Vem var och är Kristus?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vem var och är Kristus?"

Transkript

1 Vem var och är Kristus? Om han fanns hos oss idag, på alla möjliga platser på vår planet och i våra stjärnsystem vad skulle han säga om allt som försiggår i den förvirrade värld vi alla tycks vara del av? Jesus Mästaren håller på att öppna våra hjärtan för nya tolkningar av hans liv och verk. Han vill inte att vi längre ska upprätthålla den historiska bilden av en lidande Guds Son som tar människornas synd på sig i en kvalfylld död på korset. I denna bok stiger han åter ner till oss i vår vardag och in i våra liv på olika kontinenter. Genom människor och deras öden där män och kvinnor, barn och vuxna, fattiga och rika, svarta och vita talar hans röst om den värld vi själva skapat och fortfarande upprätthåller men som håller på att ge vika för något nytt. Den totala tranformationen är på väg genom en global och kosmisk medvetandeförändring. Vi är på väg mot en framtid där vi så småningom ser igenom alla illusoriska skillnader oss emellan. Och därmed förenas i det enda som egentligen existerar; den gudomliga enheten i Kristus. Han visar oss vägen. Med glädje, inspiration och djupa allvar vill han ge var och en ett personligt tilltal för att vi ska kunna orientera oss i den nya tid som är i antågande. Han är i var och en av oss. Guds rike finns inte där ute inom räckhål för vissa, ouppnåeligt för andra det vilar inom varje människa. Det ska snart realiseras och förändra en hel värld. Din förberedelsetid är ett växande i kunskap och mognad, och den för dig alltid framåt på något sätt. Inte minst prövningar och svåra upplevelser ger dig möjlighet att blomstra, även om karman ibland kan nå det outhärdligas gräns. Men kom ihåg att lidandet inte är något ändamål i sig. Allt lidande kan helas med närvaro. Läs ett kapitel ur boken här: Himmel och helvete mellan människor Så länge tiden har funnits så länge har ni talat om, föreställt er och drömt om det ni kallar himmel och helvete. Ert behov av dessa föreställningar är fullständigt omättliga. Ni har fyllt sida efter sida i litteraturen om dem i era heliga skrifter och andra böcker. Ni har gjort film om både paradiset och den värsta av skärseldar. Bortom allt förnuft skapar ni bilder av evig eld och pina eller evig kärlek hos den Gud som tagit er till nåder bortom dödens gräns.

2 Himmel och helvetestanken är ett av de mest påfallande exemplen på ert antingen-eller-tänkande ert behov av att separera, kategorisera, rangordna. Jag säger er att hela denna terminologi är helt meningslös. Själv har jag aldrig talat om himmel och helvete som platser dit man eventuellt hamnar efter att det fysiska livet tagit slut för de finns inte. Allting som finns är tillstånd, som byggs upp av energifält. Energi är egentligen allt som finns. Det är närvaron eller frånvaron av energi som skapar er och som gör er till dem ni är. Och det är genom utbyte av energier som ni tar del av er egen andlighet. Energier försvinner inte de omvandlas och byter form. Sådant är allt liv, inklusive det mänskliga. Det tar aldrig slut, men det transformeras gång på gång tills det inte ska transformeras längre utan nå ett yttersta tillstånd av evig frid och ett fullständigt medvetande. Tanken på en himmel är en form av belöning, som ni tror er behöva ge åt er själva och andra efter förtjänst. Ert behov av att få och utdela belöningar har sina rötter i er upplevelse av ofullständighet. Eftersom ni känner er ofullständiga, bär ni alla på en längtan efter fullbordan, befrielse och helhet. Och ni kan framleva liv efter liv i en kamp att tillfredsställa detta behov. Känslan av ofullständighet finns bakom alla känslotillstånd det är den drivande kraften bakom rädslan, som utpekar ett objekt för det som den felaktigt uppfattar som upphovet till rädslan något, eller någon där utanför. Det är ofullständigheten som lyser som en spegelbild utanför det egna självet och som signalerar med röda lampor att här är jag jag vill ha uppmärksamhet, jag är arg och rädd därför att min ofullständighet gör mig frustrerad, naken och utelämnad. Vems är felet till att jag ska behöva känna så här? Kampen efter bekräftelse förs hela tiden mot någon annan. Och när ni anser att någon annan tillfälligt har fyllt hålet som skriker inombords kan ni tilldela den personen en form av belöning för att ni tror att han eller hon lindrar er smärta. Samma gäller motsatsen när ni ställer krav och förväntan på någon att den ska täcka över hålet och lindra den existentiella smärtan och ni upplever att dessa förväntningar svikes och inte uppfylles då riktas vreden åter mot objektet och ni fylls av en vilja att straffa personen ifråga. Belöning och straff är berättelsen om människans tomhet, och hennes fåfänga behov av att fylla den med maktutövning, prestige, status och annat som hon

3 hoppas kan bekräfta hennes väsen och ge henne vissheten om att hon är värd något. Allt ni kallar ondska är brist på energi att stjäla från andra det ni själva saknar, för att upptäcka att den tillfälliga vinsten i stölden är högst förgänglig. Den är som sockerbehovet hos den moderna västerländska människan när blodsockret snabbt sjunker efter en kraftig tillförsel är det skriande behovet genast där igen och vill ha omedelbar påfyllnad. Att stjäla andras energier för att bekräfta sig själv är att skapa det helvete som illusionen representerar. Att finna att all energi finns inom er i överflöd och aldrig behöver erövras genom kamp är himmelriket inom er det flöde av vatten och sol som utan kamp bara väller fram och mättar och stillar törsten inte bara temporärt, utan ständigt, och för evigt. Alltså förpassas ni inte till antingen himlen eller helvetet. Ni är redan i antingen det ena eller det andra. Eller oftast i båda, beroende på er andliga utveckling och vilket stadium ni nått i denna. Egentligen finns inte känslorna, och inte tankarna heller som håller er fångna. Ni är som fiskar som sprattlar i ett stort nät, men många av er är inte ens medvetna om att nätet är där och att ni är dess fångar. Ni sprattlar och anklagar än den ena och än den andra för att den eller de inte släpper er loss ur fångenskapen. Målet är att nätet ska upplösas, och att ni med klarhet ska kunna se tillbaka på tiden när ni sprattlade där och inse att nätet, det var ni själva. Ingenting av det ni tror finns. Detta är den gigantiska fångenskap och det helvete som sysselsatt ert förnuft och ert känsloliv både det individuella och det kollektiva sedan tidernas begynnelse sådan ni känner den. Detta är den stora hemlighet som håller på att avslöjas, och som innehåller lösningen på hela ert problem. Det är nyckeln till att upphöra med att skapa helvetet och lära sig existera i himlen, det vill säga det rena medvetandet som inte bryr sig om andra i den bemärkelsen att ingen är föremål för några som helst negativa känslor längre. Samtliga står på tröskeln till det nya århundradet, vilket inte räknas i minuter, timmar, dagar och år. Det nya århundradet är en transformation av medvetandet som når utanför tidens gränser, och som ska sudda ut föreställningarna om himmel och helvete så som ni har föreställt er dem inom er tideräkning. Hemligheten håller på att avslöjas av människor och inkarnerade änglar som burit på den genom många liv, och som rymt både himmel och helvete i sina hjärtan.

4 De som känner denna hemlighet har intagits av den andliga världens energifält, vilka går utanför världens gränser. De vibrerar av denna energi och känsliga människor i omgivningen fångar upp den, medan andra negligerar den. För människorna och änglarna själva är den ytterst påtaglig och ständigt närvarande. Detta vibrerande energifält består av medvetande om tidigare och kommande liv inga detaljerade minnen, utan snarare kunskap om att man levt tidigare liv och påverkats starkt av dem, och att kroppen bär med sig spår av dem i cellminnena som gör att vissa erinranden och hågkomster blir särskilt plågsamma och uppenbara. Dessa minnen är en form av helvete, för de klargör sårbarheten i illusionen och hur starkt kroppen tar upp smärtsamma upplevelser. Dessa lagras i kroppen och aktiverar smärtkroppen som livnär sig genom lidande och suger till sig detta automatiskt. En ackumulation av smärtsamma minnen kan innebära ärr och handikapp som kan vara osynliga för omvärlden, men tunga att bära för de innehåller också en kärna av kosmiskt medvetande och det kollektiva minnet av övergrepp och förtryck. Ingen smärtkropp är en isolerad företeelse utan hänger alltid ihop med universum och dess smärtvågor. Därför, när den individuella smärtan smälter ihop med den kosmiska uppstår tryckvågor av energi som har en enorm kraft, och som kan dröja sig kvar i liv efter liv och upplevas som mycket efterhängsna praktiskt omöjliga att bli av med. Helvetet är smärtan som består. Helvetet är att förstå att mänsklighetens historia är plåga och lidande, och att hela skapelsen suckar efter befrielse och kommer att göra så tills befrielsen inträder. Det är därför änglar inträder i den nya tidsåldern, för att med sin egen smärta påminna er alla om vad ni orsakat varandra. Inget lidande uppenbarar sig utan orsak. Allt i kosmos följer lagarna om orsak och verkan. Lidandet manifesteras för att ni ska finna lösningen nyckeln till suckarna, begären och allt som är otillfredsställt i era själar. Änglar manifesterar sitt lidande för att påminna er om helandets under. Inget lidande finns som inte kan helas i egen kraft. Ni behöver inga läkare, inga helbrägdagörare, inga shamaner längre var och en kan och ska bota sig själv. Det ni kallar sjukdom är starka fält av sår, som dras fram genom att minnas er egen och andra människors historia. Eftersom kosmos följer ett bestämt förlopp har er historia följt ett alldeles särskilt mönster i en speciell takt och detta är hemligheten som håller på att uppenbaras för er, för ni förstår att allt ert lidande och det ni gått igenom endast har ett syfte: att ni alla ska förenas i evig frid och kärlek. Det finns inget högre än detta. Allt som ni kallat helvete är frånvaro av friden, och denna frånvaro karakteriseras av speciella energivågor som ni måste lära känna. De finns i er närhet och visar sig speciellt i änglaväsen och inkarnerade änglar, men ni har ännu inte lärt känna dessa, deras personligheter och själar som är extremt känsliga för alla sorters energier.

5 Därför skrivs denna bok, och flera andra böcker som handlar om att den yttersta tiden inte består av Kristus som kommer tillbaka i fysisk gestalt därför att allt fysiskt kommer att upplösas; utan att de yttersta tiderna handlar om att ta emot himmelriket inom er utan gränser, och utan reservationer. Mänsklighetens totala karma håller på att rinna ut. Den är som ett andlighetens timglas snart har sanden runnit färdigt, men inte bara så den håller på att lösas upp i sina yttersta beståndsdelar. För illusionen finns endast en väg att gå; mot sin egen utplåning. De inkarnerade änglarna är inga ljuvliga väsen. De utstrålar både smärta och kraft, för i dem samlas allt som mänskligheten gått igenom i olika delar som fogas samman till den helhet ni alla strävar efter och som vi kan kalla himmelriket inom er. Alltså måste änglar gå igenom en vid räcka av erfarenheter för att samla på sig olika delar av kosmiskt medvetande. De måste ha erfarenheter av olika tidsåldrar i mänsklig bemärkelse olika miljöer och effekterna av dessa på individerna som levt i dem. Deras totala erfarenhet gör att de står i ständig förbindelse med det Stora Råd som rymmer den yttersta hemligheten bakom epokernas utveckling. Stora Rådet representerar himmelriket inom varje människa för de vet hur varje individuell karma passar ihop med den kosmiska planen. Att uppleva helvetet är att vara delad, uppdelad och splittrad i många beståndsdelar. Det är vad ni alla har varit och fortfarande är. Ni delar er liksom cellerna i era kroppar ständigt gör. Delningen belyser förgängelsen i allt fysiskt att ni åldras, och dör. Att se himmelriket och skönheten bakom denna process är att se hur livet omsluter döden på alla sidor och därmed tar bort dödens realitet. Döden är inte längre i paradigmskiftet, för i detta skifte blir ni varse förgängelsen i ert medvetande som ännu inte nått sin fulla potential. Hemligheten är inte en hemlighet för att andemakterna vill undanhålla er något. Inget finns i fredens rike som ska undanhållas någon levande varelse. Hemligheten finns där för att ni själva valt att dölja sanningen för er och varandra. Vi vill inget annat än att ni ska lära känna sanningen inom er själva. Detta är det högsta syftet med all existens. Varför skulle vi vilja att ni aldrig fick veta? Hemligheten ska avslöjas därför att det inte är meningen att den kosmiska sanningen ska döljas. Ni är här för att vinna evig frid alla era olika vägar leder till samma mål. Det är därför som helvetet aldrig har fått ett evigt grepp om era själar, utan bara ett illusoriskt sådant. Helvetet kan bara fånga den som inte ser något hopp och hoppet bor inom var och en av er eftersom ni bär ljuset från himlen inombords. Därför önskar ni alla innerst inne att göra slut på ert lidande. Och det är därför att denna innersta önskan och vilja finns som det kommer att ske. Att tiden har hållit

6 illusionen och er i ett järngrepp är ett tecken på ofullbordad kunskap inte på att kunskapen saknas. Den och ni växer in i en ny tid, då det ofullbordade ska bli fullständigt och helt. Därmed kommer allt som har tillhört illusionens helvete att vara fullständigt glömt och upplöst. r Hur märker ni i ert vardagsliv att ni alla bär på himmel och helvete i era relationer? Vardagen genomsyras av dessa föreställningar var ni än är, och vad ni än kallar er själva. Den som är uppmärksam och vaken kan läsa av dessa skeenden. Att öppna sitt medvetande mot kosmiska energier innebär att påbörja en process av att iaktta sig själv och därmed låta hemligheten om den egna existensen avslöjas, bit för bit. Ingen är förhindrad att lära känna sig själv. Alla kan och kommer att göra det, och när ni börjar skala av lager efter lager med falska tankar och negativa känslor kommer ni er själva in på livet. Att krypa sig själv innanför skinnet är en hisnande resa ett äventyr långt in i de allra största djupen som ni anar endast i era drömmar. Du kan vara medveten om det som sker. Istället för att bara låta saker och ting hända, kan du se din delaktighet i det som utspelas i ditt liv och hur du ofta omedvetet skapar situationer som sedan förvånar dig. Varför hamnade jag här? Hur kunde detta hända? Är detta mitt öde? Varför svälter jag, är sjuk, fattig, i kris, ensam i världen och utsatt för det ena och det andra? Eller varför anser världen mig framgångsrik och avundsvärd? Allt har sitt svar i karman, och karman är en diamant som avslöjar kosmiska skeenden. Inget händer av en slump. Om en partner är otrogen, är detta led i en process och ett skeende där två själar skapat en relation som utmärks av kamp och strid. Otrohet är en avvikelse från ett förbund. Ni sluter alla förbund med varandra på olika nivåer, det vill säga ni skapar överenskommelser och avtal inom illusionens ramar. Ett äktenskap är ett sådant avtal. I det ingår att ni ger löften till varandra till exempel om evig trohet.

7 Varför lovar ni varandra sådana saker? Därför att ni är övertygade om att ni måste skapa ramar och regler för ert umgänge med varandra. Ni måste sätta upp gränser för vad den andre parten får och inte får göra mot er. Istället för att lita på den inre energin som binder er samman genom gemensamma karma, manifesterar ni era tvivel på denna genom yttre ritualer som uttalas genom er mun och som egentligen saknar mening, om hjärtats insikt inte finns där. Hur kan ni lova att spendera ett liv tillsammans med en annan människa, om ni inte utforskat er egen karma och är nyfikna på motpartens? Det enda som kan binda samman två levande själar är karma. Allt annat är fåfänglig illusion och ger upphov till krossade hjärtan och drömmar, vilket er värld är full av. Dessa krossade förväntningar borde ni kalla ert helvete, för det är precis vad det är. Känslor av svek, uppror, förtvivlan, hat, avundsjuka och hämndgirighet är utslag av detta. Ni äger inte varandra. Ingen människa äger någon annan. Men ni kan vara förbundna att leva tillsammans därför att ni har något ni ska lösa tillsammans. Ni kanske bär på ett hjärtas hemligheter som ni ska utforska ihop. En sådan livsväg behöver inte kantas av några löften. Ni kan ge varandra full frihet och ändå vara trogna, om ni önskar det. Men ni kan inte binda er till varandra med munnens bekännelse om kärlek. All kärlek kommer inifrån. Att vara otrogen är att bryta mot ett avtal ni gjort upp tillsammans. Ni har bestämt er för att ingå ett sådant, och en part bestämmer sig för att bryta mot det. Konsekvenserna blir förlust av energi som tömmer båda parter på lust och glädje och skapar misstänksamhet och tvivel. Det är ett oerhört lidande som uppstår i det ögonblick otroheten blir känd och kommer i ljuset. Men det är inte handlingen i sig som är problemet, fastän de flesta av er uppfattar det så. Problemet är att inkörsporten till relationen kan ha varit illusorisk från början. En livspartner som du i hjärtat varken vill eller kan vara otrogen mot är en partner med vilken du etablerar en relation med som angår dig på djupet att vara med den personen ingår i din karma, det vill säga det du kommit till jorden för att uträtta och komma tillrätta med. Att vara med den personen ingår i din livsuppgift, och blir därmed en av dina mest angelägna och avgörande relationer som du är beredd att gå på djupet med. Det innebär att du från hjärtat investerar den kunskap, kraft och kärlek som kommer från ditt eget centrum inombords och därmed aktiverar med ständigt ny energi. En sådan relation blir en källa till självkännedom för er båda, och därför backar ni inte när era individuella och gemensamma sår kommer i dagen. Ni är införstådda med att ni gemensamt ska belysa er själva och varandra i er relation och därför

8 både vill, orkar och vågar ni ta upp era konflikter i dagen och med iver gå in för att lösa dem därför att det hjälper er på er livsväg och är av yttersta angelägenhet. Relationen präglas därmed av mening även i de svåraste stunderna, och era framsteg fyller er med inspiration och fördjupar er samhörighet. Om otrohet ingår som ett inslag i den gemensamma karman, kommer den att bidra till att närma er till varandra trots smärtan den orsakar. Om otroheten visar att ni från början valt en partner utifrån bristande vilja till självkännedom, visar den på en egen inneboende tomhet som är en del av det illusoriska tänkandet och handlandet och främst handlar om att kompensera sin tomhet genom en annan människa. Sådana relationer är dömda på förhand, därför att de bär med sig ett frö av potential till allt som har med rädsla, vanmakt, frustration, besvikelse, avundsjuka och hämndgirighet att göra. Helvetet i era relationer är därmed en påminnelse till var och en av er att först och främst söka er själva och er diamant av karma från tidigare och kommande liv. r Följande berättelse får illustrera detta. En ung kvinna växer upp i fattiga kvarter i New York, USA. Hon känner tidigt en stark bitterhet mot sina uppväxtvillkor och slummen omkring sig. Hennes handlingar präglas tidigt av motstånd och uppror mot hela den miljö hon befinner sig i. Tidigt möter hon en man som hon inleder ett tillfälligt förhållande med, och hon blir med barn redan i tonåren. Detta spär på hennes vrede, och hon är svartsjuk på sin partner vilket driver honom bort från henne och får honom att överge henne tidigt efter förlossningen. Hennes känsla av att vara orättvist behandlad av livet ökar, och hon när ett hat mot det liv som växer i henne. Men hon vill inte göra abort av rädsla för att den ska gå snett och för det lidande som det kan orsaka henne, för hon är ensam och har ingen att vända sig till med problemet. Hon föder sitt barn och låter det växa upp med hennes känsla av att vara förfördelad. Sonen ser sin mamma bli bitter. Hon arbetar hårt för att försörja familjen och är periodvis svårt sjuk på grund av ansträngningarna, en dålig bostad och den ständiga ångesten att drabbas av fler svårigheter eller att något ska hända hennes son i de farliga kvarteren där de lever. Fadern till barnet hör hon aldrig mer av, men han förföljer henne i drömmarna och hon blir inte kvitt sin vrede mot honom. Han har övergivit henne och hon anser att det är hans fel att hennes liv blir så svårt.

9 Det värsta är meningslösheten. Hon ser inget syfte med det som skett utan försöker bara härda ut. När sonen själv når tonåren börjar han missbruka droger. Då ackumuleras moderns vrede och hon börjar dricka och missköta sina arbeten. Chefen på hennes jobb börjar uppmärksamma henne. Han låter henne arbeta kvar trots att hon ibland kommer berusad till arbetsplatsen. Men istället erbjuder han henne en behandling mot alkoholproblemen, och han är mycket vänlig mot henne och försöker underlätta för henne när det gäller arbetsuppgifterna. Först har hon svårt att ta till sig och acceptera hans tillmötesgående mot henne. Hon missköter sig ännu värre, för att testa hans tålamod. Men han är ihärdig i att skydda henne mot arbetskamraternas irritation, och han låter henne veta att hon ska få behålla anställningen om hon lovar att gå igenom behandlingen och bli fri från sitt beroende. Hon går med på det, och hon börjar arbeta med den vrede som hotat att kväva henne ända från barndomen. Långsamt börjar hon inse att hon själv har del i den situation hon befinner sig i, och att hennes bitterhet inte hjälper utan snarare stjälper både henne själv och hennes oönskade barn som försatt sig i stora svårigheter. Den insikten får henne att ändra inställning till hela sin livssituation och sin personlighet. Det tar lång tid, men hon kommer så småningom tillrätta med alkoholismen och hon tar ny kontakt med sonen och försöker stötta honom, trots den rädsla hans beteende väcker i henne. Efter ett par år inleder hon ett förhållande med sin chef. De är väldigt olika, kommer från vitt skilda bakgrunder och har till det yttre inget gemensamt. Men de binds samman av något som de till en början varken kan förklara eller förstå. Kvinnan blir gravid igen, och hon gifter sig med sin chef och de flyttar till en annan stad. Dit kommer så småningom sonen och han får en djup relation till sin styvfar som ger honom all sin kärlek. Alla tre parter har sina sår, och konflikterna upphör inte dem emellan. Det kan vara stora gräl, uppslitande bråk och perioder då allt verkar gå i kras. Men de har alla tre insett sina starka band till varandra, och de utvecklas genom att var och en försöka lära känna sig själv och därmed förstå vilken roll de spelar i varandras liv. Detta hjälper dem igenom skillnaderna i tankar och värderingar och de bildar en familj där dynamiken håller relationerna levande. Även den fysiskt icke- närvarande biologiske fadern finns med i relationen, därför att kvinnan har börjat bearbeta den känsla av svek som undergrävt hennes liv. Hon förstår att hon med sin oresonliga svartsjuka drev bort honom mot hans vilja, och att hon måste försonas med att den relationen var en del av hennes

10 karma, men att hennes nuvarande liv är det som ger henne möjlighet att bearbeta allt hon upplevt. Hennes nuvarande make får gå igenom svårigheterna med att vara far både till en halvvuxen man med drogproblem med vilken han saknar biologiska band och rötter, och senare till en dotter som liknar honom själv mycket och som han kommer att knyta starka band till. Kontrasten i dessa två roller lär honom mycket om hans egen potential och stärker honom i hans utveckling, genom de svåra situationer han ställs inför. Genom att han förstår att kärleken till kvinnan och hans före detta anställda är betingad av att de är själsfränder vet han att allt de går igenom tillsammans har en djup mening, och att han därmed kan uthärda problemen och konflikterna. r När ni umgås med människor utan medvetenhet är det som att skrapa två föremål mellan varandra. Det låter illa; föremålen slits och kanske går sönder. Människor kan skrapa sig mot barn, partners, vänner, grannar och släkt i århundraden. De klagar och undrar varför deras relationer är ytliga och fulla av energiobalans och varför relationerna inte leder till någon tillfredsställelse hos någondera parten. Att vara fysiskt nära en annan människa behöver inte betyda mer än så. Men ett själsligt och andligt möte bryter illusionens helvete genom att det leder till konfrontationer och speglingar som skänker insikt. Detta är karmans mening att påminna er om vilka människor ni hör ihop med och med vilka ni verkligen har något att dela. Om ni vill, kan ni kalla dessa relationer ert öde. De hjälper er vidare mot det universella och kosmiska målet ni alla strävar efter. Dessa relationer är sällan konfliktfria, men de leder er ändå till himlen inombords därför att de aktiverar ert medvetande om vilka ni verkligen är. Det är därför som himmel och helvete inte existerar som platser. Himmel och helvete finns ständigt närvarande er emellan men möjlighet till val finns där i varje ögonblick. I varje ögonblick kan var och en av er välja och välja på nytt. Ni kan handla utifrån omedvetenhet och sedan anklaga era föräldrar, syskon, män eller hustrur för att vara oförstående, nyckfulla, omöjliga att begripa sig på men ni kan också välja att upphöra med alla anklagelser och se med nya ögon på dem ni har valt att leva tillsammans med, och med vilka ni skapar nytt liv. Vad säger dessa val om er själva?

11 Även den djupaste tragedi kan vara en illusion därför att den bär ett frö av möjlighet till förändring. All vrede och all bitterhet er emellan kan upphöra när ni är villiga att arbeta med er själva främst och inte skrapa era kroppar mot människor med vilka ni inte har någon gemensam karma att bearbeta. Därmed gör ni valet att undvika onödigt lidande. Helvetet ligger på lut men himlen är också ständigt närvarande; här och nu.

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss.

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss. FredsProjektet är en ideell organisation vars mål är att belysa den kunskap som både göms och glömts av konventionella medier samt att inspirera varje unik människa att se till sitt eget unika vetande

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper INDISKA BERÄTTELSER DEL 10 KARMAN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper Indiska Berättelser

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Vittnesbörd från Jesus Helar och Upprättar konferens i Vitryssland 2014

Vittnesbörd från Jesus Helar och Upprättar konferens i Vitryssland 2014 Vittnesbörd från Jesus Helar och Upprättar konferens i Vitryssland 2014 Vittnesbörd från förebedjarna i konferensen Jag förväntade mig att något speciellt skulle ske under konferensen. Jag hade feber och

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Vad är en Mukti Deeksha?

Vad är en Mukti Deeksha? Vad är en Mukti Deeksha? HISTORIA I alla antika traditioner och speciellt inom skolan Guru Sishya Sampradhaya (tradition där kunskap ges från Mästare till lärjunge, direkt uppenbarelse) har Deeksha-cermonin

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2.

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2. Predikan 5 i påsktiden 2010, årg. 2. När man läser dagens evangelietext står man som nutidssvensk lite förundrad över vissa av Jesu formuleringar. Jag provade dem på en vän till mig, jag sade: Du är min

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG

JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG Text o foto: Tomas Wettermark, Pilgrimscentrum Vadstena. Du, Gud, ger mig liv och jag kan bara ta emot det. Hjärtat slår och jag andas, ibland tungt, ibland fort och ibland långsamt.

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Musik: Maria Hulthén - Text: Kristina S Furberg Koreograf: Hans Kvarnström

Musik: Maria Hulthén - Text: Kristina S Furberg Koreograf: Hans Kvarnström Musik: Maria Hulthén - Text: Kristina S Furberg Koreograf: Hans Kvarnström Din ljusa skugga en mässa i Heliga danser-tradition har tillkommit i nära samverkan mellan textförfattare, tonsättare/arrangör

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Lidandets befriare. Av: Johannes Djerf

Lidandets befriare. Av: Johannes Djerf Lidandets befriare Av: Johannes Djerf Under vår kvällsgudsjänst som vi hade här i Törestorp sist så predikade jag utifrån ett bibelstudium som jag senare skulle ha på vårt UV-läger. Och jag tänkte även

Läs mer

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv 1 www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv Av Ben-Arion Jag får många frågor

Läs mer

Var är själarna efter döden?

Var är själarna efter döden? Var är själarna efter döden? Vad är meningen med "livet" efter döden? Vart hamnar själarna? Finns dom hela tiden omkring oss? LS Frågan utgår från ett påstående om att det finns ett enskilt liv efter döden.

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Joh.16:16-22, 4:e sönd. i påsktiden

Joh.16:16-22, 4:e sönd. i påsktiden Joh.16:16-22, 4:e sönd. i påsktiden 090503 Det är en ganska märklig text vi snart ska läsa. Den är lite märklig och svår både i sitt innehåll, men också kanske för att den återger ett så speciellt tillfälle.

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKA KROPPEN Kristina Wennergren När det gäller den fysiska kroppen, kan de flesta av oss bli mycket mer medvetna om utrensning, uppbyggnad, självvård och förebyggande

Läs mer

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen.

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Tanken på en dom är inte bekväm av två anledningar. Dels så tvivlar vi på att vi själva ska hålla inför domens krav och dels blir vi

Läs mer

Men jag hoppas att psalmerna och sången kommer att ta er över förståelsens gräns till det heliga!

Men jag hoppas att psalmerna och sången kommer att ta er över förståelsens gräns till det heliga! 1 Predikan Heliga Trefaldighets dag Missionsdagen, 2 och 3 årg, Centrumka 2017 Ps 113:1-6, 1 Mos 18:1-8, Matteus 28:18-20 Psalm: 6, 323, 89, 866 O Guds lamm, 199:1-3. Sång: Till din blomstrande äng, Tomas

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Östanåskyrkan Joh 11

Östanåskyrkan Joh 11 1 Östanåskyrkan 140323 Joh 11 Det är få skildringar i evangelierna som rymmer så många perspektiv som johannesevangeliets elfte kapitel. Det är ett yttre skeende men också ett inre skeende; vi möter Jesus

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

Ett budskap till icke muslimer

Ett budskap till icke muslimer www.konvertitguiden.com 1 Källa: www.kalamullah.com Översättning: www.konvertitguiden.com Ett budskap till icke muslimer I Allahs den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Bästa läsare: Avsikten med detta budskap

Läs mer

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 4 sön e Trettondedagen Västerås 2017-01-28, Norrköping 2017-01-29 1/5 Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 Nåd vare med er och

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred

Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred Denna gudstjänst firades i början av 2001, som ett stödarrangemang för freds- och försoningsprocessen mellan Israel och Palestina, men kan naturligtvis

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

Mörk scen. Kvinna med ljus i handen är allt man ser. Ljuset brinner och kvinnan ser stint in i lågan. Efter en stunds tystnad säger hon:

Mörk scen. Kvinna med ljus i handen är allt man ser. Ljuset brinner och kvinnan ser stint in i lågan. Efter en stunds tystnad säger hon: Allt i din hand Scen 1 Mörk scen. Kvinna med ljus i handen är allt man ser. Ljuset brinner och kvinnan ser stint in i lågan. Efter en stunds tystnad säger hon: Allt gav du Allt tog du! Hon blåser ut ljuset

Läs mer

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL Välkomna B I L L D A L S P I N G ST KY R A START FEB 4 KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER! VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL 19.00-20.00 ÄMNEN: Läran om Fadern Läran om Sonen Läran om Anden Rättfärdighet

Läs mer

Vem är störst? Vilken galenskap, vilken dårskap, vilken tragedi!

Vem är störst? Vilken galenskap, vilken dårskap, vilken tragedi! Vem är störst? Matt 18:1 I samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?" 2 Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem 3 och sade: "Jag säger

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8 Vägledning vecka 8 Guds kärlek till oss Förlåtande nåd Vägledning: Hur mycket Gud måste glädja sig Den här veckankommer vi att vandra runt i Guds kärlek till oss. Vi vill smaka - och till fullo njuta av

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL Kristina Wennergren HUR VI SKADAR OCH SKADAS AV VARANDRAS PRAT I min första bok INRE HARMONI (1988) skrev jag ett kapitel om baktal. I min andra bok INRE RESOR (1989) fick jag

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

21 december 2015. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre bönen :

21 december 2015. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre bönen : Vittnesbörd från elever på upprättelseprogrammet bibelskolan Jesus Helar och Upprättar läsåret 2015 2016 i Church of the Glory of God i Minsk Vitryssland. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Söndag före Domssöndagen

Söndag före Domssöndagen 1/5 Söndag före Domssöndagen Psalmer: 632, L73, 316, L188, 490 Texter: Jes 35:1-10, 1 Tess 5:1-11, Matt 25:1-13 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1 Tess 5:1-11

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna.

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. hästfolk De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna hästfolk De helande hästarna The Joy of being

Läs mer

8 tecken på att du har en osund relation till kärlek

8 tecken på att du har en osund relation till kärlek ! Tisdag 28 mars 2017 Av Alexandra Andersson 8 tecken på att du har en osund relation till kärlek Hamnar du alltid i destruktiva förhållanden? Känner du att du alltid förändrar dig själv för att accepteras

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kristine Ek Ledande minnesrådgivare Minnesrådgivningen 15.05.2013 Vi föds med sexualiteten inom oss och den är lika naturlig

Läs mer

Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg?

Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg? Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg? 1. Hur visar du att du uppskattar din partners kropp? 1. Jag är mest orolig över att hen inte ska gilla min kropp. 2. Jag säger att min partner

Läs mer