CAREER EVENT I KALMAR LEDARE KALLELSE KRAVEN FÖR FRITIDSBÅTSFÖRARE MÅSTE SKÄRPAS. TILL SFBFs ÅRSMÖTEN NAUTISK TIDSKRIFT 3/11 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CAREER EVENT I KALMAR LEDARE KALLELSE KRAVEN FÖR FRITIDSBÅTSFÖRARE MÅSTE SKÄRPAS. TILL SFBFs ÅRSMÖTEN NAUTISK TIDSKRIFT 3/11 1"

Transkript

1 3 nr 2011 årgång 104 CAREER EVENT I KALMAR KALLELSE TILL SFBFs ÅRSMÖTEN LEDARE KRAVEN FÖR FRITIDSBÅTSFÖRARE MÅSTE SKÄRPAS NAUTISK TIDSKRIFT 3/11 1

2 LEDARE. KRAVEN FÖR FRITIDSBÅTSFÖRARE MÅSTE SKÄRPAS Jörgen Lorén, ordförande SFBF. Påskhelg ombord i Jutlandica. Jag tänkte först skriva om att våren har kommit, men det skulle bli helt galet då det ju faktiskt är sommar för tillfället. Vi får hoppas att det inte blir vår till sommaren. I vilket fall som helst så börjar skärgården åter befolkas av fritidsseglare, vilket för mig ger en hel del tankar om gångna sommarperioder. Första segelbåten mitt i farleden - förhoppningen varje år är att det kanske är några fritidsseglare som har lärt sig att inte ligga mitt i farleden. Det känns lite patetiskt att behöva gira undan för en båt på ca 9 meter med 1,5 meters djupgående, men så är fallet och redan på långfredagen inträffade första närsituationen där vi fick deviera på grund av att en segelbåt framfördes mitt i farleden. Nu är de i alla fall här, så nu blir det att studera dåligt sjömanskap och båtvett i ett par månader. Även charterfirmorna med RIB-båtsäventyr har börjat vädra sina fartvidunder. Jag hoppas att de som har ansvar vid framförandet av dessa snabbgående båtar tagit lärdom av tidigare incidenter. Varje år kan vi läsa om ett antal olyckstillbud som skett i samband med turer. I flera morgontidningar har man kunnat läsa om skadade gäster som fått stora problem efter att man vårdslöst och aningslöst lekt i vågor under hög fart. Skador framförallt i rygg och nacke har uppstått och där kan tyvärr livslångt lidande bli presenten till de drabbade, i stället för en oförglömlig och njutbar resa i skärgården. Även problemet med att man aningslöst far fram nära skär och klippor under den känsliga häckningstiden för sjöfågel har ventilerats, och personligen tror jag tyvärr att det är en av flera orsaker till att sjöfågel, och då framförallt ejder, minskar i antal. Varför kan man inte visa mer respekt mot naturen? Personligen hoppas jag att staten överväger att införa fler tysta områden i skärgården och även fartbegränsningar i större omfattning. Föregående år seglade jag själv utanför Väderöarna en tidig morgon och allteftersom morgonen övergick i förmiddag så kunde oljudet från alla snabbgående motorbåtar höras väl när jäktandet till nästa plats startade. De flesta verkar köra båt ungefär som de kör bil när de försöker hinna först till nästa ställe, så att den bästa platsen kan paxas. Naturskyddsområden och respekten för desamma verkar föga intressant. Tyvärr så kunde jag även denna morgon studera hur flera jäktade fritidsbåtsägare passerade rätt igenom naturskyddsområdet där förbud året runt råder. En god vän till mig vars dotter seglar C-kanot och var på ett läger tillsammans med likasinnade, råkade ut för en otrevlig incident. Flickan blev helt enkelt nerseglad när hon låg stilla och väntade på att de andra i gruppen skulle anlända. Det visade sig att en familj som var ute och semesterseglade lät sonen segla själv medan övriga var under däck. Sonen som satt till rors såg helt enkelt inte upp utan rammade C-kanoten med flickan i. Som tur var klarade hon sig, mycket tack vare att simkunnigheten var god samt att hon även övat en hel del dykning, men ändå så var upplevelsen ofattbart otäck. Att bli rammad och sedan komma under en stor segelbåt är verkligen inget som kan rekommenderas för en flicka i tioårsåldern. Som vanligt i rättstaten Sverige så hände ingenting vad gäller rättslig påföljd och jag drar en parallell till olyckan i Nösund som blivit väl beskriven i TV. I våra yrken ombord på handelsfartyg så har vi kravet att kontinuerligt gå s.k. refresher-kurser. Det finns också ett krav på att vi inte får vara borta från yr- > 2 NAUTISK TIDSKRIFT 3/11

3 INNEHÅLL. > ket för länge, om så sker gäller inte våra certifikat. När det gäller navigatörerna på fritidsbåtar så har man under lång tid debatterat frågan huruvida krav skall införas på det ena eller andra sättet. Frågan är så känslig så det verkar som om ingen vågar fatta ett beslut. Min absoluta uppfattning är att man någon gång måste skärpa kraven både vad gäller teoretisk och praktisk kunskap. Det är nu allt för många noviser som absolut kan nästintill ingenting om vad de sysslar med när de är till sjöss. Man köper en båt med flera hundra hästkrafter och far iväg ut på sjön utan några som helst kunskaper, och det är det som vi yrkessjöfolk och de kunniga amatörer som trots allt finns, har att tampas med i skärgårdarna under sommaren. I olika båttidningar har artiklar skrivits om oss yrkessjömän, hur vi negligerar fritidsbåtarna och sjövägsreglerna, ej svarar i radio då de gör anrop osv. Båttidningarnas s.k. experter tror att de vet och kan allt om vårt arbete, men det är skönt att veta att det trots allt är några som vet hur vi arbetar och har det ombord i våra handelsfartyg. Jag vet i alla fall att nu håller fritidseglarna på att testa sina VHF-apparater med olika former av anrop på kanal 16 för att hörbarhet skall kontrolleras, snart skall de också börja ropa upp grannbåten för att säga att kaffet är klart tills de andra kommer fram till den och den holmen. På vintern är det i alla fall föredömligt tyst i radion Nästa år kommer förmodligen samma ledare inför den ljuva sommartid. Jag önskar alla medlemmar en underbar vår och sommar. Jörgen Lorén, ordförande SFBF sid 4-5 ETT STORT STEG NÄRMARE ETT GEMENSAMT SJÖBEFÄLSFACK Nu har både SFBFs och SBFs styrelser beslutat att bana väg för extrakongresser den 27 september. På nästa styrelsemöte, i maj för SFBFs del och i juni för SBF, tas de definitiva besluten om att kalla in extrakongresser som ska besluta om ett samgående mellan de två sjöbefälsfacken. OMSLAG: CALMARE NYCKEL - KALMAR SJÖFARTSHÖGSKOLAS UTBILDNINGSFARTYG. FOTO: MARIE HALVDANSON sid FRÅGAN OM BEVÄPNADE VAKTER OMBORD SNABBUTREDS Beväpnade vakter på fartyg under blågul flagg? Ja, kanske. Och om så blir fallet kan svenska befälhavare få ansvar att besluta om eldgivning mot eventuella angripare. Regeringen snabbutreder frågan och sista juni ska rapporten presenteras....dessutom: KALLELSE TILL SFBFs ÅRSMÖTEN SID 8, Career Event i Kalmar sid 6-7, Segel sparar bränsle sid 15, Dåliga villkor på snabbfärjan mellan Singapore och Indonesien sid 16-18, Kick off inför sommarens kryssningstrafik sid 20-21, Lodskott & Pejlingar sid 22-23, Korsord sid 25, Maria Klaving servar rederierna med varvskontakter sid 26-28, Inträdesanmälan sid 29 m m. Utges av Sveriges Fartygsbefälsförening. Forum för sjöfart och miljö, fack och juridik, hamnar och farleder, transport och kommunikation, intendentura, ekonomi, utbildning och kultur. Utkommer med 8 nummer/år. Redaktör och ansvarig utgivare: Marie Halvdanson, tel , bost , mobil , e-post: Adress: Gamla Brogatan 19, 2 tr, Stockholm, tel , fax Tryck: Trydells Tryckeri AB, Laholm. Prenumeration: 350:-/år inkl. moms. Pg TS-kontrollerad upplaga: ex. För icke beställt material ansvaras ej. Medlem av Sveriges Tidskrifter. Annonser: SJÖPAKETET - samannonsering i Nautisk Tidskrift och Sjöbefäl, Ankie Nilsson, tel , ankie Annonspriser: Begär särskild prislista för SJÖPAKETET. ISSN NAUTISK TIDSKRIFT 3/11 3

4 SFBF. Nu har både SFBFs och SBFs styrelser beslutat att bana väg för extrakongresser den 27 september. På nästa styrelsemöte, i maj för SFBFs del och i juni för SBF, tas de definitiva besluten om att kalla in extrakongresser som ska besluta om ett samgående mellan de två sjöbefälsfacken. ETT STORT STEG NÄRMARE ETT Gemensamt SFBFs och SBFs senaste ordinarie kongresser beslutades, var för sig, att de båda förbunden skulle närma sig varandra. En arbetsgrupp bildades som består av SFBFs och SBFs ordförande och verkställande direktörer. Arbetsgruppen och de båda styrelserna har träffats regelbundet och arbetat fram förslag till en ny gemensam organisation och nya stadgar. En knäckfråga har varit organisationstillhörigheten. Saco eller Ledarna? Nu har man kommit fram till en konstruktion som gör det möjligt att tillhöra båda. - Båda organisationerna kommer att finnas kvar, men byter namn, säger Hans-Dieter Grahl, SFBFs vd. Och bakgrunden till det, är att vi vill ha foten kvar i både Saco och Ledarna, för att via Saco även kunna företräda våra statligt och kommunalt anställda medlemmar, samt att Saco också spelar en viktig roll när det gäller samhällsfrågor som rör våra medlemmar. Vi kommer även att ha organisationsnumren kvar för att behålla finansiella tillgångar och slippa skatteeffekten. Den nya organisationen omsluter de två andra, och medlemmarna blir medlemmar i båda. Vad innebär en sammanslagning för medlemmarna? - Att det blir en större och starkare organisation. Vi kan prata med en röst, säger Hans Dieter Grahl. Medlemsnyttan blir större och det blir ett effektivare arbete, när en person kan åka i väg på ett ärende i stället för två. Det har vi redan märkt, sedan vi bildade Sjöbefälskartellen. Det innebär också att enskilda ombudsmän har större möjlighet att tränga in i specifika frågor som till exempel skatter. Vad kommer det att innebära för de anställda i SFBF och SBF? - Det betyder att ingen behöver sluta, det blir ingen arbetsbrist, säger Grahl. Alla kommer att bli anställda i Ledarna. 4 NAUTISK TIDSKRIFT 3/11

5 Nöjda herrar. Från vänster: Örjan Liljeroth, ordförande Sjöbefälsförbundet, Hans-Dieter Grahl, vd Sveriges Fartygsbefälsförening, Leif Palm, vice vd Sjöbefälsförbundet och Jörgen Lorén, ordförande Sveriges Fartygsbefälsförening. FOTO: MARIE HALVDANSON Sjöbefälsfack Vad är oddsen för att det blir ett samgående, enligt din bedömning? - Utan att föregripa medlemmarnas val, så tror jag att oddsen är ganska stora. Diskussionerna kring ett gemensamt sjöbefälsfack har förts i mässar och dagrum sedan jag började som befäl 1968, och säkert innan också. Situationen med en ökad utflaggning och hotet om ett svenskt internationellt skeppsregister kan vara faktorer som påskyndar processen med ett samgående. Om våra styrelser beslutar att vi ska ha en extrakongress, när kommer vi att kalla våra kongressombud? - Senast i slutet av juni kommer vi att skicka ut kallelse till extrakongressen, säger Hans-Dieter Grahl. Endast de ordinarie kongressombuden, valda vid den senaste kongressen 2009, kommer att kallas. Extrakongressen kommer att vara förlagd till Stockholm och enbart ta upp frågan om sammanslagning mellan Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet. Om de båda organisationernas styrelser beslutar att kalla in extrakongresser, och om de båda kongresserna säger ja till en sammanslagning, kommer den nya organisationen att verka redan från den 1 oktober i år. Under en övergångsperiod fram till nästa ordinarie kongress i den nya sammanslagna organisationen, kommer de nuvarande styrelserna i båda organisationerna, att utgöra styrelse. Ett ja från kongressen innebär också att Nautisk Tidskrift och tidskriften Sjöbefäl kommer ut som vanligt under hösten, men ersätts av en helt ny tidskrift från och med I september 2012 planeras den första ordinarie kongressen i det nya förbundet. MARIE HALVDANSON NAUTISK TIDSKRIFT 3/11 5

6 UTBILDNING. Career Event 11 BRANSCHDAGAR PÅ SJÖFARTSHÖGSKOLAN I KALMAR Den 6-7 april var det dags för avgångselevernas branschdagar - Career Event 11 på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Nära 50 utställare - rederier, landföretag, myndigheter och organisationer fanns på plats. Men precis som på branschdagarna på Sjöfartshögskolan Chalmers tidigare i år, erbjöds inte många arbeten och avgångseleverna verkar nu vara fullt införstådda med att de måste söka sig utomlands. Career Event är elevernas mässa och den har varit en tradition på Sjöfartshögskolan i Kalmar sedan Det är en professionell rekryteringsmässa som helt och hållet arrangeras av en projektgrupp bestående av avgångselever. I år ingick Jonathan Pertot, Mikael Sundheden, Malin Svärdh, Niklas Bergman, Viktor Rinaldo och Anna Rosenquist i projektgruppen. I utställningen fanns bl a rederierna Broström/Mærsk, Destination Gotland, DFDS Seaways, Finnlines, Furetank, Laurin Maritim, Eckerö, Transatlantic, Scandlines, Sirius, Stena, Tallink/Silja, Tärntank, Trafikverket Färjerederiet, TT- Line, Wallenius och Wisby Tankers. Men även myndigheter som Sjöfartsverket och Transportstyrelsen/Sjöfartsavdelningen och naturligtvis Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet i gemensam monter. SFBFs ombudman Lennart Runnegård Jonsson märkte tydligt att eleverna nu är inriktade på att ta arbete utomlands. - De ställer många frågor om löner och villkor under andra flaggor, berättade han. Själv ser jag de här dagarna som ett tillfälle att fånga upp eleverna och berätta att vi finns. Senare i vår kommer vi tillsammans med SBF att ha ett möte här i Kalmar med eleverna. Då brukar det bli stor uppslutning. Anna Rosenquist går sista året på sjökaptenslinjen och ingick även i projektgruppen för Career Event Det har varit full tryck, säger hon. Några har fått jobb oftast där de haft praktikplats, men de flesta knyter kontakter med arbetsgivarna på mässan och lämnar sina CV. Anna själv har inte haft mycket tid till att besöka rederierna på mässan. - Men jag söker jobb. Helst på Wallenius, men de har tyvärr antällningsstopp. Jag kan också tänka mig ett tankrederi. Jag undrar vad hon tycker om utbildningen, när hon nu är färdig sjökapten. - Totalt sett är jag nöjd. Men jag skulle vilja ha mer simulatortid och fler ledarskapskurser. Praktiken har varit det bästa med utbildningen, säger Anna. TEXT & FOTO: MARIE HALVDANSON 6 NAUTISK TIDSKRIFT 3/11

7 UTBILDNING. Projektgruppen som ligger bakom Career Event 11 på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Anna Rosenquist, nybakad sjökapten. SFBFs och SBFs monter. Längst bak till höger i bild, Mikael Huss, SBF, Rebecka Fransson, SBF och Lennart Runnegård Jonsson, SFBF....och mycket godis fanns det! NAUTISK TIDSKRIFT 3/11 7

8 SFBF. MARGARETA OCH RICKARD ZEDELERS FOND Sjökaptensring Sveriges Fartygsbefälsförening kan i samarbete med Svenskt Guldsmide & Design AB erbjuda sjökaptensringar till ett förmånligt pris. Ringarna finns i två olika varianter: Fondens ändamål är att utdela understöd till änkor efter sjökaptener och styrmän, som är i behov därav och vars män varit medlemmar i Sveriges Fartygsbefälsförening. För att kunna komma i fråga till utdelning fordras att vederbörande ansökt därom eller det på annat sätt kommit till styrelsens kännedom att behov föreligger. Behovet skall, om så påfordras av förvaltarna, styrkas genom intyg av trovärdig person. Kontroll av tidigare medlemskap sker i föreningens äldre matriklar. Ansökningsblankett kan laddas ner från hemsidan: eller beställas från föreningens kansli tel K rödguld à 6 425:- (+ postförskott) rödguld/vitguld, 18 K à 6 850:- (+postförskott) I priserna ingår moms, valfri gravyr och ett snyggt etui. Svenskt Guldsmide levererar en exklusiv ring av högsta kvalitet, utförande och finish. Som en extra köptrygghet lämnas 1 års kvalitetsgaranti mot eventuella fabrikationsfel, räknat från leveransdagen. För ytterligare information och beställning kontakta Agneta Häll på kontoret i Stockholm, tel K A L L E L S E till SFBFs årsmöten 2011 STOCKHOLM, måndagen den 16 maj kl Katarina Sjöfartsklubb, Glasbruksgatan 2 GÖTEBORG, tisdagen den 17 maj kl Sjömanskyrkan/Sjömansgården, Amerikagatan 2 KALMAR, onsdagen den 18 maj kl Calmar Stadshotell, Stortorget 14 HELSINGBORG, torsdagen den 19 maj kl Elite Hotel Mollberg, Stortorget 18 OBSERVERA: I Skåne hålls ett gemensamt möte - denna gång i Helsingborg. På dagordningen bl a: De nya avtalen, rapport från förhandlingarna med SBF om ett samgående mellan förbunden. Välkomna! 8 NAUTISK TIDSKRIFT 3/11

9 AKTUELLT. ANNA EKSTRÖM LÄMNAR SACO Anna Ekström har utnämnts till generaldirektör för Skolverket. Hon kommer att tillträda sin nya tjänst den 23 maj, då hon också lämnar ordförandeposten i Saco. Enligt Sacos stadgar inträder Sacos förste vice ordförande Richard Malmborg som ordförande till dess en extra kongress har hållits och ny ordförande valts. - Det är med sorg i hjärtat som jag lämnar uppdraget som ordförande i Saco, säger Anna Ekström. Jag har varit aktiv i Saco nästan hela mitt vuxna liv, och det är svårt att komma på ett finare uppdrag än att företräda Sveriges akademiker. När jag nu efter drygt nio år slutar, är jag särskilt stolt över att Saco och Sacos medlemsförbund har vuxit med 13 procent, till mer än förbundsmedlemmar, under den tid jag varit ordförande. - Jag är också stolt över det framgångsrika arbetet med att stärka Akademikernas a-kassa under en svår och turbulent tid. - Det viktigaste som hänt under min tid är decentraliseringen och individualiseringen av lönebildningen. Lönerna är den fackliga kärnfrågan. Sacos förbund har gått i spetsen, Sacos kansli har bidragit med kvalificerad forskning, men framförallt är den dystra trenden för långtidsutbildade, lågavlönade kvinnor på väg att brytas. - Det återstår mycket att göra, men från att lönebildningen varit ekonomins kvarnsten under och 1980-talen är den individuella lönebildningen på väg att bli en murbräcka för ökad produktivitet och konkurrenskraft. Sacos ordförande Anna Ekström avgår den 23 maj. FOTO: PETER ROSÉN Katarina Sjöfartsklubb mötesplatsen för sjömän Vill du veta mer, ring eller kom och besök oss. Du är alltid välkommen! Telefon Besöksadress Glasbruksgatan 2:a porten brevid Sjöfartshotellet - Hotellbokning NAUTISK TIDSKRIFT 3/11 9

10 PIRATERI. FRÅGAN OM BEVÄPNADE VAKTER OMBORD SNABBUTREDS Beväpnade vakter på fartyg under blågul flagg? Ja, kanske. Och om så blir fallet kan svenska befälhavare få ansvar att besluta om eldgivning mot eventuella angripare. Regeringen snabbutreder frågan och sista juni ska rapporten presenteras. Pirater har plågat handelssjöfarten under århundraden. Hur man bäst skyddar sig mot de båtburna brottslingarna lär ha diskuterats lika länge. I modern tid har främst passiva skyddsåtgärder förespråkats med taggtråd längs relingen, vattensprut utefter sidorna och höga hastigheter genom särskilt utsatta områden. Däremot har såväl de sjöfackliga organisationerna som Redareföreningen varit emot beväpnade vakter ombord. Vapen riskerar att eskalera våldet och trigga angriparna till ännu tyngre artilleri, har man resonerat. Men de senaste årens våldsupptrappning utanför Somalia har fått företrädare för både arbetsgivare och ombordanställda att tänka om. Attackerna bara ökar och våldet blir allt grövre, säger Jörgen Lorén, ordförande i Fartygsbefälsföreningen. Jag är fortfarande orolig för att våldet ska eskalera om vi tar ombord beväpnade vakter, men vad är alternativet? Vi måste skydda våra medlemmar. I början av februari vände sig Redareföreningen till näringsdepartementet med frågor om möjligheten för fartygsägare att anlita beväpnade vakter eller svensk militär som skydd för sina besättningar. Sedan dess har ärendet bollats mellan justitie-, försvars- och näringsdepartementet utan attdet givits något tydligt besked. Den svenska grundprincipen är att staten, genom militär och polis, har monopol på våldsutövning. Vad som gäller i sådana här situationer är oklart. Problemet är att svensk lagstiftning inte har tagit ställning till den fråga som Redareföreningen nu ställt, säger Sofia Karlsson vid näringsdepartementet. Regeringen har nu tillsatt en snabbutredning under ledning av Sjöfartsverkets före detta sjösäkerhetsdirektör, Johan Franson. Hans uppdrag är att se över vilka möjligheter det finns i befintliga regelverk - nationellt och folkrättsligt - att med vapen öka de ombordanställdas skydd. Om det visar sig krävas lagändringar för att ta ombord vakter ska Franson göra en konsekvensanalys av en sådan lagändring. Han ska också följa utvecklingen av frågan i FN och IMO (International Maritime Organization) och ta hänsyn till de beslut och rekommendationer som kan komma att fattas internationellt. Den 30 juni ska resultaten av utredningen presenteras. Men dras slutsatsen att det krävs regeländringar för att tillmötesgå sjöfartens önskemål om skydd, kommer det att dröja ytterligare innan vakter kan hyras in på de utsatta fartygen. Man är ute alldeles för sent i den här frågan och egentligen har vi inte tid att vänta alls. Medlemmar hör av sig till mig och är oroliga. Inte alla, men många, vill hellre jobba på utlandsflaggade fartyg där beväpnade vakter är tillåtna än under svensk flagg utan vakter. Jag kan förstå dem. Hade vi haft en liknande situation i våra farvatten hade jag inte tvekat att ta ombord vakter, säger Jörgen Lorén som är befälhavare på Stena Jutlandica. Om regeringen ger klartecken för beväpnade vakter, vilket de styrande i Norge och Danmark redan gjort, uppstår en unik situation för svenska befälhavare. Som högste ansvarig ombord blir kapten chef för den inhyrda personalen och är således den som ska ge order om eventuell eldgivning. Juridiken är det största problemet i det här och frågan är vem som bär ansvaret om någon oskyldig skadas. Men i praktiken tror jag det blir ganska enkelt. Om det kommer folk i speedboats och skjuter mot fartyget är det nog inte särskilt svårt att skilja dem från lokala fiskare som också kan röra sig i området, säger Jörgen Lorén. En annan fråga i sammanhanget är hur man agerar rent praktiskt ombord om någon skadas. Det här är något man måste ta med i riskbedömningen. Men att hantera sådant som skottskador har man inte kompetens för ombord, det är något de inhyrda vakterna måste 10 NAUTISK TIDSKRIFT 3/11

11 PIRATERI. Fakta Farvattnen utanför Somalia är ett av världens mest trafikerade områden. Årligen passerar cirka fartyg Röda havet och Adenviken. I början av 2000-talet började fiske- och handelsfartyg i området att attackeras av sjörövare. Under senare år har antalet överfall ökat rejält och piraterna använder allt grövre våld. Bara under årets första kvartal ska 64 incidenter ha rapporterats. Idag är uppskattningsvis 700 sjömän kidnappade av pirater och cirka 30 fartyg är kapade. De gisslantagna sjömännen behandlas ofta mycket illa och i början av året ska en regelrätt avrättning av en besättningsman på tyskkontrollerade Beluga Nomination ha genomförts. FN uppskattar kostnaderna för sjöröveriet till mellan fem och sju miljarder dollar per år. kunna klara av. Jörgen Lorén betonar behovet av att hjälpa och stödja befälhavarna i den ovana situation som beväpnade vakter skulle medföra. Att samla hemmavarande befäl till work shops och genomgång av tänkbara scenarier, tror han är en framkomlig väg. Som befälhavare är man många gånger väldigt ensam om svåra beslut och att få höra hur andra resonerar och agerar kan vara till stor hjälp. Men det är också viktigt med en bra kommunikation med rederiledning och besättning. Piratverksamheten utanför Somalia har vuxit snabbt under senare år. Attacker sker nu inte bara i Adenviken utan även längre ut i Indiska oceanen. Det har blivit en miljardindustri som misstänks ha förgreningar till intressen även utanför Somalia. Flottiljamiral Jan Thörnqvist är redare för marinens flotta. I fjol var han på plats i Adenviken som chef för EU:s operation Atalanta med uppdrag att förhindra piratattacker. Verksamheten förefaller väldigt välorganiserad. Vi har indikationer på att koordinering och logistikförsörjning sker från starka och mäktiga intressen i land, säger han. I takt med att attackerna ökar dyker alltfler säkerhetsföretag upp som säljer sina tjänster i form av beväpnade vakter till handelssjöfarten. För redarna gäller det att välja bolag med omsorg och försäkra sig om att få seriös och professionell personal. På en del av Stena Lines fartyg som går under ickesvensk flagg har man redan börjat ta ombord vakter. Jörgen Lorén tycker att rederiet och dess skotska managementbolag sköter det hela på ett föredömligt sätt. Man har mycket kontakter med andra managementbolag och utbyter erfarenheter om olika vaktbolag; vi vill ju inte ha ombord några skjutglada cowboys. Stena anlitar säkerhetsföretag med engelsktalande före detta soldater som är respekterade på marknaden och man skriver rigorösa avtal med dem. Man har också kvar de passiva skyddsåtgärderna och har hängt ut banderoller på fartygssidorna där det står att det finns beväpnade vakter ombord. I den uppsjö av olika säkerhetsbolag som numera erbjuder sina bevakningstjänster till handelssjöfarten finns både mer och mindre seriösa aktörer. Kostnaderna skiljer sig också kraftigt mellan olika företag och en norsk redare vars bolag hyr ombord vakter, säger att en filippinsk vakt bara kostar hälften så mycket som en amerikansk. Visst kan det finnas en risk att man börjar konkurrera genom att anlita de billigaste bolagen istället för att ta de mest seriösa, det är ju så man gör med sjöfolk nu för tiden, säger Jörgen Lorén. Men även om det kan finnas ett samband mellan pris och kvalitet är det inte säkert att ett dyrare bolag är bättre än ett billigare. En annan fråga som ska lösas innan vakter kan tas ombord är transporten av vapen till och från fartygen. Du kan inte bara kliva på ett flygplan med vapen i väskan eller gå ombord på ett fartyg beväpnad i vilken hamn som helst. Det här är ingen under cover-verksamhet. Det krävs avtal med flaggstaten och det är bara i vissa hamnar det är tillåtet för vakterna att komma ombord. På fartygen får vakterna förvara vapnen inlåsta i sina hytter, säger Jörgen Lorén. Inom Försvarsmakten förstår man sjöfartsnäringens oro för personalen och att man vill ha väpnat skydd. Men Jan Thörnqvist varnar för att den avskräckande effekt som vaktstyrkorna hittills haft på andra länders fartyg, snabbt kan förändras. Det finns en risk att piraterna trappar upp ytterligare med helt andra vapensystem och att det kan uppstå hämndattacker. Våld föder mer våld, säger Jan Thörnqvist. Linda Sundgren NAUTISK TIDSKRIFT 3/11 11

12 AKTUELLT. GÖTEBORGS SJÖFARTSHOTELL ÄNDRAR RABATTSYSTEMET Styrelsen för Göteborgs Sjöfartshotell har gjort förändringar i sitt rabattsystem för sjömännens boende. Stiftelsen har träffat avtal med Spar Hotell Majorna och Spar Hotell Gårda om ett fast pris för övernattning. Och man har också ett helt nytt avtal med budgetalternativet Kville Hotell. På Spar Hotell Majorna och Spar Hotell Gårda är kostnaden söndag-fredag 775 kronor för enkelrum standard, 860 kronor för enkelrum plus eller dubbelrum för eget bruk samt 1010 kronor för dubelrum för 2 personer. För fredag-söndag gäller 740 kronor, respektive 795 kronor och 995 kronor. Priserna inkluderar moms, frukostbuffé, trådlöst internet och parkering i hotellets garage i mån av plats. Under helger och sommarperioder gäller ordinarie priser i den mån de är lägre än de avtalade sjömansrabatterna. Bokning på tel eller Glöm inte att hänvisa till Göteborgs Sjöfartshotells avtal! Budgethotellet Kville Hotell, är enkelt men välskött och EFFEKTIVARE BESÄTTNINGSKONTROLL Transportstyrelsen inför rutiner för bättre kontroll av bemanningen på fartyg och av sjömansbehörigheter. Orsaken är att det händer att rederier lämnar felaktiga uppgifter eller inte rapporterar alls. Det kan i sin tur innebära att ett fartyg är underbemannat eller bemannat med sjömän utan rätt kompetens. I slutändan medför det att en sjöman kan få problem med att få ut sin behörighet och faktiskt kan bli av med jobbet. Bemanningen på fartyg är en betydande säkerhetsfråga. Det är viktigt att all personal ombord har rätt utbildning, behörighet och erfarenhet. Varje rederi med svenska fartyg måste därför rapportera personalens tjänstgöring till sjömansregistret som drivs av Transportstyrelsen. Inför vårsäsongen kommer Transportstyrelsen att införa nya rutiner för kontroll av bemanning och behörigheter. Genom att göra ett urval i sjömansregistret identifieras fartyg och rederier som kan behöva kontaktas. Ofta beror brister på att redaren har missförstått vad som krävs och hur man gör. Bristen kan då lösas ganska enkelt eftersom Transportstyrelsen numera erbjuder enkla rapportmetoder via myndighetens e-tjänster för sjöfart. snyggt och trevligt. Det ligger vid Kvilletorget 24, ca 300 meter från spårvagnshållplats (5 minuter till centrum). Samtliga rum har kabel-tv och kyl, tillgång till internet och gästdator. Frukostbuffé ingår. Standardrummen har dusch och toalett, ekonomirummen har dusch och toalett i korridoren. Priser inklusive moms alla dagar: Enkelrum standard 600 kronor, dubbelrum standard 700 kronor. Enkelrum ekonomi 450 kronor, dubbelrum ekonomi 600 kronor. Bokning på tel eller Hotellkupongens värde är fortfarande 400 kronor. Ovanstående priser reduceras alltså med samma summa. Högrisktillägg i Adenviken, Indiska Oceanen och i Libyskt vatten Parterna på sjöarbetsmarknaden har kommit överens om en utvidgning av området som täcks av högrisktillägg vid fart i Adenviken och Indiska Oceanen. Dessutom har överenskommelse träffats om ett högrisktillägg vid fart inom libyskt territorialvatten. För närmare detaljer om avtalen samt karta se SFBFs hemsida: Intendenturbefälsavtal i Tallink/Silja klart Efter flera års arbete och förhandlande skrevs det nya intendenturbefälsavtalet i Tallink/Silja under den 31 mars. Avtalet löper från den 1 april och är ett enhetslöneavtal, där man brutit ut semestern. På så sätt har antalet tjänstgöringsdagar minskat till 163,5. Avtalet innebär också en total revidering av det tidigare intendenturbefälsavtalet, anpassat till NAUTISK TIDSKRIFT 3/11

13 AKTUELLT SMI och FMI-paket 450 kr Begränsad upplaga kvar SVERIGES MARITIMA INDEX 2011 Redaktör Klara Magnusson Nu också med statsägda och K-märkta fartyg i skeppslistan. Läs även om Concordia Maritime och SSPA Sweden AB i årets utgåva. FINNISH MARITIME INDEX Redaktör Krzysztof Brzoza I text och bild presenteras den finska och åländska handelsflottan samt långtidsbefraktade fartyg på dessa hamnar. Svensk Sjöfartshistoria I storm och stiltje Redaktör Gert Malmberg Här skildras Sveriges sjöfartshistoria från 1850-talet och framåt, med fokus på tiden efter andra världskriget och fram till idag, av ett tiotal skribenter med erfarenhet inom olika områden av sjöfartsnäringen. 345 kr. Välkommen med din beställning! Våra böcker beställs lättast via adlibris.com. För beställningar via vår hemsida, plusgiro eller bankgiro tas en fraktavgift ut (50 kr inom Sverige, 125 kr inom Europa). Se hela Breakwaters sortiment på Kontakta förlaget för företagsköp och större inköp. Breakwater Publishing AB, Banehagsgatan 15, Göteborg, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus Belöning 2012 För insatser till nytta och gagn för sjöfolket i handelsflottan Var med och skapa morgondagens säkra, miljövänliga och ergonomiskt riktiga arbetsplatser inom handelsflottan. Vi premierar förslag på förbättringar inom däcks-, maskin- och intendenturavdelningarna, främst avseende: ökad sjösäkerhet minskade risker vid arbete och fritid ombord förbättrad drifts- och materialekonomi allmänt miljömässiga och/eller ekonomiska förbättringar ökad driftsäkerhet trivselfrämjande åtgärder Förslag skall avse helheten eller detaljer och vara utförligt tekniskt och ergonomiskt motiverade och åtföljda av klargörande skisser, fotografier eller ritningar. Vid bedömningen är det av betydelse om förslaget kunnat prövas praktiskt. Förslagen skall vara hos Stiftelsen senast den 31 oktober 2011 och kan vara skrivna på svenska eller engelska och insänds om möjligt med e-post. Belöningar delas ut under våren Ytterligare upplysningar lämnas av Christer Nordling på Stiftelsen. För mer info se Stiftelsen Sveriges Sjömanshus Katarinavägen Stockholm Sweden NAUTISK TIDSKRIFT 3/11 13

14 MILJÖ. TVÅ PROPELLRAR PÅ VÄRLDENS STÖRSTA CONTAINERFARTYG Det danska rederiet Maersk Line har beställt tio containerfartyg, som blir världens största. En rad tekniska förbättringar ska reducera fartygens bränsleåtgång och ge minskade utsläpp. En stor teknisk nyhet är att megafartygen ska segla med två propellrar. Varje gång Maersk har beställt nya containerfartyg har det handlat om nya rekord. År 1988 kunde ett containerfartyget från det danska rederiet ha tjugofotscontainrar ombord. Åtta år senare kunde man ta Ett stort hopp gjordes 2006 då man kunde placera containrar ombord på Emma Maersk. Med de nya megafartygen slås även de senaste rekorden med god marginal: det kommer nämligen att bli plats till containrar på vart och ett av de tio fartyg, som levereras från det koreanska varvet DSME med början 2013 och fram till Fartygen bliver 400 meter långa, 59 meter breda och 73 meter höga. De kommer att segla något långsammare än Emma Maersk gör i dag, 23 i stället för 25 knop. För första gången utrustar Maersk de nya fartygen med två propellrar. Detta har slagit ned som en bomb i sjöfartskretsar. Det vanligaste har hittills varit en motor och en propeller. Men när fartygen blir allt större utsätts de tekniska gränserna för påfrestningar. På Emma Maersk har propellern antagit enorma dimensioner: den är 9,6 meter i diameter och väger 130 ton. Axeln är drygt 100 meter lång. Genom att installera två propellrar fördelas trycket och man kan därigenom öka propellereffektiviteten. De två propellrarna placeras inne i två mindre delskrov under vattnet. Konstruktionen innebär att man kan placera fartygets huvudmotorer längre akterut, vilket i sin tur innebär kortare axelledningar. Megafartygen blir också mer miljövänliga. Hela 35 procent mindre bränsle per container kommer att kunna sparas jämfört med andra containerfartyg om några år. Jämfört med Emma Maersk blir bränslebesparingen 20 procent. För utsläppen av koldioxid blir det en reduktion på 50 procent jämfört med de genomsnittliga utsläppen i dag. De nya fartygen klarar också de nya miljökraven vad gäller Nox- utsläpp. Christer Källström MATAVFALL OMBORD TORKAS MED MIKROVÅGOR Matavfall är skrymmande ombord och sprider lukt. Stena Metall och företaget Gisip utvecklar nu en metod att behandla resterna med mikrovågor så att de torkar och steriliseras. Vikten minskar då med 85 procent. En anläggning så stor som en liggande frysbox av gammal modell ska räcka för att behandla matavfallet på en Danmarksfärja. Färjorna har idag problem med avfallet som samlas upp i en container på bildäcket. Det luktar och containern måste ofta transporteras bort för att tömmas. Med mikrovågstorkning omvandlas matresterna till ett pulver. - Det ser ut som sågspån, säger Carina Pettersson, projektledare vid Stena Metall. Förutom att vikt och volym reduceras kraftigt är pulvret steriliserat. Förrutttnelseprocessen sätter inte igång igen förrän pulvret fuktas. Det kan man då med fördel göra i en biogasanläggning där avfallet blir biogas för till exempel fordonsdrift. Ett annat sätt att använda avfallet är att förbränna det och utvinna energi. Vinsten för rederiet är att transporterna kan ske mer sällan och att man borde kunna få ersättning för levererad restprodukt. Tekniken är densamma som i en vanlig mikrovågsugn för hushållsbruk med den skillnaden att man tillför luft som tar med sig vattenånga bort. Mikrovågorna värmer materialet inifrån precis som i en mikrovågsugn men det krävs mer energi och materialet uppnår en högre temperatur. En biprodukt är varmluft som tyvärr inte är särskilt eftertraktad i ett restaurangkök ombord, men denna varmluft kan användas för att förvärma materialet före mikrovågsbehandling. Kapaciteten på anläggningen är inte så stor men tanken är att man efter restaurangens stängning på kvällen automatiskt matar in dagens rester i anläggningen successivt och att den sedan står och går hela natten. Tekniken är testad i mindre skala i ett pilotprojekt och är nu anpassad till Stena Lines färjor för kommande användning i stor skala. - En del justeringar kvarstår, säger Carina Pettersson. Ett annat problem som måste lösas är hur myndigheterna i olika länder ser på restprodukten. Det spelar roll för hur den kan hanteras och användas. - Det här är en energiprodukt och inte avfall. Men vi vet inte om myndigheterna sväljer det, säger Ulf Rudberg, projektledare på Gisip, företaget som utvecklar mikrovågstekniken. Agneta Olofsson 14 NAUTISK TIDSKRIFT 3/11

15 MILJÖ. SEGEL SPARAR BRÄNSLE För första gången ska en drake installeras på ett operationellt fraktfartyg. Den tyska producenten av drakar, SkySails, har ingått ett kontrakt med den amerikanska firman Cargill. Seglet installeras nästa år och väntas ge en bränslebesparing på 35 procent. Skysails har sedan 2001 arbetat med att utveckla drakar till fraktfartyg. En testtur mellan Tyskland och Venezuela med fartyget MS Beluga SkySails visade att man med segel kunde spara 20 procent av bränslet. Nu har draken gjorts större och tekniken förbättrats så att man kan reducera hela 35 procent av bränslet. Seglet är på 320 kvadratmeter och Cargills chartrade fartyg är i Handysizeklass, alltså mellan och ton dödvikt. Det blir tills vidare världens största fartyg som får en drake installerad. Segelfartyget ska vara operationellt i december nästa år. En drake på 320 kvadratmeter har under goda vindförhållanden en dragkraft på 16 ton. På SkySails arbetar man nu med att förbättra dragkraften ytterligare, så att man kan komma up på 130 ton. Draken monteras med rep i fronten av fartyget och kommer att på ett avstånd mellan 100 och 420 meter att röra sig i stora åttor. Seglet styrs rent autmatiskt med datorer och insatserna från besättningens blir minimala. På en display på bryggan kan man få full information om hur systemet arbetar. Cargills har sedan en tid tillbaka sökt efter projekt som kan förbättra miljön inom fartygsindustrin. Sjöfarten svarar i dag för 90 procent av den internationella transporten av varor, säger G.J. Van den Akker, som är chef för Cargills internationella transporter, i ett pressmeddelande. I en värld med ändliga resurser, innebär miljömässig förvaltning affärsmässigt förnuft. I tillägg till lägre utsläpp av drivhusgaser, kan SkySails teknik bidra till att reducera bränsleåtgången betydligt. Vi är mycket imponerade av tekniken och ser installationen på ett av våra chartrade fartyg som ett första steg på ett långvarigt samarbete, framhåller G.J. Van den Aker. Enligt FN:s Internationella Maritima Organisation (IMO) kan en bred användning av stora segel på världens fraktfartyg betyda en reduktion av koldioxid på upp till 100 miljoner ton om året. Christer Källström NAUTISK TIDSKRIFT 3/11 15

16 FARTYG & REDERIER. DÅLIGA VILLKOR PÅ SNABBFÄRJAN MELLAN SINGAPORE OCH INDONESIEN Nautikerna Syamsudin och Lourensius Obe trivs på snabbfärjan mellan Singapore och Indonesien. Men villkoren är dåliga, så de har en gemensam plan: Vi ska bli kompanjoner i land, säger Lourensius Obe. Överstyrman Lourensius Obe sitter till rors ombord på snabbfärjan Merbau Era, som susar fram över Malackasundets spegelblanka vatten med 22.5 knop. Distansen mellan Singapore och den indonesiska ön Tanjung Balai är 33 nautiska mil. Kapten Syamsudin räknar med att överfarten idag ska gå på en timme och fyrtio minuter. Idag är det fint väder, så är det nästan alltid, säger Syamsudin. Men ibland är det dålig sikt, då gäller det att se upp. Det går väldigt många fartyg här, konstaterar Lourensius Obe och sveper med blicken längs horisonten. Merbau Era är, liksom de flesta snabbfärjorna i området, en enskrovig båt, byggd helt i aluminium. Fartyget ägs av Penguin Ferry Services PTE Ltd. Ägaren har två färjor på linjen Singapore-Tanjung Balai och det andra drivs i systerrederiet Indo Falcon Shipping & Travel PTE Ltd. Både Syamsudin och Lourensius Obe har arbetat för Penguin-rederiet i runt tio år. Liksom resten av besättningen på åtta man så kommer de från olika platser i Indonesien. Genom åren har de jobbat på de flesta av rederiets 15 fartyg, som kör på olika destinationer, alla under indonesisk flagg. Det är dagen efter det stora jordskalvet i Japan, som följdes av en väldig tsunami, med förödande konsekvenser för befolkningen runt kärnkraftverket Fukushima. Indonesien träffades av en liten tsunami igår, men det blev inga skador, säger Syamsudin som noga följt rapporteringen på tv. Men vi har inte känt av något här, konstaterar Lourensius Obe, med en blick på den lugna vattenytan. Det passerar fartyg på alla sidor i soldiset. Vädret är i det närmaste perfekt. Maskinchefen Siswanto kommer upp på bryggan, tillsammans med andremaskinisten Arpandi. De meddelar att allt är väl. Det blir en stunds småprat, en cigarett och en kopp te. Den 35 meter långa och 7,4 meter breda Merbau Era byggdes 1995 i Singapore, men blev ombyggd och moderniserad år Idag har hon tre maskiner på totalt 3x610 kw. Toppfarten ligger runt 25 knop, med 200 passagerare och ett djupgående på 2,9 meter. Men idag finns det gott om lediga sittplatser i passagerarutrymmet. Penguin Ferry Services och Indo Falcon Shipping & Travel är inte de enda bolagen som trafikerar sträckan Singapore- Tanjung Balai. Konkurrenterna är många och trafiken stundtals intensiv trots att indonesiska Tanjung Balai egentligen är en ganska obetydlig plats. Där finns inga exklusiva butiker, lyxhotell eller kasinon. Där finns egentligen bara en tillgång som är intressant för Singapore och det är den som transporteras med snabbfärjorna: billig arbetskraft. Passagerarna är till allra största delen indoneser som är på väg till jobbet i Singapore, eller tillbaka hem till sina familjer, efter att ha tjänat pengar i det välmående grannlandet i norr. Detsamma gäller för besättningen ombord på Merbau Era. Både Syamsudin och Lourensius Obe trivs med arbetet till sjöss. Men för arbetsgivaren är de framför allt billig, fackligt oorganiserad arbetskraft. > 16 NAUTISK TIDSKRIFT 3/11

17 Den 35 meter långa och 7,4 meter breda Merbau Era byggdes 1995 i Singapore, men blev ombyggd och moderniserad år Idag har hon tre maskiner på totalt 3x610 kw. Toppfarten ligger runt 25 knop, med 200 passagerare och ett djupgående på 2,9 meter. FOTO: LEIF HANSSON Distansen mellan Singapore och den indonesiska ön Tanjung Balai är 33 nautiska mil. Kapten Syamsudin räknar med att överfarten idag ska gå på en timme och fyrtio minuter. FOTO: LEIF HANSSON Överstyrman Lourensius Obe visar var besättningen sover.de bor trångt, alla i samma hytt, i något som närmast kan beskrivas som ett trångt logement bakom bryggan. FOTO: LEIF HANSSON NAUTISK TIDSKRIFT 3/11 17

18 > Merbau Era hinner med två turer per dag mellan Singapore och Tanjung Balai. Och överfärderna går oftast helt utan problem. FOTO: LEIF HANSSON Lourensius Obe, som är 49 år, arbetade under många år på bogserbåtar i olika hamnar hemma i Indonesien och i Singapore. Syamsudin, som är 42 år, har jobbat på handelsfartyg runt om i Asien, framför allt i Filippinerna, Indonesien, Singapore och Malaysia. Båda har en treårig utbildning vid en sjöbefälsskola i Samarang på ön Java och därmed full behörighet att jobba på alla tänkbara fartygstyper. Men de avtalsvillkor som de arbetar under kunde definitivt ha varit bättre. Lönen är inte så bra, säger Syamsudin och skrattar lite bekymmerslöst. Han hämtar papper och penna och börjar skriva, för att vara säker på att vi inte ska missförstå. Hans egen lön ligger runt kronor per månad. Överstyrmans lön är något lägre, kronor per månad. De uppger själva att de inte betalar någon skatt, men de har inte heller något ekonomiskt skyddsnät att landa i om något skulle hända. Jag skickar hem ettusen dollar varje månad till min familj. Resten går åt till mat och annat som jag behöver, säger Lourensius Obe. Befälen skriver på ett tvåårskontrakt. De bor ombord på båten i elva månader, därefter är de lediga i en månad. Under tiden ombord har de ingen möjlighet att åka hem. De är visserligen lediga två dagar varje månad, men det finns ingen möjlighet att besöka hemmet under fridagarna. Familjerna har inte heller någon möjlighet att komma ombord på besök. Vi stannar här hela tiden. Vi träffar inte våra familjer på ett helt år. Jag talar med min fru på telefon ibland, säger Syamsudin, med en suck. Besättningen har visserligen en försäkring som täcker olyckor ombord, men den gäller enbart under arbetstid, inte under frivakten. Men de förväntas vara stand-by även på frivakten. De bor trångt, alla i samma hytt, i något som närmast kan beskrivas som ett trångt logement bakom bryggan. Och de betalar för sin mat ombord. Vi arbetar hela tiden, konstaterar Syamsudin, som går upp klockan fem på morgonen och sällan kommer i säng före midnatt. Merbau Era hinner med två turer per dag mellan Singapore och Tanjung Balai. Och överfärderna går oftast helt utan problem. Här har vi inga problem med pirater och annat elände, säger Syamsudin med ett skratt. Han får medhåll av Lourensius Obe: Ja, säkerheten är bra här, eftersom vi går så nära Singapore. Det är mycket värre längre norrut, mellan Sumatra och Malaysia, konstaterar han lite bistert. Men även om de båda trivs hyfsat med sitt jobb så har de andra planer för framtiden. De vill tillbringa mer tid med familjen inte ännu, men om 15 år. Sjömän i Indonesien brukar gå iland i sextioårsåldern, men Syamsudin planerar att sluta till sjöss redan när han fyller 57 år. Då är hans båda barn - förhoppningsvis - redo att klara sig på egen hand. Någon pension räknar han dock inte med att få. Därför får hans hustru fortsätta sitt arbete som lärare i ännu några år. Vi får ingen pension, eller bonus, varken från staten eller från företaget, säger Syamsudin. Lourensius Obe är ju några år äldre än Syamsudin. Han har fru och tre barn och han kommer att gå iland ungefär samtidigt. De båda arbetskamraterna har nämligen en dröm som de ska förverkliga tillsammans. Planen är att starta en bilverkstad hemma i Indonesien. Ja, vi ska bli kompanjoner, säger Lourensius Obe. Ännu har de många år på sig att fundera över detaljerna. Ännu återstår det många törnar och överfarter innan de lämnar Merbau Era och Penguin-rederiet för gott. Men när det väl sker ska allt vara sjösatt och klart. Lourensius Obe ska ha en verkstad i Timor och jag ska en hemma i Java. Det blir två olika bolag, men vi ska samarbeta under ett gemensamt namn, konstaterar Syamsudin. Lourensius Obe drar ner på farten. Däcksmanskapet går för och akter. Trossarna langas över till folk på kajen. Ännu en resa över Malackasundet är till ända. Text: Christer Hansson 18 NAUTISK TIDSKRIFT 3/11

19 AKTUELLT. CHALMERS UTVECKLAR 3D-SJÖKORT 3D-sjökort är under utveckling av Chalmers. I stället för att se sjökortet uppifrån så ser man det som man ser genom vindrutan. Illustration: Thomas Porathe Tester har visat att det är avlastande att se sjökortet från det här perspektivet. - Idén är att ta bort mentala rotationer som är kognitivt belastande, säger Thomas Porathe, universitetslektor vid Chalmers som har utvecklat idén i sin doktorsavhandling. I stället för fågelperspektivet så ser man öar och byggnader så som de ser ut i verkligheten. Det blir som förtoningar, fast hela tiden i stället för att man letar fram dem. För att man ska kunna se djupförhållanden så är de vatten som är farbara för det aktuella fartyget markerade med blått, medan för grunda områden markeras med rött. Systemet hämtar då uppgifter från sensorer som mäter fartygets djupgående samt information från tidvattentabeller och aktuellt vattenstånd. En sak som 3D-sjökortet inte kan visa är avstånd, där måste man komplettera med ett traditionellt sjökort. - 3D-sjökortet kan inte ersätta det vanliga sjökortet, det är ett komplement. Tekniken att göra 3D-sjökort finns redan inom dataspelsvärlden. Det som behövs nu är bilder av öar och byggnader runt aktuella farleder. Zeebrügge är först ut och där har man tagit bilder med laserscannrar ombord på helikoptrar och flyg. I framtiden kan man ta bilder från satellit. - Då kommer det att bli billigare. Inom ett EU-projekt ska man nu testa tekniken i verkligheten invid Zeebrügge. Dessutom ska ett fingerat containerfartyg testa den i en simulator vid sjöfartshögskolan i Antwerpen, där Zeebrügge finns inlagt. I båda fallen är det aktiva sjöbefäl och lotsar som ska framföra fartygen. - I Zeebrügge har man besvärliga tidvattenströmmar. Trots att tekniken är framtagen så kommer det att dröja åtminstone tio år innan systemet finns på bryggorna. Det är en lång och trög process att ändra sjökortsstandarden. På uppdrag av IMO utför IHO, International Hydrographic Organization, standardiseringen och när den är klar ska staterna inom IMO godkänna den vilket tar sin tid. Troligen kommer tekniken ut på fritidsbåtsmarknaden innan dess. - Som ett sjöbefäl som testade sa: ska det gå till så här så kan vem som helst köra båt, säger Thomas Porathe. Agneta Olofsson NAUTISK TIDSKRIFT 3/11 19

20 AKTUELLT. Torbjörn Carlsson, föreståndare på Katarin Sjöfartsklubb, kom på idén med fotbollsbåten inför förra säsongen. - Den närmaste vägen från Stadsgården till fotbollsplanen på Kaknas, går ju över vattnet. Då slipper vi dessutom trafikstockningen på Strandvägen. Fotbollsbåten går från Stadsgården till Allmänna gränd på Djurgården, där Sjöfartsklubben Kaknäs möter upp, för vidare transport till Kaknäs. FOTO: MARIE HALVDANSON KATARINA SJÖFARTSKLUBB ORDNADE Kick off INFÖR SOMMARENS KRYSSNINGSTRAFIK Under mottot Seafarers Service samverkar Katarina Sjöfartsklubb, Sjömansservicesjöfartsklubben Kaknäs och Sjömanskyrkan i Stockholm för att på bästa sätt ta hand om besättningarna på krysningsfartygen som anlöper Stockholm under sommaren. I slutet av mars bjöd Katarina Sjöfartsklubb in alla intressenter - agenter, rederier och Stockholms Hamnar, till ett planeringsmöte inför säsongsstarten. Torbjörn Carlsson, föreståndare på Katarina Sjöfartklubb, som drivs av Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell, berättade att avsikten med mötet var att fokusera på att bli ännu bättre på att serva besättningarna. Förra året besöktes Stockholm av besättningsmedlemmar från kryssningfartygen och ca sjömän från övrig sjöfart. Enligt agenterna och Stockholms Hamnar förväntas kryssningstrafiken på Stockholm att öka något i år. Men räknar med 271 anlöp med totalt en halv miljon passagerare. Förra årets succé med fotbollsbåten kommer att fortsätta även i år lovade Strömmas Magnus Lövgren: - Vi har ju en omfattande sightseeingtrafik, och jag tror att vi i år kan använda Fjäderholmsbåtarna som fotbollsbåt. Detta gladde Torbjörn Carlsson. Det var han som kom på idén med fotbollsbåten inför förra säsongen. - Den närmaste vägen från Stadsgården till fotbollsplanen på Kaknas, går ju över vattnet. Då slipper vi dessutom trafikstockningen på Strandvägen. Fotbollsbåten går från Stadsgården till Allmänna gränd på Djurgården, där Sjöfartsklubben Kaknäs möter upp, för vidare transport till Kaknäs. Annica Barning, ITF-inspektör från SEKO sjöfolk, påpekade att det blivit förändringar när det gäller Schengenvisa för medborgare utanför Schengen (filippinare, indier m fl). Gränspolisen har fått striktare förhållningsregler, och de som ska mönstra på och av får inget visum vid gränsen längre, det måste sökas innan. De behöver dessutom multiple entry-visa. 20 NAUTISK TIDSKRIFT 3/11

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

2 Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön

2 Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön De flesta fartyg som trafikerar havsområdena runt Sverige följer internationella miljöregler. Trots det belastar sjöfarten havet genom oljeutsläpp,

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 20 MINUTERS-GUIDE! USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 Hej och välkommen, vad roligt att du har hittat till vårt forum, men framförallt spännande att du går i tankar om att köpa hem en bil från

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Personporträtt av Kapten Sten Bexell. Född i Tranemo 1931

Personporträtt av Kapten Sten Bexell. Född i Tranemo 1931 Personporträtt av Kapten Sten Bexell. Född i Tranemo 1931 Sten Bexell på kontoret. /Foto från hans bok sjöfartsbok 3./ Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-27. seonyberg@gmail.com 1 Det finns numera få

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

styrmän och telegrafister

styrmän och telegrafister 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING styrmän och telegrafister Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för styrmän och telegrafister

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförening Sjösäkerhetspolicy Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförenings styrelse har vid sitt styrelsemöte den 19 december 2002 antagit följande sjösäkerhetspolicy. Den viktigaste länken

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari Det har gått en hel månad sedan sist, vi ber om ursäkt för detta. Tiden har bara flugit iväg då det är lite mer jobb med 46 barn än med, som

Läs mer

Motion till riksdagen /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder

Motion till riksdagen /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder Motion till riksdagen 1987 /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder Sjöfarten- en bransch i kris Den svenska sjöfarten är en bransch

Läs mer

Minnesporträtt av Befälhavaren, Kapten Erik Edgren

Minnesporträtt av Befälhavaren, Kapten Erik Edgren Minnesporträtt av Befälhavaren, Kapten Erik Edgren 1918 2008. Personbiografier i serien om Johnson Lines personal är skriven av Sven-Erik Nyberg 2013. Version 3, 2013. 1 Jag vill gärna skriva ett litet

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teori utbildning för segel- och motorsegel flyg i Uppsala Flygklubb Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat: För att ta ett certifikat måste man

Läs mer

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet.

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. 40 TROSSEN 3 2012 jag och min båt kennet andersson allt

Läs mer

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg?

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Nyhet 2007 Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Ny definition av handelssjöfart När det gäller regler om behörighet och bemanning definieras idag handelsfartyg som

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos Segelflygarna Uppsala Flygklubb

Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos Segelflygarna Uppsala Flygklubb Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos För att ta ett certifikat måste man genomföra: Teoretisk utbildning Praktisk flygutbildning ca 60 starter och 15 timmars flygtid för segelflyg ca 102 starter

Läs mer

Regler för nationell sjöfart

Regler för nationell sjöfart Regler för nationell sjöfart NYA REGLER FRÅN 1 JUNI 2017 Nya regler för nationell sjöfart Från och med den 1 juni 2017 gäller nya regler för dig som använder ditt fartyg yrkesmässigt. Reglerna är funktionsbaserade.

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT Vi hälsar er varmt välkomna som utställare på Konfex & Events Göteborg 2014 och ser fram emot två givande dagar tillsammans! I detta dokument följer information

Läs mer

Sjötrafikförordning (1986:300)

Sjötrafikförordning (1986:300) Särskilda trafikförfattningar m.m./sjötrafikbestämmelser 1 Allm. anm. Sveriges sjöterritorium, se [1751] o.f. 1 kap. Allmänt [2301] Med fartyg avses i denna förordning varje farkost som används eller kan

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre search 18 Med lust att upptacka Bengt Tarre har seglat sedan barnsben och alltid lockats av långa distanser och nya platser. Längtan efter äventyr och öppna hav resulterade så småningom i några längre

Läs mer

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa 1 (5) Transportstyrelsen Sjöfartsavdelningen Sjöpersonalsektionen 601 73 Norrköping Upplysningar se sidan 4-5 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Signalbokstäver Hemort IMO-nummer Fartygstyp Antal passagerare

Läs mer

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin Jag har funderat lite på hur man skulle placera och utforma en dykstege till vår nya RIB. Fundering 1: Placering. Var vill vi ha dykarna, när vi tänker på säkerheten a) Inte i närheten av propellern. b)

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 1 Informationsoch kommunikationsstrategi 2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Informations- och kommunikationsstrategi En av de viktigaste uppgifterna i Sjöbefälsföreningens

Läs mer

Telefonsamtal Västtyska ambassaden 24/4-1975 1. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker 2. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker

Telefonsamtal Västtyska ambassaden 24/4-1975 1. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker 2. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker Telefonsamtal Västtyska ambassaden 24/4-1975 1. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker Kommando Holger Meins. Det här är fru Stoecker. Vi har två läkare här. Min man är inte helt frisk. Kan ni inte byta ut honom

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneliusbladet 2013 Nr 2 Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Ansvarig utgivare: Adnan Hadziagovic, Hg 39 tel 0708 248848 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 tel

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Ledarna/Sjöbefälsföreningen för maskinbefäl anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Uppdrag att göra en genomgång av regelverk m.m. i syfte att minska den administrativa bördan för företag

Uppdrag att göra en genomgång av regelverk m.m. i syfte att minska den administrativa bördan för företag 1 (6) Föreskriftsenheten Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Kristina Nilsson, 011-19 14 71 2003-10-20 N2003/6613/IR Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag att göra

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 Vi är åtta personer, varav två är ledare, Mats och Heléne. Inför paddlingen har vi önskningar att vädret ska tillåta oss besök på Håkansskär och Torskär

Läs mer

Som sjöingenjör, skall man välja er framför *Den motsatta fackets namn* och i så fall varför? Vad är det för skillnad på SBF och SFBF helt enkelt?

Som sjöingenjör, skall man välja er framför *Den motsatta fackets namn* och i så fall varför? Vad är det för skillnad på SBF och SFBF helt enkelt? Fackförening Någonting för dig? En fackförening är en arbetstagarorganisation som sluter samman arbetstagare från en viss yrkeskår (yrkesförbundsprincipen) eller arbetsplats (industriförbundsprincipen)

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Komprimerad information, för mer i detalj se hemsida eller den lathund som är framtagen specifikt för mässan av mässarrangören.

Komprimerad information, för mer i detalj se hemsida eller den lathund som är framtagen specifikt för mässan av mässarrangören. 1 (6) Komprimerad information, för mer i detalj se hemsida eller den lathund som är framtagen specifikt för mässan av mässarrangören. Hemsida: www.alltforsjon.se VYC har tilldelats monter: C23:36 Praktisk

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

LindhagaBladet September 2014

LindhagaBladet September 2014 LindhagaBladet September 2014 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Leif Ahlberg Rågkornsgatan 126 87 5058 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Stefan Runevik

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Utgångspunkter LSS och FNs konvention

Utgångspunkter LSS och FNs konvention Utgångspunkter LSS och FNs konvention Föräldrar har det huvudsakliga ansvaret för sina barns vård och fostran även då barnet har omfattande funktionsnedsättningar. Enligt Lag (1993:387) om stöd och service

Läs mer

Personporträtt av kock och konditor Lennart Fornfelt Född i Stockholm södra 1945.

Personporträtt av kock och konditor Lennart Fornfelt Född i Stockholm södra 1945. Personporträtt av kock och konditor Lennart Fornfelt Född i Stockholm södra 1945. Lennart Fornfeldt bakar morgonfrallor ombord på Johnson Chemsun1982 på resa mellan Rotterdam och New Orleans. Jag kommer

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

transportlösningar Road show om energieffektiva färjor, Stockholm 15 maj 2013 Roger Karlsson & Magnus Forsberg, SSPA

transportlösningar Road show om energieffektiva färjor, Stockholm 15 maj 2013 Roger Karlsson & Magnus Forsberg, SSPA Energi och ruttoptimerade transportlösningar Road show om energieffektiva färjor, Stockholm 15 maj 2013 Roger Karlsson & Magnus Forsberg, SSPA Kan det vara så här? För att uppnå full potential av sjöburen

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Benni Bødker Vad handlar boken om? Boken handlar om den föräldralöse pojken Marko. Han bor tillsammans med gruppen Gamma, som jagar brottslingar. Marko får i uppdrag att rädda besättningen

Läs mer

The Independent Fact Group

The Independent Fact Group The Independent Fact Group Box 5145, S-102 43 STOCKHOLM, SWEDEN Tel: +46 8 661 4280 e-mail: factgroup@hotmail.com Stockholm den 16 juli 1999 Sjöfartsinspektionen Att: Sjöfartsdirektören 60178 NORRKÖPING

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM UTSTÄLLARE

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM UTSTÄLLARE VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM UTSTÄLLARE Vi hälsar er varmt välkomna som utställare på KONFEX & EVENTS Göteborg 2013 och ser fram emot två givande dagar tillsammans! I detta dokument följer information

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund!

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund! 1980 På grund igen OJ, Oj, OJ... När marinen övar så går dom grundligt till väga. Bokstavligt talat, alltså. För gårdagens övningar hann knappt börja förrän patrullbåten P 154 Mode rände upp på grund.

Läs mer

STANNA KVAR SAMPLE. Budskap om evig räddning

STANNA KVAR SAMPLE. Budskap om evig räddning STANNA KVAR Budskap om evig räddning STANNA KVAR För en del år sedan hände det att vi passerade genom den lilla staden Yarmouth på ön Isle of Wight, just då en svår storm drabbade Englands sydkust. Yarmouth

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

RODRET. KMS initiativ till kameraövervakning väcker stort intresse bland båtklubbar i Mälardalen. God Jul och Gott Nytt År önskar KMS.

RODRET. KMS initiativ till kameraövervakning väcker stort intresse bland båtklubbar i Mälardalen. God Jul och Gott Nytt År önskar KMS. RODRET December 2010 KMS initiativ till kameraövervakning väcker stort intresse bland båtklubbar i Mälardalen Det blev många frågor att besvara för Magnus Thele som informerade om hur det går att söka

Läs mer

Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2017 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 18 maj klockan 15.00 PLATS: Klubben Resande gesäller, Helsingör, Danmark Närvarande: Berit

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer