Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!"

Transkript

1 Kunskapsakuten/ Resandet ökar och vi lägger varje år mer än 50 miljoner kronor på reseprofylax. Kortare affärs- och turistresor kräver inte samma skydd som långresorna. Det är framför allt ungdomar och invandrade som slarvar, medan andra tar för mycket profylax. istockphoto Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! alla texter: Fredrik Hedlund, layout: sanna henriksson. Materialet får ej kopieras och distribueras. LmV. Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden maj 0. /

2 Kunskapsakuten /Från basfakta till forskningsfront reseprofylax skyddet mot omvärldens farsoter Resandet till exotiska resmål ökar stadigt och därmed också behovet att skydda sig mot tropiska sjukdomar. Vi svenskar lägger över 50 miljoner kronor varje år på reseprofylax. Det mesta handlar om vaccin mot hepatit A och B, men vaccin mot japansk encefalit och gula febern ökar också. Låt Läkemedelsvärlden bli din guide i reseprofylaxens djungel. Läkemedelsguide Här presenteras de vanligaste av omvärldens patogener och de läkemedel som finns emot dem. Vanliga biverkningar av injicerade vaccin är smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället samt i vissa fall feber eller huvudvärk. Allvarligare biverkningar anges vid varje läkemedel. Grundskydd (polio, difteri, stelkramp) Ges i barnvaccinationsprogrammet, men kan behöva fyllas på efter 0 till 30 år. Hepatit A Kallas även epidemisk gulsot och orsakas av ett virus som främst sprids i avloppsförorenat vatten, men kan även smitta mellan personer och vid sexuell kontakt. Viruset ger en inflammation i levern som kan ge feber, illamående, eventuellt kräkningar och så småningom gulhet i huden. Läker normalt utan att ge bestående men och dödligheten är låg. Vaccin har god skyddseffekt redan från första dagen. Andra dosen, som kan ges efter resan, ger en skyddseffekt som räcker minst 0 år. (Havrix, Avaxim, Epaxal. Hep A+B; Twinrix (Vuxen/ Paediatric)) tiden är två till sex månader och sjukdomen orsakar en inflammation i levern med liknande symtom som hepatit A (men alla blir inte gula). Läker normalt utan bestående men, men en andel får en kronisk leverinflammation som obehandlat kan utvecklas till levercancer. Det finns dock numera läkemedel som kan förebygga detta och som även verkar bota den kroniska infektionen. Smittrisken är störst för sjukvårdspersonal som jobbar utomlands och vid tillfälliga sexuella kontakter. (Engerix-B, Hbvaxpro. Hep A+B; Twinrix (Vuxen/Paediatric)) Hepatit B Sprids av ett virus som smittar via blod eller sexuellt. Inkubations- Kolera Orsakas av bakterien Vibrio cholerae och kan ge svåra diarréer. Risken att smittas vid utlandsresa är dock liten eftersom bakterien är känslig för magsyra. Vaccin kan ändå vara aktuellt vid vistelse under enklare förhållanden i områden med stor smittrisk, arbete i flyktingläger, vid samtidigt intag av syrareducerande magmedicin eller vid annan sjukdom som kan resultera i ett svårare förlopp. Vaccinet tas som dryck i två doser med minst en veckas mellanrum och ger ett cirka 85-procentigt skydd. Behandlingen bör påbörjas senast två veckor före avresan. Till riskpatienter på korta resor (< två veckor) kan antibiotikapro-fylax vara aktuellt. (Ducoral, nor-floxacin/ciprofloxacin/azitromycin) GUIDE FÖR RESE PR O F Y L A X Affärs- och turistresenärer på resor kortare än tre veckor kräver inte samma skydd som långresenärer på landsbygden. Här ges en guide till generella rekommendationer för olika världsdelar. Dessa måste kompletteras med information om de specifika länder som ska besökas eftersom lokala förhållanden ofta kan påverka behovet av reseprofylax.. Nord- och Mellanamerika samt Västindien Kortare resor USA och Kanada; grundskydd. Mexico, Mellanamerika och Västindien även hepatit A. Vid flera övernattningar på landsbygden i Mellanamerika, Haiti och Dominikanska Republiken bör malariaprofylax med klorokinfosfat övervägas. Längre resor Till Mexiko, Mellanamerika, Haiti och Dominikanska Republiken bör även hepatit B-, tyfoid- och tuberkulosvaccin samt malariaprofylax övervägas. Vaccination mot Gula febern rekommenderas vid resa till Dariénprovinsen i Panama (öster om kanalen). Kanada Mexiko. Sydamerika Kortare resor Storstäder, kusterna i Brasilien samt Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay och höglandsområdena i Anderna; grundskydd + hepatit A. Vid flera övernattningar i Amazonas kan malariaprofylax övervägas. Längre resor Bör kompletteras med hepatit B- tyfoid- och i vissa fall koleravaccin. Även vaccin mot tuberkulos, särskilt till barn. Vid kringresande blir ofta vaccin mot gula febern liksom malariaprofylax aktuellt. 3 USA Haiti Forna Ju Rumäni Bulgarie Turkiet Albanien Dominikanska Republiken 4 Saudia Jem Panama 5 Brasilien Paraguay Chile Uruguay Namibia Sydafrika Argentina /Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden maj 0. LmV.

3 Tyfoid Orsakas av bakterien Salmonella typhi och förekommer över hela jordklotet, men mest i områden med dålig vatten- och livsmedelshygien som Asien, Afrika och Syd- och Mellanamerika. Bakterien orsakar en allvarlig tarminfektion, men risken att smittas är generellt liten varför profylax inte behövs vid kortare turistresor utan endast vid längre tids vistelse i riskmiljöer. Det finns två olika typer av vaccin, som antingen kan sväljas eller injiceras. De ger ett 70-procentigt skydd som kvarstår i ett till tre år. (Vivotif oralt vaccin mot tyfoid, Typherix, Typhim Vi) Japansk encefalit (hjärninflammation) Virussjukdom som finns i Sydostasien och sprids via myggor, framför allt på landsbygden. Orsakar en allvarlig inflammation i hjärnan, med en dödlighet på cirka 0 procent. Vaccinet ges i två doser med 8 dagars mellanrum, men får endast ges till personer som fyllt 8 år. Till barn och ungdomar ges istället det äldre GCC-vaccinet som i några fall har orsakat allvarliga överkänslighetsreaktioner. (Ixiaro, Vaccin mot japansk encefalit (GCC-vaccin) (licens)) Tuberkulos, TBC Bakteriell lungsjukdom med stor spridning i världen. 975 upphörde den allmänna vaccinationen av nyfödda i Sverige varför personer födda senare ofta är oskyddade. Inför längre tids vistelse i områden med hög risk bör vaccination tas av oskyddade. Vaccinet är levande och orsakar ett vätskande sår vid injektionsstället som kan ta månader att läka varför vaccinationen måste planeras i tid. (BCG-vaccin SSI) Rabies Dödlig virussjukdom som drabbar hjärnan och finns i stora delar av världen. Överförs oftast via bett eller rivsår från djur. Risken för turister är dock låg, under de senaste tio åren har endast ett fall i Sverige rapporterats. Vaccinet ges oftast till personer som arbetar med djur, men även barn som ska vistas länge i högriskområden kan bli aktuella. Vaccinet ges i tre doser under en månads tid. Vid bett eller misstänkt smitta måste även vaccinerade behandlas så snart som möjligt. Måttligt allvarliga biverkningar som rapporterats är nässelutslag, ledvärk och feber. (Rabies-Imovax) Forna Sovjetunionen orna Jugoslavien umänien ulgarien Nepal Jemen 6 Laos Kambodja Papua Nya Guinea Borneo Solomonöarna Bali Mauritius Réunion Australien 7 Nya Zeeland LmV. 6. Övriga Asien Kortare resor Till delar av forna Jugoslavien, forna Sovjet (utom Baltikum) samt Rumänien, Bulgarien, Albanien och Turkiet; grundskydd + hepatit A. Till övriga länder; grundskydd. Kortare resor På de flesta ställen räcker grundskydd + hepatit A. Vid övernattningar på landsbygden i Nepal, Laos, Kambodja och på Borneo samt öar öster om Bali även malariainformation och eventuellt malariaprofylax. Vid lokala epidemier även vaccin mot japansk B-encefalit. Längre resor Hepatit B, tyfoid, tuberkulos. Malariaprofylax kan vara aktuellt i Jemen. Längre resor Förutom hepatit A bör även hepatit B, japansk B-encefalit, tyfoid- och koleravaccin liksom vaccin mot tuberkulos övervägas. Vissa områden kräver speciell malariaprofylax. 5. Afrika söder om Sahara 7. Australien och Oceanien Längre resor Förutom ovanstående även vaccin mot gula febern och malariaprofylax. Längre resor Till öar i Stilla Havet bör hepatit B-, tyfoid- och tuberkulosvaccin övervägas. SVENSKA GRAFIKBYRÅN Kortare resor Grundskydd + hepatit A. Saudiarabien kräver 4-valent meningokockvaccin. Saudiarabien Vanuatu Källor: Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsboken, Vaccinationsguiden. 3. Europa 4. Nordafrika och Mellanöstern Stilla havet läkemedel sprider sig så ingen malariatablett ger ett fullständigt skydd. Behandlingen startar från tre veckor innan resan och fortsätter i upp till fyra veckor efter hemkomst. Malariaprofylax med meflokin kan orsaka neuropsykiatriska symtom som mardrömmar och depression, doxycyklin kan ge fototoxiska reaktioner och bör inte användas av solsemestrare. (klorokinfosfat, meflokin (Lariam), atovakvon-proguanil (Malarone), doxycyklin) Malaria Parasitsjukdom som sprids av myggor i tropiska områden i Sydamerika, Afrika och Asien. Varje år drabbas cirka 00 svenskar av malaria och dödligheten är cirka en procent. Utan myggstick ingen malaria. Det viktigaste skyddet är fysiskt och kemiskt med myggnät, långärmat och myggstift. Även luftkonditionering ger ett visst skydd. Tabletter ger ett bra skydd, men resistens mot Längre resor Till länderna ovan kan tillägg av vaccin mot hepatit B eller tuberkulos vara aktuellt. För resor till Turkiet eventuellt även tyfoidvaccin. urkiet Seychellerna Gula febern Allvarlig virussjukdom som sprids av myggor i Centralafrika och Sydamerika. Viruset orsakar en inflammation i levern och dödligheten är mellan 0 och 50 procent, effektiv behandling saknas. Dock har inga fall av smitta rapporterats i Sverige de senaste tio åren. Vaccinet innehåller levande försvagat virus och bör inte ges till gravida, ammande, små barn eller personer över 60 år. Vissa länder kräver vaccination för inresa. Vaccinet tas i en dos och måste tas tio dagar före ankomsten till länder som kräver vaccination. Allvarliga biverkningar som har rapporterats är neurologiska symtom och dödlig organsvikt (risk /50 000). (Stamaril) Kortare resor Till Sydafrika (utom nordöstra hörnet, till exempel Kreugerparken), stora delar av Namibia, Mauritius, Réunion och Seychellerna räcker det med grundskydd + hepatit A. Till övriga resmål bör hepatit B- och tyfoidvaccin övervägas, liksom eventuellt vaccin mot gula febern och malariaprofylax i vissa områden. Kortare resor Till Australien och Nya Zeeland; grundskydd. Till öar i Stilla havet även hepatit A. På Vanuatu, Papua Nya Guinea samt Solomonöarna är dessutom malaria vanligt förekommande. Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden maj 0. / 3

4 Kunskapsakuten /Från basfakta till forskningsfront en individuell bedömning Vem som ska ha vilket reseprofylax är resultatet av en avvägning mellan riskerna att få en viss sjukdom och riskerna att drabbas av biverkningar av vaccinet. Detta kan variera stort mellan olika individer. Personer med nedsatt immunförsvar har både en ökad risk att drabbas av sjukdomar och svarar sämre på vaccinationer. Personer med dålig produktion av saltsyra i magsäcken eller som behandlas med syrahämmande medicin har en ökad risk för tarminfektioner. Gravida ska inte ta levande vaccin som vaccin mot gula febern, även malariatabletter kan bli besvärligt. Inga profylax ingår i förmånen Sedan den mars 0 ingår inga reseprofylax i läkemedelsförmånen. Då uteslöt TLV malariatabletterna som fram till dess hade kunnat skrivas ut inom förmånen på grund av en lucka i lagen. Vaccinintyg mot gula febern krävs i vissa länder Gula febern är den enda sjukdom som länder kan kräva att resenärer har vaccinerat sig emot för att få resa in i landet. Vaccinet måste tas tio dagar innan inresa i landet och ett internationellt intyg måste visa när det är gjort. Personer som inte har intyg på vaccinationen eller saknar intyg om att de inte kan vaccineras av medicinska skäl kan tvångsvaccineras vid gränsen eller tvingas sitta i karantän i upp till sex dagar.»ungdomar och invandrare tar för lite reseprofylax«svenskar är ett folk som är vana att resa långt bort och är också generellt sett bra på att skydda sig inför resorna, men det finns undantag. Den största enskilda utmaningen inom resemedicinen är att se till att de som verkligen behöver malariaprofylax får det. De som åker på ordnade charterresor med en ganska måttlig risk är ofta väldigt noggranna och får snarast för mycket profylax, medan de som ska iväg Bengt Ljungberg och långluffa tar det hela mycket mer med en klackspark, och det är kanske för dem som riskerna är som störst, berättar Bengt Ljungberg, docent och överläkare vid infektionskliniken på Lunds universitetssjukhus. Det är i första hand ungdomar som åker på sina första långresor som låter bli att skydda sig i en kombination av ungdomlig dumdristighet och en känsla av odödlighet. En annan grupp som omedvetet utsätter sig för onödiga risker är invandrare ifrån områden med hög malariarisk som åker tillbaka på besök utan att tänka på att de nu kanske behöver skydda sig. Dessa hemvändande invandrare utgör en rätt stor del av malariafallen i Sverige, säger Bengt Ljungberg. Men parallellt med problemet att vissa skyddar sig för lite menar han att många svenskar istället är övervaccinerade när de åker utomlands. Absolut det är ingen tvekan om det. Det är inte så enkelt att ett visst land innebär en viss vaccination, det handlar mycket mer om hur länge man är där och var i landet man ska vara. Vid vårdcentraler och vaccinationscentraler har man enkla scheman som sköterskorna följer och då blir det lätt att man hellre vaccinerar lite för mycket än för lite, säger han. Förutom att onödiga vaccinationer slukar en del av reskassan så utsätter sig resenären för risken för biverkningar utan att det ger någon egentlig nytta. Ska man till malariadrabbade områden är det viktigt att inte glömma mekaniska och kemiska skydd, som myggnät och myggstift, menar Bengt Ljungberg. Fem områden med intressanta vaccinkandidater. Dengue-feber Virussjukdom som överförs via mygg. Profylax saknas idag. Vanlig i stora delar av världen. Sanofi har en lovande vaccinkandidat som ligger i fas III och Glaxosmithkline har en i fas II. Malaria Mosquirix (57049, RTS,S), vaccin som utvecklas av Glaxosmithkline. Testas just nu på små barn i en stor fas III-studie i Afrika. Resultat väntas 03. Ytterligare ett tiotal malariavaccin finns i fas I och II. Tyfoid Typhella (M0ZH09), levande försvagat oralt vaccin som utvecklas av det amerikanska företaget Emergent Biosolutions. I fas II. 4 /Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden maj 0. LmV.

5 Den viktigaste faktorn när det gäller malaria och andra myggburna infektioner är att reducera antalet myggbett. Behöver man malariatabletter ska man definitivt ha mekanisk och kemisk bekämpning också, malariatabletterna skyddar inte till 00 procent, säger han. Många vaccin går snabbt att få strax innan avresan, men vissa behöver ges i flera doser för att ge effekt. För att vara säker på att hinna med de vaccin som kan behövas bör man därför kontakta en vaccinationscentral minst en månad före avresan. Dessutom behöver malariatabletter som innehåller mefloquin (Lariam) börja tas tre veckor innan avfärd för att de som drabbas av psykiska biverkningar med mardrömmar och liknande ska hinna byta medel. En skillnad mot förr är att dagens resenärer både är äldre och gör mer avancerade resor. Samtidigt är vaccinerna utprovade på unga friska, i många fall vet man därför inte hur väl vaccinerna immuniserar äldre patienter. Men i vissa fall är det klarlagt att de fungerar sämre. Hepatit B-vaccin tar sämre ju äldre och ju fetare man är, säger Bengt Ljungberg. Vaccin mot gula febern ger istället en högre risk för neurologiska biverkningar för personer som fyllt 60 år och bör därför inte ges till dem. Behöver man ett intyg om gula febervaccin för inresa i landet man ska till skriver läkarna istället ett intyg om att de av medicinska skäl har avstått från vaccination och det brukar respekteras, berättar Bengt Ljungberg. Trots att han är infektionsläkare och specialintresserad av Tuberkulos MVA85A (modified vaccinia Ankara 85A), booster av det vanliga BCG-vaccinet. Utvecklas av University of Oxford, Aeras och Emergent Biosolutions. I fas IIb. resemedicin så anser han att det kan vara andra saker som är viktigare än reseprofylax inför en resa, åtminstone för vissa. Hur ser sjukvården ut i de länder som man tänker åka till? Är man gravid, äldre eller har kroniska sjukdomar så bör man fundera över det. Jag är inte så säker på att det är så kul att få en blodtransfusion i vissa länder om man precis har fått ett sent missfall, till exempel, och äldre resenärer kan ju drabbas av en infarkt eller hjärnblödning när som helst, säger han. Slutligen vill han även påminna om att se över reseförsäkringen, särskilt om man ska vara borta lite längre. Efter 45 dagar gäller inte hemförsäkringen längre och en ambulanstransport hem från Thailand kan lätt kosta över en miljon, säger han. Forskningen kring nya läkemedel inom resemedicinen görs inte primärt för resenärernas skull. Istället handlar det om forskning för att lösa problemen med tropiska sjukdomar för befolkningen på plats. Att sedan ett framtida eventuellt vaccin mot malaria även kommer att kunna användas av resenärer är mer som en positiv bieffekt av forskningen. Det berättar Lars Rombo, adjungerad professor i infektionssjukdomar, med ett särskilt intresse för resemedicin, vid Karolinska institutet. Lejonparten av forskningen kring nya läkemedelskandidater drivs av de stora läkemedelsföretagen, det finns helt enkelt inga akademiska forskare som har tillräckliga medel för att bedriva klinisk forskning i stor skala. Trots att läkemedelsbolagen ofta skylls för att cyniskt endast ägna sig åt Gula febern XRX-00, inaktiverat gula febern-vaccin med potentiellt mindre allvarliga biverkningar än dagens levande vaccin. Utvecklas av det amerikanska företaget Xcellerex, Inc. I fas I. TEST. Fyra frågor om reseprofylax: 3 4 Vilken sjukdom kan länder tvångsvaccinera emot? Vad anses idag som det viktigaste skyddet mot malaria? Vad, förutom resmålet, avgör vilket skydd en resenär behöver? Klorokinfosfat anses verkningslöst men fungerar faktiskt fortfarande. Hur då? Svar på alla frågor finns i Kunskapsakuten! Du hittar dem även på lönsamma livsstilsindikationer som högt blodtryck, blodfetter och fetma så finns det alltså ett antal aktiva projekt inom den relativt olönsamma resemedicinen som vaccin mot denguefeber Lars Rombo och malaria. Lars Rombo ser det lite som goodwill-projekt. Läkemedelsföretagen är medvetna om sitt dåliga rykte och det är nog bra för deras renommé om de ägnar sig åt denna forskning och säljer malarialäkemedel extremt billigt till de som inte har råd att betala på något annat sätt, säger han. Hans egen forskning går ut på att visa att det gamla billiga malariamedlet klorokinfosfat, som idag bedöms som verkningslöst i de flesta malariadrabbade länder på grund av resistens, faktiskt fortfarande fungerar. Men bara om dosen tredubblas. De parasiter som är så resistenta att de klarar av den tredubbla dosen klarar sig betydligt sämre i en miljö utan klorokin och då blir det en slags terrorbalans så de dör undan när de inte behandlas, säger Lars Rombo. Sambandet upptäcktes genom en slump när det visade sig att klorokinfosfat fortfarande fungerade väldigt bra mot malaria i det västafrikanska landet Guinea-Bissau. Där hade myndigheterna missförstått doseringsanvisningen och rekommenderat en tre gånger så hög dos som WHO förespråkade. Utmaningen nu är att övertyga resten av forskarvärlden om att det faktiskt fungerar och få till kliniska studier av det. Något som inte varit så lätt eftersom de flesta forskare anser att det är oetiskt att ge det gamla»verkningslösa«medlet till människor. Det är först det senaste året som det har lossnat lite, säger Lars Rombo. Nu arbetar han och hans forskargrupp på att få till en studie med en slow-release-beredning av klorokoinfosfat för att kunna ge den högre dosen utan att patienterna drabbas av så mycket biverkningar. Vi har fått pengar för att testa det in vitro, men vi måste ju också göra det in vivo, men då blir det samma etiska diskussion igen. Vi hoppas att det kommer att gå bra, säger Lars Rombo. LmV. Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden maj 0. / 5

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI Handelsnamn: Difterivaccine SSI ATC-kod: Företag: SSI Grundimmunisering mot difteri Enda vaccin för grundimmunisering mot difteri på svenska marknaden. Nationell licens finns. God skyddseffekt uppnås efter

Läs mer

Resemedicin. Vaccinationer och risker vid utlandsresa. Rolf Jungnelius. Lena Finlöf. Rolf Jungnelius

Resemedicin. Vaccinationer och risker vid utlandsresa. Rolf Jungnelius. Lena Finlöf. Rolf Jungnelius Resemedicin Vaccinationer och risker vid utlandsresa Lena Finlöf 2010-01 01-29 Sjukdomar vs annat under resan Risken för f r död d d relativt lika vid resa som hemma Risk med resa vad händer 50 % hjärt

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC Information Dokumenttyp: Användning: Författare: Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC BVC BHV-öl Thomas Arvidsson och Ann-Sofie Cavefors, Centrala Barnhälsovårdsen,

Läs mer

Bakterier kan skydda sig med hjälp av ett skal (vilsporer) för att kunna överleva i olika miljöer.

Bakterier kan skydda sig med hjälp av ett skal (vilsporer) för att kunna överleva i olika miljöer. Bakterier (mikroorganism) Bakterie (Bacill) - efter grekiskans ord "bakterion" som betyder "liten stav". En encellig organism som delas in efter sin form (bacillerna är avlånga, kockerna är runda, spiriller

Läs mer

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatit A - E Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter Infektion i levern = Hepatit Kan ge gulsot (Gul hud, gula ögonvitor, mörk urin) Fem hepatitvirus hittade: Hepatitvirus A-E Smittvägar Hepatit

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06)

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06) Opportunistiska infektioner och vaccinationer vid IBD Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) har 2011 utarbetat Nationella riktlinjer för handläggning av infektionsproblem vid immunmodulerande behandling

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Friskt par i 40-års åldern ska resa 2 v till Tanzania, sol, bad och safari.

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET ONKOLOGISKT CENTRUM Regionala enheten för ccervixcancerprevention Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET Nedanstående presentation har utarbetats av Folkhälsoinstitutet

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Tuberkulos. Tuberkulos, hiv och hepatit. Vanliga frågeställningar: Varför undersökning? Vem ska provtas? Från vilka länder?

Tuberkulos. Tuberkulos, hiv och hepatit. Vanliga frågeställningar: Varför undersökning? Vem ska provtas? Från vilka länder? Tuberkulos, hiv och hepatit Vaccination av nyanlända barn och ungdomar Uddevalla 22 oktober 2013 Tuberkulos Leif Dotevall Smittskydd Västra Götaland Avhandling om asylsökandes syn på hiv/aids och tuberkulos

Läs mer

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Gratis vaccination mot livmoderhalscancer! Från den 1 januari 2013 kan alla tjejer till och med 26 år vaccinera sig gratis mot de virus som orsakar 70 procent av

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

PPD- Tuberkulinprövning

PPD- Tuberkulinprövning Sida 1(6) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Iwona Jacobsson (ijn018) 2015-09-25 2014-03-25 Iwona Jacobsson (ijn018) Fastställt av Granskare Anders Johansson (ljn043) Hans Boman (hbn007),

Läs mer

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos Tuberkulos Antal fall 2014-12-05 Antal fall av tuberkulos per 100 000 i Sverige och Stockholm mellan 1971 och 2013 40 35 30 25 Stockholms län 20 Sverige 15 10 8,4 5 6,8 0 800 3,5 Somalia Somalia 700 Sverige

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Rekommendationer för malariaprofylax 2013

Rekommendationer för malariaprofylax 2013 Rekommendationer för malariaprofylax 2013 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI) egna experter och sakkunniga som medverkat i kunskapsproduktioner bedöms eventuella bindningar och jäv inom

Läs mer

Vaccinationsprogram har genom åren utrotat eller kraftigt minskat risken att drabbas av en mängd sjukdomar. Idag ingår vaccin mot tio

Vaccinationsprogram har genom åren utrotat eller kraftigt minskat risken att drabbas av en mängd sjukdomar. Idag ingår vaccin mot tio Kunskapsakuten/ Vaccinationsprogram har genom åren utrotat eller kraftigt minskat risken att drabbas av en mängd sjukdomar. Idag ingår vaccin mot tio olika sjukdomar i det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och

Läs mer

Råd och profylax vid resa

Råd och profylax vid resa 678 Lars Lindquist, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Pille Lindkvist, Cefam, Karolinska institutet, Stockholm Inledning Av totalt drygt 14 miljoner utlandsresor med övernattning

Läs mer

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet.

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet. EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktoratet för folkhälsa Enheten för hälsorisker Hälsosäkerhetskommitténs sekretariat Ebolafeber information till resenärer

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Rekommendationer för malariaprofylax 2007

Rekommendationer för malariaprofylax 2007 Rekommendationer för malariaprofylax 2007 MALARIAPROFYLAX 2007 1 Rekommendationer för malariaprofylax 2007 SMITTSKYDDSINSTITUTET tog 1997 initiativet till att sammankalla en expertgrupp för att utforma

Läs mer

Infektionssjukdomar hos nyanlända

Infektionssjukdomar hos nyanlända Infektionssjukdomar hos nyanlända Leif Dotevall Smittskydd Västra Götaland Göteborg 20 januari 2015 G-P 20 juni 2014 Avhandling om asylsökandes syn på hiv/aids och tuberkulos (Umeå 2013) Antal rapporterade

Läs mer

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Till BVC-personal: Frågor & svar om pneumokockinfektion Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Hej! Det här är en broschyr från Wyeth om Prevenar pneumokockvaccin. Här har

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes MD, PhD Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Bildkälla: CDC Epidemiska hot under 2000-talet Spridning av pulverbrev ( antraxsporer ) per

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

BLODSMITTA -vad sjukvårdspersonal bör veta. Anders Johansson, hygienöverläkare, docent i infektionssjukdomar, Vårdhygien Västerbotten 2013-02-27

BLODSMITTA -vad sjukvårdspersonal bör veta. Anders Johansson, hygienöverläkare, docent i infektionssjukdomar, Vårdhygien Västerbotten 2013-02-27 BLODSMITTA -vad sjukvårdspersonal bör veta Anders Johansson, hygienöverläkare, docent i infektionssjukdomar, Vårdhygien Västerbotten 2013-02-27 Vilka smittor talar vi om? De tre viktigaste Hepatit B HIV

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hivinfektion,

Läs mer

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram Studenter på läkarprogrammet omfattas av Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Vaccinationerna ges kostnadsfritt och erbjuds studenter antagna till termin

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Till dig som har fått Prevenar 13 polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Vad är pneumokocker? Pneumokocker är Sveriges

Läs mer

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet Vaccinationsprogrammet Avvikelser - ofullständigt vaccinerade Hur kan man resonera? Socialstyrelsen ansvarar * för regelverket SOSFS 2006:22 om vaccination av barn allmänna vaccinationsprogrammet Eva Netterlid,

Läs mer

Upphandlade vacciner

Upphandlade vacciner Avsändarens tjänsteställe/handläggare Ulf Lindahl Datum Dnr Sida 2015-05-29 1(7) Upphandlade vacciner VACCINAVTAL Avtalsperiod: 20150601-20170531 Landstinget Västernorrland har tillsammans med Landstingen

Läs mer

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Rekommendationer för profylax mot hepatit B Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Rekommendationer

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Blodburen smitta bland barn och ungdomar Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-100327 Fastställandedatum: 2015-02-05 Giltigt t.o.m.: 2016-02-05 Upprättare: Signar K Mäkitalo Fastställare: Signar Mäkitalo Blodburen smitta bland

Läs mer

En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar

En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar Information och goda råd om att resa med hund och katt En lyckad resa kräver planering Innan du ger dig iväg utomlands med ditt sällskapsdjur,

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

HÄLSORÅD FÖR RESENÄRER TILL LÄNDER I SYD- OCH MELLANAMERIKA

HÄLSORÅD FÖR RESENÄRER TILL LÄNDER I SYD- OCH MELLANAMERIKA HÄLSORÅD FÖR RESENÄRER TILL LÄNDER I SYD- OCH MELLANAMERIKA De resenärer som lider av en långvarig sjukdom (bl.a. tumörsjukdomar, HIV-infektion, diabetes, epilepsi och vissa grovtarmssjukdomar som Ulcerös

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Smittskydd Västra Götaland. Information till sjuksköterskor inom beroendevården. Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger

Smittskydd Västra Götaland. Information till sjuksköterskor inom beroendevården. Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger Smittskydd Västra Götaland Information till sjuksköterskor inom beroendevården Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger Procent Vaccination mot hepatit A och B till personer som

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder

Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder BILAGA Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder (Komplettering och anpassning till det svenska vaccinationsprogrammet) Christina C Fåhraeus Barnläkare Hälsans vårdcentrum Juni

Läs mer

Hälsoråd för resenärer till länder i

Hälsoråd för resenärer till länder i Syd- och Mellanamerika Hälsoråd för resenärer till länder i Syd- och Mellanamerika Hälsoråden är utarbetade av Lars Rombo, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Informationen är uppdaterad i

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Mässling, påssjuka och röda hund Varför vaccinerar vi? Läget i världen? Ylva Tindberg docent, barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland

Mässling, påssjuka och röda hund Varför vaccinerar vi? Läget i världen? Ylva Tindberg docent, barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland Mässling, påssjuka och röda hund Varför vaccinerar vi? Läget i världen? Ylva Tindberg docent, barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland Varför vaccinerar vi mot MPR? Skydd mot svåra smittsamma sjukdomar dödliga

Läs mer

Vad har hänt inom resemedicin och på vaccinfronten sen sist?

Vad har hänt inom resemedicin och på vaccinfronten sen sist? Vad har hänt inom resemedicin och på vaccinfronten sen sist? Forskningsrön och falldiskussioner Svensk Förening för Resemedicin 150318 Helena Hervius Askling Nya data angående risk för reserelaterad sjukdom?

Läs mer

och diagnoser sällsynta även för en infektionsläkare

och diagnoser sällsynta även för en infektionsläkare och diagnoser sällsynta även för en infektionsläkare Icke inhemska bakteriella infektioner Tropiska viroser Protozosjukdomar Masksjukdomar Icke inhemska bakteriella infektioner Antrax Difteri Brucellos

Läs mer

Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien

Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien Sydostasien och Oceanien Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien Hälsoråden är utarbetade av Lars Rombo, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Informationen

Läs mer

Vad vinner vi med de nya vaccinerna?

Vad vinner vi med de nya vaccinerna? Mellansvenskt läkemedelsforum i Örebro 4-5 feb 2009 Örebro, onsdagen den 4 februari 2009 Vad vinner vi med de nya vaccinerna? aglindberg@gmail.com Vad vann vi med de gamla? Tidigt 1800-tal: Vad vinner

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården epidemiolog/sjuksköterska Helena Hervius Askling bitr.smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Seminarium Elevhälsa september2014 Sidan

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV Per Hagstam Smittskydd Skåne Vad är HIV (humant immunbrist virus)? Retrovirus Lagras i kroppens arvsmassa Läker inte ut spontant Relativt låg smittsamhet Sjukdom

Läs mer

Screening av tuberkulos bland gravida. Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se

Screening av tuberkulos bland gravida. Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se Screening av tuberkulos bland gravida Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se Perinatal tuberkulos Transplacental spridning genom navelsträng till fostrets lever Nedsväljning

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

HÄLSORÅD FÖR RESENÄRER TILL LÄNDER I SYDOSTASIEN INKLUSIVE INDIEN OCH OCEANIEN

HÄLSORÅD FÖR RESENÄRER TILL LÄNDER I SYDOSTASIEN INKLUSIVE INDIEN OCH OCEANIEN HÄLSORÅD FÖR RESENÄRER TILL LÄNDER I SYDOSTASIEN INKLUSIVE INDIEN OCH OCEANIEN De resenärer som lider av en långvarig/kronisk sjukdom (bl a tumörsjukdomar, HIVinfektion, diabetes, epilepsi och vissa grovtarmssjukdomar

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet GÄLLER FRÅN JANUARI 2010 Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination?

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland Information om hiv och var du kan testa dig i Värmland Allmänt Om man smittas med hiv, humant immunbristvirus, börjar en särskild sorts vita blodkroppar som man har i blodet att förstöras. Dessa vita blodkroppar

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL

Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL Aktuellt läge 150706 följ uppdateringar av situationen och rekommendationerna på vardgivarguiden.se/omraden/smittskydd/sjukdomar/sidor/ebola Kan ebola

Läs mer

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Västmanland 2014

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Västmanland 2014 1 (7) TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Västmanland 2014 TBE-information till hälso - och sjukvårdspersonal i Västmanland april 2014 2 (7) Information om TBE till hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Ett liv med hiv 2 VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Vård och behandling av hiv och aids Texten om basfakta om hiv och aids är utarbetad i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset,

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV 1 Lång historia.. Socialstyrelsen föreskrift från 1 januari 2010 - HPV vaccin till alla flickor födda 1999 och senare. Nationell upphandling 2010 SKL rekommenderar

Läs mer

VACCINATIONER AV VUXNA NYANLÄNDA INVANDRARE

VACCINATIONER AV VUXNA NYANLÄNDA INVANDRARE VACCINATIONER AV VUXNA NYANLÄNDA INVANDRARE VAD SÄGER LANDSTINGET? Ur Hälsoundersökning av vuxna asylsökande och nyanlända invandrare Vaccinationsstatus kontrolleras och alla vuxna erbjuds vaccination

Läs mer

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför?

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga vad gäller för tandvården, och skiljer det sig från sjukvården? Stephan Stenmark Infektionsläkare Smittskyddsläkare

Läs mer

TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015

TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015 TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 6000 www.thl.fi 1 2011 1 TBE-VACCINATIONSKAMPANJEN

Läs mer

Hälsoråd för resenärer till länder i tropiska Afrika

Hälsoråd för resenärer till länder i tropiska Afrika Tropiska Afrika Hälsoråd för resenärer till länder i tropiska Afrika Hälsoråden är utarbetade av Lars Rombo, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Informationen är uppdaterad i januari 2007 De

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-10-31 1188/2007

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-10-31 1188/2007 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Hiv idag. Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org

Hiv idag. Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org Hiv idag Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org Från GRID till hiv Från GRID till hiv Aids: Acquired Immunodeficiency Syndrome Förvärvat immunbristsyndrom Från GRID till hiv

Läs mer

Ett fästingbett kan räcka. Vaccin skyddar dig mot TBE. Fakta om fästingar och fästingöverförda infektioner. www.fasting.nu

Ett fästingbett kan räcka. Vaccin skyddar dig mot TBE. Fakta om fästingar och fästingöverförda infektioner. www.fasting.nu Ett fästingbett kan räcka. Vaccin skyddar dig mot TBE. Fakta om fästingar och fästingöverförda infektioner. www.fasting.nu Du är väl vaccinerad mot TBE? Fästingöverförd hjärninflammation är det svenska

Läs mer

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat Din bakgrund 1. Hur gammal är du? år 2. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat 4. Vilken

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

2015-03-30 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna!

2015-03-30 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna! Varmt välkomna! Hiv och hepatit - vad behöver jag som personal veta? 150304, Piperska Muren Överläkare/bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm jenny.stenkvist@sll.se Upplägg Hiv Hepatit C Hepatit B

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer