REALISM, NATURALISM OCH SEKELSKIFTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REALISM, NATURALISM OCH SEKELSKIFTE"

Transkript

1 REALISM, NATURALISM OCH SEKELSKIFTE Innehållsförteckning... 1 VAD FINNS I KAPITLET?...2 NÅGRA SÄTT ATT INLEDA KAPITLET...4 ARBETA MED KAPITLETS BILDER...6 ETT SPÅR GENOM KAPITLET...7 EXTRAMATERIAL...9 LÄSTIPS...12 KOPIERINGSUNDERLAG: STÖDORD TILL REALISMEN, NATURALISMEN OCH SEKELSKIFTET

2 Vad finns i kapitlet? Kapitlet Realism, naturalism och sekelskifte berättar om hur den realistiska litteraturen skildrar det västerländska samhället i förändring under talet. Förändringen som skildras handlar om nya ämnen, nya och större läsargrupper och nya distributionskanaler. Läsarna var inte längre bara den bildade medelklassen, utan alla som hade en stund över att läsa under den tunga arbetsveckan: bodbiträden, hembiträden, betjänter, lägre ämbetsmän, guvernanter och arbetare av båda könen. Ofta publicerades de nya romanerna som följetonger i dagstidningar för tidningsläsarna. Det var också från denna nya läsarkategori som författare som Charles Dickens, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert och Émile Zola hämtade sina ämnen. Charles Dickens skildrar Londons slum i romanen Oliver Twist, som handlar om den föräldralöse Oliver som rekryteras till kriminalitet. Avsikten var naturligtvis inte bara att fånga läsarnas intresse utan också att väcka deras samvete att hjälpa de många nödställda i samhället. I lärboken kompletteras Dickens med ett samtida utdrag ur Vikas Swarups roman Vem vill bli miljardär, som berättar om polisbrutalitet, klasskillnader och fattigdom i det nutida Indien. Dickens vann läsarna, och det gjorde även Jane Austen och Emily Brontë. I deras romaner finns en realistisk skildring av miljö och livsvillkor kombinerad med stora berättelser om kärlek. Varken Austens eller Brontës framgångar skedde i eget namn eftersom deras böcker publicerades under pseudonym. I Sverige spelade den realistiska litteraturen en roll i samhällsdebatten genom Carl Johan Love Almkvists Det går an och Fredrika Bremers Hertha. Samtliga dessa författare presenteras under rubriken Männens värld och kvinnans lott. Den realistiska litteraturens portalfigur Gustave Flaubert är som få andra författare knuten till en enda roman, Madame Bovary, som introduceras med ett kortare utdrag. Boken skänkte författaren berömmelse men solkade också hans namn. Kartläggningen av tidigare tabubelagda områden inom äktenskapet i kombination med huvudpersonens uppseendeväckande självmord, gjorde att författaren åtalades för osedlighet. Under samma tid utvecklades en kraftfull och självständig realistisk roman i Ryssland av författare som Fjodor Dostojevskij och Leo Tolstoj. Dessa behandlas under rubriken De stora ryssarna. Kanske är det just Dostojevskijs psykologiskt inträngande skildring av huvudpersonen Raskolnikov i Brott och straff som gör att romanen ständigt finner nya läsare. Genom naturalismen skärptes skildringen av verkligheten ytterligare. Med Émile Zola i spetsen antog författarna uppdrag att, med hjälp av de senaste rönen inom vetenskap och filosofi, avslöja tillvarons innersta hemligheter. I lärobokens utdrag ur Hallarna får eleverna läsa en detaljrik skildring av exponerade charkuterier. Motbjudande och inbjudande? Henrik Ibsen och August Strindberg var förgrundsfigurer för det naturalistiska dramat i Norge och Sverige och förnyar därmed dramatiken. Lärobokens utdrag ur Fröken Julie upptas av det sexuella spelet mellan mannen av folket och kvinnan av börd. Victoria Benedictssons öde visade tydligt att motståndet mot det kvinnliga konstnärskapet fortsatte på en manligt dominerad parnass. Lärobokens exempel ur Den bergtagna är egentligen en variant på temat från Strindbergs Fröken Julie kan kvinnan ge sig till mannen och förlora sitt bästa kort, eller ska hon stå emot och riskera att han tappar intresset? För de älskande i Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken är det inte ärbarheten utan Arvids ekonomi som sätter hinder för kärleken. Det sista avsnittet i kapitlet fokuserar på Selma Lagerlöf och reaktionerna mot verklighetsstudiet som förenar de så kallade nittiotalisterna. 2

3 Innehåll i kapitlet Realism Textutdrag från tiden Moderna textutdrag Bildstudium Upplev litteraturen 2 Verklighetens rapportörer Männens värld och kvinnornas lott Att registrera verkligheten De stora ryssarna Att dissekera verkligheten August Strindberg: författare, språkförnyare och konstnär Tvivlets rastlösa väktare Viktoria Benediktsson och Hjalmar Söderberg Charles Dickens, ur Oliver Twist (s. 214) Jane Austen, ur Stolthet och fördom (s. 221) Gustave Flaubert, ur Madame Bovary (s. 227) Fjodor Dostojevskij, ur Brott och straff, (s. 231) Émile Zola, ur Hallarna (s. 236) August Strindberg, ur Fröken Julie (s. 242) Viktoria Benediktsson, ur Den bergtagna (s. 247) Vikas Swarup, ur Vem vill bli miljardär (s. 217) Antoine François Claudel, Geografilektion (s. 212) Gustave Flaubert dissekerar sin romankaraktär Emma Bovary (s. 224) Charles Baudelaire (s. 228) Gustav Courbet, Stenhuggarna (s. 234) August Strindberg, Vågen (s. 240) August Strindberg, och hans två döttrar Greta och Karin (s. 241) Den allvarsamma leken spelad av Stockholms Stadsteater (s. 249) Charlotte Brontë, ur Jane Eyre (s. 195) Fredrika Bremer, ur Hertha eller en själs historia (s. 201) Charles Baudelaire, Kadavret (s. 206) Emily Dickinson Han trevar på din själ (s. 210) Anton Tjechov, Glädje (s. 212) Henrik Ibsen, ur Gengangare (s. 216) August Strindberg, ur Hemsöborna (s. 222) Gustaf Fröding, En kärleksvisa (s. 226), En ghasel (s. 228) Hjalmar Söderberg, Pälsen (s. 230) Selma Lagerlöf, ur Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (s. 261) Hjalmar Söderberg, ur Den allvarsamma leken (s. 249) Reaktionen mot verklighetsstudiet Selma Lagerlöf, ur Kejsarn av Portugallien (s. 254) Selma Lagerlöf tillsammans med författarkollegan och nära väninnan Sophie Elkan, (s. 252) 3

4 Några sätt att inleda kapitlet a) Överblicka kapitlet Ett sätt att inleda arbetet med litteraturen från omkring 1830 till sekelskiftet 1900 kan vara att låta eleverna få överblicka hur litteraturen utvecklas från det ganska melodramatiska innehållet i Dickens Oliver Twist till det sakliga berättandet om Emmas otrohet i Flauberts Madame Bovary och den sexuella laddningen i Strindbergs Fröken Julie. I slutet av kapitlet behandlas det litterära 90- talet och sekelskifteslitteraturen. Den långa tidsperioden motiverar att man redan från början klargör att: Realismen betonar verklighetsstudiet alla delar av samhället kan beskrivas. Litteraturen kan nu skildra tillvaron i samhällets utkanter och berätta om fattiga och utfrysta. Naturalismen förstärker verklighetsstudiet genom att lösgöra sig från tabun och kan därför också beskriva sådant som tidigare uteslutits av att högläsning i familjen var det vanligaste sättet att uppleva litteratur. Till exempel kan kriminalitet och sex, som tidigare varit otänkbara ämnen, nu krydda romanerna. Naturalismen tar också gärna stöd av populära vetenskapliga teorier som till exempel utvecklingsläran eller olika teorier om det mänskliga psyket. Sekelskifteslitteraturen domineras i Sverige av Hjalmar Söderberg som renodlar novellen och låter sina romaner och skådespel handla om sökande efter existentiell mening på det individuella planet men också om hur karriärförhållandena för unga människor utan pengar eller kontakter påverkade kärlekslivet. Det litterära nittiotalet var en reaktion på nationell basis mot naturalismens dominans över sinnena. Litteraturen byggde vidare på realismens och naturalismens erfarenheter men inlemmade på nytt historia, religion och hembygdsobservationer som goda ämnen för diktningen. Planera en inledande lektion där eleverna får bekanta sig med begreppen realismen och naturalismen: 1. Fånga upp elevernas kunskaper och associationer kring realismen och naturalismen genom stödord på tavlan. Fokusera på vad som gör en berättelse realistisk. 2. Dela in klassen i mindre grupper. Låt varje grupp studera den inledande tidsaxeln, faktarutan och bilden (s ). Uppmana grupperna att även bläddra igenom kapitlet och titta på bilder och läsa rubriker (s ). 3. Varje grupp skriver en tankekarta som sammanfattar den översiktliga bild som de tycker att läroboken ger av epoken. 4. Visa eventuellt kopieringsunderlaget Stödord till realismen, naturalismen och sekelskifte vid gruppernas redovisningar som ett sätt att summera uppgiften. Tips! Ord och begrepp som kan vara bra att få med: realism, Jane Austen, Fredrika Bremer, Honoré de Balzac, Charles Dickens, Carl Jonas Love Almqvist, Emily Brontë, Gustave Flaubert, Charles Darwin, utvecklingsläran, Fjodor Dostojevskij, naturalism, Émile Zola, Henrik Ibsen, August Strindberg, åttiotalet, Victoria Benedictsson, sekelskifte, Hjalmar Söderberg, Gustaf Fröding, Selma Lagerlöf, nittiotalet 4

5 Kopieringsunderlag: Stödord till realismen, naturalismen och sekelskiftet b) Introducera realismen och naturalismen genom att läsa en text Lärobokens utdrag ur Charles Dickens Oliver Twist motsvarar mycket av vad eleverna troligen kan identifiera som realism. Romanen är skriven i dagsavsnitt för tidningsläsare som följer den unge Olivers öden och äventyr i en följetong. Till Dickens stil hör textutdragets fartfyllda skildring av jakten på Oliver och att han så tydligt väcker sympati för den oskyldige pojken som jagas genom gatorna. Många samtida läsare rynkade säkert på näsan åt att de skulle intressera sig för gatpojkar och kriminella men Dickens vinnande stil och att frågan om de föräldralösa barnens situation i storstaden belyste problemet så att det blev en politisk fråga. Bygg en inledande lektion kring utdraget ur Oliver Twist (s. 214). Försök att fånga karaktären Oliver i samtalet kring texten. Hurdan är han? Hur byggs förståelsen för Olivers underläge upp? Här är några förslag på frågor: 1. På vilket sätt arbetar författaren för att fånga läsarens intresse? Varför väcks läsarens sympati för Oliver? 2. Ge exempel på Rävens förslagenhet och hur Dickens arbetar i kontraster för att skicka läsarens sympatier i rätt riktning. 3. På ett ställe i texten lämnar Dickens det egentliga händelseförloppet för att istället beskriva jaktens sanna väsen. Vilka effekter skapar han? 4. Varför kan man förstå av utdraget att vissa läsare rynkade på näsan åt ämnesvalet? Följ förslagsvis upp läsningen av Dickens med att ni tillsammans läser utdraget ur Vem vill bli miljardär (s. 217). Låt eleverna fundera över vilka likheterna är mellan London i mitten av talet och Mumbay mer än 150 år senare. Samtidigt med realismen symbolismen och impressionismen Medan prosan utvecklades i allt mer realistisk riktning skedde en delvis motsatt utveckling inom ledande delar av poesin och måleriet. Charles Baudelaires dikter i Ondskans blommor blev en utgångspunkt för den så kallade symbolismen inom lyriken. Symbolisterna var kritiska mot realismens verklighetsstudium som de ansåg inte berättade mer än vad ögat såg. Det gällde för diktaren att avslöja tillvarons innersta väsen genom att ibland använda komplicerade symboler och bilder. När Baudelaire dessutom beskrev både vardagsliv och de mest upprörande brott i formellt vacker poesi, förskaffade det honom ett åtal. Samma år drabbades hans kollega Flaubert av liknande uppmärksamhet för sin roman Madame Bovary (s. 228). I Upplev litteraturen 2 finns dikten Kadavret ur Baudelaires epokgörande diktsamlig Ondskans blommor. Dikten handlar om något så banalt som en vanlig promenad som störs av en oroande upptäckt. Läs gärna dikten och arbeta med de tillhörande uppgifterna. En liknande utveckling som den inom lyriken skedde inom måleriet. Om man kunde porträttera en person eller avbilda ett landskap in i minsta detalj genom att fotografera, varför skulle då konstnären tillbringa månader framför sitt staffli för att avbilda verkligheten på ett realistiskt sätt? Så föddes impressionismen som fick namn efter en av Eduard Monets signaturmålningar, Soliel l evant (Soluppgång), som visar hur solen stiger 5

6 över hamnen i Le Havre. Den verklighetstrogna avbildningen av motivet var inte det viktigaste längre, utan den känsla eller den förstärkta sanning som det avmålade motivet visade. Arbeta med kapitlets bilder Fördjupa studiet av kapitlets bilder genom att låta eleverna använda sig av den mall för bildanalys som finns som kopieringsunderlag i lärarhandledningens kapitel Antiken. Demonstrera gärna hur analysmallen fungerar genom att ni tillsammans i klassen studerar och diskuterar den inledande bilden, fotografiet Geografilektionen (s. 212), med utgångspunkt i analysmallens frågor. Därefter kan samtalen om bilderna ske i helklass som en del av arbetet med kapitlet, eller i mindre grupper där eleverna väljer en bild för en egen analys. Förslag på analys av bilden på sidan 212 Motiv: Ett fotografi som visar en lärare och en grupp om fem flickor grupperade kring en jordglob i en interiör som i fonden visar en spegel och ett draperi. Längst till vänster skymtar en byrå med en fruktskål. Personer: En vuxen man som sannolikt är informator med fem flickor av varierande ålder. Miljö: Interiören visar ett rum i ett hem eller möjligen en uppställning i fotografens ateljé. Komposition: Läraren och de fem flickorna är strategiskt grupperade kring en jordglob och ett par uppslagna böcker. Jordgloben står på ett bord som flickan längst till vänster vilar armen emot. Läraren och de två flickorna i den övre delen av bilden verkar ha fokus någonstans på jordgloben, två av de återstående tre har låtit blicken vandra ut åt sidan utanför bilden medan den yngsta av de fem systrarna försjunkit i bilden av en uppslagen bok. Tolkning: Uppdraget att fotografera informatorn med hans elever har säkert ett för oss i dag okänt syfte. Sannolikt är flickorna systrar vilket styrks av att en av de äldre lägger en beskyddande hand på den förmodligen yngstas axel. Bilden vill visa omsorgen som en familj har om sina flickor. Vad flickornas utbildning innehåller eller hur omfattande den är vet vi inget om. Inte heller berättar bilden vilken sorts utbildning eventuella pojkar i samma familj får. Av allt att döma undervisas de fem flickorna i den här familjen tillsammans vilket ställer stora krav på lärarens förmåga att individualisera och avpassa undervisningen till var och en av sina elever. Tid: Fotografiet är från 1850 och är taget av Antoine François Claudet. Då var fotokonsten en relativt ny konstform som breddade porträttkonsten så att fler kunde få sina personliga porträtt tagna som minne av viktiga tillfällen i livet. Budskap: Betraktaren i dag vet inte om fotografiet visar en faktisk syskongrupp och deras privatlärare eller är en bild som ska visa vad fotografen kan åstadkomma med sin kamera. Oavsett det visar fotot att den växande medelklassen var en kundgrupp för en ny framväxande yrkesgrupp av fotografer som anlitades av de som inte hade råd eller intresse av att låta måla sina porträtt. 6

7 Ett spår genom kapitlet På spaning: Vad var nytt för läsarna i den realistiska litteraturen? Vid läsningen av realismens och naturalismens texter är det inte alltid självklart att man upptäcker vad som kunde chockera den samtida läsaren. Men faktum är att realismens och naturalismens författare erövrade ny mark, bröt outtalade tabun och väckte opinion om outhärdliga levnadsvillkor för breda befolkningslager. Charles Dickens glömde aldrig sina dagar som barnarbetare och den hotande gäldstugan, och Gustave Flaubert avslöjade obarmhärtigt sin karaktär Emma Bovarys innersta tankar. Gränsen till det mest privata överskreds och traditionella värderingar ifrågasattes. Ännu längre gick naturalisternas ledargestalt Émile Zola som genomlyste saluhallens mikrokosmos i Hallarna och chockerade läsarna med ett feberhett passionsdrama i Thérèse Raquin. Zola anklagades av sina kritiker för att rota i rännstenen efter soporna av samhället. Vi vet mycket väl vad som upprör oss i dag, men för att förstå på vilket sätt de realistiska författarna bröt ny mark kan det vara bra att fråga sig: Vad var nytt för läsarna i den realistiska litteraturen? Här är några förslag på infallsvinklar och uppgifter som kan fördjupa detta spår genom kapitlet. Att förändra den bistra verkligheten Medan Charlotte Brontë publicerade sina romaner under pseudonym var Fredrika Bremer i hög grad en offentlig person. Deras huvudpersoner har helt olika strategier för att förändra sin verklighet. Både Brontës huvudperson Jane och Fredrika Bremers Hertha kämpar mot ett orättvist mansvälde men Brontës kamp handlar om börd och samhällsställning, medan Bremers handlar om individuell och ekonomisk frihet. Jämför hur olika de två författarna skildrar sina huvudpersoner i Jane Eyre och Hertha. I Upplev litteraturen 2 finns utdrag ur Brontës Jane Eyre (s. 195) och Fredrika Bremers Hertha (s. 201). 1. Undersök till exempel a) hur beskrivs huvudpersonens Janes och Herthas karaktärer? b) vilken roll har mannen i utdraget? c) hur används miljön för att förstärka budskapet i de två utdragen? 2. Ta reda på hur romanen slutar! Det rätta ordet för Emma Gustave Flaubert var ständigt på jakt efter det rätta ordet, för att fånga sina karaktärer. Som få andra författare är hans namn knutit till ett verk: Madame Bovary. På s i Svenska impulser 2 finns ett par korta utdrag ur Madame Bovary. Läs och jobba med frågorna. Här är ytterligare några frågeställningar som kan vara intressanta att ta upp: 1. Hur beskrivs Charles? 2. På vilket sätt fångar Flaubert den äventyrliga Emmas förväntningar på väg till Leon? 7

8 3. Vem är egentligen offer i romanen, Emma som törstar efter romantik och erotisk utlevelse eller den fåordige och vardaglige Charles som vill ha lugn och ro i äktenskapet? Samtidigt inom lyriken symbolismen Charles Baudelaires Ondskans blommor skickade en chockvåg genom det litterära etablissemanget när diktsamlingen utkom De vackra verserna behandlade de mest motbjudande ämnen som mord, prostitution, död och förruttnelse. Ett sorts lyrikens kriminologi avsett att skaka om Paris fina kretsar. Vilket intryck ger det mycket medvetna porträttet av diktaren (s. 228)? I Upplev litteraturen 2 finns en dikt, Kadavret (s. 206), ur Baudelaires skandalomsusade diktsamling. Arbeta med uppgifterna. Orden ondskans blommor är ju en oväntad sammanställning. Blommor brukar inte vara onda. Låt eleverna hitta på några egna liknande titlar till romaner, diktsamlingar eller musikalbum. På gatan i S:t Petersburg och Moskva Det S:t Petersburg som Dostojevskij skildrar i Brott och straff är i hög grad den industrialiserade nya storstaden som under talet även växte fram i Ryssland. Hur märker läsaren det i avsnitten ur romanen (s )? I Upplev litteraturen 2 finns novellen Glädje av Anton Tjechov (s. 212). Den unge Iljas intressen är helt annorlunda än den plågade Raskolnikovs. Hur har storstadslivet i Moskva påverkat honom? Émile Zola från provokatör till moraliskt rättesnöre Émile Zola utmanade den franska smakdomarna men blev efter hand en moralisk vägvisare för hela Frankrike. Avgörande för detta var utfallet av den så kallade Dreyfusaffären. Vad hände egentligen (s. 235)? Det moderna genombrottet i Norden Fröken Julie är en av de mest spelade pjäserna i Sverige på grund av att pjäsens frågor om samhällsställning, sexualitet och viljan att leva ett lyckligt liv är avgörande även för nutida generationer av teaterbesökare och läsare. Studera hur Strindberg lyckas skruva till dialogen mellan Julie och Jean i lärobokens utdrag (s. 242), så att det sexuella spelet mellan de två blir tydligt. Den som vill fördjupa lärobokens frågor kan komplettera dem med några fler: 1. Hur fångar Strindberg Julies förmodade överläge? 2. Underskattar Julie Jean eller överskattar hon den trygghet som hennes roll som herrskap ger henne? 3. Varför tappar Julie sitt övertag när hon blir tillrättavisad av Jean? 8

9 4. När Julie räcker Jean sin hand i slutet av utdraget, vill författaren få oss att tro att hon fortfarande har situationen under kontroll. Varför är det inte så? I Upplev litteraturen 2 finns ett utdrag av Gengangare av Henrik Ibsen (s. 216) och ett utdrag ur Hemsöborna av August Strindberg (s. 222). Arbeta med uppgifterna till dessa båda textutdrag. Diskutera varför pjäsens innehåll ansågs så oanständigt att den inte kunde spelas i Norge på många år. Ernst/Victoria På olika håll i litteraturen kan man läsa att Strindberg befann sig i Köpenhamn vid tiden för Victoria Benedictssons självmord och att detta påverkade utformningen av slutet i Fröken Julie. Naturalistiskt, journalistiskt eller osmakligt (s. 246)? Söderberg och den privata sfären För Hjalmar Söderberg verkar vägvalen i livet vara konfliktladdade eller fyllda av oro. Hur kan man någonsin vara säker på att man handlar rätt? Är det människans roll att leva hoppfull eller desillusionerad för att undgå en hotande känsla av besvikelse över förlorade möjligheter? I Svenska impulser 2, s finns ett utdrag ur Den allvarsamma leken som berättar om Arvid och Lydia som träffas som unga men går skilda vägar eftersom Arvid är fattig och inte kan erbjuda Lydia ekonomisk trygghet i ett äktenskap. När de ses många år senare uttrycker de både besvikelse över att de inte haft full kontroll över sina liv, utan styrts av förväntningar från omgivningen och ekonomiska omständigheter. I dag är ju spelreglerna helt annorlunda när det gäller möjligheten att leva som sambor, förmågan för båda könen att studera eller arbeta, giftasålder och möjligheten att använda preventivmedel. Hur var det för hundra år sedan? Hur är det nu? I Upplev litteraturen 2 finns novellen Pälsen av Hjalmar Söderberg (s. 230), där doktor Henck kastas mellan förtröstan och förtvivlan under en mödosam julafton. Läs novellen och arbeta med de tillhörande uppgifterna. Extramaterial Epokindelningen av litteraturen är ett hjälpmedel som fungerar bra om man är medveten om begränsningarna. En äldre epok upphör inte för att en ny inleds. Både romantiken och realismen i litteraturen lever sida vid sida i inledningen av talet, även om de romantiska impulserna med tiden avtar medan de realistiska eller naturalistiska förstärks. Se till exempel avsnittet Männens värld och kvinnornas lott i Svenska impulser 2, s , som berättar om systrarna Brontë och Fredrika Bremer. Även om systrarna Brontë skriver realistiskt är fixeringen vid att skildra en eller flera relationer ett ganska romantiskt drag. Fredrika Bremers tendensroman Hertha riktad mot patriarkatet har på det sättet en starkare realistisk prägel. Här följer några utvikningar och fördjupande resonemang som kompletterar innehållet i läroboken. 9

10 Realismen speglar samhällsförändringar Om romantiken upptäckt naturen och landskapet i sin diktning så var realismen stadens epok. Det var också nu städerna växte sig riktigt stora: Dickens London, Flauberts och Zolas Paris och Dostojevskijs S:t Petersburg fick allt större invånarantal. Orsaken var att jordbrukets reformer gjorde många lantarbetare arbetslösa samtidigt som industrierna växte både i gamla och nygrundade städer. Industriernas framväxt orsakade uppkomsten av en helt ny klass städernas arbetarbefolkning. Industrialiseringen skapade också den nya starka medelklassen av industriägare, affärsmän och bankfolk. Det största miljöproblemet och något som realismens författare blev allt mer medvetna om var den växande arbetarklassens fattigdom och trångboddhet, något som Charles Dickens särskilt har som utgångspunkt i många av sina verk (s ). Den klättrande borgarklassen som var seklets stora vinnare gav den franske författaren Honoré de Balzac ett oändligt material att utgå från (s. 219). I början av talet var det fortfarande vanligt att en författare hade ett yrke som kunde försörja honom, för det var nästan alltid en han. De kvinnor som skrev hade alltid svårt att nå ut till läsarna. De använde ofta pseudonym eller tagna namn för att öka chansen till publicering. Vart efter seklet gick blev det vanligare att författare kunde leva på det de skrev. Nya effektiva tryckpressar gjorde böcker billiga att framställa i massupplaga, men fortfarande var följetongen i en dagstidning den vanligaste vägen från författare till läsare. Realisterna menade att verkligheten borde beskrivas så att betydelsen av arv och miljö bestämde karaktärernas utveckling under en bestämd tid. Den realistiska romanen skulle avslöja ett utsnitt av verkligheten på samma sätt som ett fotografi. Bildkonstnärernas villkor ändrades i ett slag genom att fotograferingskonsten slog igenom. Det fanns ingen anledning att måla verkligheten exakt om en apparat kunde göra jobbet på bråkdelen av en sekund. Utvecklingen i Sverige Även i Sverige pågick en utveckling liknande den som Dickens och Balzac berättar om i England och Frankrike. Liberala idéer om frihet gynnade tidningspressen och från talet framträdde Aftonbladet som en rikstidning. Till förutsättningarna hörde effektivare tidningspressar och snabbare kommunikationer mellan olika landsdelar med järnväg. Författaren, diktaren och rektorn Carl Jonas Love Almkvist ( ) blev en av de främsta skribenterna i Aftonbladet. Även i Sverige var kvinnors liv begränsade av adelns och borgerlighetens regler om vad som passade sig. Men det stannade inte bara vid det. Kvinnor var till exempel inte myndiga eller kunde driva någon affärsverksamhet annat än om de blivit änkor. Det dröjde länge innan kvinnornas underordnade ställning sattes under lupp av liberala idéer så att deras ekonomiskt oberoende och politiska rättigheter kunde börja diskuteras även i Sverige. Det var i Aftonbladet striden om Almkvists lilla roman Det går an fördes. Huvudpersonen Sara Videbecks idéer att kvinnan skulle vara fri och kunna försörja sig själv chockade läsarna. Författaren Almkvist anklagades för att gå emot både den gudomliga och den mänskliga ordningen. Mest upprörande var kanske att han genom sin romankaraktär förespråkade samlevnad utan att ingå äktenskap. Fast sådana så kallade stockholmsäktenskap förekom, så var de inte socialt accepterade. 10

11 Genom debatten i samband med Fredrika Bremers roman Hertha ändrades lagen slutligen så att ogifta kvinnor blev myndiga vid 25 år ålder (s ). Fredrika Bremer i USA Romanerna Grannarna och Familjen gjorde Bremer till en framgångsrik och erkänd författare som bland annat översattes och lästes i England och USA. På talet gjorde Bremer en tvåårig resa genom stora delar av USA, där hon togs emot som en berömdhet. Hennes säkra blick för samhället och attityderna hon mötte där håller måttet än i dag. Så här skrev hon om amerikanen eller yankeen: Han är en ung man (lika mycket om han är gammal), som bryter sig sin egen väg fram i världen i full förlitan på egen kraft, studsar för ingenting, ryggar för ingenting, finner ingenting omöjligt, tror allting, hoppas allting, försöker allting, går igenom allting och kommer ur allting alltid densamme. Faller han, så stiger hans strax upp igen och säger: No matter! Misslyckas han, så säger han Try again! och Go ahead! Fredrika Bremer, Hemmen i nya världen Inledningen till två kända Strindbergsromaner Röda rummet brukar kallas för den första moderna romanen i Sverige. Hur det än är med det så är inledningen till romanen en oslagbar skildring av ett Stockholmspanorama. Genom att följa solljuset från väster till öster tecknar författaren en bild av huvudstaden i 180 grader. Men solen stod över Liljeholmen och sköt hela kvastar av strålar mot öster; de gingo genom rökarne från Bergsund, de ilade fram över Riddarfjärden, klättrade upp till korset på Riddarholmskyrkan, kastade sig över till Tyskans branta tak, lekte med vimplarne på Skeppsbrobåtarne, illuminerade i fönstren på Stora Sjötullen, eklärerade Lidingöskogarne och tonade bort i ett rosenfärgat moln, långt, långt ut i fjärran, där havet ligger. August Strindberg, Röda rummet 1. Vilka rörelseverb använder August Strindberg för att skildra ljusets fall över landskapet? 2. Leta upp en Stockholmskarta och lokalisera Liljeholmen. Bergsund(sstrand), Riddarfjärden, Skeppsbron och Lidingö. 3. Använd Strindbergs exempel som modell och försök att skriva en liknande landskapsbeskrivning över ett landskap du är välbekant med. 11

12 En roman som många läst och kan den inledande meningen till är Hemsöborna: Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen. 4. Pröva att skriva egna inledningsmeningar till berättelser efter mönstret från Hemsöborna anpassat till nutiden och följande situationer: a) en ny elev börjar i klassen b) din syster tar med sig sin pojkvän hem för första gången Lästips Honoré de Balzac, Pappa Goriot Charles Dickens, Lysande utsikter Kerstin Ekman, Mordets praktik Lloyd Jones, Att tro på Mr Pip Karl Ove Knausgård, Min kamp Selma Lagerlöf, En herrgårdssägen Jens Lapidus, Snabba Cash Bengt Olsson, Gregorius August Strindberg, Tjänstekvinnans son 1 August Strindberg, Hemsöborna August Strindberg, Fröken Julie Vikas Swarup, Vem vill bli miljardär? Hjalmar Söderberg, Doktor Glas Émile Zola, Thérèse Raquine Filmtips Slumdog Millionaire, Danny Boyle, Loveleen Tandan 2008 Madame Bovary, Claude Chabrol 1991 Stolthet och fördom, Joe Wright 2005 Snabba Cash, Daniel Espinosa

13 Kopieringsunderlag: Stödord till realismen, naturalismen och sekelskiftet realism Jane Austen Fredrika Bremer Honoré de Balzac Charles Dickens Carl Jonas Love Almqvist Emily Brontë Gustave Flaubert Charles Darwin och utvecklingsläran Fjodor Dostojevskij naturalism Émile Zola Henrik Ibsen August Strindberg åttiotalet Victoria Benedictsson sekelskifte Hjalmar Söderberg Gustaf Fröding Selma Lagerlöf nittiotalet 13

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Starka Kvinnor. QvinnoUniversitetet FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865)

Starka Kvinnor. QvinnoUniversitetet FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865) Fredrika Bremer föddes den 17 augusti 1801 i Åbo, Finland. Tre år senare flyttade familjen till Stockholm. Fadern köpte Årsta Slott där de bodde på somrarna, på vintern i Stockholm.

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

aren att o: förf fot

aren att o: förf fot foto: författaren 9 Tips och tricks Jag slår vad om att din första lektion i fotografi bestod av ett tips. Ett enkelt, rakt och älskat litet trick som gav dig något nytt att tänka på både i dina egna bilder

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman I SAMMA BÅT och NOORS TRÄDGÅRD av Sara Wadell, återberättade av Andreas Palmaer Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa de här böckerna

Läs mer

Lärarinstruktion för PEJLO träning Svenska åk 9. Lärarinstruktion Svenska åk 9

Lärarinstruktion för PEJLO träning Svenska åk 9. Lärarinstruktion Svenska åk 9 träning Träning Lärarinstruktion Svenska åk 9 1 Träningshäftet är framtaget för att träna elevernas läsförståelse, utveckla den skriftliga förmågan och öva inför muntliga uppgiften på nationella provet.

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum August Strindberg hans liv funderingsfrågor och skrivuppgift Ämne: Svenska, SVA, SFI, historia År: 6-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

LÄSVECKAN TIPS FÖR UNDERVISNINGEN 2013 SIRI KOLU / BARBRO ENCKELL-GRIMM

LÄSVECKAN TIPS FÖR UNDERVISNINGEN 2013 SIRI KOLU / BARBRO ENCKELL-GRIMM Åk 1-2 1) Läs Astrid Lindgrens bok Lillebror och Karlsson på taket, kapitel 1 och 2, ett kapitel i taget. Rita en bild av Karlsson på taket och skriv ner ord som beskriver hurdan Karlsson är. 2) Gå tillsammans

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

The power of pictures

The power of pictures The power of pictures En bild lär kunna säga mer än tusen ord. I avsnittet The power of pictures får vi möta bland andra Nick Ut som tog det berömda fotografiet på en napalmskadad flicka under Vietnamkriget

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Teseus har kommit till Aten för att träffa sin far, kung Aigeus. Teseus blir inte insläppt till borgen, utan istället hamnar han hos Cadmus. Cadmus äger stans bästa brottarlag.

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Emil. Emil blir övertalad av en kille i klassen, Måns, att följa med till affären och handla godis på skoltid, fast man inte får.

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn

Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn Faktablad, övningar och bilder till kursprovet VT 2013 Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn Jacob Heinrich Elbfas var född i Livland och

Läs mer

Artisten Eagle-Eye Cherry.

Artisten Eagle-Eye Cherry. Artisten Eagle-Eye Cherry. Kamera&Bild Nr2 Ulf Lundell, artist och författare, fotograferad 1990. Porträttören Utan knussel fångar Ulla Montan en bit av en människas själ i sina porträtt. Hon äger styrkan

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

Vad skulle du vilja uppfinna?

Vad skulle du vilja uppfinna? Vad skulle du vilja uppfinna? Bakgrund Alfred Nobel var en mångsidig man. Han var kemist och uppfinnare, skrev pjäser och dikter, drev företag och öppnade fabriker. Han kunde flera språk och var ofta på

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift.

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift. en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Röda rummet - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift. Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux, Lektionstyp:

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Vi här på kommunkansliet vill också slå ett slag för läsningen! Nedan ser ni våra lästips inför sköna sommardagar!

Vi här på kommunkansliet vill också slå ett slag för läsningen! Nedan ser ni våra lästips inför sköna sommardagar! Vi kommundirektörer på Åland bjöd in till pressträff i Ödkarby skola måndagen den 4 maj för att slå ett slag för läsning över sommaren och uppmana samt utmana kommuninvånarna till läsning! Vår utmaning

Läs mer

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4 bilder från Slussen Det var vid Slussen jag började fotografera samtal med Gunnar Smoliansky den 27 januari 2005 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 5 Fotografier: Gunnar

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Rollista ur Mord på Slottet

Rollista ur Mord på Slottet Rollista ur Mord på Slottet Rollista: Harald Gyllenstierna: Greve och kvällens nyckelperson. Veronica Gyllenstierna: Harald Gyllenstiernas ex-fru och numer affärspartner. Inez Gyllenstierna: Haralds nuvarande

Läs mer

kalle ankas stora lästävling!

kalle ankas stora lästävling! kalle ankas stora lästävling! Välkommen till Kalle Ankas stora lästävling! Detta är ett initiativ från serietidningen Kalle Anka & C:o för att främja läsförståelse och skapa intresse för läsning bland

Läs mer

Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet LÄRARHANDLEDNING Hedersrelaterad brottslighet Illustration: Anders Worm Innehåll Lärarhandledning för en fallstudie om vad som händer när en närstående slår eller utsätter en familjemedlem för andra sorters

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Tjej och entreprenör Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Tjej och entreprenör Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Tjej och entreprenör Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Tjej och entreprenör I de flesta skildringar av den svenska ekonomiska historien är det männen som dominerar.

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

Workshop 00:Almestrand Nina Söderström Malin Sörman Maria Hager Under åren 1999 2000 genomförde jag min andra fotografiska workshop på ett behandlingshem för mammor och deras barn. Hemmets uppgift är att

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Arbetsblad för gymnasiet Passioner

Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor i konsten Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor har skildrats i västerländsk konst sedan antiken. De många olika tolkningar och motiv där känslor spelar en roll visar att känslolivet har setts

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

MÖTET. Världens döttrar

MÖTET. Världens döttrar Världens döttrar Fotografen Lisen Stibeck har porträtterat unga flickor runt om i världen. De har alla olika uppväxt, bakgrund och möjligheter men ändå har de tre saker gemensamt. Oro, förvirring och framtidsdrömmar.

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar

Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 6-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6.1. Elevenkät, Svenska i skolan Vad tycker du? Sätt kryss i de rutor som stämmer med vad du tycker. Hur viktigt är det att (mycket viktigt, ganska viktigt, inte särskilt viktigt,

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Svenska Rum 1 PROVLEKTION Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Provlektion Svenska rum 1 Kapitlet Besök i författarverkstaden ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper

Läs mer

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind Xstory Våren 2007 Xstory För två år sedan publicerade vi en nyutgåva med de bästa erotiska novellerna ur Bengt Anderbergs serie Kärlek 1 14 en serie som uppnått kultstatus, som är närmast omöjlig att få

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Tummen upp! Religion ÅK 6

Tummen upp! Religion ÅK 6 TUMMEN UPP! Ç SO ÅK 6 Anna Lindstam KARTLÄGGNING LGR 11 BIOLOGI RELIGIONSKUNSKAP Tummen upp! Religion ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Romeo och Julia av Matteo Bandello

Romeo och Julia av Matteo Bandello en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Romeo och Julia av Matteo Bandello funderingsfrågor, diskussionsfrågor, högläsning och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs:

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

G=T=B=R=G. Jag vill svara nu. Jag vill svara senare.

G=T=B=R=G. Jag vill svara nu. Jag vill svara senare. Poesi, retorik och glöggmingel På Mellanrum 20 i mitten av december möttes poesin och retoriken i regionens famn. Kvällens gäster var litteraturkollektivet G=T=B=R=G, (som består av Kristofer Folkhammar,

Läs mer

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius)

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) 1. Ta ut predikat (p) och subjekt (s) i följande meningar. Tänk på att både predikatet och subjektet kan bestå av flera ord. a) Pojkarna cyklar på gatan. b) Den

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp galleri eva blixman Eva fångar våren Våren är på gång och det är hög tid att putsa upp fotoprylar som kan ha samlat damm under vintern. Och vad kan passa bättre som nystart än att fotografera vårens blommor?

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer