DIALOG BERGA. Berga har blivit lugnare En tidning från Linköpings kommun Nummer Här läggs bevisen under lupp 6-8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIALOG BERGA. Berga har blivit lugnare 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 3 2008. Här läggs bevisen under lupp 6-8"

Transkript

1 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer Berga har blivit lugnare BERGA Ny översiktsplan engagerar Här läggs bevisen under lupp 6-8

2 LEDARE NYHETER Linköpings framtid börjar här och nu Linköping växer. Alltfler medborgare söker sig en framtid i Linköping. Vi är nu mer än invånare. Utöver dessa så studerar eller arbetar också alltfler från andra kommuner i Linköping. Ryd, Skäggetorp och Lambohov utgör exempel på stadsdelar som tillkommit under de senaste decennierna. Tornby har utvecklats till ett av Sveriges allra största regionala handelscentrum. Linköpings stadskärna har samtidigt blivit alltmer attraktiv som mötesplats, handelsplats och för spännande upplevelser. Visst har vi en fantastiskt fin stadskärna att vara stolta över. Under de senaste decennierna har också vårt framgångsrika universitet fått en alltmer framträdande plats i staden. Studenter och forskare från hela världen bidrar till stadens tillväxt och utveckling. Alltfler företag väljer att etablera sig eller växa i Linköping. Mjärdevi har aldrig stått starkare men det sjuder av företagande också på otaliga andra platser i Linköping. Vi planerar nu för framtidens Linköping. Ett Linköping som tillsammans med Norrköping alltmer utvecklas till ett kraftfullt regionalt centrum. Linköping och Norrköping står nu på tröskeln till att bli en gemensam arbetsmarknadsregion hjärtat i den nya östsvenska regionen. Här finns stora framtidsmöjligheter för medborgare och företag att utvecklas. Regionen är dock mer än bara Linköping och Norrköping, alla övriga östgötakommuner bidrar till regionens attraktivitet. Framtidens Resecentrum i Linköping på andra sidan Stångån utgör ett av regionens allra mest spännande utvecklingsområde. Här skall bostäder, kommersiella lokaler, idrottsanläggningar och mycket annat samsas med framtidens miljövänliga kollektivtrafik. Ta gärna del av den utställning som finns på biblioteket och ta chansen att ge dina synpunkter på hur dessa idéer ska kunna förverkligas Linköpings framtid bygger vi tillsammans. Ann-Cathrine Hjerdt Borgmästare (arb) (hem) ann.cathrine.hjerdt& Paul Lindvall Kommunstyrelsens ordförande (arb) (hem) paul.lindvall& Övriga kommunalråd Gruppledare Bengt Olsson (fp) Kommunalråd (arb), (hem) bengt.olsson& Jan-Willy Andersson (kd) Kommunalråd (arb), (hem) jan-willy.andersson& Gösta Gustavsson (c) Kommunalråd (arb), (hem) gosta.gustavsson& Annika Lillemets (mp) Gruppledare (arb), (hem) annika.lillemets& Lena Micko (s) Kommunalråd (arb), (hem) lena.micko& Mats Johansson (s) Kommunalråd (arb), (hem) mats.johansson& Kent Waltersson (s) Kommunalråd (hem) kent.waltersson& Monica Ericsson (v) Gruppledare (arb), (hem) monica.ericsson& Tidningen Dialog ges ut på uppdrag av kommunstyrelsen i Linköpings kommun. Tidningen vill stimulera till kontakt mellan linköpingborna och deras förtroendevalda. Det finns elva olika upplagor av Dialog, med lokalt material för de geografiska utskotten Vreta kloster, Väst, Vårdsnäs, Åkerbo, Lambohov, Ryd, Skäggetorp, Centrala Linköping, Berga, Johannelund och Landeryd. Är du intresserad av att läsa lokala reportage från andra kommundelar, så går det att hämta andra lokala upplagor av Dialog hos informationskontorets disk i huvudbiblioteket. Det är också möjligt att gå in på Internetsidan och läsa Dialog. Adress: Tidningen Dialog, Kommunledningskontoret, Linköpings kommun, Linköping Tryck: Svenska Tryckcentralen AB Distribution: Dialog delas ut av Swepress. Om du inte fått tidningen, ring Swepres , eller e-posta till per.k&swepress.se samt uppge namn och adress. Dialog på CD: Dialog finns inläst på CD för synskadade och för dem som har svårt att läsa tryckta texter. Kontakta länsbiblioteket Östergötland, Britt Olinger eller Lena Vitak , vid intresse. Utgivning 2008: Nr 1: mars. Nr 2: juni. Nr 3: 8-9 oktober. Nr 4: december. Redaktionskommitté: Till Dialog finns två rådgivande redaktionsråd. Det ena består av gruppledarna för samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. Det andra av tjänstemän från kommunorganisationen. Läs mer på Dialogs hemsida på www. För insänt ej beställt material ansvaras ej. OBS! Tecknet & markerar ska placeras i e-postadressen. Fullmäktiges presidium Patrik Vigren (kd) 1:e vice ordförande (arb), (hem Birgitta Ståhl- Öckinger (s) 2:e vice ordförande (arb) (hem birgitta.stahl& FRÅGOR OM KOMMUNEN: Telefon Ring växeln Hemsida www. Kommunens hemsida har all viktig information. ALLIANS FÖR LINKÖPING Ann-Cathrine Hjerdt (m), borgmästare, kommunalråd: Demokrati, marknadsföring, personal, övergripande trygghetsfrågor. Paul Lindvall (m), kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd: Planeringsförutsättningar och övergripande strategier, internationella frågor, ekonomi, näringsliv och sysselsättning, organisation, information och IT, besöksnäring och turism, bolagsfrågor. Bengt Olsson (fp), kommunalråd: Barn och ungdomar, utbildning, kultur, idrott och fritid, arbetsmarknad. Jan-Willy Andersson (kd), kommunalråd: Äldrefrågor, omsorg, sociala frågor, folkhälsa. Gösta Gustavsson (c), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, kommunalråd: Miljö, samhällsbyggnad, teknisk försörjning, byggande, kommunikationer, gator och vägar, parker, natur, grönområden och landsbygdsutveckling. Välkommen med tips! Sven-Åke Fasth, redaktör sven-ake.fasth& Anders Lindkvist, ansvarig utgivare anders.lindkvist& Per Conning, journalist per.conning& Lottie Molin, journalist lottie.molin& Oschana Nissan, journalist Ansvarar för integrationssidorna oschana.nissan& Pelle Börjesson, layout/redigering pelle.borjesson& Foto: Göran Billeson Företagsamt på Ljunkan Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping arbetar nu för att bli Sveriges bästa gymnasium med entreprenörsinriktning. Karin Nyman, gymnasiechef för skolan, berättar att inriktningen handlar om att få fler elever att våga vara entreprenörer och att våga starta egna rörelser i framtiden. Bland annat uppmanas elever att vara med i utbildningen Ung företagsamhet på skolan. Där får man lära sig att starta eget företag och att driva det under ett år. Eleverna säljer aktier till föräldrar och kompisar, de producerar saker, säljer och gör bokslut, berättar Karin Nyman. MER ANSTÄLLNINGSBARA Hon tror att Anders Ljungstedts gymnasium har goda förutsättningar att utvecklas som entreprenörsskola. Vi har jättebra program, till exempel bygg och hantverk med inriktningar som möbelsnickeri, mode, frisör och annat. Många av våra elever skulle kunna bli företagare. Och även om man inte blir det kan man vara en anställd entreprenör, en bra medarbetare. Skolan samarbetar med kommunens näringslivsbolag Nulink kring entreprenörsfrågor. Nulink har ordnat med föreläsare för personalen och hjälper lärarna att skapa kontakter. Karin Nyman har stora förhoppningar på satsningen. Jag hoppas att detta ökar kvaliteten på skolan så att våra elever både blir egna företagare och mer anställningsbara. Två av eleverna är Romia Aktas och Maja-Lisa Bekken. De läser hantverksprogrammet med inriktning på mode och sömnad. Båda kan tänka sig att bli egna företagare. Drömmen är väl att starta ett designföretag eller något sådant, så att man blir stor inom det. Men det är lång väg dit, säger Maja-Lisa Bekken. Hon vill gärna först arbeta inom ett etablerat företag, men har också funderingar på att bli sömnadslärare. ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Romia Aktas skulle gärna först vilja plugga på en designutbildning i Milano. Då kommer man ut i världen och kan få kontakt med stora företag. Efter utbildningen skulle hon gärna arbeta inom ett designföretag, och kanske skapa ett eget märke så småningom. Bengt Olsson (fp) är ordförande i bildningsnämnden som står bakom verksamhetsuppdraget till Linköpings gymnasieskolor. Han ser entreprenörskap som ett förhållningssätt. Entreprenör kan man vara som egen företagare, men också om man är anställd och har en idé. Det tror jag är viktigt att skolan uppmuntrar, mot bakgrund av hur arbetsmarknaden ser ut numera. Man kanske inte som förr är år på samma jobb, utan rör sig oftare mellan branscher och arbetsgivare. Romia Aktas (till vänster) och Maja-Lisa Bekken läser hantverksprogrammet med inriktning på mode och sömnad. De kan tänka sig att bli egna företagare så småningom. Vårdnadsbidrag infört i Linköpings kommun Den 1 augusti infördes vårdnadsbidrag i Linköpings kommun. Syftet är att skapa ökad valfrihet för föräldrar som önskar mer tid med sina små barn. Vårdnadsbidrag erbjuds föräldrar med barn som fyllt ett men inte tre år och är folkbokförda i kommunen. Vårdnadsbidraget är ett obeskattat bidrag som uppgår till kronor per barn och månad. Det barn som familjen beviljats vårdnadsbidrag för kan inte samma period vara inskriven i kommunalt finansierad förskoleverksamhet. Sammanlagt ska 250 hela dagar föräldrapenning ha uttagits innan bidraget kan beviljas. Det går inte att kombinera vårdnadsbidraget med vissa ersättningar, till exempel föräldrapenning, sjukersättning, arbetslöshetsersättning eller annat försörjningsstöd. Mer information finns på www. Ny klimatvision för Linköping och Norrköping Linköpings och Norrköpings kommuner har kommit överens om en gemensam klimatvision. Syftet med visionen är att ange inriktningen för klimatarbetet i de båda kommunerna. Ett exempel från klimatvisionen: Linköpings och Norrköpings kommuner är föregångare i klimatarbetet genom att all kommunal planering sker klimatmedvetet, med fokus på att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till framtida klimatförändringar. En annan punkt handlar om att stödja affärsdriven miljöteknikutveckling. Nästa steg i arbetet är att kommunledningskontoret konkretiserar visionen i en klimathandlingsplan. Mediagruppen/Hemera Photo-Objects 2 www. www. 3

3 AKTUELLT AKTUELLT Jobbtorget ska öka möjligheterna Tidigare i år bildades Jobbtorget. En målsättning är att öka möjligheterna för nyanlända och andra grupper att få ett arbete. Jobbtorget är en sammanslagning av Invandrarservice och Resurstorget som tidigare funnits inom Linköpings kommun. Tanken är att den nya enheten ska öka möjligheterna för bland andra nyanlända flyktingar och invandrare utan egenförsörjning att få jobb eller kunna studera. Vi får ett större batteri med åtgärder, sammanfattar Jobbtorgets chef Ann Tollbäck. Nya klimatpengar till regionen Linköping och Norrköping får drygt 44 miljoner kronor från Naturvårdsverket för klimatinvesteringsprogram, Klimp. Linköpings och Norrköpings kommuner profilerar sig tillsammans som den klimatsmarta regionen. En gemensam klimatvision har antagits för det fortsatta klimatarbetet. Den nya medfinansieringen från Naturvårdsverket gör det möjligt att genomföra 15 klimatåtgärder under fyra år. Åtgärderna innebär att utsläppen av koldioxid från de båda kommunerna minskar med ton per år. Elförbrukningen minskar med megawattimmar per år. GOTT BETYG Linköping har beviljats 12,5 miljoner kronor för nio åtgärder. Den totala klimatinvesteringen i kommunen under perioden uppgår till 54,5 miljoner kronor. I Linköping innehåller programmet bland annat utbyggnad och effektivisering av fjärrvärme och fjärrkyla, biogasbussar i delar av landsbygdstrafiken och informationsarbete genom Temp. När man kommer som nyanländ ska man vara heltidssysselsatt från början genom studier i svenska, med praktik, samhällsinformation och annat. Förut har man kanske läst SFI (svenskundervisning för invandrare) på deltid och inte haft något att göra övrig tid. Här är tanken att man ska vara delaktig på olika sätt på heltid från början. Den säkraste vägen till integration är ju att man är en del på en arbetsplats, att man kommer ut i arbete, säger Ann Tollbäck. Jobbtorget är även till för personer med funktionshinder. En del kan också bli anvisade dit av socialkontoret. Det är personer som av olika anledningar har stått utanför arbetslivet men som kan komma ut i arbete genom våra insatser, säger Ann Tollbäck. I uppdraget från bildningsnämnden Att Linköpings kommun för fjärde gången får statliga bidrag för att genomföra investeringsprogram är ett mycket gott betyg på Linköpings långsiktiga och offensiva miljö- och klimatarbete. Genom att genomföra ytterligare ett klimatinvesteringsprogram i bred samverkan medverkar vi till att hejda den globala och ingår även att arbeta med ungdomar i åldern år som inte har arbete. Totalt beräknas personer passera Jobbtorget under ett år. lokala klimatpåverkan, säger miljökommunalråd Gösta Gustavsson (c). Det är mycket glädjande att också Norrköpings kommun får Klimp-medfinansiering från Naturvårdsverket. Nu fortsätter vi tillsammans att intensifiera och prioritera det regionala klimatarbetet och göra handling av klimatvisionen. Linköpings och Norrköpings kommuner profilerar sig tillsammans som den klimatsmarta regionen. Mediagruppen/Hemera Photo-Objects Arkivbild: Göran Billeson Helene Andesson skrev ett medborgarförslag om att starta ett gym för funktionshindrade. Nu finns ett sådant på Friskis & Svettis. Här kan funktionshindrade träna Medborgarförslag bakom uppskattat gym På Friskis & Svettis vid Gamla Tanneforsvägen kan funktionshindrade personer träna med stöd av sjukgymnaster och specialanpassade maskiner. Det råder full aktivitet på Friskis & Svettis när Dialog är på besök. Det lyfts vikter och det tränas kondition. Flera av besökarna denna måndagsförmiddag har någon form av funktionshinder. På ett rullband går Lars-Olof Eriksson. Han har haft polio och säger att träningsanläggningen hjälper honom att hålla igång kroppen. Dessutom har gymmet en social funktion. Det är kul att träffa de andra. Det var vid årets början som lokalen vid Gamla Tanneforsvägen utrustades med specialanpassade träningsmaskiner. Genom att ha stora utrymmen mellan maskinerna blev det möjligt att komma intill med rullstol. En del anpassade maskiner fanns även tidigare. Bakgrunden till satsningen var ett medborgarförslag som Linköpingsbon Helene Andersson skrev till kommunen. Anledningen var att landstinget drog ner på träningen för oss som är funktionshindrade och som behöver bibehållande träning, säger Helene. Hon menar att det också är samhällsekonomiskt ofördelaktigt om funktionshindrade inte får regelbunden träning eftersom det ökar behovet av exempelvis assistenter och hemtjänst. FÖRSÖKSPERIOD Förutom att skriva ett medborgarförslag samlade Helene Andersson ihop en namnlista. När hon slutade hade hon fått ihop signaturer. Kommunen lyssnade och beslutade att på försök satsa på ett gym fram till slutet av 2009 i samarbete med Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, HSO, och Friskis & Svettis. Efter de första månaderna tycker Helene Andersson att gymmet har blivit bättre än förväntat, och hon hoppas innerligt på en fortsättning. När Dialog pratar med fler besökare hör vi idel lovord. Alla tycker att anläggningen är viktig för deras välbefinnande. Även sjukgymnasten Marie Fredriksen gör tummen upp. Vi tycker att det har fungerat jättebra. Hon berättar att sjukgymnasterna är där tre gånger i veckan för dem som behöver stöd och handledning. Dessutom gör sjukgymnasterna ett individuellt program för alla funktionshindrade som börjar träna. En uppföljning från våren visar att 46 personer deltar i verksamheten. Cirka 15 personer är samtidigt närvarande vid träningstillfällena. Den här verksamheten blev lika bra som vi hoppades, säger Linnéa Darell (fp), ordförande i omsorgsnämnden. VILL DU VETA MER? Läs mer på eller ring Friskis & Svettis på telefon Läs mer om medborgarförslag på www. 4 www. www. 5

4 Fingeravtryck genom förstoringsglas. Weine Drotz och EvaMarie Törnström är två av SKL:s anställda. EvaMarie är pressansvarig och Weine arbetar som generalist. Han hade bland annat en central roll i utredningen av mordet på utrikesminister Anna Lindh. Bland fingeravtryck och D NA-spår På SKL i Linköping granskas bevisen När polisen vill analysera fingeravtryck, blodspår och mycket annat som hittas på svenska brottsplatser är det SKL i Linköping som kopplas in. Här arbetar nära 300 personer med att undersöka och värdera bevis som i slutänden kan fria eller fälla en misstänkt person. TEXT: PER CONNING FOTO: GÖRAN BILLESON Nej, det ser inte riktigt ut som i tv-serierna CSI Miami eller CSI New York. Flera av rummen på Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, kan förväxlas med vilken svensk kontorsbyggnad som helst. Men i andra rum står mikroskop och avancerad undersökningsapparatur som hanteras av människor i munskydd och vita rockar. Det vittnar onekligen om att det inte är Skatteverket som Dialogs utsända har hamnat på. Eventuella tveksamheter skingras definitivt då vi får veta att i källaren under oss ligger en lokal för provskjutning av vapen. SKL är en självständig myndighet under Rikspolisstyrelsen och landets enda forensiska laboratorium (forensisk vetenskap är ett begrepp för de vetenskaper som används inom kriminaltekniska undersökningar). Huvuduppgiften för SKL är att som opartiskt expertorgan göra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter. Men man ägnar sig även åt exempelvis forskning och utbildning inom kriminalteknik. Arbetet utförs av nära 300 anställda med olika specialkunskaper. Personalen är fördelad på fem enheter: kemi- och teknikenheten, biologienheten, dokument- och informationsteknikenheten, droganalysenheten och förvaltning och service. Förutom att utföra undersökningar gör SKL även värderingar av resultaten. Vi skriver ett utlåtande som ska hålla i rätten för att fria eller fälla människor. Därför är det oerhört viktigt att vi har gjort rätt bedömning, säger EvaMarie Törnström, pressansvarig på SKL. DNA-ANALYSER En av de anställda är Weine Drotz. Han har arbetat på SKL sedan 1986 och är specialiserad inom textila fibrer, biologi och blodbildstolkningar. En stor del av hans roll är att arbeta som generalist. Titeln innebär att han är en erfaren och välutbildad forensiker som samordnar SKL:s insatser vid komplicerade ärenden. Under Weines tid har teknikens framsteg inneburit stora förändringar. Nu kan datorer beräkna saker väldigt snabbt. I princip allt som görs kemiskt har förbättrats avsevärt, säger han. Ett typiskt ärende där datorerna kommer väl till pass är vid DNA-analyser. Som det genetiska fingeravtryck DNA är kan exempelvis blod, hudfragment, saliv eller hår användas för att identifiera brottslingar. Det räcker med en kvadratmillimeter saliv för att få ut ett resultat, säger Weine. Det räcker med en kvadratmillimeter saliv för att få ut ett resultat 6 www. www. 7

5 KRIMINALTEKNIK UNGDOMSSIDA Polisen tog tillvara på en kniv från brottsplatsen Andra vanliga spår är fingeravtryck, skospår, brytspår, kulor, hylsor, färgflagor eller fibrer. Weine Drotz hade en central roll som generalist i utredningen av mordet på utrikesminister Anna Lindh. Det var ett ärende där just DNA kom att spela en stor roll. SKL kopplades in i fallet redan första kvällen efter att Anna Lindh avlidit den 11 september Polisen tog tillvara på en kniv från brottsplatsen NK-varuhuset och säkrade vissa spår. Man visste att det kunde finnas blod på kniven. Det kunde också finnas fingeravtryck och DNA, och kanske även fibrer, säger Weine. BOMULLSFIBRER Alla dessa möjliga spår på kniven innebar dock svåra överväganden kring hur SKL skulle undersöka den. Om de till exempel topsade handtaget för att få tag på DNA kunde det innebära att fingeravtryck suddades ut. Genom att studera referensknivar tillsammans med skadorna vid överfallet kom dock arbetsgruppen fram till hur gärningsmannen troligen höll i kniven. Det ledde till att såväl DNA som fingeravtryck kunde säkras. Man fann även blodspår från Anna Lindh på kniven. SKL upptäckte också gröna bomullsfibrer i ett hål i knivens skaft. Fibrerna stämde överens med gröna fibrer på en keps som hittades i Salénhuset nära NK. Många av de spår som granskas på SKL är mycket små. Till vänster Weine Drotz vid mikroskopet. Ännu en viktig pusselbit var att polisen fick fram bilder från NK:s övervakningskameror som visade en person med liknande keps och gröna byxor. Tillsammans med ytterligare upphittade kläder kunde de sammantagna bevisen slutligen leda fram till en fällande dom. Den insats som Weine Drotz gjorde i fallet ledde till att han 2004 förärades Rikspolisstyrelsens utmärkelse Årets kriminaltekniker, tillsammans med Peter Nordström, tekniker hos polisen i Stockholm. ÖKAT INTRESSE Att människors intresse för kriminalteknik tycks ha ökat märker SKL av på de många ansökningar som kommer då lediga tjänster utlyses. Weine och EvaMarie tror att populära tv-serier som CSI och deckarböcker har bidragit till detta. Samtidigt påpekar EvaMarie att tittarna lätt kan få en felaktig bild av arbetet genom tv-serierna. Hon menar att de visserligen ofta är korrekta när det gäller de vetenskapliga metoderna, men många steg i processen hoppas över för att skapa ett snabbare tempo. Och i verkligheten är det inte heller samma personer som är ute på fältet som sedan utför analyserna i laboratorierna. Dessutom innebär verkligheten lite mer grå rutin. Det är inte blått ljus, designerkläder och rock n roll-musik i bakgrunden, skrattar EvaMarie. Emma Miss M Wallqvist och Fredrik Svensson från Sensus vill gör Skylten ännu mer attraktiv. Sensus har tagit över Skylten Nysatsar med ombyggt kafé och ökade öppettider Sedan i somras drivs Skylten av studieförbundet Sensus. De satsar nu på att göra ett häftigt musikhus med fler spelningar. Mattias Johnsson i Numbah Ten som har replokal på Skylten. Skylten har i många år drivits av Studiefrämjandet på uppdrag av Linköpings kommun. När kommunen för några månader sedan gjorde en ny upphandling av vilka som ska sköta musikhuset föll valet på Sensus, som gav ett lägre pris för driften. De hade det bästa anbudet, säger Stina Bond, ansvarig för ungdomsverksamhet på kultur- och fritidskontoret. Hon säger att Skyltens uppdrag är att stödja det lokala musiklivet, framför allt för ungdomar i åldern år. Dessutom ska kaféet hålla öppet sex dagar i veckan. De utökade tiderna innebär att Skylten nu har öppet varje kväll förutom söndagar. Måndag till torsdag står dörrarna öppna klockan , på fredagar och på lördagar I samband med arrangemang kan dock andra öppettider gälla. FLER SPELNINGAR Sedan Sensus tog över har kaféet byggts om och fräschats upp. Väggarna har fått annan färg och nya möbler är på plats. Vi ville få bort känslan av fritidsgård som det känts lite som förut, säger Emma Miss M Wallqvist, som ansvarar för kaféet. Tanken har varit att lokalen ska kunna mäta sig med andra kaféer på stan och att fler ska känna sig välkomna till Skylten. Dessutom ska de band som har replokaler i byggnaden känna att det är ett häftigt hus där de har möjlighet att ordna spelningar och olika arrangemang. Fredrik Svensson, platsansvarig på Skylten, vill att huset ska börja kännas mer som en helhet istället för två separata våningar. Banden som har sina replokaler på övervåningen ska få mer användning av undervåningen där konsertsalen finns. Tillgängligheten ska öka. Det ska vara lättare att göra arrangemang själv, säger han. Fredrik hoppas att det blir fler spelningar och att fler av Linköpingsbanden blir synliga utåt. Det är en viss klick som märks och hörs väldigt mycket. Det är lite synd. Vi vill bredda så att det inte alltid är samma som spelar. För banden är bra. Jag tror inte de varit så bra på många år, rent kvalitetsmässigt. Skylten har även fått en ny hemsida med adressen skylten.nu. Tanken har varit att göra en sida som är enkel att använda. Där går det till exempel att kontakta Sensus om man har idéer som man vill genomföra på Skylten. De band som har replokaler kan även göra felanmälan på hemsidan om något är trasigt i lokalen. Givetvis innehåller sajten också program för kommande konserter. VILL DU VETA MER? Läs mer på 8 www. www. 9

6 SAMHÄLLSBYGGNAD Stort intresse för ny översiktsplan SAMRÅD OM STADENS UTVECKLING LOCKADE MÅNGA Foto: Göran Billeson Från april till slutet av augusti har allmänheten kunnat tycka till om hur Linköping ska se ut i framtiden. Under dessa månader har ett förslag på ny översiktsplan för staden varit utställt. Intresset har varit väldigt stort, säger Jonathan Turner, översiktsplanerare i Linköpings kommun. Linköpings nya översiktsplan handlar bland annat om hur staden ska byggas ut och hur trafiksystemet ska utvecklas. Syftet är att förbereda för den tillväxt som förväntas ske de kommande åren, inte minst på grund av den planerade snabbjärnvägen Ostlänken mellan Linköping och Stockholm. Ett förslag på hur översiktsplanen ska se ut presenterades av kommunen i april och har under några månader kunnat ses i utställningar och på kommunens hemsida. Det har även ordnats informationsmöten för olika grupper runt om i staden. Som vanligt när byggplaner är ute på samråd har en handling tryckts upp till dem som är intresserade. Hittills har den delats ut i ungefär exemplar. Det har aldrig gått åt så många tidigare, det brukar vara några hundra. Det är fantastiskt, säger översiktsplanerare Jonathan Turner. Även utställningarna har haft stor dragkraft. Omkring personer passerade de skärmar och den informationsdisk som fanns på Stora torget under tre veckor i maj. Där samlade kommunens politiker och tjänstemän in ett stort antal synpunkter från besökarna. En utställning har också kunnat ses på huvudbiblioteket under hela samrådstiden, och en mindre utställning har varit på turné ute i olika stadsdelar. Tjänstemännen sammanställer nu alla åsikter som har kommit in från Linköpingsborna och skickar dokumenten till politikerna. Tjänstemännen skriver också ner en så kallad samrådsredogörelse. Där sammanfattar vi synpunkterna och kommenterar dem. Vi föreslår också politikerna ändringar i det planförslag som har varit ute på samråd, säger Jonathan Turner. Nästa steg innan översiktsplanen klubbas igenom är att ordna en ny utställning. Då ställs en bearbetad version av planen ut. Detta kan troligen bli aktuellt någon gång efter årsskiftet. LOKAL SERVICE En grundtanke i översiktsplanen är att Linköping ska bli en tätare, rundare och mer sammanhållen stad än idag. Detta minskar avstånden i staden och håller ner transporterna på en lägre nivå. Förutsättningarna för gång-, cykel-, och kollektivtrafik förbättras och prioriteras framför bilresor. Planen påverkar utvecklingen i Linköpings olika stadsdelar. Jonathan Turner menar i det sammanhanget att det är viktigt att behålla dagens stadsdelscentra. Det finns medborgare som inte kan förflytta sig i tätorten och som behöver närservicen. Detta är också viktigt ur transportsynpunkt, eftersom vi vill få www. 11

7 Det finns medborgare som inte kan förflytta sig i tätorten och som behöver närservicen En idéillustration över hur framtidens Resecentrum kan se ut. Den böjda byggnaden i mitten är dagens hotell Scandic Linköping City. ner antalet transporter. När vi har varit ute i stadsdelarna har vi hört att folk tycker detta är bra, de vill ha kvar sin lokala service. Många förslag i planen förutsätter att Ostlänken byggs och att Resecentrum flyttas till andra sidan Stångån, mellan Anders Ljungstedts gymnasium och Scandic Linköping City (se illustrationen ovan). När Ostlänken ska börja byggas är dock i skrivande stund inte bestämt. Tanken är att Linköpings innerstad ska växa på östra sidan av Stångån kring nya Resecentrum, vid Stångebrofältet. Den nya innerstaden ska bebyggas Utställningen på Stora torget lockade många besökare som kunde tala med politiker och tjänstemän. Foto: Göran Billeson med bostäder, kontor, handel och lokaler för kultur och nöjen. Stångåstråket ska rustas upp och bli ett ännu mer attraktivt besöksmål och rekreationsområde. Tillgängligheten och framkomligheten längs hela vattendraget ska förbättras för fotgängare och cyklister, och olika mötesplatser och attraktioner ska anläggas. Dessutom ska vattenkvaliteten i Stångån/Kinda kanal förbättras. Om det finns ett förslag som alla tycker är bra så är det upprustningen av Stångåstråket. Det har vi fått väldigt mycket stöd för, säger Jonathan Turner. HÖGA HUS En annan utgångspunkt i planen är att Linköping behöver fler landmärken och karaktärsfulla byggnader. Det kan till exempel handla om höga hus, något som dock kräver särskilt omsorgsfulla analyser. Dialogen med Linköpingsborna visar att de har blandade åsikter om att bygga högt. En del är för, andra är emot. Stadens ansikte mot E4:an planeras bli mer attraktivt, liksom stadens entréer. Detta uppnås bland annat med hjälp av belysning och vattenområden intill vägen. Staden ska också tillåtas att växa mot E4:an, och bebyggelsen ska få en inbjudande fasad mot vägen. Sträckan är en del av Linköpings image och den ger inget bra intryck idag, konstaterar Jonathan Turner. Det gäller för staden att exponera sig bättre mot E4:an så att människor minns att de har åkt förbi. Och kanske lockar vi in en och annan också. VILL DU VETA MER? Du kan läsa förslaget i sin helhet på Läs om partiernas åsikter på sid Bild: White Arkitekter AB Jag har alltid tyckt om Linköping OS-medaljören Thomas Johansson återvänder gärna I augusti tog han ett OS-silver i Peking inför miljontals tvtittare. I september var han på blixtvisit i uppväxtstaden Linköping. Dialog passade på att gratulera och fråga vad han vill göra i framtiden. TEXT: PER CONNING FOTO: STAFFAN GUSTAVSSON Det var tillsammans med Simon Aspelin som Thomas Johansson nådde ända fram till ett silver i OS-tennisens dubbelturnering. I finalen var schweiziska paret Federer/Wawrinka strået vassare, men Thomas värderar ändå silvermedaljen mycket högt. Den är nog jämförbar med min Grand Slam-seger i Melbourne. Det är roligt att så många såg matchen och följde oss under OS. När Dialog pratar med Thomas är han på blixtvisit i Sverige för att bland annat hälsa på föräldrarna i Linköping. Sedan bär det av hem till Monte Carlo igen tillsammans med frun Gisella och deras snart tvåårige son. Det blir inte så många Linköpingsbesök nuförtiden, många av vännerna bor på andra ställen. Men jag har alltid tyckt om Linköping. Det är en otroligt mysig stad. Och det kan mycket väl bli Linköping i framtiden när man har slutat och lagt racketen på hyllan. Vad vill du göra efter tenniskarriären? Jag kommer förmodligen att spela ett år till. Eventuellt två, det beror på hur kroppen känns och om man fortfarande tycker det är roligt. Sedan vet jag inte. Jag har träffat så otroligt mycket folk och skaffat många kontakter när jag har rest. Thomas berättar att han är mycket intresserad av hur kroppen fungerar. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att bli naprapat till exempel. Men då gäller det att gå tillbaka till skolan. Men så blir det nog hursomhelst; att jag pluggar om jag ska hålla på med något annat än tennis. Jag är även sportchef i Catella Swedish Open, det är otroligt roligt och det fortsätter jag gärna med. Vad gör du när du inte spelar tennis? Vi har fått en liten kille som är snart två år, så man har att göra, skrattar Thomas. Annars tycker jag det är skoj att spela golf. Och det är roligt att följa vad som händer i Sverige, med börsen och andra idrotter. Det är otroligt roligt att se hur det går för LHC i hockeyn. Det är jätteskoj att de är så bra, det är roligt för staden också. Vad är viktigt för dig i livet? Att vara frisk. Hälsan är alltid nummer ett. Och det gäller inte bara för mig själv, det gäller för familjen och släkten. Hur skulle du beskriva dig själv som person? Jag är nog ganska lugn tror jag. En bra förutsättning för en tennisspelare antar jag. Ja. Jag tycker det är otroligt skoj att spela inför mycket folk, det är det man tränar för. Jag är nog ganska lugn på sådana matcher också. Jag njuter mer än är nervös. DIALOG-PROFILEN: THOMAS JOHANSSON Yrke: Tennisspelare. Meriter:: Nio singeltitlar och en dubbeltitel i ATP. Ett OS-silver i dubbel. Högsta världsranking: 7 (singel, år 2002) Aktuell ranking (sep -08): 77 (singel) och 135 (dubbel.) Ålder: 33 år Familj: Fru och son Bor: Monte Carlo, Monaco Lyssnar på: Kent, Coldplay, U2 Tittar på: Prison Break, Vänner 12 www.

8 BERGA Färre brott i ett trivsammare Berga Trygghetsarbetet ger resultat Brotten minskar i Berga. Ett strävsamt trygghetsarbete i stadsdelen har lönat sig och gjort Berga till ett bostadsområde att trivas i. AV SVEN-ÅKE FASTH För några år sedan betraktades Berga som ett problemområde. Men en satsning på tryggheten har uppenbarligen varit lyckosam. Det vittnar inte minst brottsstatistiken om. Antalet anmälda brott i Berga har minskat med runt en tredjedel under de senaste åren. Jag har bott i Berga i tre år och inte blivit störd någon gång. På både Prästbolsgatan där jag bor och här i centrum är det lugnt, säger Klara Weber när vi träffar henne och barnbarnet Mira Weber i Berga centrum. TRYGGHETSRÅDET Berga trygghetsråd är en del av satsningen. Kommunen står bakom rådet som består av lokala politiker och tjänstemän. Förutom två politiker från Berga geografiska utskott deltar representanter för öppna förskolan, fritidsgården, fältgruppen, Berga församling, Hyresgästföreningen, närpolisen, Librå (Linköpings brottsförebyggande råd) och kommunens Råd och stöd. Rådet anser att det finns flera anledningar till att tryggheten förbättrats så markant i Berga. En orsak är att polis och åklagare mera aktivt bekämpat brottsligheten de senaste åren. Och så har ungdomarna fått sysselsättning. Den nya spontanidrottsplatsen spelar nog in eftersom den är väldigt välbesökt nästan hela tiden, menar Anna Steiner Ekström (m) som företräder Berga geografiska utskott i trygghetsrådet. Berga trygghetsråd tycker att byggföretaget som river vid Berga skola borde haft en vakt när byggarbetsplatsen stod obemannad i somras. Ungdomarna som klättrade över staketet kunde skadat sig, menar från vänster Ali Hajar, Åsa Jonsson och Anna Steiner Ekström. LUGN SOMMAR Sommaren var enligt trygghetsrådet ganska lugn i Berga. Så har det inte alltid varit. Den enda incidenten är att ungdomar klättrade över staketet till byggarbetsplatsen vid Berga skola och slog sönder rivningsmaterial. Dessutom kunde de skadat sig, säger Ali Hajar (s) som även han företräder Berga geografiska utskott i rådet. Han tycker att den låga inhägnaden runt rivningsplatsen är för lätt att ta sig över. Och att företaget borde ordnat med en vakt under sommaren när byggarbetsplatsen inte var bemannad. Annars är det lugnt i Berga nu. De boende är väldigt nöjda, berättar Åsa Jonsson från öppna förskolan och trygghetsrådet. Det är till och med så att fältsekreterarna frågat var bråkstakarna håller hus, säger Ali Hajar och skrattar. Han tycker att fritidsgårdens verksamhet under sommaren skulle kunna riktas mera lokalt mot de ungdomar som är hemma i Berga under sommarlovet. Istället för att satsa på ungdomar som själva tar sig till Tinnis för de fritidsaktiviteter som fritidsgårdarna anordnar därifrån borde personalen komma till Berga ibland. Man borde söka upp de ungdomar som inte är aktiva. TRYGG SKOLVÄG Berga trygghetsråd har under året bland annat undersökt barnens skolväg till Bäckskolan. Då konstaterades att transporter till Bäckskolan sammanföll med barnens ankomst till skolan på morgonen. Jag kontaktade LKF:s (Linköpings Kommunala Fastigheter) ordförande om olämpligheten av transporter vid den tiden. Därefter blev det bättre, säger Anna Steiner Ekström. I övrigt anser rådet att skolvägen är trygg. Men det finns barn som avviker från den vanliga skolvägen och går utefter bäcken. Det skulle behövas ett staket mot vattnet, säger Ali Hajar. Både det och att cykelvägen på vissa ställen är byggd vinkelrätt på ett sätt som barnen inte accepterar att åka har meddelats kommunens teknik och samhällsbyggnad. Rådet har också gjort flera trygghetsvandringar tillsammans med boende och noterat otrygga platser som mörka eller igenväxta passager. Dessa har rapporterats till berörda instanser och sedan blivit åtgärdade. Och vid en trygghetsdag i Berga centrum framkom kritik mot dålig städning som fördes vidare till centrumägaren. Mira Weber och farmor Klara Weber trivs i Berga och har aldrig blivit störda av någon i området. Gunilla Almesåker (fp) ordförande tel , e-post: Gunilla.Almesaker& Anna Steiner Ekström (m) tel , e-post: Anna.Steiner.Ekstrom& Yvonne de Martin (c) tel , e-post: Yvonne.de_Martin& comhem.se BERGA Kontakta dina politiker i Berga Kommunfullmäktige i Linköping har elva geografiska utskott, ett för varje kommundel. Vi är din länk till kommunen. Välkommen att höra av dig till oss om frågor i din kommundel! Berga utskott omfattar Berga församling med stadsdelarna Ramshäll, Vidingsjö, Berga församlings glesbygd, gamla delen av stadsdelen Vimanshäll nordväst om Söderleden, Garnisonen samt Övningsområdet. VAKANT OBS! Tecknet & markerar ska placeras i e-postadressen. Ali Hajar (s) vice ordförande tel , e-post: Ali.Hajar& Niklas Borg (m) tel , e-post: Niklas.Borg& Hans Måhagen (s) tel , e-post: Hans.Mahagen& 14 www. www. 15

9 TEKNIK OCH SAMHÄLLSBYGGNAD TEKNIK OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Djurgården i Linköping ska bli framtidens stad Hållbar samhällsbyggnad i fokus för nytt område Målen är högt satta för Djurgården i Linköping. Med spännande arkitektur och en samhällsbyggnad som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar ska området bli en förebild och känt långt utanför Sveriges gränser. Det är det gamla militära övningsområdet mellan Garnisonen och Lambohov som om några år kommer att se helt annorlunda ut. Här ska en helt ny stadsdel växa upp med handel, service, kontor och bostäder. Byggstarten är planerad till 2010 och färdigställandet ska ske i etapper under år. Djurgården ska innehålla spännande arkitektur och bebyggelsen ska vara tät, framför allt längs huvudstråken. Detta minskar transportbehoven vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Dessutom ska byggnaderna vara energisnåla och bestå av miljövänligt material. Här anses passivhus vara intressanta, det vill säga välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset. Det kommer att bli fjärrvärme, solpaneler, eventuell vindkraft och alla möjliga smarta lösningar för att minska energianvändningen, säger Jenny Fredriksson, Linköpings kommuns miljöledare för Djurgården. MILJÖBILSPOOLER Två kollektivtrafikstråk ska gå genom Djurgården. Den första delen i stråket Link-Link är redan på plats och trafikeras av busslinje 2. På sikt kan det bli spårbunden trafik. Det ska även satsas mycket på cykeloch gångtrafik. Vi har höjt cykelparkeringsnormen för att ge utrymme för fler cykelparkeringsplatser. Och det ska finnas cykeluthyrning. Gående, cyklister och kollektivtrafiken kommer att ha prioritet framför bilen i Djurgården, säger Jenny Fredriksson. För att minska biltrafiken och behovet av parkeringsplatser är det också tänkt att det ska finnas miljöbilspooler. Istället för att äga en bil ska man kunna hyra ett fordon och på så sätt spara pengar. Att Djurgården ligger intill Tinnerö eklandskap kommer att få stor betydelse när det gäller friluftsliv och närhet till naturen. Dessutom ska ett Naturum ett Djurgården byggs på det gamla militära övningsområdet. Byggstarten är planerad till besöks- och informationscenter byggas som en port till eklandskapet. Djurgårdens centrum får en butiksyta på kvadratmeter. Inriktningen blir främst livsmedels- och klädesbutiker. Ambitionen är att det ska vara ett miljövänligt handelscentra med bland annat rättvisemärkta och ekologiska produkter, säger Jenny Fredriksson. Andra verksamheter som diskuteras för centrumet är skola, förskola, äldreboende, religiös verksamhet, kulturhus, sportanläggning, restauranger, kaféer med mera. SOCIALA FRÅGOR För att hämta inspiration har kommunen gjort studiebesök i Hammarby sjöstad i Stockholm och i Västra hamnen i Malmö, två uppmärksammade bostadsområden. Syftet har varit att lära av både misstag och framgångar. I jämförelse med dessa områden ska de sociala frågorna få större utrymme på Djurgården. Vi vill satsa mycket på den sociala hållbarheten. Det ska bli olika upplåtelseformer bostadsrätter, hyresrätter, äganderätter och ett stort utbud av service. Människor i olika åldrar och från olika kulturer ska lockas att bo och arbeta i Djurgården. Målet är att alla ska ha råd att bo där, oavsett om man är lågeller höginkomsttagare. Detta kommer att bli en stor utmaning att få till. För tillfället pågår dialoger med olika invandrargrupper och det civila samhället för att få in synpunkter och idéer. För att få impulser kring hur Djurgården kan bli en spännande stadsdel när det gäller kultur, mat och musik ska arbetsgrupper hitta inspiratörer, entreprenörer och andra som är intresserade av sådan verksamhet. Bebyggelsen i Djurgården ska vara tät, framför allt längs huvudstråken. NYTÄNKANDE Det finns också en vision om att skapa en unik skola. Tanken är att bygga en skola med dygnet runt-aktiviteter för barn, ungdomar, vuxna och äldre. Kommunen ska göra en studieresa till England för att inspireras av hur de jobbat med sådan verksamhet. Planerna och visionerna bakom Djurgården beskrivs i en film på hemsidan djurgarden.nu. Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (c) ger där sin syn på projektet: Begreppet hållbarhet behöver tas till en ny nivå. Vår ambition är glasklar. Stadsdelen Djurgården är den plats där den nya nivån ska sättas. Nytänkandet anses kräva djärva, realistiska idéer och målmedvetet ledarskap hos de aktörer som medverkar. Som en del i arbetet finns därför det så kallade Linköpingssamtalet, där olika nätverk samverkar. Ambitionen är att Djurgården ska bli internationellt känt och en förebild. Och omvärldens intresse har redan vaknat. Fler och fler hör av sig från olika håll i Sverige, vilket är jätteroligt. Och vi hade bland annat några japanska miljöjournalister här för ett tag som skrev om Djurgården, säger Jenny Fredriksson. VILL DU VETA MER? Läs mer om Djurgården på stadsdelens hemsida Miljöledaren Jenny Fredriksson med områdesprogrammet för Djurgården. Illustration: David Wiberg 16 www. www. 17

10 SOCIALT Fler gode män efterlyses Överförmyndarnämnden vill öka intresset Det behövs fler gode män och förvaltare. Ricard Sandell och Maja Wigren är engagerade och menar att det är givande. Kontentan av uppdraget är att man hjälper och stödjer någon, säger Ricard Sandell. Att vara god man eller förvaltare innebär att man är ställföreträdare för en person huvudmannen som på grund av sjukdom eller något funktionshinder inte själv kan "förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person". Ställföreträdarens främsta uppgift är att se till att huvudmannens tillgångar används till huvudmannens bästa. Det innebär bland annat att man årligen redovisar huvudmannens inkomster och utgifter till Överförmyndarenheten. I uppdraget ingår också att bevaka huvudmannens rättigheter i olika sammanhang, till exempel att huvudmannen får den omvårdnad han eller hon behöver eller har rätt till. Ställföreträdarens uppgift är inte att själv inta rollen som vårdare, utan att se till att olika insatser utförs för huvudmannen. I Linköping finns det behov av gode män och förvaltare för personer i olika situationer. Ingegerd Ehrenborg (m), ordförande i överförmyndarnämnden, berättar att det görs satsningar för att fler ska bli intresserade. Bland annat har arvodena höjts och utbetalningssystemet förbättrats. Vi har som första kommun i landet börjat betala ut arvoden tre gånger om året, säger hon. Det är enormt lärorikt. Det ger mycket tillbaka Introduktionsutbildningen har förändrats och mer specialiserad utbildning planeras. Handledning kommer också att erbjudas dem som hanterar mer komplicerade uppdrag. En utbildningsdag är dessutom på gång för alla ställföreträdare den 18 oktober. För att kunna bli god man eller förvaltare gäller det att bland annat vara en rättrådig och i övrigt lämplig person. Överförmyndarnämnden prövar lämpligheten och kontrollerar bland annat Maja Wigren och Ricard Sandell säger att engagemanget som gode män ger många inblickar i hur samhället fungerar. belastningsregister, betalningsanmärkningar och att personen inte har försörjningsstöd. Det är också viktigt att den som vill bli ställföreträdare känner till hur samhället fungerar och är intresserad av att hjälpa andra människor, säger Ingegerd Ehrenborg. INLEVELSE FÖR ANDRA Dialog har träffat två av Linköpings engagerade gode män: Ricard Sandell och Maja Wigren. De är även aktiva i Linköpings godmans- och förvaltarförening. Båda har haft flera huvudmän under åren och Maja säger att inget uppdrag är det andra likt. Ett uppdrag kan också ändra sig från en månad till en annan. Till exempel kan boendesituationen förändras, det måste man vara beredd på. För att passa som god man menar de att man ska tycka om att arbeta med människor. Man måste kunna ha inlevelse för andra människors situation, säger Ricard Sandell. De berättar att tidsåtgången varierar. En del gode män har flera uppdrag, men de allra flesta har ett eller två uppdrag. Många pensionärer som har fått lite mer tid över engagerar sig. Att ha ett god mans-uppdrag och att kombinera det med ett vanligt jobb fungerar bra, säger Ricard. Både Ricard och Maja framhåller att engagemanget ger många inblickar i hur samhället fungerar. Det är enormt lärorikt. Det ger mycket tillbaka, säger Maja. Att stödja och hjälpa en person för att underlätta i dennes vardag är något som ger mycket tillbaka till en själv på många plan. Jag rekommenderar varmt att bli god man, säger Ricard. VILL DU VETA MER? Läs mer på Välj A-Ö, därefter Ö och överförmyndarenheten. Du kan ringa enheten på tel: eller skicka e-post till Du kan även få mer information hos Linköpings godmans- och förvaltarförening, tel: UNGA MÖTER ÄLDRE Linköpings kommun ökar nu det sociala innehållet i vardagen för äldre personer. Bland annat hjälper ungdomar till att sätta guldkant på tillvaron. I en sal på aktivitetshuset Blandaren sitter fyra damer på rad i varsin stol. Bakom var och en av dem står en frisörelev från Anders Ljungstedts gymnasium och klipper deras hår. Eleverna är på plats ett par timmar denna onsdagseftermiddag för att erbjuda sina tjänster. En av dem är Nadja Erlin som går andra året på frisörlinjen. Hon tycker det är kul att komma ut på ett lite annorlunda uppdrag. Det är jättetrevligt, säger hon. I stolen framför sitter Gitten Törnroth. Hon gillar att frisöreleverna kommer på besök till Blandaren. Det är bra, toppen! De är duktiga, säger hon och konstaterar att det gärna får bli fler gånger. JÄTTEPOPULÄRT Vid sidan om står Carina Pettersson som är lärarassistent på Anders Ljungstedts gymnasium. Frisörelever från Anders Ljungstedts gymnasium på besök i Blandaren. Hon har varit på Blandaren tidigare under året tillsammans med elever och berättar att satsningen har blivit mycket uppskattad bland besökarna. Det här är jättepopulärt. Och våra elever tycker att det är spännande. Vi tar med några elever åt gången så att alla får prova på detta. ÄLDREOMSORG GULDKANT Klippningen på Blandaren är en av många delar i ett projekt som handlar om att öka det sociala innehållet i vardagen för äldre i Linköpings kommun. En annan aktivitet som genomförts är att flygtekniska programmet på Anders Ljungstedts gymnasium har bjudit ut pensionärer till Malmen för studiebesök i hangarerna och en flygtur över Linköping. Elever från Birgittaskolan har utfört massage i omsorgen och elever från Katedralskolan utför volontärarbete, bland mycket annat. En viktig del i satsningen är att gymnasieungdomar har anställts för att hjälpa till med fritidsaktiviteter på helgerna i servicehus och vårdboenden. Detta för att sätta en guldkant på tillvaron och samtidigt få en inblick i hur det är att arbeta med äldre. Den uppföljning vi har haft hittills visar att det har slagit mycket väl ut, berättar Solveig Löfroth, som är projektledare tillsammans med Lilian Bodemar. Projektet handlar också om att utveckla nya mötesformer, mötesplatser och aktiviteter för äldre personer som inte har kontakt med äldreomsorgen. Det kan handla om kaféer, stavgång, gym med mera. Tillsammans med frivilligsektorn ska aktiviteter utvecklas och marknadsföras. I uppdraget ingår stimulansmedel till föreningar som engagerar sig. MYCKET SPÄNNANDE Linköpings kommun har fått 12,8 miljoner kronor av regeringen för att höja kvaliteten inom vården och omsorgen för äldre personer. 2,3 miljoner av bidraget används för att utveckla det sociala innehållet i vardagen för äldre personer. Det här är ett mycket spännande och ett verkligt positivt projekt, säger äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd). 18 www. www. 19

11 POLITIK POLITIK Fullmäktiges gruppledare: Paul Lindvall (m), Bengt Olsson (fp), Jan-Willy Andersson (kd), Gösta Gustavsson (c) Lena Micko (s), Annika Lillemets (mp), Monica Ericsson (v) Översiktsplan lägger grund en för framtida Linköping Partierna överens om stora delar i planen Foto: Erik G Svensson På uppdrag av politikerna, har tjänstemännen på teknik och samhällsbyggnad tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för Linköping. AV LOTTIE MOLIN De politiska partierna tycker att förslaget är bra i stort sett. Vissa ändringar vill de göra. Dessa för de fram i sina yttranden över planen. Synen på tillväxt, på flyget, på biltrafiken och på etableringen av nytt handelscenter i Mörtlösa är exempel på sådant som skiljer sig. Alla partier anser att cykel-, gång- och kollektivtrafik ska stödjas, men de har olika uppfattning om trafikleder och bilism. UTSTÄLLNING Just nu bearbetas de synpunkter som kommit in, av tjänstemännen på teknik- och samhällsbyggnad. Politikerna i kommunstyrelsen kommer sedan att ta ställning till ett slutgiltigt förslag, som ska ställas ut. Detta är en lång process. Troligen antar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige översiktsplanen i slutet av nästa år. Så här tycker partierna Översiktsplanen är till för att utveckla hela Linköping stadskärnan såväl som stadsdelarna. För att göra detta behövs idéer från alla medborgare, företagare, organisationer. Med deras hjälp blir en vacker och bra stad ännu bättre. Varje stadsdel har sina egna unika villkor och sin egen historia. Det ska de fortsätta att ha, samtidigt som de knyts ihop med resten av staden. Till exempel Lambohov och Garnisonen med det framtida Djurgården. Framtidens stad ska byggas med lyhördhet för stadsdelarnas bakgrund och särart. Vi bör fundera på hur vi kan ta bort barriärer, till exempel trafikbarriärer men också tankebarriärer. Till exempel Skäggetorp. I stället för att se Skäggetorp och Tornby som konkurrenter, så kan man se möjligheterna. Tillsammans kan de båda bli ett kraftfullt regionalt centrum. Översiktsplanering är en väldigt viktig politisk fråga. Hur ska Linköping se ut om år? Det är de förutsättningarna vi bestämmer nu. Ostlänken, nya Resecentrum och utvecklingen av övningsområdet är större förändringar än vi haft de senaste 50 åren. I översiktsplanen från 1966 beslutades om stadsdelar som Ryd, Skäggetorp, Lambohov och Berga. Processen som sker nu är lika avgörande. Då tänkte man att folk skulle vilja leva och bo i sitt område, inte vara så rörliga. Man byggde glest, nu vill vi göra en tätare och rundare stad, använda ytan effektivare, men ändå behålla grönområden. Sedan dess har vi ändrat vårt sätt att röra oss. I den nya planen byggs stadsdelarna ihop, till exempel Lambhov med Garnisonen. Vattnet har fått en uppvärdering. Vi utnyttjar vattnet för att göra staden vacker, men också för rekreation. I stora drag ett bra förslag. Tanken är att Linköping ska växa väldigt mycket. Vi tycker inte det är något egenvärde att växa till varje pris, vi vill att Linköping ska växa med måtta. Det ska vara en harmonisk tillväxt. Vi efterlyser en beräkning av vad tillväxten kostar, till exempel den utökade trafikapparaten. Vi är positiva till att kollektivtrafiken ökas och är mycket positiva till spårbunden trafik. Vi vill värna åkermarken väster om Skäggetorp. Det är bra att Stångån lyfts fram. Från början hade ån en funktion, där fanns till exempel verkstäder. Sedan kom ån litet i skymundan, nu går den in i en tredje fas. En pikant detalj i planen, är att Folkungavallen pekas ut som en av de miljöer som ger Linköping identitet. Det är inkonsekvent, eftersom Folkungavallen ska försvinna. Vi har hela tiden velat ha den kvar. Riktmärken för att kunna lokalisera sig och symboler som gör invånarna stolta är viktigt, till exempel katedralen, Cloetta Center och snart Tornet. Vi vill ha ett klart trendbrott inom trafiken, till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Men inte genom begränsningar av biltrafiken, utan genom att övriga trafikslag blir betydligt attraktivare. Begränsningar slår mot dem som inte kan undvara bil. Ta fram en gemensam moped-, cykeloch gångtrafikplan, inte en separat gångtrafikplan. Cykelbanan bör ligga i körbanenivå och separeras från gångtrafikanterna. Cykel- och gångväg bör byggas längs Stångån, också sträckningen Emmaljung Hjulsbrobron. Den bördiga åkermarken väster om Skäggetorp bör inte bebyggas. Möjligheten att ta in stora motorbåtar från Roxen till city bör utredas. Det är en del i att öka attraktionskraften för city. Översiktsplanen är bra, men vi vill påpeka vikten av att stadsdelarna måste utvecklas samtidigt som centrala staden. Arbetet med planen sker och har skett i stor politisk samsyn, vilket är viktigt eftersom den ska gälla i lång tid framöver Stadsdelsarbetet behöver utvecklas, det är vår ambition att göra det. Det måste genomsyra hela organisationen. Trafik och kommunikationer är ett omfattande och viktigt inslag i ÖP:n. Vi har lagt en motion om spårbunden trafik, och skulle vilja se mer konkreta idéer i planen. Förtätning av staden är viktig, men grönområden ska finnas kvar. Vilka som är viktigast att bevara, ska tas fram i dialog med medborgarna. Linköping växer, nu och i framtiden. Kanske måste vi ta i mer än ett mål på invånare. När det gäller ambitionen för den fjärde storstadsregionen måste vi våga ta ett rejält kliv. Det finns mycket som är bra i förslaget till översiktsplan. Till exempel trafikstrategin som har bra ambitioner, är kunnig och välskriven. Att minska biltrafiken är bra, men vi önskar att man gick ännu längre. Menar man allvar ska man inte satsa 1,5 miljarder på bilvägar och på att bygga Ullevileden. I planen finns fortsatt stöd till Linköpings flygplats, det är vi emot. Som kommun ska vi inte stödja flyget med dess klimatpåverkan och dess bullerpåverkan. Planen saknar större resonemang om flygets miljökonsekvenser. Linköping växer och det ses som positivt. Men det är inget självändamål. Man måste se det regionalt. Att folk i stället bor på småorter med en bra kollektivtrafik, innebär att eklandskapet och åkermark inte behöver exploateras för bostäder. Vi ska vara rädda om åkermarken. Där sker den viktigaste tillväxten. Merparten av planförslaget är väldigt positivt. Ostlänken och placeringen av det nya resecentrat är bra. Det är viktigt att bevara eklandskapet, därför ska inte området Ullstämma- Möjetorp bebyggas. Vi vill att alla planer på en tvärled i Djurgården skrinläggs. Vi anser inte att en utbyggd externhandel i Mörtlösa ska tillåtas. Vi önskar ingen utbyggnad av flygplatsen. Skavsta täcker vårt regionala behov. Det ska vara möjligt att bo i stadens alla delar även när man behöver bo i ett särskilt boende. Det ska finnas möjligheter för människor att bo i hyresrätt i samtliga bostadsområden. En stor del av bostäderna på Folkungavallen ska vara hyresrätter. När det gäller tillgänglighet vill vi att formuleringarna skärps. Den mark mellan Ryd och universitetet som idag är golfbana, skulle kunna användas till mer angelägna ändamål. 20 www. www. 21

12 INTEGRATION INTEGRATION Oschana Nissan Sveriges röst måste höras Det krävs ett internationellt samarbete för att förbättra den globala flyktingsituationen. Fyrtio år av den säkerhet som kalla kriget gav efter andra världskriget dolde detta faktum. Först med Balkankriget och Gulfkriget i Mellanöstern, efter Sovjetunionens kollaps, ökade migrationsströmmarna. Klimatförändringsrapporten (International Climate Change Partnership, ICCP) påskyndar ytterligare behovet. Det behövs ett större engagemang från EU:s medlemsstater i UNHCR för att ge fler ett välbehövligt skydd i Europa. Under det svenska ordförandeskapet i EU nästa höst, kommer vi att prioritera vidarebosättning inför EU:s nya gemensamma asylsystem, skriver migrationsminister Tobias Billström i DN den 24 juli Under de senaste två decennierna har Sverige som ett litet land tagit ett mycket stort ansvar för tusentals flyktingar som flydde sina länder. Stora makter måste vara mer beredda att uppfylla sina förpliktelser. Tusentals flyktingar som flydde från före detta Jugoslavien hamnade i Sverige. Sextio procent av de irakier som ansökte om asyl i Europa under bara 2007, lämnade sin ansökan i Sverige. Fyra städer i Sverige, Södertälje, Stockholm, Göteborg och Malmö, har tagit emot fler irakiska flyktingar än vad hela USA har gjort. Dagens internationella utmaningar ställer krav på att göra något mer kraftfullt. Det räcker inte med ett vidarebosättningsprojekt som kan hantera några miljoner människor som befinner sig på flykt på grund av etniska konflikter. Därtill kommer en accelererande global uppvärmning. Världens ledare är nu skyldiga att bromsa klimathotet och på sikt hejda förändringarna så fort som möjligt. Sverige ensamt lyckades vidarebosätta tusentals irakflyktingar efter invasionen Men vilka planer har FN för de hundra miljoner människor som flyr sina länder på grund av mer torka, översvämningar, längre värmeböljor, kraftiga stormar eller till och med för de länder som kommer att försvinna från världskartan, enligt ICCP: s rapport. Nu är det hög tid för Sverige att höja sin röst. Det krävs en politisk vilja till förändring för att kunna reformera UNHCR och FN s strategi. Etanol globalt miljögissel Etanol håller på att bli ny kolonialism, säger Annika Lillemets, gruppledare för miljöpartiet i Linköping. AV OSCHANA NISSAN De gröna visionerna kunde inte hitta en plats i de gamla ideologierna, därför bildade vi 1981 miljöpartiet, står det på de grönas hemsida. Tjugosju år efteråt rankas Sverige nu högst i världen i fråga om hur klimatproblemet hanteras. Nu är Linköping den enda kommun i Europa som är inbjuden att medverka vid en hearing för att sprida erfarenheter och kunskap om det lokala arbetet med att begränsa koldioxidutsläppen. KLIMATKRIS Etanol håller på att bli ny kolonialism. Vi i rika länder har råd att betala för att köra bil på etanol. Medan de fattiga inte har råd att köpa mat. Det är helt omoraliskt och helt ohållbart. Däremot är det jättebra med biogas istället för etanol. Man tar hand om rätt produkt och maten måste gå först, säger Annika Lillemets. Under de senaste två decennierna har miljöfrågan blivit en bestående del av den samhälleliga diskussionen. Miljövänliga medborgare är medvetna om att klimatkrisen är akut och kräver en grön strategi för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi jobbar med miljöfrågor, men frågan är hur vi ska nå fram till människor. Under hösten kommer vi att kunna dra igång en kampanj som vi hoppas ska nå fram. MIGRATIONSPOLITIK Den nya regeringen har föreslagit flera åtgärder för arbetskraftsinvandring och asyl- och migrationspolitiken i Sverige. Försörjningskrav till exempel är ett villkor för att anhöriginvandring ska fungera. Ett förslag som miljöpartiets gruppledare var helt emot. Nej, nej, nej, det kan jag inte tänka mig och hoppas verkligen inte. Det är Annika Lillemets starka reaktion mot regeringsförslaget om ett försörjningskrav på anhöriginvandring till Sverige och hänvisar också till barnkonventionen. Tror du fortfarande att det inte är bra med religiösa skolor trots att miljöpartiet på riksnivå förordar sådana? Jo, jag tycker att jag hade rätt i att skolan ska vara en religiös frizon. Det är viktigt med en skola för alla, där man blandar alla barn. Det finns ett stort problem med de här religiösa skolorna, understryker Annika Lillemets och syftar på segregationsproblematiken. LINKÖPING SOM FÖREBILD Med de goda möjligheter som präglar vår kommun, har Linköping all möjlighet att vara förebild i den kommunala integrationspolitiken. Men varför lyckas ändå inte våra folkvalda att utnyttja stadens resurser på ett bättre sätt? Ahhh (suckar djupt), väldigt bra fråga. Men frågan gäller inte bara politikerna, utan det gäller den allmänna andan också. Jag tänker på Ericsson där jag jobbade tidigare. På Ericsson är man van vid en internationell miljö. Man vet att man måste ha människor med olika bakgrund, därför att man verkar över hela jordklotet. Det betyder att man måste komma till en mognad process. Dit har många ännu långt kvar, förklarar gruppledaren. Annika Lillemets, gruppledare för miljöpartiet i Linköping. Foto: Oschana Nissan Tobias Billström bryter ny mark Migrationsministern vill underlätta arbetskraftsinvandring Nya regler för arbetskraftsinvandring ska träda i kraft den 15 december Det är den största reformen på 40 år i svensk migrationspolitik, säger migrationsminister Tobias Billström i en intervju med Integrationsbladet. AV OSCHANA NISSAN Vi kommer att öppna vägar för människor som vill komma till Sverige och arbeta. Det gör att den här typen av lagstiftning kommer att passa som hand i handsken, förklarar Tobias Billström. Den fördjupade diskussionen om asyloch migrationsfrågorna håller på att bli en del av vårt globaliserade samhälle. För att den nya svenska migrationspolitiken ska fungera definierar migrationsministern asylpolitik och arbetsmarknadspolitik på nytt. Asylpolitik är för människor som behöver skydd. Det kan aldrig vara lösningen på vårt arbetsmarknadspolitiska problem, understryker ministern. För att förstärka arbetslinjen på den svenska arbetsmarknaden har regeringen föreslagit nya regler. Det ska bli lättare för människor att komma till Sverige för att arbeta och för företag att rekrytera arbetskraft utanför Europa. Integrationsfrågan är inte längre bara en invandrarfråga, utan den har vuxit till en kris av globala proportioner. Integrationspolitik handlar för oss om att kunna leva tillsammans i ett samhälle som ställer krav på alla som är närvarande. En politik som ställer krav på synen hur lagar och regler fungerar. Framför allt ska politiken ställa krav på det som vi kallar arbetslinjen. Alla människor måste arbeta och vi måste se till att möjligheten finns. Så du har helt rätt att integrationspolitik finns överallt i samhället, och det ska den göra också. ÖVER PARTIGRÄNSERNA Synen på integrationspolitik har alltid varierat från höger till vänster. Asyl- och integrationspolitik har politiserats för mycket. Nu är det dags för Sverige att diskutera invandrarfrågan över partigränserna. I den här regeringen där jag ingår har Tobias Billström (m), migrationsminister. Foto: Oschana Nissan vi inte samma politik som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet hade. Det är stor skillnad på vad jag och andra partier i den svenska riksdagen tycker om hur migrations- och integrationspolitiken ska fungera. Medborgarna ska förstå att om de röstar fram den ena regeringen så blir det skillnad gentemot den andra regeringens sätt att styra. Men skillnaden i synen på integration - och invandrarfrågor är fortfarande djupt rotad bland regeringspartierna? När vi fyra partier i alliansen sitter och diskuterar migrationspolitiken så lyckas vi alltid ena oss och fatta gemensamma beslut. Det är bra att det finns skillnader i politiken, det är ett tecken på demokrati i landet. Håller du med de som säger att inventering av strukturell rasism är viktig? Men politiska åtgärder som öppnar arbetsmarknaden för invandrare är ännu viktigare? Det finns ett problem när man tror att man bara genom en lagstiftning, det vill säga att man trycker på knappar i riksdagen och levererar lagar, kan lagstifta bort ett socialt beteende hos människor, det tror jag inte på. Det är faktiskt inte så farligt att anställa någon utanför den europeiska unionen. Någon som har ett annat namn, en annan religion eller en annan härkomst. Nu är vi på väg att genomföra en stor möjlighet till arbetskraftinvandringen. Så att den som vill komma hit och arbeta, ska kunna göra det. Utan att hänvisa till den enda vägen som har funnits tidigare, nämligen asylvägen. VILL DU VETA MER? Läs mer om integration på Där finner du mer att läsa om ämnena på detta uppslag, tillsammans med andra artiklar. 22 www. www. 23

13 Vanliga frågor till informationskontoret Bostad i Linköping? All information finns på kommunens hemsida, www. under rubriken bygga o bo. Där hittar ni bland annat en lista över de flesta av Linköpings hyresvärdar och deras kontaktuppgifter. För närvarande är det cirka 60 hyresvärdar med på listan. Det finns tyvärr ingen bostadsförmedling i Linköping, utan ni får själva kontakta hyresvärdarna och förhöra er om eventuell kö med mera. Det kommunägda Stångåstaden når ni på telefon Man kan också komma in till informationskontoret och hämta informationen utskriven i ett häfte. Studenter kan söka boende hos Studentbostäder telefon Flera av hyresvärdarna har också särskilda erbjudanden till studenter, till exempel Byggvesta, Graflunds och Botrygg Bygg. Seniorboende finns att hyra av Ekoxen Senior center, telefon , Stångåstaden telefon samt Botrygg Bygg telefon Om ni vill få erbjudande att köpa kommunal tomt för eget byggande anmäler ni er till tomtkön. För att se utbudet av försäljning av bostadsrätter, villor och gruppbyggda småhus kontakta mäklare och entreprenörer direkt. Ni kan också besöka hemsidorna och Har ni fler frågor är ni alltid välkomna till oss på informationskontoret i bibliotekshuset på Östgötagatan 5. Det går också bra att ringa till bostadsinformationen på telefon , vardagar mellan klockan (juniaugusti ). Har du koll på ditt avlopp? Många som bor på landsbygden har en enskild avloppsanordning för rening av avloppsvatten från vattentoalett och spillvatten från bad, disk och tvätt. Tillhör du en av dem? Nedan listas förhållanden som förlänger avloppsanordningens livslängd: Det är viktigt att med jämna mellanrum kontrollera avloppsanordningen. För information om hur du kontrollerar din avloppsanordning, kontakta miljökontoret eller gå in på vår hemsida Använd fosfatfria disk- och tvättmedel för att minska fosforbelastningen på din avloppsanordning. En avloppsanordning ska inte belastas av tunga fordon eller djur. Träd och buskar ska inte planteras på eller intill anordningen. Enbart en slamavskiljare (trekammarbrunn) renar inte avloppsvatten. För att rena avloppsvattnet krävs någon typ av efterföljande rening. Miljökontoret inventerar fortlöpande enskilda avloppsanordningar i kommunen och ställer krav på fastighetsägare med dåliga avloppsanordningar. Enligt miljöbalken är det fastighetsägarens ansvar att rena avloppsvatten som släpps ut. INFORMATIONSMÖTE Vid ändring/förbättring av din avloppsanordning eller om du ska anlägga en ny anordning krävs tillstånd från miljönämnden. Miljönämnden är skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om en anordning anläggs eller ändras utan tillstånd från miljönämnden. Bra information om enskilda avlopp hittar du på: Kontakta gärna miljökontoret på telefonnummer för mer information. Landsbygdsutveckling genom samverkan Leader Folkungaland startade för snart ett år sedan. För utvecklingsarbete på landsbygden finns årligen ett anslag på cirka 6 miljoner kronor, och projekten skall ha sin grund i idéer hos företag och föreningar på landsbygd. Ungdomssatsningar, företagsidéer, miljöhänsyn och projekt som höjer livskvalitén och bygdens attraktivitet prioriteras. På mötet kommer vi att presentera några projekt som fått stöd och prata om hur vi kan hjälpa dem som önskar starta projekt. Titta gärna på hemsidan www. folkungaland.se Dag: Tisdagen den 21/10 kl Plats: Himnaskolans matsal Välkommen! Geografiska utskottet i Åkerbo Pengar till landsbygden Bidrag kan finansiera utvecklingsprojekt Har du idéer om hur landsbygden kan utvecklas? Då finns det möjlighet att söka bidrag till olika projekt. Det hela handlar om Leader, en metod för att utveckla landsbygden genom samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor. Leader finansieras av EU, svenska staten och andra offentliga organisationer. Frivilligorganisationer och företag bidrar också, bland annat med egna insatser. Linköpings kommun ingår i ett Leader-område som kallas Folkungaland. I projektpotten för Folkungaland finns sex miljoner kronor per år fram till Av denna summa kommer 30 procent från kommunerna. I och med att deltagarna bidrar med ideellt arbete eller andra värden så blir värdet av summan 40 procent högre, säger Christina Enudd, verksamhetsledare för Leader Folkungaland. SAMLINGSPLATS I STJÄRNORP Tanken är att Leader ska drivas underifrån. Det är till exempel lokala föreningar och företag som startar och driver projekten. Projekten kan vara varierande. Folkungaland vill prioritera idéer som gynnar ungdomssatsningar, företagsidéer, miljöhänsyn och projekt som höjer livskvalitet och attraktiviteten på landsbygden. Christina Enudd säger att exempelvis de äldres situation är intressant. När det gäller projekt inom entreprenörskap säger hon att nya satsningar gärna får handla om livsmedel. Lokal matkultur och tradition håller på att växa, det ligger i tiden. Flera projekt är redan på gång. En satsning handlar om att undersöka möjligheterna för att skapa ett motorbåtshistoriskt centrum vid Göta kanal. I ett annat projekt rustas Stjärnorp SK:s klubbstuga upp för olika aktiviteter. FÄRDIGA KONCEPT Ytterligare en satsning handlar om att öka samarbetet mellan entreprenörer längs Göta kanal. Projektledare är Marie Lönneskog Hogstadius på Hushållningssällskapet. När det gäller att nå turister konstaterar hon att det inte bara handlar om att hyra ut en sängplats, besökarna ska också kunna äta gott och uppleva trevliga saker. Idag är det ju modernt att paketera saker, att erbjuda färdiga koncept. Vårt mål är att entreprenörerna ska hitta varandra och att vi tillsammans kan höja kvaliteten, säger hon. Hon tror att inriktningen också kan skapa nya företag och fler arbetstillfällen. VILL DU VETA MER? Mer information om Folkungaland ges på och tel: Se annons på sid 24 om informationsmöte i Himnaskolan. Marie Lönneskog Hogstadius leder ett projekt som ska öka samarbetet mellan entreprenörer längs Göta kanal. Kommunens Säkerhetsavdelning informerar Säkerhetschef Kenneth Andersson Katastrofhjälp i Linköpings kommun I Linköping finns en krisorganisation för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) vid större olyckor och katastrofer. Organisationen har prövats vid ett antal tillfällen då Linköpingsbor eller förbipasserande har drabbats av någon form av olyckshändelse, såsom bussolyckor, tågurspårningar, bränder med mera. Sedan 1 april 2008 finns en POSOMledningsgrupp i Linköping som med kort varsel kan kallas in och har som uppgift att leda och samordna arbetet i nära samarbete med andra berörda myndigheter och verksamheter. POSOM-ledningsgruppen är underställd kommunens krisledningsstab och krisledningsnämnd då dessa är inkallade. Kommunens säkerhetschef är högste ansvarige tjänsteman för kommunens insatser inklusive insatser från POSOM-ledningsgruppen och hålls fortlöpande informerad. Socialchefen ingår i krisledningsstaben. Ordföranden i POSOM-ledningsgruppen och dennes ersättare arbetar till vardags som avdelningschefer på socialkontoret. Förutom socialkontoret är också Svenska kyrkan, räddningstjänsten och Omsorg Råd & Stöd representerade. Dessutom ingår kommunens två MAS (medicinskt ansvariga sjuksköterskor). Till ledningsgruppen kopplas lokala krisgrupper och frivilliga resursgrupper som ute på fältet kan göra en stor insats. Ofta sätts stödpersoner in där de drabbade finns och hjälper till med det viktigaste i det första skedet, mat, dryck, kläder, värme, vila och en axel att luta sig mot. Vid behov upprättas också ett kriscentrum dit oroliga anhöriga och andra kan vända sig. Information till kommuninvånarna förmedlas av kommunens informationsgrupp, som förses med information från POSOMledningsgruppen. Kontakter med sjukvård, polis och berörda verksamheter ingår också i POSOM-ledningsgruppens arbetsuppgifter. Efter en händelse samlas ofta till en uppföljningsträff med de berörda. Eventuella frågor besvaras av Kenneth Andersson www. www. 25

14 PÅ GÅNG I HÖST Oktober 8 on Verdefoajén Lunchnöje - en hyllning till Olle Adolphson med Annas Trio. 9 to Länsmuseet Träffpunkt museet - återanvändning & designworkshop, ungdom från 15 år 9 to Länsmuseet Cinemax Serie Ett: Ute i världen, sovjetisk film. 220:- för 6 filmer! 9 to Länsmuseet Konstyoga - medtag egen yoga matta. 10 fr Folkets Park Linköpings Folkmusikfestival 2008 inleds med späckat program. 11 lö Folkets Park Folkmusikfestivalen fortsätter på många scener, hela dagen och halva natten. Se 11 lö Cloetta Center Ladies Night med Peter Stormare, Martin Stenmarck och Henrik Hjelt. 12 sö Länsmuseet Öppen bildverkstad för barn o vuxna. 12 sö Länsmuseet Visning av Du & jag Kent. 12 sö Forumteatern Lundaspexet Marie Antoinette med SHT:s spexensemble. Bilj sö Sagateatern Konsert med 35-årsjubilerande Ingemar Wåhlin Storband och sånggruppen Avocado. 13 må Konsertsalen Steve Dobrogosz & Anna Christoffers-son - Rivertime. Orginalmaterial. 14 ti Länsmuseet Östergötlands historia på nätet. Dan Malmsten, Kulturarv Östergötland. 15 on Forumteatern Lundaspexet Marie Antoinette med SHT:s spexensemble. 16 to Länsmuseet Öppen kroki i Konstavdelningen. 16 to Länsmuseet Arkeologi på Eldsberget - arkeolog Titti Fendin föreläser om utgrävningar i Lambohov. 17 fr Stora Teatern Premiär! Arsenik & gamla spetsar. Östgötateatern ger en klassiker med svart humor och morbida inslag. 17 fr Forumteatern Lundaspexet Marie Antoinette med SHT:s spexensemble. Sista gången. 18 lö Filmstaden Cinemax Serie Två: Trångt i kistan, tysk/brittisk/amerikansk film. Medl.kort 220:- för hela serien. 18 lö Folkets Park Stor Oktoberfest i Cupolen med Bayern Brass, dans m.m. 19 sö Länsmuseet Sista dag för utställningen Du & jag Kent - musik, idoldyrkan o identitet. 19 sö Länsmuseet Öppen bildverkstad - bästa fantasitavlan - för barn och vuxna. 19 sö Folkets Park Söndagsnöjet med Wretaz. 20 må Stadsbib. Författaren Majgull Axelsson om sin nya roman i Hörsalen. Bilj. på plats 21 ti Sagateatern Poeten är död. Länge leve entertainern - Kalle Haglund turnerar. 22 on Verdefoajén Lunchnöje med Bellman - Nå skrufva fiolen till isterband och potatis. 23 to Länsmuseet Barnvagnsvisning Under samma tak. 23 to Länsmuseet Vad tingen berättar - intendent Inger Lindström o föremålsansvariga Eva Lundblad visar föremål och berättar. 24 fr Konsertsalen Visfest - minifestival i visans tecken med Ewert Ljusberg och Yngve Fritjof Kristiansen. 24 fr Elsas Hus Sista gången av ung scens Kladdet. 25 lö Sagateatern Saab Musikkår. 27 må Gamla Link. Barnteater på Lilla Scenen, även Info och bokning tel ti Länsmuseet Gåvor, gravar och gengångare - Barbro Johansson berättar spökhistorier för skollovslediga. 29 on Länsmuseet Skapande verkstad för skollovslediga. 29 on Konsertsalen Ulf Lundell Unplugged. Första turnén på två år. 30 to Länsmuseet Skapande verkstad för skollovslediga 31 fr Folkets Park Högstadiedisco. November 1 lö Folkets Park Partylördag med pub - Thorleifs. 2 sö Länsmuseet Öppen bildverkstad - tema lyktor, för barn och vuxna. 2 sö Folkets Park Söndagsnöjet med Jontez. 3 må Sagateatern Ord som makt och tröst - en monolog-stand-up-författarföreställning med Marcus Birro. 4 ti Länsmuseet Föreläsning Konst & Design. 5 on Verdefoajén Skamlösa förbindelser - lunchnöje med Kerstin Thorvalls texter. 5 on Missionsk. Temakväll: Eldsjälar. Anders Carlberg från Fryshuset, Stockholm. Entré 60:- 6 to Länsmuseet Träffpunkt museet - återanvändning & designworkshop, ungdom fr 15 år. 7 fr Folkets Park PRO-dans till Anders Nilssons. 8 lö Folkets Park Partylördag med pub - Fernandoz. 9 sö Folkets Park Söndagsnöjet med Glenn-Endys. 10 må Konsertsalen Henrik Schyffert - The 90 s - ett försvarstal. 11 ti Länsmuseet Döden som straff - arkeolog Emma Karlsson föreläser om utgrävningen av Galgbacken i Vadstena. 12 on dag Konsertsalen Skolkonsert med Östgötamusiken 13 to Länsmuseet Jakten på Östergötlands järnålderskungar. Arkeolog Martin Rundkvist berättar om de senaste årens undersökningar av storhögar och vikingatida hövdingars boplatser. 14 fr Konsertsalen Akademisk Festkonsert 15 lö Stadsbib. Två pianister, Bruno Andersson och Björn Liljeblad, väljer två kompositörer, Duke Ellington och Cole Porter. 16 sö Länsmuseet Öppen bildverkstad för barn o vuxna. 16 sö Länsmuseet Visning i Östgötarum - östgötska specialiteter. 17 må Sagateatern Bagdad Burning. Hur går livet vidare när världen rasar samman? Teaterdokumentär från Riksteatern. 18 ti Länsmuseet Föreläsning på temat Konst & Design 19 on Folkets Park Barnteater Mästerkatten i stövlar. 20 to Cloetta Center Mediterranean Passion Tour, José Carreras, Norrköpings Symfoniork. 21 fr Konsertsalen Arméns Musikkår, Mats Janhagen. 22 lö Stadsbib. Lördagsmusik - Kulturskolans elever musicerar i Hörsalen. 23 sö Länsmuseet Öppen bildverkstad för barn och vuxna på temat jul. 24 må Sagateatern Dansgästspel - Karins krig. Om Karin Boye av Gunilla Witt. 25 ti Länsmuseet Föreläsning i anslutning till In hate we trust. 25 ti Konsertsalen A la mémoire d Anna Politkovskaïa - sista delen i Lars Noréns trilogi Morire di classe. 26 on Missionsk. Temakväll: Jag tror på förlåtelsen. Jakob Carlander. Entré 60:- 27 to Länsmuseet Sista film i Cinemax Serie Ett: Vårt dagliga bröd österrikisk film. 28 fr Konsertsalen Rhythm of the Dance. Dansare, musiker och tre irländska tenorer. 29 lö Garden Sabaton + support. Hårdrocksbar. 30 sö Konsertsalen Abba Forever - A Tribute to ABBA. December 1 må Sagateatern Johan Padan upptäcker Amerika. Gästspel av 4e Teatern med Dario Fo-monolog. 2 ti Länsmuseet Föreläsning på temat Konst & Design 3 on Slaka kyrka Chorus Lin, Linköpings blandade studentkör, bjuder på traditionell adventskonsert. 3 on S:t Lars kyrka Lihkören ger julkonsert. Olle Persson, baryton, m.fl. 4 to Länsmuseet Lokalhistorisk film - Ellika Kyndel visar film och berättar om insamlandet av äldre film i Östergötland. 4 to Konsertsalen Sissel - Northern Light Christmas Concert. 5 fr Folkets Park PRO-dans till Elisabeth Lords. 5 fr Konsertsalen Julkonserten 2008 med Triple & Touch, Pernilla Wahlgren, Linda Lampelius med flera. 6 lö VIPrummet Lördagsmusik - Kulturskolans elever musicerar på Östgötagatan lö Wallenbergs. TONIC - musikalisk förfriskning på eftermiddagen. Program ej klart. 7 sö S:t Lars kyrka Chorus Lin ger adventskonserter. 7 sö Missionsk. Tipp Tapp - otippade tappningar. Klingande julklapp med Akademiska Kören. 7 sö Folkets Park Söndagsnöjet med Jannez. 7 sö Domkyrkan Ad Libitums Egen Jul - kören 40 år - Jubileumskonsert #3 10 on Garden Schlageryra med julbord. Skönsjun-gande artister och klassiskt julbord. 10 on Missionskyrkan Temakväll: Jag tror på framtiden. Biskop Martin Lind. Entré 60:- 11 to Gamla Link. Jul i vårt hus. Julens vackra sånger i Kapellet med Jessica Ericsson. Ragnar Dahlberg kåserar. Bokn. nödvändig på tel fr Gamla Link. Jul i vårt hus. Se 11 dec. Bokn. nödvändig på tel fr Garden Schlageryra med julbord. Se ovan! 12 fr Missionsk. Luciakonsert med damkören Linnea. 12 fr Folkets Park Högstadiedisco. 13 lö Konsertsalen Luciakonserter med Kulturskolans sångare, orkestrar och dansare med Linköpings Lucia. 14 sö Länsmuseet Sista dag för In hate we trust. 14 sö Länsmuseet Utdelning av Bengt Cnattingius pris 2008, pristagaren föreläser. 14 sö Gamla Link. Lille Viggs äventyr på Julafton. Ett juläventyr för 5-9-åringar efter Viktor Rydbergs julsaga. Teater Pelikan. Info och bokning tel Entré 40:- 14 sö Folkets Park Söndagsnöjet med Zlips. 17 on Missionsk. Julkonsert med jubilerande musiklinjen på Lunnevads folkhögskola. 19 fr Konsertsalen A Christmas Show in a Glenn Miller Mood. Jan Slåttenäs Storband. 20 lö Gamla Link. Snällaste tomten... På Ankungens barnbokhandel. Info tel sö S:t Lars kyrka Julkonsert med KFUM-kören. 25 to Folkets Park Juldagsdans till Widerbergs. 26 fr Folkets Park Annandagsdans till Wretaz. 31 on Konsertsalen Nyårskonsert med Linköpings Symfoniorkester och solist Katarina Leoson, sopran Biljetter kan du oftast köpa i Konserthuset. Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, tel Endast ett urval av Linköpings Kultur & Konsertprogram. Med reservation för eventuella ändringar. 26 www. www. 27

15 Länsmuseet satsar ungt Ny skaparverkstad för ungdomar klar i vår Foto: Göran Billeson I vår slår Östergötlands länsmuseum i Linköping upp portarna till sin storsatsning på ungdomar. Då står en skaparverkstad för grundskole- och gymnasieungdomar för knappt fem miljoner kronor klar att tas i bruk. AV SVEN-ÅKE FASTH Hit hoppas vi att ungdomarna vill komma för olika kulturaktiviteter, säger Marietta Douglas (till vänster på spegelbilden) från länsmuseet. Tanken är att samarbetet med kommunen kring mötesplatser för unga ska utvecklas. Förutom skolklasser på skoltid hoppas vi att ungdomarna vill komma hit på fritiden istället för att gå på stan och shoppa, menar Lena Lindgren (i mitten på spegelbilden) från museet som är en av dem som jobbar med ungdomssatsningen. Det kan handla om allt från att hänga i lokalen och träffa kompisar till aktiviteter som skapande med händerna eller på dator. Och så har vi tänkt ta hit några designerproffs som ungdomarna ska kunna lära sig av. Både design och hur man marknadsför sig, säger Lena Lindgren. Men museet vill nå alla åldersgrupper och i helgerna kommer verkstaden att vara öppen även för vuxna. Hela den här satsningen är gratis för dem som deltar. "ROLIGT MED DESIGNER" Tidigare har ungdomar arbetat med utställningar kring skateboard och popbandet Kent. Då var vi från museet ute på Kent-konserten i Cloetta center och frågade om det fanns intresse av en Kent-utställning. Nu hoppas vi att ungdomarna ska komma hit och själva kläcka idéer, förklarar Anna Kufver (till höger på spegelbilden) från museet som höll i Kent-utställningen. Det låter väldigt bra. Det ska bli roligt med verkstaden och att få träffa någon designer, tycker Josefin Surin (till vänster på bilden) som var med och arbetade fram Kent-utställningen. Kompisen Kerstin Eriksson (till höger på bilden) håller med: Det var riktigt kul att jobba med Kent-utställningen.

DIALOG BERGA. Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 1 2009. The Majority Says tar nya steg 6-8

DIALOG BERGA. Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 1 2009. The Majority Says tar nya steg 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 1 2009 Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare 14-15 BERGA Enklare kontakt med kommunen 10-12 The Majority Says tar nya steg 6-8 LEDARE NYHETER Friare,

Läs mer

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008 GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15 BERGA Kommunen satsar och sparar 10-12 Här kan nya företag växa 6-8 LEDARE NYHETER Budget för

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil 3 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se Ny ridanläggning i Smedstad Lediga tomter i Nykil Ledare Alla människor har rätt att leva under trygga former 6 4 Få saker inskränker människors

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6 Väsby Great Place proud people Kommundirektör Björn Eklundh Den moderna staden Arbetet med att skapa nya gatumiljöer fortsätter Sidan 4-5 Stads - bygg nadsdag firar 5 år Sidan 4 Från förort till modern

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS falun.se/ VÅRT FALUN EN TIDNING FÖR DIG SOM BOR I FALU KOMMUN NR 2-2015 Ett nytt Falun växer fram Alla får del av kulturen På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS /I detta nummer Foto: L-G Svärd Det här

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Detta nummer är en guide till servicen i Nyköpings kommun. Spara gärna! NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. e 2 Så jobbar vi för dig A till Ö om kommunens verksamhet Så mycket kostar

Läs mer

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2010 Visste du att det finns en boksnok på biblioteket? Ny personalchef på plats Sidan 16 3 Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21

Läs mer

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Nr Ekerö tidning 4 2011 Äppelfabriken Blev Årets Ekeröföretagare Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Inför en jury av yrkeskockar och publik fick skolkockarna under tidspress skapa en

Läs mer

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik.

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 16 GRÄNSLÖST Möjligheten till pendling gynnar hela regionen enligt Johan Tjällman som bor i Umeå och jobbar som ST-läkare i Örnsköldsvik. 20 MELODIFESTIVALEN Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 19 MILJÖSAMARBETE

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

up psa la VEM, VAD OCH VARFÖR? EN ÅRSBERÄTTELSE OM DEN VÄXANDE KOMMUNEN

up psa la VEM, VAD OCH VARFÖR? EN ÅRSBERÄTTELSE OM DEN VÄXANDE KOMMUNEN up psa la VEM, VAD OCH VARFÖR? EN ÅRSBERÄTTELSE OM DEN VÄXANDE KOMMUNEN 2 3 uppsala i siffror Tillväxt 2010 3 036 fler invånare fick Uppsala under 2010. 12 130 flyttade till Uppsala under 2010. 10 443

Läs mer

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta:

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: limten# 2 2014 88 SIDOR VINTERLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Så bor vi i framtiden True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: SIGTUNAHEM 60 ÅR KÄRLEK TILL MÄRSTA REDAKTÖRSORDET

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje En bra skola är grunden för framtidens jobb handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje Inledning Socialdemokraterna i Södertälje söker väljarnas mandat för att styra Södertälje in i framtiden

Läs mer