iakttaga, ifrågasätta, informera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "iakttaga, ifrågasätta, informera"

Transkript

1 upplaga iakttaga, ifrågasätta, informera praktisk handledning om läkemedel Läkemedelskommitténs utbildningsmaterial för vårdbiträden och undersköterskor/skötare i kommunernas hemtjänst/hemsjukvård. den nya pärmen innehåller 26 nya/utbytta sidor och det nya dosreceptet med förklaringar tillsammans med föregående upplagas sidor. allt fler läkemedelsordinationer till patienter i öppen vård görs utan att förskrivaren ser patienten. Vi har fått en vårdkedja mellan läkare och patient, i den ingår bl a undersköterskor och vårdbiträden i öppen vård. Flera studier visar att mindre än 50 % av patienterna tar sina mediciner enligt läkarens ordination. Detta är en olycklig utveckling. Med dagens resursbrister i vården är det svårt att avhjälpa problemet, istället får vi inrikta oss på att göra vårdkedjan så kompetent som möjligt. läkemedelskommittén utbildar handledare som sedan ska undervisa målgruppen på respektive arbetsplats. Läkemedelskommittén kommer att anordna ett antal utbildningstillfällen i vårt område. MAS erbjudes att skicka 1 sjuksköterska per 1000 innevånare i kommunen. Utbildningen förläggs till eftermiddagstid. Vi vill gärna att MAS i området deltar. Läkemedelskommittén står för kostnaden för pärmar och textmaterial samt utbildning av handledarna. Kostnaderna för handledarnas arbete på hemmaplan betalas av arbetsgivaren. utbildningsmaterialet kan användas i smågrupper ute på arbetsplatserna och/eller när så är lämpligt vid större personalsammandragningar. Läkemedelskommittén erbjuder en pärm till varje handledare samt en till varje arbetsgrupp/arbetsplats. Arbetsplatsens pärm är tänkt att användas som stöd i arbetet när frågor uppstår. ett rapportblad medföljer utbildningsmaterialet. Läkemedelskommittén behöver få veta hur många som deltagit, vad man tycker om materialet och om man vill ha en komplettering med fler områden. tack till Anita Berggren, Tanumshede Marita Olsson, Strömstad Barbro Lindqvist, Trollhättan Gisela Frendsten, Uddevalla Ann-Kristin Gustafsson, Mellerud Mervi Qvarnström, Vänersborg Ann-Sofie Nyblom, Vänersborg Barbro Rosengren, Vänersborg Marita Olsson, Trollhättan Hasse Olofsson, Uddevalla Dorin Borota, Trollhättan Benny Lorenzon, Trollhättan Ole Borch, Uddevalla styrgruppen har bestått av Maud Hagelberg, Radhka Künel, Åsa Larsson och Elsie Tyreman Maj-Britt Elmvik, projektledare Apoteket AB Kungsgatan Trollhättan Tfn E-post:

2 rapportblad och utvärdering insändes till: Maj-Britt Elmvik, Apoteket AB, Kungsgatan 53, Trollhättan eller fax datum antal deltagare innehåll Synpunkter på handledarutbildningen: Använd gärna baksidan! Synpunkter på innehållet i pärmen: Vill Du ha en komplettering med fler områden? Vilka? Uppgiftslämnare Kommun

3 iakttaga, ifrågasätta, informera 2 jag har min helhetsbild, du har din tillsammans får vi en sannare bild iakttaga Du som arbetar närmast vårdtagaren; Dina iakttagelser är mycket viktiga! Vårdpersonal fungerar ofta som länk mellan vårdtagare och förskrivare eller apotek. Därför är det mycket viktigt att iakttaga effekter och förändringar i samband med läkemedelsordinationer, liksom för övrigt i vardagen. ifrågasätta Behövs mediciner om vårdtagaren vägrar, inte vill eller inte kan ta den? Om medicinen t ex måste krossas, läggas under osten eller annat trixande, kan det finnas alternativa läkemedel eller beredningsformer. informera Dina iakttagelser är mycket viktiga och ska absolut vidarebefordras till ansvarig sjuksköterska! kom ihåg 3 i: iakttaga! ifrågasätta! informera!

4 läkemedel och naturläkemedel 3 Jämförelse läkemedel -bevisad effekt -biverkningsbedömda -kvalitetskrav -alla sjukdomar naturläkemedel -effekt enligt tradition -oskadlighetsbedömda -kvalitetskrav -vissa "åkommor" lämpliga för egenvård läkemedel: Enligt läkemedelsförordningens definition är läkemedel en vara som är avsedd att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymtom. För att få säljas måste läkemedel godkännas och registreras av Läkemedelsverket. Då måste det uppfylla en rad krav. Tillverkaren måste bl a visa att medlet har effekt och att biverkningarna inte är för svåra i förhållande till den avsedda effekten. naturläkemedel: Naturläkemedel är avsedda för vissa åkommor som är lämpade för egenvård. De är traditionella medel med lång och betryggande erfarenhet om oskadlighet och har sitt ursprung i växt- eller djurriket. Naturläkemedel ska godkännas av Läkemedelsverket. Samma krav gäller som för läkemedel, med undantag för effekt och biverkningar.

5 läkemedel och naturläkemedel 3 Dubbla ordinationer dubbla ordinationer 1+1=? kombinera aldrig egenvård med värktabletter och receptförskrivna värktabletter. kombinera inte okritiskt naturläkemedel med läkemedel. Movina t ex, som innehåller johannesört, kräver extra försiktighet. rådfråga sjuksköterskan eller apotekspersonalen. det finns många läkemedel i det receptfria sortimentet som innehåller samma substanser som de receptbelagda. De säljs ofta under helt olika namn. Synonymlista och REK-lista finns hos sjuksköterskan. Även om det inte är samma substans kan det vara läkemedel i samma farmakologiska grupp och klart olämpligt att kombinera, t ex receptfritt Ipren och receptbelagt Pronaxen. järn i vitamintabletter, t ex Vitamineral ska inte okritiskt kombineras med andra läkemedel. Generellt gäller att ta reda på om kombinationer av receptfria och receptbelagda läkemedel är lämpliga. johannesört (i innehållsdeklarationen Hypericum perforatum) kan ge oönskade interaktioner med flera viktiga läkemedel t ex Waran, med minskad effekt som följd. curbicin (används vid lindriga prostatabesvär, kan användas sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom ej föreligger) bör ej ges till patienter som behandlas med Waran. generellt gäller att ta reda på om naturläkemedel kan kombineras med läkemedel. Rådfråga din sjuksköterska eller apotekspersonal.

6 apodos 4 Informativ indikation på dosrecept informativ indikation på dosrecept medicinens ändamål på dosreceptet underlättar iakttagande och ifrågasättande medicinens ändamål ska vara tydligt ex: förmaksflimmer, hjärtsvikt, högt blodtryck ej enbart: för hjärtat viktigt att informera sjuksköterskan om förändringar i tillståndet t ex mer eller mindre ont, tröttare, mer andfådd eller kanske förvirrad medicinens ändamål på dosreceptet gör att omständig sökning i journalen undvikes. ibland kan man få leta lång tid bakåt i journalen varför läkemedlet sattes in. Observera att ändamål som för hjärtat, för magen och vätskedrivande är tämligen meningslösa. fallrapporter Receptet upptog ordination Tramadol (smärtlindrande medel) 100 mg 4 gånger dagligen. Patienten fick istället Trandate (blodtryckssänkande medel) 100 mg. Receptet är skrivet för hand och andra och tredje bokstaven i läkemedlets namn är otydliga, men vid en noggrann läsning kan det knappast tolkas som Trandate. Här saknades uppgift på receptet om ändamålet med behandlingen, det finns ett författningsmässigt krav att ändamål skall anges. Kvinna född 1920 med bäckenfraktur våren Smärtbehandling med fulldos Alvedon och Dolcontin inleddes, ingen dosändring har skett sedan dess. Vid symtomskattning hösten 2002 redovisas knappast ingen smärta alls. Ange behandlingstidens längd för smärtstillande läkemedel och även smärtans lokalisation!

7 apodos 4 Dosrecept

8 apodos 4 Dosrecept förklaringar

9 apodos 4 Läkemedelsförteckning råd och tips LÄKEMEDELSFÖRTECKNING Läkemedelsförteckning med praktiska råd och tips kan erhållas per patient eller för hel avdelning. Vid beställning per avdelning tas alla läkemedel som används upp i bokstavsordning. ALVEDON TABL 500 MG Ø (mm) 17.7 x 7.4 höjd (mm) 5.1 vit avlång kupad tablett (f), skåra och prägling en sida KOMBINERA INTE MED ANDRA SMÄRTLINDRANDE MEDICINER UTAN ATT HA TALAT MED OSS PÅ APOTEKET ELLER MED DIN LÄKARE LASIX RETARD DEPOTKAPS 30 MG Ø (mm) 14.0 x gul/grön kapsel, vita mikrodragéer BÖR SVÄLJAS HELA. FÅR EJ KROSSAS ELLER TUGGAS STILNOCT TABL 5 MG Ø (mm) 5.1 höjd (mm) 2.8 vit rund kupad tablett (f) REAKTIONSFÖRMÅGAN KAN FÖRSÄMRAS OCH DÄRIGENOM PÅVERKA FÖRMÅGAN ATT KÖRA BIL OCH ATT UTFÖRA PRECISIONSARBETE SAMTIDIGT INTAG AV ALKOHOL BÖR UNDVIKAS LÄTTÖPPNAD FÖRPACKNING TRIATEC TABL 5 MG Ø (mm) 8.2 x 4.1 höjd (mm) 3.1 vit avlång plan tablett, fasad kant, prägling och skåra båda sidor KAN GE RETHOSTA EFTER EN TIDS BEHANDLING. ZOLOFT TABL 50 MG Ø (mm) 10.5 x 4.3 höjd (mm) 3.2 vit avlång svagt kupad tablett (f), prägling båda sidor AVBRYT EJ ORDINERAD BEHANDLING UTAN ATT FRÅGA LÄKARE KAN GE MUNTORRHET, VIKTIGT ATT SKYDDA TÄNDERNA TYDLIG EFFEKT EFTER EN TIDS REGELBUNDEN ANVÄNDNING du kan alltid beställa en ny läkemedelsförteckning via din sjuksköterska eller för hemmaboende direkt på apoteket. hur ofta använder du denna?

10 olika sätt att ta läkemedel 5 olika sätt att ta läkemedel munnen öron, näsa, ögon injektion på eller genom huden slidan ändtarmen för att ge effekt måste ett läkemedel i allmänhet tas upp i blodet för att med detta föras till det ställe i kroppen där det ska verka. Genom intravenös injektion kan man tillföra läkemedel direkt i blodbanan. Det är det snabbaste sättet att få effekt av ett läkemedel. Vissa läkemedel som inte tål miljön i mag/tarmkanalen eller som inte kan tas upp därifrån, injiceras också. den allra vanligaste vägen att tillföra läkemedel är via munnen (per oralt). Läkemedelssubstanserna tas då upp i blodet från mag/tarmkanalen. Stolpiller och mikrolavemang tillförs via ändtarmen (rektalt) varifrån läkemedel verkar lokalt eller tas upp i blodet. Vid illamående kan det vara betydligt lättare att ta ett sjösjukemedel som stolpiller än som tablett. Effekten blir densamma eftersom läkemedlet i bägge fallen förs med blodet till kräkcentrum i hjärnan där kräkningsmekanismen regleras. genom inandning tillförs t ex narkosmedel som från lungorna tas upp i blodet och förs till hjärnan. läkemedel som stryks på huden, tex salvor och lösningar, har oftast endast lokal effekt. Vissa substanser (t ex östrogen, nikotin och smärtstillande Durogesic i plåsterform) transporteras genom huden och tas upp i blodet och kan därigenom påverka olika delar av kroppen. läs mer i Apotekets broschyr När du tar medicin och hur du hanterar läkemedel.

11 olika sätt att ta läkemedel 5 Tabletter tabletter tabletter Biverkningar brustabletter depåtabletter Depåtablett Plasmakoncentration Effekt Ingen effekt Depåtablett Konventionell tablett Tid LM-kula verksamt läkemedel matris fyllnadsmedel tabletter t ex Alvedon med skåra, kan delas. Krossa aldrig utan att först ta reda på om det går. brustabletter har inga fördelar om patienten kan svälja tabletter. De är opraktiska eftersom brustabletter ej går att lägga i dosett eller dospåsar. Alternativ till brustabletter kan vara stolpiller. depåtabletter som t ex Kalium Retard och Seloken ZOC kan aldrig krossas. Retard betyder långtidsverkande. Vid krossning förloras denna effekt. Mängden i kroppen blir för hög under kortare tid vilket kan ge skador på tarmen. ZOC står för jämn mängd i kroppen under lång tid. Både Kalium Retard och Seloken ZOC har användaranvisningen Bör sväljas hela. Får ej krossas eller tuggas. Sådana tabletter kan delas om det behövs. Dolcontin är exempel på depåtablett som måste sväljas hel. Vid delning eller krossning av läkemedlet blir alltför stor mängd aktiv substans verksam omedelbart. Duration (effekttiden) blir härigenom kortare än som avsetts och risken för biverkningar ökar. krossa aldrig utan att först ta reda på om det går! Titta på Läkemedelsförteckningen (se sidan 6). Om det inte finns någon eller om den är gammal, be din sjuksköterska att beställa från apoteket. Meddela alltid sjuksköterskan om du upptäcker problem! Finns det tabletter i dospåsen som inte kan krossas, ifrågasätt då om dessa ska bytas ut eller kanske över huvud taget inte längre behövs (t ex Kalium Retard). sväljes hela broschyren med förklaringar, finns hos din sjuksköterska.

12 olika sätt att ta läkemedel 5 Tabletter tabletter tuggtabletter sugtabletter resoribletter tuggtabletter t ex Link och Novalucol är ofta bra alternativ vid tillfälliga besvär av halsbränna. sugtabletter Xerodent mot muntorrhet. resoribletter t ex Nitromex, som ska smälta under tungan därför att läkemedlet ska tas upp genom munslemhinnan. Sväljs läkemedlet ner fungerar det inte. Ett bättre alternativ är Nitrolingual spray. Sprayen har längre hållbarhetstid och därmed säkrare effekt när den tillfälligtvis behövs. Sprayen är också ett bättre alternativ vid muntorrhet.

13 olika sätt att ta läkemedel 5 Kapslar kapslar kapslar depåkapslar Lättlöslig gelatinkapsel Läkemedel enterokapslar Hölje som upplöses i tarmen eller dragéskikt som ger absorption under längre tid kapslar bör sväljas hela. Vid sväljningssvårigheter kan oftast kapseln tömmas ut och sväljas ner med riklig mängd vatten. Titta först på Läkemedelsförteckningen (kapitel 4). Anledningen kan vara risk för dammexposition för kapslar innehållande cytostatika eller som Neurontin och Heminevrin att de smakar illa. Sväljes hela broschyren med förklaringar finns hos din sjuksköterska. depåkapslar innehållet kan tömmas ur kapselhöljet men får ej krossas eller tuggas. Exempel är Lasix Retard och Asasantin Retard som är utformade för att ge jämn absorption under längre tid. enterokapslar entero står för tarm. Lanzo är en enterokapsel som får effekt endast om den upplöses i tarmen. Får inte krossas eftersom effekten då förstörs av den sura magsaften.

14 olika sätt att ta läkemedel 5 Ändtarmen medicin man för in i ändtarmen klysma salva suppositorier klysma 1. Ligg ner på sidan med benen lätt böjda. 2. Smörj ev lite salva på behållarens pip och för in hela pipen i ändtarmen. 3. Tryck ihop plastbehållaren tills du känner att den är tom. 4. Dra ut pipen med plastbehållaren hoptryckt (annars kan du dra tillbaka medicinen in i behållaren). I den hoptryckta plastbehållaren finns alltid en mindre mängd kvar. Behållaren är överfylld, patienten har fått på förpackningen angiven mängd. 5. Ligg kvar några minuter så att medicinen inte rinner ut. suppositorier suppar 1. Ta av aluminium- eller plasthöljet runt suppositorien. 2. Doppa suppen hastigt i ljummet vatten. 3. För in suppen (använd handskar) med den raka ändan först. Den runda ändan sluter då tätt an mot ändtarmsmynningen. Vid hemorrojder kan du pröva om det är enklare med den runda änden först. 4. Lättast går det att föra in suppositorien liggande på sidan.

15 olika sätt att ta läkemedel 5 Ögondroppar ögondroppar rumstemperatur hållbarhet droppstöd ögondroppar används så här: 1. Tvätta händerna. 2. Luta huvudet kraftigt bakåt eller ligg ner. 3. Håll droppflaskan rakt över och tätt intill ögat. 4. Blicken riktas uppåt och det undre ögonlocket dras ner. 5. Tryck lätt på flaskan och pressa ut en droppe i taget. Undvik att röra vid ögat eller ögonfransarna med flaskan. Risk att bakterier sprids in i flaskan. 6. Slut ögat och blunda i någon minut. om man missar indroppningen helt eller delvis kan man omedelbart indroppa en droppe till. Endast en droppe ryms i ögat. om ögondroppar av olika sorter ska droppas i samma öga ska man vänta 5 minuter mellan de olika sorterna. Då finns det plats för nästa droppe. om det är svårt att pricka rätt med ögondropparna finns speciella droppstöd. anteckna alltid brytningsdatum på flaskan/tuben och läs hur länge förpackningen kan användas.

16 olika sätt att ta läkemedel 5 Känsliga passager känsliga passager baktill i svalget, vid ingången till matstrupen där stora kroppspulsådern korsar matstrupen där luftstrupen delar sig till höger och vänster lunga bakom hjärtat, speciellt om det är förstorat där matstrupen passerar mellangärdet, vid ingången till magsäcken tabletter och kapslar intas med riklig mängd dryck. Det är viktigt att sitta eller stå upp när medicinen intas. Detta gäller självklart också för sömntabletter. Risk finns annars att sömntabletten verkar dagen efter! äldre människor har svårt att svälja. Ett alternativ till vatten kan vara en trögflytande dryck t ex filmjölk eller nyponsoppa. tabletten kan framförallt fastna: baktill i svalget, vid ingången till matstrupen. där stora kroppspulsådern från hjärtat korsar matstrupen. där luftstrupen delar sig till höger och vänster lunga. bakom hjärtat, speciellt om det är förstorat. där matstrupen passerar mellangärdet, vid ingången till magsäcken.

17 olika sätt att ta läkemedel 5 Föda och läkemedel föda och läkemedel på ett boende kan det vara bättre att ta medicinen i lugn och ro före eller efter måltiden några få läkemedel ska tas till maten, se Läkemedelsförteckningen det kan vara bättre att ta medicinen i lugn och ro före eller efter måltiden. Lexinor och Glibenklamid är exempel på läkemedel som tas skilt från måltid. Lexinor bör tas 1-2 timmar före eller efter måltid och ej tillsammans med mjölkprodukter. Glibenklamid bör tas cirka en halv timme före måltid. om t ex frukosten inte intas förrän efter klockan 9 leder det till att intervallet till nästa intag blir för kort. Det är då bättre att tidigarelägga medcinintaget för att få mer lagom tidsintervall till nästa intag. Medicinintag ska oftast fördelas jämt över dygnet för att få bäst effekt. att ta läkemedel till måltiderna är en mer allmän rekommendation för att komma ihåg att ta sin medicin. Detta är viktigare för den som sköter sin medicinering själv. På ett boende är det ofta bättre att få en lugn stund för medicinintag. det finns ett fåtal läkemedel som rekommenderas att tas till måltid. På vår Läkemedelskommittés lista över rekommenderade läkemedel finns följande läkemedel: Dimetikon (för att erhålla effektiv blandning med mag/tarminnehållet), Metformin för att undvika magbiverkningar, Doxyferm för att minska risken för magbiverkningar. Det är sjuksköterskans uppgift att ge information om avvikande tidpunkt för medicinintag i förhållande till den rutin som normalt används.

18 olika sätt att ta läkemedel 5 Rätt dosering rätt dosering Mängd i kroppen Biverkningar Effekt Ingen effekt dos-effekt Mängden tillfört läkemedel dosens storlek är av avgörande betydelse för läkemedelseffekten. koncentrationen av läkemedlet måste nå en viss undre gräns innan någon som helst effekt uppnås. Det är därför som Dexofen och Distalgesic ej ska användas vid behov. Första dosen ger mycket låg mängd i kroppen, först efter 5 doser får man full effekt av Dexofen! når koncentrationen en viss övre gräns får flertalet individer biverkningar. Vissa individer kan känna av biverkningar även vid normaldos. det är mycket viktigt att läkemedelsintaget fördelas över dygnet. Vid dosering 3 gånger dagligen är det lämpligt att t ex ta medicinen klockan 8, 14 och 20. Läkemedel behöver oftast inte ges i samband med måltid, men självklart ska medicinen sväljas ned med någon dryck!

19 olika sätt att ta läkemedel 5 Waranbehandling waranbehandling Waran kan ej läggas i dospåse på grund av ofta förekommande dosändringar kontakta sjuksköterskan om patientens beteende ändras, t ex faller oftare, slår i huvudet eller vid blödning snar PK-kontroll även vid mindre blödningar som näsblod och onormalt stora blåmärken försök att tidsbegränsa användningen. Långtidsbehandling bör omprövas en gång per år. Nya faktorer kan tillkomma och nya rön kan medföra alternativ behandling. Det är förskrivaren som ansvarar men AK-mottagningen följer upp behandlingstid från remissen. ofta är det praktiskt att dosera Waran till kvällen, provsvaret har då hunnit komma med posten. Dosen varierar och det är säkrare att skilja Waran från övrig regelbunden medicinering. Vid svårighet att komma ihåg dosering kvällstid är morgondos ett alternativ. vid långtidsbehandling kan kontroller av PK-INR (International Normalized Ratio, mått på blodlevringsförmåga) inskränka sig till var 6-8:e vecka om värdet ligger stabilt. Optimal behandlingsintensitet tycks vara PK-INR 2,1-3,1, effekten avtar ner mot 1,8. Vissa patienter med ökad blödningsrisk har intervallet 1,7-2,3. Tillkomst av avvikande beteende, fall, slag mot huvudet eller konstaterad större blödning bör föranleda akut kontroll på sjukhus. Även mindre blödningar som näsblod, onormalt stora blåmärken, blödningar från mag/tarm, underliv eller urinvägar bör föranleda snar kontroll av PK-värdet. inför operativa ingrepp skall tandläkare eller läkare informeras i god tid.

20 olika sätt att ta läkemedel 5 Waranbehandling waranbehandling, forts. varje ändring i medicineringen även receptfria läkemedel och naturläkemedel kan påverka effekten av Waran fiskoljor ökar effekten av Waran, Q10 och johannesört minskar effekten K-vitaminbrist orsakad av att patienten äter för lite ökar effekten. Stora variationer i intag av gröna grönsaker, speciellt kål och jordgubbar rekommenderas ej kontrollera alltid interaktion innan förskrivning av nytt läkemedel eller förändring av pågående medicinering sker. Meddela alltid AK-mottagningen vid ändringar gäller även antibiotikakurer. använd inte Bamyl, Treo, Magnecyl eller liknande, inte heller antiinflammatoriska medel typ Ipren, Ibumetin med flera. Paracetamol i hög dos ökar blödningsrisken, kombination med Dexofen kan kräva dosanpassning. den terapeutiska effekten kan förändras av: att patienten äter för lite och därmed inte alls får i sig K-vitamin kanske vanligaste orsaken till ett högt PK-INR. kosten har relativt ringa inverkan. Stora variationer i intag av gröna grönsaker, speciellt kål och jordgubbar rekommenderas ej på grund av K-vitamininnehållet. preparat innehållande Q10 och johannesört minskar blödningstiden och fiskoljor förlänger blödningstiden. En ökad känslighet uppträder ofta vid ökad ämnesomsättning t ex vid feber och mag/tarminfektioner och uttalad hjärtsvikt.

21 biverkningar 6 Allmänt biverkningar allmänt alla läkemedel kan ge biverkningar men alla patienter får inte biverkningar iaktta förändringar och effekter hos vårdtagaren definition: När läkemedel ger andra effekter än de man avsett säger man att läkemedlet ger biverkningar. Man måste bedömma nyttan av läkemedlet i förhållande till biverkningarna. Lindriga biverkningar i början av en behandling är ofta övergående, man ska ge läkemedelseffekten en chans. Det är mycket viktigt att iaktta effekt och förändring. biverkningar klassas som: vanliga, om mer än en på hundra drabbas. mindre vanliga, om mindre än en på hundra men mer än en på tusen drabbas. sällsynta biverkningar drabbar mindre än en på tusen.

22 biverkningar 6 Yrsel yrsel Be vårdtagaren beskriva sin yrsel. Nytillkommen yrsel skall alltid rapporteras. Orsak kan vara biverkningar av mediciner sjukdom rotatorisk yrsel inaktivitetsyrsel spänningsyrsel yrsel av läkemedel. Vanlig biverkan av blodtrycksmediciner, medel mot depressioner, medel mot inflammationer med flera. Speciellt vanligt vid uppresning från liggande till stående sitt gärna en stund på sängkanten för att undvika detta. sjukdomar. Blodtrycksfall hos patienter som behandlas för högt blodtryck. Hjärtsjukdom kan ge sig tillkänna med yrsel som främsta symtom. Menieres sjukdom (vätskeansamling i innerörat). rotatorisk yrsel brukar härröra från balansorganen. inaktivitetsyrsel eller ensamhetsyrsel, ofta hos äldre människor, beror på att man rör sig för lite. Denna yrsel kan vara mycket svår. Ett bra botemedel är dagliga promenader. spänningsyrsel upplevs som en ostadighets- och gungningskänsla speciellt i stressade situationer. Ofta förekommer denna yrsel i kombination med panik- och svimningskänsla. Spända och ömma muskler i nacken är vanligt.

23 biverkningar 6 Muntorrhet muntorrhet kan orsakas av: åldrandet läkemedel sjukdomar muntorrhet kan ge vattendrivande, t ex Impugan medel mot depression, t ex Cipramil medel mot smärta, t ex Morfin, Dolocontin reumatiska sjukdomar depressioner diabetes sköra slemhinnor och sveda svårigheter att prata och äta svårigheter med tandprotes ökad risk för karies en stor mängd farmaka påverkar salivflödet i hög grad. Till läkemedel med uttalad effekt på salivkörtlarnas funktion hör vissa antihistaminer, diuretika, antidepressiva och neuroleptika. man har också påvisat ett positivt samband mellan antalet mediciner och nedsatt salivsekretion ju flera preparat desto sämre salivsekretion. mer än 200 läkemedel i sverige anger muntorrhet som biverkan enligt fass! Det är av yttersta vikt att behandlande läkare ger information om vilka läkemedel som ger muntorrhet som biverkning. muntorrhet som inte behandlas ger: karies och tandlossning svårt att tala, svälja och tugga obehaglig smak dålig andedräkt sköra slemhinnor, sveda i munnen svårt att använda tandprotes infektioner i munnen försämrad livskvalitet

24 biverkningar 6 Muntorrhet vad ska man göra för att minska muntorrhet? skölj munnen ofta salivstimulerande medel: Xerodent, Salivin sugtabletter saliversättningsmedel: Saliva Orthana kariesprofylax - god munhygien - kostråd - fluor: Fludent tabletter, Dentan lösning kostråd FLUORTILLFÖRSEL OCH TANDBORSTNING ÄR AV YTTERSTA VIKT FÖR MUNTORRA PATIENTER fluor smörjande medel t ex rapsolja eller Oral Balans kan vara värt att pröva. som vårdpersonal är du ansvarig för patientens munvård, men tandvårdspersonalen hjälper dig gärna med råd och behandling. landstingen har ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade. Munhälsobedömning i hemmet eller på tandkliniken är kostnadsfri. Kontaktpersonen bör vara med. Som komplement till rådgivningen fylls ett munvårdskort i, för att underlätta för vårdpersonalen vid den dagliga omvårdnaden. Vid munhälsobedömningen förmedlas vid behov kontakt med valfri tandläkare för nödvändig tandvård ingår i högkostnadsskyddet.

25 andningsvägar 7 Astma astma - inflammatorisk sjukdom i luftvägarna basbehandling - inhalationssteroider (kortison) med tillägg av luftrörsvidgande behandling vid behov eller stadigvarande läkemedel se också rek-listan mot inflammation - Pulmicort - Flutide luftrörsvidgande - Bricanyl - Ventoline - Oxis - Serevent astma är en inflammatorisk sjukdom i luftvägarna som kan leda till återkommande episoder av andnöd, pipande andning och hosta. Basbehandling är inhalationssteroider (kortison) med tillägg av luftrörsvidgande behandlig vid behov eller stadigvarande. Det finns några läkemedel som innehåller en kombination av både inhalationssteroider och luftrörsvidgande. Det förenklar för patienten som kan ta färre antal inhalationer. vanliga läkemedel är: Inhalationsteroider: Pulmicort Turbohaler, Flutide Diskus eller diskhaler. Att skölja munnen med vatten efter inhalation av dessa läkemedel minskar risken för svampinfektion i munhålan. Luftrörsvidgande kortverkande (ska alltid finnas tillgänglig för akut behov): Bricanyl, Ventoline och Buventol Easyhaler. Välj den inhalator som patienten tycker är bäst. Luftrörsvidgande långverkande: Oxis Turbuhaler (kan även användas akut) el Serevent Diskus. Kombinationer av steroid och långverkande luftrörsvidgande: Seretide och Symbicort. Om medicinen inte hjälper kontakta astmasjuksköterskan för att ompröva diagnosen, det kanske är KOL. det finns en bruksanvisning i varje förpackning med steg för steg instruktion hur man gör. Det är bra om en praktisk övning kan ordnas med de vanligaste inhalatorerna. Placeboinhalatorer brukar gå att beställa direkt från tillverkarna. Ett annat alternativ är att be det lokala apoteket eller astmasjuksköterskan att ta med material och visa hur de ska användas. tecken på försämring av astman är om mer luftrörsvidgande medicin behövs och/eller om den boende vaknar på natten. I en individuell behandlingsplan anges optimalt individuellt PEF-värde och vad som ska göras vid en försämring, vanligen i samband med luftvägsinfektion. PEF-mätare kan förskrivas på hjälpmedelskort. Hos patienter som har optimal lungfunktion och som varit symtomfria i 2-4 månader bör man ta ställning till nedtrappning av behandlingen.

26 andningsvägar 7 KOL kol kronisk obstruktiv lungsjukdom att skilja mellan astma och KOL kan ibland vara svårt sannolik orsak till KOL - ju högre ålder - ju mer rökning luftrörsvidgande behandling - Atrovent inhalation ger bäst effekt Acetylcystein ger vid samtidig kronisk bronkit en liten minskning av antalet försämringsperioder kol har ett smygande förlopp med astmaliknande symtom som hosta och andningssvårigheter. Skillnaden mellan de båda sjukdomarna är dock att en KOL-patient står inför en konstant försämring, medan en astmatiker har besvärsfria perioder. Den KOL-drabbade kan aldrig få tillbaka den lungkapacitet som gått förlorad. Däremot hejdas sjukdomens förlopp hos den som slutar röka. rökstopp är den absolut viktigaste behandlingen! inga läkemedel som används vid kol påverkar sjukdomsförlopp och prognos. De har enbart en symtomlindrande effekt. Erfarenhetsmässigt har Atrovent en bättre effekt på KOL-patienten än luftvägsvidgande läkemedel (se astma). Atrovent finns som inhalationsspray och pulver för inhalation och som lösning för nebulisering. Inhalationsspray bör endast användas om tillfredsställande behandling ej kan uppnås med andra beredningsformer. Spiriva har likvärdig effekt med dosering en gång om dagen, dock till en högre kostnad. långverkande luftrörsvidgande (t ex Oxis) ger små förbättringar av symtom och livskvalitet vid underhållsbehandling. inhalationssteroider kan ha en plats i behandling av medelsvår till svår KOL.

27 diabetes 7 Insulinberoende diabetes insulinberoende diabetes cellerna som tillverkar insulin förstörs kräver insulinbehandling insulinberoende diabetes: Cellerna behöver glukos för att de skall fullgöra sina funktioner. De kolhydrater som vi får i oss via födan bryts så småningom ned till glukos. Blodsockerhalten är högst strax efter en måltid. I bukspottkörteln finns en speciell typ av celler s k betaceller som producerar hormonet insulin. Insulin behövs för att glukos från blodet skall komma in i cellerna. I samband med måltider ökar insulinproduktionen för att mer glukos ska strömma in i cellerna och blodsockret hållas på en normal nivå. vid typ 1-diabetes förstörs betaceller som producerar insulin. Följden blir brist på insulin och så småningom helt upphävd insulinproduktion. Det medför att glukos får svårt att komma in i cellerna och att en alltför stor del av sockret stannar i blodbanan. Blodsockerhalten stiger framförallt i samband med måltiderna och en del av sockret utsöndras i urinen. symtom: Typ 1-diabetes ger ofta kraftiga symtom (hos yngre människor). Vanligen sker insjuknandet under loppet av några veckor. Typiska symtom är stora urinmängder, ökad törst, trötthet och viktnedgång. De stora urinmängderna beror på att socker utsöndras genom njurarna och drar med sig vatten från kroppen.

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO 9.6. Bjurholmskommun Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende Bjurholms ÄHO 2 (28) Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot

Läs mer

Innehållsförteckning läkemedelsfakta

Innehållsförteckning läkemedelsfakta Innehållsförteckning läkemedelsfakta A Abilify... B19 Absenor... B19 Acetylcystein... B24 Aeorbec... B23 Airomir... B24 Akineton... B18 Alenat... B16 Alendronat... B16 Alfuzosin... B14 Alphagan... B25

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Handläggare: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson Eva Almén-Åström 1 Bakgrund År 2010

Läs mer

Innehållsförteckning. arbetsgång. läkemedel. icke-farmakologiska tips. övrigt. Inledning...1. Arbetsgång...A1. Checklista + beslutsstöd...

Innehållsförteckning. arbetsgång. läkemedel. icke-farmakologiska tips. övrigt. Inledning...1. Arbetsgång...A1. Checklista + beslutsstöd... Innehållsförteckning Inledning...1 arbetsgång Arbetsgång...A1 Checklista + beslutsstöd...a5 Skattningsskala (Phase 20)...A7 läkemedel Särskilt riskfyllda läkemedel för äldre...b1 Läkemedel som ökar fallrisken...b3

Läs mer

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Innehåll Utbildningsmaterial Läkemedelshantering... 2 Ledningssystem för kvalitet... 2 Delegering...

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård 2011-08-25 Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård Eva Franzén, MAS Britt-Inger Johansson, sjuksköterska Elisabeth Dahlgren, distriktssköterska 1 Läkemedelshantering

Läs mer

Utbildningsmaterial. Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift

Utbildningsmaterial. Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift Utbildningsmaterial Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift Innehållsförteckning: Allmänt om delegering...sid 2 Allmänt om dokumentation...sid 5 Allmänt om läkemedel...sid

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2014-01-16 Beslutad av 1(129) Ninette Hansson RUTIN Delegeringshandbok UTBILDNING INFÖR DELEGERING

Läs mer

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Vård och omsorg LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Uppdaterad Juli 2011 Anna Schölin, distriktssköterska Läkemedelshantering Många av de personer vi möter inom kommunal omsorg har av sin

Läs mer

Läkemedel. Rekommendationer. Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg

Läkemedel. Rekommendationer. Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Elektroniskt recept e-recept

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Elektroniskt recept e-recept KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2012 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2012 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNEHÅLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12

Läs mer

FAS UT. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling. Claes Lundgren

FAS UT. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling. Claes Lundgren 2 FAS UT Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling Claes Lundgren 2 FAS UT Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling Claes Lundgren 1 Författarens

Läs mer

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté 1 2 INNEHÅLL Förord 5 Medlemmar i Dalarnas Läkemedelskommitté 6 Motiverande Samtal

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Diabetes en kärlsjukdom En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den oberoende forskningen kring hjärt-, kärl- och

Läs mer

5. Medicinering vid behov

5. Medicinering vid behov 5. Medicinering vid behov Många äldre människor har flera olika mediciner. De flesta mediciner tas regelbundet som stående ordination. Vissa mediciner tas vid behov. Det är viktigt att veta vilken effekt

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté gör urvalet

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté gör urvalet KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2013 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2013 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNeHåLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12

Läs mer

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Nationella programrådet Diabetes Utbildningsverktyg Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ta hand om dig! Det är viktigt att ta hand om sin hälsa. Lindriga sjukdomsbesvär kan man ofta klara av på egen hand. Det kallas för egenvård. Egenvård innebär att du själv kan känna

Läs mer

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Reviderad September 2009 Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utarbetad i samarbete

Läs mer

Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter

Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter Bild Pensionär(er) 65-75 i aktivitet Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter Förläng de goda åren 4 Inledning 5 Det naturliga åldrandet 6 Guldkant på tillvaron 11 Rörelseglädje 15 Stå stadigt

Läs mer

Information till patienter och anhöriga. att leva med hjärtsvikt

Information till patienter och anhöriga. att leva med hjärtsvikt 80 80 80 80 80 80 80 80 Information till patienter och anhöriga att leva med hjärtsvikt 80 80 80 2 att leva med hjärtsvikt Innehållsförteckning Vad är hjärtsvikt? 6 Hjärtats uppbyggnad 7 Blodcirkulationen

Läs mer

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73)

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73) 1(73) Innehållsförteckning Sida Förord...4 Inledning...5 Empati och professionellt förhållningssätt...8 Trygghet dygnet runt...9 Beslut om och planering av palliativ vård...12 Beslut om palliativ vård...12

Läs mer

Må bra under Ramadan. Fakta och goda råd

Må bra under Ramadan. Fakta och goda råd Må bra under Ramadan Fakta och goda råd Innehållsförteckning Förord 4 Andlighet och mat 6 Vad kan du uppnå genom att fasta? 8 De fysiologiska förändringar som äger rum under fastan 9 Tänkbara hälsorisker

Läs mer

Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal

Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2014-05-13 annika.nilsson@kil.se Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal VID DELEGERING FÖRSTA GÅNGEN GÄLLER

Läs mer

Instruktioner för. Delegering

Instruktioner för. Delegering Instruktioner för Delegering Uppdaterad april 2009 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Här finns den teoretiska bakgrunden du behöver känna till samt

Läs mer

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum Palliativ Vård Vägledning för vårdpersonal Palliativt kompetenscentrum Innehåll: Författare och kontaktpersoner: 2006 1. Palliativ vård definition och centrala begrepp Patienter med obotbara sjukdomar

Läs mer