Christian Mölks Bibelkommentarer. Uppenbarelseboken 2. Introduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christian Mölks Bibelkommentarer. Uppenbarelseboken 2. Introduktion"

Transkript

1 Uppenbarelseboken 2 Introduktion Siffran sju i Bibeln symboliserar fullkomlighet, fulländning, totalt, perfektion, allt, osv. Så när både Paulus och Jesus skriver brev till just sju församlingar så förstår vi att de inte enbart riktar sig till just dessa församlingar, utan till alla församlingar i alla tider. Så om den helige Ande talar till ditt hjärta och du känner igen dig i budskapet gör du rätt i att även ta till dig av textens uppmaning, befallning eller löfte. Alla har vi förhoppningsvis något som Jesus kan berömma oss för, men samtidigt har vi också alla något område i livet som Jesus behöver korrigera eller utveckla. Breven till de sju församlingarna följer samma struktur 1. Adressering till den lokala församlingen 2. Presentation av Jesus 3. Beröm till den lokala församlingen (alla förutom Laodikeia) 4. Kritik till den lokala församlingen (alla förutom Smyrna och Filadelfia) 5. Varning till den lokala församlingen 6. Befallning till den lokala församlingen 7. Uppmaning till alla kristna 8. Löfte om belöning till de som lyder Jesu befallning (ofta kopplad till den lokala församlingens specifika situation) De sju församlingarna i Uppenbarelseboken Det är också värt att notera att det finns ett intressant samband mellan ordningen på de sju församlingarna och kyrkohistorien, från det att Jesus lämnade till dess han återvänder. Det finns dock två bra argument för att man inte ska jämföra dessa sju församlingar med olika skeenden i kyrkans historia. För det första så finns det ingenting i själva texten som egentligen antyder att så skulle vara fallet, utan det är egentligen en efterhandskonstruktion som man kan se först på senare år, när man blickar tillbaka genom kyrkohistorien. För det andra så är kyrkohistorien inte alls så enkel. Även om kyrkan exempelvis var statsreligion i det romerska imperiet mellan åren 313 och 590, så betyder ju inte det att situationen var likadan för kyrkan på andra platser på jorden. Men med det sagt, så är det ändå intressant att göra en jämförelse mellan de sju församlingarna i Uppenbarelseboken och kyrkohistorien. Efesus Beskrivning av församlingen: Den kärlekslösa församlingen Beskrivning av Jesus: Jesus upprätthåller och utrannsakar församlingen Tidsålder: Den apostoliska tiden Fram till år 100 e. Kr. Smyrna Den förföljda församlingen Jesus är den uppståndne som besegrat döden Förföljelsens tid år Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

2 Pergamon Den kompromissande församlingen Jesus är domaren med det tveeggade svärdet Den romerska statsreligionens tid år Tyatira Den toleranta församlingen Jesus är allvetande och den som luttrar och renar Påvedömets tid år Sardes Den andligt döda församlingen Jesus kan ge nytt liv Reformationens tid år Filadelfia Den svaga församlingen Jesus är den sanne Missionens tid år Den trogna församlingen i den sista tiden Laodikeia Den falska församlingen Jesus är alltings ursprung och sanning Avfallets tid år 1900-???? Den avfallna församlingen i den sista tiden 2 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

3 (Vers 1-7) Brevet till Efesus, den kärlekslösa församlingen 1 Skriv till församlingens ängel i Efesus: Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld: 2 Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. 3 Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. 4 Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. 5 Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. 6 Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. 7 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis. Adressering 1. 1 Skriv till församlingens ängel i Efesus: a. Efesus, även kallat Asiens ljus, är idag en ruinstad i Turkiet, men var på Nya testamentets tid världens fjärde största stad och låg vid Mindre Asiens västkust. Efesus drog till sig mycket folk, dels för att staden på grund av dess geografiska läge var en knutpunkt för handel, men också för att många religiösa pilgrimer vallfärdade till Efesus för att se ett av antikens sju underverk, Artemistemplet. i. Paulus bodde tre år i Efesus och undervisade i Tyrannus lärosal (Apg 19:8-12). ii. Enligt Eusebius kyrkohistoria så var Timoteus Efesus första biskop. Dock finns det ingenting i Bibeln som bekräftar det, mer än att Paulus uppmanar Timoteus att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror (1 Tim 1:3). iii. Det finns många som tror att aposteln Johannes levde och verkade i staden Efesus. Om detta förtäljer inte Bibeln, men vad vi vet är att han skrev Uppenbarelseboken från ön Patmos, som ligger strax utanför Efesus (Upp 1:9). b. Det grekiska ordet angelos betyder budbärare och syftar i normala fall på en ängel, men kan också syfta på en lokal församlingspastor, eftersom han är en budbärare som predikar Guds ord till församlingen. i. Det mest troliga, i min mening, är att det är församlingens pastor som åsyftas. Han är ledaren för församlingen och också den som får ta emot brevet från Johannes och även den som får läsa upp brevet för sin församling. 3 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

4 Presentation 2. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld: a. I 2 Mose 25:31-40 kan vi läsa om den sjuarmade ljusstaken, även kallad menora (=hebreiska för lampa ), som är den äldsta symbolen för den judiska tron. Den sjuarmade ljusstaken var placerad i Jerusalems tempel och symboliserade att Israel skulle vara ett ljus för andra folk som ville lära känna Gud (Jes 42:6). Skillnaden mellan menoran och denna ljusstake är att templets menora bestod av en ljusstake med sju ljus medan här ser vi istället sju ljusstakar. i. En ljusstake lyser inte av sig självt, utan är beroende av olja och eld. På samma sätt är det med församlingen och oss kristna, vi är inte Guds ljus men vi är kallade till att sprida Guds ljus genom våra liv. b. De sju ljusstakarna är de lokala församlingarna och de sju stjärnorna är församlingarnas pastorer (Upp 1:20). Jesus håller alltså de lokala församlingarnas pastorer i sin högra hand, och han går omkring mitt ibland sina församlingar. i. Precis som det står i Matt 16:20; Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem, så intygar Jesus återigen att om vi samlas i hans namn så går han omkring bland oss. 1. Många lokala församlingar må vara långt ifrån perfekta, men ändå är de så dyrbara och värdefulla för Jesus att han anser det viktigt att befinna sig just precis där. Vi kan klaga och tycka att det vore bättre om Jesus befann sig någon annanstans, men faktum kvarstår; det är i de lokala församlingarna som Jesus uppenbarar sig, går omkring och sprider sitt ljus. ii. Men inte nog med att Jesus är i centrum av församlingens liv, han håller också pastorerna i sin hand. Församlingarna tillhör inte pastorn eller församlingens ledarskap, utan tillhör Jesus. 1. När jag var en vanlig enkel elev på Bjärka-Säbys Bibelskola så fick jag vid ett tillfälle se Jesus. Det var som ett mellanting mellan att se tydligt och att drömma, jag såg honom som en gestalt men ändå inte i detalj. Jag hade precis varit i kontakt med Bankeryds pingstförsamling för att eventuellt bli deras nya ungdomspastor, men jag kände mig osäker på om jag verkligen kunde bli en pastor. Då visar sig Jesus för mig och säger: Det är min församling. Jag kopplar direkt dessa ord till Matt 16:18 där Jesus säger till Petrus: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag förstod direkt att 4 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

5 Jesus budskap till mig var att det är han som bestämmer över pingstförsamlingen i Bankeryd, och alla andra församlingar också för den delen, och att ingen Äldstekår i världen kan hindra Jesu beslut ifall han vill att jag ska bli ungdomspastor just där. Från den stunden kände jag mig säker på att Jesus kallade mig till en tjänst som pastor och att jag också skulle få jobbet i Bankeryd. Därpå följde sex mycket välsignade år strax utanför Smålands Jerusalem. iii. Vi kan vara säkra på och trygga i, att Jesus har kontroll över sin församling och att han leder dess pastorer. Om en pastor eller en församling vandrar bort ifrån Jesu vilja, då kommer han att, precis som vi ser här i Uppenbarelseboken, tala till pastorn och församlingen i syfte att leda dem rätt igen. Beröm 3. 2 Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. 3 Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. a. Jesus ser sin församling och vet vad som försiggår. När vi sköter oss så ser Jesus det och berömmer och uppmuntrar oss. När vi missköter oss så ser Jesus även det och varnar oss för att vi har kommit in på fel väg. b. Det första som efesierna får beröm för är deras hårda arbete. Församlingen i Efesus gjorde mycket gott och arbetade hårt och uthålligt. De verkar ha varit en församling som engagerade sig och hade mycket verksamhet. i. För en lokal församling med ofta små resurser så är det viktigt att varje församlingsmedlem tar det ansvar han eller hon kan och försöker hjälpa till så gott man förmår och utefter de förutsättningar man har. En församling ska inte bara drivas av ett fåtal personer som får göra allting, utan alla ska hjälpa till. c. Det andra som efesierna får beröm för är deras läromässiga tydlighet. I Apostlagärningarna kan vi läsa om hur Paulus varnade församlingen i Efesus med dessa ord: 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar. (Apg 20:29 31) 5 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

6 i. Onekligen verkar församlingen i Efesus tagit Paulus på orden och verkligen hållit sig borta från de som förvränger sanningen. ii. På samma sätt behöver även lokala församlingar idag hålla sig vakna och akta sig för de som förvränger Guds ord och predikar direkta felaktigheter. Se inte upp till en pastor bara för att han är känd eller är retoriskt skicklig, det viktiga är att han eller hon predikar Guds ord på rätt sätt. iii. Speciellt viktigt är det att se upp för de som inte nöjer sig med att predika felaktigt, utan även upphöjer sig själva till apostlar och menar sig stå i närmare kontakt med Gud än vi andra. 1. Det är fullt möjligt att Gud kallar någon till apostel även idag, men då bör vi alla vara lika noga som församlingen i Efesus och pröva dem som kallar sig apostlar. Om det de förkunnar inte stämmer överens med Guds ord eller om det finns andra tveksamheter, då bör man akta sig. Kritik 4. 4 Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. 5 Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. a. Jesus är nöjd med mycket i församlingen, men trots allt det positiva så finns det ändock en del negativt som han vill bemöta, och det handlar om att efesierna har övergett kärleken. Ett av de viktigaste och mest centrala budskapen i Bibeln är nämligen att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta och älska vår nästa som oss själva (Matt 22:37-40). Paulus skriver dessutom att om vi inte har kärlek, så är vi bara en skrällande cymbal (1 Kor 13). b. Hade man som utomstående besökt församlingen i Efesus hade man nog fått ett mycket positivt första intryck! Man hade mött en hårt arbetande församling där mycket positivt hände samtidigt som de starkt värnade om evangeliets sanning och den kristna läran. Men trots detta fina yttre, så verkar de ha lämnat kärleken. i. För det första, när man är en så aktiv och engagerad församling som Efesus var, så finns det alltid en risk att man får för mycket fokus på att ställa upp och engagera sig, så att man glömmer varför man engagerar sig i församlingen: för att man älskar Gud och sin medmänniska. ii. För det andra, om man, likt efesierna, är så noggrann med den kristna teologin, så finns det också en risk att man koncentrerar sig så mycket på att 6 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

7 tro rätt så att man blir kall och hård och förlorar kärleken till sina medmänniskor och blir misstänksam och kritisk mot alla andra som inte tror exakt likadant eller som inte kommit riktigt lika långt i sin förståelse. c. Det är inte så att efesiernas kärlek har minskat eller försummats, utan de har övergett kärleken. Det verkar alltså vara ett medvetet val. d. Efesierna får kritik för att de har övergett sin första kärlek. Om man jämför med ett livslångt äktenskap så är det ganska naturligt att de första känslorna mellan de två nykära ofta är väldigt speciella och man beter sig som ett litet fånigt fån. Förhoppningen är ju att denna nyförälskelse ska övergå i en kärlek som måhända inte är lika spännande, men som är starkare och djupare. Det verkar som att efesiernas nyförälskelse aldrig gick in i den djupare kärleken utan istället övergavs när spänningen var över. e. Den första kärleken går också att jämföra med den första tid då Adam och Eva levde i paradiset innan syndafallet. Allting var nytt och underbart, det var en tid då Gud gick omkring mitt ibland sitt folk: Vid kvällsbrisen hörde de HERREN Gud vandra i lustgården. (1 Mos 3:8), och det var en tid innan alla människans problem och bekymmer blev en del av vardagen. Varning 5. 5 Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. a. För att efesierna ska kunna vända tillbaka till dit de var innan de övergav sin första kärlek, så behöver de återvända till sina första gärningar som var ett uttryck för den kärlek de förut hade. De behöver komma ihåg hur de var när de nyfrälsta och älskade Gud av hela sitt hjärta och älskade sin nästa som sig själv. i. Dessa första gärningar handlar om att återvända till det som var så viktigt när man var nyfrälst, nämligen att läsa Bibeln därför att man älskar Guds ord, att be för att man älskar Guds röst, att vittna om Jesus därför att man älskar sin nästa, att hjälpa de nödställda därför att man älskar sina medmänniskor. b. Jesus ger efesierna en tydlig varning; om de inte omvänder sig så kommer ljusstaken att flyttas från dess plats, dvs., församlingen i Efesus kommer inte längre att vara en församling. Även om de lever kvar som organisation, så kommer de inte längre att vara en plats där Jesus är mitt ibland dem. 7 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

8 i. Uppenbarligen omvände efesierna sig, eftersom församlingen i Efesus levde vidare i flera hundra år till Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. a. Här flikar Jesus in ytterligare ett beröm, han lyfter fram att han är glad över att efesierna hatar nikolaiternas gärningar. i. Det beskrivs inte exakt vad nikolaiternas gärningar är för något, men i brevet till Pergamus (Upp 2:12 17) så kopplas nikolaiternas lära ihop med avgudaoffer och otukt, så det ligger ju nära till hands att tro att även nikolaiternas gärningar handlade om avgudaoffer och otukt. 1. Denna tolkning bekräftas också av Irenaeus, som på 180-talet skrev i sin bok Mot heresierna att Nikolaiterna är efterföljare till den Nikolaus som var en av de sju första som ordinerades till diakon av apostlarna (Apg 6:5). De lever ett liv av ohämmad njutning. Dessa mäns karaktär pekas tydligt ut i Johannes Uppenbarelsebok, så som lärandes att det inte spelar någon roll om man utövar otukt och att äta det som offrats till avgudar. Uppmaning 7. 7 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. a. Eftersom det står till församlingarna, och inte till församlingen, så är alla dessa budskap egentligen riktade till alla kristna i alla tider. Men inte alla som lyssnar, lyssnar. För att höra och förstå vad Jesus säger måste man också vara beredd att faktiskt lyssna och ta till sig den eventuella kritik man känner igen sig i. b. Om man är beredd att lyssna med ett ärligt hjärta så kommer den helige Ande att överbevisa ens hjärta ifall man har syndat och behöver omvända sig (Apg 16:8-9). Löfte 8. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis. a. Livets träd nämns första gången i 1 Mosebok 3:22 som ett av träden i Guds paradis som människorna inte får äta av eftersom de då kommer att få evigt liv. I 8 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

9 Uppenbarelseboken nämns det, förutom i denna vers, även i Upp 22:2, där det står i det nya Jerusalem och bär rik frukt och dess blad ger läkedom. b. Begreppet paradis är lite svårtolkat i Nya Testamentet och kan antingen tolkas som synonymt med himlen, eller som en slags viloplats för de döda troende innan uppståndelsen (Luk 23:43). c. Löftet om belöning är ofta ihopkopplat med den varning den lokala församlingen fick. i. För den som omvänder sig och återvänder till sin första kärlek och avstår från nikolaiternas otukt, kommer Gud att låta återvända till det oskuldsfulla paradiset i skapelsens begynnelse, en tid av kärlek och nyförälskelse mellan Gud och människa. ii. För den som omvänder sig och avstår från att äta nikolaiternas avgudaoffer kommer Gud istället belöna med att få äta frukt från livets träd. 9 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

10 (Vers 8-11) Brevet till Smyrna, den förföljda församlingen 8 Skriv till församlingens ängel i Smyrna: Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen: 9 Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga. 10 Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona. 11 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden. Adressering 1. 8 Skriv till församlingens ängel i Smyrna: a. Smyrna var en stor och rik handelsstad strax norr om Efesus. Smyrna betyder myrra, en söt parfym som man dels använde för att smörja de döda med, men som också var en ingrediens i Israels heliga smörjelseolja (2 Mos 30:22-25), som man bland annat använde för att smörja och helga präster. i. När David smordes till kung av David så innebar inte det ett problemfritt liv i total framgång. David blev förföljd av Saul och fick lida en hel del genom sitt liv, men trots det så var Gud med honom och välsignade honom i allt han gjorde. 1. På samma sätt måste vi troende idag komma ihåg att Gud inte har lovat oss ett problemfritt liv med enbart välsignelse och framgång. Men däremot så har Gud lovat att alltid vara med oss och han har gett oss av sin Ande för att styrka oss och hjälpa oss. 2. Hur svårt världen än förföljer oss så får vi aldrig glömma att han som är i oss är större än den som är i världen (1 Joh 4:4). ii. Hur konstigt det än kan låta så var Smyrnaförsamlingens död och lidanden som helig smörjelseolja inför Gud. När de kristna i Smyrna dog och led för sin tro så var det en helig handling inför Gud. b. Befolkningen i staden Smyrna var väldigt engagerade i den romerska kejsarkulten och tillbad de romerska kejsarna. År 196 f.kr. byggdes ett speciellt tempel åt Dea Roma, den romerska gudinnan, och år 23 e.kr. byggdes ett tempel åt kejsar Tiberius. i. Den romerske kejsaren Domitianus (regerade från år 81 till år 96 e.kr.), var den förste romerske kejsaren som krävde att alla romerska medborgare skulle tillbe kejsaren som Herre, ett religiöst och politiskt lojalitetstest. Varje år skulle man tända rökelse vid kejsarkultens altare varpå man fick ett intyg på att man hade utfört ritualen. 10 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

11 1. Att tillbe kejsaren och bekänna honom som Herre var fullständigt otänkbart för de allra flesta kristna, de bekände endast Jesus som Herre. Denna vägran fick dock många kristna lida för och en del slutade som martyrer. 2. Troligtvis var det under denne kejsare som aposteln Johannes hamnade i fängelse på ön Patmos. Presentation 2. Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen: a. Titeln Den förste och den siste är enligt Jesaja 41:4, 44:6 och 48:12, en titel som tillhör YHWH, Herren Gud. När Jesus använder den här titeln om sig själv (se även Upp 1:11 och 1:17), så är det för att visa att han är Herren Gud. i. Jag är den jag är är ehyeh asher ehyeh på hebreiska och förkortas till Jag är på svenska och ehyeh på hebreiska. När Mose skulle säga Guds namn till Israels folk kunde han naturligtvis inte säga Jag är utan uppmanades av Gud att istället säga Han är, vilket blir YHWH och uttalas oftast Yahweh. ii. Trots att Gud hade sagt att det var detta namn som Israel fick använda så ansåg de att namnet var för heligt för att uttalas, med undantag från vissa tillfällen i templet, så därför uttalade man adonaj ( kyrios på grekiska och herre på svenska) istället för YHWH. iii. I och med att Jesus använder en titel om sig själv som tillhör YHWH, Herren, så visar Jesus att de kristna i Smyrna gör rätt i att inte tillbe kejsaren som Herre eftersom det bara är Jesus som är Herre! b. Församlingen i Smyrna fick lida väldigt mycket, och säkert hade några fått lida martyrdöden, så Jesus presenterar sig själv som den som har makt över både död och liv. Även om de kristna i Smyrna dör för sin tro så kommer de att, precis som Jesus, få nytt liv igen. Beröm 3. 9 Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. 11 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

12 a. När man lider för sin tro kan man ibland tro att Gud har glömt en och inte längre hör ens böner om hjälp. Men Jesus intygar att han verkligen vet hur de har det, han känner deras lidande. b. Även om Smyrna såsom stad var rik så var de kristna i Smyrna fattiga. Detta var en del av den förföljelse som Smyrnas kristna råkade ut för. Kanske miste de affärskontakter och affärsmöjligheter när de vägrade tillbe kejsaren som Herre. i. Troligtvis var det detta som hade gjort deras tro så stark, eftersom de som inte var beredda att offra allt för Jesus, de lämnade förmodligen rätt snabbt. c. Rent världsligt sett var Smyrnas kristna fattiga, men enligt Jesus så var de rika! i. Man kan jämföra oss kristna med kungabarn. När vi inte är i vårt palats så är det mycket möjligt att vi kan råka illa ut, bli förföljda eller betraktas som fattiga, men sanningen är att vi är de rikaste i hela riket och har ett arv som väntar. d. Som en kontrast till Smyrna står församlingen i Laodicea, de menade om sig själva att de var rika, men enligt Jesus var de fattiga (Upp 3:17). i. Det behöver inte vara fel att som kristen ha mycket pengar, det finns ingen automatisk välsignelse i att vara fattig. Men faktum är att andlig rikedom inte mäts i antalet kronor på bankkontot, den som har mycket pengar kan alltså enligt Jesus vara fattig, medan den som är fattig egentligen är rik. ii. Enligt Jesus så är det svårt för dem som är rika att komma in i Guds rike (Mark 10:23-25), men bara för att man är rik så behöver man inte som kristen göra sig av med alla sina pengar för att kunna komma in i Guds rike. Däremot behöver man akta sig så att inte pengarna blir herre i ens liv (Matt 6:24). 4. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga. a. Enligt historien så fanns det en relativt stor judisk befolkning i Smyrna och de verkar inte direkt ha accepterat Jesus som Herre, snarare ställde de till det för de judar som trodde på Jesus. i. För enkelhetens skull kan det vara bra att skilja på begreppen etnisk jude och religiös jude. Den absoluta majoriteten av de första kristna var etniskt sett judar, så när Jesus menar att de judar som hånar de kristna bara kallar sig judar, så talar han inte om etniciteten, utan menar att en sann jude 12 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

13 religiöst sett är en jude som tror på Jesus. De judar som inte trodde på Jesus var givetvis fortfarande etniskt sett judar, men religiöst sett så var de inte judar eftersom den är jude som är det i sitt inre (Rom 2:29a). b. Att Jesus kallar dessa judar som förföljer de kristna för Satans synagoga betyder självklart inte att alla judar tillhör Satan, de allra flesta kristna var ju etniskt sett judar, utan det betyder att denna förföljelse var influerad av Satan själv. Befallning Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. a. De kristna i Smyrna hade redan fått lida och skulle dessutom få lida ännu mer. Givetvis var de rädda, men Jesus uppmuntrar dem och visar att han har kontroll över situationen och att de därmed kan vara trygga oavsett vad som händer. b. För att på ett konkret sätt visa att han har kontroll över situationen så berättar Jesus exakt vilken sorts förföljelse som kommer att komma härnäst: de kommer att kastas i fängelse i tio dagar. När de kristna sen mycket riktigt kastades i fängelse kunde de ju vara säkra på att även befrielsen skulle komma 10 dagar senare. c. Denna förföljelse kom från Djävulen, men precis som med de lidanden som Job utsattes för, så tillåter och begränsar Gud lidandet och bestämmer när det ska ta slut. d. I och med att denna förföljelse kom från Djävulen, varför stoppade inte Gud den? Därför att Gud hade ett syfte med denna förföljelse. Det är inte Gud som ger oss lidande, men ibland tillåter han det lidande som Djävulen orsakar i syfte att lära oss något, få oss att växa i vår tro eller något liknande (1 Peter 1:6-7). e. Församlingen i Smyrna sattes på prov, men det verkar onekligen som att de klarade provet. Av alla de församlingar och städer som nämns i Uppenbarelseboken så är det bara Smyrna som finns kvar idag. Löfte 6. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona. a. På Nya testamentets tid fanns det två olika sorters kronor, en som kungar bar och en som fungerade som pris på atletiska tävlingar. Om de kristna i Smyrna är trogna intill 13 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

14 döden så skall de få en krona som ett pris för att de har vunnit. Priset som de skulle vinna om de var trogna intill döden, är livet, det eviga livet. i. Det är intressant att notera att det grekiska ordet för krona är stephanos, namnet på den första kristna martyren (Apg 7:59). ii. Atleter vinner kronor av löv som så småningom vissnar bort och dör, men Jesus lärjungar vinner kronor av liv som aldrig vissnar bort och dör. iii. Det är anmärkningsvärt att Jesus ger denna sorts krona till de som är trogna trots lidande. Annars kan man ju ibland höra från framgångsteologer att Gud ger framgång och rikedomar åt de som följer honom. Här är det ju tvärtom de som är fattiga och lider som vinner priset. b. En av de som blev martyr i Smyrna var Polykarpos (69-155), en av aposteln Johannes lärjungar. Enligt traditionen så beordrades Polykarpos att bekänna att kejsaren är Herre och att tända rökelse vid kejsarkultens altare, varpå han skall ha svarat: "Jag har i åttiosex år tjänat Kristus, och han har aldrig svikit mig, så varför skall nu jag svika honom?". Som en följd av detta blev Polykarpos bränd på bål, tillsammans med tolv andra kristna. Uppmaning Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. a. De budskap som de olika församlingarna i Uppenbarelseboken fick är givetvis först och främst riktade till de lokala församlingarna, men de kan även mycket väl få stor betydelse för enskilda kristna och församlingar runt om i hela världen även idag. i. De församlingar som idag går igenom förföljelse kan ha stor välsignelse av att läsa texter som dessa och uppmuntras av Jesus budskap till församlingen i Smyrna. ii. Även om vi i Västvärlden är förskonade så förföljs just nu otaliga kristna i framförallt Mellanöstern och Asien. En del hävdar till och med att det har dött fler kristna för sin tro under 1900-talet än under alla tidigare sekel tillsammans. 14 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

15 8. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden. a. Att dö här på jorden är inte det värsta som kan hända. Det värsta som kan hända är att dö den andra döden. Enligt Uppenbarelseboken 20:14 är eldsjön, dit döden och helvetet kastas, den andra döden och dit kastas alla som inte har sina namn skrivna i livets bok (Upp 20:15). (Vers 12-17) Brevet till Pergamus, den kompromissande församlingen 12 Skriv till församlingens ängel i Pergamus: Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet: 13 Jag vet var du bor där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. 14 Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt. 15 Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära. 16 Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd. 17 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det. Adressering Skriv till församlingens ängel i Pergamus a. Pergamus var en av de viktigaste städerna i Mindre Asien, dagens västra Turkiet, och var dessutom den romerska kejsardyrkans officiella centrum. Pergamus var även känt för sitt stora bibliotek, där man hade böcker, samt även för att de uppfann pergament när egyptierna slutade exportera papyrus. b. Pergamus betyder fästning och staden var ett mycket starkt fäste för hedendomen. i. När staden Pergamus år 29 f.kr. byggde ett tempel åt den gudomlige Augustus och gudinnan Tomas blev Pergamus den första staden som officiellt tillägnade tillbedjan åt en romersk kejsare. ii. Inte nog med att staden ägnade sig åt kejsartillbedjan, de dyrkade även många andra gudar, såsom exempelvis gudinnan Athena och guden Zeus. Men framförallt tillbad de guden Asklepios, som var läkekonstens gud, vars symbol asklepiosstaven, en orm som ringlar uppför en stav, fortfarande används som en symbol för läkedom. 1. Sjuka kunde bege sig till Pergamus och övernatta i Asklepios tempel tillsammans med ett gäng tama ormar. När en orm slingrade sig förbi 15 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

16 och rörde vid den sjuke så ansågs det att man hade blivit berörd av guden Asklepios och skulle bli helad. Presentation 2. Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet: a. Staden Pergamus var en av få städer i det romerska riket där guvernören ägde det s.k. svärdets makt, vilket innebar att guvernören själv fick besluta om exempelvis dödsstraff utan att behöva Roms tillåtelse. i. Kanske var det på just detta sätt som Antipas mördades och att Jesus därför lyfter fram att det är han som har svärdet och att det är han som har den slutgiltiga makten över liv och död. ii. Att Jesus visar sitt svärd för församlingen i Pergamus är en tydlig signal att de bör lägga större vikt vid Guds ord än guvernörens ord i hur de ska leva och vem de ska tillbe. b. I Uppenbarelseboken 1:16 får Johannes se hur ett skarpt tveeggat svärd går ut från Jesus mun, och nu förtydligar Jesus för församlingen i Pergamus att det är hans svärd. Att Jesus innehar detta svärd innebär att det är Jesus som är Herre, kung och domare över allt levande. Det Jesus säger gäller. i. I Hebreerbrevet står det: Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. (Heb 4:12) ii. Att svärdet kom ut ur Jesu mun är inte någon slump eftersom Jesus tveeggade svärd är Ordet, det vill säga Guds ord, Bibeln. iii. En människa kan ibland ha svårt att skilja på andliga upplevelser från Gud och egna mänskliga känslor. Men tack vare Guds ord, Bibeln, så kan vi skilja mellan vad som verkligen kommer från Gud och det som bara är fantasier eller egna känslor. 1. Det behöver givetvis inte vara något fel i att uppleva känslor, men om man låter sig styras av dessa som om de vore Guds ord, eller till och med styr andra människor, då blir det fel. 16 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

17 c. En möjlig tolkning till varför det uttryckligen nämns att det är ett tve-eggat svärd kan vara för att lyfta fram Guds ords kapacitet att både frälsa de troende men också döma de otroende. I egenskap av Herre så är Jesus både Frälsare och Domare Jag vet var du bor där Satan har sin tron. a. En urgammal symbol för Satan är en orm (1 Mos 3:1, Upp 12:9, Upp 20:2), och i just Pergamus tillbad man läkekonstens gud Asklepios, vars symbol var en orm som ringlar uppför en stav. Dessutom fanns det i Pergamus det enorma pergamonaltaret som kung Eumenes II uppförde åt guden Zeus för att fira segern över galaterna. Altaret ser ut som en tron och finns idag att beskåda i Berlins museum. Så sammantaget så ser vi att det finns en tydlig koppling mellan uttrycket Satans tron och all den avgudadyrkan som fanns i Pergamus. Beröm 4. Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. a. Satan trivs där avgudadyrkan frodas, han till och med tar sin boning där. De kristna i Pergamus var extremt utsatta och en av dem, Antipas, hade mördats. b. Församlingen i Pergamus får beröm av Jesus för att de höll fast vid sin tro även när det var blodigt allvar. Antipas, vars namn betyder mot alla, bodde i samma stad som Satan, stod emot alla genom att hålla fast vid sin tro även när alla var emot honom och till och med till slut dödade honom. c. Det grekiska ordet för vittne är martys, och behöver alltså inte nödvändigtvis innebära att man dör för sin tro. i. En nepalesisk vän till mig blev en levande martyr när han arresterades av den nepalesiska polisen på grund av att han brutit mot lagen genom att predika om Jesus för hinduer. När han hade chansen att fly valde han istället att gå in i fängelset trots att han visste att han inte skulle överleva. Vi bad väldigt mycket för honom och till slut blev han frisläppt. d. Det är intressant att notera att Antipas föräras samma prestigefulla titel, troget vittne, som Jesus själv har i Upp 1:5. 17 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

18 Kritik Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt. a. Även om församlingen i Pergamus gjorde mycket som var bra, så har Jesus ändå några kritiska saker han vill ta upp. i. På samma sätt bör även vi idag vara uppmärksamma på att en församling eller pastor kan göra mycket gott, samtidigt som det ändå finns en del saker att vara kritiska mot. 1. Den församling jag själv var med i som nybliven lärjunge, Stockholm Karisma Center, gjorde väldigt mycket gott för Stockholms hemlösa och folk blev frälsta varenda söndag. Men allteftersom uppdagades den katastrofala hanteringen av pengar som ledde till församlingens konkurs. Det hade utan tvekan varit på sin plats att berömma församlingen för vissa delar av dess verksamhet, samtidigt som man starkt kritiserade andra delar av verksamheten. b. Bileams lära var en kombination av de två synderna avgudadyrkan och sexuell omoral (4 Mos 22-24, 31). Uppenbarligen fanns det kristna i Pergamus som ägnade sig åt någon form av avgudadyrkan samtidigt som de bedrev otukt. i. Idag, precis som på Romarrikets tid, så anses man udda om man vill leva ett liv i sexuell renhet genom att exempelvis avstå från sex före, utanför och efter äktenskapet. ii. Samma villolära nämns i 2 Petr 2:15 och Judas Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära. a. Nikolaiternas lära beskrivs inte, men det är inte helt långsökt att koppla ihop med Bileams lära, som ju handlade om avgudaoffer och sexuell omoral. i. Denna tolkning bekräftas också av Irenaeus, som på 180-talet skrev i sin bok Mot heresierna att Nikolaiterna är efterföljare till den Nikolaus som var en av de sju första som ordinerades till diakon av apostlarna (Apg 6:5). De lever ett liv av ohämmad njutning. Dessa mäns karaktär pekas tydligt ut i Johannes 18 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

19 Uppenbarelsebok, så som lärandes att det inte spelar någon roll om man utövar otukt och att äta det som offrats till avgudar. b. Församlingen i Efesus får beröm av Jesus för att de hatar nikolaiternas gärningar (Upp 2:6), men i Pergamus verkar det som att denna lära hade fått fäste i församlingen. Varning Omvänd dig därför! a. Eftersom det onekligen fanns ett antal troende i församlingen i Pergamus som får beröm för att de så starkt höll fast vid tron, så kan man tycka att det är anmärkningsvärt att det samtidigt fanns de som ägnade sig åt avgudaoffer och otukt. Församlingen i Pergamus problem verkar ha varit att de var för toleranta. Även om många av dem levde rätt enligt den kristna tron, så tolererade de att även avgudadyrkan och sexuell omoral pågick i församlingen. Denna kompromiss kritiserar Jesus och uppmanar församlingen att omvända sig ifrån. b. Eftersom Satan uppenbarligen inte lyckades få församlingen på fall genom mord och förföljelse, så försöker han istället förstöra församlingen inifrån genom att förmå församlingen att tolerera och acceptera uppenbar synd. c. Att omvända sig är onekligen inte bara någonting som icke-kristna bör göra, utan även de troende som har gått fel behöver omvända sig. 8. Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd. a. Om församlingen inte omvänder sig så kommer Jesus att strida emot dem med sitt svärd, det vill säga Guds ord, Bibeln (Jes 11:4, Ef 6:17, Hebr 4:12, Upp 19:15, 21). i. För en kristen som inte bryr sig så mycket om Bibeln så kan denna varning vara svår att förstå, men för den som i allt vill leva rätt enligt Guds ord så är det väldigt allvarligt att bli överbevisad om att man lever fel enligt Bibeln. b. Det är nog ingen slump att även Bileam stoppades av en ängel med just ett svärd (4 Mos 22:23). 19 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

20 Uppmaning Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. a. Man kan läsa Bibeln om och om igen utan att uppleva något speciellt, men så plötsligt så upplever man att Guds Ande talar genom Ordet och man känner sig träffad. i. Det är viktigt att vara öppen för Guds Andes tilltal när vi läser Guds Ord. Det är inte säkert att man alltid hör Gud tala genom Ordet, men det är bra om man är öppen för att Gud ibland talar genom sitt Ord. b. Även idag riskerar en församling att bli alltför tolerant och tillåtande med synden. Därför är det viktigt att man ständigt är öppen för att Guds Ande kan tala genom Bibeltexten och uppmärksamma om det är något man behöver ställa till rätta. Löfte 10. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. a. Den som tror på Jesus och lever som en lärjunge kommer aldrig att behöva bekymra sig över varken världslig mat eller andlig mat (Matt 6:25 34, Joh 6:32, 41). b. Kanske var det så att de kristna i Pergamus bekymrade sig över vad de skulle äta för mat eftersom allt kött var offrat åt avgudar. Men Jesus uppmanar församlingen att inte bekymra sig över detta utan endast göra det som är rätt och då kommer Jesus att ge dem allt det de behöver, inklusive mat. 11. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det. a. På Bibelns tid kunde en vit sten symbolisera en rad olika saker, exempelvis att man var inbjuden till en fin fest, ett tecken på vänskap eller ett bevis på att man blivit frikänd i rätten. Oavsett vilken av dessa symboliska innebörder Jesus menar så är de ju alla väldigt positiva och bibliska! b. Att man får ett nytt namn vid speciella tillfällen är inte någonting nytt i bibliska sammanhang. Patriarken Jakob fick exempelvis det nya namnet Israel (1 Mos 35:10) och Simon fick det nya namnet Petrus (Joh 1:42). Att få ett nytt namn av Gud kan symbolisera en övergång till någonting nytt eller att man får ett specifikt uppdrag. 20 Copyright Christian Mölk - All Rights Reserved.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus Apostlagärningarna 19 (Vers 1-20) Paulus i Efesus 1 Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar, 2 och han frågade dem: Tog ni

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek Filemons slav Onesimus har rymt till Paulus och blivit frälst. Nu återvänder Onesimus, med risk för sitt liv, till sin ägare med detta brev där Paulus litar till Filemons kristna kärlek och uppmanar honom

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

(Vers 1-10) Förmaningar till skilda grupper i församlingen

(Vers 1-10) Förmaningar till skilda grupper i församlingen Titus 2 Introduktion Det kristna budskapet om att Jesus har frälst oss och att vi nu är bröder och systrar i Kristus är så starkt att det raserar alla murar mellan olika kön, folk och samhällsgrupper (Gal

Läs mer

(Vers 1-6) Brevet till Sardes, den andligt döda församlingen

(Vers 1-6) Brevet till Sardes, den andligt döda församlingen Uppenbarelseboken 3 (Vers 1-6) Brevet till Sardes, den andligt döda församlingen 1 Skriv till församlingens ängel i Sardes: Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors

Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors 24 Ensam i mängden Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors beundran. Vid deras sista måltid tillsammans när Jesus förvarnade lärljungarna och sade att de allesammans skulle överge honom,

Läs mer

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43).

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43). 1 Samuelsboken 1 (Vers 1-7) Elkanas familj 1 I Ramatajim-Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en efraimit. 2 Elkana

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 02 Tillbaka LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

HIMMEL ELLER HELVETE!

HIMMEL ELLER HELVETE! HIMMEL ELLER HELVETE! Dag Järnmark. Förord. Himmel eller helvete är en bok som belyser allvaret av att predika det sanna rena evangeliet om Jesus Kristus. För sex år sedan fick pastor Dag Järnmark i en

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Introduktion till Nya Testamentet

Introduktion till Nya Testamentet Introduktion till Nya Testamentet Nya Testamentet är en samling historiska händelser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen,

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008)

FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008) FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008) Författare? Aposteln Paulus (1:1) Paulus hade suttit nära fyra år i fängelse när han skrev Filipperbrevet, först två år i Caesarea och därefter i Rom. Han skriver

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

När en stad får besök av Gud

När en stad får besök av Gud När en stad får besök av Gud Vi ska i tio veckor gå på upptäcktsfärd i ett brev och indirekt en stad i Antiken, Efesos. Jag ska idag ge en inledning och bakgrund till Paulus brev till Efesos. När Paulus

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

i. Precis som alla andra judar så firade Jesus sabbat. b. Synagogan var en naturlig samlingsplats för samhällets aktiviteter.

i. Precis som alla andra judar så firade Jesus sabbat. b. Synagogan var en naturlig samlingsplats för samhällets aktiviteter. Markus 6 (6:1 6) Jesus förkastas i sin hemstad 1 Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde honom. 2 När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Många som hörde honom häpnade

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet ÄR DU RIK INFÖR GUD? Predikotext: Luk. 12:13-21 13 Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf För någon vecka sedan så behövde jag lämna in bilen på reperation i Värnamo. Det skulle ta hela dagen så antingen skulle jag få behöva ta bussen hem eller så skulle

Läs mer

FÖRSAMLINGEN I PERGAMON

FÖRSAMLINGEN I PERGAMON Uppenbarelseboken kapitel 2F Budskapet till FÖRSAMLINGEN I PERGAMON Den kämpande församlingen TEXTKOMMENTARER Upp 2:12 B2000: Och skriv till ängeln för församlingen i Pergamon: Så säger han som har det

Läs mer

Idag istället för en gång

Idag istället för en gång Idag istället för en gång FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT LUKAS 4:16 22 Det är säkert många som tycker, att adventstiden är förfärlig och blir den inte längre och längre? Är det inte irriterande att se jäktade

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG?

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG? 3 Ett norskt grunddokument om kristen efterföljelse. Andliga ledare i Norge (däribland generalsekreterarna Egil Grandhagen [NLM] och Anfin Skaaheim [IM]) har tagit initiativ till något som kallas Timoteus-felleskapet.

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner

Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner 23 En kruka med olja Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner framför den gamle profetens fötter och snyftade: Min fordringsägare kommer för att ta mina två söner till slavar!

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

ANDRA TESSALONIKERBREVET

ANDRA TESSALONIKERBREVET ANDRA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2015 Andra Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2015) Bakgrund (bakgrundsstudiet liknar 1Tess eftersom det är kort tid mellan breven) Filippi Berea Tessalonika

Läs mer

Vad skulle hända om dessa kvinnor möttes och delade sina historier?

Vad skulle hända om dessa kvinnor möttes och delade sina historier? När Gud river och bygger nytt 140914 Tänk dig en kvinna i 75 års åldern. Hon har länge varit väldigt aktiv i Smyrna. Hon har varit hemgruppsledare, stått i kafét, varit ledare i söndagsskolan. Hon har

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer