Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning 4/2013. sid 4. Arne Jarrick: Mittuniversitetet Campus Härnösand läggs ned

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning 4/2013. sid 4. Arne Jarrick: Mittuniversitetet Campus Härnösand läggs ned"

Transkript

1 4/2013 Arne Jarrick: Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning sid 4 Mittuniversitetet Campus Härnösand läggs ned sid 8 SULF:s årliga statistik Fler inom sektorn blev uppsagda 2012 sid 10 Arbetsdomstolen Ny dom klargör rätten till omplacering sid 13

2 LEDARE Utges av: Sveriges universitetslärarförbund (SULF). Adress: Box 1227, Stockholm. Besöksadress: Ferkens gränd 4, Gamla Stan. Telefon: växel. Telefax: e-postadress: Hemsida: Redaktion: Anders Jinneklint chefredaktör och ansvarig utgivare, tel , Layout: SULF Annonser och sekretariat: Lena Löwenmark-André, redaktionsassistent, tel , fax: , Produktannonser: Display, Andreas Lind, tel Pris: Helår 550 kronor inkl moms, gratis till medlemmar. Åsikter som framförs i signerade artiklar och recensioner står för författaren. Redaktionen tar ej ansvar för insänt, ej beställt material. All redaktionell text och bilder lagras elektroniskt av Universitetsläraren för att kunna publiceras på SULF:s hemsida. Medarbetare som inte accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip publiceras inte artiklar med detta förbehåll. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Box 928, Borås Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter. TS-kontrollerad upplaga: ex Visstidsträsket Vägen till en tillsvidareanställning på ett svenskt universitet eller högskola kan ibland vara lång och osäker. Efter grundutbildningen söker sig de flesta ut i arbetslivet men en del vill förkovra sig ytterligare inom sitt ämne och söker till forskarutbildning. För de som kommer in på forskarutbildningen väntar fyra till fem år. Enligt avtalet om tidsbegränsad anställning som postdoktor kan en visstidsanställning på två år läggas till efter forskarutbildningen. Lagen om anställningsskydd, LAS, ger möjlighet att tidsbegränsa en anställning till två år om det handlar om ett vikariat. Enligt samma lag kan man också tidsbegränsa till två år enligt allmän visstidsanställning. De olika tidsbegränsningar som kan kombineras efter den akademiska grundexamen ger summan tio år. Det är alltså tio år med osäkra anställningar innan ett universitet eller en högskola tvingas ta ställning till om personen ifråga ska fortsätta ut på den övriga arbetsmarknaden eller ha möjlighet att i konkurrens söka en tillsvidareanställning. Under dessa tio år kan den visstidsanställde ha svårigheter att beviljas exempelvis bostadslån, eftersom de inte har en tillsvidareanställning. Detta i en ålder då många på olika sätt bildar familj. Svårigheten för den enskilde att i övrigt planera sin framtid är i många fall en ytterligare belastning förutom kraven att toppprestera i sitt arbete. Det vore rimligt att man efter tio år, eller om vi räknar bort visstidsanställningarna enligt LAS, efter sex år, ganska väl kan bedöma en persons lämplighet och förmåga att bedriva forskning samt undervisa på ett lärosäte. De flesta andra arbetsgivare har denna kompetens och anställer i högre utsträckning tillsvidare än våra svenska universitet och högskolor. Många håller säkert med om att en så lång prövotid som beskrivs ovan måste räcka. Så icke alla inom akademin och så icke Sveriges nuvarande regering. Regeringen beslutade nämligen i somras om ytterligare en tidsbegränsad anställning genom att införa 12 i högskoleförordningens fjärde kapitel. Den kallas för Anställning för meritering. Lägg till de tio åren, redovisade ovan, ytterligare sex år. Sexton år efter grundutbildningen och fortfarande ingen tillsvidareanställning! Detta kan inte vara rimligt! SULF kommer att fortsätta bekämpa denna stapling av visstidsanställningar. Som ett led i detta anmälde SULF Konungariket Sverige till Europakomissionen i somras för dessa möjligheter att stapla visstidsanställningar på ett sådant orimligt sätt. Scenariot ovan kan missbrukas ytterligare genom olika kreativa lösningar. Det är inte heller alla som använder sig av det tillåtna regelverket intill bristningsgränsen utan många tar sitt ansvar som arbetsgivare och tillsvidareanställer. En eloge till dessa! Argumentet till de många och långa visstidsanställningar som kan avlösa varandra i en oöverskådlig räcka av år, är att den akademiska världen är mycket unik. Till en viss del är detta korrekt. Därifrån till att ha skamligt många och skamligt långa visstidsanställda är steget alltför långt. Staplingen av LAS-anställningar måste upphöra, och en meriteringsanställning ska ge rättighet till prövning för en tillsvidareanställning mot på förhand kända krav! Lars-åke lööv 2:e vice ordförande i SULF 2 Universitetsläraren 4/2013

3 INNEHÅLL 4: Ledare: Visstidsträsket 4 Arne Jarrick: Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning Foto: håkan lindgren Foto: tina stafrén 7 Tentafusk låg inte bakom stängning av distanskurser 8 Mittuniversitetet lägger ned campus Härnösand 10 Antalet ökade förra året 12 Arbetsbrist splittrar små forskargrupper 13 AD-dom klargör rätten till omplacering 4 8 foto: elin berge 14 Digital humaniora gör ny forskning möjlig 16 Svårt att hitta lektorer till nya utbildningsplatser 17 DEBATT Är massiva nätkurser framtiden? 28 KRÖNIKA Att blanda äpplen och päron är ett systemfel 14 4/2013 På omslaget: Arne Jarrick, professor i historia vid Stockholms universitet. PÅ GÅNG: 25 SULF kalendarium 26 SULF informerar Arne Jarrick: Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning sid 4 Mittuniversitetet SULF:s årliga statistik Arbetsdomstolen Campus Härnösand Fler inom sektorn Ny dom klargör rätten läggs ned blev uppsagda 2012 till omplacering sid 8 sid 10 sid 13 foto: håkan lindgren Universitetsläraren nr 6/2013 har manus- och annonsstopp 15 mars Universitetsläraren 4/2013 3

4 Arne Jarrick anser att Vetenskapsrådet har blivit mer centraliserat på gott och ont. 4 Universitetsläraren 4/2013

5 Arne Jarrick: Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning En dåligt formulerad anslagsansökan kan innehålla en lysande forskningsidé. Det säger Arne Jarrick, professor i historia, som mellan 2007 och 2012 har varit huvudsekreterare i Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. text: marielouise samuelsson foto: håkan Lindgren När Arne Jarrick nu återvänt till Stockholms universitet kan han konstatera att universitetet, liksom Vetenskapsrådet och själva forskningspolitiken har genomgått stora förändringar under de gångna sex åren. Det skulle bespara systemet tid om forskarna slapp tänka på hänsyn till det vetenskapligt ovidkommande. Jag har mött forskare som känner sig otrogna sin idé när de skriver ansökan. Till det Arne Jarrick har försökt påverka som huvudsekreterare hör en förenkling av relationen mellan Vetenskapsrådet och forskarna, så att de inte ska behöva anpassa ansökningar efter vilka ämnen som just nu finns på dagordningen. Gällande förändringen av Vetenskapsrådet i stort talar han om en mer centraliserad myndighet. Den utvecklingen har drivits fram av en allians av VR:s förre generaldirektör och regeringen och har inneburit en tyngdpunktsförskjutning från finansiering av sådant som forskarna själva vill bedriva till strategiska intressen. Centraliseringen är på gott och ont, det positiva är att det pågår mer diskussioner över ämnesgränserna, det negativa är trögrörlighet och brist på förtroende för lokala initiativ. Vetenskapsrådet har sedan det inrättades 1 januari 2001 genomgått ett antal omorganisationer. Den som beslutades 2008 är, enligt Arne Jarrick, ofullbordad, vilket bland annat har medfört en otydlig beslutsordning, oklarheter kring vem som är ansvarig för vad och organisatorisk oreda. Trots detta är VR ett väl fungerande beslutsmaskineri, beredningen är högklassig och bedömarna högt kvalificerade! Skiftet på generaldirektörsposten (från Pär Omling till Mille Millnert, reds. anm.) som skedde 2011 tillhör det som han ser som något positivt, kommunikationen har blivit mycket enklare, rakare och mer uppriktig. Arne Jarrick talar också uppskattande om vissa förändringar i forskningspolitiken samt om den ansvarige ministern. Det är bra med individstödet till forskare och att Jan Björklund är sunt kritisk till stora forskarmiljöer. Björklund är också den förste fakta Namn: Arne Jarrick. Titel: Professor i historia vid Stockholms universitet. Bakgrund: huvudsekreterare i Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. Sedan 2008 ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien. minister som uttrycker sig om grundforskning så att jag tror att han menar det han säger. Tidigare ministrar, oavsett om de varit borgerliga eller socialdemokrater, har pliktskyldigt sagt att det är viktigt med grundforskning, men och efter detta men har det framgått vad de egentligen tycker är viktigt, det kort siktigt nyttiga, säljbara, det som ger jobb, industriforskningen. Han uppskattar vidare att Jan Björklund är en idéburen politiker, men det innebär sannerligen inte att Arne Jarrick tycker att samtliga björklundska idéer är bra. Den vetenskapliga patriotismen, de meningslösa parollerna om Nobelpris till Sverige, är en förödande hållning. Priser ska gå till personer, inte till nationer. Forskare arbetar ju internationellt, de söker samarbeten med dem som har rätt kunskap, medan politikerna det gäller alla partier driver en forskningspolitik Universitetsläraren 4/2013 5

6 Miljöproblemen kan för övrigt inte heller lösas enbart tekniskt, där måste vi också ta hjälp av humanioraforskningen. som är ett slags omvänd intellektuell merkantilism, att importera de förädlade varorna i form av andra länders toppforskare. Arne Jarrick fortsätter: Forskningspatriotismen är paradoxal, om man tänker på hur stränga jävsreglerna är när det gäller enskilda ansökningar, man får inte bedöma någon som är från samma institution etcetera. Men de stränga reglerna gäller bara upp till en viss nivå, sedan vänder det helt och då ska man plötsligt gynna sitt universitet, sitt land. Den vetenskapliga patriotismen relaterar Arne Jarrick till det tankegods som Gustav Sundbärg (befolkningsstatistiker som arbetade med den stora Emigrantutredningen i början av 1900-talet) förde fram i sin nationalistiska essä Det svenska folklynnet. Sundbärg beskrev svenskar som ett folk som, ungefär, gillade naturen, men inte sig själva. Ett av Sundbärgs exempel på bristen på patriotism var att svenska forskare inte gav Nobelpriser till det egna landet. Idag borde vi ha lärt oss att tänka annorlunda och inse att vi inte kan lösa exempelvis klimatproblemen med vetenskaplig patriotism. Miljöproblemen kan för övrigt inte heller lösas enbart tekniskt, där måste vi också ta hjälp av humanioraforskningen, för sådant som att förstå det mänskliga beteende som innebär att vi fortsätter att bidra till global uppvärmning, trots att vi är medvetna om konsekvenserna. Han understryker att han inte menar att stödja humaniora i största allmänhet. Min mission är inte primärt att gynna humaniora, utan att slåss för en vetenskaplig attityd inom området. Jag tror på kunskap och jag vill bekämpa kunskapsförnekare och kunskapsskeptiker. Det finns bra humaniora och samhällsvetenskap, men nej, jag har inte lyckats att få den politiska omvärlden att se att det produceras solid vetenskap inom området. Om han ska nämna något han är särskilt stolt över från tiden på Vetenskapsrådet blir det de kvartalsvis återkommmande halvöppna seminarierna, som också har sänts i SVT:s Kunskapskanalen. Inte förenklat, inte populistiskt, utan förnuftsbaserat. Det har inte enbart handlat om att sprida kunskap om forskning, utan också om att sprida en civiliserad samtalsmodell, förnuftsbaserad, utan förenklingar och populism. Konsten att kommunicera forskning är också något han tänker på som föreläsare. Jag tycker jättemycket om att föreläsa, men är medveten om risken att en alltför karismatisk föreläsare kan bli manipulativ, så att studenterna tycker att man är bra, men att de inte lär sig kritiskt tänkande. Att åter vara verksam vid Stockholms universitet är en omställning, från den hektiska myndighetssfären med ständig feedback, till att bli min egen inspiratör. Och han återvänder som sagt till ett lärosäte som också det har förändrats, precis som politiken. Autonomin har inneburit att forskarna är mindre fria, att universitetsledningen har mera makt, men också å andra sidan att statsmakterna bestämmer mer över universitetsledningen. Liksom andra lärosäten är Stockholms universitet numera mycket mer centralistiskt, mer strategiskt och därmed i grunden mer ostrategiskt. l 6 Universitetsläraren 4/2013

7 Tentafusk låg inte bakom stängning av distanskurser Distanskurserna i geologi stängdes, efter att söktrycket varit explosionsartat, inte på grund av fusk. Institutionen ville istället prioritera kurser på högre nivå. Det säger Anders Karlhede, vicerektor vid Stockholms universitet. text: marielouise samuelsson Det var i mitten av februari som bland annat Sveriges Radio uppmärksammade fusk på orienteringskurser i geologi, där studenter kunde komma åt tentorna och de rätta svaren på nätet. Men beslutet om stängning togs, enligt Anders Karlhede, innan institutionen uppmärksammades på att det förekommit tentafusk. Omfattningen av fusket är inte klarlagd, men Anders Karlhede vill betona att det inte varit så enkelt att fuska som det har framställts i viss medierapportering. Examinationen bestod exempelvis inte enbart av rena kunskapsfrågor, utan innehöll också bland annat essämoment. Det avslöjade fusket har, enligt Anders Karlhede, väckt oerhört starka reaktioner inom geologiska institutionen. Våra lärare är mycket engagerade i undervisningens kvalitet och Högskoleverkets utvärdering har också gett goda betyg åt våra utbildningar i geologi. Anders Karlhede påpekar att det alltid finns en risk för fusk och att den risken inte bör vara större när det gäller distansutbildning. De allra flesta distansutbildningar som Stockholms universitet ger har, åtminstone inom naturvetenskap, också salskrivningar, på plats. När det gäller orienteringskurser (7,5 poäng) kan det utan tvivel finnas krassa skäl för studenter att registrera sig och därmed bli berättigade till studiemedel. Att man helt själv kunde registrera sig via nätet till kurserna i geologi bidrog sannolikt till det exploderande söktrycket under Så snabbt ska kurser inte kunna växa, samtidigt är geologi ett viktigt ämne vars orienteringskurser också ska kunna attrahera breda grupper, de som läser i bildningssyfte. foto: EVA DALIN Precis som studenter som registrerar sig främst för att få studiemedel kan självfallet också lärosätet ha krassa intressen av ökat söktryck. Så är ju förutsättningarna, att vi tjänar pengar på många studenter, men samtidigt innebär takbeloppen en gräns för hur många studenter vi får ersättning för, säger Anders Karlhede. I fallet med geologi valde vi att stänga orienteringskurser för att få utrymme för, mindre lönsamma, kurser på högre nivå. Stockholms universitet ska se över registreringsrutiner, och gällande nätsäkerhet på distanskurser handlar det om att lyfta fram goda exempel. Grundsynen är att kraven på examination på distanskurser inte ska skilja sig från vanlig undervisning. Marita Hilliges är rektor vid Högskolan Dalarna där man har tio års erfarenhet av att bedriva nätutbildning, det begrepp högskolan föredrar att använda istället för distansutbildning. Anders Karlhede, vicerektor, Stockholms universitet. foto: HÖGSKOLAN DALARNA Marita Hilliges, rektor Högskolan Dalarna. Fusk kan förekomma helt oberoende av teknik, men den nya tekniken innebär ökad tillgång till information och tentamenssäkerheten är förstås viktig när det gäller nätbaserad undervisning, säger Marita Hilliges. Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna har nyligen anslutit sig till gruppen E-xcellence Associates in Quality, som arbetar systematiskt med kvalitet på nätbaserat lärande. Marita Hilliges, som betonar att hon inte specifikt vill kommentera det som hänt vid geologiska institutionen vid Stockholms universitet, känner inte till om det tidigare har förekommit liknande fusk vid nätutbildning/distanskurser vid svenska lärosäten. Lärosätena måste alltid vara kloka när examinationen konstrueras och när det gäller hur studenten legitimerar sig. Hon varnar också för moralpanik kring fuskdiskussioner. I det stora hela förekommer väldigt lite fusk, min erfarenhet är också att de som fuskar inte cyniskt utnyttjar systemet utan oftare är desperata, panikslagna studenter som hamnat i en svår livssituation. l foto: istock Universitetsläraren 4/2013 7

8 Mittuniversitetet lägger ned campus Härnösand Styrelsen för Mittuniversitetet har beslutat att all verksamhet på campus Härnösand ska flyttas till Sundsvall. Det här är en lika stor katastrof för Härnösand som ort som exempelvis när de lade ner varven i Göteborg, säger Anders Nyström, Saco-S i Härnösand. text: per-olof eliasson Jag är inte bitter men jag är förvånad över att man över huvud taget tog upp det här på agendan och att man inte stärkte Härnösand istället. Sedan har det naturligtvis betydelse vad regeringen säger, små regionala utbildningar är inte deras skötebarn, säger vice ordförande i Saco-S vid Mittuniversitetet, Anders Nyström. Frågan om framtiden för Campus Härnösand har utretts sedan i maj 2012 och nedläggningsbeslutet togs av en oenig styrelse den 18 februari. Fyra styrelseledamöter reserverade sig; två lärarrepresentanter, en studentrepresentant och styrelsens vice ordförande Bo Sundqvist, före detta rektor för Uppsala universitet. Frågan har utvecklat sig till en infekterad strid i Härnösand vilket avspeglar sig i rubrikerna på den lokala nyhetssajten Allehanda.se. Här är ett litet urval: namnunderskrifter överlämnas Landshövdingen: hårt slag för Härnösand 2500 protesterade mot nedläggningsförslaget Göran Persson sågar nedläggningen Fälldin rasar mot Miun-förslaget Hela Härnösand jobbar för Miun Trodde inte att det skulle sluta så här illa Kommunalrådet Fred Nilsson (S) vägrade efter beslutet att vid intervjun i SVT Mittnytt stå bredvid rektor Anders Söderholm. Jag tycker det här är så exempellöst dåligt att jag inte har någon anledning att antyda någon sorts vänskap eller förståelse för detta, sa han. På kommunens hemsida flaggar kommunalrådet för fortsatt strid. Frågan är inte över med detta. Jag foto: privat Anders Nyström, vice ordförande i Saco-S vid Mittuniversitetet. kommer att göra allt jag kan för att undersöka alla möjligheter till att riva upp beslutet, säger han. Anders Nyström, Saco-S i Härnösand, anser inte heller att sista ordet är sagt. Jag tror att det kommer att bli verksamhet i Härnösand i något annat universitets regi, säger han. Även om hela staden Härnösand vill ha kvar campus är känslorna inom universitetet splittrade. Tre fjärdedelar ogillar beslutet medan en fjärdedel gillar det. Humaniora vill till stora delar flytta till Sundsvall, de tror att de kan få bättre förutsättningar genom att samarbeta med samhällsvetarna där, säger Anders Nyström. I Härnösand finns Mittuniversitetets alla humanistiska ämnen, lärarutbildningen och några mindre ämnesområden som energiteknik. Anders Nyström befarar att universitetet kommer att få svårigheter att hålla kvaliteten på utbildningarna och inte riskera att förlora examenstillstånd. Om man flyttar en verksamhet mot personalens vilja kan man förvänta sig stora avhopp. Enligt en enkät som Saco- S gjort är det av cirka 180 anställda 32 foto:tina stafrén Anders Söderholm, rektor för Mittuniversitetet. som inte kommer att flytta med utan som slutar och ett 40-tal som säger att de aktivt kommer att söka andra arbeten, säger han. Rektor vid Mittuniversitetet, Anders Söderholm, menar att beslutet att lägga ned Campus Härnösand och flytta verksamheten till Sundsvall var nödvändigt. Det här beslutet är det som vi menar bäst gynnar ett starkt universitet även framgent. Och det är både fråga om ekonomi och kvalitet, säger han. Framför allt är det fråga om hur lärarutbildningarna ska kunna utvecklas. De utbildningarna går i huvudsak på distans. I stort sett samtliga campusstudenter läser utbildningar som vi inte längre har antagning till så vi har ingen reguljär campusverksamhet i Härnösand längre, säger Anders Söderholm. Lärarutbildningen i Härnösand har haft svårt att rekrytera studenter till campusutbildningar men har varit framgångsrik med distansutbildningarna till lärare för lägre åldrar. Däremot har ämneslärarutbildningen inte klarat omställningen till distansutbildning utan haft för få sökande. Här har universitetet ambitioner för framtiden. Vi vill bygga upp ämneslärarutbildningen igen och då behöver vi en samlad campusmiljö med olika utbildningar nära varandra vilket vi får i Sundsvall, säger Anders Söderholm. Han säger att det var ett svårt beslut att lägga ned Campus Härnösand. Det finns många känslor och många fakta att ta hänsyn till. Vi har stannat vid att det här är bäst för universitetet, men det innebär ju inte att det är med glädje man tar ett sådant beslut. l 8 Universitetsläraren 4/2013

9 foto: Tina Stafrén IFRS i teori och praktik Stad med stolta utbildningstraditioner text: per-olof eliasson Campus Härnösand. En del av den lokala upprördheten över nedläggningen av campus kan kanske härledas till att det är Härnösand som har bildningstraditionen i regionen och dessutom är både residensstad och biskopssäte. Går man långt tillbaka i tiden var Härnösand den stad norr om Uppsala som hade utbildning över huvud taget. Härnösands gymnasium, som utbildade präster, grundades Navigationsskolan för styrmän och sjökaptener startade 1842 och Härnösands folkskollärar- och småskollärarseminarier inrättades också på 1840-talet. Lärarseminarierna utbildade lärare för en yta stor som halva Sverige. De anrika utbildningarna i Härnösand slogs i och med 1977 års högskolereform samman med en nybildad högskoleverksamhet i Sundsvall till Högskolan i Sundsvall/Härnösand. Sammanslagningen skapade konflikter som påminner om den nuvarande striden kring nedläggningen av Campus Härnösand. I den sammanslagna högskolan blev Sundsvall huvudort med rektor, övriga ledningsfunktioner och administration. Detta hade man svårt att acceptera i Härnösand tillkom Mitthögskolan genom att Högskolan i Sundsvall/Härnösand gick samman med Högskolan i Östersund. Mitthögskolan blev Mittuniversitetet den 1 januari Idag studerar cirka studenter på Campus Härnösand, men bara drygt 220 av dem är reguljära campusstudenter. Däremot bedrivs lärarutbildningarna som distansutbildning med samlingsveckor på campus. l Den nya upplagan är här! Boken behandlar samtliga värderingsfrågor inom IFRS. Till varje kapitel finns ett antal instuderingsfrågor och övningar. Lösningar på dessa finns sist i boken. Denna tredje upplaga av boken avspeglar både förändringar i standarder som skett de senaste åren och nyheter som beräknas införas under kommande år. IFRS - i teori och praktik är skriven av Jan Marton, Marie Lumsden, Pernilla Lundqvist och Anna Karin Pettersson. Författarna är alla verksamma vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Läs mer om boken på Andra böcker av intresse Företags- Juridik ekonomi Koncernredovisning civilrätt, Extern från begrepp Bokföringens straffrätt, redovisning till beslut i praktiken abc processrätt Order/Information tel: vx: Universitetsläraren 4/2013 9

10 Antalet ökade förra året Lärosätena sade upp fler universitetslärare och forskare 2012 än föregående år. Antalet uppsagda lärare har ökat medan antalet uppsagda forskare har minskat. Det visar SULF:s årliga undersökning om övertaligheten på lärosätena. text: Per-Olof Eliasson Det verkar finnas en uppåtgående trend när det gäller antalet uppsagda. För tredje året i rad ökar antalet uppsagda lärare och forskare vid landets lärosäten, säger Johanna Kemi, ombudsman på SULF, som gjort undersökningen om övertalighet. Under perioden 1 december 2011 till 30 november 2012 har minst 138 lärare och forskare sagts upp sades 126 personer upp, jämfört med 102 personer 2010, 93 personer 2009 och 144 personer Förhandlingarna om har under 2012 berört minst 214 personer. Samtliga lärosäten har besvarat enkäten. 20 av lärosätena har inte rapporterat någon övertalighet, föregående år var det 15 och året dessförinnan 25. Antalet forskare som sagts upp har minskat. Av de 138 uppsagda är 64 forskare, dessutom har en forskarassistent, sju forskningsassistenter och två forskningsingenjörer sagts upp. Föregående år sades 87 forskare upp, året dessförinnan 77. Färre lärare, professorer, lektorer och adjunkter, än forskare och annan forskningspersonal har sagts upp. Men det är fler lärare som sagts upp än föregående år, 64 jämfört med 38. Av de uppsagda lärarna 2012 var tio professorer, 19 lektorer och 35 adjunkter blev fyra professorer, åtta lektorer och 26 adjunkter uppsagda. För några år sedan sades många adjunkter upp (som mest 83 stycken 2008) men 2010 hade antalet minskat kraftigt till elva adjunkter för att sedan öka igen. Den fortsatt stora studenttillströmningen har bidragit till att av lärare fortfarande ligger på en ganska låg nivå. Men neddragningen av takbelopp i senaste budgetpropositionen har redan resulterat i vissa av lärare och då är det främst adjunkterna som drabbas igen, säger Johanna Kemi. Större delen av na är koncentrerade till ett fåtal lärosäten. Tre lärosäten står för drygt hälften av na, Stockholms universitet med 27 uppsagda, Uppsala universitet med 23 uppsagda och Mittuniversitetet med 20. Mittuniversitetet är det lärosäte som sagt upp flest lärare, medan Stockholms universitet och Uppsala universitet främst sagt upp forskare. Förutom uppsägningen av forskare på de stora universiteten märks alltså Mittuniversitetet med 20 varav tio adjunkter, Högskolan i Gävle med tolv uppsagda, varav tre adjunkter och 138 lärare och forskare uppsagda Blekinge tekniska högskola Befarad övertalighet: 2 professorer, 2 lektorer, 5 adjunkter, 1 forskarassistent Uppsagda: 2 professorer, 2 lektorer, 5 adjunkter, 1 forskarassistent Orsak: både utbildning och forskning Chalmers tekniska högskola Inga Göteborgs universitet Befarad övertalighet: 1 professor, 5 forskare Uppsagda: 4 forskare Orsak: Forskning/forskarutbildning och grundutbildning Handelshögskolan i Stockholm Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Befarad övertalighet: 5 adjunkter Pågående: förhandlingarna är ej avslutade. Orsak: grundutbildning och förändrat utbildningsutbud Högskolan Väst Befarad övertalighet: 1 lektor, 3 adjunkter Uppsagda: 2 adjunkter Orsak: grundutbildning Karlstads universitet Befarad övertalighet: 5 lektorer Uppsagda: 2 lektorer Orsak: både utbildning och forskning Danshögskolan Ersta Sköndal högskola Försvarshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Högskolan Dalarna Befarad övertalighet: 4 lektorer, 5,5 adjunkter Uppsagda: 3 adjunkter Pågående: fortfarande pågår förhandlingar i fyra ämnen Orsak: grundutbildning Högskolan i Borås Befarad övertalighet: 3 lektorer, 2 adjunkter Uppsagda: 1 lektor Pågående: 2 lektorer, 2 adjunkter Orsak: grundutbildning Högskolan i Gävle Uppsagda: 2 professorer, 7 lektorer, 3 adjunkter Orsak: både utbildning och forskning Högskolan i Skövde Högskolan Kristianstad Befarad övertalighet: 4 lektorer, 7 adjunkter Uppsagda: 4 adjunkter Orsak: Kurser och program som lagts ner Högskolan på Gotland Befarad övertalighet: 2 adjunkter Uppsagda: 2 adjunkter Orsak: grundutbildning Karolinska institutet Inga befarade övertaligheter Uppsagda: 1 forskare (var befarad övertalighet 2011 års enkät) Konstfack. KTH Befarad övertalighet: 1 adjunkt, 2 forskare Uppsagda: 1 adjunkt, 2 forskare Orsak: både utbildning och forskning, forskning/forskarutbildning Kungl. Konsthögskolan 10 Universitetsläraren 4/2013

11 Blekinge tekniska högskola med tio uppsagda varav fem adjunkter. Tillsammans står de för hälften av de uppsagda adjunkterna. Vid de små lärosätena har det varit ett fåtal. Däremot visar några små högskolor en oro inför framtiden. (Enkäterna har besvarats av personalchefer eller motsvarande vid lärosätena.) Det kan komma att bli personalkategorier där vi drar ned genom uppsägning eller genom att vi låter bli att återbesätta tjänster. Den ekonomiska situationen är kärvare. Det är dock inte genomlyst vilka kategorier av personal som skulle drabbas skriver Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm befarar att 10 till 15 anställda kan beröras. Det kan komma att bli övertalighet både för tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda lärare som beror på medelsbrist skriver högskolan. Också andra lärosäten befarar i framtiden. foto: istock Examensprövningar ställer höga krav på lärarkompetensen vilket i sin tur leder till minskat behov av adjunkter skriver Högskolan i Jönköping. På grund av ett minskat takbelopp tror Mälardalens högskola att cirka tio lärare kommer att sägas upp fram till 2015, och Mittuniversitetet bedömer att minskning av takbelopp kommer att medföra mindre antal anställda de kommande åren. Sveriges lantbruksuniversitet fruktar större övertalighet 2013: Under 2013 kommer SLU att av ekonomiska skäl, bland annat minskade externa intäkter och ökade lokalkostnader, att tvingas definiera övertalighet. Omfattningen är i nuläget svår att överblicka, men en grov uppskattning är 50 till 75 personer. Universiteten i Lund och Uppsala bedömer att övertaligheten för externfinansierade forskare kommer att fortsätta på samma nivå som nu. Då forskare i allt högre utsträckning tillsvidareanställs så är det troligt att antalet forskare som sägs upp till följd av brist på externa medel även fortsättningsvis kommer att ligga på en högre nivå än tidigare, då forskare ofta hade tidsbegränsade anställningar, säger Johanna Kemi. SULF:s chefsutredare Karin Åmossa kommenterar också framtidsutsikterna. Regeringen har meddelat att antalet studieplatser kommer att behöva minskas de kommande åren, vilket troligen skulle innebära fler övertaligheter om det inte kan lösas med naturliga pensionsavgångar eller minskning av antalet tidsbegränsade anställningar, säger hon. l Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Linköpings universitet Linnéuniversitetet Luleå tekniska universitet Befarad övertalighet: 1 adjunkt Uppsagda: 1 adjunkt Orsak: Forskning/forskarutbildning Lunds universitet Befarad övertalighet: 2 lektorer, 1 adjunkt, 22 forskare Uppsagda: 2 lektorer, 1 adjunkt, 12 forskare Orsak: Grundutbildning och externfinansiering Malmö högskola Befarad övertalighet: 1 lektor Uppsagda: 1 lektor Orsak: grundutbildning Mittuniversitetet Befarad övertalighet: 4 professorer, 3 lektorer, 13 adjunkter, 3 forskare Uppsagda: 4 professorer, 3 lektorer, 10 adjunkter, 3 forskare Orsak: både utbildning och forskning Mälardalens högskola Operahögskolan i Stockholm Röda korsets högskola Stockholms dramatiska högskola Stockholms universitet Befarad övertalighet: 1 professor, 2 adjunkter, 19 forskare, 2 forskningsingenjörer, 8 forskningsassistenter Uppsagda: 2 adjunkter, 18 forskare, 2 forskningsingenjörer, 5 forskningsassistenter Orsak: Omorganisation och externfinansiering Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Befarad övertalighet: Uppsagda: 2 professorer, 1 lektor, 1 adjunkt, 1 forskare Orsak: Både utbildning och forskning Södertörns högskola Teologiska högskolan i Stockholm Umeå universitet Befarad övertalighet: 11 lärare, 2 forskare Pågående: förhandlingar ej avslutade Orsak: både utbildning och forskning Uppsala universitet Befarad övertalighet: 1 lektor, 2 adjunkter, 30 forskare, 5 forskningsassistenter Uppsagda: 21 forskare, 2 forskningsassistenter Orsak: både utbildning och forskning, externfinansiering Örebro universitet Undersökningen gäller perioden 1 december november Befarad övertalighet visar hur många anställda som berörts av arbetsbristförhandlingarna. Uppsagda visar hur många anställda som sagts upp efter förhandlingar. I vissa fall är förhandlingarna ej avslutade och presenteras då som pågående förhandlingar. Hälften av lärosätena har inte haft några förhandlingar om arbetsbrist under den aktuella perioden. Universitetsläraren 4/

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

Studenter med funktionsnedsättning får stöd av mentorer 17/2013. Kvalitet Bakläxa för många ingenjörsutbildningar

Studenter med funktionsnedsättning får stöd av mentorer 17/2013. Kvalitet Bakläxa för många ingenjörsutbildningar 17/2013 Studenter med funktionsnedsättning får stöd av mentorer Lowe Wilsson stöttar Hannah Gladh sid 14 17 Kvalitet Bakläxa för många ingenjörsutbildningar sid 4 Kallelseprofessorer Mest svenska män som

Läs mer

straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket

straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket 3/2014 straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket sid 13 15 Rektorsstrid i uppsala politiska förändringar bakom utvecklingen sid 4 Betalstudenter svårt för sverige att locka de bästa

Läs mer

niversitetsläraren Mindre lärosäten missgynnas Lönebilaga sid 13 16 Rapportförfattare eniga: sid 4 14/2010

niversitetsläraren Mindre lärosäten missgynnas Lönebilaga sid 13 16 Rapportförfattare eniga: sid 4 14/2010 niversitetsläraren 14/2010 Rapportförfattare eniga: Mindre lärosäten missgynnas sid 4 SULF och SUHF Utbildning ska vara forskningsanknuten sid 6 Närmaste åren Rekordmånga börjar studera sid 17 Lönebilaga

Läs mer

Fler än någonsin vill börja studera sid 4

Fler än någonsin vill börja studera sid 4 9/2013 Fler än någonsin vill börja studera sid 4 Begynnande debatt Lönar sig högre utbildning? sid 10 Oredlighet i forskning VR och SUHF vill ha snabb utredning sid 12 Strategisk mobilitet Tillfälligt

Läs mer

Rekord i maktinnehav 12/2014. Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar. Ekonomi Doktorander måste tänka på pensionen

Rekord i maktinnehav 12/2014. Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar. Ekonomi Doktorander måste tänka på pensionen 12/2014 Rekord i maktinnehav Peter Honeth ser tillbaka på åtta år som statssekreterare sid 16 Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar sid 4 Danmark Kraftig neddragning på humaniora sid 10

Läs mer

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 10/2014 Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 kth Foi-affären Etisk balansgång får förnyad aktualitet sid 6 Avgångsvederlag miljonbelopp

Läs mer

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna 11/2014 Framtiden i våra händer Filosofen gustaf Arrhenius tar över rodret vid institutet för framtidsstudier sid 24 nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna sid 4 Lönesättande samtal öppnar

Läs mer

Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4

Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4 6/2013 Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4 Malmö planerar: Liten och exklusiv handelshögskola sid 6 Näringsliv Högskolan i Halmstad bäst på samverkan sid 8 Efter SSF:s 15-årskalas Stiftelserna

Läs mer

niversitetsläraren Stora reformer blir inte alltid bra Lokalt arbete ska utvecklas Tjugo forskare fick två miljarder

niversitetsläraren Stora reformer blir inte alltid bra Lokalt arbete ska utvecklas Tjugo forskare fick två miljarder niversitetsläraren 18/2010 Margareta Pålsson, ny ord förande i utbildningsutskottet: Stora reformer blir inte alltid bra Sid 4 Avtalet Lokalt arbete ska utvecklas sid 6 Ny rapport Tjugo forskare fick två

Läs mer

stolt stipendiat eller billig arbetskraft?

stolt stipendiat eller billig arbetskraft? 4/2014 stolt stipendiat eller billig arbetskraft? himanshu kataria jobbade för kollegornas halva lön stipendiedoktoranders villkor sid 14 17 Examenspremier Regeringsförslag möts av kritik sid 4 budgeteringsfel

Läs mer

Universitetslärarstämman. sidorna 4 10 19/2011. Forskare Hur påverkas vi av Facebook? Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål

Universitetslärarstämman. sidorna 4 10 19/2011. Forskare Hur påverkas vi av Facebook? Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål 19/2011 Universitetslärarstämman sidorna 4 10 Autonomireformen betyder mest för mindre lärosäten sid 11 Forskare Hur påverkas vi av Facebook? sid 12 Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål sid 14 LEDARE

Läs mer

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus 20/2011 Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus Projekt för 20 miljarder ska genomföras sid 4 Upphovsrätt Kb Publicering SULF-kritik Historiker protesterar Forskare måste mot Chalmers mot

Läs mer

niversitetsläraren Partierna svarar på SULF:s frågor 12/2010 sid 12 15 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer

niversitetsläraren Partierna svarar på SULF:s frågor 12/2010 sid 12 15 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer niversitetsläraren 12/2010 Partierna svarar på SULF:s frågor sid 12 15 Avtalsrörelsen Nej till förslag från Arbetsgivarverket sid 4 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer sid 5 SULF i Almedalen

Läs mer

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband 2/2015 Tolk av tidens tecken Johanna Mesch undervisar på Sveriges första akademiska utbilding till teckenspråkstolk sid 32 Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer sid 4 Akademisk frihet Kritiken

Läs mer

Många frågor ska drivas under 2013 1/2013. sid 4. crosstalks är här för att stanna sid 14. Välbekanta namn i nomineringsgrupper sid 6

Många frågor ska drivas under 2013 1/2013. sid 4. crosstalks är här för att stanna sid 14. Välbekanta namn i nomineringsgrupper sid 6 1/2013 sulf:s fyra sektioner med tre nya ordförande och en omvald Många frågor ska drivas under 2013 sid 4 nya styrelser i april Välbekanta namn i nomineringsgrupper sid 6 statligt eller stiftelseägt Liten

Läs mer

Akademisk frihet i det lilla och i det stora

Akademisk frihet i det lilla och i det stora 14/2012 Förtroende är avgörande för en god undervisningsmiljö sid 10 Framtidsplaner SULF är kritiskt till ministerutspel sid 4 Ur budgeten 4 200 tillfälliga högskoleplatser sid 6 LÖNEBILAGA sid 11 14 LEDARE

Läs mer

niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt

niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt niversitetsläraren 15/09 Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal Sid 4 Teknikdelegationen Volvochefen tror på intresse för teknik Sid 6 Uppmärksamhet krävs Utan koll på pensionen risk att förlora pengar

Läs mer

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta niversitetsläraren 17/09 Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan Jämställdhet är inte så enkelt att mäta Sid 4 Modern pedagogik Lärarrollen är förändrad Sid 6 Undervisning

Läs mer

Veteran redo för kongress ANDERS GRUNDSTRÖM 18/2012. sid 4. kurs i kristianstad militära frågor lockar alla åldrar sid 12

Veteran redo för kongress ANDERS GRUNDSTRÖM 18/2012. sid 4. kurs i kristianstad militära frågor lockar alla åldrar sid 12 18/2012 ANDERS GRUNDSTRÖM Veteran redo för kongress sid 4 framtidsperspektiv från lärobok till digital teknik sid 8 italiensk dom Vilket ansvar har forskare? sid 10 kurs i kristianstad militära frågor

Läs mer

Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 8/2013. Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer

Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 8/2013. Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer 8/2013 Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer sid 8 Studieavgifter Socialdemokraterna vill förändra systemet sid 10 Hjälporganisation 80 år

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

UNIVERSITET I FÖRÄNDRING Pam Fredman är en del av ett nytt ledarskap

UNIVERSITET I FÖRÄNDRING Pam Fredman är en del av ett nytt ledarskap IVA för AKTUELLT NUMMER 2 2014 Patrik Fältström Situationen internet mycket ansträngd 28 Carl Bennet Inga innovationer utan entreprenörer 22 Praktik smakstart på ingenjörsutbildning Många minus när skiffer

Läs mer

Varför universitet? Innehållsförteckning

Varför universitet? Innehållsförteckning Varför universitet? (Lars Brandell september 2007 rättad 2007-09-29) Termen universitet har kommit i centrum av debatten om den högre utbildningen och forskningen i vårt land. Det sägs ofta att vi har

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 1 2014 Senadin om rekrytering och jämställdhet Försvarsförbundet driver två mål till AD DO-anmälan gav omstart i Halmstad Fortverket blir kvar men effektiviseras

Läs mer