Vem var och är Kristus?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vem var och är Kristus?"

Transkript

1 Vem var och är Kristus? Om han fanns hos oss idag, på alla möjliga platser på vår planet och i våra stjärnsystem vad skulle han säga om allt som försiggår i den förvirrade värld vi alla tycks vara del av? Jesus Mästaren håller på att öppna våra hjärtan för nya tolkningar av hans liv och verk. Han vill inte att vi längre ska upprätthålla den historiska bilden av en lidande Guds Son som tar människornas synd på sig i en kvalfylld död på korset. I denna bok stiger han åter ner till oss i vår vardag och in i våra liv på olika kontinenter. Genom människor och deras öden där män och kvinnor, barn och vuxna, fattiga och rika, svarta och vita talar hans röst om den värld vi själva skapat och fortfarande upprätthåller men som håller på att ge vika för något nytt. Den totala tranformationen är på väg genom en global och kosmisk medvetandeförändring. Vi är på väg mot en framtid där vi så småningom ser igenom alla illusoriska skillnader oss emellan. Och därmed förenas i det enda som egentligen existerar; den gudomliga enheten i Kristus. Han visar oss vägen. Med glädje, inspiration och djupa allvar vill han ge var och en ett personligt tilltal för att vi ska kunna orientera oss i den nya tid som är i antågande. Han är i var och en av oss. Guds rike finns inte där ute inom räckhål för vissa, ouppnåeligt för andra det vilar inom varje människa. Det ska snart realiseras och förändra en hel värld. Din förberedelsetid är ett växande i kunskap och mognad, och den för dig alltid framåt på något sätt. Inte minst prövningar och svåra upplevelser ger dig möjlighet att blomstra, även om karman ibland kan nå det outhärdligas gräns. Men kom ihåg att lidandet inte är något ändamål i sig. Allt lidande kan helas med närvaro. Läs ett kapitel ur boken här: Himmel och helvete mellan människor Så länge tiden har funnits så länge har ni talat om, föreställt er och drömt om det ni kallar himmel och helvete. Ert behov av dessa föreställningar är fullständigt omättliga. Ni har fyllt sida efter sida i litteraturen om dem i era heliga skrifter och andra böcker. Ni har gjort film om både paradiset och den värsta av skärseldar. Bortom allt förnuft skapar ni bilder av evig eld och pina eller evig kärlek hos den Gud som tagit er till nåder bortom dödens gräns.

2 Himmel och helvetestanken är ett av de mest påfallande exemplen på ert antingen-eller-tänkande ert behov av att separera, kategorisera, rangordna. Jag säger er att hela denna terminologi är helt meningslös. Själv har jag aldrig talat om himmel och helvete som platser dit man eventuellt hamnar efter att det fysiska livet tagit slut för de finns inte. Allting som finns är tillstånd, som byggs upp av energifält. Energi är egentligen allt som finns. Det är närvaron eller frånvaron av energi som skapar er och som gör er till dem ni är. Och det är genom utbyte av energier som ni tar del av er egen andlighet. Energier försvinner inte de omvandlas och byter form. Sådant är allt liv, inklusive det mänskliga. Det tar aldrig slut, men det transformeras gång på gång tills det inte ska transformeras längre utan nå ett yttersta tillstånd av evig frid och ett fullständigt medvetande. Tanken på en himmel är en form av belöning, som ni tror er behöva ge åt er själva och andra efter förtjänst. Ert behov av att få och utdela belöningar har sina rötter i er upplevelse av ofullständighet. Eftersom ni känner er ofullständiga, bär ni alla på en längtan efter fullbordan, befrielse och helhet. Och ni kan framleva liv efter liv i en kamp att tillfredsställa detta behov. Känslan av ofullständighet finns bakom alla känslotillstånd det är den drivande kraften bakom rädslan, som utpekar ett objekt för det som den felaktigt uppfattar som upphovet till rädslan något, eller någon där utanför. Det är ofullständigheten som lyser som en spegelbild utanför det egna självet och som signalerar med röda lampor att här är jag jag vill ha uppmärksamhet, jag är arg och rädd därför att min ofullständighet gör mig frustrerad, naken och utelämnad. Vems är felet till att jag ska behöva känna så här? Kampen efter bekräftelse förs hela tiden mot någon annan. Och när ni anser att någon annan tillfälligt har fyllt hålet som skriker inombords kan ni tilldela den personen en form av belöning för att ni tror att han eller hon lindrar er smärta. Samma gäller motsatsen när ni ställer krav och förväntan på någon att den ska täcka över hålet och lindra den existentiella smärtan och ni upplever att dessa förväntningar svikes och inte uppfylles då riktas vreden åter mot objektet och ni fylls av en vilja att straffa personen ifråga. Belöning och straff är berättelsen om människans tomhet, och hennes fåfänga behov av att fylla den med maktutövning, prestige, status och annat som hon

3 hoppas kan bekräfta hennes väsen och ge henne vissheten om att hon är värd något. Allt ni kallar ondska är brist på energi att stjäla från andra det ni själva saknar, för att upptäcka att den tillfälliga vinsten i stölden är högst förgänglig. Den är som sockerbehovet hos den moderna västerländska människan när blodsockret snabbt sjunker efter en kraftig tillförsel är det skriande behovet genast där igen och vill ha omedelbar påfyllnad. Att stjäla andras energier för att bekräfta sig själv är att skapa det helvete som illusionen representerar. Att finna att all energi finns inom er i överflöd och aldrig behöver erövras genom kamp är himmelriket inom er det flöde av vatten och sol som utan kamp bara väller fram och mättar och stillar törsten inte bara temporärt, utan ständigt, och för evigt. Alltså förpassas ni inte till antingen himlen eller helvetet. Ni är redan i antingen det ena eller det andra. Eller oftast i båda, beroende på er andliga utveckling och vilket stadium ni nått i denna. Egentligen finns inte känslorna, och inte tankarna heller som håller er fångna. Ni är som fiskar som sprattlar i ett stort nät, men många av er är inte ens medvetna om att nätet är där och att ni är dess fångar. Ni sprattlar och anklagar än den ena och än den andra för att den eller de inte släpper er loss ur fångenskapen. Målet är att nätet ska upplösas, och att ni med klarhet ska kunna se tillbaka på tiden när ni sprattlade där och inse att nätet, det var ni själva. Ingenting av det ni tror finns. Detta är den gigantiska fångenskap och det helvete som sysselsatt ert förnuft och ert känsloliv både det individuella och det kollektiva sedan tidernas begynnelse sådan ni känner den. Detta är den stora hemlighet som håller på att avslöjas, och som innehåller lösningen på hela ert problem. Det är nyckeln till att upphöra med att skapa helvetet och lära sig existera i himlen, det vill säga det rena medvetandet som inte bryr sig om andra i den bemärkelsen att ingen är föremål för några som helst negativa känslor längre. Samtliga står på tröskeln till det nya århundradet, vilket inte räknas i minuter, timmar, dagar och år. Det nya århundradet är en transformation av medvetandet som når utanför tidens gränser, och som ska sudda ut föreställningarna om himmel och helvete så som ni har föreställt er dem inom er tideräkning. Hemligheten håller på att avslöjas av människor och inkarnerade änglar som burit på den genom många liv, och som rymt både himmel och helvete i sina hjärtan.

4 De som känner denna hemlighet har intagits av den andliga världens energifält, vilka går utanför världens gränser. De vibrerar av denna energi och känsliga människor i omgivningen fångar upp den, medan andra negligerar den. För människorna och änglarna själva är den ytterst påtaglig och ständigt närvarande. Detta vibrerande energifält består av medvetande om tidigare och kommande liv inga detaljerade minnen, utan snarare kunskap om att man levt tidigare liv och påverkats starkt av dem, och att kroppen bär med sig spår av dem i cellminnena som gör att vissa erinranden och hågkomster blir särskilt plågsamma och uppenbara. Dessa minnen är en form av helvete, för de klargör sårbarheten i illusionen och hur starkt kroppen tar upp smärtsamma upplevelser. Dessa lagras i kroppen och aktiverar smärtkroppen som livnär sig genom lidande och suger till sig detta automatiskt. En ackumulation av smärtsamma minnen kan innebära ärr och handikapp som kan vara osynliga för omvärlden, men tunga att bära för de innehåller också en kärna av kosmiskt medvetande och det kollektiva minnet av övergrepp och förtryck. Ingen smärtkropp är en isolerad företeelse utan hänger alltid ihop med universum och dess smärtvågor. Därför, när den individuella smärtan smälter ihop med den kosmiska uppstår tryckvågor av energi som har en enorm kraft, och som kan dröja sig kvar i liv efter liv och upplevas som mycket efterhängsna praktiskt omöjliga att bli av med. Helvetet är smärtan som består. Helvetet är att förstå att mänsklighetens historia är plåga och lidande, och att hela skapelsen suckar efter befrielse och kommer att göra så tills befrielsen inträder. Det är därför änglar inträder i den nya tidsåldern, för att med sin egen smärta påminna er alla om vad ni orsakat varandra. Inget lidande uppenbarar sig utan orsak. Allt i kosmos följer lagarna om orsak och verkan. Lidandet manifesteras för att ni ska finna lösningen nyckeln till suckarna, begären och allt som är otillfredsställt i era själar. Änglar manifesterar sitt lidande för att påminna er om helandets under. Inget lidande finns som inte kan helas i egen kraft. Ni behöver inga läkare, inga helbrägdagörare, inga shamaner längre var och en kan och ska bota sig själv. Det ni kallar sjukdom är starka fält av sår, som dras fram genom att minnas er egen och andra människors historia. Eftersom kosmos följer ett bestämt förlopp har er historia följt ett alldeles särskilt mönster i en speciell takt och detta är hemligheten som håller på att uppenbaras för er, för ni förstår att allt ert lidande och det ni gått igenom endast har ett syfte: att ni alla ska förenas i evig frid och kärlek. Det finns inget högre än detta. Allt som ni kallat helvete är frånvaro av friden, och denna frånvaro karakteriseras av speciella energivågor som ni måste lära känna. De finns i er närhet och visar sig speciellt i änglaväsen och inkarnerade änglar, men ni har ännu inte lärt känna dessa, deras personligheter och själar som är extremt känsliga för alla sorters energier.

5 Därför skrivs denna bok, och flera andra böcker som handlar om att den yttersta tiden inte består av Kristus som kommer tillbaka i fysisk gestalt därför att allt fysiskt kommer att upplösas; utan att de yttersta tiderna handlar om att ta emot himmelriket inom er utan gränser, och utan reservationer. Mänsklighetens totala karma håller på att rinna ut. Den är som ett andlighetens timglas snart har sanden runnit färdigt, men inte bara så den håller på att lösas upp i sina yttersta beståndsdelar. För illusionen finns endast en väg att gå; mot sin egen utplåning. De inkarnerade änglarna är inga ljuvliga väsen. De utstrålar både smärta och kraft, för i dem samlas allt som mänskligheten gått igenom i olika delar som fogas samman till den helhet ni alla strävar efter och som vi kan kalla himmelriket inom er. Alltså måste änglar gå igenom en vid räcka av erfarenheter för att samla på sig olika delar av kosmiskt medvetande. De måste ha erfarenheter av olika tidsåldrar i mänsklig bemärkelse olika miljöer och effekterna av dessa på individerna som levt i dem. Deras totala erfarenhet gör att de står i ständig förbindelse med det Stora Råd som rymmer den yttersta hemligheten bakom epokernas utveckling. Stora Rådet representerar himmelriket inom varje människa för de vet hur varje individuell karma passar ihop med den kosmiska planen. Att uppleva helvetet är att vara delad, uppdelad och splittrad i många beståndsdelar. Det är vad ni alla har varit och fortfarande är. Ni delar er liksom cellerna i era kroppar ständigt gör. Delningen belyser förgängelsen i allt fysiskt att ni åldras, och dör. Att se himmelriket och skönheten bakom denna process är att se hur livet omsluter döden på alla sidor och därmed tar bort dödens realitet. Döden är inte längre i paradigmskiftet, för i detta skifte blir ni varse förgängelsen i ert medvetande som ännu inte nått sin fulla potential. Hemligheten är inte en hemlighet för att andemakterna vill undanhålla er något. Inget finns i fredens rike som ska undanhållas någon levande varelse. Hemligheten finns där för att ni själva valt att dölja sanningen för er och varandra. Vi vill inget annat än att ni ska lära känna sanningen inom er själva. Detta är det högsta syftet med all existens. Varför skulle vi vilja att ni aldrig fick veta? Hemligheten ska avslöjas därför att det inte är meningen att den kosmiska sanningen ska döljas. Ni är här för att vinna evig frid alla era olika vägar leder till samma mål. Det är därför som helvetet aldrig har fått ett evigt grepp om era själar, utan bara ett illusoriskt sådant. Helvetet kan bara fånga den som inte ser något hopp och hoppet bor inom var och en av er eftersom ni bär ljuset från himlen inombords. Därför önskar ni alla innerst inne att göra slut på ert lidande. Och det är därför att denna innersta önskan och vilja finns som det kommer att ske. Att tiden har hållit

6 illusionen och er i ett järngrepp är ett tecken på ofullbordad kunskap inte på att kunskapen saknas. Den och ni växer in i en ny tid, då det ofullbordade ska bli fullständigt och helt. Därmed kommer allt som har tillhört illusionens helvete att vara fullständigt glömt och upplöst. r Hur märker ni i ert vardagsliv att ni alla bär på himmel och helvete i era relationer? Vardagen genomsyras av dessa föreställningar var ni än är, och vad ni än kallar er själva. Den som är uppmärksam och vaken kan läsa av dessa skeenden. Att öppna sitt medvetande mot kosmiska energier innebär att påbörja en process av att iaktta sig själv och därmed låta hemligheten om den egna existensen avslöjas, bit för bit. Ingen är förhindrad att lära känna sig själv. Alla kan och kommer att göra det, och när ni börjar skala av lager efter lager med falska tankar och negativa känslor kommer ni er själva in på livet. Att krypa sig själv innanför skinnet är en hisnande resa ett äventyr långt in i de allra största djupen som ni anar endast i era drömmar. Du kan vara medveten om det som sker. Istället för att bara låta saker och ting hända, kan du se din delaktighet i det som utspelas i ditt liv och hur du ofta omedvetet skapar situationer som sedan förvånar dig. Varför hamnade jag här? Hur kunde detta hända? Är detta mitt öde? Varför svälter jag, är sjuk, fattig, i kris, ensam i världen och utsatt för det ena och det andra? Eller varför anser världen mig framgångsrik och avundsvärd? Allt har sitt svar i karman, och karman är en diamant som avslöjar kosmiska skeenden. Inget händer av en slump. Om en partner är otrogen, är detta led i en process och ett skeende där två själar skapat en relation som utmärks av kamp och strid. Otrohet är en avvikelse från ett förbund. Ni sluter alla förbund med varandra på olika nivåer, det vill säga ni skapar överenskommelser och avtal inom illusionens ramar. Ett äktenskap är ett sådant avtal. I det ingår att ni ger löften till varandra till exempel om evig trohet.

7 Varför lovar ni varandra sådana saker? Därför att ni är övertygade om att ni måste skapa ramar och regler för ert umgänge med varandra. Ni måste sätta upp gränser för vad den andre parten får och inte får göra mot er. Istället för att lita på den inre energin som binder er samman genom gemensamma karma, manifesterar ni era tvivel på denna genom yttre ritualer som uttalas genom er mun och som egentligen saknar mening, om hjärtats insikt inte finns där. Hur kan ni lova att spendera ett liv tillsammans med en annan människa, om ni inte utforskat er egen karma och är nyfikna på motpartens? Det enda som kan binda samman två levande själar är karma. Allt annat är fåfänglig illusion och ger upphov till krossade hjärtan och drömmar, vilket er värld är full av. Dessa krossade förväntningar borde ni kalla ert helvete, för det är precis vad det är. Känslor av svek, uppror, förtvivlan, hat, avundsjuka och hämndgirighet är utslag av detta. Ni äger inte varandra. Ingen människa äger någon annan. Men ni kan vara förbundna att leva tillsammans därför att ni har något ni ska lösa tillsammans. Ni kanske bär på ett hjärtas hemligheter som ni ska utforska ihop. En sådan livsväg behöver inte kantas av några löften. Ni kan ge varandra full frihet och ändå vara trogna, om ni önskar det. Men ni kan inte binda er till varandra med munnens bekännelse om kärlek. All kärlek kommer inifrån. Att vara otrogen är att bryta mot ett avtal ni gjort upp tillsammans. Ni har bestämt er för att ingå ett sådant, och en part bestämmer sig för att bryta mot det. Konsekvenserna blir förlust av energi som tömmer båda parter på lust och glädje och skapar misstänksamhet och tvivel. Det är ett oerhört lidande som uppstår i det ögonblick otroheten blir känd och kommer i ljuset. Men det är inte handlingen i sig som är problemet, fastän de flesta av er uppfattar det så. Problemet är att inkörsporten till relationen kan ha varit illusorisk från början. En livspartner som du i hjärtat varken vill eller kan vara otrogen mot är en partner med vilken du etablerar en relation med som angår dig på djupet att vara med den personen ingår i din karma, det vill säga det du kommit till jorden för att uträtta och komma tillrätta med. Att vara med den personen ingår i din livsuppgift, och blir därmed en av dina mest angelägna och avgörande relationer som du är beredd att gå på djupet med. Det innebär att du från hjärtat investerar den kunskap, kraft och kärlek som kommer från ditt eget centrum inombords och därmed aktiverar med ständigt ny energi. En sådan relation blir en källa till självkännedom för er båda, och därför backar ni inte när era individuella och gemensamma sår kommer i dagen. Ni är införstådda med att ni gemensamt ska belysa er själva och varandra i er relation och därför

8 både vill, orkar och vågar ni ta upp era konflikter i dagen och med iver gå in för att lösa dem därför att det hjälper er på er livsväg och är av yttersta angelägenhet. Relationen präglas därmed av mening även i de svåraste stunderna, och era framsteg fyller er med inspiration och fördjupar er samhörighet. Om otrohet ingår som ett inslag i den gemensamma karman, kommer den att bidra till att närma er till varandra trots smärtan den orsakar. Om otroheten visar att ni från början valt en partner utifrån bristande vilja till självkännedom, visar den på en egen inneboende tomhet som är en del av det illusoriska tänkandet och handlandet och främst handlar om att kompensera sin tomhet genom en annan människa. Sådana relationer är dömda på förhand, därför att de bär med sig ett frö av potential till allt som har med rädsla, vanmakt, frustration, besvikelse, avundsjuka och hämndgirighet att göra. Helvetet i era relationer är därmed en påminnelse till var och en av er att först och främst söka er själva och er diamant av karma från tidigare och kommande liv. r Följande berättelse får illustrera detta. En ung kvinna växer upp i fattiga kvarter i New York, USA. Hon känner tidigt en stark bitterhet mot sina uppväxtvillkor och slummen omkring sig. Hennes handlingar präglas tidigt av motstånd och uppror mot hela den miljö hon befinner sig i. Tidigt möter hon en man som hon inleder ett tillfälligt förhållande med, och hon blir med barn redan i tonåren. Detta spär på hennes vrede, och hon är svartsjuk på sin partner vilket driver honom bort från henne och får honom att överge henne tidigt efter förlossningen. Hennes känsla av att vara orättvist behandlad av livet ökar, och hon när ett hat mot det liv som växer i henne. Men hon vill inte göra abort av rädsla för att den ska gå snett och för det lidande som det kan orsaka henne, för hon är ensam och har ingen att vända sig till med problemet. Hon föder sitt barn och låter det växa upp med hennes känsla av att vara förfördelad. Sonen ser sin mamma bli bitter. Hon arbetar hårt för att försörja familjen och är periodvis svårt sjuk på grund av ansträngningarna, en dålig bostad och den ständiga ångesten att drabbas av fler svårigheter eller att något ska hända hennes son i de farliga kvarteren där de lever. Fadern till barnet hör hon aldrig mer av, men han förföljer henne i drömmarna och hon blir inte kvitt sin vrede mot honom. Han har övergivit henne och hon anser att det är hans fel att hennes liv blir så svårt.

9 Det värsta är meningslösheten. Hon ser inget syfte med det som skett utan försöker bara härda ut. När sonen själv når tonåren börjar han missbruka droger. Då ackumuleras moderns vrede och hon börjar dricka och missköta sina arbeten. Chefen på hennes jobb börjar uppmärksamma henne. Han låter henne arbeta kvar trots att hon ibland kommer berusad till arbetsplatsen. Men istället erbjuder han henne en behandling mot alkoholproblemen, och han är mycket vänlig mot henne och försöker underlätta för henne när det gäller arbetsuppgifterna. Först har hon svårt att ta till sig och acceptera hans tillmötesgående mot henne. Hon missköter sig ännu värre, för att testa hans tålamod. Men han är ihärdig i att skydda henne mot arbetskamraternas irritation, och han låter henne veta att hon ska få behålla anställningen om hon lovar att gå igenom behandlingen och bli fri från sitt beroende. Hon går med på det, och hon börjar arbeta med den vrede som hotat att kväva henne ända från barndomen. Långsamt börjar hon inse att hon själv har del i den situation hon befinner sig i, och att hennes bitterhet inte hjälper utan snarare stjälper både henne själv och hennes oönskade barn som försatt sig i stora svårigheter. Den insikten får henne att ändra inställning till hela sin livssituation och sin personlighet. Det tar lång tid, men hon kommer så småningom tillrätta med alkoholismen och hon tar ny kontakt med sonen och försöker stötta honom, trots den rädsla hans beteende väcker i henne. Efter ett par år inleder hon ett förhållande med sin chef. De är väldigt olika, kommer från vitt skilda bakgrunder och har till det yttre inget gemensamt. Men de binds samman av något som de till en början varken kan förklara eller förstå. Kvinnan blir gravid igen, och hon gifter sig med sin chef och de flyttar till en annan stad. Dit kommer så småningom sonen och han får en djup relation till sin styvfar som ger honom all sin kärlek. Alla tre parter har sina sår, och konflikterna upphör inte dem emellan. Det kan vara stora gräl, uppslitande bråk och perioder då allt verkar gå i kras. Men de har alla tre insett sina starka band till varandra, och de utvecklas genom att var och en försöka lära känna sig själv och därmed förstå vilken roll de spelar i varandras liv. Detta hjälper dem igenom skillnaderna i tankar och värderingar och de bildar en familj där dynamiken håller relationerna levande. Även den fysiskt icke- närvarande biologiske fadern finns med i relationen, därför att kvinnan har börjat bearbeta den känsla av svek som undergrävt hennes liv. Hon förstår att hon med sin oresonliga svartsjuka drev bort honom mot hans vilja, och att hon måste försonas med att den relationen var en del av hennes

10 karma, men att hennes nuvarande liv är det som ger henne möjlighet att bearbeta allt hon upplevt. Hennes nuvarande make får gå igenom svårigheterna med att vara far både till en halvvuxen man med drogproblem med vilken han saknar biologiska band och rötter, och senare till en dotter som liknar honom själv mycket och som han kommer att knyta starka band till. Kontrasten i dessa två roller lär honom mycket om hans egen potential och stärker honom i hans utveckling, genom de svåra situationer han ställs inför. Genom att han förstår att kärleken till kvinnan och hans före detta anställda är betingad av att de är själsfränder vet han att allt de går igenom tillsammans har en djup mening, och att han därmed kan uthärda problemen och konflikterna. r När ni umgås med människor utan medvetenhet är det som att skrapa två föremål mellan varandra. Det låter illa; föremålen slits och kanske går sönder. Människor kan skrapa sig mot barn, partners, vänner, grannar och släkt i århundraden. De klagar och undrar varför deras relationer är ytliga och fulla av energiobalans och varför relationerna inte leder till någon tillfredsställelse hos någondera parten. Att vara fysiskt nära en annan människa behöver inte betyda mer än så. Men ett själsligt och andligt möte bryter illusionens helvete genom att det leder till konfrontationer och speglingar som skänker insikt. Detta är karmans mening att påminna er om vilka människor ni hör ihop med och med vilka ni verkligen har något att dela. Om ni vill, kan ni kalla dessa relationer ert öde. De hjälper er vidare mot det universella och kosmiska målet ni alla strävar efter. Dessa relationer är sällan konfliktfria, men de leder er ändå till himlen inombords därför att de aktiverar ert medvetande om vilka ni verkligen är. Det är därför som himmel och helvete inte existerar som platser. Himmel och helvete finns ständigt närvarande er emellan men möjlighet till val finns där i varje ögonblick. I varje ögonblick kan var och en av er välja och välja på nytt. Ni kan handla utifrån omedvetenhet och sedan anklaga era föräldrar, syskon, män eller hustrur för att vara oförstående, nyckfulla, omöjliga att begripa sig på men ni kan också välja att upphöra med alla anklagelser och se med nya ögon på dem ni har valt att leva tillsammans med, och med vilka ni skapar nytt liv. Vad säger dessa val om er själva?

11 Även den djupaste tragedi kan vara en illusion därför att den bär ett frö av möjlighet till förändring. All vrede och all bitterhet er emellan kan upphöra när ni är villiga att arbeta med er själva främst och inte skrapa era kroppar mot människor med vilka ni inte har någon gemensam karma att bearbeta. Därmed gör ni valet att undvika onödigt lidande. Helvetet ligger på lut men himlen är också ständigt närvarande; här och nu.

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2 Mottagen 23/8 2001-6/9 2001 Åsa Kleveland På eget förlag har även utgivits: Texten från de Höga Mästarna (2003) Galleriet (2003) Förklaringsboken (2003) Templet (2003)

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Livet för en ägare av Cheon Il Guk

Livet för en ägare av Cheon Il Guk Bok Fe mton Livet för en ägare av Cheon Il Guk Innehåll Kapitel 1 Guds sanna kärlek är den motiverande kraften i skapelsen Sektion 1 Sann kärlek står i centrum för Guds önskan 2261 Sektion 2 Sann kärlek

Läs mer

Bok Se x. Vårt liv och den andliga sfären

Bok Se x. Vårt liv och den andliga sfären Bok Se x Vårt liv och den andliga sfären Innehåll Kapitel 1 Livets väg Sektion 1 Vår livsväg 773 1.1 Vi kan inte förutse vår närmaste framtid 773 1.2 Vart går vi i livet? 775 1.3 Vår livstid är förberedelsen

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan Helt i Guds hand Reflektioner kring Bibeln och människan Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan bär

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV

VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV HumaNova Europeiska Psykosyntesuniversitetet, Stockholm 3-årig utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV En jämförelse mellan psykosyntes och Kalkis dharma Examensuppsats

Läs mer

URSPRUNGLIG KÄRLEK. av Sandra Merimo. Pjäsen har tidigare getts ut i boken "Tre pjäser av Sandra Merimo 1997-98", med numret: ISBN 91-630-7313-7

URSPRUNGLIG KÄRLEK. av Sandra Merimo. Pjäsen har tidigare getts ut i boken Tre pjäser av Sandra Merimo 1997-98, med numret: ISBN 91-630-7313-7 URSPRUNGLIG KÄRLEK av Sandra Merimo Ursprunglig kärlek Copyright 1998 Sandra Merimo Pjäsen har tidigare getts ut i boken "Tre pjäser av Sandra Merimo 1997-98", med numret: ISBN 91-630-7313-7 Alla slags

Läs mer

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) Föredrag

Läs mer

Bok T vå. Sanna Föräldrar

Bok T vå. Sanna Föräldrar Bok T vå Sanna Föräldrar Innehåll Kapitel 1 Vad är en sann förälder? Sektion 1 Betydelsen av Sanna Föräldrar 177 Sektion 2 Sannhetens ursprung 177 2.1 Vad betyder sannhet? 177 2.2 Källan till sannhet

Läs mer

Transcript of. Audio Interview Sessions of James. Part 3. Intervju med James, den 5:e april, 2008. Del 3.

Transcript of. Audio Interview Sessions of James. Part 3. Intervju med James, den 5:e april, 2008. Del 3. 1 Swedish translation Transcript of Audio Interview Sessions of James Part 3 Intervju med James, den 5:e april, 2008. Del 3. 00:01 Mark: Intervju nummer 3 med James, 5:e april, 2008, copyright 2008 WingMakers,

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut. Bli den du är i sängen

HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut. Bli den du är i sängen HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut Bli den du är i sängen Examensuppsats Christel Abborre Grupp: HA VT 2007 SAMMANFATTNING Sexuell energi är livets energi. Den är urkraften, orsaken till

Läs mer

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu Livets spel (och hur du spelar det) av Florence Scovel Shinn Översättning av Torbjörn Perttu Upphovsrätt Upphovsrätten för denna text tillhör Torbjörn Perttu. Med texten menas denna fullständiga digitala

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum Lennart Matikainen Rena relationer Fri från rädsla och skuld Forum Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Lennart Matikainen 2008 Omslagsdesign Anders Timrén Omslagsfoto Thron

Läs mer

Av Roland Mollbrandt paradigm@chello.se. Ett paradigmskifte genom samverkan, bortom makten och pengarna.

Av Roland Mollbrandt paradigm@chello.se. Ett paradigmskifte genom samverkan, bortom makten och pengarna. Den 75('-(9b*(160,//(11,80 17 November 1999 Av Roland Mollbrandt paradigm@chello.se Kan fritt kopieras. Ett paradigmskifte genom samverkan, bortom makten och pengarna. Historiskt, har otaliga filosofer

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund Mer tid för själen En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet av Per-Anders Hedlund Det finns en fridfull, lugn plats. Det finns en förnöjsamhet

Läs mer

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR Uråldrig visdom för vår tid e ECKANKAR Uråldrig visdom för vår tid Den här boken har blivit granskad och utgiven under överinseende

Läs mer

Här får du en hel meditationshandbok av mig. Den är skriven av Ken Keyes, som har utvecklat en livsfilosofi som han kallar "living love way.

Här får du en hel meditationshandbok av mig. Den är skriven av Ken Keyes, som har utvecklat en livsfilosofi som han kallar living love way. De tre lyckorecepten Här får du en hel meditationshandbok av mig. Den är skriven av Ken Keyes, som har utvecklat en livsfilosofi som han kallar "living love way." Boken ger oss praktiska metoder att hela

Läs mer