Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!"

Transkript

1 Kunskapsakuten/ Resandet ökar och vi lägger varje år mer än 50 miljoner kronor på reseprofylax. Kortare affärs- och turistresor kräver inte samma skydd som långresorna. Det är framför allt ungdomar och invandrade som slarvar, medan andra tar för mycket profylax. istockphoto Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! alla texter: Fredrik Hedlund, layout: sanna henriksson. Materialet får ej kopieras och distribueras. LmV. Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden maj 0. /

2 Kunskapsakuten /Från basfakta till forskningsfront reseprofylax skyddet mot omvärldens farsoter Resandet till exotiska resmål ökar stadigt och därmed också behovet att skydda sig mot tropiska sjukdomar. Vi svenskar lägger över 50 miljoner kronor varje år på reseprofylax. Det mesta handlar om vaccin mot hepatit A och B, men vaccin mot japansk encefalit och gula febern ökar också. Låt Läkemedelsvärlden bli din guide i reseprofylaxens djungel. Läkemedelsguide Här presenteras de vanligaste av omvärldens patogener och de läkemedel som finns emot dem. Vanliga biverkningar av injicerade vaccin är smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället samt i vissa fall feber eller huvudvärk. Allvarligare biverkningar anges vid varje läkemedel. Grundskydd (polio, difteri, stelkramp) Ges i barnvaccinationsprogrammet, men kan behöva fyllas på efter 0 till 30 år. Hepatit A Kallas även epidemisk gulsot och orsakas av ett virus som främst sprids i avloppsförorenat vatten, men kan även smitta mellan personer och vid sexuell kontakt. Viruset ger en inflammation i levern som kan ge feber, illamående, eventuellt kräkningar och så småningom gulhet i huden. Läker normalt utan att ge bestående men och dödligheten är låg. Vaccin har god skyddseffekt redan från första dagen. Andra dosen, som kan ges efter resan, ger en skyddseffekt som räcker minst 0 år. (Havrix, Avaxim, Epaxal. Hep A+B; Twinrix (Vuxen/ Paediatric)) tiden är två till sex månader och sjukdomen orsakar en inflammation i levern med liknande symtom som hepatit A (men alla blir inte gula). Läker normalt utan bestående men, men en andel får en kronisk leverinflammation som obehandlat kan utvecklas till levercancer. Det finns dock numera läkemedel som kan förebygga detta och som även verkar bota den kroniska infektionen. Smittrisken är störst för sjukvårdspersonal som jobbar utomlands och vid tillfälliga sexuella kontakter. (Engerix-B, Hbvaxpro. Hep A+B; Twinrix (Vuxen/Paediatric)) Hepatit B Sprids av ett virus som smittar via blod eller sexuellt. Inkubations- Kolera Orsakas av bakterien Vibrio cholerae och kan ge svåra diarréer. Risken att smittas vid utlandsresa är dock liten eftersom bakterien är känslig för magsyra. Vaccin kan ändå vara aktuellt vid vistelse under enklare förhållanden i områden med stor smittrisk, arbete i flyktingläger, vid samtidigt intag av syrareducerande magmedicin eller vid annan sjukdom som kan resultera i ett svårare förlopp. Vaccinet tas som dryck i två doser med minst en veckas mellanrum och ger ett cirka 85-procentigt skydd. Behandlingen bör påbörjas senast två veckor före avresan. Till riskpatienter på korta resor (< två veckor) kan antibiotikapro-fylax vara aktuellt. (Ducoral, nor-floxacin/ciprofloxacin/azitromycin) GUIDE FÖR RESE PR O F Y L A X Affärs- och turistresenärer på resor kortare än tre veckor kräver inte samma skydd som långresenärer på landsbygden. Här ges en guide till generella rekommendationer för olika världsdelar. Dessa måste kompletteras med information om de specifika länder som ska besökas eftersom lokala förhållanden ofta kan påverka behovet av reseprofylax.. Nord- och Mellanamerika samt Västindien Kortare resor USA och Kanada; grundskydd. Mexico, Mellanamerika och Västindien även hepatit A. Vid flera övernattningar på landsbygden i Mellanamerika, Haiti och Dominikanska Republiken bör malariaprofylax med klorokinfosfat övervägas. Längre resor Till Mexiko, Mellanamerika, Haiti och Dominikanska Republiken bör även hepatit B-, tyfoid- och tuberkulosvaccin samt malariaprofylax övervägas. Vaccination mot Gula febern rekommenderas vid resa till Dariénprovinsen i Panama (öster om kanalen). Kanada Mexiko. Sydamerika Kortare resor Storstäder, kusterna i Brasilien samt Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay och höglandsområdena i Anderna; grundskydd + hepatit A. Vid flera övernattningar i Amazonas kan malariaprofylax övervägas. Längre resor Bör kompletteras med hepatit B- tyfoid- och i vissa fall koleravaccin. Även vaccin mot tuberkulos, särskilt till barn. Vid kringresande blir ofta vaccin mot gula febern liksom malariaprofylax aktuellt. 3 USA Haiti Forna Ju Rumäni Bulgarie Turkiet Albanien Dominikanska Republiken 4 Saudia Jem Panama 5 Brasilien Paraguay Chile Uruguay Namibia Sydafrika Argentina /Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden maj 0. LmV.

3 Tyfoid Orsakas av bakterien Salmonella typhi och förekommer över hela jordklotet, men mest i områden med dålig vatten- och livsmedelshygien som Asien, Afrika och Syd- och Mellanamerika. Bakterien orsakar en allvarlig tarminfektion, men risken att smittas är generellt liten varför profylax inte behövs vid kortare turistresor utan endast vid längre tids vistelse i riskmiljöer. Det finns två olika typer av vaccin, som antingen kan sväljas eller injiceras. De ger ett 70-procentigt skydd som kvarstår i ett till tre år. (Vivotif oralt vaccin mot tyfoid, Typherix, Typhim Vi) Japansk encefalit (hjärninflammation) Virussjukdom som finns i Sydostasien och sprids via myggor, framför allt på landsbygden. Orsakar en allvarlig inflammation i hjärnan, med en dödlighet på cirka 0 procent. Vaccinet ges i två doser med 8 dagars mellanrum, men får endast ges till personer som fyllt 8 år. Till barn och ungdomar ges istället det äldre GCC-vaccinet som i några fall har orsakat allvarliga överkänslighetsreaktioner. (Ixiaro, Vaccin mot japansk encefalit (GCC-vaccin) (licens)) Tuberkulos, TBC Bakteriell lungsjukdom med stor spridning i världen. 975 upphörde den allmänna vaccinationen av nyfödda i Sverige varför personer födda senare ofta är oskyddade. Inför längre tids vistelse i områden med hög risk bör vaccination tas av oskyddade. Vaccinet är levande och orsakar ett vätskande sår vid injektionsstället som kan ta månader att läka varför vaccinationen måste planeras i tid. (BCG-vaccin SSI) Rabies Dödlig virussjukdom som drabbar hjärnan och finns i stora delar av världen. Överförs oftast via bett eller rivsår från djur. Risken för turister är dock låg, under de senaste tio åren har endast ett fall i Sverige rapporterats. Vaccinet ges oftast till personer som arbetar med djur, men även barn som ska vistas länge i högriskområden kan bli aktuella. Vaccinet ges i tre doser under en månads tid. Vid bett eller misstänkt smitta måste även vaccinerade behandlas så snart som möjligt. Måttligt allvarliga biverkningar som rapporterats är nässelutslag, ledvärk och feber. (Rabies-Imovax) Forna Sovjetunionen orna Jugoslavien umänien ulgarien Nepal Jemen 6 Laos Kambodja Papua Nya Guinea Borneo Solomonöarna Bali Mauritius Réunion Australien 7 Nya Zeeland LmV. 6. Övriga Asien Kortare resor Till delar av forna Jugoslavien, forna Sovjet (utom Baltikum) samt Rumänien, Bulgarien, Albanien och Turkiet; grundskydd + hepatit A. Till övriga länder; grundskydd. Kortare resor På de flesta ställen räcker grundskydd + hepatit A. Vid övernattningar på landsbygden i Nepal, Laos, Kambodja och på Borneo samt öar öster om Bali även malariainformation och eventuellt malariaprofylax. Vid lokala epidemier även vaccin mot japansk B-encefalit. Längre resor Hepatit B, tyfoid, tuberkulos. Malariaprofylax kan vara aktuellt i Jemen. Längre resor Förutom hepatit A bör även hepatit B, japansk B-encefalit, tyfoid- och koleravaccin liksom vaccin mot tuberkulos övervägas. Vissa områden kräver speciell malariaprofylax. 5. Afrika söder om Sahara 7. Australien och Oceanien Längre resor Förutom ovanstående även vaccin mot gula febern och malariaprofylax. Längre resor Till öar i Stilla Havet bör hepatit B-, tyfoid- och tuberkulosvaccin övervägas. SVENSKA GRAFIKBYRÅN Kortare resor Grundskydd + hepatit A. Saudiarabien kräver 4-valent meningokockvaccin. Saudiarabien Vanuatu Källor: Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsboken, Vaccinationsguiden. 3. Europa 4. Nordafrika och Mellanöstern Stilla havet läkemedel sprider sig så ingen malariatablett ger ett fullständigt skydd. Behandlingen startar från tre veckor innan resan och fortsätter i upp till fyra veckor efter hemkomst. Malariaprofylax med meflokin kan orsaka neuropsykiatriska symtom som mardrömmar och depression, doxycyklin kan ge fototoxiska reaktioner och bör inte användas av solsemestrare. (klorokinfosfat, meflokin (Lariam), atovakvon-proguanil (Malarone), doxycyklin) Malaria Parasitsjukdom som sprids av myggor i tropiska områden i Sydamerika, Afrika och Asien. Varje år drabbas cirka 00 svenskar av malaria och dödligheten är cirka en procent. Utan myggstick ingen malaria. Det viktigaste skyddet är fysiskt och kemiskt med myggnät, långärmat och myggstift. Även luftkonditionering ger ett visst skydd. Tabletter ger ett bra skydd, men resistens mot Längre resor Till länderna ovan kan tillägg av vaccin mot hepatit B eller tuberkulos vara aktuellt. För resor till Turkiet eventuellt även tyfoidvaccin. urkiet Seychellerna Gula febern Allvarlig virussjukdom som sprids av myggor i Centralafrika och Sydamerika. Viruset orsakar en inflammation i levern och dödligheten är mellan 0 och 50 procent, effektiv behandling saknas. Dock har inga fall av smitta rapporterats i Sverige de senaste tio åren. Vaccinet innehåller levande försvagat virus och bör inte ges till gravida, ammande, små barn eller personer över 60 år. Vissa länder kräver vaccination för inresa. Vaccinet tas i en dos och måste tas tio dagar före ankomsten till länder som kräver vaccination. Allvarliga biverkningar som har rapporterats är neurologiska symtom och dödlig organsvikt (risk /50 000). (Stamaril) Kortare resor Till Sydafrika (utom nordöstra hörnet, till exempel Kreugerparken), stora delar av Namibia, Mauritius, Réunion och Seychellerna räcker det med grundskydd + hepatit A. Till övriga resmål bör hepatit B- och tyfoidvaccin övervägas, liksom eventuellt vaccin mot gula febern och malariaprofylax i vissa områden. Kortare resor Till Australien och Nya Zeeland; grundskydd. Till öar i Stilla havet även hepatit A. På Vanuatu, Papua Nya Guinea samt Solomonöarna är dessutom malaria vanligt förekommande. Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden maj 0. / 3

4 Kunskapsakuten /Från basfakta till forskningsfront en individuell bedömning Vem som ska ha vilket reseprofylax är resultatet av en avvägning mellan riskerna att få en viss sjukdom och riskerna att drabbas av biverkningar av vaccinet. Detta kan variera stort mellan olika individer. Personer med nedsatt immunförsvar har både en ökad risk att drabbas av sjukdomar och svarar sämre på vaccinationer. Personer med dålig produktion av saltsyra i magsäcken eller som behandlas med syrahämmande medicin har en ökad risk för tarminfektioner. Gravida ska inte ta levande vaccin som vaccin mot gula febern, även malariatabletter kan bli besvärligt. Inga profylax ingår i förmånen Sedan den mars 0 ingår inga reseprofylax i läkemedelsförmånen. Då uteslöt TLV malariatabletterna som fram till dess hade kunnat skrivas ut inom förmånen på grund av en lucka i lagen. Vaccinintyg mot gula febern krävs i vissa länder Gula febern är den enda sjukdom som länder kan kräva att resenärer har vaccinerat sig emot för att få resa in i landet. Vaccinet måste tas tio dagar innan inresa i landet och ett internationellt intyg måste visa när det är gjort. Personer som inte har intyg på vaccinationen eller saknar intyg om att de inte kan vaccineras av medicinska skäl kan tvångsvaccineras vid gränsen eller tvingas sitta i karantän i upp till sex dagar.»ungdomar och invandrare tar för lite reseprofylax«svenskar är ett folk som är vana att resa långt bort och är också generellt sett bra på att skydda sig inför resorna, men det finns undantag. Den största enskilda utmaningen inom resemedicinen är att se till att de som verkligen behöver malariaprofylax får det. De som åker på ordnade charterresor med en ganska måttlig risk är ofta väldigt noggranna och får snarast för mycket profylax, medan de som ska iväg Bengt Ljungberg och långluffa tar det hela mycket mer med en klackspark, och det är kanske för dem som riskerna är som störst, berättar Bengt Ljungberg, docent och överläkare vid infektionskliniken på Lunds universitetssjukhus. Det är i första hand ungdomar som åker på sina första långresor som låter bli att skydda sig i en kombination av ungdomlig dumdristighet och en känsla av odödlighet. En annan grupp som omedvetet utsätter sig för onödiga risker är invandrare ifrån områden med hög malariarisk som åker tillbaka på besök utan att tänka på att de nu kanske behöver skydda sig. Dessa hemvändande invandrare utgör en rätt stor del av malariafallen i Sverige, säger Bengt Ljungberg. Men parallellt med problemet att vissa skyddar sig för lite menar han att många svenskar istället är övervaccinerade när de åker utomlands. Absolut det är ingen tvekan om det. Det är inte så enkelt att ett visst land innebär en viss vaccination, det handlar mycket mer om hur länge man är där och var i landet man ska vara. Vid vårdcentraler och vaccinationscentraler har man enkla scheman som sköterskorna följer och då blir det lätt att man hellre vaccinerar lite för mycket än för lite, säger han. Förutom att onödiga vaccinationer slukar en del av reskassan så utsätter sig resenären för risken för biverkningar utan att det ger någon egentlig nytta. Ska man till malariadrabbade områden är det viktigt att inte glömma mekaniska och kemiska skydd, som myggnät och myggstift, menar Bengt Ljungberg. Fem områden med intressanta vaccinkandidater. Dengue-feber Virussjukdom som överförs via mygg. Profylax saknas idag. Vanlig i stora delar av världen. Sanofi har en lovande vaccinkandidat som ligger i fas III och Glaxosmithkline har en i fas II. Malaria Mosquirix (57049, RTS,S), vaccin som utvecklas av Glaxosmithkline. Testas just nu på små barn i en stor fas III-studie i Afrika. Resultat väntas 03. Ytterligare ett tiotal malariavaccin finns i fas I och II. Tyfoid Typhella (M0ZH09), levande försvagat oralt vaccin som utvecklas av det amerikanska företaget Emergent Biosolutions. I fas II. 4 /Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden maj 0. LmV.

5 Den viktigaste faktorn när det gäller malaria och andra myggburna infektioner är att reducera antalet myggbett. Behöver man malariatabletter ska man definitivt ha mekanisk och kemisk bekämpning också, malariatabletterna skyddar inte till 00 procent, säger han. Många vaccin går snabbt att få strax innan avresan, men vissa behöver ges i flera doser för att ge effekt. För att vara säker på att hinna med de vaccin som kan behövas bör man därför kontakta en vaccinationscentral minst en månad före avresan. Dessutom behöver malariatabletter som innehåller mefloquin (Lariam) börja tas tre veckor innan avfärd för att de som drabbas av psykiska biverkningar med mardrömmar och liknande ska hinna byta medel. En skillnad mot förr är att dagens resenärer både är äldre och gör mer avancerade resor. Samtidigt är vaccinerna utprovade på unga friska, i många fall vet man därför inte hur väl vaccinerna immuniserar äldre patienter. Men i vissa fall är det klarlagt att de fungerar sämre. Hepatit B-vaccin tar sämre ju äldre och ju fetare man är, säger Bengt Ljungberg. Vaccin mot gula febern ger istället en högre risk för neurologiska biverkningar för personer som fyllt 60 år och bör därför inte ges till dem. Behöver man ett intyg om gula febervaccin för inresa i landet man ska till skriver läkarna istället ett intyg om att de av medicinska skäl har avstått från vaccination och det brukar respekteras, berättar Bengt Ljungberg. Trots att han är infektionsläkare och specialintresserad av Tuberkulos MVA85A (modified vaccinia Ankara 85A), booster av det vanliga BCG-vaccinet. Utvecklas av University of Oxford, Aeras och Emergent Biosolutions. I fas IIb. resemedicin så anser han att det kan vara andra saker som är viktigare än reseprofylax inför en resa, åtminstone för vissa. Hur ser sjukvården ut i de länder som man tänker åka till? Är man gravid, äldre eller har kroniska sjukdomar så bör man fundera över det. Jag är inte så säker på att det är så kul att få en blodtransfusion i vissa länder om man precis har fått ett sent missfall, till exempel, och äldre resenärer kan ju drabbas av en infarkt eller hjärnblödning när som helst, säger han. Slutligen vill han även påminna om att se över reseförsäkringen, särskilt om man ska vara borta lite längre. Efter 45 dagar gäller inte hemförsäkringen längre och en ambulanstransport hem från Thailand kan lätt kosta över en miljon, säger han. Forskningen kring nya läkemedel inom resemedicinen görs inte primärt för resenärernas skull. Istället handlar det om forskning för att lösa problemen med tropiska sjukdomar för befolkningen på plats. Att sedan ett framtida eventuellt vaccin mot malaria även kommer att kunna användas av resenärer är mer som en positiv bieffekt av forskningen. Det berättar Lars Rombo, adjungerad professor i infektionssjukdomar, med ett särskilt intresse för resemedicin, vid Karolinska institutet. Lejonparten av forskningen kring nya läkemedelskandidater drivs av de stora läkemedelsföretagen, det finns helt enkelt inga akademiska forskare som har tillräckliga medel för att bedriva klinisk forskning i stor skala. Trots att läkemedelsbolagen ofta skylls för att cyniskt endast ägna sig åt Gula febern XRX-00, inaktiverat gula febern-vaccin med potentiellt mindre allvarliga biverkningar än dagens levande vaccin. Utvecklas av det amerikanska företaget Xcellerex, Inc. I fas I. TEST. Fyra frågor om reseprofylax: 3 4 Vilken sjukdom kan länder tvångsvaccinera emot? Vad anses idag som det viktigaste skyddet mot malaria? Vad, förutom resmålet, avgör vilket skydd en resenär behöver? Klorokinfosfat anses verkningslöst men fungerar faktiskt fortfarande. Hur då? Svar på alla frågor finns i Kunskapsakuten! Du hittar dem även på lönsamma livsstilsindikationer som högt blodtryck, blodfetter och fetma så finns det alltså ett antal aktiva projekt inom den relativt olönsamma resemedicinen som vaccin mot denguefeber Lars Rombo och malaria. Lars Rombo ser det lite som goodwill-projekt. Läkemedelsföretagen är medvetna om sitt dåliga rykte och det är nog bra för deras renommé om de ägnar sig åt denna forskning och säljer malarialäkemedel extremt billigt till de som inte har råd att betala på något annat sätt, säger han. Hans egen forskning går ut på att visa att det gamla billiga malariamedlet klorokinfosfat, som idag bedöms som verkningslöst i de flesta malariadrabbade länder på grund av resistens, faktiskt fortfarande fungerar. Men bara om dosen tredubblas. De parasiter som är så resistenta att de klarar av den tredubbla dosen klarar sig betydligt sämre i en miljö utan klorokin och då blir det en slags terrorbalans så de dör undan när de inte behandlas, säger Lars Rombo. Sambandet upptäcktes genom en slump när det visade sig att klorokinfosfat fortfarande fungerade väldigt bra mot malaria i det västafrikanska landet Guinea-Bissau. Där hade myndigheterna missförstått doseringsanvisningen och rekommenderat en tre gånger så hög dos som WHO förespråkade. Utmaningen nu är att övertyga resten av forskarvärlden om att det faktiskt fungerar och få till kliniska studier av det. Något som inte varit så lätt eftersom de flesta forskare anser att det är oetiskt att ge det gamla»verkningslösa«medlet till människor. Det är först det senaste året som det har lossnat lite, säger Lars Rombo. Nu arbetar han och hans forskargrupp på att få till en studie med en slow-release-beredning av klorokoinfosfat för att kunna ge den högre dosen utan att patienterna drabbas av så mycket biverkningar. Vi har fått pengar för att testa det in vitro, men vi måste ju också göra det in vivo, men då blir det samma etiska diskussion igen. Vi hoppas att det kommer att gå bra, säger Lars Rombo. LmV. Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden maj 0. / 5

Rekommendationer för malariaprofylax 2013

Rekommendationer för malariaprofylax 2013 Rekommendationer för malariaprofylax 2013 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI) egna experter och sakkunniga som medverkat i kunskapsproduktioner bedöms eventuella bindningar och jäv inom

Läs mer

Rekommendationer för malariaprofylax 2007

Rekommendationer för malariaprofylax 2007 Rekommendationer för malariaprofylax 2007 MALARIAPROFYLAX 2007 1 Rekommendationer för malariaprofylax 2007 SMITTSKYDDSINSTITUTET tog 1997 initiativet till att sammankalla en expertgrupp för att utforma

Läs mer

Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien

Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien Sydostasien och Oceanien Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien Hälsoråden är utarbetade av Lars Rombo, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Informationen

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

RekommendationeR för malariaprofylax

RekommendationeR för malariaprofylax Rekommendationer för malariaprofylax Rekommendationer för malariaprofylax Smittskyddsinstitutet tog 1997 initiativet till att sammankalla en expertgrupp för att utforma rekommendationer för malariaprofylax

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

på liv & död vem har rätt till medicin?

på liv & död vem har rätt till medicin? på liv & död vem har rätt till medicin? Gatuliv i staden Dinsor i Somalia. BILD ALEXANDER GLYADYELOV Detta magasin bygger på in formation från Läkare Utan Gränser och på studien Öppna sår i den globala

Läs mer

Fästingsjukdomar inte bara borrelios

Fästingsjukdomar inte bara borrelios Fästingsjukdomar inte bara borrelios Efter fästingbetten 1995 (se sid. 22) fick jag borrelios, och efter fästingbettet 1997 fick jag feber och något som liknade en virusinfektion. Efter ett tag upptäckte

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Genetiska faktorer orsakar upp till 80 procent av all adhd. Andra orsaker är relaterade till rökning, alkohol- eller narkotikaintag under graviditeten, för tidig förlossning och komplikationer

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

vårdguiden Äldre & frisk Motionens mirakel Impotens så håller du dig pigg längre nr 3 2008 för Stockholms län världens bästa medicin

vårdguiden Äldre & frisk Motionens mirakel Impotens så håller du dig pigg längre nr 3 2008 för Stockholms län världens bästa medicin vårdguiden nr 3 2008 för Stockholms län Motionens mirakel världens bästa medicin Äldre & frisk så håller du dig pigg längre Impotens problemet ingen talar om Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se Innehåll

Läs mer

TIDNING! SOMMAR- SPECIAL TEMA ALLERGI

TIDNING! SOMMAR- SPECIAL TEMA ALLERGI HusApoteket ETT MAGASIN OM DIN HÄLSA NR 1 JUNI 2011 NY TIDNING! SOMMAR- SPECIAL TEMA ALLERGI Blixtar och dunder Vägledning för dig som ofta har huvudvärk Undvik turistmage! Njut av solen Men var försiktig

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

3TIPS IMMUNSYSTEMET FÖRBÄTTRA

3TIPS IMMUNSYSTEMET FÖRBÄTTRA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1/September 2009 IMMUNSYSTEMET 3TIPS FÖRBÄTTRA FOTO: ULF BERGLUND/TV3/DIAGNOS OKÄND KROPPENS FÖRSVAR Läkaren Stefan Branth: Minst 60

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Vetenskap & hälsa. antibiotika missbrukad mirakelmedicin. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. antibiotika missbrukad mirakelmedicin. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne juni 2013 antibiotika missbrukad mirakelmedicin 1 INNEHÅLL 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16

Läs mer

Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie.

Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Bilaga 1 Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Klamydiainfektionerna har under senaste åren ökat i antal i Sverige. Bakterien, chlamydia trachomatis,

Läs mer

Små barn, lite sömn och

Små barn, lite sömn och När jag varit aktiv måste jag vila i veckor Om Susanne lagar middag en kväll blir hon så trött att hon inte orkar äta den. Hennes liv går ut på att klara sig genom dagen. Gör hon det är det en bra dag!

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

Stroke Varningstecknen, vården och vägen tillbaka. och bältros. Khat. med hiv. för Stockholms län. nr 4 2012 LÅNGVARIG HOSTA

Stroke Varningstecknen, vården och vägen tillbaka. och bältros. Khat. med hiv. för Stockholms län. nr 4 2012 LÅNGVARIG HOSTA nr 4 2012 för Stockholms län Va tt k o p p o r och bältros så hänger de ihop LÅNGVARIG HOSTA oftast ofarlig Khat ny mottagning för missbrukare A tt l e v a med hiv Stroke Varningstecknen, vården och vägen

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sida och Socialstyrelsen HIV AIDS

Hela denna bilaga är en annons från Sida och Socialstyrelsen HIV AIDS Alltid positivt med kondomer, om du frågar Olle Man kan ju aldrig veta andras sexuella status, säger Olle Waller, sexualupplysare och tv-kändis. SID 8 HIV AIDS HITTILLS HAR 15 MILJONER BARN FÖRLORAT MINST

Läs mer

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV. musikhjälpen.se Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 2014 HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV DIN MUSIK RÄDDAR LIV musikhjälpen.se HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV, DIN MUSIK RÄDDAR LIV Varje dag smittas

Läs mer

Vacciner till barn. Skyddseffekt och biverkningar. En systematisk litteraturöversikt. Februari 2009

Vacciner till barn. Skyddseffekt och biverkningar. En systematisk litteraturöversikt. Februari 2009 Vacciner till barn Skyddseffekt och biverkningar En systematisk litteraturöversikt Februari 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Kommer du att stöta på fästingar i sommar?

Kommer du att stöta på fästingar i sommar? FAKTA OM FÄSTINGAR OCH FÄSTINGÖVERFÖRDA INFEKTIONER Kommer du att stöta på fästingar i sommar? FÄSTINGAR KAN SPRIDA TBE Nu kan du snabbvaccineras mot TBE-virus med FSME-IMMUN för att snabbt få ett skydd

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer