unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007"

Transkript

1 unicef info VÅREN / 2007 Också barn kan få aids UNICEF hjälper barnen i nödens stund För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa, skydd GÖR VÄRLDEN BÄTTRE

2 2 GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: UNICEF finns på plats när nöden överraskar Ett barn har rätt att födas och växa upp under trygga förhållanden. Barnets hälsa måste tryggas, utbildningen garanteras och hon måste skyddas för utnyttjande, våld och diskriminering. UNICEF arbetar långsiktigt för att de här rättigheterna ska förverkligas. När en katastrof överraskar, oberoende av om det är en naturkatastrof eller en väpnad konflikt, hotas barnens basrättigheter först. Tackvare UNICEFs världsomfattande verksamhetsnätverk finns det skydd som UNICEF kan erbjuda barnen redan på plats eller i närheten av krisområdet. Enligt den internationella arbetsfördelningen ansvarar vi för utdelningen av rent vatten, ordnar vaccineringar, tryggar skolgången och skyddar barnen för utnyttjande i katastrofsituationer. Tsunamin var en prövning för UNICEF, precis som för de andra hjälporganisationerna. Vi kan vara nöjda över arbetets resultat. Två år efter Tsunamin har UNICEF använt över hälften av gåvopengarna och kommer att använda resten under de kommande 2-3 åren. Det massiva arbetet med att återuppbygga skolorna har redan kommit långt, nya lärare utbildas för att ersätta dem som omkom och vattenservicen förbättras på katastrofområdet. Vid sidan om återuppbyggnaden fortsätter våra långsiktiga program för hälsa och barnskydd. UNICEF finns på plats före katastrofen och stannar efter krisperioden för att fortsätta sitt grundarbete. Tack för att vi kan räkna med ditt stöd till barnen både vid kriser och under stabilare förhållanden. Utgivare: Finlands UNICEF-förening r.f. Ansvarig redaktör: Liisa Susiluoto Foton: UNICEF Pärmbild: CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN: Flickan leker i centret som serverar mat åt mindre bemedlade och föräldralösa barn. Finska UNICEF Bertasvägen 6, Helsingfors tfn fax web: När katastrofen slår till ser vi till att barnen klarar kommer i säkerhet. Vi sköter om att barnens rättighe under de svåraste förhållanden. UNICEF hjälpe Kvinnorna och barnen lider mest under kriser. De blir lätt utnyttjade och offer för besinningslöst våld och våldtäkter. Under de tio senaste åren har över två miljoner barn dött i väpnade konflikter. Antalet skadade är tre gånger större. Man räknar med att 20 miljoner barn har varit tvungna att lämna sina hem och över en miljon barn har blivit föräldralösa eller skiljts från sina föräldrar. När ett barn förlorar sina föräldrar, försvinner hennes stöd och skydd. Katastrofernas följder sträcker sig långt Krig och naturkatastrofer förorsakar lidande under en lång tid. När hemmen förstörs, hälsovårdssystemen kollapsar och det inte finns mat längre, raseras hela samhällen. Just nu finns det tiotals katastrofer i världen. Krigen förorsakar oändligt mycket lidande för barnen. För tillfället lever barnen i skuggan av kriget i bl.a. Irak och Uganda. Utöver tragedin i Darfur, tar det ännu länge innan såren efter konflikten i södra Sudan läkts. Naturkatastrofer, som översvämningar och jordbävningar, förstör hela infrastrukturer. Mänskorna på Afrikas horn lider också just nu av skadorna efter översvämningarna.

3 sig med livet i behåll och ter förverkligas också r barnen i nödens stund Samarbete garanterar att vi lyckas När UNICEF efter andra världskriget grundades, var dess främsta uppgift att hjälpa barn i katastrofsituationer. Också idag hör katastrofhjälpen till en av våra viktigaste uppgifter. UNICEF samarbetar nära med andra humanitära organisationer, tillsammans med stater och lokala samfund för att hjälpa mänskor som blivit i fötterna på katastrofer. Samarbete är nödvändigt för att vi ska kunna fungera så effektivt och på ett så omfångsrikt sätt som möjligt. När verksamheten är koordinerad och ansvarsområdena är klara, sker inte överlappningar och vi kan vara säkra på att barnens rättigheter sker på alla delområden. Katastrofarbetet är indelat så att UNI- CEF ansvarar för vatten- och sanitetsservicen. UNICEF har också en viktig roll när det gäller vaccineringar och barnskydd. Vår styrka är vårt världsomfattande nätverk: eftersom UNICEF har verksamhet i 156 utvecklingsländer finns vi redan på plats där det händer och vi kan börja nödhjälpen omedelbart. Vi ser till att barnens rätt till hälsa, utbildning, jämlikhet och skydd förverkligas, också under kriser. g SÅ HÄR HJÄLPER UNICEF Vatten och sanitet Vi ser till att mänskorna på katastrofområdet har tillgång till rent vatten. Smutsigt vatten sprider dödliga sjukdomar som t.ex. diarré. För att mänskorna ska kunna ta hand om sin hygien behöver de förutom vatten också tvål och ordentliga latriner. Vi ser också till att avfallshanteringen på lägren fungerar. Hälsa och näring I katastrofsituationer delar vi ut mediciner, hälsovårdsförpackningar, sockersaltpulver för behandling av diarré, tilläggsnäring och spårämnen. Epidemier bryter ofta ut i smutsiga och kaotiska förhållanden. Vi vaccinerar barnen mot mässling och stelkramp och ger dem A-vitamin. Utbildning Skolgången är den bästa möjliga traumavården för barn eftersom den skapar trygghet mitt i allt kaos. Vi skapar trygga platser där barnen som lever mitt i en kris kan studera, leka och prata med en förståelsefull vuxen. UNICEFs tältskolor och School-in-a-box lådor som innehåller skolmaterial gör det möjligt att fortsätta gå i skola också under svåra förhållanden. Skydd I katastrofsituationer skiljs barnen lätt åt från sina föräldrar. Vi tar hand om barnen som blivit ensamma. Vi registrerar barnen och hjälper dem att hitta tillbaka till sin familj. Vi ser till att barnen inte blir utnyttjade. Vi arbetar för att inte ett enda barn ska vara tvunget att gå med i en armé eller väpnad grupp och vi hjälper barnen som redan hamnat i dem att kunna återvända hem.

4 4 :D Nyheter RUNT VÄRLDEN UNICEF verkar över allt i världen. Här följer några exempel på vårt arbete för världens barn. Allt det här och mycket mer gott har vi kunnat göra med givarnas stöd. Barnen till skolan HONDURAS Stöd och omsorg De ugandiska barnen sitter och studerar i skuggan av trädet. Bildens flickor bor på barnhemmet som stöds av UNICEF. UGANDA: Över ugandiska barn i skolåldern har aldrig gått i skola och två tredjedelar lämnar skolan på hälft. Det finns avsevärt färre flickor i skolorna än pojkar. UNICEF har tillsammans med sina samarbetspartners startat en omfattande Börja skolan, återvänd till skolan, stanna i skolan -kampanj för att hjälpa 1,3 miljoner barn i det krigshärjade nordöstra Uganda. Målet för kampanjen är att öka antalet barn som går ut lågstadiet och minska klyftan mellan flickor och pojkar. Skolan är en trygg plats där de traumatiserade barnen utöver lek och undervisning får psykologiskt stöd och en känsla av vardag mitt i kaoset. HONDURAS: Det är liv i luckan i barnhemmet som stöds av UNICEF när 33 små invånare samlas till gemensam måltid. Barnhemmet grundades för 12 år sedan för dem som blivit offer för hiv-aids då de förlorat sina föräldrar till sjukdomen. En del av barnen är också själva hiv-positiva. Barnen får då mat och tak över huvudet men också den omsorg som de så väl behöver. För att alla barn ska få den uppmärksamhet de behöver finns det en skötare per tre barn. Honduras lider av en allvarlig hiv-epidemi. UNICEF har startat ett program vars syfte är att minska smittor från mor till barn.

5 5 Med fart mot Millenniemålen Med gemensamma krafter mot fågelinfluensan En indonesisk pojke håller i en hand gjord av papper. Pappershanden symboliserar kampen mot fågelinfluensan. Sjukdomen har redan krävt 52 dödsoffer i landet. Barnet får en oral vaccination i staden Aleppo i Syrien. SYRIEN: Syrien har gjort stora framsteg med att förbättra barnens och kvinnornas ställning och närmar sig nu med fart FN:s Millenniemål. Redan ifjol var största delen av barnen vaccinerade. Barn- och mödradödligheten har minskat och förekomsten av hiv-aids är liten. Över 90% av barnen kan börja skolan. Trots de lovande framstegen finns det ännu en mängd utmaningar och UNICEF fortsätter arbeta för hälsovård, utbildning, vattenservice och barnskydd. SYRIEN INDONESIEN: UNICEF och Indonesiens regering har startat en omfattande informationskampanj för att ta kål på fågelinfluensan som pinar landet. Över 30 miljoner hushåll i Indonesien äger hönor, så kampanjen är mycket utmanande. UNICEF har utbildat nästan frivilliga som ska sprida informationen över hela landet. Mänskorna får information om allt från handtvätt till hur man ska behandla döda djur. Dessutom uppmanas de att omedelbart kontakta de lokala myndigheterna om de misstänker fågelinfluensa. Cyklonoffren får hjälp Babyn vägs i ett sjukhus i Moçambique. Sjukhuset fick stora skador i cyklonen i februari. Tältet i bakgrunden ungerar som tillfälligt sjukhus. UGANDA I N D O N E S I E N Moçambique Moçambique: Moçambique som ligger på Afrikas östkust utsattes för våldsamma naturkatastrofer i början av året. Skyfallen förorsakade översvämningar som tvingade mänskor att lämna sina hem. Efter regnen kom en cyklon som förstörde ellinjer, hälsostationer och skolor samt gjorde mänskor hemlösa. Ca. hälften av dem som förlorat sina hem är barn. UNICEF startade nödhjälpen omedelbart. Tillsammans med landets regering och andra partners har UNICEF delat ut rent vatten, mat och mediciner till mänskorna. Skadade skolor och sjukhus repareras. Eftersom skolgången är den bästa traumavården för barn har UNICEF levererat tält och skolmaterial till området. Tack vare dem kan man hålla lektioner också under svåra förhållanden.

6 6 Också barn kan få aids Det finns 2,3 miljoner hiv-positiva barn i världen. Nio av tio barn får varken vård eller medicin. Aidsmedicinerna för ett barn kostar fyra euro per månad. HI-viruset är aggressivare hos barn än hos vuxna. Barnets immunförsvar är ännu outvecklat och sjukdomen framskrider snabbare till aids-fasen. Utan vård omkommer en tredje del av de barn som är hiv-smittade före sin första födelsedag. En stor del av barnen som smittats har dött. Dessa dödsfall är totalt onödiga eftersom medicinering som påbörjas i ett tidigt skede av sjukdomen kan garantera barnet ett friskt liv. I dag får ändå bara vart tionde hiv-positiva barn vård och mediciner. Egna mediciner för barnen Problemet har varit brist på lämpliga mediciner, testningsapparatur och kunniga skötare för barn. Ända tills nyligen har inte hivaids uppfattats som en barnsjukdom. Av den orsaken startade vi Barnen och aids kampanjen. UNICEF vill lyfta fram aids glömda offer, barnen. Kampanjens mål är att 80 procent av de smittade barnen före år 2010 ska ha tillgång till vård och medicin. Förändringen har börjat Priset på barnens mediciner har under det senaste året sjunkit dramatiskt. Också UNICEF har varit med om att förhandla ner priserna. Ett års ARV-mediciner för ett barn kostade tidigare flera hundra euro. Nu kostar de bara 48 euro. ARV är antiretroviral-mediciner som stoppar hiv-infektionens framskridande. I undersökningar har man under de senaste åren märkt att det effektiva och förmånliga cotramoxazole-antibiotikat förebygger hiv-positiva barns infektionssjukdomar och sänker dödligheten med t.o.m. hälften. Alla barn som föds till hiv-positiva mammor borde ha tillgång till förebyggande cotrimoxazole-medicinering tills man har kunnat konstatera att barnet är hiv-negativt. Alla smittade barn borde också får antibiotikat, oberoende av om barnet har symptom eller inte. Cotrimoxazole är ett effektivt skydd mot andrahands smittor som förorsakas av HI-viruset och typiska infektioner under barndomen. Information och stöd till föräldrarna Nästan alla hiv-positiva barn har blivit smittade av sin mamma i samband med förlossningen. Det effektivaste sättet att minska antalet hiv-positiva barn är att förbättra hälsovården i utvecklingsländerna så att smittor från mamma till barn förhindras. UNICEF vill ha testningsmetoder och mediciner som är förmånliga, passar barn och finns tillgängliga för alla. Attityduppfostran måste fortsätta. När skammen och fördomarna minskar vågar allt fler föräldrar komma till testningen och samtidigt låter de också testa sina barn. g Vad är Barnen och aids? UNICEFs globala Barnen och aids kampanj ger hivaids glömda offer, barnen, ett ansikte. Hittills har miljoner barn som lidit p.g.a. sjukdomen och dess följder inte fått någon hjälp. Situationen måste förändras. Barnens behov måste prioriteras. Kampanjens mål är att samla in en miljard dollar före utgången av år Medlen används för att nå de fyra följande målen 1. att förhindra smittor från mor till barn 2. mediciner för de barn som behöver det 3. att förhindra nya smittor och 4. omsorg om de barn som blivit ensamma. Läs mera om kampanjen på www. unicef.fi/barnenochaids

7 7 Kris för barnen i Bagdad: vattenleveranserna hotade Oroligheterna som varat flera år i Iraks huvudstad Bagdad har hindrat reparationen av vattensystemet. Tusentals barns hälsa har varit beroende av UNICEFs vattenleveranser. Nu är också den här hjälpen hotad p.g.a. brist på pengar. Redan före kriget var det nästan omöjligt för tusentals invånare i Iraks huvudstad att få tag på rent vatten. Till en del av huvudstadens slumområden kom bara ett par vattenledningar. En stor del av dem var också sönder eller vattnet var odrickbart. För att släcka törsten skopade man upp vatten ur pölar och diken. För fyra år sedan förbättrades situationen p.g.a. UNICEFs vattenleveranser. Men nu hotas invånarna på slumområdena av en ny vattenkris. Långa vägar efter smutsigt vatten Förut försökte vi köpa vatten, men det var för dyrt, berättar den 44-åriga sexbarnsmamman Faleeha om situationen för fyra år sedan. 200 liter vatten kostade tusen dinar (ca. 78 cent). Vi kunde dricka men vattnet räckte inte till att tvätta sig i. Barnen var tvungna att gå smutsiga till skolan. Faleehas granne Sabiha berättar om samma problem. Hennes barn hämtade vatten från diket. Vägen var lång och farlig. Lönen för mödan var oftast insjuknande i en sjukdom som förorsakats av det smutsiga vattnet. En av pojkarna led av akut diarré och hamnade på sjukhus i en månad. Hela den tiden var jag tvungen av vara bredvid honom. Det här led hela familjen av eftersom jag inte hade tid att ta hand om dem, sa Sabiha. Två-flodslandet Rent och tryggt vatten borde vara en självklarhet för alla irakier eftersom landet klyvs av två floder, Eufrat och Tigris. Landets vattenservice förföll under handelsblockaden mot Irak. Redan före krigets början led miljoner mänskor av vattenbrist p.g.a. läckande rör och söndriga maskiner. Men problemen har under de senaste åren mångdubblats. Efter kriget blev Iraks pumpstationer och vattenreningsverk mål för plundring. Efter det har de varit mål för sabotage. Vattenverkens personal lever i livsfara. Det här leder till att vattenledningsvattnet ofta är smutsigt. Smutsigt vatten riskerar barnens hälsa. Diarrén som förorsakas av vattnet är den näststörsta dödsorsaken bland irakiska barn. Dessutom förorsakar det undernäring som gör barnen mottagliga för andra sjukdomar. Vattenleveranserna riskerar sluta Våren 2003 började UNICEF leverera vatten dagligen till de familjer som led mest i Bagdad och Basra. Ifjol levererade UNICEF dagligen vatten till bagdadbor och dessutom till fem skolor och sex sjukhus. Dagligen transporterades 400 miljoner liter vatten. Nu hotar vattenleveranserna ta slut p.g.a. pengabrist. Vattenleveranserna borde vara en korttidslösning omedelbart efter en katastrof., säger Vinod Alkari, representant i Irak. Men Irak är mitt i en växande humanitär kris. Om vi slutade med leveranserna skulle det innebära en risk för barnens hälsa, fortsätter hon. Rent vatten innebär hopp UNICEF samarbetar med de andra FNorganisationerna och Iraks regering för att få landets vattenservice i skick. För att kunna fortsätta med vattenleveranserna behövs stöd ännu under 18 månader. För Faleeha, Sabiha och tusentals andra sluminvånare innebär vattnet mycket mera än friskare barn. Det ger dem hopp samt vetskap om att de inte är bortglömda och att man bryr sig om dem. Gud har skickat er hit med rent vatten. Jag vill inte längre skicka mina barn efter vatten, säger Sabiha som är rädd om sina barn. g

8 Kom ihåg världens barn på din bemärkelsedag! Virve ja Heikki Leikola önskade gåvor åt världens barn i stället för bröllopspresenter åt sig själva: Hej! Vi är UNICEFs telemarknadsförare. Det kan hända att vi ringer upp också dig. Vi berättar för dig om hur vi jobbar för världens barn med dina gåvor. Via oss kan du också bli UNICEFs månatliga givare. Vi vill inte störa dig, så om du inte har tid att diskutera med oss tar vi inte illa upp. Vi hörs! Vi har redan alla de saker man behöver ha för ett gott liv. Situationen är den att om vi fick ett enda föremål till skulle vårt hus fyllas så att vi bara skulle snubbla på saker dagarna i ända, vi skulle få bulor och vi skulle vara olyckliga. Men en dag tittade vi genom fönstret och märkte att det inte går så super bra för alla där ute. Den mest effektiva utvecklingshjälpen i världen är att lära ett barn läsa, speciellt om du lär en flicka läsa. Då är det svårt att lura henne. Hon har en möjlighet att försörja sig själv och sin familj t.o.m. starta ett eget företag. Lär en kvinna läsa samtidigt lär du hela familjen. Vad skulle du annars själv göra just nu om du inte kunde läsa? Mera information om bemärkelsedagsgåvor för världens barn: n n Sanna Meriläinen p. (09) tai Vi kan inte leva bara för oss själva, säger Pirkko Heikkilä. Hon har gjort en testamentsgåva till UNICEF. Jag har inte barn själv och mina välmående bröder och systrar behöver ingenting mera. Världens barn behöver min hjälp, förklarar Pirkko sitt beslut. Pirkko har rest mycket och arbetat utomlands, också i ett utvecklingsland. Hon har sett ojämlikhet och problem, men hon har också en klar bild av hur problemen ska lösas. Läskunskapen är nyckeln, säger hon. Enligt henne är det allra viktigast att utbilda flickorna och förbättra deras ställning om vi vill förbättra världen. Mera information om testamentsgåvor: tfn / Finska UNICEF Bertasvägen 6, Helsingfors tfn fax web: GE EN GÅVA 4Web: 4Ring: (15,11 / samtal + lna) 4 Gåvokonton Nordea: OKO: Sampo: Aktia:

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids

Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids Innehåll Förord 4 Henrys uppgift en livsviktig uppgift 7 Aktiv ledning på Sandvik i Zambia 10 Samarbete över gränser 12 Autoliv i Sydafrika ett gott exempel

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex På många håll i världen saknar människor rätt och frihet att bestämma över den egna sexualiteten, över med vem eller vilka man vill ha sex,

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper.

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning

Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning nejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnej.

Läs mer