Uppsatser ASV, 3-Betyg/Påbyggnadskurs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsatser ASV, 3-Betyg/Påbyggnadskurs"

Transkript

1 Uppsatser ASV, 3-Betyg/Påbyggnadskurs 1. Ejerhed, Eva Outline On Hine phrase structure rules vt Groundstroem, Axel Metoder inom uralisk språkforskning vt Lindau, Mona Some transformational rules for negation in Swedish 4. Ureland, P. Sture A transformational description of the accusative-with-infinitive construction in German vt 68 ht Barth Magnus, Georg Autografem och vokalfonem i saidisk koptiska ht af Trampe, Peter The concept of nexus ht Anward, Jan Ordförråd och social situation i Erik Nilsson Mankoks roman Mitt lassokoppel vt Sjögren, Siv En syntax för datamaskinell analys av esperanto ht Welin, Carl Wilhelm Om konjunktiv i svenskan ht Sjögren, Peter A. Konsten att placera vt Källgren, Gunnel Restriktioner på verbfrasframflyttning eller ulv i fårakläder 12. Janson, Tore Med flaggan i topp: Något om satsreduktioner i svenskan vt 72 vt Bargholtz, Christina Hur säger man? Enqvist, Jan I och kring verbet kritisera vt Krull, Diana Sammansättningar i estniskan Flodmark, Anette Om adverbial, särskilt satsadverbial vt Jonsson, Brita Förberedande undersökningar rörande teckenspråkets lingvistiska status Håkansson, Gisela Hundens språk några observationer vt Bastin, Kim Linguistics and music description vt Ross, Lynn On bilingualism in children vt Wiberg, Börje Det köper en man en kvällstidning ett försök i pedagogisk lingvistik vt 74

2 22. Traunmüller, Hartmut Some basic considerations concerning a universal interlanguage 23. Sohlberg, Christina Att förutsätta det man skulle berätta Några reflektioner kring vad man kan göra med nominaliseringar 24. Nordlund, Gunvor Vem förstår domarna? En sociolingvistisk undersökning 25. Hirsch, Richard Experiments with dialogue. An Exercise in Pragmatics 1975 vt 75 vt 77 vt Lindgren, Rolf Pragmatisk beskrivning av direktiver vt Florén, Åke Koppling mellan bokstaverade och skrivna ord ht Hellman, Christina Beskrivningsstrategier. Köket som diskursuniversum vt Jordanova, Iskra Perceptionsverbens semantik i bulgariskan vt Maandi, Katrin Perceptionsverbens semantik i estniskan vt Apelfors, Gunnar Egenskaper hos subjekt i svenskan vt Mäkinen, Anneli Vad berättar en återöversättning vt Thorén, Bo Svenskans rytm. Om betonade stavelsers förlängning i två spansktalande invandrares svenska. En förstudie vt Fraurud, Kari Sketch of the tense-mood-aspect system of Tamil vt Hedlund, Cecilia Hur skriver döva? vt Wingstedt, Maria Fonotax och taluppfattning på ett främmande språk. En studie av hur invandrare med finska som modersmål uppfattar svenska ord med från finskan avvikande fonotax 37. Gustafsson, Anne Verbala och icke-verbala drag hos turöverlämnare i två mamma-barn-dialoger ht 82 vt Hornstrand, Charlotte Något om de syntaktiska ytmönstren i svenskan vt Persson, Ulla Låneord i Setswana: en fonologisk studie vt Rendahl, Ann- Charlotte Relativsatsens förändring i svenskt tidningsspråk under 100 år vt Lundberg, Lars Johan PERFEKT? En verbforms grad av tillämplighet i olika kontexter vt 84

3 42. Söderbaum, Inga Fonetiska och fonologiska förändringar i Stockholms-språket under ett sekel 43. Wallin, Lars Sammansatta tecken i svenska teckenspråket (FoT VIII) 44. Abrahamsson, Tua Vänsterutflyttning och dubblering med trycksvagt så i svenskt talspråk vt 84 vt 85 vt Carlvik, Mats Hur man skriver datum vt Yu, Xin En predikatsanalys av några kinesiska verb i jämförelse med de svenska verben ta, hålla, bära vt Boethius, Hélene Preverbal Particles i Ife vt Juvonen, Päivi Den språkliga interaktionen under en språklektion. En fallstudie vt Stoytcheva, Mila Complementation in Bulgarian ht Voitk, Malle Estonian Syntax. Answers to some of the questions in Lingua Descriptive Studies Questionnaire 51. Andersson, Tommy Ords betydelse och dess relation till prototyper. En experimentell studie av sambandet mellan prototyper och processandet av ords semantiska information 52. Claesson, Kenneth Fonologiska principer i MATACO-NOCTENES. Introduktion av ett skriftspråk ht 87 vt 89 vt Zeligman, Gloria En undersökning av några HJÄRTMETAFORER ht Hollox, Kristina Filmrecensionen som texttyp: Dess strategier & funktion 55. Tuomela, Veli Självskattad språkfärdighet och språkbruk hos finska elever i Sverige 56. Axegård, Rut Något om modernisering av författningsspråk och därmed besläktat offentligt språk en undersökning om bruk av obestämd artikel, m.m 57. Hellerud, Åsa Språkattityder i ett flerspråkigt samhälle. Attityder till användandet av portugisiska resp. inhemska språk i Maputo-området i Moçambique ht 90 vt 91 vt 91 vt Müller, Erica En timmes tal vt Namei, Shidrokh ORDFÖLJD och SUBJEKT i persiskspråkiga elevers persiska vt 92

4 60. Abrahamsson, Niclas Den lingvistiska omgivningens effekter på barns andraspråksinlärning en pilotstudie vt Arnstad, Maria Perfekt i amerikansk engelska vt Nilsson, Rune Kaj Munks I Brændingen om användningen av perfekt i danska vt Carlsson, Raymond Perfektformer i svenska publikationer ht Matthis, Tove Perfekt och pluskvamperfekt i talad nygrekiska ht Veselinova, Luba Deskriptiv analys av verbet LÄMNA i svenskan ht Lindström, Eva Interrogative pronouns and animacy ht Choi, Hang-Seok A Morpho-syntactic analysis of Korean adverbial clauses ht Franzén, Kristofer Perfekt hos Shakespeare vt Ericson, Malin Mat och språk. Enjämförande studie av tre kokböcker på svenska, engelska och nederländska vt Jäderberg, Lars Matrecept från tre sekel en genrestudie vt Bondesson, Inga G. Svenska och finska kokböcker från andra värlskriget till nutid i tvärspråklig jämförelse vt Kvist, Ulrika Rörande markering och svenska böjningssuffix vt Hasselrot, Andrea En gest säger mer an du tror en studie av gester i muntliga berättelser vt Forsmark, Beata Kollektiver, animathet och numeruskongruens vt Bäckström, Johanna Substantiv och adjektiv i indoiranskan ht Parvex, Lena Språkbruksmönster hos flerspråkiga ht Alriksson, Thérèse Nominalböjning i altaiska språk ht Johansson, Sara & Welander, Felicia Referenskedjor och empatimarkörer i Selma Lagerlöfs Herr Arnes penningar ht Kirchmeyer, Nathalie Tilltalspronomina i andraspråksinlärning. En jämförande studie av svenska och franska ht Persson, Hanna & Rönnberg Ida Att referera till situationer och subjekt ht Lindemalm, Karl Situationsreferens i argumenterande text ht 94

5 82. Augustin, Dorothée Utvecklingen av det språkliga feedbackmönstret hos en andraspråksinlärare en fallstudie 83. Pern, Jenny Adjektivens utveckling i hygienannonser under 1990-talet vt 95 vt Öqvist, Jenny Frågespalter en problematisk men stabil genre vt Beckeman, Jonas & Pagenkemper Ingmari Empatimarkörer och referentiella uttryck i Kerstin Ekmans roman Händelser vid vatten vt Holst Gull-May An exploratory, quantitative Corpus Study of Past Tense Distribution in two Catalan Dialects 87. Eliasson, Jennie En studie av meddelanden till telefonsvarare i hemmiljö 88. Liljegren, Henrik Gnötten eller gnöttet? En undersökning av morfologiska principer för genustilldelning i svenskan 89. Insulander, Kristin Han - en framgångsrik affärsman. Hon - en varmhjärtad medmänniska. En undersökning av nekrologers gemensamma drag och variationer 90. Hansson, Ingela Särskrivning 91. Sjöwall, Patrik Varför går vi på Systemet när vi inte går på kyrkan? Om när prepositionen på används i samband med lokaler, institutioner mm. 92. Spenader, Jennifer What characterizes a foreign text? 93. Olsson, Pernilla Visbymål och standardsvenska hos fyra gotländska elever 94. Westman, Marianne Första läseboken - en genrestudie i historiskt perspektiv 95. Aijmer, Kristofer Fotbollsreferat som genre. En studie i språkförändring 96. Åhgren, Cecilia Direktsnack på Sting Net. En undersökning av språkbruket i datormedierade realtidsdiskussioner 97. Sidali, Abi Ayad En typologisk studie av referens och bestämdhet i svenska, franska och arabiska 98. Hewitt, Joe Whammy Wiggling. Register och genre i gitarrtidningar 99. Lindberg, Karin Hemförsäkringar och hårinpackningar. Asymmetri i samtal mellan experter och deras kunder vt 96 vt 96 vt 96 ht 96 vt 97

6 100. Almqvist, Peo Refererande barn. En studie av barns användning av refererande uttryck vt Gyllensvärd, Per Det är inte färdigt än, sa han som slog kärringen. vt Nygren, Mariann Inlevande framställning, Barns språkutveckling vt Fagih Zadef, Sonia Vocabulary Learning by Reading. A study of the influence of word frequency and context 104. Beshai, Eleonora Språkliga intrång i debatter. Ett forskningsarbete om hur kvinnor och mäns skilda språk kan påverka i en debattsituation 105. Heidbrink, Jakob Juridiska argumentationsmönster ur semantiskt perspektiv Testi, Stefano Hur räkneord kan kombineras med substantiv i olika icke-indoeuropeiska språk. En typologisk undersökning Jägerstedt, Kim "En man var notoriskt otrogen precis som sin far" Eller äpplet faller inte långt från trädet. Hur uppfattas och används vanliga svenska ordspråk Käll, Charlotte Satser, syftningar, anaforer och så. En jämförande undersökning av den anaforiska användningen av 'det' och 'så'. vt 97 vt 97 ht 97 ht Summanen, Henrik Urval och struktur i barns återberättelser Rottenberg, Débora Egocentricity in Spanish discourse and syntax Conejero, Matías Informationskollaps Nordin, Kristin Kan läsare avgöra en textförfattares kön? 113. Gouali, Henrik Redundans i teckenspråk. Vad händer utan händer? 114. Larsson, Åsa Muntlig uttrycksförmåga hos vuxna med Downs Syndrom Sundquist, Carina Gester i spontana återberättelser Nelson, Charlotte "Å sen så eh så gillar han den där tjejen så" En studie i barns användning av konnektorer Wahlberg, Mia Reparationsmekanismer vid bristande förståelse Kellheim, Helena Hur minnet för beskrivande prosa respektive berättelse förändras över tiden Klintlöf, Jenny En funktionell analys av 'detsamma/samma sak' i svenskan.

7 120. Akhras, Edward Vowel harmony as an areal feature in Indo- European languages and dialects Ganuza, Natalia Question-quantifiers in 36 languages: A comparative study Bengtsson, Elin "Inuiterna, dom har ju tjugosju eller trettiofem ord för 'snö' " En c-uppsats om vanliga (miss)uppfattningar om språk och språkliga företeelser i förhållande till språkvetenskapens forskningsresultat Bergqvist, Henrik -tlan och postpositioner i nahuatl: en kognitiv semantisk undersökning av betydelse och användning. vt 99 vt 99 vt 99 vt Edenmyr, Niklas Locative nouns in four Bantu languages. vt Weilemar, Lina Det där var ju smidigt gjort! en uppsats om ironi Jande, Per-Anders The Recognition of Words after Their Acoustic Offset: Evidence from a Replication Study. vt 00 ht Wikström, Harriet Från Ren-Göran till Mr. Clean. ht Zupic, Jasna Instrumentalisanvändning i bosniska, kroatiska och serbiska. ht Andréasson, Daniel Active Languages. ht Törnqvist, Elin Stabilitet i ordförråd. De semantiska fälten kognition och kommunikation Gustafsson, Catharina Nominal juxtaposition: en undersökning av hur relationer mellan två nominal uttrycks i åtta språk. vt 01 vt Beskontchina, Svetlana Främmande språks inflytande på ryska inom politik. ht Jernström, Ellen Dödens hus, EU:s politik och fjolårets Allsång på Skansen: om icke-mänskliga genitivkonstruktioner i svenskan Markowski, Anne Experimentell jämförelse av redundans i olika språk Ekman, Lisa Söta flickor och duktiga pojkar? Barnriktat tal ur ett genusperspektiv Lekeberg, Zita On grammatical diversity in China: Passive constructions i Sinitic languages. vt 02 ht 02 ht 02 vt Perder, Emil Konnektiv particip i palua. vt 03

8 138. Winther, Erika Transporterad in blanko. En undersökning av användningen av pronomenet man i presstext. vt Leininen, Erik Homonymer i världens språk vt Shimotori, Misuzu Two Japanese existential verbs from a sematicpragmatic perspective Ahlzén, Karin Hustaket, taket på huset eller husets tak? vad avgör valet av syntaktisk konstruktion i svenska? 142. Diderichsen, Saima En våg av vrede och ett stänk av sorg en kartläggning av 14 svenska känsloord Kankaanpää, Inkeri A Study of the Generic Second Serson in the Finnish Language Riuttamäki, Tarja Du som generisk referens i svenskan Wessman, Elina Växlingen mellan suffixal och perifrastisk adjektivkomparation i svenskan en studie av alterationens utveckling Hörberg Thomas Projektiva prepositioner och perspektivtagande en experimentell studie om tre faktorers relativa betydelse för användning av projektiva prepositioner i svenska Lindholm Mattias MED En kognitiv semantisk analys av dess användning i svenska Malmgren Aisha BRAND NAMES IN TEXTS: An exploratory study of the identification and interpretation of brand names Skogsberg Ylva Styr fördomar om andra människor vår uppfattning om dialekter? en enkätstudie om attityder till några vanliga svenska dialekter och talare av dessa Vejdemo Susanne Anpassningsstrategier i lajvspråk 151. Åberg Caroline Samband mellan synestetikers färgassociationer. Ord och ordklassers betydelse för synestetiska färgförnimmelser Kajanus Eliza Barbiedagis, Hitlerfylla, Åsa-Nissemarxist - en studie av svenska sammansättningar med personnamn som förled Bjurvald Elin 26 vägar till sociolingvistiken Ett lexikografiskt försök ht 05 vt 06

9 154. Groot Annemarie Learning the intonation of a foreign language A study of Swedish students learning Dutch as a foreign language Lidén Mitsuyo En studie om den japanska adnominala demonstrativen sono N förekommande i skriftspråk Östlund Jens Verbs of Receiving A Comparative Study of Swedish få and Japanese morau in the Written Language 157. Nottberg Anna Att begripa begrepp Om översättning och modersmålets roll i högre utbildning utifrån komponenter i skrivandets och läsandets lingvistiska terminologi. vt 06 ht 06 vt 07 vt Olsson, Linus Färgat språk. En studie om färgord och deras konnotationer i svenska och japanska Ghazarian Andersson, Annie Jubiska pidgin eller kreol? 160. Börstell, Carl Grammatisk finithet i trumaí Ekelund, Martin Särskrivningars ambiguitet. En studie av särskrivningarnas potentiella tvetydighet Ehrnborn, Anders Skorret erövrar Skåne eller var det tvärtom? 163. Fougstedt, Mileydi Skorr. Dorsala realiseringar på Kuba, Puerto Rico och Dominikanska Republiken möjliga orsaker till fenomenet Söderstedt, Jenny En studie av blickar och pekningars språkliga funktion hos barn i interaktion Almudafar, Anissa På tal om skrift. Ett lexiografiskt bidrag. ht 08 15hp 166. Norén Hakamäki, Sigrid Finithetsfonemen i djambarrpuyŋu. ht 08 15hp 167. Ståhl, Mikael Grammatisk finithet i Cupeño. ht 08 15hp

Svenskans. beskrivning SVENSKANS BESKRIVNING SVENSKANS BESKRIVNING 30

Svenskans. beskrivning SVENSKANS BESKRIVNING SVENSKANS BESKRIVNING 30 30 2008 SVENSKANS BESKRIVNING 30 Vid olika universitet i Sverige och Finland har det sedan 1963 regelbundet anordnats sammankomster för svenskans beskrivning. Vid dessa har forskningsresultat som rör svenska

Läs mer

På rak sak. Det finns många sätt att uttrycka ett visst innehåll på ett grammatiskt korrekt. På rak sak

På rak sak. Det finns många sätt att uttrycka ett visst innehåll på ett grammatiskt korrekt. På rak sak Julia Prentice På rak sak GÖTEBORGSSTUDIER I NORDISK SPRÅKVETENSKAP 13 Redaktörer för serien: Elisabet Engdahl, Roger Källström, Sven-Göran Malmgren, Lena Rogström, Barbro Wallgren Hemlin Det finns många

Läs mer

Särtryck ur: Årsbok 2009 KVHAA

Särtryck ur: Årsbok 2009 KVHAA Särtryck ur: Årsbok 2009 KVHAA Stockholm 2009 (isbn 978-91-7402-392-3, issn 0083-6796) E l isa bet E ngda h l Språkkänsla Språkk änsla ett ord sammansatt av språk och känsla används om olika företeelser.

Läs mer

Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad?

Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad? Gisela Håkansson Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad? Inledning från elev till inlärare I den moderna kommunikativa språkundervisningen har eleven fått ett betydligt större eget

Läs mer

OM DEN SVENSKA SYNTAXENS INFLYTANDE I TEXTER SKRIVNA PÅ TORNEÄLVDALSMEÄNKIELI. Eeva Muli

OM DEN SVENSKA SYNTAXENS INFLYTANDE I TEXTER SKRIVNA PÅ TORNEÄLVDALSMEÄNKIELI. Eeva Muli OM DEN SVENSKA SYNTAXENS INFLYTANDE I TEXTER SKRIVNA PÅ TORNEÄLVDALSMEÄNKIELI Eeva Muli Licentiatavhandling i svenska språket Institutionen för språk Jyväskylä universitet Våren 2003 ABSTRAKT JYVÄSKYLÄ

Läs mer

SVERIGEFINSK SAMTALSSTIL Om inlärning av ett andraspråks pragmatiska färdigheter

SVERIGEFINSK SAMTALSSTIL Om inlärning av ett andraspråks pragmatiska färdigheter SVERIGEFINSK SAMTALSSTIL Om inlärning av ett andraspråks pragmatiska färdigheter KRISTIINA SUIKKARI Institutionen för tyska, franska och nordiska språk, Uleåborgs universitet. OULU 2004 Abstract in English

Läs mer

å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare: Åke Viberg

å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare: Åke Viberg UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Ämne: Lingvistik Eva-Karin Annemark C-uppsats VT-2004 å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare:

Läs mer

Anpassning i språkkontakt

Anpassning i språkkontakt Åsa Mickwitz Anpassning i språkkontakt Morfologisk och ortografisk anpassning av engelska lånord i svenskan Akademisk avhandling som med tillstånd av Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet

Läs mer

Svenska språkets struktur

Svenska språkets struktur SEKTIONEN FÖR LÄRARUTBILDNINGEN Svenska språkets struktur Ett vidgat grammatikbegrepp Emma Johansson Elin Persson Uppsats avancerad nivå, Svenska 91-120hp, HT 2011 Handledare: Fredrik Hansson Abstract

Läs mer

Liksom i L2-talarens språk en frekvent diskursmarkör

Liksom i L2-talarens språk en frekvent diskursmarkör Liksom i L2-talarens språk en frekvent diskursmarkör Gunvor Nilsson Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Örebro universitet This article discusses discourse particles in Swedish, with

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Hugvísindasvið. Ey, dela me daj. En studie av invandrarsvenskan i verkligheten och litteraturen. Ritgerð til B.A.-prófs. Finnur Þór Helgason

Hugvísindasvið. Ey, dela me daj. En studie av invandrarsvenskan i verkligheten och litteraturen. Ritgerð til B.A.-prófs. Finnur Þór Helgason Hugvísindasvið Ey, dela me daj. En studie av invandrarsvenskan i verkligheten och litteraturen Ritgerð til B.A.-prófs Finnur Þór Helgason Maí 2012 Háskóli Íslands Hugvísindadeild Sænska Ey, dela me daj.

Läs mer

Uppsatser Grundläggande nivå vid Lärarprogrammet år 2009

Uppsatser Grundläggande nivå vid Lärarprogrammet år 2009 Linköpings universitet Campus Norrköping - ISV Lärarprogrammet Uppsatser Grundläggande nivå vid Lärarprogrammet år 2009 Förteckning ISRN: LIU-ISV/LÄR-G-09/XX--SE Löpnr Svensk titel Engelsk titel Författare

Läs mer

SPETSSTÄLLDA LED OCH REMATISKA RELATIVER En korpusstudie av satsflätor med presenteringsomskrivning/existentialsats

SPETSSTÄLLDA LED OCH REMATISKA RELATIVER En korpusstudie av satsflätor med presenteringsomskrivning/existentialsats GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket SPETSSTÄLLDA LED OCH REMATISKA RELATIVER En korpusstudie av satsflätor med presenteringsomskrivning/existentialsats Filippa Lindahl MAGISTERUPPSATS,

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER

STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER GRAMMATIK Institutionen för lingvistik 2010 Kompendiet är ursprungligen skrivet av Malin Ericson (1999) och har sin grund i material

Läs mer

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 VILL, VÅGAR OCH KAN Nio lärares erfarenheter av bedömning av svenska som andraspråkselevers texter Nancy Karam och Jessica Söderberg

Läs mer

Funderingar och forskning kring en basprosodisk undervisningsstrategi för uttalsundervisning i svenska som andraspråk

Funderingar och forskning kring en basprosodisk undervisningsstrategi för uttalsundervisning i svenska som andraspråk Funderingar och forskning kring en basprosodisk undervisningsstrategi för uttalsundervisning i svenska som andraspråk 1. Inledning 1.1 Prioritering nödvändigt inom undervisning Alla som ska bedriva undervisning

Läs mer

Flerspråkighet problem eller förutsättning för utveckling?

Flerspråkighet problem eller förutsättning för utveckling? Lärarhögskolan i Stockholm - Institutionen för individ, omvärld och lärande Flerspråkighet problem eller förutsättning för utveckling? En förskolestudie Magdalena Karlsson Handledare: Margareta Ahlström

Läs mer

Ungdomars dagliga interaktion

Ungdomars dagliga interaktion SKRIFTER UTGIVNA AV INSTITUTIONEN FÖR NORDISKA SPRÅK VID UPPSALA UNIVERSITET 84 THERES BELLANDER Ungdomars dagliga interaktion En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och

Läs mer

Två uppsatser i nordiska språk

Två uppsatser i nordiska språk Nr. 49 2006 Två uppsatser i nordiska språk Gunilla Byrman & Jan Einarsson (red.) En människas språkhistoria I ljuset av ett vidgat lektbegrepp Lovisa Alvtörn Om sättet att tillhopa gå Jämförelse mellan

Läs mer

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar VÄXJÖ UNIVERSITET G3-UPPSATS Institutionen för humaniora SS3003 vt 2009 Matilda Svensson Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar En studie av tvåspråkiga gymnasieelevers syn på den egna

Läs mer

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket Carin Abrahamsson Examensarbete i Svenska språket & Litteraturen Handledare: Barbro Lundin Höstterminen

Läs mer

ELŻBIETA STRZELECKA. Svenska partikelverb med in, ut, upp och ner

ELŻBIETA STRZELECKA. Svenska partikelverb med in, ut, upp och ner SKRIFTER UTGIVNA AV INSTITUTIONEN FÖR NORDISKA SPRÅK VID UPPSALA UNIVERSITET 62 ELŻBIETA STRZELECKA Svenska partikelverb med in, ut, upp och ner En semantisk studie ur kognitivt perspektiv With a summary:

Läs mer

Genrepedagogiskt arbete i en C/D-grupp i SFI

Genrepedagogiskt arbete i en C/D-grupp i SFI Genrepedagogiskt arbete i en C/D-grupp i SFI Arbete med personligt brev i jobbansökningar enligt cirkelmodellen Siw Lager 2011 B-uppsats 7,5 hp Svenska som andraspråk B Handledare: Helena Wistrand Examinator:

Läs mer

Svenska språkets historia 6 Abstract

Svenska språkets historia 6 Abstract Svenska språkets historia 6 Abstract Anna H. Hannesdóttir Institutionen för svenska språket Göteborgs universitet Odal-borin akafamadur. Haqvin Spegels bidrag till ordförrådets förnyelse I Haqvin Spegels

Läs mer

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Academiejaar 2010-2011. Vadå Invandrare?!

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Academiejaar 2010-2011. Vadå Invandrare?! Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2010-2011 Vadå Invandrare?! Hur har värderingen av multietnisk slang i den svenska skönlitteraturen förändrat sig under det gångna decenniet? En receptionsundersökning

Läs mer

Förteckning över fältstudiekandidat- och magisteruppsatser

Förteckning över fältstudiekandidat- och magisteruppsatser Förteckning över fältstudiekandidat- och magisteruppsatser Biblioteks- och informationsvetenskap Kandidat- och magisterprogrammet Uppsatserna kan lånas på studentreceptionen Förteckning över fältstudie-/examens-/kandidat-

Läs mer

Att erövra litteracitet

Att erövra litteracitet GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 270 Elisabeth Björklund Att erövra litteracitet Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan GÖTEBORGS UNIVERSITET ACTA UNIVERSITATIS

Läs mer

Svenskans. beskrivning. Institutionen för språkstudier Umeå universitet

Svenskans. beskrivning. Institutionen för språkstudier Umeå universitet 31 2010 Svenskans beskrivning Institutionen för språkstudier Umeå universitet SVENSKANS BESKRIVNING 31 NORDSVENSKA 19 Svenskans beskrivning 31 Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans

Läs mer

Under våren upptogs Dagens Nyheters. Svenska med något utländskt SVENSKA OCH MODERSMÅL ELLEN BIJVOET & KARI FRAURUD

Under våren upptogs Dagens Nyheters. Svenska med något utländskt SVENSKA OCH MODERSMÅL ELLEN BIJVOET & KARI FRAURUD SVENSKA OCH MODERSMÅL Svenska med något utländskt ELLEN BIJVOET & KARI FRAURUD I Sverige talas i dag svenska i flerspråkiga miljöer, där många inte har svenska som modersmål eller som enda modersmål. Men

Läs mer