NR. 4. JULI/AUGUSTI ÅRGÅNG 34. R OMERSK -K ATOLSKA T IDSKRIFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR. 4. JULI/AUGUSTI 2011. ÅRGÅNG 34. R OMERSK -K ATOLSKA T IDSKRIFT"

Transkript

1 NR. 4. JULI/AUGUSTI ÅRGÅNG 34. S VERIGES S VERIGES ENDA ENDA R OMERSK -K ATOLSKA T IDSKRIFT R OMERSK -K ATOLSKA T IDSKRIFT

2 LEDAREN: MENDEL ET FIBONACCI IN MEMORIAM NOSTRAM M ina vänner och bröder och syster i tron. Någonting som man hör väldigt ofta är hur antivetenskaplig Kyrkan är och hur upplysningen (läs: nedsläckningen) befriande världen från religionens bakåtsträvande och inskränkta syn på världen. Jag tänkte ta upp detta i en lite längre serie framöver då jag kommer gå igenom några av de tusentals Kristna vetenskapsmän som har bidragit till vetenskapen. Exempel som vi alla kan använda för att visa på att även (i synnerhet) Kyrkan har bidragit till vetenskapen och de viktigaste upptäckterna genom historien. Jag kommer inte dedikera ledaren varje nummer till denna serie utan skriva lite kortare artiklar i mån om plats. GREGOR MENDEL Jag läste Naturkunskap B under våren och i min kursbok läste jag följande under delkursen Genetik (parafraserat då jag inte har kvar citatet): Gregor Mendel var en augustinsk munk i nuvarande Brno, Tjeckien som ägnade stora delar av sitt liv med att forska på blommor. Han lade grunden för vad vi idag kallar genetik och vissa av hans upptäckter används fortfarande, såsom dominanta och recessiva anlag. Dessa meningar fastnade jag för och jag har spenderat lite tid med att kolla upp vem denne Mendel var. Detta tänkte jag delge er i denna ledare som startskottet för min nya planerade serie. Gregor Mendel levde i dåvarande Österrike mellan 1822 och 1884 (jag medger att han inte levde innan upplysningen men jag tyckte ändå att han var en bra person att börja med), han var korherre men ägnade som sagt en hel del tid till som forskning på framför allt blommor och ärtor och deras arvstruktur. Mellan 1856 och 1863 odlade han över olika exemplar av ärtväxter och formulerade sina teorier om arvets lagar som fortfarande används i den moderna vetenskapen. En stor fördel för honom var att han kunde odla väldigt många sorter av växter sida vid sida i klostrets trädgård och kunde då enkelt se skillnader och likheter mellan de olika generati- onerna. Eftersom han var influerad av bland andra Jean-Baptiste de Lamarcks idéer om miljöns påverkan på arvet försökte han överföra egenskaper mellan olika sorters växter endast genom att odla dem tillsammans. Han förväntade sig då att egenskaper ibland skulle överföras mellan de olika exemplaren. Istället fann han att avkommans egenskaper på ett lagbundet sätt endast styrdes av föräldrarnas egenskaper. Experimenten som han genomförde ledde honom fram till två slutsatser. Den ena var Segregastionslagen och den andra var Lagen om Oberoende Urval. Dessa två slutsattser kom senare att kallas Mendels Arvslagar. Jag ber er att ta dessa tre namn med en nypa salt jag har inte lyckats hitta dessa namn på svenska och fick därför översätta från engelskan. Deras riktiga svenska namn kan vara någonting helt annat. Han publicerade sina upptäckter i föredraget "Versuche über Pflanzenhybriden" som även finns i en engelsk översättning på librivox.org (Experiments on Plant Hybridization) att lyssna på för den som är intresserad. Arbetet sågs mer som en del av hybridisering istället för den nya grenen: genetik och uppbådade inget stort intresse. Hans arbete glömdes snart bort och han citerades typ tre gånger under de närmaste tjugofem åren. Det var inte förrän i början av 1900-talet som av Mendels arbete uppmärksammades i samband med att hans resultat återupptäcktes av Hugo de Vries, Carl Correns och Erich von Tschermak. Till en början väckte resultaten en intensiv debatt och bland annat ifrågasattes hans data från vissa forskare som osannolikt exakta ur statistisk synpunkt. Experimenten var emellertid lätta att reproducera och ganska snabbt accepterades hans lagar av de flesta naturforskare. Denna grund har nu hjälpt oss att förstå en stor del av hur skapelsen fungerar. Hur Gud har arbetat in än mer komplexitet och skönhet i sin skapelse än vad vi någonsin kunnat föreställa oss. Allt detta för att vi ska hitta denna komplexitet, denna struktur av ordning och skönhet, för att vi genom Hans skapelse ska hitta Honom. Även i del två kommer naturen tas upp som exempel, men inte så mycket som här.

3 LEONARDO FIBONACCI Fibonacci går (i motsats till Mendel) att använda mot förespråkarna för den så kallade upplysningen. Han levde nämligen under 1100talet, 700 år innan upplysningen spred sina ateistiska dumheter. Fibonacci eller Leonardo Pisano som han hette var en av medeltidens största matematiker som gav västvärlden en av sina viktigaste grunder. Han gav oss vårt nuvarande numeriska system. Men först lite trivia: Han föddes ca. År 1175 i Pisa (därav hans namn). Han kallades aldrig för Fibonacci, det namnet är ett påhitt från 1800-talet och finns nedskrivet för första gången i en bokserie som hette Guillaume Libri. Namnet är en kortversion av filius Bonacci eller på svenska Bonaccis son. Hans far Guglielmo Bonaccio var en tulltjänsteman i hamnstaden Béjaïa som ligger i det nutida Algeriet. När Fibonacci var 15 år reste han ner till sin far och det var här han genomgick sin utbildning. Han utbildades av morerna i bland annat aritmetik och blev därmed introducerad för det Hindu-Arabiska siffersystemet och bestod av tecknen 9 till 1 och 0 med en decimal. Detta var en väldigt viktig upptäckt för den framtida matematiken i västvärlden bland annat för att talen blev allt mer lätthanterliga och kom att använda decimaler, som hade fattats tidigare. När Fibonacci runt år 1200 slutade resa runt i Medelhavsområdet återvände han till Pisa för att påbörja sitt matematiska arbete. Han skrev många viktiga texter under återstoden av sitt liv varav Liber Abaci (Räkenskapens bok) anses vara matematikhistoriens viktigaste verk och användes i över 250 år som underlag för studier i aritmetik och högre matematik. I boken ges flera algoritmer för multiplikation, addition, subtraktion och division. Boken innehåller också räkneexempel och praktiska problem med största utgångspunkt i handeln (valutor, mått osv.), liksom räkning med kvadrat- och kubikrötter. Att introducera de hinduiska siffrorna i Europa var ett genombrott för västvärldens matematiska utveckling. Att använda de romerska talen för matematiska operationer är väldigt komplicerat och extremt omständigt. Att byta ut de romerska siffrorna som i många fall kan vara tre tecken långa (7 = VII, 12 = XII, 56 = LVI osv) och andra fall ännu fler (8 = VIII, 53 = LIII, 900 = DCCCC) gör det snabbt mindre komplicerat. Vi kan ta exemplet är inga större problem att räkna ut för det flesta över årskurs 5. Men talet MCDXCIX + MCDXCVIII (detta är den korta versionen) är inte fullt lika enkelt och ska man ta någonting som är mer komplicerat än addition så blir det snart ohållbart. Det finns mycket om Fibonacci som är för komplicerade i text för att jag skall få plats med dem i denna artikel men jag skulle starkt rekommendera alla våra läsare att googla på Fibonacci och begrepp som har med honom att göra till exempel Fibonaccinummer som är en följd av tal där varje tal (förutom de två första) är lika med summan av de två föregående: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, Dessa nummer har på olika sätt en vid spridning genom naturen. Detta ser man tydligt i Fibonaccis spiral som man kan hitta i allt ifrån grönsaker och blommor till havsvågor, allt ifrån de minsta snäckskal både på land och i vattnet till de allra största spiralgalaxer över våra huvuden. Denna spiral är en del i det enorma pussel som får mig att se skönheten i naturen, att se lagbundenheten och symmetrin i naturen. Om man verkligen studerar naturkunskaperna och världen runt omkring sig så ser man snart hur allting hänger samman. Matematiken är i sanning Guds språk och det är detta språk Han har använt för att bygga upp denna värld för att få oss att se skönheten i Hans skapelse. Jag uppmuntrar er starkt att fortsätta undersöka detta på egen hand och själva hitta de tecken som vår Herre har placerat här för oss att upptäcka. Detta var två exempel på herrar som en gång i tiden har delat vår tro med oss som är bra exempel på hur vetenskapligt lagda Kyrkans män faktiskt är. Exemplen är otaliga och vi skulle kunna fylla alla nummer under tio års tid utan att komma i närheten av att behandla alla. Jag vill sammanfatta dessa två biografier med att påpeka att även denna kunskap är viktig, det är en del av Kyrkohistorien, det är en del av vårt arv och de ignoranta (oavsett villiga eller inte) ska inte kunna komma till oss och påstå att Kyrkan är anti allt som heter vetenskap. För det är hon inte och har aldrig varit, det var hon som gav definitionen för vetenskap. M.G.

