Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör ock för mig.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör ock för mig."

Transkript

1 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Årg. 24 Ps. 119:105 1/2012 Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör ock för mig. Lutherska Församlingen i Stockholms- och Umeåområdet

2 Vänd mot Frälsaren ditt öga! Som du är blott synd du äger Jesus nåden dig tillsäger, Frälsaren dig håller kär, Han har köpt dig som du är. Vill än otrons tvivel plåga, Kan du ej på nåden våga, Saknar tröst och saknar tro: Jesus är din frid och ro. Uti kvalens djupa dalar Med sitt ord han dig hugsvalar. Råder mörker i din värld, Är du vilse på din färd, Har du inga hjärtevänner, Som den rätta hjälpen känner, Går du ensam på din stig: Jesus kan ej glömma dig. Kan Guds ord ej glädje giva, Icke tvivlen från dig driva, Är du sällan hjärteglad På din vandring mot Guds stad, Kan ej rätt du tro på Ordet, Mättas ej vid nådebordet, Är du syndig, hård som sten: Jesu blod dock gör dig ren. Finner du ej Andens fruktan, Ingen bättring vid hans tuktan, Vågar ej på nåden tro, Ser ej ljus och får ej ro, Saknas friden i ditt hjärta, Känner du ej ångerns smärta: Hör, vad Sonen ropar dig: Allt fullkomnat är i Mig! Vänd mot Frälsaren ditt öga, Han dig väntar från det höga, Snart dig Jesus kallar hem Till ett nytt Jerusalem Ifrån kors och jordekvalen Till sin fröjd i glädjesalen: Ömt han kallar dig vid namn, Tryggt du vilar i hans famn. C. Bau, E.H. Persson, 1977 Lova Herren 380 2

3 Predikan över Joh 6:22-36 av Ingemar Andersson Nästa dag stod folket på andra sidan sjön. De hade sett att det bara hade funnits en båt där och att Jesus inte hade stigit i den och följt med sina lärjungar, utan att de hade gett sig i väg ensamma. Andra båtar kom från Tiberias och lade till nära platsen där de hade ätit brödet, sedan Herren hade uttalat tacksägelsen. När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, steg de i båtarna och kom till Kapernaum och sökte efter Jesus. De fann honom på andra sidan sjön och frågade honom: Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade dem: Amen, amen säger jag er: Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat som varar och ger evigt liv och som Människosonen skall ge er. På honom har Gud, hans Fader, satt sitt sigill. De frågade honom: Vad skall vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade: Detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. De sade till honom: Vad gör du för tecken, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta. Då sade Jesus till dem: Amen, amen säger jag er: Det är inte Mose som har gett er brödet från himlen, utan det är min Fader som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. De sade till honom: Herre, ge oss alltid det brödet! Jesus svarade: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Men jag har sagt er: Ni har sett mig och tror inte. udarnas påsk var nära. Jesus har farit med båt över Galileiska sjön eller J Tiberias hav och dragit sig undan till ensliga trakter på en av höjderna vid sjön. Människorna, som har sett de under Jesus gjort då han botat sjuka, söker sig nu i stora skaror till fots ut till berget där Jesus är med sina lärjungar. Och det är här Jesus nu gör det stora brödundret, då fem kornbröd och två fiskar under hans välsignande händer räcker till att utspisa femtusen män förutom kvinnor och barn. 3

4 Av det som här skedde stod det klart för folket, att det här var profeten, som skulle komma till världen, han som skulle vara lika stor som Mose, och nu ville de med våld göra honom till kung. Nu skulle Israel återupprättas och Profeten var den självskrivne ledaren. Men Jesus drar sig undan. Det var inte för sådana uppgifter han kommit i världen. Det var inget jordiskt rike han skulle upprätta. Det var inte för att befria Israel från ockupationsmakten han kommit, utan för att befria en hel värld från synden, döden och djävulens våld. Han sänder iväg folket och söker ensamheten uppe på berget för att be. När det så drar mot kväll går lärjungarna ner till sjön och tar båten för att ro över till andra sidan. Men vinden friskar i, sjön börjar gå hög och mörkret faller. I den hårda motvinden blir lärjungarna utmattade av den hårda rodden. Men då, i den fjärde nattväkten, får de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten. Lärjungarna tror förskräckta att de ser en vålnad, men Jesu röst kan, då som nu, lugna förskräckta lärjungar och ta dem till säkerhet på stranden. Nästa morgon står folket där på andra sidan sjön. De söker efter Jesus, men förstår inte vart han tagit vägen. De såg ju att det fanns bara en båt och att lärjungarna ensamma gav sig ut i den. Från Tiberias kommer nu folk roende, man stiger i båtarna och far över till Kapernaum och börjar fråga efter Jesus. När de finner honom, frågar de: Rabbi, när kom du hit? Med båt hade han inte kunnat komma, det visste de, ändå är han där före dem? Men Jesus svarar inte på deras fråga. Han vet ju varför de söker honom: Amen, amen säger jag er: Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta. Nog hade de väl sett tecken?! Han hade ju botat sjuka och utspisat tusentals människor! Jo, de hade sett och ändå inte sett. Det som skett inför deras ögon var en uppenbarelse från himlen, men det förstod de inte. Människor häpnade och imponerades, men att han som stod där mitt ibland dem var Guds Son, Messias, världens Frälsare, det var dem fördolt. De såg en brödkonung, en som kunde lösa den här världens problem, och det var de alldeles nöjda med. Men Jesus fortsätter: Arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat som varar och 4

5 ger evigt liv och som Människosonen skall ge er. På honom har Gud, hans Fader, satt sitt sigill. Det här betyder inte att Jesus ringaktar arbetet för det dagliga brödet. Att arbeta och göra rätt för sig hör till våra plikter för vårt liv här på jorden. Men det finns något som är viktigare än omsorgen om det som hör till detta livet: Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ! Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? (Matt.16:26.) Vilken är den angelägnaste omsorgen? Vad betyder till sist all möda och all strävan för något förgängligt om jag till sist går evigt förlorad! Arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat som varar och ger evigt liv nu förstår åhörarna att Jesus talar om andliga ting, om deras förhållande till Gud, och då går tankarna genast till vad man skall göra för att få det eviga livet: Vad skall vi göra för att utföra Guds gärningar? Att utföra Guds gärningar det var för fariséerna att leva ett ostraffligt liv enligt lagen. Kunde man det så ägde man också det eviga livet. Och med stora ansträngningar kunde det gå. Ifråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, var jag en oklanderlig man, skriver Paulus om arbetet på att utföra Guds gärningar. Men när den helige Ande öppnade hans ögon, då såg han att det han så intensivt arbetat för, det gav inte evigt liv, utan det var den mat som tar slut. Allt detta, som upptagit hela hans liv, att göra Guds gärningar, uppfylla Guds vilja i allt, fick han sätta vrakstämpeln på. Det var skada och avskräde, värt sophögen. Det eviga livet kommer man i åtnjutande av på en annan väg. Människosonen, Honom som Gud satt sitt sigill på erkänt, befullmäktigat han ger det eviga livet. Det förtjänar man inte genom egna gärningar, det får man genom tron, och tron det är Guds verk och gärning. Detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt, säger Jesus. Och längre fram i samma kapitel säger han: Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom. Sådan är vägen till tro. Den saliggörande tron är ett Guds verk. Den är inget mänskligt viljebeslut, den vilar inte på förnuftsresonemang. Den är Guds gärning. Jag tror, att jag inte av mitt eget förnuft eller min egen kraft kan tro 5

6 6 på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom, utan den Helige Ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. (3:e Trosartikelns förklaring.) När en människa i själ och hjärta kan avlägga den bekännelsen, då har ett stort under skett. Hon har blivit ett Guds barn. Hon hör Kristus till. Hon är förlåten, upprättad, iklädd Kristi rättfärdighet. Och detta är från början till slut ett Guds verk. Har jag det så, så beror det inte på att jag i något avseende har hjälpt till, tvärtom. En oomvänd människa är andligen död, död i överträdelser och synder, fientlig emot Gud och under Guds vrede. Men genom Ordet, genom lag och evangelium, upplyses människan och omvändes. Hon förs från lagens blixt och dunder vid Sinai till Golgata kors. Hon förs till Frälsaren, som uppfyllde lagen och led och dog i syndares ställe. Hon blir född på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda (1 Petr. 1:3). Den helige Ande öppnar hennes ögon till att se, och så blir det som förut var en förborgad hemlighet en uppenbarad verklighet, och hjärtat fylls av glädje, tacksamhet och lovsång. Hon blir en ny människa, med ett nytt sinne, en ny håg och en ny vilja. Detta är Guds verk och gärning. Det är ett för förnuftet oförklarligt under, men det är en salig verklighet, öppen och tillgänglig för varenda människa. Vilken befrielse, vilken lättnad, vilken nåd att omvändelse och tro är ett Guds verk. Då kan ju vem som helst, också den som ingenting kan, bli salig! Detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. Men åhörarna fattar inte. Vad är det för mat han talar om som skulle ge evigt liv? Skall man tro på honom får han ju göra något tecken: Vad gör du för tecken, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick manna i öknen genom Mose Det sanna brödet från himlen, det har inte Mose gett er, säger Jesus. Det kommer från min Fader. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Och åhörarna står där fortfarande oförstående. De reagerar som den samaritiska kvinnan vid Jakobs brunn, när Jesus talar om det vatten han har att ge, som gör att man inte blir törstig igen, utan blir till en källa som

7 ger evigt liv. Herre, ge mig det vattnet, säger kvinnan, så att jag slipper gå hit och hämta vatten igen. Jesu åhörare den här gången tänker i samma banor. När Jesus talar om Guds bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv, kretsar deras tankar kring det jordiska brödet. Ett så fantastiskt bröd vill man ju ha: Herre, ge oss alltid det brödet! Och nu säger Jesus dem direkt: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Men jag har sagt er: ni har sett mig och tror inte. å Gud bevara oss alla för en andlig blindhet som förkastar Guds M salighetsväg. Tro på den han har sänt, Jesus Kristus! Han är det levande brödet som Gud sänt, oss till frälsning, salighet och evigt liv. Tag vara på hans nådeserbjudande! Vem du än är, hur illa det än är ställt, vilka krokiga vägar du än vandrat genom livet till Jesus får du komma. Och du skall veta att du är välkommen! I versen direkt efter vår text säger Jesus: Den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. Han har gett sitt liv för att du och jag skulle få leva. Hans kropp och hans blod är den sanna andliga maten och drycken. Och bordet med dessa livets dyrbara rätter är dukat i evangelium. Och på ett alldeles särskilt sätt är detta bord dukat i den heliga nattvarden. Där är han själv sant och verkligt närvarande, i, med och under brödet och vinet, och ger sig själv, sin kropp och sitt blod, till nattvardsgästerna. Den som med obotfärdigt hjärta går till denna nattvard, äter och dricker sig där till dom. Men för den som tror de orden utgiven och utgjutet för er till syndernas förlåtelse är detta bord en välsignad läkedoms- och kraftkälla. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Den som har kommit till Jesus äger redan det eviga livet och har därmed allt. Hos honom stillas hjärtats hunger och själens törst. Hos honom får man smaka den Guds frid, som övergår allt förstånd. Och än i dag dukas det bordet för syndare. Kom, ät, drick, tro och tag emot! Amen. 7

8 Kristus har friköpt oss I honom (Kristus) äger vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder (Kol 1:14). m någon säger: Alla blir ju inte saliga. Hur skall jag då veta O att jag har förlåtelse och nåd hos Gud? måste svaret bli: Du får lita på Guds ord, höra, tro och räkna med den nåd som alla, också de otroende, har. Då får du en nåd som inte alla har. Vad är det för nåd som alla, också de otroende, har? Jo, det är en försonad Gud, en förvärvad syndaförlåtelse som väntar på att bli mottagen av oss. Vad är det då som inte alla har? Svar: Ett mot Gud försonat hjärta, en tro som tar emot syndaförlåtelsen och lever i Gud. Var står sådant skrivet i Guds ord? I 2 Kor 5 står: Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser, och han har betrott oss med försoningens ord Vi ber på Kristi vägnar: Låt er försonas med Gud. I Rom 5 står: Medan vi var fiender till Gud, blev vi försonade med honom genom hans Sons död. I Ef 1 står: I honom äger vi förlossningen genom hans blod, förlåtelsen för våra synder. I Sak 3 står: Se, i den sten (Kristus, hörnstenen) som jag har lagt i den skall jag inrista den inskrift som hör till den, säger Herren Sebaot, och jag skall utplåna detta lands missgärning på en enda dag. I Gal 3 står: Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han i vårt ställe tog på sig förbannelsen. Det står ju skrivet: Förbannad är var och en som blivit upphängd på trä. Så talar Skriften. Det står ju uttryckligen att Gud i Kristus med sig försonade världen och inte endast de troende. Den försoningen innebär att han inte längre tillräknar människorna deras synder. Det var i Kristus, inte i vår omvändelse, som han försonade världen med sig själv. Nu förmanar han människorna att nöja sig med försoningen och ta mot syndernas förlåtelse. Det är allt som behövs. 8

9 Det står ju att vi blev försonade med Gud genom hans Sons död, inte genom vår ånger, bättring, allvarlighet, bön och tro. Detta behövs inte till försoning. Det behövs bara för att vi skall ta emot den redan befintliga nåden. Försoningen skedde från Guds sida sett, medan vi ännu var hans ovänner. Det står att förlossningen skedde genom Kristi blod och är detsamma som syndernas förlåtelse. Synderna borttogs på en dag, då den dyrbara stenen, hörnstenen, höggs ut. Det står att vi i Kristus förlossades från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för oss. Detta skedde, då han hängde på korset. O, att världen inte vet, vad som har skett! Världen känner inte vårt släktes historia. Världen vet inte att mänskligheten en gång blivit köpt fri, förlossad, förvärvad och vunnen ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld, lika säkert som den en gång har fallit i synd. Se nu här: Den syndaförlåtelse, den förlossning som här omtalas tillhör varje människa, from och ofrom, troende och otroende. Du får vara hurdan du kan, så är åtminstone dina synder borttagna, utplånade, förlåtna, kastade i havets djup. Detta skedde i Kristi dödstimme. Blir du fördömd, så sker det inte för dina synder utan för din otro, för att du håller dig borta från Kristus. Vill du komma till Gud, bli hans egen och få hans nåd, så finns det inget hinder från Guds sida. Du är alltid välkommen. Herren säger själv: Den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen inte kasta ut (Joh 6:37). Här är inget undantag: Vem som helst, den som vill, var och en, om era synder än är blodröda (Jes 1:18). Här är inget undantag, och det beror på att hela syndaskulden är betald och att försoningen gällde och gäller hela världen. Är nu någon i nöd över sina synder och inte kan få visshet om förlåtelse, så är felet, att han inte tror Guds ord utan gör Gud till en lögnare, vilket är förfärligt. Men är det så, att du gärna vill tro Ordet men inte kan få det in i hjärtat, så vill Gud snart tilldela dig ett större mått av tro, så att du får vittnesbörd inom dig, att alla dina synder är försonade och förlåtna och att du är iklädd hela Kristi förtjänst och är Guds älskade barn. Ur C.O. Rosenius Husandakt Betraktelse för var dag i året för den 31 mars. 9

10 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och från Herren Jesus Kristus. enom Jesus Kristus har vi segern, Han har för oss människor G och för vår salighets skull kommit från himlen och blivit människa. Han har för oss lidit döden på korset, nedstigit till dödsriket, uppstått från de döda och farit upp till himlen. Han har i sin kropp utplånat synd, 1 Petr 2:24, död och helvete samt helt och fullkomligt uppfyllt lagen, så att den måste upphöra att anklaga och fördöma oss. Detta är segern, att döden har förlorat sin udd, att lagen inte mer kan uppväcka synden eller synden göra döden stark. Ty Kristus har försonat vår synd och utplånat handskriften, lagen, skaffat den av vägen och naglat fast den vid korset, Kol 2:14. Denna seger ger Gud oss genom sitt ord, genom evangeliets predikan och bruket av de helga sakramenten, och detta ord skall vi tro. Om lagen ansätter oss och säger: Det och det har du gjort, och vill genom synden driva oss i döden, så skall vi hålla oss till Kristus och säga: Ja, jag är en syndare, men jag tror på Jesus Kristus, som har lidit och dött för mig, som för min skull är uppväckt ifrån de döda och sitter på Guds högra sida och manar gott för mig. Då döden hör detta, måste den vika. Kristus, Guds Son, har ju utgjutit sitt blod för att synden, döden och lagen skall vara döda. Lagen skall inte mer kunna anklaga oss eller uppväcka synden och döden inte mer förskräcka oss. Alltså vågar de kristna med frimodig ande och fast tro säga mot lagen, synden och döden: Jag vet inte av någon synd, och har jag syndat, så tror jag på Jesus Kristus, Guds Son, som är i himlen och varken känner döden eller dödens udd, synden, eller syndens kraft, lagen. Han har övervunnit allt detta, mig till godo. Om än min kropp dör, så betyder det ingenting. Själen dör inte, och kroppen skall i sinom tid åter uppstå ur graven. 10

11 [- - - ] I detta livet har vi segern i Guds ord och tron, men på den dagen skall vi uppenbart behålla segern också synligt och till kroppen. Då skall vi med alla Guds utvalda med glädje sjunga: Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? 1 Kor 15:55. * * * posteln Johannes vill [- - -] här förmana de kristna, att om A de tror skall de också tänka på att bevisa sin tros kraft och övning i gärning och livsföring. Han har också skrivit detta brev i synnerhet för att bestraffa de falska kristna, som väl gärna hör, att vi endast genom Kristus blir saliga, och att vår gärning och vårt görande inte har någon del däri. När de har hört detta berömmer de sig, som om de också var kristna och alls inte behövde göra något eller strida. Dessa besinnar inte att de genom tron och av tron skall bli nya människor, som övervinner världen och djävulen. Detta skall vara de kristnas kännetecken, på det kan man se, att de är födda av Gud. Det skiljer dem från de falska barnen, vilka bara behåller skummet av Guds ord men aldrig erfar dess kraft. Här heter det inte vara född av Gud och ändå stanna kvar i det gamla, döda och världsliga väsendet och efter djävulens behag ligga i och leva i synder som förut. Nej, det gäller att stå emot djävulen och hans rike. Om du inte övervinner världen utan låter dig övervinnas, så kan du väl skryta om tron och Kristus, men din egen gärning vittnar mot dig, att du inte är Guds barn. Om du berömmer dig av att vara Guds barn och ändå lever i otukt, äktenskapsbrott m. m. sådant, så har djävulen redan övervunnit dig och ryckt dig ut ur Guds rike. [- - -] Likaså i de höga livsfrågor, där man måste stå emot djävulens illfundighet, när han bedrar människorna med falsk lära, falsk tro, förmätenhet, förtvivlan m. m. Om du viker dig för djävulen, vad hjälper det då, att du berömmer dig av evangelium och tron, då du likväl inte har rätt fattat Guds ord och inte rätt känner Gud i Kristus. (Från Spis och Föda, torsdag och fredag, första veckan efter påsk.) 11

12 Simon, jag har något att säga dig! av Henning Lindmark (Från Församlingsbladet 1/1998) n av högmässotexterna på andra söndagen i fastan, Luk. 7:36-50, E berättar att Simon bjöd Jesus på en måltid, där det också fanns andra inbjudna. Simon var en självgod farisé som såg med förakt på synderskan som tagit plats vid Jesu fötter. Hon var inte bjuden men kom ändå eftersom hon hade fått veta att Jesus fanns där. Simon hade också låga tankar om Jesus och menade att hade han varit en profet skulle han veta att hon var en synderska och att det var olämpligt att hon rörde vid honom. Men Jesus kände kvinnan och visste allt om hennes liv. Han var också förtrogen med det behov som hade fötts i hennes hjärta. På samma sätt kände han också Simon och visste allt om honom, liksom han känner oss alla helt och fullt. Simon hade inte yttrat ett ord vare sig om kvinnan eller om Jesus och likväl var det uppenbart för Jesus vad som rörde sig i hans hjärta. Därför tilltalar han Simon med orden: Jag har något att säga dig. Till Simons beröm skall sägas att han inte bad Jesus vara tyst utan uppmanade honom att tala. Nu gäller det oss som bjuder Jesus till våra hem och gudstjänster. Fastän osynlig är han ändå hos oss. Han riktar sig till var och en med orden: Jag har något att säga dig. Är vi då villiga att låta honom tala oavsett om det innebär dom eller tröst? Vad är det då Jesus vill tala med oss om i den aktuella predikotexten? Han vill tala med oss om skulden, förlåtelsen, kärleken och tron. Skulden Det är inte fråga om vår ekonomiska ställning, om den är bättre eller sämre, utan det gäller vår andliga ställning så som den ser ut inför Gud. Jesus talar om en borgenär som hade två gäldenärer av vilka den ene var skyldig femhundra denarer och den andre femtio. Borgenären är Gud, den Helige. Gäldenärerna är du och jag och vi står alla med skuld inför Gud. Det kan synas som att några är mindre skuldsatta än andra och det är väl sant vad det gäller vår levnad. Somliga är riktiga vettvillingar och andra är i stort sett oförvitliga. Så ser det ut för våra 12

13 ögon och så räknade nog också Simon. Någon liten skuld kunde han ha men den var obetydlig i jämförelse med synderskans. Helt annorlunda blir det när vi står inför den Helige. Han ser inte bara på det yttre utan framförallt på hjärtat. Sant är det att inför honom vägs gärningarna men lika sant är det att hans ord är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och det mest onda hos oss är hjärtat. Det är mer illfundigt och fördärvat än allt annat och då hjälper det inte om utsidan är bättre än hos andra. Inför Gud gäller hans besked att det inte är någon skillnad mellan oss utan att alla har syndat och är utan berömmelse. Inte ett enda bud har vi fullgjort och därför har vi förtjänat ett evigt straff. Så allvarligt är det med vår skuld. Har Herren fått tala med dig om detta? Då gör du gärna gemensam sak med den fromme Esra. I sin bön för sig och folket framhåller han: Vår skuld är stor allt upp till himmelen. Han anger även varför det är så: Vi har övergett dina bud. Kan vi då inte betala så att vi kommer i ett bättre läge? Jesus framhåller att gäldenärerna kunde inte betala. Det enda vi kan är att öka vår skuld men aldrig till någon del betala den. Vad kan människan ge till lösen för sin själ? Förlåtelsen Borgenären efterskänkte bådas skuld. Detta är liktydigt med förlåtelse eftersom Jesus säger om kvinnan: Hennes många synder är förlåtna. Men talar vi om förlåtelse måste vi också tala om förlåtelsens grund. Den finns inte hos oss, i något vi gjort eller tror oss kunna göra. Ändå är det så att vi söker något gott hos oss i tron att det skall ge oss en bättre ställning inför Gud. Men ett ont träd kan inte bära god frukt. En annan grund kan ingen lägga än den som är lagd och som är Kristus Jesus. Före sitt lidande och sin död sade Jesus om sitt blod att det skulle utgjutas till syndernas förlåtelse. Och när detta skedde bad han för sina bödlar och samtidigt för alla människor: Fader förlåt dem. Jesu död innebar en allmän amnesti, en allmän förlåtelse. För var och en gäller det nu vad aposteln Johannes omvittnar: Om vi bekänner våra synder, så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Förlåtelsen gäller alla synder hur svåra och mäktiga de än kan vara. Det visste också David som hade gjort sig skyldig till både äktenskapsbrott och mord: 13

14 Lova Herren min själ... han som förlåter dig alla dina synder och helar alla dina brister. Vet det, du som är bekymrad för dina synder och är tyngd av skuld! Dina synder är förlåtna! Det var det besked som synderskan i Simons hus fick. Det gäller också dig. Ingen skall stå med skuld som tar sin tillflykt till Herren. Kärleken Jesus vittnar om kvinnan, som vätte hans fötter med tårar, torkade dem med sitt hår, kysste dem och smorde dem: Hennes många synder är förlåtna, hon älskade ju mycket. Förlåtelsen är inte en frukt av vår kärlek utan vår kärlek är en frukt av förlåtelsen. Det framgår klart av Jesu ord till Simon, som inte gett honom vatten att tvätta fötterna med, inte kysst honom och inte smörjt honom med olja: Den som fått litet förlåtet älskar också litet. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi har kommit till tro på den kärlek Gud har till oss och därför kan vi inte annat än älska honom. Tron Jesus sade till kvinnan: Din tro har frälst dig. Det innebär inte att tron är en prestation. Tron är en Guds gåva som verkas genom Guds ord och den förlåtelse som där tillsägs oss. Paulus framhåller att tron kommer av predikan, och predikan genom Guds ord. Därför gäller alltid Skriftens regel: Hör, så får er själ leva. En levande och frälsande tro, som endast kan skapas och uppehållas genom det Guds ord man hör eller läser, har ibland blivit beskriven som en tom hand där Gud lägger sin stora gåva. Då blir inte tron det primära utan Gåvan. Paulus uttrycker det så: Jag vet på vem jag tror. Inte: Jag vet att jag tror. Den som tror på sig själv eller sin tro kan inte bli salig. Men den som tror på Herren Jesus skall aldrig komma på skam. Oavsett hur stor vår skuld är får vi ändå leva i förlåtelsen och tro på Jesus, vår Frälsare. Vi får vandra vår väg fram med frid i hjärtat och omsider får vi gå in i Herrens glädje. * * * 14

15 Guds allmakt och olyckor av Lars Borgström En tragisk bussolycka ägde nyligen rum i Schweiz, där 6 vuxna och 22 barn i åldrarna år dog. För en kristen går naturligtvis tankarna till de anhöriga och man vill gärna innesluta dem i förbön. Det som jag här vill peka på är emellertid det som en av de romersk-katolska prästerna, som leder sorgearbetet, säger i en intervju till tidningen Dagen (16/3). Svaren han ger är tidstypiska och desamma som svensk-kyrkliga präster gav efter tsunamikatastrofen i Sydostasien Han säger bl.a.: Jag tror inte att man i det här läget ska säga saker som att Gud hade något med detta att göra eller att han har bestämt att det skulle hända. Alltså: Gud är inte allsmäktig. Han har inte kontroll över skeendena. Ofta framställs det dessutom som att Gud kämpar på vår sida, att Han försöker att stå emot de onda krafterna men lyckas inte riktigt eller i alla fall inte alltid. Okunniga/falska präster tror att de tröstar människor genom att säga att Gud inte står bakom de lidanden och olyckor som sker. Men vad är det egentligen för tröst för de avlidna barnens föräldrar att deras barn har dött p.g.a. djävulens eller ett blint ödes verk? Förr i tiden visste man att Gud är allsmäktig och styr över liv och död. Ett kyrkligt uttryckssätt vid bl.a. olyckor löd: Det har behagat Herren den Allrahögste att efter sitt outrannsakliga och allvisa råd kalla NN.... Olyckor som sker är till för att väcka människor så att de vänder om till Gud. Så undervisade Jesus om olyckan när tornet hade fallit i Siloam (Luk. 13:5). Han avvisade samtidigt tanken att de drabbade skulle vara större syndare än andra (Luk. 13:3). Olyckan drabbar inte efter någon moralisk måttstock så att man skulle kunna säga att den eller den människan drabbas p.g.a. den eller den synden (även om det finns sådana fall också). Sambandet mellan synden och lidandet är allmänt: Genom syndafallet gjorde lidandet sitt inträde i 15

16 världen och vi är alla syndare (Rom. 3:23). Syftet med olyckorna är, som sagt, att människor skall bli omvända och samtidigt att de kristnas tro skall prövas och stärkas. I 1878 års förklaring till Luthers Lilla katekes läser vi följande under fråga 106, Vad bör vi tänka om de olyckor som träffar människorna här i världen? : Svar: De olyckor, som träffar människorna, bör vi aldrig anse såsom verkan av en slump eller av ett blint och obevekligt öde, utan såsom för syndens skull skickade av Gud, de ogudaktiga till straff, varning och väckelse, men de gudfruktiga till prövning och stadfästelse av deras hopp, kärlek och förtröstan till Gud (Jer. 2:19, Job 5:17, Pred. 7:4). Olyckorna understryker på ett mycket allvarligt sätt, hur viktigt det är att ha sin sak i ordning med Gud. En sak till: Som kristen kan man ta emot alla lidandena med den förvissningen, att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa (Rom. 8:28). Vad som än händer den kristne i livet kan han eller hon veta att det sker till ens bästa ur evighetssynpunkt. Det finns osynliga trådar som styr händelserna i livet med syftet att vi inte skall gå förlorade, och det är en kärleksfull Fader som håller dessa trådar i sin hand. Till sist några bibelställen som visar att det är Gud som sänder olyckorna: Händer det en olycka i en stad utan att HERREN har vållat den? (Amos. 3:6), Jag danar ljuset och skapar mörkret, jag ger lycka och skapar olycka. Jag, HERREN, gör allt detta (Jes. 45:7). * * * Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst, vad helst som kommer på! Allt ju vilar i min Faders händer, Skulle jag som barn väl ängslas då? Han, som bär för mig en faders hjärta, giver ju åt varje nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärt, så av möda som behag. 16

17 Ett skriftetal av Lars Borgström I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Amen. Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn (Ef. 5:8). enna uppmaning ger aposteln Paulus oss idag. Han skriver till D kristna människor allra först, i det ursprungliga sammanhanget, till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus (Ef. 1:1), men naturligtvis också till alla andra kristna i alla tider som läser detta brev. Därför kommer han med ett konstaterande: Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Ni var en gång mörker! Det är en oerhört drastisk men realistisk och träffande beskrivning av den människa som inte är kristen, som lever utan Gud. Den människan är mörker. Paulus nöjer sig inte med att säga att hon vandrar i mörker vilket också är sant, eftersom hela världen utanför den osynliga, fördolda kyrkan, som är Guds rike på jorden, ligger i mörkrets furstes våld utan hon är själv mörker. Vårt medfödda syndafördärv innebär att vi är andligt blinda och förstår inte det som hör Guds rike till. Skulle ögat varit andligt friskt, skulle hela vår kropp få ljus. Men den naturliga människans öga är sjukt, fördärvat, och kan inte se det härlighetens sken som strålar fram från Kristi ansikte. Jesus säger: Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret! (Matt. 6:23). Men den kristne har fått sin syn av Jesus och därigenom blivit frälst från mörkrets välde och förd in i den älskade Sonens rike (Kol. 1:13). Då har också Gud själv tänt det ljus som lyser i den kristnes hjärta alltifrån pånyttfödelsens ögonblick. Paulus skriver: Ty Gud som sade: Ljus skall lysa fram ur mörkret, Han har låtit 17

18 ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken (2 Kor. 4:6). Därför kan samme apostel skriva i vår episteltext: Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Men så tillfogar han också en förmaning: Vandra då som ljusets barn! Denna uppmaning är av nöden eftersom det går att mista det gudomliga, eviga ljuset. Det är den reformerta kyrkans falska lära att ett Guds barn aldrig kan avfalla. En gång frälst, alltid frälst, säger man. Men det är inte Bibelns lära. Avfallets risk är någonting vi ständigt måste vakta oss för. Avfaller gör den som upphör med att vandra i ljuset och istället vänder tillbaka till mörkret. Herrens broder Judas ber oss i sitt brev att beakta hur det gick med Israels barn som mirakulöst hade räddats ur Egypten genom Röda havet. Trots denna underbara räddning, som alltigenom var ett Guds eget verk, längtade de tillbaka till det gamla Egypten, en sinnebild för syndens träldomsland. Herren dödade då dem som inte trodde (Jud. v 5). Judas vill också påminna oss om de änglar som inte bevarade sin höga ställning hos Gud i Himmelen utan övergav sin rätta hemvist och blev djävulens onda anhang. De hålls i eviga bojor och skall få sin dom på den stora dagen (Jud. v 6). Ni som alltså en gång har övergått från mörkret till ljuset, från djävulen till Jesus vandra i ljuset och lämna alla mörkrets gärningar bakom er! Detta skriftetals maning lyder just så. Otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka istället Gud. Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig en sådan är en avgudadyrkare skall ärva Kristi och Guds rike (Ef. 5:5). Detta skriftetal vill också få er att pröva er själva. Ha inget att göra med mörkrets ofruktsamma gärningar. Har du på en eller annan punkt gjort dessa mörkrets gärningar? Pröva dig gentemot tio Guds bud, som är en sammanfattning av Guds heliga vilja med avseende på oss. 18

19 Har du satt någon eller något annat än Gud högst? Har du missbrukat Herrens namn? Har du ohelgat söndagen och på den dagen gjort sådant som du tycker är viktigare än att tillammans med församlingen tacka, lova och prisa Herren och lyssna till Hans ord? Har du visat missaktning mot dina föräldrar? Har du hatat någon annan människa och önskat honom eller henne olycka? Har du umgåtts med otuktiga tankar och kanske t.o.m. gett utlopp för orena begärelser? Har du önskat att lägga beslag på andra människors egendom och kanske t.o.m. gjort det genom att stjäla eller fiffla, t.ex. genom att deklarera falskt? Har du skvallrat eller baktalat andra människor, kanske gjort dig lustig över dem? De är ju människor som Gud har skapat för att de skulle vara Hans barn och som Jesus älskat så, att Han låtit sitt blod utgjutas för dem! Har du haft begärelse till andra människors egendom? Om du lever i mörkret bryr du dig inte så mycket om ifall du syndat mot Guds bud. Du har då mist känslan för den skarpa gränsen mellan rätt och fel och tror kanske att ingenting du gör kan skilja dig från Gud. Du är då illa ute. De som vandrar i mörkret har nämligen inte, oavsett vad de själva påstår, någon gemenskap med Gud (1 Joh. 1:6). Vill du vara kristen skall du inte ha med den ogudaktiga världens väsende att göra. Du skall vara helig, avskild från sådant. Den kristne vandrar inte i mörkret, lever inte i synd. Däremot har han synd, d.v.s. en ond natur och kan falla i synd, till stor sorg och plåga för honom själv. Men lever han i ljuset bär han fram synden inför Herren och ber om förlåtelse för den. Då skall han få erfara att Jesu, Guds Sons, blod renar oss från all synd (1 Joh. 1:7). Låt oss därför be och bekänna... * * * 19

20 20 Evangelii villkor av Axel B. Svensson vangelium har inget villkor, är inget löfte med några om och E men. Evangelium är ett budskap, som klart och tydligt säger de förlorade att allt är redo. Precis vilken syndare som helst har genom evangelium rätt att börja tacka Gud för syndernas förlåtelse. Det är alls inte någon gudomlig föreskrift, att syndaren skall känna sig eller vara på något visst sätt först. Skulle man tala om några villkor, så kunde man ju säga: det enda villkoret är sådant, att vi uppfyller det ända ifrån moderlivet, ty det är att vara syndare. Evangelium har nämligen inte något att ge åt människor som har någon egen godhet. Därför blir också alltid sådana, som tror sig vara goda eller ha någon förtjänst, stående utanför fadershuset precis som den äldre sonen i berättelsen om den förlorade sonen. Men, som sagt, annars är det inte några villkor, ty allt är redan färdigt, alla villkoren har Frälsaren uppfyllt. Det är inte ens fråga om någon examen i renlärighet, så man ska inte först ha en rätt tro på Bibeln och t.ex. någorlunda kunna redogöra för dess inspiration eller ha klart för sig någon annan läroståndpunkt. Inte heller ska man börja undersöka, om syndakännedomen är riktig eller om det nu blir en sann omvändelse. Det är nämligen så, att vår syndakännedom icke är riktig, och vår omvändelse är icke sann. Med oss är precis allt galet och förvänt. Men så galna och så förvända som vi är, har vår Frälsare försonat oss med Gud, tvagit oss rena från synden och givit oss sin rättfärdighet. Det går därför an att förkunna syndernas förlåtelse för ogudaktiga, ja, det skall förkunnas för dem, vare sig de är unga eller gamla, studerade eller okunniga som hedningar, ty Gud är den, som gör den ogudaktige rättfärdig. ck, jag minns så väl hur det var. Jag hade förlorat min barnatro. A Jag var olycklig, jag var slut, jag hade inga utsikter. Jag var fast övertygad att jag aldrig kunde räddas, så det var inte ens lönt att jag

21 bjöd till. Jag visste inte riktigt, om jag trodde något, eller intet eller allt. Men jag var olycklig och fridlös, jag skulle nästan kunna säga, att ja var liknöjt olycklig. Det syntes mig att livets räknetal var avslutat och det hade visat sig vara fel, och det var intet att vidare göra åt den saken. Harmligt var det och hemskt, men det var som det var. Då kom jag av en händelse att i en gammal bok läsa bl. a. följande: Denna syndaförlåtelse, denna förlossning, som nu är nämnd, den tillhör varje människa, from och ofrom, trogen och otrogen. Du må vara hurudan du kan, så är åtminstone dina synder borttagna, utplånade, i havets djup kastade detta skedde i Kristi dödstimma. Det slog mig med ens, att då var ju även mina synder utplånade och förlåtna. Jag jämförde med Skriften och fann, att den bekräftade saken. Aldrig hade jag förr vetat, att min sak redan var klar. Jag hade ju tvärtom haft klart för mig, att ställningen för mitt vidkommande var absolut förlorad, men där läste jag nu att den var god, jag var räddad. Ty var min synd förlåten vad behövde jag då mera? Det var verkligen en vänlig själ, som frågade mig: Käre, har du också blivit omvänd? Men jag gav svar ur mitt hjärtas djup: Det vet jag inte, det tror jag inte, och det bryr jag mig heller inte om, ty alla mina synder är förlåtna, avplanade och i havets djup kastade, och då är jag räddad, då behöver jag ingenting mer. en är då inte en riktig omvändelse nödvändig? Jo visst, men det M besynnerliga är, att om vi kunde fatta post vid himlens port och fråga dem, som går in därigenom, fråga dem var och en: Har du en riktig omvändelse? så skulle de alla skaka på huvudet och säga: Ack, hos mig och med mig är ingenting riktigt, utan allt är eländigt och uselt. Jag har endast en riktig sak, och det är min Frälsare. Han är utan fel och vank, och slipper jag nu genom porten, så är det uteslutande för hans skull. Så skulle de saliga svara. Och just detta, att ha blivit så vänd ifrån sig själv, att man har allt i Kristus, det är den sanna omvändelsen. Men det är inget människoverk. Och ingen finns som inte dagligen behöver på nytt av Gud göras bankrutt på allt eget, t.o.m. på omvändelse och tro. * * * 21

22 Vägval? Reflexion av Ingemar Andersson Förra året firade Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner, numera ELM-BV, sitt hundraårsjubileum. Under året hölls bl.a. ett forskningsseminarium på ämnet Den rosenianska väckelserörelsen och bildandet av Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner omfattande tiden Seminariet hölls på Johannelunds teologiska högskola med EFS och ELM-BV som inbjudare. De flesta föredragen vid seminariet har utkommit i bokform. Här finns inte utrymme att närmare kommentera de olika föredragen, som i många stycken ger intressanta inblickar i svensk och dansk kyrkohistoria, men några allmänna reflexioner skall här ges, och också några särskilda utifrån Rune Söderlunds framställning om den universella rättfärdiggörelsen. Ganska samstämmigt fastslogs i såväl föredrag som samtal och kommentarer, att i Bibeltrogna Vänners (BV) tillkomsthistoria utkristalliserar sig klart tre skiljelinjer mellan EFS och BV: bibelsynen, läran om rättfärdiggörelsen, och inställningen till Svenska kyrkan. Ifråga om bibelsynen bekände sig de bibeltrogna vännerna till ett orubbligt fasthållande vid bibelordets sanning och absoluta auktoritet, och man avvisade konsekvent all bibelkritik, medan de stiftelsetrogna stödde professor Kolmodin, som i skriften Kristendomen och den urkristna församlingens bibel framfört viss bibelkritik. I läran om rättfärdiggörelsen lärde de bibeltrogna vännerna klart att i Kristi död en rättfärdiggörelse gått över hela världen och man sjöng med glädje: Världen i Jesus rättfärdig är vorden, medan man i EFS strök ordet rättfärdig och sjöng: Världen i Kristus försonad är vorden. I förhållandet till Svenska kyrkan var de bibeltrogna vännerna betydligt mer reserverade än de stiftelsetrogna, och det fanns i BVkretsarna ledande personer som starkt förordade bildandet av en fri kyrka, medan andra såg sig mer knutna till Svenska kyrkan. 22

23 Den linje BV valde innebar att man lämnade frihet åt den enskilde att ta ställning i kyrkliga frågor, men sällskapet som sådant förhöll sig här neutralt. Varför ordnade nu EFS och ELM-BV gemensamt ett seminarium på detta tema? Vad var avsikten? Frågorna har jag gång på gång återkommit till under året som gått, och med tanke på föredragen och de förda samtalen dyker osökt den frågan upp om ELM-BV glömt sin historia och gjort sig urarva. Firar man jubileum med att söka sig tillbaka till ett EFS man av bekännelseskäl skildes ifrån för hundra år sedan? En sådan slutsats ligger nära till hands, inte minst med tanke på att ingen av de ledande inom ELM-BV vid seminariet tycktes vilja träda upp till försvar för de läror som under större delen av 1900-talet präglat BV:s historia och förkunnelse. EFS är i dag vad gäller bibelsynen långt, långt mer liberaliserat än år 1911, då EFS och BV på grund av bibelkritiken gick skilda vägar. Den bibelsyn som i dag ges utrymme i EFS skulle 1911 ha varit totalt omöjlig, men genom accepterandet av den kolmodinska bibelkritiken såddes ett frö som slog rot och sedan dess växt och burit frukt i läromässig upplösning. Läran om den allmänna rättfärdiggörelsen, som under hundratalet år motsagts inom EFS, har av BV under hela dess historia gång på gång framhållits som en omistlig del av förkunnelsen. Vid seminariet hölls ett till denna lära kritiskt föredrag, men inget till dess försvar. I förhållandet till Svenska kyrkan är EFS sedan länge en integrerad del av Svenska kyrkan, trots denna kyrkas störtlopp i den teologiska utförsbacken. Och inom ELM-BV, vars kyrkliga resa mer påminner om en slalombana, har en del inte hängt med i svängarna utan åkt ur, medan andra svänger åt alla möjliga håll. Några är starkt kritiska till Svenska kyrkan och har lämnat den, andra har i stället sökt sig närmare Svenska kyrkan. En del ansluter sig till Missionsprovinsen, som trots allt är hårt knuten till Svenska kyrkan (se grundläggningsdokumentet punkt 6.6) och i andra ELM-BV-sammanhang samarbetar man i modern ekumenisk anda med andliga riktningar som förr stod så långt från BV att någon samverkan inte fanns ens i tankevärlden. 23

24 Vid avslutningen av seminariedagarna i Uppsala ställde ELM-BV:s ordförande frågan om splittringen 1911 var onödig. Frågan blev hängande i luften, men att frågan ens kunde ställas är väl tyvärr svar nog på den i rubriken ställda frågan: Vägval? Rune Söderlund höll föredrag över ämnet Den universella rättfärdiggörelsen. Aktualisering av en gammal stridsfråga. Söderlund, som i många stycken är en god, konservativ teolog, är ju sedan gammalt en välkänd motståndare till läran om den allmänna rättfärdiggörelsen. Han hävdade att den unge Rosenius lärde en allmän rättfärdiggörelse, medan den äldre och mer andligt mogne Rosenius skulle vara starkt kritisk till denna lära. Söderlund understödde sin framställning med citat från Pietistens tidiga och sena årgångar. Ett avsnitt från dagbetraktelsen för 31 mars (Pietisten 1847) fick belysa hur Rosenius i yngre år lärde en allmän rättfärdiggörelse, medan Söderlund hävdade att Rosenius i Pietisten 1862 ställde sig starkt kritisk till denna lära och hävdade en rättfärdiggörelse endast genom tron. Det är riktigt att Rosenius i den åsyftade artikeln från 1862 allvarligt varnar för missbruk av uttrycket Världen i Jesus rättfärdig är vorden. Och han nämner också om några som så misstolkat denna lära, att de förnekade behovet av omvändelse och tro. Men att Rosenius här skulle kritisera den allmänna rättfärdiggörelsen och endast hävda en rättfärdiggörelse genom tron, är inte med sanningen överensstämmande. Söderlund väljer här, förvånande nog, att se förbi vad Rosenius skriver i inledningen till den här artikeln. Jag citerar: Det är icke blott en gudomlig sanning, vad några upplysta män velat uttrycka med de orden, att världen är i Kristi död rättfärdiggjord, utan det är själva den stora huvudsanningen, på vilken våra arma själar måste bliva antingen evigt frälsta, genom tron, eller ock evigt fördömda, genom otron (min kurs.). Men nog förstån I, att de icke velat säga, det varje människa vore i biblisk mening rättfärdiggjord och frälst. Gud bevare oss för en så grov och skriftvidrig tanke! Nej, de som med skriftligt förstånd begagnat detta uttryck: världen är i Kristi död rättfärdiggjord, hava därmed endast velat framhålla evangelii stora huvudsanning, för vilken vi aldrig i tid eller evighet kunna nog prisa den gudomliga kärleken den stora huvudsanningen, att Kristus i sin försoningsdöd burit och 24

25 borttagit hela världens synder, att han så verkligen stått i vårt ställe inför Gud, dött vår död och uppstått till vår rättfärdighet, att när han i sin uppståndelse blev rättfärdigad från världens synder (1 Tim. 3:16), så blev ock världen i honom rättfärdigad från synderna, d.ä. världens synder voro försonade, borttagna, avplanade, Guds rättfärdighet var tillfredsställd; såsom Gud hos profeten hade sagt: Jag skall utplåna detta landets skuld på en enda dag (Sak. 3:9). Även de otrognas synder äro av Kristus avplanade, även deras skuldebrev är fastnaglat vid korset, även de äro innefattade i hans försoningsdöd och hans uppståndelse; ty så säger Johannes: Han är försoningen för våra synder, men icke allenast för våra, utan ock för hela världens ; och så Paulus: En har dött för alla, och därför hava alla dött ; och åter: Gud försonade i Kristus världen med sig, icke tillräknande dem deras överträdelser etc. Uti denna mening är visserligen hela världen i Kristus rättfärdiggjorda med Kristus, d.ä. dess synd är borttagen, dess rättfärdighet förvärvad. (Saml. Skrifter band IV, sid 366f). Någon skillnad mellan den tidige eller sene Rosenius går inte att spåra i detta. Det är samma frigörande evangelium som möter oss i citatet ovan som i dagbetraktelsen för den 31 mars. Söderlund försöker också få över Nohrborg på sin sida, men väljer att bortse från Nohrborgs predikan på Fastlagssöndagen, där Nohrborg klart lär en allmän rättfärdiggörelse. Rosenius inför i ovannämnda artikel ett långt citat från Nohrborg, där Nohrborg klart lär en allmän rättfärdiggörelse. Här ett kort utdrag: Men när Jesus, på vilken hela syndamängden låg, hade så kämpat sig igenom, att Gud, efter sin strängaste rättfärdighet, fann rättvist att även taga skulden ifrån honom och göra honom rättfärdig, så var ju klart, att skulden med all sin fördömelse var borttagen, icke allenast från Jesus, utan även från världen; ty skulden kunde då icke falla tillbaka på världen igen, så vida hennes borgesman, på vilken all hennes skuld låg, hade utplånat densamma. Således se vi, att en rättfärdiggörelse även gick över världen i samma stund och med detsamma som Jesus blev rättfärdiggjord. Så långt Nohrborg. Agne Nordlander, som hade till uppgift att kommentera Söderlunds föredrag, delade Söderlunds uppfattning, men försökte göra skillnad 25

26 mellan Rosenius som teolog och Rosenius som själavårdare. Han menade att när själavårdaren Rosenius talar öser han på med evangelium till ängsliga själars hjälp, medan Rosenius som teolog blir mer strikt och balanserad. Men även om det kan finnas variationer i Rosenius stora skriftsamling, så går ändå som en röd tråd rakt igenom hela hans produktion evangelium om den fria, oförskyllda nåden i Kristus Jesus. Nordlander refererade också till F.R. Pedersens bok om Rosenius och läran om den universella rättfärdiggörelsen, en genomgång som Nordlander närmast ansåg vara värd en doktorstitel naturligtvis för att författaren kommer fram till att Rosenius genom hela sin verksamhet principiellt tar avstånd från läran om en allmän rättfärdiggörelse. Man får nog säga, inte minst med tanke på de ovan anförda Rosenius-citaten, att det är en märklig slutsats av Pedersen, när Rosenius till och med i en artikel där han varnar för missbruk, ändå så starkt understryker, att denna lära är själva den stora huvudsanningen, på vilken våra arma själar måste bliva antingen evigt frälsta, genom tron, eller ock evigt fördömda, genom otron. (Se även Ingemar Furbergs genomgång av Pedersens bok, Biblicum nr 3, 1992, Söderlund nämner Christian Bau som exempel på en extrem företrädare för läran om den universella rättfärdiggörelsen, och citerar Baus sång som i Lova Herren har nummer 380. Söderlund ser här en motsättning mellan bibelorden i Jes. 7:9, 1 Joh. 1:7 och sången. Har Söderlund inte förstått att förtappade och förlorade syndares enda säkra tröst och trygga grund är förkunnandet av det fria evangelium som läran om den allmänna rättfärdiggörelsen innebär? Evangelium har inga om och men. Där förkunnas en allmän amnesti. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. (Rom. 3:22ff.) Där har tron det fäste Jes. 7:9 talar om. Och 1 Joh. 1:7 och följande verser går alldeles utmärkt väl ihop med evangeliet i Christian Baus trösterika sång. 26

27 ELM/BV vart går du? Värderar du ditt dyrbara evangeliska arv så lågt att du säljer ut det för en andligt hälsofarlig ekumenisk vattvälling? Glöm inte din historia och vänd åter till den bibeltrohet och klara förkunnelse av lag och evangelium som förr var BV:s adelsmärke och som fick bli så många människor till evighetsvälsignelse. Och gör allvar av vad BV:s styrelse skrev i 50-årsskriften med tanke på Svenska kyrkans avfall: Detta kommer att nödga B.V. taga sin ställning till kyrkan under omprövning efter Guds ord. Denna omprövning kan ej undgås under det nya halvsekel, vari sällskapet ingår i juni I enfald och i ödmjukhet Håll dig till Herrens ord, Och låt, när du hans vilja vet, Hans vilja bliva gjord. (Lova Herren nr. 543:3) * * * Missionsprovinsen och kyrkogemenskap Reflexion av Lars Borgström Romersk katolicism Vi har tidigare påpekat Missionsprovinsens öppenhet gentemot den Romersk-katolska kyrkan efter att biskop Göran Beijer, tillsammans med bl.a. den romersk-katolske biskopen, medverkat vid en gudstjänst där byggandet av Enhetens kyrka i Östanbäck välsignades. Händelsen blev ett ärende i Missionsprovinsens konsistorium som endast var kritisk mot Beijer att han inte i förväg informerat andra biskopar. Senare samma år (9/6 2011) kunde man läsa i Katrineholms Kuriren om invigningen av ett kapell: Vid ceremonin kom [-- -] representanterna från Katolska kyrkan och missionsprovinsen gå- 27

28 ende med ett kors av björkstammar mellan sig. I augusti förra året var Beijer med på en biskopsvigning i Nordisk-katolska kyrkan (NKK) i Oslo vilket framgår av NKK:s hemsida och hemsidan för Allmänna Apostoliska Kyrkan i Sverige (AAK). NKK står nära den romersk-katolska kyrkan och har sakramentsgemenskap med denna. För övrigt framgår det av NKK:s hemsida att under maj månad kommer prästvigning i NKK att äga rum i Metodistkyrkan i Stockholm. Man betecknar detta som en kyrkohistorisk händelse i Sverige. Anglikanism Nu har det visat sig att Missionsprovinsens ekumeniska öppenhet även går åt delvis annat håll, mot det anglikanska. I sitt senaste Sändebrev skriver Missionsprovinsen: En av Missionsprovinsens präster i utlandet, Anders Strindberg som är bosatt i Kalifornien, USA, har fått en förfrågan att på deltid tjänstgöra som präst i en församling i den anglikanska Reformed Episcopal Church. Konsistoriet har efter undersökning och samråd beviljat detta för en tvåårsperiod. (uttalandet finns även utlagt på Missionsprovinsens hemsida missionsprovinsen. se/ blog/2012/01/27/sandebrev/ ). Att Missionsprovinsens konsistorium beviljat en av sina präster att ta anställning i och tjäna en icke-luthersk kyrka är mycket anmärkningsvärt. Den anglikanska kyrkotraditionen, till vilken Reformed Episcopal Church tillhör, har genom De trettionio artiklarna en i grunden reformert bekännelse, låt vara i uppmjukad form. Den reformerta teologin gör sig ibland tydligt gällande, bl.a. i art. XXVII, där det om nattvarden sägs att Kristi kropp och blod ges, mottas och äts i måltiden endast på ett himmelskt och andligt sätt. Av vad man på Internet kan läsa sig till om Reformed Episcopal Church var detta från början en utpräglat reformert kyrka eftersom man betonade De trettionio artiklarna i opposition mot den högkyrkliga rörelsen, anglokatolicismen, som försökte relativisera artiklarna eller omtolka dem i romersk-katolsk anda. Idag är emellertid Reformed Episcopal Church en läropluralistisk kyrka som inom sig rym- 28

29 mer den mot Rom strävande anglokatolska rörelsen. T.ex. antogs år 2006 ett lärodokument som tillåter större frihet att omtolka De trettionio artiklarna i anglokatolsk anda, vilket lett till att reformerta kritiker menar att kyrkan nu sviker sitt reformerta arv. Man undrar onekligen hur Missionsprovinsens konsistorium kunnat låta en av sina präster tjänstgöra i denna blandkyrka av reformert och romerskt. De lutherska bekännelseskrifterna, som ju Missionsprovinsen har som lärogrund, bygger upp tydliga skyddsvallar mot såväl Genève som Rom. Svenska kyrkan Parallellt med ovanstående närmanden till icke-lutherska kyrkosamfund fortsätter Missionsprovinsens obibliska kvarstannande i Svenska kyrkan. Denna kyrka är en formellt, till namnet luthersk kyrka, men så avfallen från biblisk, evangelisk-luthersk tro att man måste betrakta henne som företrädare för en ny, främmande religion med viss kvarvarande kristen garnityr. Svenska kyrkan, som annars berömmer sig av sina låga trösklar och höga tak, vill inte veta av den ekumenism med Missionsprovinsen, som de senare så krampaktigt försöker hävda och genomdriva. Biskopen i Göteborgs stift, Per Eckerdal, har till sina präster i stiftet skrivit en erinran om vad som gäller enligt kyrkordningen för präster i Svenska kyrkan. Dessa får leda gudstjänst endast i kyrkor inom Lutherska världsförbundet eller i kyrkor/samfund där det föreligger en överenskommelse om ekumenisk samverkan och någon sådan överenskommelse med Missionsprovinsen finns inte. Problemet är att Missionsprovinsen själv menar sig vara inom Svenska kyrkan (se 6.6 i Missionsprovinsens grundläggningsdokument) medan Svenska kyrkan betraktar Missionsprovinsen som ett eget samfund eftersom de själva viger biskopar och präster och har egna gudstjänster. Onekligen föreligger det en inkonsekvens hos Svenska kyrkan då man inte vill tillåta att Svenska kyrkans präster leder gudstjänster i Missisonprovinsen, samtidigt som man tillåter så mycket annat, ja snart sagt vad som helst så länge det är politiskt korrekt. Konsekvensen i det hela är dock att man motarbetar det som påminner om 29

30 biblisk tro och lära. Då kan man kosta på sig att vara inkonsekvent. Inför denna Svenska kyrkans hållning ställer sig Missionsprovinsen oförstående och hänvisar till en artikel i Nya Väktaren (bilaga till Kyrka och Folk 10/2012) skriven av teol. och jur. kand. Andreas Karlgren, som utifrån juridiska utgångspunkter påvisar denna inkonsekvens hos Svenska kyrkan. Men det finns en annan sak man inte reflekterar över i det uppkomna sakläget och det är uppmaningen i Rom 16:17 att vända sig bort från dem som lär i strid med Guds Ords lära. Då ett samfund, som Svenska kyrkan, antagit sådant som strider mot Ordet skall inte kristna klamra sig fast vid samfundsorganisationen och tigga om hemortsrätt, utan istället följa Guds Ords uppmaning: Vänd er bort ifrån dem (Rom. 16:17). Hur välsignat vore det inte om Missionsprovinsen klippte banden med Svenska kyrkan och etablerade sig som en fri luthersk kyrka! Men hittills har man inte velat detta. Tvärtom skriver man i sitt grundläggningsdokument: Om vi ändå skulle anklagas för att gå ur Svenska kyrkan, så tillbakavisas detta bestämt med motiveringen att vi är öppna för att bli en del av den del av Svenska kyrkan som regleras av kyrkoordningen, om kyrkomötet vill ta ett sådant beslut, genom att ändra behörighetsreglerna och tydliggöra Bibel- och bekännelsetrogen kristendoms hemortsrätt i den officiella kyrkans sammanhang. Augsburgska bekännelsen, art VII ännu en gång De som försvarar det obibliska kvarstannandet i Svenska kyrkan, och andra ekumenistiska kontakter, gör det ofta utifrån ett felaktigt användande av Augsburgska bekännelsen, art. VII. Missionsprovinsens biskop Göran Beijer har tidigare gjort det. Nu senast hände det i Kyrka och Folk 2012:10, där en av Missionsprovinsens ideologer, Fredrik Sidenvall, i ledaren klandrande skriver om Svenska kyrkan, eftersom denna kyrka förbjuder sina präster organisatoriskt samarbete med Missionsprovinsen: Man nöjer sig inte med vad som står i Augsburgska bekännelsen artikel VII, att för kyrkans sanna enhet är det nog att vara ense om evangelii lära. Om vi bortser från att Missionsprovinsen och Svenska kyrkan inte ens är ense om vad evangeliet i betydelsen det glada frälsnings- 30

31 budskapet innebär Svenska kyrkan har ju lämnat biblisk kristendom och ställer inomvärldslig befrielse av olika slag (t.ex. homosexuellas frigörelse) i centrum är det inte evangeliet endast i betydelsen det glada frälsningsbudskapet Augsburgska bekännelsen art. VII talar om. För att förstå vad evangelii lära i Augsburgska bekännelsen, art. VII, handlar om är det nödvändigt att inte stanna där Sidenvall stannar utan även läsa nästföljande mening. Sammantaget lyder de två meningarna: Och för kyrkans sanna enhet är det nog att vara ense i fråga om evangelii lära och förvaltningen av sakramenten. Och det är icke nödvändigt, att nedärvda människobud eller religiösa bruk eller yttre, av människor föreskrivna former för gudsdyrkan överallt äro lika. (SKB, s 59). Vad betyder då evangelii lära i detta sammanhang? Termen evangelium har en snäv och en vid betydelse. Den snäva betydelsen, som är den vanligast förekommande, är glädjebudskapet om frälsning p.g.a. att Jesus Kristus lidit och dött på korset i människans ställe och så stillat Guds vrede över synden, så att människan får förlåtelse. Denna snäva betydelse har Guds lag som motsats: Guds evangelium skänker frälsning alldeles gratis åt alla människor som bara har att ta emot det i tro, men Guds lag kräver fullkomlig lydnad, godhet och helighet för att en människa skall bli frälst. Den vida betydelsen av begreppet evangelium är all Guds undervisning, alla trosartiklar. Även om denna vidare betydelse av evangelium är ovanlig förekommer den i såväl Bibeln som bekännelseskrifterna. I en annan bekännelseskrift, Konkordieformeln, sägs det: Stundom brukas detta ord så, att man därmed har att förstå vår Herre Kristi hela lära, som han själv framställer i sitt predikoämbete på jorden och bjudit lärjungarna i Nya testamentet och vari han inbegripit förklaringen av lagen och förkunnelsen om Gud, sin himmelske Faders godhet och nåd. [- - -] På samma sätt kallar Paulus i Apg. 20 hela sin lära evangelium. (SKB, s 598). Gång på gång har det, som sagts, hävdats att evangelii lära i Augsburgska bekännelsen skall fattas i den vanliga (snäva) betydel- 31

32 sen och att samstämmighet kring detta centrum, vanligtvis uttryckt i satsen rättfärdiggörelse genom tro allena är nog för kyrkans enhet (redan detta skulle i och för sig utesluta gemenskap med den romersk-katolska kyrkan) i övriga trosartiklar kan man inom kyrkosamfundet acceptera läropluralism. Men en sådan tolkning är omöjlig p.g.a. det som följer; det är inte den övriga Guds Ords undervisning som man inte behöver vara ense i, utan nedärvda människobud eller religiösa bruk eller yttre, av människor föreskrivna former för gudsdyrkan. Innebörden av de citerade meningarna från Augsburgska bekännelsen art. VII är alltså att en kyrka inom sig skall vara enig i hela evangelii lära, d.v.s. alla de trosartiklar som Gud uppenbarat i sitt Ord (rättfärdiggörelsen, omvändelsen, utkorelsen, dopet, nattvarden o.s.v.), men vad gäller mänskliga och kyrkliga traditioner krävs inte någon sådan samstämmighet eller likriktning. Konkordieformeln lär dessutom otvetydigt: Vi tro, lära och bekänna, att den ena kyrkomenigheten icke skall fördöma den andra, därför att den har flera eller färre utvärtes, av Gud icke påbjudna ceremonier än den andra, om de eljest äro eniga i läran och alla dess artiklar ävensom i sakramentens rätta bruk (SKB, s 531). Till sist några bibelord att begrunda med tanke på det fullständiga avfall som råder inom Svenska kyrkan: Vänd er bort från dem (Rom. 16:17) Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror (2 Kor. 6:14) En villolärare skall du visa ifrån dig (Tit. 3:10) Ta inte emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen (2 Joh. 10). * * * 32

33 Välkommen till gudstjänster i LFS och LFU Stockholm Söndagar kl hålls gudstjänst i Finska kyrksalen, Olof Palmes gata 25. Ev. frågor: Ingemar Andersson, , eller e-post: Uppsala Söndagar kl hålls kvällsgudstjänst i Pauluskapellet, Dag Hammarskölds väg 15. Ev. frågor: Lars Borgström, , eller e-post: Norrköping Gudstjänst hålls första och tredje söndagen i månaden, vanligtvis i Åbylundskyrkan. Bibelstudier hålles på Skåneg. 5. Ev. frågor: Bertil Waldemarson, , eller e-post: Rudskoga, Värmland Gudstjänst hålls en gång i månaden. Upplysning genom Urban Dahlin, Kontrollera alltid på församlingens hemsida vad som gäller för varje söndag. Efter gudstjänsterna är det kyrkkaffe. Ibland är det föredrag eller bibelstudium efter kyrkkaffet. Lutherska Församlingen i Umeåområdet har sina gudstjänster i Hissjö missionshus. Kontakta Tore Karlsson,

34 Litteratur Bok med föredrag från NELK-konferensen i Vasa sidor. Pris 50 SEK + frakt. Bok med föredrag från NELK-konferensen i Norrköping sidor. Pris 50 SEK + frakt. Häfte med ett föredrag av Jan Bygstad från NELKkonferensen i Norrköping 2005 med ämnet Satis est i CA7 (Vad är nog för kyrkans sanna enhet enligt Augsburgska bekännelsen artikel VII). 24 sidor. Pris 10 SEK + frakt. Samtliga NELK-böcker/häfte kommer att finnas på NELKkonferensen i Oslo april Kan även beställas från denna tidnings red.-sekr eller på Lutherska Församlingens e- postadress. Se församlingsbladets sista sida. I församlingsbladet 3/2011 fanns en notis om den finländska, svenskspråkiga tidskriften Lutherläsaren. Tyvärr blev e- postadressen för beställning fel. Den är: Läger och övrig verksamhet Påskläger 5-8 april 2012 på Hjälmargården. Se program på församlingens hemsida: 34

35 Nordisk Evangelisk-Luthersk Konferens (NELK) i Ryenbergets kyrka, DELK, Oslo, april 2012 Program och övriga upplysningar finns på Midsommardagar 22, 23 juni på Getsjötorp, Norrköping. Program och övriga upplysningar kommer att läggas ut på församlingens hemsida ELBK:s sommarläger juli på församlingsgården Ribbingebäck ca 3 mil väster om Uppsala Program mm se ELBK:s hemsida Sensommarläger planeras att äga rum den augusti på Hjälmargården. Program kommer att läggas ut på församlingens hemsida:http://www.lutherskaforsamlingen.se oktober i Norrköping. Program och övriga upplysningar kommer att införas i kommande församlingsblad och på hemsidan. 35

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet ÄR DU RIK INFÖR GUD? Predikotext: Luk. 12:13-21 13 Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a)

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a) TJUGOÅTTONDE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 12 oktober Läsning: Rom 1:1 7 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

RELIGIÖS ELLER KRISTEN?

RELIGIÖS ELLER KRISTEN? 27 Ole Andreas Meling Sann kristendom kontra religion och religiositet. Artikeln pekar på faran av att mycket av det som framställs som sann kristen tro i själva verket bara är religiositet. Vari ligger

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent.

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent. JESUS För drygt ett år sedan var jag på begravning. En församlingsmedlem, en äldre man, hade gått hem till Gud och den eviga vilan. Han hade varit pastor i många år, och hans familj och hem hade fungerat

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

HIMMEL ELLER HELVETE!

HIMMEL ELLER HELVETE! HIMMEL ELLER HELVETE! Dag Järnmark. Förord. Himmel eller helvete är en bok som belyser allvaret av att predika det sanna rena evangeliet om Jesus Kristus. För sex år sedan fick pastor Dag Järnmark i en

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Att översätta Bibeln

Att översätta Bibeln Att översätta Bibeln De flesta vet att det är en grannlaga uppgift att till vårt språk tolka vad en människa säger på ett annat tungomål. Att tolka och översätta Bibelns språk är också en grannlaga uppgift.

Läs mer

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MARS 2012 Meditation 1: Skärtorsdag. Markus 14:32-42, 120316 Getsemane - De svåra valen Getsemane. Stunden är laddad. Man har firat den sista måltiden tillsammans

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

KÄRLEKENS VÄG v 4 Kärleken uthärdar länge, är tålmodig (tålig, god och hänsynsfull), vänlig (mild) och den blir aldrig trött på att vänta.

KÄRLEKENS VÄG v 4 Kärleken uthärdar länge, är tålmodig (tålig, god och hänsynsfull), vänlig (mild) och den blir aldrig trött på att vänta. KÄRLEKENS VÄG v 4 Kärleken uthärdar länge, är tålmodig (tålig, god och hänsynsfull), vänlig (mild) och den blir aldrig trött på att vänta. Kärleken har ingen hög åsikt om sig själv, kärleken är inte tävlingslysten

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer