NR. 4. JULI/AUGUSTI ÅRGÅNG 34. R OMERSK -K ATOLSKA T IDSKRIFT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR. 4. JULI/AUGUSTI 2011. ÅRGÅNG 34. R OMERSK -K ATOLSKA T IDSKRIFT"

Transkript

1 NR. 4. JULI/AUGUSTI ÅRGÅNG 34. S VERIGES S VERIGES ENDA ENDA R OMERSK -K ATOLSKA T IDSKRIFT R OMERSK -K ATOLSKA T IDSKRIFT

2 LEDAREN: MENDEL ET FIBONACCI IN MEMORIAM NOSTRAM M ina vänner och bröder och syster i tron. Någonting som man hör väldigt ofta är hur antivetenskaplig Kyrkan är och hur upplysningen (läs: nedsläckningen) befriande världen från religionens bakåtsträvande och inskränkta syn på världen. Jag tänkte ta upp detta i en lite längre serie framöver då jag kommer gå igenom några av de tusentals Kristna vetenskapsmän som har bidragit till vetenskapen. Exempel som vi alla kan använda för att visa på att även (i synnerhet) Kyrkan har bidragit till vetenskapen och de viktigaste upptäckterna genom historien. Jag kommer inte dedikera ledaren varje nummer till denna serie utan skriva lite kortare artiklar i mån om plats. GREGOR MENDEL Jag läste Naturkunskap B under våren och i min kursbok läste jag följande under delkursen Genetik (parafraserat då jag inte har kvar citatet): Gregor Mendel var en augustinsk munk i nuvarande Brno, Tjeckien som ägnade stora delar av sitt liv med att forska på blommor. Han lade grunden för vad vi idag kallar genetik och vissa av hans upptäckter används fortfarande, såsom dominanta och recessiva anlag. Dessa meningar fastnade jag för och jag har spenderat lite tid med att kolla upp vem denne Mendel var. Detta tänkte jag delge er i denna ledare som startskottet för min nya planerade serie. Gregor Mendel levde i dåvarande Österrike mellan 1822 och 1884 (jag medger att han inte levde innan upplysningen men jag tyckte ändå att han var en bra person att börja med), han var korherre men ägnade som sagt en hel del tid till som forskning på framför allt blommor och ärtor och deras arvstruktur. Mellan 1856 och 1863 odlade han över olika exemplar av ärtväxter och formulerade sina teorier om arvets lagar som fortfarande används i den moderna vetenskapen. En stor fördel för honom var att han kunde odla väldigt många sorter av växter sida vid sida i klostrets trädgård och kunde då enkelt se skillnader och likheter mellan de olika generati- onerna. Eftersom han var influerad av bland andra Jean-Baptiste de Lamarcks idéer om miljöns påverkan på arvet försökte han överföra egenskaper mellan olika sorters växter endast genom att odla dem tillsammans. Han förväntade sig då att egenskaper ibland skulle överföras mellan de olika exemplaren. Istället fann han att avkommans egenskaper på ett lagbundet sätt endast styrdes av föräldrarnas egenskaper. Experimenten som han genomförde ledde honom fram till två slutsatser. Den ena var Segregastionslagen och den andra var Lagen om Oberoende Urval. Dessa två slutsattser kom senare att kallas Mendels Arvslagar. Jag ber er att ta dessa tre namn med en nypa salt jag har inte lyckats hitta dessa namn på svenska och fick därför översätta från engelskan. Deras riktiga svenska namn kan vara någonting helt annat. Han publicerade sina upptäckter i föredraget "Versuche über Pflanzenhybriden" som även finns i en engelsk översättning på librivox.org (Experiments on Plant Hybridization) att lyssna på för den som är intresserad. Arbetet sågs mer som en del av hybridisering istället för den nya grenen: genetik och uppbådade inget stort intresse. Hans arbete glömdes snart bort och han citerades typ tre gånger under de närmaste tjugofem åren. Det var inte förrän i början av 1900-talet som av Mendels arbete uppmärksammades i samband med att hans resultat återupptäcktes av Hugo de Vries, Carl Correns och Erich von Tschermak. Till en början väckte resultaten en intensiv debatt och bland annat ifrågasattes hans data från vissa forskare som osannolikt exakta ur statistisk synpunkt. Experimenten var emellertid lätta att reproducera och ganska snabbt accepterades hans lagar av de flesta naturforskare. Denna grund har nu hjälpt oss att förstå en stor del av hur skapelsen fungerar. Hur Gud har arbetat in än mer komplexitet och skönhet i sin skapelse än vad vi någonsin kunnat föreställa oss. Allt detta för att vi ska hitta denna komplexitet, denna struktur av ordning och skönhet, för att vi genom Hans skapelse ska hitta Honom. Även i del två kommer naturen tas upp som exempel, men inte så mycket som här.

3 LEONARDO FIBONACCI Fibonacci går (i motsats till Mendel) att använda mot förespråkarna för den så kallade upplysningen. Han levde nämligen under 1100talet, 700 år innan upplysningen spred sina ateistiska dumheter. Fibonacci eller Leonardo Pisano som han hette var en av medeltidens största matematiker som gav västvärlden en av sina viktigaste grunder. Han gav oss vårt nuvarande numeriska system. Men först lite trivia: Han föddes ca. År 1175 i Pisa (därav hans namn). Han kallades aldrig för Fibonacci, det namnet är ett påhitt från 1800-talet och finns nedskrivet för första gången i en bokserie som hette Guillaume Libri. Namnet är en kortversion av filius Bonacci eller på svenska Bonaccis son. Hans far Guglielmo Bonaccio var en tulltjänsteman i hamnstaden Béjaïa som ligger i det nutida Algeriet. När Fibonacci var 15 år reste han ner till sin far och det var här han genomgick sin utbildning. Han utbildades av morerna i bland annat aritmetik och blev därmed introducerad för det Hindu-Arabiska siffersystemet och bestod av tecknen 9 till 1 och 0 med en decimal. Detta var en väldigt viktig upptäckt för den framtida matematiken i västvärlden bland annat för att talen blev allt mer lätthanterliga och kom att använda decimaler, som hade fattats tidigare. När Fibonacci runt år 1200 slutade resa runt i Medelhavsområdet återvände han till Pisa för att påbörja sitt matematiska arbete. Han skrev många viktiga texter under återstoden av sitt liv varav Liber Abaci (Räkenskapens bok) anses vara matematikhistoriens viktigaste verk och användes i över 250 år som underlag för studier i aritmetik och högre matematik. I boken ges flera algoritmer för multiplikation, addition, subtraktion och division. Boken innehåller också räkneexempel och praktiska problem med största utgångspunkt i handeln (valutor, mått osv.), liksom räkning med kvadrat- och kubikrötter. Att introducera de hinduiska siffrorna i Europa var ett genombrott för västvärldens matematiska utveckling. Att använda de romerska talen för matematiska operationer är väldigt komplicerat och extremt omständigt. Att byta ut de romerska siffrorna som i många fall kan vara tre tecken långa (7 = VII, 12 = XII, 56 = LVI osv) och andra fall ännu fler (8 = VIII, 53 = LIII, 900 = DCCCC) gör det snabbt mindre komplicerat. Vi kan ta exemplet är inga större problem att räkna ut för det flesta över årskurs 5. Men talet MCDXCIX + MCDXCVIII (detta är den korta versionen) är inte fullt lika enkelt och ska man ta någonting som är mer komplicerat än addition så blir det snart ohållbart. Det finns mycket om Fibonacci som är för komplicerade i text för att jag skall få plats med dem i denna artikel men jag skulle starkt rekommendera alla våra läsare att googla på Fibonacci och begrepp som har med honom att göra till exempel Fibonaccinummer som är en följd av tal där varje tal (förutom de två första) är lika med summan av de två föregående: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, Dessa nummer har på olika sätt en vid spridning genom naturen. Detta ser man tydligt i Fibonaccis spiral som man kan hitta i allt ifrån grönsaker och blommor till havsvågor, allt ifrån de minsta snäckskal både på land och i vattnet till de allra största spiralgalaxer över våra huvuden. Denna spiral är en del i det enorma pussel som får mig att se skönheten i naturen, att se lagbundenheten och symmetrin i naturen. Om man verkligen studerar naturkunskaperna och världen runt omkring sig så ser man snart hur allting hänger samman. Matematiken är i sanning Guds språk och det är detta språk Han har använt för att bygga upp denna värld för att få oss att se skönheten i Hans skapelse. Jag uppmuntrar er starkt att fortsätta undersöka detta på egen hand och själva hitta de tecken som vår Herre har placerat här för oss att upptäcka. Detta var två exempel på herrar som en gång i tiden har delat vår tro med oss som är bra exempel på hur vetenskapligt lagda Kyrkans män faktiskt är. Exemplen är otaliga och vi skulle kunna fylla alla nummer under tio års tid utan att komma i närheten av att behandla alla. Jag vill sammanfatta dessa två biografier med att påpeka att även denna kunskap är viktig, det är en del av Kyrkohistorien, det är en del av vårt arv och de ignoranta (oavsett villiga eller inte) ska inte kunna komma till oss och påstå att Kyrkan är anti allt som heter vetenskap. För det är hon inte och har aldrig varit, det var hon som gav definitionen för vetenskap. M.G.

4 MÅNADSKRÖNIKAN: QUÆRITE DOMINUM År 1900 utkom påve Leo XIII:s encyklika Tametsi Futura Prospicientibus i vilken den helige fadern påminde oss om den för oss uppenbarade sanningen i Guds människoblivande och framförallt varför detta är den absolut mest centrala händelsen i mänsklighetens historia. Han skrev: Den mänskliga rasen, bannlyst och fråntagen allt arv, hade för århundraden dagligen skyndat till sin förtappelse, som en följd av sitt medverkande i de fruktansvärda och oräkneliga missförhållandena bibringade av våra första föräldrars synd, inte heller fanns det något mänskligt hopp för frälsning, innan Kristus vår Herre kom ner som Frälsaren från Himmelen. I världens begynnelse, hade Gud utlovad Honom som segrare över ormens och således hade påföljande århundranden ivrigt väntat Hans ankomst. Profeten hade länge och tydligt deklarerat att allt hopp var i Honom. Det utvalda folkets skiftande öden, framsteg, seder, lagar, ceremonier och offer hade tydligt och klarsynt förebådat sanningen, att mänsklighetens frälsning skulle fullbordas i Honom som skulle vara Prästen, Offret, Befriaren, Fridsfursten, Nationernas Lärare och Grundaren av ett evigt Kungarike. Genom alla dessa titlar, bilder och profetior, skilda i slag, men lika i mening var Han allena utpekad, Han som för sin överväldigande kärlek med vilken Han älskat oss utgivit sig själv för vår frälsning. Så när tiden fullbordades i Guds Gudomliga Försyn, blev den enfödde Guds Son människa, och i mänsklighetens vägnar utgjorde Han en överväldigande tillfredsställelse i Sitt Blod till sin Faders högst vredgade majestät och genom detta infinita pris återlöste Han människan för sig själv. Mycket skulle kunna sägas om denna sanning kära trossyskon, men jag vill rikta er uppmärksamhet till två ting. 1) Orsakerna till varför Gud blev människa 2) Konsekvenserna av att Gud blev människa. 1) Orsaken till att vår Skapare blev människa var för att Han i egenskap av Den Ende Infinite Varelsen var Den Ende som kunde återlösa oss från vår infinita skuld. När människan i Edens trädgård valde att i det perfekta tillstånd hon hade skapats i, förbruka sin fria gåva som hade utlovats såväl henne som hennes barn till en evig arvedel, drog hon över sig mer än en förbannelse. När hon begick det infinita brottet och trotsade Guds majestät begick hon nämligen ett infinit brott i den meningen att hon ådrog sig en infinit skuld och förlorade den fullkomlighet hon hade skapats med. Inte kunde hon återlösa sig själv, inte ens om hon hade fått möjligheten att behålla sin fullkomlighet, då den skapade varelsens fullkomlighet är alltid finit jämfört med den oskapade Gudens infinita fullkomlighet. Hon var nu förtappad och utan någon möjlighet att betala det pris som Guds infinita rättvisa krävde. Lagen, de blodiga och ofullkomliga djuroffrens instiftande var ett tecken på att det som krävdes, var ett blodigt offer men samtidigt var den en påminnelse om att något fullkomligt sådant var människan inte mäktig att ge. 2) När den hel. Johannes Döparen pekade på Jesus och utropade Se Guds lamm som borttager världens synd var det till en profetia och en bekräftelse om vad frukterna Mandomsanammelsen ultimat skulle komma att bibringa. Uppmärksamma att det Lamm som är Guds och som endast kan vara Gud själv pga sitt infinita värde borttager världens singulära synd. Den arvssynd som vi alla föds dömda under. Han, Kristus Gud själv kommen i köttet är Det Infinita Blodiga Offret som bibringade möjligheten till försoning mellan Gud och människan genom att utgjuta Sitt Blod på Korsets heliga altare. Vilken förmätenhet gör sig inte människan skyldig till när hon förväntar sig att därmed vara frälst utan att ens behöva acceptera detta ställföreträdande offer och de villkor som Lammet ställer på de som skall vara Hans. Ty, icke behöver Gud frälsa någon med detta infinita offer, vars primära mål var att bibringa den tillfredställelse som den rättfärdige Guden kräver för synd i sin fullkomliga Gudomliga balans. Frälsningens gåva finns där som ett erbjudande, inte som ett tvång. Vilken skuld gör sig inte de människor skyldiga till, som inte lever efter dessa båda mysteriers sanningar. De människor som varken sätter Gud främst i livet eller ens betraktar honom från distans som profeten intygar i Jesaja 22:11: And you made a ditch between the two walls for the water of the old pool: and you have not looked up to the maker thereof, nor regarded him even at a distance, that wrought it long ago. Oavsett vilka dessa människor är kära trossyskon, oavsett om de hör till de en gång återlöstas skara eller om de aldrig har blivit tvagna i Lammets Blod, kommer dessa att med visshet förtappas, ty så intygar Herren själv i Jesaja 22:14: And the voice of the Lord of hosts was revealed in my ears: Surely this iniquity shall not be forgiven you till you die, saith the Lord God of hosts. Sätt Gud därför främst i livet, fortsätt leva efter Hans sanningar och sök Honom och Hans vilja, Quærite Dominum! In Christo Soli Deo Gloria A.A.S

5 ARTIKEL: KORTA SVAR PÅ DE VANLIGASTE INVÄNDNINGAR EMOT RELIGIONEN. Presterna, de drifva sitt handtverk; låt dem prata! Svar: Vill du härmed säga, att presterna äro bedragare? Vill du säga, att de förrätta sitt heliga embetes pligter, att de predika, bikta, döpa, frambära det heliga messoffret m. m., utan att tro hvarken på hvad de säga, eller på hvad de göra? Att de i alla dessa heliga handlingar endast söka en nedrig vinst? Då säger jag rent ut: Du är en lögnare! Du icke blott skymfar presten på det gröfsta sätt, utan du baktalar honom! De christna presterna bedragare! Nå väl, huru vet du det, huru kan du skåda in i deras hjertan och se om de tro på sitt prestembete eller icke? Åklagaren bör bevisa sin angifvelse; bevisa således du ditt klagomål, jag fordrar det af dig. Vill du tilläfventyrs till bevis anföra någon dålig prests namn? Men ser du icke, att denne är ett undantag och att undantaget bestyrker regeln? Man skulle icke bemärka den dåliga presten, om icke det stora flertalet utgjordes af fromma, rena och ärevördige män. Man ser mycket lätt en svart fläck på en hvit klädnad, men man skulle knappast se den, om hela klädnaden vore svart eller smutsig. Likaså är det med det katholska presterskapet, åt hvilket otron och lasten frambär en ofrivillig hyllning. Är det då så besynnerligt, att det finnes dåliga prester? Fanns icke en Judas bland Apostlarne? Liksom Apstlarne, kyrkans första biskopar och prester, afskydde den trolösa Apostelns handlingssätt och icke voro ansvariga för hans brott, så fördömer ock kyrkan med ännu större kraft, med ännu större afsky än du sjelf den straffbara presten, förrädaren emot sina upphöjda pligter. Först söker hon att tillbakaföra honom genom saktmot och förlåtelse; ty presten har lika mycken rätt till öfverseende som hvarje annan menniska; men om han icke bättrar sig, om han framhärdar på sin dåliga väg, så utesluter hon honom ifrån sitt sköte, bannlyser honom och förbjuder honom alla heliga förrättningar. Föröfrigt, hvilken fördel har presten deraf att afhöra din syndabekännelse, att förehålla dig dina laster, att predika, att undervisa dina barn, vårda sig om de fattiga, att gifva denne ett råd, en annan en tröst, åter en annan almosor, m. m.? Månne man väl skulle taga något ifrån prestens ringa1 lön eller ifrån hans tillfälliga inkomster, om han hade öfverseende med oordningarne i sin församling? Om han meddelade ne hvar Sacramenterna utan att bekymra sig om dess samvetstillstånd? Om han afkortade sin religionsundervisning till hälften m.m.? Nej. Det skulle likaväl ännu alltid finnas dop, vigningar och begrafningar, och presten skulle alltid behålla sina inkomster. Hvilken fördel har han således deraf, att han troget uppfyller sina pligter? Nej, nej, presten är icke sådan, som de otrogna gerna ville göra honom, och emedan de väl veta detta, derföre afsky och förfölja de honom. De se i honom ett Guds sändebud, som fördömer deras laster, ett sändebud af Jesus Christus, hvilken de begabba och som en dag skall döma dem! De se i honom förkunnaren af den Guds vilja, som de utan återvändo öfverträda; och emedan de icke vilja veta någonting om Mästaren, så vilja de icke heller höra lärjungen! Presterna drifva sitt handtverk! Ja visserligen, den christna presten drifver sitt handtverk, och till och med ett mycket beundransvärdt och upphöjdt handverk, i det han söker att rädda sina bröders själar. Presten kallas arbetaren i Herrans vingård. Sändningen, som han erhållit af Frälsaren, förpltigar 1I Frankrike äro det katholska presterskapets löner högst obetydliga. Det är sjelfva Staten, som aflönar detsamma. Blott de större städerna aflöna sitt presterskap, äfven i proportion med Staten års revolution hade slagit under sig all kyrkans egendom, under föregifvande att förvalta den bättre än presterskapet sjelft dittills gjort; men allt blef snart förskingradt, Staten betalr dock nu såsom ränta en obetydlig lön åt presterskapet, nemligen åt kyrkoherdarna af 1 klassen 1300 R:dr R:mt, af 2 klassen 900 R:dr R:mt och till det allra största antalet af landprester 650 R:dr R:mt. Vanligtvis tillägger dock församlingen R:dr jemte husrum. Utom kyrkoherden finns om så kräfves en eller flera vicarier, år hvilka Staten består R:drs lön, och församlinge sörjer för hustrum och kost. Sportlerna äro högst obetydliga. Det protestantiska presterskapet, som i allmänhet är gift, mottager af Staten minst R:dr R:mt, och alla dessa prestmän behandlas som kyrkoherdar, så många än måtte finnas vid samma församling.

6 honom till ett hårdt och träget arbete. Den vanlige arbetaren bearbetar det jordiska, materien; han, presten bearbetar det andliga, själen, och lika så högt som själen står öfver materien, så högt står äfven prestens arbete öfver alla arbeten på jorden. Också är ordet Handtverk ett skickligt, opassande uttryck för ett så upphöjdt embete. Presten fortsätter på jorden det stora verket för verldens salighet. Jesus Christus har börjat det, och Hans prester fortsätta det alla åhundranden igenom. Efter Hans föredöme tillbringar presten sitt lif med att göra godt. Han lefver för alla; hans hjerta, hans tid, hans helsa, hans omsorger, hans penningar, hans lif tillhör alla, i synnerhet barnen, ungdomen, de fattiga, de öfvergifna, alla som äro bekymrade och icke hafva någon vän. Oftast förolämpas och bespottas han derför; och han svarar derpå genom att fortsätta med att göra godt. Hvilket tungt lif! Hvilken öfvermensklig sjelfförsakelse! Vid allmän nöd, vid inbördes krig, vid smittosamma sjukdomar ser man honom våga sin helsa och sitt lif, för att trösta och rädda sina bröder, under det att de så kallade menniskovännerna söka att rädda sig sjelfva. Tänk på erkebiskopen d affre på barrikaderna i Paris, på erkebiskoepn Belzunce och den hel. Carl Baromaeus under pestens härjande i Marseille och Mailand, påmin dig koleran 1832 och 1849, der hela klerisiet i Paris och i så många andra städer helt och hållet egnade sig åt folkets tjenst. Si, detta är handtverket, som de andeliga drifva! Jag skulle gerna vilja veta, om de, som tadla dem, göra något bättre? De otacksamme! De underlåta icke att öfverhopa den med bitterhet, hvilken de sjelfva i olyckans dagar skola kalla till sjukbädden, den, hvilken välsignade dem i deras barndom och icke upphörer att bedja för dem. All olycka i landet kommer deraf, att man icke efterföljer hvad Presten lärer. Och vårt fattiga, genom politiska statshvälfningar sönderslitna Frankrike, kan på sig tillämpa följande ord, som en olycklig, till döden dömd brottsling, med ett ångerfullt hjerta sade till fångpresten uti ett af Paris fängelser. Presten hade gifvit honom en liten bok, Den andelige vägvisaren. Ack, ärovördige pater! Om jag hade vetat det, som står i denna bok och om jag hela mitt lif igenom hade handlat derefter, så skulle jag icke hafva gjort, hvad jag gjort, och jag vore icke der, hvarest jag nu är! Om Frankrike hade vetat och känt hvad presten lärer, om det hade gjort, hvad han lärde det att göra, så skulle det icke inom femtio år hafva blivit sönderslitet af tre eller fyra revolutioner, det skulle nu i sitt uttömda tillstånd icke fråga: Skall jag förgås? Kan jag ännu blifva räddad? Ja, det kan blifva räddaft, om det vill åter blifva katholskt.ja det kan blifva räddadt, om det vill höra deras röst, hvilkas Mästare räddat verlden! Presterna äro landets välfärd! Utan religionen är menniskoslägtet förloradt. Nu mera än någonsin är man skyldig presten ära, högaktning och tacksamhet. Hvar och en, som tillbakavisar honom, känner icke vårt århundrade, känner icke vårt fädernesland. Bort således med våra fördomar! Bort med dessa grofva och förolämpande öknamn, hvarmed Voltaireanismens blinda otro brännmärkt det katholska presterskapet. Om vi hos presterna bemärka ofullkomligheter, till och med laster, så må vi väl betänka, att också de äro menniskor och derföre behöftade med menskliga lidelser. Bemödom oss att i presten icke se menniskan, utan blott presten; såsom prest är han alltid aktningsvärd, och hans embete är alltid heligt, ty han är i Christi, vår evige Öfversteprests stad och ställe, och om honom har Frälsaren förklarat: Den som hörer eder, han hörer mig, den som föraktar eder, han föraktar mig! Mgr de Ségur Saint: Arsenius Evagrius of Pontus who, after he had distinguished himself at Constantinople by his learning, had retired into the desert of Nitria in 385, expressed surprise that many learned men made no progress in virtue, whilst many Egyptians, who did not even know the letters of the alphabet, arrived at a high degree of contemplation. answered, "We make no progress because we dwell in that exterior learning which puffs up the mind; but these illiterate Egyptians have a true sense of their own weakness, blindness, and insufficiency; and by that very thing they are qualified to labor successfully in the pursuit of virtue".

7 ARTIKEL: IDOLATRY IS OF ALL THINGS THE MOST VAIN We have already shown that the religion of philosophers, who worshiped the First Cause, was insufficient for salvation; and that the teaching of astrologers was most useless and dangerous. How much more contemptible, then, is worship given to images of wood and stones made in the likeness of men or beasts? Surely, such a religion needs no confutation; since everyone can see that it is foolish to honour senseless things. Some men, however, to excuse their folly, say that they do not honour images themselves, but the gods dwelling in them, just as Christians honour the representations of the Saints. We shall show, therefore, that the worship which they pay to these gods, was, and if it still anywhere exist, is, both impious and superstitious. This is a fitting place to discuss this subject; for, as we have been treating of extremes we ought now to speak of the mean; and midway between God and the heavens, are the separate substances which were the gods of the pagans. But we must remember that God moves the will of man in two ways: either by showing him good, in order to excite him to the love of it; or, by applying His power to the will of man, in order to make that will elicit an act of love or of desire just as a shepherd may either attract a sheep by showing it pasturage; or he may, with his hand, draw it along. Now, creatures can influence each other in the former of these two ways; but no man can act on the will of another in the second way specified. Because, as the will proceeds immediately from God, it is immediately subject lo Him, and Re alone can move it to will, or not to will. But, although the will be completely in God's power. He never acts upon it in such a way as to deprive man of his liberty. He always leaves him his free-will; because God moves all things according to their form and natural propensity. Man, as man, is immediately subject to God; and to Him alone, as to the Prime Mover and Ruler of all things, does he owe the worship of latria? He is bound to pay to other immaterial substances, only such honour as is proportioned to their participation in the Divine likeness. Therefore, the Christian gives all his worship to God. He honours the Saints and Angels, not as gods but as the friends of God. He desires that they should pray for him, and impetrate from God the things that he, of himself, cannot obtain from Him. He praises God in His Saints, and thanks Him that He has deigned to bestow such glory upon His creatures. This is a lawful and holy way of honouring God and immaterial substances. But idolaters adored their idols, and burnt incense to them, and implored favours of them, believing them to be true gods. But, as some may argue that, although the heathens adored many gods, their worship was really referred to Almighty God, whom they adored in all their other gods; we shall show that, even were this the case, it would not justify the folly and evil of idolatry. Firstly, because the masses of the heathen nations could not appreciate such distinctions, and were, therefore, misled; and, secondly, because the heathen ceremonies were largely composed of absurd and unseemly rites. It cannot be maintained that these ceremonies were practiced only by impious men who wanted to degrade the worship of their idols, since they were observed throughout the whole world, even amongst great men. But we will not now argue this point any further. We will confine ourselves to proving, that the idols, worshipped by the heathen, were not gods, but evil spirits in whose person God could not be honoured. It is proper to every created and well-ordered intellect, not only to submit itself, and to pay homage to its First Cause, which is God; but also to dispose all other intelligences inferior to itself, to do likewise, so that God, the Worker of all good, may be glorified in all things. But the spirits adored by idolaters, whilst frequently giving answers to those who questioned them, never inclined men to true religion, nor to a well-ordered life. In fact, we read that they acted quite contrariwise, subverting all order, deceiving men, and usurping the honour due to God; thus filling the world with so much sin and ignorance, that mankind had no knowledge of Him. Again, good spirits do not work evil, nor encourage hatred, nor inculcate vice. But we read of the pagan

8 deities, that amongst them, war, dissensions, sacrilege, incest, and many other crimes, which we cannot contemplate without horror, were common; and these fabulous stories of their lives set a bad example to all mankind. Furthermore, God being perfect and standing in need of nothing, does not, for His own sake, desire our worship. He enjoins it on us for our profit, as a means whereby we may become perfect and blessed. Therefore, every well-ordered intelligence ought to endeavour, as far as possible, to obey this Divine command, and to teach other s to worship God, in order thus to gain beatitude. Consequently, had the heathen deities been good spirits, they would have endeavoured to render men virtuous and perfect in the spiritual life, which consists in the knowledge, love, and desire of God. Now, on the contrary, they deceived mankind by so much vanity and falsehood that, truth and virtue were far better taught in the schools of such philosophers as Pythagoras and Socrates, Plato and Aristotle, than in the temples of the gods. And the philosophers, who despised or ignored the pagan religions, were men of better life than the heathen priests. Further, if the heathen deities had been good spirits, they would have given to mankind some assurance of obtaining what it desired, to wit, beatitude and true virtue; thereby showing that they watched over the interests of man as guardians, whose duty it was to direct all things to their proper end; and remembering that, even philosophers could not, by reason of this weakness of human intellect, arrive at knowledge of this truth. But, far from acting thus, the pagan gods confused the minds of mortals, and prevented them from attaining to this knowledge. Good spirits are not liars, and do not deceive men; for falsehood is always evil. But we read of the gods of the ancients, that they frequently misled their questioners by giving them false and ambiguous answers. Again, as we have shown before, the knowledge of things to come is a Divine prerogative, which, had the heathen gods been good spirits, they would not have claimed. For they did not, like our prophets, say, "Thus saith God". They spoke as of themselves, pretending to prescience of the future, and seducing men in to superstition. They also feigned to disclose to them events to come by means of the entrails of animals, or the song and flight of birds, and such like follies. From all this, good spirits would not only have abstained; they would even have forbidden them to their followers. Neither would good spirits have encouraged magical arts, by means of which, gross immorality was often perpetrated, innocent persons were deprived of life, and wicked men were rendered prosperous. On the contrary, they would have loathed such practices, and would have strenuously forbidden them. Again, no good spirit would take pleasure in cruelty. Now, we read that, for the sacrifices offered to the heathen deities, not only were beasts slaughtered, but even children and young maidens were slain by their own fathers; and this, because the gods desired these massacres, and delighted in them. And, at the destruction of the pagan temples, which ensued on the preaching of the Apostles, there were found innumerable bones of men and women, but mostly of children, of both sexes. We could recount endless evils which have sprung from idolatry. What we have said will, however, suffice, seeing that, through the mercy of our Lord Jesus Christ, this false teaching has been swept from the face of the earth. The heathen religions have likewise been abundantly confuted and expounded by our forefathers, who were men of learning. Surely if the pagan idols had been gods, their worship could never have been so completely exterminated as it has been. Fr. Savonarola Hädelse en mänsklig rättighet?! FN har slagit fast att yttrandefriheten nu även gäller religion. Det är därmed fritt fram att häda vår Herre bäst man vill. Vet inte om det blir så stor skillnad när vi har Ecce Homo och Guilou som sitter i TV och hädar så att salivet flyger utan att de så kallade kristna yppar ett ljud. En kommentar på denna nyhet av Percy Bratt Civil Rights Defens: Det är ett moment i att leva i ett öppet och demokratiskt samhälle att man får finna sig i att man blir förolämpad och kränkt av andra människors yttringar. Att man får kritisera och driva med andra människors religionsuppfattningar. Min kommentar: MAN DRIVER INTE MED GUD!!! HÄMTA STENARNA!!

9 CATHOLIC MORALS: SWEARING "THOU shalt not take the name of the Lord, thy God in vain." A name is a sign, and respect for God Himself, as prescribed by the First Commandment through faith, hope, charity, prayer and religion, naturally implies respect for the name that stands for and signifies God. Your name may, of itself, be nothing more than mere sound; but used in relation to what it represents, it is as sacred, and means as much to you, as your very person, for whatever is addressed to your name, whether of praise or blame, is intended to reach, and does effectively reach, yourself, to your honor or dishonor. You exact therefore of men, as a right, the same respect for your name as for your person; and that is what God does in the Second Commandment. The name of God represents all that He is. He who profanes that name profanes a sacred thing, and is guilty of what is, in reality, a sacrilege. To use it with respect and piety is an act of religion which honors God. Men use and abuse this holy name, and first of all, by swearing, that is, by taking oaths. In the early history of mankind, we are told, swearing was unknown. Men were honest, could trust each other and take each other's word. But when duplicity, fraud and deception rose out of the corrupt heart of man, when sincerity disappeared, then confidence disappeared also, no man's word was any longer good. Then it was that, in order to put an end to their differences, they called upon God by name to witness the truth of what they affirmed. They substituted God's unquestioned veracity for their own questioned veracity, and incidentally paid homage to His truth; God went security for man. Necessity therefore made man swear; oaths became a substitute for honesty. A reverent use of the name of God, for a lawful purpose, cannot be wrong; on the contrary, it is good, being a public recognition of the greatest of God's attributes truth. But like all good things it is liable to be abused. A too frequent use of the oath will easily lead to irreverence, and thence to perjury. It is against this danger, rather than against the fact itself of swearing, that Christ warns us in a text that seems at first blush to condemn the oath as evil. The common sense of mankind has always given this interpretation to the words of Christ. An oath, therefore, is a calling upon God to witness the truth of what we say, and it means that we put our veracity on a par with His and make Him shoulder the responsibility of truthfulness. To take an oath we must swear by God. To swear by all the saints in the calendar would not make an oath. Properly speaking, it is not even sufficient to simply say: "I swear," we must use the name of God. In this matter, we first consider the words. Do they signify a swearing, by God, either in their natural sense or in their general acceptation? Or is there an intention of giving them this signification? In conscience and before God, it is only when there is such an intention that there is a formal oath and one is held to the conditions and responsibilities thereof. Bear in mind that we are here dealing for the moment solely with lawful swearing. There are such things as imprecation, blasphemy, and general profanity, of which there will be question later, and which have this in common with the oath, that they call on the name of God; the difference is the same that exists between bad and good, right and wrong. These must therefore be clearly distinguished from religious and legal swearing. There is also a difference between a religious and a legal oath. The religious oath is content with searching the conscience in order to verify the sincerity or insincerity of the swearer. If one really intends to swear by God to a certain statement, and employs certain words to express his intention, he is considered religiously to have taken an oath. If he pronounces a formula that expresses an oath, without the intention of swearing, then he has sworn to nothing. He has certainly committed a sin, but there is no oath. Again, if a man does not believe in God, he cannot swear by Him; and in countries where God is repudiated, all attempts at administering oaths are vain and empty. You cannot call, to attest the truth of your words, a being that does not exist, and for him who does not believe in God, He does not exist. Rev. John H. Stapleton

10 FLORI

11 LEGIA

12 ARTIKEL: EVANGELIEBERÄTTELSEN Jag talade förra veckan om Evangeliernas äkthet och menade med denna term, att Evangelierna skrivits av män, som var samtida med de händelser, som där skildras. Vi såg, att vare sig man överväger antalet handskrifter, dessa handskrifters värde ur textkritisk synpunkt, den tid, som skiljer den äldsta av dessa från författarnas tid, eller den rikliga förekomsten av citat och hänvisningar hos mycket tidiga andra författare, så finns intet litterärt verk av hög ålder så väl dokumenterat som våra fyra Evangelier. Så mycket kritiskt arbete har icke av vare sig vän eller fiende slösats på någon gammal text, och slutsatsen är den jag nämnt. Men utom Evangeliernas äkthet har vi att bevisa deras sannfärdighet, innan vi kan anse dem vara en fast grundval att bygga på. Förrän jag går vidare till detta, har jag emellertid tänkt, att det skulle vara lämpligt att ägna ett av föredragen åt Evangeliernas berättelse, så att vi har berättelsen i minnet, innan vi börjar diskutera dess värde. Jag ämnar därför i kväll ge er i korta drag utan utläggningar eller argument den historia, som Evangelierna förtäljer. Jag kan naturligtvis inte göra rättvisa åt den på den korta tid, som står mig till buds. Jag är nöjd, om vad jag säger, leder er eller leder er tillbaka till själva Evangelierna. Det heliga landet. Palestina, berättelsens scen, är ett litet land, omkring 180 miles långt (290 km) och ej mera än 50 miles (80 km) brett, begränsat i väster av Medelhavet och i öster av floden Jordan, som flyter från norr till söder och är nästan 700 fot (208 m) under havsytan, när den når sjön Gennesaret och sjunker allt djupare tills den flyter ut i Döda havet, ett innanhav 1290 fot (394 m) under Medelhavets yta. Palestina var indelat i tre provinser, Galileen i norr, Samarien i mitten och Judeen med huvudstaden Jerusalem i söder. Utefter hela mitten av landet löper en ryggrad av berg (Jerusalem ligger omkring 2500 fot = 740 m över havets yta) utom där dalen Esdralon, söder om Galileen erbjuder en jämn passage från öster till väster, från Jordan till havet. Just där de Galileiska bergen stupar ned i Esdralons dal, i en liten kitteldal mellan bergen på omkr fot (360 m) höjd ligger den lilla staden Nasaret, och här börjar berättelsen. att bli glad över orden förskräcktes Maria. Ängeln lugnade hennes farhågor, sade henne, att hon hade funnit nåd för Gud, och kungjorde, att hon skulle föda en son, som skulle kallas Jesus och vara den Högstes son och Konung till evig tid. Maria frågade genast, hur detta kunde ske, då hennes äktenskap med Josef icke skulle innebära ett uppgivande av hennes jungfrulighet. Ängeln lugnade henne och sade, att det under, som skulle ske, skulle vara Guds verk, och att hennes son skulle vara Guds Son. Marias svar var: Jag är Herrens tjänarinna, ske mig så som du har sagt (Luk. 1:38). Betlehem. Nio månader senare begav sig Maria och Josef, åtlydande ett påbud av den romerske kejsaren Augustus, som befallde att folkräkning skulle hållas över judarna i Palestina, söderut till Betlehem, den ursprungliga hemorten för varderas familj, (ty de var båda av Davids ätt) som låg 6 miles (1 mil) söder om Jerusalem, för att få sina namn införda i folklängden. Staden var full av folk, som kommit dit för folkräkningen, och Maria och Josef, som var fattiga, kunde icke få härbärge. Och så hände det, att Marias son föddes i ett stall och lades i en krubba. Den natten uppskrämdes några herdar, som vallade sina får nära Betlehem, av en ängel, som uppenbarade sig för dem och sade; Varen icke förskräckta. Se jag bådar eder stor glädje. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder, som är Kristus Herren (Luk. 2:10). Och en stor skara änglar hördes lova Gud sägande: Ära vare Gud i höjden och på jorden frid åt människorna (Luk. 2:14). Fyrtio dagar efter sin födelse frambars Barnet inför Gud i templet i Jerusalem enligt den judiska lagen och där förutspådde en åldrig Guds tjänare, som med stor längtan hade väntat på den utlovade Frälsarens ankomst, att detta Barn skulle bli till fall och upprättelse för många, ett tecken som skulle bli motsagt. Egypten. Senare kom vise män från östern, ledda av ett tecken, som de hade sett på himlen och sökte en nyfödd konung. Detta uppväckte fruktan och misstankar hos den grymme och avundsjuke Herodes, som romarna hade beviljat ett begränsat herravälde över Jerusalem. En varning från himlen nådde Josef om natten och innan morgonen grydde var han på väg till Egypten Maria och ängeln. med modern och barnet, medan i och omkring Det var en gång en ung jungfru i Nasaret kallad Maria, Betlehem Herodes soldater sökte och dödade alla små som var trolovad med en timmerman vid namn Josef. gossar under två års ålder. En dag uppenbarade sig för henne en ängel med hälsningen: Hell dig, full av nåd, Herren är med dig, Nasaret. välsignad är du ibland kvinnor (Luk. 1:28). I stället för När Herodes var död, kom den lilla familjen tillbaka till

13 Palestina och slog sig ned i Nasaret. Här växte barnet upp i skymundan. Endast om en händelse i Hans liv berättas, tills Han nådde trettio års ålder. När Han var tolv år följde Han Maria och Josef till Jerusalem till en av de judiska högtiderna, och när de begav sig hem stannade Han kvar utan att låta dem veta det. När Han två dagar senare upptäcktes efter långt sökande i templet i Jerusalem, stod Han mitt ibland de skriftlärde, ställde frågor och besvarade dem, samt förvånade alla med Sin visdom. När Marias ängslan och kärlek tog sig uttryck i ord vid åsynen av Honom, var Hans svar (de första av Hans ord som upptecknats): Varför behövden I söka efter mig? Vissten I då icke, att Jag bör vara där Min Fader bor? (Luk. 2:49). Sedan går ridån ned igen, och på de följande arton eller tjugu åren får vi endast höra, att Han återvände med Maria och Josef till Nasaret och levde där ett liv i lydnad mot dem, tillväxte i ålder och vishet och nåd inför Gud och människor. För några veckor sedan talade jag om, vad som utgör sann framgång i livet. För dem som tror, att vi i Jesu Kristi liv har det högsta föredömet för vårt eget liv, finns här en bekräftelse i Kristi liv om Nasaret. Här har vi det högsta och heligaste liv som någonsin levats, och likväl tillbragtes nästan hela detta liv obemärkt, i en landsortshantverkares anspråkslösa arbete. som den mannen talar (Joh. 7:46) vittnade de som hört Honom. Han förkunnade sin lära för dem med makt och myndighet, och icke såsom deras skriftlärde (Matt. 7:29). Och i sanning, en sådan lära hade aldrig förr blivit hörd. Saliga äro de fattiga; saliga äro de saktmodiga; saliga ären I när människorna för Min skull smäda eder (Matt. 5:3 ff). Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder (Matt. 5:44). Han förkunnade, att tjänandet av Gud var ett av livets stora angelägenheter. Min mat är att göra Dens vilja, som har sänt mig (Joh. 4:34). I skolen alltså bedja sålunda: Tillkomme Ditt rike; ske Din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden (Matt. 6:9 ff). Han krävde inre helighet, ej blott yttre laglydnad. Han lärde, att det var viktigare att putsa bägarens inre än dess yttre. Saliga äro de renhjärtade (Matt. 5;8), sade Han och fördömde onda tankar lika väl som onda handlingar. Allting i denna värld bör offras för det eviga livet. Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? (Mark. 8:36). Om ditt högra öga är dig till förargelse, så riv det ut; om din högra hand är dig till förargelse, så hugg av den (Matt 5:29 f), sade Han, och menade att om någonting som är oss lika kärt som ett öga eller en hand är orsak till fara för själen, måste vi uppoffra det för vår själs skull. Han lärde människorna att anse Gud som sin Fader och Himmelriket är nära. talade till dem om denne Faders omsorg och försyn, och Och åren gick utan något tecken till den kunglighet, tog som mönster de blommor, som växte på marken och som ängeln talat om, tills Jesus var över tretto år de sparvar, som såldes så billigt på torget. gammal. Det var samtidigt som en ny profet hade uppenbarat sig på Jordans stränder och söke uppväcka Verk och karaktär. hela landet med sin predikan. Folk samlades från alla Hans verk var lika underbara som Hans lära. Han gav håll, och hans budskap lydde: Gören bättring, ty tusenden mat med några bröd, och Han gick på vattnet. himmelriket är nära Den som kommer efter mig, Han talade med makt och myndighet till de onda han är starkare än jag och jag är icke ens värdig att bära andarna, och de lydde honom. Han lade handen på de hans skor (Matt. 3:1,11). sjuka, och de blev friska. Han botade spetälska med ett Då lämnade Jesus Sin stilla boning i Nasaret, begärde ord; Han återgav de blinda synen. Han t. o. m. och mottog (trots Johannes invändingar) botens dop av uppväckte de döda till liv. Johannes och tillbringade fyrtio dagar i öknen under Sedan har vi Hans karaktär. Stark och orädd kunde Han bön och fasta. Då kom djävulen och frestade Honom att tala ord, som sved och brände. Och likväl var Han så använda Sina övernaturliga krafter för att tillfredsställa mild och vänlig, att ingen ångerfull syndare någonsin Sin hunger; att vinna en lättvunnet ryktbarhet genom att stöttes bort från Honom; till och med de små barnen sväva ned bland människorna från en av templets tinnar, klättrade upp i Hans famn. Han var ödmjuk, och likväl att vinna världens konungariken och dess ära genom att ingav Han sådan vördnad, att den obändige Petrus falla ned och tillbedja djävulen med ett ord, att bli den knäböjde och sade: Gå bort ifrån mig, Herre, jag är en Messias, som folket väntade, men icke den Gud hade syndig människa. Men för att känna Kristi karaktär velat sända. måste vi vara väl förtrogna med Evangelierna. Och efter bön, självförnekelse och inre kamp gick Han till sitt offentliga verk. De tolv. Av alla de lärjungar, som samlades omkring Honom, Den nya läran. valde Han tolv, som Han kallade apostlar, till Sina Det är omöjligt att på den korta tid, som står mig till följeslagare att predika i Hans namn och motta en del av buds, ge en fullgod bild av Jesu offentliga liv, men jag Hans makt. Han ägnade särskild omsorg åt att utbilda kommer tillbaka till det i samband med andra frågor, dessa tolv. För dem uppenbarade Han den inre som uppstår. Jesus började nu, läser vi, verka och lära. betydelsen av lärosatser, som var dunkla för andra. En Hans lära var ny. Aldrig har någon människa så talat, dag kom, när Han framställde frågan: Vem säger folket

14 Människosonen vara?, och Han fick höra de olika förklaringar som var i omlopp om Hans gåtfulla personlighet. Vem sägen då I Mig vara? Simon Petrus svarade för de andra: Du är Kristus, den levande Gudens Son. Då svarade Jesus: Salig är du, Simon, Jonas son; ty kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan min Fader, som är i himmelen. Och jag säger dig, du är Petrus; och på denna klippa skall jag bygga min Kyrka2 och helvetets portar skola icke bliva henne övermäktiga. (Matt. 16:13-18). Hans egna togo icke emot honom. Sålunda mäktig i gärningar och ord inför Gud och allt folket (Luk. 24:19), såsom en av Hans lärjungar sade, tillbringade Han omkring tre år. I början väckte Hans lära stor uppståndelse i landet och mäktiga stor hänförelse bland folket. Men hänförelsen svalnade, då Han ståndaktigt vägrade att uppmuntra deras drömmar om en jordisk konung och ett jordiskt rike och fasthöll vid de mer andliga och svårfattliga dragen i Sin lära och krävde underkastelse under den sanning Han lärde. Dessutom hade folkets ledare, prästerna och de skriftlärde, motarbetat honom ända från början, och Han gjorde intet försök att blidka dem. Han fordrade av dem samma ödmjukhet och ovärldslighet, som Han lärde alla, och de ville ej godkänna Hans fordringar. Lidande, död, återuppståndelse och himmelsfärd. Skuggorna lägrade sig småningom omkring Honom. Efter en sista skenbar triumf när Han intågade i Jerusalem på palmsöndagen under folkets jubel, började Hans fiender arbeta på allvar. Han visste, att slutet var nära. På torsdagskvällen åt Han påskmåltiden med Sina lärjungar, gav dem till Sin åminnelse Sitt kött och blod, som Han hade lovat ett år tidigare, och gick ut för att i bönen kämpa med den fasa, som ingavs Honom av synd och lidande och död i Getsemane. Medan Han sålunda var upptagen, kom Judas, en av Hans tolv utvalda följeslagare och förrädaren, i spetsen för en skara av översteprästens tjänare. Jesus lät Sig gripas och bindas, och de förde Honom inför den judiska domstolen. En skenrättegång ägde rum inför den romerske ståthållaren, Pontius Pilatus, emedan de judiska domstolarna icke var bemyndigade att ådöma dödsstraff, och de var beslutna, att Kristus skulle dö. Pilatus insåg genast, att det icke fanns något att anklaga 2 Det grekiska ordet εκκλεσια betyder ordagrant samling, församling. Det fanns emellertid många grekiska uttryck för församling; och just detta ord, ekklesia, hade länge betecknat en fast, sluten församling, särskilt en hemlig sådan för att fira mysterier. Från detta ord härstammar det franska ordet eglise, det valesiska egliuysm det italienska chiesa o.s.v. Ordet church eller kirk som genom de missionärer som utbredde tron i norr. Det antages avlett av det grekiska ordet κυριαλε, Kyriakon, Herrens hus. Kristus för. Han erkände, att Han var en konung men klargjorde genast, att Hans konungavärdighet på intet sätt hotade Caesars regering. Men Pilatus tvekade att göra sin plikt. Han sökte undvika en pinsam situation först genom att överlämna Jesus att dömas av Herodes av Galileen, vilken råkade vara i Jerusalem; sedan genom att erbjuda folket att välja mellan att frige Jesus och en mördare, kallad Barabbas; slutligen genom att låta Jesus undergå en grym och neslig gissling. Till slut gav han, överväldigad av massans rop och hotelser, efter för dess vilja och dömde Jesus att korsfästas. Han spikades levande på korset mellan två tjuvar och över Hans huvud sattes en inskrift på latin, grekiska och arameiska: Jesus av Nasaret, judarnas konung. Medan Han fastspikades på korset, bad Han för Sina mördare. Fader, förlåt dem, ty de veta icke vad de göra (Luk. 23:34). Medan Han hängde i dödskval, besvarade Han den ene rövarens bön, en av de två, som led vid Hans sida, med det storslagna löftet: I dag skall du vara med Mig i paradiset (Luk. 23:43). Han anförtrodde Sin moder, som stod vid foten av korset, åt Johannes, den ende apostel som var med Honom ända till slutet, och Johannes åt henne. Medan ett egendomligt mörker sänkte sig omkring korset, utropade Han med psalmens ord: Min Gud, min Gud, varför har Du övergivit Mig? (Matt. 27:46) och Hans sista ord var också de ur psalmerna judarnas böner, Kristi bönder och än i dag våra böner: Fader, i Dina händer befaller Jag Min ande (Luk. 23:46). Några vänner lade Hans kropp i en grav, som låg nära intill, i all hast, emedan sabbaten började samma dag (fredag) i solnedgången. Efter att ha vilat, i enlighet med lagen, under sabbaten, kom några kvinnor ut tidigt på söndagsmorgonen för att bevisa sin Mästares döda, sårade kropp mera heder, än vad som varit möjligt under den korta tid, som stått till buds på fredagen. Graven var tom och en ängel sade: Han är uppstånden; Han är icke här. Snart uppenbarade sig Jesus själv för olika lärjungar och bragte småningom till övertygelse dem, som var långsamma att tro; och sålunda förvandlades deras sorg och förtvivlan till strålande lycka. I fyrtio dagar förblev Kristus på jorden för att fullborda de apostlars utbildning, som Han valt att föra vidare sitt verk. Mot slutet av denna tid samlades de på Oljeberget, och efter att ha mottagit befallningen att gå ut i hela världen och predika Evangelium för alla människor såg de Honom uppstiga till himmelen. Sedan återvände de med stor glädje till Jerusalem, och lydande Hans befallning ägnade de sig åt bön tillsammans med Maria, Jesu Moder, och väntade på att den Helige Ande skulle komma för att omforma dem och sätta dem i stånd att gå ut och predika den korsfäste Kristus för en otrogen värld. Fr. A.H. Johnston

15 CATHOLIC MORALS: BLASPHEMY To blaspheme is to speak ill of God; blasphemy is an utterance derogatory to the respect and honor due to God. Primarily, it is a sin of the tongue; but, like all other sins, it draws its malice from the heart. Thus, a thought may be blasphemous, even though the blasphemy remain unexpressed; and a gesture, oftentimes more expressive than a word, may contain all the malice of blasphemy. This impiety therefore may be committed in thought, in word and in deed. Blasphemy addresses itself directly to God, to His attributes and perfections which are denied, or ridiculed; to Jesus Christ and the Blessed Sacrament; indirectly, through His Mother and His saints, through Holy Scripture and religion, through the Church and her ministers in their quality of ministers, all of which, being intimately and inseparably connected with the idea of God, cannot be vilified without the honor of God being affected; and, consequently, all contempt and irreverence addressed to them, takes on the nature of blasphemy. An indirect sin of blasphemy is less enormous than a direct offense, but the difference is in degree, not in kind. All error that affects God directly, or indirectly through sacred things, is blasphemy whether the error consist in a denial of what is true, or an attribution of what is false. Contempt, ridicule, scoffing and sneering, where are concerned the Holy and things holy, are blasphemous. He also blasphemes who attributes to a creature what belongs to God alone, or can be said only of holy things, who drags down the sacred to the level of the profane. Revilings against God are happily rare; when met with, they are invariably the mouthings of self-styled atheists or infidels whose sanity is not always a patent fact. Heretics are usually blasphemous when they treat of anything outside Jesus Christ and the Bible; and not even Christ and Scripture escape, for often their ideas and utterances concerning both are as injurious to God as they are false and erroneous. Finally, despair and anger not infrequently find satisfaction in abusing God and all that pertains to Him. Nothing more abominable can be conceived than this evil, since it attacks, and is in opposition to, God Himself. And nothing shows up its malice so much as the fact that blasphemy is the natural product and offspring of hate; it goes to the limit of human power in revolt against the Maker. It is, however, a consolation to know that, in the majority of cases, blasphemy is found where faith is wanting or responsibility absent, for it may charitably be taken for granted that if the blasphemer really knew what he was saying, he would rather cut out his tongue than repeat it. So true is it that the salvation of many depends almost as much on their own ignorance as on the grace of God. There is a species of blasphemy, not without its degree of malice, found sometimes in people who are otherwise God-fearing and religious. When He visits them with affliction and adversity, their self-conscious righteousness goes out and seeks Comparison with prosperous ungodliness, and forthwith comments on strange fact of the deserving suffering while the undeserving are spared. They remark to themselves that the wicked always succeed, and entertain a strong suspicion that if they were as bad as others certain things would not happen. All this smacks dangerously of revolt against the Providence of God. Job's problem is one that can be solved only by faith and a strong spiritual sense. He who has it not is liable to get on the wrong side in the discussion; and it is difficult to go very far on that side without finding Providence at fault and thus becoming guilty of blasphemy. For, to mention partiality in the same breath with God's care of the universe, is to deny Him. The daily papers, a few years ago, gave public notoriety to two instances of blasphemy, and their very remarkable punishment, for it is impossible not to see the hand of God in what followed so close upon the offending. A desperate gambler called upon the Almighty to strike him dumb, if in the next deal a certain card turned up. It did turn up, and at the last accounts the man had not yet spoken. Another cast from his door a vendor of images and crucifixes with a curse and the remark that he would rather have the devil in his house than a crucifix. The very next day, he became the father of what came as near being the devil as anything the doctors of that vicinity ever saw. These are not Sunday-school stories invented to frighten children; the facts occurred, and were heralded broadcast throughout the land. Despair urged the first unfortunate to defy the Almighty. In the other was hatred for the Church that honors the image of Christ crucified as one honors the portrait of a mother. The blasphemy in the second case reached God as effectively as in the first, and the outrage contained in both is of an order that human language is incapable of qualifying. Rev. John H. Stapleton

16 att använda detta ord? Borde vi icke istället säga ARTIKEL: GrättUDS SEDER Det är nödvändigt att efterlikna Gud, icke i allt, men så långt det är möjligt. Varen fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig. [Matt. 5:4] Intet råd, ingen befallning som gives oss i den Heliga Skrift är omöjlig att efterfölja. Vår Herre Jesus befaller oss icke med dessa ord att göra Guds gärningar eller antaga Guds seder, vilka äro ouppnåeliga för oss. Han endast uppmanar oss att söka efterlikna dem, så långt det står i vår förmåga, att med vår kraft sträva efter detta mål. Och detta kunna vi icke av oss själva, men i kraft av Guds nåd. Och det är vår plikt. Därför säger också biskop Johannes: Intet anstår människan bättre än att efterlikna sin Skapare och att, i sin mån och på sitt sätt handla gudomligt. Vi vet att det Kristna livet består i att efterlikna Jesus Kristus. Denna tanke äro vi vana vid, och vi försöka väl också leva efter den mer eller mindre troget. Men att vårt liv skall vara en strävan att forma sig efter Guds egen förebild, denna tanke hör icke till dem som vanligen behärska vårt handlingssätt. Då vi efterlikna Kristus är det i själva verket Gud, som vi efterlikna. Hans seder äro Guds seder liksom klädda i mänsklig dräkt. Han har själv sagt till oss: Sannerligen, sannerligen säger jag till eder: Sonen kan intet göra av sig själv, utan allenast det Han ser Fadern göra. Allt det som Fadern gör, det gör också Sonen. [Joh. 5:19]. Ty detta ord, som i första rummet avser den evige Gudssonen, äger en vidsträckt tillämpning också på den inkarnerade Gudssonen, Gudamänniskan Jesus Kristus. Likväl vill Jesus icke att vi hålla oss endast till den avbild av Guds seder, som vi hava för våra ögon i Hans liv såsom människa, och som är vår omedelbara förebild. Han uppmanar oss enträget att lyfta våra blickar och vårt hjärta ända upp till Guds fullkomlighet: Varen fullkomlige, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig. Och varför vill Jesus att vi skola sträva efter att linka Gud själv? Ordalagen i Hans uppmaning säga oss det tydligt. Han kallar Gud vår himmelske Fader, vår Fader. Han säger därmed att vi är Guds söner och döttrar. Den helige Johannes Chrysostomus förklarar att det anstår människan, Guds skapelse, att efterlikna sin Skapare. Detta är sant. Men huru mycket mer tillkommer det då icke söner att efterlikna sin Fader? Ty vi äro Guds söner, Hans söner och döttrar, därom är intet tvivel. I djupet av vår själ bära vi det trygga och ljuva medvetandet därom. Ty Anden, (som är oss given), vittnar med vår ande att vi äro Guds söner, säger den heliga Paulus [Rom. 8:16] Vad vittnar då anden i oss? Den helige Ande, som är oss given, är en barnaskapets ande, i vilken vi ropa (till Gud): Abba! Fader! [Rom. 8:15]Det är ett barns rop till sin fader, som Anden frambringar i oss, och detta uppenbarar för oss vilka vi äro. Gud är vår Fader. I dopet, vår andliga pånyttfödelses Sakrament, har Han fött oss. Fött! Kan det verkligen vara adoptera? Ty vi äro ju icke till vår natur Guds söner på samma sätt som Hans evige Son; vi äro det genom adoption. Låtom oss alltså säga att Gud i sin stora och slösande kärlek upptog oss i dopet såsom sina barn, men låtom oss icke påstå att Han har fött oss! Jo, vi få och måste säga fött, Gud har verkligen på ett visst sätt fött oss i dopet. Ordet därom, som vi läsa hos den heliga Johannes, är sant för var och en av oss: Men åt alla dem, som mottogo Honom, gav Han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på Hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, eller heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. [Joh. 1:12-13] Huru skola vi förstå detta? I dopet har Gud meddelat oss den heliggörande nåden, varigenom vi hava fått del i Hans natur. Den heliga Petrus har gjort denna djärva formulering: Allt det som leder till liv och gudsfruktan, har Hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om Honom, som har kallat oss medelst sin härlighet och underkraft. Genom dem han Han (Gud) och skänkt oss sina dyrbara och mycket stora löften (vilka i det första rummet gäller den heliggörande nåden) för att I skolen i kraft av dem delaktiga av gudomlig natur. [II Petr. 1:3-4] Fadern är den som föder. Den som meddelar sin natur åt andra, föder därmed söner, verkliga söner icke endast till namnet. Sen vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi få kallas Guds barn, vilket vi ock äro, säger den helige Johannes. [I Joh. 3:1] Såsom Guds söner och döttrar tillkommer det oss att likna vår Fader. Och det kunna vi. Ty vi ha med den heliggörande nåden icke allenast fått del av gudomlig natur. Vår Fader har också utrustat denna gudomliga natur i oss med de organ och de uttrycksmedel som anstå dem. Dessa organ äro i första rummet de höga och helt och hållet gudomliga dygderna tron, hoppet och kärleken. I andra rummet komma de övernaturliga, moraliska dygderna och främst bland dessa klokheten och rättvisan, kraften och återhållsamheten. Dessa gudomliga och moraliska dygder utgör i varje själ, som är i nådens tillstånd, den positiva energi, den gudomliga kraftkälla, som sätter den i stånd att tänka och handla, älska och leva gudomligt. Och på samma sätt som den heliggörande nåden i djupet av våra väsen inlägger en sonlig likhet med Gud, på samma sätt skola de övernaturliga dygderna, om vi förstå att öva dem och låta dem behärska vårt liv, omskapa våra seder till sonlig likhet med Guds, vår Faders, seder. Så må vi då taga emot den uppmaning, som den helige Paulus ställer till oss: Bliven alltså Guds efterföljare, såsom Hans älskade barn. [Ef. 5:1] vilket vi ock äro. Och må den helige Johannes ord gå i uppfyllelse för oss: Mina älskade, vi äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva, det är ännu icke uppenbart. Men det veta vi, att när Han en gång uppenbaras, skola vi bliva Honom lika [I Joh. 3:2], lika i vårt väsen, lika också i våra seder. Tillskriven St. Tomas Av Aquino

17 BOKRECESION : THE CRUSADES AV HILAIRE BELLOC Hilaire Belloc ( ), en fransk-brittisk Oxfordhistoriker, dedikerade sitt liv till att korrigera den skrivna historien från ett katolskt perspektiv, utan myter och anti-katolsk propaganda. I denna bok; Korstågen, målar Belloc fram en tydlig och detaljerad bild av både det kristna Europa och dåtidens muslimska områden. Han förklarar i detalj hur kristna kungar, militärer och pilgrimer kunde lyckas i att återerövra den Heliga Staden Jerusalem och Gravkyrkan från muslimernas händer. Vi får en bra överblick av både sociala, nationalistiska, geografiska, ideologiska och strategiska aspekter i både framgångar såväl som tillbakagångar för båda parter i striderna. När Korsfararna la ut på resan, hade Mindre Asien varit i muslimska händer i drygt 15 år, emedan Odessa bara hade varit ockuperad i 9 år. Vi får lära hur ett korståg på 1/3 million obeväpnade och beväpnade pilgrimer hade reducerats till bara man vid Jerusalems portar. Det är underbart att läsa om hur dessa utarmade, utsvultna, sjuka och törstiga män kommer till Betlehem - födelsestaden, för att där få förnyad kraft, kampvilja och övernaturlig hjälp, nytt mod och inspiration av en liten rest lokala kristna på platsen. Så stort var detta förnyande att de lyckades ta tillbaka den Heliga Staden med hjälp av Guds hand, bara en dag innan muslimska förstärkningar nådde fram till staden. Belloc förklarar hur det ultimata strategiska felsteget korsfararna gör är när de aldrig klarar att ta tillbaka kontroll över Damaskus, i slutändan leder det till att det 3:e korståget misslyckas fullständigt. Muslimerna lyckas i att enas tillräckligt sig emellan för att organisera ett motangrepp under ledning av sin krigsherre Saladin. Det är också oerhört intressant att läsa om Mongolernas viktiga roll i spridningen av Islam. Detta kallblodiga folks omvändelse till muhammedanismen ligger bakom mycket av den vidare utbredelsen av denna militanta och obarmhärtiga ideologi. Belloc konstaterar att Islam har, till skillnad från Kristendomen, i stort sätt bevarat sin själ - och därför kan dennas styrka återkomma också i vår egen tid(1937). Han påpekar dock att det är Väst som har vapnen Fast denna bild har ju ändrats i vår tid, då Väst säljer sina vapen till muslimska länder. Europa har förlorat sin Kristna grund och sin själ. Ja, i dessa dagar har FN gjort det till en MÄNSKLIG RÄTTIGHET att HÄDA! Islam har dessutom snart både vapnen, själen och fritt inträde till tidigare Kristna länder. Korsfararnas misslyckande i att bekämpa islam på 1100-talet har fått - och kommer fortfarande att få stora konsekvenser för vår kontinent, något Belloc tydligt förutser i denna underbara, historiska bok. Detta är 250 sidor med oerhört spännande och mycket aktuell information - i ett Europa som har glömt sitt historiska arv till fördel för moderna historiekonstruktioner. Denna bok är ett vapen i sig i kampen för det goda. I.S.S. Boken kan beställas via Övriga sidor där urskiljningsförmågan får vara guiden till något läsvärt är: Saint: Arsenius This disposition of never visting his brethren, did not hinder him from giving spiritual instruction to his brethren, and several of his sayings are recorded. He said often, "I have always something to repent for after having talked, but have never been sorry for having been silent". His brethren, seeing him weep in his last hours, said to him, "Father, why do you weep? Are you, like others, afraid to die?" The saint answered, "I am very afraid - nor has this dread ever forsaken me from the time I first came into these deserts".

18 VÄRLDENS NYHETER I KATOLIKFORMAT Jag tänkte börja denna nyhetssektion med ett citat som återigen visar vart modernisterna lägger sin värde grund (behöver vi fler citat av den sorten?). Detta citat är givet av ärkebiskop Maroun Lahham i Tunisien: Tunisiens lilla katolska (läs: ickekatolska) samhälle ber för landets övergång till demokrati och hoppas på att nationen kommer att omfamna full religionsfrihet. AH!!! Religionsfrihet?! Finns det ingen vettig människa där borta som kan kölhala dessa djävulsdyrkare? Detta är givet i en artikel som publicerades den 15 juli med det kan väll inte räknas som nyheter längre? Man upphör heller aldrig att förvånas. Demokrati... En svensk kvinna som jobbar på en abortklinik fick nog när de lät aborterade människor ligga och självdö i slasken efter ingreppet. Hon anmälde detta till Socialstyrelsen som ska se över om det går att skapa praxis för abortmetoder som innebär att fostret är dött när det kommer ut. Hennes svar: Det låter ju jättebra. När jag skrev till Socialstyrelsen så var det just det jag eftersträvade, säger sköterskan, som vill vara anonym. Vilken idiot! Det är inte praxis på mord man ska eftersträva utan en preventering av omoral och synd!! DU SKALL ICKE DRÄPA! [2 Mosebok 20:13] Den 16 juli släppte Vatikanen ett uttalande om en åtgärd som jag nästan inte trodde att de sysslade med längre. Exkommunisering. Målet för denna exkommunisering var den nytillvalda kinesiska biskopen Joseph Houang Bingzhang som är den senaste i en rad män som har blivit konsekrerade till biskopar utan Påvens godkännande. De hänvisar då till kanon 1382 (moderna Code of Canon Law, jag vet inte vilken den riktiga canon är) som förbjuder konsekration utan Påvens godkännande. Men då ställer jag mig frågan: Om de har sådan koll på Biskoparna varför blir inte Biskopar och präster som accepterar sodomi eller abort exkommunicerade? Som avråder ickekatoliker att konvertera till vad de tror är Katolska Kyrkan? Som ger kommunion till heretiker? Vad är det för fel på dessa kinesiska Biskopar? Är de för traditionella månne? Den 2 juli hölls en stor pro-lifedemonstration på Irland där över 8000 personer samlades. Initiativtagarna till detta var den brittiska organisationen SPUC Society for the Protection of Unborn Children. En antilifedemonstration hölls samtidigt i samma stad, men de lyckades bara samla ihop 200 personer, det är visserligen 200 för många men Irland är nog ändå den säkraste platsen i världen att vara en ofödd människa i dagens perverterade tider. Det är inte bara ondska som kommer ur det landet. Benny666 har har börjat twittra (jag är inte säker på att detta faktiskt är ett ord), hans första twitterinlägg lockade på fyra dagar läsare bara på den engelskspråkiga sidan. Vad hade vi sagt om en så morden Påve om vi haft någon idag? Antagligen Heja heja friskt humör! Vad säger vi nu? Stick och brinn Ir(r)land har nu helt tappat verklighetsuppfattningen. heretiker! Nog för att jag inte trodde att det fanns många, om ens några, Katolska präster kvar på ön men detta var att ta Portugal ser ut att vara värre tilltygat än man hade kunna det sista steget över kanten. Den irländska premiär- tro i sina värsta mardrömmar, eller vad sägs om detta? minister Enda Kenny har sedan några dagar tillbaka Among the topics addressed by Card. Policarpo is the lovat att de kommer att införa en ny lag som ger possibility of women becoming priests. Although the myndigheterna rätt att fängsla Katolska präster, om så Prelate considers that one should not change the manäkta eller falska, om de underlåter sig att inte anmäla priest ruling for the Church today, he affirms that there sexövergrepp de har fått veta genom Bikten. SAY is no theological obstacle for the ordinations of women, WHAT?! En Katolsk präst skulle aldrig någonsin avslöja because it is only a tradition. vad han hört i Bikten och vi kan bara hoppas att inte ens Homo äktanskap för NO nästa, det skulle inte förvåna modernisterna har fallit så lågt än. mig! M.G.

19 MÅNDADENS HELGON: DEN H. ARSENIUS DEN STORE Född: Rom, ca. år 354 Död: 450 Festdag: 19 Juli A rsenius föddes av två välbärgade men ack så rättfärdiga och hederfulla föräldrar i Rom. Han skickades tidigt till Kyrkans lärare och var där mycket ivrig att läsa både den Heliga Skrift och andra bra böcker. Han blev vigd till diakon av den h. Damasus den dåvarande biskopen i Rom. När föräldrarna dog sålde han och hans syster Afrosia alla sina ägodelar och gav pengarna till de fattiga. Sedan ingick de båda i ett asketiskt liv där den h. Arsenius snart blev en lärjunge till klosterhistorikern Rophenius. Denne gav den h. Arsenius en stark kärlek för det klosterliga livet och för dess fäder. När kejsaren Theodosius den store sökte efter en läromästare till sina barn rekommenderade den h. Damasus Aresius som vid denna tid var känd för sin rättfärdighet och visdom i både heliga och sekulära ting. Så vid ca. 23 års ålder begav han sig till Theodosius hov för att påbörja sitt tio år långa liv vid hovet. Under den tiden då den h. fortfarande var en mästare i Theodosius hov i Konstantinopel hörde han en röst som genom Evangelierna sade till honom: Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? I och med detta lämnade han Konstantinopel och reste över havet till Alexandria där han satte ut i den Egyptiska öknen och blev munk. Den h. Arsenius spenderade ofta hela natten i bön, särskilt under lördagen som han hade för vana att vända ryggen mot kvällssolen och fortsätta att be med sina händer lyfta mot himmelen tills morgonsolen strålade in i hans ansikte efterkommande dag. Den h. Arsenius hade ett enormt behov av att vara ensam och att vara avskild från annan mänsklig kontakt. Detta gjorde att den h. Johannes tillåt den h. Arsenius att bosätta sig i en dold grotta fem mil från de övriga munkarna. Det hände sällan att han träffade främlingar, men en gång kom Theophilus, Alexandrias biskop, på besök tillsammans med andra och bad att få tala med honom för deras själars skull. Helgonet frågade då om de var inställda på att lyda hans råd, när han fick ett jakande svar sade han: Då uppmanar jag er att så ofta som ni får veta vart Arsenius bor skall ni låta honom vara ifred och bespara er besväret att komma efter honom. Han besökte aldrig sina bröder och det gick så långt att abboten Markus en dag frågade honom varför han drog sig undan från deras sällskap. Då svarade han: Gud vet hur mycket jag älskar er alla, men jag finner att jag inte kan vara tillsammans med Gud och tillsammans med människor på samma gång. Jag skulle heller aldrig kunna tänka mig att lämna Gud för att samtala med människan. Må den helige Arsenius, kejsarbarnens läromästares, förböner vara med oss och ge oss den kunskap vi behöver för att hitta det eviga livet. Amen M.G.

20 Syftet med Adoremus in Aeternum är att nå ut till det svenska folket med det Kristna budskapet. Att nå ut till alla de själar som finns där ute och som behöver oss. Att stärka och stödja våra bröder och systrar i deras tro och att hjälpa våra blivande bröder och systrar att hitta hem och konvertera till den Katolska och där med den Levande Gudens enda sanna tro. Vi är svältfödda på Katolicism i Sverige, liksom i resten av världen, och vi vill med denna tidskrift ge det lilla och ödmjuka bidrag till denna vår Kristna kultur som vi kan. Tidningen drivs idag av två studenter i Uppsala som tillsammans med några mycket värdefulla och uppskattade skribenter sammanställer och ger ut denna tidskrift med 6 nummer per år. Framtida planer med denna tidskrift är att konstant öka dess kvalité, att ge er bättre artiklar och bättre innehåll än vi ger er idag. Målet är också att ge er 12 nummer per år istället för bara 6. Vi hoppas att vi i framtiden kommer kunna trycka även i färg, men med dagens medel är detta tyvärr alldeles för dyrt. Vi välkomnar er att kontakta oss med alla spörsmål ni ruvar på. Har ni frågor till oss? Har ni tips eller idéer på artiklar vill att vi skall skriva om? Har ni själva skrivit en artikel som ni vill ha publicerade? Har ni synpunkter på tidigare utkomna nummer? Kontakta oss och delge oss era åsikter eller arbeten. Vi kan göra detta till Sveriges bästa tidskrift om vi jobbar tillsammans. Framsida: Den H. Petrus Aposteln hängande i den H. Katarinas kloster vid Sinai i Egypten Prenumerationsuppgifter: Inbetalningskonto: Vänligen uppge för- och efternamn vid betalning, samt adress om du är en ny prenumerant. Prenumerationsavgift: 150:- / 6 nummer Vid problem kontakta oss. Kontakt:

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Introduktion till Nya Testamentet

Introduktion till Nya Testamentet Introduktion till Nya Testamentet Nya Testamentet är en samling historiska händelser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen,

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Ängeln Emmanuel. av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret

Ängeln Emmanuel. av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret Ängeln Emmanuel av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret Den som vill lära sig något genom att lyssna till gudomligt tal måste vara tyst i stor inre glädje. Ett stilla

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MARS 2012 Meditation 1: Skärtorsdag. Markus 14:32-42, 120316 Getsemane - De svåra valen Getsemane. Stunden är laddad. Man har firat den sista måltiden tillsammans

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Idag istället för en gång

Idag istället för en gång Idag istället för en gång FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT LUKAS 4:16 22 Det är säkert många som tycker, att adventstiden är förfärlig och blir den inte längre och längre? Är det inte irriterande att se jäktade

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent.

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent. JESUS För drygt ett år sedan var jag på begravning. En församlingsmedlem, en äldre man, hade gått hem till Gud och den eviga vilan. Han hade varit pastor i många år, och hans familj och hem hade fungerat

Läs mer