unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007"

Transkript

1 unicef info VÅREN / 2007 Också barn kan få aids UNICEF hjälper barnen i nödens stund För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa, skydd GÖR VÄRLDEN BÄTTRE

2 2 GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: UNICEF finns på plats när nöden överraskar Ett barn har rätt att födas och växa upp under trygga förhållanden. Barnets hälsa måste tryggas, utbildningen garanteras och hon måste skyddas för utnyttjande, våld och diskriminering. UNICEF arbetar långsiktigt för att de här rättigheterna ska förverkligas. När en katastrof överraskar, oberoende av om det är en naturkatastrof eller en väpnad konflikt, hotas barnens basrättigheter först. Tackvare UNICEFs världsomfattande verksamhetsnätverk finns det skydd som UNICEF kan erbjuda barnen redan på plats eller i närheten av krisområdet. Enligt den internationella arbetsfördelningen ansvarar vi för utdelningen av rent vatten, ordnar vaccineringar, tryggar skolgången och skyddar barnen för utnyttjande i katastrofsituationer. Tsunamin var en prövning för UNICEF, precis som för de andra hjälporganisationerna. Vi kan vara nöjda över arbetets resultat. Två år efter Tsunamin har UNICEF använt över hälften av gåvopengarna och kommer att använda resten under de kommande 2-3 åren. Det massiva arbetet med att återuppbygga skolorna har redan kommit långt, nya lärare utbildas för att ersätta dem som omkom och vattenservicen förbättras på katastrofområdet. Vid sidan om återuppbyggnaden fortsätter våra långsiktiga program för hälsa och barnskydd. UNICEF finns på plats före katastrofen och stannar efter krisperioden för att fortsätta sitt grundarbete. Tack för att vi kan räkna med ditt stöd till barnen både vid kriser och under stabilare förhållanden. Utgivare: Finlands UNICEF-förening r.f. Ansvarig redaktör: Liisa Susiluoto Foton: UNICEF Pärmbild: CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN: Flickan leker i centret som serverar mat åt mindre bemedlade och föräldralösa barn. Finska UNICEF Bertasvägen 6, Helsingfors tfn fax web: När katastrofen slår till ser vi till att barnen klarar kommer i säkerhet. Vi sköter om att barnens rättighe under de svåraste förhållanden. UNICEF hjälpe Kvinnorna och barnen lider mest under kriser. De blir lätt utnyttjade och offer för besinningslöst våld och våldtäkter. Under de tio senaste åren har över två miljoner barn dött i väpnade konflikter. Antalet skadade är tre gånger större. Man räknar med att 20 miljoner barn har varit tvungna att lämna sina hem och över en miljon barn har blivit föräldralösa eller skiljts från sina föräldrar. När ett barn förlorar sina föräldrar, försvinner hennes stöd och skydd. Katastrofernas följder sträcker sig långt Krig och naturkatastrofer förorsakar lidande under en lång tid. När hemmen förstörs, hälsovårdssystemen kollapsar och det inte finns mat längre, raseras hela samhällen. Just nu finns det tiotals katastrofer i världen. Krigen förorsakar oändligt mycket lidande för barnen. För tillfället lever barnen i skuggan av kriget i bl.a. Irak och Uganda. Utöver tragedin i Darfur, tar det ännu länge innan såren efter konflikten i södra Sudan läkts. Naturkatastrofer, som översvämningar och jordbävningar, förstör hela infrastrukturer. Mänskorna på Afrikas horn lider också just nu av skadorna efter översvämningarna.

3 sig med livet i behåll och ter förverkligas också r barnen i nödens stund Samarbete garanterar att vi lyckas När UNICEF efter andra världskriget grundades, var dess främsta uppgift att hjälpa barn i katastrofsituationer. Också idag hör katastrofhjälpen till en av våra viktigaste uppgifter. UNICEF samarbetar nära med andra humanitära organisationer, tillsammans med stater och lokala samfund för att hjälpa mänskor som blivit i fötterna på katastrofer. Samarbete är nödvändigt för att vi ska kunna fungera så effektivt och på ett så omfångsrikt sätt som möjligt. När verksamheten är koordinerad och ansvarsområdena är klara, sker inte överlappningar och vi kan vara säkra på att barnens rättigheter sker på alla delområden. Katastrofarbetet är indelat så att UNI- CEF ansvarar för vatten- och sanitetsservicen. UNICEF har också en viktig roll när det gäller vaccineringar och barnskydd. Vår styrka är vårt världsomfattande nätverk: eftersom UNICEF har verksamhet i 156 utvecklingsländer finns vi redan på plats där det händer och vi kan börja nödhjälpen omedelbart. Vi ser till att barnens rätt till hälsa, utbildning, jämlikhet och skydd förverkligas, också under kriser. g SÅ HÄR HJÄLPER UNICEF Vatten och sanitet Vi ser till att mänskorna på katastrofområdet har tillgång till rent vatten. Smutsigt vatten sprider dödliga sjukdomar som t.ex. diarré. För att mänskorna ska kunna ta hand om sin hygien behöver de förutom vatten också tvål och ordentliga latriner. Vi ser också till att avfallshanteringen på lägren fungerar. Hälsa och näring I katastrofsituationer delar vi ut mediciner, hälsovårdsförpackningar, sockersaltpulver för behandling av diarré, tilläggsnäring och spårämnen. Epidemier bryter ofta ut i smutsiga och kaotiska förhållanden. Vi vaccinerar barnen mot mässling och stelkramp och ger dem A-vitamin. Utbildning Skolgången är den bästa möjliga traumavården för barn eftersom den skapar trygghet mitt i allt kaos. Vi skapar trygga platser där barnen som lever mitt i en kris kan studera, leka och prata med en förståelsefull vuxen. UNICEFs tältskolor och School-in-a-box lådor som innehåller skolmaterial gör det möjligt att fortsätta gå i skola också under svåra förhållanden. Skydd I katastrofsituationer skiljs barnen lätt åt från sina föräldrar. Vi tar hand om barnen som blivit ensamma. Vi registrerar barnen och hjälper dem att hitta tillbaka till sin familj. Vi ser till att barnen inte blir utnyttjade. Vi arbetar för att inte ett enda barn ska vara tvunget att gå med i en armé eller väpnad grupp och vi hjälper barnen som redan hamnat i dem att kunna återvända hem.

4 4 :D Nyheter RUNT VÄRLDEN UNICEF verkar över allt i världen. Här följer några exempel på vårt arbete för världens barn. Allt det här och mycket mer gott har vi kunnat göra med givarnas stöd. Barnen till skolan HONDURAS Stöd och omsorg De ugandiska barnen sitter och studerar i skuggan av trädet. Bildens flickor bor på barnhemmet som stöds av UNICEF. UGANDA: Över ugandiska barn i skolåldern har aldrig gått i skola och två tredjedelar lämnar skolan på hälft. Det finns avsevärt färre flickor i skolorna än pojkar. UNICEF har tillsammans med sina samarbetspartners startat en omfattande Börja skolan, återvänd till skolan, stanna i skolan -kampanj för att hjälpa 1,3 miljoner barn i det krigshärjade nordöstra Uganda. Målet för kampanjen är att öka antalet barn som går ut lågstadiet och minska klyftan mellan flickor och pojkar. Skolan är en trygg plats där de traumatiserade barnen utöver lek och undervisning får psykologiskt stöd och en känsla av vardag mitt i kaoset. HONDURAS: Det är liv i luckan i barnhemmet som stöds av UNICEF när 33 små invånare samlas till gemensam måltid. Barnhemmet grundades för 12 år sedan för dem som blivit offer för hiv-aids då de förlorat sina föräldrar till sjukdomen. En del av barnen är också själva hiv-positiva. Barnen får då mat och tak över huvudet men också den omsorg som de så väl behöver. För att alla barn ska få den uppmärksamhet de behöver finns det en skötare per tre barn. Honduras lider av en allvarlig hiv-epidemi. UNICEF har startat ett program vars syfte är att minska smittor från mor till barn.

5 5 Med fart mot Millenniemålen Med gemensamma krafter mot fågelinfluensan En indonesisk pojke håller i en hand gjord av papper. Pappershanden symboliserar kampen mot fågelinfluensan. Sjukdomen har redan krävt 52 dödsoffer i landet. Barnet får en oral vaccination i staden Aleppo i Syrien. SYRIEN: Syrien har gjort stora framsteg med att förbättra barnens och kvinnornas ställning och närmar sig nu med fart FN:s Millenniemål. Redan ifjol var största delen av barnen vaccinerade. Barn- och mödradödligheten har minskat och förekomsten av hiv-aids är liten. Över 90% av barnen kan börja skolan. Trots de lovande framstegen finns det ännu en mängd utmaningar och UNICEF fortsätter arbeta för hälsovård, utbildning, vattenservice och barnskydd. SYRIEN INDONESIEN: UNICEF och Indonesiens regering har startat en omfattande informationskampanj för att ta kål på fågelinfluensan som pinar landet. Över 30 miljoner hushåll i Indonesien äger hönor, så kampanjen är mycket utmanande. UNICEF har utbildat nästan frivilliga som ska sprida informationen över hela landet. Mänskorna får information om allt från handtvätt till hur man ska behandla döda djur. Dessutom uppmanas de att omedelbart kontakta de lokala myndigheterna om de misstänker fågelinfluensa. Cyklonoffren får hjälp Babyn vägs i ett sjukhus i Moçambique. Sjukhuset fick stora skador i cyklonen i februari. Tältet i bakgrunden ungerar som tillfälligt sjukhus. UGANDA I N D O N E S I E N Moçambique Moçambique: Moçambique som ligger på Afrikas östkust utsattes för våldsamma naturkatastrofer i början av året. Skyfallen förorsakade översvämningar som tvingade mänskor att lämna sina hem. Efter regnen kom en cyklon som förstörde ellinjer, hälsostationer och skolor samt gjorde mänskor hemlösa. Ca. hälften av dem som förlorat sina hem är barn. UNICEF startade nödhjälpen omedelbart. Tillsammans med landets regering och andra partners har UNICEF delat ut rent vatten, mat och mediciner till mänskorna. Skadade skolor och sjukhus repareras. Eftersom skolgången är den bästa traumavården för barn har UNICEF levererat tält och skolmaterial till området. Tack vare dem kan man hålla lektioner också under svåra förhållanden.

6 6 Också barn kan få aids Det finns 2,3 miljoner hiv-positiva barn i världen. Nio av tio barn får varken vård eller medicin. Aidsmedicinerna för ett barn kostar fyra euro per månad. HI-viruset är aggressivare hos barn än hos vuxna. Barnets immunförsvar är ännu outvecklat och sjukdomen framskrider snabbare till aids-fasen. Utan vård omkommer en tredje del av de barn som är hiv-smittade före sin första födelsedag. En stor del av barnen som smittats har dött. Dessa dödsfall är totalt onödiga eftersom medicinering som påbörjas i ett tidigt skede av sjukdomen kan garantera barnet ett friskt liv. I dag får ändå bara vart tionde hiv-positiva barn vård och mediciner. Egna mediciner för barnen Problemet har varit brist på lämpliga mediciner, testningsapparatur och kunniga skötare för barn. Ända tills nyligen har inte hivaids uppfattats som en barnsjukdom. Av den orsaken startade vi Barnen och aids kampanjen. UNICEF vill lyfta fram aids glömda offer, barnen. Kampanjens mål är att 80 procent av de smittade barnen före år 2010 ska ha tillgång till vård och medicin. Förändringen har börjat Priset på barnens mediciner har under det senaste året sjunkit dramatiskt. Också UNICEF har varit med om att förhandla ner priserna. Ett års ARV-mediciner för ett barn kostade tidigare flera hundra euro. Nu kostar de bara 48 euro. ARV är antiretroviral-mediciner som stoppar hiv-infektionens framskridande. I undersökningar har man under de senaste åren märkt att det effektiva och förmånliga cotramoxazole-antibiotikat förebygger hiv-positiva barns infektionssjukdomar och sänker dödligheten med t.o.m. hälften. Alla barn som föds till hiv-positiva mammor borde ha tillgång till förebyggande cotrimoxazole-medicinering tills man har kunnat konstatera att barnet är hiv-negativt. Alla smittade barn borde också får antibiotikat, oberoende av om barnet har symptom eller inte. Cotrimoxazole är ett effektivt skydd mot andrahands smittor som förorsakas av HI-viruset och typiska infektioner under barndomen. Information och stöd till föräldrarna Nästan alla hiv-positiva barn har blivit smittade av sin mamma i samband med förlossningen. Det effektivaste sättet att minska antalet hiv-positiva barn är att förbättra hälsovården i utvecklingsländerna så att smittor från mamma till barn förhindras. UNICEF vill ha testningsmetoder och mediciner som är förmånliga, passar barn och finns tillgängliga för alla. Attityduppfostran måste fortsätta. När skammen och fördomarna minskar vågar allt fler föräldrar komma till testningen och samtidigt låter de också testa sina barn. g Vad är Barnen och aids? UNICEFs globala Barnen och aids kampanj ger hivaids glömda offer, barnen, ett ansikte. Hittills har miljoner barn som lidit p.g.a. sjukdomen och dess följder inte fått någon hjälp. Situationen måste förändras. Barnens behov måste prioriteras. Kampanjens mål är att samla in en miljard dollar före utgången av år Medlen används för att nå de fyra följande målen 1. att förhindra smittor från mor till barn 2. mediciner för de barn som behöver det 3. att förhindra nya smittor och 4. omsorg om de barn som blivit ensamma. Läs mera om kampanjen på www. unicef.fi/barnenochaids

7 7 Kris för barnen i Bagdad: vattenleveranserna hotade Oroligheterna som varat flera år i Iraks huvudstad Bagdad har hindrat reparationen av vattensystemet. Tusentals barns hälsa har varit beroende av UNICEFs vattenleveranser. Nu är också den här hjälpen hotad p.g.a. brist på pengar. Redan före kriget var det nästan omöjligt för tusentals invånare i Iraks huvudstad att få tag på rent vatten. Till en del av huvudstadens slumområden kom bara ett par vattenledningar. En stor del av dem var också sönder eller vattnet var odrickbart. För att släcka törsten skopade man upp vatten ur pölar och diken. För fyra år sedan förbättrades situationen p.g.a. UNICEFs vattenleveranser. Men nu hotas invånarna på slumområdena av en ny vattenkris. Långa vägar efter smutsigt vatten Förut försökte vi köpa vatten, men det var för dyrt, berättar den 44-åriga sexbarnsmamman Faleeha om situationen för fyra år sedan. 200 liter vatten kostade tusen dinar (ca. 78 cent). Vi kunde dricka men vattnet räckte inte till att tvätta sig i. Barnen var tvungna att gå smutsiga till skolan. Faleehas granne Sabiha berättar om samma problem. Hennes barn hämtade vatten från diket. Vägen var lång och farlig. Lönen för mödan var oftast insjuknande i en sjukdom som förorsakats av det smutsiga vattnet. En av pojkarna led av akut diarré och hamnade på sjukhus i en månad. Hela den tiden var jag tvungen av vara bredvid honom. Det här led hela familjen av eftersom jag inte hade tid att ta hand om dem, sa Sabiha. Två-flodslandet Rent och tryggt vatten borde vara en självklarhet för alla irakier eftersom landet klyvs av två floder, Eufrat och Tigris. Landets vattenservice förföll under handelsblockaden mot Irak. Redan före krigets början led miljoner mänskor av vattenbrist p.g.a. läckande rör och söndriga maskiner. Men problemen har under de senaste åren mångdubblats. Efter kriget blev Iraks pumpstationer och vattenreningsverk mål för plundring. Efter det har de varit mål för sabotage. Vattenverkens personal lever i livsfara. Det här leder till att vattenledningsvattnet ofta är smutsigt. Smutsigt vatten riskerar barnens hälsa. Diarrén som förorsakas av vattnet är den näststörsta dödsorsaken bland irakiska barn. Dessutom förorsakar det undernäring som gör barnen mottagliga för andra sjukdomar. Vattenleveranserna riskerar sluta Våren 2003 började UNICEF leverera vatten dagligen till de familjer som led mest i Bagdad och Basra. Ifjol levererade UNICEF dagligen vatten till bagdadbor och dessutom till fem skolor och sex sjukhus. Dagligen transporterades 400 miljoner liter vatten. Nu hotar vattenleveranserna ta slut p.g.a. pengabrist. Vattenleveranserna borde vara en korttidslösning omedelbart efter en katastrof., säger Vinod Alkari, representant i Irak. Men Irak är mitt i en växande humanitär kris. Om vi slutade med leveranserna skulle det innebära en risk för barnens hälsa, fortsätter hon. Rent vatten innebär hopp UNICEF samarbetar med de andra FNorganisationerna och Iraks regering för att få landets vattenservice i skick. För att kunna fortsätta med vattenleveranserna behövs stöd ännu under 18 månader. För Faleeha, Sabiha och tusentals andra sluminvånare innebär vattnet mycket mera än friskare barn. Det ger dem hopp samt vetskap om att de inte är bortglömda och att man bryr sig om dem. Gud har skickat er hit med rent vatten. Jag vill inte längre skicka mina barn efter vatten, säger Sabiha som är rädd om sina barn. g

8 Kom ihåg världens barn på din bemärkelsedag! Virve ja Heikki Leikola önskade gåvor åt världens barn i stället för bröllopspresenter åt sig själva: Hej! Vi är UNICEFs telemarknadsförare. Det kan hända att vi ringer upp också dig. Vi berättar för dig om hur vi jobbar för världens barn med dina gåvor. Via oss kan du också bli UNICEFs månatliga givare. Vi vill inte störa dig, så om du inte har tid att diskutera med oss tar vi inte illa upp. Vi hörs! Vi har redan alla de saker man behöver ha för ett gott liv. Situationen är den att om vi fick ett enda föremål till skulle vårt hus fyllas så att vi bara skulle snubbla på saker dagarna i ända, vi skulle få bulor och vi skulle vara olyckliga. Men en dag tittade vi genom fönstret och märkte att det inte går så super bra för alla där ute. Den mest effektiva utvecklingshjälpen i världen är att lära ett barn läsa, speciellt om du lär en flicka läsa. Då är det svårt att lura henne. Hon har en möjlighet att försörja sig själv och sin familj t.o.m. starta ett eget företag. Lär en kvinna läsa samtidigt lär du hela familjen. Vad skulle du annars själv göra just nu om du inte kunde läsa? Mera information om bemärkelsedagsgåvor för världens barn: n n Sanna Meriläinen p. (09) tai Vi kan inte leva bara för oss själva, säger Pirkko Heikkilä. Hon har gjort en testamentsgåva till UNICEF. Jag har inte barn själv och mina välmående bröder och systrar behöver ingenting mera. Världens barn behöver min hjälp, förklarar Pirkko sitt beslut. Pirkko har rest mycket och arbetat utomlands, också i ett utvecklingsland. Hon har sett ojämlikhet och problem, men hon har också en klar bild av hur problemen ska lösas. Läskunskapen är nyckeln, säger hon. Enligt henne är det allra viktigast att utbilda flickorna och förbättra deras ställning om vi vill förbättra världen. Mera information om testamentsgåvor: tfn / Finska UNICEF Bertasvägen 6, Helsingfors tfn fax web: GE EN GÅVA 4Web: 4Ring: (15,11 / samtal + lna) 4 Gåvokonton Nordea: OKO: Sampo: Aktia:

unicef info allt fler barn överlever UNICEFs arbete ger resultat - s.2-3 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s.

unicef info allt fler barn överlever UNICEFs arbete ger resultat - s.2-3 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s. unicef info HÖSTEN / 2007 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s.4-5 UNICEFs arbete ger resultat - allt fler barn överlever s.2-3 För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa,

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF Barn och aids Varje år smittas hundratusentals barn av hiv och ännu fler förlorar sina föräldrar i aids På många håll i världen ses inte hiv och aids enbart som en hälsofråga, utan som ett hot mot hela

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

unicef info HÖSTEN 2005

unicef info HÖSTEN 2005 unicef info HÖSTEN 2005 HIV-aids HAR ET BARNS ANSIKTE För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa, skydd GÖR VÄRLDEN BÄTTRE 2 GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: Mammorna lär sig AIDS-kunskap I SEPTEMBER

Läs mer

Varför ger sig flickor ut i krig? s. 6 7

Varför ger sig flickor ut i krig? s. 6 7 HÖST / 2009 Nyheter världen runt s. 4 5 Rena händer räddar s. 2 3 NEPAL: Varför ger sig flickor ut i krig? s. 6 7 2 PATRIK JANSSON GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO:: Rent vatten för små och stora behov

Läs mer

unicef info Skolgång är roligt! s. 6 7 Nyheter världen runt s. 4 5 MYANMAR återhämtar sig från cyklonen s. 2 3 LAOS: SOMMAR / 2009

unicef info Skolgång är roligt! s. 6 7 Nyheter världen runt s. 4 5 MYANMAR återhämtar sig från cyklonen s. 2 3 LAOS: SOMMAR / 2009 unicef info SOMMAR / 2009 Nyheter världen runt s. 4 5 MYANMAR återhämtar sig från cyklonen s. 2 3 LAOS: Skolgång är roligt! s. 6 7 2 PATRIK JANSSON GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO:: När den tanzanianska

Läs mer

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé?

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé? Presentation av SOS Barnbyar/Skolpresentation manus 2015-03-11 Presentation Presentera dig/er Vad tänker ni när ni hör SOS Barnbyar? Inled med en film Ex Filmen om Leon (Skoljoggen) Centralafrikanska republiken

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige En mer barnvänlig värld Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Forskning och utveckling Kartläggningar och utvärderingar Böcker,

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Skolmaterial FN-DAGEN 2015. Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet

EN BÄTTRE VÄRLD. Skolmaterial FN-DAGEN 2015. Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet EN BÄTTRE VÄRLD Skolmaterial FN-DAGEN 2015 Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet FN 70 ÅR Fira med Svenska FN-förbundet År 2015 fyller FN 70 år! Det är också året då FN:s nya utvecklingsmål

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Du och ditt fadderbarn

Du och ditt fadderbarn Du och ditt fadderbarn 1 Fadderskap innebär att man genom ögonen på ett barn kan följa med hur ett samhälle förändras och på det sättet vara en del av en världsomfattande förändring. Sirpa Solehmainen,

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Information till familjer med barn i förskola Smitta som sprids på förskolan ställer till bekymmer för barn, personal, syskon och föräldrar. Barn i

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Näring och Hälsa RAPPORT 2014 Inledning Näring och hälsa är ett av de områden som prioriteras högt på den kommande universella hållbarhetsagendan. Tillgång till rent vatten, sanitet och

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

UNICEF SVERIGE 2013. Effektrapport. UNICEF Effektrapport 1

UNICEF SVERIGE 2013. Effektrapport. UNICEF Effektrapport 1 UNICEF SVERIGE 2013 Effektrapport UNICEF Effektrapport 1 INNEHÅLL Inledning 3 Resultat för barnen 2013 4 Fokusområde 1: Yngre barns överlevnad 6 och utveckling tack vare dig kan vi förändra barns liv Fokusområde

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Hoppet lever mitt i fattigdomen s. 6 7

Hoppet lever mitt i fattigdomen s. 6 7 VINTER / 2010 Länge leve barnen s. 2 3 Nyheter världen runt s. 4 5 SIERRA LEONE: Hoppet lever mitt i fattigdomen s. 6 7 2 PATRIK JANSSON Länge leve BARNEN GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: Nästan 9 miljoner

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Afrika- i svältens spår

Afrika- i svältens spår Afrika- i svältens spår Undernäring - svält Akut undernäring är ett medicinskt tillstånd som uppkommer när en person inte får tillräckligt med näring för att täcka sitt dagliga energi- och proteinbehovet,

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Rusmedel ur barnets synvinkel

Rusmedel ur barnets synvinkel FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM På svenska Rusmedel ur barnets synvinkel Vad tänker mitt barn när jag dricker? Hej mamma eller pappa till ett barn i lekåldern! Bland allt det nya och förunderliga behöver

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri!

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Hej, det här är Chris från Chris Beat Cancer. I dag har jag ett väldigt speciellt videoklipp till er. Jag blir ofta kontaktad

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

FÖRSKOLA CLOWNER UTAN GRÄNSER

FÖRSKOLA CLOWNER UTAN GRÄNSER ÅRETS 2016 FÖRSKOLA CLOWNER UTAN GRÄNSER påminner barn i utsatta miljöer om att de är vanliga barn och att det finns andra utanför som ser dem. Att möta barn i lust, lek och glädje är Clowner utan gränsers

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Fadderskapets resa 1

Fadderskapets resa 1 Fadderskapets resa 1 2 Välkommen på fadderskapets resa med oss Vår uppgift är att med din hjälp åstadkomma bestående och positiva förändringar i såväl ditt fadderbarns som i andra barns liv. Anne Pönni

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28 Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28 Den 12 januari skakades Haiti av en naturkatastrof av ofattbara proportioner. Det är fortfarande svårt att uppskatta hur

Läs mer

Barn efter krig. Ledarmaterial

Barn efter krig. Ledarmaterial Barn efter krig Ledarmaterial Instruktioner till ledaren Det här är ett material som riktar sig till ungdomar i högstadieåldern. Vad behövs? Dator Projektor Projektorduk En utskrift av det här häftet Sax

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Material för Förskolan - årskurs 3

Material för Förskolan - årskurs 3 Material för Förskolan - årskurs 3 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Friskt par i 40-års åldern ska resa 2 v till Tanzania, sol, bad och safari.

Läs mer

HYGIENANVISNINGAR. Dusch- och bassängavdelningen

HYGIENANVISNINGAR. Dusch- och bassängavdelningen HYGIENANVISNINGAR Dusch- och bassängavdelningen Användarnas hygien och agerande har den största betydelsen för renligheten gällande badvattnet i bassängerna och de fuktiga utrymmenas ytor. 1. TVÄTTNING

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien

Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien Guide: Syrien Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien Konflikten i Syrien kan härledas till april 2011 då storskaliga protester bröt ut mot landets ledning och president Bashar

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar

Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar Minória Manuel pekar på åkern som blev dränkt då floden Zambezi svämmade över. Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar På åkern sjunker fötterna djupt ner i varm gyttja. Här och där finns fortfarande

Läs mer

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR I. DE NATURLIGA MILJÖERN II. RESURSERNA 1) SÖTVATTNET 2) MARKEN 3) SKOGEN 4) HAVEN OCH OCEANERNA III. MÄNNISKAN

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola MALAWI HÄNDELSE Skolan i Fundo kan inte användas för att tak och väggar är så dåliga att barnen får gå hem igen under regnperioden. Ett gäng svenska scoutledare bidrar med arbete, tillsammans med lokala

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet 6 Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet är det som att återvända till livet och att renas från synd, säger Salam Katia. Fredag 14 augusti 2015 SFT 6 Vi tror att

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar Internationellt engagemang Påverkansarbete för säkra vägar Påverkansarbete för säkra vägar Vill du engagera dig i Rädda Barnens internationella påverkansarbete? Nu lyfter vi frågan om barn på flykt från

Läs mer

Saker jag inte gör: mjölkar kor

Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: Lever ett normalt liv som inte går ut på att ständigt försöka se honom, vara nära honom, prata med honom Tränar; andas in, andas ut, andas in, andas

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja

Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja Under regnperioden samlar Ses Saruns familj vatten i stora kärl. I kärlen lägger man fiskar så att vattnet ska hållas rent. Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja I de stora grå kärlen av lera finns

Läs mer

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler 1. När vi pratar om biologi, vad pratar vi om då? Ge förslag

Läs mer

Katastroffonden Halvårsrapport 2014

Katastroffonden Halvårsrapport 2014 Katastroffonden Halvårsrapport 2014 Photo: Heidi Anicete/Save the Children Barn i Gaza 2014. Foto: Jozef Nateel/Rädda Barnen Tack för ert fantastiska stöd! Centralafrikanska republiken. Foto Mark Kaye/Rädda

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30 Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30 Sedan månadsskiftet juli/ augusti har Pakistan drabbats av en översvämningskatastrof. Situationen har kontinuerligt förvärrats.

Läs mer

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING Flyktingsiffrorna i världen Totalt finns det 27.8 miljoner flyktingar, internflyktingar

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning HIV-spridning 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Rapport från projektarbete i Khartoum, Sudan

Rapport från projektarbete i Khartoum, Sudan 1 av 8 2009-05-06 13:24 Rapport från projektarbete i Khartoum, Sudan Lydia Jubrant & Marie Königsson Hösten 2004 Detta är en reserapport från ett projektarbete vid Läkarprogrammet, 10 poäng. Titeln är

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Tuberkulos. Andningsförbundet Heli rf:s guide

Tuberkulos. Andningsförbundet Heli rf:s guide Tuberkulos Andningsförbundet Heli rf:s guide Vad är tuberkulos för en sjukdom? Tuberkulos är en smittsam sjukdom som orsakas av Mycobacterium tuberculosisbakterien och främst drabbar lungorna 2 Tuberkulos

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA. RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet

BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA. RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet HUR HAR HIVMEDICINERNA FÖRÄNDRAT VÅRA ATTITYDER TILL SÄKRARE SEX? När det ständigt kommer nya hoppfulla

Läs mer

Information om nödhjälp p g a naturkatastrof

Information om nödhjälp p g a naturkatastrof Information om nödhjälp p g a naturkatastrof Med följande information vill vi tacka Cura cultura och Khala Uma som sedan många år hjälper oss med sitt solidariska arbete. Vi vill också tacka Musikhögskolan

Läs mer

Barn med hivinfektion

Barn med hivinfektion Personen på bilden har inget samband med texten i broschyren. Barn med hivinfektion Information till vårdnadshavare och anhöriga Den här broschyren är riktad till vårdnadshavare och anhöriga till barn

Läs mer

Kommunalt partnerskap

Kommunalt partnerskap Kommunalt partnerskap Eslövs kommun har genom kontakter med föreningen Globträdet kommit i kontakt med kommunen Lugazi i Uganda, som är intresserade av att ingå ett kommunalt partnerskap med Eslövs kommun.

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

PARTNER-studien. Du har bjudits in för att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet.

PARTNER-studien. Du har bjudits in för att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer