Ny vision visar vägen till Tjörns framtid sid 6 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny vision visar vägen till Tjörns framtid sid 6 7"

Transkript

1 vi på Tjörn Nr 3/2015 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Ny vision visar vägen till Tjörns framtid sid 6 7 Verksamheten 2014 i korthet sid 4 5 Fototävling sid 2

2 FOTOTÄVLING Dela med dig av din bästa Tjörnbild och få den publicerad på omslaget av nästa Vi på Tjörn. Tjörn Fler bussturer sid 17 Nr 4/2010 vi på DISTRIBUERAS KOSTNADSFRIT Medborgarna själ fångar Tjörns Tjörn sid 9 11 sid 16 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Badklart på rena stränder sid Ny konsthall invigd sid 7 Positivt resultat för 2011 sid miljoner extra till Tjörn PÅ TJÖRN sid 12 HUSHÅLL barn- och unga Aktiviteter för sid 4 6 ryssare till räddningsk Från fiskebåt Nr 3/2012 vi på T TILL SAMTLIGA KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ Nr 3/2009 DISTRIBUERAS Tjörnbron får en över våning sid 16 S optunnor, hundar, musslor, barn, hockeyhjälmar Omslagen till Vi på Tjörn har minst sagt varit varierande. Nu är det din tur att fotografera! Nummer fyra kommer ut i slutet av augusti och har tema näringsliv. Du vinner, förutom ära och berömmelse och ditt foto på omslaget, även ett hemligt paket från Tjörns Kundcenter. Tjörn vi på TJÖRN n Bilden ska vara högupplöst och fungera i ett stående format. n Du får bara delta med bilder som du tagit själv. n Vi förbehåller oss rätten att utan ersättning till fotografen publicera vinnarbilden i flera av kommunens kanaler. Skicka ditt bidrag till senast den 5 augusti Juryn, bestående av Vi på Tjörns redaktion, tar bland annat hänsyn till bildens komposition där utrymme för text och tidningshuvud måste finnas, samt hur bilden fungerar ihop med tidningens innehåll. Välkommen med dina bilder! Tjörn Möjligheternas ö hela året och för hela livet Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Johan Fritz Medskribenter i detta nummer: Anna-Karin Allansson, Anna Klingstedt, Karin Niiholm och Ewa-Lena Svensson. Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Omslag: Kanotfärd. Foto: Maria Johannessen Anna Carlsson-Käck redaktör Maria Johannessen formgivning 2 VI PÅ TJÖRN nr Foto om ej annat anges, Maria Johannessen och Anna Carlsson-Käck. Tryck: IT-grafiska, Göteborg Papper: Munken Polar 100 g Upplaga: exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1, Skärhamn

3 ledare skriv till johan Bråda dagar i sommartid När sommaren närmar sig är det bråda budgettider i kommunerna. Kommunfullmäktige ska besluta om vad de vill ska ske i kommunen de kommande åren genom att besluta om mål och ekonomiska ramar. Ökade kostnader och ökade behov kombinerat med begränsade intäkter gör att Tjörns förtroendevalda får göra prioriteringar i sitt budgetarbete. I prioriteringsarbetet kan det vara till stöd att ha ett långsiktigt mål att sträva mot. Som kommun har vi många viktiga uppgifter när det gäller vardagsservice till invånare och verksamheter. Vi har också ett stort ansvar att skapa förutsättningar för kommunens långsiktiga utveckling. Vi gör detta på många olika sätt; genom budgeten, med fysisk planering, en offensiv samhällsservice, olika former av samarbeten, planer och strategier inom olika verksamhetsområden med mera. När vi arbetar långsiktigt måste vi veta vilket framtida Tjörn våra förtroendevalda vill se för att kunna agera målinriktat. Därför är det glädjande att Tjörns kommunfullmäktige i våras antog en vision för Tjörns kommun. Visionen är vägledande för de kommunala verksamheterna och följs av tydliga mål och uppdrag för att säkra att vi är på rätt väg. I detta nummer av Vi på Tjörn kan du läsa mer om visionen Tjörn Vi har ett stort ansvar att skapa förutsättningar för kommunens långsiktiga utveckling. planerar för sommaren Förutom intensivt budgetarbete planeras det också för sommarens aktiviteter. Som vanligt fylls Tjörn av en mängd trevliga sommarevenemang för såväl Tjörnbor som besökare. För att nämna några är det Nordiska akvarellmuseets Islandsutställning, Sillens dag, Sundsby säteri, Säbygården, Träbåtsfestivalen, Frivolt, Tjörn Runt och Tjörn Triathlon. Välkommen att besöka och delta! Jag önskar alla Tjörnbor och besökare en riktigt skön sommar! Johan Fritz Kommunchef VI PÅ TJÖRN nr

4 1 Verksamheten i korthet 2014 Trots stora investeringar under året i framförallt det kommunala vatten- och avloppsnätet redovisar Tjörns kommun ett överskott på 24,5 miljoner kronor för år Det är bättre än såväl budget (7,4 miljoner) som resultatet året innan. resultat Tjörns kommun redovisar ett resultat på +24,5 miljoner kronor. Årets budgeterade resultat var 7,4 miljoner kronor och orsaken till det förbättrade resultatet är att verksamheten har ett överskott gentemot budget på 8,3 miljoner kronor, där nämnderna redovisar ett överskott på 5,3 miljoner kronor. Utfallet av de finansiella intäkterna och kostnaderna är 8,6 miljoner kronor bättre än budget. Sammanställd redovisning omfattar kommunen samt de kommunala bolagen och redovisar ett resultat på +28,3 miljoner kronor. investeringar Investeringar uppgår till 118 miljoner kronor. Inom vatten och avlopp är investeringar på 86,8 miljoner kronor utförda där om- och tillbyggnad av Ängholmens avloppsreningsverk och om- och utbyggnad av Höviksnäs avloppsreningsverk har fortsatt under året. finansiell ställning Kommunens soliditet är 38 procent med eget kapital på 332 miljoner kronor i relation till summa Se filmen där kommunchef Johan Fritz och kommunalråd Martin Johansen diskuterar bokslutet för 2014 på resultat kommunen tillgångar på 871 miljoner kronor. Ansvarsförbindelse för pensionsåtagande är 351 miljoner kronor och soliditet inklusive ansvarsförbindelse är -2 procent. viktiga händelser under året En satsning på elevdatorer hösten 2014 har genomförts, vilket innebär att samtliga kommunens elever i årskurs 7 till 9 har fått var sin bärbar dator. Kållekärrs nya förskola med sex avdelningar har tagits i bruk. Nytt avtal för ensamkommande flyktingbarn har tecknats vilket innebär att vi kan ta emot fler barn och unga. Intraprenad Lilldals äldreboende är invigt med en ny restaurang som är belägen i anslutning till den sinnliga trädgården. Gång- och cykelväg Myggenäs Röreviken är invigd. Nu finns en sammanhängande gång- och cykelväg från rondellen vid Utäng i Skärhamn hela vägen till Myggenäs korsväg, med anslutning mot Myggenäs centrum och mot Stenungsund. Tjörns kommun var Årets Kulturuppstickare, utsedd av fackförbundet Vision i december Kulturskolans grundkurs, nybörjarkurs med första instrument, blev avgiftsfri. Ö-kids startade och unga fick testa olika kultur- och idrottsaktiviteter. Läs hela årsredovisningen för 2014 som blädderbart e-magasin på där kan du även ladda ner den som en pdf-fil. Tjörns kommun Årsredovisning 2014 Mkr 2014 Budget Verksamhetens intäkter 214,0 253,8 291,0 195,7 190,8 183,3 227,8 Verksamhetens kostnader -900,3-890,0-925,4-822,7-795,2-797,7-825,0 Nettokostnad innan avskrivning -686,3-694,6-636,2-634,4-627,0-604,4-614,4-597,2 Avskrivningar -27,2-31,0-26,2-22,3-19,7-17,7-16,8-17,2 Verksamhetens nettokostnader -713,5-725,6-662,4-656,7-646,7-622,1-631,2-614,4 Skatteintäkter och generella statsbidrag, utjämning 730,4 734,0 692,3 671,0 669,4 646,1 621,3 609,9 Finansiella intäkter 14,0 12,0 15,9 12,2 11,6 1,9 19,1 13,4 Finansiella kostnader -6,4-13,0-12,8-9,3-7,8-1,9-2,9-6,7 Årets resultat 24,5 7,4 33,0 17,2 26,5 24,0 6,3 2,2 Ersättning och kostnader avseende oljesanering ingår för år 2013 med cirka 30 mkr och för år 2012 med cirka 73 mkr. 4 VI PÅ TJÖRN nr

5 nämndernas resultat Tkr Intäkter Kostnader Resultat Budget Avvikelse Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Förvaltningsfastigheter Summa nämndverksamhet Pensionsutbetalning Fastighets-/tomtförsäljning Driftskonsekv. investeringar Hyresreduktion TBAB Semesterlöneskuld Övriga poster Summa verksamhet Finansiering Total nettokostnad kommunen kommunens kostnader Personalkostnader Köpta tjänster Avskrivningar Bidrag Finansiella kostnader Kostnader Mkr Procent Lokal- och fastighetskostnader Personalkostnader -511,3 54,7 Lokal- och fastighetskostnader -85,0 9,1 3,1 % 0,7 % 2,9 % Bidrag -27,8 3,1 Köpta tjänster -192,8 20,6 Övriga kostnader -83,4 8,9 8,9 % Avskrivningar -27,2 2,9 Finansiella kostnader -6,4 0,7 9,1 % Summa -933,9 100,0 54,7 % Övriga kostnader kommunens inkomster Intäkter Mkr Procent Taxor och avgifter 115,1 12,0 Bidrag 55,0 5,7 Övriga intäkter 43,9 4,6 Finansiella intäkter 14,0 1,5 Skatteintäkter 730,4 76,2 Summa 958,4 100,0 Kommunens inkomster består av kommunalskatt, avgifter för vissa tjänster samt statliga bidrag. Kommunalskatten, som är den största posten, är för invånare i Tjörns kommun 21,21 kronor per intjänad hundralapp och totalt 33,57 kronor inklusive landstingsskatt, kyrkoavgift och begravningsavgift. 20,6 % korta fakta 2014 Kommunens resultat:+24,5 mkr Årets investeringar: 118 mkr Soliditet: 38 % Antal invånare: Arbetslöshet: 3,1 % VI PÅ TJÖRN nr

6 enighet. Överst från vänster: Gert Kjellberg (TP), Benny Halldin (S), Rikard Larsson (S), Henry Hermansson (C) och Gun Alexandersson Malm (FP). Nederst från vänster: Thord Jansson (SD), Reidun Lorentzon (KD), Martin Johansen (FP) och Alma Sibrian (V). Saknas på bilden gör Inga-Lill Hast (M) och Anders G Högmark (M). Visionen visar att vi tror på Tjörn och på Tjörns framtid En ny vision för Tjörn har antagits av ett enigt kommunfullmäktige. Nu slår vi fast en gång för alla eller åtminstone fram till år 2035 att Tjörn ska vara möjligheternas ö hela året och för hela livet. Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Så sammanfattas den vision som antogs av ett enigt kommunfullmäktige i april. Bakom beslutet står ett omfattande arbete på flera fronter och i bred dialog, inte minst med medborgarna. Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (FP) menar att visionen blir en ledstjärna i det fortsatta arbetet just eftersom den är övergripande och förankrad i alla politiska partier: Men det bästa är ändå att vi med visionen så tydligt visar att vi tror på Tjörn och på Tjörns framtid! Oppositionsrådet Benny Andersson (S) är inne på samma linje: Det bästa med visionen är att den trycker på behovet av att Tjörn ska leva året runt. Den andas stark framtidstro och är blocköverskridande vilket är nödvändigt för att vi ska kunna arbeta efter den under lång tid. Den ställer stort ansvar på oss politiker. Vi måste fatta en mängd beslut om vi vill kunna nå visionen. koppling till styrmodell Vision 2035 har också direkta kopplingar till Tjörns nya styrmodell för hur kommunens verksamheter ska planeras, följas upp och utvecklas. Kortfattat innebär detta att allt som görs och alla beslut som tas i kommunen ska utgå från visionen. Och genom styrmodellens krav på delmål och avstämning tydliggörs den röda tråden mellan vision och 6 VI PÅ TJÖRN nr

7 hela vägen ner till den enskilde medarbetaren och i slutändan även medborgaren. Det viktigaste med visionsarbetet har varit att ta fram en gemensam målbild, som är hållbar över partigränserna, och som ska tydliggöra för både politiker och tjänstemän åt vilket håll vi ska, säger kommunchef Johan Fritz. vision i fem delar Vision 2035 har fem beståndsdelar. Nedan beskrivs de mycket kort. Läs visionen i sin helhet på En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för att nå invånare år Företagsamhet beskriver ett förhållningssätt till dagens och morgondagens utmaningar som bygger på en positiv inställning till människors egna förmågor att hantera sina livsbetingelser. Kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett företagsamt Tjörn. Småskalighet som grundläggande kvalitet kräver en långsiktigt medveten utvecklingspolitik för Tjörns orter. Närhet innebär ökad närhet till dynamiken och utvecklingen i Göteborg och andra näraliggande kommuner genom bättre och snabbare kommunikationer och konstruktivt samarbete. Havet, det öppna landskapet och kulturen tillhör Tjörns unika värden som ledande ö-kommun. Dessa värden behöver säkerställas långsiktigt men också tydliggöras och lyftas fram som en styrka i tillväxtarbetet. Varumärket BOHUSLÄN stärks. Statliga Tillväxtverket utsåg 2012 fem pilotdestinationer som har starka och unika tillgångar som ska göras mer kända i världen. Bohuslän är en av dem. Västsvenska Turistrådet har tillsammans med näringsliv, organisationer och kommunerna i Bohuslän utvecklat varumärkesplattformen Guiden till bilden av Bohuslän. Finansiering har gjorts av Tillväxtverket och Västsvenska Turistrådet. Guiden slår fast att det är skärgården, människorna och skaldjuren som är basen i den nya profilen. Färgerna är Tjörnska; blått, rött och ockragult. Fokusområdena är måltid, outdoor och kultur medan bilder ska visa mat, människor, aktiviteter och alla årstider. Ordpar som kan inspirera bilden av Bohuslän är salt och exklusivt, charmigt och genuint, otämjt och äkta samt friskt och utmanande. gedigen undersökning Guiden grundas på gedigna omvärldsanalyser samt marknads- och målgruppsundersökningar. Läs mer på www. vastsverige.com/sv/vastsvenska-turistradet/artiklar/starkavarumarken. TJÖRN BAHAMAS Vilken av öarna är bäst? Jämför själv på tjorn.se/bahamas Tjörn är bättre än Bahamas! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas. Så lyder vår slogan för årets flytta hit-kampanj. En bild säger mer än tusen ord. Därför låter vi bilder visa likheterna mellan de båda öarna. Olikheterna, för det finns visst några sådana också, blir synliga i ett kunskapstest på Slutsats: Tjörn är bättre. Tjörn är en välfungerande fullservicekommun med hög kvalitet i tjänsterna till medborgarna. Det vill vi berätta, säger Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande. ullevi och centralen Kampanjen inleddes i början av maj med stortavla på Centralstationen i Göteborg och den elektroniska tavlan vid Ullevi. Kampanjen marknadsförs även i kommunens digitala kanaler som tjorn.se, Facebook och Twitter. Under sommaren syns budskapet på flera platser både i Göteborg och på Tjörn. Målgruppen är densamma som 2014, unga vuxna i Göteborg som funderar på nästa plats att flytta till med sin kommande familj. sturm & Drang VI PÅ TJÖRN nr

8 Har Tina Sveriges roligaste jobb? Har Tina Liljered-Myremark, avdelningschef för Tjörns fritidsverksamhet, Sveriges roligaste jobb? Ja, i alla fall om man frågar Tina själv. Fantastiska medarbetare i en härlig miljö och givande möten med medborgarna kryddar hennes arbetsdagar. Det här är ett serviceyrke och det är där jag trivs bäst. Hon är postkassörskan som skolade om sig till förskollärare men som efter tolv år började köra taxi. Efter ett par år lockade skolbänken igen. Den tillhörande praktiken gjordes i Tjörns kommun som sedan erbjöd ett vikariat hos Kultur- och fritidsförvaltningen. Och där har jag blivit kvar, skrattar Tina Liljered-Myremark som idag är avdelningschef för fritidsverksamheten i Tjörns kommun. Men vägen dit har inte varit spikrak. När vikariatet jag jobbade med föreningslivet var över vikarierade hon som nämndsekreterare. Därefter blev det ansvar för lokaler, anläggningar och friluftslivet i kommunen; ett jobb som passade Tina fint. Jag var ofta var ute på fältet, träffade föreningsfolk, besiktade lokaler, satte upp säkerhetsutrustning på badplatser och så vidare. Det var roligt! Hösten 2013 anställdes Tina som chef för den då nybildade fritidsavdelningen med ansvar för lokaler och anläggningar, förenings- och friluftsliv. vandrar regelbundet Tina och hennes åtta kollegor huserar, med något undantag, på vackra Sundsby Säteri. En vacker miljö med direkt närhet till Sundsbys vandringsleder och sköna natur. Flera av kommunens vandringsleder och naturreservat ingår i Tinas ansvarsområden där framkomlighet och säkerhet för de som vistas där står i fokus. Vi vandrar längs lederna regelbundet och gör en inventering för att vara väl uppdaterade och helst ligga lite före. Det är också Tinas medarbetare som inför sommarsäsongen inspekterar och förbereder kommunens 20 badplatser. Kommunen är inblandad i drift och skötsel vid samtliga men i olika grad. De föreningsdrivna sköter sig i princip själva men man har kontakt med representanter från föreningarna inför varje säsong. säkrar badplatser En del badplatser åker kommunens personal själva ut till för att ordna med stegar och bryggor och se över och kompletterar säkerhetsutrustningen vid behov. När det gäller skötsel, reparation och underhåll inför säsongen tar man hjälp av entreprenörer: I vårt uppdrag ligger att säkerställa badplatserna utifrån liv, hälsa och säkerhet och inför årets badsäsong har mycket därför handlat om att återställa efter vinterstormarna. Speciellt stormen Egon lyckades ställa 8 VI PÅ TJÖRN nr

9 till en hel del. Vi är inte i kapp ännu. Vi jobbar för att det mesta ska stå klart till midsommarhelgen. simskolejobb populärt Fritidsavdelningen ansvarar även för simskolorna. Redan i början av mars börjar man ringa runt till förra årets personal för att göra en avstämning inför sommaren: Anita Fredriksson som är vår simskoleexpert brukar ställa frågan om nästa år, redan i slutet av säsongen, så rundringningen blir mer som en bekräftelse. Det är populärt att jobba i simskolorna, skrattar Tina som själv har gjort fyra somrar som simskoleassistent och därefter ett par somrar som simlärare vid Röra. garanterad feriepraktik Tjörns kommun erbjuder fyra kommunala simskolor och fem föreningsdrivna. Varje simskola har en utbildad simlärare, en assistent och en feriepraktikant. Liksom tidigare år erbjuder och garanterar kommunen alla sökande niondeklassare och förstaårselever på gymnasiet, sommarjobb under tre veckor. Simskolorna hör till några av de mer populära praktikplatserna att söka och det är ofta där senare års assistenter och simlärare har startat sin bana. boka, städa, fixa Ansvaret för lokaler och anläggning innebär i praktiken att man har hand om uthyrningen av lokaler, från bokning till städning. Ett exempel är skolorna där all uthyrning efter kl sköts av fritidsavdelningen. (Rönnängs skola ingår i utbudet från och med 2016.) Andra lokaler är Sundsby Säteri, Saga Kulturhus och Humlan, den tidigare leksaksaffären i Kållekärr. Där kan föreningar och andra hyra in sig för till exempel möten eller andra sammankomster. En bra lokal mitt på Tjörn. Här har vi ett större ansvar än vid skolorna. Allt som är relaterat till verksamhet i lokalerna tar vi hand om medan större underhåll och reparationer sköts av Tjörns Bostads AB som äger fastigheterna. 155 föreningar En stor del av Tinas jobb handlar om föreningsbidrag. I mitten av april ska ansökningarna vara inne tillsammans med uppdateringar till föreningsregistret. Beslut om bidrag sker i december och det är Tina som rent praktiskt administrerar hela processen, med registrering, läsa alla verksamhets- och årsberättelser som skickas in. Hon sitter också med i bidragsgruppen där förslag till bidragsbeslut i kultur- och fritidsnämnden till slut tas fram. Vi har omkring 155 olika föreningar på Tjörn. Alla söker inte bidrag men det är ändå ett omfattande arbete att ta hand om och hantera alla ansökningar. Vid urvalet prioriteras barn och unga, handikappade och pensionärer. Ett sextiotal föreningar beviljas Tina Liljered-Myremark många områden att ansvara för, bland annat Tjörns alla badplatser. verksamhetsbidrag, drift- eller anläggningsbidrag, berättar Tina samtidigt som vi går ut i den vackra parken på Sundsby. Det är i början av maj och vårgrönskan är iögonfallande vacker. Jag har verkligen en fantastisk arbetsplats. Här är lika vackert året om även om det kanske inte är lika mysigt sent i november när mörkret sänker sig och det viner runt knutarna. mörker och spöken Tina skrattar när jag frågar hur det står till med rädslan för spöken? Jag är egentligen ganska mörkrädd av mig men aldrig här. Jag är övertygad om att Margareta* är en snäll person. Och om hon skulle titta förbi så gör hon det bara för att kontrollera att vi tar väl hand om hennes älskade Sundsby. Vad är det bästa med ditt arbete? Jag älskar mitt jobb, kanske mest på grund av min fantastiska personal men också på grund av kontakten med medborgarna och de varierande arbetsuppgifterna. Det här är ett serviceyrke och det är där jag trivs bäst. * Margareta Huitfeldt flyttade till Sundsby år Hon fick tre barn som alla dog unga och 1651 blev Margareta änka. Därefter styrde hon ensam över sitt Sundsby med tydlig och sträng hand. Margareta dog VI PÅ TJÖRN nr

10 Bada på Tjörn i sommar Sommar och sol betyder även salta bad, gärna vid någon av de fina badplatserna vi har i kommunen. Tjörns kommun har jobbat hårt för att återställa och laga de skador som vinterns stormar, främst Egon, orsakade. Till midsommar ska det mesta vara klart. Badplatser klara för bad När stormarna härjade som värst under hösten och vintern lyftes många bryggor helt enkelt upp och slungades iväg upp på land av vädrets starka krafter. Mycket förstördes och att reparera skadorna har därför både tagit tid och varit kostsamt. Stormen Egon påverkade ett femtontal av de tjugo badplatserna vi har på ön. Till exempel försvann Tubbevikens brygga liksom Gråskärs bryggdäck, Dyröns bryggor blåste upp på land, Blekets pir var ett minne blott och badplatsen på Härön var i princip helt bortspolad, berättar Tina Liljered- Myremark, avdelningschef för fritidsverksamheten i Tjörns kommun.reparationsarbetet inleddes redan under senvintern men på några platser kvarstår en del arbete. Det kanske inte ser så illa ut för blotta ögat men en brygga kan ändå ha lösa brädor eller andra dolda risker. Därför är det viktigt att respektera avspärrningarna, påpekar Tina. badklart till midsommar? Badplatserna Kårevik, Röra, Lilla Askerön, Linneviken, Olsnäs och Toröd klarade sig i det närmast helt och hållet från stormarnas härjningar. Ambitionen är att det mesta ska vara badklart, säkert och tryggt till midsommarhelgen, säger Tina. Sommarens simskola Precis som tidigare år erbjuds olika simskoleupplägg i Tjörns kommun. Välj mellan intensiv eller traditionell kurs. intensiv simskola På Kårevik och Låka anordnas intensivkurser i två perioder (två gånger per dag i två veckor) under veckorna och Det här ett koncept som prövades för första gången 2011 och som har tagits emot mycket väl. Det finns ju de som tycker att en fyra veckor lång simskola binder upp sommaren och familjen för länge. 10 VI PÅ TJÖRN nr

11 traditionell simskola Traditionell simskola, det vill säga en gång om dagen i fyra veckor, erbjuds på Linneviken och Gråskär under veckorna Alla simskolor börjar på måndagen den första veckan med inskrivning kl Mer information sätts upp vid respektive badplats. Simskola drivs också av föreningslivet på badplatserna i Bleket, Klädesholmen, Stockevik, Lilla Askerön och Gunneby. Även där sätts tiderna upp vid respektive badplats. Avgifter för simskolan 305 kr för barn skrivna på Tjörn. 430 kr för sommarboende. 205 kr för märkestagare. Lokala avvikelser kan förekomma vid föreningssimskolorna. Simborgarmärkets dag Onsdagen den 15 juli firas Simborgarmärkets dag på Tjörns samtliga badplatser där det anordnas simskola. Den som simmar 200 meter den här dagen får sitt simborgarmärke gratis. Varje simskola bjuder också på egna aktiviteter och festligheter. Arrangemang och tider anslås på varje deltagande badplats. utmana grannkommunerna Förra året tog personer simborgarmärket i STO-regionen. 767 av dessa togs på Tjörn, 432 i Stenungsund och på Orust som också vann 2014 års utmaning. I år blir det ändring. Kom och simma den 15 juli! PS: I samband med Open Water Tjörn den 18 juli kan du också ta simborgarmärket gratis. Läs mer på Säker och trygg i sommar Vid kommunens badplatser dykbesiktas botten och livräddningsutrustningen inventeras. Båt- och hamnföreningarna ser över brandskyddet i gästhamnarna och jobbar med att förse hamnområdena med utrustning för vattenlivräddning. Turistbyrån i Tjörns kundcenter lånar ut flytvästar till både människor och hundar. hjärtstartare Kommunen har 24 hjärtstartare på olika platser inom kommunen. Du hittar dem exempelvis hos större ICA-butiker, i Tjörns kundcenter och i öarnas brandbodar. Därutöver finns minst 27 stycken hos privata aktörer. På kan du se var hjärtstartare finns. På Tjörn är havet vår multiarena! VI PÅ TJÖRN nr

12 Barnens guide till Tjörn är klar Här kan du bada, få veta mer om Tjörns historia, ha picknick, vandra, leka, mysa, fika Barnens guide till Tjörn lillebror till Tjörns stora Natur- och kulturguide är klar! Det är Tjörns alla tredjeklassare och klass 3 4 i Långekärr som har valt ut lokala besöksmål, skrivit texter och ritat. Till sin hjälp har de haft barnboksförfattaren Jessika Berglund som också är den som nu sammanställt allt material till en bok; en besöksguide skriven av barn som bor på Tjörn, fylld med tips för besökande barn och deras föräldrar. Projektet inleddes vid höstterminens början och har pågått hela läsåret, berättar Boel Sjöberg, litteraturpedagog och kultursamordnare för barn och unga i Tjörns kommun. Barnen har gjort ett jättebra arbete. Jag har fått tips på mycket som jag inte hade en aning om. boksläpp och vernissage En ny bok kräver ett rejält releaseparty, vilket man också hade en vacker måndag i slutet av maj. Alla barn, 169 stycken, bussades till Nordiska Akvarellmuseet där det hölls tal och minglades med dryck och tilltugg. Samma kväll hölls en välbesökt vernissage i biblioteket i Skärhamn, där bokens originalteckningar och illustrationer visades upp för allmänheten. Barnens guide till Tjörn är på 133 sidor och finns till försäljning i Tjörns kundcenter. Så mycket att göra i s o mmar Även om det sjuder av aktiviteter på och kring Tjörn året om så är det nog kanske ändå mest på gång under sommaren. Nya evenemang tillkommer hela tiden. Ha koll på evenemangkalendern på då är du säker på att du inte missar något. Tjörn har ett rikt utbud av aktiviteter. Initiativ från föreningar, privatpersoner, restauranger, organisationer, kommunen med flera ger samarbeten med en varierad flora av arrangemang för alla smaker och åldrar. En del av sommarens evenemang hittar du i Kulturkalendern. Om du inte har fått den i din brevlåda finns den att hämta hos Det händer på Tjörn sommaren 2015 KULTURKALENDER Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. För ständigt uppdaterat och komplett program för sommaren, se evenemangskalendern på ett axplock Här följer ett axplock av sommarens evenemang: Barn- och ungdomsfestivalen Frivolt pågår helgen den 8 9 augusti på Gråskärs badplats i Skärhamn och gästas på söndagen av artisten Tove Styrke. Fri entré. Lördag den 25 juli är det dags för Sommarsången på Mossholmens Marina. Det är sångaren och Klädesholmsättlingen Olof Söderberg tillsammans med sångare och musiker från bland annat Göteborgs- Operan bjuder på allt från Jussi till musikal. Den 20 juli firar vi Margaretadagen på Sundsby säteri och den 4 augusti ger Anders Hagberg Orkester en exklusiv sommarkonsert, även den på Sundsby säteri. Den juli fylls hamnen i Skärhamn av vackra träbåtar då Träbåtsfestivalen äger rum och den augusti är det dags för Tjörns Triathlon, en riktig folkfest som märks över hela ön men kanske mest i Skärhamn. kultur- och fritidscentra Kultur- och fritidscentra i Skärhamn och Häggvall erbjuder sommarlovsaktiviteter för dig mellan 13 och 19 år. Se hela programmet på lov. Tove Styrke 12 VI PÅ TJÖRN nr

13 Nordiska Akvarellmuseet 15-årsjubileum fira den 14 juni Femtonårskalas hela dagen den 14 juni kl Fri entré! Öppen verkstad, poängpromenad, föreläsning, jubileumsvisning, boklansering, konsert och akvarellquis på Restaurang Vatten. Stort tårtkalas med gratis tårta efter kl 13. Se hela programmet på Varmt välkommen! Utställningar 17 maj 6 september urkraft island i vatten och färg Sommarens utställning förflyttar oss till Islands karga landskap där naturens urkrafter innebär hårda villkor för de människor som lever där. Både naturkrafterna och de människoliv som utspelas under dess betingelser avspeglas i det sparsmakade, men storslagna formspråket. Utställningen är en omfattande exposé av den isländska konsten. Medverkande konstnärer: Ásgrímur Jónsson, Björk, Eggert Pétursson, Erró, Gabríela Friðriksdóttir, Georg Guðni, Gunnlaugur Scheving, Helgi Þorgils Friðjónsson, Jóhannes S. Kjarval, Ólafur Elíasson, Rúrí, Sigga Björg Sigurðardóttir, Sólveig Aðalsteinsdóttir och Svavar Guðnason. vattenkonst ett urval ur museets samling Ett av museets uppdrag är att fördjupa bilden av vad vattenfärgskonst kan vara, innehålla och uttrycka. I utställningen visas verk av följande 22 nordiska konstnärer: Sólveig Aðalsteinsdóttir, Vanessa Baird, Anne Katrine Dolven, Cecilia Edefalk, Saara Ekström, Andreas Eriksson, Georg Guðni, Mats Gustafson, Petri Hytönen, Kati Immonen, Martin Jacobson, Olav Christopher Jenssen, Bernd Koberling, Michael Kvium, Peter Land, Lars Lerin, Lena Mattsson, Elina Merenmies, Julie Nord, Adam Saks, Astrid Svangren och Gunnel Wåhlstrand. Välkommen! Sigga Björg Sigurðardóttir, Utan titel/untitled, 2008 Akvarell/Watercolour 4 x 40 cm Konstnären/The Artist Högt betyg för gästhamnen i Skärhamn Skärhamns Gästhamn får högt betyg i en enkät* gjord av Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets. Vi ringde upp hamnkapten Bengt Olsson för att gratulera. Vad är det som gör Skärhamns Gästhamn så speciell? Det är en trevlig och fräsch familjehamn med bra service och hög bemanning. Som gäst har du nära till såväl servicehus som grillplats och vi ligger dessutom bra skyddat från väder och vind. Här är också nära till butiker och restauranger och kulturutbud. bengt olsson Hur många båtar får plats? 130 båtar går bra. Under 2014 tog vi emot totalt gästbåtar. Många gäster nämner ert fina mottagandet. Berätta! Under högsäsong har vi en båt liggande en bit ut i hamnen som möter upp gästbåtarna när de kommer in och lotsar dem rätt. På plats vid kaj står ofta ytterligare någon och är behjälplig vid tilläggningen. Vi har också hög säkerhet med nattvakt under högsäsong och välutbildad personal med hamnvärdar som varit med oss under många år. Den typiska gästen? Mest familjer men vi möter alla sorters båtmänniskor och vi har många stammisar. Under juli förra året var nästan 30 procent återkommande. Det finns de som under en säsong väljer Skärhamns gästhamn i totalt upp emot 25 nätter. Varför ska vi åka någon annanstans? Här finns ju allt, säger de. */enkäten presenterades hösten 2014 och baserades på sommaren samma år. VI PÅ TJÖRN nr

14 Undersöker fler bostäder till unga Hur ska vi skapa attraktiva bostäder för unga i bostadsområden som redan finns? Detta undersöks nu av Tjörns kommun, tillsammans med två arkitekter från Co-Create Community, i bostadsprojektet HemEtt. Ombyggnation, ungas engagemang och nytänkande är viktiga ingredienser i projektet där flera grupper av ungdomar deltar. Projektet genomförs med stöd från Bostadsverket. Läs mer på Sök på Freija Frändberg. Du kan också kontakta Sara Dahlström, Tjörns kommun på telefon eller mejla till Förslag på sänkt hastighet På de flesta lokalgator i kommunens tätorter är hastigheten idag satt till 50 km/h. En sänkning föreslås nu till 30 km/h på flera ställen samt 40 km/h på vissa genomfartsgator. Utredningen är skickad på remiss till samtliga väghållande vägföreningar. Beslut väntas tas senare i sommar. Hastighetssänkningen blir isåfall aktuell under hösten. Fortsatt bra resultat för Tjörns skolor I år görs SKL:s skolranking på ett annorlunda sätt än tidigare år. Ändå är siffrorna för Tjörn fortsatt väldigt bra. Tjörn har sjätte bästa skolan i Västra Götaland och placerar sig på 24:e plats i Sverige. Det systematiska arbetet på alla nivåer inom skolan på såväl politisk nivå som inom förvaltningsledningen och hos rektorer och lärare fortsätter att bära frukt. Vi är mycket nöjda med att vara bland landets 25 bästa skolor. Tjörns elever gör utmärkta kunskapsresultat i nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 och det finns inga orostecken, säger en nöjd Staffan Sjölund, barn- och utbildningschef på Tjörn. Han fortsätter: Det gemensamma målet är mycket levande: Alla elever ska ha en ökad måluppfyllelse, det vill säga lyckas bättre i sina Vid inspektionen har man bland annat granskat städning, ventilation, damm och hur rena toaletterna är. Man kontrollerade också hur rökförbudet i skolorna efterlevs. Resultatet visar att Tjörns skolor har fungerande egenkontroller, luftkvaliteten och städning bedöms som bra och det finns inga brister som skulle kräva något föreläggande om åtgärd. omfattande 228 kommuner har inspekterats under oktober 2014 till mars Vid årets slut är rapporten om miljön i landets alla skolor klar. Läs mer på inomhusmiljon-iskolan. studier än vad de gjort tidigare. Det innebär att vi har höga förväntningar på eleverna och är övertygade om att de kan leva upp till dessa. Det är vårt jobb att ta dem dit. annorlunda mätning När Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör sin skolranking hämtar de uppgifter från Statistiska Centralbyrån och Skolverket. Dessa instansers mätverktyg har förändrats, bland annat tas det nu mer hänsyn till socioekonomiska faktorer än tidigare. Detta gör att årets resultat inte är jämförbart med tidigare år....och det är dessutom rent och fräscht Tjörns skolor får bra betyg för sin inomhusmiljö vid en granskning som gjorts i ett nationellt folkhälsoprojekt. 14 VI PÅ TJÖRN nr

15 Detaljplanerar för 900 bostäder Detaljplaner som medger omkring 900 bostäder ska tas fram inom de närmaste åren. Tillsammans med redan pågående projekt handlar det om mer än bostäder. T jörn växer och Tjörnbor ska bli ännu fler. Det byggs och planeras för olika slags boenden som aldrig förr. rönnäng n Mossholmen, 160 planerade bostäder n Veberga, 50 villor, inflyttat och klart n Rönnängs brygga, 35 bostadsrätter och äganderätter n Gamla Salteriet, 10 planerade bostäder n Åstol, 10 planerade bostäder n Skalåsberget, cirka 35 bostäder skärhamn n Nordviksgärde, 110 villor och bostadsrätter, delvis inflyttat n Dunkavlemyren, 110 planerade bostäder n Malaga, 80 planerade bostäder samt verksamheter n Kollung, 120 planerade bostäder samt verksamheter n Södra Hamnen, bostäder och verksamheter n Kroksdal, 8 bostäder almön n Almöstrand, 250 planerade bostäder samt verksamheter höviksnäs n Höviksnäs 100 villor, hyresrätter och bostadsrätter kållekärr n Olovs Hage, 23 villor, delvis inflyttat n Lilldal, 8 tomter varav två osålda. n 70+-boende, 24 lägenheter inflyttade och klara kommunala lägenheter Tjörns kommun har idag cirka 450 lägenheter fördelade på sex områden på Tjörn, från traditionella hyreshus till radhus med egen ingång och altan. Dessa fördelas via kommunens lägenhetskö. Ungdomar år har förtur i kön till små (ettor) hyreslägenheter i det kommunala bostadsbolaget Tjörns Bostads AB.n Tjörn syns i TV Flera TV-program har spelats in på Tjörn under våren och ännu fler inspelningar planeras. landgång Programmet Landgång med Anne Lundberg har varit på äldreboendet Tubberödshus och lagat mat och följt Programledare de gamla på resor Anne Lundberg och aktiviteter under sju dagar. Inspelningen sänds i SVT i augusti. midsommarfirande SVT har spelat in ett midsommarfirande på Klädesholmen som sänds på midsommarafton med programledare som Martin Stenmarck, Sonja Aldén och Tina Ahlin. Inspelningen gjordes i maj med midsommarstång och lekar som sig bör. allt för sverige Allt för Sverige, programmet där tio amerikaner följer sina svenska rötter kommer Programledare till KlädesholAnders Lundin men på midsommarafton och spelar in programmet där. Beroende på utvecklingen för tävlingsdeltagarna kan även andra platser på Tjörn komma att besökas. Programserien sänds i SVT under hösten. amerikansk tv Under en vecka i maj befann sig ett amerikanskt TV-team i Bleket för att spela in House Hunters International. I programmet letar en familj från Dallas, tillsammans med en lokal mäklare, efter ett permanent boende i Sverige. Del av illustrationskarta Toftenäs Anne Lundberg, Landgång. Anders Lundin, Allt för Sverige Foto: Andreas Hillergren/SVT VI PÅ TJÖRN nr

16 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol Säger du nej när din eller någon annans tonåring ber dig köpa ut alkohol? Bra! För de allra flesta minderåriga avstår från att skaffa alkohol om de inte får tag på alkohol genom någon de känner. Därför är det bra att du säger nej. Men det finns ju både syskon och snälla vänner... Den enskilt största källan till alkohol för tonåringar är flickvän/pojkvän, kompisar eller kompisars syskon. Det är bra för dig som förälder att känna till. Kanske du kan prata med dem som är strax över 20 år i din tonårings närhet? att prata med sin tonåring Att ha en god relation till sin tonåring skapar bättre förutsättningar för ett bra samtal. Då kan ni skapa en gemensam överenskommelse om att det faktiskt inte är okej att tonåringar dricker alkohol. 5 enkla råd Prata om helgen. Prata med din tonåring om helgen, vad ska de göra, vilka ska de träffa, var ska de vara osv. Berätta hur du ser på alkohol och tider. Köp inte ut alkohol. Om du som förälder köper ut alkohol till ditt barn visar du samtidigt att det är ok att de dricker. Risken att ditt barn råkar illa ut ökar också. Prata med äldre syskon och kompisar och påtala att du förväntar dig att de inte köper ut alkohol. Håll kontakten. Det är bra att bestämma en tid under kvällen då ni kan höras av på telefon. Det är även bra att som förälder vara nåbar. Kom överens med andra föräldrar. Prata med andra föräldrar om hur de ser på alkohol och vilka tider som gäller för deras barn. kalla fakta* 38 % av andraårseleverna på gymnasiet får tag i alkohol från Systembolaget via pojkvän/ flickvän, kompisar eller kompisars syskon. 13 % har fått tag i alkohol från Systembolaget via sina egna syskon. förälder på tjörn Är du förälder, vårdnadshavare eller annan viktig vuxen i ett barns liv? På under fliken Omsorg & Hjälp hittar du menyvalet Förälder på Tjörn. Där har vi samlat tips och vägledning om de aktiviteter och stöd om och kring föräldraskap som finns i kommunen. TÄNK OM är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Polisen, Systembolaget och landets länsstyrelser. Syftet är att sprida kunskap till föräldrar om tonåringar och alkohol. * Enligt undersökningen Skolelevers drogvanor 2014, CAN Livbojen erbjuder stöd till barn och unga Livbojen vänder sig till dig som är 7 20 år. Vi erbjuder åldersindelad gruppverksamhet eller enskilda samtal. Det kan handla om barn och unga som växer upp i en familj med föräldraseparationer, alkohol, droger, psykisk ohälsa eller våld i nära relationer. För mer info, se eller ring , eller VI PÅ TJÖRN nr

17 Turismföretagen är redo inför årets sommarsäsong Ju fler ambassadörer, desto bättre! Varje år träffas turismföretagarna för att diskutera och planera turistsäsongen. I april var det dags igen. Tjörns turismaktörer kommer från såväl näringslivet som föreningslivet och kommunen, både politiker och tjänstemän. Det är kommunen som står som arrangör av träffarna där ett av flera syften är att skapa förutsättningar för goda samarbeten och ta vara på varandras aktiviteter. Detta i sin tur stärker Tjörn som destination där man gärna stannar under flera dagar. stort engegamang Vårens möte hölls på Nordiska Akvarellmuseet där ett femtiotal aktörer deltog och delade med sig av sina planer inför sommaren. På plats fanns också kommunchef Johan Fritz som berättade om de infrastruktursatsningar som görs och Ann Haraldsson från Södra Bohuslän Turism som berättade om samarbetsprojektet Ett enat Bohuslän. Flera enskilda företagare presenterade sina verksamheter och det stod klart att de alla stod redo att möta sommarsäsongen Här finns ett stort engagemang och en stor potential, konstaterade Benita Nilsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, i sitt avslutningsord. Många av sommarens arrangemang annonseras i kommunens evenemangskalender på Håll utkik! Bästa seniormåltid? Tjörn och intraprenaden Tubberödshus äldreboende är en av tio nominerade kommuner i White Guide Junior 2015 i den nya kategorin Årets Seniormåltid. Hur det går får vi veta den 1 september. Bedömningen är gjord av en jury som provat luncher på drygt 200 skolor, förskolor och äldreboenden runt om i hela Sverige. Foto: Camilla Rolfsman Jobba hos oss Just nu söker vi bland annat vikarier till socialförvaltningens verksamheter funktionshinder och äldreomsorg. Vi tar emot ansökningar löpande. Du ansöker via formulär på fliken Näringsliv & Arbete och därefter Lediga jobb. Där hittar du också fler jobb att söka. Sidan uppdateras regelbundet med nya jobb. Titta in ofta och välkommen med din ansökan! Ny sjöbodspolicy gäller Det blir ingen fortsatt rättslig prövning av vare sig de höjda arrendena för kommunens sjöbodar, priset på kommunalt vatten eller policyn för försäljning av mark och vatten. Samtliga överklaganden avslås av Kammarrätten. Genom avslaget ges inget prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen. Vi på Tjörn rättar I Vi på Tjörn nr 2/2015 skrev vi om att Pater Noster bedöms som så värdefull ur kulturhistorisk synpunkt att Riksantikvarieämbetet har förklarat fyren som statligt byggnadsminne. Det innebär att Pater Noster nu ska vårdas och underhållas av Statens Fastighetsverk, ingen annan, vilket vi beklagligt nog angav i tidigare text. VI PÅ TJÖRN nr

18 Heås är till för Tjörnborna Tjörnbor får lämna en mindre mängd grovsopor gratis på Heås. Det här är en förmån som tyvärr inte bara nyttjas av just Tjörnbor... Tjörnhushåll som betalar avfallstaxans grundavgift får lämna en mindre mängd sorterat grovavfall på Heås återvinningscentral, utan extra betalning. I flera andra kommuner tar man betalt för alla grovsopor som lämnas på återvinningsstationerna, oavsett mängd, hushåll eller företag. Det gör att det tyvärr blir allt vanligare att Heås får ta emot grovsopor även från andra kommuner. vi inför ett sopkort Vi välkomnar visserligen alla besökare till vår kommun men ser helst att de lämnar sina sopor hemma i sin egen kommun. Heås återvinningscentral är till för Tjörnborna. Därför införs nu ett sopkort. När du visar ditt kort för personalen på Heås vet de att du har rätt att lämna grovavfall kostnadsfritt. Kortet delas ut under hösten till alla somhar betalat avfallstaxans grundavgift. byggavfall kostar för alla Vill du lämna bygg- och rivningsavfall tas en avgift ut. Företag debiteras för allt avfall som de lämnar på återvinningscentralen. Prislista hittar du på under fliken Bygga, Bo & Miljö, välj Heås återvinningscentral. Där kan du också läsa mer om vad du kan slänga på Heås. */ Mindre mängd innebär max en personbil med släpkärra med grovavfall. Håll i plastpåsen i sommar Plast bryts ned oerhört långsamt. En vanlig plastpåse tar flera hundra år på sig och en PET-flaska omkring 800 år. Under tiden hinner plasten göra stor skada i det marina ekosystemet. Minns du plastpåsen som blåste i vattnet vid förra sommarens picknick på klipporna? Den ligger kvar, förmodligen långt ute till havs eller guppandes i någon klippskreva där den slåss om utrymmet med tångräka och blåstång. Kanske hittas påsen av ditt barnbarns barnbarn om några hundra år; plast bryts nämligen ner oerhört långsamt. Det kan ta från hundra till flera tusen år. vackrast får mest Det marina ekosystemet har det tufft. Vår svenska västkust rankas som en av de vackraste i Europa. Samtidigt är vi ett av de värst drabbade områdena när det gäller marint skräp. Varje år spolas närmare ton skräp upp på Bohuskustens stränder. Hela 80 procent av detta är plast. För ett trettiotal år sedan kom skräpet huvudsakligen från industrin. Idag är det vi konsumenter som står för den största delen av nedskräpningen av våra hav och stränder. Men vi kan göra skillnad! Framförallt genom att tänka efter före och låta bli att kasta skräp i havet, men också genom att vara med och städa upp. Ett exempel är den årliga städningen av Tjörns stränder som den ideella föreningen Strandstädarna, i samarbete med kommunen, arrangerar. I år samlade frivilliga insatser ihop en halv container skräp. 170 plastpåsar I snitt använder EU-medborgaren cirka 170 stycken tunna plastpåsar per person och år. EU har som mål att minska den siffran till 90. Användningen av antalet plastpåsar varierar stort mellan länderna och framför allt är det stora skillnader på hur de tas om hand. I Sverige slutar många plastpåsar som fjärrvärme och det är ju bra. Därför: håll i plastpåsarna i sommar! Ta med dig skräpet hem och sortera istället. Källor: och Havsfiskelaboratoriet. 18 VI PÅ TJÖRN nr

19 Säkerhet vid vatten Sommaren är en härlig årstid men den kräver också lite extra uppmärksamhet och kunskap, speciellt om du ska vistas i, vid och på havet. Att kunna simma är en billig livförsäkring. Hängsle och livrem till trots; man kan aldrig helt försäkra sig mot olyckor. Däremot kan man göra så gott man kan. Det finns flera faktorer som är viktiga när det handlar om god vattensäkerhet. Den i särklass viktigaste är simkunnighet. Under 2014 drunknade en människa var tredje dag i vårt land. Flest drunkningsolyckor skedde i samband med bad eller vid tillfällen där fritidsbåtar var inblandade. Drunkning är dessutom den vanligaste dödsorsaken bland barn från ett till sex års ålder. tänk på detta vid bad Barn ska alltid bada under uppsikt av någon vuxen. Hoppa och dyk inte på okänt vatten. Bada inte med uppblåsbar leksak som enda säkerhet på djupt vatten. Ta hänsyn till varandra vid trampoliner och hoppställningar. Bada inte med alkohol i kroppen. tänk på detta i båten Använd flytväst. Lär dig använda de livräddningsposter som finns utpla cerade på strategiska platser. Vid kajer, bryggor och bommar finns kajstegar eller livräddningshakar för att hjälpa dig upp ur vattnet. För att snabbt hitta en uppstigningsanordning, lär dig symbolen för upp ur vattnet. vattensäker kommun Tjörns kommun är certifierad som Vattensäker kommun av Svenska Livräddningssällskapet. Det innebär att vi arbetar förebyggande med att förhindra vattenolyckor, exempelvis med att öka simkunnigheten hos våra medborgare. Det är barn- och utbildningsförvaltningens ansvar att kommunens skolbarn ska lära sig simma. Det krävs till exempel att man ska kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg för att få godkänt i ämnet idrott och hälsa. Utöver skolans krav arrangerar även kommunen, liksom ett flertal föreningar, sommarsimskola på flera platser på Tjörn (se sidan 10 11). Simskolan är öppen för alla barn som bor eller vistas på Tjörn. Simskola erbjuds även under vinterhalvåret, då i samarbete med Sundahallen i Stenungsund. Brandskydd i sommarstugan Har du flyttat ut i sommarstugan för säsongen? Det är minst lika viktigt med brandskydd i ditt fritidshus som i din vanliga bostad. Byt batterier i brandvarnaren och testa den. Skaffa brandsläckare. Se över eventuell eldstad och gasolanläggning. Sitt ner och prata om hur just ni ska göra vid en eventuell utrymning. Utbilda för livet Räddningstjänsten erbjuder utbildningar till både enskilda medborgare och större grupper. Endagsutbildningar där teori varvas med praktik. Brandkunskap för alla Ger ökad kunskap om brandrisker och åtgärder för att kunna förebygga dessa, både hemma och på arbetsplatsen. Hjärt- och lungräddning Hur ska du agera vid en nödsituation då någon drabbas av ett plötsligt, oväntat hjärtstopp? Heta arbeten Exempelvis svets, lödning, skärning och takarbeten. Kontakta Räddningstjänsten för mer information och prisuppgift, VI PÅ TJÖRN nr

20 Tjörns kundcenter Turistbyrå Bibliotek Kundtjänst Måndag torsdag kl Fredag kl Lördag söndag kl Självservice (blanketter och e-tjänster) hittar du på Fråga & tyck! Ställ frågor och tyck via webben Tjörns kundcenter Tjörns kommun, Skärhamn Besöksadress: Kroksdalsvägen 1 Telefon Besök oss på facebook och twitter twitter.com/#!/tjornskommun Tjörns Turistbyrå Välkommen att besöka turistbyrån i Skärhamn! eller tfn Välkommen till biblioteket Telefon , Företagslots Christina Olsson, tfn Öppet på Heås Måndag kl Tisdag fredag kl Varannan lördag kl (Lördagarna 13/6, 4/7, 18/7, 1/8, 15/8, 5/9) Tömdes inte soptunnan? Ring Renovas kundtjänst tfn eller mejla Kommunkalender Kommunfullmäktiges sammanträde Torsdag 11 juni kl Onsdag 16 september kl Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn Webbsändning: Mer info hittar du på Tjörns Bostads AB Felanmälan, vardagar kl 10 12, tfn Hyr en lokal Boka någon av kommunens lokaler för ditt möte eller fritidsaktivitet. Kontakta Tjörns kundcenter, eller fritidskonsulenten på telefon Mottagningsgrupp sociala frågor tfn Vänd dig till mottagningsgruppen om du behöver: Stöd och rådgivning Information om serviceinsatser Ställa frågor eller anmäla oro när det gäller barn och ungdomar. Ansöka om insatser t ex hemtjänst, äldreboende, insatser inom LSS, vård på institution, familjebehandling, boende i samband med våld i familjen, kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem. När mottagningsgruppen har stängt och ditt ärende inte kan vänta, finns Socialjouren i Göteborg. Tfn Fax Triathlon augusti Planerar du inför sommaren? Tänk på att flera vägar på Tjörn är avstängda för trafik under tävlingshelgen. För mer information, kartor med parkeringsplatser och avstängda vägar: och 20 VI PÅ TJÖRN nr

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol!

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Att vara förälder till en tonåring är ofta underbart. Men

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] Sammanträdesdatum 2014-09-01. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] Sammanträdesdatum 2014-09-01. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] 2014-09-01 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08 Utses att justera Leif Göbel (S) Justeringens

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften

Läs mer

Tyck till om Tjörns framtid!

Tyck till om Tjörns framtid! Tyck till om Tjörns framtid! När du tänker framtid och Tjörn, vad tänker du på då? Tjörns kommun arbetar nu med att göra en ny Översiktsplan. Det är ett dokument som har sin utgångspunkt i hur kommunens

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

En bad- och vattensäker kommun

En bad- och vattensäker kommun En bad- och vattensäker kommun s handlingsprogram för en bad- och vattensäker kommun inom ramen för lagen om skydd mot olyckor. Antagen i Kommunstyrelsen den 10 april 2013 Reviderat 2015-12-10 Hallindenvägen

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Utrustning för vattenlivräddning

Utrustning för vattenlivräddning Utrustning för vattenlivräddning 1 Säkerhet vid vatten I december 2007 publicerade Statens Räddningsverk, SRV, allmänna råd och kommentarer om utrustning för vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser

Läs mer

Redovisning. Malenbadet i Båstad sommaren 2008. Mål 2008-09-09

Redovisning. Malenbadet i Båstad sommaren 2008. Mål 2008-09-09 1 (5) 2008-09-09 Redovisning Malenbadet i Båstad sommaren 2008 Mål Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om följande mål för bad- och fritidsanläggningar i Båstads kommun: Bad- och fritidsanläggningar

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-09 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:50 Utses att justera Alma Nilsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Skärhamn 2015-11-10

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati. Cultural planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Hamar

Fler medborgare och mer demokrati. Cultural planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Hamar Fler medborgare och mer demokrati Cultural planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Hamar 2012-09-26 På Tjörn skrev Pär Lagerkvist några av sina vackraste dikter och här målade

Läs mer

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent Marin nedskräpning Håll Sverige Rent Index Om undersökningen 3 Sammanfattning 4 Resultat 9 Omfattning nedskräpning 10 Strandstädning 15 Uppföljning/förebyggande arbete 19 Kampanjaktivitet 23 Övriga kommentarer

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vattensäkerhet Habo kommun

Vattensäkerhet Habo kommun Vattensäkerhet Habo kommun Delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2017-2018 Antagen av Ks den 23 maj 2017, 85 2017-05-23 Dokumentet Vattensäkerhet är framtaget av kommunens vattensäkerhetsgrupp

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati!

Fler medborgare och mer demokrati! Fler medborgare och mer demokrati! Cultural Planning metod för samhällsutveckling på Tjörn, 28 augusti 2015 Tinna Harling Tjörns kommun är en ö Belägen norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid 40 000

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Plats och tid Hotell Nordevik, Skärhamn, kl 17:00-19:00

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Plats och tid Hotell Nordevik, Skärhamn, kl 17:00-19:00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kultur- och fritidsnämnden 2013-12-16 1 [17] Plats och tid Hotell Nordevik, Skärhamn, kl 17:00-19:00 Utses att justera Leif Göbel (Socialdemokraterna) Justeringens

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-25 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:22 Utses att justera Bert-Inge Nordberg Justeringens plats och datum Kommunhuset, Skärhamn,

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-23 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00 18:16 ande Övriga närvarande Utses att justera Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf Hans Strandberg

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati!

Fler medborgare och mer demokrati! Fler medborgare och mer demokrati! Cultural Planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg 4 6 december Lidingö stadshus Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré Foto: Mats Högberg Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Behövs det en lag om flytväst. 135 människor drunknade 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - 100 - 50 -

Behövs det en lag om flytväst. 135 människor drunknade 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - 100 - 50 - Drunkningsolyckor 200 Behövs det en lag om flytväst 35 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets sammanställning har 35 personer omkommit i vatten- och isolyckor under 200. Det är 2 fler

Läs mer

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 1898 Detta är Svenska Livräddningssällskapet Vi består av 24 länsförbund samt lokala föreningar inom länsförbunden. Ett fåtal länsförbund har anställd personal men de flesta

Läs mer

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Unga vuxna om att förse unga med alkohol Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Bakgrund Många kommunikationsinsatser har de senaste åren genomförts för att påverka föräldrars attityder till att förse

Läs mer

Barns och ungdomars engagemang

Barns och ungdomars engagemang Barns och ungdomars engagemang Delaktighet definieras av WHO som en persons engagemang i sin livssituation. I projektet har vi undersökt hur barn och ungdomar med betydande funktionshinder är engagerade

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati!

Fler medborgare och mer demokrati! Fler medborgare och mer demokrati! Cultural Planning metod för samhällsutveckling på Tjörn, 15 april 2015 Tinna Harling och Marie Bergdahl Tjörns kommun är en ö Belägen norr om Göteborg 15 000 invånare

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever Veckans ordspråk: Det största förtroende en människa kan ge en annan människa är självförtroende. Stig Johansson Hej! Välkomna

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn 15-01-17 hem ETT sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn innehåll Workshop#1: Organisering & innehåll Sammanfattning av workshopen Diskussion/slutsatser 3 4-6 7 Organisering & innehåll Workshop

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Tranbärets månadsbrev september 2015

Tranbärets månadsbrev september 2015 Tranbärets månadsbrev september 2015 Vilken höst vi har! Sol och värme växlas med regn och rusk, men september ser ut att avslutas med sol och det gillar vi. Naturen bjuder på underbara färgkombinationer

Läs mer

Bilaga #2 Enkätsammanställning. Bilaga till rapport, Omvandla och involvera! Freija Frändberg & Maria Johansson

Bilaga #2 Enkätsammanställning. Bilaga till rapport, Omvandla och involvera! Freija Frändberg & Maria Johansson Bilaga #2 Enkätsammanställning Bilaga till rapport, Omvandla och involvera! Freija Frändberg & Maria Johansson 1 Enkäten För att få ett större underlag och kunskap kring ungas prioriteringar och önskemål

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg 4 6 december Lidingö stadshus Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré Foto: Mats Högberg Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 -

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - Drunkningsolyckor Ännu inte under delmålet 100 107 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 107 personer omkommit i vattenoch isolyckor under. Det är fyra fler

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om utrustning för vattenlivräddning vid hamnar,

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem Regler och information förskola pedagogisk omsorg fritidshem Handläggare: Britt-Marie Rastman Datum: 2011-06-07 Reviderad 2014-03-31 Ytterligare formalia BoU-nämnden 2011-06-09 37 BoU-nämnden 2014-04-16

Läs mer

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Grundprinciper för Allaktivitetshuset Stadens målsättning är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids-

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet Information till boende för psykiatrisk vård med kvalitet Verksamheten utgår från klienterna och vi arbetar efter en helhetssyn på vård och rehabilitering Välkommen till Mjörnviksholm Vi hälsar dig välkommen

Läs mer

Allt du behöver veta om slam

Allt du behöver veta om slam Allt du behöver veta om slam Gäller från 1 februari 2016 2016-04-27 Vi ber om ursäkt för att vi inte börjat tidigare! Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens budgetdokument 2010

Kultur- och fritidsnämndens budgetdokument 2010 Justerat 2009-10-28 Kultur- och fritidsnämndens budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens bibliotek, fritidsgårdar, Kulturskolan, föreningsstöd,

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR Du är inbjuden till... 2017 KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 12 maj är det dags för HR-Dagen på Karlstad CCC i Karlstad.

Läs mer

Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014

Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014 Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014 Ks/2013:154 Kommunstyrelsen kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på motion nr 4/2014 från Marie Ende (S) - Österåker - en vattensäker kommun

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på motion nr 4/2014 från Marie Ende (S) - Österåker - en vattensäker kommun O Öste Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:1 I Dnr. KS 2014/0107 Svar på motion nr 4/2014 från Marie Ende (S) - Österåker - en vattensäker kommun Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer