Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning4 Verksamhetsberättelse 2014Årsre 014 ksamhetsberättelse Årsredovisning

2 Foto: Andy Prhat

3 Tack för ett fantastiskt bra år! Under 2014 fortsatte FTF växa. Att vi även i fortsättningen blir större är viktigt för både FTF och facket, för att vi ska kunna behålla de goda villkor vi har. Vi säger ofta att FTF är det medlemsnära facket och det är vi tack vare de hundratals förtroendevalda som jobbar fackligt ute på bolagen. De gör ett fantastiskt arbete och är en viktig del av FTFs framgångar. Men vi jobbar inte bara med det lokala perspektivet. FTF är medlem i UNI Global Unions, en internationell sammanslutning för cirka 900 fackförbund från hela världen. Genom det här samarbetet har FTF möjlighet påverka frågor som rör utvecklingen inom försäkringsbranschen och andra fackliga frågor som direkt eller indirekt påverkar våra medlemmar på EU-nivå. I slutet av året valdes Susanna Bergdahl in som förste ersättare i UNIs styrelse. Anders Johansson Förbundsstyrelsens ordförande

4 Förbundsstyrelsen Revisorer Åsa Thelin (auktoriserad revisor) Håkan Andersson Elisabeth Rudolphie Anders Johansson Ordförande Susanna Bergdahl Vice ordförande Susanne Lindberg Vice ordförande Carola Ahlberg Valberedning Lisbeth Nylén Bakurin Magnus Björk Mats Kjellgren Helen Lundin Magnus Lögdahl Kristina Ottosson Bengt Samuelsson (sammankallande) Marianne Cederquist Lars Dahl Josefin Deiving Personalrepresentant Anne Furuliden Avgångna ur valberedningen under året Anna Gramming Claes Hansson Göran Hrisanfow Kerstin Kujala Jane Olofsson Linda Pettersson Johan Sjöstedt Frågan om hur förbundet kan öka kollektivavtalstäckningen bland främst mindre företag inom branschen har varit viktig under året. Till den frågeställning hör också utmaningen att värva medlemmar på de arbetsplatser där förbundet saknar förtroendevalda och kollektivavtal. Även arbetet med att minska stressen i branschen har tagit stor plats, bland annat som input till den partsgemensamma arbetsgruppen med FAO. Förbundet har inte haft några kollektivavtalsförhandlingar under året. Arbetet med att bevaka och ta tillvara medlemmarnas intressen i samband med att ny lagstiftning för försäkringsbranschen bereds fortsatta oförminskat. Även under 2014 var frågan om provisionsförbud ett prioriterat område. 4

5 Kansliet Andreas Westerius Kanslichef Britt Bisell Åsa Bjugård Josefin Deiving Bengt Ericson Pegah Fard Anna Forslin Camilla Johansson Lotta Linderson Elisabeth Lönnberg Annelie Möllergren Margaretha Nillgård Ann-Marie Prhat Raija Strömberg Tobias Sved Anna Söderqvist Birgitta Wrede För kansliet var det ett år av stora förändringar. Björn Lundmark, kanslichef sedan nästan 15 år, lämnade sitt uppdrag och förbundet. Andreas Westerius, sedan tidigare medarbetare på förbundet i olika roller, gick in som tf kanslichef. Under året anställdes Tobias Sved som organisationsutvecklare med ansvar för värvning. Ann-Marie Phrat anställdes som pressansvarig, en nyinrättad tjänst. Som ett led i att minska förbundets löpande kostnader minskades förbundskansliets befintliga lokal med cirka 20 procent. För att anpassa den mindre lokalen till ett öppet kontor utan egna rum, byggdes lokalerna om under hösten. I samband med ombyggnationen fick förbundskansliet under hösten tillfälligtvis inhysas i angränsande och väsentligt mindre lokaler. 5

6 6

7 Förhandlingar Förhandlingar FTF förhandlar med två arbetsgivarorganisationer om kollektivavtal: Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation, FAO, och Arbetsgivarföreningen KFO. Den större delen av FTFs medlemmar jobbar på bolag som är med i FAO. De medlemmarna omfattas av kollektivavtalet mellan FTF och FAO. Anställda på Folksam och LO-TCO Rättsskydd omfattas av kollektivavtalet mellan FTF och KFO. FAO Det nuvarande kollektivavtalet löper från 1 april 2014 till 31 mars Detta avtal förhandlades fram före årsskiftet Därmed har vi denna gång en avtalsperiod som överensstämmer med de stora industriavtalen. Den lokala lönebildning som parterna tillämpat sedan 2011 innebär att omkring 50 lokala löneavtal träffas varje år. Den så kallade stödlösningen ger under innevarande avtalsperiod 2,3 procent per år. Under åren användes denna sista utväg endast vid två tillfällen. Under 2014 inträffade detta vid åtta tillfällen. Om detta är ett trendbrott eller en tillfällighet återstår att se. Ett ökat antal stödlösningar försvagar modellen. Det ska givetvis vara möjligt att gå både över och under siffran i den sista utvägen. Men det saknas trovärdighet hos de bolag som först slår på stora trumman om hur lysande företagets resultat varit under året. När man sedan ska förhandla lönerna anser företaget istället att märket är för högt. Denna bristande logik kan på sikt bli ett hot mot den lokala lönebildningen. KFO Trots att kollektivavtalet med FAO var klart före jul 2013 skulle det ta ytterligare nästan ett halvår innan ett nytt kollektivavtal för Folksam var på plats. Det berodde den här gången inte på att förhandlingssituationen kring kollektivavtalet var särskilt komplicerad utan på att FTF hösten 2013 hade sagt upp huvudavtalet. Utan huvudavtal kan KFO inte teckna kollektivavtal. Huvudavtal på KFO-området innebär ett åtagande från arbetsgivaren att följa branschens avtalsvillkor. Samtidigt avstår i praktiken den fackliga organisationen från sin konflikträtt. FTF är det enda förbund som har ett direkt huvudavtal med KFO. Annars är det LO, PTK och SACO som tecknar dessa avtal. Modellen är unik på svensk arbetsmarknad men har funnits sedan 1940-talet. Skälet till att FTF sa upp huvudavtalet var att vi de senaste åren uppfattat att KFO/ Folksam inte respekterat huvudavtalet. Efter överläggningar där våra motparter preciserade sin syn på huvudavtalet valde FTF att återkalla uppsägningen av detta avtal. 7

8 Förhandlingar centrala och lokala FÖRHANDLINGar En viktig uppgift för ett fackförbund är att vara medlemmarnas part i förhandlingar mellan de anställda och arbetsgivarna. Man brukar då skilja på centrala, lokala och enskilda förhandlingar. Lokala och enskilda förhandlingar sköts i regel av förtroendevalda där det finns FTF-föreningar. När det saknas föreningar sköts förhandlingarna av förbundets ombudsmän. Centrala förhandlingar sköts av förbundet inte bara när det gäller kollektivavtalsförhandlingar, utan också när de lokala parterna inte har kunnat komma överens. Ibland medverkar också förbundet som stöd i lokala förhandlingar. Förbundet genomförde omkring 70 centrala förhandlingar under året, vilket är den vanliga nivån. Enda undantaget på senare år är i spåren av finanskrisen år 2009 genomfördes runt 90 centrala förhandlingar. Men antalet förhandlingar är inte ett mått på arbetsbelastningen i förhandlingsarbetet. En förhandling kan vara så enkelt som ett ringa ett par telefonsamtal och skriva ett protokoll om en överenskommelse. Men det kan också vara en komplicerad process som kan ta både veckor och månader att genomföra. Ett exempel av det senare slaget inträffade under Det handlade om AON, ett företag utan kollektivavtal och med närmare 300 anställda. Företaget hade förlorat en stor kund och skulle minska personalstyrkan med omkring 20 procent. På företaget fanns omkring 50 FTF-medlemmar men det fanns även sju andra fackförbund representerade! Elva av våra medlemmar berördes av neddragningen och detta med en motpart som hade minst sagt vidlyftiga tolkningar av turordningsregler och tillräckliga kvalifikationer. Det var en process som krävde lika mycket resurser som elva normala individärenden. Stor förhandlingsdelegation Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter Liten förhandlingsdelegation löner/anställningsvillkor FAO Susanna Bergdahl Bengt Ericson Anders Johansson Susanne Lindberg Liten förhandlingsdelegation löner/anställningsvillkor KFO Bengt Ericson Anders Johansson Kerstin Kujala 8

9 Pensioner FTP-planen På FAO-sidan heter pensionsplanen FTP. Det nuvarande avtalet, FTP 12, löper fram till och med 31 december Under 2014 påbörjades arbetet med att utvärdera FTP-planen. FTFs representanter i pensionsnämnd FAO Britt Bisell Göran Hrisanfow Susanne Lindberg FPK Försäkringsbranschens pensionskassa, FPK, förvaltar den förmånsbestämda FTP-planen avdelning 2 för personer som är eller har varit anställda i försäkringsbranschen. Cirka 134 arbetsgivare är anslutna till FPK och antalet försäkrade är cirka KTP-planen Folksams pensionsavtal, KFP, är tillfälligt eftersom det lider av förutsättningsbrist. Enligt avtalet ska det finnas alternativ till traditionell försäkring utanför Folksam och detta finns inte i dag. KFO begärde under 2013 förhandlingar om en ny pensionsmodell för hela KFO-området. Efter att KFO backade från sitt förslag återupptogs förhandlingarna om Folksams pensionsavtal. Dessa förhandlingar fortsätter under FTFs representanter i pensionsnämnd KFO Britt Bisell Bengt Ericson Anders Johansson FTFs representanter i styrelsen Britt Bisell Torleif Carlsson Per-Anders Karmeroth Susanne Lindberg Lars Dahl (suppleant) Linda Pettersson (suppleant) Elisabeth Sandblom (suppleant) Andreas Westin (suppleant) 9

10 Dubbelhakan Novemberkampanj Sedan flera år tillbaka november FTFs årliga kampanjmånad. Syftet med kampanjmånaden är att marknadsföra FTF, bygga varumärket och värva nya medlemmar. Temat för årets kampanj var Ta paus på jobbet. Stressen i branschen är hög och många medlemmar arbetar under press och med krav på sig att ständigt vara tillgängliga på slingor och mobiler, ofta utan möjlighet att själv välja när man tar paus. Under kampanjmånaden lyftes vikten av återhämtning och paus under en intensiv arbetsdag. Ta paus på jobbet! Pausgympa på Skandia i Sundsvall. Här är några enkla pausövningar som får igång blodcirkulationen, löser upp spänningar, förebygger värk och gör dig piggare! Övningarna ska utföras med god hållning, kännas behagliga och får inte göra ont. Stå med bra magstöd och tänk dig att du har en ballong fäst på bakre delen av hjässan som lyfter dig uppåt. Hur ofta du gör övningarna är upp till dig själv den bästa övningen är den som blir av! Sätt fingrarna vid hakan och dra den sedan bakåt PAUSGYMPA I samarbete med Stockholms rehabklinik togs en affisch med pausövningar fram. Under en vecka fick också medlemmarna en pausövning om dagen med mejl. FTFs klubbar och föreningar ordnade också aktiviteter på temat paus. Tummen upp Stå med armarna utsträckta åt sidorna. Gör en tumme upp och en tumme ner. Titta på tummen upp, växla tummarna och flytta blicken. Slappna av i axlar och nacke! Övningen ger dig bättre rörlighet och ett mjukare nack- och skulderparti. Gör åtta stycken tummen upp. Knäkramaren Lyft upp knäet och krama det in mot kroppen. Dra ihop dina skulderblad och stå stolt. Övningen ger dig en atletisk hållning och smidighet för ländrygg och höftleder. Krama varje knä fem gånger. Trafikpolisen och inåt. Skapa en dubbelhaka som du behåller några sekunder innan du låter hakan komma fram till fingrarna igen. Arbeta mjukt och i ett lugnt tempo! Övningen avlastar nacken och främjar god hållning. Gör tio dubbelhakor. Krysset Stå med sträckta armar ut till sidorna. För in armarna bakom ryggen. En ovanför axeln och en under axeln. Sträva med händerna så nära varandra det går. Gå ut till utgångsläget igen. Upprepa rörelsen men den här gången tvärtom med händerna. Övningen ger god rörlighet i axlar och skuldror. Gör åtta gånger på varje sida. Stå med armarna sträckta framför kroppen. Låt ena armen rotera ut till sidan och bakåt, blicken följer handen! Höfterna ska vara stilla genom hela övningen. Du får en rörligare bröstrygg och mer avslappnad känsla mellan skulderbladen. Upprepa fyra gånger åt vardera sida. pausaffisch.indd :23:10 10

11 Medlemsutveckling FTF växte igen Förutom en liten nedgång år 2010, har FTF stadigt växt sedan Under 2014 växte förbundet med 235 medlemmar och hade vid årsskiftet yrkesverksamma medlemmar, att jämföra med ett år tidigare. Största medlemsökningen bland FTFs föreningar skedde på Folksam, som växte med 110 medlemmar under Förutom de yrkesverksamma medlemmarna hade förbundet även nästan pensionärsmedlemmar och 90 studerandemedlemmar. Förbundsstyrelsen tog under året ett beslut om att FTF år 2019 ska ha medlemmar. Bullutdelning till avtalslösa De lokala FTF-föreningarnas aktiviteter är en betydande del av novemberkampanjerna. Men på arbetsplatser där FTF inte har kollektivavtal, och därmed inte någon lokal representation, är det inte möjligt att komma in och träffa medlemmarna. Därför möttes anställda på Aon, Söderberg & Partners och Max Matthiesen under några morgnar av bullutdelande FTFare. Lokala aktiviteter Bakom FTFs framgångar ligger bland annat ett långsiktigt och strategiskt värvningsarbete, där de lokala marknadsföringsinsatserna och de lokalt förtroendevalda spelar en betydande roll. Bland lokala aktiviteter under året kan nämnas värvningsluncher på Collectum och LFs interna värvningstävling där nya medlemmar bjöds på avgiften de tre första månaderna. På Folksam hölls Löneladdamöten även för ickemedlemmar, vilket gav tillströmning av nya medlemmar. Nya Föreningar Under året startades lokala FTF-föreningar på Dina Västra Hälsingland Dalarna, Ikano försäkring och Vardia. På arbetsplatser där lokala föreningar startas brukar medlemantalet öka, då en förening bidrar till ökad synlighet. 11

12 Medlemsutveckling Ftf-föreningar Föreningens namn Medlemmar Medlemmar Förändring AFA försäkrings FTF-förening AkademikerFörsäkrings FTF-förening Alectas FTF-förening AMFs FTF-förening Assuransföreningens FTF-förening Brandskyddsföreningens FTF-förening Collectums FTF-förening Crawford & Companys FTF-förening Dina Sverige FTF-förening ERVs FTF-förening Euler Hermes FTF-förening Folksams FTF-förening Foras FTF-förening Gjensidiges FTF-förening GM Försäkringsförmedlings FTF-förening Hannover Re:s FTF-förening IFs FTF-förening Ikano Försäkring FTF-förening 1) Kansliets FTF-förening Länsförsäkringars Personalförening LO-TCO Rättskydds FTF-förening LÖFs FTF-förening Moderna försäkringars FTF-förening Movestics FTF-förening 2) SFISs FTF-förening Sirius FTF-förening Skandias FTF-förening Skandias Fältmannaförening, FSF Stöldskyddsföreningens FTF-förening Svensk Handel Försäkringar FTF-förening Sweden Re:s FTF-förening Svelands FTF-förening Trygg-Hansas FTF-förening Vardia FTF-förening 3) Zürichs FTF-förening Arbetssökande Medlemmar utan lokal FTF-förening Totalt aktiva medlemmar ) Föreningen bildades ) Föreningen lades ned under ) Föreningen bildades

13 FTF-klubbar Dina Sverige FTF-förening Antal medlemmar Dina AB FTF-klubb 58 Dina Göteborg FTF-klubb 18 Dina Jämtland-Västernorrland FTF-klubb 27 Dina Västra Hälsingsland Dalarna 15 Dina Nord FTF-klub 24 Dina-medlemmar utan klubb 118 If FTF-förening If FTF-klubb nord 274 If FTF-klubb syd 59 If FTF-klubb väst 352 If FTF-klubb öst 357 If Fältmannaklubben 53 Skandias FTF-förening Skandia FTF-klubb Norr 241 Skandia FTF-klubb Öst 433 Skandia FTF-klubb Väst 194 Trygg-Hansas FTF-förening Bojen Trygg-Hansa Syd FTF-klubb 302 Trygg-Hansa Norr FTF-klubb 109 Trygg-Hansa Öst FTF-klubb 334 Trygg-Hansa Mitt FTF-klubb 118 Trygg-Hansamedlemmar utan klubb 178 Länsförsäkringsgruppens personalförening (LFP) Antal medlemmar LFABs Personalklubb 709 LF Göinge-Kristianstad Personalklubb 84 LF Bergslagens Personalklubb 156 LF Blekinges Personalklubb 48 LF Dalarnas Personalklubb 178 LF Gotlands Personalklubb 35 LF Gävleborgs Personalklubb 113 LF Gbg och Bohusläns Personalklubb 243 LF Hallands FTF-klubb 134 LF Jämtlands Personalklubb 84 LF Jönköpings Personalklubb 142 LF Kalmars Personalklubb 115 LF Kronobergs Personalklubb 64 LF Norrbottens Personalklubb 69 LF Skaraborgs FTF-klubb 134 LF Skånes Personalklubb 282 LF Stockholms Personalklubb 270 LF Södermanlands Personalklubb 85 LF Uppsalas Personalklubb 117 LF Värmlands Personalklubb 60 LF Västerbottens Personalklubb 125 LF Västernorrlands Personalklubb 88 LF Älvsborgs Personalklubb 211 LF Östgöta Personalklubb 245 LF Mäklarservice 70 13

14 Press och opinion FTF har tidigare inte jobbat med opinionsbildning via mediakontakter. Som ett led i att öka kännedomen om FTF och våra viktiga frågor påbörjades ett aktivt mediearbete i april Vi har under året kunnat se ett mediegenomslag som vi ska vara nöjda med. FTFs närvaro i så kallad gammelmedia har även gett effekt i sociala medier. Både på Facebook och Twitter har förbundet synts mer och vi kan se fler interaktioner än tidigare. Många gillar och delar inläggen. FTF i media (april december 2014) t FTF kritiskt mot visselblåsarförslag (Aftonbladet) t Anställda går på knäna i finansbranschen (Svenska Dagbladet) t Krockar SDs värderingar med fackets? (Kollega och DN) t FTF stödjer Seko om tågstrejk (Sekotidningen, Dagens Opinion, ETC, Affärsvärlden mfl) t Anställda i finansbranschen går på knäna (SVD) t Stressfaktor att ständigt vara nåbar (Sundsvalls Tidning, Ö-viks Allehanda) t Kontroll istället för coachning (om mätningar i Finansliv) t Nej Annie Lööf, höjd arbetsgivaravgift i finans- och försäkringsbranschen är inte en rimlig åtgärd (Cision Wire) t Borgs bankskatt slår mot jobbet (Dagens Industri Debatt) t Försäkringsanställda mer stressade än andra (Finansliv) t Likabehandling på FTF-möte (Finansliv) t FTF varnar för hög arbetsbelastning (Pensionsnyheterna) t FTF driver kampanjen Ta paus på jobbet (Dagens Opinion, Finansliv) t Låst läge om kollektivavtal. FTF stödjer Finansförbundets strejk mot Svea Exchange (DN, ETC, Veckans Affärer). Antal läsare, totala perioden: ca 1,7 miljoner läsare Annonsvärde (om man köper annonser istället för att få redaktionellt utrymme): 1,2 miljoner kronor (exakt siffra: ) Källor: TS, Sifo, Orvesto

15 Topp-5-listan över Facebookspridning 1. Nej Annie Lööf, höj inte arbetsgivaravgiften i finans- och försäkringsbranschen! personer nåddes av denna nyhet. 2. FTF stödjer Finansförbundet i strejken mot Svea Exchange personer nåddes, gillade och delade. 3. Många försäkringsanställda jobbar under semestern personer. 4. FTF stödjer Seko i strejken mot Veolia personer nåddes av nyheten och Anders Johanssons uttalande Att ersätta heltidsanställning med deltid är fullständigt oacceptabelt gillades. 5. FTFs nej till SD-politiker nådde många och gillades av rekordmånga, 730 personer. FTF är ett av de fackförbund som säger nej till att man som förtroendevald i förbundet samtidigt har ett uppdrag för Sverigedemokraterna. Från vänster Unn Edberg, Rikard Josefson, Sarah Mc Phee och Helena Müller. Almedalen Under almedalsveckan var FTF på plats och mötte branschföreträdare, fackförbund och andra viktiga aktörer. FTF och Finansförbundet anordnade också för andra året i rad en paneldebatt med efterföljande mingel. Debatten handlade om bank- och försäkringsbranschens roll och ansvar i samhället. I panelen satt Peter Norman (finansmarknadsminister), Rikard Josefson (vd LF bank), Sarah Mc Phee (vd SPP) och Helena Müller (hållbarhetsexpert KPMG). Unn Edberg, chefredaktör för Finansliv, var moderator. Det blev en diskussion som spände över många olika infallsvinklar. Cirka 160 åhörare kom till TCO-parken där arrangemanget hölls. Många twittrade med #hållbarfinans.

16 I september höll FTF förbundsfullmäktige för första gången. Fullmäktige består av femtiotalet förtroendevalda från FTFs föreningar. De har bland annat till uppgift att förrätta fyllnadsval till centrala förtroendeuppdrag och behandla förbundsstyrelsens årsredovisning för det gångna året. Utöver de formella delarna arrangerades ett program på temat mångfald. Inbjudna gästföreläsare var bland andra Unionens Cecilia Beskow och Visions Marcus Gustavsson. De berättade om hur de arbetar med mångfald och lika behandling inom sina respektive förbund. Fullmäktige hålls de år förbundet inte har kongress. Förbundsfullmäktige Vad tycker medlemmarna? I månadsskiftet maj/juni gjorde FTF en medlemsundersökning för att ta reda på vad medlemmarna tycker om FTF, men också hur de ser på sina arbetsvillkor och på jobbet. Undersökningens resultat var på många sätt glädjande. Åtta av tio medlemmar svarade att de skulle rekommendera FTF till en kollega och att de förtroendevalda upplevs som kompetenta, engagerade och tillgängliga. Bra lön och rättvis lönesättning är de viktigaste frågorna för medlemmarna. Mindre glädjande resultat var att den självupplevda stressen är fortsatt hög i branschen. Seminarier Under året hölls två välbesökta seminarier för medlemmar, båda på temat karriär och utveckling. Under oktober kunde medlemmarna även få coachsamtal. Pride Även i år närvarade FTFmedlemmar under Pride. Detta för att de skulle kunna ta med sig HBTQ- kunskap ut till arbetsplatserna. Tillsammans med andra TCO-förbund gjordes en gemensam flyer om varför vi engagerar oss i Pride.

17 Arbetsmiljö FTF har under året deltagit i TCOs arbetsmiljönätverk med andra TCO-förbund. Nätverket diskuterar aktuella arbetsmiljöfrågor, ger inspel till TCOs remissvar i olika arbetsmiljöfrågor samt har representanter i Arbsetsmiljöverkets samrådsorgan. Under 2014 har nätverket bland annat varit delaktiga i dialogen om utformningen av den psykosociala arbetsmiljöföreskriften som planeras. Ett fördjupningsarbete och kunskapsinhämtning på det psykosociala arbetsmiljöområdet har pågått under året. FTFs och FAOs gemenamma arbete kring stress i branschen resulterade i en temadag om stress, sjukfrånvaro och arbetsorganisation i starkt styrda jobb i försäkringsbranschen. Inbjudna föreläsare var Hugo Westerlund (Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet), Kristina Alexanderson (sektionen för försäkringsmedicin vid Karolinska Institutet), Anders Olofsson (Drive) och Torbjörn Segrell (Agerus). Seminariet syftade till att ge en gemensam kunskapsbas, som ska göra det lättare för parterna att diskutera frågorna vidare framöver. På seminariet närvarande FTFs förbundsstyrelse och FAOs förhandlingsdelegation. I oktober, anordnades ett heldagsseminarium FTFs heldagsseminarium om arbetsmiljö sammanföll med Skyddsombudens dag. för arbetsmiljöombud och styrelseledamöter i förbundet, på samma tema stress och psykosocial arbetsmiljö. Syftet med seminariet var att ge FTFs förtroendevalda en djupare kunskap på detta område. Passande nog hölls seminariet på Skyddsombudens dag. Under året har två utbildningar för arbetsmiljöombud hållits i samarbete med Finansförbundet, liksom kursen Rehabdagen. Skyddsombud och fackligt förtroendevalda har löpande fått råd och stöd i sitt arbete med arbetsmiljöfrågor och rehabiliteringsfrågor. 17

18 Utbildning och nätverk För FTF, som bygger en stor del av verksamheten på att vara lokala och medlemsnära, är det mycket viktigt att de förtroendevalda ute på arbetsplatserna har rätt kompetens för att kunna göra ett bra fackligt arbete. Lika viktigt är det att uppdraget känns kul och inspirerande. Under året gick nästan 400 förtroendevalda FTFs olika kurser. De flesta kurserna hölls egen regi, men några utbildningar hölls även i samarbete med Finansförbundet. Under 2014 rullade styrelseutvecklingen på med styrelsecoaching och riktade utbildningar. Även nätverken har även fortsatt sina ledarträffar runt om i landet. Chefsmedlemmar FTFs chefsmedlemmar får råd, stöd och hjälp med bland annat lönestatistik för chefer att granska avtal i sin anställning som arbetsledare. Alla chefsmedlemmar får tidningen Lag & Avtal och får då tillgång till ett web-baserat HR-verktyg med mallar och checklistor. Nytt för året var att FTF, tillsammans med Finansförbundet, erbjöd chefsmedlemmarna kurser och seminarier med inriktning på att utveckla sig i sin chefsroll. FTF var sponsor för de fyra frukostföreläsningarna Finanslivsstil våren Vid varje träff lottades en bok ut bland deltagarna. Finansliv Tidningen Finansliv, som gemensamt ägs av FTF och Finansförbundet, utkom under 2014 med tio nummer. På Fackförbundspressens dag fick tidningens AD Rikard Johansson pris för bästa redigering. I samarbete med IFU instiftade tidningen Finanslivstipendiet, som ger rätt till en diplomutbildning hos IFU. I Juryn satt representanter från FTF, Finansförbundet, IFU och Finansliv. Under året startades ett nytt event, FintechStockholm, en heldag om den nya fintechindustrin. Övriga event var Finansloppet, Business Model Finance, Finanslivsstil, KundfokusFinans, frukostar samt chefsseminarier. Finansliv Academy är en ny tjänst där Finansliv säljer digitala kurser. Under 2014 lanserades fem olika kurser på plattformen. FTFs representanter i styrelsen Anders Johansson Lotta Linderson 18

19 Samverkan Förbundets ordförande Anders Johansson är ledamot i TCOs styrelse. TCO fyller en viktig funktion för att utreda och opinionsbilda i frågor som är viktiga förbundet, till exempel socialförsäkringarna och a-kassan samt förståelse för partsmodellen. Förbundets vice ordförande Susanna Bergdahl är ledamot i NFUs styrelse och i UNI Europa Finance styrelse. Båda organen är betydelsefulla främst för att påverka kommissionen och EU-parlamentet i lagstiftningsfrågor som rör försäkringsbranschen. Under året hölls kongress för UNI World, den övergripande globala nivån för UNI. I samband med kongressen valdes Susanna Bergdahl in som första ersättare i UNI world management board. TCO FTFs representanter i styrelsen Anders Johansson Susanna Bergdahl (förste ersättare) Susanne Lindberg (andre ersättare) Revisor Göran Hrisanfow NFU FTFs representant i styrelsen Anders Johansson FTFs representanter i unionsrådet Susanne Lindberg Linda Pettersson Andreas Westerius A-kassan FTFs och Finansförbundets gemensamma a-kassa, Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa, administrerar och betalar ut arbetslöshetsersättning till sina medlemmar vid arbetslöshet. En styrelse, bestående av sju ledamöter och tre suppleanter, ansvarar för a-kassans verksamhet. Styrelsen har bland annat beslutanderätt när det gäller prövningar av ärenden. FTFs representanter i styrelsen Carola Ahlberg (vice ordförande) Anders Johansson Jane Olofsson Andreas Westerius (suppleant) Revisor Göran Hrisanfow SFUK Stiftelsen försäkringsbranschens understödskassa, SFUK, är en stiftelse som omfattar FTFs medlemmar. Stiftelsens verksamhet består främst i att subventionera uthyrning av semesterlägenheter i La Serra i Italien. Stiftelsen subventionerar också transferkostnaderna från flygplatser till semesterbyn. Bokningen sköts via TCO. Subventionering av liftkort i Lofsdalen upphörde under året, då FTF sålde de två fjällstugor som förbundet ägde där. Styrelse Carola Ahlberg (ordförande) Raija Strömberg Andreas Westerius

20

21 Årsredovisning 2014 Styrelsen och kanslichefen för FTF får härmed avlämna årsredovisning för tiden Förvaltningsberättelse Förbundets uppgift FTF facket för försäkring och finans är fackförbundet som förenar anställda på försäkringsbolagen och på företag som är knutna till försäkringsföretag. FTF bygger på demokratiska principer och verkar för jämställdhet, mångfald och alla människors lika värde. FTF är partipolitiskt obundet. Förbundets uppgift är att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala och yrkesmässiga intressen. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Vid årets utgång hade FTF aktiva medlemmar, en ökning med 235 sedan föregående år. Även i år överträffades värvningsmålet på medlemmar. Positivt är också att fler yngre medlemmar ansluter sig till FTF. Under hösten hölls förbundsfullmäktige, där 2013 års räkenskaper fastställdes. Detta är i enlighet med de nya stadgar som fastställdes av kongressen under På förbundskansliet skedde en del förändringar. I början av året tillsattes en pressekreterare för att stärka arbetet med media och opinionsbildning. Som ett led i att få lägre löpande kostnader har kansliet från och med den 1 januari 2015 krympt lokalytan med cirka 20 procent och därmed även gått från att sitta i egna rum till en öppen lösning. I samband med detta gjordes även en enklare modernisering av kanslilokalerna. I slutet av 2014 utsågs en ny kanslichef. Nästa verksamhetsår fortsätter FTF att stärka arbetet med värvning och att bilda nya föreningar. Man kommer också att göra en översyn av förbundets ekonomi i syfte att minska kostnadsmassan. Efter sommaren påbörjas arbetet med 2016 års kongress. 21

22 Resultat och ställning Fem år i sammandrag (Mkr) Erhållna medlemsavgifter 36,4 35,6 34,1 32,5 30,4 Rörelseresultat: Förbundsverksamheten -7,4-0,9-4,2-5,9-1,4 Fastighetsförvaltningen 2,3 1,7 1,7 1,3 1,9-5,1 0,8-2,5-4,6 0,5 Kapitalförvaltningen 2,9 11,6 3,3 15,4 1,5 Redovisat eget kapital 193,5 197,6 185,9 188,5 177,2 Balansomslutning 206,2 207,3 196,9 192,0 186,8 Soliditet (%) (eget kapital/balansomslutning) 95,0 95,3 94,4 98,2 94,9 Antal antällda i genomsnitt (st) Miljöarbete Förbundet bedriver ingen verksamhet som kräver myndighetstillstånd. Däremot bedriver förbundet både internt och externt ett aktivt miljöarbete. Förslag till vinstdisposition (kkr) Till förbundsfullmäktiges förfogande står följande vinst medel: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres

23 Resultaträkning (KKR) Not Nettoomsättning Medlemsavgifter Hyresintäkter Övriga intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader: Verksamhetskostnader 5, Lämnade bidrag och medlemsavgifter Fastighetsomkostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat andelar i intresseföretag 17 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat före bokslutsdispositioner Periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 013 2013 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning3 Verksamhetsberättelse 2013Årsre 013 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2013 20 Tack för ett fantastiskt bra år! Under 2013 fortsatte FTF växa. Vid årsskiftet

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försvarsförbundet 2012 Innehållsförteckning Året som gått...2 Organisation och personal...5 Förbundsstyrelsen...5 Internationella kontakter och besök...5 Förbundsstyrelsens arbetsgrupper

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Det är helt ok att tycka att facket har spelat ut sin roll. Men då måste man också skriva under på att vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

visning 2011 Årsredo

visning 2011 Årsredo Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse 2011 Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisation bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, landsting, församlingar och andra arbetsgivare

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Du är misstänkt LO-TCO R ättsskydd ÅRsRedOvisning 2012

Du är misstänkt LO-TCO R ättsskydd ÅRsRedOvisning 2012 Du är misstänkt LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2012 Sverige har blivit misstänksammare Det blåser hårt i Sverige. Konkurrensen om jobben är stenhård och kraven på effektivitet höga. Samtidigt har arbetsgivarnas

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelse och partsgrupper per 31 december 2012 REPRESENTANTSKAPET Arbetsgivarverkets ledamöter Claes Vallin, Affärsverket Svenska kraftnät Dan Hultgren, Arbetsgivarverket Karl

Läs mer

årsberättelse Motormännen

årsberättelse Motormännen årsberättelse Motormännen 2011 Innehåll 3...VD har ordet 4...Bilisten alltid i första rummet 6...Juristen som alltid är redo 7...Experten du kan lita på 8...Gör resan till ett nöje 9...Alla är lika viktiga

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring!

34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! VERKSAMHETEN 2011 34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 102.491 medlemmar/ägare varav 220 är förtroendevalda. 34 miljoner kronor

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118 Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014 Organisationsnummer 802003-7118 1 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Förvaltningsberättelse Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING På omslaget (från vänster): Maria Linder, Birgitta Beckman och Klaus Buttenschön. Fotograf: Stefan Bladh. PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

Läs mer

KONCERNREDOVISNING 2014-2015

KONCERNREDOVISNING 2014-2015 KONCERNREDOVISNING 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCERNREDOVISNING 2014/2015 Förord av Ordförande Tomas Byberg 3 Förord av Verkställande Direktör Charlotte Gustavsson 4 Förord av General Manager Per

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer