Christian Mölks Bibelkommentarer. Uppenbarelseboken 2. Introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christian Mölks Bibelkommentarer. Uppenbarelseboken 2. Introduktion"

Transkript

1 Uppenbarelseboken 2 Introduktion Siffran sju i Bibeln symboliserar fullkomlighet, fulländning, totalt, perfektion, allt, osv. Så när både Paulus och Jesus skriver brev till just sju församlingar så förstår vi att de inte enbart riktar sig till just dessa församlingar, utan till alla församlingar i alla tider. Så om den helige Ande talar till ditt hjärta och du känner igen dig i budskapet gör du rätt i att även ta till dig av textens uppmaning, befallning eller löfte. Alla har vi förhoppningsvis något som Jesus kan berömma oss för, men samtidigt har vi också alla något område i livet som Jesus behöver korrigera eller utveckla. Breven till de sju församlingarna följer samma struktur 1. Adressering till den lokala församlingen 2. Presentation av Jesus 3. Beröm till den lokala församlingen (alla förutom Laodikeia) 4. Kritik till den lokala församlingen (alla förutom Smyrna och Filadelfia) 5. Varning till den lokala församlingen 6. Befallning till den lokala församlingen 7. Uppmaning till alla kristna 8. Löfte om belöning till de som lyder Jesu befallning (ofta kopplad till den lokala församlingens specifika situation) De sju församlingarna i Uppenbarelseboken Det är också värt att notera att det finns ett intressant samband mellan ordningen på de sju församlingarna och kyrkohistorien, från det att Jesus lämnade till dess han återvänder. Det finns dock två bra argument för att man inte ska jämföra dessa sju församlingar med olika skeenden i kyrkans historia. För det första så finns det ingenting i själva texten som egentligen antyder att så skulle vara fallet, utan det är egentligen en efterhandskonstruktion som man kan se först på senare år, när man blickar tillbaka genom kyrkohistorien. För det andra så är kyrkohistorien inte alls så enkel. Även om kyrkan exempelvis var statsreligion i det romerska imperiet mellan åren 313 och 590, så betyder ju inte det att situationen var likadan för kyrkan på andra platser på jorden. Men med det sagt, så är det ändå intressant att göra en jämförelse mellan de sju församlingarna i Uppenbarelseboken och kyrkohistorien. Efesus Beskrivning av församlingen: Den kärlekslösa församlingen Beskrivning av Jesus: Jesus upprätthåller och utrannsakar församlingen Tidsålder: Den apostoliska tiden Fram till år 100 e. Kr. Smyrna Den förföljda församlingen Jesus är den uppståndne som besegrat döden Förföljelsens tid år Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

2 Pergamon Den kompromissande församlingen Jesus är domaren med det tveeggade svärdet Den romerska statsreligionens tid år Tyatira Den toleranta församlingen Jesus är allvetande och den som luttrar och renar Påvedömets tid år Sardes Den andligt döda församlingen Jesus kan ge nytt liv Reformationens tid år Filadelfia Den svaga församlingen Jesus är den sanne Missionens tid år Den trogna församlingen i den sista tiden Laodikeia Den falska församlingen Jesus är alltings ursprung och sanning Avfallets tid år 1900-???? Den avfallna församlingen i den sista tiden 2 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

3 (Vers 1-7) Brevet till Efesus, den kärlekslösa församlingen 1 Skriv till församlingens ängel i Efesus: Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld: 2 Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. 3 Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. 4 Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. 5 Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. 6 Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. 7 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis. Adressering 1. 1 Skriv till församlingens ängel i Efesus: a. Efesus, även kallat Asiens ljus, är idag en ruinstad i Turkiet, men var på Nya testamentets tid världens fjärde största stad och låg vid Mindre Asiens västkust. Efesus drog till sig mycket folk, dels för att staden på grund av dess geografiska läge var en knutpunkt för handel, men också för att många religiösa pilgrimer vallfärdade till Efesus för att se ett av antikens sju underverk, Artemistemplet. i. Paulus bodde tre år i Efesus och undervisade i Tyrannus lärosal (Apg 19:8-12). ii. Enligt Eusebius kyrkohistoria så var Timoteus Efesus första biskop. Dock finns det ingenting i Bibeln som bekräftar det, mer än att Paulus uppmanar Timoteus att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror (1 Tim 1:3). iii. Det finns många som tror att aposteln Johannes levde och verkade i staden Efesus. Om detta förtäljer inte Bibeln, men vad vi vet är att han skrev Uppenbarelseboken från ön Patmos, som ligger strax utanför Efesus (Upp 1:9). b. Det grekiska ordet angelos betyder budbärare och syftar i normala fall på en ängel, men kan också syfta på en lokal församlingspastor, eftersom han är en budbärare som predikar Guds ord till församlingen. i. Det mest troliga, i min mening, är att det är församlingens pastor som åsyftas. Han är ledaren för församlingen och också den som får ta emot brevet från Johannes och även den som får läsa upp brevet för sin församling. 3 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

4 Presentation 2. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld: a. I 2 Mose 25:31-40 kan vi läsa om den sjuarmade ljusstaken, även kallad menora (=hebreiska för lampa ), som är den äldsta symbolen för den judiska tron. Den sjuarmade ljusstaken var placerad i Jerusalems tempel och symboliserade att Israel skulle vara ett ljus för andra folk som ville lära känna Gud (Jes 42:6). Skillnaden mellan menoran och denna ljusstake är att templets menora bestod av en ljusstake med sju ljus medan här ser vi istället sju ljusstakar. i. En ljusstake lyser inte av sig självt, utan är beroende av olja och eld. På samma sätt är det med församlingen och oss kristna, vi är inte Guds ljus men vi är kallade till att sprida Guds ljus genom våra liv. b. De sju ljusstakarna är de lokala församlingarna och de sju stjärnorna är församlingarnas pastorer (Upp 1:20). Jesus håller alltså de lokala församlingarnas pastorer i sin högra hand, och han går omkring mitt ibland sina församlingar. i. Precis som det står i Matt 16:20; Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem, så intygar Jesus återigen att om vi samlas i hans namn så går han omkring bland oss. 1. Många lokala församlingar må vara långt ifrån perfekta, men ändå är de så dyrbara och värdefulla för Jesus att han anser det viktigt att befinna sig just precis där. Vi kan klaga och tycka att det vore bättre om Jesus befann sig någon annanstans, men faktum kvarstår; det är i de lokala församlingarna som Jesus uppenbarar sig, går omkring och sprider sitt ljus. ii. Men inte nog med att Jesus är i centrum av församlingens liv, han håller också pastorerna i sin hand. Församlingarna tillhör inte pastorn eller församlingens ledarskap, utan tillhör Jesus. 1. När jag var en vanlig enkel elev på Bjärka-Säbys Bibelskola så fick jag vid ett tillfälle se Jesus. Det var som ett mellanting mellan att se tydligt och att drömma, jag såg honom som en gestalt men ändå inte i detalj. Jag hade precis varit i kontakt med Bankeryds pingstförsamling för att eventuellt bli deras nya ungdomspastor, men jag kände mig osäker på om jag verkligen kunde bli en pastor. Då visar sig Jesus för mig och säger: Det är min församling. Jag kopplar direkt dessa ord till Matt 16:18 där Jesus säger till Petrus: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag förstod direkt att 4 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

5 Jesus budskap till mig var att det är han som bestämmer över pingstförsamlingen i Bankeryd, och alla andra församlingar också för den delen, och att ingen Äldstekår i världen kan hindra Jesu beslut ifall han vill att jag ska bli ungdomspastor just där. Från den stunden kände jag mig säker på att Jesus kallade mig till en tjänst som pastor och att jag också skulle få jobbet i Bankeryd. Därpå följde sex mycket välsignade år strax utanför Smålands Jerusalem. iii. Vi kan vara säkra på och trygga i, att Jesus har kontroll över sin församling och att han leder dess pastorer. Om en pastor eller en församling vandrar bort ifrån Jesu vilja, då kommer han att, precis som vi ser här i Uppenbarelseboken, tala till pastorn och församlingen i syfte att leda dem rätt igen. Beröm 3. 2 Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. 3 Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. a. Jesus ser sin församling och vet vad som försiggår. När vi sköter oss så ser Jesus det och berömmer och uppmuntrar oss. När vi missköter oss så ser Jesus även det och varnar oss för att vi har kommit in på fel väg. b. Det första som efesierna får beröm för är deras hårda arbete. Församlingen i Efesus gjorde mycket gott och arbetade hårt och uthålligt. De verkar ha varit en församling som engagerade sig och hade mycket verksamhet. i. För en lokal församling med ofta små resurser så är det viktigt att varje församlingsmedlem tar det ansvar han eller hon kan och försöker hjälpa till så gott man förmår och utefter de förutsättningar man har. En församling ska inte bara drivas av ett fåtal personer som får göra allting, utan alla ska hjälpa till. c. Det andra som efesierna får beröm för är deras läromässiga tydlighet. I Apostlagärningarna kan vi läsa om hur Paulus varnade församlingen i Efesus med dessa ord: 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar. (Apg 20:29 31) 5 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

6 i. Onekligen verkar församlingen i Efesus tagit Paulus på orden och verkligen hållit sig borta från de som förvränger sanningen. ii. På samma sätt behöver även lokala församlingar idag hålla sig vakna och akta sig för de som förvränger Guds ord och predikar direkta felaktigheter. Se inte upp till en pastor bara för att han är känd eller är retoriskt skicklig, det viktiga är att han eller hon predikar Guds ord på rätt sätt. iii. Speciellt viktigt är det att se upp för de som inte nöjer sig med att predika felaktigt, utan även upphöjer sig själva till apostlar och menar sig stå i närmare kontakt med Gud än vi andra. 1. Det är fullt möjligt att Gud kallar någon till apostel även idag, men då bör vi alla vara lika noga som församlingen i Efesus och pröva dem som kallar sig apostlar. Om det de förkunnar inte stämmer överens med Guds ord eller om det finns andra tveksamheter, då bör man akta sig. Kritik 4. 4 Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. 5 Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. a. Jesus är nöjd med mycket i församlingen, men trots allt det positiva så finns det ändock en del negativt som han vill bemöta, och det handlar om att efesierna har övergett kärleken. Ett av de viktigaste och mest centrala budskapen i Bibeln är nämligen att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta och älska vår nästa som oss själva (Matt 22:37-40). Paulus skriver dessutom att om vi inte har kärlek, så är vi bara en skrällande cymbal (1 Kor 13). b. Hade man som utomstående besökt församlingen i Efesus hade man nog fått ett mycket positivt första intryck! Man hade mött en hårt arbetande församling där mycket positivt hände samtidigt som de starkt värnade om evangeliets sanning och den kristna läran. Men trots detta fina yttre, så verkar de ha lämnat kärleken. i. För det första, när man är en så aktiv och engagerad församling som Efesus var, så finns det alltid en risk att man får för mycket fokus på att ställa upp och engagera sig, så att man glömmer varför man engagerar sig i församlingen: för att man älskar Gud och sin medmänniska. ii. För det andra, om man, likt efesierna, är så noggrann med den kristna teologin, så finns det också en risk att man koncentrerar sig så mycket på att 6 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

7 tro rätt så att man blir kall och hård och förlorar kärleken till sina medmänniskor och blir misstänksam och kritisk mot alla andra som inte tror exakt likadant eller som inte kommit riktigt lika långt i sin förståelse. c. Det är inte så att efesiernas kärlek har minskat eller försummats, utan de har övergett kärleken. Det verkar alltså vara ett medvetet val. d. Efesierna får kritik för att de har övergett sin första kärlek. Om man jämför med ett livslångt äktenskap så är det ganska naturligt att de första känslorna mellan de två nykära ofta är väldigt speciella och man beter sig som ett litet fånigt fån. Förhoppningen är ju att denna nyförälskelse ska övergå i en kärlek som måhända inte är lika spännande, men som är starkare och djupare. Det verkar som att efesiernas nyförälskelse aldrig gick in i den djupare kärleken utan istället övergavs när spänningen var över. e. Den första kärleken går också att jämföra med den första tid då Adam och Eva levde i paradiset innan syndafallet. Allting var nytt och underbart, det var en tid då Gud gick omkring mitt ibland sitt folk: Vid kvällsbrisen hörde de HERREN Gud vandra i lustgården. (1 Mos 3:8), och det var en tid innan alla människans problem och bekymmer blev en del av vardagen. Varning 5. 5 Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. a. För att efesierna ska kunna vända tillbaka till dit de var innan de övergav sin första kärlek, så behöver de återvända till sina första gärningar som var ett uttryck för den kärlek de förut hade. De behöver komma ihåg hur de var när de nyfrälsta och älskade Gud av hela sitt hjärta och älskade sin nästa som sig själv. i. Dessa första gärningar handlar om att återvända till det som var så viktigt när man var nyfrälst, nämligen att läsa Bibeln därför att man älskar Guds ord, att be för att man älskar Guds röst, att vittna om Jesus därför att man älskar sin nästa, att hjälpa de nödställda därför att man älskar sina medmänniskor. b. Jesus ger efesierna en tydlig varning; om de inte omvänder sig så kommer ljusstaken att flyttas från dess plats, dvs., församlingen i Efesus kommer inte längre att vara en församling. Även om de lever kvar som organisation, så kommer de inte längre att vara en plats där Jesus är mitt ibland dem. 7 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

8 i. Uppenbarligen omvände efesierna sig, eftersom församlingen i Efesus levde vidare i flera hundra år till Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. a. Här flikar Jesus in ytterligare ett beröm, han lyfter fram att han är glad över att efesierna hatar nikolaiternas gärningar. i. Det beskrivs inte exakt vad nikolaiternas gärningar är för något, men i brevet till Pergamus (Upp 2:12 17) så kopplas nikolaiternas lära ihop med avgudaoffer och otukt, så det ligger ju nära till hands att tro att även nikolaiternas gärningar handlade om avgudaoffer och otukt. 1. Denna tolkning bekräftas också av Irenaeus, som på 180-talet skrev i sin bok Mot heresierna att Nikolaiterna är efterföljare till den Nikolaus som var en av de sju första som ordinerades till diakon av apostlarna (Apg 6:5). De lever ett liv av ohämmad njutning. Dessa mäns karaktär pekas tydligt ut i Johannes Uppenbarelsebok, så som lärandes att det inte spelar någon roll om man utövar otukt och att äta det som offrats till avgudar. Uppmaning 7. 7 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. a. Eftersom det står till församlingarna, och inte till församlingen, så är alla dessa budskap egentligen riktade till alla kristna i alla tider. Men inte alla som lyssnar, lyssnar. För att höra och förstå vad Jesus säger måste man också vara beredd att faktiskt lyssna och ta till sig den eventuella kritik man känner igen sig i. b. Om man är beredd att lyssna med ett ärligt hjärta så kommer den helige Ande att överbevisa ens hjärta ifall man har syndat och behöver omvända sig (Apg 16:8-9). Löfte 8. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis. a. Livets träd nämns första gången i 1 Mosebok 3:22 som ett av träden i Guds paradis som människorna inte får äta av eftersom de då kommer att få evigt liv. I 8 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

9 Uppenbarelseboken nämns det, förutom i denna vers, även i Upp 22:2, där det står i det nya Jerusalem och bär rik frukt och dess blad ger läkedom. b. Begreppet paradis är lite svårtolkat i Nya Testamentet och kan antingen tolkas som synonymt med himlen, eller som en slags viloplats för de döda troende innan uppståndelsen (Luk 23:43). c. Löftet om belöning är ofta ihopkopplat med den varning den lokala församlingen fick. i. För den som omvänder sig och återvänder till sin första kärlek och avstår från nikolaiternas otukt, kommer Gud att låta återvända till det oskuldsfulla paradiset i skapelsens begynnelse, en tid av kärlek och nyförälskelse mellan Gud och människa. ii. För den som omvänder sig och avstår från att äta nikolaiternas avgudaoffer kommer Gud istället belöna med att få äta frukt från livets träd. 9 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

10 (Vers 8-11) Brevet till Smyrna, den förföljda församlingen 8 Skriv till församlingens ängel i Smyrna: Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen: 9 Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga. 10 Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona. 11 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden. Adressering 1. 8 Skriv till församlingens ängel i Smyrna: a. Smyrna var en stor och rik handelsstad strax norr om Efesus. Smyrna betyder myrra, en söt parfym som man dels använde för att smörja de döda med, men som också var en ingrediens i Israels heliga smörjelseolja (2 Mos 30:22-25), som man bland annat använde för att smörja och helga präster. i. När David smordes till kung av David så innebar inte det ett problemfritt liv i total framgång. David blev förföljd av Saul och fick lida en hel del genom sitt liv, men trots det så var Gud med honom och välsignade honom i allt han gjorde. 1. På samma sätt måste vi troende idag komma ihåg att Gud inte har lovat oss ett problemfritt liv med enbart välsignelse och framgång. Men däremot så har Gud lovat att alltid vara med oss och han har gett oss av sin Ande för att styrka oss och hjälpa oss. 2. Hur svårt världen än förföljer oss så får vi aldrig glömma att han som är i oss är större än den som är i världen (1 Joh 4:4). ii. Hur konstigt det än kan låta så var Smyrnaförsamlingens död och lidanden som helig smörjelseolja inför Gud. När de kristna i Smyrna dog och led för sin tro så var det en helig handling inför Gud. b. Befolkningen i staden Smyrna var väldigt engagerade i den romerska kejsarkulten och tillbad de romerska kejsarna. År 196 f.kr. byggdes ett speciellt tempel åt Dea Roma, den romerska gudinnan, och år 23 e.kr. byggdes ett tempel åt kejsar Tiberius. i. Den romerske kejsaren Domitianus (regerade från år 81 till år 96 e.kr.), var den förste romerske kejsaren som krävde att alla romerska medborgare skulle tillbe kejsaren som Herre, ett religiöst och politiskt lojalitetstest. Varje år skulle man tända rökelse vid kejsarkultens altare varpå man fick ett intyg på att man hade utfört ritualen. 10 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

11 1. Att tillbe kejsaren och bekänna honom som Herre var fullständigt otänkbart för de allra flesta kristna, de bekände endast Jesus som Herre. Denna vägran fick dock många kristna lida för och en del slutade som martyrer. 2. Troligtvis var det under denne kejsare som aposteln Johannes hamnade i fängelse på ön Patmos. Presentation 2. Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen: a. Titeln Den förste och den siste är enligt Jesaja 41:4, 44:6 och 48:12, en titel som tillhör YHWH, Herren Gud. När Jesus använder den här titeln om sig själv (se även Upp 1:11 och 1:17), så är det för att visa att han är Herren Gud. i. Jag är den jag är är ehyeh asher ehyeh på hebreiska och förkortas till Jag är på svenska och ehyeh på hebreiska. När Mose skulle säga Guds namn till Israels folk kunde han naturligtvis inte säga Jag är utan uppmanades av Gud att istället säga Han är, vilket blir YHWH och uttalas oftast Yahweh. ii. Trots att Gud hade sagt att det var detta namn som Israel fick använda så ansåg de att namnet var för heligt för att uttalas, med undantag från vissa tillfällen i templet, så därför uttalade man adonaj ( kyrios på grekiska och herre på svenska) istället för YHWH. iii. I och med att Jesus använder en titel om sig själv som tillhör YHWH, Herren, så visar Jesus att de kristna i Smyrna gör rätt i att inte tillbe kejsaren som Herre eftersom det bara är Jesus som är Herre! b. Församlingen i Smyrna fick lida väldigt mycket, och säkert hade några fått lida martyrdöden, så Jesus presenterar sig själv som den som har makt över både död och liv. Även om de kristna i Smyrna dör för sin tro så kommer de att, precis som Jesus, få nytt liv igen. Beröm 3. 9 Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. 11 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

12 a. När man lider för sin tro kan man ibland tro att Gud har glömt en och inte längre hör ens böner om hjälp. Men Jesus intygar att han verkligen vet hur de har det, han känner deras lidande. b. Även om Smyrna såsom stad var rik så var de kristna i Smyrna fattiga. Detta var en del av den förföljelse som Smyrnas kristna råkade ut för. Kanske miste de affärskontakter och affärsmöjligheter när de vägrade tillbe kejsaren som Herre. i. Troligtvis var det detta som hade gjort deras tro så stark, eftersom de som inte var beredda att offra allt för Jesus, de lämnade förmodligen rätt snabbt. c. Rent världsligt sett var Smyrnas kristna fattiga, men enligt Jesus så var de rika! i. Man kan jämföra oss kristna med kungabarn. När vi inte är i vårt palats så är det mycket möjligt att vi kan råka illa ut, bli förföljda eller betraktas som fattiga, men sanningen är att vi är de rikaste i hela riket och har ett arv som väntar. d. Som en kontrast till Smyrna står församlingen i Laodicea, de menade om sig själva att de var rika, men enligt Jesus var de fattiga (Upp 3:17). i. Det behöver inte vara fel att som kristen ha mycket pengar, det finns ingen automatisk välsignelse i att vara fattig. Men faktum är att andlig rikedom inte mäts i antalet kronor på bankkontot, den som har mycket pengar kan alltså enligt Jesus vara fattig, medan den som är fattig egentligen är rik. ii. Enligt Jesus så är det svårt för dem som är rika att komma in i Guds rike (Mark 10:23-25), men bara för att man är rik så behöver man inte som kristen göra sig av med alla sina pengar för att kunna komma in i Guds rike. Däremot behöver man akta sig så att inte pengarna blir herre i ens liv (Matt 6:24). 4. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga. a. Enligt historien så fanns det en relativt stor judisk befolkning i Smyrna och de verkar inte direkt ha accepterat Jesus som Herre, snarare ställde de till det för de judar som trodde på Jesus. i. För enkelhetens skull kan det vara bra att skilja på begreppen etnisk jude och religiös jude. Den absoluta majoriteten av de första kristna var etniskt sett judar, så när Jesus menar att de judar som hånar de kristna bara kallar sig judar, så talar han inte om etniciteten, utan menar att en sann jude 12 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

13 religiöst sett är en jude som tror på Jesus. De judar som inte trodde på Jesus var givetvis fortfarande etniskt sett judar, men religiöst sett så var de inte judar eftersom den är jude som är det i sitt inre (Rom 2:29a). b. Att Jesus kallar dessa judar som förföljer de kristna för Satans synagoga betyder självklart inte att alla judar tillhör Satan, de allra flesta kristna var ju etniskt sett judar, utan det betyder att denna förföljelse var influerad av Satan själv. Befallning Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. a. De kristna i Smyrna hade redan fått lida och skulle dessutom få lida ännu mer. Givetvis var de rädda, men Jesus uppmuntrar dem och visar att han har kontroll över situationen och att de därmed kan vara trygga oavsett vad som händer. b. För att på ett konkret sätt visa att han har kontroll över situationen så berättar Jesus exakt vilken sorts förföljelse som kommer att komma härnäst: de kommer att kastas i fängelse i tio dagar. När de kristna sen mycket riktigt kastades i fängelse kunde de ju vara säkra på att även befrielsen skulle komma 10 dagar senare. c. Denna förföljelse kom från Djävulen, men precis som med de lidanden som Job utsattes för, så tillåter och begränsar Gud lidandet och bestämmer när det ska ta slut. d. I och med att denna förföljelse kom från Djävulen, varför stoppade inte Gud den? Därför att Gud hade ett syfte med denna förföljelse. Det är inte Gud som ger oss lidande, men ibland tillåter han det lidande som Djävulen orsakar i syfte att lära oss något, få oss att växa i vår tro eller något liknande (1 Peter 1:6-7). e. Församlingen i Smyrna sattes på prov, men det verkar onekligen som att de klarade provet. Av alla de församlingar och städer som nämns i Uppenbarelseboken så är det bara Smyrna som finns kvar idag. Löfte 6. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona. a. På Nya testamentets tid fanns det två olika sorters kronor, en som kungar bar och en som fungerade som pris på atletiska tävlingar. Om de kristna i Smyrna är trogna intill 13 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

14 döden så skall de få en krona som ett pris för att de har vunnit. Priset som de skulle vinna om de var trogna intill döden, är livet, det eviga livet. i. Det är intressant att notera att det grekiska ordet för krona är stephanos, namnet på den första kristna martyren (Apg 7:59). ii. Atleter vinner kronor av löv som så småningom vissnar bort och dör, men Jesus lärjungar vinner kronor av liv som aldrig vissnar bort och dör. iii. Det är anmärkningsvärt att Jesus ger denna sorts krona till de som är trogna trots lidande. Annars kan man ju ibland höra från framgångsteologer att Gud ger framgång och rikedomar åt de som följer honom. Här är det ju tvärtom de som är fattiga och lider som vinner priset. b. En av de som blev martyr i Smyrna var Polykarpos (69-155), en av aposteln Johannes lärjungar. Enligt traditionen så beordrades Polykarpos att bekänna att kejsaren är Herre och att tända rökelse vid kejsarkultens altare, varpå han skall ha svarat: "Jag har i åttiosex år tjänat Kristus, och han har aldrig svikit mig, så varför skall nu jag svika honom?". Som en följd av detta blev Polykarpos bränd på bål, tillsammans med tolv andra kristna. Uppmaning Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. a. De budskap som de olika församlingarna i Uppenbarelseboken fick är givetvis först och främst riktade till de lokala församlingarna, men de kan även mycket väl få stor betydelse för enskilda kristna och församlingar runt om i hela världen även idag. i. De församlingar som idag går igenom förföljelse kan ha stor välsignelse av att läsa texter som dessa och uppmuntras av Jesus budskap till församlingen i Smyrna. ii. Även om vi i Västvärlden är förskonade så förföljs just nu otaliga kristna i framförallt Mellanöstern och Asien. En del hävdar till och med att det har dött fler kristna för sin tro under 1900-talet än under alla tidigare sekel tillsammans. 14 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

15 8. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden. a. Att dö här på jorden är inte det värsta som kan hända. Det värsta som kan hända är att dö den andra döden. Enligt Uppenbarelseboken 20:14 är eldsjön, dit döden och helvetet kastas, den andra döden och dit kastas alla som inte har sina namn skrivna i livets bok (Upp 20:15). (Vers 12-17) Brevet till Pergamus, den kompromissande församlingen 12 Skriv till församlingens ängel i Pergamus: Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet: 13 Jag vet var du bor där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. 14 Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt. 15 Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära. 16 Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd. 17 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det. Adressering Skriv till församlingens ängel i Pergamus a. Pergamus var en av de viktigaste städerna i Mindre Asien, dagens västra Turkiet, och var dessutom den romerska kejsardyrkans officiella centrum. Pergamus var även känt för sitt stora bibliotek, där man hade böcker, samt även för att de uppfann pergament när egyptierna slutade exportera papyrus. b. Pergamus betyder fästning och staden var ett mycket starkt fäste för hedendomen. i. När staden Pergamus år 29 f.kr. byggde ett tempel åt den gudomlige Augustus och gudinnan Tomas blev Pergamus den första staden som officiellt tillägnade tillbedjan åt en romersk kejsare. ii. Inte nog med att staden ägnade sig åt kejsartillbedjan, de dyrkade även många andra gudar, såsom exempelvis gudinnan Athena och guden Zeus. Men framförallt tillbad de guden Asklepios, som var läkekonstens gud, vars symbol asklepiosstaven, en orm som ringlar uppför en stav, fortfarande används som en symbol för läkedom. 1. Sjuka kunde bege sig till Pergamus och övernatta i Asklepios tempel tillsammans med ett gäng tama ormar. När en orm slingrade sig förbi 15 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

16 och rörde vid den sjuke så ansågs det att man hade blivit berörd av guden Asklepios och skulle bli helad. Presentation 2. Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet: a. Staden Pergamus var en av få städer i det romerska riket där guvernören ägde det s.k. svärdets makt, vilket innebar att guvernören själv fick besluta om exempelvis dödsstraff utan att behöva Roms tillåtelse. i. Kanske var det på just detta sätt som Antipas mördades och att Jesus därför lyfter fram att det är han som har svärdet och att det är han som har den slutgiltiga makten över liv och död. ii. Att Jesus visar sitt svärd för församlingen i Pergamus är en tydlig signal att de bör lägga större vikt vid Guds ord än guvernörens ord i hur de ska leva och vem de ska tillbe. b. I Uppenbarelseboken 1:16 får Johannes se hur ett skarpt tveeggat svärd går ut från Jesus mun, och nu förtydligar Jesus för församlingen i Pergamus att det är hans svärd. Att Jesus innehar detta svärd innebär att det är Jesus som är Herre, kung och domare över allt levande. Det Jesus säger gäller. i. I Hebreerbrevet står det: Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. (Heb 4:12) ii. Att svärdet kom ut ur Jesu mun är inte någon slump eftersom Jesus tveeggade svärd är Ordet, det vill säga Guds ord, Bibeln. iii. En människa kan ibland ha svårt att skilja på andliga upplevelser från Gud och egna mänskliga känslor. Men tack vare Guds ord, Bibeln, så kan vi skilja mellan vad som verkligen kommer från Gud och det som bara är fantasier eller egna känslor. 1. Det behöver givetvis inte vara något fel i att uppleva känslor, men om man låter sig styras av dessa som om de vore Guds ord, eller till och med styr andra människor, då blir det fel. 16 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

17 c. En möjlig tolkning till varför det uttryckligen nämns att det är ett tve-eggat svärd kan vara för att lyfta fram Guds ords kapacitet att både frälsa de troende men också döma de otroende. I egenskap av Herre så är Jesus både Frälsare och Domare Jag vet var du bor där Satan har sin tron. a. En urgammal symbol för Satan är en orm (1 Mos 3:1, Upp 12:9, Upp 20:2), och i just Pergamus tillbad man läkekonstens gud Asklepios, vars symbol var en orm som ringlar uppför en stav. Dessutom fanns det i Pergamus det enorma pergamonaltaret som kung Eumenes II uppförde åt guden Zeus för att fira segern över galaterna. Altaret ser ut som en tron och finns idag att beskåda i Berlins museum. Så sammantaget så ser vi att det finns en tydlig koppling mellan uttrycket Satans tron och all den avgudadyrkan som fanns i Pergamus. Beröm 4. Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. a. Satan trivs där avgudadyrkan frodas, han till och med tar sin boning där. De kristna i Pergamus var extremt utsatta och en av dem, Antipas, hade mördats. b. Församlingen i Pergamus får beröm av Jesus för att de höll fast vid sin tro även när det var blodigt allvar. Antipas, vars namn betyder mot alla, bodde i samma stad som Satan, stod emot alla genom att hålla fast vid sin tro även när alla var emot honom och till och med till slut dödade honom. c. Det grekiska ordet för vittne är martys, och behöver alltså inte nödvändigtvis innebära att man dör för sin tro. i. En nepalesisk vän till mig blev en levande martyr när han arresterades av den nepalesiska polisen på grund av att han brutit mot lagen genom att predika om Jesus för hinduer. När han hade chansen att fly valde han istället att gå in i fängelset trots att han visste att han inte skulle överleva. Vi bad väldigt mycket för honom och till slut blev han frisläppt. d. Det är intressant att notera att Antipas föräras samma prestigefulla titel, troget vittne, som Jesus själv har i Upp 1:5. 17 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

18 Kritik Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt. a. Även om församlingen i Pergamus gjorde mycket som var bra, så har Jesus ändå några kritiska saker han vill ta upp. i. På samma sätt bör även vi idag vara uppmärksamma på att en församling eller pastor kan göra mycket gott, samtidigt som det ändå finns en del saker att vara kritiska mot. 1. Den församling jag själv var med i som nybliven lärjunge, Stockholm Karisma Center, gjorde väldigt mycket gott för Stockholms hemlösa och folk blev frälsta varenda söndag. Men allteftersom uppdagades den katastrofala hanteringen av pengar som ledde till församlingens konkurs. Det hade utan tvekan varit på sin plats att berömma församlingen för vissa delar av dess verksamhet, samtidigt som man starkt kritiserade andra delar av verksamheten. b. Bileams lära var en kombination av de två synderna avgudadyrkan och sexuell omoral (4 Mos 22-24, 31). Uppenbarligen fanns det kristna i Pergamus som ägnade sig åt någon form av avgudadyrkan samtidigt som de bedrev otukt. i. Idag, precis som på Romarrikets tid, så anses man udda om man vill leva ett liv i sexuell renhet genom att exempelvis avstå från sex före, utanför och efter äktenskapet. ii. Samma villolära nämns i 2 Petr 2:15 och Judas Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära. a. Nikolaiternas lära beskrivs inte, men det är inte helt långsökt att koppla ihop med Bileams lära, som ju handlade om avgudaoffer och sexuell omoral. i. Denna tolkning bekräftas också av Irenaeus, som på 180-talet skrev i sin bok Mot heresierna att Nikolaiterna är efterföljare till den Nikolaus som var en av de sju första som ordinerades till diakon av apostlarna (Apg 6:5). De lever ett liv av ohämmad njutning. Dessa mäns karaktär pekas tydligt ut i Johannes 18 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

19 Uppenbarelsebok, så som lärandes att det inte spelar någon roll om man utövar otukt och att äta det som offrats till avgudar. b. Församlingen i Efesus får beröm av Jesus för att de hatar nikolaiternas gärningar (Upp 2:6), men i Pergamus verkar det som att denna lära hade fått fäste i församlingen. Varning Omvänd dig därför! a. Eftersom det onekligen fanns ett antal troende i församlingen i Pergamus som får beröm för att de så starkt höll fast vid tron, så kan man tycka att det är anmärkningsvärt att det samtidigt fanns de som ägnade sig åt avgudaoffer och otukt. Församlingen i Pergamus problem verkar ha varit att de var för toleranta. Även om många av dem levde rätt enligt den kristna tron, så tolererade de att även avgudadyrkan och sexuell omoral pågick i församlingen. Denna kompromiss kritiserar Jesus och uppmanar församlingen att omvända sig ifrån. b. Eftersom Satan uppenbarligen inte lyckades få församlingen på fall genom mord och förföljelse, så försöker han istället förstöra församlingen inifrån genom att förmå församlingen att tolerera och acceptera uppenbar synd. c. Att omvända sig är onekligen inte bara någonting som icke-kristna bör göra, utan även de troende som har gått fel behöver omvända sig. 8. Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd. a. Om församlingen inte omvänder sig så kommer Jesus att strida emot dem med sitt svärd, det vill säga Guds ord, Bibeln (Jes 11:4, Ef 6:17, Hebr 4:12, Upp 19:15, 21). i. För en kristen som inte bryr sig så mycket om Bibeln så kan denna varning vara svår att förstå, men för den som i allt vill leva rätt enligt Guds ord så är det väldigt allvarligt att bli överbevisad om att man lever fel enligt Bibeln. b. Det är nog ingen slump att även Bileam stoppades av en ängel med just ett svärd (4 Mos 22:23). 19 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

20 Uppmaning Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. a. Man kan läsa Bibeln om och om igen utan att uppleva något speciellt, men så plötsligt så upplever man att Guds Ande talar genom Ordet och man känner sig träffad. i. Det är viktigt att vara öppen för Guds Andes tilltal när vi läser Guds Ord. Det är inte säkert att man alltid hör Gud tala genom Ordet, men det är bra om man är öppen för att Gud ibland talar genom sitt Ord. b. Även idag riskerar en församling att bli alltför tolerant och tillåtande med synden. Därför är det viktigt att man ständigt är öppen för att Guds Ande kan tala genom Bibeltexten och uppmärksamma om det är något man behöver ställa till rätta. Löfte 10. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. a. Den som tror på Jesus och lever som en lärjunge kommer aldrig att behöva bekymra sig över varken världslig mat eller andlig mat (Matt 6:25 34, Joh 6:32, 41). b. Kanske var det så att de kristna i Pergamus bekymrade sig över vad de skulle äta för mat eftersom allt kött var offrat åt avgudar. Men Jesus uppmanar församlingen att inte bekymra sig över detta utan endast göra det som är rätt och då kommer Jesus att ge dem allt det de behöver, inklusive mat. 11. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det. a. På Bibelns tid kunde en vit sten symbolisera en rad olika saker, exempelvis att man var inbjuden till en fin fest, ett tecken på vänskap eller ett bevis på att man blivit frikänd i rätten. Oavsett vilken av dessa symboliska innebörder Jesus menar så är de ju alla väldigt positiva och bibliska! b. Att man får ett nytt namn vid speciella tillfällen är inte någonting nytt i bibliska sammanhang. Patriarken Jakob fick exempelvis det nya namnet Israel (1 Mos 35:10) och Simon fick det nya namnet Petrus (Joh 1:42). Att få ett nytt namn av Gud kan symbolisera en övergång till någonting nytt eller att man får ett specifikt uppdrag. 20 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Av Christer Åberg Mormon-kyrkan är en mycket farlig villolära som för dig bort från Jesus och rakt ner till helvetet! Joseph Smith startade Mormonerna runt

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

1. Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och man hade inget att äta.

1. Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och man hade inget att äta. Markus 8 (8:1 9) Jesus bespisar fyra tusen 1 Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och man hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sade till dem: 2 Det

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

JAG VET VAR DU BOR Värnamo 2006-03-19

JAG VET VAR DU BOR Värnamo 2006-03-19 JAG VET VAR DU BOR Värnamo 2006-03-19 Denna serie av predikningar utgår från Uppenbarelsebokens kapitel 2-3 och de sju sändebrev som Jesus genom evangelisten Johannes förmedlar till sju församlingar i

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser Titus 3 (Vers 1-11) Påminnelser 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs Hur läser vi Bibeln? Strängnäs 2015-11-22 Apg 8:26 En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." 27 Filippus

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

BUDSKAPET TILL FÖRSAMLINGEN I LAODIKEIA Den andligen sovande församlingen Församlingen som hade lämnat Jesus utanför

BUDSKAPET TILL FÖRSAMLINGEN I LAODIKEIA Den andligen sovande församlingen Församlingen som hade lämnat Jesus utanför Uppenbarelseboken kapitel 3F BUDSKAPET TILL FÖRSAMLINGEN I LAODIKEIA Den andligen sovande församlingen Församlingen som hade lämnat Jesus utanför TEXTKOMMENTARER Upp 3:14 B2000: Och skriv till ängeln för

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Jesus är Gud SAMPLE. Budskap om evig räddning

Jesus är Gud SAMPLE. Budskap om evig räddning Jesus är Gud Budskap om evig räddning Jesus är Gud Gud önskar att du ska känna till sanningen om Honom som uppenbarad i Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Han har kommit nära för att välsigna människor,

Läs mer

Att lyssna till den helige Ande. Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom

Att lyssna till den helige Ande. Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom Att lyssna till den helige Ande Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom Mias första erfarenhet av den helige Ande Att lyssna till den helige Ande i GT Talade främst genom profeter Men talade på en uppsjö

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

I väntan på Livets krona

I väntan på Livets krona I väntan på Livets krona Brevet till Smyrna. Upp.2:8 11 Av: Johannes Djerf Hur kommer det sig att just jag måste genomlida detta? Har du tänkt så någon gång? Jag tror på Gud och jag försöker göra rätt

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Din första kärlek. Värnamo 2006-01-08. Kort inledning och bakgrund

Din första kärlek. Värnamo 2006-01-08. Kort inledning och bakgrund Din första kärlek Kort inledning och bakgrund Värnamo 2006-01-08 I början av Uppenbarelseboken, kap 2-3, hittar vi sju brev från Jesus Kristus, förmedlade genom Johannes till sju församlingar i Mindre

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 13. (Vers 1-23) Tiden för templets ödeläggelse

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 13. (Vers 1-23) Tiden för templets ödeläggelse Markus 13 (Vers 1-23) Tiden för templets ödeläggelse 1 När Jesus gick ut från templet, sade en av hans lärjungar till honom: Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader! 2 Jesus sade till honom: Du ser

Läs mer

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet.

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Allt ljus på nåden 140907 Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Vid ett tillfälle för ett par år sedan kändes det som att mitt hjärta nästan stannade. Jag blev rädd. Jag

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 1 Uskavi 160710 Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 Det här har varit det bästa året i mitt liv sade en kvinna häromdagen, och kunde räkna upp en massa anledningar till det, och en av de viktigaste var att

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap. Markus 12 (12:1 12) Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7).

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7). Markus 1 (1:1) Jesus namn och titel 1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 1. Evangeliet är ett grekiskt ord som kort och gott betyder goda nyheter. Vi har på svenska blivit så vana vid det

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

Bibeltexter

Bibeltexter Bibeltexter 2016 03 06 Rom 4:5 Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på

Läs mer

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Detta häfte vill hjälpa Dig att lära känna Gud personligen, erfara ett liv av sann kärlek, förlåtande livsstil och trofasta

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Återerövra svärdet! Brevet till Pergamus. Upp.2: Av: Johannes Djerf

Återerövra svärdet! Brevet till Pergamus. Upp.2: Av: Johannes Djerf Återerövra svärdet! Brevet till Pergamus. Upp.2:12 17 Av: Johannes Djerf Dagarna går oerhört snabbt tycker jag. Det känns inte som att var länge sedan som snön smälte bort och snart så är den här igen.

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar?

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Temadagen 20160507 Temadagen Alingsås Anders Pihl 20160505 1 Bakgrund Mycket allvarligt när kyrkoledare tror att det finns många vägar till Gud. Att Allah

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

Kyrkan: Komma in i den, leva i den

Kyrkan: Komma in i den, leva i den Lektion 13 Kyrkan: Komma in i den, leva i den Din kyrka är större än du trodde! När människor använder ordet kyrka, så menar de i regel en av två saker: antingen menar de en byggnad, eller ett kyrkosamfund

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 JUDAS BREV INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2013 BAKGRUND (Lars Mörling 2013) Författare: Judas var bror till den Jakob som skrev Jakobs brev och som var ledare

Läs mer

Söndag efter Alla helgons dag

Söndag efter Alla helgons dag 1/5 Söndag efter Alla helgons dag Psalmer: 3, L187:1-4, L187:5-8, 300, 1:3-7 Texter: Jos 1:10-11, Hebr 11:13-16, Luk 20:37-38 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Läs mer

Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och

Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Upp 11:15 Den sjunde ängeln blåste i sin basun.

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 7. (Vers 1-17) Israel omvänder sig

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 7. (Vers 1-17) Israel omvänder sig 1 Samuelsboken 7 (Vers 1-17) Israel omvänder sig 1 Då kom Kirjat-Jearims män och hämtade HERRENS ark dit upp och förde den in i Abinadabs hus på höjden. De helgade hans son Eleasar till att ha vården om

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36 1/5 21 e trefaldighet Dagens bön: Käre Fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla, för rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn.

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 8. (Vers 1-22) Israel begär en kung

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 8. (Vers 1-22) Israel begär en kung 1 Samuelsboken 8 (Vers 1-22) Israel begär en kung 1 När Samuel blev gammal satte han sina söner till domare över Israel. 2 Hans förstfödde hette Joel och hans andre son Abia. De var domare i Beer-Sheba.

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015)

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015) JOHANNESBREVEN INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar till 1Joh 5 Sammanfattning av 1Joh 10 Bakgrund till 2Joh och 3Joh 11 Löpande kommentar till 2Joh 12 Löpande kommentar till 3Joh 13 Husbykyrkan

Läs mer

Den första kärleken. Brevet till Efesos. Upp.2:1-7. Av: Johannes Djerf

Den första kärleken. Brevet till Efesos. Upp.2:1-7. Av: Johannes Djerf Den första kärleken Brevet till Efesos. Upp.2:1-7 Av: Johannes Djerf Johannes befann sig på ön patmos långt ute i det Egeiska havet. Vi får inte hela bakgrunden berättad för oss men vi kan förstå att han

Läs mer

den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. i. När Gud beskriver sig själv med egna ord, så beskriver han sig själv så här:

den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. i. När Gud beskriver sig själv med egna ord, så beskriver han sig själv så här: Jona 3 (Vers 1-10) Jona i Nineve 1 HERRENS ord kom för andra gången till Jona. Han sade: 2 Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. 3 Då steg Jona

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

3 söndagen i Advent. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

3 söndagen i Advent. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 3 söndagen i Advent Psalmer: 423, Ps 98 (707), 350, 131, 111 Texter: Mal 4:4-6, 2 Petr 1:19-21, Matt 11:11-19 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 2 Petr 1:19-21

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Två bibliska sanningar: 1. Jesu första tillkommelse har hänt. 2. Jesu andra tillkommelse har inte hänt men kommer att hända

Två bibliska sanningar: 1. Jesu första tillkommelse har hänt. 2. Jesu andra tillkommelse har inte hänt men kommer att hända Heb 9:24-29 Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. 25 Inte heller skulle han offra sig flera gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Andlig Klarsyn. En måttstock för den Kristna församlingen

Andlig Klarsyn. En måttstock för den Kristna församlingen Andlig Klarsyn En måttstock för den Kristna församlingen 1 Joh. 4:1-6 Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så kan

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

TRE BIBELSTUDIEMETODER

TRE BIBELSTUDIEMETODER TRE BIBELSTUDIEMETODER BIBELBÖCKER TEMAN BIOGRAFIER HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2011 BOKSTUDIUM Många kristna läser bara Bibeln som en andaktsbok för att hitta en vers eller en tanke som ska bära en genom

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer