Christian Mölks Bibelkommentarer. Uppenbarelseboken 2. Introduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christian Mölks Bibelkommentarer. Uppenbarelseboken 2. Introduktion"

Transkript

1 Uppenbarelseboken 2 Introduktion Siffran sju i Bibeln symboliserar fullkomlighet, fulländning, totalt, perfektion, allt, osv. Så när både Paulus och Jesus skriver brev till just sju församlingar så förstår vi att de inte enbart riktar sig till just dessa församlingar, utan till alla församlingar i alla tider. Så om den helige Ande talar till ditt hjärta och du känner igen dig i budskapet gör du rätt i att även ta till dig av textens uppmaning, befallning eller löfte. Alla har vi förhoppningsvis något som Jesus kan berömma oss för, men samtidigt har vi också alla något område i livet som Jesus behöver korrigera eller utveckla. Breven till de sju församlingarna följer samma struktur 1. Adressering till den lokala församlingen 2. Presentation av Jesus 3. Beröm till den lokala församlingen (alla förutom Laodikeia) 4. Kritik till den lokala församlingen (alla förutom Smyrna och Filadelfia) 5. Varning till den lokala församlingen 6. Befallning till den lokala församlingen 7. Uppmaning till alla kristna 8. Löfte om belöning till de som lyder Jesu befallning (ofta kopplad till den lokala församlingens specifika situation) De sju församlingarna i Uppenbarelseboken Det är också värt att notera att det finns ett intressant samband mellan ordningen på de sju församlingarna och kyrkohistorien, från det att Jesus lämnade till dess han återvänder. Det finns dock två bra argument för att man inte ska jämföra dessa sju församlingar med olika skeenden i kyrkans historia. För det första så finns det ingenting i själva texten som egentligen antyder att så skulle vara fallet, utan det är egentligen en efterhandskonstruktion som man kan se först på senare år, när man blickar tillbaka genom kyrkohistorien. För det andra så är kyrkohistorien inte alls så enkel. Även om kyrkan exempelvis var statsreligion i det romerska imperiet mellan åren 313 och 590, så betyder ju inte det att situationen var likadan för kyrkan på andra platser på jorden. Men med det sagt, så är det ändå intressant att göra en jämförelse mellan de sju församlingarna i Uppenbarelseboken och kyrkohistorien. Efesus Beskrivning av församlingen: Den kärlekslösa församlingen Beskrivning av Jesus: Jesus upprätthåller och utrannsakar församlingen Tidsålder: Den apostoliska tiden Fram till år 100 e. Kr. Smyrna Den förföljda församlingen Jesus är den uppståndne som besegrat döden Förföljelsens tid år Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

2 Pergamon Den kompromissande församlingen Jesus är domaren med det tveeggade svärdet Den romerska statsreligionens tid år Tyatira Den toleranta församlingen Jesus är allvetande och den som luttrar och renar Påvedömets tid år Sardes Den andligt döda församlingen Jesus kan ge nytt liv Reformationens tid år Filadelfia Den svaga församlingen Jesus är den sanne Missionens tid år Den trogna församlingen i den sista tiden Laodikeia Den falska församlingen Jesus är alltings ursprung och sanning Avfallets tid år 1900-???? Den avfallna församlingen i den sista tiden 2 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

3 (Vers 1-7) Brevet till Efesus, den kärlekslösa församlingen 1 Skriv till församlingens ängel i Efesus: Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld: 2 Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. 3 Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. 4 Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. 5 Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. 6 Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. 7 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis. Adressering 1. 1 Skriv till församlingens ängel i Efesus: a. Efesus, även kallat Asiens ljus, är idag en ruinstad i Turkiet, men var på Nya testamentets tid världens fjärde största stad och låg vid Mindre Asiens västkust. Efesus drog till sig mycket folk, dels för att staden på grund av dess geografiska läge var en knutpunkt för handel, men också för att många religiösa pilgrimer vallfärdade till Efesus för att se ett av antikens sju underverk, Artemistemplet. i. Paulus bodde tre år i Efesus och undervisade i Tyrannus lärosal (Apg 19:8-12). ii. Enligt Eusebius kyrkohistoria så var Timoteus Efesus första biskop. Dock finns det ingenting i Bibeln som bekräftar det, mer än att Paulus uppmanar Timoteus att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror (1 Tim 1:3). iii. Det finns många som tror att aposteln Johannes levde och verkade i staden Efesus. Om detta förtäljer inte Bibeln, men vad vi vet är att han skrev Uppenbarelseboken från ön Patmos, som ligger strax utanför Efesus (Upp 1:9). b. Det grekiska ordet angelos betyder budbärare och syftar i normala fall på en ängel, men kan också syfta på en lokal församlingspastor, eftersom han är en budbärare som predikar Guds ord till församlingen. i. Det mest troliga, i min mening, är att det är församlingens pastor som åsyftas. Han är ledaren för församlingen och också den som får ta emot brevet från Johannes och även den som får läsa upp brevet för sin församling. 3 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

4 Presentation 2. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld: a. I 2 Mose 25:31-40 kan vi läsa om den sjuarmade ljusstaken, även kallad menora (=hebreiska för lampa ), som är den äldsta symbolen för den judiska tron. Den sjuarmade ljusstaken var placerad i Jerusalems tempel och symboliserade att Israel skulle vara ett ljus för andra folk som ville lära känna Gud (Jes 42:6). Skillnaden mellan menoran och denna ljusstake är att templets menora bestod av en ljusstake med sju ljus medan här ser vi istället sju ljusstakar. i. En ljusstake lyser inte av sig självt, utan är beroende av olja och eld. På samma sätt är det med församlingen och oss kristna, vi är inte Guds ljus men vi är kallade till att sprida Guds ljus genom våra liv. b. De sju ljusstakarna är de lokala församlingarna och de sju stjärnorna är församlingarnas pastorer (Upp 1:20). Jesus håller alltså de lokala församlingarnas pastorer i sin högra hand, och han går omkring mitt ibland sina församlingar. i. Precis som det står i Matt 16:20; Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem, så intygar Jesus återigen att om vi samlas i hans namn så går han omkring bland oss. 1. Många lokala församlingar må vara långt ifrån perfekta, men ändå är de så dyrbara och värdefulla för Jesus att han anser det viktigt att befinna sig just precis där. Vi kan klaga och tycka att det vore bättre om Jesus befann sig någon annanstans, men faktum kvarstår; det är i de lokala församlingarna som Jesus uppenbarar sig, går omkring och sprider sitt ljus. ii. Men inte nog med att Jesus är i centrum av församlingens liv, han håller också pastorerna i sin hand. Församlingarna tillhör inte pastorn eller församlingens ledarskap, utan tillhör Jesus. 1. När jag var en vanlig enkel elev på Bjärka-Säbys Bibelskola så fick jag vid ett tillfälle se Jesus. Det var som ett mellanting mellan att se tydligt och att drömma, jag såg honom som en gestalt men ändå inte i detalj. Jag hade precis varit i kontakt med Bankeryds pingstförsamling för att eventuellt bli deras nya ungdomspastor, men jag kände mig osäker på om jag verkligen kunde bli en pastor. Då visar sig Jesus för mig och säger: Det är min församling. Jag kopplar direkt dessa ord till Matt 16:18 där Jesus säger till Petrus: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag förstod direkt att 4 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

5 Jesus budskap till mig var att det är han som bestämmer över pingstförsamlingen i Bankeryd, och alla andra församlingar också för den delen, och att ingen Äldstekår i världen kan hindra Jesu beslut ifall han vill att jag ska bli ungdomspastor just där. Från den stunden kände jag mig säker på att Jesus kallade mig till en tjänst som pastor och att jag också skulle få jobbet i Bankeryd. Därpå följde sex mycket välsignade år strax utanför Smålands Jerusalem. iii. Vi kan vara säkra på och trygga i, att Jesus har kontroll över sin församling och att han leder dess pastorer. Om en pastor eller en församling vandrar bort ifrån Jesu vilja, då kommer han att, precis som vi ser här i Uppenbarelseboken, tala till pastorn och församlingen i syfte att leda dem rätt igen. Beröm 3. 2 Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. 3 Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. a. Jesus ser sin församling och vet vad som försiggår. När vi sköter oss så ser Jesus det och berömmer och uppmuntrar oss. När vi missköter oss så ser Jesus även det och varnar oss för att vi har kommit in på fel väg. b. Det första som efesierna får beröm för är deras hårda arbete. Församlingen i Efesus gjorde mycket gott och arbetade hårt och uthålligt. De verkar ha varit en församling som engagerade sig och hade mycket verksamhet. i. För en lokal församling med ofta små resurser så är det viktigt att varje församlingsmedlem tar det ansvar han eller hon kan och försöker hjälpa till så gott man förmår och utefter de förutsättningar man har. En församling ska inte bara drivas av ett fåtal personer som får göra allting, utan alla ska hjälpa till. c. Det andra som efesierna får beröm för är deras läromässiga tydlighet. I Apostlagärningarna kan vi läsa om hur Paulus varnade församlingen i Efesus med dessa ord: 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar. (Apg 20:29 31) 5 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

6 i. Onekligen verkar församlingen i Efesus tagit Paulus på orden och verkligen hållit sig borta från de som förvränger sanningen. ii. På samma sätt behöver även lokala församlingar idag hålla sig vakna och akta sig för de som förvränger Guds ord och predikar direkta felaktigheter. Se inte upp till en pastor bara för att han är känd eller är retoriskt skicklig, det viktiga är att han eller hon predikar Guds ord på rätt sätt. iii. Speciellt viktigt är det att se upp för de som inte nöjer sig med att predika felaktigt, utan även upphöjer sig själva till apostlar och menar sig stå i närmare kontakt med Gud än vi andra. 1. Det är fullt möjligt att Gud kallar någon till apostel även idag, men då bör vi alla vara lika noga som församlingen i Efesus och pröva dem som kallar sig apostlar. Om det de förkunnar inte stämmer överens med Guds ord eller om det finns andra tveksamheter, då bör man akta sig. Kritik 4. 4 Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. 5 Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. a. Jesus är nöjd med mycket i församlingen, men trots allt det positiva så finns det ändock en del negativt som han vill bemöta, och det handlar om att efesierna har övergett kärleken. Ett av de viktigaste och mest centrala budskapen i Bibeln är nämligen att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta och älska vår nästa som oss själva (Matt 22:37-40). Paulus skriver dessutom att om vi inte har kärlek, så är vi bara en skrällande cymbal (1 Kor 13). b. Hade man som utomstående besökt församlingen i Efesus hade man nog fått ett mycket positivt första intryck! Man hade mött en hårt arbetande församling där mycket positivt hände samtidigt som de starkt värnade om evangeliets sanning och den kristna läran. Men trots detta fina yttre, så verkar de ha lämnat kärleken. i. För det första, när man är en så aktiv och engagerad församling som Efesus var, så finns det alltid en risk att man får för mycket fokus på att ställa upp och engagera sig, så att man glömmer varför man engagerar sig i församlingen: för att man älskar Gud och sin medmänniska. ii. För det andra, om man, likt efesierna, är så noggrann med den kristna teologin, så finns det också en risk att man koncentrerar sig så mycket på att 6 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

7 tro rätt så att man blir kall och hård och förlorar kärleken till sina medmänniskor och blir misstänksam och kritisk mot alla andra som inte tror exakt likadant eller som inte kommit riktigt lika långt i sin förståelse. c. Det är inte så att efesiernas kärlek har minskat eller försummats, utan de har övergett kärleken. Det verkar alltså vara ett medvetet val. d. Efesierna får kritik för att de har övergett sin första kärlek. Om man jämför med ett livslångt äktenskap så är det ganska naturligt att de första känslorna mellan de två nykära ofta är väldigt speciella och man beter sig som ett litet fånigt fån. Förhoppningen är ju att denna nyförälskelse ska övergå i en kärlek som måhända inte är lika spännande, men som är starkare och djupare. Det verkar som att efesiernas nyförälskelse aldrig gick in i den djupare kärleken utan istället övergavs när spänningen var över. e. Den första kärleken går också att jämföra med den första tid då Adam och Eva levde i paradiset innan syndafallet. Allting var nytt och underbart, det var en tid då Gud gick omkring mitt ibland sitt folk: Vid kvällsbrisen hörde de HERREN Gud vandra i lustgården. (1 Mos 3:8), och det var en tid innan alla människans problem och bekymmer blev en del av vardagen. Varning 5. 5 Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. a. För att efesierna ska kunna vända tillbaka till dit de var innan de övergav sin första kärlek, så behöver de återvända till sina första gärningar som var ett uttryck för den kärlek de förut hade. De behöver komma ihåg hur de var när de nyfrälsta och älskade Gud av hela sitt hjärta och älskade sin nästa som sig själv. i. Dessa första gärningar handlar om att återvända till det som var så viktigt när man var nyfrälst, nämligen att läsa Bibeln därför att man älskar Guds ord, att be för att man älskar Guds röst, att vittna om Jesus därför att man älskar sin nästa, att hjälpa de nödställda därför att man älskar sina medmänniskor. b. Jesus ger efesierna en tydlig varning; om de inte omvänder sig så kommer ljusstaken att flyttas från dess plats, dvs., församlingen i Efesus kommer inte längre att vara en församling. Även om de lever kvar som organisation, så kommer de inte längre att vara en plats där Jesus är mitt ibland dem. 7 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

8 i. Uppenbarligen omvände efesierna sig, eftersom församlingen i Efesus levde vidare i flera hundra år till Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. a. Här flikar Jesus in ytterligare ett beröm, han lyfter fram att han är glad över att efesierna hatar nikolaiternas gärningar. i. Det beskrivs inte exakt vad nikolaiternas gärningar är för något, men i brevet till Pergamus (Upp 2:12 17) så kopplas nikolaiternas lära ihop med avgudaoffer och otukt, så det ligger ju nära till hands att tro att även nikolaiternas gärningar handlade om avgudaoffer och otukt. 1. Denna tolkning bekräftas också av Irenaeus, som på 180-talet skrev i sin bok Mot heresierna att Nikolaiterna är efterföljare till den Nikolaus som var en av de sju första som ordinerades till diakon av apostlarna (Apg 6:5). De lever ett liv av ohämmad njutning. Dessa mäns karaktär pekas tydligt ut i Johannes Uppenbarelsebok, så som lärandes att det inte spelar någon roll om man utövar otukt och att äta det som offrats till avgudar. Uppmaning 7. 7 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. a. Eftersom det står till församlingarna, och inte till församlingen, så är alla dessa budskap egentligen riktade till alla kristna i alla tider. Men inte alla som lyssnar, lyssnar. För att höra och förstå vad Jesus säger måste man också vara beredd att faktiskt lyssna och ta till sig den eventuella kritik man känner igen sig i. b. Om man är beredd att lyssna med ett ärligt hjärta så kommer den helige Ande att överbevisa ens hjärta ifall man har syndat och behöver omvända sig (Apg 16:8-9). Löfte 8. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis. a. Livets träd nämns första gången i 1 Mosebok 3:22 som ett av träden i Guds paradis som människorna inte får äta av eftersom de då kommer att få evigt liv. I 8 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

9 Uppenbarelseboken nämns det, förutom i denna vers, även i Upp 22:2, där det står i det nya Jerusalem och bär rik frukt och dess blad ger läkedom. b. Begreppet paradis är lite svårtolkat i Nya Testamentet och kan antingen tolkas som synonymt med himlen, eller som en slags viloplats för de döda troende innan uppståndelsen (Luk 23:43). c. Löftet om belöning är ofta ihopkopplat med den varning den lokala församlingen fick. i. För den som omvänder sig och återvänder till sin första kärlek och avstår från nikolaiternas otukt, kommer Gud att låta återvända till det oskuldsfulla paradiset i skapelsens begynnelse, en tid av kärlek och nyförälskelse mellan Gud och människa. ii. För den som omvänder sig och avstår från att äta nikolaiternas avgudaoffer kommer Gud istället belöna med att få äta frukt från livets träd. 9 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

10 (Vers 8-11) Brevet till Smyrna, den förföljda församlingen 8 Skriv till församlingens ängel i Smyrna: Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen: 9 Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga. 10 Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona. 11 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden. Adressering 1. 8 Skriv till församlingens ängel i Smyrna: a. Smyrna var en stor och rik handelsstad strax norr om Efesus. Smyrna betyder myrra, en söt parfym som man dels använde för att smörja de döda med, men som också var en ingrediens i Israels heliga smörjelseolja (2 Mos 30:22-25), som man bland annat använde för att smörja och helga präster. i. När David smordes till kung av David så innebar inte det ett problemfritt liv i total framgång. David blev förföljd av Saul och fick lida en hel del genom sitt liv, men trots det så var Gud med honom och välsignade honom i allt han gjorde. 1. På samma sätt måste vi troende idag komma ihåg att Gud inte har lovat oss ett problemfritt liv med enbart välsignelse och framgång. Men däremot så har Gud lovat att alltid vara med oss och han har gett oss av sin Ande för att styrka oss och hjälpa oss. 2. Hur svårt världen än förföljer oss så får vi aldrig glömma att han som är i oss är större än den som är i världen (1 Joh 4:4). ii. Hur konstigt det än kan låta så var Smyrnaförsamlingens död och lidanden som helig smörjelseolja inför Gud. När de kristna i Smyrna dog och led för sin tro så var det en helig handling inför Gud. b. Befolkningen i staden Smyrna var väldigt engagerade i den romerska kejsarkulten och tillbad de romerska kejsarna. År 196 f.kr. byggdes ett speciellt tempel åt Dea Roma, den romerska gudinnan, och år 23 e.kr. byggdes ett tempel åt kejsar Tiberius. i. Den romerske kejsaren Domitianus (regerade från år 81 till år 96 e.kr.), var den förste romerske kejsaren som krävde att alla romerska medborgare skulle tillbe kejsaren som Herre, ett religiöst och politiskt lojalitetstest. Varje år skulle man tända rökelse vid kejsarkultens altare varpå man fick ett intyg på att man hade utfört ritualen. 10 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

11 1. Att tillbe kejsaren och bekänna honom som Herre var fullständigt otänkbart för de allra flesta kristna, de bekände endast Jesus som Herre. Denna vägran fick dock många kristna lida för och en del slutade som martyrer. 2. Troligtvis var det under denne kejsare som aposteln Johannes hamnade i fängelse på ön Patmos. Presentation 2. Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen: a. Titeln Den förste och den siste är enligt Jesaja 41:4, 44:6 och 48:12, en titel som tillhör YHWH, Herren Gud. När Jesus använder den här titeln om sig själv (se även Upp 1:11 och 1:17), så är det för att visa att han är Herren Gud. i. Jag är den jag är är ehyeh asher ehyeh på hebreiska och förkortas till Jag är på svenska och ehyeh på hebreiska. När Mose skulle säga Guds namn till Israels folk kunde han naturligtvis inte säga Jag är utan uppmanades av Gud att istället säga Han är, vilket blir YHWH och uttalas oftast Yahweh. ii. Trots att Gud hade sagt att det var detta namn som Israel fick använda så ansåg de att namnet var för heligt för att uttalas, med undantag från vissa tillfällen i templet, så därför uttalade man adonaj ( kyrios på grekiska och herre på svenska) istället för YHWH. iii. I och med att Jesus använder en titel om sig själv som tillhör YHWH, Herren, så visar Jesus att de kristna i Smyrna gör rätt i att inte tillbe kejsaren som Herre eftersom det bara är Jesus som är Herre! b. Församlingen i Smyrna fick lida väldigt mycket, och säkert hade några fått lida martyrdöden, så Jesus presenterar sig själv som den som har makt över både död och liv. Även om de kristna i Smyrna dör för sin tro så kommer de att, precis som Jesus, få nytt liv igen. Beröm 3. 9 Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. 11 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

12 a. När man lider för sin tro kan man ibland tro att Gud har glömt en och inte längre hör ens böner om hjälp. Men Jesus intygar att han verkligen vet hur de har det, han känner deras lidande. b. Även om Smyrna såsom stad var rik så var de kristna i Smyrna fattiga. Detta var en del av den förföljelse som Smyrnas kristna råkade ut för. Kanske miste de affärskontakter och affärsmöjligheter när de vägrade tillbe kejsaren som Herre. i. Troligtvis var det detta som hade gjort deras tro så stark, eftersom de som inte var beredda att offra allt för Jesus, de lämnade förmodligen rätt snabbt. c. Rent världsligt sett var Smyrnas kristna fattiga, men enligt Jesus så var de rika! i. Man kan jämföra oss kristna med kungabarn. När vi inte är i vårt palats så är det mycket möjligt att vi kan råka illa ut, bli förföljda eller betraktas som fattiga, men sanningen är att vi är de rikaste i hela riket och har ett arv som väntar. d. Som en kontrast till Smyrna står församlingen i Laodicea, de menade om sig själva att de var rika, men enligt Jesus var de fattiga (Upp 3:17). i. Det behöver inte vara fel att som kristen ha mycket pengar, det finns ingen automatisk välsignelse i att vara fattig. Men faktum är att andlig rikedom inte mäts i antalet kronor på bankkontot, den som har mycket pengar kan alltså enligt Jesus vara fattig, medan den som är fattig egentligen är rik. ii. Enligt Jesus så är det svårt för dem som är rika att komma in i Guds rike (Mark 10:23-25), men bara för att man är rik så behöver man inte som kristen göra sig av med alla sina pengar för att kunna komma in i Guds rike. Däremot behöver man akta sig så att inte pengarna blir herre i ens liv (Matt 6:24). 4. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga. a. Enligt historien så fanns det en relativt stor judisk befolkning i Smyrna och de verkar inte direkt ha accepterat Jesus som Herre, snarare ställde de till det för de judar som trodde på Jesus. i. För enkelhetens skull kan det vara bra att skilja på begreppen etnisk jude och religiös jude. Den absoluta majoriteten av de första kristna var etniskt sett judar, så när Jesus menar att de judar som hånar de kristna bara kallar sig judar, så talar han inte om etniciteten, utan menar att en sann jude 12 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

13 religiöst sett är en jude som tror på Jesus. De judar som inte trodde på Jesus var givetvis fortfarande etniskt sett judar, men religiöst sett så var de inte judar eftersom den är jude som är det i sitt inre (Rom 2:29a). b. Att Jesus kallar dessa judar som förföljer de kristna för Satans synagoga betyder självklart inte att alla judar tillhör Satan, de allra flesta kristna var ju etniskt sett judar, utan det betyder att denna förföljelse var influerad av Satan själv. Befallning Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. a. De kristna i Smyrna hade redan fått lida och skulle dessutom få lida ännu mer. Givetvis var de rädda, men Jesus uppmuntrar dem och visar att han har kontroll över situationen och att de därmed kan vara trygga oavsett vad som händer. b. För att på ett konkret sätt visa att han har kontroll över situationen så berättar Jesus exakt vilken sorts förföljelse som kommer att komma härnäst: de kommer att kastas i fängelse i tio dagar. När de kristna sen mycket riktigt kastades i fängelse kunde de ju vara säkra på att även befrielsen skulle komma 10 dagar senare. c. Denna förföljelse kom från Djävulen, men precis som med de lidanden som Job utsattes för, så tillåter och begränsar Gud lidandet och bestämmer när det ska ta slut. d. I och med att denna förföljelse kom från Djävulen, varför stoppade inte Gud den? Därför att Gud hade ett syfte med denna förföljelse. Det är inte Gud som ger oss lidande, men ibland tillåter han det lidande som Djävulen orsakar i syfte att lära oss något, få oss att växa i vår tro eller något liknande (1 Peter 1:6-7). e. Församlingen i Smyrna sattes på prov, men det verkar onekligen som att de klarade provet. Av alla de församlingar och städer som nämns i Uppenbarelseboken så är det bara Smyrna som finns kvar idag. Löfte 6. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona. a. På Nya testamentets tid fanns det två olika sorters kronor, en som kungar bar och en som fungerade som pris på atletiska tävlingar. Om de kristna i Smyrna är trogna intill 13 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

14 döden så skall de få en krona som ett pris för att de har vunnit. Priset som de skulle vinna om de var trogna intill döden, är livet, det eviga livet. i. Det är intressant att notera att det grekiska ordet för krona är stephanos, namnet på den första kristna martyren (Apg 7:59). ii. Atleter vinner kronor av löv som så småningom vissnar bort och dör, men Jesus lärjungar vinner kronor av liv som aldrig vissnar bort och dör. iii. Det är anmärkningsvärt att Jesus ger denna sorts krona till de som är trogna trots lidande. Annars kan man ju ibland höra från framgångsteologer att Gud ger framgång och rikedomar åt de som följer honom. Här är det ju tvärtom de som är fattiga och lider som vinner priset. b. En av de som blev martyr i Smyrna var Polykarpos (69-155), en av aposteln Johannes lärjungar. Enligt traditionen så beordrades Polykarpos att bekänna att kejsaren är Herre och att tända rökelse vid kejsarkultens altare, varpå han skall ha svarat: "Jag har i åttiosex år tjänat Kristus, och han har aldrig svikit mig, så varför skall nu jag svika honom?". Som en följd av detta blev Polykarpos bränd på bål, tillsammans med tolv andra kristna. Uppmaning Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. a. De budskap som de olika församlingarna i Uppenbarelseboken fick är givetvis först och främst riktade till de lokala församlingarna, men de kan även mycket väl få stor betydelse för enskilda kristna och församlingar runt om i hela världen även idag. i. De församlingar som idag går igenom förföljelse kan ha stor välsignelse av att läsa texter som dessa och uppmuntras av Jesus budskap till församlingen i Smyrna. ii. Även om vi i Västvärlden är förskonade så förföljs just nu otaliga kristna i framförallt Mellanöstern och Asien. En del hävdar till och med att det har dött fler kristna för sin tro under 1900-talet än under alla tidigare sekel tillsammans. 14 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

15 8. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden. a. Att dö här på jorden är inte det värsta som kan hända. Det värsta som kan hända är att dö den andra döden. Enligt Uppenbarelseboken 20:14 är eldsjön, dit döden och helvetet kastas, den andra döden och dit kastas alla som inte har sina namn skrivna i livets bok (Upp 20:15). (Vers 12-17) Brevet till Pergamus, den kompromissande församlingen 12 Skriv till församlingens ängel i Pergamus: Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet: 13 Jag vet var du bor där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. 14 Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt. 15 Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära. 16 Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd. 17 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det. Adressering Skriv till församlingens ängel i Pergamus a. Pergamus var en av de viktigaste städerna i Mindre Asien, dagens västra Turkiet, och var dessutom den romerska kejsardyrkans officiella centrum. Pergamus var även känt för sitt stora bibliotek, där man hade böcker, samt även för att de uppfann pergament när egyptierna slutade exportera papyrus. b. Pergamus betyder fästning och staden var ett mycket starkt fäste för hedendomen. i. När staden Pergamus år 29 f.kr. byggde ett tempel åt den gudomlige Augustus och gudinnan Tomas blev Pergamus den första staden som officiellt tillägnade tillbedjan åt en romersk kejsare. ii. Inte nog med att staden ägnade sig åt kejsartillbedjan, de dyrkade även många andra gudar, såsom exempelvis gudinnan Athena och guden Zeus. Men framförallt tillbad de guden Asklepios, som var läkekonstens gud, vars symbol asklepiosstaven, en orm som ringlar uppför en stav, fortfarande används som en symbol för läkedom. 1. Sjuka kunde bege sig till Pergamus och övernatta i Asklepios tempel tillsammans med ett gäng tama ormar. När en orm slingrade sig förbi 15 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

16 och rörde vid den sjuke så ansågs det att man hade blivit berörd av guden Asklepios och skulle bli helad. Presentation 2. Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet: a. Staden Pergamus var en av få städer i det romerska riket där guvernören ägde det s.k. svärdets makt, vilket innebar att guvernören själv fick besluta om exempelvis dödsstraff utan att behöva Roms tillåtelse. i. Kanske var det på just detta sätt som Antipas mördades och att Jesus därför lyfter fram att det är han som har svärdet och att det är han som har den slutgiltiga makten över liv och död. ii. Att Jesus visar sitt svärd för församlingen i Pergamus är en tydlig signal att de bör lägga större vikt vid Guds ord än guvernörens ord i hur de ska leva och vem de ska tillbe. b. I Uppenbarelseboken 1:16 får Johannes se hur ett skarpt tveeggat svärd går ut från Jesus mun, och nu förtydligar Jesus för församlingen i Pergamus att det är hans svärd. Att Jesus innehar detta svärd innebär att det är Jesus som är Herre, kung och domare över allt levande. Det Jesus säger gäller. i. I Hebreerbrevet står det: Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. (Heb 4:12) ii. Att svärdet kom ut ur Jesu mun är inte någon slump eftersom Jesus tveeggade svärd är Ordet, det vill säga Guds ord, Bibeln. iii. En människa kan ibland ha svårt att skilja på andliga upplevelser från Gud och egna mänskliga känslor. Men tack vare Guds ord, Bibeln, så kan vi skilja mellan vad som verkligen kommer från Gud och det som bara är fantasier eller egna känslor. 1. Det behöver givetvis inte vara något fel i att uppleva känslor, men om man låter sig styras av dessa som om de vore Guds ord, eller till och med styr andra människor, då blir det fel. 16 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

17 c. En möjlig tolkning till varför det uttryckligen nämns att det är ett tve-eggat svärd kan vara för att lyfta fram Guds ords kapacitet att både frälsa de troende men också döma de otroende. I egenskap av Herre så är Jesus både Frälsare och Domare Jag vet var du bor där Satan har sin tron. a. En urgammal symbol för Satan är en orm (1 Mos 3:1, Upp 12:9, Upp 20:2), och i just Pergamus tillbad man läkekonstens gud Asklepios, vars symbol var en orm som ringlar uppför en stav. Dessutom fanns det i Pergamus det enorma pergamonaltaret som kung Eumenes II uppförde åt guden Zeus för att fira segern över galaterna. Altaret ser ut som en tron och finns idag att beskåda i Berlins museum. Så sammantaget så ser vi att det finns en tydlig koppling mellan uttrycket Satans tron och all den avgudadyrkan som fanns i Pergamus. Beröm 4. Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. a. Satan trivs där avgudadyrkan frodas, han till och med tar sin boning där. De kristna i Pergamus var extremt utsatta och en av dem, Antipas, hade mördats. b. Församlingen i Pergamus får beröm av Jesus för att de höll fast vid sin tro även när det var blodigt allvar. Antipas, vars namn betyder mot alla, bodde i samma stad som Satan, stod emot alla genom att hålla fast vid sin tro även när alla var emot honom och till och med till slut dödade honom. c. Det grekiska ordet för vittne är martys, och behöver alltså inte nödvändigtvis innebära att man dör för sin tro. i. En nepalesisk vän till mig blev en levande martyr när han arresterades av den nepalesiska polisen på grund av att han brutit mot lagen genom att predika om Jesus för hinduer. När han hade chansen att fly valde han istället att gå in i fängelset trots att han visste att han inte skulle överleva. Vi bad väldigt mycket för honom och till slut blev han frisläppt. d. Det är intressant att notera att Antipas föräras samma prestigefulla titel, troget vittne, som Jesus själv har i Upp 1:5. 17 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

18 Kritik Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt. a. Även om församlingen i Pergamus gjorde mycket som var bra, så har Jesus ändå några kritiska saker han vill ta upp. i. På samma sätt bör även vi idag vara uppmärksamma på att en församling eller pastor kan göra mycket gott, samtidigt som det ändå finns en del saker att vara kritiska mot. 1. Den församling jag själv var med i som nybliven lärjunge, Stockholm Karisma Center, gjorde väldigt mycket gott för Stockholms hemlösa och folk blev frälsta varenda söndag. Men allteftersom uppdagades den katastrofala hanteringen av pengar som ledde till församlingens konkurs. Det hade utan tvekan varit på sin plats att berömma församlingen för vissa delar av dess verksamhet, samtidigt som man starkt kritiserade andra delar av verksamheten. b. Bileams lära var en kombination av de två synderna avgudadyrkan och sexuell omoral (4 Mos 22-24, 31). Uppenbarligen fanns det kristna i Pergamus som ägnade sig åt någon form av avgudadyrkan samtidigt som de bedrev otukt. i. Idag, precis som på Romarrikets tid, så anses man udda om man vill leva ett liv i sexuell renhet genom att exempelvis avstå från sex före, utanför och efter äktenskapet. ii. Samma villolära nämns i 2 Petr 2:15 och Judas Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära. a. Nikolaiternas lära beskrivs inte, men det är inte helt långsökt att koppla ihop med Bileams lära, som ju handlade om avgudaoffer och sexuell omoral. i. Denna tolkning bekräftas också av Irenaeus, som på 180-talet skrev i sin bok Mot heresierna att Nikolaiterna är efterföljare till den Nikolaus som var en av de sju första som ordinerades till diakon av apostlarna (Apg 6:5). De lever ett liv av ohämmad njutning. Dessa mäns karaktär pekas tydligt ut i Johannes 18 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

19 Uppenbarelsebok, så som lärandes att det inte spelar någon roll om man utövar otukt och att äta det som offrats till avgudar. b. Församlingen i Efesus får beröm av Jesus för att de hatar nikolaiternas gärningar (Upp 2:6), men i Pergamus verkar det som att denna lära hade fått fäste i församlingen. Varning Omvänd dig därför! a. Eftersom det onekligen fanns ett antal troende i församlingen i Pergamus som får beröm för att de så starkt höll fast vid tron, så kan man tycka att det är anmärkningsvärt att det samtidigt fanns de som ägnade sig åt avgudaoffer och otukt. Församlingen i Pergamus problem verkar ha varit att de var för toleranta. Även om många av dem levde rätt enligt den kristna tron, så tolererade de att även avgudadyrkan och sexuell omoral pågick i församlingen. Denna kompromiss kritiserar Jesus och uppmanar församlingen att omvända sig ifrån. b. Eftersom Satan uppenbarligen inte lyckades få församlingen på fall genom mord och förföljelse, så försöker han istället förstöra församlingen inifrån genom att förmå församlingen att tolerera och acceptera uppenbar synd. c. Att omvända sig är onekligen inte bara någonting som icke-kristna bör göra, utan även de troende som har gått fel behöver omvända sig. 8. Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd. a. Om församlingen inte omvänder sig så kommer Jesus att strida emot dem med sitt svärd, det vill säga Guds ord, Bibeln (Jes 11:4, Ef 6:17, Hebr 4:12, Upp 19:15, 21). i. För en kristen som inte bryr sig så mycket om Bibeln så kan denna varning vara svår att förstå, men för den som i allt vill leva rätt enligt Guds ord så är det väldigt allvarligt att bli överbevisad om att man lever fel enligt Bibeln. b. Det är nog ingen slump att även Bileam stoppades av en ängel med just ett svärd (4 Mos 22:23). 19 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

20 Uppmaning Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. a. Man kan läsa Bibeln om och om igen utan att uppleva något speciellt, men så plötsligt så upplever man att Guds Ande talar genom Ordet och man känner sig träffad. i. Det är viktigt att vara öppen för Guds Andes tilltal när vi läser Guds Ord. Det är inte säkert att man alltid hör Gud tala genom Ordet, men det är bra om man är öppen för att Gud ibland talar genom sitt Ord. b. Även idag riskerar en församling att bli alltför tolerant och tillåtande med synden. Därför är det viktigt att man ständigt är öppen för att Guds Ande kan tala genom Bibeltexten och uppmärksamma om det är något man behöver ställa till rätta. Löfte 10. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. a. Den som tror på Jesus och lever som en lärjunge kommer aldrig att behöva bekymra sig över varken världslig mat eller andlig mat (Matt 6:25 34, Joh 6:32, 41). b. Kanske var det så att de kristna i Pergamus bekymrade sig över vad de skulle äta för mat eftersom allt kött var offrat åt avgudar. Men Jesus uppmanar församlingen att inte bekymra sig över detta utan endast göra det som är rätt och då kommer Jesus att ge dem allt det de behöver, inklusive mat. 11. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det. a. På Bibelns tid kunde en vit sten symbolisera en rad olika saker, exempelvis att man var inbjuden till en fin fest, ett tecken på vänskap eller ett bevis på att man blivit frikänd i rätten. Oavsett vilken av dessa symboliska innebörder Jesus menar så är de ju alla väldigt positiva och bibliska! b. Att man får ett nytt namn vid speciella tillfällen är inte någonting nytt i bibliska sammanhang. Patriarken Jakob fick exempelvis det nya namnet Israel (1 Mos 35:10) och Simon fick det nya namnet Petrus (Joh 1:42). Att få ett nytt namn av Gud kan symbolisera en övergång till någonting nytt eller att man får ett specifikt uppdrag. 20 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus Apostlagärningarna 19 (Vers 1-20) Paulus i Efesus 1 Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar, 2 och han frågade dem: Tog ni

Läs mer

Markus. Skynda till folkets räddning

Markus. Skynda till folkets räddning I det tysta skyndar Jesus till folkets räddning. På sin väg mot Jerusalem betjänar han folket med helanden, demonutdrivning och undervisning om Guds rike, samtidigt som han kritiserar det religiösa ledarskapet.

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

2 Thessalonikerbrevet

2 Thessalonikerbrevet 2 Thessalonikerbrevet Brevet är skrivet år 51 e Kr - en bibelteologisk kommentar av Håkan Sunnliden 1 A. INLEDNING 2 Tessalonikerbrevet (2 Tess) är, liksom 1 Tess, skrivet av Paulus och hans medarbetare.

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron Tankar om framtiden För några år sedan, i början på 2000-talet, hade jag en upplevelse tidigt en morgon. Jag såg i en slags drömsyn en vägtrumla eller vägvält, köra över vår nation Sverige. Den körde fram

Läs mer

HEBREERBREVET. INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33

HEBREERBREVET. INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33 HEBREERBREVET INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 HEBREERBREVET Lars Mörling 2006, reviderad 2015 Förkortningar: NT, GT (Nya och Gamla Testamentet) NF, GF

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7]

SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7] SKANDAL Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7] Innehållsförteckning Inledning...3 Introduktion...4 Definition...4 Källor...5 Del I Varför

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith BÖNEN MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE Chuck Smith Index Innehåll Förord Inledning: Bönens kraft Del I: SYFTET Kapitel 1. Vad är bön? Kapitel 2. Att lyssna i bön Kapitel 3. Striden Del II: PLANEN Kapitel 4. Krigsplanen

Läs mer

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont.

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont. EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont nu Är rätt TId Innehåll omslagsbild: shutterstock redaktören Har ordet anders

Läs mer

Av Kenneth Witick Mini MANSKONFERENS 14 januari 2012 Missionskyrkan i Vasa

Av Kenneth Witick Mini MANSKONFERENS 14 januari 2012 Missionskyrkan i Vasa Av Kenneth Witick Mini MANSKONFERENS 14 januari 2012 Missionskyrkan i Vasa Del 1. FÖRORD ILLUSTRERAT VETENSKAP ger ut en forskning som lyder så här: Mannen håller på att försvinna Y-kromosomen skrumpnar

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson:

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson: Ny kristen TV-kanal i Sverige Sidan 3 och 4 P.P. Consignment Norden B Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö Nr 4 Evangelisten Roger Larsson: En tyst bön från hjärtat

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) Föredrag

Läs mer

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 L till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Kristus gör oss fria Guds välsignelse följer mig Praktisk vägvisare i livet

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1

Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1 Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1 Rena mig med isop så att jag blir ren, tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Ps 51:9 Depositfoto BIBEL OCH BEKÄNNELSE Tidning för Lutherska Bekännelse

Läs mer

En biblisk analys av Romersk katolicism

En biblisk analys av Romersk katolicism En biblisk analys av Romersk katolicism Det finns två sorts religion i världen idag. Den ena är ett fantasifoster (skapad av människor och demoner) och det andra är en uppenbarelsens religion (som Gud

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

DOMENS DAL. Israel, nationerna. Harald EckErt

DOMENS DAL. Israel, nationerna. Harald EckErt Harald EckErt med bidrag från Pastor Willem Glashouwer, Philip Holmberg, Derek Prince, Pastor Rick Ridings, Dr. Wolfgang Schuler, Andrew Tucker Israel, nationerna och DOMENS DAL När Människosonen kommer

Läs mer