Tekniska kontorets infoguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska kontorets infoguide"

Transkript

1 2006 Tekniska kontorets infoguide

2 Upptäck Uddevalla centrum! - ett besök, positivt över förväntan Tfn När var du i Stockholm senast? Uddevalla kommun samarbetar med TRAAB i avfallsfrågor. Vi ser till att återvinningen blir optimal. För år 2005 innebar det att från innehållet i de gröna påsarna tillverkades gas motsvarande l bensin! De röda påsarna sorterades ut och skickades till förbränning där värme och el utvanns. Energimängden från de röda påsarna motsvarar uppvärmning under ett helt år för ca 3000 villor. Liten eller stor fest? Något gott kallskuret till lunchen eller affärsmötet? Vänd dig då till vår delikatessavdelning. Vi fixar lätt och smidigt till smörgåstårtor, exotiska fat, uppläggningar och mycket annat gott. Gör din beställning i god tid, särskilt till veckoslut och inför högtider. Ring oss på tel Läs mer på:

3 Utgiven i samarbete med: Tekniska kontoret Besöksadress: Stadshuset, Varvsvägen 1 Hemsida: Tel: Uddevalla kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom Uddevalla kommun. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FORETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MOJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVANARE! Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Ansvarig utgivare: Alexander Eriksen, Kundtjänst: Annonsförsäljning: Göran Aspholmer Tryck & produktion: Sjuhärads, Borås, 2006 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: Posten Välkommen till infoguiden om Tekniska kontoret i Uddevalla kommun. Här kan du läsa om den service som Tekniska kontoret ger dig som invånare. Vi ser vår verksamhet som en viktig del i arbetet att ge uddevallaborna en bra livskvalitet. Tekniska kontoret ansvarar för många områden som du dagligen kommer i kontakt med, t ex: Gator, parker och skogsförvaltning Naturvårdsområden Parkering Renhållning och återvinning Vatten och avlopp Fastighetsförvaltning Bostads- och industriområden Bostadsanpassning Miljöfrågor Byggande av större projekt som t ex Österängens äldreboende, överföringsledning för vatten och avlopp till Ljungskile och Strandpromenaden. Tekniska kontoret samarbetar med många andra förvaltningar inom kommunen; med Miljö och stadsbyggnad om samhällsplanering, trafikfrågor och miljöfrågor,med Näringslivsenheten om företag som behöver mark och lokaler, med Barn och utbildning om skollokalplanering, med Socialtjänsten om omsorgslokaler, med Räddningstjänsten om brandskyddsfrågor i våra fastigheter, med Kultur och fritid om badplatser, olika anläggningar samt spår och leder. Vi deltar också i Uddevalla Centrumutveckling och samverkar med näringslivet i många frågor. Vi försöker också att bli allt bättre på att kommunicera med uddevallaborna. Tekniska kontorets infoguide är ett exempel på detta. Vad tycker uddevallaborna om vår verksamhet? Det kan du läsa om i ett särskilt avsnitt där vi redovisar resultaten av ett antal enkäter. Jag hoppas att du tycker guiden ger dig en bra överblick över Tekniska kontoret. Hälsningar Leif Börjesson Teknisk chef Denna guide är tryckt med vegetabiliska färger på ett miljövänligt returpapper som inte är klorblekt. Utgivaren ikläder sig ingen ersättningsskyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. 3

4 Ledningsgruppen för Tekniska kontoret består av, från vänster: Martin Hollertz, Jan-Åke Eriksson, Dennis Zachrisson, Conny Stensson, Seppo Räikkönen, Leif Börjesson, Sten-Anders Olsson, Bengt Glanfors och Lars Cart-Lamy MÅNGA OLIKA YRKESGRUPPER SÅ HÄR MYCKET KOSTAR VERKSAMHETEN Genom att Tekniska kontoret har ett så brett fält att arbeta över finns många olika yrkeskategorier anställda. Just nu hittar du 32 olika yrkesgrupper på kontoret: förvaltningschef, avdelningschefer, sektionschefer, arbetsledare, anläggningsarbetare, assistenter, byggnadsingenjörer, civilingenjörer, drifttekniker, ekonomer, elingenjörer, exploateringsingenjörer, fastighetsförvaltare, fastighetsingenjörer, fastighetsskötare, hantverkare, IT-ingenjörer, karttekniker, laboratorietekniker, målare, offsettryckare, projektledare, renhållningsarbetare, rörläggare, sekreterare, slamsugare, snickare, sophämtare, städare, trafikingenjörer, trafiktekniker och vvs-ingenjörer. OMSÄTTNING OCH SKATTEMEDEL 4

5 ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN Administrativ chef: Martin Hollertz, telefon: mail Tryckeri och vaktmästerisektion Sektionschef: Jörgen Storm, telefon: mail UDDEVALLA KOMMUNTRYCKERI och kontorsvaktmästeri är en del av Tekniska kontoret och den administrativa avdelningen. Tryckeriet är Emas-registrerat och jobbar miljömedvetet fullt ut sedan Vårt huvudsakliga uppdrag är att få fram kommunens kallelser i tid. På tryckeriet kopierar vi i första hand åt kommunens olika förvaltningskontor men även för både små och stora föreningar. Exempel på vad vi kan tillhandahålla är foldrar, häften, större och mindre kopieringsarbeten, både i färg och svartvitt. Större jobb eller textiltryck och stora affischer förmedlar vi vidare, så alla interna tryck kan gå via kommunens tryckeri. Utöver kopiering utförs lamineringar, limbindningar och spiralarbeten. På kontorsvaktmästerisidan ansvarar vi för den interna och externa posthanteringen inom kommunen. Då det inom kommunen finns ett stort antal skrivare, har vi ett tonerförråd där vi lagerhåller toner till de vanligaste skrivarna. Vi lagerför även cd och dvd skivor. På kommuntryckeriet arbetar bl a Jörgen Storm, Bjarne Baldesjö, Jonny Karlsson och Linda Pedersen 5

6 RENHÅLLNINGSAVDELNINGEN Renhållningschef: Lars Cart-Lamy telefon: mail: Arbetsledare: Evald Lind telefon: mail: Havskurentippen telefon: Aröd, Ljungskile telefon: TON HUSHÅLLSAVFALL HÄMTAS VARJE ÅR På Renhållningsavdelningen arbetar totalt 25 personer. För att ta hand om kommunens ton av hushållsavfall/år behövs 12 personer och sex sopbilar av vilka tre kör återvinning. Man sköter också underhållsverksamhet, som t ex reparationer av sopkärl, containrar m.m. och ser bl a till att säckar och ytterkärl körs ut. Renhållningen sköter slamsugning vid enskilda avloppsanläggningar, hämtar farligt avfall, kör för reningsverken och utför spolningar för industrier. Verksamheten klaras med fem anställda och fem bilar. Av de fem bilarna är två kombinerade spol- och slambilar, två är utrustade för att ta hand om farligt avfall. En personalpool som bl.a. sköter Ljungskile återvinningscentral Aröd, Havskurentippen sköts på entreprenad. På administrativa avdelningen som har hand om all fakturering, information, kundservice och arbetsledning arbetar fem personer. KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR SEDAN 2000 I Uddevalla fungerar sedan 2000 källsortering av sopor och uddevallaborna är duktiga på att sortera sitt hushållsavfall i röd, grön och övrig påse. Gröna påsar används till rötbart avfall. Röda påsar till brännbart avfall. Gröna och röda påsar finns att köpa i välsorterade livsmedelsaffärer. Till det övriga restavfallet används påsar som varken är gröna eller röda. Systemet har kommit för att stanna och har med framgång införts i 20 andra regioner i landet. GRÖNA PÅSAR I de gröna påsarna är idag nästan allt innehåll rätt sorterat. Kanonbra! konstaterar vi på Renhållningen. Ur innehållet i de gröna påsarna utvinns biogas till fordonsbränsle och uppvärmning av hus. Användbara restprodukter är biogödsel till jordbruket samt varmvatten. 6 RÖDA PÅSAR I de röda påsarna är endast hälften av innehållet rätt sorterat. Och här finns pengar att tjäna genom att sortera rätt, eftersom de röda påsarna är dyrast att ta hand om. De eldas i förbränningsanläggningar där energin tas till vara för elproduktion och fjärrvärme. ÖVRIGA PÅSAR I de övriga påsarna är så mycket som 83 procent felsorterat. Största felet är att både förpackningar och rötbart avfall hamnar där. Förpackningar ska återvinnas och rötbart avfall läggas i grön påse. Nu blir det istället liggande på soptippen för dyra pengar och till ingen nytta. Det är enkelt att lägga rätt i övrig påse. Där ska du endast lägga blomjord, hundlatrin, kattsand, keramik, glas väl paketerat och galgar av metall.

7 SKRYMMANDE AVFALL TILL ÅTERVINNINGSCENTRALER I kommunen finns två återvinningscentraler, Havskuren och Aröd, där du lämnar skrymmande avfall som normalt uppkommer i hushållen men som inte ryms i den ordinarie sopbehållaren, t ex: Grovavfall Möbler, emballage, barnvagnar, cyklar, virke, leksaker, hushållsmaskiner, trädgårdsavfall, skrot, frigolit... Elektriska/elektroniska produkter Datorer, TV-apparater, spisar... Samt... vissa vitvaror t ex frysboxar, kylskåp... ÖPPETTIDER Havskurentippen Måndag-fredag Torsdag kvällsöppet Helgfri lördag Information telefon Ljungskile Återvinningscentral Aröd Måndag och torsdag Helgfri lördag jämna veckor Ljungskile Återvinningscentral saknar resurser att ta emot stora mängder avfall (traktorsläp/lastbil). Vi hänvisar till Havskuren i förekommande fall. Information telefon TRAAB (Trestadsregionens avfallsaktiebolag) på Heljestorp Måndag-fredag Torsdag kvällsöppet Information telefon Begränsat öppethållande kring helger. PÅ HAVSKUREN OCH ARÖD GÄLLER FÖLJANDE TAXOR: Personbil som lämnar avfall 20 kr/tillfälle Släpkärra/skåpbil/pickup kr/tillfälle Företag: betalar enligt taxor 6000 TON FÖRPACKNINGAR Förpackningar sorteras och lämnas på någon av de 29 återvinnningsstationer som finns i kommunen. Där lämnas tidningar och trycksaker, pappersförpackningar, hårda plastförpackningar, metallförpackningar, glasförpackningar. Mjuka platsförpackningar läggs i den röda påsen för hushållsavfall. Alla förpackningar och tidningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller nya produkter. På så vis sparas stora mängder energi och vi bidrar till att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet. Miljön gör en stor vinst - liksom var och en av oss! Regeringen har bestämt att varje företag som tillverkar, importerar, fyller eller säljer förpackningar eller förpackade varor, ansvarar för att det finns ett insamlingssystem dit slutkunderna kan lämna förpackningarna för återvinning. Det kallas producentansvar. Samma sak gäller för tidningar och returpapper. Förpackningar och tidningar är två av de första varugrupperna som fått ett producentansvar. De utgör en stor volym av hushållssoporna och är relativt enkla att åtgärda. Totalt samlas ca 6000 ton förpackningar och återvinningsmaterial in på ett år. Tekniska kontoret i Uddevalla kommun är entreprenör åt vissa materialbolag. FYRA MILJÖSTATIONER Kommunens fyra miljöstationer tar emot hushållens farliga avfall. Det är Havskurentippen, OKQ8 Strömstadsvägen, Ljungskile Återvinningscentral, Ljungskile reningsverk. Du kan också lämna på TRAAB, Heljestorp. Till farligt avfall räknas t ex rester av olja färg i flytande form/sprayfärg bekämpningsmedel kvicksilvertermometrar lysrör/lågenergilampor bilbatterier lösningsmedel elektronik Blanda aldrig det du ska lämna på miljöstationen. Lämna varje produkt separat väl förpackad och märkt. 7

8 300 KILO SOPOR/ÅR FRÅN VARJE UDDEVALLABO Renhållningen i Uddevalla skickar varje år i december ut en broschyr där man kan läsa allt som är värt att veta om sophantering och källsortering för hushållen. Uppgifterna gäller för ett helt år och där kan man bl a se vilka dagar som sophämtning görs i alla kommunens delar. Broschyren finns även på Vi tycker det är viktigt att ge en samlad information där vi försöker få med det mesta som hushållen behöver veta om kommunens sophantering, säger renhållningschef Lars Cart-Lamy. I broschyren finns allt från öppettider på återvinningscentraler, adresser och telefonnummer till hur man källsorterar sina sopor. alltså ca 300 kilo per invånare. Slamsugning sköts för 6000 abonnenter och vi har ca 8000 uppdrag om året. Slammet körs till Reningsverket, farligt avfall,dvs oljehaltigt, körs till TRAAB SPECIALUPPDRAG Renhållningen utför också specialuppdrag, som t ex renspolning av avloppsanläggningar, trossbottnar, sandfilter och rännstensbrunnar. På uppdrag av Räddningstjänsten utförs oljesanering både till land och sjöss. Högtryckstvättning av t ex tak samt rengöring av vattenbrunnar åtar man sig också ABONNENTER Renhållningen har ca abonnenter i Uddevalla, av dem är 3000 fritidsabonnenter, som vi hämtar hushållsavfall för från maj till september. Vi samlar in ton hushållsavfall varje år som körs till TRAAB, dessutom tas 6000 ton återvinningsmaterial om hand. Det betyder sammanlagt ton sopor om året, HAVSKURENS AVFALLSANLÄGGNING Andelen sopor som går till deponi minskar för varje år. På Havskurenanläggningen finns det fortfarande stor volym kvar att tippa sopor på. Tillstånd att driva avfallsanläggningen har vi till utgången av 2008 säger Lars Cart-Lamy. Havskuren drivs på entreprenad av Uddevalla Entreprenad AB, det gäller både deponi och återvinning. RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILLA OCH FRITIDSHUS TÄTORT SOPKÄRL INKL MOMS HÄMTNINGSINTERVALL Tätortshämtning 130/140 l kr 2 veckor Tätortshämtning 190 l kr 2 veckor Tätortshämtning 2x140 l kr 2 veckor Tätortshämtning 130/140 l kr 4 veckor kompost LANDSBYGD Landsbygdshämtning 140 l kr maj-sep 2 veckor okt-april 3 veckor Landsbygdshämtning 190 l kr maj-sep 2 veckor okt-april 3 veckor Vid kompostering 190 l 949 kr 6 veckor kompost Fritidshämtning 140 l 780 kr maj-sep 2 veckor Fritidshämtning 190 l 932 kr maj-sep 2veckor Latrinhämtning, fritid kr maj-sep 4veckor Slamsugning Slamsugningsbeställning utförs inom fem arbetsdagar. Akut beställning utförs inom två arbetsdagar mot en akutavgift på 466 kr inkl moms. Hämtning av kyl&frys Du som har sopabonnemang kan få frysboxar, kylskåp, TV-apparater och andra elektrisk/elektroniska produkter hämtade på onsdagar jämna veckor året om mot en avgift på 100 kr/första kolli och 75 kr/följande kolli vid samtidig hämtning. Ställ fram avfallet och ring Renhållningen så kommer vi. Taxebyte När du byter taxa tar vi ut en administrativ avgift på 137 kr inkl moms. Trädgårdsavfall Du som vill bli av med ditt trädgårdsavfall kan nu beställa regelbunden hämtning under sommarhalvåret till en kostnad av 550 kr inkl moms. Hämtning sker varannan vecka vid 14 tillfällen med start i april vecka 17. Sista hämtningen är i slutet av oktober vecka 43. 8

9 När tömmer ni soptunnan hos mig? Det beror på var och hur du bor. Bor du i flerfamiljshus i tätorten töms sopkärlen en gång i veckan. Om du bor i villa sker tömning varannan vecka. Bor du i villa på landsbygden töms sopkärlet var tredje vecka under vår och höst och varannan under sommarperioden(v 18-v 39). Vilken dag tömning sker hittar du i broschyren Renhållning 2006 som delas ut till alla hushåll. Var kan jag lägga farligt avfall? Det finns fyra miljöstationer i kommunen - Havskurentippen, OKQ8 på Strömstadsvägen, Ljungskile återvinningscentral Aröd och Ljungskile reningsverk. Är du företagare hänvisas du till TRAAB:s avfallsanläggning, Heljestorp. Jag vet vad jag ska lägga i röd och grön påse, men vad skall läggas i den övriga påsen? Där lägger du t ex porslin, blomjord, hundlatrin och kattsand, keramik samt glas som inte är förpackningsglas, väl paketerat. VANLIGA FRÅGOR TILL RENHÅLLNINGEN Jag är nyinflyttad till söder i Uddevalla och behöver slänga en massa flyttkartonger mm. Var finns det återvinningsstationer? Det finns totalt 29 återvinningsstationer i kommunen. De närmast dig är vid ICA Kvantums parkering eller Sörkällegatan. Läs gärna i broschyren Renhållning 2006 om vad som får lämnas på en återvinningsstation. Jag har hört att det finns möjlighet att få hämtning av trädgårdsavfall genom kommunens försorg. Stämmer detta verkligen? Ja, man kan få regelbunden hämtning av trädgårdsavfall under sommarhalvåret till en kostnad av 550 kr inkl moms. Hämtning sker varannan vecka vid 14 tillfällen med start v 17 i april. Ytterligare information får du genom att kontakt renhållningsavdelningen eller genom att besöka kommunens hemsida under rubriken service&tjänster, bo&bygg, renhållning. Gatu- och parkchef: Trafikingenjör: GATU- OCH PARKAVDELNINGEN Sten-Anders Olsson, telefon mail Bengt-Åke Gustafsson, telefon mail Henrik Granlöf, telefon mail Trädgårdsingenjör: Lars-Göran Arvemark, telefon mail Parkering/trafik, sekt chef Johan Olofsson, telefon mail Gatuunderhåll, sekt chef Olle Engelbrektsson, telefon mail Parkunderhåll, sekt chef Agnetha Johansson, telefon , mail GOTT OM GRÖNA OASER Det finns många gröna oaser i Uddevalla - Magretegärdeparken, Hasselbacken, Sörkälleparken, Teaterplantaget, Skansplan, Brattska ängen och Museiparken är några av dem. Huvudansvaret för att sköta parkerna och se till att Uddevalla pryds av prunkande planteringar ligger på parkingenjör Agnetha Johansson tillsammans med parkarbetare. Parkoch grönyteskötseln är en stor del av arbetet inom gatu- och parkavdelningen. Det innebär att man på parksidan har ca 15 heltidstjänster samt säsongsarbetare, som deltar i skötseln av både paradparker och andra planteringar. Kommunens ca 100 lekplatser sköts även de av parkavdelningen. Lekplatserna är uppdelade i ålderskategorier och man tar hjälp av invånarregistret för att få fram hur varje område ser ut åldersmässigt. Underlaget används sedan vid planering av lekplatser. Parker, planteringar, grönytor, lekplatser, fritidsområden är en del i kommunens arbete för att skapa välbefinnande för sina invånare. 9

10 GATULJUS FÖR 6 MILJONER Gatubelysningen i Uddevalla sköts också av gatu- och parkavdelningen. Det innebär att man ansvarar för ca belysningsenheter. Kostnaden per år är ca sex miljoner kr och påverkas mest av elpriset men varierar också något år från år beroende på bl a skadegörelse. Vi arbetar hela tiden med att minska elförbrukningen t ex genom byte till effektivare armaturer. Felavhjälpning Omedelbar åtgärd vid: Fara för trafik eller elektriska personsäkerheten. Vinterperioden 1/10-31/3 - Åtgärd inom två veckor då: 3 eller flera lampor i rad slocknat. Lampa vid övergångsställe, trappa eller busshållplats slocknat Sommarperioden 1/4-30/9 - Åtgärd inom 4 veckor då: 5 eller flera lampor i rad slocknat Lampa vid övergångsställe, trappa eller busshållplats slocknat Utöver ovanstående görs tillsyn 2 ggr/år då alla släckta lampor byts. Vart fjärde år byts alla lampor. STRANDPROMENADEN Uddevallas nya turistattraktion - Strandpromenaden - kommer att erbjuda upplevelser för alla smakriktningar. Promenaden har delats in i tre olika strandhugg : centrum, familjehamnen och kulturhamnen. Promenaden invigs i juni Gemensamt för alla tre strandhuggen är att det kommer att finnas turistinformation på flera språk, caféverksamhet, cykeluthyrning, kärror, barnskrindor mm. Bekväma parksoffor placeras ut längs med stråket, från Skalbankarna till Lindesnäs, och det kommer att finnas flera möjligheter att vila och beundra den vackra utsikten. 10 Längs med bryggan finns badstegar och rastplatser och hela strandpromenaden kommer att vara upplyst. Den kilometerlånga bryggan som går längs berget vid Hästepallarna blir ca tre meter bred och kommer att gå ca tre meter över havsytan. Bryggan och strandpromenaden blir också en del i ett trafiksäkrare Uddevalla. Alla som har aktiviteter ute på Bodeleplanerna och alla badande vid Landbadet kan på ett säkert sätt promenera eller cykla längs den nästintill bilfria gång- och cykelleden. OBS! Cyklande ska leda sin cykel mellan Skeppsviken och Bodele.

11 Arbetet med gator och vägar är ekonomiskt sätt den mest resurskrävande för gatu- och parkavdelningen. Uddevalla kommuns väghållning omfattar i huvudsak tätorterna Uddevalla, Ljungskile, Hogstorp och Lane Fagerhult. Målet med väghållningen är att skapa god framkomlighet och hög säkerhet för alla person- och godsförflyttningar samt skapa ett trafikflöde som ger låg miljöpåverkan. När det gäller trafiksäkerhet har vi hela tiden en dialog med allmänheten och vi tar åt oss av deras synpunkter, säger gatu- och parkchef Sten-Anders Olsson. Vi arbetar aktivt i trafiksäkerhetsprojekt tillsammans med Vägverket och andra kommuner, liksom med skolor där vi ger stöd för undervisningen och tar upp både barns och föräldrars beteende i trafiken. Vi har ett gott samarbete med barnoch utbildningsförvaltningen. PRIORITERAD GRUPP Avdelningen har en projektanställd som särskilt arbetar med säkerheten på skolvägar och skolbussar. Fotgängare och cyklister är en prioriterad grupp i vårt arbete. Säkra övergångsställen och dämpade hastigheter är några medel vi har att jobba med. Vi arbetar konsekvent med att knyta ihop och bygga ut cykelvägar, det går stadigt framåt och det blir nya sträckor varje år. Strandpromenaden är t ex en del av detta. Vi får en säker väg till Gustafsberg och Bodele. GATOR OCH VÄGAR KOSTAR MEST MILJÖARBETET VIKTIGT Miljöarbetet är också viktigt för oss på gatu- parkavdelningen. Vi har tuffa krav på våra entreprenörer och det bränsle vi använder själva är miljövänligt. Bekämpningsmedel används heller aldrig. BRA BETYG FÖR SNÖRÖJNING Vinterväghållningen får gott betyg av invånarna i kommunen. Tekniska kontoret har också gjort en servicedeklaration för arbetet, för att uddevallaborna enkelt skall kunna se vad de kan vänta sig och vad som gäller vid snöröjning. Från den 1 november till 31 mars finns beredskap för halkbekämpning och snöröjning på allmänna gator dygnet runt. Vid full styrka är ett 50-tal fordon och personer ute samtidigt. Snöröjningen påbörjas när snödjupet är fem cm. Plogningen är uppdelad i Norrlands - respektive strängplogning. Vid Norrlandsplogning får gatornas gångbanor fungera som snöupplag, vid strängplogning är körbanan och gångbanorna tillräckligt breda så att snön kan skottas upp i en sträng, och det finns ändå plats att gå på. I Ljungskile tillämpas enbart strängplogning. SAND FÖR HUSHÅLLSBEHOV kan avhämtas kostnadsfritt på Junogatan vid Gatu- parkavdelningens förråd kl vardagar. Ta med egen hink eller annat kärl för påfyllning. Fastighetsägare ansvarar för skötseln av gångbanan utmed sin fastighet inom stadsplanerat område. Fastighetsägaren ska skotta bort snö och is, sanda vid behov. Om särskild gångbana saknas skall ett utrymme av 1 meter utanför fastigheten åtgärdas. Detta är mycket viktigt för att fotgängarna ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt. Infarter och entréer ska öppnas av respektive fastighetsägare. Tänk också på att titta efter istappar på taket som måste tas bort. 11

12 STÄDNING & RENHÅLLNING Att ha det prydligt och välstädat i tätorterna är mycket viktigt för trivseln och en stor uppgift för oss. Här kan allmänheten hjälpa oss genom att använda soptunnor och annat. Bara i centrala Uddevalla kostar nedskräpningen 1 milj kr/år och vi måste städa varje dag året om KOMMUNALA PARKERINGSPLATSER Nästa stora byggprojekt när det gäller gator i Uddevalla är en ombyggnad av Göteborgsvägen - ett spännande projekt som kommer att påverka många. Det handlar om utveckling, inte bara att bygga om. Vi behöver ha ett nytänkande och vi kommer att ha en fortlöpande dialog med alla som bor, arbetar och vistas i området, säger Sten-Anders Olsson. Vi har ombyggnaden av Strömstadsvägen lite som en modell och ett bra exempel på vad man kan göra. Göteborgsvägen kommer att byggas om i etapper och få ett helt förändrat utseende. Från en gammal före detta genomfartsled till en modern stadsgata. Själva byggnadsarbetena planeras starta 2008 och beräknas pågå i tre år. Det finns ca 4000 kommunala parkeringsplatser i Uddevalla, drygt av dem finns i centrum. Taxorna varierar beroende på hur centrala parkeringarna är. På Kampenhofs västra del är det fri parkering de första fyra timmarna.på parkeringskontoret arbetar trafikingenjör och trafiktekniker, där söker man bl a p-tillstånd. När det gäller parkeringar arbetar gatu- och parkavdelningen bl a tillsammans med Uddevalla Centrumutveckling. P-avgifter och och p-övervakning är inget självändamål i sig, säger Sten-Anders Olsson. Vi arbetar för att se till att det finns välskötta parkeringar på vettigt avstånd både i centrum och ute i stadsdelarna. Parkeringsvakterna övervakar och arbetar för ett positivt syfte. Vi vill ha väl fungerande parkeringar och tar gärna till oss de synpunkter allmänheten kommer med. GÖTEBORGSVÄGEN NÄSTA STORA PROJEKT FRÅGOR SOM OFTA DYKER UPP Hur gör jag om jag vill ha fartdämpande åtgärder utförda på min gata? En skriftlig ansökan lämnas till Tekniska kontoret, som gör en bedömning av möjliga åtgärder. Det kan t ex vara, att om trafiken tillåter så får man på egen bekostnad sätta ut blomlådor som fartdämpare. Jag skall renovera/måla huset och behöver ha en 12 container och byggställning på trottoaren, är detta OK? Tillstånd ska sökas hos polisen som remitterar ärendet till Tekniska kontoret. Om tillstånd ges så tillkommer en avgift enligt taxa. Vart vänder jag mig om jag vill bli av med stora skymmande träd utanför mitt hus? Kontakta Tekniska kontorets parkunderhåll. De gör en besiktning och bedömning i varje enskilt ärende.

13 Vad innebär sk norrlandsplogning? Vid norrlandsplogning används trottoaren som snöupplag. När börjar snöröjning? Från den 1 november till den 31 mars finns beredskap för halkbekämpning och snöröjning på allmänna gator dygnet runt. Snöröjningen påbörjas när snödjupet är 5 centimeter. När kommer ni och byter trasig gatubelysning? Tekniska kontoret ansvarar för ca belysningsenheter inom kommunen. Felavhjälpning sker omedelbart om fara för trafik eller personsäkerhet föreligger. Under vinterperioden åtgärdas följande inom två veckor: när tre eller flera lampor i rad slocknat, släckt lampa vid övergångsställe, trappa eller busshållplats. Utöver detta görs tillsyn två gånger/år då alla släckta lampor byts. Jag har kört i en håla och skadat bilen, hur gör jag för att få ersättning? Ersättningskrav skickas skriftligt till Tekniska kontoret med angivande av tid, plats och ev vittnen samt ett kostnadsförslag från en auktoriserad verkstad. Bifoga gärna en skiss över platsen. För att få ersättning ska det kunna påvisas att Tekniska kontoret brustit i tillsyn och underhåll. Bedömningen görs av det försäkringsbolag som kommunen anlitar. När ska ni göra något åt gatan där jag bor? Hela listan på pågående och planerade gatuentreprenader finns på kommunens hemsida, under service&tjänster, trafik o stadsmiljö, gator/vägar, gatuarbeten. STORA SKOG- OCH NATURVÅRDSOMRÅDEN FÖR SKOGSSBRUK OCH FRILUFTSLIV Uddevalla kommun äger och förvaltar ca 5000 ha skog varav ca 3000 ha utgör produktiv skogsmark. Kommunens skogsbruk skall drivas så att en långsiktigt god ekonomisk avkastning ges samt att värna om biologisk mångfald och skogens sociala värden. Kommuninvånare skall ges möjlighet till rekreation, friluftsliv och naturupplevelser i närmiljön. Skog- och naturvårdssektionen ansvarar för skötseln av kommunens skogsinnehav samt de kommunala naturreservaten. Även kalkningsåtgärder av försurade vattendrag samt fiskevårdande åtgärder i lax - och öringförande vatten ingår i sektionens verksamhetsområde. Skogsförvaltare är Claes Nabrink. Slutavverkningar och vissa gallringsåtgärder utförs av upphandlade entreprenörer. Övrigt manuellt skogsarbete såsom gallring, röjning, plantering mm utförs av två beredskapslag. Bilden är tagen från Kärlingesund mot Bassholmen. Dessa utgör två av kommunens naturreservat där det ges stora tillfällen till rekreation och friluftsliv. 13

14 VA-chef: Conny Stensson, tel , mail Taxor, avgifter abonnentärenden: Kontrollingenjör: Håkan Mellberg, tel , mail Rörnätsunderhåll, sekt chef: Bo Ekström, tel , mail Avloppsreningsverk Skansverket, sekt chef Nicke Klerman tel , mail VA-AVDELNINGEN Vattenreningsverk Marieberg: sekt chef: Håkan Apelryd, tel mail Ljungskile avloppsreningsverk: sekt chef Thomas Utgren, tel mail Ljungskile Vattenverk Skarsjön tel Felanmälan Fel utanför fastighet på vatten- och avloppsledningar, vattenmätare anmäles till växel Efter kontorstid Om numret är blockerat ring Vatten och avloppsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet. Det innebär att kostnaderna inom verksamheten skall bäras av dem som är anslutna till ledningarna. VA-verksamheten i Uddevalla omfattar ca privatpersoner, företag och industrier. Bor man i Uddevalla kommuns tätorter så har man vanligtvis tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Bor du på landsbygden är du oftast hänvisad till att ordna med eget dricksvatten. Avloppsfrågan får man då lösa med enskilt avlopp. Det övergripande målet för vatten och avloppsverksamheten är att utan störningar leverera vatten med god smak och kvalitet samt omhänderta och rena avloppsvatten på bästa sätt enligt myndigheternas krav. VATTENKVALITET OCH HÅRDHETSGRAD Uddevalla tätort, Herrestad, Sunningen, Torp, Hogstorp, Utby, Sundsandvik, Hafsten och Ammenäs: PH: 7,8-8,2 Hårdhet: 4,0-5,0 dh Ljungskile: PH: 7,7-7,9 Lane Fagerhult: PH: 7,8-8,2 Kyrkbyn: PH: 7,9-8,3 Skredsvik: PH 7,7-8,5 Hässleröd: PH: 7,5-8,0 Hårdhet: 3,8-4,2 dh Hårdhet: 7,0-7,7 dh Hårdhet: 7,7-8,1 dh Hårdhet: 7,0-7.7 dh Hårdhet: 5,0-6,0 dh VATTNETS VÄG TILL MARIEBERGS VATTENVERK Råvattnet pumpas från Bäveån via en pumpstation vid Köperöd. I Köperödssjöarna lagras vattnet innan det rinner med självfall till vattenverket vid Marieberg. Vid behov kan råvattnet också pumpas direkt från Bäveån, ca 1 km uppströms vattenverket. Den största delen av vattenflödet till Bäveån kommer via Risån från Öresjö, ca 15 km sydost om Uddevalla centrum. En mindre del vatten kommer från Herrestadsfjället. För att höja vattnets ph-värde tillsätts kalk som tillsammans med kolsyra ökar vattnets stabilitet och hårdhet, detta bidrar till att förhindra korrosion i ledningsnätet. I en inblandningssnäcka doseras ett aluminiumsalt, som medför att föroreningarna i råvattnet drar sig samman till flockar. Dessa flockar sjunker till botten i två sedimenteringsbassänger med plana bottnar och två med snedställda lameller. 14 De flockar, som inte sedimenterar avskiljs i sju kolfilter med aktivt kol. Dessutom reduceras luktämnena i vattnet med hjälp av kolet. För rengöring av filtren backspolas de med jämna mellanrum med renvatten. Renvattnet desinficeras med klor innan det magasineras i en låg reservoar under vattenverket. Där sker en ph- justering av vattnet. Vattnet når konsumenterna direkt eller via vattentorn.

15 SKYDDSOMRÅDE FÖR VATTENTÄKTER FÖRNYAS OCH UTÖKAS I Uddevalla kommun pågår ett arbete med att inrätta ett vattenskyddsområde för Köperödssjöarna inklusive Bäveåns, Risåns och Öresjös tillrinningsområde. Arbetet med skyddsföreskrifterna för vattentäkterna följer Naturvårdsverkets nya Råd och anvisningar för skydd av vattentäkter. Arbetet kommer att pågå till SÅ RENAS SPILLVATTNET aktiv slamanläggning. Organismerna används i syfte att rena bort så mycket kväve som möjligt. I den kemiska reningen tillsätts en kemikalie som gör att partiklarna i vattnet flockas dvs. bildar större partiklar tillsammans. Flockarna blir tyngre än vattnet och sjunker därför ner i sedimenteringsbassänger, i dessa partiklar sitter mycket fosfor. Varje dag kommer det ca m3 spillvatten till Uddevalla kommuns reningsverk Skansverket. Inläckande dagvatten till spillvattenledningar gör dock att flödet kan variera kraftigt vid mycket regn och snösmältning. Det jobbas idag aktivt med att minska detta ovidkommande vatten till reningsverket eftersom det inte behöver renas. RENINGSPROCESS I TRE STEG På Skansverket renas vattnet i tre processsteg: mekanisk, biologisk och kemisk rening. I det mekaniska steget går vattnet igenom ett galler med 2 mm:s spaltsvidd, en grovrening. Allt som fastnar på gallret, så kallat rens, läggs idag på deponi. I den biologiska reningen jobbar mikroorganismer i en RESTPRODUKTER Det slam som uppstår i reningsprocesserna pumpas till rötkamrarna där organismer bryter ner organiskt material i slammet för att bilda ny biomassa i en syrefri miljö. Vid rötningen avges metangas som utnyttjas till pannan som värmer upp lokalerna på vintern och producerar energi till fjärrvärmenätet när den inte behövs på Skansverket. Den rötande biomassan som blir kvar i rötkamrarna centrifugeras för att få bort så mycket vatten som möjligt. Den torra massan kan efter inblandning av t.ex. bark användas som jordförbättringsmedel och täckmaterial på deponier. Det renade vattnet släpps ut i Bäveån. Länsstyrelsen har kontrollansvaret för att vi efterlever kraven för utsläppsvärden gällande fosfor, kväve och biologiskt nedbrytbara ämnen. Vill Du veta mer kontakta Skansverket eller kom på studiebesök. VA-TAXOR FÖR 2006 Fast avgift per år och mätare Vatten och avlopp 1475 kr inkl moms Därav vatten 613 kr inkl moms avlopp 862 kr inkl moms Avgift per kbm Vatten och avlopp 23,50 inkl moms Därav vatten 9,25 inkl moms avlopp 14,25 inkl moms 15

16 ÖVERFÖRINGSLEDNINGAR UDDEVALLA-LJUNGSKILE Redan i slutet av 1970-talet diskuterades överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Uddevalla och Ljungskile började kommunen åter fundera kring projektet. En fördjupad utredning gjordes under våren Med denna som grund ställde sig Tekniska nämnden bakom projektet, vilket innebär att planering för genomförande har inletts. Projektering för de första etapperna har påbörjats och själva bygget av ledningar beräknas starta under hösten Hela projektet beräknas vara genomfört VA-avdelningen har utsett en projektgrupp för arbetet, den består av Sten-Ove Dahllöf, Robert Börjesson och Susanna Håkansson. Mer information finns på 16 VA I FEMMAN Vatten,avlopp och avfall är en del av miljöfrågorna, och en angelägen fråga som berör såväl vuxna som barn. Uddevalla är Sveriges första EMAS-registrerade kommun och VA-avdelningen och renhållningsavdelningen arbetar tillsammans med VA i femman för att sprida kunskap om verksamheten bland skolelever. I tävlingen får varje klass ett studiepaket som de kan arbeta med innan det avslutande besöket på Skansverket. Där får eleverna och lärarna ytterligare en genomgång av sophantering och avloppsrening, samt en guidad visning i reningsverket. Elevernas kunskaper testas under visningen genom olika tipsfrågor. Den klass som vinner får en studiedag på skolskeppet t/s Britta, andra och tredje pris är 1000 respektive 500 kronor i sportaffär. Pengarna skall användas till sport/lekutrustning för skolan/klassen. Kontaktperson för VA i femman är drifttekniker Pia Jogbäck, telefon ÖVERSVÄMNINGAR SKA MINIMERAS För att bl a komma till rätta med de översvämningar som varje år drabbar olika delar av Uddevalla arbetar vi med att inventera hela ledningssystemet och separera dagvatten från spillvattenledningarna där det är möjligt. Vi lägger ett dubbelt ledningssystem på de ledningssträckor som tidigare haft ett kombinerat system, säger VA-chef Conny Stensson. Från 1985 till 1997 har ca 80 miljoner kr investerats och vi räknar med att ungefär lika mycket investeringar återstår innan de kombinerade ledningssträckorna är helt borta. Fram till idag har Kapelle, Hedegärde, Egersberg, Kissleberg, Ramneröd, Söder, Jacobsberg och Centrum berörts av arbetena. Dagvatten har ett i högsta grad ojämnt flöde, som växlar med torka och regn. I ett villaområde kan dagvattenmängden under ett kraftigt sommarregn vara 250 gånger större än spillvattenmängden. Åtskilliga fastigheter avleder fortfarande dagvatten till spillvattennätet. Det innebär att nätet blir överbelastat vid kraftig nederbörd. Konsekvenserna blir att dagvatten leds till reningsverken, källare översvämmas och spillvatten kan rinna ut på andra platser än i reningsverken. Aktuella områden för dagvattenseparering under den närmaste framtiden är Herrestad, Söder och Kapelle(hela områdena är ej klara). Det här är ett långsiktigt projekt som kommer att pågå under flera år. Vi arbetar med en åtgärdsplan för översvämningar och gör en ständig revidering av rörnätet. Inventering av ledningsnätet pågår i norra stadsdelarna. Målet är att antalet källaröversvämningar skall vara maximalt tio per år.

17 VANLIGA FRÅGOR TILL VA-AVDELNINGEN Är Uddevallas vatten mjukt eller hårt? Vi har mjukt vatten i hela kommunen. Hårdheten mätt i enheten dh är 3-5 vilket innebär en låg dosering av tvätt- och diskmedel. Vad kostar det att ansluta vatten och avlopp? Avgiften för anslutning varierar beroende på vilka nyttigheter av vatten, avlopp eller dagvatten som man ansluter till. Fastighetens storlek påverkar också avgiften. För en normal villa kostar anslutning av vatten, avlopp och dagvatten ca kronor. Vad kostar vatten och avlopp? Avgiften för vatten och avlopp är uppdelad i två delar, dels en fast avgift, grundavgift på 1475 kr/år dels en rörlig avgift på 23,50 kr/kbm. Årskostnaden för en normalfamilj som förbrukar 150 kbm vatten är 5000 kr. Varför är vattnet brunfärgat? Det kan bildas utfällningar av järn(rost) i rör tillverkade av gjutjärn. Om någon tappar mycket vatten snabbt kan denna utfällning lossna och följa med vattnet. Spola i så fall i kranarna tills vattnet är klart och rengör kranarnas silar efteråt. Har vattnet bra kvalitet? Ja, vattnet i Uddevalla har mycket bra kvalitet. Vi klarar livsmedelsverkets krav med god marginal. Vissa smakförändringar kan förekomma, men det är inget som påverkar kvaliteten. Hur mycket vatten kommer det in varje dag till reningsverket och hur lång tid tar det att rena? Svar: Medelvärdet 2004 var ca kbm per dygn. Det är detsamma som 19 miljoner liter eller badkar på 200 liter. Vattnet uppehåller sig i verket ca 24 timmar, innan det renat rinner ut i Bäveån. Hur mycket vatten går det åt per år? Svar: Man räknar med 200 liter vatten per person och dag. Det bor ca personer i Uddevalla (2004). Då blir åtgången ca liter vatten per år - ca 3 miljarder 650 miljoner. Hur mycket kostar det (2005) att rena tio liter vatten? Svar: Priset för 1m 3 (1000 liter) vatten och avlopp är kr. Då kostar 10 l 23.5 öre att rena. Vad renas på Skansverket? Svar: Använt vatten=avloppsvatten=spillvatten Hur många personer jobbar på reningsverket? Svar: På Skansverket arbetar nio personer, en chef, en processingenjör, fyra drifttekniker, två i laboratoriet och en i verkstaden. Vad gör man på reningsverket, hur går reningen till? Svar: Uddevalla reningsverk har krav från länsstyrelsen att rena bort fosfor, kväve och organiskt material. Vad är dagvatten? Svar: Dagvatten är regnvatten och dräneringsvatten. Vad är avloppsvatten? Svar: Det är vattnet som kommer från alla hem, fabriker, bensinstationer, kontor, affärer mm. Det är disk,- dusch,-tvätt-, toalettvatten mm. Allt som rinner ner i avloppet via toaletten, diskhon, badkaret, handfatet och från golvbrunnar inomhus räknas som avloppsvatten. Vad brukar komma genom avloppet,vilket skräp är vanligast? Svar: Vi vill inte ha in skräp, men det vi brukar få är tops, bindor, tamponger, trosskydd, kondomer, tandborstar mm. Det har även hänt att det kommit in mobiltelefoner och plånböcker. En sak att komma ihåg: släng bara det i avloppet som kommer från människan! 17

18 MARK- OCH EXPLOATERINGSAVDELNINGEN Mark- och exploateringschef: Dennis Zachrisson, tel mail Exploateringsingenjör: Ann-Sofie Karlsson, tel , mail Exploateringsingenjör: Johnny Karlsson, tel , mail Karttekniker: Sylvia Gustafsson, tel , mail Bostadsanpassning Byggnadsingenjör: Lars Åke Bengtsson, tel mail Teknisk assistent: Ulla-Brith Karlsson, tel mail Idag står 250 personer i kö för att få köpa en tomt i Uddevalla kommun. Efterfrågan har ökat lavinartat de senaste åren, säger mark- och exploateringschef Dennis Zachrisson. Antalet sökande har stått stilla på ung personer under flera år, men nu har proppen gått ur och vi kan inte få fram tillräckligt många tomter tillräckligt fort. De områden som är mest aktuella idag är kv Bikupan (vid Östrabogymnasiet), Misteröd, Sundskogen, Sunningeberget, Ljungs-Berg, Valåsberget och Bohusgården. Ansökan om tomt i Uddevalla görs skriftligt på speciell blankett och sökanden måste vara över 18 år. Ansökan registreras i tomt/småhuskön den dag som ansökan kommer till Tekniska kontoret och registreringsavgiften är betald. Avgiften för tomt- och småhusförmedling är 650 kr första året. För att registreringen skall kvarstå gäller sedan en årsavgift på 150 kr. Ansvarig för kommunens tomtkö är Sylvia Gustafsson telefon STÅR I TOMTKÖ FASTIGHETER FÖR 16 MILJONER SÅLDES 2005 Uddevalla kommun äger ett stort antal- både offentliga byggnader som t ex stadshus och rådhus, skolor och bostadshus. Kommunens policy är att avyttra mark och fastigheter som inte behövs för den kommunala verksamheten. Under 2005 såldes fastigheter för ca 16 miljoner kronor. Det finns ingen anledning för kommunen att äga fastigheter som inte behövs för den kommunala verksamheten. Det som säljs är t ex gamla skolhus, som inte används som skolor längre, äldre bostadshus etc. Det är inget problem att hitta köpare till fastigheterna, säger Dennis Zachrisson. Under 2005 såldes så många att vi bestämde oss för att anlita mäklare för en del försäljningar. 18

19 UNDERLÄTTAR INDUSTRIETABLERINGAR Den största uppgiften för Mark- och Exploateringsavdelningen är att ta fram områden för bostadsbyggnation och industrietablering. Även att tillse att kommunen har en tillfredsställande markberedskap för framtida exploateringar. Vid exploatering av nya områden är avdelningen projektledare för att samordna utbyggnaden av bl a gata, vatten och avlopp. Avdelningen har också sedan hand om markförsäljningen inom respektive område. Industrimark finns för närvarande på Björbäck, Lillesjö och Fröland. AVGÄLD FÖR TOMTRÄTT RÄKNAS OM VART 10:E ÅR Tomträttsavgälden i Uddevalla kommun räknas om vart tionde år. En del kommuner har så långa omräkningsperioder som 40 år. I Uddevalla kommun berörs 105 privatpersoner och 48 företag. I samband med omräkning av ny tomträttsavgäld erbjuds tomträttsinnehavare av småhus att friköpa tomten för 90 procent av avgäldsunderlaget. 19

20 CA 400 ANSÖKNINGAR/ÅR FÖR BIDRAG TILL ATT ANPASSA SIN BOSTAD Genom ombyggnad och individuell anpassning av bostäder ges funktionshindrade möjligheten att bo kvar och leva ett så normalt liv som möjligt i vanliga bostäder och bostadsområden. Alla funktionshinder som ställer krav på bostadens fasta funktioner kan berättiga till bostadsanpassningsbidrag. Mark- och exploateringsavdelningen beviljade 2005 drygt 400 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.omsättningen per år är cirka 6,5 miljoner och medelinvesteringen för en anpassning ligger på ca kronor. Bidrag lämnas såväl till hyreslägenheter, bostadsrätter som egna hem. Bidrag lämnas till alla typer av funktionshinder, men bidrag till rörelsehindrade är allra vanligast. VEM OCH TILL VAD? Bidraget kan lämnas till den funktionshindrade för åtgärder i permanentbostaden och skall användas till individuella anpassningar av bostaden och närmiljön. Åtgärderna skall göra det möjligt att komma in och ut ur bostaden, sova och vila, laga mat och äta, sköta sin hygien samt att förflytta sig i och utanför bostaden. Åtgärderna skall vara nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. Exempel på hur bostaden kan anpassas inomhus... breddning av dörrar bortmontering av trösklar iordningställande av duschplats specialanpassade köksskåp montering av lyftanordningar...och utomhus montering av ramper montering av lyftanordningar räcken och ledstänger hårdgörning av gångväg Man kan få bidrag även till andra åtgärder än dessa, men det skall alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionsnedsättningen. SÖKA BIDRAG Ansökan om bostadsanpassningsbidrag lämnas till Uddevalla kommun, Tekniska kontoret som också beslutar om bidraget. Tillsammans med ansökan skall bifogas ett intyg skrivet av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Ta kontakt med kommunen redan när du börjar planera anpassningen av bostaden. Kommunen kan ge information om vilka möjligheter det finns för att få bidrag. Beviljat bidrag betalas ut när arbetet är färdigt. Har du frågor? Kontakta gärna Lars Åke Bengtsson, tel KOMMUNAL FÖRKÖPSRÄTT Cirka 300 fastighetsförsäljningar prövas varje år avseende den kommunala förköpsrätten. Enligt lag har en kommun möjlighet att inträda i köparens ställe vid försäljning av en fastighet. Lagen har dock stränga krav på när ett förköp får ske och det är mycket sällan så sker. Vill du ha mer information om den kommunala förköpsrätten, kontakta kommunens växel, telefon

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun.

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Nacka kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Välkommen till Öresundsverket

Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket ligger i centrala Helsingborg och är det största av ett tiotal avloppsreningsverk inom NSVA. Det byggdes 1974 och tar idag hand om spillvatten

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Välkommen till Torekovs reningsverk

Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovsverket Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovs avloppsreningsverk ligger i södra delen av Torekovs tätort och togs i drift på 1960-talet. Det byggdes senast ut 2001. Verket tar idag hand om

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang.

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 246 Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. (AU 328) KS 2013-354 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning LEKSAND 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

RÄTTVIK. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

RÄTTVIK. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning RÄTTVIK 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system Spillvatten (Information hämtad från Växjö kommuns hemsida http://www.vaxjo.se/bygga--

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun Fettavlagringar i en spillvattenledning i Järfälla år 2009. Tekniska nämnden 2010-xx-xx INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen?

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Översvämning i källare Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Innehållsförteckning Ordlista...3 Om en översvämning inträffar!...4 Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem...6

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2012-01-01 2013-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, trekammarbrunn,

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Avfallstaxa Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen.

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE OBS! Version anpassad för utskrift i A4-format. För originalversion hänvisas till tryckt exemplar som tillhandahålls via Järfälla kommuns kundtjänst. RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

VAL AV AVFALLSABONNEMANG

VAL AV AVFALLSABONNEMANG 2015-03-10 VAL AV AVFALLSABONNEMANG I Emmaboda kommun är matavfallsinsamling infört i de områden som har tätortstömning. Genom att välja abonnemang för avfallshämtning kan ni göra en insats för miljön.

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi Foto: Tomas Utsi Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Det är vi på Tekniska Verken i Kiruna AB som ansvarar

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö!

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! Ett hållbart samhälle bygger på att allt avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem så även i Lysekil Lysekils

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer