Att förstå och behandla erektil dysfunktion.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att förstå och behandla erektil dysfunktion. www.potenslinjen.se"

Transkript

1 via pse01 Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se och Att förstå och behandla erektil dysfunktion Pfizer AB Sollentuna Tel

2 Vad är erektil dysfunktion? Erektil dysfunktion, ED, eller impotens som man ofta säger, är tyvärr alltför ofta ett känsligt, laddat och tabubelagt område. Vi pratar inte öppet om det i vårt samhälle och det kan vara minst lika svårt att prata om det på tu man hand, med sin närmaste partner. Det gör att det tyvärr också finns en hel del för domar och missuppfattningar kring problemet, och inte minst, en massa lidande och oro alldeles i onödan. I den här broschyren vill vi dels definiera vad man menar med erektion och med erektil dysfunktion, men också ta ett steg vidare mot en lösning. Vi ger dig konkreta, handfasta råd om hur du pratar om detta, både med din närmaste, men också med din läkare. Vi vill visa dig hur enkelt det trots allt kan vara och att det är värt besväret. De som provat att prata om sina erektionsproblem upplever att det i sig löser en del av eller hela problemet. De allra flesta som söker hjälp hos läkare kan också bli hjälpta. Syftet med denna skrift är att ge information om erektil dysfunktion, dess orsaker och tillgängliga behandlingsformer. Var du än befinner dig i processen att bearbeta problemen har du tagit ett steg framåt genom att ta del av denna information. 3

3 Grad 1 Vid en grad 1 erektion är penis större men inte hård. Grad 2 Vid grad 2 erektion är penis hård men inte tillräckligt för penetration. Grad 3 Vid grad 3 erektion är penis hård men inte helt styv. Grad 4 Vid grad 4 erektion är penis fullständigt hård och styv. Så här definieras en erektion För att kunna få en erektion krävs att flera faktorer samverkar. Dels krävs en sexuell stimulans och dels krävs att blodtillförseln till penis är tillräcklig. Jämfört med vilotillståndet måste cirka 30 gånger så mycket blod strömma till penis svällkroppar för att få igång en erektion. För att det ska kunna ske måste man ha friska kärl som levererar blodet. När penis är slak är dessa blodkärl sammandragna. Via nervimpulser slappnar muskelcellerna i blodkärlen av och tillflödet kan öka, grad 1. Svällkropparna som finns i penis fylls och volymen ökar. Det gör att avflödet försvåras och erektionen kan accelerera, grad 2. När svällkropparna är maximalt utspända upphör avflödet helt och erektionen är ett faktum, grad 3 och 4. Erektionen avtar när blodtillflödet minskar i de tillförande kärlen som då åter drar sig samman. Då sjunker trycket i svällkropparna och blodet rinner undan. Vad innebär erektil dysfunktion? Att ha erektionsproblem är vanligare än de flesta kanske tror. Världen över lever miljontals män och deras partners med de här problemen. Problemen brukar beskrivas som en bristande förmåga att få erektion eller behålla den tillräckligt länge för att ha en tillfredställande sexuell aktivitet. Den medicinska termen är erektil dysfunktion. Problemen kan ibland vara tillfälliga och uppstå under en viss tid eller under vissa förutsättningar. Det finns flera vanliga sjukdomar som kan ge sviktande erektionsförmåga. Är du stressad eller deprimerad kan även det ha stor inverkan på sexlivet. Var femte man, eller cirka en halv miljon män i Sverige, är drabbade och vanligast är det efter 50-årsåldern. Känslan av att vara halv Hur erektionsproblemen uppträder är olika från man till man, men för de flesta män innebär det ett problem och en oro. Förmågan att få erektion är starkt sammankopplad med den manliga identiteten. När erektionsförmågan störs påverkas både den sexuella förmågan och den egna identiteten. Män kan beskriva det som om livet är slut eller att man är en halv man. Om du känner igen det här finns det all anledning att prata om problemet. Det finns effektiv hjälp att få för de allra flesta som drabbas av erektionsproblem. 4 5

4 Vad kan erektil dysfunktion bero på? Det finns en rad olika faktorer som kan leda till försämrade erektioner. Här är några av de vanligaste: Ålder Bara för att man blir äldre behöver man inte nödvändigtvis drabbas av ED, men risken är större i stigande ålder. Med åren blir de flesta män mer beroende av en direkt stimulans av penis och närliggande regioner för att få erektion. Enbart en fantasi, tanke eller något annat sinnes intryck som kunde vara tillräckligt tidigare, räcker kanske inte längre. Sinnesstämningen blir också viktigare; trötthet, stress, depression eller frustration kan verka hämmande. Tiden från utlösning till ny erektion brukar också öka med åren. Ibland kan det dröja upp till en vecka innan det går att få stånd igen. Med stigande ålder ökar risken för till exempel diabetes, högt blodtryck och andra hjärt- och kärlsjukdomar, åkommor som i sig kan bidra till en ökad risk för ED. Yngre män kan också få ED och då beror det oftast på en psykisk orsak t ex osäkerhet, prestationsångest eller brist på erfarenhet. ED kan vara tecken på en bakomliggande sjukdom eller konsekvensen av en sjukdom. När du träffar en läkare kommer denne därför att fråga dig om din sjukhistoria. 6 7

5 Bakomliggande sjukdomar Hjärt- och kärlsjukdomar. Högt blodtryck, kärlkramp, hjärtsvikt eller en genomgången hjärtinfarkt ökar påtagligt risken för ED. Var tredje man med känd hjärt- eller kärlsjukdom uppger också problem med sexlivet. För rökare är risken mångdubbelt större. Diabetes. Många män med diabetes drabbas förr eller senare av ED. Cirka 12 % av manliga diabetiker har ED som första symtom på diabetes. Diabetes kan också innebära en högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar vilket troligtvis också bidrar till riskökningen. Depression. Depression kan påverka erektionsförmågan, men ED kan också ge depression. Det är ibland svårt att veta vad som först påverkar vad. Depression behandlas både med samtalsterapi och med läkemedel. Vissa av dessa läkemedel kan som bieffekt ge nedsatt sexuell lust och förmåga, varvid man kan prova att byta till annan typ av antidepressivt läkemedel. Hormonella orsaker. Brist på manligt könshormon testosteron ger nedsatt sexuell lust och kan påverka erektionsför mågan. Det är emellertid inte så vanligt, eftersom mannens hormonnivå inte automatiskt sjunker som kvinnans gör med stigande ålder. En nedsatt testosteronhalt i testiklarna kan bero på en sjukdom och därför bör man mäta halten testosteron när man utreder ED, speciellt om den sexuella lusten också är nedsatt. Nervskador. Vid ryggmärgsskador och neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom och Multipel Skleros (MS) skadas nerver som har betydelse för erektionsförmågan. Nästan alla män med dessa tillstånd har varierande grad av ED, men inte nödvändigtvis nedsatt sexuell lust. Bieffekter av läkemedel. Vissa läkemedel kan ge biverkningar som påverkar den sexuella förmågan, men ibland är det näst intill omöjligt att påvisa om det är sjukdomen eller läkemedlet som orsakar ED. Dessutom är reaktionen på olika läkemedel högst individuell. Vissa läkemedel, t ex mot högt blodtryck, diabetes, depression, epilepsi och vatten drivande läkemedel, kan ge ED. Psykosociala faktorer. Relationsproblem, brist på kärlek och närhet eller rampfeber i ett nytt för hållande kan också orsaka ED. Bara det faktum att man misslyckats en gång kan orsaka prestationsångest och problem med erektionen. I nästan alla fall av nedsatt erektionsförmåga spelar någon eller några psykologiska faktorer in. För dig som vill veta mer om potens och erektion, läs mer på potenslinjen.se. 8 9

6 Att förstå problemet frågor att ställa dig själv Svara på de här enkla frågorna som ett första steg för att ta reda på om du lider av ED Har du problem att få erektion? Har du problem att behålla erektionen? Har förmågan att få erektion försvunnit plötsligt? Har förmågan att få erektion försvunnit gradvis? Har du upptäckt några utseendeförändringar på din penis? Tar du medicin mot följande: Högt blodtryck Diabetes Depression Magsår Illamående och kräkningar Åderförkalkning/höga blodfetter Prostataproblem Om du har svarat ja på en eller fler frågor har du all anledning att ta nästa steg. På finns ett mer utförligt test om ED. Vad är nästa steg? Om du under en tid upplevt att din erektions förmåga förändrats och om du drabbats av ED, finns det all anledning att dela med dig av dina tankar och funderingar. Att prata om problemet har visat sig vara en stor hjälp för de allra flesta. Börja med din närmaste Om du har ett fast förhållande är det naturliga första steget att prata med din partner. Det kan vara lättare sagt än gjort ämnet är känsligt och många är rädda att partnern ska ta på sig skulden att det är partnerns fel. I nästa avsnitt får du tips på hur du kan gå till väga. Ta kontakt med en läkare Om du har svarat ja på en eller fler frågor har du anledning att prata med någon som kan mer om detta och som är van att prata om ED. Kom ihåg att det finns gott om allmänläkare och urologer som möter det här problemet dagligen. Längre fram i foldern får du konkreta tips på vart du vänder dig och vad du ska tänka på inför ett läkarbesök. Att förstå problemet och ta nästa steg 10 11

7 Prova att prata öppet och ärligt med din partner, sök stöd hos varandra. Många som gjort det upptäcker att de kommer närmare varandra och en lång bit på vägen mot att lösa problemet.

8 Hur pratar jag med min partner? Ditt bästa stöd är också närmast. Prova att prata öppet och ärligt med din partner. Många som gjort det upptäcker att de kommer närmare varandra och en lång bit på vägen mot att lösa problemet. Varför känns det så svårt? Många män känner sig misslyckade, otillräckliga och omanliga när de drabbas av ED. Många drar sig undan sin partner, helt enkelt för att slippa konfronteras med problemet och för att slippa utsättas för situationer som kan leda till sex. Många skaffar sig en ny hobby, begraver sig i arbetet eller ser till att inte gå till sängs samtidigt som sin partner på kvällen. Många bygger till och med, mer eller mindre medvetet, upp konflikter för att slippa vara nära sin partner. De här reaktionerna är helt normala. Man är rädd att mista sin partner om problemet kommer upp till ytan och dessutom är ämnet svårt. Det är både känsligt, genant och ovant att prata om sex och känslor av misslyckande. Har han träffat en annan? Din partner märker först att ömheten och närheten avtar och eftersom partnern inte vet varför, söker hon/han helt naturligt efter svaren hos sig själv. Många partners frågar sig själva om de inte är attraktiva längre eller om mannen träffat någon annan och är otrogen. Om partnern tar initiativ till att prata, men gång på gång misslyckas, känner hon/han sig till slut otillräcklig. Oron växer sig allt starkare och det gör helt naturligt att din partner känner sig osäker och orolig. Din partners beteende förändras därmed också och det kommer du att märka och påverkas av. Prata med varandra Prova att prata öppet och ärligt med din partner. Ta gärna hjälp av råden här nedan. Inled gärna med att vara ärlig. Säg att du tycker att det är svårt att prata om det här, men att du ändå väljer att göra det för att du är rädd om er relation och vill ert gemensamma bästa. Försök snabbt få din partner att förstå att det inte är partnerns fel och att du inte tycker att hon/han blivit oattraktiv. Fråga din partner hur det känns för henne/honom. Kanske upplever din partner problemet på ett annat sätt än du gör. Ofta förstorar mannen problemet. Din partner söker inte alltid prestation utan lika ofta närhet, värme och kärlek. Prata igenom faktorer i vardagen som kan ha förändrats och som kan ha påverkat er livsstil. Är ni t ex utsatta för stress i arbetet eller i familjen/släkten på något sätt? Diskutera gemensamt hur ni kan söka hjälp för att få behandling. Vem skulle det kännas lättast att prata med? Vill ni gå dit tillsammans? Hur du pratar med din partner 14 15

9 Unna dig själv och din partner att söka professionell hjälp Många drar sig för att söka hjälp hos läkare. Men om alla som drabbats visste hur vanligt problemet är och att både allmänläkare, urologer och även andra specialiserade läkare, ofta i sin vardag möter patienter med erektionsstörningar, skulle det säkert hjälpa. Med tanke på att 90 % av de som söker hjälp kan behandlas, finns det ingen anledning att vänta. Vi rekommenderar varmt att du tar kontakt med din husläkare eller någon annan läkare. Det finns hjälp att få! Ta gärna hjälp av råden här intill som ger tips hur du enklast går tillväga när du bokar tid och vad du kan tänka på. På Internet florerar en hel del tvivelaktiga behandlingsformer för män med nedsatt sexuell förmåga. Möjligheten att beställa tabletter på nätet erbjuds men detta kan vara falska läkemedel som inte innehåller de verksamma substanser som riktiga läkemedel gör. Tänk på din hälsa och sök professionell hjälp. Att ta första steget Hit vänder du dig: Fundera på om du vill prata med en kvinnlig eller manlig läkare och välj en läkare därefter, gärna en specialist eller urolog på din närmaste husläkarmottagning, vårdcentral eller privatläkarmottagning. På potenslinjen.se finns en förteckning över läkare, i hela landet, som själva har anmält sig som speciellt inriktade på sexuella problem. Ring upp och boka tid. Många läkare och mottagningar har öppet vissa timmar för tidsbeställningar. På måndagar kan det vara svårt att komma fram, så prova gärna igen under veckan. Om du har svårt att tala om problemet med sköterskan som du bokar tid hos, kan du bara säga att du vill ha tid för en allmän hälsokontroll eller att du inte vill ange varför du söker. Du har ingen skyldighet att berätta det vid tidsbokningen. Om problemet handlar mer om din och din partners relation, kanske ni istället vill prata med en sexolog. Du hittar dessa på eniro.se under rubriken Sex-, samlevnadsrådgivning samt under rubriken Psykologer Legitimerade. Vill du veta mer? Besök En sida för dig som vill veta mer om potens och erektion. På potenslinjen finns en förteckning över läkare, i hela landet, som själva har anmält sig som speciellt inriktade på sexuella problem. Du kan också göra potenstestet, 5 frågor som kan vara en hjälp för dig inför ett läkarbesök

10 Inför läkarbesöket: Prata med din partner och bestäm om du ska gå själv eller tillsammans med din partner till läkaren. Fyll i checklistan på sidan 10 i den här foldern och ta med den vid besöket. Testa din potens på potenslinjen.se. Potenstestet består av 5 snabba frågor och du får svar direkt i slutet av testet. Observera att det endast är vägledande och kan aldrig ersätta ett läkarbesök. Frågorna kan också vara en hjälp för dig och din doktor så att ni tillsammans kan identifiera eventuella problem. Om du har svårt att prata om problemet kan du helt enkelt räcka över både checklistan och testet från potenslinjen.se till läkaren och säga: Det är det här jag behöver prata om. Frågor som du kan förvänta dig av din läkare: När började erektionsstörningarna? Har du ibland stånd på natten eller morgonen? Äter du några mediciner mot högt blodtryck, diabetes, depression, ödem (vattenansamling) eller prostatabesvär? Finns det diabetes, hjärt- eller kärlsjukdomar eller neurologiska sjukdomar i släkten? Är du stressad, orolig eller deprimerad? Befinner du dig i en relation och i så fall sedan hur länge? Här hittar du mer information Besök För dig som vill veta mer om potens och erektion. Besök Vårguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård m.m 19

11 Vad händer hos läkaren? När du träffar din läkare kommer han eller hon troligen att göra en undersökning. Denna är enkel och baseras i första hand på en intervju där läkaren frågar om sjukhistoria och när och hur erektionsproblemen uppträder. Den övriga hälsan diskuteras också, om det finns bakomliggande sjukdomar och om du tar någon medicin. Ibland används frågeformulär som du själv får fylla i för att beskriva problemen. En hälsoundersökning görs sedan för att utesluta någon av de sjukdomar och riskfaktorer som nämnts tidigare. Vanligt är att läkaren kontrollerar blodsocker och blodfetter, mäter blodtrycket och ibland tar prov på manligt könshormon (testosteron). Tveka inte att berätta om du har problem att få eller behålla erektionen. Försök att lämna så noggranna uppgifter som möjligt. Läkaren kommer sedan förmodligen att föreslå en behandling som passar dig. På följande sidor kan du läsa mer om de olika behandlingsformer som finns tillgängliga idag. Det kan kännas ovant att prata med en läkare om erektions problem, men tänk då på att läkaren pratar med patienter om detta var och varannan dag. Att tänka på när du träffar din läkare: Be att läkaren berättar mer om tillgängliga behandlings metoder. Boka tid för återbesök på en gång så är det gjort. Vid återbesöket kan ni följa upp hur behandlingsformen har fungerat. Om du fått ett läkemedel utskrivet kan det finnas anledning att stämma av om dosen fungerat, eller om du eventuellt bör öka på dosen. 20

12 Olika behandlingar Det finns idag flera olika mediciner och metoder för att behandla sviktande erektionsförmåga. Diskutera med din läkare vad som passar just dig bäst sexualmedicinsk rådgivning, livsstilsråd och/ eller behandling med potenshöjande läkemedel. Det är ofta en bra idé att låta din partner vara med i diskussionen. Om du bekymras av potensproblem, tveka inte att söka hjälp. Det finns hjälp att få hos din läkare! Här nedan finner du en kort beskrivning av respektive behandlingsform: Tabletter PDE5-hämmare verkar genom att underlätta för blodkärlen i penis att utvidga sig vid sexuell stimulering. Det ökade blodflödet leder naturligt till en erektion. Dessa preparat har ingen effekt utan stimulering, att man själv känner lust. De är lätta att använda eftersom du bara tar en tablett före sexuell aktivitet. PDE 5-hämmare ska inte användas av personer som tar mediciner som innehåller nitrater, som ofta ges för att lindra kärlkramp eller bröstsmärtor. Den blodtryckssänkande effekten kan då förstärkas. De vanligaste biverkningarna med PDE 5-hämmare är huvudvärk, ansiktsrodnad och nästäppa. Injektioner Ett alternativ till tablettbehandling är injektioner av ett kroppseget ämne, prostaglandin E1, som har kraftigt kärlvidgande egenskaper. Det ges med en mycket tunn injektionsnål nära penisroten. Det ger en lokal effekt och den som injicerar sig får erektion oavsett sexuell stimulering. Erektionen uppnås inom minuter och varar i cirka en timme. De vanligaste biverkningarna är smärta och små blödningar i penis under erektionen. Dosen ställs in individuellt och varierar beroende på problematiken för respektive patient. Den lägsta verksamma dos som ger patienten en erektion tillräcklig för att genomföra ett samlag bör väljas. De flesta får en tillfredsställande effekt på doser mellan 5 20 mg. Salva i urinröret Förutom injektion finns ytterligare ett sätt att ta prostaglandin E1, nämligen med hjälp av ett plaststift som förs in i urinröret och där man sedan trycker ut en droppe salva och masserar penis lätt för att frisätta substansen. Den ger en ökning av blodflödet i svällkropparna vilket leder till erektion. Medlet verkar inom minuter. Salvan kan ge sveda och värk i penis vid eller efter erektionen. Undersökningar har visat att mer än 50 % av de potensmedel som säljs på nätet är förfalskade kopior. Låt därför din läkare skriva ut ett recept på godkänt läkemedel som du kan hämta ut på apotek

13 Tekniska hjälpmedel Många hjälpmedel fungerar tillfredsställande vid erektionsproblem medan andra kan vara obekväma. Prova dig fram för att hitta det som både du och din partner kan njuta av. En pubisring kan hjälpa till att förlänga erektionen genom att strypa avflödet av blod från penis. Metoden är helt ofarlig om bandet sitter på i högst en timme. Pubisringen kan användas enskilt eller tillsammans med andra metoder. Vakuumpumpen fungerar så att man för en plastcylinder över penis och sedan pumpar ut luften ur cylindern så att svällkropparna genom sugverkan blir blodfyllda. När tillräcklig styvnad åstadkommits fäster man ett gummiband runt penisroten. Bandet får sitta på högst en timme. Metoden är helt ofarlig, enkel och fungerar bra även vid svåra kärlförändringar och när läkemedel inte kan användas eller inte fungerar. Kirurgiskt ingrepp Under 1970-talet utvecklades proteser och stavar som opereras in i penis svällkroppar. Stavarna finns av två typer; fasta men böjliga och sådana som fylls med vätska eller aktiveras av en fjäder då man önskar erektion. Operationen är i sig enkel, men allteftersom läkemedel mot erektionsstörningar utvecklats rekommenderar man i första hand att prova dem före ett eventuellt kirurgiskt ingrepp. män som de som har en partner. Ibland är sexologisk eller psykologisk rådgivning den enda behandling som behövs för att kunna få erektion igen, i andra fall är terapin en del av behandlingen i kombination med läkemedel. Samtalen sker tillsammans med en legitimerad sexolog eller psykolog. Självhjälp Ett stressat liv med för lite motion och dåliga matvanor kan ibland vara orsaken till en försämrad erektion. Genom att följa några goda råd om hur du kan lägga om dina vanor och vardagliga rutiner kan du i många fall komma tillrätta med problemet utan medicinska eller psykologiska behandlingar. Undvik att dricka stora mängder alkohol då detta är direkt relaterat till ökade erektionsproblem. En liten mängd kan ändå i vissa fall verka avslappnande om du är nervös och spänd. Undvik rökning. Rökstopp förbättrar direkt och på lång sikt erektionsförmågan. Försök hitta nya sätt att slappna av, minska stressen och eliminera oro. Prata med din partner för att gemensamt arbeta på att lösa upp fysisk och psykisk stress eller blockeringar som kan påverka ert samliv. Motionera gärna flera gånger i veckan. Motion kan minska risken för att artärerna förkalkas, och kan därigenom påverka blodgenomstömningen positivt. Genom att även kontrollera ditt intag av fett och kolesterol kan det också ha en gynnsam effekt på vikten. De positiva effekterna får man oavsett ålder eller träningsvana. Sexologisk rådgivning När psykologiska eller sociala orsaker till erektionsproblem dominerar är sexrådgivning att föredra. Det gäller såväl ensamstående 24 25

14 Rätt förväntningar Vi hoppas att du nu fått inspiration och kraft att också ta nästa steg, steget mot ett fullständigare och mer tillfredsställande liv, genom att gå vidare och prata om problemen och att söka professionell hjälp. Oavsett vilken behandlingsform du blir rekommenderad är det viktigt att ha realistiska förväntningar på resultatet. Tänk på: Du kan inte prestera som en 20-åring bara för att du får medicinsk hjälp. Din kropp åldras naturligt. Förvänta dig inte att allt blir som förr första gången du använder ett läkemedel. Det finns säkert tvivel, anspänningar osv. hos dig själv och även hos din partner. Tala gärna om detta med varandra. Det kan krävas flera försök innan allt stämmer och du känner att du kan ta tillvara på hela den effekt som behandlingen ger. Försök att inte stressa-låt det ta lite tid. Ibland kan det krävas att du ökar dosen för att få bättre effekt. Diskutera med din läkare om du inte tycker att du får det resultat du önskar dig. Ta steget nu! Du har allt att vinna Tveka inte att söka hjälp! Många som har gjort det beskriver att det är början på ett nytt liv både för egen del och för partnern. Att söka professionell hjälp och behandling Vill du veta mer? Besök En sida för dig som vill veta mer om potens och erektion. På potenslinjen finns en förteckning över läkare, i hela landet, som själva har anmält sig som speciellt inriktade på sexuella problem. Du kan också göra potenstestet, 5 frågor som kan vara en hjälp för dig inför ett läkarbesök

Att förstå och behandla erektil dysfunktion

Att förstå och behandla erektil dysfunktion Att förstå och behandla erektil dysfunktion Vad är erektil dysfunktion? Erektil dysfunktion, eller impotens som man ofta säger, är tyvärr alltför ofta ett känsligt, laddat och tabu belagt område. Vi pratar

Läs mer

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Ett problem med många lösningar. Att mannen får problem med erektionen är inget ovanligt.

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

Information om EREKTIONSPROBLEM

Information om EREKTIONSPROBLEM 11-08-0780 SE Nedsatt erektionsförmåga? Många män drabbas någon gång av erektionsproblem. Enbart i Sverige beräknas cirka 500 000 män ha nedsatt erektionsförmåga i någon omfattning. Orsakerna till att

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

DIABETES OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM DIABETES, KÄRLEK OCH EREKTION

DIABETES OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM DIABETES, KÄRLEK OCH EREKTION 1 DIABETES OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM DIABETES, KÄRLEK OCH EREKTION 2 3 Diabetes och erektionssvikt De flesta diabetiker kan en hel del om sin sjukdom och sköter noga både sin kost, motion och

Läs mer

Allt du behöver veta när erektionen sviktar

Allt du behöver veta när erektionen sviktar Allt du behöver veta när erektionen sviktar Innehåll Inledning sexolog... 3 Hur uppstår erektion?... 4-5 Vad kan du göra själv?... 6 Du och din partner... 7 Vanliga orsaker till erektionsstörning... 8

Läs mer

Bakgrundsmaterial om erektionsproblem

Bakgrundsmaterial om erektionsproblem Bakgrundsmaterial om erektionsproblem För mer information, kontakta: Agneta Berqvist, gynekolog och medicinsk rådgivare på Pfi zer, telefon 08-550 520 00, e-post agneta.bergqvist@pfi zer.com Carolin Moro,

Läs mer

Några råd om hur man kommunicerar i relationen

Några råd om hur man kommunicerar i relationen Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Malena Pratar Potens! Se Malenas film Malena pratar potens och gör ett potenstest direkt i din smartphone eller gå in på www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel: 08-550 52

Läs mer

Erektionsakuten Allt du vill veta men inte vågat fråga

Erektionsakuten Allt du vill veta men inte vågat fråga BAY/LEV/020/04/S Nedsatt erektionsförmåga? Många män drabbas någon gång av erektionsproblem. Enbart i Sverige beräknas cirka 500 000 män ha nedsatt erektionsförmåga i någon omfattning. Orsakerna till att

Läs mer

Våga prata med din man om erektions problem

Våga prata med din man om erektions problem Våga prata med din man om erektions problem Sexlivet är en viktig del för närheten och samhörigheten i en parrelation. Men kanske du och din partner är ett av de många par som inte har ett bra sexliv beroende

Läs mer

Våga prata om dina erektionsproblem

Våga prata om dina erektionsproblem Våga prata om dina erektionsproblem Sexlivet är en viktig del för närheten och samhörigheten i en parrelation. Men för många män, och kanske också för dig, är ett vitalt sexliv inte någon självklarhet

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på? Erektionssvikt är något som uppskattningsvis 500 000 svenska män lider av. 1 Det finns

Läs mer

Viagra vid impotens. Alerts bedömning

Viagra vid impotens. Alerts bedömning Viagra vid impotens Publicerad 98-10-20 Reviderad 00-03-28 Version 3 Alerts bedömning Kunskapen rörande de kortsiktiga effekterna av perorala läkemedel (sildenafil, Viagra ) vid behandling av impotens

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM SKA TA CAVERJECT DUAL

INFORMATION TILL DIG SOM SKA TA CAVERJECT DUAL INFORMATION TILL DIG SOM SKA TA CAVERJECT DUAL Pfizer 2013 Texten i den här broschyren är sammanställd av Elisabeth och Björn Lundquist, Centrum för Sexualmedicin i Lund. Texten uppdaterades i november

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM SKA TA CAVERJECT DUAL

INFORMATION TILL DIG SOM SKA TA CAVERJECT DUAL INFORMATION TILL DIG SOM SKA TA CAVERJECT DUAL Pfizer 2013 Texten i den här broschyren är sammanställd av Elisabeth och Björn Lundquist, Centrum för Sexualmedicin i Lund. Texten uppdaterades i oktober

Läs mer

SAMTALSSTÖD OM EREKTIONSSVIKT. MED INNEHÅLL OM URINVÄGSSYMTOM RELATERADE TILL GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING.

SAMTALSSTÖD OM EREKTIONSSVIKT. MED INNEHÅLL OM URINVÄGSSYMTOM RELATERADE TILL GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING. SAMTALSSTÖD OM EREKTIONSSVIKT. MED INNEHÅLL OM URINVÄGSSYMTOM RELATERADE TILL GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING. Det här är ett samtalsstöd för dig som möter män med erektionsproblem. Det är tänkt att fungera

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

LÅT KÄRLEKEN TA SIN TID EN LITEN BOK OM EREKTIONSPROBLEM

LÅT KÄRLEKEN TA SIN TID EN LITEN BOK OM EREKTIONSPROBLEM 1 LÅT KÄRLEKEN TA SIN TID EN LITEN BOK OM EREKTIONSPROBLEM 2 3 Vad är kärlek? Vad är kärlek, egentligen? En känsla, ett tillstånd eller kanske både och? Kärleken mellan två personer innefattar så mycket:

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

Janssen-Cilag AB. Viktig information om ditt nya läkemedel

Janssen-Cilag AB. Viktig information om ditt nya läkemedel Janssen-Cilag AB Viktig information om ditt nya läkemedel Viktig behandlingsinformation PRILIGY används för behandling av för tidig utlösning eller prematur ejakulation (PE) hos män som är mellan 18 och

Läs mer

VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter.

VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter. 16 juni 2005 Viagra Pfizer Tablett 50 mg blå rundade rombiska, märkta Pfizer och VGR 50 Medel vid erektil dysfunktion Aktiv substans Välj förpackning och språk för Viagra: VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter.

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck (hypertoni) är något av en folksjukdom. Man räknar med att ungefär

Läs mer

Vem bestämmer du eller din blåsa?

Vem bestämmer du eller din blåsa? Vem bestämmer du eller din blåsa? Känner du igen problemet? Går du på toaletten ovanligt ofta? Besväras du av täta trängningar? Händer det att du inte hinner fram till toaletten i tid? Symtomen kan bero

Läs mer

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg?

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? 1. Hur visar du att du uppskattar din partners kropp? 1.Jag är mest orolig över att min partner inte ska gilla min kropp. 2. Jag säger att min partner

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Erektil dysfunktion. Tematimme - Erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion. Tematimme - Erektil dysfunktion Erektil dysfunktion Impotens Vad är det och går det att bota? EREKTIONSSTÖRNING Oförmåga att få och bibehålla tillräcklig erektion för att fullborda ett tillfredsställande samlag 1 1 NIH Consensus Statement.

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

ACTIVE Erection System NT

ACTIVE Erection System NT ACTIVE Erection System NT Medicinskt hjälpmedel Erektionshjälp Bruksanvisning Svenska Orsaker till erektionsstörningar Några av de vanligaste orsakerna till erektionsstörningar är diabetes hjärt- och

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide

Läs mer

Svenskarna om inkontinens

Svenskarna om inkontinens Svenskarna om inkontinens Resultat från en SIFO-undersökning, september 2004 En pressrapport från Pfizer AB Kontaktperson: Carolin Moro, Informationsansvarig, Pfizer AB Tel: 08-519 067 44, mobil: 0733-68

Läs mer

Frågor och svar om sängvätning

Frågor och svar om sängvätning Frågor och svar om sängvätning Broschyren är utgiven av Svenska Enures Akademien Hur vanligt är det med sängvätning? De flesta barn blir torra i 2-3 års åldern, i regel tidigare på dagen än på natten.

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART.

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. HJÄRTGUIDEN En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. Välkommen till Hjärtguiden Hjärtguiden vänder sig till dig som behandlats

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid)

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) 1 Vad är multipel skleros? Denna information är avsedd för dig som har skovvis förlöpande multipel

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

HJÄLP ATT SLUTA RÖKA

HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HJÄLP ATT SLUTA RÖKA BÖRJA LEVA FULLT UT HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA RÖKNING ÄR MER ÄN BARA EN DÅLIG VANA För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa. Medicinska studier visar att rökning inte enbart

Läs mer

Läkemedel. Matts Engvall. Specialist i allmänmedicin Matts Engvall

Läkemedel. Matts Engvall. Specialist i allmänmedicin Matts Engvall 1 Läkemedel Några tankar om läkemedel, om den specifika och den ospecifika effekten, om att pröva ett läkemedel, om biverkningar och om utprovningen av rätt dos. Matts Engvall Specialist i allmänmedicin

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

En del besvär i övergångsåldern kan enkelt undvikas eller lindras

En del besvär i övergångsåldern kan enkelt undvikas eller lindras En del besvär i övergångsåldern kan enkelt undvikas eller lindras Ovesterin receptfri behandling vid smärta, klåda och torrhet i underlivet orsakat av östrogenbrist PATIENTINFORMATION Behandla med Ovesterin

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se.

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se. HITTA RÄTT I VÅRDEN Övning 4 NIVÅ 1&2 Foto: Juliana Wiklund Hitta rätt i vården Husläkarmottagning På husläkarmottagningen behandlas både vuxna och barn för sjukdomar och besvär. Husläkarmottagning kallas

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Patientinformation. till dig som fått recept på Cialis (tadalafil)

Patientinformation. till dig som fått recept på Cialis (tadalafil) Patientinformation till dig som fått recept på Cialis (tadalafil) Nästan alla män har varit med om sviktande erektion någon gång. För de flesta män handlar det då om prestationsångest och kan bli en psykologisk

Läs mer

Är depression vanligt? Vad är en depression?

Är depression vanligt? Vad är en depression? Depression Din läkare har ställt diagnosen depression. Kanske har Du uppsökt läkare av helt andra orsaker och väntade Dig inte att det kunde vara en depression som låg bakom. Eller också har Du känt Dig

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Urininkontinens hos män och kvinnor

Urininkontinens hos män och kvinnor Urininkontinens hos män och kvinnor Ett bakgrundsmaterial som reder ut begreppen Ett pressmaterial från Pfizer AB Kontaktperson: Carolin Moro, Informationsansvarig, Pfizer AB Tel: 08-519 067 44, mobil:

Läs mer

Vägen till ett tobaksfritt liv...

Vägen till ett tobaksfritt liv... Vägen till ett tobaksfritt liv... Varför ska du sluta röka eller snusa? Tobak skadar din hälsa Allvarliga sjukdomar som lungcancer, sjukdomar i lungor och luftrör, exempelvis KOL samt hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Sluta röka, börja leva

Sluta röka, börja leva Patientinformation om CHAMPIX och LifeREWARDS Till dig som fått CHAMPIX (vareniklin) Sluta röka, börja leva Ett bra beslut! När du tog de där första blossen anade du nog inte hur svårt det skulle vara

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Hälsan ligger i dina händer och sitter i dina fötter. Det är inte alltid som läkemedel, som man skulle kunna tro, är den bästa medicinen för

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

En Sifoundersökning om attityder kring att åldras

En Sifoundersökning om attityder kring att åldras En Sifoundersökning om attityder kring att åldras Innehållsförteckning Metod Introduktion Svenskarna om att åldras ATT ÅLDRAS Positiv syn på åldrandet LIVSGLÄDJE Äldre nöjdast med livet Familj och hälsa

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION Patientinformation till dig som behandlas med Casodex vid prostatacancer Urinblåsa Prostata Yttre slutmuskel Urinrör Penis Sädesledare

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg?

Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg? Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg? 1. Hur visar du att du uppskattar din partners kropp? 1. Jag är mest orolig över att hen inte ska gilla min kropp. 2. Jag säger att min partner

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING TILL. Må bra med eller utan läkemedel

STUDIEHANDLEDNING TILL. Må bra med eller utan läkemedel STUDIEHANDLEDNING TILL Må bra med eller utan läkemedel Allmänt om studiecirkeln En studiecirkel består av deltagare som bestämt sig för att ge sin tid till att fördjupa sina kunskaper och dela med sig

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2015-10-23 Vår beteckning SÖKANDE Evolan Pharma AB Box 120 182 12 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

CoreTherm värmebehandling. för godartad prostataförstoring

CoreTherm värmebehandling. för godartad prostataförstoring CoreTherm värmebehandling för godartad prostataförstoring Detta faktamaterial är framtaget av ProstaLund AB och är medicinskt granskat av: Dr PhD Sonny Schelin, Specialistläkargruppen i Kalmar Leg sjuksköterska

Läs mer

CoreTherm värmebehandling. för godartad prostataförstoring

CoreTherm värmebehandling. för godartad prostataförstoring CoreTherm värmebehandling för godartad prostataförstoring CoreTherm värmebehandling Den här informationsbroschyren beskriver vad du kan förvänta dig före, under och efter en CoreTherm behandling. Varje

Läs mer

INFORMATION OM INVEGA

INFORMATION OM INVEGA INFORMATION OM INVEGA Du är inte ensam Psykiska sjukdomar är vanliga. Ungefär var femte svensk drabbas varje år av någon slags psykisk ohälsa. Några procent av dessa har en svårare form av psykisk sjukdom

Läs mer

Rätt rustad för vägen framåt

Rätt rustad för vägen framåt Patientinformation Rätt rustad för vägen framåt Behandling med TRAJENTA vid typ 2-diabetes Behandling vid typ 2-diabetes Typ 2-diabetes är, som du säkert redan vet, en sjukdom som innebär att man har

Läs mer

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av alkohol riskfyllt, det kan bero på tidigare erfarenheter,

Läs mer

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE De senaste 20 åren har mängden läkemedel till personer äldre än 75 år ökat med nära 70%. Personer på särskilt boende har i genomsnitt 8-10 preparat per person.

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan 1. Bordsmoderator stödjer att diskussionen följer de olika perspektiven 2. För en diskussion/ reflektion om vad hälsofrämjande insatser

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration poliklin

Preoperativ hälsodeklaration poliklin Preoperativ hälsodeklaration poliklin Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Vem är din

Läs mer

Behandling av prostatacancer

Behandling av prostatacancer Behandling av prostatacancer Sammanfattning Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Norden. Hög ålder, ärftlighet, viss geografisk och etnisk tillhörighet är riskfaktorer för att drabbas

Läs mer

Riskhanteringsplan för kladribin (MAVENCLAD), version 1.0 Godkänt av Fimea PATIENTGUIDE

Riskhanteringsplan för kladribin (MAVENCLAD), version 1.0 Godkänt av Fimea PATIENTGUIDE MAVENCLAD PATIENTGUIDE RISKHANTERINGS SKOLNINGSMATERIAL - FI/CLA/1117/0052 Viktig information för patienter som påbörjar behandling med MAVENCLAD Innehåll Introduktion till MAVENCLAD Hur ges behandling

Läs mer