1OKTOBER2013. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1OKTOBER2013. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM?"

Transkript

1 1OKTOBER2013 yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM?

2 1OKTOBER2013 yz123 Vol. 134, No. 19 Semimonthly SWEDISH DEN HAR TIDSKRIFTEN, Vakttornet, arar Jehova Gud, som ar universums harskare. Tidskriften framhaller de goda nyheterna att Guds himmelska rike snart ska ta bort all ondska och gora om jorden till ett paradis. Den framhaller ocksatronp ajesus Kristus, som dog for att vi ska kunna fa evigt liv och som nu ar kung i Guds rike. Vakttornet har getts ut sedan 1879 och ar en opolitisk tidskrift. Bibeln ligger till grund for allt som sags i den. ( Upplaga: PA 209 SPRAK OCTOBER 1, 2013 M ANADENS TEMA Vad handlar Bibeln om? SIDAN 3 7 Varfor intressera sig for Bibeln? 3 Varifran kommer vi? 4 Gud befriar manskligheten 5 Vi har funnit Messias! 6 Goda nyheter for alla manniskor 7 Vill du veta mer eller f aengratisbibelkurs? Gainp a eller skriv till: Jehovas vittnen Stenhusvej 28 DK-4300 Holbæk Danmark For lasare i FINLAND: Jehovas vittnen PB 68 FI Vanda Finland En komplett lista over adresser finns pa Den har publikationen far inte saljas. Den ges ut som en del av ett varldsvitt bibliskt undervisningsarbete som understods genom frivilliga bidrag (plusgiro ). Om inget annat anges ar bibelcitaten hamtade fran Nya varldens overs attning av Den heliga skrift studieutgava med fotnoter och parallellhanvisningar. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Vakttornet (ISSN ) utges pa svenska av Jehovas vittnen, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. Ansvarig utgivare: Lars-Erik Eriksson. The Watchtower (ISSN ). Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Germany. ( OVRIGA ARTIKLAR Hur man gar vidare efter en skilsmassa 8 Lar kanna Gud: Jehova har [villigt] forl atit er 11 Bibeln for andrar liv 12 Hur paverkas du av farg? 14 Svar pa bibelfragor 16 s L AS MER ONLINE r VANLIGA FRAGOR OM JEHOVAS VITTNEN: Varfor knackar ni dorr? (G atillomoss VANLIGA FR AGOR.) LADDA NER DEN HAR TIDSKRIFTEN I OLIKA FORMAT PAN ATET. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM?

3 M ANADENS TEMA SNABBFAKTA OM BIBELN Tema: Hur Guds himmelska rike ska infora fred och rattvisa pajorden Innehall: 39 bocker pahebreiska (vissa delar pa arameiska) plus 27 pagrekiska Skrevs: Av ungefar 40 skribenter under ars tid, fran 1513 fore var tiderakning till cirka 98 enligt var tiderakning Sprak: Finns nu oversatt helt eller delvis pamer an sprak Varfor intressera sig for Bibeln? Bibeln ar varldens absolut popularaste bok. Varfor det? Bland annat darf or att den ar latt att identifiera sig med. Den innehaller berattelser ur verkliga livet om riktiga manniskor och deras relationer till varandra och till Gud. Skildringarna innehaller praktiska lardomar och anvan- der enkla och direkta ord som kan overs attas till hundratals sprak och forst as av manniskor overallt under vilken tidsperiod som helst. Och Bi- belns principer fungerar alltid. Men viktigast av allt: Bibeln past ar sig inte bara vara en bok om Gud utan ocksaenbokfr an Gud. Den berattar vad Gud heter, hurdan han ar och vad hans eviga vilja ar med jorden och man- niskorna. Bibeln berattar ocksaomdenurgamla kampen mellan det onda och det goda ett fascinerande, universellt drama med lyckligt slut. Om man laser Bibeln med oppet sinne kan man darf or fa grunden till en tro och ett hopp. I Bibeln hittar vi information som inte finns nagon annanstans. Denbehandlaramnen som: ˇ Varifran vi kommer och varfor livet ar sasv art ˇ Vad Gud har gjort for att radda manskligheten ˇ Vad Jesus har gjort for oss ˇ Hur framtiden ser ut for jorden och manni- skorna Varfor inte ta en titt paf oljande sidor och faen inblick i vad Bibeln handlar om? 1OKTOBER2013 3

4 Varifr an kommer vi? Forsta Moseboken, som inleder Bibeln, berattar med nagra fa, enkla ord hur universum kom till: I begynnelsen skapade Gud himlen och jorden. (1 Moseboken 1:1) Nar Gud hade skapat vax- ter och djur skapade han de forsta manniskorna, AdamochEva.Deskildesigfr an djuren eftersom manniskan har ett matt av Guds egna egenskaper, daribland en fri vilja. De var alltsaansvarigaf or sina handlingar. Om de foljde Guds anvisningar skulle de kunna uppfylla Guds vilja och bli for- aldrar at en varldsvid familj av fullkomliga man- niskor som skulle falevaf or evigt i fred pajor- den. Men en viss angel, en andevarelse, tog chansen att utnyttja manniskorna for egna sjalviska syften. Pas as att blev han Satan, som betyder motstan- dare. Satan talade till Eva genom en orm och lu- rade henne att tro att hon skulle klara sig battre utan Guds vagledning. Adam och Eva foljde Satan och brot sig loss fran sin Skapare. Deras daliga val ledde till att de forlorade det eviga livet och gav synd, ofullkomlighet och oundviklig dod i arv till oss. Gud forklarade genast att han skulle ratta till den har tragiska situationen och ge Adams avkomlingar mojlighet att faevigtliv.hanf orutsade att en avkomma en sarskild individ till slut skulle forinta Satan och utplana allt lidande som Satan, Adam och Eva hade orsakat. (1 Moseboken 3:15) Vem var avkomman? Det skulle visa sig med tiden. Under de arhundraden som foljde fors okte Satan hela tiden forhindra att Guds vilja genomfordes. Ondskan och synden bredde ut sig snabbt. Gud beslutade sig for att tillintetgoradeondaien oversvamning. Han sa till den rattf ardige Noa att bygga en ark en stor flytande lada for att radda sig sjalv och sin familj och alla de djur han fick anvisningar om att fora in i arken. Ett ar efter att oversv amningen hade borjat steg Noa och hans familj ut ur arken pa den renade jorden. Men avkomman hade annu inte framtratt. (Grundat pa 1 Moseboken, kapitel 1 11; Judas 6, 14, 15; Uppenbarelseboken 12:9.) 4 VAKTTORNET

5 Gud befriar m anskligheten Gud lovade den trogne Abraham att den framtida avkomman skulle vara en av Abrahams avkomlingar. Genom denna avkomma skulle manniskor fran alla jordens nationer fav alsignelser. (1 Moseboken 22:18) Abrahams sonson Jakob flyttade senare till Egypten, dar hans familj vaxte och blev nationen Israel. Langre fram blev israeliterna slavar under en tyrannisk farao. Gud sande daprofetenmosef or att leda dem ut ur landet genom Roda havet, som delades genom ett underverk. Efter det gav Gud dem lagar som skulle ge dem vagledning och beskydd, bland annat de tio budorden. I lagarna ingick att man skulle frambara offer for att faf orlatelse for sina synder. Gud lat Mose beratta for folket att han skulle sanda en annan profet till dem, som skulle vara den avkomma som utlovats i Eden. Mer an 400 ar senare lovade Gud kung David att denna avkomma skulle styra over ett rike som skulle bestaf or evigt. Avkomman skulle vara Messias, den befriare som Gud utvalt for att radda manskligheten och gora jorden till ett paradis. GUDS HELIGA NAMN IF orsta Moseboken 2:4 forekommer namnet Jehova for forsta gangen i Bibeln. Detta unika namn finns omkring ganger i texten pabibelnsgrundspr ak. Det betyder han fororsakar att nagon (nagot) blir och utgor en fors akran om att Gud ar fullt kapabel att genomfora allt han lovar. Genom David och andra profeter avslojade Gud undan for undan mer om Messias. De for- utsade att han skulle vara odmjuk och god och att orattvisor, hunger och krig skulle fa ett slut under hans styre. Alla manniskor skulle leva i fred med varandra och aven med djuren. Sjukdom, lidande och dod som aldrig ingatt i Guds avsikt skulle forsvinna, och manniskor som dott skulle fa liv igen pajorden. Genom profeten Mika forutsade Gud att Messias skulle fodas i Betlehem, och Daniel profeterade att han langreframskulleblid odad. Men Gud skulle uppvacka Messias fran doden och gora honom till kung i himlen. Daniel forutsade ocksa att Messias rike till slut skulle ersatta alla andra regeringar for all framtid. Men kom Messias verkligen som det var forutsagt? (Grundat pa 1 Moseboken, kapitel 22 50, och 2 Moseboken, 5 Moseboken, 2 Samuelsboken, Psalmerna, Jesaja, Daniel, Mika, Sakarja 9:9.) 1OKTOBER2013 5

6 Vi har funnit Messias! Cirka 400 arefterattdensistabokeni Gamla testamentet skrevs uppfylldes Mikas profetia om Messias: Jesus foddes i Betlehem. Omkring 30 ar senare, ar 29, uppfylldes den forsta delen av Daniels profetia om Messias genom att Jesus blev dopt och smord av Gud med helig ande. Den lange efterlangtade Messias, avkomman, hade kommit i precis ratt tid! Jesus borjade genast utfora sitt uppdrag och forkunnade de goda nyheterna om Guds kungarike. (Lukas 8:1) Precis som det var forut- sagt visade han sig vara mild, omtanksam och uppriktigt intresserad av andra. Hans undervisning var praktisk och karleksfull, och han botade alla slags sjukdomar. Darigenom visadehanattgudvarmedhonom.(matteus4:23) Manniskor i alla aldrar samlades kring Jesus och insag: Vi har funnit Messias! (Johannes 1:41) Jesus forutsade att varlden skulle drabbas av krig, jordbavningar och manga andra problem precis innan hans rike skulle ta full kontroll over jorden. Han gav uppmaningen: Var stan- digt vaksamma. (Markus 13:37) Jesus var en fullkomlig manniska som forblev trogen mot Gud, men hans fiender dodade honom till slut. Hans dod utgjorde det fullkomliga offer som kunde kopa tillbaka vad Adam och Eva forlorat mojligheten att leva for evigt i paradiset. Jesus dod var en uppfyllelse av bibliska profetior, och det var aven hans uppstandelse. Gud uppvackte honom till en maktig andevarelse efter tre dagar. Jesus visade sig sedan for mer an 500 av sina larjungar. Innan han for upp till himlen gav han sina efterfoljare i uppdrag att sprida de goda nyheterna om honom och hans rike till manniskor av alla nationerna. (Matteus 28:19) Hur grundligt utforde de sitt uppdrag? (Grundat pa Matteus, Markus, Lukas, Johannes, 1 Korinthierna.) 6 VAKTTORNET

7 Goda nyheter f or alla m anniskor Nar Jesus uppvacktes fran de doda blev larjung- arna starkta i sin overtygelse och entusiasm. Aposteln Paulus reste till exempel tvars over Mindre Asien och Medelhavet for att organisera forsamlingar och styrka de kristna saattde skulle kunna sta emot moraliska provningar och valdsamt motstand. Trots svarigheter blomstrade kristendomen och spred sig vida omkring. Paulus hamnade senare i fangelse. Men till och med da skrev han brev med rad och uppmuntran till de kristna forsamlingarna. Han varnade dem for ett annu storre hot avfallighet. Med Guds heliga andes hjalp foruts ag han att fortryckande vargar skulle komma in i forsam- lingen och forvr anga sanningen for att dra bort larjungarna efter sig. (Apostlagarningarna 20: 29, 30) Islutetavdetf orsta arhundradet hade avfallet borjat. Vid den tiden lat den uppstandne Jesus aposteln Johannes se en symbolisk syn av framtiden, som nu finns nedtecknad i Uppenbarelseboken. Som Johannes skrev kan varken motstandare eller falska larare hindra Gud fran att fullt ut genomfora sina ursprungliga avsikter med jorden och manniskorna. Varje nation och stam och sprak och folk kommer att fah ora de goda nyheterna om Guds rike. (Uppenbarelseboken 14:6) Jorden kommer att bli ett paradis, och alla som vill gora Guds vilja kan falevad ar. Later det har som goda nyheter? Las i safall mer om det budskap Gud har gett oss manni- skor i Bibeln och vad du kan ha for nytta av det nu och i framtiden. Du kan lasa Bibeln sjalv pa Dar kan du ocksal asa broschyrerna Bibeln Vad handlar den om? och Goda nyheter fran Bibeln! och boken Vad lar Bibeln? samt andra publikationer som handlar om varfor man kan tro pabibeln och hur man kan tillampa dess praktiska rad i familjen och i andra delar av livet. Du kan ocksa be ett Jehovas vittne om mer information. (Grundat paapostlag arningarna, Efesierna, Filipperna, Kolosserna, Filemon, 1 Johannes, Uppenbarelseboken.) ˇ 1OKTOBER2013 7

8 Hur man gar vidare efter en skilsmassa Det kandes som att jag hade fallit fran ett stup. Ena dagen rullar allting pa, och nasta har man forlorat allt. MARK, skild sedan ett ar. Min man hade ett forh allande med en kvinna som var iv ar dotters alder. Nar vi skilde oss var jag lattad over att slippa hans daliga humor, men jag kande mig ocksa fornedrad och vardel os. EMMELINE, skildsedan17ar. En del skiljer sig i hopp om att faettb attre liv. Andra vill fortsatta kampa for sitt aktenskap men lyckas inte fa sin partner att stanna. Oavsett situation upptacker nastan alla att livet efter en skilsmassa ar mer komplicerat an de kunnat tan- ka sig. Om du ar nyskild kanske du kanner att du gar igenom en av de tuffaste perioderna i ditt liv. Det kan darf or vara bra att tanka over nag- ra praktiska rad fran Bibeln som kan hjalpa dig att hantera de problem som hanger ihop med en skilsmassa. En del namn i artikeln har andrats. UTMANING 1: NEGATIVA KANSLOR. Stressen over ekonomi, for aldraskap och ensamhet kan kannas overv aldigande, och den kanske hanger i ganska lange. Psykologen Judith Wallerstein konstaterade att flera ar efter en skilsmassa kanner sig en del fortfarande svikna och overgivna och menar att livet ar orattvist, ensamt och i stort sett en besvikelse. (Lyckligt skild? M an, kvinnor och barn tio ar efter en skilsmassa) VADDUKANG ORA ˇ Sorj det som gatt forlorat. Du kanske fortfarande alskar din fore detta och saknar honom el- 8 VAKTTORNET

9 ler henne. Aven om er relation inte alls var bra, kanske du sorjer att du inte far uppleva den glad- je som du hade hoppats att ett aktenskap skulle ge dig. (Ordspraksboken 5:18) Skams inte for att ta dig tid att grata. (Predikaren 3:1, 4) ˇ Isolera dig inte. Du kan visserligen behova stunder i avskildhet for att sorja, men langvarig ensamhet ar inte bra. (Ordspraksboken 18:1) Se till att vara positiv nar du pratar med dina van- ner, eftersom standigt gnall om din ex-partner aven om det ar befogat kan fa andra att dra sig undan. Om du maste fatta viktiga beslut kort efter skilsmassan kan du be nagon du litar paom hjalp att vara objektiv. ˇ Ta hand om dig. Stressen kring en skilsmassa kan paverka halsan, till exempel ge hogt blodtryck och migran. At bra mat, trana och sov ordentligt. (Efesierna 5:29) ˇ Ta bort sadant som far dig att bli arg padin ex-partner eller som du inte behover, men spara viktiga papper. Om du tycker det ar jobbigt att se brollopsfoton och liknande, kan du packa ner demienl ada och spara dem till barnen. ˇ Bekampa negativa tankar. Olga, som skilde sig fran sin otrogne man, sager: Jag fragade mig hela tiden: Vad har hon som inte jag har? Men Olga insag att det kan leda till en nedslagen ande att alta negativa tankar. (Ordspraksboken 18:14) H amta kraft fr an Bibeln n ar det k anns sv art. Manga har markt att de har kunnat reda ut sina tankar och fab attre kontroll nar de har fatt skriva ner dem. Fors ok att tanka ut en ny, positiv tanke som kan ersatta den negativa som brukar aterkomma. (Efesierna 4:23) Har ar tvaexempel: Gammal: Det var mitt fel att hon var otrogen. Ny: Mina brister och fel gav inte henne ratt att bedra mig. Gammal: Jag har slosat bort mina basta ar pafel man. Ny: Jag blir lyckligare om jag ser framat, inte bakat. ˇ Ta inte at dig av sarande kommentarer. Valme- nande slaktingar och vanner kan saga klumpiga saker som kanske inte ens stammer i ditt fall, som: Hon var and aintebraf or dig, eller: Gud hatar skilsmassa. Bibeln ger radet: Fast inte... ditt hjarta vid alla de ord som folk kan tala. (Predikaren 7:21) Martina, som skilde sig for tva ar sedan, sager: I stallet for att fasta mig vid sa- rande kommentarer fors oker jag att se saker pa Guds satt. Hans tankar ar hogre an vara. (Jesaja 55:8, 9) ˇ Be till Gud. Han vill att de som tillber honom kastar allt... [sitt] bekymmer pa honom, och han ar extra angelagen nar de har det riktigt svart. (1 Petrus 5:7) PROVA DET HAR: Skriv ner bibelverser som du tycker om och satt upp dem past allen som du ofta gar forbi. Forutom de bibelstallen som redan citerats har manga franskilda haft hjalp av dessa verser: Psalm 27:10; 34:18; Jesaja 41:10 och Romarna 8:38, 39. UTMANING 2: RELATIONEN TILL DIN FORE DETTA. Juliana, som var gift i 11 ar, sager: Jag bonade och bad min man att stanna. Men nar han lamna- de mig blev jag vansinnig pa honom och kvinnan han flyttade ihop med. Manga som skiljer sig fortsatter att vara bittra pa sin ex-partner i flera Gud hatar att man skiljer sig av svekfulla skal. Men om en person varit otrogen ger Gud den oskyldige parten mojlighet att ta ut skilsmassa. (Malaki 2:16; Matteus 19:9) Se artikeln Bibelns syn: Vad slags skilsmassa ar det Gud hatar? i Vakna! for 8 februari 1994, utgiven av Jehovas vittnen. 1OKTOBER2013 9

10 ar. Andakandevaratvungnaattharegelbunden kontakt, i synnerhet om de har barn. VADDUKANG ORA ˇ Ha en civiliserad relation till din fore detta. Koncentrera dig padetsom ar vasentligt och var tydlig och kortfattad. Det har manga markt fungerar bra. (Romarna 12:18) ˇ Undvik att saga nagot provocerande. Om du kanner dig attackerad ar det sarskilt viktigt att tillampa Bibelns rad: Den som haller tillbaka sina ord har kunskap. (Ordspraksboken 17:27) Om du inte kan styra upp ett samtal som sparat ur kan du kanske saga: Jag behover tanka igenom det du har sagt och ta det med dig senare. ˇ Se till att ni i mojligaste man slipper gemensamma ataganden, till exempel juridiska och ekonomiska. PROVA DET HAR: Nasta gang du talar med ditt ex kan du vara uppmarksam paomn agon av er hamnar i forsvarsst allning eller blir omedgorlig. Be om en timeout om det behovs, eller kom overens om att diskutera saken vidare via mejl. (Ordspraksboken 17:14) UTMANING 3: ATT HJALPA BARNEN KLARA OMSTALLNINGEN. Maria minns hur det var efter hennes skilsmassa. Min yngsta dotter grat hela tiden och borjade kissa pasigp anattenigen.denst orre tjejen fors okte dolja sina kanslor, men jag kunde se att hon ocksahadef orandrats. Kanske du kanner att du inte har tid och kanslom assig energi for att hjalpa dina barn nar de behover dig som mest. VADDUKANG ORA ˇ Uppmuntradinabarnattber atta hur de kanner, aven om orden kan bli bittra. (Job 6:2, 3, Bibel 2000) ˇ Behall for aldrarollen. Du kanske langtar efter kanslom assigt stod, och det kan verka som om ditt barn vill ge dig det. Men det ar varken rattvist ellersuntattbeettbarnatttasigandevuxnasproblem. (1 Korinthierna 13:11) Lat inte ditt barn bli den du anfortror dig at eller den som far vara medlare eller budbarare mellan dig och din fore detta. ˇ Se till att barnens liv ar valordnat. Det ar en for- del om det gar att behalla bostaden och vardagsru- tinerna, men det viktigaste ar att uppehalla de andliga rutinerna, som bibellasning, dagens text och familjestudium. (5 Moseboken 6:6 9) PROVA DET HAR: Beratta for dina barn under veckan som kommer att du alskar dem och att skilsmassan inte var deras fel. Besvara deras fragor utan att lagga skulden padenandraf oraldern. Du kan ga vidare efter en skilsmassa. Melissa, som var gift i 16 ar, sager: Nar jag skilde mig tankte jag: Det var inte sah ar mitt liv skulle bli. Men nu kanner hon sig nojd med livet trots omstandigheterna. Hon sager: Nar jag slutade fors oka for andra det som varit, borjade jag ma mycket battre. ˇ FRAGA DIG SJALV ˇ Har jag verkligen tillatit mig att sorja over skilsmassan? ˇ Hur kan jag slappa all bitterhet mot min fore detta? 10

11 L AR K ANNA GUD Jehova har [villigt] f orl atit er Den som inte kan forl ata andra river den bro som han sjalv maste ga over. Dessa ord av den brittiske 1600-talshistorikern Edward Herbert understryker ett skal till att vara forl atande mot andra: Forr eller senare kan vi behova be dem att forl ata oss. (Matteus 7:12) Men det finns ett annu battre skal. Lagg marke till vad Paulus sa i Kolosserna 3:13. (Las.) Eftersom vi alla ar ofullkomliga kan vi daoch dairriteraellers ara andra, och de kan gora detsamma mot oss. (Romarna 3:23) Hur kan vi hal- la fred med vara medmanniskor? Paulus upp- manade oss under inspiration att vara toleranta och forl atande. Det radet ar lika aktuellt i dag som nar det skrevs for nastan tvatusen ar sedan. Lat oss se narmare pa vad han sa. Fortsatt att ha fordrag med varandra. Orden fortsatt att ha fordrag med aterger ett grekiskt ord som for tanken till att vara tolerant eller overseende. Ett referensverk sager att kristna visar den har egenskapen genom att vara villiga att sta ut med personer vars brister och otrevliga drag irriterar dem. (The Expositor s Bible Commentary) Uttrycket med varandra visar att toleransen maste vara omsesidig. Nar vi kommer ihag att vi sjalva har irriterande drag, later vi alltsa inte andras brister stora friden mellan oss. Men hur ar det om nagon syndar mot oss? Fortsatt att... villigt forl ata varandra. Det grekiska ordet for villigt forl ata ar, enligt bibelkannaren Peter T. O Brien, inte det vanliga ordet for forl atelse... utan ett med rikare innebord som betonar det frikostiga i forl atelsens natur. Ettbiblisktkommentarverks ager att detta ord kan betyda att overl amna nagot angenamt, en ynnest, en form an. (The Anchor Bible) Vi visar frikostighet genom att villigt forl ata aven nar vi har orsak till klagomal mot en annan. Men varfor skavivaravilligaattvisaandraens adan ynnest? Bland annat for att vi plotsligt kan behova be dem att forl ata oss. SasomJehovavilligtharf orlatit er, just sa skall ocksanig ora. Det har ar det framsta ska- let till att villigt forl ataandra:jehovagudf orlater oss villigt. (Mika 7:18) Tank ett ogonblick pa den enorma ynnest Jehova visar dem som angrar Jehova ar det framsta exemplet pa att villigt forl ata angerfulla syndare. sina synder. Till skillnad fran oss syndar han aldrig sjalv. Anda ger han villigt angerfulla syndare fullstandig forl atelse, fast han vet att han aldrig kommer att behova be dessa personer att gora samma sak for honom. Jehova ar verkligen det framsta exemplet pa att villigt forl ata dem som angrar sig! Jehovas barmhartighet drar oss narmare honom och far oss att vilja efterlikna honom. (Efesierna 4:32 5:1) Det ar bra att fraga sig sjalv: Nar nu Jehova savilligtf orlater mig, hur skulle jag da kunna vagra att forl ata en annan ofullkomlig manniska som verkligen angrar det han eller hon har gjort mot mig? (Lukas 17:3, 4) ˇ F ORSLAG TILL BIBELL ASNING I OKTOBER Galaterna 1 2 Timoteus 4

12 BIBELN F OR ANDRAR LIV M anga hatade mig BER ATTAT AV WALDO MOYA F ODD: 1978 HEMLAND: CHILE BAKGRUND: EXTREMT V ALDSAM MITT FORFLUTNA: Jag vaxte upp i Chiles huvudstad Santiago, i en stadsdel med mycket brottslighet, droger och gang. Nar jag var fem blev min pappa mordad. Efter det flyttade mamma ihop med en man som var valdsam och som ofta slog oss. Jag har fortfarande kanslom assiga arr fran den tiden. Nar jag blev aldre paverkades jag av den daliga miljon runt omkring mig och blev extremt valdsam. Jag lyssnade pa heavy metal, sop och tog ibland droger. Jag var ofta islagsm al med knarklangare som flera ganger fors okte doda mig. Vid ett tillfalle hyrde ett rivaliserande gang in en ok and yrkesmordare som skulle gora slut pa mig, men jag kom undan med ett skars ar. Vid ett annat tillfalle var det nagra knarklangare som riktade en pistol mot mitt huvud och fors okte hanga mig. Ar 1996 blev jag for alskad i Carolina, och 1998 gifte vi oss. Nar var forsta son hade fotts blev jag radd att jag skulle bli som min styvfar och borja misshandla min familj pa grund av mitt valdsamma humor. Sajags okte hjalp paett behandlingshem i narheten. Jag fick medicinsk behandling och terapi, men inget hjalpte. Jag blev fortfarande arg och tappade humoret for minsta lilla. I ett missriktat for- sok att hjalpa min familj fors okte jag ta livet av mig, men som tur var lyckades jag inte. Jag hade varit ateist i manga ar men ville and atrop a Gud, sa jag gick i en evangelisk kyrka ett tag. Under samma period studerade min fru Bibeln med Jehovas vittnen. Jag hatade vittnena, och manga ganger skrek jag vidriga saker at dem. Men de holl sig alltid lugna, och det hade jag inte vantat mig. En dag bad Carolina mig sla upp Psalm 83:18 i min egen bibel. I den versen sags det klart och tydligt att Guds namn ar Jehova. Jag blev overraskad eftersom min kyrka hade talat om en gud, men inte om Jehova. I borjan av 2000 borjade jag ocksa studera Bibeln med vittnena. 12 VAKTTORNET

13 HUR BIBELN FOR ANDRADE MITT LIV: Det var val- digt trostande nar jag larde mig att Jehova ar en barmhartig och forl atande Gud. I Andra Moseboken 34:6, 7 beskrivs Jehova som en barmhartig och nadig Gud, sen till vrede och rik pa karleksfull omtanke och sanning, som bevarar karleksfull omtanke mot tusenden, som forl ater missgarning och overtr adelse och synd. Trots det var det inte latt for mig att tillampa det jag fick lara mig. Jag var overtygad om att jag Det var trostande att lara sig att Jehova ar en barmhartig och forl atande Gud. aldrig skulle kunna bli av med mitt valdsamma humor, men varje gang jag misslyckades trosta- de Carolina mig karleksfullt. Hon paminde mig om att Jehova lade marke till mina anstrangning- ar. Hennes stod gav mig styrka till att fortsatta fors oka gladja Jehova trots att jag kande mig som ett hopplost fall. En dag bad min studieledare Alejandro mig lasa Galaterna 5:22, 23. De verserna sager att Guds andes frukt ar karlek, gladje, frid, tala- mod, omtanksamhet,godhet,tro,mildhet,sj alv- beharskning. Hur bra jag skulle lyckas utveckla dessa egenskaper berodde alltsaintep a min egen styrka, utan pagudsheligaande.densan- ningen for andrade hela min installning! Langre fram var jag med vid en stor sammankomst som Jehovas vittnen holl. Den ordning, Jag tycker om att ber atta f or andra om det jag l art mig. renhet och varme jag sag overtygade mig om att jag hade hittat den sanna religionen. (Johannes 13:34, 35) Jag blev dopt i februari HUR DET HAR HJALPT MIG: Jehova har forvand- lat mig fran en valdsam till en fridsam man. Jag kanner att han lyfte upp mig nar jag var nere pa botten. Manga hatade mig, och jag forst ar dem. Nu ar jag glad over att kunna tjana Jehova tillsammans med min fru och vara tvas oner. Mina slaktingar och tidigare vanner har svart att forst a hur jag har kunnat for andras samycket. Det har gjort att flera av dem intresserat sig for Bibeln. Jag har ocksahaftgl adjen att fahj alpa andra lara kanna Jehova. Det har varit sah arligt att fasebibelnf orandra aven deras liv! ˇ Nu ar jag fridsam och tj anar Jehova med min familj.

14 Hur p averkas du av f arg? Nar du ser dig omkring samverkar dina ogon och din hjarna for att samla information. Du ser en frukt och bestammer dig for om du vill ata den eller inte. Du tittar upp mot himlen och konstaterar att det inte kommer att bli nagot regn. Du ser orden som du nu laser och tar in betydelsen av dem. I sjalva verket paverkas du av farg. Kan det verkligen stamma? Fargen pa frukten hjalper dig att avgora hur mogen och aptitlig den ar. Fargen pahimlen och molnen hjalper dig att forutse vadret. Och nar du laser den har artikeln blir fargkontras- ten mellan texten och bakgrunden vilsam for dina ogon. Ja, utan att du kanske tanker padet anvander du hela tiden farg for att bearbeta information om omgivningen. Men farger paver- kar ocksadinak anslor. FARGERS KANSLOM ASSIGA PAVERKAN Nar du gar langs hyllorna i en affar omges du av en mangd forpackningar som ar utformade for att fanga din uppmarksamhet. Vare sig du ar medveten om det eller inte ar farger och farg- kombinationer noga utvalda for att tilltala olika onskemal, kon och aldersgrupper. Heminredare, kladdesigners och formgivare vet ocksaatt farger kan vacka kanslor. Farger kan uppfattas paolikas att beroende pakulturochseder.p a vissa hall i Asien for- knippas till exempel rott med lycka och festlig- heter, medan man i delar av Afrika forknippar rott med sorg. Men trots olika bakgrund reagerar vi lika pa vissa farger. Latossseliten armare patref argerochhurdep averkar dig. ROTT har en stark lyskraft och associeras ofta med energi, krig och fara. Det ar en kans- lomassigt laddad farg som kan hoja amnesom- sattningen, andningen och blodtrycket. Det hebreiska ordet for rott i Bibeln kommer fran ett ord som betyder blod. Bibeln anvander scharlakansrott, eller klarrott, for att mala upp en minnesvardbildavenmordlys- ten prostituerad som ar kladd i scharlakan och purpur, eller lila, och som rider pa ett scharlakansrott vilddjur... fullt av hadis- ka namn. (Uppenbarelse- boken 17:1 6) GRONT framkallar motsatt reaktion, for det sanker amnesomsattningen och har en lugnande effekt. Det ar en vilsam farg och associeras ofta med stillhet. Vi kanner oss avslappnade nar vi ser grona tradg ardar och bergssluttningar. Skapelseskildringen i Forsta Moseboken berattar att Gud gav mansk- ligheten gront gras och vaxt- lighet. (1 Moseboken 1:11, 12, 30) VITT forknippas ofta med ljus, trygghet och fysisk renhet. Det kopplas ocksa ihop med egenskaperna godhet, oskuldsfullhet och moralisk renhet. Vitt ar den farg som oftast namns i Bibeln. I syner framtrader manniskor och anglar 14 VAKTTORNET

15 ivitakl ader, som framhal- ler rattf ardighet och and- lig renhet. (Johannes 20:12; Uppenbarelseboken 3:4; 7: 9, 13, 14) Vita hastar med ryttare som ar kladda i vitt, rent linne symboliserar ratt- fardigt krig. (Uppenbarelse- boken 19:14) Gud anvander vitt for att lyfta fram att han villigt forl ater vara synder: Aven om era synder skulle visa sig vara som scharlakan, skall de goras vita som sno. (Jesaja 1:18) FARG SOM HJALP FOR MINNET Bibelns satt att anvanda farg visar att Gud forst ar hur vi paverkas av farger. Uppenbarelseboken foruts ager till exempel det mansklig- heten nu gar igenom, som krig, hungersnod och for tidig dod pagrundavmatbristochepi- demier. For att hjalpa oss att komma ihag det- ta anvands en maktig syn av ryttare pah astar ochdetsomg or hastarna speciella ar att de ar fargkodade. Forst framtrader en helvit hast, som symboliserar Jesus Kristus rattf ardiga krigforing. Sedan ser vi en eldrod hast, som representerar krig mellan nationer. Den hasten foljs av en illavarslande svart hast, som betecknar hungersnod. Sedan ser vi en blek hast; och han som satt pa den hade namnet Doden. (Uppenbarelseboken 6:1 8) Fargerna pavarochenav hastarna vacker kanslor som passar in pavad de symboliserar. Det ar latt att komma ihag dessa fargade hastar och vad de kan lara oss om var tid. Nar Noa och hans familj hadekommituturarken visade Gud en fargglad regnbage for dem som ett tecken paatthan aldrig mer skulle lata en oversvamning gora slut pam anskligheten. Denna otroligt vackra och fargstarka symbol maste ha gjort ett outplanligt intryck padem. (1 Moseboken 9:12 17) Evolutionister kan ha svart att forklara varfor vi manniskor kan uppfatta ett brett spektrum av farger, med tanke paatt fargseendet inte behovs for var overlevnad. Men om vi erkanner att det ar Skaparen som har gett oss den form agan, saservi den som en karleksfull gava som gor att vi kan njuta av livet. Det finns manga exempel i Bibeln pa hur far- ger bidrar till ett livfullt bildsprak. Ja, Skaparen av ljuset, fargerna och det manskliga ogat anvander masterligt farg for att framstalla bilder som ar tydliga och latta att komma ihag for la- saren. Farger hjalper oss att samla och behandla information, de paverkar vara kanslor, och de hjalper oss att komma ihag viktiga tankar. Fargerna ar verkligen en karleksfull gava fran var Skapare som far oss att njuta av livet. ˇ 1OKTOBER

16 SVAR P ABIBELFR AGOR Finns det nagot hopp for dem som dott? Doden ar som en somnidenmeningenattde doda ar omedvetna och inte kan gora nagot. Men Gud, som har skapat allt liv, kan fora de doda tillbaka igen genom en uppstandelse. Det bevisade han nar han gav Jesus form agan att uppvacka flera personer som dott. (Las Predikaren 9:5; Johannes 11:11, 43, 44.) Gud har lovat att de doda som ar i hans minne ska fa uppsta till liv i en rattf ardig ny varld. Det kommer de att fag ora nar hans ratta tid for det ar inne. Och han langtar efter att faanv anda sin kraft for att uppvacka dem. (Las Job 14:14, 15.) Hurkommeruppst andelsen att bli? Nar Gud uppvacker manniskor kommer de att kunna kanna igen sig sjalva, sina vanner och sin familj. Aven om kroppen formultnat kan Gud uppvacka samma person med en ny kropp. (Las 1 Korinthierna 15:35, 38.) De som uppstar till himmelskt liv ar relativt fa. (Uppenbarelseboken 20:6) De flesta far i stallet uppstatillettparadisp ajorden.d ar far de en ny start med mojlighet att leva for evigt. (Las Psalm 37:29; Apostlagarningarna 24:15.) HITTA SVAREN PAFLER BIBELFRAGOR PAN ATET. P avilkets att ar d oden som en s omn? VAD L AR BIBELN? For mer information, se kapitel 6 och 7 i den har boken, utgiven av Jehovas vittnen. Kan laddas ner pa s n o Gratis nedladdning av den har tidskriften. p Bibeln online paomkring 50 sprak. Gainp a eller skanna koden. wp13 10/01-Z

GODA NYHETER FR AN BIBELN!

GODA NYHETER FR AN BIBELN! GODA NYHETER FR AN BIBELN! Hur du kan anvanda den har broschyren: Den har broschyren kommer att hjalpa dig att fa svar pa olika fragor direkt fran Guds ord, Bibeln. Hanvisningarna i slutet av varje stycke

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 02 Tillbaka LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

yz123 ojliga av din bibellasning 3 9 juni Fautmestam 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Utg ava med stor stil DEL 1

yz123 ojliga av din bibellasning 3 9 juni Fautmestam 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Utg ava med stor stil DEL 1 15 APRIL 2013 yz123 3 9 juni Fautmestam ojliga av din bibellasning SIDAN 3 SANGER: 114, 113 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra SIDAN 18 SANGER: 37, 92 Utg ava med stor stil

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA

ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA M ANADENS TEMA EN UNIK HEMSIDA ghix I DETTA NUMMER 7 BLICK PA VARLDEN 8 INTERVJU En mikrobiolog berattar om sin tro 10 HJALP FOR FAMILJEN Hur man klarar av kompistryck

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

1 FEBRUARI 2014. yz123 KRIGET SOM FOR ANDRADE VARLDEN

1 FEBRUARI 2014. yz123 KRIGET SOM FOR ANDRADE VARLDEN 1 FEBRUARI 2014 yz123 KRIGET SOM FOR ANDRADE VARLDEN 1FEBRUARI2014 yz123 Vol. 135, No. 3 DEN HAR TIDSKRIFTEN, Vakttornet, arar Jehova Gud, som ar universums harskare. Tidskriften framhaller de goda nyheterna

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Ur Don Bashams anteckningsblock, år 1972, i boken. Fräls oss ifrån ondo! SATANS UPPROR.

Ur Don Bashams anteckningsblock, år 1972, i boken. Fräls oss ifrån ondo! SATANS UPPROR. Ur Don Bashams anteckningsblock, år 1972, i boken. Fräls oss ifrån ondo! I Bibeln fann jag inte någon samlad undervisning om Satan. Men med hjälp av ordböcker och kommentarer, och med hänsyn tagen till

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

yz123 Fordjupa din uppskattning av Jehovas egenskaper SIDAN 7 Jehova ar generos och resonlig SIDAN 12 Jehova och forlatande SIDAN 17 Lat dig formas

yz123 Fordjupa din uppskattning av Jehovas egenskaper SIDAN 7 Jehova ar generos och resonlig SIDAN 12 Jehova och forlatande SIDAN 17 Lat dig formas 1 5 JU NI 201 3 yz123 STUDIEARTIKLAR 5 11 AUGUSTI Fordjupa din uppskattning av Jehovas egenskaper SIDAN 7 S ANGER: 69, 89 12 18 AUGUSTI Jehova ar generos och resonlig SIDAN 12 S ANGER: 22, 110 19 25 AUGUSTI

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 DEL 4 Den rätta eller den perfekta? Har du prövat kyssa en groda i hopp om att det skulle bli en prins eller prinsessa? Jag tror att många flera har kysst en prins

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf För någon vecka sedan så behövde jag lämna in bilen på reperation i Värnamo. Det skulle ta hela dagen så antingen skulle jag få behöva ta bussen hem eller så skulle

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Artikel av Bengt Pleijel. www.bibelskolan.com

Artikel av Bengt Pleijel. www.bibelskolan.com V A R F Ö R B E H Ö V D E J E S U S D Ö? Artikel av Bengt Pleijel www.bibelskolan.com 1. DÄRFÖR ATT GUD ÄLSKAR DIG! Vid korset får jag svar på den fråga som är varje människas grundfråga: Är jag älskad?

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Tiden är kort. 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman

Tiden är kort. 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman Tiden är kort 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman Jag vill med mina trettio bilder understryka att det är bråttom för jorden och för barnen. Vi är medvetna om att det är bråttom, när

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Idag istället för en gång

Idag istället för en gång Idag istället för en gång FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT LUKAS 4:16 22 Det är säkert många som tycker, att adventstiden är förfärlig och blir den inte längre och längre? Är det inte irriterande att se jäktade

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer