REALISM, NATURALISM OCH SEKELSKIFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REALISM, NATURALISM OCH SEKELSKIFTE"

Transkript

1 REALISM, NATURALISM OCH SEKELSKIFTE Innehållsförteckning... 1 VAD FINNS I KAPITLET?...2 NÅGRA SÄTT ATT INLEDA KAPITLET...4 ARBETA MED KAPITLETS BILDER...6 ETT SPÅR GENOM KAPITLET...7 EXTRAMATERIAL...9 LÄSTIPS...12 KOPIERINGSUNDERLAG: STÖDORD TILL REALISMEN, NATURALISMEN OCH SEKELSKIFTET

2 Vad finns i kapitlet? Kapitlet Realism, naturalism och sekelskifte berättar om hur den realistiska litteraturen skildrar det västerländska samhället i förändring under talet. Förändringen som skildras handlar om nya ämnen, nya och större läsargrupper och nya distributionskanaler. Läsarna var inte längre bara den bildade medelklassen, utan alla som hade en stund över att läsa under den tunga arbetsveckan: bodbiträden, hembiträden, betjänter, lägre ämbetsmän, guvernanter och arbetare av båda könen. Ofta publicerades de nya romanerna som följetonger i dagstidningar för tidningsläsarna. Det var också från denna nya läsarkategori som författare som Charles Dickens, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert och Émile Zola hämtade sina ämnen. Charles Dickens skildrar Londons slum i romanen Oliver Twist, som handlar om den föräldralöse Oliver som rekryteras till kriminalitet. Avsikten var naturligtvis inte bara att fånga läsarnas intresse utan också att väcka deras samvete att hjälpa de många nödställda i samhället. I lärboken kompletteras Dickens med ett samtida utdrag ur Vikas Swarups roman Vem vill bli miljardär, som berättar om polisbrutalitet, klasskillnader och fattigdom i det nutida Indien. Dickens vann läsarna, och det gjorde även Jane Austen och Emily Brontë. I deras romaner finns en realistisk skildring av miljö och livsvillkor kombinerad med stora berättelser om kärlek. Varken Austens eller Brontës framgångar skedde i eget namn eftersom deras böcker publicerades under pseudonym. I Sverige spelade den realistiska litteraturen en roll i samhällsdebatten genom Carl Johan Love Almkvists Det går an och Fredrika Bremers Hertha. Samtliga dessa författare presenteras under rubriken Männens värld och kvinnans lott. Den realistiska litteraturens portalfigur Gustave Flaubert är som få andra författare knuten till en enda roman, Madame Bovary, som introduceras med ett kortare utdrag. Boken skänkte författaren berömmelse men solkade också hans namn. Kartläggningen av tidigare tabubelagda områden inom äktenskapet i kombination med huvudpersonens uppseendeväckande självmord, gjorde att författaren åtalades för osedlighet. Under samma tid utvecklades en kraftfull och självständig realistisk roman i Ryssland av författare som Fjodor Dostojevskij och Leo Tolstoj. Dessa behandlas under rubriken De stora ryssarna. Kanske är det just Dostojevskijs psykologiskt inträngande skildring av huvudpersonen Raskolnikov i Brott och straff som gör att romanen ständigt finner nya läsare. Genom naturalismen skärptes skildringen av verkligheten ytterligare. Med Émile Zola i spetsen antog författarna uppdrag att, med hjälp av de senaste rönen inom vetenskap och filosofi, avslöja tillvarons innersta hemligheter. I lärobokens utdrag ur Hallarna får eleverna läsa en detaljrik skildring av exponerade charkuterier. Motbjudande och inbjudande? Henrik Ibsen och August Strindberg var förgrundsfigurer för det naturalistiska dramat i Norge och Sverige och förnyar därmed dramatiken. Lärobokens utdrag ur Fröken Julie upptas av det sexuella spelet mellan mannen av folket och kvinnan av börd. Victoria Benedictssons öde visade tydligt att motståndet mot det kvinnliga konstnärskapet fortsatte på en manligt dominerad parnass. Lärobokens exempel ur Den bergtagna är egentligen en variant på temat från Strindbergs Fröken Julie kan kvinnan ge sig till mannen och förlora sitt bästa kort, eller ska hon stå emot och riskera att han tappar intresset? För de älskande i Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken är det inte ärbarheten utan Arvids ekonomi som sätter hinder för kärleken. Det sista avsnittet i kapitlet fokuserar på Selma Lagerlöf och reaktionerna mot verklighetsstudiet som förenar de så kallade nittiotalisterna. 2

3 Innehåll i kapitlet Realism Textutdrag från tiden Moderna textutdrag Bildstudium Upplev litteraturen 2 Verklighetens rapportörer Männens värld och kvinnornas lott Att registrera verkligheten De stora ryssarna Att dissekera verkligheten August Strindberg: författare, språkförnyare och konstnär Tvivlets rastlösa väktare Viktoria Benediktsson och Hjalmar Söderberg Charles Dickens, ur Oliver Twist (s. 214) Jane Austen, ur Stolthet och fördom (s. 221) Gustave Flaubert, ur Madame Bovary (s. 227) Fjodor Dostojevskij, ur Brott och straff, (s. 231) Émile Zola, ur Hallarna (s. 236) August Strindberg, ur Fröken Julie (s. 242) Viktoria Benediktsson, ur Den bergtagna (s. 247) Vikas Swarup, ur Vem vill bli miljardär (s. 217) Antoine François Claudel, Geografilektion (s. 212) Gustave Flaubert dissekerar sin romankaraktär Emma Bovary (s. 224) Charles Baudelaire (s. 228) Gustav Courbet, Stenhuggarna (s. 234) August Strindberg, Vågen (s. 240) August Strindberg, och hans två döttrar Greta och Karin (s. 241) Den allvarsamma leken spelad av Stockholms Stadsteater (s. 249) Charlotte Brontë, ur Jane Eyre (s. 195) Fredrika Bremer, ur Hertha eller en själs historia (s. 201) Charles Baudelaire, Kadavret (s. 206) Emily Dickinson Han trevar på din själ (s. 210) Anton Tjechov, Glädje (s. 212) Henrik Ibsen, ur Gengangare (s. 216) August Strindberg, ur Hemsöborna (s. 222) Gustaf Fröding, En kärleksvisa (s. 226), En ghasel (s. 228) Hjalmar Söderberg, Pälsen (s. 230) Selma Lagerlöf, ur Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (s. 261) Hjalmar Söderberg, ur Den allvarsamma leken (s. 249) Reaktionen mot verklighetsstudiet Selma Lagerlöf, ur Kejsarn av Portugallien (s. 254) Selma Lagerlöf tillsammans med författarkollegan och nära väninnan Sophie Elkan, (s. 252) 3

4 Några sätt att inleda kapitlet a) Överblicka kapitlet Ett sätt att inleda arbetet med litteraturen från omkring 1830 till sekelskiftet 1900 kan vara att låta eleverna få överblicka hur litteraturen utvecklas från det ganska melodramatiska innehållet i Dickens Oliver Twist till det sakliga berättandet om Emmas otrohet i Flauberts Madame Bovary och den sexuella laddningen i Strindbergs Fröken Julie. I slutet av kapitlet behandlas det litterära 90- talet och sekelskifteslitteraturen. Den långa tidsperioden motiverar att man redan från början klargör att: Realismen betonar verklighetsstudiet alla delar av samhället kan beskrivas. Litteraturen kan nu skildra tillvaron i samhällets utkanter och berätta om fattiga och utfrysta. Naturalismen förstärker verklighetsstudiet genom att lösgöra sig från tabun och kan därför också beskriva sådant som tidigare uteslutits av att högläsning i familjen var det vanligaste sättet att uppleva litteratur. Till exempel kan kriminalitet och sex, som tidigare varit otänkbara ämnen, nu krydda romanerna. Naturalismen tar också gärna stöd av populära vetenskapliga teorier som till exempel utvecklingsläran eller olika teorier om det mänskliga psyket. Sekelskifteslitteraturen domineras i Sverige av Hjalmar Söderberg som renodlar novellen och låter sina romaner och skådespel handla om sökande efter existentiell mening på det individuella planet men också om hur karriärförhållandena för unga människor utan pengar eller kontakter påverkade kärlekslivet. Det litterära nittiotalet var en reaktion på nationell basis mot naturalismens dominans över sinnena. Litteraturen byggde vidare på realismens och naturalismens erfarenheter men inlemmade på nytt historia, religion och hembygdsobservationer som goda ämnen för diktningen. Planera en inledande lektion där eleverna får bekanta sig med begreppen realismen och naturalismen: 1. Fånga upp elevernas kunskaper och associationer kring realismen och naturalismen genom stödord på tavlan. Fokusera på vad som gör en berättelse realistisk. 2. Dela in klassen i mindre grupper. Låt varje grupp studera den inledande tidsaxeln, faktarutan och bilden (s ). Uppmana grupperna att även bläddra igenom kapitlet och titta på bilder och läsa rubriker (s ). 3. Varje grupp skriver en tankekarta som sammanfattar den översiktliga bild som de tycker att läroboken ger av epoken. 4. Visa eventuellt kopieringsunderlaget Stödord till realismen, naturalismen och sekelskifte vid gruppernas redovisningar som ett sätt att summera uppgiften. Tips! Ord och begrepp som kan vara bra att få med: realism, Jane Austen, Fredrika Bremer, Honoré de Balzac, Charles Dickens, Carl Jonas Love Almqvist, Emily Brontë, Gustave Flaubert, Charles Darwin, utvecklingsläran, Fjodor Dostojevskij, naturalism, Émile Zola, Henrik Ibsen, August Strindberg, åttiotalet, Victoria Benedictsson, sekelskifte, Hjalmar Söderberg, Gustaf Fröding, Selma Lagerlöf, nittiotalet 4

5 Kopieringsunderlag: Stödord till realismen, naturalismen och sekelskiftet b) Introducera realismen och naturalismen genom att läsa en text Lärobokens utdrag ur Charles Dickens Oliver Twist motsvarar mycket av vad eleverna troligen kan identifiera som realism. Romanen är skriven i dagsavsnitt för tidningsläsare som följer den unge Olivers öden och äventyr i en följetong. Till Dickens stil hör textutdragets fartfyllda skildring av jakten på Oliver och att han så tydligt väcker sympati för den oskyldige pojken som jagas genom gatorna. Många samtida läsare rynkade säkert på näsan åt att de skulle intressera sig för gatpojkar och kriminella men Dickens vinnande stil och att frågan om de föräldralösa barnens situation i storstaden belyste problemet så att det blev en politisk fråga. Bygg en inledande lektion kring utdraget ur Oliver Twist (s. 214). Försök att fånga karaktären Oliver i samtalet kring texten. Hurdan är han? Hur byggs förståelsen för Olivers underläge upp? Här är några förslag på frågor: 1. På vilket sätt arbetar författaren för att fånga läsarens intresse? Varför väcks läsarens sympati för Oliver? 2. Ge exempel på Rävens förslagenhet och hur Dickens arbetar i kontraster för att skicka läsarens sympatier i rätt riktning. 3. På ett ställe i texten lämnar Dickens det egentliga händelseförloppet för att istället beskriva jaktens sanna väsen. Vilka effekter skapar han? 4. Varför kan man förstå av utdraget att vissa läsare rynkade på näsan åt ämnesvalet? Följ förslagsvis upp läsningen av Dickens med att ni tillsammans läser utdraget ur Vem vill bli miljardär (s. 217). Låt eleverna fundera över vilka likheterna är mellan London i mitten av talet och Mumbay mer än 150 år senare. Samtidigt med realismen symbolismen och impressionismen Medan prosan utvecklades i allt mer realistisk riktning skedde en delvis motsatt utveckling inom ledande delar av poesin och måleriet. Charles Baudelaires dikter i Ondskans blommor blev en utgångspunkt för den så kallade symbolismen inom lyriken. Symbolisterna var kritiska mot realismens verklighetsstudium som de ansåg inte berättade mer än vad ögat såg. Det gällde för diktaren att avslöja tillvarons innersta väsen genom att ibland använda komplicerade symboler och bilder. När Baudelaire dessutom beskrev både vardagsliv och de mest upprörande brott i formellt vacker poesi, förskaffade det honom ett åtal. Samma år drabbades hans kollega Flaubert av liknande uppmärksamhet för sin roman Madame Bovary (s. 228). I Upplev litteraturen 2 finns dikten Kadavret ur Baudelaires epokgörande diktsamlig Ondskans blommor. Dikten handlar om något så banalt som en vanlig promenad som störs av en oroande upptäckt. Läs gärna dikten och arbeta med de tillhörande uppgifterna. En liknande utveckling som den inom lyriken skedde inom måleriet. Om man kunde porträttera en person eller avbilda ett landskap in i minsta detalj genom att fotografera, varför skulle då konstnären tillbringa månader framför sitt staffli för att avbilda verkligheten på ett realistiskt sätt? Så föddes impressionismen som fick namn efter en av Eduard Monets signaturmålningar, Soliel l evant (Soluppgång), som visar hur solen stiger 5

6 över hamnen i Le Havre. Den verklighetstrogna avbildningen av motivet var inte det viktigaste längre, utan den känsla eller den förstärkta sanning som det avmålade motivet visade. Arbeta med kapitlets bilder Fördjupa studiet av kapitlets bilder genom att låta eleverna använda sig av den mall för bildanalys som finns som kopieringsunderlag i lärarhandledningens kapitel Antiken. Demonstrera gärna hur analysmallen fungerar genom att ni tillsammans i klassen studerar och diskuterar den inledande bilden, fotografiet Geografilektionen (s. 212), med utgångspunkt i analysmallens frågor. Därefter kan samtalen om bilderna ske i helklass som en del av arbetet med kapitlet, eller i mindre grupper där eleverna väljer en bild för en egen analys. Förslag på analys av bilden på sidan 212 Motiv: Ett fotografi som visar en lärare och en grupp om fem flickor grupperade kring en jordglob i en interiör som i fonden visar en spegel och ett draperi. Längst till vänster skymtar en byrå med en fruktskål. Personer: En vuxen man som sannolikt är informator med fem flickor av varierande ålder. Miljö: Interiören visar ett rum i ett hem eller möjligen en uppställning i fotografens ateljé. Komposition: Läraren och de fem flickorna är strategiskt grupperade kring en jordglob och ett par uppslagna böcker. Jordgloben står på ett bord som flickan längst till vänster vilar armen emot. Läraren och de två flickorna i den övre delen av bilden verkar ha fokus någonstans på jordgloben, två av de återstående tre har låtit blicken vandra ut åt sidan utanför bilden medan den yngsta av de fem systrarna försjunkit i bilden av en uppslagen bok. Tolkning: Uppdraget att fotografera informatorn med hans elever har säkert ett för oss i dag okänt syfte. Sannolikt är flickorna systrar vilket styrks av att en av de äldre lägger en beskyddande hand på den förmodligen yngstas axel. Bilden vill visa omsorgen som en familj har om sina flickor. Vad flickornas utbildning innehåller eller hur omfattande den är vet vi inget om. Inte heller berättar bilden vilken sorts utbildning eventuella pojkar i samma familj får. Av allt att döma undervisas de fem flickorna i den här familjen tillsammans vilket ställer stora krav på lärarens förmåga att individualisera och avpassa undervisningen till var och en av sina elever. Tid: Fotografiet är från 1850 och är taget av Antoine François Claudet. Då var fotokonsten en relativt ny konstform som breddade porträttkonsten så att fler kunde få sina personliga porträtt tagna som minne av viktiga tillfällen i livet. Budskap: Betraktaren i dag vet inte om fotografiet visar en faktisk syskongrupp och deras privatlärare eller är en bild som ska visa vad fotografen kan åstadkomma med sin kamera. Oavsett det visar fotot att den växande medelklassen var en kundgrupp för en ny framväxande yrkesgrupp av fotografer som anlitades av de som inte hade råd eller intresse av att låta måla sina porträtt. 6

7 Ett spår genom kapitlet På spaning: Vad var nytt för läsarna i den realistiska litteraturen? Vid läsningen av realismens och naturalismens texter är det inte alltid självklart att man upptäcker vad som kunde chockera den samtida läsaren. Men faktum är att realismens och naturalismens författare erövrade ny mark, bröt outtalade tabun och väckte opinion om outhärdliga levnadsvillkor för breda befolkningslager. Charles Dickens glömde aldrig sina dagar som barnarbetare och den hotande gäldstugan, och Gustave Flaubert avslöjade obarmhärtigt sin karaktär Emma Bovarys innersta tankar. Gränsen till det mest privata överskreds och traditionella värderingar ifrågasattes. Ännu längre gick naturalisternas ledargestalt Émile Zola som genomlyste saluhallens mikrokosmos i Hallarna och chockerade läsarna med ett feberhett passionsdrama i Thérèse Raquin. Zola anklagades av sina kritiker för att rota i rännstenen efter soporna av samhället. Vi vet mycket väl vad som upprör oss i dag, men för att förstå på vilket sätt de realistiska författarna bröt ny mark kan det vara bra att fråga sig: Vad var nytt för läsarna i den realistiska litteraturen? Här är några förslag på infallsvinklar och uppgifter som kan fördjupa detta spår genom kapitlet. Att förändra den bistra verkligheten Medan Charlotte Brontë publicerade sina romaner under pseudonym var Fredrika Bremer i hög grad en offentlig person. Deras huvudpersoner har helt olika strategier för att förändra sin verklighet. Både Brontës huvudperson Jane och Fredrika Bremers Hertha kämpar mot ett orättvist mansvälde men Brontës kamp handlar om börd och samhällsställning, medan Bremers handlar om individuell och ekonomisk frihet. Jämför hur olika de två författarna skildrar sina huvudpersoner i Jane Eyre och Hertha. I Upplev litteraturen 2 finns utdrag ur Brontës Jane Eyre (s. 195) och Fredrika Bremers Hertha (s. 201). 1. Undersök till exempel a) hur beskrivs huvudpersonens Janes och Herthas karaktärer? b) vilken roll har mannen i utdraget? c) hur används miljön för att förstärka budskapet i de två utdragen? 2. Ta reda på hur romanen slutar! Det rätta ordet för Emma Gustave Flaubert var ständigt på jakt efter det rätta ordet, för att fånga sina karaktärer. Som få andra författare är hans namn knutit till ett verk: Madame Bovary. På s i Svenska impulser 2 finns ett par korta utdrag ur Madame Bovary. Läs och jobba med frågorna. Här är ytterligare några frågeställningar som kan vara intressanta att ta upp: 1. Hur beskrivs Charles? 2. På vilket sätt fångar Flaubert den äventyrliga Emmas förväntningar på väg till Leon? 7

8 3. Vem är egentligen offer i romanen, Emma som törstar efter romantik och erotisk utlevelse eller den fåordige och vardaglige Charles som vill ha lugn och ro i äktenskapet? Samtidigt inom lyriken symbolismen Charles Baudelaires Ondskans blommor skickade en chockvåg genom det litterära etablissemanget när diktsamlingen utkom De vackra verserna behandlade de mest motbjudande ämnen som mord, prostitution, död och förruttnelse. Ett sorts lyrikens kriminologi avsett att skaka om Paris fina kretsar. Vilket intryck ger det mycket medvetna porträttet av diktaren (s. 228)? I Upplev litteraturen 2 finns en dikt, Kadavret (s. 206), ur Baudelaires skandalomsusade diktsamling. Arbeta med uppgifterna. Orden ondskans blommor är ju en oväntad sammanställning. Blommor brukar inte vara onda. Låt eleverna hitta på några egna liknande titlar till romaner, diktsamlingar eller musikalbum. På gatan i S:t Petersburg och Moskva Det S:t Petersburg som Dostojevskij skildrar i Brott och straff är i hög grad den industrialiserade nya storstaden som under talet även växte fram i Ryssland. Hur märker läsaren det i avsnitten ur romanen (s )? I Upplev litteraturen 2 finns novellen Glädje av Anton Tjechov (s. 212). Den unge Iljas intressen är helt annorlunda än den plågade Raskolnikovs. Hur har storstadslivet i Moskva påverkat honom? Émile Zola från provokatör till moraliskt rättesnöre Émile Zola utmanade den franska smakdomarna men blev efter hand en moralisk vägvisare för hela Frankrike. Avgörande för detta var utfallet av den så kallade Dreyfusaffären. Vad hände egentligen (s. 235)? Det moderna genombrottet i Norden Fröken Julie är en av de mest spelade pjäserna i Sverige på grund av att pjäsens frågor om samhällsställning, sexualitet och viljan att leva ett lyckligt liv är avgörande även för nutida generationer av teaterbesökare och läsare. Studera hur Strindberg lyckas skruva till dialogen mellan Julie och Jean i lärobokens utdrag (s. 242), så att det sexuella spelet mellan de två blir tydligt. Den som vill fördjupa lärobokens frågor kan komplettera dem med några fler: 1. Hur fångar Strindberg Julies förmodade överläge? 2. Underskattar Julie Jean eller överskattar hon den trygghet som hennes roll som herrskap ger henne? 3. Varför tappar Julie sitt övertag när hon blir tillrättavisad av Jean? 8

9 4. När Julie räcker Jean sin hand i slutet av utdraget, vill författaren få oss att tro att hon fortfarande har situationen under kontroll. Varför är det inte så? I Upplev litteraturen 2 finns ett utdrag av Gengangare av Henrik Ibsen (s. 216) och ett utdrag ur Hemsöborna av August Strindberg (s. 222). Arbeta med uppgifterna till dessa båda textutdrag. Diskutera varför pjäsens innehåll ansågs så oanständigt att den inte kunde spelas i Norge på många år. Ernst/Victoria På olika håll i litteraturen kan man läsa att Strindberg befann sig i Köpenhamn vid tiden för Victoria Benedictssons självmord och att detta påverkade utformningen av slutet i Fröken Julie. Naturalistiskt, journalistiskt eller osmakligt (s. 246)? Söderberg och den privata sfären För Hjalmar Söderberg verkar vägvalen i livet vara konfliktladdade eller fyllda av oro. Hur kan man någonsin vara säker på att man handlar rätt? Är det människans roll att leva hoppfull eller desillusionerad för att undgå en hotande känsla av besvikelse över förlorade möjligheter? I Svenska impulser 2, s finns ett utdrag ur Den allvarsamma leken som berättar om Arvid och Lydia som träffas som unga men går skilda vägar eftersom Arvid är fattig och inte kan erbjuda Lydia ekonomisk trygghet i ett äktenskap. När de ses många år senare uttrycker de både besvikelse över att de inte haft full kontroll över sina liv, utan styrts av förväntningar från omgivningen och ekonomiska omständigheter. I dag är ju spelreglerna helt annorlunda när det gäller möjligheten att leva som sambor, förmågan för båda könen att studera eller arbeta, giftasålder och möjligheten att använda preventivmedel. Hur var det för hundra år sedan? Hur är det nu? I Upplev litteraturen 2 finns novellen Pälsen av Hjalmar Söderberg (s. 230), där doktor Henck kastas mellan förtröstan och förtvivlan under en mödosam julafton. Läs novellen och arbeta med de tillhörande uppgifterna. Extramaterial Epokindelningen av litteraturen är ett hjälpmedel som fungerar bra om man är medveten om begränsningarna. En äldre epok upphör inte för att en ny inleds. Både romantiken och realismen i litteraturen lever sida vid sida i inledningen av talet, även om de romantiska impulserna med tiden avtar medan de realistiska eller naturalistiska förstärks. Se till exempel avsnittet Männens värld och kvinnornas lott i Svenska impulser 2, s , som berättar om systrarna Brontë och Fredrika Bremer. Även om systrarna Brontë skriver realistiskt är fixeringen vid att skildra en eller flera relationer ett ganska romantiskt drag. Fredrika Bremers tendensroman Hertha riktad mot patriarkatet har på det sättet en starkare realistisk prägel. Här följer några utvikningar och fördjupande resonemang som kompletterar innehållet i läroboken. 9

10 Realismen speglar samhällsförändringar Om romantiken upptäckt naturen och landskapet i sin diktning så var realismen stadens epok. Det var också nu städerna växte sig riktigt stora: Dickens London, Flauberts och Zolas Paris och Dostojevskijs S:t Petersburg fick allt större invånarantal. Orsaken var att jordbrukets reformer gjorde många lantarbetare arbetslösa samtidigt som industrierna växte både i gamla och nygrundade städer. Industriernas framväxt orsakade uppkomsten av en helt ny klass städernas arbetarbefolkning. Industrialiseringen skapade också den nya starka medelklassen av industriägare, affärsmän och bankfolk. Det största miljöproblemet och något som realismens författare blev allt mer medvetna om var den växande arbetarklassens fattigdom och trångboddhet, något som Charles Dickens särskilt har som utgångspunkt i många av sina verk (s ). Den klättrande borgarklassen som var seklets stora vinnare gav den franske författaren Honoré de Balzac ett oändligt material att utgå från (s. 219). I början av talet var det fortfarande vanligt att en författare hade ett yrke som kunde försörja honom, för det var nästan alltid en han. De kvinnor som skrev hade alltid svårt att nå ut till läsarna. De använde ofta pseudonym eller tagna namn för att öka chansen till publicering. Vart efter seklet gick blev det vanligare att författare kunde leva på det de skrev. Nya effektiva tryckpressar gjorde böcker billiga att framställa i massupplaga, men fortfarande var följetongen i en dagstidning den vanligaste vägen från författare till läsare. Realisterna menade att verkligheten borde beskrivas så att betydelsen av arv och miljö bestämde karaktärernas utveckling under en bestämd tid. Den realistiska romanen skulle avslöja ett utsnitt av verkligheten på samma sätt som ett fotografi. Bildkonstnärernas villkor ändrades i ett slag genom att fotograferingskonsten slog igenom. Det fanns ingen anledning att måla verkligheten exakt om en apparat kunde göra jobbet på bråkdelen av en sekund. Utvecklingen i Sverige Även i Sverige pågick en utveckling liknande den som Dickens och Balzac berättar om i England och Frankrike. Liberala idéer om frihet gynnade tidningspressen och från talet framträdde Aftonbladet som en rikstidning. Till förutsättningarna hörde effektivare tidningspressar och snabbare kommunikationer mellan olika landsdelar med järnväg. Författaren, diktaren och rektorn Carl Jonas Love Almkvist ( ) blev en av de främsta skribenterna i Aftonbladet. Även i Sverige var kvinnors liv begränsade av adelns och borgerlighetens regler om vad som passade sig. Men det stannade inte bara vid det. Kvinnor var till exempel inte myndiga eller kunde driva någon affärsverksamhet annat än om de blivit änkor. Det dröjde länge innan kvinnornas underordnade ställning sattes under lupp av liberala idéer så att deras ekonomiskt oberoende och politiska rättigheter kunde börja diskuteras även i Sverige. Det var i Aftonbladet striden om Almkvists lilla roman Det går an fördes. Huvudpersonen Sara Videbecks idéer att kvinnan skulle vara fri och kunna försörja sig själv chockade läsarna. Författaren Almkvist anklagades för att gå emot både den gudomliga och den mänskliga ordningen. Mest upprörande var kanske att han genom sin romankaraktär förespråkade samlevnad utan att ingå äktenskap. Fast sådana så kallade stockholmsäktenskap förekom, så var de inte socialt accepterade. 10

11 Genom debatten i samband med Fredrika Bremers roman Hertha ändrades lagen slutligen så att ogifta kvinnor blev myndiga vid 25 år ålder (s ). Fredrika Bremer i USA Romanerna Grannarna och Familjen gjorde Bremer till en framgångsrik och erkänd författare som bland annat översattes och lästes i England och USA. På talet gjorde Bremer en tvåårig resa genom stora delar av USA, där hon togs emot som en berömdhet. Hennes säkra blick för samhället och attityderna hon mötte där håller måttet än i dag. Så här skrev hon om amerikanen eller yankeen: Han är en ung man (lika mycket om han är gammal), som bryter sig sin egen väg fram i världen i full förlitan på egen kraft, studsar för ingenting, ryggar för ingenting, finner ingenting omöjligt, tror allting, hoppas allting, försöker allting, går igenom allting och kommer ur allting alltid densamme. Faller han, så stiger hans strax upp igen och säger: No matter! Misslyckas han, så säger han Try again! och Go ahead! Fredrika Bremer, Hemmen i nya världen Inledningen till två kända Strindbergsromaner Röda rummet brukar kallas för den första moderna romanen i Sverige. Hur det än är med det så är inledningen till romanen en oslagbar skildring av ett Stockholmspanorama. Genom att följa solljuset från väster till öster tecknar författaren en bild av huvudstaden i 180 grader. Men solen stod över Liljeholmen och sköt hela kvastar av strålar mot öster; de gingo genom rökarne från Bergsund, de ilade fram över Riddarfjärden, klättrade upp till korset på Riddarholmskyrkan, kastade sig över till Tyskans branta tak, lekte med vimplarne på Skeppsbrobåtarne, illuminerade i fönstren på Stora Sjötullen, eklärerade Lidingöskogarne och tonade bort i ett rosenfärgat moln, långt, långt ut i fjärran, där havet ligger. August Strindberg, Röda rummet 1. Vilka rörelseverb använder August Strindberg för att skildra ljusets fall över landskapet? 2. Leta upp en Stockholmskarta och lokalisera Liljeholmen. Bergsund(sstrand), Riddarfjärden, Skeppsbron och Lidingö. 3. Använd Strindbergs exempel som modell och försök att skriva en liknande landskapsbeskrivning över ett landskap du är välbekant med. 11

12 En roman som många läst och kan den inledande meningen till är Hemsöborna: Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen. 4. Pröva att skriva egna inledningsmeningar till berättelser efter mönstret från Hemsöborna anpassat till nutiden och följande situationer: a) en ny elev börjar i klassen b) din syster tar med sig sin pojkvän hem för första gången Lästips Honoré de Balzac, Pappa Goriot Charles Dickens, Lysande utsikter Kerstin Ekman, Mordets praktik Lloyd Jones, Att tro på Mr Pip Karl Ove Knausgård, Min kamp Selma Lagerlöf, En herrgårdssägen Jens Lapidus, Snabba Cash Bengt Olsson, Gregorius August Strindberg, Tjänstekvinnans son 1 August Strindberg, Hemsöborna August Strindberg, Fröken Julie Vikas Swarup, Vem vill bli miljardär? Hjalmar Söderberg, Doktor Glas Émile Zola, Thérèse Raquine Filmtips Slumdog Millionaire, Danny Boyle, Loveleen Tandan 2008 Madame Bovary, Claude Chabrol 1991 Stolthet och fördom, Joe Wright 2005 Snabba Cash, Daniel Espinosa

13 Kopieringsunderlag: Stödord till realismen, naturalismen och sekelskiftet realism Jane Austen Fredrika Bremer Honoré de Balzac Charles Dickens Carl Jonas Love Almqvist Emily Brontë Gustave Flaubert Charles Darwin och utvecklingsläran Fjodor Dostojevskij naturalism Émile Zola Henrik Ibsen August Strindberg åttiotalet Victoria Benedictsson sekelskifte Hjalmar Söderberg Gustaf Fröding Selma Lagerlöf nittiotalet 13

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen romantiken Ca 1770 till 1840 Psykologi och känslor Känslor i fokus!!! Kulturen dyrkas diktare hyllas! Mitt

Läs mer

Delkurs 3: Europeisk litteratur 1800-talet

Delkurs 3: Europeisk litteratur 1800-talet Svenska B/Litteraturvetenskap A: Campus LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1 52239/52337/52225 Delkurs 3: Europeisk litteratur 1800-talet Lärare: Lena Frosterud (LF) LITTERATURLISTA: SKÖNLITTERATUR Almqvist, C. J. L.,

Läs mer

Delkurs 3: Europeisk litteratur 1800-talet

Delkurs 3: Europeisk litteratur 1800-talet Svenska B/Litteraturvetenskap A: Distans LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1 52240/52418/52226 Delkurs 3: Europeisk litteratur 1800-talet Lärare: Maria M. Berglund (MB), Lina Samuelsson (LS), Torsten Rönnerstrand (TR),

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN

CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN AV JONAS KARLSSON 1 Jonas Karlsson är författare, dramatiker och skådespelare. Han har medverkat i en rad succéfilmer som Livet är en schlager,

Läs mer

Realismen. Lektionsplanering

Realismen. Lektionsplanering Realismen Lektionsplanering 1 Introduktion Här ser du en målning som gjordes 1881 av en konstnär som hette William Logsdail. Den föreställer London och då bodde det ca 4 miljoner människor där. Många fabriker

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç Romantiken Till skillnad från upplysningen, som betonade förnuftet, hävdade romantikerna att det var känslan som var kärnan i tillvaron. Använd era känslor och associationer när ni

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

PeC SV 9K 2013. svenska författare. August Strindberg. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Vilhelm Moberg. Moa Martinsson

PeC SV 9K 2013. svenska författare. August Strindberg. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Vilhelm Moberg. Moa Martinsson svenska författare August Strindberg Selma Lagerlöf Gustaf Fröding Vilhelm Moberg Moa Martinsson Material: - Detta häfte med instuderingsfrågor och övrig information. - Boken Magasinet svenska författare.

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

Tidslinje litteratur historia

Tidslinje litteratur historia Tidslinje litteratur historia av Simon Antiken 800 f.kr- 500 e.kr Tiden före Kristus kallas antiken. Antikens litteratur hade sitt centrum i Grekland. Grekland kom också på den moderna demokratin men man

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Vad är sex? DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Vad är sex? problematiserar bilden av sex som endast vaginalt penetrerande samlag och vidgar perspektiven. Berättelsen tar också upp oro över samlagsdebuten, förväntningar

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

LÄSVECKAN TIPS FÖR UNDERVISNINGEN 2013 SIRI KOLU / BARBRO ENCKELL-GRIMM

LÄSVECKAN TIPS FÖR UNDERVISNINGEN 2013 SIRI KOLU / BARBRO ENCKELL-GRIMM Åk 1-2 1) Läs Astrid Lindgrens bok Lillebror och Karlsson på taket, kapitel 1 och 2, ett kapitel i taget. Rita en bild av Karlsson på taket och skriv ner ord som beskriver hurdan Karlsson är. 2) Gå tillsammans

Läs mer

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Anne Charlotte Leffler var en av 1880-talets mest framgångsrika författare. Hennes pjäser drog stor publik och hennes böcker såldes

Läs mer

ANGNAR, DEN OSKYLDIGE

ANGNAR, DEN OSKYLDIGE ANGNAR, DEN OSKYLDIGE (Social omtanke i skamvrån) Vid ett tidigare tillfälle skrev jag i en kulturhistorisk artikel om barnauktioner och rotegång som pågick i vårt land så sent som för en mansålder sedan.

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM. En lärarhandledning. Rekommenderad från åk. 3-6

Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM. En lärarhandledning. Rekommenderad från åk. 3-6 Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM En lärarhandledning Rekommenderad från åk. 3-6 1 TILL DIG SOM LÄRARE En historia kan berättas på många sätt. Ja, ibland berättas samma historia på flera olika vis.

Läs mer

Carl Larsson vänner & ovänner

Carl Larsson vänner & ovänner Carl Larsson vänner & ovänner Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen, i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel

Läs mer

CARL-JOHAN MARKSTEDT. Fyra klassiska noveller. En lärarhandledning från Novellix

CARL-JOHAN MARKSTEDT. Fyra klassiska noveller. En lärarhandledning från Novellix CARL-JOHAN MARKSTEDT Fyra klassiska noveller En lärarhandledning från Novellix Detta är en lärarhandledning till fyra noveller av klassiska svenska författare: Ett dockhem av August Strindberg, Ella gör

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor till Thérèse Raquin

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor till Thérèse Raquin en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Brottslig kärlek - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor till Thérèse Raquin Det här är serie lektioner som utgår från Brottslig

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Perspektiv på romantiken

Perspektiv på romantiken Perspektiv på romantiken Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning tillsammans med

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Olika sätt att se om bildanalys. 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall

Olika sätt att se om bildanalys. 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall INNEHÅLL 7 19 41 55 75 95 4 Förord Olika sätt att se om bildanalys 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall Kroppsuppfattning, skönhetsideal och

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

1800 talets litteratur: en översikt

1800 talets litteratur: en översikt 1800 talets litteratur: en översikt Samhällsförändringar Industrialisering och urbanisering De stora ideologiernas tid Ny vetenskapssyn: positivism, sociologi och evolutionslära Litteraturens spridning

Läs mer

Lärarinstruktion för PEJLO träning Svenska åk 9. Lärarinstruktion Svenska åk 9

Lärarinstruktion för PEJLO träning Svenska åk 9. Lärarinstruktion Svenska åk 9 träning Träning Lärarinstruktion Svenska åk 9 1 Träningshäftet är framtaget för att träna elevernas läsförståelse, utveckla den skriftliga förmågan och öva inför muntliga uppgiften på nationella provet.

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Diskussionsfrågorna är förslag till ämnen, förmodligen har eleverna även andra frågor att ta upp efter föreställningen.

LÄRARHANDLEDNING. Diskussionsfrågorna är förslag till ämnen, förmodligen har eleverna även andra frågor att ta upp efter föreställningen. LÄRARHANDLEDNING Don Quijote - Riddaren av den sorgliga skepnaden av Pelle Öhlund Efter Miguel de Cervantes roman Den snillrike riddaren Don Quijote Till läraren: Det lämpligaste är att använda handlingsbeskrivningen

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING FÖR. fotograf Markus Gårder

LÄRARHANDLEDNING FÖR. fotograf Markus Gårder LÄRARHANDLEDNING FÖR Lärarhandledningen är tänkt att användas tillsammans med programmet som ni får under föreställningen. Det finns flera olika typer av övningar och uppgifter och vår förhoppning är att

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum August Strindberg hans liv funderingsfrågor och skrivuppgift Ämne: Svenska, SVA, SFI, historia År: 6-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

MOMENTSCHEMA (preliminärt) OCH STUDIEHANDLEDNING

MOMENTSCHEMA (preliminärt) OCH STUDIEHANDLEDNING MOMENTSCHEMA (preliminärt) OCH STUDIEHANDLEDNING DATUM OCH HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL ATT FÖRBEREDA LOKAL 1 20/1 10-12 KY31 Introduktion, information, läsanvisningar. Föreläsning: introduktion till 1800-talets

Läs mer

The power of pictures

The power of pictures The power of pictures En bild lär kunna säga mer än tusen ord. I avsnittet The power of pictures får vi möta bland andra Nick Ut som tog det berömda fotografiet på en napalmskadad flicka under Vietnamkriget

Läs mer

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark)

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark) Faktablad, övningar och bilder till kursprovet HT 2011 Fakta om: Titel: Den förlorade sonen, 1885 Konstnär: Georg von Rosen (1843 1923, Sverige) Konstnären Georg von Rosen var greve, professor och direktör

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Får man bli kär i vem fan som helst?

Får man bli kär i vem fan som helst? Får man bli kär i vem fan som helst? DOKUMENTÄR BERÄTTELSE I Får man bli kär i vem fan som helst? berättar Anna om tonårsförälskelse, ovilja att definiera sin sexuella läggning och heteronormativitet bland

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial

Läs mer

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp:

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp: Varför ska vi besöka utställningen Sveriges Historia? Utställningen behandlar tiden från år 1000 till vår egen tid och gestaltar varje århundrade i från varandra olika scenbilder. Genom utställningen löper

Läs mer

Littlista ÄSVA11. Litteraturlista 2016

Littlista ÄSVA11. Litteraturlista 2016 Littlista ÄSVA11 Litteraturlista 2016 ÄSVA11 Svenska I (1-30 hp) Delkurs 1 Språk- och textvärldar en introduktion Ask, S. och Sandblad, F. (2003) Stadieövergångar och textvärldar, Humanetten nr 12. Växjö:

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Stenåldern SIDAN 1 Lärarmaterial

Stenåldern SIDAN 1 Lärarmaterial Stenåldern SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna ( och pratar mycket bred skånska.) Jag är en främling i detta land, men detta land är ingen främling i mig! Men måste vi verkligen? Vet du vem som sa så? Klart jag gör. Vet du vem som kände sig som en

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Starka Kvinnor. QvinnoUniversitetet FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865)

Starka Kvinnor. QvinnoUniversitetet FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865) Fredrika Bremer föddes den 17 augusti 1801 i Åbo, Finland. Tre år senare flyttade familjen till Stockholm. Fadern köpte Årsta Slott där de bodde på somrarna, på vintern i Stockholm.

Läs mer

Leksaker och spel. Innehåll. Inledning... 2 Hinderbanan...12 Robo-Rex...18 Djur som leker... 24 Schas på dig, mus!... 30 Datorspel...

Leksaker och spel. Innehåll. Inledning... 2 Hinderbanan...12 Robo-Rex...18 Djur som leker... 24 Schas på dig, mus!... 30 Datorspel... Leksaker och spel Innehåll Inledning... 2 Hinderbanan...12 Robo-Rex...18 Djur som leker... 24 Schas på dig, mus!... 30 Datorspel... 36 Sanoma Utbildning BONNIER Sanoma UTBILDNING Utbildning Inledning Temat

Läs mer

Fakta om: Titel: Skamvrån akvarell ur Ett Hem, ca 1895 Konstnär: Carl Larsson, svensk, 1853 1919

Fakta om: Titel: Skamvrån akvarell ur Ett Hem, ca 1895 Konstnär: Carl Larsson, svensk, 1853 1919 Faktablad, övningar och bilder till kursprovet HT 2012 Karl XIV Johan Fredric Westin Ulrika Eleonora Jacques D Agar Drottning Kristina Sébastien Bourdon Gustav II Adolf Okänd konstnär Gustav I David Frumerie.

Läs mer

Rollista ur Mord på Slottet

Rollista ur Mord på Slottet Rollista ur Mord på Slottet Rollista: Harald Gyllenstierna: Greve och kvällens nyckelperson. Veronica Gyllenstierna: Harald Gyllenstiernas ex-fru och numer affärspartner. Inez Gyllenstierna: Haralds nuvarande

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

TIPS OOCH METODER BOKCIRKELN. Av Kerstin Selén

TIPS OOCH METODER BOKCIRKELN. Av Kerstin Selén TIPS OOCH METODER BOKCIRKELN Av Kerstin Selén Starta en bokcirkel Bokcirkeln har fått en renässans. Fler och fler återupptäcker hur berikande det är att mötas för att samtala om en bok eller om livet utifrån

Läs mer

Nattens lekar en lärarhandledning utifrån Stig Dagermans novell med samma namn

Nattens lekar en lärarhandledning utifrån Stig Dagermans novell med samma namn Nattens lekar en lärarhandledning utifrån Stig Dagermans novell med samma namn Till läraren Det här är en lärarhandledning för dig som vill arbeta med Stig Dagermans novell Nattens lekar. Handledningen

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

Textsamtal utifrån skönlitteratur

Textsamtal utifrån skönlitteratur Modul: Samtal om text Del 5: Samtal före, under och efter läsning av text Textsamtal utifrån skönlitteratur Anna Kaya och Monica Lindvall, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk Läsning av skönlitteratur

Läs mer

Svenska som andraspråk poäng

Svenska som andraspråk poäng Svenska som andraspråk 2 100 poäng KURSKOD: SVASVA02 Prövningsdelar Prövningen består av en skriftlig och en muntlig del och innehåller detta: SKRIFTLIG DEL Den skriftliga delen består av två delar, ett

Läs mer

Kapitel 2 Hinderbanan. Detta smakprov innehåller två av totalt elva avsnitt i kapitel 2.

Kapitel 2 Hinderbanan. Detta smakprov innehåller två av totalt elva avsnitt i kapitel 2. Kapitel 2 Hinderbanan Detta smakprov innehåller två av totalt elva avsnitt i kapitel 2. 27 Barn och ungdomar skriver ibland berättelser som saknar den spänning de egentligen önskar skapa. De kan också

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Jojo, som är tillsammans med Ivar. Ivar gillar att ta bilder av Jojo, när hon är lättklädd eller naken. Han lovar Jojo, att

Läs mer

TOLERANS 2 ÅSKÅDAREN SPELAR ROLL

TOLERANS 2 ÅSKÅDAREN SPELAR ROLL SIDA 1/8 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor. Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom upp uppfinningar, bildandet av fackföreningar och

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

MÖTET. Världens döttrar

MÖTET. Världens döttrar Världens döttrar Fotografen Lisen Stibeck har porträtterat unga flickor runt om i världen. De har alla olika uppväxt, bakgrund och möjligheter men ändå har de tre saker gemensamt. Oro, förvirring och framtidsdrömmar.

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Vilsen längtan hem. Melissa Delir

Vilsen längtan hem. Melissa Delir Vilsen längtan hem Melissa Delir MELISSA DELIR IDROTT OCH HÄLSA LÄRARE 3 BÖCKER & METODMATERIAL Vilsen längtan hem, Tack för att du finns, Du är född till att göra skillnad. Melissa Delir O O O JAG LYCKADES!

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Vad skulle du vilja uppfinna?

Vad skulle du vilja uppfinna? Vad skulle du vilja uppfinna? Bakgrund Alfred Nobel var en mångsidig man. Han var kemist och uppfinnare, skrev pjäser och dikter, drev företag och öppnade fabriker. Han kunde flera språk och var ofta på

Läs mer

Workshop 00:Almestrand Nina Söderström Malin Sörman Maria Hager Under åren 1999 2000 genomförde jag min andra fotografiska workshop på ett behandlingshem för mammor och deras barn. Hemmets uppgift är att

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Maja Lidbeck & Ida Karlsson LGSV40. Att arbeta med noveller av Hjalmar Söderberg i gymnasieskolan

LÄRARHANDLEDNING. Maja Lidbeck & Ida Karlsson LGSV40. Att arbeta med noveller av Hjalmar Söderberg i gymnasieskolan Förslag på uppgifter och arbetsupplägg utifrån novellerna Pälsen och Kyssen. Maja Lidbeck & Ida Karlsson LGSV40 LÄRARHANDLEDNING Att arbeta med noveller av Hjalmar Söderberg i gymnasieskolan Introduktion

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Om du mår bra så mår jag bra! Kan en relation hålla hela livet?

Om du mår bra så mår jag bra! Kan en relation hålla hela livet? Om du mår bra så mår jag bra! Kan en relation hålla hela livet? Parterapi med ungavuxna.. Jag kommer att berätta om mitt arbete med unga par, närheten till den egna ursprungsfamiljen finns mer närvarande,

Läs mer

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET LÄGGA GRUNDEN Det är viktigt att avsätta tid för den startsträcka som ofta behövs för att sätta sexualundervisningen i ett sammanhang och skapa förtroende. I detta kapitel finns tips och metoder för att

Läs mer

Att använda svenska 2

Att använda svenska 2 Att använda svenska 2 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

Frågor och uppgifter - litteraturen 1830-1910

Frågor och uppgifter - litteraturen 1830-1910 Frågor och uppgifter Frågor och uppgifter - litteraturen 1830-1910 Realismen Inledning 1. Vad är typiskt för 1800-talets realistiska litteratur (till skillnad från romantiken)? 2. Vad finns det för orsaker

Läs mer

Margot. Om livet, tron och relationer

Margot. Om livet, tron och relationer Margot Om livet, tron och relationer Begränsning som tillgång Det är som om värdet träder fram när tillgång och brist får finnas tillsammans. Det gäller tiden. När den inte är obegränsad får den ett värde.

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Väck Eleverna! En lärarhandledning för Anton Tjechovs

Väck Eleverna! En lärarhandledning för Anton Tjechovs Väck Eleverna! En lärarhandledning för Anton Tjechovs Att få sova Väck eleverna med Att få sova Till vår lärarkollega, När man talar om noveller kan namnet Anton Tjechov vara intressant att ta upp. Han

Läs mer

Essä. Vad är en essä? Mönster och disposition. 1. Rubrik och Inledning. De två benen

Essä. Vad är en essä? Mönster och disposition. 1. Rubrik och Inledning. De två benen Essä Vad är en essä? En essä är en text där en person försöker reda ut sina tankar och kunskaper inom ett ämne eller utifrån en frågeställning. Ämnena kan variera mellan allt från hur fotboll och politik

Läs mer