4 MÅNADSKRÖNIKAN: QUÆRITE DOMINUM År 1900 utkom påve Leo XIII:s encyklika Tametsi Futura Prospicientibus i vilken den helige fadern påminde oss om den för oss uppenbarade sanningen i Guds människoblivande och framförallt varför detta är den absolut mest centrala händelsen i mänsklighetens historia. Han skrev: Den mänskliga rasen, bannlyst och fråntagen allt arv, hade för århundraden dagligen skyndat till sin förtappelse, som en följd av sitt medverkande i de fruktansvärda och oräkneliga missförhållandena bibringade av våra första föräldrars synd, inte heller fanns det något mänskligt hopp för frälsning, innan Kristus vår Herre kom ner som Frälsaren från Himmelen. I världens begynnelse, hade Gud utlovad Honom som segrare över ormens och således hade påföljande århundranden ivrigt väntat Hans ankomst. Profeten hade länge och tydligt deklarerat att allt hopp var i Honom. Det utvalda folkets skiftande öden, framsteg, seder, lagar, ceremonier och offer hade tydligt och klarsynt förebådat sanningen, att mänsklighetens frälsning skulle fullbordas i Honom som skulle vara Prästen, Offret, Befriaren, Fridsfursten, Nationernas Lärare och Grundaren av ett evigt Kungarike. Genom alla dessa titlar, bilder och profetior, skilda i slag, men lika i mening var Han allena utpekad, Han som för sin överväldigande kärlek med vilken Han älskat oss utgivit sig själv för vår frälsning. Så när tiden fullbordades i Guds Gudomliga Försyn, blev den enfödde Guds Son människa, och i mänsklighetens vägnar utgjorde Han en överväldigande tillfredsställelse i Sitt Blod till sin Faders högst vredgade majestät och genom detta infinita pris återlöste Han människan för sig själv. Mycket skulle kunna sägas om denna sanning kära trossyskon, men jag vill rikta er uppmärksamhet till två ting. 1) Orsakerna till varför Gud blev människa 2) Konsekvenserna av att Gud blev människa. 1) Orsaken till att vår Skapare blev människa var för att Han i egenskap av Den Ende Infinite Varelsen var Den Ende som kunde återlösa oss från vår infinita skuld. När människan i Edens trädgård valde att i det perfekta tillstånd hon hade skapats i, förbruka sin fria gåva som hade utlovats såväl henne som hennes barn till en evig arvedel, drog hon över sig mer än en förbannelse. När hon begick det infinita brottet och trotsade Guds majestät begick hon nämligen ett infinit brott i den meningen att hon ådrog sig en infinit skuld och förlorade den fullkomlighet hon hade skapats med. Inte kunde hon återlösa sig själv, inte ens om hon hade fått möjligheten att behålla sin fullkomlighet, då den skapade varelsens fullkomlighet är alltid finit jämfört med den oskapade Gudens infinita fullkomlighet. Hon var nu förtappad och utan någon möjlighet att betala det pris som Guds infinita rättvisa krävde. Lagen, de blodiga och ofullkomliga djuroffrens instiftande var ett tecken på att det som krävdes, var ett blodigt offer men samtidigt var den en påminnelse om att något fullkomligt sådant var människan inte mäktig att ge. 2) När den hel. Johannes Döparen pekade på Jesus och utropade Se Guds lamm som borttager världens synd var det till en profetia och en bekräftelse om vad frukterna Mandomsanammelsen ultimat skulle komma att bibringa. Uppmärksamma att det Lamm som är Guds och som endast kan vara Gud själv pga sitt infinita värde borttager världens singulära synd. Den arvssynd som vi alla föds dömda under. Han, Kristus Gud själv kommen i köttet är Det Infinita Blodiga Offret som bibringade möjligheten till försoning mellan Gud och människan genom att utgjuta Sitt Blod på Korsets heliga altare. Vilken förmätenhet gör sig inte människan skyldig till när hon förväntar sig att därmed vara frälst utan att ens behöva acceptera detta ställföreträdande offer och de villkor som Lammet ställer på de som skall vara Hans. Ty, icke behöver Gud frälsa någon med detta infinita offer, vars primära mål var att bibringa den tillfredställelse som den rättfärdige Guden kräver för synd i sin fullkomliga Gudomliga balans. Frälsningens gåva finns där som ett erbjudande, inte som ett tvång. Vilken skuld gör sig inte de människor skyldiga till, som inte lever efter dessa båda mysteriers sanningar. De människor som varken sätter Gud främst i livet eller ens betraktar honom från distans som profeten intygar i Jesaja 22:11: And you made a ditch between the two walls for the water of the old pool: and you have not looked up to the maker thereof, nor regarded him even at a distance, that wrought it long ago. Oavsett vilka dessa människor är kära trossyskon, oavsett om de hör till de en gång återlöstas skara eller om de aldrig har blivit tvagna i Lammets Blod, kommer dessa att med visshet förtappas, ty så intygar Herren själv i Jesaja 22:14: And the voice of the Lord of hosts was revealed in my ears: Surely this iniquity shall not be forgiven you till you die, saith the Lord God of hosts. Sätt Gud därför främst i livet, fortsätt leva efter Hans sanningar och sök Honom och Hans vilja, Quærite Dominum! In Christo Soli Deo Gloria A.A.S

5 ARTIKEL: KORTA SVAR PÅ DE VANLIGASTE INVÄNDNINGAR EMOT RELIGIONEN. Presterna, de drifva sitt handtverk; låt dem prata! Svar: Vill du härmed säga, att presterna äro bedragare? Vill du säga, att de förrätta sitt heliga embetes pligter, att de predika, bikta, döpa, frambära det heliga messoffret m. m., utan att tro hvarken på hvad de säga, eller på hvad de göra? Att de i alla dessa heliga handlingar endast söka en nedrig vinst? Då säger jag rent ut: Du är en lögnare! Du icke blott skymfar presten på det gröfsta sätt, utan du baktalar honom! De christna presterna bedragare! Nå väl, huru vet du det, huru kan du skåda in i deras hjertan och se om de tro på sitt prestembete eller icke? Åklagaren bör bevisa sin angifvelse; bevisa således du ditt klagomål, jag fordrar det af dig. Vill du tilläfventyrs till bevis anföra någon dålig prests namn? Men ser du icke, att denne är ett undantag och att undantaget bestyrker regeln? Man skulle icke bemärka den dåliga presten, om icke det stora flertalet utgjordes af fromma, rena och ärevördige män. Man ser mycket lätt en svart fläck på en hvit klädnad, men man skulle knappast se den, om hela klädnaden vore svart eller smutsig. Likaså är det med det katholska presterskapet, åt hvilket otron och lasten frambär en ofrivillig hyllning. Är det då så besynnerligt, att det finnes dåliga prester? Fanns icke en Judas bland Apostlarne? Liksom Apstlarne, kyrkans första biskopar och prester, afskydde den trolösa Apostelns handlingssätt och icke voro ansvariga för hans brott, så fördömer ock kyrkan med ännu större kraft, med ännu större afsky än du sjelf den straffbara presten, förrädaren emot sina upphöjda pligter. Först söker hon att tillbakaföra honom genom saktmot och förlåtelse; ty presten har lika mycken rätt till öfverseende som hvarje annan menniska; men om han icke bättrar sig, om han framhärdar på sin dåliga väg, så utesluter hon honom ifrån sitt sköte, bannlyser honom och förbjuder honom alla heliga förrättningar. Föröfrigt, hvilken fördel har presten deraf att afhöra din syndabekännelse, att förehålla dig dina laster, att predika, att undervisa dina barn, vårda sig om de fattiga, att gifva denne ett råd, en annan en tröst, åter en annan almosor, m. m.? Månne man väl skulle taga något ifrån prestens ringa1 lön eller ifrån hans tillfälliga inkomster, om han hade öfverseende med oordningarne i sin församling? Om han meddelade ne hvar Sacramenterna utan att bekymra sig om dess samvetstillstånd? Om han afkortade sin religionsundervisning till hälften m.m.? Nej. Det skulle likaväl ännu alltid finnas dop, vigningar och begrafningar, och presten skulle alltid behålla sina inkomster. Hvilken fördel har han således deraf, att han troget uppfyller sina pligter? Nej, nej, presten är icke sådan, som de otrogna gerna ville göra honom, och emedan de väl veta detta, derföre afsky och förfölja de honom. De se i honom ett Guds sändebud, som fördömer deras laster, ett sändebud af Jesus Christus, hvilken de begabba och som en dag skall döma dem! De se i honom förkunnaren af den Guds vilja, som de utan återvändo öfverträda; och emedan de icke vilja veta någonting om Mästaren, så vilja de icke heller höra lärjungen! Presterna drifva sitt handtverk! Ja visserligen, den christna presten drifver sitt handtverk, och till och med ett mycket beundransvärdt och upphöjdt handverk, i det han söker att rädda sina bröders själar. Presten kallas arbetaren i Herrans vingård. Sändningen, som han erhållit af Frälsaren, förpltigar 1I Frankrike äro det katholska presterskapets löner högst obetydliga. Det är sjelfva Staten, som aflönar detsamma. Blott de större städerna aflöna sitt presterskap, äfven i proportion med Staten års revolution hade slagit under sig all kyrkans egendom, under föregifvande att förvalta den bättre än presterskapet sjelft dittills gjort; men allt blef snart förskingradt, Staten betalr dock nu såsom ränta en obetydlig lön åt presterskapet, nemligen åt kyrkoherdarna af 1 klassen 1300 R:dr R:mt, af 2 klassen 900 R:dr R:mt och till det allra största antalet af landprester 650 R:dr R:mt. Vanligtvis tillägger dock församlingen R:dr jemte husrum. Utom kyrkoherden finns om så kräfves en eller flera vicarier, år hvilka Staten består R:drs lön, och församlinge sörjer för hustrum och kost. Sportlerna äro högst obetydliga. Det protestantiska presterskapet, som i allmänhet är gift, mottager af Staten minst R:dr R:mt, och alla dessa prestmän behandlas som kyrkoherdar, så många än måtte finnas vid samma församling.

6 honom till ett hårdt och träget arbete. Den vanlige arbetaren bearbetar det jordiska, materien; han, presten bearbetar det andliga, själen, och lika så högt som själen står öfver materien, så högt står äfven prestens arbete öfver alla arbeten på jorden. Också är ordet Handtverk ett skickligt, opassande uttryck för ett så upphöjdt embete. Presten fortsätter på jorden det stora verket för verldens salighet. Jesus Christus har börjat det, och Hans prester fortsätta det alla åhundranden igenom. Efter Hans föredöme tillbringar presten sitt lif med att göra godt. Han lefver för alla; hans hjerta, hans tid, hans helsa, hans omsorger, hans penningar, hans lif tillhör alla, i synnerhet barnen, ungdomen, de fattiga, de öfvergifna, alla som äro bekymrade och icke hafva någon vän. Oftast förolämpas och bespottas han derför; och han svarar derpå genom att fortsätta med att göra godt. Hvilket tungt lif! Hvilken öfvermensklig sjelfförsakelse! Vid allmän nöd, vid inbördes krig, vid smittosamma sjukdomar ser man honom våga sin helsa och sitt lif, för att trösta och rädda sina bröder, under det att de så kallade menniskovännerna söka att rädda sig sjelfva. Tänk på erkebiskopen d affre på barrikaderna i Paris, på erkebiskoepn Belzunce och den hel. Carl Baromaeus under pestens härjande i Marseille och Mailand, påmin dig koleran 1832 och 1849, der hela klerisiet i Paris och i så många andra städer helt och hållet egnade sig åt folkets tjenst. Si, detta är handtverket, som de andeliga drifva! Jag skulle gerna vilja veta, om de, som tadla dem, göra något bättre? De otacksamme! De underlåta icke att öfverhopa den med bitterhet, hvilken de sjelfva i olyckans dagar skola kalla till sjukbädden, den, hvilken välsignade dem i deras barndom och icke upphörer att bedja för dem. All olycka i landet kommer deraf, att man icke efterföljer hvad Presten lärer. Och vårt fattiga, genom politiska statshvälfningar sönderslitna Frankrike, kan på sig tillämpa följande ord, som en olycklig, till döden dömd brottsling, med ett ångerfullt hjerta sade till fångpresten uti ett af Paris fängelser. Presten hade gifvit honom en liten bok, Den andelige vägvisaren. Ack, ärovördige pater! Om jag hade vetat det, som står i denna bok och om jag hela mitt lif igenom hade handlat derefter, så skulle jag icke hafva gjort, hvad jag gjort, och jag vore icke der, hvarest jag nu är! Om Frankrike hade vetat och känt hvad presten lärer, om det hade gjort, hvad han lärde det att göra, så skulle det icke inom femtio år hafva blivit sönderslitet af tre eller fyra revolutioner, det skulle nu i sitt uttömda tillstånd icke fråga: Skall jag förgås? Kan jag ännu blifva räddad? Ja, det kan blifva räddaft, om det vill åter blifva katholskt.ja det kan blifva räddadt, om det vill höra deras röst, hvilkas Mästare räddat verlden! Presterna äro landets välfärd! Utan religionen är menniskoslägtet förloradt. Nu mera än någonsin är man skyldig presten ära, högaktning och tacksamhet. Hvar och en, som tillbakavisar honom, känner icke vårt århundrade, känner icke vårt fädernesland. Bort således med våra fördomar! Bort med dessa grofva och förolämpande öknamn, hvarmed Voltaireanismens blinda otro brännmärkt det katholska presterskapet. Om vi hos presterna bemärka ofullkomligheter, till och med laster, så må vi väl betänka, att också de äro menniskor och derföre behöftade med menskliga lidelser. Bemödom oss att i presten icke se menniskan, utan blott presten; såsom prest är han alltid aktningsvärd, och hans embete är alltid heligt, ty han är i Christi, vår evige Öfversteprests stad och ställe, och om honom har Frälsaren förklarat: Den som hörer eder, han hörer mig, den som föraktar eder, han föraktar mig! Mgr de Ségur Saint: Arsenius Evagrius of Pontus who, after he had distinguished himself at Constantinople by his learning, had retired into the desert of Nitria in 385, expressed surprise that many learned men made no progress in virtue, whilst many Egyptians, who did not even know the letters of the alphabet, arrived at a high degree of contemplation. answered, "We make no progress because we dwell in that exterior learning which puffs up the mind; but these illiterate Egyptians have a true sense of their own weakness, blindness, and insufficiency; and by that very thing they are qualified to labor successfully in the pursuit of virtue".

7 ARTIKEL: IDOLATRY IS OF ALL THINGS THE MOST VAIN We have already shown that the religion of philosophers, who worshiped the First Cause, was insufficient for salvation; and that the teaching of astrologers was most useless and dangerous. How much more contemptible, then, is worship given to images of wood and stones made in the likeness of men or beasts? Surely, such a religion needs no confutation; since everyone can see that it is foolish to honour senseless things. Some men, however, to excuse their folly, say that they do not honour images themselves, but the gods dwelling in them, just as Christians honour the representations of the Saints. We shall show, therefore, that the worship which they pay to these gods, was, and if it still anywhere exist, is, both impious and superstitious. This is a fitting place to discuss this subject; for, as we have been treating of extremes we ought now to speak of the mean; and midway between God and the heavens, are the separate substances which were the gods of the pagans. But we must remember that God moves the will of man in two ways: either by showing him good, in order to excite him to the love of it; or, by applying His power to the will of man, in order to make that will elicit an act of love or of desire just as a shepherd may either attract a sheep by showing it pasturage; or he may, with his hand, draw it along. Now, creatures can influence each other in the former of these two ways; but no man can act on the will of another in the second way specified. Because, as the will proceeds immediately from God, it is immediately subject lo Him, and Re alone can move it to will, or not to will. But, although the will be completely in God's power. He never acts upon it in such a way as to deprive man of his liberty. He always leaves him his free-will; because God moves all things according to their form and natural propensity. Man, as man, is immediately subject to God; and to Him alone, as to the Prime Mover and Ruler of all things, does he owe the worship of latria? He is bound to pay to other immaterial substances, only such honour as is proportioned to their participation in the Divine likeness. Therefore, the Christian gives all his worship to God. He honours the Saints and Angels, not as gods but as the friends of God. He desires that they should pray for him, and impetrate from God the things that he, of himself, cannot obtain from Him. He praises God in His Saints, and thanks Him that He has deigned to bestow such glory upon His creatures. This is a lawful and holy way of honouring God and immaterial substances. But idolaters adored their idols, and burnt incense to them, and implored favours of them, believing them to be true gods. But, as some may argue that, although the heathens adored many gods, their worship was really referred to Almighty God, whom they adored in all their other gods; we shall show that, even were this the case, it would not justify the folly and evil of idolatry. Firstly, because the masses of the heathen nations could not appreciate such distinctions, and were, therefore, misled; and, secondly, because the heathen ceremonies were largely composed of absurd and unseemly rites. It cannot be maintained that these ceremonies were practiced only by impious men who wanted to degrade the worship of their idols, since they were observed throughout the whole world, even amongst great men. But we will not now argue this point any further. We will confine ourselves to proving, that the idols, worshipped by the heathen, were not gods, but evil spirits in whose person God could not be honoured. It is proper to every created and well-ordered intellect, not only to submit itself, and to pay homage to its First Cause, which is God; but also to dispose all other intelligences inferior to itself, to do likewise, so that God, the Worker of all good, may be glorified in all things. But the spirits adored by idolaters, whilst frequently giving answers to those who questioned them, never inclined men to true religion, nor to a well-ordered life. In fact, we read that they acted quite contrariwise, subverting all order, deceiving men, and usurping the honour due to God; thus filling the world with so much sin and ignorance, that mankind had no knowledge of Him. Again, good spirits do not work evil, nor encourage hatred, nor inculcate vice. But we read of the pagan

8 deities, that amongst them, war, dissensions, sacrilege, incest, and many other crimes, which we cannot contemplate without horror, were common; and these fabulous stories of their lives set a bad example to all mankind. Furthermore, God being perfect and standing in need of nothing, does not, for His own sake, desire our worship. He enjoins it on us for our profit, as a means whereby we may become perfect and blessed. Therefore, every well-ordered intelligence ought to endeavour, as far as possible, to obey this Divine command, and to teach other s to worship God, in order thus to gain beatitude. Consequently, had the heathen deities been good spirits, they would have endeavoured to render men virtuous and perfect in the spiritual life, which consists in the knowledge, love, and desire of God. Now, on the contrary, they deceived mankind by so much vanity and falsehood that, truth and virtue were far better taught in the schools of such philosophers as Pythagoras and Socrates, Plato and Aristotle, than in the temples of the gods. And the philosophers, who despised or ignored the pagan religions, were men of better life than the heathen priests. Further, if the heathen deities had been good spirits, they would have given to mankind some assurance of obtaining what it desired, to wit, beatitude and true virtue; thereby showing that they watched over the interests of man as guardians, whose duty it was to direct all things to their proper end; and remembering that, even philosophers could not, by reason of this weakness of human intellect, arrive at knowledge of this truth. But, far from acting thus, the pagan gods confused the minds of mortals, and prevented them from attaining to this knowledge. Good spirits are not liars, and do not deceive men; for falsehood is always evil. But we read of the gods of the ancients, that they frequently misled their questioners by giving them false and ambiguous answers. Again, as we have shown before, the knowledge of things to come is a Divine prerogative, which, had the heathen gods been good spirits, they would not have claimed. For they did not, like our prophets, say, "Thus saith God". They spoke as of themselves, pretending to prescience of the future, and seducing men in to superstition. They also feigned to disclose to them events to come by means of the entrails of animals, or the song and flight of birds, and such like follies. From all this, good spirits would not only have abstained; they would even have forbidden them to their followers. Neither would good spirits have encouraged magical arts, by means of which, gross immorality was often perpetrated, innocent persons were deprived of life, and wicked men were rendered prosperous. On the contrary, they would have loathed such practices, and would have strenuously forbidden them. Again, no good spirit would take pleasure in cruelty. Now, we read that, for the sacrifices offered to the heathen deities, not only were beasts slaughtered, but even children and young maidens were slain by their own fathers; and this, because the gods desired these massacres, and delighted in them. And, at the destruction of the pagan temples, which ensued on the preaching of the Apostles, there were found innumerable bones of men and women, but mostly of children, of both sexes. We could recount endless evils which have sprung from idolatry. What we have said will, however, suffice, seeing that, through the mercy of our Lord Jesus Christ, this false teaching has been swept from the face of the earth. The heathen religions have likewise been abundantly confuted and expounded by our forefathers, who were men of learning. Surely if the pagan idols had been gods, their worship could never have been so completely exterminated as it has been. Fr. Savonarola Hädelse en mänsklig rättighet?! FN har slagit fast att yttrandefriheten nu även gäller religion. Det är därmed fritt fram att häda vår Herre bäst man vill. Vet inte om det blir så stor skillnad när vi har Ecce Homo och Guilou som sitter i TV och hädar så att salivet flyger utan att de så kallade kristna yppar ett ljud. En kommentar på denna nyhet av Percy Bratt Civil Rights Defens: Det är ett moment i att leva i ett öppet och demokratiskt samhälle att man får finna sig i att man blir förolämpad och kränkt av andra människors yttringar. Att man får kritisera och driva med andra människors religionsuppfattningar. Min kommentar: MAN DRIVER INTE MED GUD!!! HÄMTA STENARNA!!

9 CATHOLIC MORALS: SWEARING "THOU shalt not take the name of the Lord, thy God in vain." A name is a sign, and respect for God Himself, as prescribed by the First Commandment through faith, hope, charity, prayer and religion, naturally implies respect for the name that stands for and signifies God. Your name may, of itself, be nothing more than mere sound; but used in relation to what it represents, it is as sacred, and means as much to you, as your very person, for whatever is addressed to your name, whether of praise or blame, is intended to reach, and does effectively reach, yourself, to your honor or dishonor. You exact therefore of men, as a right, the same respect for your name as for your person; and that is what God does in the Second Commandment. The name of God represents all that He is. He who profanes that name profanes a sacred thing, and is guilty of what is, in reality, a sacrilege. To use it with respect and piety is an act of religion which honors God. Men use and abuse this holy name, and first of all, by swearing, that is, by taking oaths. In the early history of mankind, we are told, swearing was unknown. Men were honest, could trust each other and take each other's word. But when duplicity, fraud and deception rose out of the corrupt heart of man, when sincerity disappeared, then confidence disappeared also, no man's word was any longer good. Then it was that, in order to put an end to their differences, they called upon God by name to witness the truth of what they affirmed. They substituted God's unquestioned veracity for their own questioned veracity, and incidentally paid homage to His truth; God went security for man. Necessity therefore made man swear; oaths became a substitute for honesty. A reverent use of the name of God, for a lawful purpose, cannot be wrong; on the contrary, it is good, being a public recognition of the greatest of God's attributes truth. But like all good things it is liable to be abused. A too frequent use of the oath will easily lead to irreverence, and thence to perjury. It is against this danger, rather than against the fact itself of swearing, that Christ warns us in a text that seems at first blush to condemn the oath as evil. The common sense of mankind has always given this interpretation to the words of Christ. An oath, therefore, is a calling upon God to witness the truth of what we say, and it means that we put our veracity on a par with His and make Him shoulder the responsibility of truthfulness. To take an oath we must swear by God. To swear by all the saints in the calendar would not make an oath. Properly speaking, it is not even sufficient to simply say: "I swear," we must use the name of God. In this matter, we first consider the words. Do they signify a swearing, by God, either in their natural sense or in their general acceptation? Or is there an intention of giving them this signification? In conscience and before God, it is only when there is such an intention that there is a formal oath and one is held to the conditions and responsibilities thereof. Bear in mind that we are here dealing for the moment solely with lawful swearing. There are such things as imprecation, blasphemy, and general profanity, of which there will be question later, and which have this in common with the oath, that they call on the name of God; the difference is the same that exists between bad and good, right and wrong. These must therefore be clearly distinguished from religious and legal swearing. There is also a difference between a religious and a legal oath. The religious oath is content with searching the conscience in order to verify the sincerity or insincerity of the swearer. If one really intends to swear by God to a certain statement, and employs certain words to express his intention, he is considered religiously to have taken an oath. If he pronounces a formula that expresses an oath, without the intention of swearing, then he has sworn to nothing. He has certainly committed a sin, but there is no oath. Again, if a man does not believe in God, he cannot swear by Him; and in countries where God is repudiated, all attempts at administering oaths are vain and empty. You cannot call, to attest the truth of your words, a being that does not exist, and for him who does not believe in God, He does not exist. Rev. John H. Stapleton

10 FLORI

11 LEGIA

12 ARTIKEL: EVANGELIEBERÄTTELSEN Jag talade förra veckan om Evangeliernas äkthet och menade med denna term, att Evangelierna skrivits av män, som var samtida med de händelser, som där skildras. Vi såg, att vare sig man överväger antalet handskrifter, dessa handskrifters värde ur textkritisk synpunkt, den tid, som skiljer den äldsta av dessa från författarnas tid, eller den rikliga förekomsten av citat och hänvisningar hos mycket tidiga andra författare, så finns intet litterärt verk av hög ålder så väl dokumenterat som våra fyra Evangelier. Så mycket kritiskt arbete har icke av vare sig vän eller fiende slösats på någon gammal text, och slutsatsen är den jag nämnt. Men utom Evangeliernas äkthet har vi att bevisa deras sannfärdighet, innan vi kan anse dem vara en fast grundval att bygga på. Förrän jag går vidare till detta, har jag emellertid tänkt, att det skulle vara lämpligt att ägna ett av föredragen åt Evangeliernas berättelse, så att vi har berättelsen i minnet, innan vi börjar diskutera dess värde. Jag ämnar därför i kväll ge er i korta drag utan utläggningar eller argument den historia, som Evangelierna förtäljer. Jag kan naturligtvis inte göra rättvisa åt den på den korta tid, som står mig till buds. Jag är nöjd, om vad jag säger, leder er eller leder er tillbaka till själva Evangelierna. Det heliga landet. Palestina, berättelsens scen, är ett litet land, omkring 180 miles långt (290 km) och ej mera än 50 miles (80 km) brett, begränsat i väster av Medelhavet och i öster av floden Jordan, som flyter från norr till söder och är nästan 700 fot (208 m) under havsytan, när den når sjön Gennesaret och sjunker allt djupare tills den flyter ut i Döda havet, ett innanhav 1290 fot (394 m) under Medelhavets yta. Palestina var indelat i tre provinser, Galileen i norr, Samarien i mitten och Judeen med huvudstaden Jerusalem i söder. Utefter hela mitten av landet löper en ryggrad av berg (Jerusalem ligger omkring 2500 fot = 740 m över havets yta) utom där dalen Esdralon, söder om Galileen erbjuder en jämn passage från öster till väster, från Jordan till havet. Just där de Galileiska bergen stupar ned i Esdralons dal, i en liten kitteldal mellan bergen på omkr fot (360 m) höjd ligger den lilla staden Nasaret, och här börjar berättelsen. att bli glad över orden förskräcktes Maria. Ängeln lugnade hennes farhågor, sade henne, att hon hade funnit nåd för Gud, och kungjorde, att hon skulle föda en son, som skulle kallas Jesus och vara den Högstes son och Konung till evig tid. Maria frågade genast, hur detta kunde ske, då hennes äktenskap med Josef icke skulle innebära ett uppgivande av hennes jungfrulighet. Ängeln lugnade henne och sade, att det under, som skulle ske, skulle vara Guds verk, och att hennes son skulle vara Guds Son. Marias svar var: Jag är Herrens tjänarinna, ske mig så som du har sagt (Luk. 1:38). Betlehem. Nio månader senare begav sig Maria och Josef, åtlydande ett påbud av den romerske kejsaren Augustus, som befallde att folkräkning skulle hållas över judarna i Palestina, söderut till Betlehem, den ursprungliga hemorten för varderas familj, (ty de var båda av Davids ätt) som låg 6 miles (1 mil) söder om Jerusalem, för att få sina namn införda i folklängden. Staden var full av folk, som kommit dit för folkräkningen, och Maria och Josef, som var fattiga, kunde icke få härbärge. Och så hände det, att Marias son föddes i ett stall och lades i en krubba. Den natten uppskrämdes några herdar, som vallade sina får nära Betlehem, av en ängel, som uppenbarade sig för dem och sade; Varen icke förskräckta. Se jag bådar eder stor glädje. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder, som är Kristus Herren (Luk. 2:10). Och en stor skara änglar hördes lova Gud sägande: Ära vare Gud i höjden och på jorden frid åt människorna (Luk. 2:14). Fyrtio dagar efter sin födelse frambars Barnet inför Gud i templet i Jerusalem enligt den judiska lagen och där förutspådde en åldrig Guds tjänare, som med stor längtan hade väntat på den utlovade Frälsarens ankomst, att detta Barn skulle bli till fall och upprättelse för många, ett tecken som skulle bli motsagt. Egypten. Senare kom vise män från östern, ledda av ett tecken, som de hade sett på himlen och sökte en nyfödd konung. Detta uppväckte fruktan och misstankar hos den grymme och avundsjuke Herodes, som romarna hade beviljat ett begränsat herravälde över Jerusalem. En varning från himlen nådde Josef om natten och innan morgonen grydde var han på väg till Egypten Maria och ängeln. med modern och barnet, medan i och omkring Det var en gång en ung jungfru i Nasaret kallad Maria, Betlehem Herodes soldater sökte och dödade alla små som var trolovad med en timmerman vid namn Josef. gossar under två års ålder. En dag uppenbarade sig för henne en ängel med hälsningen: Hell dig, full av nåd, Herren är med dig, Nasaret. välsignad är du ibland kvinnor (Luk. 1:28). I stället för När Herodes var död, kom den lilla familjen tillbaka till

13 Palestina och slog sig ned i Nasaret. Här växte barnet upp i skymundan. Endast om en händelse i Hans liv berättas, tills Han nådde trettio års ålder. När Han var tolv år följde Han Maria och Josef till Jerusalem till en av de judiska högtiderna, och när de begav sig hem stannade Han kvar utan att låta dem veta det. När Han två dagar senare upptäcktes efter långt sökande i templet i Jerusalem, stod Han mitt ibland de skriftlärde, ställde frågor och besvarade dem, samt förvånade alla med Sin visdom. När Marias ängslan och kärlek tog sig uttryck i ord vid åsynen av Honom, var Hans svar (de första av Hans ord som upptecknats): Varför behövden I söka efter mig? Vissten I då icke, att Jag bör vara där Min Fader bor? (Luk. 2:49). Sedan går ridån ned igen, och på de följande arton eller tjugu åren får vi endast höra, att Han återvände med Maria och Josef till Nasaret och levde där ett liv i lydnad mot dem, tillväxte i ålder och vishet och nåd inför Gud och människor. För några veckor sedan talade jag om, vad som utgör sann framgång i livet. För dem som tror, att vi i Jesu Kristi liv har det högsta föredömet för vårt eget liv, finns här en bekräftelse i Kristi liv om Nasaret. Här har vi det högsta och heligaste liv som någonsin levats, och likväl tillbragtes nästan hela detta liv obemärkt, i en landsortshantverkares anspråkslösa arbete. som den mannen talar (Joh. 7:46) vittnade de som hört Honom. Han förkunnade sin lära för dem med makt och myndighet, och icke såsom deras skriftlärde (Matt. 7:29). Och i sanning, en sådan lära hade aldrig förr blivit hörd. Saliga äro de fattiga; saliga äro de saktmodiga; saliga ären I när människorna för Min skull smäda eder (Matt. 5:3 ff). Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder (Matt. 5:44). Han förkunnade, att tjänandet av Gud var ett av livets stora angelägenheter. Min mat är att göra Dens vilja, som har sänt mig (Joh. 4:34). I skolen alltså bedja sålunda: Tillkomme Ditt rike; ske Din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden (Matt. 6:9 ff). Han krävde inre helighet, ej blott yttre laglydnad. Han lärde, att det var viktigare att putsa bägarens inre än dess yttre. Saliga äro de renhjärtade (Matt. 5;8), sade Han och fördömde onda tankar lika väl som onda handlingar. Allting i denna värld bör offras för det eviga livet. Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? (Mark. 8:36). Om ditt högra öga är dig till förargelse, så riv det ut; om din högra hand är dig till förargelse, så hugg av den (Matt 5:29 f), sade Han, och menade att om någonting som är oss lika kärt som ett öga eller en hand är orsak till fara för själen, måste vi uppoffra det för vår själs skull. Han lärde människorna att anse Gud som sin Fader och Himmelriket är nära. talade till dem om denne Faders omsorg och försyn, och Och åren gick utan något tecken till den kunglighet, tog som mönster de blommor, som växte på marken och som ängeln talat om, tills Jesus var över tretto år de sparvar, som såldes så billigt på torget. gammal. Det var samtidigt som en ny profet hade uppenbarat sig på Jordans stränder och söke uppväcka Verk och karaktär. hela landet med sin predikan. Folk samlades från alla Hans verk var lika underbara som Hans lära. Han gav håll, och hans budskap lydde: Gören bättring, ty tusenden mat med några bröd, och Han gick på vattnet. himmelriket är nära Den som kommer efter mig, Han talade med makt och myndighet till de onda han är starkare än jag och jag är icke ens värdig att bära andarna, och de lydde honom. Han lade handen på de hans skor (Matt. 3:1,11). sjuka, och de blev friska. Han botade spetälska med ett Då lämnade Jesus Sin stilla boning i Nasaret, begärde ord; Han återgav de blinda synen. Han t. o. m. och mottog (trots Johannes invändingar) botens dop av uppväckte de döda till liv. Johannes och tillbringade fyrtio dagar i öknen under Sedan har vi Hans karaktär. Stark och orädd kunde Han bön och fasta. Då kom djävulen och frestade Honom att tala ord, som sved och brände. Och likväl var Han så använda Sina övernaturliga krafter för att tillfredsställa mild och vänlig, att ingen ångerfull syndare någonsin Sin hunger; att vinna en lättvunnet ryktbarhet genom att stöttes bort från Honom; till och med de små barnen sväva ned bland människorna från en av templets tinnar, klättrade upp i Hans famn. Han var ödmjuk, och likväl att vinna världens konungariken och dess ära genom att ingav Han sådan vördnad, att den obändige Petrus falla ned och tillbedja djävulen med ett ord, att bli den knäböjde och sade: Gå bort ifrån mig, Herre, jag är en Messias, som folket väntade, men icke den Gud hade syndig människa. Men för att känna Kristi karaktär velat sända. måste vi vara väl förtrogna med Evangelierna. Och efter bön, självförnekelse och inre kamp gick Han till sitt offentliga verk. De tolv. Av alla de lärjungar, som samlades omkring Honom, Den nya läran. valde Han tolv, som Han kallade apostlar, till Sina Det är omöjligt att på den korta tid, som står mig till följeslagare att predika i Hans namn och motta en del av buds, ge en fullgod bild av Jesu offentliga liv, men jag Hans makt. Han ägnade särskild omsorg åt att utbilda kommer tillbaka till det i samband med andra frågor, dessa tolv. För dem uppenbarade Han den inre som uppstår. Jesus började nu, läser vi, verka och lära. betydelsen av lärosatser, som var dunkla för andra. En Hans lära var ny. Aldrig har någon människa så talat, dag kom, när Han framställde frågan: Vem säger folket

14 Människosonen vara?, och Han fick höra de olika förklaringar som var i omlopp om Hans gåtfulla personlighet. Vem sägen då I Mig vara? Simon Petrus svarade för de andra: Du är Kristus, den levande Gudens Son. Då svarade Jesus: Salig är du, Simon, Jonas son; ty kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan min Fader, som är i himmelen. Och jag säger dig, du är Petrus; och på denna klippa skall jag bygga min Kyrka2 och helvetets portar skola icke bliva henne övermäktiga. (Matt. 16:13-18). Hans egna togo icke emot honom. Sålunda mäktig i gärningar och ord inför Gud och allt folket (Luk. 24:19), såsom en av Hans lärjungar sade, tillbringade Han omkring tre år. I början väckte Hans lära stor uppståndelse i landet och mäktiga stor hänförelse bland folket. Men hänförelsen svalnade, då Han ståndaktigt vägrade att uppmuntra deras drömmar om en jordisk konung och ett jordiskt rike och fasthöll vid de mer andliga och svårfattliga dragen i Sin lära och krävde underkastelse under den sanning Han lärde. Dessutom hade folkets ledare, prästerna och de skriftlärde, motarbetat honom ända från början, och Han gjorde intet försök att blidka dem. Han fordrade av dem samma ödmjukhet och ovärldslighet, som Han lärde alla, och de ville ej godkänna Hans fordringar. Lidande, död, återuppståndelse och himmelsfärd. Skuggorna lägrade sig småningom omkring Honom. Efter en sista skenbar triumf när Han intågade i Jerusalem på palmsöndagen under folkets jubel, började Hans fiender arbeta på allvar. Han visste, att slutet var nära. På torsdagskvällen åt Han påskmåltiden med Sina lärjungar, gav dem till Sin åminnelse Sitt kött och blod, som Han hade lovat ett år tidigare, och gick ut för att i bönen kämpa med den fasa, som ingavs Honom av synd och lidande och död i Getsemane. Medan Han sålunda var upptagen, kom Judas, en av Hans tolv utvalda följeslagare och förrädaren, i spetsen för en skara av översteprästens tjänare. Jesus lät Sig gripas och bindas, och de förde Honom inför den judiska domstolen. En skenrättegång ägde rum inför den romerske ståthållaren, Pontius Pilatus, emedan de judiska domstolarna icke var bemyndigade att ådöma dödsstraff, och de var beslutna, att Kristus skulle dö. Pilatus insåg genast, att det icke fanns något att anklaga 2 Det grekiska ordet εκκλεσια betyder ordagrant samling, församling. Det fanns emellertid många grekiska uttryck för församling; och just detta ord, ekklesia, hade länge betecknat en fast, sluten församling, särskilt en hemlig sådan för att fira mysterier. Från detta ord härstammar det franska ordet eglise, det valesiska egliuysm det italienska chiesa o.s.v. Ordet church eller kirk som genom de missionärer som utbredde tron i norr. Det antages avlett av det grekiska ordet κυριαλε, Kyriakon, Herrens hus. Kristus för. Han erkände, att Han var en konung men klargjorde genast, att Hans konungavärdighet på intet sätt hotade Caesars regering. Men Pilatus tvekade att göra sin plikt. Han sökte undvika en pinsam situation först genom att överlämna Jesus att dömas av Herodes av Galileen, vilken råkade vara i Jerusalem; sedan genom att erbjuda folket att välja mellan att frige Jesus och en mördare, kallad Barabbas; slutligen genom att låta Jesus undergå en grym och neslig gissling. Till slut gav han, överväldigad av massans rop och hotelser, efter för dess vilja och dömde Jesus att korsfästas. Han spikades levande på korset mellan två tjuvar och över Hans huvud sattes en inskrift på latin, grekiska och arameiska: Jesus av Nasaret, judarnas konung. Medan Han fastspikades på korset, bad Han för Sina mördare. Fader, förlåt dem, ty de veta icke vad de göra (Luk. 23:34). Medan Han hängde i dödskval, besvarade Han den ene rövarens bön, en av de två, som led vid Hans sida, med det storslagna löftet: I dag skall du vara med Mig i paradiset (Luk. 23:43). Han anförtrodde Sin moder, som stod vid foten av korset, åt Johannes, den ende apostel som var med Honom ända till slutet, och Johannes åt henne. Medan ett egendomligt mörker sänkte sig omkring korset, utropade Han med psalmens ord: Min Gud, min Gud, varför har Du övergivit Mig? (Matt. 27:46) och Hans sista ord var också de ur psalmerna judarnas böner, Kristi bönder och än i dag våra böner: Fader, i Dina händer befaller Jag Min ande (Luk. 23:46). Några vänner lade Hans kropp i en grav, som låg nära intill, i all hast, emedan sabbaten började samma dag (fredag) i solnedgången. Efter att ha vilat, i enlighet med lagen, under sabbaten, kom några kvinnor ut tidigt på söndagsmorgonen för att bevisa sin Mästares döda, sårade kropp mera heder, än vad som varit möjligt under den korta tid, som stått till buds på fredagen. Graven var tom och en ängel sade: Han är uppstånden; Han är icke här. Snart uppenbarade sig Jesus själv för olika lärjungar och bragte småningom till övertygelse dem, som var långsamma att tro; och sålunda förvandlades deras sorg och förtvivlan till strålande lycka. I fyrtio dagar förblev Kristus på jorden för att fullborda de apostlars utbildning, som Han valt att föra vidare sitt verk. Mot slutet av denna tid samlades de på Oljeberget, och efter att ha mottagit befallningen att gå ut i hela världen och predika Evangelium för alla människor såg de Honom uppstiga till himmelen. Sedan återvände de med stor glädje till Jerusalem, och lydande Hans befallning ägnade de sig åt bön tillsammans med Maria, Jesu Moder, och väntade på att den Helige Ande skulle komma för att omforma dem och sätta dem i stånd att gå ut och predika den korsfäste Kristus för en otrogen värld. Fr. A.H. Johnston

15 CATHOLIC MORALS: BLASPHEMY To blaspheme is to speak ill of God; blasphemy is an utterance derogatory to the respect and honor due to God. Primarily, it is a sin of the tongue; but, like all other sins, it draws its malice from the heart. Thus, a thought may be blasphemous, even though the blasphemy remain unexpressed; and a gesture, oftentimes more expressive than a word, may contain all the malice of blasphemy. This impiety therefore may be committed in thought, in word and in deed. Blasphemy addresses itself directly to God, to His attributes and perfections which are denied, or ridiculed; to Jesus Christ and the Blessed Sacrament; indirectly, through His Mother and His saints, through Holy Scripture and religion, through the Church and her ministers in their quality of ministers, all of which, being intimately and inseparably connected with the idea of God, cannot be vilified without the honor of God being affected; and, consequently, all contempt and irreverence addressed to them, takes on the nature of blasphemy. An indirect sin of blasphemy is less enormous than a direct offense, but the difference is in degree, not in kind. All error that affects God directly, or indirectly through sacred things, is blasphemy whether the error consist in a denial of what is true, or an attribution of what is false. Contempt, ridicule, scoffing and sneering, where are concerned the Holy and things holy, are blasphemous. He also blasphemes who attributes to a creature what belongs to God alone, or can be said only of holy things, who drags down the sacred to the level of the profane. Revilings against God are happily rare; when met with, they are invariably the mouthings of self-styled atheists or infidels whose sanity is not always a patent fact. Heretics are usually blasphemous when they treat of anything outside Jesus Christ and the Bible; and not even Christ and Scripture escape, for often their ideas and utterances concerning both are as injurious to God as they are false and erroneous. Finally, despair and anger not infrequently find satisfaction in abusing God and all that pertains to Him. Nothing more abominable can be conceived than this evil, since it attacks, and is in opposition to, God Himself. And nothing shows up its malice so much as the fact that blasphemy is the natural product and offspring of hate; it goes to the limit of human power in revolt against the Maker. It is, however, a consolation to know that, in the majority of cases, blasphemy is found where faith is wanting or responsibility absent, for it may charitably be taken for granted that if the blasphemer really knew what he was saying, he would rather cut out his tongue than repeat it. So true is it that the salvation of many depends almost as much on their own ignorance as on the grace of God. There is a species of blasphemy, not without its degree of malice, found sometimes in people who are otherwise God-fearing and religious. When He visits them with affliction and adversity, their self-conscious righteousness goes out and seeks Comparison with prosperous ungodliness, and forthwith comments on strange fact of the deserving suffering while the undeserving are spared. They remark to themselves that the wicked always succeed, and entertain a strong suspicion that if they were as bad as others certain things would not happen. All this smacks dangerously of revolt against the Providence of God. Job's problem is one that can be solved only by faith and a strong spiritual sense. He who has it not is liable to get on the wrong side in the discussion; and it is difficult to go very far on that side without finding Providence at fault and thus becoming guilty of blasphemy. For, to mention partiality in the same breath with God's care of the universe, is to deny Him. The daily papers, a few years ago, gave public notoriety to two instances of blasphemy, and their very remarkable punishment, for it is impossible not to see the hand of God in what followed so close upon the offending. A desperate gambler called upon the Almighty to strike him dumb, if in the next deal a certain card turned up. It did turn up, and at the last accounts the man had not yet spoken. Another cast from his door a vendor of images and crucifixes with a curse and the remark that he would rather have the devil in his house than a crucifix. The very next day, he became the father of what came as near being the devil as anything the doctors of that vicinity ever saw. These are not Sunday-school stories invented to frighten children; the facts occurred, and were heralded broadcast throughout the land. Despair urged the first unfortunate to defy the Almighty. In the other was hatred for the Church that honors the image of Christ crucified as one honors the portrait of a mother. The blasphemy in the second case reached God as effectively as in the first, and the outrage contained in both is of an order that human language is incapable of qualifying. Rev. John H. Stapleton

16 att använda detta ord? Borde vi icke istället säga ARTIKEL: GrättUDS SEDER Det är nödvändigt att efterlikna Gud, icke i allt, men så långt det är möjligt. Varen fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig. [Matt. 5:4] Intet råd, ingen befallning som gives oss i den Heliga Skrift är omöjlig att efterfölja. Vår Herre Jesus befaller oss icke med dessa ord att göra Guds gärningar eller antaga Guds seder, vilka äro ouppnåeliga för oss. Han endast uppmanar oss att söka efterlikna dem, så långt det står i vår förmåga, att med vår kraft sträva efter detta mål. Och detta kunna vi icke av oss själva, men i kraft av Guds nåd. Och det är vår plikt. Därför säger också biskop Johannes: Intet anstår människan bättre än att efterlikna sin Skapare och att, i sin mån och på sitt sätt handla gudomligt. Vi vet att det Kristna livet består i att efterlikna Jesus Kristus. Denna tanke äro vi vana vid, och vi försöka väl också leva efter den mer eller mindre troget. Men att vårt liv skall vara en strävan att forma sig efter Guds egen förebild, denna tanke hör icke till dem som vanligen behärska vårt handlingssätt. Då vi efterlikna Kristus är det i själva verket Gud, som vi efterlikna. Hans seder äro Guds seder liksom klädda i mänsklig dräkt. Han har själv sagt till oss: Sannerligen, sannerligen säger jag till eder: Sonen kan intet göra av sig själv, utan allenast det Han ser Fadern göra. Allt det som Fadern gör, det gör också Sonen. [Joh. 5:19]. Ty detta ord, som i första rummet avser den evige Gudssonen, äger en vidsträckt tillämpning också på den inkarnerade Gudssonen, Gudamänniskan Jesus Kristus. Likväl vill Jesus icke att vi hålla oss endast till den avbild av Guds seder, som vi hava för våra ögon i Hans liv såsom människa, och som är vår omedelbara förebild. Han uppmanar oss enträget att lyfta våra blickar och vårt hjärta ända upp till Guds fullkomlighet: Varen fullkomlige, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig. Och varför vill Jesus att vi skola sträva efter att linka Gud själv? Ordalagen i Hans uppmaning säga oss det tydligt. Han kallar Gud vår himmelske Fader, vår Fader. Han säger därmed att vi är Guds söner och döttrar. Den helige Johannes Chrysostomus förklarar att det anstår människan, Guds skapelse, att efterlikna sin Skapare. Detta är sant. Men huru mycket mer tillkommer det då icke söner att efterlikna sin Fader? Ty vi äro Guds söner, Hans söner och döttrar, därom är intet tvivel. I djupet av vår själ bära vi det trygga och ljuva medvetandet därom. Ty Anden, (som är oss given), vittnar med vår ande att vi äro Guds söner, säger den heliga Paulus [Rom. 8:16] Vad vittnar då anden i oss? Den helige Ande, som är oss given, är en barnaskapets ande, i vilken vi ropa (till Gud): Abba! Fader! [Rom. 8:15]Det är ett barns rop till sin fader, som Anden frambringar i oss, och detta uppenbarar för oss vilka vi äro. Gud är vår Fader. I dopet, vår andliga pånyttfödelses Sakrament, har Han fött oss. Fött! Kan det verkligen vara adoptera? Ty vi äro ju icke till vår natur Guds söner på samma sätt som Hans evige Son; vi äro det genom adoption. Låtom oss alltså säga att Gud i sin stora och slösande kärlek upptog oss i dopet såsom sina barn, men låtom oss icke påstå att Han har fött oss! Jo, vi få och måste säga fött, Gud har verkligen på ett visst sätt fött oss i dopet. Ordet därom, som vi läsa hos den heliga Johannes, är sant för var och en av oss: Men åt alla dem, som mottogo Honom, gav Han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på Hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, eller heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. [Joh. 1:12-13] Huru skola vi förstå detta? I dopet har Gud meddelat oss den heliggörande nåden, varigenom vi hava fått del i Hans natur. Den heliga Petrus har gjort denna djärva formulering: Allt det som leder till liv och gudsfruktan, har Hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om Honom, som har kallat oss medelst sin härlighet och underkraft. Genom dem han Han (Gud) och skänkt oss sina dyrbara och mycket stora löften (vilka i det första rummet gäller den heliggörande nåden) för att I skolen i kraft av dem delaktiga av gudomlig natur. [II Petr. 1:3-4] Fadern är den som föder. Den som meddelar sin natur åt andra, föder därmed söner, verkliga söner icke endast till namnet. Sen vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi få kallas Guds barn, vilket vi ock äro, säger den helige Johannes. [I Joh. 3:1] Såsom Guds söner och döttrar tillkommer det oss att likna vår Fader. Och det kunna vi. Ty vi ha med den heliggörande nåden icke allenast fått del av gudomlig natur. Vår Fader har också utrustat denna gudomliga natur i oss med de organ och de uttrycksmedel som anstå dem. Dessa organ äro i första rummet de höga och helt och hållet gudomliga dygderna tron, hoppet och kärleken. I andra rummet komma de övernaturliga, moraliska dygderna och främst bland dessa klokheten och rättvisan, kraften och återhållsamheten. Dessa gudomliga och moraliska dygder utgör i varje själ, som är i nådens tillstånd, den positiva energi, den gudomliga kraftkälla, som sätter den i stånd att tänka och handla, älska och leva gudomligt. Och på samma sätt som den heliggörande nåden i djupet av våra väsen inlägger en sonlig likhet med Gud, på samma sätt skola de övernaturliga dygderna, om vi förstå att öva dem och låta dem behärska vårt liv, omskapa våra seder till sonlig likhet med Guds, vår Faders, seder. Så må vi då taga emot den uppmaning, som den helige Paulus ställer till oss: Bliven alltså Guds efterföljare, såsom Hans älskade barn. [Ef. 5:1] vilket vi ock äro. Och må den helige Johannes ord gå i uppfyllelse för oss: Mina älskade, vi äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva, det är ännu icke uppenbart. Men det veta vi, att när Han en gång uppenbaras, skola vi bliva Honom lika [I Joh. 3:2], lika i vårt väsen, lika också i våra seder. Tillskriven St. Tomas Av Aquino

17 BOKRECESION : THE CRUSADES AV HILAIRE BELLOC Hilaire Belloc ( ), en fransk-brittisk Oxfordhistoriker, dedikerade sitt liv till att korrigera den skrivna historien från ett katolskt perspektiv, utan myter och anti-katolsk propaganda. I denna bok; Korstågen, målar Belloc fram en tydlig och detaljerad bild av både det kristna Europa och dåtidens muslimska områden. Han förklarar i detalj hur kristna kungar, militärer och pilgrimer kunde lyckas i att återerövra den Heliga Staden Jerusalem och Gravkyrkan från muslimernas händer. Vi får en bra överblick av både sociala, nationalistiska, geografiska, ideologiska och strategiska aspekter i både framgångar såväl som tillbakagångar för båda parter i striderna. När Korsfararna la ut på resan, hade Mindre Asien varit i muslimska händer i drygt 15 år, emedan Odessa bara hade varit ockuperad i 9 år. Vi får lära hur ett korståg på 1/3 million obeväpnade och beväpnade pilgrimer hade reducerats till bara man vid Jerusalems portar. Det är underbart att läsa om hur dessa utarmade, utsvultna, sjuka och törstiga män kommer till Betlehem - födelsestaden, för att där få förnyad kraft, kampvilja och övernaturlig hjälp, nytt mod och inspiration av en liten rest lokala kristna på platsen. Så stort var detta förnyande att de lyckades ta tillbaka den Heliga Staden med hjälp av Guds hand, bara en dag innan muslimska förstärkningar nådde fram till staden. Belloc förklarar hur det ultimata strategiska felsteget korsfararna gör är när de aldrig klarar att ta tillbaka kontroll över Damaskus, i slutändan leder det till att det 3:e korståget misslyckas fullständigt. Muslimerna lyckas i att enas tillräckligt sig emellan för att organisera ett motangrepp under ledning av sin krigsherre Saladin. Det är också oerhört intressant att läsa om Mongolernas viktiga roll i spridningen av Islam. Detta kallblodiga folks omvändelse till muhammedanismen ligger bakom mycket av den vidare utbredelsen av denna militanta och obarmhärtiga ideologi. Belloc konstaterar att Islam har, till skillnad från Kristendomen, i stort sätt bevarat sin själ - och därför kan dennas styrka återkomma också i vår egen tid(1937). Han påpekar dock att det är Väst som har vapnen Fast denna bild har ju ändrats i vår tid, då Väst säljer sina vapen till muslimska länder. Europa har förlorat sin Kristna grund och sin själ. Ja, i dessa dagar har FN gjort det till en MÄNSKLIG RÄTTIGHET att HÄDA! Islam har dessutom snart både vapnen, själen och fritt inträde till tidigare Kristna länder. Korsfararnas misslyckande i att bekämpa islam på 1100-talet har fått - och kommer fortfarande att få stora konsekvenser för vår kontinent, något Belloc tydligt förutser i denna underbara, historiska bok. Detta är 250 sidor med oerhört spännande och mycket aktuell information - i ett Europa som har glömt sitt historiska arv till fördel för moderna historiekonstruktioner. Denna bok är ett vapen i sig i kampen för det goda. I.S.S. Boken kan beställas via Övriga sidor där urskiljningsförmågan får vara guiden till något läsvärt är: Saint: Arsenius This disposition of never visting his brethren, did not hinder him from giving spiritual instruction to his brethren, and several of his sayings are recorded. He said often, "I have always something to repent for after having talked, but have never been sorry for having been silent". His brethren, seeing him weep in his last hours, said to him, "Father, why do you weep? Are you, like others, afraid to die?" The saint answered, "I am very afraid - nor has this dread ever forsaken me from the time I first came into these deserts".

18 VÄRLDENS NYHETER I KATOLIKFORMAT Jag tänkte börja denna nyhetssektion med ett citat som återigen visar vart modernisterna lägger sin värde grund (behöver vi fler citat av den sorten?). Detta citat är givet av ärkebiskop Maroun Lahham i Tunisien: Tunisiens lilla katolska (läs: ickekatolska) samhälle ber för landets övergång till demokrati och hoppas på att nationen kommer att omfamna full religionsfrihet. AH!!! Religionsfrihet?! Finns det ingen vettig människa där borta som kan kölhala dessa djävulsdyrkare? Detta är givet i en artikel som publicerades den 15 juli med det kan väll inte räknas som nyheter längre? Man upphör heller aldrig att förvånas. Demokrati... En svensk kvinna som jobbar på en abortklinik fick nog när de lät aborterade människor ligga och självdö i slasken efter ingreppet. Hon anmälde detta till Socialstyrelsen som ska se över om det går att skapa praxis för abortmetoder som innebär att fostret är dött när det kommer ut. Hennes svar: Det låter ju jättebra. När jag skrev till Socialstyrelsen så var det just det jag eftersträvade, säger sköterskan, som vill vara anonym. Vilken idiot! Det är inte praxis på mord man ska eftersträva utan en preventering av omoral och synd!! DU SKALL ICKE DRÄPA! [2 Mosebok 20:13] Den 16 juli släppte Vatikanen ett uttalande om en åtgärd som jag nästan inte trodde att de sysslade med längre. Exkommunisering. Målet för denna exkommunisering var den nytillvalda kinesiska biskopen Joseph Houang Bingzhang som är den senaste i en rad män som har blivit konsekrerade till biskopar utan Påvens godkännande. De hänvisar då till kanon 1382 (moderna Code of Canon Law, jag vet inte vilken den riktiga canon är) som förbjuder konsekration utan Påvens godkännande. Men då ställer jag mig frågan: Om de har sådan koll på Biskoparna varför blir inte Biskopar och präster som accepterar sodomi eller abort exkommunicerade? Som avråder ickekatoliker att konvertera till vad de tror är Katolska Kyrkan? Som ger kommunion till heretiker? Vad är det för fel på dessa kinesiska Biskopar? Är de för traditionella månne? Den 2 juli hölls en stor pro-lifedemonstration på Irland där över 8000 personer samlades. Initiativtagarna till detta var den brittiska organisationen SPUC Society for the Protection of Unborn Children. En antilifedemonstration hölls samtidigt i samma stad, men de lyckades bara samla ihop 200 personer, det är visserligen 200 för många men Irland är nog ändå den säkraste platsen i världen att vara en ofödd människa i dagens perverterade tider. Det är inte bara ondska som kommer ur det landet. Benny666 har har börjat twittra (jag är inte säker på att detta faktiskt är ett ord), hans första twitterinlägg lockade på fyra dagar läsare bara på den engelskspråkiga sidan. Vad hade vi sagt om en så morden Påve om vi haft någon idag? Antagligen Heja heja friskt humör! Vad säger vi nu? Stick och brinn Ir(r)land har nu helt tappat verklighetsuppfattningen. heretiker! Nog för att jag inte trodde att det fanns många, om ens några, Katolska präster kvar på ön men detta var att ta Portugal ser ut att vara värre tilltygat än man hade kunna det sista steget över kanten. Den irländska premiär- tro i sina värsta mardrömmar, eller vad sägs om detta? minister Enda Kenny har sedan några dagar tillbaka Among the topics addressed by Card. Policarpo is the lovat att de kommer att införa en ny lag som ger possibility of women becoming priests. Although the myndigheterna rätt att fängsla Katolska präster, om så Prelate considers that one should not change the manäkta eller falska, om de underlåter sig att inte anmäla priest ruling for the Church today, he affirms that there sexövergrepp de har fått veta genom Bikten. SAY is no theological obstacle for the ordinations of women, WHAT?! En Katolsk präst skulle aldrig någonsin avslöja because it is only a tradition. vad han hört i Bikten och vi kan bara hoppas att inte ens Homo äktanskap för NO nästa, det skulle inte förvåna modernisterna har fallit så lågt än. mig! M.G.

19 MÅNDADENS HELGON: DEN H. ARSENIUS DEN STORE Född: Rom, ca. år 354 Död: 450 Festdag: 19 Juli A rsenius föddes av två välbärgade men ack så rättfärdiga och hederfulla föräldrar i Rom. Han skickades tidigt till Kyrkans lärare och var där mycket ivrig att läsa både den Heliga Skrift och andra bra böcker. Han blev vigd till diakon av den h. Damasus den dåvarande biskopen i Rom. När föräldrarna dog sålde han och hans syster Afrosia alla sina ägodelar och gav pengarna till de fattiga. Sedan ingick de båda i ett asketiskt liv där den h. Arsenius snart blev en lärjunge till klosterhistorikern Rophenius. Denne gav den h. Arsenius en stark kärlek för det klosterliga livet och för dess fäder. När kejsaren Theodosius den store sökte efter en läromästare till sina barn rekommenderade den h. Damasus Aresius som vid denna tid var känd för sin rättfärdighet och visdom i både heliga och sekulära ting. Så vid ca. 23 års ålder begav han sig till Theodosius hov för att påbörja sitt tio år långa liv vid hovet. Under den tiden då den h. fortfarande var en mästare i Theodosius hov i Konstantinopel hörde han en röst som genom Evangelierna sade till honom: Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? I och med detta lämnade han Konstantinopel och reste över havet till Alexandria där han satte ut i den Egyptiska öknen och blev munk. Den h. Arsenius spenderade ofta hela natten i bön, särskilt under lördagen som han hade för vana att vända ryggen mot kvällssolen och fortsätta att be med sina händer lyfta mot himmelen tills morgonsolen strålade in i hans ansikte efterkommande dag. Den h. Arsenius hade ett enormt behov av att vara ensam och att vara avskild från annan mänsklig kontakt. Detta gjorde att den h. Johannes tillåt den h. Arsenius att bosätta sig i en dold grotta fem mil från de övriga munkarna. Det hände sällan att han träffade främlingar, men en gång kom Theophilus, Alexandrias biskop, på besök tillsammans med andra och bad att få tala med honom för deras själars skull. Helgonet frågade då om de var inställda på att lyda hans råd, när han fick ett jakande svar sade han: Då uppmanar jag er att så ofta som ni får veta vart Arsenius bor skall ni låta honom vara ifred och bespara er besväret att komma efter honom. Han besökte aldrig sina bröder och det gick så långt att abboten Markus en dag frågade honom varför han drog sig undan från deras sällskap. Då svarade han: Gud vet hur mycket jag älskar er alla, men jag finner att jag inte kan vara tillsammans med Gud och tillsammans med människor på samma gång. Jag skulle heller aldrig kunna tänka mig att lämna Gud för att samtala med människan. Må den helige Arsenius, kejsarbarnens läromästares, förböner vara med oss och ge oss den kunskap vi behöver för att hitta det eviga livet. Amen M.G.

20 Syftet med Adoremus in Aeternum är att nå ut till det svenska folket med det Kristna budskapet. Att nå ut till alla de själar som finns där ute och som behöver oss. Att stärka och stödja våra bröder och systrar i deras tro och att hjälpa våra blivande bröder och systrar att hitta hem och konvertera till den Katolska och där med den Levande Gudens enda sanna tro. Vi är svältfödda på Katolicism i Sverige, liksom i resten av världen, och vi vill med denna tidskrift ge det lilla och ödmjuka bidrag till denna vår Kristna kultur som vi kan. Tidningen drivs idag av två studenter i Uppsala som tillsammans med några mycket värdefulla och uppskattade skribenter sammanställer och ger ut denna tidskrift med 6 nummer per år. Framtida planer med denna tidskrift är att konstant öka dess kvalité, att ge er bättre artiklar och bättre innehåll än vi ger er idag. Målet är också att ge er 12 nummer per år istället för bara 6. Vi hoppas att vi i framtiden kommer kunna trycka även i färg, men med dagens medel är detta tyvärr alldeles för dyrt. Vi välkomnar er att kontakta oss med alla spörsmål ni ruvar på. Har ni frågor till oss? Har ni tips eller idéer på artiklar vill att vi skall skriva om? Har ni själva skrivit en artikel som ni vill ha publicerade? Har ni synpunkter på tidigare utkomna nummer? Kontakta oss och delge oss era åsikter eller arbeten. Vi kan göra detta till Sveriges bästa tidskrift om vi jobbar tillsammans. Framsida: Den H. Petrus Aposteln hängande i den H. Katarinas kloster vid Sinai i Egypten Prenumerationsuppgifter: Inbetalningskonto: Vänligen uppge för- och efternamn vid betalning, samt adress om du är en ny prenumerant. Prenumerationsavgift: 150:- / 6 nummer Vid problem kontakta oss. Kontakt:

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Texter till predikan långfredagen

Texter till predikan långfredagen Texter till predikan långfredagen 2016 03 25 1Pe 2:21 Kristus led för er och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 1Pe 2:22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Inledning. Hur börjar breven? Romarbrevet. 1 Kor. Gal. 2 Kor Och hur avslutas de?

Inledning. Hur börjar breven? Romarbrevet. 1 Kor. Gal. 2 Kor Och hur avslutas de? Hur börjar breven? Inledning Och hur avslutas de? Romarbrevet (inledning) Nåd vare med er och frid ifrån Gud, Grace to you and peace from God our Father 1 Kor 2 Kor Gal vår Fader, och Herren Jesus Kristus,

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år A

Kristi Himmelsfärdsdag - år A 667 Kristi Himmelsfärdsdag - år A Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 1 Tunadalskyrkan 13 02 03 Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 Jesus var drygt en månad gammal, och Maria och Josef började vänja sig vid att ha en bebis i familjen. Det hade hänt så mycket omkring dem och det

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Kristendom. Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det?

Kristendom. Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det? Kristendom Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det? Kristendom De Centrala tankegångarna i kristendom Kristendomens historia; hur religionen började och hur

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36 1/5 21 e trefaldighet Dagens bön: Käre Fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla, för rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn.

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 2 e trefaldighet Psalmer: L174, L145, L199, L185, L178, 199 Texter: 5 Mos 7:6-9, Rom 8:28-30, Joh 1:35-49 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 35 Nästa dag stod

Läs mer

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och förnekade inte, han bekände: "Jag är inte Messias."

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Kyndelsmässodagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Kyndelsmässodagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Kyndelsmässodagen Psalmer: 404, 707, 37, 331, 112, 332 Texter: Jes 49:1-2, 1 Tim 6:13-16, Luk 2:22-40 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Låt oss be! Vi tackar

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 4 sön e Trettondedagen Västerås 2017-01-28, Norrköping 2017-01-29 1/5 Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 Nåd vare med er och

Läs mer

Herrens moder om inkarnationen. Fjärde Advent, 20 dec, 2015

Herrens moder om inkarnationen. Fjärde Advent, 20 dec, 2015 Herrens moder om inkarnationen Fjärde Advent, 20 dec, 2015 Lukas 1:26 38 I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

Juldagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Juldagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Juldagen Psalmer: 119, 113, 126, 123, 127 Texter: Jes 9:2-7, Hebr 1:1-6, Luk 2:1-20 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext: Luk 2:1-20 Låt oss be! Herre,

Läs mer

De två stora buden. Predikan av pastor Göran Appelgren

De två stora buden. Predikan av pastor Göran Appelgren De två stora buden Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 34:8-16,20,23; Mark 12:28-34; SKR 579. Se sista sidan!) "Det största av alla buden... är detta: Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren

Läs mer

Alla bibeltexter är hämtade från Svenska Folkbibeln 2015

Alla bibeltexter är hämtade från Svenska Folkbibeln 2015 Alla bibeltexter är hämtade från Svenska Folkbibeln 2015 Mat 4:23 Jesus vandrade omkring i hela Galileen, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags

Läs mer

Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och

Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Upp 11:15 Den sjunde ängeln blåste i sin basun.

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 160605 2 e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike Från jul till pingst har vi i kyrkoåret påmints om Jesu liv och gärning, hört om hur han bebådades av änglar med orden att en

Läs mer

EVIGHET SAMPLE. Budskap om evig räddning

EVIGHET SAMPLE. Budskap om evig räddning EVIGHET Budskap om evig räddning EVIGHET De ting som synas, äro för en tid, men de som inte synas, eviga, 2 Kor. 4: 18. Vi är vandrare på Tidens väg, varje tickande av klockan markerar ett fotsteg, varje

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Kristi Konungens Dag - år C

Kristi Konungens Dag - år C 1461 Kristi Konungens Dag - år C Ingångsantifon (jfr Upp 5:12, 1:6) Lammet som blev slaktat är värdigt att få makt och rikedom och vishet och styrka och härlighet och lovsång. Honom tillhör äran och väldet

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

33 söndagen 'under året' - år C. Ingångsantifon Jfr Jer 29:11,12,14

33 söndagen 'under året' - år C. Ingångsantifon Jfr Jer 29:11,12,14 1441 33 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Jer 29:11,12,14 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren: fridens tankar och inte ofärdens. Ni skall åkalla mig, och jag vill höra på er.

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Den helige Mikaels dag Himmelens port Psalmer: 1:1-3, L30, 167, L207, L179, 16 Texter: 1 Mos 28:10-22, Upp 12:7-12, Matt 18:1-11 Västerås 2015-10-03, Norrköping 2015-10-04 1/5 Nåd vare med er och frid

Läs mer

Den Heliga Familjen - år A

Den Heliga Familjen - år A 143 Den Heliga Familjen - år A Ingångsantifon (Luk 2:16) Herdarna skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. Inledning Guds son blev människa för vår frälsnings skull.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Femte Påsksöndagen - år A

Femte Påsksöndagen - år A 627 Femte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 98:1-2) Sjung till Herrens ära den nya sången, ty Herren har gjort under. Han har låtit folken få se hans rättfärdighet, halleluja. Inledning Jesus

Läs mer

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja! LAUDES Intro: L: Vi kommer inför dig Gud, som är kärlek. A: Med allt vad vi är, tillber vi dig. L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

6 söndagen under året -år A

6 söndagen under året -år A 891 6 söndagen under året -år A Ingångsantifon (Ps 31:3-4) Vänd ditt öra till mig, rädda mig snart, var mig en fast klippa, en borg för min frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg, och du skall,

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

När skall Han dö och Hans namn förgås?

När skall Han dö och Hans namn förgås? När skall Han dö och Hans namn förgås? Budskap om evig räddning När skall Han dö och Hans namn förgås? Vems namn är det? vår Herre Jesu Kristi namn. Du kanske använder namnet, du kanske känner till namnet,

Läs mer

S:T JOHANNES EVANGELISK-LUTHERSKA FÖRSAMLING. Högmässa Service. CELC Europe, Lepikko Finland

S:T JOHANNES EVANGELISK-LUTHERSKA FÖRSAMLING. Högmässa Service. CELC Europe, Lepikko Finland S:T JOHANNES EVANGELISK-LUTHERSKA FÖRSAMLING Högmässa Service CELC Europe, Lepikko Finland 29.5.2016 1 INLEDNING Introduction Ingångspsalm 363 Opening Hymn 36 L: I Faderns och Sonens och Den Helige Andes

Läs mer

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare 4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare Hur skulle man framställa Jesus Kristus? Det kanske var en fråga som de första kristna ställde sig. Honom fick man ju framställa i bild.

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer