Tekniska kontorets infoguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska kontorets infoguide"

Transkript

1 2006 Tekniska kontorets infoguide

2 Upptäck Uddevalla centrum! - ett besök, positivt över förväntan Tfn När var du i Stockholm senast? Uddevalla kommun samarbetar med TRAAB i avfallsfrågor. Vi ser till att återvinningen blir optimal. För år 2005 innebar det att från innehållet i de gröna påsarna tillverkades gas motsvarande l bensin! De röda påsarna sorterades ut och skickades till förbränning där värme och el utvanns. Energimängden från de röda påsarna motsvarar uppvärmning under ett helt år för ca 3000 villor. Liten eller stor fest? Något gott kallskuret till lunchen eller affärsmötet? Vänd dig då till vår delikatessavdelning. Vi fixar lätt och smidigt till smörgåstårtor, exotiska fat, uppläggningar och mycket annat gott. Gör din beställning i god tid, särskilt till veckoslut och inför högtider. Ring oss på tel Läs mer på:

3 Utgiven i samarbete med: Tekniska kontoret Besöksadress: Stadshuset, Varvsvägen 1 Hemsida: Tel: Uddevalla kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom Uddevalla kommun. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FORETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MOJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVANARE! Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Ansvarig utgivare: Alexander Eriksen, Kundtjänst: Annonsförsäljning: Göran Aspholmer Tryck & produktion: Sjuhärads, Borås, 2006 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: Posten Välkommen till infoguiden om Tekniska kontoret i Uddevalla kommun. Här kan du läsa om den service som Tekniska kontoret ger dig som invånare. Vi ser vår verksamhet som en viktig del i arbetet att ge uddevallaborna en bra livskvalitet. Tekniska kontoret ansvarar för många områden som du dagligen kommer i kontakt med, t ex: Gator, parker och skogsförvaltning Naturvårdsområden Parkering Renhållning och återvinning Vatten och avlopp Fastighetsförvaltning Bostads- och industriområden Bostadsanpassning Miljöfrågor Byggande av större projekt som t ex Österängens äldreboende, överföringsledning för vatten och avlopp till Ljungskile och Strandpromenaden. Tekniska kontoret samarbetar med många andra förvaltningar inom kommunen; med Miljö och stadsbyggnad om samhällsplanering, trafikfrågor och miljöfrågor,med Näringslivsenheten om företag som behöver mark och lokaler, med Barn och utbildning om skollokalplanering, med Socialtjänsten om omsorgslokaler, med Räddningstjänsten om brandskyddsfrågor i våra fastigheter, med Kultur och fritid om badplatser, olika anläggningar samt spår och leder. Vi deltar också i Uddevalla Centrumutveckling och samverkar med näringslivet i många frågor. Vi försöker också att bli allt bättre på att kommunicera med uddevallaborna. Tekniska kontorets infoguide är ett exempel på detta. Vad tycker uddevallaborna om vår verksamhet? Det kan du läsa om i ett särskilt avsnitt där vi redovisar resultaten av ett antal enkäter. Jag hoppas att du tycker guiden ger dig en bra överblick över Tekniska kontoret. Hälsningar Leif Börjesson Teknisk chef Denna guide är tryckt med vegetabiliska färger på ett miljövänligt returpapper som inte är klorblekt. Utgivaren ikläder sig ingen ersättningsskyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. 3

4 Ledningsgruppen för Tekniska kontoret består av, från vänster: Martin Hollertz, Jan-Åke Eriksson, Dennis Zachrisson, Conny Stensson, Seppo Räikkönen, Leif Börjesson, Sten-Anders Olsson, Bengt Glanfors och Lars Cart-Lamy MÅNGA OLIKA YRKESGRUPPER SÅ HÄR MYCKET KOSTAR VERKSAMHETEN Genom att Tekniska kontoret har ett så brett fält att arbeta över finns många olika yrkeskategorier anställda. Just nu hittar du 32 olika yrkesgrupper på kontoret: förvaltningschef, avdelningschefer, sektionschefer, arbetsledare, anläggningsarbetare, assistenter, byggnadsingenjörer, civilingenjörer, drifttekniker, ekonomer, elingenjörer, exploateringsingenjörer, fastighetsförvaltare, fastighetsingenjörer, fastighetsskötare, hantverkare, IT-ingenjörer, karttekniker, laboratorietekniker, målare, offsettryckare, projektledare, renhållningsarbetare, rörläggare, sekreterare, slamsugare, snickare, sophämtare, städare, trafikingenjörer, trafiktekniker och vvs-ingenjörer. OMSÄTTNING OCH SKATTEMEDEL 4

5 ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN Administrativ chef: Martin Hollertz, telefon: mail Tryckeri och vaktmästerisektion Sektionschef: Jörgen Storm, telefon: mail UDDEVALLA KOMMUNTRYCKERI och kontorsvaktmästeri är en del av Tekniska kontoret och den administrativa avdelningen. Tryckeriet är Emas-registrerat och jobbar miljömedvetet fullt ut sedan Vårt huvudsakliga uppdrag är att få fram kommunens kallelser i tid. På tryckeriet kopierar vi i första hand åt kommunens olika förvaltningskontor men även för både små och stora föreningar. Exempel på vad vi kan tillhandahålla är foldrar, häften, större och mindre kopieringsarbeten, både i färg och svartvitt. Större jobb eller textiltryck och stora affischer förmedlar vi vidare, så alla interna tryck kan gå via kommunens tryckeri. Utöver kopiering utförs lamineringar, limbindningar och spiralarbeten. På kontorsvaktmästerisidan ansvarar vi för den interna och externa posthanteringen inom kommunen. Då det inom kommunen finns ett stort antal skrivare, har vi ett tonerförråd där vi lagerhåller toner till de vanligaste skrivarna. Vi lagerför även cd och dvd skivor. På kommuntryckeriet arbetar bl a Jörgen Storm, Bjarne Baldesjö, Jonny Karlsson och Linda Pedersen 5

6 RENHÅLLNINGSAVDELNINGEN Renhållningschef: Lars Cart-Lamy telefon: mail: Arbetsledare: Evald Lind telefon: mail: Havskurentippen telefon: Aröd, Ljungskile telefon: TON HUSHÅLLSAVFALL HÄMTAS VARJE ÅR På Renhållningsavdelningen arbetar totalt 25 personer. För att ta hand om kommunens ton av hushållsavfall/år behövs 12 personer och sex sopbilar av vilka tre kör återvinning. Man sköter också underhållsverksamhet, som t ex reparationer av sopkärl, containrar m.m. och ser bl a till att säckar och ytterkärl körs ut. Renhållningen sköter slamsugning vid enskilda avloppsanläggningar, hämtar farligt avfall, kör för reningsverken och utför spolningar för industrier. Verksamheten klaras med fem anställda och fem bilar. Av de fem bilarna är två kombinerade spol- och slambilar, två är utrustade för att ta hand om farligt avfall. En personalpool som bl.a. sköter Ljungskile återvinningscentral Aröd, Havskurentippen sköts på entreprenad. På administrativa avdelningen som har hand om all fakturering, information, kundservice och arbetsledning arbetar fem personer. KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR SEDAN 2000 I Uddevalla fungerar sedan 2000 källsortering av sopor och uddevallaborna är duktiga på att sortera sitt hushållsavfall i röd, grön och övrig påse. Gröna påsar används till rötbart avfall. Röda påsar till brännbart avfall. Gröna och röda påsar finns att köpa i välsorterade livsmedelsaffärer. Till det övriga restavfallet används påsar som varken är gröna eller röda. Systemet har kommit för att stanna och har med framgång införts i 20 andra regioner i landet. GRÖNA PÅSAR I de gröna påsarna är idag nästan allt innehåll rätt sorterat. Kanonbra! konstaterar vi på Renhållningen. Ur innehållet i de gröna påsarna utvinns biogas till fordonsbränsle och uppvärmning av hus. Användbara restprodukter är biogödsel till jordbruket samt varmvatten. 6 RÖDA PÅSAR I de röda påsarna är endast hälften av innehållet rätt sorterat. Och här finns pengar att tjäna genom att sortera rätt, eftersom de röda påsarna är dyrast att ta hand om. De eldas i förbränningsanläggningar där energin tas till vara för elproduktion och fjärrvärme. ÖVRIGA PÅSAR I de övriga påsarna är så mycket som 83 procent felsorterat. Största felet är att både förpackningar och rötbart avfall hamnar där. Förpackningar ska återvinnas och rötbart avfall läggas i grön påse. Nu blir det istället liggande på soptippen för dyra pengar och till ingen nytta. Det är enkelt att lägga rätt i övrig påse. Där ska du endast lägga blomjord, hundlatrin, kattsand, keramik, glas väl paketerat och galgar av metall.

7 SKRYMMANDE AVFALL TILL ÅTERVINNINGSCENTRALER I kommunen finns två återvinningscentraler, Havskuren och Aröd, där du lämnar skrymmande avfall som normalt uppkommer i hushållen men som inte ryms i den ordinarie sopbehållaren, t ex: Grovavfall Möbler, emballage, barnvagnar, cyklar, virke, leksaker, hushållsmaskiner, trädgårdsavfall, skrot, frigolit... Elektriska/elektroniska produkter Datorer, TV-apparater, spisar... Samt... vissa vitvaror t ex frysboxar, kylskåp... ÖPPETTIDER Havskurentippen Måndag-fredag Torsdag kvällsöppet Helgfri lördag Information telefon Ljungskile Återvinningscentral Aröd Måndag och torsdag Helgfri lördag jämna veckor Ljungskile Återvinningscentral saknar resurser att ta emot stora mängder avfall (traktorsläp/lastbil). Vi hänvisar till Havskuren i förekommande fall. Information telefon TRAAB (Trestadsregionens avfallsaktiebolag) på Heljestorp Måndag-fredag Torsdag kvällsöppet Information telefon Begränsat öppethållande kring helger. PÅ HAVSKUREN OCH ARÖD GÄLLER FÖLJANDE TAXOR: Personbil som lämnar avfall 20 kr/tillfälle Släpkärra/skåpbil/pickup kr/tillfälle Företag: betalar enligt taxor 6000 TON FÖRPACKNINGAR Förpackningar sorteras och lämnas på någon av de 29 återvinnningsstationer som finns i kommunen. Där lämnas tidningar och trycksaker, pappersförpackningar, hårda plastförpackningar, metallförpackningar, glasförpackningar. Mjuka platsförpackningar läggs i den röda påsen för hushållsavfall. Alla förpackningar och tidningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller nya produkter. På så vis sparas stora mängder energi och vi bidrar till att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet. Miljön gör en stor vinst - liksom var och en av oss! Regeringen har bestämt att varje företag som tillverkar, importerar, fyller eller säljer förpackningar eller förpackade varor, ansvarar för att det finns ett insamlingssystem dit slutkunderna kan lämna förpackningarna för återvinning. Det kallas producentansvar. Samma sak gäller för tidningar och returpapper. Förpackningar och tidningar är två av de första varugrupperna som fått ett producentansvar. De utgör en stor volym av hushållssoporna och är relativt enkla att åtgärda. Totalt samlas ca 6000 ton förpackningar och återvinningsmaterial in på ett år. Tekniska kontoret i Uddevalla kommun är entreprenör åt vissa materialbolag. FYRA MILJÖSTATIONER Kommunens fyra miljöstationer tar emot hushållens farliga avfall. Det är Havskurentippen, OKQ8 Strömstadsvägen, Ljungskile Återvinningscentral, Ljungskile reningsverk. Du kan också lämna på TRAAB, Heljestorp. Till farligt avfall räknas t ex rester av olja färg i flytande form/sprayfärg bekämpningsmedel kvicksilvertermometrar lysrör/lågenergilampor bilbatterier lösningsmedel elektronik Blanda aldrig det du ska lämna på miljöstationen. Lämna varje produkt separat väl förpackad och märkt. 7

8 300 KILO SOPOR/ÅR FRÅN VARJE UDDEVALLABO Renhållningen i Uddevalla skickar varje år i december ut en broschyr där man kan läsa allt som är värt att veta om sophantering och källsortering för hushållen. Uppgifterna gäller för ett helt år och där kan man bl a se vilka dagar som sophämtning görs i alla kommunens delar. Broschyren finns även på Vi tycker det är viktigt att ge en samlad information där vi försöker få med det mesta som hushållen behöver veta om kommunens sophantering, säger renhållningschef Lars Cart-Lamy. I broschyren finns allt från öppettider på återvinningscentraler, adresser och telefonnummer till hur man källsorterar sina sopor. alltså ca 300 kilo per invånare. Slamsugning sköts för 6000 abonnenter och vi har ca 8000 uppdrag om året. Slammet körs till Reningsverket, farligt avfall,dvs oljehaltigt, körs till TRAAB SPECIALUPPDRAG Renhållningen utför också specialuppdrag, som t ex renspolning av avloppsanläggningar, trossbottnar, sandfilter och rännstensbrunnar. På uppdrag av Räddningstjänsten utförs oljesanering både till land och sjöss. Högtryckstvättning av t ex tak samt rengöring av vattenbrunnar åtar man sig också ABONNENTER Renhållningen har ca abonnenter i Uddevalla, av dem är 3000 fritidsabonnenter, som vi hämtar hushållsavfall för från maj till september. Vi samlar in ton hushållsavfall varje år som körs till TRAAB, dessutom tas 6000 ton återvinningsmaterial om hand. Det betyder sammanlagt ton sopor om året, HAVSKURENS AVFALLSANLÄGGNING Andelen sopor som går till deponi minskar för varje år. På Havskurenanläggningen finns det fortfarande stor volym kvar att tippa sopor på. Tillstånd att driva avfallsanläggningen har vi till utgången av 2008 säger Lars Cart-Lamy. Havskuren drivs på entreprenad av Uddevalla Entreprenad AB, det gäller både deponi och återvinning. RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILLA OCH FRITIDSHUS TÄTORT SOPKÄRL INKL MOMS HÄMTNINGSINTERVALL Tätortshämtning 130/140 l kr 2 veckor Tätortshämtning 190 l kr 2 veckor Tätortshämtning 2x140 l kr 2 veckor Tätortshämtning 130/140 l kr 4 veckor kompost LANDSBYGD Landsbygdshämtning 140 l kr maj-sep 2 veckor okt-april 3 veckor Landsbygdshämtning 190 l kr maj-sep 2 veckor okt-april 3 veckor Vid kompostering 190 l 949 kr 6 veckor kompost Fritidshämtning 140 l 780 kr maj-sep 2 veckor Fritidshämtning 190 l 932 kr maj-sep 2veckor Latrinhämtning, fritid kr maj-sep 4veckor Slamsugning Slamsugningsbeställning utförs inom fem arbetsdagar. Akut beställning utförs inom två arbetsdagar mot en akutavgift på 466 kr inkl moms. Hämtning av kyl&frys Du som har sopabonnemang kan få frysboxar, kylskåp, TV-apparater och andra elektrisk/elektroniska produkter hämtade på onsdagar jämna veckor året om mot en avgift på 100 kr/första kolli och 75 kr/följande kolli vid samtidig hämtning. Ställ fram avfallet och ring Renhållningen så kommer vi. Taxebyte När du byter taxa tar vi ut en administrativ avgift på 137 kr inkl moms. Trädgårdsavfall Du som vill bli av med ditt trädgårdsavfall kan nu beställa regelbunden hämtning under sommarhalvåret till en kostnad av 550 kr inkl moms. Hämtning sker varannan vecka vid 14 tillfällen med start i april vecka 17. Sista hämtningen är i slutet av oktober vecka 43. 8

9 När tömmer ni soptunnan hos mig? Det beror på var och hur du bor. Bor du i flerfamiljshus i tätorten töms sopkärlen en gång i veckan. Om du bor i villa sker tömning varannan vecka. Bor du i villa på landsbygden töms sopkärlet var tredje vecka under vår och höst och varannan under sommarperioden(v 18-v 39). Vilken dag tömning sker hittar du i broschyren Renhållning 2006 som delas ut till alla hushåll. Var kan jag lägga farligt avfall? Det finns fyra miljöstationer i kommunen - Havskurentippen, OKQ8 på Strömstadsvägen, Ljungskile återvinningscentral Aröd och Ljungskile reningsverk. Är du företagare hänvisas du till TRAAB:s avfallsanläggning, Heljestorp. Jag vet vad jag ska lägga i röd och grön påse, men vad skall läggas i den övriga påsen? Där lägger du t ex porslin, blomjord, hundlatrin och kattsand, keramik samt glas som inte är förpackningsglas, väl paketerat. VANLIGA FRÅGOR TILL RENHÅLLNINGEN Jag är nyinflyttad till söder i Uddevalla och behöver slänga en massa flyttkartonger mm. Var finns det återvinningsstationer? Det finns totalt 29 återvinningsstationer i kommunen. De närmast dig är vid ICA Kvantums parkering eller Sörkällegatan. Läs gärna i broschyren Renhållning 2006 om vad som får lämnas på en återvinningsstation. Jag har hört att det finns möjlighet att få hämtning av trädgårdsavfall genom kommunens försorg. Stämmer detta verkligen? Ja, man kan få regelbunden hämtning av trädgårdsavfall under sommarhalvåret till en kostnad av 550 kr inkl moms. Hämtning sker varannan vecka vid 14 tillfällen med start v 17 i april. Ytterligare information får du genom att kontakt renhållningsavdelningen eller genom att besöka kommunens hemsida under rubriken service&tjänster, bo&bygg, renhållning. Gatu- och parkchef: Trafikingenjör: GATU- OCH PARKAVDELNINGEN Sten-Anders Olsson, telefon mail Bengt-Åke Gustafsson, telefon mail Henrik Granlöf, telefon mail Trädgårdsingenjör: Lars-Göran Arvemark, telefon mail Parkering/trafik, sekt chef Johan Olofsson, telefon mail Gatuunderhåll, sekt chef Olle Engelbrektsson, telefon mail Parkunderhåll, sekt chef Agnetha Johansson, telefon , mail GOTT OM GRÖNA OASER Det finns många gröna oaser i Uddevalla - Magretegärdeparken, Hasselbacken, Sörkälleparken, Teaterplantaget, Skansplan, Brattska ängen och Museiparken är några av dem. Huvudansvaret för att sköta parkerna och se till att Uddevalla pryds av prunkande planteringar ligger på parkingenjör Agnetha Johansson tillsammans med parkarbetare. Parkoch grönyteskötseln är en stor del av arbetet inom gatu- och parkavdelningen. Det innebär att man på parksidan har ca 15 heltidstjänster samt säsongsarbetare, som deltar i skötseln av både paradparker och andra planteringar. Kommunens ca 100 lekplatser sköts även de av parkavdelningen. Lekplatserna är uppdelade i ålderskategorier och man tar hjälp av invånarregistret för att få fram hur varje område ser ut åldersmässigt. Underlaget används sedan vid planering av lekplatser. Parker, planteringar, grönytor, lekplatser, fritidsområden är en del i kommunens arbete för att skapa välbefinnande för sina invånare. 9

10 GATULJUS FÖR 6 MILJONER Gatubelysningen i Uddevalla sköts också av gatu- och parkavdelningen. Det innebär att man ansvarar för ca belysningsenheter. Kostnaden per år är ca sex miljoner kr och påverkas mest av elpriset men varierar också något år från år beroende på bl a skadegörelse. Vi arbetar hela tiden med att minska elförbrukningen t ex genom byte till effektivare armaturer. Felavhjälpning Omedelbar åtgärd vid: Fara för trafik eller elektriska personsäkerheten. Vinterperioden 1/10-31/3 - Åtgärd inom två veckor då: 3 eller flera lampor i rad slocknat. Lampa vid övergångsställe, trappa eller busshållplats slocknat Sommarperioden 1/4-30/9 - Åtgärd inom 4 veckor då: 5 eller flera lampor i rad slocknat Lampa vid övergångsställe, trappa eller busshållplats slocknat Utöver ovanstående görs tillsyn 2 ggr/år då alla släckta lampor byts. Vart fjärde år byts alla lampor. STRANDPROMENADEN Uddevallas nya turistattraktion - Strandpromenaden - kommer att erbjuda upplevelser för alla smakriktningar. Promenaden har delats in i tre olika strandhugg : centrum, familjehamnen och kulturhamnen. Promenaden invigs i juni Gemensamt för alla tre strandhuggen är att det kommer att finnas turistinformation på flera språk, caféverksamhet, cykeluthyrning, kärror, barnskrindor mm. Bekväma parksoffor placeras ut längs med stråket, från Skalbankarna till Lindesnäs, och det kommer att finnas flera möjligheter att vila och beundra den vackra utsikten. 10 Längs med bryggan finns badstegar och rastplatser och hela strandpromenaden kommer att vara upplyst. Den kilometerlånga bryggan som går längs berget vid Hästepallarna blir ca tre meter bred och kommer att gå ca tre meter över havsytan. Bryggan och strandpromenaden blir också en del i ett trafiksäkrare Uddevalla. Alla som har aktiviteter ute på Bodeleplanerna och alla badande vid Landbadet kan på ett säkert sätt promenera eller cykla längs den nästintill bilfria gång- och cykelleden. OBS! Cyklande ska leda sin cykel mellan Skeppsviken och Bodele.

11 Arbetet med gator och vägar är ekonomiskt sätt den mest resurskrävande för gatu- och parkavdelningen. Uddevalla kommuns väghållning omfattar i huvudsak tätorterna Uddevalla, Ljungskile, Hogstorp och Lane Fagerhult. Målet med väghållningen är att skapa god framkomlighet och hög säkerhet för alla person- och godsförflyttningar samt skapa ett trafikflöde som ger låg miljöpåverkan. När det gäller trafiksäkerhet har vi hela tiden en dialog med allmänheten och vi tar åt oss av deras synpunkter, säger gatu- och parkchef Sten-Anders Olsson. Vi arbetar aktivt i trafiksäkerhetsprojekt tillsammans med Vägverket och andra kommuner, liksom med skolor där vi ger stöd för undervisningen och tar upp både barns och föräldrars beteende i trafiken. Vi har ett gott samarbete med barnoch utbildningsförvaltningen. PRIORITERAD GRUPP Avdelningen har en projektanställd som särskilt arbetar med säkerheten på skolvägar och skolbussar. Fotgängare och cyklister är en prioriterad grupp i vårt arbete. Säkra övergångsställen och dämpade hastigheter är några medel vi har att jobba med. Vi arbetar konsekvent med att knyta ihop och bygga ut cykelvägar, det går stadigt framåt och det blir nya sträckor varje år. Strandpromenaden är t ex en del av detta. Vi får en säker väg till Gustafsberg och Bodele. GATOR OCH VÄGAR KOSTAR MEST MILJÖARBETET VIKTIGT Miljöarbetet är också viktigt för oss på gatu- parkavdelningen. Vi har tuffa krav på våra entreprenörer och det bränsle vi använder själva är miljövänligt. Bekämpningsmedel används heller aldrig. BRA BETYG FÖR SNÖRÖJNING Vinterväghållningen får gott betyg av invånarna i kommunen. Tekniska kontoret har också gjort en servicedeklaration för arbetet, för att uddevallaborna enkelt skall kunna se vad de kan vänta sig och vad som gäller vid snöröjning. Från den 1 november till 31 mars finns beredskap för halkbekämpning och snöröjning på allmänna gator dygnet runt. Vid full styrka är ett 50-tal fordon och personer ute samtidigt. Snöröjningen påbörjas när snödjupet är fem cm. Plogningen är uppdelad i Norrlands - respektive strängplogning. Vid Norrlandsplogning får gatornas gångbanor fungera som snöupplag, vid strängplogning är körbanan och gångbanorna tillräckligt breda så att snön kan skottas upp i en sträng, och det finns ändå plats att gå på. I Ljungskile tillämpas enbart strängplogning. SAND FÖR HUSHÅLLSBEHOV kan avhämtas kostnadsfritt på Junogatan vid Gatu- parkavdelningens förråd kl vardagar. Ta med egen hink eller annat kärl för påfyllning. Fastighetsägare ansvarar för skötseln av gångbanan utmed sin fastighet inom stadsplanerat område. Fastighetsägaren ska skotta bort snö och is, sanda vid behov. Om särskild gångbana saknas skall ett utrymme av 1 meter utanför fastigheten åtgärdas. Detta är mycket viktigt för att fotgängarna ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt. Infarter och entréer ska öppnas av respektive fastighetsägare. Tänk också på att titta efter istappar på taket som måste tas bort. 11

12 STÄDNING & RENHÅLLNING Att ha det prydligt och välstädat i tätorterna är mycket viktigt för trivseln och en stor uppgift för oss. Här kan allmänheten hjälpa oss genom att använda soptunnor och annat. Bara i centrala Uddevalla kostar nedskräpningen 1 milj kr/år och vi måste städa varje dag året om KOMMUNALA PARKERINGSPLATSER Nästa stora byggprojekt när det gäller gator i Uddevalla är en ombyggnad av Göteborgsvägen - ett spännande projekt som kommer att påverka många. Det handlar om utveckling, inte bara att bygga om. Vi behöver ha ett nytänkande och vi kommer att ha en fortlöpande dialog med alla som bor, arbetar och vistas i området, säger Sten-Anders Olsson. Vi har ombyggnaden av Strömstadsvägen lite som en modell och ett bra exempel på vad man kan göra. Göteborgsvägen kommer att byggas om i etapper och få ett helt förändrat utseende. Från en gammal före detta genomfartsled till en modern stadsgata. Själva byggnadsarbetena planeras starta 2008 och beräknas pågå i tre år. Det finns ca 4000 kommunala parkeringsplatser i Uddevalla, drygt av dem finns i centrum. Taxorna varierar beroende på hur centrala parkeringarna är. På Kampenhofs västra del är det fri parkering de första fyra timmarna.på parkeringskontoret arbetar trafikingenjör och trafiktekniker, där söker man bl a p-tillstånd. När det gäller parkeringar arbetar gatu- och parkavdelningen bl a tillsammans med Uddevalla Centrumutveckling. P-avgifter och och p-övervakning är inget självändamål i sig, säger Sten-Anders Olsson. Vi arbetar för att se till att det finns välskötta parkeringar på vettigt avstånd både i centrum och ute i stadsdelarna. Parkeringsvakterna övervakar och arbetar för ett positivt syfte. Vi vill ha väl fungerande parkeringar och tar gärna till oss de synpunkter allmänheten kommer med. GÖTEBORGSVÄGEN NÄSTA STORA PROJEKT FRÅGOR SOM OFTA DYKER UPP Hur gör jag om jag vill ha fartdämpande åtgärder utförda på min gata? En skriftlig ansökan lämnas till Tekniska kontoret, som gör en bedömning av möjliga åtgärder. Det kan t ex vara, att om trafiken tillåter så får man på egen bekostnad sätta ut blomlådor som fartdämpare. Jag skall renovera/måla huset och behöver ha en 12 container och byggställning på trottoaren, är detta OK? Tillstånd ska sökas hos polisen som remitterar ärendet till Tekniska kontoret. Om tillstånd ges så tillkommer en avgift enligt taxa. Vart vänder jag mig om jag vill bli av med stora skymmande träd utanför mitt hus? Kontakta Tekniska kontorets parkunderhåll. De gör en besiktning och bedömning i varje enskilt ärende.

13 Vad innebär sk norrlandsplogning? Vid norrlandsplogning används trottoaren som snöupplag. När börjar snöröjning? Från den 1 november till den 31 mars finns beredskap för halkbekämpning och snöröjning på allmänna gator dygnet runt. Snöröjningen påbörjas när snödjupet är 5 centimeter. När kommer ni och byter trasig gatubelysning? Tekniska kontoret ansvarar för ca belysningsenheter inom kommunen. Felavhjälpning sker omedelbart om fara för trafik eller personsäkerhet föreligger. Under vinterperioden åtgärdas följande inom två veckor: när tre eller flera lampor i rad slocknat, släckt lampa vid övergångsställe, trappa eller busshållplats. Utöver detta görs tillsyn två gånger/år då alla släckta lampor byts. Jag har kört i en håla och skadat bilen, hur gör jag för att få ersättning? Ersättningskrav skickas skriftligt till Tekniska kontoret med angivande av tid, plats och ev vittnen samt ett kostnadsförslag från en auktoriserad verkstad. Bifoga gärna en skiss över platsen. För att få ersättning ska det kunna påvisas att Tekniska kontoret brustit i tillsyn och underhåll. Bedömningen görs av det försäkringsbolag som kommunen anlitar. När ska ni göra något åt gatan där jag bor? Hela listan på pågående och planerade gatuentreprenader finns på kommunens hemsida, under service&tjänster, trafik o stadsmiljö, gator/vägar, gatuarbeten. STORA SKOG- OCH NATURVÅRDSOMRÅDEN FÖR SKOGSSBRUK OCH FRILUFTSLIV Uddevalla kommun äger och förvaltar ca 5000 ha skog varav ca 3000 ha utgör produktiv skogsmark. Kommunens skogsbruk skall drivas så att en långsiktigt god ekonomisk avkastning ges samt att värna om biologisk mångfald och skogens sociala värden. Kommuninvånare skall ges möjlighet till rekreation, friluftsliv och naturupplevelser i närmiljön. Skog- och naturvårdssektionen ansvarar för skötseln av kommunens skogsinnehav samt de kommunala naturreservaten. Även kalkningsåtgärder av försurade vattendrag samt fiskevårdande åtgärder i lax - och öringförande vatten ingår i sektionens verksamhetsområde. Skogsförvaltare är Claes Nabrink. Slutavverkningar och vissa gallringsåtgärder utförs av upphandlade entreprenörer. Övrigt manuellt skogsarbete såsom gallring, röjning, plantering mm utförs av två beredskapslag. Bilden är tagen från Kärlingesund mot Bassholmen. Dessa utgör två av kommunens naturreservat där det ges stora tillfällen till rekreation och friluftsliv. 13

14 VA-chef: Conny Stensson, tel , mail Taxor, avgifter abonnentärenden: Kontrollingenjör: Håkan Mellberg, tel , mail Rörnätsunderhåll, sekt chef: Bo Ekström, tel , mail Avloppsreningsverk Skansverket, sekt chef Nicke Klerman tel , mail VA-AVDELNINGEN Vattenreningsverk Marieberg: sekt chef: Håkan Apelryd, tel mail Ljungskile avloppsreningsverk: sekt chef Thomas Utgren, tel mail Ljungskile Vattenverk Skarsjön tel Felanmälan Fel utanför fastighet på vatten- och avloppsledningar, vattenmätare anmäles till växel Efter kontorstid Om numret är blockerat ring Vatten och avloppsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet. Det innebär att kostnaderna inom verksamheten skall bäras av dem som är anslutna till ledningarna. VA-verksamheten i Uddevalla omfattar ca privatpersoner, företag och industrier. Bor man i Uddevalla kommuns tätorter så har man vanligtvis tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Bor du på landsbygden är du oftast hänvisad till att ordna med eget dricksvatten. Avloppsfrågan får man då lösa med enskilt avlopp. Det övergripande målet för vatten och avloppsverksamheten är att utan störningar leverera vatten med god smak och kvalitet samt omhänderta och rena avloppsvatten på bästa sätt enligt myndigheternas krav. VATTENKVALITET OCH HÅRDHETSGRAD Uddevalla tätort, Herrestad, Sunningen, Torp, Hogstorp, Utby, Sundsandvik, Hafsten och Ammenäs: PH: 7,8-8,2 Hårdhet: 4,0-5,0 dh Ljungskile: PH: 7,7-7,9 Lane Fagerhult: PH: 7,8-8,2 Kyrkbyn: PH: 7,9-8,3 Skredsvik: PH 7,7-8,5 Hässleröd: PH: 7,5-8,0 Hårdhet: 3,8-4,2 dh Hårdhet: 7,0-7,7 dh Hårdhet: 7,7-8,1 dh Hårdhet: 7,0-7.7 dh Hårdhet: 5,0-6,0 dh VATTNETS VÄG TILL MARIEBERGS VATTENVERK Råvattnet pumpas från Bäveån via en pumpstation vid Köperöd. I Köperödssjöarna lagras vattnet innan det rinner med självfall till vattenverket vid Marieberg. Vid behov kan råvattnet också pumpas direkt från Bäveån, ca 1 km uppströms vattenverket. Den största delen av vattenflödet till Bäveån kommer via Risån från Öresjö, ca 15 km sydost om Uddevalla centrum. En mindre del vatten kommer från Herrestadsfjället. För att höja vattnets ph-värde tillsätts kalk som tillsammans med kolsyra ökar vattnets stabilitet och hårdhet, detta bidrar till att förhindra korrosion i ledningsnätet. I en inblandningssnäcka doseras ett aluminiumsalt, som medför att föroreningarna i råvattnet drar sig samman till flockar. Dessa flockar sjunker till botten i två sedimenteringsbassänger med plana bottnar och två med snedställda lameller. 14 De flockar, som inte sedimenterar avskiljs i sju kolfilter med aktivt kol. Dessutom reduceras luktämnena i vattnet med hjälp av kolet. För rengöring av filtren backspolas de med jämna mellanrum med renvatten. Renvattnet desinficeras med klor innan det magasineras i en låg reservoar under vattenverket. Där sker en ph- justering av vattnet. Vattnet når konsumenterna direkt eller via vattentorn.

15 SKYDDSOMRÅDE FÖR VATTENTÄKTER FÖRNYAS OCH UTÖKAS I Uddevalla kommun pågår ett arbete med att inrätta ett vattenskyddsområde för Köperödssjöarna inklusive Bäveåns, Risåns och Öresjös tillrinningsområde. Arbetet med skyddsföreskrifterna för vattentäkterna följer Naturvårdsverkets nya Råd och anvisningar för skydd av vattentäkter. Arbetet kommer att pågå till SÅ RENAS SPILLVATTNET aktiv slamanläggning. Organismerna används i syfte att rena bort så mycket kväve som möjligt. I den kemiska reningen tillsätts en kemikalie som gör att partiklarna i vattnet flockas dvs. bildar större partiklar tillsammans. Flockarna blir tyngre än vattnet och sjunker därför ner i sedimenteringsbassänger, i dessa partiklar sitter mycket fosfor. Varje dag kommer det ca m3 spillvatten till Uddevalla kommuns reningsverk Skansverket. Inläckande dagvatten till spillvattenledningar gör dock att flödet kan variera kraftigt vid mycket regn och snösmältning. Det jobbas idag aktivt med att minska detta ovidkommande vatten till reningsverket eftersom det inte behöver renas. RENINGSPROCESS I TRE STEG På Skansverket renas vattnet i tre processsteg: mekanisk, biologisk och kemisk rening. I det mekaniska steget går vattnet igenom ett galler med 2 mm:s spaltsvidd, en grovrening. Allt som fastnar på gallret, så kallat rens, läggs idag på deponi. I den biologiska reningen jobbar mikroorganismer i en RESTPRODUKTER Det slam som uppstår i reningsprocesserna pumpas till rötkamrarna där organismer bryter ner organiskt material i slammet för att bilda ny biomassa i en syrefri miljö. Vid rötningen avges metangas som utnyttjas till pannan som värmer upp lokalerna på vintern och producerar energi till fjärrvärmenätet när den inte behövs på Skansverket. Den rötande biomassan som blir kvar i rötkamrarna centrifugeras för att få bort så mycket vatten som möjligt. Den torra massan kan efter inblandning av t.ex. bark användas som jordförbättringsmedel och täckmaterial på deponier. Det renade vattnet släpps ut i Bäveån. Länsstyrelsen har kontrollansvaret för att vi efterlever kraven för utsläppsvärden gällande fosfor, kväve och biologiskt nedbrytbara ämnen. Vill Du veta mer kontakta Skansverket eller kom på studiebesök. VA-TAXOR FÖR 2006 Fast avgift per år och mätare Vatten och avlopp 1475 kr inkl moms Därav vatten 613 kr inkl moms avlopp 862 kr inkl moms Avgift per kbm Vatten och avlopp 23,50 inkl moms Därav vatten 9,25 inkl moms avlopp 14,25 inkl moms 15

16 ÖVERFÖRINGSLEDNINGAR UDDEVALLA-LJUNGSKILE Redan i slutet av 1970-talet diskuterades överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Uddevalla och Ljungskile började kommunen åter fundera kring projektet. En fördjupad utredning gjordes under våren Med denna som grund ställde sig Tekniska nämnden bakom projektet, vilket innebär att planering för genomförande har inletts. Projektering för de första etapperna har påbörjats och själva bygget av ledningar beräknas starta under hösten Hela projektet beräknas vara genomfört VA-avdelningen har utsett en projektgrupp för arbetet, den består av Sten-Ove Dahllöf, Robert Börjesson och Susanna Håkansson. Mer information finns på 16 VA I FEMMAN Vatten,avlopp och avfall är en del av miljöfrågorna, och en angelägen fråga som berör såväl vuxna som barn. Uddevalla är Sveriges första EMAS-registrerade kommun och VA-avdelningen och renhållningsavdelningen arbetar tillsammans med VA i femman för att sprida kunskap om verksamheten bland skolelever. I tävlingen får varje klass ett studiepaket som de kan arbeta med innan det avslutande besöket på Skansverket. Där får eleverna och lärarna ytterligare en genomgång av sophantering och avloppsrening, samt en guidad visning i reningsverket. Elevernas kunskaper testas under visningen genom olika tipsfrågor. Den klass som vinner får en studiedag på skolskeppet t/s Britta, andra och tredje pris är 1000 respektive 500 kronor i sportaffär. Pengarna skall användas till sport/lekutrustning för skolan/klassen. Kontaktperson för VA i femman är drifttekniker Pia Jogbäck, telefon ÖVERSVÄMNINGAR SKA MINIMERAS För att bl a komma till rätta med de översvämningar som varje år drabbar olika delar av Uddevalla arbetar vi med att inventera hela ledningssystemet och separera dagvatten från spillvattenledningarna där det är möjligt. Vi lägger ett dubbelt ledningssystem på de ledningssträckor som tidigare haft ett kombinerat system, säger VA-chef Conny Stensson. Från 1985 till 1997 har ca 80 miljoner kr investerats och vi räknar med att ungefär lika mycket investeringar återstår innan de kombinerade ledningssträckorna är helt borta. Fram till idag har Kapelle, Hedegärde, Egersberg, Kissleberg, Ramneröd, Söder, Jacobsberg och Centrum berörts av arbetena. Dagvatten har ett i högsta grad ojämnt flöde, som växlar med torka och regn. I ett villaområde kan dagvattenmängden under ett kraftigt sommarregn vara 250 gånger större än spillvattenmängden. Åtskilliga fastigheter avleder fortfarande dagvatten till spillvattennätet. Det innebär att nätet blir överbelastat vid kraftig nederbörd. Konsekvenserna blir att dagvatten leds till reningsverken, källare översvämmas och spillvatten kan rinna ut på andra platser än i reningsverken. Aktuella områden för dagvattenseparering under den närmaste framtiden är Herrestad, Söder och Kapelle(hela områdena är ej klara). Det här är ett långsiktigt projekt som kommer att pågå under flera år. Vi arbetar med en åtgärdsplan för översvämningar och gör en ständig revidering av rörnätet. Inventering av ledningsnätet pågår i norra stadsdelarna. Målet är att antalet källaröversvämningar skall vara maximalt tio per år.

17 VANLIGA FRÅGOR TILL VA-AVDELNINGEN Är Uddevallas vatten mjukt eller hårt? Vi har mjukt vatten i hela kommunen. Hårdheten mätt i enheten dh är 3-5 vilket innebär en låg dosering av tvätt- och diskmedel. Vad kostar det att ansluta vatten och avlopp? Avgiften för anslutning varierar beroende på vilka nyttigheter av vatten, avlopp eller dagvatten som man ansluter till. Fastighetens storlek påverkar också avgiften. För en normal villa kostar anslutning av vatten, avlopp och dagvatten ca kronor. Vad kostar vatten och avlopp? Avgiften för vatten och avlopp är uppdelad i två delar, dels en fast avgift, grundavgift på 1475 kr/år dels en rörlig avgift på 23,50 kr/kbm. Årskostnaden för en normalfamilj som förbrukar 150 kbm vatten är 5000 kr. Varför är vattnet brunfärgat? Det kan bildas utfällningar av järn(rost) i rör tillverkade av gjutjärn. Om någon tappar mycket vatten snabbt kan denna utfällning lossna och följa med vattnet. Spola i så fall i kranarna tills vattnet är klart och rengör kranarnas silar efteråt. Har vattnet bra kvalitet? Ja, vattnet i Uddevalla har mycket bra kvalitet. Vi klarar livsmedelsverkets krav med god marginal. Vissa smakförändringar kan förekomma, men det är inget som påverkar kvaliteten. Hur mycket vatten kommer det in varje dag till reningsverket och hur lång tid tar det att rena? Svar: Medelvärdet 2004 var ca kbm per dygn. Det är detsamma som 19 miljoner liter eller badkar på 200 liter. Vattnet uppehåller sig i verket ca 24 timmar, innan det renat rinner ut i Bäveån. Hur mycket vatten går det åt per år? Svar: Man räknar med 200 liter vatten per person och dag. Det bor ca personer i Uddevalla (2004). Då blir åtgången ca liter vatten per år - ca 3 miljarder 650 miljoner. Hur mycket kostar det (2005) att rena tio liter vatten? Svar: Priset för 1m 3 (1000 liter) vatten och avlopp är kr. Då kostar 10 l 23.5 öre att rena. Vad renas på Skansverket? Svar: Använt vatten=avloppsvatten=spillvatten Hur många personer jobbar på reningsverket? Svar: På Skansverket arbetar nio personer, en chef, en processingenjör, fyra drifttekniker, två i laboratoriet och en i verkstaden. Vad gör man på reningsverket, hur går reningen till? Svar: Uddevalla reningsverk har krav från länsstyrelsen att rena bort fosfor, kväve och organiskt material. Vad är dagvatten? Svar: Dagvatten är regnvatten och dräneringsvatten. Vad är avloppsvatten? Svar: Det är vattnet som kommer från alla hem, fabriker, bensinstationer, kontor, affärer mm. Det är disk,- dusch,-tvätt-, toalettvatten mm. Allt som rinner ner i avloppet via toaletten, diskhon, badkaret, handfatet och från golvbrunnar inomhus räknas som avloppsvatten. Vad brukar komma genom avloppet,vilket skräp är vanligast? Svar: Vi vill inte ha in skräp, men det vi brukar få är tops, bindor, tamponger, trosskydd, kondomer, tandborstar mm. Det har även hänt att det kommit in mobiltelefoner och plånböcker. En sak att komma ihåg: släng bara det i avloppet som kommer från människan! 17

18 MARK- OCH EXPLOATERINGSAVDELNINGEN Mark- och exploateringschef: Dennis Zachrisson, tel mail Exploateringsingenjör: Ann-Sofie Karlsson, tel , mail Exploateringsingenjör: Johnny Karlsson, tel , mail Karttekniker: Sylvia Gustafsson, tel , mail Bostadsanpassning Byggnadsingenjör: Lars Åke Bengtsson, tel mail Teknisk assistent: Ulla-Brith Karlsson, tel mail Idag står 250 personer i kö för att få köpa en tomt i Uddevalla kommun. Efterfrågan har ökat lavinartat de senaste åren, säger mark- och exploateringschef Dennis Zachrisson. Antalet sökande har stått stilla på ung personer under flera år, men nu har proppen gått ur och vi kan inte få fram tillräckligt många tomter tillräckligt fort. De områden som är mest aktuella idag är kv Bikupan (vid Östrabogymnasiet), Misteröd, Sundskogen, Sunningeberget, Ljungs-Berg, Valåsberget och Bohusgården. Ansökan om tomt i Uddevalla görs skriftligt på speciell blankett och sökanden måste vara över 18 år. Ansökan registreras i tomt/småhuskön den dag som ansökan kommer till Tekniska kontoret och registreringsavgiften är betald. Avgiften för tomt- och småhusförmedling är 650 kr första året. För att registreringen skall kvarstå gäller sedan en årsavgift på 150 kr. Ansvarig för kommunens tomtkö är Sylvia Gustafsson telefon STÅR I TOMTKÖ FASTIGHETER FÖR 16 MILJONER SÅLDES 2005 Uddevalla kommun äger ett stort antal- både offentliga byggnader som t ex stadshus och rådhus, skolor och bostadshus. Kommunens policy är att avyttra mark och fastigheter som inte behövs för den kommunala verksamheten. Under 2005 såldes fastigheter för ca 16 miljoner kronor. Det finns ingen anledning för kommunen att äga fastigheter som inte behövs för den kommunala verksamheten. Det som säljs är t ex gamla skolhus, som inte används som skolor längre, äldre bostadshus etc. Det är inget problem att hitta köpare till fastigheterna, säger Dennis Zachrisson. Under 2005 såldes så många att vi bestämde oss för att anlita mäklare för en del försäljningar. 18

19 UNDERLÄTTAR INDUSTRIETABLERINGAR Den största uppgiften för Mark- och Exploateringsavdelningen är att ta fram områden för bostadsbyggnation och industrietablering. Även att tillse att kommunen har en tillfredsställande markberedskap för framtida exploateringar. Vid exploatering av nya områden är avdelningen projektledare för att samordna utbyggnaden av bl a gata, vatten och avlopp. Avdelningen har också sedan hand om markförsäljningen inom respektive område. Industrimark finns för närvarande på Björbäck, Lillesjö och Fröland. AVGÄLD FÖR TOMTRÄTT RÄKNAS OM VART 10:E ÅR Tomträttsavgälden i Uddevalla kommun räknas om vart tionde år. En del kommuner har så långa omräkningsperioder som 40 år. I Uddevalla kommun berörs 105 privatpersoner och 48 företag. I samband med omräkning av ny tomträttsavgäld erbjuds tomträttsinnehavare av småhus att friköpa tomten för 90 procent av avgäldsunderlaget. 19

20 CA 400 ANSÖKNINGAR/ÅR FÖR BIDRAG TILL ATT ANPASSA SIN BOSTAD Genom ombyggnad och individuell anpassning av bostäder ges funktionshindrade möjligheten att bo kvar och leva ett så normalt liv som möjligt i vanliga bostäder och bostadsområden. Alla funktionshinder som ställer krav på bostadens fasta funktioner kan berättiga till bostadsanpassningsbidrag. Mark- och exploateringsavdelningen beviljade 2005 drygt 400 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.omsättningen per år är cirka 6,5 miljoner och medelinvesteringen för en anpassning ligger på ca kronor. Bidrag lämnas såväl till hyreslägenheter, bostadsrätter som egna hem. Bidrag lämnas till alla typer av funktionshinder, men bidrag till rörelsehindrade är allra vanligast. VEM OCH TILL VAD? Bidraget kan lämnas till den funktionshindrade för åtgärder i permanentbostaden och skall användas till individuella anpassningar av bostaden och närmiljön. Åtgärderna skall göra det möjligt att komma in och ut ur bostaden, sova och vila, laga mat och äta, sköta sin hygien samt att förflytta sig i och utanför bostaden. Åtgärderna skall vara nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. Exempel på hur bostaden kan anpassas inomhus... breddning av dörrar bortmontering av trösklar iordningställande av duschplats specialanpassade köksskåp montering av lyftanordningar...och utomhus montering av ramper montering av lyftanordningar räcken och ledstänger hårdgörning av gångväg Man kan få bidrag även till andra åtgärder än dessa, men det skall alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionsnedsättningen. SÖKA BIDRAG Ansökan om bostadsanpassningsbidrag lämnas till Uddevalla kommun, Tekniska kontoret som också beslutar om bidraget. Tillsammans med ansökan skall bifogas ett intyg skrivet av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Ta kontakt med kommunen redan när du börjar planera anpassningen av bostaden. Kommunen kan ge information om vilka möjligheter det finns för att få bidrag. Beviljat bidrag betalas ut när arbetet är färdigt. Har du frågor? Kontakta gärna Lars Åke Bengtsson, tel KOMMUNAL FÖRKÖPSRÄTT Cirka 300 fastighetsförsäljningar prövas varje år avseende den kommunala förköpsrätten. Enligt lag har en kommun möjlighet att inträda i köparens ställe vid försäljning av en fastighet. Lagen har dock stränga krav på när ett förköp får ske och det är mycket sällan så sker. Vill du ha mer information om den kommunala förköpsrätten, kontakta kommunens växel, telefon

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Bank, försäkring och fastighetsförmedling nära dig Välkommen till vårt kontor i Habo eller ring oss på 036-172 400. Vi hjälper dig

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi Foto: Tomas Utsi Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Det är vi på Tekniska Verken i Kiruna AB som ansvarar

Läs mer

Värmdö en plats för möten mellan människor

Värmdö en plats för möten mellan människor Till alla hushåll i Värmdö kommun Värmdö en plats för möten mellan människor Vår kommun fortsätter att växa och det är mycket positivt att fler vill bo i vår vackra kommun. Här erbjuds närhet till naturen

Läs mer

En bekvämare vardag. Ny personal på NÄRA. Så fungerar Granskär. Hur vi blev NÄRA. Och mycket mer från NÄRAs värld. Nr 2-2013

En bekvämare vardag. Ny personal på NÄRA. Så fungerar Granskär. Hur vi blev NÄRA. Och mycket mer från NÄRAs värld. Nr 2-2013 En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Ny personal på NÄRA Nr 2-2013 Så fungerar Granskär Hur vi blev NÄRA Och mycket mer från NÄRAs värld 2

Läs mer

BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 -

BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 - INFORMATION FRÅN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LOMMA KOMMUN BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 - TEKNISK FÖRVALTNING Denna folder innehåller information om tekniska förvaltningens

Läs mer

BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 -

BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 - INFORMATION FRÅN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LOMMA KOMMUN BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 - TEKNISK FÖRVALTNING VATTEN OCH AVLOPP Denna folder innehåller information om tekniska

Läs mer

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN Miljöspecial 2004 aktuellt på internet www.kristianstad.se 2 Heléne Svensson Kristianstad en miljökommun Kristianstad blir allt mer uppmärksammat som en

Läs mer

framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen

framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen årsredovisning 2014 årsberättelse framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen Tekniska Verken är ett kommunägt företag som är lokaliserat 15 mil norr om polcirkeln, med ett verksamhetsområde som är 20 000

Läs mer

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering Vattnet i vår kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Hagfors kommun 1 Vatten en förutsättning Visste du att endast tre procent av allt vatten på jorden är sötvatten, varav 2/3

Läs mer

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning för ett renare hav Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning Det här är Gryaab...4 VD har ordet...4 Reningsprocessen...6 Gryaabs slam

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

Vi är stolta över att arbeta för dig!

Vi är stolta över att arbeta för dig! Till fastighetsägare i Umeå kommun Vi är stolta över att arbeta för dig! UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. I denna folder får du en översiktlig information om vad

Läs mer

Sista sidan Information från Samhällsbyggnadssektorn

Sista sidan Information från Samhällsbyggnadssektorn Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen SEX STEG TILL EN SÄKER JULGRAN SID 22 BORLÄNGE ENERGI, TUNABYGGEN OCH BORLÄNGE KOMMUN INFORMERAR OM BYGGANDE, BOENDE OCH MILJÖ

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 RÅD ANVISNINGAR till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av Uddevalla kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Borlänges nya esplanad

Borlänges nya esplanad Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Prisbelönat kundcenter Sidan 13 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 Mars 2006 Borlänges nya esplanad Sidan

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

Vattnets väg. Vattnets väg. Kommunens bokslut sid 6-8. Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11. Kommunens bokslut sid 6-8

Vattnets väg. Vattnets väg. Kommunens bokslut sid 6-8. Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11. Kommunens bokslut sid 6-8 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 2/2003 Vattnets väg sid 14-17 Vattnets väg sid 14-17 Kommunens bokslut sid 6-8 Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11 Kommunens bokslut sid 6-8 Kumla vårdcentral

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2012

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2012 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2012 Hållbara Nyköping VI BLIR ALLT BÄTTRE PÅ ATT SORTERA SOPOR GAMLA VATTENRÖR BYTS OCH RENOVERAS HÄMTA BRUNA PÅSEN I LIVSMEDELSBUTIKEN

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun 2012 NYinflyttad Korta fakta om Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Texter Norrköpings kommun, tekniska kontoret Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Layout Rüsen Yildiz Camilla Neve

Läs mer

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte?

Läs mer