Bruksanvisning. Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR+ 233 33591.051"

Transkript

1 Bruksanvisning Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR

2 Snabbinstruktion Individual Mediacenter/DR+ Förberedelse Fjärrkontroll TV Fjärrkontroll Mediacenter Slå på/av apparat Mata in skiva Mata ut skivan Funktionssätt Home Menu (huvudmeny) Menyval Menyn Inställningar Uppspelning DVD/CD-spelare Musik Uppspelning Paus Stopp Framåt (tryck flera gånger) Bakåt (tryck flera gånger) Nästa/föregående kapitel Volym Ljud av/på Detaljinformation/DVD-titelmeny Avsluta meny/tillbaka Menyn Aktuell uppspelning Mata in skivan till höger i enheten Kontroller på apparaten OK - DVD/CD-spelare - Välj titel - Musik - Kategori - Välj medier P+/- V+/- Radio FM-radio - Radio - FM-radio - Kanal efter namn - Välj kanal Internetradio - Radio - Internetradio - Kategori - Välj station DVB-radio - Radio - DVB-radio - Välj kanal Bildskärm av/på Importera ljud-cd Importera CD - DVD/CD-spelare - Import - CD-import - 2 Vik ut denna sida.

3 Fjärrkontroll Assist Mediacenter-användning Sound On/Off (ljud av/på) LED lampa för aktuell funktionstyp Växla för betjäning av TV-apparat Växla för betjäning av DVD-inspelningsapparat (recorder)/auro Ställ in TV Aspect (bildformat) kort tryckning: På-/avslagning i beredskapsläge (Sida 17) lång tryckning: Mediacenter Av i reducerat standby-läge kort: tillkoppling av Mediacenter senaste musikval lång tryckning: senaste radiostation Växla, för att använda BluTechVision Interactive Ljudfunktioner... (Sida 16) Mata in siffror eller bokstäver Mata in siffror eller bokstäver Alternativmeny Volym "Huvudmeny"... (Sida 18) Infomeny Stäng meny/tillbaka... (Sida 18) Välj titel framåt/bakåt Bekräfta/hämta Val/inställning... (Sida 18) (Sida 37)... Meny Aktuell uppspelning; (Sida 37)... Bildskärm av/på (Sida 37)... Kort tryckning: Välj titel/kapitel (Sida 33)... Lång tryckning: Bakåtsökning Menyn Inställningar... (Sida 18) Uppspelning kort tryckning: välj titel/kapitel... (Sida 33) lång tryckning: sökning framåt... (Sida 33) Paus Stopp utan funktion 3 -

4 Innehåll Snabbinstruktion Individual Mediacenter/DR Fjärrkontroll Assist Mediacenter-användning... 3 Front- / sidovy... 6 Baksida... 7 Välkommen... 8 Leveransens innehåll... 8 Förutsättningar för drift... 8 Uppställning... 8 För din säkerhet... 9 Om denna bruksanvisning... 9 Prestandaegenskaper Uppställning Förslag på uppställning: 5.1 Audio System...11 Förslag på uppställning: Stereo Audio System...11 Förslag på uppställning: Multiroom System...12 Anslutning Mediacenter i TV-systemanslutning...13 Mediacenter med Loewe Soundprojector och Loewe platt-tv...14 Mediacenter som fristående lösning...15 Installation (aktivering) Användning av fjärrkontroll...16 Inställning av fjärrkontroll Assist...16 Manövrering av Loewe-apparater...16 Anslutning till elnät...17 På-/avslagning...17 Digital Link HD (HDMI CEC)...17 Produktregistrering...17 Home menu (Huvudmeny)...18 Navigering i meny...18 Meny Inställningar...18 Menyspråk...18 Nätverk...19 Kabelanslutet nätverk...19 Trådlöst nätverk...21 Mediacenter nätverksnamn...22 Nätverksenheter...22 Reducerat standbyläge...23 Standbytimer...23 Skärmsläckare...23 Automatisk återgång till uppspelning...23 Tidszon...23 Riktlinjer för datasekretess...23 Filmljud...24 Lyssningssätt...24 Dolby Pro Logic II-läge...24 Ljudanpassning...24 Loudness...25 Maximal ljudvolym...25 Påslagningsljudvolym...25 Nattläge...25 Ljudkomponenter...26 TV-bildskärmsupplösning...28 TV-format...28 DVD-uppspelningsformat...28 HDMI-inställningar...29 Ställa in standardvärden för video...29 Barnlås...29 Filmklassificering...29 Systeminformation...30 Minnesinformation...30 Mitt innehåll...30 Radera musik...30 Starta om systemet...31 Uppdatera programvara...31 Uppspelning av CD och DVD Förutsättningar...32 Uppspelning av CD Läsa in skiva...33 CD-uppspelning...33 Visa musiktitel...33 Bearbeta musikinfo...34 CD-inställningar...34 Uppspelning av DVD Läsa in skiva...35 DVD-uppspelning...35 DVD-förlopp...36 Bearbeta film...36 Meny Musik Aktuell uppspelning...37 Spellistor...37 Artist...38 Menyn Musik...39 Album...39 Musiktitel...39 Albumgrafik...40 Stil...40 Musikalternativ...41 Sök

5 Innehåll Uppspelning av ipod Anslut ipod...42 Menyn ipod...42 Aktuell uppspelning (ipod)...42 Spellistor (ipod)...42 ipod Musik...43 ipod-alternativ...43 Radio Ställa in FM-radio...44 Kanaler efter namn/frekvens...45 Aktuell uppspelning - FM-radio...45 Internetradio...46 Lyssna på Internetradio...46 Aktuell uppspelning - Internetradio...46 Internetradio - Favoriter...47 Radio...48 DVB-radio...48 Lyssna på DVB-radio...48 Källor Kabelanslutna ljudkällor...49 Externa minnesmedier...49 USB-drift...49 Importera musik Importera ljud-cd...50 Kopiera musik på hårddisk...50 Musikserver Konfigurera musikserver...51 Multiroom...51 Party Mode...52 Kopiera albumgrafik på hårddisk...52 Reparation av fel Index Ordlista Tekniska specifikationer Impressum...57 Miljö Avfallshantering...58 Rättsliga anvisningar Service EG-konformitetsförklaring

6 Front- / sidovy Apparatdisplay CD/DVD-enhet Fot Hörlursuttag - 6 Knapp M: Välj källa i menyn: uppåt/nedåt På-/avstängningsknapp:: Aktivera från standby-läge Stäng av till standby-läge Knapp -: Kanal/titel nedåt i menyn: åt vänster LED-lampor = Standby (vänteläge) = Drift = Drift utan bildskärmsvisning (radio, EPG-dataregistrering eller timerinspelning) Knapp +: Kanal/titel uppåt i menyn: åt höger Knapp R: Radio på/av (1 (tillbaka till TV) Slå på radion från standby-läge USB-uttag

7 Baksida AUDIO IN L/R ANT FM COMPONENT OUT AUDIO LINK HDMI OUT HDMI IN USB RS-232 AUDIO OUT L/R DIGITAL OUT DIGITAL IN Hållare VIDEO OUT Composite Video LAN-nätverk RJ-45 Strömbrytare Kontakt för nätkabel ipod-docka 7 -

8 Välkommen Tack, för att du valt en Loewe-produkt. Vi är glada för att kunna hälsa dig välkommen som kund. Hos Loewe förenar vi de högsta standarderna för teknik, design och användarvänlighet. Detta gäller för både TV, DVD, video, ljud och tillbehör. Varken tekniken eller designen är fullkomliga i sig, men kombinationen ger våra kunder bästa tänkbara upplevelse av ljud och bild. Vår design är inte påverkad av kortlivade trender. Du har köpt en högkvalitativ utrustning, som du inte kommer tröttna att titta på i morgon eller i övermorgon. Leveransens innehåll Individual Mediacenter/DR+ Assist fjärrkontroll med 2 batterier Vägghållare Antennkabel Nätverkskabel HDMI-kabel Nätkabel Ljudkabel D-SUB/Cinch Självhäftande distansstycke denna bruksanvisning Monteringsanvisning Förutsättningar för drift För att kunna använda funktionerna för Loewe Mediacenter på bästa sätt måste följande saker finnas: Anslutning till ett kabelanslutet (Ethernet, Powerline) trådlöst (WiFi) eller Wired Network, router med internettillgång. Loewe TV-apparat med HDMI-ingång (fr.o.m. chassi L271x) och aktuell TV/ DVB-mjukvara. Uppställning Observera instruktionerna i den medföljande bruksanvisningen. Placera inte apparaten i närheten av starka värmekällor eller i direkt solljus. Vid placering i ett skåp eller en sluten hylla: Lämna minst 2,5 cm fri plats runt om apparaten, så att luften kan cirkulera obehindrat och ingen värmestockning uppträder. Täck inte över fläkten och öppningarna på baksidan. Denna apparat uppfyller kraven i skyddsklass 1. Nätkontakten måste anslutas till ett jordat vägguttag. Felaktiga spänningar kan skada apparaten. Denna apparat får endast anslutas med den medlevererade sladden till ett elnät med den på typ plåt en angivna spänningen och frekvensen. Drag ur anslutningskabeln vid åskväder. Spänningstoppar framkallade av blixtnedslag kan skada apparaten genom elnätet. Anslutningskabeln bör även dras ur, om apparaten förblir utan uppsikt under en längre tid. Anslutningskabeln måste vara lättåtkomlig, så att apparaten kan frånkopplas när som helst. Lägg nätkabeln så, att den ej kan skadas. Kabeln får inte knäckas, trampas på eller läggas över skarpa hörn, ej heller utsättas för kemikalier - sistnämnda gäller för övrigt för hela apparaten. En nätkabel med skadad isolering kan orsaka strömstörningar, vilket i sin tur kan leda till brand. När du drar ut nätkabeln, drag ej i kabeln, utan ta tag i stickkontaktens hölje. Ledningarna i kabeln kan skadas och förorsaka en kortslutning vid nästa inkoppling. Om andra apparater arbetar inom samma frekvensområde (2,4 GHz) kan störningar uppträda (se sidan 19). Du bör också läsa och följa sä ker hets hän vis ningarna på följande sidor. Valfria tillbehör Loewe Multiroom Receiver. Fjärrkontroll av typ Loewe Assist Media. Loewe TV-apparat med HDMI-ingång (fr.o.m. modell L271x) Loewe ljudsystem Floor Stand Individual Mediacenter, art.nr 68281B00 Table Stand Individual Mediacenter, art.nr 68280B00-8

9 För din säkerhet Läs och följ nedanstående säkerhetshänvisningar för din egen säkerhet och för att undvika onödiga skador på apparaten. Spara säkerhetshänvisningarna. Ändamålsenlig användning och omgivningsvillkor Denna apparat får endast användas för att överföra och återge ljudsignaler. Den är utformad att användas i vanliga rum och kontors miljöer och får ej användas i miljöer med hög luftfuktighet(t.ex. bad, bastu) eller hög dammkoncentration (t.ex. verk städ er). Garantin omfattar den användning som avsetts med apparaten. Om apparaten används utomhus, måste säkerställas, att den är skyddad mot fuktighet (regn, dropp och stänk eller daggbildning). Hög fuktighet och dammkoncentration leder till kryp strö mmar i apparaten, detta kan leda till fara vid be rör ing genom spänningar eller till en eldsvåda. Har apparaten förflyttats från kylan in i en varm omgivning, måste den förbli frånkopplad ca en timme på grund av att kondensfuktighet kan bildas. Du måste stänga av din (Individual Mediacenter-anläggning, TV-apparat och eventuellt andra, anslutna komponenter), innan du ansluter eller avlägsnar andra apparater eller högtalare. Skydda din apparat mot: Väta, fukt, droppande och stänkande vatten, ånga. Stötar och mekanisk påverkan. Magnetiska och elektriska fält. Kyla, hetta, direkt solljus och extrema temperaturväxlingar. Damm. Ventilationsstörande övertäckning. Manuell beröring av apparatens inre. Ställ inget brinnande ljus eller föremål med vätska i t.ex. en vas på apparaten. Ventilationsslitsarna på apparatens baksida får inte täckas över med tidningar eller lock. var försiktig med t.ex. draperier etc. Denna apparat är nätverkskompatibel. Följ anvisningarna om anslutningsmöjligheter på sidan och 18. Volym Hög musik kan orsaka hörselskador. Undvik extremt hög volym, framför allt under längre tidsperioder och när du använder hörlurar. VAR VÄNLIG OBSERVERA: FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR ELEK- TRISK STÖT, TAG EJ BORT HÖLJET (ELLER APPARATENS BAKSIDA). DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN, SOM KAN REPA- RERAS AV ANVÄNDAREN SJÄLV. REPARATIONER BÖR ENDAST UTFÖRAS AV EN LOEWE ÅTERFÖRSÄLJARE. Använd endast ori gi nal tillbehörsdelar och reservdelar från Loewe. Uppsikt Låt inte barn hantera apparaten utan upp sikt. Låt inte barn leka i o med el bar närhet av apparaten. Använd inte Mediacenter utan uppsikt. Stäng av nätanslutningen vid längre tids bortvaro eller dra ur kontakten. Rengöring Rengör endast apparaten med en lätt fuktad, mjuk och ren trasa (utan tillsats av alla sorters kraftiga rengöringsmedel). Om denna bruksanvisning Informationen i denna anvisning avser Loewe-produkten Individual Mediacenter. resp. Individual Mediacenter DR+. Texter som avser modell DR+ är markerade med följande symbol: Såvitt inget annat angives, hänför sig anvisningarna till manöverelementen hos fjärrkontrollen Assist. Avsnitt, som börjar med symbolen, tyder på viktiga hänvisningar, tips eller förutsättningar för felfri drift. Begrepp, som återfinns i menyn resp. som påskrift på apparaten, är skrivna med fet stil i texten. I funktionsbeskrivningarna är nödvändiga manöverelement anordnade till vänster om texten, som innehåller handlingsanvisningen. Illustrationerna i den här bruksanvisningen tjänar endast som exempel. Displayen kan variera beroende på tillgängligheten för tjänster i ditt system. Läs den medföljande dokumentationen för att förstå denna apparat och de möjligheter den erbjuder. De enskilda kapitlen bygger på varandra och kompletterar varandra. Det är obligatoriskt att följa anvisningarna för uppställning, användning och säkerhet. Sökordsförteckningen/ordlistan i slutet av denna anvisning innehåller förklaringar till vissa begrepp som förekommer i apparatens användargränssnitt och i bruksanvisningen. 9 -

10 Prestandaegenskaper Loewe Individual Mediacenter / DR+ ger dig bekväm tillgång till din mediesamling. Den spelar CD- och DVD-skivor och tar emot radiosignaler via antenn, kabel, satellit eller från Internet. Du kan även utnyttja digitala musikfiler från ditt hemnätverk, från USB-minnen och från mp3-spelare, samt ipod eller iphone. Anslutningsmöjligheter 2x USB 2.0 LAN RJ45 10/100/1000 Mbps WiFi b/g HDMI IN HDMI OUT Video Composite-Out Video Component-Out Audio-In Audio Digital-In Audio-Out Audio-Digital-Out Hörlurar 3,5 mm Stereo FM-antenn 75 Ohm Loewe Audio-Link RS-232 RJ12 (för externa hemnätverkssystem) CD/DVD-spelare Slot-In-enhet DVD-Upscaling (720p/1080p) Visning av titel, genre, albumnamn, albumgrafik (om sådan finns tillgänglig) Användning via beröringskänsliga sensorknappar på apparaten, samt fjärrkontroll Strömning av ljudinnehåll Rippning av ljud-cd Mediaadministration DVD/CD-identifiering via Internetdatabaser Lagring av metadata från de senaste 500 CD-skivorna Lagring av metadata från de senaste 100 DVD-skivorna Visning av albumgrafik och titelinformation på TV-bildskärmen Display (skärm) från ID3v1 och ID3v2 metadata Rekursiv sökning på CD-R/RW-skivor efter filer och mappar Enkel hantering via meny på TV-bildskärmen Generering och hantering av spellistor Import av metadata från Internet Import av ljud-cd och lagring på den integrerade hårddisken Import/export av ljudfiler och albumgrafik via PC och lagring på den integrerade hårddisken Musikuppspelning Uppspelning av Audio CD, CD-R- och CD-RW-skivor Uppspelning av MP3/VBR-, WMA-, FLAC-, AAC-ljudfiler Uppspelning av spellistor Upprepning av titlar, spår eller förteckningar Slumpmässig uppspelning Återgivning av ljudkällor som är kabelanslutna till Line IN Anslutning till server för strömning+ UPnP-AV-ljudserver Ljudströmning till upp till 6 mediamottagare via LAN/WiFi 2 hårddiskar på respektive 160 GB med datasäkerhet via RAID 1 (spegling) Partyläge Uppspelning av en ljudström till flera Loewe-mediamottagare FM-radio FM-radio med RDS-visning via kabel eller markbunden Strömning av FM-radio i hemnätverket DVB-radio DVB-radio från kompatibla Loewe TV-apparater Strömning av DVB-radio i hemnätverket Internetradio Stöd för tusentals Internetradiokanaler via Internetradio Stöd för Internetradio-favoritlistor - föränderbar även via Loewe-portal ipod-stöd ipod-dockningsstation för ipod eller iphone (flygplansläge) Bekväm kontroll via fjärrkontrollen Loewe Assist Ladda batteriet Användning med andra Loewe systemkomponenter Anslutning av Loewe Flat-TV-apparat via HDMI/CEC (fr.o.m. modell L271x) Anslutning av Loewe Audio-komponenter via Audio-Link - 10

11 Uppställning Förslag på uppställning: 5.1 Audio System Loewe Flat-TV-apparat Individual Mediacenter / DR+ Front Högtalare höger Surround Högtalare vänster Front Högtalare vänster Center Surround Högtalare höger Subwoofer Individual Sound Highline Förslag på uppställning: Stereo Audio System Loewe Flat-TV-apparat Internet Router Front Högtalare vänster Front Högtalare höger Individual Subwoofer Mediacenter / DR+ Individual Sound Highline 11 -

12 Uppställning Förslag på uppställning: Multiroom System Exempel: Vardagsrum Loewe Flat-TV-apparat Front Högtalare vänster Individual Mediacenter / DR+ Front Högtalare höger Center Subwoofer Individual Sound Highline Exempel: Sidorum Internet Router Högtalare vänster Högtalare höger - 12 Individual Sound Multiroom Receiver Subwoofer Individual Sound Highline

13 Anslutning Mediacenter i TV-systemanslutning Anslut Mediacenter med den medföljande RJ-45 nätkabeln till en nätverksanslutning (t.ex. Switch eller DSL-Router) med en anslutning till Internet. Anslut Mediacenters kontakt med den medföljande HDMI-kabeln HDMI OUT till kontakten HDMI IN på din TV-apparat. Om inte din TV-apparat har en HDMI IN -kontakt, så ansluter du de tre kontakterna OUTPUT COMPONENT till Mediacenter med tre Cinch-kablar lämpliga för video med kontakterna COMPONENT IN på din TV-apparat. I annat fall kan du ansluta Mediacenter med en Cinch-kabel i kontakten VIDEO OUT till kontakten VIDEO IN på din TV-apparat. Via denna anslutning, som kallas Composite Video, får du dock enbart begränsad bildkvalitet. Om det är möjligt ska du använda de anslutningstyper som nämns ovan. Anslut den medföljande ljudkabeln D-SUB/Cinch (Loewe nr ) i D-SUBkontakten till kontakten AUDIO-LINK på Loewe-TV-apparaten. Anslut den andra änden av D-SUB-kabeln till en Audio-Link-kabel. Anslut den andra änden av Audio-Link-kabeln till kontakten AUDIO-LINK i Mediacenter. Förbind uttaget AUDIO LINK på TV-apparaten med D-SUB-kontakten på ljudkabel D-SUB/RC. Du kan ansluta en Loewe Subwoofer som tillbehör till andra änden på D-SUB-kontakten. I menyn Ljudkomponenter (sida 26) ställer du in alternativet Ljud via på TV. Anslut kontakten ANT FM med FM-antennkabeln till en antenndosa. Anslut nätkabeln till ett uttag på V 50/60 Hz. Loewe Subwoofer Individual Sound Highline Power Mode OFF ON Auto Manu. Ljudkabel D-SUB/Cinch 230V~50/60Hz Speaker Out Front Rear Front Rear Left Right Center Left Right Right Line In Subw Right Left Left Bass Intensity Crossover Frequency Equalizer AudioLink 0 Phase max 250Hz min +6dB 50Hz -3dB 180 Audio Link-kabel Loewe platt-tv-apparat (fr.o.m. L271x) Loewe Individual Mediacenter / DR+ Digital Audio-kabel HDMI-kabel Nätkabel Network (nätverks-) Kabel FM-antenn 13 -

14 Anslutning Mediacenter med Loewe Soundprojector och Loewe platt-tv Anslut Mediacenter med den medföljande RJ-45 nätkabeln till en nätverksanslutning (t.ex. Switch eller DSL-Router) med en anslutning till Internet. Anslut Mediacenters kontakt med den medföljande HDMI-kabeln HDMI OUT till kontakten HDMI IN på din TV-apparat. Anslut den medföljande ljudkabeln D-SUB/Cinch (Loewe nr ) i D-SUBkontakten till kontakten AUDIO-LINK på Loewe-TV-apparaten. Anslut den andra änden av D-SUB-kabeln till en Audio-Link-kabel. Anslut den andra änden av Audio-Link-kabeln till kontakten AUDIO-LINK i Mediacenter. Förbind uttaget AUDIO LINK på TV-apparaten med D-SUB-kontakten på ljudkabel D-SUB/RC. Du kan ansluta en Loewe Subwoofer som tillbehör till andra änden på D-SUB-kontakten. Använd en RCA kabel (Digital Audio-kabel: kontakten är orangefärgad) för att förbinda uttaget AUDIO DIGITAL OUT på TV-apparaten till kontakten TV-COAXIAL på din Sound Projector. I menyn Ljudkomponenter (sida 26) ställer du in alternativet Systemförstärkare på TV. Anslut kontakten ANT FM med FM-antennkabeln till en antenndosa. Anslut nätkabeln till ett uttag på V 50/60 Hz. Anslut Soundprojector till TV-apparaten och Subwoofer enligt bilden. Loewe Soundprojector Anslutning till Subwoofer Digital Audio-kabel Ljudkabel D-SUB/Cinch RS-232C Loewe platt-tv (från L27x1) Loewe Individual Mediacenter / DR+ HDMI-kabel Digital Audio-kabel Nätkabel Network (nätverks-) Kabel FM-antenn - 14

15 Anslutning Mediacenter som fristående lösning Anslut Mediacenter med den medföljande RJ-45 nätkabeln till en nätverksanslutning (t.ex. Switch eller DSL-Router) med en anslutning till Internet. För att kunna göra inställningar (se fr.o.m. sidan 18), måste Mediacenter anslutas till en TV-apparat (sidan 13) för att menyerna ska kunna användas. Detta rekommenderas även för användningen av Mediacenter. Anslut kontakten AUDIO-LINK på Mediacenter med Audio-Link-kabeln till AUDIO- LINK på Loewe Subwoofer. Loewe Subwoofer Individual Sound Highline I menyn Ljudkomponenter (sida 26) ställer du in alternativet Systemförstärkare på Mediacenter. Anslut kontakten ANT FM med FM-antennkabeln till en antenndosa. Anslut nätkabeln till ett uttag på V 50/60 Hz. AudioLink Line In Power Mode OFF ON Auto Manu. 230V~50/60Hz Left Speaker Out Left Front Rear Left Right Center Left Right Subw Right Phase Equalizer Right Bass Intensity Crossover Frequency 180-3dB +6dB 50Hz max 250Hz min Rear 0 Front Audio Link-kabel Loewe Individual Mediacenter / DR+ Nätkabel Network (nätverks-) Kabel HDMIkabel till TV-apparaten FM-antenn 15 -

16 Installation (aktivering) Användning av fjärrkontroll För att sätta i eller byta batterier tryck på platsen där pilen sitter. Skjut batterilocket nedåt och ta av det. Sätt i batterierna av typ Alkali Mangan LR 03 (AAA) och se till att polerna + och är rätt placerade. För sedan på locket igen underifrån. Inställning av fjärrkontroll Assist Andra apparater Du kan betjäna flera olika Loewe-apparater med fjärrkontrollen Assist. Apparatknapparna REC - BD - AUDIO kan ställas in för detta. Tryck ned önskad apparatknapp samtidigt med knapp Stopp i 5 sek., tills motsvarande LED-lampan blinkar två gånger. Därefter knappar du en den tvåsiffriga apparatkoden i tabellen: Apparat Kod Fabriksinställning Loewe ViewVision 8106 H 10 Loewe Viewvision, Centros 21x2 12 Loewe ViewVision DR+ DVB-T 13 REC Loewe Auro 2216 PS/8116 DT 14 Loewe BlutechVision 15 Loewe Soundprojector 1 17 Loewe TV Radio digital 19 Loewe Mediacenter 20 AUDIO Loewe BlutechVision Interactive 21 BD HDMI CEC-läge 22 Loewe AudioVision 24 Loewe Soundprojector SL 25 Återställning till 99 fabriksinställning Den tillhörande LED-lampan blinkar två gånger. Ljudfunktioner Det går att ställa in på vilken apparat knapparna med ljudfunktioner (V+/-, Sound off (ljud AV) och Sound mode (ljudläge)) ska fungera. Beroende på vilken apparatkonfiguration du använder (sida 13 - sida 15), ställer du in apparatknapparna och ljudfunktionerna på fjärrkontrollen Assist. Om du använder konfigurationen i systemanslutning enligt konfigurationen på sidan 13 så övertar Loewe TV-apparaten ljudbearbetningen och ljudfunktionerna på fjärrkontrollen Assist måste inte ändras. Vid en konfiguration som beskrivs på sidan 14 och sidan 15, är det nödvändigt med en omställning av ljudfunktionerna på fjärrkontrollen Assist enligt följande beskrivning. Tryck ned apparatknapp TV samtidigt med knapp med den ensiffriga funktionskoden ur listan i 5 sek., tills LED-lampan blinkar två gånger. Funktion Kod Anslutningsbild Loewe AudioVision 3 Loewe Mediacenter 4 Sidan 15 Loewe TV 5 Sidan 13/sidan 14 Loewe Soundprojector 6 Fabriksinställning fr.o.m. modell L271x, mjukvaruprogram V9.16 Manövrering av Loewe-apparater Använda fjärrkontrollen till en Loewe TV-apparat Tryck ned TV-knappen, LED-lampan ovanför lyser ca 5 sek. Använda fjärrkontrollen till en Loewe skivspelare Tryck ned REC-knappen,LED-lampan ovanför lyser ca 5 sek. Använda fjärrkontrollen till BluTechVision Interactive Tryck ned BD-knappen, LED-lampan ovanför lyser ca 5 sek.. Använda fjärrkontrollen till Mediacenter Tryck ned AUDIO-knappen, LED-lampan ovanför lyser ca 5 sek. Vid varje knapptryckning lyser LED-displayen som en kontroll för det valda användningssättet (TV REC BD AUDIO). Betjäningen av enskilda apparater framgår av respektive bruksanvisning. - 16

17 Installation (aktivering) Anslutning till elnät Gör de nödvändiga kabelanslutningarna enligt beskrivningen i avsnittet Anslutning (sida 13). Anslut först den mindre trepoliga kontakten på nätkabeln till uttaget för nätkabeln (sida 7) baktill på spelaren. Därefter ansluter du den stora stickkontakten till ett vägguttag V/50-60 Hz. På-/avslagning Efter den första Boot-processen (kan ta lite tid i anspråk) ska Mediacenter I FRAMTIDEN ENDAST stängas av och sättas på med ett kort tryck på knappen på/av på fjärrkontrollen Assist. På så sätt är Mediacenter snabbare driftklart. Slå på Mediacenter med Network Switch (strömbrytaren) (sida 7). Ställ in fjärrkontrollen till Mediacenter-drift, genom att trycka ned knappen AUDIO en kort stund. Ditt Mediacenter slås på. Om du har anslutit en Loewe TVapparat (fr.o.m. L271x) via HDMI, slås den också på. Annars slår du på din TV-apparat och ställer in aktuell programplats för AV. För att stänga av apparaten trycker du på nytt på-/avslagningsknappen på Mediacenter (sida 6) eller på fjärrkontrollen Assist (sida 3). För att undvika dataförluster väntar du med att stänga av tills all bearbetning (t.ex. inläsning från USB-minne eller ipod, CD-import) på hårddiskarna avslutats. När Mediacenter startas blinkar den röda LED Indicator (LEDlampan) (sida 6). Så snart Mediacenter är driftsklart, lyser den gröna LED Indicator (LED-lampan) med fast sken. I förekommande fall genomförs en programvaruuppdatering (sida 19) för Mediacenter in automatiskt efter genomförd Product Registration (Produktregistrering) (på den här sidan) och upprättande av åtkomst till Internetnätverket (från sidan 31). Om du inte kommer att använda din TV-apparat under en längre tid bör du först stänga av Mediacenter genom att hålla knappen På/Av intryckt en kort stund, stäng därefter av TV:n med strömbrytaren och dra ut nätsladden ur vägguttaget. På sås sätt sparas energi vilket skonar miljön. Digital Link HD (HDMI CEC) Med Digital Link HD skickar Loewe TV-apparater (fr.o.m. modell L271x) signalerna från fjärrkontrollen vidare via HDMI-anslutningen för Loewe TV-apparaten till kompatibla tillsatsapparater, som t.ex. Mediacenter. Digital Link HD är användbart om du vill ställa upp Mediacenter dold och hela apparatstyrningen ska göras via Loewe TV-apparaten. Ställ in HDMI CEC-funktionen för fjärrkontrollen Assist enligt sidan 16 med kod 22 med önskad apparatknapp (t.ex. AUDIO). Utför sedan uppdraget för Digital Link HD funktion till HDMI-gränssnittet som används på TV-apparaten, genom att trycka ned den ovan inställda knappen (t.ex. AUDIO) i 5 sek. En urvalsmeny visas. Hint Here you select the device which you want to switch over your remote control to with the AUDIO key. After confirming the selection with OK all remote control commands are passed on to the selected device via the TV set in future when you press this key. Select HDMI device for key AUDIO Mediacenter No device OK Adopt Välj önskad apparat (t.ex. Mediacenter). Nu leds signalerna från fjärrkontrollen Assist vidare från Loewe-TV-apparaten till Mediacenter, såvida den berörda apparatknappen (t.ex. BD) redan har programmerats. I förekommande fall är en mjukvaruuppdatering nödvändig för din Loewe TV-apparat. Vänd dig till din fackhandlare. Produktregistrering Vid idrifttagningen måste Mediacenter registreras en gång för att alla integrerade tjänster ska kunna utnyttjas. Enligt 33 den federala integritetsskyddslagen (Federal Privacy Act) vill vi göra dig uppmärksam på att apparatnummer samt respektive programvarustatus bearbetas och sparas med hjälp av data för processutrustning. Informationen garanterar att vi alltid kan erbjuda optimal service vid reparation. All information behandlas konfidentiellt och ges ej vidare till tredje person. OK END 17 -

18 Installation (aktivering) Home menu (Huvudmeny) Meny för Mediacenter visas på den anslutna TV-apparatens bildskärm. Här kan du använda de olika funktionerna i Mediacenter samt göra de nödvändiga inställningarna. Mediacenter Meny Inställningar Ställ in Mediacenter individuellt enligt dina behov och din konfiguration. Hämta menyn inställningar direkt från andra menyer. DVD/CD Player ipod Music Radio Sources Settings Mediacenter DVD/CD Player ipod Music Radio Sources Settings BD BLU-RAY PALYER Navigering i meny I denna bruksanvisning beskrivs fjärrkontrollens pilar enligt följande: Pilarna motsvarar i texten:. Fjärrkontrollens OK-knapp beskrivs som OK i texten. Välj önskat alternativ. Tillbaka till menyn. Tillbaka till menyn. Tryck på knappen BD för att använda en spelare BluTechVision Interactive som är ansluten till Loewe TV-apparaten. BD BLU-RAY PLAYER Ställ ev. in TV-bildskärmsupplösningen enligt beskrivningen på sidan 28, för att få en bättre bildskärmsåtergivning. Menyspråk Ditt Mediacenter försöker automatiskt ställa in samma menyspråk som på TVapparaten via HDMI-CEC-förbindelsen (Loewe fr.o.m. L271x). Du kan även ställa in önskat menyspråk manuellt. Välj alternativet Language (SPRÅK). Välj alternativet On screen user interface (Bildskärmsmeny). Välj önskat språk. Please select a language for the on screen user interface... Deutsch English Español Français Italiano Nederlands END Back ASSIST Home - 18

19 Installation (aktivering) Nätverk Beroende på om ditt Mediacenter är kabelanslutet (Ethernet, Powerline) eller trådlöst (WiFi) anslutet till hemnätverket, måste olika inställningar göras. Loewe rekommenderar att ett kabelanslutet nätverk (Ethernet, Powerline) används, för att garantera hög stabilitet och kvalitet på dataanslutningen. Använd enbart en trådlös anslutning om ingen annan möjlighet finns. Trådlösa anslutningar kan störas av extern påverkan (t.ex. mikrovågsugnar) och ger oftast en lägre dataöverföringstakt. Kabelanslutet nätverk Här gör du inställningarna för det valda nätverket. Välj alternativet Network (Nätverk). Välj alternativet Connect Using (Anslutning via). IP-adresstyp DHCP Om det finns en DHCP-server i ditt hemnätverk (t.ex. en DSL-router), använder du denna inställning. Då ställs alla nätverksparametrar in automatiskt. Öppna menyn enligt anvisningarna för Wireless network (kabelanslutet nätverk). Välj alternativet Set Ethernet (Ställ in Ethernet). Välj alternativet IP address type (IP-adresstyp). Tryck flera gånger för att ställa in alternativet DHCP. Välj alternativet Test settings (Testa inställningarna). Settings - Network - Ethernet IP-Address Type DHCP Test Settings Current Ethernet Settings : IP Address: Gateway: Subnet Mask: DNS 1, 2: , Settings - Network END Back ASSIST Home Connect Using Ethernet Ethernet Network Name Connect to Network Share 1 Connect to Network Share 2 En automatisk testkörning inleds och alla inställningar som krävs för att Mediacenter ska kunna användas felfritt testas. När testerna slutförts visas ett protokoll på bildskärmen. Test Settings END Back ASSIST Home Tryck flera gånger på OK för att ställa in alternativet Ethernet. Please wait...test starting Checking hardware configuration MAC adress : 00:40:63:F9:95:73 Checking ethernet link...ok Requesting dynamic interface configuration...ok Determine subnet mask, DNS, route and IP addresses Subnet mask : DNS1 address : DNS2 address : Router address : IP address : Checking IP address...ok Checking Router address...ok Checking DNS addresses...ok DNS lookup of w.openglobe.net...ok DNS lookup of ecddb.cddb.com...ok Connecting to w.openglobe.net:80...ok Determine external IP address External IP address : Checking time service...ok, Time is 08:04:26 (GMT) Connecting to w.openglobe.net:443...ok Connecting to w.openglobe.net: ok Connecting to w.openglobe.net: ok Connecting to ecddb.cddb.com: ok Test completed END Back ASSIST Home När alla tester avslutats med statusen OK, har nätverksinställningen avslutats. 19 -

20 Installation (aktivering) IP-adresstyp Manuell Nätverksparametrarna kan (t.ex. om det inte finns någon DHCP-server i ditt hemnätverk) ställas in manuellt. Öppna menyn enligt anvisningarna för Wireless network (kabelanslutet nätverk). Välj alternativet Set Ethernet (Ställ in Ethernet). Välj alternativet IP address type (IP-adresstyp). Tryck flera gånger för att ställa in alternativet Manual (Manuell). Välj alternativet IP Adress Settings (Ställ in IP-adresser). Settings - Network - Ethernet IP-Address Type Manual IP Address Settings Test Settings Current Ethernet Settings : IP Address: Gateway: Subnet Mask: DNS 1,2: , END Back ASSIST Home Enter an Ethernet IP Address Välj siffra. Välj läge. När du ställt in alla nätverksparametrar korrekt: Tillbaka till menyn. Välj alternativet Test Settings (Testa inställningarna). En automatiskt testkörning inleds och alla inställningar som krävs för att Mediacenter ska kunna användas felfritt testas. När testerna slutförts visas ett protokoll på bildskärmen. END Back ASSIST Home Test Settings Välj önskat alternativ, t.ex. IP Adress (IP-adress). Settings - Network - Ethernet - Manuell IP Address Gateway Subnet DNS DNS Apply Settings END Back ASSIST Home END Back ASSIST Home Please wait...test starting Checking hardware configuration MAC adress : 00:40:63:F9:95:73 Checking ethernet link...ok Requesting dynamic interface configuration...ok Determine subnet mask, DNS, route and IP addresses Subnet mask : DNS1 address : DNS2 address : Router address : IP address : Checking IP address...ok Checking Router address...ok Checking DNS addresses...ok DNS lookup of w.openglobe.net...ok DNS lookup of ecddb.cddb.com...ok Connecting to w.openglobe.net:80...ok Determine external IP address External IP address : Checking time service...ok, Time is 08:04:26 (GMT) Connecting to w.openglobe.net:443...ok Connecting to w.openglobe.net: ok Connecting to w.openglobe.net: ok Connecting to ecddb.cddb.com: ok Test completed När alla tester avslutats med statusen OK, har nätverksinställningen avslutats. Bläddra uppåt/nedåt i protokollet. - 20

Bruksanvisning Blu-ray spelare

Bruksanvisning Blu-ray spelare Bruksanvisning Blu-ray spelare BluTechVision Interactive 233 33997.050 Snabbinstruktion Förberedelse TV-användning BluTechVision Interactive-användning Slå på/av apparat kort tryckning Lägg in skiva Knapp

Läs mer

Bruksanvisning Utrustning

Bruksanvisning Utrustning Bruksanvisning Utrustning Viewvision DR+ DVB-T 3 3 1 4 7 0 5 2 233 33147.052 Snabbguide 32147 Viewvision DR+ DVB-T Förberedelser Fjärrkontroll TV Fjärrkontroll dvd-spelare Till-/frånkoppling av apparaten

Läs mer

Bruksanvisning TV. Individual 46 Selection Full-HD + 100 Individual 40 Selection Full-HD + 100 Individual 32 Selection Full-HD + 100 233 33766.

Bruksanvisning TV. Individual 46 Selection Full-HD + 100 Individual 40 Selection Full-HD + 100 Individual 32 Selection Full-HD + 100 233 33766. Bruksanvisning TV Individual 46 Selection Full-HD + 100 Individual 40 Selection Full-HD + 100 Individual 32 Selection Full-HD + 100 233 33766.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning VARNING Se till att inte anläggningens ventilationshål täcks för av tidningar, borddukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan medföra

Läs mer

Connect. TV Connect 40 LED 200, Connect 32 LED. Bruksanvisning 233 34481.031

Connect. TV Connect 40 LED 200, Connect 32 LED. Bruksanvisning 233 34481.031 Connect TV Connect 40 LED 200, Connect 32 LED 233 34481.031 Bruksanvisning Översikt över de viktigaste funktionerna Ställa in driftläge De färgade knapparnas funktion i radio-läge Tv-läge Radio-läge (standard)

Läs mer

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

Network Blu-ray Disc / DVD System för hemmabio

Network Blu-ray Disc / DVD System för hemmabio ANVÄNDARHANDBOK Network Blu-ray Disc / DVD System för hemmabio SVENSKA DANSK NORSK SUOMI Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 SVENSKA DANSK BD390 NORSK SUOMI Som en ENERGY STAR partner, har LG fastställt att denna produkt eller produkt-modeller uppfyller ENERGY STAR riktlinjerna

Läs mer

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Bruksanvisning

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Bruksanvisning 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Bruksanvisning BD/DVD regionkoder och innehållsförteckning Din BDS-mottagare har utformats för att vara kompatibel med regionshanteringsinformation som

Läs mer

TX-NR616. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR616. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... AV-RECEIVER TX-NR66 Innehåll Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...9 Bruksanvisning Avancerad användning...46 Styra andra

Läs mer

O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500. Bruksanvisning

O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500. Bruksanvisning O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500 Bruksanvisning Copyright 2011 Alla rättigheter förbehållna O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500 bruksanvisning Originalutgåva: Augusti 2011 Ändringar

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller 3D Blu-ray TM Disc-system Gäller för alla BDS x80-modeller Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion 3 Beskrivning och funktioner 3 Uppackning 3 Inkluderat 3 Installationsplats 4 BDS anslutningar

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

Bruksanvisning. TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 233 32789.032

Bruksanvisning. TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 233 32789.032 Bruksanvisning TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 3 2 7 8 9 0 3 2 233 32789.032 - Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner 3 Kontroller 4 Anslutningar på baksidan 5 7 Hjärtligt

Läs mer

Ett stort tack från People of Lava

Ett stort tack från People of Lava royal Sweden DEN kompromisslösa TV:n FÖR BILDCONNOISSEUREN Royal Sweden modeller:ld-40nlh-s, LD-40NLH-B, LD-46NLH-S, LD-46NLH-B, LD-55NLH-S, LD-55NLH-B Ett stort tack från People of Lava Tack! Vi på People

Läs mer

Inledning. Inledning

Inledning. Inledning Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av vår HDTV-kabelmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande av mottagaren.

Läs mer

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna. Uppmärksamma alla varningar. Följ

Läs mer

NAS-SC500PK. HDD Network Audio System Bruksanvisning. HDD Network Audio System NAS-SC500PK. Grundläggande hantering. GIGA JUKE Music Server

NAS-SC500PK. HDD Network Audio System Bruksanvisning. HDD Network Audio System NAS-SC500PK. Grundläggande hantering. GIGA JUKE Music Server 4-114-863-73(1) Grundläggande hantering HDD Network Audio System NAS-SC500PK GIGA JUKE Music Server GIGA JUKE Wireless Player Felsökning Försiktighetsåtgärder/ Tekniska data HDD Network Audio System Bruksanvisning

Läs mer

31 Information om inspelning och reproduktion av tv-program 31 Möjliga restriktioner vid användning av ett externt datamedium

31 Information om inspelning och reproduktion av tv-program 31 Möjliga restriktioner vid användning av ett externt datamedium Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta antenn och

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B SV Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA azur 651/751BD Din musik + vår passion Innehåll Se till att registrera ditt köp. Besök: www.cambridge-audio.com/care Om du registrerar blir du den första som vi

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer