iakttaga, ifrågasätta, informera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "iakttaga, ifrågasätta, informera"

Transkript

1 upplaga iakttaga, ifrågasätta, informera praktisk handledning om läkemedel Läkemedelskommitténs utbildningsmaterial för vårdbiträden och undersköterskor/skötare i kommunernas hemtjänst/hemsjukvård. den nya pärmen innehåller 26 nya/utbytta sidor och det nya dosreceptet med förklaringar tillsammans med föregående upplagas sidor. allt fler läkemedelsordinationer till patienter i öppen vård görs utan att förskrivaren ser patienten. Vi har fått en vårdkedja mellan läkare och patient, i den ingår bl a undersköterskor och vårdbiträden i öppen vård. Flera studier visar att mindre än 50 % av patienterna tar sina mediciner enligt läkarens ordination. Detta är en olycklig utveckling. Med dagens resursbrister i vården är det svårt att avhjälpa problemet, istället får vi inrikta oss på att göra vårdkedjan så kompetent som möjligt. läkemedelskommittén utbildar handledare som sedan ska undervisa målgruppen på respektive arbetsplats. Läkemedelskommittén kommer att anordna ett antal utbildningstillfällen i vårt område. MAS erbjudes att skicka 1 sjuksköterska per 1000 innevånare i kommunen. Utbildningen förläggs till eftermiddagstid. Vi vill gärna att MAS i området deltar. Läkemedelskommittén står för kostnaden för pärmar och textmaterial samt utbildning av handledarna. Kostnaderna för handledarnas arbete på hemmaplan betalas av arbetsgivaren. utbildningsmaterialet kan användas i smågrupper ute på arbetsplatserna och/eller när så är lämpligt vid större personalsammandragningar. Läkemedelskommittén erbjuder en pärm till varje handledare samt en till varje arbetsgrupp/arbetsplats. Arbetsplatsens pärm är tänkt att användas som stöd i arbetet när frågor uppstår. ett rapportblad medföljer utbildningsmaterialet. Läkemedelskommittén behöver få veta hur många som deltagit, vad man tycker om materialet och om man vill ha en komplettering med fler områden. tack till Anita Berggren, Tanumshede Marita Olsson, Strömstad Barbro Lindqvist, Trollhättan Gisela Frendsten, Uddevalla Ann-Kristin Gustafsson, Mellerud Mervi Qvarnström, Vänersborg Ann-Sofie Nyblom, Vänersborg Barbro Rosengren, Vänersborg Marita Olsson, Trollhättan Hasse Olofsson, Uddevalla Dorin Borota, Trollhättan Benny Lorenzon, Trollhättan Ole Borch, Uddevalla styrgruppen har bestått av Maud Hagelberg, Radhka Künel, Åsa Larsson och Elsie Tyreman Maj-Britt Elmvik, projektledare Apoteket AB Kungsgatan Trollhättan Tfn E-post:

2 rapportblad och utvärdering insändes till: Maj-Britt Elmvik, Apoteket AB, Kungsgatan 53, Trollhättan eller fax datum antal deltagare innehåll Synpunkter på handledarutbildningen: Använd gärna baksidan! Synpunkter på innehållet i pärmen: Vill Du ha en komplettering med fler områden? Vilka? Uppgiftslämnare Kommun

3 iakttaga, ifrågasätta, informera 2 jag har min helhetsbild, du har din tillsammans får vi en sannare bild iakttaga Du som arbetar närmast vårdtagaren; Dina iakttagelser är mycket viktiga! Vårdpersonal fungerar ofta som länk mellan vårdtagare och förskrivare eller apotek. Därför är det mycket viktigt att iakttaga effekter och förändringar i samband med läkemedelsordinationer, liksom för övrigt i vardagen. ifrågasätta Behövs mediciner om vårdtagaren vägrar, inte vill eller inte kan ta den? Om medicinen t ex måste krossas, läggas under osten eller annat trixande, kan det finnas alternativa läkemedel eller beredningsformer. informera Dina iakttagelser är mycket viktiga och ska absolut vidarebefordras till ansvarig sjuksköterska! kom ihåg 3 i: iakttaga! ifrågasätta! informera!

4 läkemedel och naturläkemedel 3 Jämförelse läkemedel -bevisad effekt -biverkningsbedömda -kvalitetskrav -alla sjukdomar naturläkemedel -effekt enligt tradition -oskadlighetsbedömda -kvalitetskrav -vissa "åkommor" lämpliga för egenvård läkemedel: Enligt läkemedelsförordningens definition är läkemedel en vara som är avsedd att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymtom. För att få säljas måste läkemedel godkännas och registreras av Läkemedelsverket. Då måste det uppfylla en rad krav. Tillverkaren måste bl a visa att medlet har effekt och att biverkningarna inte är för svåra i förhållande till den avsedda effekten. naturläkemedel: Naturläkemedel är avsedda för vissa åkommor som är lämpade för egenvård. De är traditionella medel med lång och betryggande erfarenhet om oskadlighet och har sitt ursprung i växt- eller djurriket. Naturläkemedel ska godkännas av Läkemedelsverket. Samma krav gäller som för läkemedel, med undantag för effekt och biverkningar.

5 läkemedel och naturläkemedel 3 Dubbla ordinationer dubbla ordinationer 1+1=? kombinera aldrig egenvård med värktabletter och receptförskrivna värktabletter. kombinera inte okritiskt naturläkemedel med läkemedel. Movina t ex, som innehåller johannesört, kräver extra försiktighet. rådfråga sjuksköterskan eller apotekspersonalen. det finns många läkemedel i det receptfria sortimentet som innehåller samma substanser som de receptbelagda. De säljs ofta under helt olika namn. Synonymlista och REK-lista finns hos sjuksköterskan. Även om det inte är samma substans kan det vara läkemedel i samma farmakologiska grupp och klart olämpligt att kombinera, t ex receptfritt Ipren och receptbelagt Pronaxen. järn i vitamintabletter, t ex Vitamineral ska inte okritiskt kombineras med andra läkemedel. Generellt gäller att ta reda på om kombinationer av receptfria och receptbelagda läkemedel är lämpliga. johannesört (i innehållsdeklarationen Hypericum perforatum) kan ge oönskade interaktioner med flera viktiga läkemedel t ex Waran, med minskad effekt som följd. curbicin (används vid lindriga prostatabesvär, kan användas sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom ej föreligger) bör ej ges till patienter som behandlas med Waran. generellt gäller att ta reda på om naturläkemedel kan kombineras med läkemedel. Rådfråga din sjuksköterska eller apotekspersonal.

6 apodos 4 Informativ indikation på dosrecept informativ indikation på dosrecept medicinens ändamål på dosreceptet underlättar iakttagande och ifrågasättande medicinens ändamål ska vara tydligt ex: förmaksflimmer, hjärtsvikt, högt blodtryck ej enbart: för hjärtat viktigt att informera sjuksköterskan om förändringar i tillståndet t ex mer eller mindre ont, tröttare, mer andfådd eller kanske förvirrad medicinens ändamål på dosreceptet gör att omständig sökning i journalen undvikes. ibland kan man få leta lång tid bakåt i journalen varför läkemedlet sattes in. Observera att ändamål som för hjärtat, för magen och vätskedrivande är tämligen meningslösa. fallrapporter Receptet upptog ordination Tramadol (smärtlindrande medel) 100 mg 4 gånger dagligen. Patienten fick istället Trandate (blodtryckssänkande medel) 100 mg. Receptet är skrivet för hand och andra och tredje bokstaven i läkemedlets namn är otydliga, men vid en noggrann läsning kan det knappast tolkas som Trandate. Här saknades uppgift på receptet om ändamålet med behandlingen, det finns ett författningsmässigt krav att ändamål skall anges. Kvinna född 1920 med bäckenfraktur våren Smärtbehandling med fulldos Alvedon och Dolcontin inleddes, ingen dosändring har skett sedan dess. Vid symtomskattning hösten 2002 redovisas knappast ingen smärta alls. Ange behandlingstidens längd för smärtstillande läkemedel och även smärtans lokalisation!

7 apodos 4 Dosrecept

8 apodos 4 Dosrecept förklaringar

9 apodos 4 Läkemedelsförteckning råd och tips LÄKEMEDELSFÖRTECKNING Läkemedelsförteckning med praktiska råd och tips kan erhållas per patient eller för hel avdelning. Vid beställning per avdelning tas alla läkemedel som används upp i bokstavsordning. ALVEDON TABL 500 MG Ø (mm) 17.7 x 7.4 höjd (mm) 5.1 vit avlång kupad tablett (f), skåra och prägling en sida KOMBINERA INTE MED ANDRA SMÄRTLINDRANDE MEDICINER UTAN ATT HA TALAT MED OSS PÅ APOTEKET ELLER MED DIN LÄKARE LASIX RETARD DEPOTKAPS 30 MG Ø (mm) 14.0 x gul/grön kapsel, vita mikrodragéer BÖR SVÄLJAS HELA. FÅR EJ KROSSAS ELLER TUGGAS STILNOCT TABL 5 MG Ø (mm) 5.1 höjd (mm) 2.8 vit rund kupad tablett (f) REAKTIONSFÖRMÅGAN KAN FÖRSÄMRAS OCH DÄRIGENOM PÅVERKA FÖRMÅGAN ATT KÖRA BIL OCH ATT UTFÖRA PRECISIONSARBETE SAMTIDIGT INTAG AV ALKOHOL BÖR UNDVIKAS LÄTTÖPPNAD FÖRPACKNING TRIATEC TABL 5 MG Ø (mm) 8.2 x 4.1 höjd (mm) 3.1 vit avlång plan tablett, fasad kant, prägling och skåra båda sidor KAN GE RETHOSTA EFTER EN TIDS BEHANDLING. ZOLOFT TABL 50 MG Ø (mm) 10.5 x 4.3 höjd (mm) 3.2 vit avlång svagt kupad tablett (f), prägling båda sidor AVBRYT EJ ORDINERAD BEHANDLING UTAN ATT FRÅGA LÄKARE KAN GE MUNTORRHET, VIKTIGT ATT SKYDDA TÄNDERNA TYDLIG EFFEKT EFTER EN TIDS REGELBUNDEN ANVÄNDNING du kan alltid beställa en ny läkemedelsförteckning via din sjuksköterska eller för hemmaboende direkt på apoteket. hur ofta använder du denna?

10 olika sätt att ta läkemedel 5 olika sätt att ta läkemedel munnen öron, näsa, ögon injektion på eller genom huden slidan ändtarmen för att ge effekt måste ett läkemedel i allmänhet tas upp i blodet för att med detta föras till det ställe i kroppen där det ska verka. Genom intravenös injektion kan man tillföra läkemedel direkt i blodbanan. Det är det snabbaste sättet att få effekt av ett läkemedel. Vissa läkemedel som inte tål miljön i mag/tarmkanalen eller som inte kan tas upp därifrån, injiceras också. den allra vanligaste vägen att tillföra läkemedel är via munnen (per oralt). Läkemedelssubstanserna tas då upp i blodet från mag/tarmkanalen. Stolpiller och mikrolavemang tillförs via ändtarmen (rektalt) varifrån läkemedel verkar lokalt eller tas upp i blodet. Vid illamående kan det vara betydligt lättare att ta ett sjösjukemedel som stolpiller än som tablett. Effekten blir densamma eftersom läkemedlet i bägge fallen förs med blodet till kräkcentrum i hjärnan där kräkningsmekanismen regleras. genom inandning tillförs t ex narkosmedel som från lungorna tas upp i blodet och förs till hjärnan. läkemedel som stryks på huden, tex salvor och lösningar, har oftast endast lokal effekt. Vissa substanser (t ex östrogen, nikotin och smärtstillande Durogesic i plåsterform) transporteras genom huden och tas upp i blodet och kan därigenom påverka olika delar av kroppen. läs mer i Apotekets broschyr När du tar medicin och hur du hanterar läkemedel.

11 olika sätt att ta läkemedel 5 Tabletter tabletter tabletter Biverkningar brustabletter depåtabletter Depåtablett Plasmakoncentration Effekt Ingen effekt Depåtablett Konventionell tablett Tid LM-kula verksamt läkemedel matris fyllnadsmedel tabletter t ex Alvedon med skåra, kan delas. Krossa aldrig utan att först ta reda på om det går. brustabletter har inga fördelar om patienten kan svälja tabletter. De är opraktiska eftersom brustabletter ej går att lägga i dosett eller dospåsar. Alternativ till brustabletter kan vara stolpiller. depåtabletter som t ex Kalium Retard och Seloken ZOC kan aldrig krossas. Retard betyder långtidsverkande. Vid krossning förloras denna effekt. Mängden i kroppen blir för hög under kortare tid vilket kan ge skador på tarmen. ZOC står för jämn mängd i kroppen under lång tid. Både Kalium Retard och Seloken ZOC har användaranvisningen Bör sväljas hela. Får ej krossas eller tuggas. Sådana tabletter kan delas om det behövs. Dolcontin är exempel på depåtablett som måste sväljas hel. Vid delning eller krossning av läkemedlet blir alltför stor mängd aktiv substans verksam omedelbart. Duration (effekttiden) blir härigenom kortare än som avsetts och risken för biverkningar ökar. krossa aldrig utan att först ta reda på om det går! Titta på Läkemedelsförteckningen (se sidan 6). Om det inte finns någon eller om den är gammal, be din sjuksköterska att beställa från apoteket. Meddela alltid sjuksköterskan om du upptäcker problem! Finns det tabletter i dospåsen som inte kan krossas, ifrågasätt då om dessa ska bytas ut eller kanske över huvud taget inte längre behövs (t ex Kalium Retard). sväljes hela broschyren med förklaringar, finns hos din sjuksköterska.

12 olika sätt att ta läkemedel 5 Tabletter tabletter tuggtabletter sugtabletter resoribletter tuggtabletter t ex Link och Novalucol är ofta bra alternativ vid tillfälliga besvär av halsbränna. sugtabletter Xerodent mot muntorrhet. resoribletter t ex Nitromex, som ska smälta under tungan därför att läkemedlet ska tas upp genom munslemhinnan. Sväljs läkemedlet ner fungerar det inte. Ett bättre alternativ är Nitrolingual spray. Sprayen har längre hållbarhetstid och därmed säkrare effekt när den tillfälligtvis behövs. Sprayen är också ett bättre alternativ vid muntorrhet.

13 olika sätt att ta läkemedel 5 Kapslar kapslar kapslar depåkapslar Lättlöslig gelatinkapsel Läkemedel enterokapslar Hölje som upplöses i tarmen eller dragéskikt som ger absorption under längre tid kapslar bör sväljas hela. Vid sväljningssvårigheter kan oftast kapseln tömmas ut och sväljas ner med riklig mängd vatten. Titta först på Läkemedelsförteckningen (kapitel 4). Anledningen kan vara risk för dammexposition för kapslar innehållande cytostatika eller som Neurontin och Heminevrin att de smakar illa. Sväljes hela broschyren med förklaringar finns hos din sjuksköterska. depåkapslar innehållet kan tömmas ur kapselhöljet men får ej krossas eller tuggas. Exempel är Lasix Retard och Asasantin Retard som är utformade för att ge jämn absorption under längre tid. enterokapslar entero står för tarm. Lanzo är en enterokapsel som får effekt endast om den upplöses i tarmen. Får inte krossas eftersom effekten då förstörs av den sura magsaften.

14 olika sätt att ta läkemedel 5 Ändtarmen medicin man för in i ändtarmen klysma salva suppositorier klysma 1. Ligg ner på sidan med benen lätt böjda. 2. Smörj ev lite salva på behållarens pip och för in hela pipen i ändtarmen. 3. Tryck ihop plastbehållaren tills du känner att den är tom. 4. Dra ut pipen med plastbehållaren hoptryckt (annars kan du dra tillbaka medicinen in i behållaren). I den hoptryckta plastbehållaren finns alltid en mindre mängd kvar. Behållaren är överfylld, patienten har fått på förpackningen angiven mängd. 5. Ligg kvar några minuter så att medicinen inte rinner ut. suppositorier suppar 1. Ta av aluminium- eller plasthöljet runt suppositorien. 2. Doppa suppen hastigt i ljummet vatten. 3. För in suppen (använd handskar) med den raka ändan först. Den runda ändan sluter då tätt an mot ändtarmsmynningen. Vid hemorrojder kan du pröva om det är enklare med den runda änden först. 4. Lättast går det att föra in suppositorien liggande på sidan.

15 olika sätt att ta läkemedel 5 Ögondroppar ögondroppar rumstemperatur hållbarhet droppstöd ögondroppar används så här: 1. Tvätta händerna. 2. Luta huvudet kraftigt bakåt eller ligg ner. 3. Håll droppflaskan rakt över och tätt intill ögat. 4. Blicken riktas uppåt och det undre ögonlocket dras ner. 5. Tryck lätt på flaskan och pressa ut en droppe i taget. Undvik att röra vid ögat eller ögonfransarna med flaskan. Risk att bakterier sprids in i flaskan. 6. Slut ögat och blunda i någon minut. om man missar indroppningen helt eller delvis kan man omedelbart indroppa en droppe till. Endast en droppe ryms i ögat. om ögondroppar av olika sorter ska droppas i samma öga ska man vänta 5 minuter mellan de olika sorterna. Då finns det plats för nästa droppe. om det är svårt att pricka rätt med ögondropparna finns speciella droppstöd. anteckna alltid brytningsdatum på flaskan/tuben och läs hur länge förpackningen kan användas.

16 olika sätt att ta läkemedel 5 Känsliga passager känsliga passager baktill i svalget, vid ingången till matstrupen där stora kroppspulsådern korsar matstrupen där luftstrupen delar sig till höger och vänster lunga bakom hjärtat, speciellt om det är förstorat där matstrupen passerar mellangärdet, vid ingången till magsäcken tabletter och kapslar intas med riklig mängd dryck. Det är viktigt att sitta eller stå upp när medicinen intas. Detta gäller självklart också för sömntabletter. Risk finns annars att sömntabletten verkar dagen efter! äldre människor har svårt att svälja. Ett alternativ till vatten kan vara en trögflytande dryck t ex filmjölk eller nyponsoppa. tabletten kan framförallt fastna: baktill i svalget, vid ingången till matstrupen. där stora kroppspulsådern från hjärtat korsar matstrupen. där luftstrupen delar sig till höger och vänster lunga. bakom hjärtat, speciellt om det är förstorat. där matstrupen passerar mellangärdet, vid ingången till magsäcken.

17 olika sätt att ta läkemedel 5 Föda och läkemedel föda och läkemedel på ett boende kan det vara bättre att ta medicinen i lugn och ro före eller efter måltiden några få läkemedel ska tas till maten, se Läkemedelsförteckningen det kan vara bättre att ta medicinen i lugn och ro före eller efter måltiden. Lexinor och Glibenklamid är exempel på läkemedel som tas skilt från måltid. Lexinor bör tas 1-2 timmar före eller efter måltid och ej tillsammans med mjölkprodukter. Glibenklamid bör tas cirka en halv timme före måltid. om t ex frukosten inte intas förrän efter klockan 9 leder det till att intervallet till nästa intag blir för kort. Det är då bättre att tidigarelägga medcinintaget för att få mer lagom tidsintervall till nästa intag. Medicinintag ska oftast fördelas jämt över dygnet för att få bäst effekt. att ta läkemedel till måltiderna är en mer allmän rekommendation för att komma ihåg att ta sin medicin. Detta är viktigare för den som sköter sin medicinering själv. På ett boende är det ofta bättre att få en lugn stund för medicinintag. det finns ett fåtal läkemedel som rekommenderas att tas till måltid. På vår Läkemedelskommittés lista över rekommenderade läkemedel finns följande läkemedel: Dimetikon (för att erhålla effektiv blandning med mag/tarminnehållet), Metformin för att undvika magbiverkningar, Doxyferm för att minska risken för magbiverkningar. Det är sjuksköterskans uppgift att ge information om avvikande tidpunkt för medicinintag i förhållande till den rutin som normalt används.

18 olika sätt att ta läkemedel 5 Rätt dosering rätt dosering Mängd i kroppen Biverkningar Effekt Ingen effekt dos-effekt Mängden tillfört läkemedel dosens storlek är av avgörande betydelse för läkemedelseffekten. koncentrationen av läkemedlet måste nå en viss undre gräns innan någon som helst effekt uppnås. Det är därför som Dexofen och Distalgesic ej ska användas vid behov. Första dosen ger mycket låg mängd i kroppen, först efter 5 doser får man full effekt av Dexofen! når koncentrationen en viss övre gräns får flertalet individer biverkningar. Vissa individer kan känna av biverkningar även vid normaldos. det är mycket viktigt att läkemedelsintaget fördelas över dygnet. Vid dosering 3 gånger dagligen är det lämpligt att t ex ta medicinen klockan 8, 14 och 20. Läkemedel behöver oftast inte ges i samband med måltid, men självklart ska medicinen sväljas ned med någon dryck!

19 olika sätt att ta läkemedel 5 Waranbehandling waranbehandling Waran kan ej läggas i dospåse på grund av ofta förekommande dosändringar kontakta sjuksköterskan om patientens beteende ändras, t ex faller oftare, slår i huvudet eller vid blödning snar PK-kontroll även vid mindre blödningar som näsblod och onormalt stora blåmärken försök att tidsbegränsa användningen. Långtidsbehandling bör omprövas en gång per år. Nya faktorer kan tillkomma och nya rön kan medföra alternativ behandling. Det är förskrivaren som ansvarar men AK-mottagningen följer upp behandlingstid från remissen. ofta är det praktiskt att dosera Waran till kvällen, provsvaret har då hunnit komma med posten. Dosen varierar och det är säkrare att skilja Waran från övrig regelbunden medicinering. Vid svårighet att komma ihåg dosering kvällstid är morgondos ett alternativ. vid långtidsbehandling kan kontroller av PK-INR (International Normalized Ratio, mått på blodlevringsförmåga) inskränka sig till var 6-8:e vecka om värdet ligger stabilt. Optimal behandlingsintensitet tycks vara PK-INR 2,1-3,1, effekten avtar ner mot 1,8. Vissa patienter med ökad blödningsrisk har intervallet 1,7-2,3. Tillkomst av avvikande beteende, fall, slag mot huvudet eller konstaterad större blödning bör föranleda akut kontroll på sjukhus. Även mindre blödningar som näsblod, onormalt stora blåmärken, blödningar från mag/tarm, underliv eller urinvägar bör föranleda snar kontroll av PK-värdet. inför operativa ingrepp skall tandläkare eller läkare informeras i god tid.

20 olika sätt att ta läkemedel 5 Waranbehandling waranbehandling, forts. varje ändring i medicineringen även receptfria läkemedel och naturläkemedel kan påverka effekten av Waran fiskoljor ökar effekten av Waran, Q10 och johannesört minskar effekten K-vitaminbrist orsakad av att patienten äter för lite ökar effekten. Stora variationer i intag av gröna grönsaker, speciellt kål och jordgubbar rekommenderas ej kontrollera alltid interaktion innan förskrivning av nytt läkemedel eller förändring av pågående medicinering sker. Meddela alltid AK-mottagningen vid ändringar gäller även antibiotikakurer. använd inte Bamyl, Treo, Magnecyl eller liknande, inte heller antiinflammatoriska medel typ Ipren, Ibumetin med flera. Paracetamol i hög dos ökar blödningsrisken, kombination med Dexofen kan kräva dosanpassning. den terapeutiska effekten kan förändras av: att patienten äter för lite och därmed inte alls får i sig K-vitamin kanske vanligaste orsaken till ett högt PK-INR. kosten har relativt ringa inverkan. Stora variationer i intag av gröna grönsaker, speciellt kål och jordgubbar rekommenderas ej på grund av K-vitamininnehållet. preparat innehållande Q10 och johannesört minskar blödningstiden och fiskoljor förlänger blödningstiden. En ökad känslighet uppträder ofta vid ökad ämnesomsättning t ex vid feber och mag/tarminfektioner och uttalad hjärtsvikt.

21 biverkningar 6 Allmänt biverkningar allmänt alla läkemedel kan ge biverkningar men alla patienter får inte biverkningar iaktta förändringar och effekter hos vårdtagaren definition: När läkemedel ger andra effekter än de man avsett säger man att läkemedlet ger biverkningar. Man måste bedömma nyttan av läkemedlet i förhållande till biverkningarna. Lindriga biverkningar i början av en behandling är ofta övergående, man ska ge läkemedelseffekten en chans. Det är mycket viktigt att iaktta effekt och förändring. biverkningar klassas som: vanliga, om mer än en på hundra drabbas. mindre vanliga, om mindre än en på hundra men mer än en på tusen drabbas. sällsynta biverkningar drabbar mindre än en på tusen.

22 biverkningar 6 Yrsel yrsel Be vårdtagaren beskriva sin yrsel. Nytillkommen yrsel skall alltid rapporteras. Orsak kan vara biverkningar av mediciner sjukdom rotatorisk yrsel inaktivitetsyrsel spänningsyrsel yrsel av läkemedel. Vanlig biverkan av blodtrycksmediciner, medel mot depressioner, medel mot inflammationer med flera. Speciellt vanligt vid uppresning från liggande till stående sitt gärna en stund på sängkanten för att undvika detta. sjukdomar. Blodtrycksfall hos patienter som behandlas för högt blodtryck. Hjärtsjukdom kan ge sig tillkänna med yrsel som främsta symtom. Menieres sjukdom (vätskeansamling i innerörat). rotatorisk yrsel brukar härröra från balansorganen. inaktivitetsyrsel eller ensamhetsyrsel, ofta hos äldre människor, beror på att man rör sig för lite. Denna yrsel kan vara mycket svår. Ett bra botemedel är dagliga promenader. spänningsyrsel upplevs som en ostadighets- och gungningskänsla speciellt i stressade situationer. Ofta förekommer denna yrsel i kombination med panik- och svimningskänsla. Spända och ömma muskler i nacken är vanligt.

23 biverkningar 6 Muntorrhet muntorrhet kan orsakas av: åldrandet läkemedel sjukdomar muntorrhet kan ge vattendrivande, t ex Impugan medel mot depression, t ex Cipramil medel mot smärta, t ex Morfin, Dolocontin reumatiska sjukdomar depressioner diabetes sköra slemhinnor och sveda svårigheter att prata och äta svårigheter med tandprotes ökad risk för karies en stor mängd farmaka påverkar salivflödet i hög grad. Till läkemedel med uttalad effekt på salivkörtlarnas funktion hör vissa antihistaminer, diuretika, antidepressiva och neuroleptika. man har också påvisat ett positivt samband mellan antalet mediciner och nedsatt salivsekretion ju flera preparat desto sämre salivsekretion. mer än 200 läkemedel i sverige anger muntorrhet som biverkan enligt fass! Det är av yttersta vikt att behandlande läkare ger information om vilka läkemedel som ger muntorrhet som biverkning. muntorrhet som inte behandlas ger: karies och tandlossning svårt att tala, svälja och tugga obehaglig smak dålig andedräkt sköra slemhinnor, sveda i munnen svårt att använda tandprotes infektioner i munnen försämrad livskvalitet

24 biverkningar 6 Muntorrhet vad ska man göra för att minska muntorrhet? skölj munnen ofta salivstimulerande medel: Xerodent, Salivin sugtabletter saliversättningsmedel: Saliva Orthana kariesprofylax - god munhygien - kostråd - fluor: Fludent tabletter, Dentan lösning kostråd FLUORTILLFÖRSEL OCH TANDBORSTNING ÄR AV YTTERSTA VIKT FÖR MUNTORRA PATIENTER fluor smörjande medel t ex rapsolja eller Oral Balans kan vara värt att pröva. som vårdpersonal är du ansvarig för patientens munvård, men tandvårdspersonalen hjälper dig gärna med råd och behandling. landstingen har ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade. Munhälsobedömning i hemmet eller på tandkliniken är kostnadsfri. Kontaktpersonen bör vara med. Som komplement till rådgivningen fylls ett munvårdskort i, för att underlätta för vårdpersonalen vid den dagliga omvårdnaden. Vid munhälsobedömningen förmedlas vid behov kontakt med valfri tandläkare för nödvändig tandvård ingår i högkostnadsskyddet.

25 andningsvägar 7 Astma astma - inflammatorisk sjukdom i luftvägarna basbehandling - inhalationssteroider (kortison) med tillägg av luftrörsvidgande behandling vid behov eller stadigvarande läkemedel se också rek-listan mot inflammation - Pulmicort - Flutide luftrörsvidgande - Bricanyl - Ventoline - Oxis - Serevent astma är en inflammatorisk sjukdom i luftvägarna som kan leda till återkommande episoder av andnöd, pipande andning och hosta. Basbehandling är inhalationssteroider (kortison) med tillägg av luftrörsvidgande behandlig vid behov eller stadigvarande. Det finns några läkemedel som innehåller en kombination av både inhalationssteroider och luftrörsvidgande. Det förenklar för patienten som kan ta färre antal inhalationer. vanliga läkemedel är: Inhalationsteroider: Pulmicort Turbohaler, Flutide Diskus eller diskhaler. Att skölja munnen med vatten efter inhalation av dessa läkemedel minskar risken för svampinfektion i munhålan. Luftrörsvidgande kortverkande (ska alltid finnas tillgänglig för akut behov): Bricanyl, Ventoline och Buventol Easyhaler. Välj den inhalator som patienten tycker är bäst. Luftrörsvidgande långverkande: Oxis Turbuhaler (kan även användas akut) el Serevent Diskus. Kombinationer av steroid och långverkande luftrörsvidgande: Seretide och Symbicort. Om medicinen inte hjälper kontakta astmasjuksköterskan för att ompröva diagnosen, det kanske är KOL. det finns en bruksanvisning i varje förpackning med steg för steg instruktion hur man gör. Det är bra om en praktisk övning kan ordnas med de vanligaste inhalatorerna. Placeboinhalatorer brukar gå att beställa direkt från tillverkarna. Ett annat alternativ är att be det lokala apoteket eller astmasjuksköterskan att ta med material och visa hur de ska användas. tecken på försämring av astman är om mer luftrörsvidgande medicin behövs och/eller om den boende vaknar på natten. I en individuell behandlingsplan anges optimalt individuellt PEF-värde och vad som ska göras vid en försämring, vanligen i samband med luftvägsinfektion. PEF-mätare kan förskrivas på hjälpmedelskort. Hos patienter som har optimal lungfunktion och som varit symtomfria i 2-4 månader bör man ta ställning till nedtrappning av behandlingen.

26 andningsvägar 7 KOL kol kronisk obstruktiv lungsjukdom att skilja mellan astma och KOL kan ibland vara svårt sannolik orsak till KOL - ju högre ålder - ju mer rökning luftrörsvidgande behandling - Atrovent inhalation ger bäst effekt Acetylcystein ger vid samtidig kronisk bronkit en liten minskning av antalet försämringsperioder kol har ett smygande förlopp med astmaliknande symtom som hosta och andningssvårigheter. Skillnaden mellan de båda sjukdomarna är dock att en KOL-patient står inför en konstant försämring, medan en astmatiker har besvärsfria perioder. Den KOL-drabbade kan aldrig få tillbaka den lungkapacitet som gått förlorad. Däremot hejdas sjukdomens förlopp hos den som slutar röka. rökstopp är den absolut viktigaste behandlingen! inga läkemedel som används vid kol påverkar sjukdomsförlopp och prognos. De har enbart en symtomlindrande effekt. Erfarenhetsmässigt har Atrovent en bättre effekt på KOL-patienten än luftvägsvidgande läkemedel (se astma). Atrovent finns som inhalationsspray och pulver för inhalation och som lösning för nebulisering. Inhalationsspray bör endast användas om tillfredsställande behandling ej kan uppnås med andra beredningsformer. Spiriva har likvärdig effekt med dosering en gång om dagen, dock till en högre kostnad. långverkande luftrörsvidgande (t ex Oxis) ger små förbättringar av symtom och livskvalitet vid underhållsbehandling. inhalationssteroider kan ha en plats i behandling av medelsvår till svår KOL.

27 diabetes 7 Insulinberoende diabetes insulinberoende diabetes cellerna som tillverkar insulin förstörs kräver insulinbehandling insulinberoende diabetes: Cellerna behöver glukos för att de skall fullgöra sina funktioner. De kolhydrater som vi får i oss via födan bryts så småningom ned till glukos. Blodsockerhalten är högst strax efter en måltid. I bukspottkörteln finns en speciell typ av celler s k betaceller som producerar hormonet insulin. Insulin behövs för att glukos från blodet skall komma in i cellerna. I samband med måltider ökar insulinproduktionen för att mer glukos ska strömma in i cellerna och blodsockret hållas på en normal nivå. vid typ 1-diabetes förstörs betaceller som producerar insulin. Följden blir brist på insulin och så småningom helt upphävd insulinproduktion. Det medför att glukos får svårt att komma in i cellerna och att en alltför stor del av sockret stannar i blodbanan. Blodsockerhalten stiger framförallt i samband med måltiderna och en del av sockret utsöndras i urinen. symtom: Typ 1-diabetes ger ofta kraftiga symtom (hos yngre människor). Vanligen sker insjuknandet under loppet av några veckor. Typiska symtom är stora urinmängder, ökad törst, trötthet och viktnedgång. De stora urinmängderna beror på att socker utsöndras genom njurarna och drar med sig vatten från kroppen.

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE De senaste 20 åren har mängden läkemedel till personer äldre än 75 år ökat med nära 70%. Personer på särskilt boende har i genomsnitt 8-10 preparat per person.

Läs mer

Kombination av andra läkemedel och naturläkemedel kan vara olämplig

Kombination av andra läkemedel och naturläkemedel kan vara olämplig Iakttaga 1 läkemedel: Enligt läkemedelsförordningens definition är läkemedel en vara som är avsedd att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymtom. För att få säljas måste läkemedel

Läs mer

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Kunskapstest inför delegering

Kunskapstest inför delegering Kunskapstest inför delegering Namn: Arbetsplats: Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. 2. En delegering är frivillig. 3. En delegering kan

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet Apotekets råd om Svamp och klåda i underlivet Klåda i underlivet kan ha många orsaker. Bland kvinnor i fertil ålder är svampinfektion den vanligaste orsaken. Vid användning av antibiotika kan normalfloran

Läs mer

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar Apotekets råd om Halsbränna och sura uppstötningar Svider och bränner det i bröstet ibland? Det är i så fall ett problem som du delar med väldigt många. En god nyhet är att halsbränna för det allra mesta

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NITROLINGUAL 0,4 mg/dos sublingualspray Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

Iakttaga - Ifrågasätta - Informera

Iakttaga - Ifrågasätta - Informera Detta material är framförallt tänkt att kunna användas i samband med utbildning av övrig vårdpersonal inom kommunal vård- och omsorg. Materialet innehåller en översiktlig information kring hur läkemedel

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2014-10-03 Giltigt t.o.m.: 2016-10-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Stefan Back shantering - ordination

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24

Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24 Pst! Så här använder du Striverdi (Olodaterol) Respimat BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24 Vad och Varför? Striverdi Respimat hjälper personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden?

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Läkemedelsbehandling av äldre Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Äldre personer med flera sjukdomar använder ofta många läkemedel. I synnerhet gäller det multisjuka på särskilda boenden. Läkemedel

Läs mer

EFFENTORA Läkemedel för behandling av genombrottssmärta vid cancer

EFFENTORA Läkemedel för behandling av genombrottssmärta vid cancer EFFENTORA Läkemedel för behandling av genombrottssmärta vid cancer Guide för patienter och anhöriga buckal fentanyltablett Du har ordinerats läkemedlet Effentora för behandling av genombrottssmärta vid

Läs mer

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning - 1(5)- Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer att: - Läkemedlen

Läs mer

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen?

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Nils Rodhe Distriktsläkare Falu Vårdcentral, Falun Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna Kvinnor Män Äldre Cystit hos kvinnor Obehagligt Men

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Omeprazol Teva vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka dina besvär av halsbränna och sura uppstötningar utan läkarhjälp.

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna.

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom Inledning Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. Sjukdomen upptäcks ofta sent eftersom den utvecklas långsamt och patienten i regel omedvetet

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel

Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel Medicinhantering Egenvård Handräckning Delegering för läkemedelshantering Handhygien är viktigt! Basala hygienrutiner skall gälla överallt där vård och

Läs mer

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Värt att veta om Ultibro Breezhaler Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Information till dig som blivit ordinerad Ultibro Se bipacksedeln eller www.fass.se för fullständig

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

MÅ BRA med läkemedel på äldre dar

MÅ BRA med läkemedel på äldre dar MÅ BRA med läkemedel p å ä l d re d a r L A N D S T I N G E T S Ö R M L A ND Läkemedelskommittén Må bra med läkemedel på äldre dar Under 1900-talet har vi fått många läkemedel som vi inte längre skulle

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Äldre och läkemedel 18 november 2016

Äldre och läkemedel 18 november 2016 Äldre och läkemedel 18 november 2016 Tobias Carlsson, leg apotekare Närhälsan Sekreterare Terapigrupp Äldre och läkemedel Regionala terapigruppen Äldre och läkemedel En del av Västra Götalandsregionens

Läs mer

ATT MÅ BRA. med läkemedel även när du blir äldre

ATT MÅ BRA. med läkemedel även när du blir äldre ATT MÅ BRA med läkemedel även när du blir äldre Läkemedlet i den åldrande kroppen Läkemedel kan intas på olika sätt och förs som regel av blodet till de platser där verkan ska ske. Så småningom utsöndras

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

Delegeringsutbildning Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Läkemedel

Delegeringsutbildning Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Läkemedel Delegeringsutbildning Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Läkemedel Örebro kommun 2014-05-07 Delegering. Läkemedel, Örebro kommun 1 Innehåll Vanliga läkemedelsgrupper...

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre Urinvägsinfektioner Malin André, allmänläkare Uppsala nedre och övre UVI-antibiotika i olika åldrar Recept/1000 invånare/år 700 600 500 Urinvägsantibiotika Annan antibiotika 400 300 200 100 0 0-6 år 7-19

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Om läkemedel. vid adhd STEG 2. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet.

Om läkemedel. vid adhd STEG 2. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet. Om läkemedel vid adhd Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, 010-476 19 99, var du än bor i länet. STEG 2 BUP-mottagning finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48

Läs mer

Till dig som använder Durogesic

Till dig som använder Durogesic Till dig som använder Durogesic Ansvarig läkare: Telefontid: Telefonnummer: Ansvarig sjuksköterska: Telefonnummer: 2 Vad du bör känna till om Durogesic Den här broschyren handlar om Durogesic ett plåster

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Obesitaskirurgi efter operationen Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Smärtlindring Värk och smärta från operationsområdet brukar kvarstå cirka en vecka för att sedan avta. Värk från axlar kan sitta

Läs mer

Många läkemedel kan verka irriterande och framkalla överkänslighetsreaktioner på huden. Undvik därför att röra vid läkemedlen med händerna.

Många läkemedel kan verka irriterande och framkalla överkänslighetsreaktioner på huden. Undvik därför att röra vid läkemedlen med händerna. 4. Läkemedelsformer Läkemedel finns i många olika former, så kallade beredningsformer. Att det finns olika läkemedelsformer beror på flera faktorer, till exempel var i kroppen läkemedlet ska verka, vilken

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Kestine 10 mg filmdragerad tablett Ebastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

TORR MUN FAKTA OM NYA XERO. Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk.

TORR MUN FAKTA OM NYA XERO. Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk. TORR MUN FAKTA OM NYA XERO Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk.se Kontaktperson: Sanna Hedman, Produktchef Egenvård, Actavis, mobil

Läs mer

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24 Diabetes Britt Lundahl 2014-09-24 Vad är diabetes? Diabetes är en kronisk sjukdom, som karaktäriseras av för högt blodsocker. Orsaken är brist på hormonet insulin eller nedsatt känslighet för insulinet.

Läs mer

Apotekets råd om. Torr i munnen

Apotekets råd om. Torr i munnen Apotekets råd om Torr i munnen Om du är torr i munnen beror det på att du har för lite saliv. Orsaken är ofta en biverkan av läkemedel som gör att spottkörtlarna producerar mindre mängd saliv, till exempel

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre 2016-09-16 Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre Christine Fransson och Kristina Persson Leg.apotekare 2016-09-16 Stockholms läns

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Rätt rustad för vägen framåt

Rätt rustad för vägen framåt Patientinformation Rätt rustad för vägen framåt Behandling med TRAJENTA vid typ 2-diabetes Behandling vid typ 2-diabetes Typ 2-diabetes är, som du säkert redan vet, en sjukdom som innebär att man har

Läs mer

3. Läkemedelsgenomgång

3. Läkemedelsgenomgång 3. Varför behövs läkemedelsgenomgångar? Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de senaste 20 åren. Detta är mest påtagligt för äldre i särskilda boendeformer, men också multisjuka

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

Läkemedel. Matts Engvall. Specialist i allmänmedicin Matts Engvall

Läkemedel. Matts Engvall. Specialist i allmänmedicin Matts Engvall 1 Läkemedel Några tankar om läkemedel, om den specifika och den ospecifika effekten, om att pröva ett läkemedel, om biverkningar och om utprovningen av rätt dos. Matts Engvall Specialist i allmänmedicin

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg

Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg onkologi Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg Strålbehandlingsmottagningen Verksamhetsområde Onkologi Gävle www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg BEHANDLING Du kommer att få

Läs mer

Klåda i underlivet? Så här behandlar du svampinfektion i underlivet.

Klåda i underlivet? Så här behandlar du svampinfektion i underlivet. Klåda i underlivet? Så här behandlar du svampinfektion i underlivet. Svampinfektion i underlivet upplevs ofta som alltför intimt att tala om. Därför kan den här informationen från oss på läkemedelsföretaget

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Förvirringstillstånd vid avancerad cancer Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Referenslitteratur Strang P: Förvirring, delirium och terminal

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid

Bipacksedel: Information till användaren. Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid Bipacksedel: Information till användaren Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-04-23

Kallelse Föredragningslista 2015-04-23 Kallelse Föredragningslista 1(1) 2015-04-23 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09:00-12:00 torsdagen den 07 maj

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden och hemsjukvård i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden och hemsjukvård i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2017-03-06 Giltigt t.o.m.: 2018-03-06 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Björn Ericsson shantering - ordination

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Information om hjärtsvikt. QSvikt

Information om hjärtsvikt. QSvikt Information om hjärtsvikt QSvikt Q Svikt www.q-svikt.se Vid frågor angående hjärtsvikt är du välkommen att höra av dig till din vårdcentral, Hjärtmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, telefon

Läs mer

Om läkemedel. vid adhd STEG 1. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet.

Om läkemedel. vid adhd STEG 1. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet. Om läkemedel vid adhd Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, 010-476 19 99, var du än bor i länet. STEG 1 BUP-mottagning finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Till dig som får Tresiba (insulin degludek)

Till dig som får Tresiba (insulin degludek) Patientinformation från din vårdgivare för dig med TYP 2-DIABETES Till dig som får Tresiba (insulin degludek) En handbok för dig som ska påbörja behandling med Tresiba insulin degludek Inledning I den

Läs mer