unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007"

Transkript

1 unicef info VÅREN / 2007 Också barn kan få aids UNICEF hjälper barnen i nödens stund För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa, skydd GÖR VÄRLDEN BÄTTRE

2 2 GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: UNICEF finns på plats när nöden överraskar Ett barn har rätt att födas och växa upp under trygga förhållanden. Barnets hälsa måste tryggas, utbildningen garanteras och hon måste skyddas för utnyttjande, våld och diskriminering. UNICEF arbetar långsiktigt för att de här rättigheterna ska förverkligas. När en katastrof överraskar, oberoende av om det är en naturkatastrof eller en väpnad konflikt, hotas barnens basrättigheter först. Tackvare UNICEFs världsomfattande verksamhetsnätverk finns det skydd som UNICEF kan erbjuda barnen redan på plats eller i närheten av krisområdet. Enligt den internationella arbetsfördelningen ansvarar vi för utdelningen av rent vatten, ordnar vaccineringar, tryggar skolgången och skyddar barnen för utnyttjande i katastrofsituationer. Tsunamin var en prövning för UNICEF, precis som för de andra hjälporganisationerna. Vi kan vara nöjda över arbetets resultat. Två år efter Tsunamin har UNICEF använt över hälften av gåvopengarna och kommer att använda resten under de kommande 2-3 åren. Det massiva arbetet med att återuppbygga skolorna har redan kommit långt, nya lärare utbildas för att ersätta dem som omkom och vattenservicen förbättras på katastrofområdet. Vid sidan om återuppbyggnaden fortsätter våra långsiktiga program för hälsa och barnskydd. UNICEF finns på plats före katastrofen och stannar efter krisperioden för att fortsätta sitt grundarbete. Tack för att vi kan räkna med ditt stöd till barnen både vid kriser och under stabilare förhållanden. Utgivare: Finlands UNICEF-förening r.f. Ansvarig redaktör: Liisa Susiluoto Foton: UNICEF Pärmbild: CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN: Flickan leker i centret som serverar mat åt mindre bemedlade och föräldralösa barn. Finska UNICEF Bertasvägen 6, Helsingfors tfn fax web: När katastrofen slår till ser vi till att barnen klarar kommer i säkerhet. Vi sköter om att barnens rättighe under de svåraste förhållanden. UNICEF hjälpe Kvinnorna och barnen lider mest under kriser. De blir lätt utnyttjade och offer för besinningslöst våld och våldtäkter. Under de tio senaste åren har över två miljoner barn dött i väpnade konflikter. Antalet skadade är tre gånger större. Man räknar med att 20 miljoner barn har varit tvungna att lämna sina hem och över en miljon barn har blivit föräldralösa eller skiljts från sina föräldrar. När ett barn förlorar sina föräldrar, försvinner hennes stöd och skydd. Katastrofernas följder sträcker sig långt Krig och naturkatastrofer förorsakar lidande under en lång tid. När hemmen förstörs, hälsovårdssystemen kollapsar och det inte finns mat längre, raseras hela samhällen. Just nu finns det tiotals katastrofer i världen. Krigen förorsakar oändligt mycket lidande för barnen. För tillfället lever barnen i skuggan av kriget i bl.a. Irak och Uganda. Utöver tragedin i Darfur, tar det ännu länge innan såren efter konflikten i södra Sudan läkts. Naturkatastrofer, som översvämningar och jordbävningar, förstör hela infrastrukturer. Mänskorna på Afrikas horn lider också just nu av skadorna efter översvämningarna.

3 sig med livet i behåll och ter förverkligas också r barnen i nödens stund Samarbete garanterar att vi lyckas När UNICEF efter andra världskriget grundades, var dess främsta uppgift att hjälpa barn i katastrofsituationer. Också idag hör katastrofhjälpen till en av våra viktigaste uppgifter. UNICEF samarbetar nära med andra humanitära organisationer, tillsammans med stater och lokala samfund för att hjälpa mänskor som blivit i fötterna på katastrofer. Samarbete är nödvändigt för att vi ska kunna fungera så effektivt och på ett så omfångsrikt sätt som möjligt. När verksamheten är koordinerad och ansvarsområdena är klara, sker inte överlappningar och vi kan vara säkra på att barnens rättigheter sker på alla delområden. Katastrofarbetet är indelat så att UNI- CEF ansvarar för vatten- och sanitetsservicen. UNICEF har också en viktig roll när det gäller vaccineringar och barnskydd. Vår styrka är vårt världsomfattande nätverk: eftersom UNICEF har verksamhet i 156 utvecklingsländer finns vi redan på plats där det händer och vi kan börja nödhjälpen omedelbart. Vi ser till att barnens rätt till hälsa, utbildning, jämlikhet och skydd förverkligas, också under kriser. g SÅ HÄR HJÄLPER UNICEF Vatten och sanitet Vi ser till att mänskorna på katastrofområdet har tillgång till rent vatten. Smutsigt vatten sprider dödliga sjukdomar som t.ex. diarré. För att mänskorna ska kunna ta hand om sin hygien behöver de förutom vatten också tvål och ordentliga latriner. Vi ser också till att avfallshanteringen på lägren fungerar. Hälsa och näring I katastrofsituationer delar vi ut mediciner, hälsovårdsförpackningar, sockersaltpulver för behandling av diarré, tilläggsnäring och spårämnen. Epidemier bryter ofta ut i smutsiga och kaotiska förhållanden. Vi vaccinerar barnen mot mässling och stelkramp och ger dem A-vitamin. Utbildning Skolgången är den bästa möjliga traumavården för barn eftersom den skapar trygghet mitt i allt kaos. Vi skapar trygga platser där barnen som lever mitt i en kris kan studera, leka och prata med en förståelsefull vuxen. UNICEFs tältskolor och School-in-a-box lådor som innehåller skolmaterial gör det möjligt att fortsätta gå i skola också under svåra förhållanden. Skydd I katastrofsituationer skiljs barnen lätt åt från sina föräldrar. Vi tar hand om barnen som blivit ensamma. Vi registrerar barnen och hjälper dem att hitta tillbaka till sin familj. Vi ser till att barnen inte blir utnyttjade. Vi arbetar för att inte ett enda barn ska vara tvunget att gå med i en armé eller väpnad grupp och vi hjälper barnen som redan hamnat i dem att kunna återvända hem.

4 4 :D Nyheter RUNT VÄRLDEN UNICEF verkar över allt i världen. Här följer några exempel på vårt arbete för världens barn. Allt det här och mycket mer gott har vi kunnat göra med givarnas stöd. Barnen till skolan HONDURAS Stöd och omsorg De ugandiska barnen sitter och studerar i skuggan av trädet. Bildens flickor bor på barnhemmet som stöds av UNICEF. UGANDA: Över ugandiska barn i skolåldern har aldrig gått i skola och två tredjedelar lämnar skolan på hälft. Det finns avsevärt färre flickor i skolorna än pojkar. UNICEF har tillsammans med sina samarbetspartners startat en omfattande Börja skolan, återvänd till skolan, stanna i skolan -kampanj för att hjälpa 1,3 miljoner barn i det krigshärjade nordöstra Uganda. Målet för kampanjen är att öka antalet barn som går ut lågstadiet och minska klyftan mellan flickor och pojkar. Skolan är en trygg plats där de traumatiserade barnen utöver lek och undervisning får psykologiskt stöd och en känsla av vardag mitt i kaoset. HONDURAS: Det är liv i luckan i barnhemmet som stöds av UNICEF när 33 små invånare samlas till gemensam måltid. Barnhemmet grundades för 12 år sedan för dem som blivit offer för hiv-aids då de förlorat sina föräldrar till sjukdomen. En del av barnen är också själva hiv-positiva. Barnen får då mat och tak över huvudet men också den omsorg som de så väl behöver. För att alla barn ska få den uppmärksamhet de behöver finns det en skötare per tre barn. Honduras lider av en allvarlig hiv-epidemi. UNICEF har startat ett program vars syfte är att minska smittor från mor till barn.

5 5 Med fart mot Millenniemålen Med gemensamma krafter mot fågelinfluensan En indonesisk pojke håller i en hand gjord av papper. Pappershanden symboliserar kampen mot fågelinfluensan. Sjukdomen har redan krävt 52 dödsoffer i landet. Barnet får en oral vaccination i staden Aleppo i Syrien. SYRIEN: Syrien har gjort stora framsteg med att förbättra barnens och kvinnornas ställning och närmar sig nu med fart FN:s Millenniemål. Redan ifjol var största delen av barnen vaccinerade. Barn- och mödradödligheten har minskat och förekomsten av hiv-aids är liten. Över 90% av barnen kan börja skolan. Trots de lovande framstegen finns det ännu en mängd utmaningar och UNICEF fortsätter arbeta för hälsovård, utbildning, vattenservice och barnskydd. SYRIEN INDONESIEN: UNICEF och Indonesiens regering har startat en omfattande informationskampanj för att ta kål på fågelinfluensan som pinar landet. Över 30 miljoner hushåll i Indonesien äger hönor, så kampanjen är mycket utmanande. UNICEF har utbildat nästan frivilliga som ska sprida informationen över hela landet. Mänskorna får information om allt från handtvätt till hur man ska behandla döda djur. Dessutom uppmanas de att omedelbart kontakta de lokala myndigheterna om de misstänker fågelinfluensa. Cyklonoffren får hjälp Babyn vägs i ett sjukhus i Moçambique. Sjukhuset fick stora skador i cyklonen i februari. Tältet i bakgrunden ungerar som tillfälligt sjukhus. UGANDA I N D O N E S I E N Moçambique Moçambique: Moçambique som ligger på Afrikas östkust utsattes för våldsamma naturkatastrofer i början av året. Skyfallen förorsakade översvämningar som tvingade mänskor att lämna sina hem. Efter regnen kom en cyklon som förstörde ellinjer, hälsostationer och skolor samt gjorde mänskor hemlösa. Ca. hälften av dem som förlorat sina hem är barn. UNICEF startade nödhjälpen omedelbart. Tillsammans med landets regering och andra partners har UNICEF delat ut rent vatten, mat och mediciner till mänskorna. Skadade skolor och sjukhus repareras. Eftersom skolgången är den bästa traumavården för barn har UNICEF levererat tält och skolmaterial till området. Tack vare dem kan man hålla lektioner också under svåra förhållanden.

6 6 Också barn kan få aids Det finns 2,3 miljoner hiv-positiva barn i världen. Nio av tio barn får varken vård eller medicin. Aidsmedicinerna för ett barn kostar fyra euro per månad. HI-viruset är aggressivare hos barn än hos vuxna. Barnets immunförsvar är ännu outvecklat och sjukdomen framskrider snabbare till aids-fasen. Utan vård omkommer en tredje del av de barn som är hiv-smittade före sin första födelsedag. En stor del av barnen som smittats har dött. Dessa dödsfall är totalt onödiga eftersom medicinering som påbörjas i ett tidigt skede av sjukdomen kan garantera barnet ett friskt liv. I dag får ändå bara vart tionde hiv-positiva barn vård och mediciner. Egna mediciner för barnen Problemet har varit brist på lämpliga mediciner, testningsapparatur och kunniga skötare för barn. Ända tills nyligen har inte hivaids uppfattats som en barnsjukdom. Av den orsaken startade vi Barnen och aids kampanjen. UNICEF vill lyfta fram aids glömda offer, barnen. Kampanjens mål är att 80 procent av de smittade barnen före år 2010 ska ha tillgång till vård och medicin. Förändringen har börjat Priset på barnens mediciner har under det senaste året sjunkit dramatiskt. Också UNICEF har varit med om att förhandla ner priserna. Ett års ARV-mediciner för ett barn kostade tidigare flera hundra euro. Nu kostar de bara 48 euro. ARV är antiretroviral-mediciner som stoppar hiv-infektionens framskridande. I undersökningar har man under de senaste åren märkt att det effektiva och förmånliga cotramoxazole-antibiotikat förebygger hiv-positiva barns infektionssjukdomar och sänker dödligheten med t.o.m. hälften. Alla barn som föds till hiv-positiva mammor borde ha tillgång till förebyggande cotrimoxazole-medicinering tills man har kunnat konstatera att barnet är hiv-negativt. Alla smittade barn borde också får antibiotikat, oberoende av om barnet har symptom eller inte. Cotrimoxazole är ett effektivt skydd mot andrahands smittor som förorsakas av HI-viruset och typiska infektioner under barndomen. Information och stöd till föräldrarna Nästan alla hiv-positiva barn har blivit smittade av sin mamma i samband med förlossningen. Det effektivaste sättet att minska antalet hiv-positiva barn är att förbättra hälsovården i utvecklingsländerna så att smittor från mamma till barn förhindras. UNICEF vill ha testningsmetoder och mediciner som är förmånliga, passar barn och finns tillgängliga för alla. Attityduppfostran måste fortsätta. När skammen och fördomarna minskar vågar allt fler föräldrar komma till testningen och samtidigt låter de också testa sina barn. g Vad är Barnen och aids? UNICEFs globala Barnen och aids kampanj ger hivaids glömda offer, barnen, ett ansikte. Hittills har miljoner barn som lidit p.g.a. sjukdomen och dess följder inte fått någon hjälp. Situationen måste förändras. Barnens behov måste prioriteras. Kampanjens mål är att samla in en miljard dollar före utgången av år Medlen används för att nå de fyra följande målen 1. att förhindra smittor från mor till barn 2. mediciner för de barn som behöver det 3. att förhindra nya smittor och 4. omsorg om de barn som blivit ensamma. Läs mera om kampanjen på www. unicef.fi/barnenochaids

7 7 Kris för barnen i Bagdad: vattenleveranserna hotade Oroligheterna som varat flera år i Iraks huvudstad Bagdad har hindrat reparationen av vattensystemet. Tusentals barns hälsa har varit beroende av UNICEFs vattenleveranser. Nu är också den här hjälpen hotad p.g.a. brist på pengar. Redan före kriget var det nästan omöjligt för tusentals invånare i Iraks huvudstad att få tag på rent vatten. Till en del av huvudstadens slumområden kom bara ett par vattenledningar. En stor del av dem var också sönder eller vattnet var odrickbart. För att släcka törsten skopade man upp vatten ur pölar och diken. För fyra år sedan förbättrades situationen p.g.a. UNICEFs vattenleveranser. Men nu hotas invånarna på slumområdena av en ny vattenkris. Långa vägar efter smutsigt vatten Förut försökte vi köpa vatten, men det var för dyrt, berättar den 44-åriga sexbarnsmamman Faleeha om situationen för fyra år sedan. 200 liter vatten kostade tusen dinar (ca. 78 cent). Vi kunde dricka men vattnet räckte inte till att tvätta sig i. Barnen var tvungna att gå smutsiga till skolan. Faleehas granne Sabiha berättar om samma problem. Hennes barn hämtade vatten från diket. Vägen var lång och farlig. Lönen för mödan var oftast insjuknande i en sjukdom som förorsakats av det smutsiga vattnet. En av pojkarna led av akut diarré och hamnade på sjukhus i en månad. Hela den tiden var jag tvungen av vara bredvid honom. Det här led hela familjen av eftersom jag inte hade tid att ta hand om dem, sa Sabiha. Två-flodslandet Rent och tryggt vatten borde vara en självklarhet för alla irakier eftersom landet klyvs av två floder, Eufrat och Tigris. Landets vattenservice förföll under handelsblockaden mot Irak. Redan före krigets början led miljoner mänskor av vattenbrist p.g.a. läckande rör och söndriga maskiner. Men problemen har under de senaste åren mångdubblats. Efter kriget blev Iraks pumpstationer och vattenreningsverk mål för plundring. Efter det har de varit mål för sabotage. Vattenverkens personal lever i livsfara. Det här leder till att vattenledningsvattnet ofta är smutsigt. Smutsigt vatten riskerar barnens hälsa. Diarrén som förorsakas av vattnet är den näststörsta dödsorsaken bland irakiska barn. Dessutom förorsakar det undernäring som gör barnen mottagliga för andra sjukdomar. Vattenleveranserna riskerar sluta Våren 2003 började UNICEF leverera vatten dagligen till de familjer som led mest i Bagdad och Basra. Ifjol levererade UNICEF dagligen vatten till bagdadbor och dessutom till fem skolor och sex sjukhus. Dagligen transporterades 400 miljoner liter vatten. Nu hotar vattenleveranserna ta slut p.g.a. pengabrist. Vattenleveranserna borde vara en korttidslösning omedelbart efter en katastrof., säger Vinod Alkari, representant i Irak. Men Irak är mitt i en växande humanitär kris. Om vi slutade med leveranserna skulle det innebära en risk för barnens hälsa, fortsätter hon. Rent vatten innebär hopp UNICEF samarbetar med de andra FNorganisationerna och Iraks regering för att få landets vattenservice i skick. För att kunna fortsätta med vattenleveranserna behövs stöd ännu under 18 månader. För Faleeha, Sabiha och tusentals andra sluminvånare innebär vattnet mycket mera än friskare barn. Det ger dem hopp samt vetskap om att de inte är bortglömda och att man bryr sig om dem. Gud har skickat er hit med rent vatten. Jag vill inte längre skicka mina barn efter vatten, säger Sabiha som är rädd om sina barn. g

8 Kom ihåg världens barn på din bemärkelsedag! Virve ja Heikki Leikola önskade gåvor åt världens barn i stället för bröllopspresenter åt sig själva: Hej! Vi är UNICEFs telemarknadsförare. Det kan hända att vi ringer upp också dig. Vi berättar för dig om hur vi jobbar för världens barn med dina gåvor. Via oss kan du också bli UNICEFs månatliga givare. Vi vill inte störa dig, så om du inte har tid att diskutera med oss tar vi inte illa upp. Vi hörs! Vi har redan alla de saker man behöver ha för ett gott liv. Situationen är den att om vi fick ett enda föremål till skulle vårt hus fyllas så att vi bara skulle snubbla på saker dagarna i ända, vi skulle få bulor och vi skulle vara olyckliga. Men en dag tittade vi genom fönstret och märkte att det inte går så super bra för alla där ute. Den mest effektiva utvecklingshjälpen i världen är att lära ett barn läsa, speciellt om du lär en flicka läsa. Då är det svårt att lura henne. Hon har en möjlighet att försörja sig själv och sin familj t.o.m. starta ett eget företag. Lär en kvinna läsa samtidigt lär du hela familjen. Vad skulle du annars själv göra just nu om du inte kunde läsa? Mera information om bemärkelsedagsgåvor för världens barn: n n Sanna Meriläinen p. (09) tai Vi kan inte leva bara för oss själva, säger Pirkko Heikkilä. Hon har gjort en testamentsgåva till UNICEF. Jag har inte barn själv och mina välmående bröder och systrar behöver ingenting mera. Världens barn behöver min hjälp, förklarar Pirkko sitt beslut. Pirkko har rest mycket och arbetat utomlands, också i ett utvecklingsland. Hon har sett ojämlikhet och problem, men hon har också en klar bild av hur problemen ska lösas. Läskunskapen är nyckeln, säger hon. Enligt henne är det allra viktigast att utbilda flickorna och förbättra deras ställning om vi vill förbättra världen. Mera information om testamentsgåvor: tfn / Finska UNICEF Bertasvägen 6, Helsingfors tfn fax web: GE EN GÅVA 4Web: 4Ring: (15,11 / samtal + lna) 4 Gåvokonton Nordea: OKO: Sampo: Aktia:

unicef info allt fler barn överlever UNICEFs arbete ger resultat - s.2-3 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s.

unicef info allt fler barn överlever UNICEFs arbete ger resultat - s.2-3 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s. unicef info HÖSTEN / 2007 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s.4-5 UNICEFs arbete ger resultat - allt fler barn överlever s.2-3 För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa,

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Haitis nya era s. 2 3

Haitis nya era s. 2 3 VÅR 2010 Haitis nya era s. 2 3 Nyheter världen runt s. 4 5 En månadsgivares reseerfarenheter från Kenya s. 6-7 2 VILLE JUURIKKALA GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: Uppmuntrande omsorg Jag diskuterade

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

unicef info UNICEF hjälper Goda nyheter runt världen s. 4-5 Hälsningar från Nepal s. 7 f.d. barnsoldater s. 2-3 SOMMAREN / 2007

unicef info UNICEF hjälper Goda nyheter runt världen s. 4-5 Hälsningar från Nepal s. 7 f.d. barnsoldater s. 2-3 SOMMAREN / 2007 unicef info SOMMAREN / 2007 UNICEF hjälper f.d. barnsoldater s. 2-3 Goda nyheter runt världen s. 4-5 Hälsningar från Nepal s. 7 För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa, skydd GÖR VÄRLDEN BÄTTRE För alla

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Information till familjer med barn i förskola Smitta som sprids på förskolan ställer till bekymmer för barn, personal, syskon och föräldrar. Barn i

Läs mer

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF Barn och aids Varje år smittas hundratusentals barn av hiv och ännu fler förlorar sina föräldrar i aids På många håll i världen ses inte hiv och aids enbart som en hälsofråga, utan som ett hot mot hela

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Nioåriga Alladin samlar tomhylsor vid frontlinjen som han sedan säljer på metallmarknaden. Foto: Niclas Hammarström.

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

unicef info rädslans GREPP UNICEFs nödhjälp i Afrikas horn Goda nyheter från Afrika! s.6-7 UGANDA: LIV I VÅREN 2006

unicef info rädslans GREPP UNICEFs nödhjälp i Afrikas horn Goda nyheter från Afrika! s.6-7 UGANDA: LIV I VÅREN 2006 unicef info VÅREN 2006 UGANDA: LIV I rädslans GREPP UNICEFs nödhjälp i Afrikas horn Goda nyheter från Afrika! s.6-7 1 9 4 6-2 0 0 6 1 9 4 6-2 0 0 6 För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa, skydd GÖR

Läs mer

unicef info HÖSTEN 2005

unicef info HÖSTEN 2005 unicef info HÖSTEN 2005 HIV-aids HAR ET BARNS ANSIKTE För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa, skydd GÖR VÄRLDEN BÄTTRE 2 GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: Mammorna lär sig AIDS-kunskap I SEPTEMBER

Läs mer

Redo för Operation Dagsverke?

Redo för Operation Dagsverke? Redo för Operation Dagsverke? unicef.se/operationdagsverke 1 UNICEF/TANZANIA/2014 UNICEF/MOÇAMBIQUE/2013 En dag för dig kan förändra hela livet för någon annan! 2 Var med och fyll Tanzanias skolbänkar

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Med stöd från SOS Barnbyar får Juhinas möjlighet att gå i skolan. Foto: SOS Arkiv Rose och hennes familj får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande. Foto:

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé?

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé? Presentation av SOS Barnbyar/Skolpresentation manus 2015-03-11 Presentation Presentera dig/er Vad tänker ni när ni hör SOS Barnbyar? Inled med en film Ex Filmen om Leon (Skoljoggen) Centralafrikanska republiken

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

När vi hjälper ett barn, räddar vi ett helt liv.

När vi hjälper ett barn, räddar vi ett helt liv. AUGUSTI - SEPTEMBER 2014 Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer När vi hjälper ett barn, räddar vi ett helt liv. Sasha och Masha, våra små vänner i barnhemmet i Jekaterinburg IGNAT

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

DAGSVERKSKAMPANJEN I TRYGGHET Kampanjen för flyktingars och asylsökandes rättigheter

DAGSVERKSKAMPANJEN I TRYGGHET Kampanjen för flyktingars och asylsökandes rättigheter DAGSVERKSKAMPANJEN I TRYGGHET Kampanjen för flyktingars och asylsökandes rättigheter DAGSVERK 2 0 1 7 2 0 1 8 ALANS OCH GYANS OCH DERAS MAMMAS HISTORIA Familjen hotades av ISIS i Syrien och av

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Rusmedel ur barnets synvinkel

Rusmedel ur barnets synvinkel FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM På svenska Rusmedel ur barnets synvinkel Vad tänker mitt barn när jag dricker? Hej mamma eller pappa till ett barn i lekåldern! Bland allt det nya och förunderliga behöver

Läs mer

Varför ger sig flickor ut i krig? s. 6 7

Varför ger sig flickor ut i krig? s. 6 7 HÖST / 2009 Nyheter världen runt s. 4 5 Rena händer räddar s. 2 3 NEPAL: Varför ger sig flickor ut i krig? s. 6 7 2 PATRIK JANSSON GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO:: Rent vatten för små och stora behov

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Du och ditt fadderbarn

Du och ditt fadderbarn Du och ditt fadderbarn 1 Fadderskap innebär att man genom ögonen på ett barn kan följa med hur ett samhälle förändras och på det sättet vara en del av en världsomfattande förändring. Sirpa Solehmainen,

Läs mer

unicef info Skolgång är roligt! s. 6 7 Nyheter världen runt s. 4 5 MYANMAR återhämtar sig från cyklonen s. 2 3 LAOS: SOMMAR / 2009

unicef info Skolgång är roligt! s. 6 7 Nyheter världen runt s. 4 5 MYANMAR återhämtar sig från cyklonen s. 2 3 LAOS: SOMMAR / 2009 unicef info SOMMAR / 2009 Nyheter världen runt s. 4 5 MYANMAR återhämtar sig från cyklonen s. 2 3 LAOS: Skolgång är roligt! s. 6 7 2 PATRIK JANSSON GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO:: När den tanzanianska

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående TUBERKULOS Information till patienter och närstående Grafisk form och illustrationer: Ord & Bildmakarna AB. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2006 VAD ÄR TUBERKULOS? Tuberkulos är en smittsam men botbar

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Åsiktskort. Åsiktskort. Åsiktskort

Åsiktskort. Åsiktskort. Åsiktskort Att sprida gratis kondomer är det samma som att uppmuntra till sex utanför äktenskap. Kondom förstör ju hela grejen med sex! Visst borde man kunna avskeda någon som visar sig ha aids! Hiv är ett biologiskt

Läs mer

Kapitel 4: Sjukhuset. fn:s barnkonvention artikel 24 Hälsa och sjukvård 4:1

Kapitel 4: Sjukhuset. fn:s barnkonvention artikel 24 Hälsa och sjukvård 4:1 Kapitel 4: Sjukhuset fn:s barnkonvention artikel 24 Hälsa och sjukvård 4:1 4: Sjukhuset fn:s barnkonvention, artikel 24 Hälsa och sjukvård bukala berättar: Förra veckan var jag tvungen att gå till sjukhuset.

Läs mer

Vi kan skapa en bättre värld för alla barn

Vi kan skapa en bättre värld för alla barn Vi kan skapa en bättre värld för alla barn Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer,

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

UNICEF SVERIGE 2014. Effektrapport. UNICEF Effektrapport 1

UNICEF SVERIGE 2014. Effektrapport. UNICEF Effektrapport 1 UNICEF SVERIGE 2014 Effektrapport UNICEF Effektrapport 1 TILLSAMMANS RÄDDAR VI BARNS LIV INNEHÅLL INLEDNING 3 RESULTAT FÖR BARNEN 2014 4 Fokusområde 1: Hälsa 6 Fokusområde 2: Hiv och aids 8 Fokusområde

Läs mer

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum!

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! 1 UNICEF/Nepal/2012 tillsammans skapar vi en bättre värld Från och med nu genomförs Operation Dagsverke i samarbete med UNICEF. Tillsammans

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

SOS BARNBYAR UKRAINA

SOS BARNBYAR UKRAINA SOS BARNBYAR UKRAINA OM UKRAINA Ukraina är den största och mest befolkade nya republiken efter Sovjetunionens fall 1991, med 45 miljoner invånare. Officiellt lever en stor del av invånarna under fattigdomsstrecket

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Projektbesök hos RACOBAO i Uganda, februari 2009

Projektbesök hos RACOBAO i Uganda, februari 2009 Projektbesök hos RACOBAO i Uganda, februari 2009 Jag hade blivit inbjuden i mitt ordinarie arbete att medverka vid en biverkningskurs i Ugandas huvudstad Kampala under en vecka i februari. Det gav mig

Läs mer

NÄR PAPPA GLÖMDE MINNESSJUKDOM I FAMILJEN

NÄR PAPPA GLÖMDE MINNESSJUKDOM I FAMILJEN NÄR PAPPA GLÖMDE MINNESSJUKDOM I FAMILJEN Semesterresan blev alldeles strålande fast pappa glömde hem sin egen fotboll. Pappa fick oss att skratta genom att leka världens sämsta målvakt På hösten fick

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren

Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren Här kommer ett unikt redskap att använda i skolans undervisning om FN:s barnkonvention och millenniemål som passar hela grundskolan! Genom att spela

Läs mer

Frivilliga förebygger sjukdomar genom att sprida information

Frivilliga förebygger sjukdomar genom att sprida information Högstadium > Samhällslära > vatten och sanitet David Chancellor Carlos Nacufonha testar vattnet i en nyborrad källa. Frivilliga förebygger sjukdomar genom att sprida information På marken mitt i ringen

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Skolmaterial FN-DAGEN 2015. Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet

EN BÄTTRE VÄRLD. Skolmaterial FN-DAGEN 2015. Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet EN BÄTTRE VÄRLD Skolmaterial FN-DAGEN 2015 Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet FN 70 ÅR Fira med Svenska FN-förbundet År 2015 fyller FN 70 år! Det är också året då FN:s nya utvecklingsmål

Läs mer

SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR

SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR Stöd döttrar till sjuksköterskor som dött i HIV/AIDS SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR Vårdförbundet och SSF stöder ICNs (1) och FNIFs (2) delprojekt Girl-Child

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Näring och Hälsa RAPPORT 2014 Inledning Näring och hälsa är ett av de områden som prioriteras högt på den kommande universella hållbarhetsagendan. Tillgång till rent vatten, sanitet och

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar

Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar Minória Manuel pekar på åkern som blev dränkt då floden Zambezi svämmade över. Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar På åkern sjunker fötterna djupt ner i varm gyttja. Här och där finns fortfarande

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE!

RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE! RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE! Ett skolmaterial om barnets rättigheter Källor: INNEHÅLL Rättigheter för varenda unge är baserat på UNICEF Finlands skolmaterial Dags för rättigheter. www.unicef.se Illustrationer:

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

ELLEN, DELLEN, DU. UTE SKA DU VARA NU! Barnets röst 2015 -enkätundersökning om barns upplevelser av fattigdom och deltagande

ELLEN, DELLEN, DU. UTE SKA DU VARA NU! Barnets röst 2015 -enkätundersökning om barns upplevelser av fattigdom och deltagande ELLEN, DELLEN, DU. UTE SKA DU VARA NU! Barnets röst 2015 -enkätundersökning om barns upplevelser av fattigdom och deltagande Sammanfattning av resultaten Av de barn som svarade på enkäten upplevde 11 %

Läs mer

Max handtvättskola. Handhygien

Max handtvättskola. Handhygien Max handtvättskola Handhygien 2 Nu har jag lärt mig en del om att tvätta händerna, så jag tänkte att jag skulle dela med mig av det till dig. Jag hoppas att du kommer att tycka att det är lika kul som

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs

Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs Ungdomar lyssnar på en kamratutbildare som talar om hiv/aids under en lektion i gymnasiet i Umzimkhulu. Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs Apple! Buller och brak, springande

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Har du barn under fem år?

Har du barn under fem år? Har du barn under fem år? Då är det viktigt att vaccinera mot pneumokocker. information från Barnplantorna Pneumokocker kan leda till dövhet Pneumokocker är bakterier som kan ge mycket svåra infektioner

Läs mer

Katastroffadder Katastroffadder Plans arbete Projektexempel

Katastroffadder Katastroffadder Plans arbete Projektexempel Katastroffadder 2014 Katastroffadder Plans arbete Projektexempel Katastroffadder Tack för ditt stöd som Katastroffadder! Tyfoner, översvämningar, jordbävningar och andra naturkatastrofer drabbar varje

Läs mer

Afrika- i svältens spår

Afrika- i svältens spår Afrika- i svältens spår Undernäring - svält Akut undernäring är ett medicinskt tillstånd som uppkommer när en person inte får tillräckligt med näring för att täcka sitt dagliga energi- och proteinbehovet,

Läs mer

FÖRSKOLA CLOWNER UTAN GRÄNSER

FÖRSKOLA CLOWNER UTAN GRÄNSER ÅRETS 2016 FÖRSKOLA CLOWNER UTAN GRÄNSER påminner barn i utsatta miljöer om att de är vanliga barn och att det finns andra utanför som ser dem. Att möta barn i lust, lek och glädje är Clowner utan gränsers

Läs mer

VÅR FAMILJ HAR HUNTINGTONS SJUKDOM. av Joy Slatford

VÅR FAMILJ HAR HUNTINGTONS SJUKDOM. av Joy Slatford VÅR FAMILJ HAR HUNTINGTONS SJUKDOM av Joy Slatford VÅR FAMILJ HAR HUNTINGTONS SJUKDOM av Joy Slatford 2 Alla blir sjuka någon gång. I skolan var Lotta förkyld förra veckan. Adam bröt benet i somras. 3

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja

Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja Under regnperioden samlar Ses Saruns familj vatten i stora kärl. I kärlen lägger man fiskar så att vattnet ska hållas rent. Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja I de stora grå kärlen av lera finns

Läs mer

Målsnöret. - en elevaktiv lektion om millenniemålen

Målsnöret. - en elevaktiv lektion om millenniemålen Målsnöret - en elevaktiv lektion om millenniemålen Hur går det för millenniemålen? När världens stats- och regeringschefer antog Millenniedeklarationen och millenniemålen i samband med ett toppmöte i FN

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Brist på rent vatten

Brist på rent vatten Namn: Porntipa Loré Ämne: Geografi 1 Bedömningsuppgift: Hållbar utveckling Brist på rent vatten 1. Inledning Jag har valt att i denna uppsats fördjupa mig i ämnet: Brist på rent vatten. I Sverige har vi

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt Promemoria 2016-08-31 Utrikesdepartementet Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt De humanitära behoven i världen är enorma. Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2016, som bygger på en

Läs mer

Befolkning. Geografi.

Befolkning. Geografi. Befolkning Geografi. Den ojämna fördelningen av befolkningen.. Uppdelning på världsdelar. Man bor där man kan försörja sig. Tillgång på vatten och jord att odla på. När industrierna kom - bo nära naturresurserna.

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige En mer barnvänlig värld Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Forskning och utveckling Kartläggningar och utvärderingar Böcker,

Läs mer

Barnkonventionen. Regler om hur alla barn i världen ska ha det bra

Barnkonventionen. Regler om hur alla barn i världen ska ha det bra Barnkonventionen Regler om hur alla barn i världen ska ha det bra 1 FN har bestämt att alla barn i hela världen ska må bra och ha det bra. FN betyder förenta nationerna. FN är som en jättestor förening.

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Tanzania har ratificerat FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor och officiellt förklarar sig landet

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR 22014 HUMANITÄRT BISTÅND SIGNALERAR MEDMÄNSKLIGHET På ett par månader har tidningsrubriker och nyhetsteman förändrats på ett oroväckande sätt. Krig har man alltid kunnat

Läs mer