Att förstå och behandla erektil dysfunktion.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att förstå och behandla erektil dysfunktion. www.potenslinjen.se"

Transkript

1 via pse01 Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se och Att förstå och behandla erektil dysfunktion Pfizer AB Sollentuna Tel

2 Vad är erektil dysfunktion? Erektil dysfunktion, ED, eller impotens som man ofta säger, är tyvärr alltför ofta ett känsligt, laddat och tabubelagt område. Vi pratar inte öppet om det i vårt samhälle och det kan vara minst lika svårt att prata om det på tu man hand, med sin närmaste partner. Det gör att det tyvärr också finns en hel del för domar och missuppfattningar kring problemet, och inte minst, en massa lidande och oro alldeles i onödan. I den här broschyren vill vi dels definiera vad man menar med erektion och med erektil dysfunktion, men också ta ett steg vidare mot en lösning. Vi ger dig konkreta, handfasta råd om hur du pratar om detta, både med din närmaste, men också med din läkare. Vi vill visa dig hur enkelt det trots allt kan vara och att det är värt besväret. De som provat att prata om sina erektionsproblem upplever att det i sig löser en del av eller hela problemet. De allra flesta som söker hjälp hos läkare kan också bli hjälpta. Syftet med denna skrift är att ge information om erektil dysfunktion, dess orsaker och tillgängliga behandlingsformer. Var du än befinner dig i processen att bearbeta problemen har du tagit ett steg framåt genom att ta del av denna information. 3

3 Grad 1 Vid en grad 1 erektion är penis större men inte hård. Grad 2 Vid grad 2 erektion är penis hård men inte tillräckligt för penetration. Grad 3 Vid grad 3 erektion är penis hård men inte helt styv. Grad 4 Vid grad 4 erektion är penis fullständigt hård och styv. Så här definieras en erektion För att kunna få en erektion krävs att flera faktorer samverkar. Dels krävs en sexuell stimulans och dels krävs att blodtillförseln till penis är tillräcklig. Jämfört med vilotillståndet måste cirka 30 gånger så mycket blod strömma till penis svällkroppar för att få igång en erektion. För att det ska kunna ske måste man ha friska kärl som levererar blodet. När penis är slak är dessa blodkärl sammandragna. Via nervimpulser slappnar muskelcellerna i blodkärlen av och tillflödet kan öka, grad 1. Svällkropparna som finns i penis fylls och volymen ökar. Det gör att avflödet försvåras och erektionen kan accelerera, grad 2. När svällkropparna är maximalt utspända upphör avflödet helt och erektionen är ett faktum, grad 3 och 4. Erektionen avtar när blodtillflödet minskar i de tillförande kärlen som då åter drar sig samman. Då sjunker trycket i svällkropparna och blodet rinner undan. Vad innebär erektil dysfunktion? Att ha erektionsproblem är vanligare än de flesta kanske tror. Världen över lever miljontals män och deras partners med de här problemen. Problemen brukar beskrivas som en bristande förmåga att få erektion eller behålla den tillräckligt länge för att ha en tillfredställande sexuell aktivitet. Den medicinska termen är erektil dysfunktion. Problemen kan ibland vara tillfälliga och uppstå under en viss tid eller under vissa förutsättningar. Det finns flera vanliga sjukdomar som kan ge sviktande erektionsförmåga. Är du stressad eller deprimerad kan även det ha stor inverkan på sexlivet. Var femte man, eller cirka en halv miljon män i Sverige, är drabbade och vanligast är det efter 50-årsåldern. Känslan av att vara halv Hur erektionsproblemen uppträder är olika från man till man, men för de flesta män innebär det ett problem och en oro. Förmågan att få erektion är starkt sammankopplad med den manliga identiteten. När erektionsförmågan störs påverkas både den sexuella förmågan och den egna identiteten. Män kan beskriva det som om livet är slut eller att man är en halv man. Om du känner igen det här finns det all anledning att prata om problemet. Det finns effektiv hjälp att få för de allra flesta som drabbas av erektionsproblem. 4 5

4 Vad kan erektil dysfunktion bero på? Det finns en rad olika faktorer som kan leda till försämrade erektioner. Här är några av de vanligaste: Ålder Bara för att man blir äldre behöver man inte nödvändigtvis drabbas av ED, men risken är större i stigande ålder. Med åren blir de flesta män mer beroende av en direkt stimulans av penis och närliggande regioner för att få erektion. Enbart en fantasi, tanke eller något annat sinnes intryck som kunde vara tillräckligt tidigare, räcker kanske inte längre. Sinnesstämningen blir också viktigare; trötthet, stress, depression eller frustration kan verka hämmande. Tiden från utlösning till ny erektion brukar också öka med åren. Ibland kan det dröja upp till en vecka innan det går att få stånd igen. Med stigande ålder ökar risken för till exempel diabetes, högt blodtryck och andra hjärt- och kärlsjukdomar, åkommor som i sig kan bidra till en ökad risk för ED. Yngre män kan också få ED och då beror det oftast på en psykisk orsak t ex osäkerhet, prestationsångest eller brist på erfarenhet. ED kan vara tecken på en bakomliggande sjukdom eller konsekvensen av en sjukdom. När du träffar en läkare kommer denne därför att fråga dig om din sjukhistoria. 6 7

5 Bakomliggande sjukdomar Hjärt- och kärlsjukdomar. Högt blodtryck, kärlkramp, hjärtsvikt eller en genomgången hjärtinfarkt ökar påtagligt risken för ED. Var tredje man med känd hjärt- eller kärlsjukdom uppger också problem med sexlivet. För rökare är risken mångdubbelt större. Diabetes. Många män med diabetes drabbas förr eller senare av ED. Cirka 12 % av manliga diabetiker har ED som första symtom på diabetes. Diabetes kan också innebära en högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar vilket troligtvis också bidrar till riskökningen. Depression. Depression kan påverka erektionsförmågan, men ED kan också ge depression. Det är ibland svårt att veta vad som först påverkar vad. Depression behandlas både med samtalsterapi och med läkemedel. Vissa av dessa läkemedel kan som bieffekt ge nedsatt sexuell lust och förmåga, varvid man kan prova att byta till annan typ av antidepressivt läkemedel. Hormonella orsaker. Brist på manligt könshormon testosteron ger nedsatt sexuell lust och kan påverka erektionsför mågan. Det är emellertid inte så vanligt, eftersom mannens hormonnivå inte automatiskt sjunker som kvinnans gör med stigande ålder. En nedsatt testosteronhalt i testiklarna kan bero på en sjukdom och därför bör man mäta halten testosteron när man utreder ED, speciellt om den sexuella lusten också är nedsatt. Nervskador. Vid ryggmärgsskador och neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom och Multipel Skleros (MS) skadas nerver som har betydelse för erektionsförmågan. Nästan alla män med dessa tillstånd har varierande grad av ED, men inte nödvändigtvis nedsatt sexuell lust. Bieffekter av läkemedel. Vissa läkemedel kan ge biverkningar som påverkar den sexuella förmågan, men ibland är det näst intill omöjligt att påvisa om det är sjukdomen eller läkemedlet som orsakar ED. Dessutom är reaktionen på olika läkemedel högst individuell. Vissa läkemedel, t ex mot högt blodtryck, diabetes, depression, epilepsi och vatten drivande läkemedel, kan ge ED. Psykosociala faktorer. Relationsproblem, brist på kärlek och närhet eller rampfeber i ett nytt för hållande kan också orsaka ED. Bara det faktum att man misslyckats en gång kan orsaka prestationsångest och problem med erektionen. I nästan alla fall av nedsatt erektionsförmåga spelar någon eller några psykologiska faktorer in. För dig som vill veta mer om potens och erektion, läs mer på potenslinjen.se. 8 9

6 Att förstå problemet frågor att ställa dig själv Svara på de här enkla frågorna som ett första steg för att ta reda på om du lider av ED Har du problem att få erektion? Har du problem att behålla erektionen? Har förmågan att få erektion försvunnit plötsligt? Har förmågan att få erektion försvunnit gradvis? Har du upptäckt några utseendeförändringar på din penis? Tar du medicin mot följande: Högt blodtryck Diabetes Depression Magsår Illamående och kräkningar Åderförkalkning/höga blodfetter Prostataproblem Om du har svarat ja på en eller fler frågor har du all anledning att ta nästa steg. På finns ett mer utförligt test om ED. Vad är nästa steg? Om du under en tid upplevt att din erektions förmåga förändrats och om du drabbats av ED, finns det all anledning att dela med dig av dina tankar och funderingar. Att prata om problemet har visat sig vara en stor hjälp för de allra flesta. Börja med din närmaste Om du har ett fast förhållande är det naturliga första steget att prata med din partner. Det kan vara lättare sagt än gjort ämnet är känsligt och många är rädda att partnern ska ta på sig skulden att det är partnerns fel. I nästa avsnitt får du tips på hur du kan gå till väga. Ta kontakt med en läkare Om du har svarat ja på en eller fler frågor har du anledning att prata med någon som kan mer om detta och som är van att prata om ED. Kom ihåg att det finns gott om allmänläkare och urologer som möter det här problemet dagligen. Längre fram i foldern får du konkreta tips på vart du vänder dig och vad du ska tänka på inför ett läkarbesök. Att förstå problemet och ta nästa steg 10 11

7 Prova att prata öppet och ärligt med din partner, sök stöd hos varandra. Många som gjort det upptäcker att de kommer närmare varandra och en lång bit på vägen mot att lösa problemet.

8 Hur pratar jag med min partner? Ditt bästa stöd är också närmast. Prova att prata öppet och ärligt med din partner. Många som gjort det upptäcker att de kommer närmare varandra och en lång bit på vägen mot att lösa problemet. Varför känns det så svårt? Många män känner sig misslyckade, otillräckliga och omanliga när de drabbas av ED. Många drar sig undan sin partner, helt enkelt för att slippa konfronteras med problemet och för att slippa utsättas för situationer som kan leda till sex. Många skaffar sig en ny hobby, begraver sig i arbetet eller ser till att inte gå till sängs samtidigt som sin partner på kvällen. Många bygger till och med, mer eller mindre medvetet, upp konflikter för att slippa vara nära sin partner. De här reaktionerna är helt normala. Man är rädd att mista sin partner om problemet kommer upp till ytan och dessutom är ämnet svårt. Det är både känsligt, genant och ovant att prata om sex och känslor av misslyckande. Har han träffat en annan? Din partner märker först att ömheten och närheten avtar och eftersom partnern inte vet varför, söker hon/han helt naturligt efter svaren hos sig själv. Många partners frågar sig själva om de inte är attraktiva längre eller om mannen träffat någon annan och är otrogen. Om partnern tar initiativ till att prata, men gång på gång misslyckas, känner hon/han sig till slut otillräcklig. Oron växer sig allt starkare och det gör helt naturligt att din partner känner sig osäker och orolig. Din partners beteende förändras därmed också och det kommer du att märka och påverkas av. Prata med varandra Prova att prata öppet och ärligt med din partner. Ta gärna hjälp av råden här nedan. Inled gärna med att vara ärlig. Säg att du tycker att det är svårt att prata om det här, men att du ändå väljer att göra det för att du är rädd om er relation och vill ert gemensamma bästa. Försök snabbt få din partner att förstå att det inte är partnerns fel och att du inte tycker att hon/han blivit oattraktiv. Fråga din partner hur det känns för henne/honom. Kanske upplever din partner problemet på ett annat sätt än du gör. Ofta förstorar mannen problemet. Din partner söker inte alltid prestation utan lika ofta närhet, värme och kärlek. Prata igenom faktorer i vardagen som kan ha förändrats och som kan ha påverkat er livsstil. Är ni t ex utsatta för stress i arbetet eller i familjen/släkten på något sätt? Diskutera gemensamt hur ni kan söka hjälp för att få behandling. Vem skulle det kännas lättast att prata med? Vill ni gå dit tillsammans? Hur du pratar med din partner 14 15

9 Unna dig själv och din partner att söka professionell hjälp Många drar sig för att söka hjälp hos läkare. Men om alla som drabbats visste hur vanligt problemet är och att både allmänläkare, urologer och även andra specialiserade läkare, ofta i sin vardag möter patienter med erektionsstörningar, skulle det säkert hjälpa. Med tanke på att 90 % av de som söker hjälp kan behandlas, finns det ingen anledning att vänta. Vi rekommenderar varmt att du tar kontakt med din husläkare eller någon annan läkare. Det finns hjälp att få! Ta gärna hjälp av råden här intill som ger tips hur du enklast går tillväga när du bokar tid och vad du kan tänka på. På Internet florerar en hel del tvivelaktiga behandlingsformer för män med nedsatt sexuell förmåga. Möjligheten att beställa tabletter på nätet erbjuds men detta kan vara falska läkemedel som inte innehåller de verksamma substanser som riktiga läkemedel gör. Tänk på din hälsa och sök professionell hjälp. Att ta första steget Hit vänder du dig: Fundera på om du vill prata med en kvinnlig eller manlig läkare och välj en läkare därefter, gärna en specialist eller urolog på din närmaste husläkarmottagning, vårdcentral eller privatläkarmottagning. På potenslinjen.se finns en förteckning över läkare, i hela landet, som själva har anmält sig som speciellt inriktade på sexuella problem. Ring upp och boka tid. Många läkare och mottagningar har öppet vissa timmar för tidsbeställningar. På måndagar kan det vara svårt att komma fram, så prova gärna igen under veckan. Om du har svårt att tala om problemet med sköterskan som du bokar tid hos, kan du bara säga att du vill ha tid för en allmän hälsokontroll eller att du inte vill ange varför du söker. Du har ingen skyldighet att berätta det vid tidsbokningen. Om problemet handlar mer om din och din partners relation, kanske ni istället vill prata med en sexolog. Du hittar dessa på eniro.se under rubriken Sex-, samlevnadsrådgivning samt under rubriken Psykologer Legitimerade. Vill du veta mer? Besök En sida för dig som vill veta mer om potens och erektion. På potenslinjen finns en förteckning över läkare, i hela landet, som själva har anmält sig som speciellt inriktade på sexuella problem. Du kan också göra potenstestet, 5 frågor som kan vara en hjälp för dig inför ett läkarbesök

10 Inför läkarbesöket: Prata med din partner och bestäm om du ska gå själv eller tillsammans med din partner till läkaren. Fyll i checklistan på sidan 10 i den här foldern och ta med den vid besöket. Testa din potens på potenslinjen.se. Potenstestet består av 5 snabba frågor och du får svar direkt i slutet av testet. Observera att det endast är vägledande och kan aldrig ersätta ett läkarbesök. Frågorna kan också vara en hjälp för dig och din doktor så att ni tillsammans kan identifiera eventuella problem. Om du har svårt att prata om problemet kan du helt enkelt räcka över både checklistan och testet från potenslinjen.se till läkaren och säga: Det är det här jag behöver prata om. Frågor som du kan förvänta dig av din läkare: När började erektionsstörningarna? Har du ibland stånd på natten eller morgonen? Äter du några mediciner mot högt blodtryck, diabetes, depression, ödem (vattenansamling) eller prostatabesvär? Finns det diabetes, hjärt- eller kärlsjukdomar eller neurologiska sjukdomar i släkten? Är du stressad, orolig eller deprimerad? Befinner du dig i en relation och i så fall sedan hur länge? Här hittar du mer information Besök För dig som vill veta mer om potens och erektion. Besök Vårguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård m.m 19

11 Vad händer hos läkaren? När du träffar din läkare kommer han eller hon troligen att göra en undersökning. Denna är enkel och baseras i första hand på en intervju där läkaren frågar om sjukhistoria och när och hur erektionsproblemen uppträder. Den övriga hälsan diskuteras också, om det finns bakomliggande sjukdomar och om du tar någon medicin. Ibland används frågeformulär som du själv får fylla i för att beskriva problemen. En hälsoundersökning görs sedan för att utesluta någon av de sjukdomar och riskfaktorer som nämnts tidigare. Vanligt är att läkaren kontrollerar blodsocker och blodfetter, mäter blodtrycket och ibland tar prov på manligt könshormon (testosteron). Tveka inte att berätta om du har problem att få eller behålla erektionen. Försök att lämna så noggranna uppgifter som möjligt. Läkaren kommer sedan förmodligen att föreslå en behandling som passar dig. På följande sidor kan du läsa mer om de olika behandlingsformer som finns tillgängliga idag. Det kan kännas ovant att prata med en läkare om erektions problem, men tänk då på att läkaren pratar med patienter om detta var och varannan dag. Att tänka på när du träffar din läkare: Be att läkaren berättar mer om tillgängliga behandlings metoder. Boka tid för återbesök på en gång så är det gjort. Vid återbesöket kan ni följa upp hur behandlingsformen har fungerat. Om du fått ett läkemedel utskrivet kan det finnas anledning att stämma av om dosen fungerat, eller om du eventuellt bör öka på dosen. 20

12 Olika behandlingar Det finns idag flera olika mediciner och metoder för att behandla sviktande erektionsförmåga. Diskutera med din läkare vad som passar just dig bäst sexualmedicinsk rådgivning, livsstilsråd och/ eller behandling med potenshöjande läkemedel. Det är ofta en bra idé att låta din partner vara med i diskussionen. Om du bekymras av potensproblem, tveka inte att söka hjälp. Det finns hjälp att få hos din läkare! Här nedan finner du en kort beskrivning av respektive behandlingsform: Tabletter PDE5-hämmare verkar genom att underlätta för blodkärlen i penis att utvidga sig vid sexuell stimulering. Det ökade blodflödet leder naturligt till en erektion. Dessa preparat har ingen effekt utan stimulering, att man själv känner lust. De är lätta att använda eftersom du bara tar en tablett före sexuell aktivitet. PDE 5-hämmare ska inte användas av personer som tar mediciner som innehåller nitrater, som ofta ges för att lindra kärlkramp eller bröstsmärtor. Den blodtryckssänkande effekten kan då förstärkas. De vanligaste biverkningarna med PDE 5-hämmare är huvudvärk, ansiktsrodnad och nästäppa. Injektioner Ett alternativ till tablettbehandling är injektioner av ett kroppseget ämne, prostaglandin E1, som har kraftigt kärlvidgande egenskaper. Det ges med en mycket tunn injektionsnål nära penisroten. Det ger en lokal effekt och den som injicerar sig får erektion oavsett sexuell stimulering. Erektionen uppnås inom minuter och varar i cirka en timme. De vanligaste biverkningarna är smärta och små blödningar i penis under erektionen. Dosen ställs in individuellt och varierar beroende på problematiken för respektive patient. Den lägsta verksamma dos som ger patienten en erektion tillräcklig för att genomföra ett samlag bör väljas. De flesta får en tillfredsställande effekt på doser mellan 5 20 mg. Salva i urinröret Förutom injektion finns ytterligare ett sätt att ta prostaglandin E1, nämligen med hjälp av ett plaststift som förs in i urinröret och där man sedan trycker ut en droppe salva och masserar penis lätt för att frisätta substansen. Den ger en ökning av blodflödet i svällkropparna vilket leder till erektion. Medlet verkar inom minuter. Salvan kan ge sveda och värk i penis vid eller efter erektionen. Undersökningar har visat att mer än 50 % av de potensmedel som säljs på nätet är förfalskade kopior. Låt därför din läkare skriva ut ett recept på godkänt läkemedel som du kan hämta ut på apotek

13 Tekniska hjälpmedel Många hjälpmedel fungerar tillfredsställande vid erektionsproblem medan andra kan vara obekväma. Prova dig fram för att hitta det som både du och din partner kan njuta av. En pubisring kan hjälpa till att förlänga erektionen genom att strypa avflödet av blod från penis. Metoden är helt ofarlig om bandet sitter på i högst en timme. Pubisringen kan användas enskilt eller tillsammans med andra metoder. Vakuumpumpen fungerar så att man för en plastcylinder över penis och sedan pumpar ut luften ur cylindern så att svällkropparna genom sugverkan blir blodfyllda. När tillräcklig styvnad åstadkommits fäster man ett gummiband runt penisroten. Bandet får sitta på högst en timme. Metoden är helt ofarlig, enkel och fungerar bra även vid svåra kärlförändringar och när läkemedel inte kan användas eller inte fungerar. Kirurgiskt ingrepp Under 1970-talet utvecklades proteser och stavar som opereras in i penis svällkroppar. Stavarna finns av två typer; fasta men böjliga och sådana som fylls med vätska eller aktiveras av en fjäder då man önskar erektion. Operationen är i sig enkel, men allteftersom läkemedel mot erektionsstörningar utvecklats rekommenderar man i första hand att prova dem före ett eventuellt kirurgiskt ingrepp. män som de som har en partner. Ibland är sexologisk eller psykologisk rådgivning den enda behandling som behövs för att kunna få erektion igen, i andra fall är terapin en del av behandlingen i kombination med läkemedel. Samtalen sker tillsammans med en legitimerad sexolog eller psykolog. Självhjälp Ett stressat liv med för lite motion och dåliga matvanor kan ibland vara orsaken till en försämrad erektion. Genom att följa några goda råd om hur du kan lägga om dina vanor och vardagliga rutiner kan du i många fall komma tillrätta med problemet utan medicinska eller psykologiska behandlingar. Undvik att dricka stora mängder alkohol då detta är direkt relaterat till ökade erektionsproblem. En liten mängd kan ändå i vissa fall verka avslappnande om du är nervös och spänd. Undvik rökning. Rökstopp förbättrar direkt och på lång sikt erektionsförmågan. Försök hitta nya sätt att slappna av, minska stressen och eliminera oro. Prata med din partner för att gemensamt arbeta på att lösa upp fysisk och psykisk stress eller blockeringar som kan påverka ert samliv. Motionera gärna flera gånger i veckan. Motion kan minska risken för att artärerna förkalkas, och kan därigenom påverka blodgenomstömningen positivt. Genom att även kontrollera ditt intag av fett och kolesterol kan det också ha en gynnsam effekt på vikten. De positiva effekterna får man oavsett ålder eller träningsvana. Sexologisk rådgivning När psykologiska eller sociala orsaker till erektionsproblem dominerar är sexrådgivning att föredra. Det gäller såväl ensamstående 24 25

14 Rätt förväntningar Vi hoppas att du nu fått inspiration och kraft att också ta nästa steg, steget mot ett fullständigare och mer tillfredsställande liv, genom att gå vidare och prata om problemen och att söka professionell hjälp. Oavsett vilken behandlingsform du blir rekommenderad är det viktigt att ha realistiska förväntningar på resultatet. Tänk på: Du kan inte prestera som en 20-åring bara för att du får medicinsk hjälp. Din kropp åldras naturligt. Förvänta dig inte att allt blir som förr första gången du använder ett läkemedel. Det finns säkert tvivel, anspänningar osv. hos dig själv och även hos din partner. Tala gärna om detta med varandra. Det kan krävas flera försök innan allt stämmer och du känner att du kan ta tillvara på hela den effekt som behandlingen ger. Försök att inte stressa-låt det ta lite tid. Ibland kan det krävas att du ökar dosen för att få bättre effekt. Diskutera med din läkare om du inte tycker att du får det resultat du önskar dig. Ta steget nu! Du har allt att vinna Tveka inte att söka hjälp! Många som har gjort det beskriver att det är början på ett nytt liv både för egen del och för partnern. Att söka professionell hjälp och behandling Vill du veta mer? Besök En sida för dig som vill veta mer om potens och erektion. På potenslinjen finns en förteckning över läkare, i hela landet, som själva har anmält sig som speciellt inriktade på sexuella problem. Du kan också göra potenstestet, 5 frågor som kan vara en hjälp för dig inför ett läkarbesök

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Rosa Boken. Information till dig som fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen

Rosa Boken. Information till dig som fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen Rosa Boken Information till dig som fått diagnosen bröstcancer Västra sjukvårdsregionen Om Rosa Boken Den här informationen har vi sammanställt till dig som fått diagnosen bröstcancer. Vi hoppas att den

Läs mer

Nu har du sluta röka. vecka 2-4

Nu har du sluta röka. vecka 2-4 Nu har du slutat röka sluta röka vecka 2-4 Under den här tiden kommer du fram till det datum när du säger farväl till cigaretterna för gott och börjar ditt nya liv som före detta rökare. 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

vårdguiden Äldre & frisk Motionens mirakel Impotens så håller du dig pigg längre nr 3 2008 för Stockholms län världens bästa medicin

vårdguiden Äldre & frisk Motionens mirakel Impotens så håller du dig pigg längre nr 3 2008 för Stockholms län världens bästa medicin vårdguiden nr 3 2008 för Stockholms län Motionens mirakel världens bästa medicin Äldre & frisk så håller du dig pigg längre Impotens problemet ingen talar om Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se Innehåll

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

www.aidsmap.com HIV och sex

www.aidsmap.com HIV och sex www.aidsmap.com HIV och sex Svenska Första utgåvan 2010 Tack till Michael Carter, författare Första svenska utgåva 2010 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Maria Dalby för översättning

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MEDICIN HÄLSA VÄLBEFINNANDE Nr 1 Februari 2009 TA MED TIDNINGEN HEM GRATIS Läs mer om hälsa och medicin på RÖKSTOPP bestäm dig för att lyckas MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MIRAKELMEDICIN

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt Hjärtinfarkt En skrift om vad som händer under och efter infarkt Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal 2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen statens

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Nationella programrådet Diabetes Utbildningsverktyg Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Rökfri graviditet. Motivationshöjande samtal. En handledning för barnmorskor

Rökfri graviditet. Motivationshöjande samtal. En handledning för barnmorskor Rökfri graviditet Motivationshöjande samtal En handledning för barnmorskor Förord 5 Mål med tobaksarbetet på MVC 7 Hur kan hon! 8 Framgångsrika sätt att prata rökning 9 Utgångspunkten är patienten 9 Förändring

Läs mer

Att leva med pulmonell hypertension

Att leva med pulmonell hypertension Att leva med pulmonell hypertension Personliga berättelser Inledning Att få diagnosen pulmonell hypertension blir för många en chock och det är viktigt att få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Tillgång

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Diabetes en kärlsjukdom En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den oberoende forskningen kring hjärt-, kärl- och

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS 1,6 Miljonerklubben för Kvinnors hälsa December 2004 Bröstcancer Hur rädda behöver kvinnor vara? Vi

Läs mer

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Reviderad September 2009 Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utarbetad i samarbete

Läs mer

Yoga. nya liv. i hälsans tecken. för starkare rygg. Jesper Juul: Spela inte perfekt förälder harlotte Perrellis

Yoga. nya liv. i hälsans tecken. för starkare rygg. Jesper Juul: Spela inte perfekt förälder harlotte Perrellis medicin hälsa välbefinnande Nr 4 dec feb 2010 2011 PRIS 49 kr Läs mer på doktorn.com Jesper Juul: Spela inte perfekt förälder harlotte Perrellis Välmående med beröring Tema trötthet Naturligt eller sjukdom?

Läs mer

NJUR- TRANSPLANTATION. - RNj informerar -

NJUR- TRANSPLANTATION. - RNj informerar - NJUR- TRANSPLANTATION - RNj informerar - Publikationer utgivna i samma serie: Dialysbehandling, RNj informerar 1983, -92, -96 ISBN 91-86776-13-4 Att äta rätt, RNj informerar 1993 ISBN 91-86776-08-8 Njursjuk,

Läs mer

Mannen, åldern och sex

Mannen, åldern och sex Mannen, åldern och sex Copyright Invalidförbundet Invalidförbundets publikationer O.21. Layout: Inka Happo/Puhuri Teckningar: Matti Remes Tryckeri: PrintMill, 2004 S a r i R ä s ä n e n Ta i n a H ä m

Läs mer

Din livsstil - Din hälsa

Din livsstil - Din hälsa Din livsstil - Din hälsa Ett studiematerial för dig och din livsstil H-län Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv Inledning H - län - Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Läs mer