ok Connecting to ecddb.cddb.com: ok Test completed END Back ASSIST Home När alla tester avslutats med statusen OK, har nätverksinställningen avslutats. 19 -

20 Installation (aktivering) IP-adresstyp Manuell Nätverksparametrarna kan (t.ex. om det inte finns någon DHCP-server i ditt hemnätverk) ställas in manuellt. Öppna menyn enligt anvisningarna för Wireless network (kabelanslutet nätverk). Välj alternativet Set Ethernet (Ställ in Ethernet). Välj alternativet IP address type (IP-adresstyp). Tryck flera gånger för att ställa in alternativet Manual (Manuell). Välj alternativet IP Adress Settings (Ställ in IP-adresser). Settings - Network - Ethernet IP-Address Type Manual IP Address Settings Test Settings Current Ethernet Settings : IP Address: Gateway: Subnet Mask: DNS 1,2: , END Back ASSIST Home Enter an Ethernet IP Address Välj siffra. Välj läge. När du ställt in alla nätverksparametrar korrekt: Tillbaka till menyn. Välj alternativet Test Settings (Testa inställningarna). En automatiskt testkörning inleds och alla inställningar som krävs för att Mediacenter ska kunna användas felfritt testas. När testerna slutförts visas ett protokoll på bildskärmen. END Back ASSIST Home Test Settings Välj önskat alternativ, t.ex. IP Adress (IP-adress). Settings - Network - Ethernet - Manuell IP Address Gateway Subnet DNS DNS Apply Settings END Back ASSIST Home END Back ASSIST Home Please wait...test starting Checking hardware configuration MAC adress : 00:40:63:F9:95:73 Checking ethernet link...ok Requesting dynamic interface configuration...ok Determine subnet mask, DNS, route and IP addresses Subnet mask : DNS1 address : DNS2 address : Router address : IP address : Checking IP address...ok Checking Router address...ok Checking DNS addresses...ok DNS lookup of w.openglobe.net...ok DNS lookup of ecddb.cddb.com...ok Connecting to w.openglobe.net:80...ok Determine external IP address External IP address : Checking time service...ok, Time is 08:04:26 (GMT) Connecting to w.openglobe.net:443...ok Connecting to w.openglobe.net: ok Connecting to w.openglobe.net: ok Connecting to ecddb.cddb.com: ok Test completed När alla tester avslutats med statusen OK, har nätverksinställningen avslutats. Bläddra uppåt/nedåt i protokollet. - 20

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Börja här Det här är din snabbstartguide

Börja här Det här är din snabbstartguide Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Börja här Det här är din snabbstartguide Sony STR-DN1030 [SE] 4-420-301-11(1) (SE) 1 Ställa in högtalarna 2 Ansluta tv:n och övriga enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar...

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 3-213-272-71(1) Anslutnings- och snabbstartguide Anslutningar... 2 Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 5 HDD Network Audio Component NAC-HD1E I den här manualen beskrivs de grundläggande anslutningar

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA Audio/video receiver Snabbstarts Guide SVENSKA Introduktion, Placering av högtalarna och Inledning Tack för att du valt en harman kardon produkt! Denna Snabbstartguide innehåller all information du kan

Läs mer

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1 Hemmabiosystem Snabbstartguide HT-XT1 Innehållsförteckning Installation 1 Innehållet i förpackningen 3 2 Installera 4 3 Ansluta 6 4 Starta systemet 8 5 Lyssna på ljud 9 Grundläggande funktioner Använda

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Adaptive Sound Technology. Tillägg

Adaptive Sound Technology. Tillägg Adaptive Sound Technology Tillägg Första inställningen av TV:n Ditt system är utrustat med Adaptive Översikt över första inställningen Sound Technology, vilket gör att du kan få en optimal ljudupplevelse

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

i-dx8 Svensk bruksanvisning

i-dx8 Svensk bruksanvisning i-dx8 Svensk bruksanvisning Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... Apparatens knappar och anslutningar... Anslutningar... Fjärrkontroller... Att komma igång... Inställningar... Uppspelning - ipod...

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD HT-SL50 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE INNAN DU BÖRJAR Se till att du har följande saker i fungerande skick: Wi-Fi Router Internetuppkoppling Mobil enhet med Apple ios eller Android ansluten till ditt nätverk 1

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

59113W5 ARC #10123. ~230V 50Hz

59113W5 ARC #10123. ~230V 50Hz 59113W5 ARC #10123 ~230V 50Hz / / In Inledning/ accessoarer/ huvudfunktioner.... Förhandsvisning/installering...... Säkerhetsråd/fjärrkontroll... ipod/iphone/ipad hantering......... Funktioner fjärrkontroll.....

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement.

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Trådlös Multimedia Adapter. Välkommen. Snabbstartsguide. 1 Installation 2 Anslutning 3 Klar att användas

Trådlös Multimedia Adapter. Välkommen. Snabbstartsguide. 1 Installation 2 Anslutning 3 Klar att användas SV Trådlös Multimedia Adapter SLM5500 Välkommen Snabbstartsguide 1 Installation Anslutning Klar att användas Innehållet i kartongen Welcome Quick start guide 1 Install Connect Enjoy a. SLM5500 Trådlös

Läs mer

Invest Living Smart controller M

Invest Living Smart controller M Användarmanual Invest Living Smart controller M Ladda ner till din Smartphone (IOS 7.0 eller senare, Android 4.0 eller senare) Invest Living Smart Controller Innehållsförteckning 1. Specifikation / Info

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

BeoVision 8. Ny programvara Tillägg

BeoVision 8. Ny programvara Tillägg BeoVision 8 Ny programvara Tillägg Skärmmenyer Din TV har utrustats med ny programvara och eventuellt även hårdvara. Detta ger tillgång till nya funktioner som beskrivs i detta tillägg. Tillägget beskriver

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer