Bruksanvisning. Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR+ 233 33591.051"

Transkript

1 Bruksanvisning Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR

2 Snabbinstruktion Individual Mediacenter/DR+ Förberedelse Fjärrkontroll TV Fjärrkontroll Mediacenter Slå på/av apparat Mata in skiva Mata ut skivan Funktionssätt Home Menu (huvudmeny) Menyval Menyn Inställningar Uppspelning DVD/CD-spelare Musik Uppspelning Paus Stopp Framåt (tryck flera gånger) Bakåt (tryck flera gånger) Nästa/föregående kapitel Volym Ljud av/på Detaljinformation/DVD-titelmeny Avsluta meny/tillbaka Menyn Aktuell uppspelning Mata in skivan till höger i enheten Kontroller på apparaten OK - DVD/CD-spelare - Välj titel - Musik - Kategori - Välj medier P+/- V+/- Radio FM-radio - Radio - FM-radio - Kanal efter namn - Välj kanal Internetradio - Radio - Internetradio - Kategori - Välj station DVB-radio - Radio - DVB-radio - Välj kanal Bildskärm av/på Importera ljud-cd Importera CD - DVD/CD-spelare - Import - CD-import - 2 Vik ut denna sida.

3 Fjärrkontroll Assist Mediacenter-användning Sound On/Off (ljud av/på) LED lampa för aktuell funktionstyp Växla för betjäning av TV-apparat Växla för betjäning av DVD-inspelningsapparat (recorder)/auro Ställ in TV Aspect (bildformat) kort tryckning: På-/avslagning i beredskapsläge (Sida 17) lång tryckning: Mediacenter Av i reducerat standby-läge kort: tillkoppling av Mediacenter senaste musikval lång tryckning: senaste radiostation Växla, för att använda BluTechVision Interactive Ljudfunktioner... (Sida 16) Mata in siffror eller bokstäver Mata in siffror eller bokstäver Alternativmeny Volym "Huvudmeny"... (Sida 18) Infomeny Stäng meny/tillbaka... (Sida 18) Välj titel framåt/bakåt Bekräfta/hämta Val/inställning... (Sida 18) (Sida 37)... Meny Aktuell uppspelning; (Sida 37)... Bildskärm av/på (Sida 37)... Kort tryckning: Välj titel/kapitel (Sida 33)... Lång tryckning: Bakåtsökning Menyn Inställningar... (Sida 18) Uppspelning kort tryckning: välj titel/kapitel... (Sida 33) lång tryckning: sökning framåt... (Sida 33) Paus Stopp utan funktion 3 -

4 Innehåll Snabbinstruktion Individual Mediacenter/DR Fjärrkontroll Assist Mediacenter-användning... 3 Front- / sidovy... 6 Baksida... 7 Välkommen... 8 Leveransens innehåll... 8 Förutsättningar för drift... 8 Uppställning... 8 För din säkerhet... 9 Om denna bruksanvisning... 9 Prestandaegenskaper Uppställning Förslag på uppställning: 5.1 Audio System...11 Förslag på uppställning: Stereo Audio System...11 Förslag på uppställning: Multiroom System...12 Anslutning Mediacenter i TV-systemanslutning...13 Mediacenter med Loewe Soundprojector och Loewe platt-tv...14 Mediacenter som fristående lösning...15 Installation (aktivering) Användning av fjärrkontroll...16 Inställning av fjärrkontroll Assist...16 Manövrering av Loewe-apparater...16 Anslutning till elnät...17 På-/avslagning...17 Digital Link HD (HDMI CEC)...17 Produktregistrering...17 Home menu (Huvudmeny)...18 Navigering i meny...18 Meny Inställningar...18 Menyspråk...18 Nätverk...19 Kabelanslutet nätverk...19 Trådlöst nätverk...21 Mediacenter nätverksnamn...22 Nätverksenheter...22 Reducerat standbyläge...23 Standbytimer...23 Skärmsläckare...23 Automatisk återgång till uppspelning...23 Tidszon...23 Riktlinjer för datasekretess...23 Filmljud...24 Lyssningssätt...24 Dolby Pro Logic II-läge...24 Ljudanpassning...24 Loudness...25 Maximal ljudvolym...25 Påslagningsljudvolym...25 Nattläge...25 Ljudkomponenter...26 TV-bildskärmsupplösning...28 TV-format...28 DVD-uppspelningsformat...28 HDMI-inställningar...29 Ställa in standardvärden för video...29 Barnlås...29 Filmklassificering...29 Systeminformation...30 Minnesinformation...30 Mitt innehåll...30 Radera musik...30 Starta om systemet...31 Uppdatera programvara...31 Uppspelning av CD och DVD Förutsättningar...32 Uppspelning av CD Läsa in skiva...33 CD-uppspelning...33 Visa musiktitel...33 Bearbeta musikinfo...34 CD-inställningar...34 Uppspelning av DVD Läsa in skiva...35 DVD-uppspelning...35 DVD-förlopp...36 Bearbeta film...36 Meny Musik Aktuell uppspelning...37 Spellistor...37 Artist...38 Menyn Musik...39 Album...39 Musiktitel...39 Albumgrafik...40 Stil...40 Musikalternativ...41 Sök

5 Innehåll Uppspelning av ipod Anslut ipod...42 Menyn ipod...42 Aktuell uppspelning (ipod)...42 Spellistor (ipod)...42 ipod Musik...43 ipod-alternativ...43 Radio Ställa in FM-radio...44 Kanaler efter namn/frekvens...45 Aktuell uppspelning - FM-radio...45 Internetradio...46 Lyssna på Internetradio...46 Aktuell uppspelning - Internetradio...46 Internetradio - Favoriter...47 Radio...48 DVB-radio...48 Lyssna på DVB-radio...48 Källor Kabelanslutna ljudkällor...49 Externa minnesmedier...49 USB-drift...49 Importera musik Importera ljud-cd...50 Kopiera musik på hårddisk...50 Musikserver Konfigurera musikserver...51 Multiroom...51 Party Mode...52 Kopiera albumgrafik på hårddisk...52 Reparation av fel Index Ordlista Tekniska specifikationer Impressum...57 Miljö Avfallshantering...58 Rättsliga anvisningar Service EG-konformitetsförklaring

6 Front- / sidovy Apparatdisplay CD/DVD-enhet Fot Hörlursuttag - 6 Knapp M: Välj källa i menyn: uppåt/nedåt På-/avstängningsknapp:: Aktivera från standby-läge Stäng av till standby-läge Knapp -: Kanal/titel nedåt i menyn: åt vänster LED-lampor = Standby (vänteläge) = Drift = Drift utan bildskärmsvisning (radio, EPG-dataregistrering eller timerinspelning) Knapp +: Kanal/titel uppåt i menyn: åt höger Knapp R: Radio på/av (1 (tillbaka till TV) Slå på radion från standby-läge USB-uttag

7 Baksida AUDIO IN L/R ANT FM COMPONENT OUT AUDIO LINK HDMI OUT HDMI IN USB RS-232 AUDIO OUT L/R DIGITAL OUT DIGITAL IN Hållare VIDEO OUT Composite Video LAN-nätverk RJ-45 Strömbrytare Kontakt för nätkabel ipod-docka 7 -

8 Välkommen Tack, för att du valt en Loewe-produkt. Vi är glada för att kunna hälsa dig välkommen som kund. Hos Loewe förenar vi de högsta standarderna för teknik, design och användarvänlighet. Detta gäller för både TV, DVD, video, ljud och tillbehör. Varken tekniken eller designen är fullkomliga i sig, men kombinationen ger våra kunder bästa tänkbara upplevelse av ljud och bild. Vår design är inte påverkad av kortlivade trender. Du har köpt en högkvalitativ utrustning, som du inte kommer tröttna att titta på i morgon eller i övermorgon. Leveransens innehåll Individual Mediacenter/DR+ Assist fjärrkontroll med 2 batterier Vägghållare Antennkabel Nätverkskabel HDMI-kabel Nätkabel Ljudkabel D-SUB/Cinch Självhäftande distansstycke denna bruksanvisning Monteringsanvisning Förutsättningar för drift För att kunna använda funktionerna för Loewe Mediacenter på bästa sätt måste följande saker finnas: Anslutning till ett kabelanslutet (Ethernet, Powerline) trådlöst (WiFi) eller Wired Network, router med internettillgång. Loewe TV-apparat med HDMI-ingång (fr.o.m. chassi L271x) och aktuell TV/ DVB-mjukvara. Uppställning Observera instruktionerna i den medföljande bruksanvisningen. Placera inte apparaten i närheten av starka värmekällor eller i direkt solljus. Vid placering i ett skåp eller en sluten hylla: Lämna minst 2,5 cm fri plats runt om apparaten, så att luften kan cirkulera obehindrat och ingen värmestockning uppträder. Täck inte över fläkten och öppningarna på baksidan. Denna apparat uppfyller kraven i skyddsklass 1. Nätkontakten måste anslutas till ett jordat vägguttag. Felaktiga spänningar kan skada apparaten. Denna apparat får endast anslutas med den medlevererade sladden till ett elnät med den på typ plåt en angivna spänningen och frekvensen. Drag ur anslutningskabeln vid åskväder. Spänningstoppar framkallade av blixtnedslag kan skada apparaten genom elnätet. Anslutningskabeln bör även dras ur, om apparaten förblir utan uppsikt under en längre tid. Anslutningskabeln måste vara lättåtkomlig, så att apparaten kan frånkopplas när som helst. Lägg nätkabeln så, att den ej kan skadas. Kabeln får inte knäckas, trampas på eller läggas över skarpa hörn, ej heller utsättas för kemikalier - sistnämnda gäller för övrigt för hela apparaten. En nätkabel med skadad isolering kan orsaka strömstörningar, vilket i sin tur kan leda till brand. När du drar ut nätkabeln, drag ej i kabeln, utan ta tag i stickkontaktens hölje. Ledningarna i kabeln kan skadas och förorsaka en kortslutning vid nästa inkoppling. Om andra apparater arbetar inom samma frekvensområde (2,4 GHz) kan störningar uppträda (se sidan 19). Du bör också läsa och följa sä ker hets hän vis ningarna på följande sidor. Valfria tillbehör Loewe Multiroom Receiver. Fjärrkontroll av typ Loewe Assist Media. Loewe TV-apparat med HDMI-ingång (fr.o.m. modell L271x) Loewe ljudsystem Floor Stand Individual Mediacenter, art.nr 68281B00 Table Stand Individual Mediacenter, art.nr 68280B00-8

9 För din säkerhet Läs och följ nedanstående säkerhetshänvisningar för din egen säkerhet och för att undvika onödiga skador på apparaten. Spara säkerhetshänvisningarna. Ändamålsenlig användning och omgivningsvillkor Denna apparat får endast användas för att överföra och återge ljudsignaler. Den är utformad att användas i vanliga rum och kontors miljöer och får ej användas i miljöer med hög luftfuktighet(t.ex. bad, bastu) eller hög dammkoncentration (t.ex. verk städ er). Garantin omfattar den användning som avsetts med apparaten. Om apparaten används utomhus, måste säkerställas, att den är skyddad mot fuktighet (regn, dropp och stänk eller daggbildning). Hög fuktighet och dammkoncentration leder till kryp strö mmar i apparaten, detta kan leda till fara vid be rör ing genom spänningar eller till en eldsvåda. Har apparaten förflyttats från kylan in i en varm omgivning, måste den förbli frånkopplad ca en timme på grund av att kondensfuktighet kan bildas. Du måste stänga av din (Individual Mediacenter-anläggning, TV-apparat och eventuellt andra, anslutna komponenter), innan du ansluter eller avlägsnar andra apparater eller högtalare. Skydda din apparat mot: Väta, fukt, droppande och stänkande vatten, ånga. Stötar och mekanisk påverkan. Magnetiska och elektriska fält. Kyla, hetta, direkt solljus och extrema temperaturväxlingar. Damm. Ventilationsstörande övertäckning. Manuell beröring av apparatens inre. Ställ inget brinnande ljus eller föremål med vätska i t.ex. en vas på apparaten. Ventilationsslitsarna på apparatens baksida får inte täckas över med tidningar eller lock. var försiktig med t.ex. draperier etc. Denna apparat är nätverkskompatibel. Följ anvisningarna om anslutningsmöjligheter på sidan och 18. Volym Hög musik kan orsaka hörselskador. Undvik extremt hög volym, framför allt under längre tidsperioder och när du använder hörlurar. VAR VÄNLIG OBSERVERA: FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR ELEK- TRISK STÖT, TAG EJ BORT HÖLJET (ELLER APPARATENS BAKSIDA). DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN, SOM KAN REPA- RERAS AV ANVÄNDAREN SJÄLV. REPARATIONER BÖR ENDAST UTFÖRAS AV EN LOEWE ÅTERFÖRSÄLJARE. Använd endast ori gi nal tillbehörsdelar och reservdelar från Loewe. Uppsikt Låt inte barn hantera apparaten utan upp sikt. Låt inte barn leka i o med el bar närhet av apparaten. Använd inte Mediacenter utan uppsikt. Stäng av nätanslutningen vid längre tids bortvaro eller dra ur kontakten. Rengöring Rengör endast apparaten med en lätt fuktad, mjuk och ren trasa (utan tillsats av alla sorters kraftiga rengöringsmedel). Om denna bruksanvisning Informationen i denna anvisning avser Loewe-produkten Individual Mediacenter. resp. Individual Mediacenter DR+. Texter som avser modell DR+ är markerade med följande symbol: Såvitt inget annat angives, hänför sig anvisningarna till manöverelementen hos fjärrkontrollen Assist. Avsnitt, som börjar med symbolen, tyder på viktiga hänvisningar, tips eller förutsättningar för felfri drift. Begrepp, som återfinns i menyn resp. som påskrift på apparaten, är skrivna med fet stil i texten. I funktionsbeskrivningarna är nödvändiga manöverelement anordnade till vänster om texten, som innehåller handlingsanvisningen. Illustrationerna i den här bruksanvisningen tjänar endast som exempel. Displayen kan variera beroende på tillgängligheten för tjänster i ditt system. Läs den medföljande dokumentationen för att förstå denna apparat och de möjligheter den erbjuder. De enskilda kapitlen bygger på varandra och kompletterar varandra. Det är obligatoriskt att följa anvisningarna för uppställning, användning och säkerhet. Sökordsförteckningen/ordlistan i slutet av denna anvisning innehåller förklaringar till vissa begrepp som förekommer i apparatens användargränssnitt och i bruksanvisningen. 9 -

10 Prestandaegenskaper Loewe Individual Mediacenter / DR+ ger dig bekväm tillgång till din mediesamling. Den spelar CD- och DVD-skivor och tar emot radiosignaler via antenn, kabel, satellit eller från Internet. Du kan även utnyttja digitala musikfiler från ditt hemnätverk, från USB-minnen och från mp3-spelare, samt ipod eller iphone. Anslutningsmöjligheter 2x USB 2.0 LAN RJ45 10/100/1000 Mbps WiFi b/g HDMI IN HDMI OUT Video Composite-Out Video Component-Out Audio-In Audio Digital-In Audio-Out Audio-Digital-Out Hörlurar 3,5 mm Stereo FM-antenn 75 Ohm Loewe Audio-Link RS-232 RJ12 (för externa hemnätverkssystem) CD/DVD-spelare Slot-In-enhet DVD-Upscaling (720p/1080p) Visning av titel, genre, albumnamn, albumgrafik (om sådan finns tillgänglig) Användning via beröringskänsliga sensorknappar på apparaten, samt fjärrkontroll Strömning av ljudinnehåll Rippning av ljud-cd Mediaadministration DVD/CD-identifiering via Internetdatabaser Lagring av metadata från de senaste 500 CD-skivorna Lagring av metadata från de senaste 100 DVD-skivorna Visning av albumgrafik och titelinformation på TV-bildskärmen Display (skärm) från ID3v1 och ID3v2 metadata Rekursiv sökning på CD-R/RW-skivor efter filer och mappar Enkel hantering via meny på TV-bildskärmen Generering och hantering av spellistor Import av metadata från Internet Import av ljud-cd och lagring på den integrerade hårddisken Import/export av ljudfiler och albumgrafik via PC och lagring på den integrerade hårddisken Musikuppspelning Uppspelning av Audio CD, CD-R- och CD-RW-skivor Uppspelning av MP3/VBR-, WMA-, FLAC-, AAC-ljudfiler Uppspelning av spellistor Upprepning av titlar, spår eller förteckningar Slumpmässig uppspelning Återgivning av ljudkällor som är kabelanslutna till Line IN Anslutning till server för strömning+ UPnP-AV-ljudserver Ljudströmning till upp till 6 mediamottagare via LAN/WiFi 2 hårddiskar på respektive 160 GB med datasäkerhet via RAID 1 (spegling) Partyläge Uppspelning av en ljudström till flera Loewe-mediamottagare FM-radio FM-radio med RDS-visning via kabel eller markbunden Strömning av FM-radio i hemnätverket DVB-radio DVB-radio från kompatibla Loewe TV-apparater Strömning av DVB-radio i hemnätverket Internetradio Stöd för tusentals Internetradiokanaler via Internetradio Stöd för Internetradio-favoritlistor - föränderbar även via Loewe-portal ipod-stöd ipod-dockningsstation för ipod eller iphone (flygplansläge) Bekväm kontroll via fjärrkontrollen Loewe Assist Ladda batteriet Användning med andra Loewe systemkomponenter Anslutning av Loewe Flat-TV-apparat via HDMI/CEC (fr.o.m. modell L271x) Anslutning av Loewe Audio-komponenter via Audio-Link - 10

11 Uppställning Förslag på uppställning: 5.1 Audio System Loewe Flat-TV-apparat Individual Mediacenter / DR+ Front Högtalare höger Surround Högtalare vänster Front Högtalare vänster Center Surround Högtalare höger Subwoofer Individual Sound Highline Förslag på uppställning: Stereo Audio System Loewe Flat-TV-apparat Internet Router Front Högtalare vänster Front Högtalare höger Individual Subwoofer Mediacenter / DR+ Individual Sound Highline 11 -

12 Uppställning Förslag på uppställning: Multiroom System Exempel: Vardagsrum Loewe Flat-TV-apparat Front Högtalare vänster Individual Mediacenter / DR+ Front Högtalare höger Center Subwoofer Individual Sound Highline Exempel: Sidorum Internet Router Högtalare vänster Högtalare höger - 12 Individual Sound Multiroom Receiver Subwoofer Individual Sound Highline

13 Anslutning Mediacenter i TV-systemanslutning Anslut Mediacenter med den medföljande RJ-45 nätkabeln till en nätverksanslutning (t.ex. Switch eller DSL-Router) med en anslutning till Internet. Anslut Mediacenters kontakt med den medföljande HDMI-kabeln HDMI OUT till kontakten HDMI IN på din TV-apparat. Om inte din TV-apparat har en HDMI IN -kontakt, så ansluter du de tre kontakterna OUTPUT COMPONENT till Mediacenter med tre Cinch-kablar lämpliga för video med kontakterna COMPONENT IN på din TV-apparat. I annat fall kan du ansluta Mediacenter med en Cinch-kabel i kontakten VIDEO OUT till kontakten VIDEO IN på din TV-apparat. Via denna anslutning, som kallas Composite Video, får du dock enbart begränsad bildkvalitet. Om det är möjligt ska du använda de anslutningstyper som nämns ovan. Anslut den medföljande ljudkabeln D-SUB/Cinch (Loewe nr ) i D-SUBkontakten till kontakten AUDIO-LINK på Loewe-TV-apparaten. Anslut den andra änden av D-SUB-kabeln till en Audio-Link-kabel. Anslut den andra änden av Audio-Link-kabeln till kontakten AUDIO-LINK i Mediacenter. Förbind uttaget AUDIO LINK på TV-apparaten med D-SUB-kontakten på ljudkabel D-SUB/RC. Du kan ansluta en Loewe Subwoofer som tillbehör till andra änden på D-SUB-kontakten. I menyn Ljudkomponenter (sida 26) ställer du in alternativet Ljud via på TV. Anslut kontakten ANT FM med FM-antennkabeln till en antenndosa. Anslut nätkabeln till ett uttag på V 50/60 Hz. Loewe Subwoofer Individual Sound Highline Power Mode OFF ON Auto Manu. Ljudkabel D-SUB/Cinch 230V~50/60Hz Speaker Out Front Rear Front Rear Left Right Center Left Right Right Line In Subw Right Left Left Bass Intensity Crossover Frequency Equalizer AudioLink 0 Phase max 250Hz min +6dB 50Hz -3dB 180 Audio Link-kabel Loewe platt-tv-apparat (fr.o.m. L271x) Loewe Individual Mediacenter / DR+ Digital Audio-kabel HDMI-kabel Nätkabel Network (nätverks-) Kabel FM-antenn 13 -

14 Anslutning Mediacenter med Loewe Soundprojector och Loewe platt-tv Anslut Mediacenter med den medföljande RJ-45 nätkabeln till en nätverksanslutning (t.ex. Switch eller DSL-Router) med en anslutning till Internet. Anslut Mediacenters kontakt med den medföljande HDMI-kabeln HDMI OUT till kontakten HDMI IN på din TV-apparat. Anslut den medföljande ljudkabeln D-SUB/Cinch (Loewe nr ) i D-SUBkontakten till kontakten AUDIO-LINK på Loewe-TV-apparaten. Anslut den andra änden av D-SUB-kabeln till en Audio-Link-kabel. Anslut den andra änden av Audio-Link-kabeln till kontakten AUDIO-LINK i Mediacenter. Förbind uttaget AUDIO LINK på TV-apparaten med D-SUB-kontakten på ljudkabel D-SUB/RC. Du kan ansluta en Loewe Subwoofer som tillbehör till andra änden på D-SUB-kontakten. Använd en RCA kabel (Digital Audio-kabel: kontakten är orangefärgad) för att förbinda uttaget AUDIO DIGITAL OUT på TV-apparaten till kontakten TV-COAXIAL på din Sound Projector. I menyn Ljudkomponenter (sida 26) ställer du in alternativet Systemförstärkare på TV. Anslut kontakten ANT FM med FM-antennkabeln till en antenndosa. Anslut nätkabeln till ett uttag på V 50/60 Hz. Anslut Soundprojector till TV-apparaten och Subwoofer enligt bilden. Loewe Soundprojector Anslutning till Subwoofer Digital Audio-kabel Ljudkabel D-SUB/Cinch RS-232C Loewe platt-tv (från L27x1) Loewe Individual Mediacenter / DR+ HDMI-kabel Digital Audio-kabel Nätkabel Network (nätverks-) Kabel FM-antenn - 14

15 Anslutning Mediacenter som fristående lösning Anslut Mediacenter med den medföljande RJ-45 nätkabeln till en nätverksanslutning (t.ex. Switch eller DSL-Router) med en anslutning till Internet. För att kunna göra inställningar (se fr.o.m. sidan 18), måste Mediacenter anslutas till en TV-apparat (sidan 13) för att menyerna ska kunna användas. Detta rekommenderas även för användningen av Mediacenter. Anslut kontakten AUDIO-LINK på Mediacenter med Audio-Link-kabeln till AUDIO- LINK på Loewe Subwoofer. Loewe Subwoofer Individual Sound Highline I menyn Ljudkomponenter (sida 26) ställer du in alternativet Systemförstärkare på Mediacenter. Anslut kontakten ANT FM med FM-antennkabeln till en antenndosa. Anslut nätkabeln till ett uttag på V 50/60 Hz. AudioLink Line In Power Mode OFF ON Auto Manu. 230V~50/60Hz Left Speaker Out Left Front Rear Left Right Center Left Right Subw Right Phase Equalizer Right Bass Intensity Crossover Frequency 180-3dB +6dB 50Hz max 250Hz min Rear 0 Front Audio Link-kabel Loewe Individual Mediacenter / DR+ Nätkabel Network (nätverks-) Kabel HDMIkabel till TV-apparaten FM-antenn 15 -

16 Installation (aktivering) Användning av fjärrkontroll För att sätta i eller byta batterier tryck på platsen där pilen sitter. Skjut batterilocket nedåt och ta av det. Sätt i batterierna av typ Alkali Mangan LR 03 (AAA) och se till att polerna + och är rätt placerade. För sedan på locket igen underifrån. Inställning av fjärrkontroll Assist Andra apparater Du kan betjäna flera olika Loewe-apparater med fjärrkontrollen Assist. Apparatknapparna REC - BD - AUDIO kan ställas in för detta. Tryck ned önskad apparatknapp samtidigt med knapp Stopp i 5 sek., tills motsvarande LED-lampan blinkar två gånger. Därefter knappar du en den tvåsiffriga apparatkoden i tabellen: Apparat Kod Fabriksinställning Loewe ViewVision 8106 H 10 Loewe Viewvision, Centros 21x2 12 Loewe ViewVision DR+ DVB-T 13 REC Loewe Auro 2216 PS/8116 DT 14 Loewe BlutechVision 15 Loewe Soundprojector 1 17 Loewe TV Radio digital 19 Loewe Mediacenter 20 AUDIO Loewe BlutechVision Interactive 21 BD HDMI CEC-läge 22 Loewe AudioVision 24 Loewe Soundprojector SL 25 Återställning till 99 fabriksinställning Den tillhörande LED-lampan blinkar två gånger. Ljudfunktioner Det går att ställa in på vilken apparat knapparna med ljudfunktioner (V+/-, Sound off (ljud AV) och Sound mode (ljudläge)) ska fungera. Beroende på vilken apparatkonfiguration du använder (sida 13 - sida 15), ställer du in apparatknapparna och ljudfunktionerna på fjärrkontrollen Assist. Om du använder konfigurationen i systemanslutning enligt konfigurationen på sidan 13 så övertar Loewe TV-apparaten ljudbearbetningen och ljudfunktionerna på fjärrkontrollen Assist måste inte ändras. Vid en konfiguration som beskrivs på sidan 14 och sidan 15, är det nödvändigt med en omställning av ljudfunktionerna på fjärrkontrollen Assist enligt följande beskrivning. Tryck ned apparatknapp TV samtidigt med knapp med den ensiffriga funktionskoden ur listan i 5 sek., tills LED-lampan blinkar två gånger. Funktion Kod Anslutningsbild Loewe AudioVision 3 Loewe Mediacenter 4 Sidan 15 Loewe TV 5 Sidan 13/sidan 14 Loewe Soundprojector 6 Fabriksinställning fr.o.m. modell L271x, mjukvaruprogram V9.16 Manövrering av Loewe-apparater Använda fjärrkontrollen till en Loewe TV-apparat Tryck ned TV-knappen, LED-lampan ovanför lyser ca 5 sek. Använda fjärrkontrollen till en Loewe skivspelare Tryck ned REC-knappen,LED-lampan ovanför lyser ca 5 sek. Använda fjärrkontrollen till BluTechVision Interactive Tryck ned BD-knappen, LED-lampan ovanför lyser ca 5 sek.. Använda fjärrkontrollen till Mediacenter Tryck ned AUDIO-knappen, LED-lampan ovanför lyser ca 5 sek. Vid varje knapptryckning lyser LED-displayen som en kontroll för det valda användningssättet (TV REC BD AUDIO). Betjäningen av enskilda apparater framgår av respektive bruksanvisning. - 16

17 Installation (aktivering) Anslutning till elnät Gör de nödvändiga kabelanslutningarna enligt beskrivningen i avsnittet Anslutning (sida 13). Anslut först den mindre trepoliga kontakten på nätkabeln till uttaget för nätkabeln (sida 7) baktill på spelaren. Därefter ansluter du den stora stickkontakten till ett vägguttag V/50-60 Hz. På-/avslagning Efter den första Boot-processen (kan ta lite tid i anspråk) ska Mediacenter I FRAMTIDEN ENDAST stängas av och sättas på med ett kort tryck på knappen på/av på fjärrkontrollen Assist. På så sätt är Mediacenter snabbare driftklart. Slå på Mediacenter med Network Switch (strömbrytaren) (sida 7). Ställ in fjärrkontrollen till Mediacenter-drift, genom att trycka ned knappen AUDIO en kort stund. Ditt Mediacenter slås på. Om du har anslutit en Loewe TVapparat (fr.o.m. L271x) via HDMI, slås den också på. Annars slår du på din TV-apparat och ställer in aktuell programplats för AV. För att stänga av apparaten trycker du på nytt på-/avslagningsknappen på Mediacenter (sida 6) eller på fjärrkontrollen Assist (sida 3). För att undvika dataförluster väntar du med att stänga av tills all bearbetning (t.ex. inläsning från USB-minne eller ipod, CD-import) på hårddiskarna avslutats. När Mediacenter startas blinkar den röda LED Indicator (LEDlampan) (sida 6). Så snart Mediacenter är driftsklart, lyser den gröna LED Indicator (LED-lampan) med fast sken. I förekommande fall genomförs en programvaruuppdatering (sida 19) för Mediacenter in automatiskt efter genomförd Product Registration (Produktregistrering) (på den här sidan) och upprättande av åtkomst till Internetnätverket (från sidan 31). Om du inte kommer att använda din TV-apparat under en längre tid bör du först stänga av Mediacenter genom att hålla knappen På/Av intryckt en kort stund, stäng därefter av TV:n med strömbrytaren och dra ut nätsladden ur vägguttaget. På sås sätt sparas energi vilket skonar miljön. Digital Link HD (HDMI CEC) Med Digital Link HD skickar Loewe TV-apparater (fr.o.m. modell L271x) signalerna från fjärrkontrollen vidare via HDMI-anslutningen för Loewe TV-apparaten till kompatibla tillsatsapparater, som t.ex. Mediacenter. Digital Link HD är användbart om du vill ställa upp Mediacenter dold och hela apparatstyrningen ska göras via Loewe TV-apparaten. Ställ in HDMI CEC-funktionen för fjärrkontrollen Assist enligt sidan 16 med kod 22 med önskad apparatknapp (t.ex. AUDIO). Utför sedan uppdraget för Digital Link HD funktion till HDMI-gränssnittet som används på TV-apparaten, genom att trycka ned den ovan inställda knappen (t.ex. AUDIO) i 5 sek. En urvalsmeny visas. Hint Here you select the device which you want to switch over your remote control to with the AUDIO key. After confirming the selection with OK all remote control commands are passed on to the selected device via the TV set in future when you press this key. Select HDMI device for key AUDIO Mediacenter No device OK Adopt Välj önskad apparat (t.ex. Mediacenter). Nu leds signalerna från fjärrkontrollen Assist vidare från Loewe-TV-apparaten till Mediacenter, såvida den berörda apparatknappen (t.ex. BD) redan har programmerats. I förekommande fall är en mjukvaruuppdatering nödvändig för din Loewe TV-apparat. Vänd dig till din fackhandlare. Produktregistrering Vid idrifttagningen måste Mediacenter registreras en gång för att alla integrerade tjänster ska kunna utnyttjas. Enligt 33 den federala integritetsskyddslagen (Federal Privacy Act) vill vi göra dig uppmärksam på att apparatnummer samt respektive programvarustatus bearbetas och sparas med hjälp av data för processutrustning. Informationen garanterar att vi alltid kan erbjuda optimal service vid reparation. All information behandlas konfidentiellt och ges ej vidare till tredje person. OK END 17 -

18 Installation (aktivering) Home menu (Huvudmeny) Meny för Mediacenter visas på den anslutna TV-apparatens bildskärm. Här kan du använda de olika funktionerna i Mediacenter samt göra de nödvändiga inställningarna. Mediacenter Meny Inställningar Ställ in Mediacenter individuellt enligt dina behov och din konfiguration. Hämta menyn inställningar direkt från andra menyer. DVD/CD Player ipod Music Radio Sources Settings Mediacenter DVD/CD Player ipod Music Radio Sources Settings BD BLU-RAY PALYER Navigering i meny I denna bruksanvisning beskrivs fjärrkontrollens pilar enligt följande: Pilarna motsvarar i texten:. Fjärrkontrollens OK-knapp beskrivs som OK i texten. Välj önskat alternativ. Tillbaka till menyn. Tillbaka till menyn. Tryck på knappen BD för att använda en spelare BluTechVision Interactive som är ansluten till Loewe TV-apparaten. BD BLU-RAY PLAYER Ställ ev. in TV-bildskärmsupplösningen enligt beskrivningen på sidan 28, för att få en bättre bildskärmsåtergivning. Menyspråk Ditt Mediacenter försöker automatiskt ställa in samma menyspråk som på TVapparaten via HDMI-CEC-förbindelsen (Loewe fr.o.m. L271x). Du kan även ställa in önskat menyspråk manuellt. Välj alternativet Language (SPRÅK). Välj alternativet On screen user interface (Bildskärmsmeny). Välj önskat språk. Please select a language for the on screen user interface... Deutsch English Español Français Italiano Nederlands END Back ASSIST Home - 18

19 Installation (aktivering) Nätverk Beroende på om ditt Mediacenter är kabelanslutet (Ethernet, Powerline) eller trådlöst (WiFi) anslutet till hemnätverket, måste olika inställningar göras. Loewe rekommenderar att ett kabelanslutet nätverk (Ethernet, Powerline) används, för att garantera hög stabilitet och kvalitet på dataanslutningen. Använd enbart en trådlös anslutning om ingen annan möjlighet finns. Trådlösa anslutningar kan störas av extern påverkan (t.ex. mikrovågsugnar) och ger oftast en lägre dataöverföringstakt. Kabelanslutet nätverk Här gör du inställningarna för det valda nätverket. Välj alternativet Network (Nätverk). Välj alternativet Connect Using (Anslutning via). IP-adresstyp DHCP Om det finns en DHCP-server i ditt hemnätverk (t.ex. en DSL-router), använder du denna inställning. Då ställs alla nätverksparametrar in automatiskt. Öppna menyn enligt anvisningarna för Wireless network (kabelanslutet nätverk). Välj alternativet Set Ethernet (Ställ in Ethernet). Välj alternativet IP address type (IP-adresstyp). Tryck flera gånger för att ställa in alternativet DHCP. Välj alternativet Test settings (Testa inställningarna). Settings - Network - Ethernet IP-Address Type DHCP Test Settings Current Ethernet Settings : IP Address: Gateway: Subnet Mask: DNS 1, 2: , Settings - Network END Back ASSIST Home Connect Using Ethernet Ethernet Network Name Connect to Network Share 1 Connect to Network Share 2 En automatisk testkörning inleds och alla inställningar som krävs för att Mediacenter ska kunna användas felfritt testas. När testerna slutförts visas ett protokoll på bildskärmen. Test Settings END Back ASSIST Home Tryck flera gånger på OK för att ställa in alternativet Ethernet. Please wait...test starting Checking hardware configuration MAC adress : 00:40:63:F9:95:73 Checking ethernet link...ok Requesting dynamic interface configuration...ok Determine subnet mask, DNS, route and IP addresses Subnet mask : DNS1 address : DNS2 address : Router address : IP address : Checking IP address...ok Checking Router address...ok Checking DNS addresses...ok DNS lookup of w.openglobe.net...ok DNS lookup of ecddb.cddb.com...ok Connecting to w.openglobe.net:80...ok Determine external IP address External IP address : Checking time service...ok, Time is 08:04:26 (GMT) Connecting to w.openglobe.net:443...ok Connecting to w.openglobe.net: ok Connecting to w.openglobe.net: ok Connecting to ecddb.cddb.com: ok Test completed END Back ASSIST Home När alla tester avslutats med statusen OK, har nätverksinställningen avslutats. 19 -

20 Installation (aktivering) IP-adresstyp Manuell Nätverksparametrarna kan (t.ex. om det inte finns någon DHCP-server i ditt hemnätverk) ställas in manuellt. Öppna menyn enligt anvisningarna för Wireless network (kabelanslutet nätverk). Välj alternativet Set Ethernet (Ställ in Ethernet). Välj alternativet IP address type (IP-adresstyp). Tryck flera gånger för att ställa in alternativet Manual (Manuell). Välj alternativet IP Adress Settings (Ställ in IP-adresser). Settings - Network - Ethernet IP-Address Type Manual IP Address Settings Test Settings Current Ethernet Settings : IP Address: Gateway: Subnet Mask: DNS 1,2: , END Back ASSIST Home Enter an Ethernet IP Address Välj siffra. Välj läge. När du ställt in alla nätverksparametrar korrekt: Tillbaka till menyn. Välj alternativet Test Settings (Testa inställningarna). En automatiskt testkörning inleds och alla inställningar som krävs för att Mediacenter ska kunna användas felfritt testas. När testerna slutförts visas ett protokoll på bildskärmen. END Back ASSIST Home Test Settings Välj önskat alternativ, t.ex. IP Adress (IP-adress). Settings - Network - Ethernet - Manuell IP Address Gateway Subnet DNS DNS Apply Settings END Back ASSIST Home END Back ASSIST Home Please wait...test starting Checking hardware configuration MAC adress : 00:40:63:F9:95:73 Checking ethernet link...ok Requesting dynamic interface configuration...ok Determine subnet mask, DNS, route and IP addresses Subnet mask : DNS1 address : DNS2 address : Router address : IP address : Checking IP address...ok Checking Router address...ok Checking DNS addresses...ok DNS lookup of w.openglobe.net...ok DNS lookup of ecddb.cddb.com...ok Connecting to w.openglobe.net:80...ok Determine external IP address External IP address : Checking time service...ok, Time is 08:04:26 (GMT) Connecting to w.openglobe.net:443...ok Connecting to w.openglobe.net: ok Connecting to w.openglobe.net: ok Connecting to ecddb.cddb.com: ok Test completed När alla tester avslutats med statusen OK, har nätverksinställningen avslutats. Bläddra uppåt/nedåt i protokollet. - 20

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1 Hemmabiosystem Snabbstartguide HT-XT1 Innehållsförteckning Installation 1 Innehållet i förpackningen 3 2 Installera 4 3 Ansluta 6 4 Starta systemet 8 5 Lyssna på ljud 9 Grundläggande funktioner Använda

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Media Center with LAN. Denna enhet är en digital multimediaspelare

Läs mer

ENG - installation manual - Wireless set-up

ENG - installation manual - Wireless set-up R ENG - installation manual - Wireless set-up DE - Bedienungsanleitung - Drahtlose Einrichtung FR - Manuel d utilisation - Installation sans fil ES - Manual del propietario - Configuración inalámbrica

Läs mer

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar 1 INNEHÅLL TRÅDLÖSA LIVING HÖGTALARE 4. LIVING SERIEN ÖVERSIKT 5. VANLIGA INKOPPLINGAR 8. FLER INKOPPLINGAR 9. MULTIROOM OCH

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning Blu-ray spelare

Bruksanvisning Blu-ray spelare Bruksanvisning Blu-ray spelare BluTechVision Interactive 233 33997.050 Snabbinstruktion Förberedelse TV-användning BluTechVision Interactive-användning Slå på/av apparat kort tryckning Lägg in skiva Knapp

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Nya Blu-ray -spelare och Blu-ray -hemmabiosystem

Nya Blu-ray -spelare och Blu-ray -hemmabiosystem Pressrelease 11 januari Enkel uppkoppling och underhållning i 3D Nya Blu-ray -spelare och Blu-ray -hemmabiosystem Snabb tillgång till underhållning online 3D-kompatibilitet * 3D-surroundljud ** (hemmabiosystemen)

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IP Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IP Välkommen till Borderlight IP... 3 Vad är IP... 3 Vad är HD... 3 Vad behövs för IP... 4 Hur ser digital

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 Audio/video receiver Snabbstarts Guide SVENSKA Introduktion, Placering av högtalarna och Inledning Tack för att du valt en Harman Kardon produkt! Denna Snabbstartguide

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet BeoRemote One Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet Daglig användning Introduktion till BeoRemote One och handledningen, 3 Använda BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detalj, 5

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Network. WPA Installationsguide. LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W. Security WPA. Stödd autenticerings metod

Network. WPA Installationsguide. LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W. Security WPA. Stödd autenticerings metod WIRELESS WIRELESS SELECT ON/STAND BY LENS SHIFT LEFT RIGHT USB LAMP STATUS POWER UP DOWN Security LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W WPA Installationsguide Stödd autenticerings metod Security

Läs mer

Allroom Air One. all din musik trådlöst i hela ditt hem

Allroom Air One. all din musik trådlöst i hela ditt hem Allroom Air One all din musik trådlöst i hela ditt hem magiskt AIRPLAY - Spela din musik i ditt trådlösa nätverk Med Apples AirPlay teknologi kan du spela all din musik trådlöst från Mac eller PC till

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer