1OKTOBER2013. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1OKTOBER2013. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM?"

Transkript

1 1OKTOBER2013 yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM?

2 1OKTOBER2013 yz123 Vol. 134, No. 19 Semimonthly SWEDISH DEN HAR TIDSKRIFTEN, Vakttornet, arar Jehova Gud, som ar universums harskare. Tidskriften framhaller de goda nyheterna att Guds himmelska rike snart ska ta bort all ondska och gora om jorden till ett paradis. Den framhaller ocksatronp ajesus Kristus, som dog for att vi ska kunna fa evigt liv och som nu ar kung i Guds rike. Vakttornet har getts ut sedan 1879 och ar en opolitisk tidskrift. Bibeln ligger till grund for allt som sags i den. ( Upplaga: PA 209 SPRAK OCTOBER 1, 2013 M ANADENS TEMA Vad handlar Bibeln om? SIDAN 3 7 Varfor intressera sig for Bibeln? 3 Varifran kommer vi? 4 Gud befriar manskligheten 5 Vi har funnit Messias! 6 Goda nyheter for alla manniskor 7 Vill du veta mer eller f aengratisbibelkurs? Gainp a eller skriv till: Jehovas vittnen Stenhusvej 28 DK-4300 Holbæk Danmark For lasare i FINLAND: Jehovas vittnen PB 68 FI Vanda Finland En komplett lista over adresser finns pa Den har publikationen far inte saljas. Den ges ut som en del av ett varldsvitt bibliskt undervisningsarbete som understods genom frivilliga bidrag (plusgiro ). Om inget annat anges ar bibelcitaten hamtade fran Nya varldens overs attning av Den heliga skrift studieutgava med fotnoter och parallellhanvisningar. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Vakttornet (ISSN ) utges pa svenska av Jehovas vittnen, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. Ansvarig utgivare: Lars-Erik Eriksson. The Watchtower (ISSN ). Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Germany. ( OVRIGA ARTIKLAR Hur man gar vidare efter en skilsmassa 8 Lar kanna Gud: Jehova har [villigt] forl atit er 11 Bibeln for andrar liv 12 Hur paverkas du av farg? 14 Svar pa bibelfragor 16 s L AS MER ONLINE r VANLIGA FRAGOR OM JEHOVAS VITTNEN: Varfor knackar ni dorr? (G atillomoss VANLIGA FR AGOR.) LADDA NER DEN HAR TIDSKRIFTEN I OLIKA FORMAT PAN ATET. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM?

3 M ANADENS TEMA SNABBFAKTA OM BIBELN Tema: Hur Guds himmelska rike ska infora fred och rattvisa pajorden Innehall: 39 bocker pahebreiska (vissa delar pa arameiska) plus 27 pagrekiska Skrevs: Av ungefar 40 skribenter under ars tid, fran 1513 fore var tiderakning till cirka 98 enligt var tiderakning Sprak: Finns nu oversatt helt eller delvis pamer an sprak Varfor intressera sig for Bibeln? Bibeln ar varldens absolut popularaste bok. Varfor det? Bland annat darf or att den ar latt att identifiera sig med. Den innehaller berattelser ur verkliga livet om riktiga manniskor och deras relationer till varandra och till Gud. Skildringarna innehaller praktiska lardomar och anvan- der enkla och direkta ord som kan overs attas till hundratals sprak och forst as av manniskor overallt under vilken tidsperiod som helst. Och Bi- belns principer fungerar alltid. Men viktigast av allt: Bibeln past ar sig inte bara vara en bok om Gud utan ocksaenbokfr an Gud. Den berattar vad Gud heter, hurdan han ar och vad hans eviga vilja ar med jorden och man- niskorna. Bibeln berattar ocksaomdenurgamla kampen mellan det onda och det goda ett fascinerande, universellt drama med lyckligt slut. Om man laser Bibeln med oppet sinne kan man darf or fa grunden till en tro och ett hopp. I Bibeln hittar vi information som inte finns nagon annanstans. Denbehandlaramnen som: ˇ Varifran vi kommer och varfor livet ar sasv art ˇ Vad Gud har gjort for att radda manskligheten ˇ Vad Jesus har gjort for oss ˇ Hur framtiden ser ut for jorden och manni- skorna Varfor inte ta en titt paf oljande sidor och faen inblick i vad Bibeln handlar om? 1OKTOBER2013 3

4 Varifr an kommer vi? Forsta Moseboken, som inleder Bibeln, berattar med nagra fa, enkla ord hur universum kom till: I begynnelsen skapade Gud himlen och jorden. (1 Moseboken 1:1) Nar Gud hade skapat vax- ter och djur skapade han de forsta manniskorna, AdamochEva.Deskildesigfr an djuren eftersom manniskan har ett matt av Guds egna egenskaper, daribland en fri vilja. De var alltsaansvarigaf or sina handlingar. Om de foljde Guds anvisningar skulle de kunna uppfylla Guds vilja och bli for- aldrar at en varldsvid familj av fullkomliga man- niskor som skulle falevaf or evigt i fred pajor- den. Men en viss angel, en andevarelse, tog chansen att utnyttja manniskorna for egna sjalviska syften. Pas as att blev han Satan, som betyder motstan- dare. Satan talade till Eva genom en orm och lu- rade henne att tro att hon skulle klara sig battre utan Guds vagledning. Adam och Eva foljde Satan och brot sig loss fran sin Skapare. Deras daliga val ledde till att de forlorade det eviga livet och gav synd, ofullkomlighet och oundviklig dod i arv till oss. Gud forklarade genast att han skulle ratta till den har tragiska situationen och ge Adams avkomlingar mojlighet att faevigtliv.hanf orutsade att en avkomma en sarskild individ till slut skulle forinta Satan och utplana allt lidande som Satan, Adam och Eva hade orsakat. (1 Moseboken 3:15) Vem var avkomman? Det skulle visa sig med tiden. Under de arhundraden som foljde fors okte Satan hela tiden forhindra att Guds vilja genomfordes. Ondskan och synden bredde ut sig snabbt. Gud beslutade sig for att tillintetgoradeondaien oversvamning. Han sa till den rattf ardige Noa att bygga en ark en stor flytande lada for att radda sig sjalv och sin familj och alla de djur han fick anvisningar om att fora in i arken. Ett ar efter att oversv amningen hade borjat steg Noa och hans familj ut ur arken pa den renade jorden. Men avkomman hade annu inte framtratt. (Grundat pa 1 Moseboken, kapitel 1 11; Judas 6, 14, 15; Uppenbarelseboken 12:9.) 4 VAKTTORNET

5 Gud befriar m anskligheten Gud lovade den trogne Abraham att den framtida avkomman skulle vara en av Abrahams avkomlingar. Genom denna avkomma skulle manniskor fran alla jordens nationer fav alsignelser. (1 Moseboken 22:18) Abrahams sonson Jakob flyttade senare till Egypten, dar hans familj vaxte och blev nationen Israel. Langre fram blev israeliterna slavar under en tyrannisk farao. Gud sande daprofetenmosef or att leda dem ut ur landet genom Roda havet, som delades genom ett underverk. Efter det gav Gud dem lagar som skulle ge dem vagledning och beskydd, bland annat de tio budorden. I lagarna ingick att man skulle frambara offer for att faf orlatelse for sina synder. Gud lat Mose beratta for folket att han skulle sanda en annan profet till dem, som skulle vara den avkomma som utlovats i Eden. Mer an 400 ar senare lovade Gud kung David att denna avkomma skulle styra over ett rike som skulle bestaf or evigt. Avkomman skulle vara Messias, den befriare som Gud utvalt for att radda manskligheten och gora jorden till ett paradis. GUDS HELIGA NAMN IF orsta Moseboken 2:4 forekommer namnet Jehova for forsta gangen i Bibeln. Detta unika namn finns omkring ganger i texten pabibelnsgrundspr ak. Det betyder han fororsakar att nagon (nagot) blir och utgor en fors akran om att Gud ar fullt kapabel att genomfora allt han lovar. Genom David och andra profeter avslojade Gud undan for undan mer om Messias. De for- utsade att han skulle vara odmjuk och god och att orattvisor, hunger och krig skulle fa ett slut under hans styre. Alla manniskor skulle leva i fred med varandra och aven med djuren. Sjukdom, lidande och dod som aldrig ingatt i Guds avsikt skulle forsvinna, och manniskor som dott skulle fa liv igen pajorden. Genom profeten Mika forutsade Gud att Messias skulle fodas i Betlehem, och Daniel profeterade att han langreframskulleblid odad. Men Gud skulle uppvacka Messias fran doden och gora honom till kung i himlen. Daniel forutsade ocksa att Messias rike till slut skulle ersatta alla andra regeringar for all framtid. Men kom Messias verkligen som det var forutsagt? (Grundat pa 1 Moseboken, kapitel 22 50, och 2 Moseboken, 5 Moseboken, 2 Samuelsboken, Psalmerna, Jesaja, Daniel, Mika, Sakarja 9:9.) 1OKTOBER2013 5

6 Vi har funnit Messias! Cirka 400 arefterattdensistabokeni Gamla testamentet skrevs uppfylldes Mikas profetia om Messias: Jesus foddes i Betlehem. Omkring 30 ar senare, ar 29, uppfylldes den forsta delen av Daniels profetia om Messias genom att Jesus blev dopt och smord av Gud med helig ande. Den lange efterlangtade Messias, avkomman, hade kommit i precis ratt tid! Jesus borjade genast utfora sitt uppdrag och forkunnade de goda nyheterna om Guds kungarike. (Lukas 8:1) Precis som det var forut- sagt visade han sig vara mild, omtanksam och uppriktigt intresserad av andra. Hans undervisning var praktisk och karleksfull, och han botade alla slags sjukdomar. Darigenom visadehanattgudvarmedhonom.(matteus4:23) Manniskor i alla aldrar samlades kring Jesus och insag: Vi har funnit Messias! (Johannes 1:41) Jesus forutsade att varlden skulle drabbas av krig, jordbavningar och manga andra problem precis innan hans rike skulle ta full kontroll over jorden. Han gav uppmaningen: Var stan- digt vaksamma. (Markus 13:37) Jesus var en fullkomlig manniska som forblev trogen mot Gud, men hans fiender dodade honom till slut. Hans dod utgjorde det fullkomliga offer som kunde kopa tillbaka vad Adam och Eva forlorat mojligheten att leva for evigt i paradiset. Jesus dod var en uppfyllelse av bibliska profetior, och det var aven hans uppstandelse. Gud uppvackte honom till en maktig andevarelse efter tre dagar. Jesus visade sig sedan for mer an 500 av sina larjungar. Innan han for upp till himlen gav han sina efterfoljare i uppdrag att sprida de goda nyheterna om honom och hans rike till manniskor av alla nationerna. (Matteus 28:19) Hur grundligt utforde de sitt uppdrag? (Grundat pa Matteus, Markus, Lukas, Johannes, 1 Korinthierna.) 6 VAKTTORNET

7 Goda nyheter f or alla m anniskor Nar Jesus uppvacktes fran de doda blev larjung- arna starkta i sin overtygelse och entusiasm. Aposteln Paulus reste till exempel tvars over Mindre Asien och Medelhavet for att organisera forsamlingar och styrka de kristna saattde skulle kunna sta emot moraliska provningar och valdsamt motstand. Trots svarigheter blomstrade kristendomen och spred sig vida omkring. Paulus hamnade senare i fangelse. Men till och med da skrev han brev med rad och uppmuntran till de kristna forsamlingarna. Han varnade dem for ett annu storre hot avfallighet. Med Guds heliga andes hjalp foruts ag han att fortryckande vargar skulle komma in i forsam- lingen och forvr anga sanningen for att dra bort larjungarna efter sig. (Apostlagarningarna 20: 29, 30) Islutetavdetf orsta arhundradet hade avfallet borjat. Vid den tiden lat den uppstandne Jesus aposteln Johannes se en symbolisk syn av framtiden, som nu finns nedtecknad i Uppenbarelseboken. Som Johannes skrev kan varken motstandare eller falska larare hindra Gud fran att fullt ut genomfora sina ursprungliga avsikter med jorden och manniskorna. Varje nation och stam och sprak och folk kommer att fah ora de goda nyheterna om Guds rike. (Uppenbarelseboken 14:6) Jorden kommer att bli ett paradis, och alla som vill gora Guds vilja kan falevad ar. Later det har som goda nyheter? Las i safall mer om det budskap Gud har gett oss manni- skor i Bibeln och vad du kan ha for nytta av det nu och i framtiden. Du kan lasa Bibeln sjalv pa Dar kan du ocksal asa broschyrerna Bibeln Vad handlar den om? och Goda nyheter fran Bibeln! och boken Vad lar Bibeln? samt andra publikationer som handlar om varfor man kan tro pabibeln och hur man kan tillampa dess praktiska rad i familjen och i andra delar av livet. Du kan ocksa be ett Jehovas vittne om mer information. (Grundat paapostlag arningarna, Efesierna, Filipperna, Kolosserna, Filemon, 1 Johannes, Uppenbarelseboken.) ˇ 1OKTOBER2013 7

8 Hur man gar vidare efter en skilsmassa Det kandes som att jag hade fallit fran ett stup. Ena dagen rullar allting pa, och nasta har man forlorat allt. MARK, skild sedan ett ar. Min man hade ett forh allande med en kvinna som var iv ar dotters alder. Nar vi skilde oss var jag lattad over att slippa hans daliga humor, men jag kande mig ocksa fornedrad och vardel os. EMMELINE, skildsedan17ar. En del skiljer sig i hopp om att faettb attre liv. Andra vill fortsatta kampa for sitt aktenskap men lyckas inte fa sin partner att stanna. Oavsett situation upptacker nastan alla att livet efter en skilsmassa ar mer komplicerat an de kunnat tan- ka sig. Om du ar nyskild kanske du kanner att du gar igenom en av de tuffaste perioderna i ditt liv. Det kan darf or vara bra att tanka over nag- ra praktiska rad fran Bibeln som kan hjalpa dig att hantera de problem som hanger ihop med en skilsmassa. En del namn i artikeln har andrats. UTMANING 1: NEGATIVA KANSLOR. Stressen over ekonomi, for aldraskap och ensamhet kan kannas overv aldigande, och den kanske hanger i ganska lange. Psykologen Judith Wallerstein konstaterade att flera ar efter en skilsmassa kanner sig en del fortfarande svikna och overgivna och menar att livet ar orattvist, ensamt och i stort sett en besvikelse. (Lyckligt skild? M an, kvinnor och barn tio ar efter en skilsmassa) VADDUKANG ORA ˇ Sorj det som gatt forlorat. Du kanske fortfarande alskar din fore detta och saknar honom el- 8 VAKTTORNET

9 ler henne. Aven om er relation inte alls var bra, kanske du sorjer att du inte far uppleva den glad- je som du hade hoppats att ett aktenskap skulle ge dig. (Ordspraksboken 5:18) Skams inte for att ta dig tid att grata. (Predikaren 3:1, 4) ˇ Isolera dig inte. Du kan visserligen behova stunder i avskildhet for att sorja, men langvarig ensamhet ar inte bra. (Ordspraksboken 18:1) Se till att vara positiv nar du pratar med dina van- ner, eftersom standigt gnall om din ex-partner aven om det ar befogat kan fa andra att dra sig undan. Om du maste fatta viktiga beslut kort efter skilsmassan kan du be nagon du litar paom hjalp att vara objektiv. ˇ Ta hand om dig. Stressen kring en skilsmassa kan paverka halsan, till exempel ge hogt blodtryck och migran. At bra mat, trana och sov ordentligt. (Efesierna 5:29) ˇ Ta bort sadant som far dig att bli arg padin ex-partner eller som du inte behover, men spara viktiga papper. Om du tycker det ar jobbigt att se brollopsfoton och liknande, kan du packa ner demienl ada och spara dem till barnen. ˇ Bekampa negativa tankar. Olga, som skilde sig fran sin otrogne man, sager: Jag fragade mig hela tiden: Vad har hon som inte jag har? Men Olga insag att det kan leda till en nedslagen ande att alta negativa tankar. (Ordspraksboken 18:14) H amta kraft fr an Bibeln n ar det k anns sv art. Manga har markt att de har kunnat reda ut sina tankar och fab attre kontroll nar de har fatt skriva ner dem. Fors ok att tanka ut en ny, positiv tanke som kan ersatta den negativa som brukar aterkomma. (Efesierna 4:23) Har ar tvaexempel: Gammal: Det var mitt fel att hon var otrogen. Ny: Mina brister och fel gav inte henne ratt att bedra mig. Gammal: Jag har slosat bort mina basta ar pafel man. Ny: Jag blir lyckligare om jag ser framat, inte bakat. ˇ Ta inte at dig av sarande kommentarer. Valme- nande slaktingar och vanner kan saga klumpiga saker som kanske inte ens stammer i ditt fall, som: Hon var and aintebraf or dig, eller: Gud hatar skilsmassa. Bibeln ger radet: Fast inte... ditt hjarta vid alla de ord som folk kan tala. (Predikaren 7:21) Martina, som skilde sig for tva ar sedan, sager: I stallet for att fasta mig vid sa- rande kommentarer fors oker jag att se saker pa Guds satt. Hans tankar ar hogre an vara. (Jesaja 55:8, 9) ˇ Be till Gud. Han vill att de som tillber honom kastar allt... [sitt] bekymmer pa honom, och han ar extra angelagen nar de har det riktigt svart. (1 Petrus 5:7) PROVA DET HAR: Skriv ner bibelverser som du tycker om och satt upp dem past allen som du ofta gar forbi. Forutom de bibelstallen som redan citerats har manga franskilda haft hjalp av dessa verser: Psalm 27:10; 34:18; Jesaja 41:10 och Romarna 8:38, 39. UTMANING 2: RELATIONEN TILL DIN FORE DETTA. Juliana, som var gift i 11 ar, sager: Jag bonade och bad min man att stanna. Men nar han lamna- de mig blev jag vansinnig pa honom och kvinnan han flyttade ihop med. Manga som skiljer sig fortsatter att vara bittra pa sin ex-partner i flera Gud hatar att man skiljer sig av svekfulla skal. Men om en person varit otrogen ger Gud den oskyldige parten mojlighet att ta ut skilsmassa. (Malaki 2:16; Matteus 19:9) Se artikeln Bibelns syn: Vad slags skilsmassa ar det Gud hatar? i Vakna! for 8 februari 1994, utgiven av Jehovas vittnen. 1OKTOBER2013 9

10 ar. Andakandevaratvungnaattharegelbunden kontakt, i synnerhet om de har barn. VADDUKANG ORA ˇ Ha en civiliserad relation till din fore detta. Koncentrera dig padetsom ar vasentligt och var tydlig och kortfattad. Det har manga markt fungerar bra. (Romarna 12:18) ˇ Undvik att saga nagot provocerande. Om du kanner dig attackerad ar det sarskilt viktigt att tillampa Bibelns rad: Den som haller tillbaka sina ord har kunskap. (Ordspraksboken 17:27) Om du inte kan styra upp ett samtal som sparat ur kan du kanske saga: Jag behover tanka igenom det du har sagt och ta det med dig senare. ˇ Se till att ni i mojligaste man slipper gemensamma ataganden, till exempel juridiska och ekonomiska. PROVA DET HAR: Nasta gang du talar med ditt ex kan du vara uppmarksam paomn agon av er hamnar i forsvarsst allning eller blir omedgorlig. Be om en timeout om det behovs, eller kom overens om att diskutera saken vidare via mejl. (Ordspraksboken 17:14) UTMANING 3: ATT HJALPA BARNEN KLARA OMSTALLNINGEN. Maria minns hur det var efter hennes skilsmassa. Min yngsta dotter grat hela tiden och borjade kissa pasigp anattenigen.denst orre tjejen fors okte dolja sina kanslor, men jag kunde se att hon ocksahadef orandrats. Kanske du kanner att du inte har tid och kanslom assig energi for att hjalpa dina barn nar de behover dig som mest. VADDUKANG ORA ˇ Uppmuntradinabarnattber atta hur de kanner, aven om orden kan bli bittra. (Job 6:2, 3, Bibel 2000) ˇ Behall for aldrarollen. Du kanske langtar efter kanslom assigt stod, och det kan verka som om ditt barn vill ge dig det. Men det ar varken rattvist ellersuntattbeettbarnatttasigandevuxnasproblem. (1 Korinthierna 13:11) Lat inte ditt barn bli den du anfortror dig at eller den som far vara medlare eller budbarare mellan dig och din fore detta. ˇ Se till att barnens liv ar valordnat. Det ar en for- del om det gar att behalla bostaden och vardagsru- tinerna, men det viktigaste ar att uppehalla de andliga rutinerna, som bibellasning, dagens text och familjestudium. (5 Moseboken 6:6 9) PROVA DET HAR: Beratta for dina barn under veckan som kommer att du alskar dem och att skilsmassan inte var deras fel. Besvara deras fragor utan att lagga skulden padenandraf oraldern. Du kan ga vidare efter en skilsmassa. Melissa, som var gift i 16 ar, sager: Nar jag skilde mig tankte jag: Det var inte sah ar mitt liv skulle bli. Men nu kanner hon sig nojd med livet trots omstandigheterna. Hon sager: Nar jag slutade fors oka for andra det som varit, borjade jag ma mycket battre. ˇ FRAGA DIG SJALV ˇ Har jag verkligen tillatit mig att sorja over skilsmassan? ˇ Hur kan jag slappa all bitterhet mot min fore detta? 10

11 L AR K ANNA GUD Jehova har [villigt] f orl atit er Den som inte kan forl ata andra river den bro som han sjalv maste ga over. Dessa ord av den brittiske 1600-talshistorikern Edward Herbert understryker ett skal till att vara forl atande mot andra: Forr eller senare kan vi behova be dem att forl ata oss. (Matteus 7:12) Men det finns ett annu battre skal. Lagg marke till vad Paulus sa i Kolosserna 3:13. (Las.) Eftersom vi alla ar ofullkomliga kan vi daoch dairriteraellers ara andra, och de kan gora detsamma mot oss. (Romarna 3:23) Hur kan vi hal- la fred med vara medmanniskor? Paulus upp- manade oss under inspiration att vara toleranta och forl atande. Det radet ar lika aktuellt i dag som nar det skrevs for nastan tvatusen ar sedan. Lat oss se narmare pa vad han sa. Fortsatt att ha fordrag med varandra. Orden fortsatt att ha fordrag med aterger ett grekiskt ord som for tanken till att vara tolerant eller overseende. Ett referensverk sager att kristna visar den har egenskapen genom att vara villiga att sta ut med personer vars brister och otrevliga drag irriterar dem. (The Expositor s Bible Commentary) Uttrycket med varandra visar att toleransen maste vara omsesidig. Nar vi kommer ihag att vi sjalva har irriterande drag, later vi alltsa inte andras brister stora friden mellan oss. Men hur ar det om nagon syndar mot oss? Fortsatt att... villigt forl ata varandra. Det grekiska ordet for villigt forl ata ar, enligt bibelkannaren Peter T. O Brien, inte det vanliga ordet for forl atelse... utan ett med rikare innebord som betonar det frikostiga i forl atelsens natur. Ettbiblisktkommentarverks ager att detta ord kan betyda att overl amna nagot angenamt, en ynnest, en form an. (The Anchor Bible) Vi visar frikostighet genom att villigt forl ata aven nar vi har orsak till klagomal mot en annan. Men varfor skavivaravilligaattvisaandraens adan ynnest? Bland annat for att vi plotsligt kan behova be dem att forl ata oss. SasomJehovavilligtharf orlatit er, just sa skall ocksanig ora. Det har ar det framsta ska- let till att villigt forl ataandra:jehovagudf orlater oss villigt. (Mika 7:18) Tank ett ogonblick pa den enorma ynnest Jehova visar dem som angrar Jehova ar det framsta exemplet pa att villigt forl ata angerfulla syndare. sina synder. Till skillnad fran oss syndar han aldrig sjalv. Anda ger han villigt angerfulla syndare fullstandig forl atelse, fast han vet att han aldrig kommer att behova be dessa personer att gora samma sak for honom. Jehova ar verkligen det framsta exemplet pa att villigt forl ata dem som angrar sig! Jehovas barmhartighet drar oss narmare honom och far oss att vilja efterlikna honom. (Efesierna 4:32 5:1) Det ar bra att fraga sig sjalv: Nar nu Jehova savilligtf orlater mig, hur skulle jag da kunna vagra att forl ata en annan ofullkomlig manniska som verkligen angrar det han eller hon har gjort mot mig? (Lukas 17:3, 4) ˇ F ORSLAG TILL BIBELL ASNING I OKTOBER Galaterna 1 2 Timoteus 4

12 BIBELN F OR ANDRAR LIV M anga hatade mig BER ATTAT AV WALDO MOYA F ODD: 1978 HEMLAND: CHILE BAKGRUND: EXTREMT V ALDSAM MITT FORFLUTNA: Jag vaxte upp i Chiles huvudstad Santiago, i en stadsdel med mycket brottslighet, droger och gang. Nar jag var fem blev min pappa mordad. Efter det flyttade mamma ihop med en man som var valdsam och som ofta slog oss. Jag har fortfarande kanslom assiga arr fran den tiden. Nar jag blev aldre paverkades jag av den daliga miljon runt omkring mig och blev extremt valdsam. Jag lyssnade pa heavy metal, sop och tog ibland droger. Jag var ofta islagsm al med knarklangare som flera ganger fors okte doda mig. Vid ett tillfalle hyrde ett rivaliserande gang in en ok and yrkesmordare som skulle gora slut pa mig, men jag kom undan med ett skars ar. Vid ett annat tillfalle var det nagra knarklangare som riktade en pistol mot mitt huvud och fors okte hanga mig. Ar 1996 blev jag for alskad i Carolina, och 1998 gifte vi oss. Nar var forsta son hade fotts blev jag radd att jag skulle bli som min styvfar och borja misshandla min familj pa grund av mitt valdsamma humor. Sajags okte hjalp paett behandlingshem i narheten. Jag fick medicinsk behandling och terapi, men inget hjalpte. Jag blev fortfarande arg och tappade humoret for minsta lilla. I ett missriktat for- sok att hjalpa min familj fors okte jag ta livet av mig, men som tur var lyckades jag inte. Jag hade varit ateist i manga ar men ville and atrop a Gud, sa jag gick i en evangelisk kyrka ett tag. Under samma period studerade min fru Bibeln med Jehovas vittnen. Jag hatade vittnena, och manga ganger skrek jag vidriga saker at dem. Men de holl sig alltid lugna, och det hade jag inte vantat mig. En dag bad Carolina mig sla upp Psalm 83:18 i min egen bibel. I den versen sags det klart och tydligt att Guds namn ar Jehova. Jag blev overraskad eftersom min kyrka hade talat om en gud, men inte om Jehova. I borjan av 2000 borjade jag ocksa studera Bibeln med vittnena. 12 VAKTTORNET

13 HUR BIBELN FOR ANDRADE MITT LIV: Det var val- digt trostande nar jag larde mig att Jehova ar en barmhartig och forl atande Gud. I Andra Moseboken 34:6, 7 beskrivs Jehova som en barmhartig och nadig Gud, sen till vrede och rik pa karleksfull omtanke och sanning, som bevarar karleksfull omtanke mot tusenden, som forl ater missgarning och overtr adelse och synd. Trots det var det inte latt for mig att tillampa det jag fick lara mig. Jag var overtygad om att jag Det var trostande att lara sig att Jehova ar en barmhartig och forl atande Gud. aldrig skulle kunna bli av med mitt valdsamma humor, men varje gang jag misslyckades trosta- de Carolina mig karleksfullt. Hon paminde mig om att Jehova lade marke till mina anstrangning- ar. Hennes stod gav mig styrka till att fortsatta fors oka gladja Jehova trots att jag kande mig som ett hopplost fall. En dag bad min studieledare Alejandro mig lasa Galaterna 5:22, 23. De verserna sager att Guds andes frukt ar karlek, gladje, frid, tala- mod, omtanksamhet,godhet,tro,mildhet,sj alv- beharskning. Hur bra jag skulle lyckas utveckla dessa egenskaper berodde alltsaintep a min egen styrka, utan pagudsheligaande.densan- ningen for andrade hela min installning! Langre fram var jag med vid en stor sammankomst som Jehovas vittnen holl. Den ordning, Jag tycker om att ber atta f or andra om det jag l art mig. renhet och varme jag sag overtygade mig om att jag hade hittat den sanna religionen. (Johannes 13:34, 35) Jag blev dopt i februari HUR DET HAR HJALPT MIG: Jehova har forvand- lat mig fran en valdsam till en fridsam man. Jag kanner att han lyfte upp mig nar jag var nere pa botten. Manga hatade mig, och jag forst ar dem. Nu ar jag glad over att kunna tjana Jehova tillsammans med min fru och vara tvas oner. Mina slaktingar och tidigare vanner har svart att forst a hur jag har kunnat for andras samycket. Det har gjort att flera av dem intresserat sig for Bibeln. Jag har ocksahaftgl adjen att fahj alpa andra lara kanna Jehova. Det har varit sah arligt att fasebibelnf orandra aven deras liv! ˇ Nu ar jag fridsam och tj anar Jehova med min familj.

14 Hur p averkas du av f arg? Nar du ser dig omkring samverkar dina ogon och din hjarna for att samla information. Du ser en frukt och bestammer dig for om du vill ata den eller inte. Du tittar upp mot himlen och konstaterar att det inte kommer att bli nagot regn. Du ser orden som du nu laser och tar in betydelsen av dem. I sjalva verket paverkas du av farg. Kan det verkligen stamma? Fargen pa frukten hjalper dig att avgora hur mogen och aptitlig den ar. Fargen pahimlen och molnen hjalper dig att forutse vadret. Och nar du laser den har artikeln blir fargkontras- ten mellan texten och bakgrunden vilsam for dina ogon. Ja, utan att du kanske tanker padet anvander du hela tiden farg for att bearbeta information om omgivningen. Men farger paver- kar ocksadinak anslor. FARGERS KANSLOM ASSIGA PAVERKAN Nar du gar langs hyllorna i en affar omges du av en mangd forpackningar som ar utformade for att fanga din uppmarksamhet. Vare sig du ar medveten om det eller inte ar farger och farg- kombinationer noga utvalda for att tilltala olika onskemal, kon och aldersgrupper. Heminredare, kladdesigners och formgivare vet ocksaatt farger kan vacka kanslor. Farger kan uppfattas paolikas att beroende pakulturochseder.p a vissa hall i Asien for- knippas till exempel rott med lycka och festlig- heter, medan man i delar av Afrika forknippar rott med sorg. Men trots olika bakgrund reagerar vi lika pa vissa farger. Latossseliten armare patref argerochhurdep averkar dig. ROTT har en stark lyskraft och associeras ofta med energi, krig och fara. Det ar en kans- lomassigt laddad farg som kan hoja amnesom- sattningen, andningen och blodtrycket. Det hebreiska ordet for rott i Bibeln kommer fran ett ord som betyder blod. Bibeln anvander scharlakansrott, eller klarrott, for att mala upp en minnesvardbildavenmordlys- ten prostituerad som ar kladd i scharlakan och purpur, eller lila, och som rider pa ett scharlakansrott vilddjur... fullt av hadis- ka namn. (Uppenbarelse- boken 17:1 6) GRONT framkallar motsatt reaktion, for det sanker amnesomsattningen och har en lugnande effekt. Det ar en vilsam farg och associeras ofta med stillhet. Vi kanner oss avslappnade nar vi ser grona tradg ardar och bergssluttningar. Skapelseskildringen i Forsta Moseboken berattar att Gud gav mansk- ligheten gront gras och vaxt- lighet. (1 Moseboken 1:11, 12, 30) VITT forknippas ofta med ljus, trygghet och fysisk renhet. Det kopplas ocksa ihop med egenskaperna godhet, oskuldsfullhet och moralisk renhet. Vitt ar den farg som oftast namns i Bibeln. I syner framtrader manniskor och anglar 14 VAKTTORNET

15 ivitakl ader, som framhal- ler rattf ardighet och and- lig renhet. (Johannes 20:12; Uppenbarelseboken 3:4; 7: 9, 13, 14) Vita hastar med ryttare som ar kladda i vitt, rent linne symboliserar ratt- fardigt krig. (Uppenbarelse- boken 19:14) Gud anvander vitt for att lyfta fram att han villigt forl ater vara synder: Aven om era synder skulle visa sig vara som scharlakan, skall de goras vita som sno. (Jesaja 1:18) FARG SOM HJALP FOR MINNET Bibelns satt att anvanda farg visar att Gud forst ar hur vi paverkas av farger. Uppenbarelseboken foruts ager till exempel det mansklig- heten nu gar igenom, som krig, hungersnod och for tidig dod pagrundavmatbristochepi- demier. For att hjalpa oss att komma ihag det- ta anvands en maktig syn av ryttare pah astar ochdetsomg or hastarna speciella ar att de ar fargkodade. Forst framtrader en helvit hast, som symboliserar Jesus Kristus rattf ardiga krigforing. Sedan ser vi en eldrod hast, som representerar krig mellan nationer. Den hasten foljs av en illavarslande svart hast, som betecknar hungersnod. Sedan ser vi en blek hast; och han som satt pa den hade namnet Doden. (Uppenbarelseboken 6:1 8) Fargerna pavarochenav hastarna vacker kanslor som passar in pavad de symboliserar. Det ar latt att komma ihag dessa fargade hastar och vad de kan lara oss om var tid. Nar Noa och hans familj hadekommituturarken visade Gud en fargglad regnbage for dem som ett tecken paatthan aldrig mer skulle lata en oversvamning gora slut pam anskligheten. Denna otroligt vackra och fargstarka symbol maste ha gjort ett outplanligt intryck padem. (1 Moseboken 9:12 17) Evolutionister kan ha svart att forklara varfor vi manniskor kan uppfatta ett brett spektrum av farger, med tanke paatt fargseendet inte behovs for var overlevnad. Men om vi erkanner att det ar Skaparen som har gett oss den form agan, saservi den som en karleksfull gava som gor att vi kan njuta av livet. Det finns manga exempel i Bibeln pa hur far- ger bidrar till ett livfullt bildsprak. Ja, Skaparen av ljuset, fargerna och det manskliga ogat anvander masterligt farg for att framstalla bilder som ar tydliga och latta att komma ihag for la- saren. Farger hjalper oss att samla och behandla information, de paverkar vara kanslor, och de hjalper oss att komma ihag viktiga tankar. Fargerna ar verkligen en karleksfull gava fran var Skapare som far oss att njuta av livet. ˇ 1OKTOBER

16 SVAR P ABIBELFR AGOR Finns det nagot hopp for dem som dott? Doden ar som en somnidenmeningenattde doda ar omedvetna och inte kan gora nagot. Men Gud, som har skapat allt liv, kan fora de doda tillbaka igen genom en uppstandelse. Det bevisade han nar han gav Jesus form agan att uppvacka flera personer som dott. (Las Predikaren 9:5; Johannes 11:11, 43, 44.) Gud har lovat att de doda som ar i hans minne ska fa uppsta till liv i en rattf ardig ny varld. Det kommer de att fag ora nar hans ratta tid for det ar inne. Och han langtar efter att faanv anda sin kraft for att uppvacka dem. (Las Job 14:14, 15.) Hurkommeruppst andelsen att bli? Nar Gud uppvacker manniskor kommer de att kunna kanna igen sig sjalva, sina vanner och sin familj. Aven om kroppen formultnat kan Gud uppvacka samma person med en ny kropp. (Las 1 Korinthierna 15:35, 38.) De som uppstar till himmelskt liv ar relativt fa. (Uppenbarelseboken 20:6) De flesta far i stallet uppstatillettparadisp ajorden.d ar far de en ny start med mojlighet att leva for evigt. (Las Psalm 37:29; Apostlagarningarna 24:15.) HITTA SVAREN PAFLER BIBELFRAGOR PAN ATET. P avilkets att ar d oden som en s omn? VAD L AR BIBELN? For mer information, se kapitel 6 och 7 i den har boken, utgiven av Jehovas vittnen. Kan laddas ner pa s n o Gratis nedladdning av den har tidskriften. p Bibeln online paomkring 50 sprak. Gainp a eller skanna koden. wp13 10/01-Z

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

GODA NYHETER FR AN BIBELN!

GODA NYHETER FR AN BIBELN! GODA NYHETER FR AN BIBELN! Hur du kan anvanda den har broschyren: Den har broschyren kommer att hjalpa dig att fa svar pa olika fragor direkt fran Guds ord, Bibeln. Hanvisningarna i slutet av varje stycke

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

PROGRAM. EFTERLIKNA JESUS! 2015 Jehovas vittnens sammankomst

PROGRAM. EFTERLIKNA JESUS! 2015 Jehovas vittnens sammankomst PROGRAM EFTERLIKNA JESUS! 2015 Jehovas vittnens sammankomst FREDAG L ar av mig (MATTEUS 11:29) FORMIDDAG 9:20 Musik 9:30 Sang 5 och bon 9:40 ORDFORANDENS TAL: Varfor och hur ska vi efterlikna Jesus? (Lukas

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

1MAJ2013. yz123 AR GUD GRYM?

1MAJ2013. yz123 AR GUD GRYM? 1MAJ2013 yz123 AR GUD GRYM? 1MAJ2013 yz123 Vol. 134, No. 9 DEN HAR TIDSKRIFTEN, Vakttornet, arar Jehova Gud, som ar universums harskare. Tidskriften framhaller de goda nyheterna att Guds himmelska rike

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Guds ord har haft framgång

Guds ord har haft framgång BIBELN i översikt Guds ord har haft framgång Bibeln har påverkat civilisationer. Miljoner människor säger att Bibeln har förändrat deras liv. Detta har pågått i 3500 år (sedan Moses) och över hela världen.

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år A

Kristi Himmelsfärdsdag - år A 667 Kristi Himmelsfärdsdag - år A Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

Söndag efter Alla helgons dag

Söndag efter Alla helgons dag 1/5 Söndag efter Alla helgons dag Psalmer: 3, L187:1-4, L187:5-8, 300, 1:3-7 Texter: Jos 1:10-11, Hebr 11:13-16, Luk 20:37-38 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Läs mer

136 Var bon om riket. (Uppenbarelseboken 11:15; 12:10)

136 Var bon om riket. (Uppenbarelseboken 11:15; 12:10) 136 Var bon om riket (Uppenbarelseboken 11:15; 12:10) 1. Du alltid har funnits, var Gud, for evigt du bestar. Du insatt din son som var kung, av dig han makten far. I himlen nu din vilja sker, och darf

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA 1:a Johannesbrevet skrevs till / av: 1. till den kristna församlingen (en eller flera). Mycket personlig ton: Kära barn 2. Jesus lärjunge Johannes

Läs mer

Uppenbarelseboken 17:1-6

Uppenbarelseboken 17:1-6 Domen över Babylon Uppenbarelseboken 17:1-6 Uppenbarelseboken 13:1-4 Sköka = Otrogen församling Men som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni, Israels hus, varit otrogna mot mig, säger HERREN.

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 160605 2 e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike Från jul till pingst har vi i kyrkoåret påmints om Jesu liv och gärning, hört om hur han bebådades av änglar med orden att en

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Galaterbrevet Del 8) 3:14-29

Galaterbrevet Del 8) 3:14-29 Galaterbrevet Del 8) 3:14-29 Undervisning: Chuck Smith Här har vi en underbar inblick i Guds nåd mot oss i Kristus. För: "Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle

Läs mer

Vad händer med det barn som dör i mammas mage eller utanför den?

Vad händer med det barn som dör i mammas mage eller utanför den? Vad händer med det barn som dör i mammas mage eller utanför den? Går han till himlen eller till helvetet? Av Christer Åberg På grund av att frågan har dykt upp ett antal gånger på apg29 och på grund av

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja! LAUDES Intro: L: Vi kommer inför dig Gud, som är kärlek. A: Med allt vad vi är, tillber vi dig. L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

6 söndagen under året -år A

6 söndagen under året -år A 891 6 söndagen under året -år A Ingångsantifon (Ps 31:3-4) Vänd ditt öra till mig, rädda mig snart, var mig en fast klippa, en borg för min frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg, och du skall,

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Livet är en gåva. Nr 1 i serien Kristusvägen

Livet är en gåva. Nr 1 i serien Kristusvägen Livet är en gåva Nr 1 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUDS HISTORIA Gud har skapat världen och gett människan en alldeles särskild plats i skapelsen. Gud älskar alla människor och vill oss det

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare 4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare Hur skulle man framställa Jesus Kristus? Det kanske var en fråga som de första kristna ställde sig. Honom fick man ju framställa i bild.

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw Skatter i Torahn Bibelstudium nr 11, A Sabbaten den 31 december 2011 Vayigash Steg fram vgæyiw" Torahtext: 1 Mos 44:18 47:27 Haftarah: Hes 37:15-28 Apostoliska skrifterna: Matt 23:1 25:46 Jag tänker om

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn 1 Tunadalskyrkan 13 06 02 Joh 1: 29-34 Andlig klarsyn I kyrkoårets texter möter vi nu några söndagar de stora namnen, de som på ett speciellt sätt fick hjälpa Guds folk. Förra veckan mötte vi Mose vid

Läs mer

Jesus är Gud SAMPLE. Budskap om evig räddning

Jesus är Gud SAMPLE. Budskap om evig räddning Jesus är Gud Budskap om evig räddning Jesus är Gud Gud önskar att du ska känna till sanningen om Honom som uppenbarad i Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Han har kommit nära för att välsigna människor,

Läs mer

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat.

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat. Predikotext: Luk 12:4-7 Uttrycket Var inte rädd återkommer ofta i bibeln. I lite olika former hela 365 gånger dvs ett för varje dag året runt! Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan

Läs mer