Vem var och är Kristus?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vem var och är Kristus?"

Transkript

1 Vem var och är Kristus? Om han fanns hos oss idag, på alla möjliga platser på vår planet och i våra stjärnsystem vad skulle han säga om allt som försiggår i den förvirrade värld vi alla tycks vara del av? Jesus Mästaren håller på att öppna våra hjärtan för nya tolkningar av hans liv och verk. Han vill inte att vi längre ska upprätthålla den historiska bilden av en lidande Guds Son som tar människornas synd på sig i en kvalfylld död på korset. I denna bok stiger han åter ner till oss i vår vardag och in i våra liv på olika kontinenter. Genom människor och deras öden där män och kvinnor, barn och vuxna, fattiga och rika, svarta och vita talar hans röst om den värld vi själva skapat och fortfarande upprätthåller men som håller på att ge vika för något nytt. Den totala tranformationen är på väg genom en global och kosmisk medvetandeförändring. Vi är på väg mot en framtid där vi så småningom ser igenom alla illusoriska skillnader oss emellan. Och därmed förenas i det enda som egentligen existerar; den gudomliga enheten i Kristus. Han visar oss vägen. Med glädje, inspiration och djupa allvar vill han ge var och en ett personligt tilltal för att vi ska kunna orientera oss i den nya tid som är i antågande. Han är i var och en av oss. Guds rike finns inte där ute inom räckhål för vissa, ouppnåeligt för andra det vilar inom varje människa. Det ska snart realiseras och förändra en hel värld. Din förberedelsetid är ett växande i kunskap och mognad, och den för dig alltid framåt på något sätt. Inte minst prövningar och svåra upplevelser ger dig möjlighet att blomstra, även om karman ibland kan nå det outhärdligas gräns. Men kom ihåg att lidandet inte är något ändamål i sig. Allt lidande kan helas med närvaro. Läs ett kapitel ur boken här: Himmel och helvete mellan människor Så länge tiden har funnits så länge har ni talat om, föreställt er och drömt om det ni kallar himmel och helvete. Ert behov av dessa föreställningar är fullständigt omättliga. Ni har fyllt sida efter sida i litteraturen om dem i era heliga skrifter och andra böcker. Ni har gjort film om både paradiset och den värsta av skärseldar. Bortom allt förnuft skapar ni bilder av evig eld och pina eller evig kärlek hos den Gud som tagit er till nåder bortom dödens gräns.

2 Himmel och helvetestanken är ett av de mest påfallande exemplen på ert antingen-eller-tänkande ert behov av att separera, kategorisera, rangordna. Jag säger er att hela denna terminologi är helt meningslös. Själv har jag aldrig talat om himmel och helvete som platser dit man eventuellt hamnar efter att det fysiska livet tagit slut för de finns inte. Allting som finns är tillstånd, som byggs upp av energifält. Energi är egentligen allt som finns. Det är närvaron eller frånvaron av energi som skapar er och som gör er till dem ni är. Och det är genom utbyte av energier som ni tar del av er egen andlighet. Energier försvinner inte de omvandlas och byter form. Sådant är allt liv, inklusive det mänskliga. Det tar aldrig slut, men det transformeras gång på gång tills det inte ska transformeras längre utan nå ett yttersta tillstånd av evig frid och ett fullständigt medvetande. Tanken på en himmel är en form av belöning, som ni tror er behöva ge åt er själva och andra efter förtjänst. Ert behov av att få och utdela belöningar har sina rötter i er upplevelse av ofullständighet. Eftersom ni känner er ofullständiga, bär ni alla på en längtan efter fullbordan, befrielse och helhet. Och ni kan framleva liv efter liv i en kamp att tillfredsställa detta behov. Känslan av ofullständighet finns bakom alla känslotillstånd det är den drivande kraften bakom rädslan, som utpekar ett objekt för det som den felaktigt uppfattar som upphovet till rädslan något, eller någon där utanför. Det är ofullständigheten som lyser som en spegelbild utanför det egna självet och som signalerar med röda lampor att här är jag jag vill ha uppmärksamhet, jag är arg och rädd därför att min ofullständighet gör mig frustrerad, naken och utelämnad. Vems är felet till att jag ska behöva känna så här? Kampen efter bekräftelse förs hela tiden mot någon annan. Och när ni anser att någon annan tillfälligt har fyllt hålet som skriker inombords kan ni tilldela den personen en form av belöning för att ni tror att han eller hon lindrar er smärta. Samma gäller motsatsen när ni ställer krav och förväntan på någon att den ska täcka över hålet och lindra den existentiella smärtan och ni upplever att dessa förväntningar svikes och inte uppfylles då riktas vreden åter mot objektet och ni fylls av en vilja att straffa personen ifråga. Belöning och straff är berättelsen om människans tomhet, och hennes fåfänga behov av att fylla den med maktutövning, prestige, status och annat som hon

3 hoppas kan bekräfta hennes väsen och ge henne vissheten om att hon är värd något. Allt ni kallar ondska är brist på energi att stjäla från andra det ni själva saknar, för att upptäcka att den tillfälliga vinsten i stölden är högst förgänglig. Den är som sockerbehovet hos den moderna västerländska människan när blodsockret snabbt sjunker efter en kraftig tillförsel är det skriande behovet genast där igen och vill ha omedelbar påfyllnad. Att stjäla andras energier för att bekräfta sig själv är att skapa det helvete som illusionen representerar. Att finna att all energi finns inom er i överflöd och aldrig behöver erövras genom kamp är himmelriket inom er det flöde av vatten och sol som utan kamp bara väller fram och mättar och stillar törsten inte bara temporärt, utan ständigt, och för evigt. Alltså förpassas ni inte till antingen himlen eller helvetet. Ni är redan i antingen det ena eller det andra. Eller oftast i båda, beroende på er andliga utveckling och vilket stadium ni nått i denna. Egentligen finns inte känslorna, och inte tankarna heller som håller er fångna. Ni är som fiskar som sprattlar i ett stort nät, men många av er är inte ens medvetna om att nätet är där och att ni är dess fångar. Ni sprattlar och anklagar än den ena och än den andra för att den eller de inte släpper er loss ur fångenskapen. Målet är att nätet ska upplösas, och att ni med klarhet ska kunna se tillbaka på tiden när ni sprattlade där och inse att nätet, det var ni själva. Ingenting av det ni tror finns. Detta är den gigantiska fångenskap och det helvete som sysselsatt ert förnuft och ert känsloliv både det individuella och det kollektiva sedan tidernas begynnelse sådan ni känner den. Detta är den stora hemlighet som håller på att avslöjas, och som innehåller lösningen på hela ert problem. Det är nyckeln till att upphöra med att skapa helvetet och lära sig existera i himlen, det vill säga det rena medvetandet som inte bryr sig om andra i den bemärkelsen att ingen är föremål för några som helst negativa känslor längre. Samtliga står på tröskeln till det nya århundradet, vilket inte räknas i minuter, timmar, dagar och år. Det nya århundradet är en transformation av medvetandet som når utanför tidens gränser, och som ska sudda ut föreställningarna om himmel och helvete så som ni har föreställt er dem inom er tideräkning. Hemligheten håller på att avslöjas av människor och inkarnerade änglar som burit på den genom många liv, och som rymt både himmel och helvete i sina hjärtan.

4 De som känner denna hemlighet har intagits av den andliga världens energifält, vilka går utanför världens gränser. De vibrerar av denna energi och känsliga människor i omgivningen fångar upp den, medan andra negligerar den. För människorna och änglarna själva är den ytterst påtaglig och ständigt närvarande. Detta vibrerande energifält består av medvetande om tidigare och kommande liv inga detaljerade minnen, utan snarare kunskap om att man levt tidigare liv och påverkats starkt av dem, och att kroppen bär med sig spår av dem i cellminnena som gör att vissa erinranden och hågkomster blir särskilt plågsamma och uppenbara. Dessa minnen är en form av helvete, för de klargör sårbarheten i illusionen och hur starkt kroppen tar upp smärtsamma upplevelser. Dessa lagras i kroppen och aktiverar smärtkroppen som livnär sig genom lidande och suger till sig detta automatiskt. En ackumulation av smärtsamma minnen kan innebära ärr och handikapp som kan vara osynliga för omvärlden, men tunga att bära för de innehåller också en kärna av kosmiskt medvetande och det kollektiva minnet av övergrepp och förtryck. Ingen smärtkropp är en isolerad företeelse utan hänger alltid ihop med universum och dess smärtvågor. Därför, när den individuella smärtan smälter ihop med den kosmiska uppstår tryckvågor av energi som har en enorm kraft, och som kan dröja sig kvar i liv efter liv och upplevas som mycket efterhängsna praktiskt omöjliga att bli av med. Helvetet är smärtan som består. Helvetet är att förstå att mänsklighetens historia är plåga och lidande, och att hela skapelsen suckar efter befrielse och kommer att göra så tills befrielsen inträder. Det är därför änglar inträder i den nya tidsåldern, för att med sin egen smärta påminna er alla om vad ni orsakat varandra. Inget lidande uppenbarar sig utan orsak. Allt i kosmos följer lagarna om orsak och verkan. Lidandet manifesteras för att ni ska finna lösningen nyckeln till suckarna, begären och allt som är otillfredsställt i era själar. Änglar manifesterar sitt lidande för att påminna er om helandets under. Inget lidande finns som inte kan helas i egen kraft. Ni behöver inga läkare, inga helbrägdagörare, inga shamaner längre var och en kan och ska bota sig själv. Det ni kallar sjukdom är starka fält av sår, som dras fram genom att minnas er egen och andra människors historia. Eftersom kosmos följer ett bestämt förlopp har er historia följt ett alldeles särskilt mönster i en speciell takt och detta är hemligheten som håller på att uppenbaras för er, för ni förstår att allt ert lidande och det ni gått igenom endast har ett syfte: att ni alla ska förenas i evig frid och kärlek. Det finns inget högre än detta. Allt som ni kallat helvete är frånvaro av friden, och denna frånvaro karakteriseras av speciella energivågor som ni måste lära känna. De finns i er närhet och visar sig speciellt i änglaväsen och inkarnerade änglar, men ni har ännu inte lärt känna dessa, deras personligheter och själar som är extremt känsliga för alla sorters energier.

5 Därför skrivs denna bok, och flera andra böcker som handlar om att den yttersta tiden inte består av Kristus som kommer tillbaka i fysisk gestalt därför att allt fysiskt kommer att upplösas; utan att de yttersta tiderna handlar om att ta emot himmelriket inom er utan gränser, och utan reservationer. Mänsklighetens totala karma håller på att rinna ut. Den är som ett andlighetens timglas snart har sanden runnit färdigt, men inte bara så den håller på att lösas upp i sina yttersta beståndsdelar. För illusionen finns endast en väg att gå; mot sin egen utplåning. De inkarnerade änglarna är inga ljuvliga väsen. De utstrålar både smärta och kraft, för i dem samlas allt som mänskligheten gått igenom i olika delar som fogas samman till den helhet ni alla strävar efter och som vi kan kalla himmelriket inom er. Alltså måste änglar gå igenom en vid räcka av erfarenheter för att samla på sig olika delar av kosmiskt medvetande. De måste ha erfarenheter av olika tidsåldrar i mänsklig bemärkelse olika miljöer och effekterna av dessa på individerna som levt i dem. Deras totala erfarenhet gör att de står i ständig förbindelse med det Stora Råd som rymmer den yttersta hemligheten bakom epokernas utveckling. Stora Rådet representerar himmelriket inom varje människa för de vet hur varje individuell karma passar ihop med den kosmiska planen. Att uppleva helvetet är att vara delad, uppdelad och splittrad i många beståndsdelar. Det är vad ni alla har varit och fortfarande är. Ni delar er liksom cellerna i era kroppar ständigt gör. Delningen belyser förgängelsen i allt fysiskt att ni åldras, och dör. Att se himmelriket och skönheten bakom denna process är att se hur livet omsluter döden på alla sidor och därmed tar bort dödens realitet. Döden är inte längre i paradigmskiftet, för i detta skifte blir ni varse förgängelsen i ert medvetande som ännu inte nått sin fulla potential. Hemligheten är inte en hemlighet för att andemakterna vill undanhålla er något. Inget finns i fredens rike som ska undanhållas någon levande varelse. Hemligheten finns där för att ni själva valt att dölja sanningen för er och varandra. Vi vill inget annat än att ni ska lära känna sanningen inom er själva. Detta är det högsta syftet med all existens. Varför skulle vi vilja att ni aldrig fick veta? Hemligheten ska avslöjas därför att det inte är meningen att den kosmiska sanningen ska döljas. Ni är här för att vinna evig frid alla era olika vägar leder till samma mål. Det är därför som helvetet aldrig har fått ett evigt grepp om era själar, utan bara ett illusoriskt sådant. Helvetet kan bara fånga den som inte ser något hopp och hoppet bor inom var och en av er eftersom ni bär ljuset från himlen inombords. Därför önskar ni alla innerst inne att göra slut på ert lidande. Och det är därför att denna innersta önskan och vilja finns som det kommer att ske. Att tiden har hållit

6 illusionen och er i ett järngrepp är ett tecken på ofullbordad kunskap inte på att kunskapen saknas. Den och ni växer in i en ny tid, då det ofullbordade ska bli fullständigt och helt. Därmed kommer allt som har tillhört illusionens helvete att vara fullständigt glömt och upplöst. r Hur märker ni i ert vardagsliv att ni alla bär på himmel och helvete i era relationer? Vardagen genomsyras av dessa föreställningar var ni än är, och vad ni än kallar er själva. Den som är uppmärksam och vaken kan läsa av dessa skeenden. Att öppna sitt medvetande mot kosmiska energier innebär att påbörja en process av att iaktta sig själv och därmed låta hemligheten om den egna existensen avslöjas, bit för bit. Ingen är förhindrad att lära känna sig själv. Alla kan och kommer att göra det, och när ni börjar skala av lager efter lager med falska tankar och negativa känslor kommer ni er själva in på livet. Att krypa sig själv innanför skinnet är en hisnande resa ett äventyr långt in i de allra största djupen som ni anar endast i era drömmar. Du kan vara medveten om det som sker. Istället för att bara låta saker och ting hända, kan du se din delaktighet i det som utspelas i ditt liv och hur du ofta omedvetet skapar situationer som sedan förvånar dig. Varför hamnade jag här? Hur kunde detta hända? Är detta mitt öde? Varför svälter jag, är sjuk, fattig, i kris, ensam i världen och utsatt för det ena och det andra? Eller varför anser världen mig framgångsrik och avundsvärd? Allt har sitt svar i karman, och karman är en diamant som avslöjar kosmiska skeenden. Inget händer av en slump. Om en partner är otrogen, är detta led i en process och ett skeende där två själar skapat en relation som utmärks av kamp och strid. Otrohet är en avvikelse från ett förbund. Ni sluter alla förbund med varandra på olika nivåer, det vill säga ni skapar överenskommelser och avtal inom illusionens ramar. Ett äktenskap är ett sådant avtal. I det ingår att ni ger löften till varandra till exempel om evig trohet.

7 Varför lovar ni varandra sådana saker? Därför att ni är övertygade om att ni måste skapa ramar och regler för ert umgänge med varandra. Ni måste sätta upp gränser för vad den andre parten får och inte får göra mot er. Istället för att lita på den inre energin som binder er samman genom gemensamma karma, manifesterar ni era tvivel på denna genom yttre ritualer som uttalas genom er mun och som egentligen saknar mening, om hjärtats insikt inte finns där. Hur kan ni lova att spendera ett liv tillsammans med en annan människa, om ni inte utforskat er egen karma och är nyfikna på motpartens? Det enda som kan binda samman två levande själar är karma. Allt annat är fåfänglig illusion och ger upphov till krossade hjärtan och drömmar, vilket er värld är full av. Dessa krossade förväntningar borde ni kalla ert helvete, för det är precis vad det är. Känslor av svek, uppror, förtvivlan, hat, avundsjuka och hämndgirighet är utslag av detta. Ni äger inte varandra. Ingen människa äger någon annan. Men ni kan vara förbundna att leva tillsammans därför att ni har något ni ska lösa tillsammans. Ni kanske bär på ett hjärtas hemligheter som ni ska utforska ihop. En sådan livsväg behöver inte kantas av några löften. Ni kan ge varandra full frihet och ändå vara trogna, om ni önskar det. Men ni kan inte binda er till varandra med munnens bekännelse om kärlek. All kärlek kommer inifrån. Att vara otrogen är att bryta mot ett avtal ni gjort upp tillsammans. Ni har bestämt er för att ingå ett sådant, och en part bestämmer sig för att bryta mot det. Konsekvenserna blir förlust av energi som tömmer båda parter på lust och glädje och skapar misstänksamhet och tvivel. Det är ett oerhört lidande som uppstår i det ögonblick otroheten blir känd och kommer i ljuset. Men det är inte handlingen i sig som är problemet, fastän de flesta av er uppfattar det så. Problemet är att inkörsporten till relationen kan ha varit illusorisk från början. En livspartner som du i hjärtat varken vill eller kan vara otrogen mot är en partner med vilken du etablerar en relation med som angår dig på djupet att vara med den personen ingår i din karma, det vill säga det du kommit till jorden för att uträtta och komma tillrätta med. Att vara med den personen ingår i din livsuppgift, och blir därmed en av dina mest angelägna och avgörande relationer som du är beredd att gå på djupet med. Det innebär att du från hjärtat investerar den kunskap, kraft och kärlek som kommer från ditt eget centrum inombords och därmed aktiverar med ständigt ny energi. En sådan relation blir en källa till självkännedom för er båda, och därför backar ni inte när era individuella och gemensamma sår kommer i dagen. Ni är införstådda med att ni gemensamt ska belysa er själva och varandra i er relation och därför

8 både vill, orkar och vågar ni ta upp era konflikter i dagen och med iver gå in för att lösa dem därför att det hjälper er på er livsväg och är av yttersta angelägenhet. Relationen präglas därmed av mening även i de svåraste stunderna, och era framsteg fyller er med inspiration och fördjupar er samhörighet. Om otrohet ingår som ett inslag i den gemensamma karman, kommer den att bidra till att närma er till varandra trots smärtan den orsakar. Om otroheten visar att ni från början valt en partner utifrån bristande vilja till självkännedom, visar den på en egen inneboende tomhet som är en del av det illusoriska tänkandet och handlandet och främst handlar om att kompensera sin tomhet genom en annan människa. Sådana relationer är dömda på förhand, därför att de bär med sig ett frö av potential till allt som har med rädsla, vanmakt, frustration, besvikelse, avundsjuka och hämndgirighet att göra. Helvetet i era relationer är därmed en påminnelse till var och en av er att först och främst söka er själva och er diamant av karma från tidigare och kommande liv. r Följande berättelse får illustrera detta. En ung kvinna växer upp i fattiga kvarter i New York, USA. Hon känner tidigt en stark bitterhet mot sina uppväxtvillkor och slummen omkring sig. Hennes handlingar präglas tidigt av motstånd och uppror mot hela den miljö hon befinner sig i. Tidigt möter hon en man som hon inleder ett tillfälligt förhållande med, och hon blir med barn redan i tonåren. Detta spär på hennes vrede, och hon är svartsjuk på sin partner vilket driver honom bort från henne och får honom att överge henne tidigt efter förlossningen. Hennes känsla av att vara orättvist behandlad av livet ökar, och hon när ett hat mot det liv som växer i henne. Men hon vill inte göra abort av rädsla för att den ska gå snett och för det lidande som det kan orsaka henne, för hon är ensam och har ingen att vända sig till med problemet. Hon föder sitt barn och låter det växa upp med hennes känsla av att vara förfördelad. Sonen ser sin mamma bli bitter. Hon arbetar hårt för att försörja familjen och är periodvis svårt sjuk på grund av ansträngningarna, en dålig bostad och den ständiga ångesten att drabbas av fler svårigheter eller att något ska hända hennes son i de farliga kvarteren där de lever. Fadern till barnet hör hon aldrig mer av, men han förföljer henne i drömmarna och hon blir inte kvitt sin vrede mot honom. Han har övergivit henne och hon anser att det är hans fel att hennes liv blir så svårt.

9 Det värsta är meningslösheten. Hon ser inget syfte med det som skett utan försöker bara härda ut. När sonen själv når tonåren börjar han missbruka droger. Då ackumuleras moderns vrede och hon börjar dricka och missköta sina arbeten. Chefen på hennes jobb börjar uppmärksamma henne. Han låter henne arbeta kvar trots att hon ibland kommer berusad till arbetsplatsen. Men istället erbjuder han henne en behandling mot alkoholproblemen, och han är mycket vänlig mot henne och försöker underlätta för henne när det gäller arbetsuppgifterna. Först har hon svårt att ta till sig och acceptera hans tillmötesgående mot henne. Hon missköter sig ännu värre, för att testa hans tålamod. Men han är ihärdig i att skydda henne mot arbetskamraternas irritation, och han låter henne veta att hon ska få behålla anställningen om hon lovar att gå igenom behandlingen och bli fri från sitt beroende. Hon går med på det, och hon börjar arbeta med den vrede som hotat att kväva henne ända från barndomen. Långsamt börjar hon inse att hon själv har del i den situation hon befinner sig i, och att hennes bitterhet inte hjälper utan snarare stjälper både henne själv och hennes oönskade barn som försatt sig i stora svårigheter. Den insikten får henne att ändra inställning till hela sin livssituation och sin personlighet. Det tar lång tid, men hon kommer så småningom tillrätta med alkoholismen och hon tar ny kontakt med sonen och försöker stötta honom, trots den rädsla hans beteende väcker i henne. Efter ett par år inleder hon ett förhållande med sin chef. De är väldigt olika, kommer från vitt skilda bakgrunder och har till det yttre inget gemensamt. Men de binds samman av något som de till en början varken kan förklara eller förstå. Kvinnan blir gravid igen, och hon gifter sig med sin chef och de flyttar till en annan stad. Dit kommer så småningom sonen och han får en djup relation till sin styvfar som ger honom all sin kärlek. Alla tre parter har sina sår, och konflikterna upphör inte dem emellan. Det kan vara stora gräl, uppslitande bråk och perioder då allt verkar gå i kras. Men de har alla tre insett sina starka band till varandra, och de utvecklas genom att var och en försöka lära känna sig själv och därmed förstå vilken roll de spelar i varandras liv. Detta hjälper dem igenom skillnaderna i tankar och värderingar och de bildar en familj där dynamiken håller relationerna levande. Även den fysiskt icke- närvarande biologiske fadern finns med i relationen, därför att kvinnan har börjat bearbeta den känsla av svek som undergrävt hennes liv. Hon förstår att hon med sin oresonliga svartsjuka drev bort honom mot hans vilja, och att hon måste försonas med att den relationen var en del av hennes

10 karma, men att hennes nuvarande liv är det som ger henne möjlighet att bearbeta allt hon upplevt. Hennes nuvarande make får gå igenom svårigheterna med att vara far både till en halvvuxen man med drogproblem med vilken han saknar biologiska band och rötter, och senare till en dotter som liknar honom själv mycket och som han kommer att knyta starka band till. Kontrasten i dessa två roller lär honom mycket om hans egen potential och stärker honom i hans utveckling, genom de svåra situationer han ställs inför. Genom att han förstår att kärleken till kvinnan och hans före detta anställda är betingad av att de är själsfränder vet han att allt de går igenom tillsammans har en djup mening, och att han därmed kan uthärda problemen och konflikterna. r När ni umgås med människor utan medvetenhet är det som att skrapa två föremål mellan varandra. Det låter illa; föremålen slits och kanske går sönder. Människor kan skrapa sig mot barn, partners, vänner, grannar och släkt i århundraden. De klagar och undrar varför deras relationer är ytliga och fulla av energiobalans och varför relationerna inte leder till någon tillfredsställelse hos någondera parten. Att vara fysiskt nära en annan människa behöver inte betyda mer än så. Men ett själsligt och andligt möte bryter illusionens helvete genom att det leder till konfrontationer och speglingar som skänker insikt. Detta är karmans mening att påminna er om vilka människor ni hör ihop med och med vilka ni verkligen har något att dela. Om ni vill, kan ni kalla dessa relationer ert öde. De hjälper er vidare mot det universella och kosmiska målet ni alla strävar efter. Dessa relationer är sällan konfliktfria, men de leder er ändå till himlen inombords därför att de aktiverar ert medvetande om vilka ni verkligen är. Det är därför som himmel och helvete inte existerar som platser. Himmel och helvete finns ständigt närvarande er emellan men möjlighet till val finns där i varje ögonblick. I varje ögonblick kan var och en av er välja och välja på nytt. Ni kan handla utifrån omedvetenhet och sedan anklaga era föräldrar, syskon, män eller hustrur för att vara oförstående, nyckfulla, omöjliga att begripa sig på men ni kan också välja att upphöra med alla anklagelser och se med nya ögon på dem ni har valt att leva tillsammans med, och med vilka ni skapar nytt liv. Vad säger dessa val om er själva?

11 Även den djupaste tragedi kan vara en illusion därför att den bär ett frö av möjlighet till förändring. All vrede och all bitterhet er emellan kan upphöra när ni är villiga att arbeta med er själva främst och inte skrapa era kroppar mot människor med vilka ni inte har någon gemensam karma att bearbeta. Därmed gör ni valet att undvika onödigt lidande. Helvetet ligger på lut men himlen är också ständigt närvarande; här och nu.

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKA KROPPEN Kristina Wennergren När det gäller den fysiska kroppen, kan de flesta av oss bli mycket mer medvetna om utrensning, uppbyggnad, självvård och förebyggande

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Vad är en Mukti Deeksha?

Vad är en Mukti Deeksha? Vad är en Mukti Deeksha? HISTORIA I alla antika traditioner och speciellt inom skolan Guru Sishya Sampradhaya (tradition där kunskap ges från Mästare till lärjunge, direkt uppenbarelse) har Deeksha-cermonin

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper INDISKA BERÄTTELSER DEL 10 KARMAN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper Indiska Berättelser

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Den Öppna Dörren. Lektion 8

Den Öppna Dörren. Lektion 8 Lektion 8 Den Öppna Dörren Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Upp 3:20 AFFIRMATION FÖR MEDITATION

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

du koncentrerar dig på här och nu, observerar utan att involveras, så upplever du livet utifrån det högre medvetandetillståndet.

du koncentrerar dig på här och nu, observerar utan att involveras, så upplever du livet utifrån det högre medvetandetillståndet. 1 Välkommen till den här session. Det skulle också kunna kallas en levnadsbeskrivning. Det handlar om dig, ditt liv här och nu, och varför du går igenom det som du upplever här och nu. Det är en inblick

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kristine Ek Ledande minnesrådgivare Minnesrådgivningen 15.05.2013 Vi föds med sexualiteten inom oss och den är lika naturlig

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda. Hur skiljer sig Buddha från hinduismen? Buddha trodde inte på någon gud, Buddha är ateist. Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

När döden utmanar livet. Peter Strang, professor i palliativ medicin, Karolinska Institutet Cancerspecialist och överläkare, Stockholms Sjukhem

När döden utmanar livet. Peter Strang, professor i palliativ medicin, Karolinska Institutet Cancerspecialist och överläkare, Stockholms Sjukhem När döden utmanar livet Peter Strang, professor i palliativ medicin, Karolinska Institutet Cancerspecialist och överläkare, Stockholms Sjukhem Lärobok med - Teori - Praktiska fall - Vårdreflektions frågor

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

LIVETS 12 LAGAR Av Madame Zelda www.alltomtarot.com

LIVETS 12 LAGAR Av Madame Zelda www.alltomtarot.com LIVETS 12 LAGAR Av Madame Zelda www.alltomtarot.com Följ dessa 12 lagar och du kommer uppleva en markant förbättring av ditt liv. 1. Kunskap om att hantera dig själv och andra är nycklarna till framgång

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

år kropp och den nya tidens justeringar

år kropp och den nya tidens justeringar år kropp och den nya tidens justeringar V Det har under lång tid funnits skrifter om den nya tiden och meningen bakom. Vi är en varelse i ett komplext system som påveraks på ett eller annat sätt av dessa

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka 1 FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka Syftet med denna guide är att ge information om hur det är att leva med en person

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Att gå genom dörren till Allt som Är

Att gå genom dörren till Allt som Är Att gå genom dörren till Allt som Är erfarenheter från en resa i norra Argentina Ulla Anderén 2013 Ulla Anderén 1 Dagliga samtal med Källan under en resa i norra Argentina hösten 2013- Min man Gary och

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström SOL LJUS HEALING Solar Light Empowernment Free manual En komplett distanskurs med övningar varje vecka (Årets sommargåva från Anna-Lena Vikström 2015) En healing som får dig att uppleva solens och naturens

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Det okontrollerade sinnet

Det okontrollerade sinnet Det okontrollerade sinnet 1. Den inre världen 1.2 Från det inre till det yttre Självkänsla Självförtroende Självsäkerhet 1.3 Drömmar Om en framtid Under natten 1.4 Beroende Tvångstankar Sex Droger Pengar

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa Högkänslighet Comfort Zone, november 2010 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut (NACS), familjeterapeut, psykoterapeut (VALVIRA) Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen Föräldraskap

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Anhörigprogrammet. www.markebjer.se info@markebjer.se tel 0739-123 456

Anhörigprogrammet. www.markebjer.se info@markebjer.se tel 0739-123 456 Anhörigprogrammet Anhörigprogrammet hos Councelling by Markebjer riktar sig till dig som lever, och för dig som har levt, i en familj där någon är beroende av alkohol eller droger. Ett alkohol- och drogberoende

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Vad gör vi med döden? Existentiella frågor inom vård i livets slutskede Jönköping 121023

Vad gör vi med döden? Existentiella frågor inom vård i livets slutskede Jönköping 121023 Vad gör vi med döden? Existentiella frågor inom vård i livets slutskede Jönköping 121023 } Friheten ansvar skuld } Ensamheten } Meningslösheten } Döden } Vad gör vi med döden? Definition Att vara död är

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer