1OKTOBER2013. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1OKTOBER2013. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM?"

Transkript

1 1OKTOBER2013 yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM?

2 1OKTOBER2013 yz123 Vol. 134, No. 19 Semimonthly SWEDISH DEN HAR TIDSKRIFTEN, Vakttornet, arar Jehova Gud, som ar universums harskare. Tidskriften framhaller de goda nyheterna att Guds himmelska rike snart ska ta bort all ondska och gora om jorden till ett paradis. Den framhaller ocksatronp ajesus Kristus, som dog for att vi ska kunna fa evigt liv och som nu ar kung i Guds rike. Vakttornet har getts ut sedan 1879 och ar en opolitisk tidskrift. Bibeln ligger till grund for allt som sags i den. ( Upplaga: PA 209 SPRAK OCTOBER 1, 2013 M ANADENS TEMA Vad handlar Bibeln om? SIDAN 3 7 Varfor intressera sig for Bibeln? 3 Varifran kommer vi? 4 Gud befriar manskligheten 5 Vi har funnit Messias! 6 Goda nyheter for alla manniskor 7 Vill du veta mer eller f aengratisbibelkurs? Gainp a eller skriv till: Jehovas vittnen Stenhusvej 28 DK-4300 Holbæk Danmark For lasare i FINLAND: Jehovas vittnen PB 68 FI Vanda Finland En komplett lista over adresser finns pa Den har publikationen far inte saljas. Den ges ut som en del av ett varldsvitt bibliskt undervisningsarbete som understods genom frivilliga bidrag (plusgiro ). Om inget annat anges ar bibelcitaten hamtade fran Nya varldens overs attning av Den heliga skrift studieutgava med fotnoter och parallellhanvisningar. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Vakttornet (ISSN ) utges pa svenska av Jehovas vittnen, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. Ansvarig utgivare: Lars-Erik Eriksson. The Watchtower (ISSN ). Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Germany. ( OVRIGA ARTIKLAR Hur man gar vidare efter en skilsmassa 8 Lar kanna Gud: Jehova har [villigt] forl atit er 11 Bibeln for andrar liv 12 Hur paverkas du av farg? 14 Svar pa bibelfragor 16 s L AS MER ONLINE r VANLIGA FRAGOR OM JEHOVAS VITTNEN: Varfor knackar ni dorr? (G atillomoss VANLIGA FR AGOR.) LADDA NER DEN HAR TIDSKRIFTEN I OLIKA FORMAT PAN ATET. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM?

3 M ANADENS TEMA SNABBFAKTA OM BIBELN Tema: Hur Guds himmelska rike ska infora fred och rattvisa pajorden Innehall: 39 bocker pahebreiska (vissa delar pa arameiska) plus 27 pagrekiska Skrevs: Av ungefar 40 skribenter under ars tid, fran 1513 fore var tiderakning till cirka 98 enligt var tiderakning Sprak: Finns nu oversatt helt eller delvis pamer an sprak Varfor intressera sig for Bibeln? Bibeln ar varldens absolut popularaste bok. Varfor det? Bland annat darf or att den ar latt att identifiera sig med. Den innehaller berattelser ur verkliga livet om riktiga manniskor och deras relationer till varandra och till Gud. Skildringarna innehaller praktiska lardomar och anvan- der enkla och direkta ord som kan overs attas till hundratals sprak och forst as av manniskor overallt under vilken tidsperiod som helst. Och Bi- belns principer fungerar alltid. Men viktigast av allt: Bibeln past ar sig inte bara vara en bok om Gud utan ocksaenbokfr an Gud. Den berattar vad Gud heter, hurdan han ar och vad hans eviga vilja ar med jorden och man- niskorna. Bibeln berattar ocksaomdenurgamla kampen mellan det onda och det goda ett fascinerande, universellt drama med lyckligt slut. Om man laser Bibeln med oppet sinne kan man darf or fa grunden till en tro och ett hopp. I Bibeln hittar vi information som inte finns nagon annanstans. Denbehandlaramnen som: ˇ Varifran vi kommer och varfor livet ar sasv art ˇ Vad Gud har gjort for att radda manskligheten ˇ Vad Jesus har gjort for oss ˇ Hur framtiden ser ut for jorden och manni- skorna Varfor inte ta en titt paf oljande sidor och faen inblick i vad Bibeln handlar om? 1OKTOBER2013 3

4 Varifr an kommer vi? Forsta Moseboken, som inleder Bibeln, berattar med nagra fa, enkla ord hur universum kom till: I begynnelsen skapade Gud himlen och jorden. (1 Moseboken 1:1) Nar Gud hade skapat vax- ter och djur skapade han de forsta manniskorna, AdamochEva.Deskildesigfr an djuren eftersom manniskan har ett matt av Guds egna egenskaper, daribland en fri vilja. De var alltsaansvarigaf or sina handlingar. Om de foljde Guds anvisningar skulle de kunna uppfylla Guds vilja och bli for- aldrar at en varldsvid familj av fullkomliga man- niskor som skulle falevaf or evigt i fred pajor- den. Men en viss angel, en andevarelse, tog chansen att utnyttja manniskorna for egna sjalviska syften. Pas as att blev han Satan, som betyder motstan- dare. Satan talade till Eva genom en orm och lu- rade henne att tro att hon skulle klara sig battre utan Guds vagledning. Adam och Eva foljde Satan och brot sig loss fran sin Skapare. Deras daliga val ledde till att de forlorade det eviga livet och gav synd, ofullkomlighet och oundviklig dod i arv till oss. Gud forklarade genast att han skulle ratta till den har tragiska situationen och ge Adams avkomlingar mojlighet att faevigtliv.hanf orutsade att en avkomma en sarskild individ till slut skulle forinta Satan och utplana allt lidande som Satan, Adam och Eva hade orsakat. (1 Moseboken 3:15) Vem var avkomman? Det skulle visa sig med tiden. Under de arhundraden som foljde fors okte Satan hela tiden forhindra att Guds vilja genomfordes. Ondskan och synden bredde ut sig snabbt. Gud beslutade sig for att tillintetgoradeondaien oversvamning. Han sa till den rattf ardige Noa att bygga en ark en stor flytande lada for att radda sig sjalv och sin familj och alla de djur han fick anvisningar om att fora in i arken. Ett ar efter att oversv amningen hade borjat steg Noa och hans familj ut ur arken pa den renade jorden. Men avkomman hade annu inte framtratt. (Grundat pa 1 Moseboken, kapitel 1 11; Judas 6, 14, 15; Uppenbarelseboken 12:9.) 4 VAKTTORNET

5 Gud befriar m anskligheten Gud lovade den trogne Abraham att den framtida avkomman skulle vara en av Abrahams avkomlingar. Genom denna avkomma skulle manniskor fran alla jordens nationer fav alsignelser. (1 Moseboken 22:18) Abrahams sonson Jakob flyttade senare till Egypten, dar hans familj vaxte och blev nationen Israel. Langre fram blev israeliterna slavar under en tyrannisk farao. Gud sande daprofetenmosef or att leda dem ut ur landet genom Roda havet, som delades genom ett underverk. Efter det gav Gud dem lagar som skulle ge dem vagledning och beskydd, bland annat de tio budorden. I lagarna ingick att man skulle frambara offer for att faf orlatelse for sina synder. Gud lat Mose beratta for folket att han skulle sanda en annan profet till dem, som skulle vara den avkomma som utlovats i Eden. Mer an 400 ar senare lovade Gud kung David att denna avkomma skulle styra over ett rike som skulle bestaf or evigt. Avkomman skulle vara Messias, den befriare som Gud utvalt for att radda manskligheten och gora jorden till ett paradis. GUDS HELIGA NAMN IF orsta Moseboken 2:4 forekommer namnet Jehova for forsta gangen i Bibeln. Detta unika namn finns omkring ganger i texten pabibelnsgrundspr ak. Det betyder han fororsakar att nagon (nagot) blir och utgor en fors akran om att Gud ar fullt kapabel att genomfora allt han lovar. Genom David och andra profeter avslojade Gud undan for undan mer om Messias. De for- utsade att han skulle vara odmjuk och god och att orattvisor, hunger och krig skulle fa ett slut under hans styre. Alla manniskor skulle leva i fred med varandra och aven med djuren. Sjukdom, lidande och dod som aldrig ingatt i Guds avsikt skulle forsvinna, och manniskor som dott skulle fa liv igen pajorden. Genom profeten Mika forutsade Gud att Messias skulle fodas i Betlehem, och Daniel profeterade att han langreframskulleblid odad. Men Gud skulle uppvacka Messias fran doden och gora honom till kung i himlen. Daniel forutsade ocksa att Messias rike till slut skulle ersatta alla andra regeringar for all framtid. Men kom Messias verkligen som det var forutsagt? (Grundat pa 1 Moseboken, kapitel 22 50, och 2 Moseboken, 5 Moseboken, 2 Samuelsboken, Psalmerna, Jesaja, Daniel, Mika, Sakarja 9:9.) 1OKTOBER2013 5

6 Vi har funnit Messias! Cirka 400 arefterattdensistabokeni Gamla testamentet skrevs uppfylldes Mikas profetia om Messias: Jesus foddes i Betlehem. Omkring 30 ar senare, ar 29, uppfylldes den forsta delen av Daniels profetia om Messias genom att Jesus blev dopt och smord av Gud med helig ande. Den lange efterlangtade Messias, avkomman, hade kommit i precis ratt tid! Jesus borjade genast utfora sitt uppdrag och forkunnade de goda nyheterna om Guds kungarike. (Lukas 8:1) Precis som det var forut- sagt visade han sig vara mild, omtanksam och uppriktigt intresserad av andra. Hans undervisning var praktisk och karleksfull, och han botade alla slags sjukdomar. Darigenom visadehanattgudvarmedhonom.(matteus4:23) Manniskor i alla aldrar samlades kring Jesus och insag: Vi har funnit Messias! (Johannes 1:41) Jesus forutsade att varlden skulle drabbas av krig, jordbavningar och manga andra problem precis innan hans rike skulle ta full kontroll over jorden. Han gav uppmaningen: Var stan- digt vaksamma. (Markus 13:37) Jesus var en fullkomlig manniska som forblev trogen mot Gud, men hans fiender dodade honom till slut. Hans dod utgjorde det fullkomliga offer som kunde kopa tillbaka vad Adam och Eva forlorat mojligheten att leva for evigt i paradiset. Jesus dod var en uppfyllelse av bibliska profetior, och det var aven hans uppstandelse. Gud uppvackte honom till en maktig andevarelse efter tre dagar. Jesus visade sig sedan for mer an 500 av sina larjungar. Innan han for upp till himlen gav han sina efterfoljare i uppdrag att sprida de goda nyheterna om honom och hans rike till manniskor av alla nationerna. (Matteus 28:19) Hur grundligt utforde de sitt uppdrag? (Grundat pa Matteus, Markus, Lukas, Johannes, 1 Korinthierna.) 6 VAKTTORNET

7 Goda nyheter f or alla m anniskor Nar Jesus uppvacktes fran de doda blev larjung- arna starkta i sin overtygelse och entusiasm. Aposteln Paulus reste till exempel tvars over Mindre Asien och Medelhavet for att organisera forsamlingar och styrka de kristna saattde skulle kunna sta emot moraliska provningar och valdsamt motstand. Trots svarigheter blomstrade kristendomen och spred sig vida omkring. Paulus hamnade senare i fangelse. Men till och med da skrev han brev med rad och uppmuntran till de kristna forsamlingarna. Han varnade dem for ett annu storre hot avfallighet. Med Guds heliga andes hjalp foruts ag han att fortryckande vargar skulle komma in i forsam- lingen och forvr anga sanningen for att dra bort larjungarna efter sig. (Apostlagarningarna 20: 29, 30) Islutetavdetf orsta arhundradet hade avfallet borjat. Vid den tiden lat den uppstandne Jesus aposteln Johannes se en symbolisk syn av framtiden, som nu finns nedtecknad i Uppenbarelseboken. Som Johannes skrev kan varken motstandare eller falska larare hindra Gud fran att fullt ut genomfora sina ursprungliga avsikter med jorden och manniskorna. Varje nation och stam och sprak och folk kommer att fah ora de goda nyheterna om Guds rike. (Uppenbarelseboken 14:6) Jorden kommer att bli ett paradis, och alla som vill gora Guds vilja kan falevad ar. Later det har som goda nyheter? Las i safall mer om det budskap Gud har gett oss manni- skor i Bibeln och vad du kan ha for nytta av det nu och i framtiden. Du kan lasa Bibeln sjalv pa Dar kan du ocksal asa broschyrerna Bibeln Vad handlar den om? och Goda nyheter fran Bibeln! och boken Vad lar Bibeln? samt andra publikationer som handlar om varfor man kan tro pabibeln och hur man kan tillampa dess praktiska rad i familjen och i andra delar av livet. Du kan ocksa be ett Jehovas vittne om mer information. (Grundat paapostlag arningarna, Efesierna, Filipperna, Kolosserna, Filemon, 1 Johannes, Uppenbarelseboken.) ˇ 1OKTOBER2013 7

8 Hur man gar vidare efter en skilsmassa Det kandes som att jag hade fallit fran ett stup. Ena dagen rullar allting pa, och nasta har man forlorat allt. MARK, skild sedan ett ar. Min man hade ett forh allande med en kvinna som var iv ar dotters alder. Nar vi skilde oss var jag lattad over att slippa hans daliga humor, men jag kande mig ocksa fornedrad och vardel os. EMMELINE, skildsedan17ar. En del skiljer sig i hopp om att faettb attre liv. Andra vill fortsatta kampa for sitt aktenskap men lyckas inte fa sin partner att stanna. Oavsett situation upptacker nastan alla att livet efter en skilsmassa ar mer komplicerat an de kunnat tan- ka sig. Om du ar nyskild kanske du kanner att du gar igenom en av de tuffaste perioderna i ditt liv. Det kan darf or vara bra att tanka over nag- ra praktiska rad fran Bibeln som kan hjalpa dig att hantera de problem som hanger ihop med en skilsmassa. En del namn i artikeln har andrats. UTMANING 1: NEGATIVA KANSLOR. Stressen over ekonomi, for aldraskap och ensamhet kan kannas overv aldigande, och den kanske hanger i ganska lange. Psykologen Judith Wallerstein konstaterade att flera ar efter en skilsmassa kanner sig en del fortfarande svikna och overgivna och menar att livet ar orattvist, ensamt och i stort sett en besvikelse. (Lyckligt skild? M an, kvinnor och barn tio ar efter en skilsmassa) VADDUKANG ORA ˇ Sorj det som gatt forlorat. Du kanske fortfarande alskar din fore detta och saknar honom el- 8 VAKTTORNET

9 ler henne. Aven om er relation inte alls var bra, kanske du sorjer att du inte far uppleva den glad- je som du hade hoppats att ett aktenskap skulle ge dig. (Ordspraksboken 5:18) Skams inte for att ta dig tid att grata. (Predikaren 3:1, 4) ˇ Isolera dig inte. Du kan visserligen behova stunder i avskildhet for att sorja, men langvarig ensamhet ar inte bra. (Ordspraksboken 18:1) Se till att vara positiv nar du pratar med dina van- ner, eftersom standigt gnall om din ex-partner aven om det ar befogat kan fa andra att dra sig undan. Om du maste fatta viktiga beslut kort efter skilsmassan kan du be nagon du litar paom hjalp att vara objektiv. ˇ Ta hand om dig. Stressen kring en skilsmassa kan paverka halsan, till exempel ge hogt blodtryck och migran. At bra mat, trana och sov ordentligt. (Efesierna 5:29) ˇ Ta bort sadant som far dig att bli arg padin ex-partner eller som du inte behover, men spara viktiga papper. Om du tycker det ar jobbigt att se brollopsfoton och liknande, kan du packa ner demienl ada och spara dem till barnen. ˇ Bekampa negativa tankar. Olga, som skilde sig fran sin otrogne man, sager: Jag fragade mig hela tiden: Vad har hon som inte jag har? Men Olga insag att det kan leda till en nedslagen ande att alta negativa tankar. (Ordspraksboken 18:14) H amta kraft fr an Bibeln n ar det k anns sv art. Manga har markt att de har kunnat reda ut sina tankar och fab attre kontroll nar de har fatt skriva ner dem. Fors ok att tanka ut en ny, positiv tanke som kan ersatta den negativa som brukar aterkomma. (Efesierna 4:23) Har ar tvaexempel: Gammal: Det var mitt fel att hon var otrogen. Ny: Mina brister och fel gav inte henne ratt att bedra mig. Gammal: Jag har slosat bort mina basta ar pafel man. Ny: Jag blir lyckligare om jag ser framat, inte bakat. ˇ Ta inte at dig av sarande kommentarer. Valme- nande slaktingar och vanner kan saga klumpiga saker som kanske inte ens stammer i ditt fall, som: Hon var and aintebraf or dig, eller: Gud hatar skilsmassa. Bibeln ger radet: Fast inte... ditt hjarta vid alla de ord som folk kan tala. (Predikaren 7:21) Martina, som skilde sig for tva ar sedan, sager: I stallet for att fasta mig vid sa- rande kommentarer fors oker jag att se saker pa Guds satt. Hans tankar ar hogre an vara. (Jesaja 55:8, 9) ˇ Be till Gud. Han vill att de som tillber honom kastar allt... [sitt] bekymmer pa honom, och han ar extra angelagen nar de har det riktigt svart. (1 Petrus 5:7) PROVA DET HAR: Skriv ner bibelverser som du tycker om och satt upp dem past allen som du ofta gar forbi. Forutom de bibelstallen som redan citerats har manga franskilda haft hjalp av dessa verser: Psalm 27:10; 34:18; Jesaja 41:10 och Romarna 8:38, 39. UTMANING 2: RELATIONEN TILL DIN FORE DETTA. Juliana, som var gift i 11 ar, sager: Jag bonade och bad min man att stanna. Men nar han lamna- de mig blev jag vansinnig pa honom och kvinnan han flyttade ihop med. Manga som skiljer sig fortsatter att vara bittra pa sin ex-partner i flera Gud hatar att man skiljer sig av svekfulla skal. Men om en person varit otrogen ger Gud den oskyldige parten mojlighet att ta ut skilsmassa. (Malaki 2:16; Matteus 19:9) Se artikeln Bibelns syn: Vad slags skilsmassa ar det Gud hatar? i Vakna! for 8 februari 1994, utgiven av Jehovas vittnen. 1OKTOBER2013 9

10 ar. Andakandevaratvungnaattharegelbunden kontakt, i synnerhet om de har barn. VADDUKANG ORA ˇ Ha en civiliserad relation till din fore detta. Koncentrera dig padetsom ar vasentligt och var tydlig och kortfattad. Det har manga markt fungerar bra. (Romarna 12:18) ˇ Undvik att saga nagot provocerande. Om du kanner dig attackerad ar det sarskilt viktigt att tillampa Bibelns rad: Den som haller tillbaka sina ord har kunskap. (Ordspraksboken 17:27) Om du inte kan styra upp ett samtal som sparat ur kan du kanske saga: Jag behover tanka igenom det du har sagt och ta det med dig senare. ˇ Se till att ni i mojligaste man slipper gemensamma ataganden, till exempel juridiska och ekonomiska. PROVA DET HAR: Nasta gang du talar med ditt ex kan du vara uppmarksam paomn agon av er hamnar i forsvarsst allning eller blir omedgorlig. Be om en timeout om det behovs, eller kom overens om att diskutera saken vidare via mejl. (Ordspraksboken 17:14) UTMANING 3: ATT HJALPA BARNEN KLARA OMSTALLNINGEN. Maria minns hur det var efter hennes skilsmassa. Min yngsta dotter grat hela tiden och borjade kissa pasigp anattenigen.denst orre tjejen fors okte dolja sina kanslor, men jag kunde se att hon ocksahadef orandrats. Kanske du kanner att du inte har tid och kanslom assig energi for att hjalpa dina barn nar de behover dig som mest. VADDUKANG ORA ˇ Uppmuntradinabarnattber atta hur de kanner, aven om orden kan bli bittra. (Job 6:2, 3, Bibel 2000) ˇ Behall for aldrarollen. Du kanske langtar efter kanslom assigt stod, och det kan verka som om ditt barn vill ge dig det. Men det ar varken rattvist ellersuntattbeettbarnatttasigandevuxnasproblem. (1 Korinthierna 13:11) Lat inte ditt barn bli den du anfortror dig at eller den som far vara medlare eller budbarare mellan dig och din fore detta. ˇ Se till att barnens liv ar valordnat. Det ar en for- del om det gar att behalla bostaden och vardagsru- tinerna, men det viktigaste ar att uppehalla de andliga rutinerna, som bibellasning, dagens text och familjestudium. (5 Moseboken 6:6 9) PROVA DET HAR: Beratta for dina barn under veckan som kommer att du alskar dem och att skilsmassan inte var deras fel. Besvara deras fragor utan att lagga skulden padenandraf oraldern. Du kan ga vidare efter en skilsmassa. Melissa, som var gift i 16 ar, sager: Nar jag skilde mig tankte jag: Det var inte sah ar mitt liv skulle bli. Men nu kanner hon sig nojd med livet trots omstandigheterna. Hon sager: Nar jag slutade fors oka for andra det som varit, borjade jag ma mycket battre. ˇ FRAGA DIG SJALV ˇ Har jag verkligen tillatit mig att sorja over skilsmassan? ˇ Hur kan jag slappa all bitterhet mot min fore detta? 10

11 L AR K ANNA GUD Jehova har [villigt] f orl atit er Den som inte kan forl ata andra river den bro som han sjalv maste ga over. Dessa ord av den brittiske 1600-talshistorikern Edward Herbert understryker ett skal till att vara forl atande mot andra: Forr eller senare kan vi behova be dem att forl ata oss. (Matteus 7:12) Men det finns ett annu battre skal. Lagg marke till vad Paulus sa i Kolosserna 3:13. (Las.) Eftersom vi alla ar ofullkomliga kan vi daoch dairriteraellers ara andra, och de kan gora detsamma mot oss. (Romarna 3:23) Hur kan vi hal- la fred med vara medmanniskor? Paulus upp- manade oss under inspiration att vara toleranta och forl atande. Det radet ar lika aktuellt i dag som nar det skrevs for nastan tvatusen ar sedan. Lat oss se narmare pa vad han sa. Fortsatt att ha fordrag med varandra. Orden fortsatt att ha fordrag med aterger ett grekiskt ord som for tanken till att vara tolerant eller overseende. Ett referensverk sager att kristna visar den har egenskapen genom att vara villiga att sta ut med personer vars brister och otrevliga drag irriterar dem. (The Expositor s Bible Commentary) Uttrycket med varandra visar att toleransen maste vara omsesidig. Nar vi kommer ihag att vi sjalva har irriterande drag, later vi alltsa inte andras brister stora friden mellan oss. Men hur ar det om nagon syndar mot oss? Fortsatt att... villigt forl ata varandra. Det grekiska ordet for villigt forl ata ar, enligt bibelkannaren Peter T. O Brien, inte det vanliga ordet for forl atelse... utan ett med rikare innebord som betonar det frikostiga i forl atelsens natur. Ettbiblisktkommentarverks ager att detta ord kan betyda att overl amna nagot angenamt, en ynnest, en form an. (The Anchor Bible) Vi visar frikostighet genom att villigt forl ata aven nar vi har orsak till klagomal mot en annan. Men varfor skavivaravilligaattvisaandraens adan ynnest? Bland annat for att vi plotsligt kan behova be dem att forl ata oss. SasomJehovavilligtharf orlatit er, just sa skall ocksanig ora. Det har ar det framsta ska- let till att villigt forl ataandra:jehovagudf orlater oss villigt. (Mika 7:18) Tank ett ogonblick pa den enorma ynnest Jehova visar dem som angrar Jehova ar det framsta exemplet pa att villigt forl ata angerfulla syndare. sina synder. Till skillnad fran oss syndar han aldrig sjalv. Anda ger han villigt angerfulla syndare fullstandig forl atelse, fast han vet att han aldrig kommer att behova be dessa personer att gora samma sak for honom. Jehova ar verkligen det framsta exemplet pa att villigt forl ata dem som angrar sig! Jehovas barmhartighet drar oss narmare honom och far oss att vilja efterlikna honom. (Efesierna 4:32 5:1) Det ar bra att fraga sig sjalv: Nar nu Jehova savilligtf orlater mig, hur skulle jag da kunna vagra att forl ata en annan ofullkomlig manniska som verkligen angrar det han eller hon har gjort mot mig? (Lukas 17:3, 4) ˇ F ORSLAG TILL BIBELL ASNING I OKTOBER Galaterna 1 2 Timoteus 4

12 BIBELN F OR ANDRAR LIV M anga hatade mig BER ATTAT AV WALDO MOYA F ODD: 1978 HEMLAND: CHILE BAKGRUND: EXTREMT V ALDSAM MITT FORFLUTNA: Jag vaxte upp i Chiles huvudstad Santiago, i en stadsdel med mycket brottslighet, droger och gang. Nar jag var fem blev min pappa mordad. Efter det flyttade mamma ihop med en man som var valdsam och som ofta slog oss. Jag har fortfarande kanslom assiga arr fran den tiden. Nar jag blev aldre paverkades jag av den daliga miljon runt omkring mig och blev extremt valdsam. Jag lyssnade pa heavy metal, sop och tog ibland droger. Jag var ofta islagsm al med knarklangare som flera ganger fors okte doda mig. Vid ett tillfalle hyrde ett rivaliserande gang in en ok and yrkesmordare som skulle gora slut pa mig, men jag kom undan med ett skars ar. Vid ett annat tillfalle var det nagra knarklangare som riktade en pistol mot mitt huvud och fors okte hanga mig. Ar 1996 blev jag for alskad i Carolina, och 1998 gifte vi oss. Nar var forsta son hade fotts blev jag radd att jag skulle bli som min styvfar och borja misshandla min familj pa grund av mitt valdsamma humor. Sajags okte hjalp paett behandlingshem i narheten. Jag fick medicinsk behandling och terapi, men inget hjalpte. Jag blev fortfarande arg och tappade humoret for minsta lilla. I ett missriktat for- sok att hjalpa min familj fors okte jag ta livet av mig, men som tur var lyckades jag inte. Jag hade varit ateist i manga ar men ville and atrop a Gud, sa jag gick i en evangelisk kyrka ett tag. Under samma period studerade min fru Bibeln med Jehovas vittnen. Jag hatade vittnena, och manga ganger skrek jag vidriga saker at dem. Men de holl sig alltid lugna, och det hade jag inte vantat mig. En dag bad Carolina mig sla upp Psalm 83:18 i min egen bibel. I den versen sags det klart och tydligt att Guds namn ar Jehova. Jag blev overraskad eftersom min kyrka hade talat om en gud, men inte om Jehova. I borjan av 2000 borjade jag ocksa studera Bibeln med vittnena. 12 VAKTTORNET

13 HUR BIBELN FOR ANDRADE MITT LIV: Det var val- digt trostande nar jag larde mig att Jehova ar en barmhartig och forl atande Gud. I Andra Moseboken 34:6, 7 beskrivs Jehova som en barmhartig och nadig Gud, sen till vrede och rik pa karleksfull omtanke och sanning, som bevarar karleksfull omtanke mot tusenden, som forl ater missgarning och overtr adelse och synd. Trots det var det inte latt for mig att tillampa det jag fick lara mig. Jag var overtygad om att jag Det var trostande att lara sig att Jehova ar en barmhartig och forl atande Gud. aldrig skulle kunna bli av med mitt valdsamma humor, men varje gang jag misslyckades trosta- de Carolina mig karleksfullt. Hon paminde mig om att Jehova lade marke till mina anstrangning- ar. Hennes stod gav mig styrka till att fortsatta fors oka gladja Jehova trots att jag kande mig som ett hopplost fall. En dag bad min studieledare Alejandro mig lasa Galaterna 5:22, 23. De verserna sager att Guds andes frukt ar karlek, gladje, frid, tala- mod, omtanksamhet,godhet,tro,mildhet,sj alv- beharskning. Hur bra jag skulle lyckas utveckla dessa egenskaper berodde alltsaintep a min egen styrka, utan pagudsheligaande.densan- ningen for andrade hela min installning! Langre fram var jag med vid en stor sammankomst som Jehovas vittnen holl. Den ordning, Jag tycker om att ber atta f or andra om det jag l art mig. renhet och varme jag sag overtygade mig om att jag hade hittat den sanna religionen. (Johannes 13:34, 35) Jag blev dopt i februari HUR DET HAR HJALPT MIG: Jehova har forvand- lat mig fran en valdsam till en fridsam man. Jag kanner att han lyfte upp mig nar jag var nere pa botten. Manga hatade mig, och jag forst ar dem. Nu ar jag glad over att kunna tjana Jehova tillsammans med min fru och vara tvas oner. Mina slaktingar och tidigare vanner har svart att forst a hur jag har kunnat for andras samycket. Det har gjort att flera av dem intresserat sig for Bibeln. Jag har ocksahaftgl adjen att fahj alpa andra lara kanna Jehova. Det har varit sah arligt att fasebibelnf orandra aven deras liv! ˇ Nu ar jag fridsam och tj anar Jehova med min familj.

14 Hur p averkas du av f arg? Nar du ser dig omkring samverkar dina ogon och din hjarna for att samla information. Du ser en frukt och bestammer dig for om du vill ata den eller inte. Du tittar upp mot himlen och konstaterar att det inte kommer att bli nagot regn. Du ser orden som du nu laser och tar in betydelsen av dem. I sjalva verket paverkas du av farg. Kan det verkligen stamma? Fargen pa frukten hjalper dig att avgora hur mogen och aptitlig den ar. Fargen pahimlen och molnen hjalper dig att forutse vadret. Och nar du laser den har artikeln blir fargkontras- ten mellan texten och bakgrunden vilsam for dina ogon. Ja, utan att du kanske tanker padet anvander du hela tiden farg for att bearbeta information om omgivningen. Men farger paver- kar ocksadinak anslor. FARGERS KANSLOM ASSIGA PAVERKAN Nar du gar langs hyllorna i en affar omges du av en mangd forpackningar som ar utformade for att fanga din uppmarksamhet. Vare sig du ar medveten om det eller inte ar farger och farg- kombinationer noga utvalda for att tilltala olika onskemal, kon och aldersgrupper. Heminredare, kladdesigners och formgivare vet ocksaatt farger kan vacka kanslor. Farger kan uppfattas paolikas att beroende pakulturochseder.p a vissa hall i Asien for- knippas till exempel rott med lycka och festlig- heter, medan man i delar av Afrika forknippar rott med sorg. Men trots olika bakgrund reagerar vi lika pa vissa farger. Latossseliten armare patref argerochhurdep averkar dig. ROTT har en stark lyskraft och associeras ofta med energi, krig och fara. Det ar en kans- lomassigt laddad farg som kan hoja amnesom- sattningen, andningen och blodtrycket. Det hebreiska ordet for rott i Bibeln kommer fran ett ord som betyder blod. Bibeln anvander scharlakansrott, eller klarrott, for att mala upp en minnesvardbildavenmordlys- ten prostituerad som ar kladd i scharlakan och purpur, eller lila, och som rider pa ett scharlakansrott vilddjur... fullt av hadis- ka namn. (Uppenbarelse- boken 17:1 6) GRONT framkallar motsatt reaktion, for det sanker amnesomsattningen och har en lugnande effekt. Det ar en vilsam farg och associeras ofta med stillhet. Vi kanner oss avslappnade nar vi ser grona tradg ardar och bergssluttningar. Skapelseskildringen i Forsta Moseboken berattar att Gud gav mansk- ligheten gront gras och vaxt- lighet. (1 Moseboken 1:11, 12, 30) VITT forknippas ofta med ljus, trygghet och fysisk renhet. Det kopplas ocksa ihop med egenskaperna godhet, oskuldsfullhet och moralisk renhet. Vitt ar den farg som oftast namns i Bibeln. I syner framtrader manniskor och anglar 14 VAKTTORNET

15 ivitakl ader, som framhal- ler rattf ardighet och and- lig renhet. (Johannes 20:12; Uppenbarelseboken 3:4; 7: 9, 13, 14) Vita hastar med ryttare som ar kladda i vitt, rent linne symboliserar ratt- fardigt krig. (Uppenbarelse- boken 19:14) Gud anvander vitt for att lyfta fram att han villigt forl ater vara synder: Aven om era synder skulle visa sig vara som scharlakan, skall de goras vita som sno. (Jesaja 1:18) FARG SOM HJALP FOR MINNET Bibelns satt att anvanda farg visar att Gud forst ar hur vi paverkas av farger. Uppenbarelseboken foruts ager till exempel det mansklig- heten nu gar igenom, som krig, hungersnod och for tidig dod pagrundavmatbristochepi- demier. For att hjalpa oss att komma ihag det- ta anvands en maktig syn av ryttare pah astar ochdetsomg or hastarna speciella ar att de ar fargkodade. Forst framtrader en helvit hast, som symboliserar Jesus Kristus rattf ardiga krigforing. Sedan ser vi en eldrod hast, som representerar krig mellan nationer. Den hasten foljs av en illavarslande svart hast, som betecknar hungersnod. Sedan ser vi en blek hast; och han som satt pa den hade namnet Doden. (Uppenbarelseboken 6:1 8) Fargerna pavarochenav hastarna vacker kanslor som passar in pavad de symboliserar. Det ar latt att komma ihag dessa fargade hastar och vad de kan lara oss om var tid. Nar Noa och hans familj hadekommituturarken visade Gud en fargglad regnbage for dem som ett tecken paatthan aldrig mer skulle lata en oversvamning gora slut pam anskligheten. Denna otroligt vackra och fargstarka symbol maste ha gjort ett outplanligt intryck padem. (1 Moseboken 9:12 17) Evolutionister kan ha svart att forklara varfor vi manniskor kan uppfatta ett brett spektrum av farger, med tanke paatt fargseendet inte behovs for var overlevnad. Men om vi erkanner att det ar Skaparen som har gett oss den form agan, saservi den som en karleksfull gava som gor att vi kan njuta av livet. Det finns manga exempel i Bibeln pa hur far- ger bidrar till ett livfullt bildsprak. Ja, Skaparen av ljuset, fargerna och det manskliga ogat anvander masterligt farg for att framstalla bilder som ar tydliga och latta att komma ihag for la- saren. Farger hjalper oss att samla och behandla information, de paverkar vara kanslor, och de hjalper oss att komma ihag viktiga tankar. Fargerna ar verkligen en karleksfull gava fran var Skapare som far oss att njuta av livet. ˇ 1OKTOBER

16 SVAR P ABIBELFR AGOR Finns det nagot hopp for dem som dott? Doden ar som en somnidenmeningenattde doda ar omedvetna och inte kan gora nagot. Men Gud, som har skapat allt liv, kan fora de doda tillbaka igen genom en uppstandelse. Det bevisade han nar han gav Jesus form agan att uppvacka flera personer som dott. (Las Predikaren 9:5; Johannes 11:11, 43, 44.) Gud har lovat att de doda som ar i hans minne ska fa uppsta till liv i en rattf ardig ny varld. Det kommer de att fag ora nar hans ratta tid for det ar inne. Och han langtar efter att faanv anda sin kraft for att uppvacka dem. (Las Job 14:14, 15.) Hurkommeruppst andelsen att bli? Nar Gud uppvacker manniskor kommer de att kunna kanna igen sig sjalva, sina vanner och sin familj. Aven om kroppen formultnat kan Gud uppvacka samma person med en ny kropp. (Las 1 Korinthierna 15:35, 38.) De som uppstar till himmelskt liv ar relativt fa. (Uppenbarelseboken 20:6) De flesta far i stallet uppstatillettparadisp ajorden.d ar far de en ny start med mojlighet att leva for evigt. (Las Psalm 37:29; Apostlagarningarna 24:15.) HITTA SVAREN PAFLER BIBELFRAGOR PAN ATET. P avilkets att ar d oden som en s omn? VAD L AR BIBELN? For mer information, se kapitel 6 och 7 i den har boken, utgiven av Jehovas vittnen. Kan laddas ner pa s n o Gratis nedladdning av den har tidskriften. p Bibeln online paomkring 50 sprak. Gainp a eller skanna koden. wp13 10/01-Z

ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID

ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID ghix I DETTA NUMMER MER PA NATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Hur man b ast anv ander sin tid SIDAN 6 9 r Fa svar fran Bibeln pa manga fragor,

Läs mer

Vittna grundligt om Guds kungarike. Utgava med stor stil

Vittna grundligt om Guds kungarike. Utgava med stor stil Vittna grundligt om Guds kungarike Utgava med stor stil Vittna grundligt om Guds kungarike Utg ava med stor stil Den h ar boken tillh or 2010 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA Bearing

Läs mer

ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA?

ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA? ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA? ghix I DETTA NUMMER s MER PA NATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Kan man lita p a nyheterna? SIDAN 4 7 r Fa svar fran Bibeln pa manga fragor som unga

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Markus. Skynda till folkets räddning

Markus. Skynda till folkets räddning I det tysta skyndar Jesus till folkets räddning. På sin väg mot Jerusalem betjänar han folket med helanden, demonutdrivning och undervisning om Guds rike, samtidigt som han kritiserar det religiösa ledarskapet.

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont.

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont. EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont nu Är rätt TId Innehåll omslagsbild: shutterstock redaktören Har ordet anders

Läs mer

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith BÖNEN MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE Chuck Smith Index Innehåll Förord Inledning: Bönens kraft Del I: SYFTET Kapitel 1. Vad är bön? Kapitel 2. Att lyssna i bön Kapitel 3. Striden Del II: PLANEN Kapitel 4. Krigsplanen

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

DOMENS DAL. Israel, nationerna. Harald EckErt

DOMENS DAL. Israel, nationerna. Harald EckErt Harald EckErt med bidrag från Pastor Willem Glashouwer, Philip Holmberg, Derek Prince, Pastor Rick Ridings, Dr. Wolfgang Schuler, Andrew Tucker Israel, nationerna och DOMENS DAL När Människosonen kommer

Läs mer

Kom och följ mig. Unga kvinnor 4. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Unga kvinnor 4. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Unga kvinnor 4 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Unga kvinnor Oktober december 2013 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2012 av

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Vägledning. för de unga

Vägledning. för de unga Vägledning för de unga Budskap till ungdomar från första presidentskapet VÅRA KÄRA UNGA MÄN OCH KVINNOR, vi har stort förtroende för er. Ni är älskade söner och döttrar till Gud och han har er i sina

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) Föredrag

Läs mer

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Söndagsskolan 2015 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Söndagsskolan 2015 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2014 Intellectual

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 L till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Kristus gör oss fria Guds välsignelse följer mig Praktisk vägvisare i livet

Läs mer

Kvinnan i islam kontra kvinnan i den judisk-kristna traditionen:

Kvinnan i islam kontra kvinnan i den judisk-kristna traditionen: www.islamguiden.com 1 Kvinnan i islam kontra kvinnan i den judisk-kristna traditionen: MYTEN & VERKLIGHETEN AV Dr. Sherif Abdel Azeem http://sultan.org/articles/women.html Översättning till svenska: OummIslam

Läs mer

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron Tankar om framtiden För några år sedan, i början på 2000-talet, hade jag en upplevelse tidigt en morgon. Jag såg i en slags drömsyn en vägtrumla eller vägvält, köra över vår nation Sverige. Den körde fram

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan!

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan! Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Posttidning B Nr 2/2008 Agape Församling flyttar till Löftets kyrka Sidan 3 Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt

Läs mer