NR. 4. JULI/AUGUSTI ÅRGÅNG 34. R OMERSK -K ATOLSKA T IDSKRIFT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR. 4. JULI/AUGUSTI 2011. ÅRGÅNG 34. R OMERSK -K ATOLSKA T IDSKRIFT"

Transkript

1 NR. 4. JULI/AUGUSTI ÅRGÅNG 34. S VERIGES S VERIGES ENDA ENDA R OMERSK -K ATOLSKA T IDSKRIFT R OMERSK -K ATOLSKA T IDSKRIFT

2 LEDAREN: MENDEL ET FIBONACCI IN MEMORIAM NOSTRAM M ina vänner och bröder och syster i tron. Någonting som man hör väldigt ofta är hur antivetenskaplig Kyrkan är och hur upplysningen (läs: nedsläckningen) befriande världen från religionens bakåtsträvande och inskränkta syn på världen. Jag tänkte ta upp detta i en lite längre serie framöver då jag kommer gå igenom några av de tusentals Kristna vetenskapsmän som har bidragit till vetenskapen. Exempel som vi alla kan använda för att visa på att även (i synnerhet) Kyrkan har bidragit till vetenskapen och de viktigaste upptäckterna genom historien. Jag kommer inte dedikera ledaren varje nummer till denna serie utan skriva lite kortare artiklar i mån om plats. GREGOR MENDEL Jag läste Naturkunskap B under våren och i min kursbok läste jag följande under delkursen Genetik (parafraserat då jag inte har kvar citatet): Gregor Mendel var en augustinsk munk i nuvarande Brno, Tjeckien som ägnade stora delar av sitt liv med att forska på blommor. Han lade grunden för vad vi idag kallar genetik och vissa av hans upptäckter används fortfarande, såsom dominanta och recessiva anlag. Dessa meningar fastnade jag för och jag har spenderat lite tid med att kolla upp vem denne Mendel var. Detta tänkte jag delge er i denna ledare som startskottet för min nya planerade serie. Gregor Mendel levde i dåvarande Österrike mellan 1822 och 1884 (jag medger att han inte levde innan upplysningen men jag tyckte ändå att han var en bra person att börja med), han var korherre men ägnade som sagt en hel del tid till som forskning på framför allt blommor och ärtor och deras arvstruktur. Mellan 1856 och 1863 odlade han över olika exemplar av ärtväxter och formulerade sina teorier om arvets lagar som fortfarande används i den moderna vetenskapen. En stor fördel för honom var att han kunde odla väldigt många sorter av växter sida vid sida i klostrets trädgård och kunde då enkelt se skillnader och likheter mellan de olika generati- onerna. Eftersom han var influerad av bland andra Jean-Baptiste de Lamarcks idéer om miljöns påverkan på arvet försökte han överföra egenskaper mellan olika sorters växter endast genom att odla dem tillsammans. Han förväntade sig då att egenskaper ibland skulle överföras mellan de olika exemplaren. Istället fann han att avkommans egenskaper på ett lagbundet sätt endast styrdes av föräldrarnas egenskaper. Experimenten som han genomförde ledde honom fram till två slutsatser. Den ena var Segregastionslagen och den andra var Lagen om Oberoende Urval. Dessa två slutsattser kom senare att kallas Mendels Arvslagar. Jag ber er att ta dessa tre namn med en nypa salt jag har inte lyckats hitta dessa namn på svenska och fick därför översätta från engelskan. Deras riktiga svenska namn kan vara någonting helt annat. Han publicerade sina upptäckter i föredraget "Versuche über Pflanzenhybriden" som även finns i en engelsk översättning på librivox.org (Experiments on Plant Hybridization) att lyssna på för den som är intresserad. Arbetet sågs mer som en del av hybridisering istället för den nya grenen: genetik och uppbådade inget stort intresse. Hans arbete glömdes snart bort och han citerades typ tre gånger under de närmaste tjugofem åren. Det var inte förrän i början av 1900-talet som av Mendels arbete uppmärksammades i samband med att hans resultat återupptäcktes av Hugo de Vries, Carl Correns och Erich von Tschermak. Till en början väckte resultaten en intensiv debatt och bland annat ifrågasattes hans data från vissa forskare som osannolikt exakta ur statistisk synpunkt. Experimenten var emellertid lätta att reproducera och ganska snabbt accepterades hans lagar av de flesta naturforskare. Denna grund har nu hjälpt oss att förstå en stor del av hur skapelsen fungerar. Hur Gud har arbetat in än mer komplexitet och skönhet i sin skapelse än vad vi någonsin kunnat föreställa oss. Allt detta för att vi ska hitta denna komplexitet, denna struktur av ordning och skönhet, för att vi genom Hans skapelse ska hitta Honom. Även i del två kommer naturen tas upp som exempel, men inte så mycket som här.

3 LEONARDO FIBONACCI Fibonacci går (i motsats till Mendel) att använda mot förespråkarna för den så kallade upplysningen. Han levde nämligen under 1100talet, 700 år innan upplysningen spred sina ateistiska dumheter. Fibonacci eller Leonardo Pisano som han hette var en av medeltidens största matematiker som gav västvärlden en av sina viktigaste grunder. Han gav oss vårt nuvarande numeriska system. Men först lite trivia: Han föddes ca. År 1175 i Pisa (därav hans namn). Han kallades aldrig för Fibonacci, det namnet är ett påhitt från 1800-talet och finns nedskrivet för första gången i en bokserie som hette Guillaume Libri. Namnet är en kortversion av filius Bonacci eller på svenska Bonaccis son. Hans far Guglielmo Bonaccio var en tulltjänsteman i hamnstaden Béjaïa som ligger i det nutida Algeriet. När Fibonacci var 15 år reste han ner till sin far och det var här han genomgick sin utbildning. Han utbildades av morerna i bland annat aritmetik och blev därmed introducerad för det Hindu-Arabiska siffersystemet och bestod av tecknen 9 till 1 och 0 med en decimal. Detta var en väldigt viktig upptäckt för den framtida matematiken i västvärlden bland annat för att talen blev allt mer lätthanterliga och kom att använda decimaler, som hade fattats tidigare. När Fibonacci runt år 1200 slutade resa runt i Medelhavsområdet återvände han till Pisa för att påbörja sitt matematiska arbete. Han skrev många viktiga texter under återstoden av sitt liv varav Liber Abaci (Räkenskapens bok) anses vara matematikhistoriens viktigaste verk och användes i över 250 år som underlag för studier i aritmetik och högre matematik. I boken ges flera algoritmer för multiplikation, addition, subtraktion och division. Boken innehåller också räkneexempel och praktiska problem med största utgångspunkt i handeln (valutor, mått osv.), liksom räkning med kvadrat- och kubikrötter. Att introducera de hinduiska siffrorna i Europa var ett genombrott för västvärldens matematiska utveckling. Att använda de romerska talen för matematiska operationer är väldigt komplicerat och extremt omständigt. Att byta ut de romerska siffrorna som i många fall kan vara tre tecken långa (7 = VII, 12 = XII, 56 = LVI osv) och andra fall ännu fler (8 = VIII, 53 = LIII, 900 = DCCCC) gör det snabbt mindre komplicerat. Vi kan ta exemplet är inga större problem att räkna ut för det flesta över årskurs 5. Men talet MCDXCIX + MCDXCVIII (detta är den korta versionen) är inte fullt lika enkelt och ska man ta någonting som är mer komplicerat än addition så blir det snart ohållbart. Det finns mycket om Fibonacci som är för komplicerade i text för att jag skall få plats med dem i denna artikel men jag skulle starkt rekommendera alla våra läsare att googla på Fibonacci och begrepp som har med honom att göra till exempel Fibonaccinummer som är en följd av tal där varje tal (förutom de två första) är lika med summan av de två föregående: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, Dessa nummer har på olika sätt en vid spridning genom naturen. Detta ser man tydligt i Fibonaccis spiral som man kan hitta i allt ifrån grönsaker och blommor till havsvågor, allt ifrån de minsta snäckskal både på land och i vattnet till de allra största spiralgalaxer över våra huvuden. Denna spiral är en del i det enorma pussel som får mig att se skönheten i naturen, att se lagbundenheten och symmetrin i naturen. Om man verkligen studerar naturkunskaperna och världen runt omkring sig så ser man snart hur allting hänger samman. Matematiken är i sanning Guds språk och det är detta språk Han har använt för att bygga upp denna värld för att få oss att se skönheten i Hans skapelse. Jag uppmuntrar er starkt att fortsätta undersöka detta på egen hand och själva hitta de tecken som vår Herre har placerat här för oss att upptäcka. Detta var två exempel på herrar som en gång i tiden har delat vår tro med oss som är bra exempel på hur vetenskapligt lagda Kyrkans män faktiskt är. Exemplen är otaliga och vi skulle kunna fylla alla nummer under tio års tid utan att komma i närheten av att behandla alla. Jag vill sammanfatta dessa två biografier med att påpeka att även denna kunskap är viktig, det är en del av Kyrkohistorien, det är en del av vårt arv och de ignoranta (oavsett villiga eller inte) ska inte kunna komma till oss och påstå att Kyrkan är anti allt som heter vetenskap. För det är hon inte och har aldrig varit, det var hon som gav definitionen för vetenskap. M.G.

4 MÅNADSKRÖNIKAN: QUÆRITE DOMINUM År 1900 utkom påve Leo XIII:s encyklika Tametsi Futura Prospicientibus i vilken den helige fadern påminde oss om den för oss uppenbarade sanningen i Guds människoblivande och framförallt varför detta är den absolut mest centrala händelsen i mänsklighetens historia. Han skrev: Den mänskliga rasen, bannlyst och fråntagen allt arv, hade för århundraden dagligen skyndat till sin förtappelse, som en följd av sitt medverkande i de fruktansvärda och oräkneliga missförhållandena bibringade av våra första föräldrars synd, inte heller fanns det något mänskligt hopp för frälsning, innan Kristus vår Herre kom ner som Frälsaren från Himmelen. I världens begynnelse, hade Gud utlovad Honom som segrare över ormens och således hade påföljande århundranden ivrigt väntat Hans ankomst. Profeten hade länge och tydligt deklarerat att allt hopp var i Honom. Det utvalda folkets skiftande öden, framsteg, seder, lagar, ceremonier och offer hade tydligt och klarsynt förebådat sanningen, att mänsklighetens frälsning skulle fullbordas i Honom som skulle vara Prästen, Offret, Befriaren, Fridsfursten, Nationernas Lärare och Grundaren av ett evigt Kungarike. Genom alla dessa titlar, bilder och profetior, skilda i slag, men lika i mening var Han allena utpekad, Han som för sin överväldigande kärlek med vilken Han älskat oss utgivit sig själv för vår frälsning. Så när tiden fullbordades i Guds Gudomliga Försyn, blev den enfödde Guds Son människa, och i mänsklighetens vägnar utgjorde Han en överväldigande tillfredsställelse i Sitt Blod till sin Faders högst vredgade majestät och genom detta infinita pris återlöste Han människan för sig själv. Mycket skulle kunna sägas om denna sanning kära trossyskon, men jag vill rikta er uppmärksamhet till två ting. 1) Orsakerna till varför Gud blev människa 2) Konsekvenserna av att Gud blev människa. 1) Orsaken till att vår Skapare blev människa var för att Han i egenskap av Den Ende Infinite Varelsen var Den Ende som kunde återlösa oss från vår infinita skuld. När människan i Edens trädgård valde att i det perfekta tillstånd hon hade skapats i, förbruka sin fria gåva som hade utlovats såväl henne som hennes barn till en evig arvedel, drog hon över sig mer än en förbannelse. När hon begick det infinita brottet och trotsade Guds majestät begick hon nämligen ett infinit brott i den meningen att hon ådrog sig en infinit skuld och förlorade den fullkomlighet hon hade skapats med. Inte kunde hon återlösa sig själv, inte ens om hon hade fått möjligheten att behålla sin fullkomlighet, då den skapade varelsens fullkomlighet är alltid finit jämfört med den oskapade Gudens infinita fullkomlighet. Hon var nu förtappad och utan någon möjlighet att betala det pris som Guds infinita rättvisa krävde. Lagen, de blodiga och ofullkomliga djuroffrens instiftande var ett tecken på att det som krävdes, var ett blodigt offer men samtidigt var den en påminnelse om att något fullkomligt sådant var människan inte mäktig att ge. 2) När den hel. Johannes Döparen pekade på Jesus och utropade Se Guds lamm som borttager världens synd var det till en profetia och en bekräftelse om vad frukterna Mandomsanammelsen ultimat skulle komma att bibringa. Uppmärksamma att det Lamm som är Guds och som endast kan vara Gud själv pga sitt infinita värde borttager världens singulära synd. Den arvssynd som vi alla föds dömda under. Han, Kristus Gud själv kommen i köttet är Det Infinita Blodiga Offret som bibringade möjligheten till försoning mellan Gud och människan genom att utgjuta Sitt Blod på Korsets heliga altare. Vilken förmätenhet gör sig inte människan skyldig till när hon förväntar sig att därmed vara frälst utan att ens behöva acceptera detta ställföreträdande offer och de villkor som Lammet ställer på de som skall vara Hans. Ty, icke behöver Gud frälsa någon med detta infinita offer, vars primära mål var att bibringa den tillfredställelse som den rättfärdige Guden kräver för synd i sin fullkomliga Gudomliga balans. Frälsningens gåva finns där som ett erbjudande, inte som ett tvång. Vilken skuld gör sig inte de människor skyldiga till, som inte lever efter dessa båda mysteriers sanningar. De människor som varken sätter Gud främst i livet eller ens betraktar honom från distans som profeten intygar i Jesaja 22:11: And you made a ditch between the two walls for the water of the old pool: and you have not looked up to the maker thereof, nor regarded him even at a distance, that wrought it long ago. Oavsett vilka dessa människor är kära trossyskon, oavsett om de hör till de en gång återlöstas skara eller om de aldrig har blivit tvagna i Lammets Blod, kommer dessa att med visshet förtappas, ty så intygar Herren själv i Jesaja 22:14: And the voice of the Lord of hosts was revealed in my ears: Surely this iniquity shall not be forgiven you till you die, saith the Lord God of hosts. Sätt Gud därför främst i livet, fortsätt leva efter Hans sanningar och sök Honom och Hans vilja, Quærite Dominum! In Christo Soli Deo Gloria A.A.S

5 ARTIKEL: KORTA SVAR PÅ DE VANLIGASTE INVÄNDNINGAR EMOT RELIGIONEN. Presterna, de drifva sitt handtverk; låt dem prata! Svar: Vill du härmed säga, att presterna äro bedragare? Vill du säga, att de förrätta sitt heliga embetes pligter, att de predika, bikta, döpa, frambära det heliga messoffret m. m., utan att tro hvarken på hvad de säga, eller på hvad de göra? Att de i alla dessa heliga handlingar endast söka en nedrig vinst? Då säger jag rent ut: Du är en lögnare! Du icke blott skymfar presten på det gröfsta sätt, utan du baktalar honom! De christna presterna bedragare! Nå väl, huru vet du det, huru kan du skåda in i deras hjertan och se om de tro på sitt prestembete eller icke? Åklagaren bör bevisa sin angifvelse; bevisa således du ditt klagomål, jag fordrar det af dig. Vill du tilläfventyrs till bevis anföra någon dålig prests namn? Men ser du icke, att denne är ett undantag och att undantaget bestyrker regeln? Man skulle icke bemärka den dåliga presten, om icke det stora flertalet utgjordes af fromma, rena och ärevördige män. Man ser mycket lätt en svart fläck på en hvit klädnad, men man skulle knappast se den, om hela klädnaden vore svart eller smutsig. Likaså är det med det katholska presterskapet, åt hvilket otron och lasten frambär en ofrivillig hyllning. Är det då så besynnerligt, att det finnes dåliga prester? Fanns icke en Judas bland Apostlarne? Liksom Apstlarne, kyrkans första biskopar och prester, afskydde den trolösa Apostelns handlingssätt och icke voro ansvariga för hans brott, så fördömer ock kyrkan med ännu större kraft, med ännu större afsky än du sjelf den straffbara presten, förrädaren emot sina upphöjda pligter. Först söker hon att tillbakaföra honom genom saktmot och förlåtelse; ty presten har lika mycken rätt till öfverseende som hvarje annan menniska; men om han icke bättrar sig, om han framhärdar på sin dåliga väg, så utesluter hon honom ifrån sitt sköte, bannlyser honom och förbjuder honom alla heliga förrättningar. Föröfrigt, hvilken fördel har presten deraf att afhöra din syndabekännelse, att förehålla dig dina laster, att predika, att undervisa dina barn, vårda sig om de fattiga, att gifva denne ett råd, en annan en tröst, åter en annan almosor, m. m.? Månne man väl skulle taga något ifrån prestens ringa1 lön eller ifrån hans tillfälliga inkomster, om han hade öfverseende med oordningarne i sin församling? Om han meddelade ne hvar Sacramenterna utan att bekymra sig om dess samvetstillstånd? Om han afkortade sin religionsundervisning till hälften m.m.? Nej. Det skulle likaväl ännu alltid finnas dop, vigningar och begrafningar, och presten skulle alltid behålla sina inkomster. Hvilken fördel har han således deraf, att han troget uppfyller sina pligter? Nej, nej, presten är icke sådan, som de otrogna gerna ville göra honom, och emedan de väl veta detta, derföre afsky och förfölja de honom. De se i honom ett Guds sändebud, som fördömer deras laster, ett sändebud af Jesus Christus, hvilken de begabba och som en dag skall döma dem! De se i honom förkunnaren af den Guds vilja, som de utan återvändo öfverträda; och emedan de icke vilja veta någonting om Mästaren, så vilja de icke heller höra lärjungen! Presterna drifva sitt handtverk! Ja visserligen, den christna presten drifver sitt handtverk, och till och med ett mycket beundransvärdt och upphöjdt handverk, i det han söker att rädda sina bröders själar. Presten kallas arbetaren i Herrans vingård. Sändningen, som han erhållit af Frälsaren, förpltigar 1I Frankrike äro det katholska presterskapets löner högst obetydliga. Det är sjelfva Staten, som aflönar detsamma. Blott de större städerna aflöna sitt presterskap, äfven i proportion med Staten års revolution hade slagit under sig all kyrkans egendom, under föregifvande att förvalta den bättre än presterskapet sjelft dittills gjort; men allt blef snart förskingradt, Staten betalr dock nu såsom ränta en obetydlig lön åt presterskapet, nemligen åt kyrkoherdarna af 1 klassen 1300 R:dr R:mt, af 2 klassen 900 R:dr R:mt och till det allra största antalet af landprester 650 R:dr R:mt. Vanligtvis tillägger dock församlingen R:dr jemte husrum. Utom kyrkoherden finns om så kräfves en eller flera vicarier, år hvilka Staten består R:drs lön, och församlinge sörjer för hustrum och kost. Sportlerna äro högst obetydliga. Det protestantiska presterskapet, som i allmänhet är gift, mottager af Staten minst R:dr R:mt, och alla dessa prestmän behandlas som kyrkoherdar, så många än måtte finnas vid samma församling.

6 honom till ett hårdt och träget arbete. Den vanlige arbetaren bearbetar det jordiska, materien; han, presten bearbetar det andliga, själen, och lika så högt som själen står öfver materien, så högt står äfven prestens arbete öfver alla arbeten på jorden. Också är ordet Handtverk ett skickligt, opassande uttryck för ett så upphöjdt embete. Presten fortsätter på jorden det stora verket för verldens salighet. Jesus Christus har börjat det, och Hans prester fortsätta det alla åhundranden igenom. Efter Hans föredöme tillbringar presten sitt lif med att göra godt. Han lefver för alla; hans hjerta, hans tid, hans helsa, hans omsorger, hans penningar, hans lif tillhör alla, i synnerhet barnen, ungdomen, de fattiga, de öfvergifna, alla som äro bekymrade och icke hafva någon vän. Oftast förolämpas och bespottas han derför; och han svarar derpå genom att fortsätta med att göra godt. Hvilket tungt lif! Hvilken öfvermensklig sjelfförsakelse! Vid allmän nöd, vid inbördes krig, vid smittosamma sjukdomar ser man honom våga sin helsa och sitt lif, för att trösta och rädda sina bröder, under det att de så kallade menniskovännerna söka att rädda sig sjelfva. Tänk på erkebiskopen d affre på barrikaderna i Paris, på erkebiskoepn Belzunce och den hel. Carl Baromaeus under pestens härjande i Marseille och Mailand, påmin dig koleran 1832 och 1849, der hela klerisiet i Paris och i så många andra städer helt och hållet egnade sig åt folkets tjenst. Si, detta är handtverket, som de andeliga drifva! Jag skulle gerna vilja veta, om de, som tadla dem, göra något bättre? De otacksamme! De underlåta icke att öfverhopa den med bitterhet, hvilken de sjelfva i olyckans dagar skola kalla till sjukbädden, den, hvilken välsignade dem i deras barndom och icke upphörer att bedja för dem. All olycka i landet kommer deraf, att man icke efterföljer hvad Presten lärer. Och vårt fattiga, genom politiska statshvälfningar sönderslitna Frankrike, kan på sig tillämpa följande ord, som en olycklig, till döden dömd brottsling, med ett ångerfullt hjerta sade till fångpresten uti ett af Paris fängelser. Presten hade gifvit honom en liten bok, Den andelige vägvisaren. Ack, ärovördige pater! Om jag hade vetat det, som står i denna bok och om jag hela mitt lif igenom hade handlat derefter, så skulle jag icke hafva gjort, hvad jag gjort, och jag vore icke der, hvarest jag nu är! Om Frankrike hade vetat och känt hvad presten lärer, om det hade gjort, hvad han lärde det att göra, så skulle det icke inom femtio år hafva blivit sönderslitet af tre eller fyra revolutioner, det skulle nu i sitt uttömda tillstånd icke fråga: Skall jag förgås? Kan jag ännu blifva räddad? Ja, det kan blifva räddaft, om det vill åter blifva katholskt.ja det kan blifva räddadt, om det vill höra deras röst, hvilkas Mästare räddat verlden! Presterna äro landets välfärd! Utan religionen är menniskoslägtet förloradt. Nu mera än någonsin är man skyldig presten ära, högaktning och tacksamhet. Hvar och en, som tillbakavisar honom, känner icke vårt århundrade, känner icke vårt fädernesland. Bort således med våra fördomar! Bort med dessa grofva och förolämpande öknamn, hvarmed Voltaireanismens blinda otro brännmärkt det katholska presterskapet. Om vi hos presterna bemärka ofullkomligheter, till och med laster, så må vi väl betänka, att också de äro menniskor och derföre behöftade med menskliga lidelser. Bemödom oss att i presten icke se menniskan, utan blott presten; såsom prest är han alltid aktningsvärd, och hans embete är alltid heligt, ty han är i Christi, vår evige Öfversteprests stad och ställe, och om honom har Frälsaren förklarat: Den som hörer eder, han hörer mig, den som föraktar eder, han föraktar mig! Mgr de Ségur Saint: Arsenius Evagrius of Pontus who, after he had distinguished himself at Constantinople by his learning, had retired into the desert of Nitria in 385, expressed surprise that many learned men made no progress in virtue, whilst many Egyptians, who did not even know the letters of the alphabet, arrived at a high degree of contemplation. answered, "We make no progress because we dwell in that exterior learning which puffs up the mind; but these illiterate Egyptians have a true sense of their own weakness, blindness, and insufficiency; and by that very thing they are qualified to labor successfully in the pursuit of virtue".

7 ARTIKEL: IDOLATRY IS OF ALL THINGS THE MOST VAIN We have already shown that the religion of philosophers, who worshiped the First Cause, was insufficient for salvation; and that the teaching of astrologers was most useless and dangerous. How much more contemptible, then, is worship given to images of wood and stones made in the likeness of men or beasts? Surely, such a religion needs no confutation; since everyone can see that it is foolish to honour senseless things. Some men, however, to excuse their folly, say that they do not honour images themselves, but the gods dwelling in them, just as Christians honour the representations of the Saints. We shall show, therefore, that the worship which they pay to these gods, was, and if it still anywhere exist, is, both impious and superstitious. This is a fitting place to discuss this subject; for, as we have been treating of extremes we ought now to speak of the mean; and midway between God and the heavens, are the separate substances which were the gods of the pagans. But we must remember that God moves the will of man in two ways: either by showing him good, in order to excite him to the love of it; or, by applying His power to the will of man, in order to make that will elicit an act of love or of desire just as a shepherd may either attract a sheep by showing it pasturage; or he may, with his hand, draw it along. Now, creatures can influence each other in the former of these two ways; but no man can act on the will of another in the second way specified. Because, as the will proceeds immediately from God, it is immediately subject lo Him, and Re alone can move it to will, or not to will. But, although the will be completely in God's power. He never acts upon it in such a way as to deprive man of his liberty. He always leaves him his free-will; because God moves all things according to their form and natural propensity. Man, as man, is immediately subject to God; and to Him alone, as to the Prime Mover and Ruler of all things, does he owe the worship of latria? He is bound to pay to other immaterial substances, only such honour as is proportioned to their participation in the Divine likeness. Therefore, the Christian gives all his worship to God. He honours the Saints and Angels, not as gods but as the friends of God. He desires that they should pray for him, and impetrate from God the things that he, of himself, cannot obtain from Him. He praises God in His Saints, and thanks Him that He has deigned to bestow such glory upon His creatures. This is a lawful and holy way of honouring God and immaterial substances. But idolaters adored their idols, and burnt incense to them, and implored favours of them, believing them to be true gods. But, as some may argue that, although the heathens adored many gods, their worship was really referred to Almighty God, whom they adored in all their other gods; we shall show that, even were this the case, it would not justify the folly and evil of idolatry. Firstly, because the masses of the heathen nations could not appreciate such distinctions, and were, therefore, misled; and, secondly, because the heathen ceremonies were largely composed of absurd and unseemly rites. It cannot be maintained that these ceremonies were practiced only by impious men who wanted to degrade the worship of their idols, since they were observed throughout the whole world, even amongst great men. But we will not now argue this point any further. We will confine ourselves to proving, that the idols, worshipped by the heathen, were not gods, but evil spirits in whose person God could not be honoured. It is proper to every created and well-ordered intellect, not only to submit itself, and to pay homage to its First Cause, which is God; but also to dispose all other intelligences inferior to itself, to do likewise, so that God, the Worker of all good, may be glorified in all things. But the spirits adored by idolaters, whilst frequently giving answers to those who questioned them, never inclined men to true religion, nor to a well-ordered life. In fact, we read that they acted quite contrariwise, subverting all order, deceiving men, and usurping the honour due to God; thus filling the world with so much sin and ignorance, that mankind had no knowledge of Him. Again, good spirits do not work evil, nor encourage hatred, nor inculcate vice. But we read of the pagan

8 deities, that amongst them, war, dissensions, sacrilege, incest, and many other crimes, which we cannot contemplate without horror, were common; and these fabulous stories of their lives set a bad example to all mankind. Furthermore, God being perfect and standing in need of nothing, does not, for His own sake, desire our worship. He enjoins it on us for our profit, as a means whereby we may become perfect and blessed. Therefore, every well-ordered intelligence ought to endeavour, as far as possible, to obey this Divine command, and to teach other s to worship God, in order thus to gain beatitude. Consequently, had the heathen deities been good spirits, they would have endeavoured to render men virtuous and perfect in the spiritual life, which consists in the knowledge, love, and desire of God. Now, on the contrary, they deceived mankind by so much vanity and falsehood that, truth and virtue were far better taught in the schools of such philosophers as Pythagoras and Socrates, Plato and Aristotle, than in the temples of the gods. And the philosophers, who despised or ignored the pagan religions, were men of better life than the heathen priests. Further, if the heathen deities had been good spirits, they would have given to mankind some assurance of obtaining what it desired, to wit, beatitude and true virtue; thereby showing that they watched over the interests of man as guardians, whose duty it was to direct all things to their proper end; and remembering that, even philosophers could not, by reason of this weakness of human intellect, arrive at knowledge of this truth. But, far from acting thus, the pagan gods confused the minds of mortals, and prevented them from attaining to this knowledge. Good spirits are not liars, and do not deceive men; for falsehood is always evil. But we read of the gods of the ancients, that they frequently misled their questioners by giving them false and ambiguous answers. Again, as we have shown before, the knowledge of things to come is a Divine prerogative, which, had the heathen gods been good spirits, they would not have claimed. For they did not, like our prophets, say, "Thus saith God". They spoke as of themselves, pretending to prescience of the future, and seducing men in to superstition. They also feigned to disclose to them events to come by means of the entrails of animals, or the song and flight of birds, and such like follies. From all this, good spirits would not only have abstained; they would even have forbidden them to their followers. Neither would good spirits have encouraged magical arts, by means of which, gross immorality was often perpetrated, innocent persons were deprived of life, and wicked men were rendered prosperous. On the contrary, they would have loathed such practices, and would have strenuously forbidden them. Again, no good spirit would take pleasure in cruelty. Now, we read that, for the sacrifices offered to the heathen deities, not only were beasts slaughtered, but even children and young maidens were slain by their own fathers; and this, because the gods desired these massacres, and delighted in them. And, at the destruction of the pagan temples, which ensued on the preaching of the Apostles, there were found innumerable bones of men and women, but mostly of children, of both sexes. We could recount endless evils which have sprung from idolatry. What we have said will, however, suffice, seeing that, through the mercy of our Lord Jesus Christ, this false teaching has been swept from the face of the earth. The heathen religions have likewise been abundantly confuted and expounded by our forefathers, who were men of learning. Surely if the pagan idols had been gods, their worship could never have been so completely exterminated as it has been. Fr. Savonarola Hädelse en mänsklig rättighet?! FN har slagit fast att yttrandefriheten nu även gäller religion. Det är därmed fritt fram att häda vår Herre bäst man vill. Vet inte om det blir så stor skillnad när vi har Ecce Homo och Guilou som sitter i TV och hädar så att salivet flyger utan att de så kallade kristna yppar ett ljud. En kommentar på denna nyhet av Percy Bratt Civil Rights Defens: Det är ett moment i att leva i ett öppet och demokratiskt samhälle att man får finna sig i att man blir förolämpad och kränkt av andra människors yttringar. Att man får kritisera och driva med andra människors religionsuppfattningar. Min kommentar: MAN DRIVER INTE MED GUD!!! HÄMTA STENARNA!!

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

En biblisk analys av Romersk katolicism

En biblisk analys av Romersk katolicism En biblisk analys av Romersk katolicism Det finns två sorts religion i världen idag. Den ena är ett fantasifoster (skapad av människor och demoner) och det andra är en uppenbarelsens religion (som Gud

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

Markus. Skynda till folkets räddning

Markus. Skynda till folkets räddning I det tysta skyndar Jesus till folkets räddning. På sin väg mot Jerusalem betjänar han folket med helanden, demonutdrivning och undervisning om Guds rike, samtidigt som han kritiserar det religiösa ledarskapet.

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning

Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Nya Testamentet. Matteus Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av

Nya Testamentet. Matteus Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Nya Testamentet Nya Testamentet Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven såsom

Läs mer

Nya Testamentet. Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken. Reformationsbibeln

Nya Testamentet. Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken. Reformationsbibeln Nya Testamentet Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra

Läs mer

Reformationsbibeln. nya testamentet

Reformationsbibeln. nya testamentet Reformationsbibeln nya testamentet Reformationsbibeln nya testamentet Svenska reformationsbibelsällskapets revidering av Karl XII:s Kyrkobibel Svenska Reformationsbibelsällskapet Borås 2003 Svenska Reformationsbibelsällskapet

Läs mer

Nya Testamentet. Lukas Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av

Nya Testamentet. Lukas Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Nya Testamentet Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven såsom särtryck 30 juli

Läs mer

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson:

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson: Ny kristen TV-kanal i Sverige Sidan 3 och 4 P.P. Consignment Norden B Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö Nr 4 Evangelisten Roger Larsson: En tyst bön från hjärtat

Läs mer

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31 1 september Läsning 1 Kor 1:26 31 Tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att

Läs mer

SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7]

SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7] SKANDAL Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7] Innehållsförteckning Inledning...3 Introduktion...4 Definition...4 Källor...5 Del I Varför

Läs mer

SAMME FADER HAN DOCK BLIVER. En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar. Natalia Andersson

SAMME FADER HAN DOCK BLIVER. En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar. Natalia Andersson SAMME FADER HAN DOCK BLIVER En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar Natalia Andersson Umeå universitet HT10 Teologi och religionsvetenskap Kandidatuppsats i religionsvetenskap med didaktisk

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Online reträtt vägledning - Vecka 25

Online reträtt vägledning - Vecka 25 Online reträtt vägledning - Vecka 25 Jesus såsom vatten, ljus, och livet självt Vägledning: Vem är Jesus för oss Den här veckan fortsätter vår vandring med Jesus att växa på djupet. Eftersom vår önskan

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

till att börja med Stillhet inför Gud Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Jes. 30:15.

till att börja med Stillhet inför Gud Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Jes. 30:15. redaktören till att börja med vi som har förtroendet att arbeta i redaktionen för Till Liv brukar ses en gång per halvår, ungefär. På grund av de långa avstånden mellan oss blir det inte oftare. Däremellan

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

Hugo Odeberg. Kristus och Skriften

Hugo Odeberg. Kristus och Skriften Hugo Odeberg Kristus och Skriften 1 2 KRISTUS OCH SKRIFTEN 3 4 HUGO ODEBERG KRISTUS OCH SKRIFTEN Redigerad av Tryggve Kronholm Originaltryck: PROKLAMA - STOCKHOLM 5 7:e reviderade och utökade upplagan

Läs mer

Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1

Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1 Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1 Rena mig med isop så att jag blir ren, tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Ps 51:9 Depositfoto BIBEL OCH BEKÄNNELSE Tidning för Lutherska Bekännelse

Läs mer

Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer

Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer Luther and the funeral Traces of Luther in rites of funeral in the Church of Sweden Ann-Cathrine Kroon Termin: VT-13

Läs mer

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith BÖNEN MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE Chuck Smith Index Innehåll Förord Inledning: Bönens kraft Del I: SYFTET Kapitel 1. Vad är bön? Kapitel 2. Att lyssna i bön Kapitel 3. Striden Del II: PLANEN Kapitel 4. Krigsplanen

Läs mer

Kom och följ mig. Unga kvinnor 4. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Unga kvinnor 4. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Unga kvinnor 4 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Unga kvinnor Oktober december 2013 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2012 av

Läs mer

BIBELNS EGET BUDSKAP NÅGRA STUDIER AV HUGO ODEBERG STOCKHOLM SVENSKA KYRKANS DIAKONISTYRELSES BOKFÖRLAG

BIBELNS EGET BUDSKAP NÅGRA STUDIER AV HUGO ODEBERG STOCKHOLM SVENSKA KYRKANS DIAKONISTYRELSES BOKFÖRLAG BIBELNS EGET BUDSKAP NÅGRA STUDIER AV HUGO ODEBERG STOCKHOLM SVENSKA KYRKANS DIAKONISTYRELSES BOKFÖRLAG 3 Datorversion 2003 Originaltryck: AKTIEBOLAGET TRYCKMANS, STOCKHOLM 1958 4 FÖRORD Professor Hugo

Läs mer