HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB"

Transkript

1 HELÅRSRAPPORT 2015 Carnegie Fonder AB

2 Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Ansvarsfulla investeringar...10 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...16 Carnegie Strategifond...18 Carnegie Strategy Fund...20 Carnegie Sverigefond...22 Carnegie Sverige Select...24 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond...28 Carnegie Asia...30 Carnegie Emerging Markets...32 Carnegie Indienfond...34 Carnegie Rysslandsfond...36 Räntefonder Carnegie Corporate Bond...40 Carnegie Emerging Markets Corporate Bond...44 Carnegie Likviditetsfond...46 Carnegie Obligationsfond...48 Redovisningsprinciper...50 Policyfrågor...53 Ordlista och definitioner...56 Fondbolagsfakta...57 Koncernöversikt Carnegie Fonder AB, som är ett helägt dotterföretag till Carnegie Holding AB, står under tillsyn av Finansinspektionen och dess verksamhet regleras främst av Lagen om Värdepappersfonder (2004:46). Förvaltat kapital per den 31 december 2015 uppgick till drygt 54 miljarder kronor fördelat på ca direktregistrerade kunder. Carnegie Fonder förvaltar totalt 14 värdepappersfonder, varav elva i Carnegie Fonder AB, två via SEB Fund Services S.A. Luxemburg och en via Carnegie Fund Services i Luxemburg. Antalet medarbetare uppgick till 36 personer. Carnegie Fonders verksamhet utgörs av förvaltning och försäljning av fondandelar med verksamhet i Sverige och Luxemburg. Bolaget har en stabil förvaltningsorganisation med stor erfarenhet. Förvaltningen är i huvudsak inriktad på svenska aktier och räntebärande värdepapper samt aktier på tillväxtmarknader. Den yttersta målsättningen är att över tiden skapa en positiv och stabil avkastning. Fonderna kännetecknas av aktiv värdeförvaltning baserad på fundamental analys. Mer information om våra fonder På carnegiefonder.se hittar du respektive fonds fondbestämmelse, informations-, fakta- och produktblad. Här finner du även aktuell information om fonderna, dagligt uppdaterade fondkurser, nyhetsbrev, marknads- och månadsrapporter samt en förvaltarblogg. Du kan även följa oss på Facebook och Twitter. Beställ våra rapporter och nyhetsbrev gratis Prenumerera på våra rapporter och nyhetsbrev via e-post! Gå in på carnegiefonder.se och gör din beställning där. För att få våra hel- och halvårsrapporter, fondbestämmelser, informations-, faktaoch produktblad, kontakta oss på telefon Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. Denna helårsrapport innehåller helårsrapporter per avseende de fonder som förvaltas av Carnegie Fonder AB samt information per om Carnegie Fonders Luxemburgregistrerade fonder. 2 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 2015

3 VD-ord Ovanligt turbulent år Efter ett ovanligt turbulent år kan vi konstatera att huvuddelen av våra fonder ökade i värde under Mest framgångsrik blev Carnegie Småbolagsfond, som steg med hela 34 procent. Det innebär att fonden sedan starten i februari 2012 har stigit 167 procent, vilket gör att den under den perioden tillhör de högst avkastande fonderna alla kategorier. Näst bäst under 2015 var Carnegie Rysslandsfond som steg med 16 procent. Beaktat utvecklingen i Ryssland så ter sig onekligen värdetillväxten som förvånande. Visserligen gick vår fond bättre än marknaden, men det visar ändå att när förväntningar är riktigt lågt ställda kan investeringar utvecklas bra trots negativ utveckling i samhälle och ekonomi. Det kan vara värt att hålla i åtanke när nu förtroendet för afrikanska och sydamerikanska ekonomier fått sig en rejäl knäck. Carnegie Sverigefond, vår största fond, har haft en mycket god avkastning under flera år. Fondens placeringsinriktning på större svenska bolag med lägre risk och god utdelning har varit en utmaning Men den fungerar ändå som ett bra exempel för att förvaltning utan hänsyn till index i många fall är överlägset. Under 2015 steg fonden med 7 procent. Media och många förståsigpåare brukar hävda att vägen till en lycklig pension är sparande i indexfonder med låga avgifter. Det finns avgiftsfria indexfonder som investerar i svenska aktier. De steg med cirka 2 procent under Gör vi längre tillbakablickar blir bara avkastningsskillnaden allt större, till Carnegie Sverigefonds fördel. Även om nu Avanza Zero och andra indexfonder inte är den bästa vägen till en lycklig pension så vill jag ändå poängtera att Avanza har gjort mycket annat gott för att förbättra möjligheterna för oss svenskar att få ett bra sparande i framförallt aktier. Vad ska vi då förvänta oss av 2016? Efter att 2015 blev ytterligare ett år fyllt med besvikelser om världsekonomins tillväxt, verkar nu de flesta ha gett upp förhoppningarna om att de låga räntorna ska utgöra raketbränsle till ekonomin. Ekonomer och strateger är också ovanligt försiktiga i sina prognoser för Just det får mig att tro på ett hyggligt aktieår. Förväntningarna är redan i utgångsläget lågt ställda. På räntesidan tvingas vi investerare ta högre risk för att få chans till avkastning. Hans Hedström Verkställande direktör CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

4 Utveckling fonder och marknader Renässans för värdebolag? 2015 var ett år när de vanliga tillgångsslagen aktier, obligationer och kassa hade en liknande utveckling och på årsbasis var de i stort sett oförändrade. De viktigare marknadsrörelserna utgjordes av en dyrare dollar, lägre råvarupriser och en god utveckling för realtillgångar som fastigheter. I likhet med de senaste åren var det främst centralbankernas agerande som avgjorde stämningsläget på marknaderna. I slutet av året höjde den amerikanska centralbanken sin reporänta för första gången på tio år. Höjningen var väntad men kom långt senare än vad som förväntades vid årets ingång. Den europeiska centralbankens stimulansåtgärder leder till en starkare konjunktur i Europa. Tillväxten i Kina dämpas och den kinesiska centralbanken har låtit sin valuta devalveras. Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas åt rätt håll även om tillväxten under årets inledning var svagare än förväntat. USA-börserna har också haft det trögt när den amerikanska exportindustrin fått kämpa med den starka dollarn och oljeindustrin tyngs av det låga oljepriset. Uttryckt i svenska kronor slutade dock USA-börserna upp. Ekonomin i Europa ser ut att stärkas i egentligen alla viktiga länder. Storbritannien, som brukar ligga närmast USA, kan uppvisa en riktigt hög tillväxt, och problemländer som Spanien, Portugal och Irland överraskar snarast positivt. Aktiemarknaderna i Europa har utvecklats något positivt. Under juni påverkades marknaderna negativt av att risken ansågs ha ökat för att Grekland skulle tvingas lämna eurosamarbetet. Aktieindex för Norden har utvecklats bättre än Europa. Inom emerging markets har de indiska och ryska marknaderna utvecklats starkast. Båda dessa marknader har dock utvecklats svagt i ett längre perspektiv. Förra årets vinnarmarknad, den indiska, startade året mycket starkt, men har fallit tillbaks en del från toppen. Det ska ses som en tillnyktring FONDUTVECKLING, HELÅR 2015 I PROCENT Carnegie Afrikafond Carnegie Emerging Markets Carnegie Emerging Market Corporate Bond Carnegie Likviditetsfond Carnegie Obligationsfond Carnegie Corporate Bond Carnegie Asia Carnegie Sverige Select Carnegie Strategifond Carnegie Indienfond Carnegie Strategy Fund Carnegie Sverigefond Carnegie Rysslandsfond Carnegie Småbolag 4 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 2015

5 Utveckling fonder och marknader då förväntningarna på den nya regimens förmåga att på kort tid skapa helt nya och bättre förutsättningar för ekonomin skruvats upp lite väl högt. Den svaga utvecklingen på råvarumarknaderna samt svagare tillväxt i Kina fick annars många marknader inom emerging markets att utvecklas svagt. Det låga inflationstrycket består. Det har föranlett bland annat svenska Riksbanken att sänka reporäntan till under noll. Det här innebär att korta statskuldväxlar ger en negativ avkastning. De längre obligationsräntorna har sjunkit något eller ligger på samma nivå som för ett år sedan, beroende på löptid. Företagsobligationer, och i synnerhet de med hög risk, har generellt tappat i värde under senare delen av 2015 när oron för tillväxten stått i fokus. I USA har långräntorna dock stigit något. Sammantaget har alltså både korta och långa räntefonder verkat under svåra förutsättningar. Bäst utveckling hade Småbolagsfonden med en uppgång på hela 34,2 procent. Fondernas utveckling Carnegie Fonders fonder är i huvudsak inriktade på tre investeringsområden; svenska/nordiska aktier, svenska/nordiska räntor samt aktier på emerging markets. Under de senaste åren har fonderna inom de två första områdena haft en generellt god utveckling medan det sistnämnda området, med något undantag, haft det besvärligare. Den bilden förändrades egentligen inte under Bäst utveckling hade Småbolagsfonden med en uppgång på hela 34,2 procent. Småbolag uppvisade en betydligt starkare utveckling än större bolag. En viktig förklaring är nog att de mindre bolagen är mer beroende av den svenska ekonomin, vilken utvecklades relativt mycket starkt under året. Oron för tillväxten i världsekonomin slog istället mot de större bolagens aktier. Sverigefonden steg ändå med 7,0 procent. Blandfonderna Strategifonden och Strategy Fund, som också investerar i företagsobligationer, har stigit med cirka 5 procent. Risken i dess fonder är dock lägre än i aktiefonderna. Rysslandsfonden blev näst bästa fond under 2015 med en uppgång på 15,7 procent. Under 2014 föll ryska aktier kraftigt till följd av det fallande oljepriset och västvärldens sanktioner som riktats mot landet. Rekylen pekar på den negativa reaktionen under 2014 var överdriven. Även om värderingarna ser låga ut är det inte mycket som går åt rätt håll i Ryssland. Afrikafonden och Emerging Markets utvecklades svagt. Förutom sjunkande råvarupriser har Afrikafonden också drabbats av omvärldens, på goda grunder, allt lägre förtroende för den politiska ledningen i Sydafrika. Asia steg med 1,8 procent. Bäst bland räntefonderna har det gått för Corporate Bond som stigit med 1,0 procent. Både Likviditets- och Obligationsfonden ligger nära nollan. EM Corporate Bond som startade i november och därför bara varit verksam i en svag marknad, sjönk med 1,0 procent. En framåtblick Vid ingången av 2015 ansåg vi att aktiemarknaden framstod som ett bra investeringsalternativ, åtminstone i jämförelse med räntemarknaden, men att förväntningarna borde vara modesta. Vi var inne på rätt spår. Aktiemarknaderna har stigit något medan räntemarknaderna har stått och stampat. Aktier inom emerging markets har dock generellt utvecklats sämre än västerländska aktier och i många fall negativt. Räntemarknaden har överraskat positivt i flera år, men räntenivåerna ligger nu rimligtvis vara botten. USA, som brukar ligga tidigt i cykeln, har nu börjat strama åt sin tidigare expansiva politik. I Europa, Kina och Japan lär däremot centralbankerna fortsätta med sina stimulansåtgärder under Räkna inte med att obligationsräntorna fortsätter sjunka, men i ett historiskt perspektiv kommer de att vara UTVECKLING AKTIEMARKNADER UNDER 2015 Källa: Bloomberg USA 7,6 % Sverige -1,2% Europa 3,2% Latinamerika -32,9% VALUTAKURSER Valutor mot svenska kronan. Sydafrika -15,8% Land Valuta Kurs, kr Ryssland 3,8% Asien -11,8% Japan 17,8% Australien -4,0% Jmf, % Argentina ARS 0, ,6% Australien AUD 6,1776-3,6% Brasilen BRL 2, ,7% Danmark DKK 1,2308-3,2% EMU EUR 9,1925-3,0% Filippinerna PHP 0,1800 2,9% Hong Kong HKD 1,0915 8,1% Indien INR 0,1271 2,5% Indonesien IDR 0,0006-3,5% Japan JPY 0,0699 7,1% Kanada CAD 6,1024-9,7% Kenya KES 0,0827-4,4% Malaysia MYR 1, ,0% Mexico MXN 0,4904-7,7% Nigeria NGN 0,0422-1,3% Norge NOK 0,9565-8,4% Peru PEN 2,4715-6,0% Ryssland RUB 0, ,6% Schweiz CHF 8,4989 7,9% Singapore SGD 5,9690 1,0% Storbritannien GBP 12,4535 2,0% Sydafrika ZAR 0, ,6% Sydkorea KRW 0,0072 1,1% Taiwan TWD 0,2562 3,4% Thailand THB 0,2343-1,5% USA USD 8,4459 7,9% CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

6 Utveckling fonder och marknader SVENSKA KRONAN % 20% USD/SEK % EUR/SEK % 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% dec-14 dec-15 Källa: Bloomberg UTVECKLING STYRRÄNTOR, % 1,5 USA Sverige ECB UK 1,0 0,5 0,0-0,5 dec -14 dec -15 Källa: Bloomberg UTVECKLING KORTA RÄNTOR, % 0,8 USA Sverige Tyskland UK 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6 dec -14 der -15 låga under överskådlig framtid. Sammantaget ser det generellt relativt gynnsamt ut för aktiemarknaderna. Värderingarna framstår som rimliga, och är det svårt att hitta tecken som brukar bli tydliga inför stora börsnedgångar. I enlighet med vår förvaltningsfilosofi förordar vi investeringar i företag med Vi tror dock på viss renässans under stabil finansiell ställning och intjäning som kan lämna god utdelning i fallet aktier eller en god ränta i fallet företagskrediter. Den strategin fungerade utmärkt under åren , men 2015 blev lite av ett mellanår. Vi tror dock på viss renässans under Det som gör oss mer optimistiska är inte minst det faktum att det blivit lättare att hitta aktier med hög direktavkastning. UTVECKLING ETABLERADE MARKNADER Förändring i % under 2015 (källa: Bloomberg) Land/område Index % SEK Australien ASX All Ordinaries -4,0% Canada S&P/TSE Composit -19,0% Danmark OMX Copenhagen 32,3% Europa DJ Stoxx 50 Europa 0,5% Finland OMX Helsinki 7,9% Frankrike CAC 40 5,7% Japan Nikkei ,8% Norge Oslo OBX -5,6% Storbritanien FTSE 100-2,5% Sverige OMX -1,2% Tyskland Xetra DAGS 6,7% USA Nasdaq 14,6% USA S&P 500 7,6% UTVECKLING TILLVÄXTMARKNADER Förändring i % under 2015 (källa: Bloomberg). Land/område Index % SEK Argentina Argentina Merval -3,5% Brasilien Bovespa -37,2% Chile Chile Stock Exchange -11,3% Filippinerna PSEi -0,5% Indonesien Jakarta Komposit -14,9% Kenya Nairobi Stock Exchange -24,1% Kina FTSE Xinhua 25-6,6% Korea Kospi 3,8% Malaysia Kuala Lumpur -15,2% Mexiko Mexico Bolsa -7,6% Nigeria Lagos Stock Exchange -17,9% Polen WIG -11,7% Ryssland RTS 3,8% Sydafrika FTSE JSE Top 40-15,8% Taiwan Taiwan Weighted -7,0% Thailand SET -15,0% Källa: Bloomberg UTVECKLING LÅNGA RÄNTOR, % 3,5 USA Sverige Tyskland UK 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 dec -14 dec -15 Källa: Bloomberg 6 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 2015

7 Förvaltning Våra fondförvaltare Gunnar Påhlson förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond. Gunnar har varit i branschen sedan 1981 och anställdes på Carnegie Fonder Fredrik Colliander förvaltar Carnegie Rysslandsfond. Fredrik har varit i branschen sedan 1990 och anställdes på Carnegie Fonder John Strömgren förvaltar Carnegie Strategifond och Carnegie Strategy Fund. John har varit i branschen sedan 1984 och anställdes på Carnegie Fonder Simon Blecher förvaltare Carnegie Sverig fond och Carnegie Sverige Select. Simon har varit i branschen sedan 2000 och anställdes på Carnegie Fonder Niklas Edman förvaltar Carnegie Corporate Bond, Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Obligationsfond tillsammans med Babak Houshmand. Niklas har varit i branschen sedan 2007 och anställdes på Carnegie Fonder Mikael Engvall förvaltar Carnegie Emerging Markets Corporate Bond tillsammans med Mona Stenmark. Mikael är sedan 2014 en del av Carnegie Fonders Ränteteam. Mikael har varit i branschen sedan 1996 och anställdes på Carnegie Fonder Jan-Olov Olsson förvaltar Carnegie Emerging Markets tillsammans med Mona Stenmark. Jan-Olov har varit i branschen sedan 1988 och anställdes på Carnegie Fonder Viktor Henriksson förvaltar Carnegie Småbolagsfond. Viktor har varit branschen sedan 1997 och anställdes på Carnegie Fonder Mona Stenmark förvaltar Carnegie Emerging Markets tillsammans med Jan-Olov Olsson och Carnegie EmergingMarkets Corporate Bond tillsammans med Mikael Engvall. Mona har varit i branschen sedan 2003 och anställdes på Carnegie Fonder Karin Fries förvaltar Carnegie Afrikafond. Karin har varit i branschen sedan 2004 och anställdes på Carnegie Fonder Babak Houshmand förvaltar Carnegie Corporate Bond, Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Obligationsfond tillsammans med Niklas Edman. Babak har varit i branschen sedan 2007 och anställdes på Carnegie Fonder hösten Placeringspolicy Förvaltningens mål är att skapa en positiv och stabil avkastning. Det är Carnegie Fonders övertygelse att dessa mål bäst stämmer överens med fondandelsägarnas intressen och ger bästa förutsättningar för att över en investeringscykel överträffa konkurrenter och marknadsutveckling. Förvaltningsfilosofi För att nå förvaltningens mål har Carnegie Fonder antagit en förvaltningsfilosofi till vilken all förvaltning i bolaget ska ansluta sig. 1. Värdeförvaltning Fondernas medel placeras i tillgångar som bedöms vara undervärderade. 2. Fundamental analys Värderingarna baseras på fundamental analys. 3. Aktiv förvaltning Placeringarna görs oberoende av tillgångarnas vikt i jämförelseindex eller betydelse för marknaden. 4. Likvida placeringar Fondernas medel placeras i tillgångar som är föremål för en fungerande handel och prissättning. Vidare ska Carnegie Fonders förvaltning präglas av följande ledstjärnor: 4Det är aldrig annorlunda den här gången Sir John Templeton benämnde this time is different som de farligaste fyra orden när investeringsbeslut fattas. 4Tålamod Tillgångar kan vara under värderade en längre tid. 4Gå mot strömmen En värdeförvaltare går ofta mot strömmen genom att undervärderade tillgångar just är undervärderade eftersom andra placerare undviker dem. 4Risk är att kapitalet minskar, inte en siffra Riskmått som beta, standardavvikelse och tracking error får aldrig ersätta den fundamentala synen på risk i de placeringar fonderna gör. Risken för att kapitalet minskar kan bero att tillgången förvärvades när den var övervärderad, det uppstår ett problem i tillgångens underliggande verksamhet eller finansiell hävstång. 4Var försiktig med hävstång En investering som i grunden ger en blygsam avkastning blir inte en bra idé bara genom att ge den hävstång. 4Förstå investeringen och den underliggande verksamheten Fondens placeringar ska göras i instrument som förvaltaren förstår. På samma sätt måste förvaltaren förstå den kärnprocess som underliggande verksamhet utgörs av. Denna filosofi särskiljer Carnegie Fonders portföljer från flertalet konkurrerande fonder med samma placeringsinriktning på bland annat följande sätt: 4Lägre volatilitet 4Lägre omsättningshastighet 4Färre innehav 4Avkastningen är i högre utsträckning beroende av utdelningar och/eller kuponger Det är Carnegie Fonders övertygelse att bolagets portföljer också ska skilja ut sig genom en, över en investeringscykel, högre riskjusterad avkastning. CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

8 Översikt FONDFAKTA I SAMMANDRAG Start Bankgiro PPM-nr Utdelning Förvaltare Fondbolag Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond Ja, G-andelar John Strömgren Carnegie Fonder AB Carnegie Strategy Fund Nej John Strömgren SEB Fund Services S.A. Carnegie Småbolagsfond Nej Viktor Henriksson Carnegie Fonder AB Carnegie Sverige Select Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB Carnegie Sverigefond Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond Nej K. Fries/F. Colliander Carnegie Fonder AB Carnegie Asia Nej Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Emerging Markets Nej Jan-Olov Olsson/Mona Stenmark Carnegie Fonder AB Carnegie Indienfond Nej Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Rysslandsfond Nej F. Colliander/ K. Fries Carnegie Fonder AB Räntefonder Carnegie Corporate Bond Ja, D-andelar Niklas Edman/Babak Houshmand SEB Fund Services S.A. Carnegie Emerging Market Corporate Bond Nej Mikael Engvall/Mona Stenmark Carnegie Fund Service Carnegie Likviditetsfond Nej Niklas Edman/Babak Houshmand Carnegie Fonder AB Carnegie Obligationsfond Nej Niklas Edman/Babak Houshmand Carnegie Fonder AB AVKASTNING Fondens avkastning, procent Fond 10 år 5 år 3 år 1 år Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 110,74 46,41 46,93 4,79 Carnegie Strategy Fund 109,26 47,58 52,81 5,35 Carnegie Småbolagsfond ,75 34,24 Carnegie Sverige Select - 74,78 61,14 4,44 Carnegie Sverigefond 168,36 70,96 68,92 7,01 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond - -22,83-17,72-24,31 Carnegie Emerging Markets 4,84-19,98-5,09-12,64 Carnegie Indienfond 113,26 28,10 70,45 5,04 Carnegie Asia 97,19 18,61 35,36 1,75 Carnegie Rysslandsfond 5,72-24,18-14,08 15,65 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 61,83 26,54 9,76 0,98 Carnegie Likviditetsfond 24,87 10,12 3,31-0,34 Carnegie Obligationsfond 45,96 22,50 6,33 0,22 Carnegie Emerging Markets Corporate Bond * RISKMÅTT Per Fond Riskklass Totalrisk, procent Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 4 9,1 Carnegie Strategy Fund 5 9,2 Carnegie Småbolagsfond 6 14,2 Carnegie Sverige Select 6 13,2 Carnegie Sverigefond 6 13,8 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 6 16,9 Carnegie Indienfond 6 21,9 Carnegie Asia 6 14,9 Carnegie Rysslandsfond 7 28,1 Carnegie Emerging Markets 6 16,3 Räntefonder Carnegie Emerging Markets Corporate Bond 4 * Carnegie Likviditetsfond 2 0,4 Carnegie Obligationsfond 3 2,0 Carnegie Corporate Bond 2 1,8 *, N/A Ny fond, med fondstart * Carnegie Emerging Market Corporate Bond har inte funnits i två år. 8 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 2015

9 Översikt VÄRDEUTVECKLING 10 ÅR, PROCENT Snitt/år från start Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 26,3 2,7-34,2 48,9 13,3-12,9 14,4 21,6 15,3 4,8 7,7 Carnegie Strategy Fund 25,0 2,6-34,1 50,2 11,6-14,0 12,3 26,9 14,4 5,3 7,7 Carnegie Småbolagsfond ,4 40,8 36,4 34,2 28,4 Carnegie Sverige Select - -5,9-30,3 49,8 28,0-9,7 18,3 31,2 17,6 4,4 10,0 Carnegie Sverigefond 33,7-2,8-33,3 49,9 20,8-12,4 15,6 30,4 21,1 7,0 10,3 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 0,7 33,5-40,1 29,0 16,2-18,8 15,6 0,1 8,6-24,3-0,8 Carnegie Indienfond 19,8 61,0-54,2 60,8 17,3-35,0 15,6-7,1 74,6 5,0 7,9 Carnegie Asia 54,3 49,8-42,4 34,3-7,1-20,0 9,6 8,4 22,8 1,8 7,0 Carnegie Rysslandsfond 40,2 16,5-66,2 126,6 11,3-19,2 9,2 3,9-28,5 15,7 0,6 Carnegie Emerging Markets 11,8 42,5-45,7 38,2 9,6-23,3 10,0-4,2 13,4-12,6 0,5 Räntefonder Carnegie Likviditetsfond 1,8 3,0 4,3 2,5 1,1 2,9 3,5 2,2 1,4-0,3 2,3 Carnegie Obligationsfond 0,8 1,1 13,9-0,1 2,8 11,0 3,8-1,9 8,1 0,2 3,9 Carnegie Corporate Bond 1,1 2,5 7,2 6,8 7,8 3,3 11,6 5,5 3,0 1,0 4,9 Carnegie Emerging Markets Corporate Bond ,0-1,0 ANDELSVÄRDE MED MERA Per Fond Andelsvärde, kr Fond - förmögenhet, kkr Andelar, st Andelsägare, st Normanbelopp, SEK. * Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond A 1 010, Carnegie Strategifond G 115, Carnegie Strategy Fund 4 227, Carnegie Småbolagsfond 266, Carnegie Sverige Select 21, Carnegie Sverigefond 2 061, Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 8, Carnegie Indienfond 379, Carnegie Asia 171, Carnegie Rysslandsfond 42, Carnegie Emerging Markets 18, Räntefonder Carnegie Emerging Markets Corporate Bond A 98, Carnegie Likviditetsfond A 1 205, Carnegie Likviditetsfond B 99, Carnegie Obligationsfond 1 142, Carnegie Corporate Bond A 389, Carnegie Corporate Bond B 114, Carnegie Corporate Bond C 105, Carnegie Corporate Bond D 108, Carnegie Corporate Bond E 99, * källa Morningstar CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

10 ANSVARSFULLA INVESTERINGAR SÅ TAR VI ANSVAR Carnegie Fonder investerar i värdebolag. Det är företag som har stabila finanser, välskötta verksamheter och en hållbar inställning till miljöfrågor, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och ägarstyrning. Företag som inte lever upp till våra krav försvinner oftast redan i urvalsprocessen. 1Våra fondförvaltare kan få investeringsidéer på många olika sätt. Det kan vara genom tidningsartiklar, från mäklare och analytiker eller genom en sökning i en avancerad databas där intressanta värdepapper sållas fram med olika nyckeltal. 2I urvalsprocessen lyfter förvaltaren en rad frågor om det företag som granskas. Hur har företaget skött sig historiskt? Hur är konkurrensen? Hur stora är skulderna och hur ser kassaflödet ut? Vem är huvudägare? Är affärsmodellen och verksamheten långsiktigt hållbara? Analytiker, konkurrenter och företagets ledning utfrågas. 3En av de firmor som Carnegie Fonder anlitar för att analysera potentiella och befintliga innehav är GES Investment Services. GES är specialister på frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter och företagsstyrning och har en omfattande nyhetsbevakning av massmedia, intresseorganisationer och FN-organ. GES identifierar företag som avviker från internationellt accepterade riktlinjer, och etablerar en kontakt med företaget och sina källor för att få en bekräftelse eller kompletterande information. 4Om företaget efter denna process fortfarande visar sig vara det vi kallar ett riktigt värdebolag så kan det bli aktuellt för oss att investera i det. Det är alltid fondförvaltaren själv som slutligen avgör vad fonden ska investera i. Men även efter en investering fortsätter analysarbetet. 5Vi följer våra innehav på nära håll. Vi läser allt vi kan komma över om dem, vi träffar dem regelbundet och besöker ofta deras verksamheter på plats det kan vara Holmens kartongfabrik i Hälsingland, Motherson Sumi Systems i Dehli eller Farstad Shipping i norska Ålesund. 6Många innehav blir kvar i våra fonder år ut och år in, men det händer också att förutsättningarna förändras. Ett företag kanske köper ett annat och därigenom får en försvagad balansräkning som kraftigt försämrar utdelningsmöjligheterna. Ett annat företag kanske visar sig släppa ut giftigt avfall i en flod. Båda dessa exempel har, i våra ögon, försämrat sin attraktionskraft. 7 När vi upptäcker någonting som strider mot vår policy för ansvarsfulla investeringar med hjälp av GES, media eller genom våra egna företagsbesök så agerar vi efter vår handlingsplan. Vi har ett särskilt råd för ansvarsfulla investeringar som består av vd, compliance officer, kommunikationschef och försäljningschef. Rådet diskuterar hållbarhetsfrågor regelbundet, kvalitetssäkrar att fondförvaltarna beaktar hållbarhetsfrågor vid investeringar och tillser att Carnegie Fonders personal fortbildas i dessa frågor. 10 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 2015

11 ANSVARSFULLA INVESTERINGAR 8Om vi får information om att ett innehav inte lever upp till våra krav så har vi flera möjligheter: Förvaltaren söker mer information och diskuterar innehavet med rådet. Förvaltaren tar kontakt med företaget med de frågeställningar vi har. Carnegie Fonders vd tar en mer formell kontakt med innehavets vd eller styrelseordförande. Kontakt med andra aktieägare för en gemensam ägardialog. Om svaret inte är tillfredsställande och företaget inte visar förändringsvilja kan vi välja att avyttra innehavet. 9Den här typen av processer tar olika lång tid, beroende på frågans natur, storleken på vår ägarandel och var i världen företaget är baserat. Varje fall är unikt och får sin egen utvärdering. Se artikel på nästa uppslag Dialog på hög nivå för ett exempel. fn global compact Mänskliga rättigheter Princip 1: Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter; och Princip 2: se till att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. Arbetskraft Princip 3: Princip 4: Princip 5: Princip 6: Miljö Princip 7: Princip 8: Princip 9: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar; avskaffande av alla former av tvångsarbete; faktiskt avskaffande av barnarbete; och avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Anti-korruption Princip 10: Företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning. CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

12 ANSVARSFULLA INVESTERINGAR 2015 DETTA GJORDE VI 2015 Februari: Carnegie Fonders råd för ansvarsfulla investeringar bildas. I rådet sitter vd Hans Hedström, försäljningschef Peter Gullmert, compliance officer Svante Lundberg och kommunikationschef Erik Amcoff. Adjungerade är fondförvaltarna. Maj: GES Investment Services anlitas som ny leverantör av ESG-analys. Utöver löpande bevakning av Carnegie Fonders innehav ska GES två gånger per år gå igenom våra fonder. Maj: Efter att de senaste åren ha följt FN:s sex principer för ansvarsfulla investeringar skriver Carnegie Fonder nu under dem. Juni: GES genomför sin första genomgång av Carnegie Fonders ca 300 innehav. Två innehav noteras för bekräftade överträdelser: ryska Norilsk Nickel och Industrial & Commercial Bank of China (ICBC). Norilsk Nickel, ett innehav i Carnegie Rysslandsfond, kopplas till omfattande utsläpp av tungmetaller och svaveldioxid från sin verksamhet i norra Sibirien, vilket kan innebära överträdelse av FN Global Compacts principer 1, 2, 7, 8 och 9 (se ruta). Carnegie Fonder känner till detta, och har diskuterat saken med Norilsk Nickels representanter vid flera tillfällen. Vår uppfattning är att företaget gör insatser för att minska utsläppen och för att ta ansvar för redan gjorda utsläpp. Det kan dock konstateras att åtgärderna går för långsamt, en åsikt vi också har påpekat för företaget. ICBC, Kinas största bank och ett innehav i Carnegie Asia och Carnegie Emerging Markets, har finansierat turbiner till det nya vattenkraftverket Gibe III i Etiopien. Miljöorganisationer anser att dammbygget bland annat leder till vattenbrist med svåra implikationer för jordbruk, boskap och fiske i framför allt Kenya, vilket kan innebära överträdelse av FN Global Compacts principer 1, 7 och 8. ICBC:s delaktighet i dammbygget föranleder frågetecken avseende företagets ansvarstagande. Vi har framfört vår oro till ICBC och förutsätter att banken gör mer genomgripande konsekvensanalyser av framtida finansieringar och projekt. September: Intern personalkonferens med diskussion om Carnegie Fonders syn på ansvarsfulla investeringar och dess roll i vår investeringsfilosofi fokuserad värdeförvaltning. September: Går med i Swesif, Sveriges Forum för ansvarsfulla investeringar. Oktober: Publicerar så kallade Hållbarhetsprofiler enligt mall framtagen av Swesif för samtliga fonder. Oktober: Representant från GES står för utbildning av hela personalen om FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och hur dessa kan beaktas i våra investeringar. November: Carnegie Fonders råd för ansvarsfulla investeringar har representant vid heldagskonferens anordnad av Nordic SIF:s (Swesifs nordiska samarbetsorgan). Talare från bland annat United Nations Principles for Responsible Investment, United Nations Environment Programme Finance Initiative och tankesmedjan 2 degree Investment Initiative. December: GES genomför sin andra halvårsvisa genomgång av Carnegie Fonders innehav. Som en följd av sedvanligt låg omsättningshastighet i portföljerna är det små skillnader från genomgången i juni. Norilsk Nickel och ICBC noteras åter igen för bekräftade överträdelser. Ett möte bokas med representanter från Norilsk Nickel till januari 2016 för att bland annat diskutera dessa frågor : Carnegie Rysslandsfonds förvaltare Fredrik Colliander träffar representanter från Norilsk Nickel i januari. Läs mer om mötet på vår hemsida. I slutet av 2015 byter Carnegie Asias förvaltare Gunnar Påhlsson syn på kinesiska banker och påbörjar en avyttringen av ICBC. Det sista innehavet säljs i februari På vår hemsida carnegiefonder.se kan du läsa mer om vår investeringsfilosofi fokuserad värdeförvaltning och vår syn på ansvarsfulla investeringar. Vi vill också tipsa om Swesif Sverige forum för hållbara investeringa där vi är medlemmar. Deras hemsida är: 12 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 2015

13 ANSVARSFULLA INVESTERINGAR ANSVARSFULLA STYRELSELEDAMÖTER dialog på hög nivå Nomineringsarbete är en viktig del av Carnegie Fonders aktiva förvaltning. Vd Hans Hedström sitter i valberedningen för tio börsbolag. Normalt utgörs en valberedning av representanter från de tre eller fyra största ägarna. Carnegie Fonder förvaltar svenska aktier värda över 20 miljarder kronor, och eftersom fonderna är fokuserade till ett mindre antal bolag så kan det bli ganska stora innehav. Som ägare försöker vi alltid att ställa upp, det är självklart. Om vi säger nej så går ju frågan bara vidare till en mindre ägare. Däremot sitter vi inte i styrelser. Som styrelseledamot infinner sig lätt en särskild lojalitet mot bolaget, och som fondbolag vill vi vara helt oberoende, säger Hans Hedström. Viktigt att hitta ledamöter som vågar ifrågasätta och ta diskussion. Vi vill förstås att företagen vi är ägare i får en kompetent och ändamålsenlig styrelse. I många av de bolag där vi är ägare finns det en stark huvudägare, och då kan det vara extra viktigt att hitta ledamöter som vågar ifrågasätta och ta diskussion. Det gäller att hitta ledamöter som säger vad de tycker. Företag där Carnegie Fonder är representerad i valberedningen är; Bufab Elanders Intrum Justitia Atrium Ljungberg Duni Holmen Lifco Uniflex Dometic Scandi Standard Telia Sonera, som Carnegie Sverigefond investerar i, har varit föremål för korruptionsanklagelser sedan 2012 då Sveriges Televisions gjorde ett reportage om företagets agerande i Uzbekistan. Som aktieägare med särskilda krav på att de företag vi investerar i på alla sätt är långsiktigt välskötta blev vi mycket besvikna. Carnegie Fonders vd Hans Hedström gav till exempel uttryck för detta samma år i vår kundtidning Utsikt, där han uppmuntrade Telia Soneras ledning att dra sig ur Uzbekistan. Det är en inställning vi har hållit fast vid, och tyckte därför att det var mycket positivt då Telia Sonera i ett pressmeddelande hösten 2015 offentliggjorde sin tydliga ambition att lämna inte bara Uzbekistan utan hela Eurasien. Simon Blecher John Strömgren Två av våra Sverigeförvaltare, Simon Blecher och John Strömgren, träffade Telia Soneras vd senast i slutet av 2015, då bland annat frågan om företagets verksamhet i Eurasien lyftes. Efter mötet känner vi oss trygga med att Telia Sonera är på rätt väg, och förutsätter att planen inom rimlig tid förverkligas. fn:s principer för ansvarsfulla investeringar Carnegie Fonder har skrivit under UNPRI, FN:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar. Vi har därmed förbundit oss att: Vi ska införliva ESG-frågor (Environmental, social and corporate 1 governance) i våra processer för placeringsanalyser och beslutsfattning. Vi ska vara aktiva ägare och införliva 2 ESG-frågor i vår ägarpolicy. Vi ska begära ändamålsenlig 3 redovisning om ESG-frågor av de företag som vi investerar i. Vi ska verka för acceptans och implementering av principerna inom inves- 4 teringsbranschen. Vi ska samarbeta för att förbättra vår 5 effektivitet genom implementering av principerna. Vi redovisa våra handlingar och 6 framsteg när det gäller implementering av principerna. CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

14 14 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 2015

15 SVENSKA AKTIEFONDER Carnegie Småbolagsfond 16 Carnegie Strategifond 18 Carnegie Strategy Fund 20 Carnegie Sverigefond. 22 Carnegie Sverige Select 24 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

16 Carnegie Småbolagsfond Viktor Henriksson är förvaltare av Carnegie Småbolagsfond. Viktor har varit anställd sedan FONDFAKTA Startdatum Kategori Aktiefond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,6 Riskklass 6 Ansvarig förvaltare Viktor Henriksson Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer PLACERINGSINRIKTNING Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora företag upptagna till handel på den svenska aktiemarknaden. Fonden har även möjlighet att placera upp till tio procent i små och medelstora företag upptagna till handel på de övriga nordiska aktiemarknaderna. TOTALAVKASTNING, % Period Till ack från start 166,5 snitt från start 28,4 10 ack 10 snitt 5 ack 5 snitt 3 ack 157,8 3 snitt 37,1 2 ack 83,1 2 snitt 35,3 1 år 34,2 RISKMÅTT Totalrisk, fond, % 14,2 Utveckling Fonden hade under 2015 en positiv värdeutveckling om 34,2 procent. I kombination med ett nettoinflöde om Mkr innebar det att fondförmögenheten vid årsskiftet uppgick till Mkr. Förvaltning Under året har större nettoköp ägt rum i Hoist Finance, Nordax, Peab, Dometic och Byggmax. Derivathandel m m Fonden har under 2015 inte handlat med derivat eller lånat ut aktier. Befintligt säkerhetskrav per den 31 december var 0 kr. Värdepappersinnehav Fonden var vid periodens slut till 95,6 procent investerad i aktier och 4,4procent i likvida medel. Vi tog in Hoist Finance som ett nytt innehav i samband med bolagets börsintroduktion. Bolaget är en av Europas ledande kredithanterare. Verksamheten går ut på att köpa skuldportföljer av europeiska banker och skapa avkastning genom att driva in mer på portföljerna än det investerade beloppet. Bolaget har en stark historik och växer kraftigt. Vi tilltalas av verksamhetens ocykliska karaktär och tror på en god marknad under överskådlig tid. Även Nordax togs in i portföljen, i samband med bolagets börsintroduktion. Nordax är en nischbank med konsumtionslån som huvudsaklig verksamhet och dess viktigaste marknader finns i Sverige, Norge och Tyskland. Bolaget har ett starkt fokus på riskhantering och har historiskt lyckats väl i sin kredithantering. Bolaget tar marknadsandelar och uppvisar en god tillväxt. Värderingen är låg. Vi ökade innehavet i Peab under året. Det har varit ett turbulent år inom svensk politik, men en sak är alla överrens om. Det måste byggas mer bostäder. Det finns även behov av att investera i infrastruktur, järnväg och vägar. Vi räknar med en hälsosam svensk byggmarknad under kommande år. Peab har en mycket stor del av sin omsättning i Sverige. Bolaget jobbar aktivt med att förbättra sin lönsamhet. Lyckas man är aktien lågt värderad. Dometic var ett nytt innehav under året. Bolaget är den dominerande underleverantören till husvagns- och husbilsindustrin. Bolaget har succesivt gått från att enbart leverera kylskåp till att idag vara en helhetsleverantör som tillhandahåller även spisar, ventilation, elsystem och toaletter. Bolagets gynnas av såväl en ökande efterfrågan på framför allt husbilar som av att varje husbil blir mer inriktad på komfort. Aktien är attraktivt värderad. Vi ökade innehavet i Byggmax. Byggmax har på ett skickligt sätt etablerat sig som den ledande lågprisaktören inom byggvaruhandeln. Vi ser den positionen som väldigt attraktiv. Kundbasen utgörs till övervägande del av privatpersoner, sk hemmafixare. Den kundgruppen är mindre konjunkturkänslig än hantverkarna. Som lågprisaktör är du också lite skyddad mot konjunktursvängningar. Byggmax har tagit ett rejält grepp över onlinemarknaden, något vi ser som positivt. Värderingen av bolaget är låg. Framtidsutsikter Börsen har under senare år påverkats av låga räntor snarare än en god vinstutveckling. Den svenska konjunkturen utvecklas starkt vilket är bra för småbolagen. Vi ser även att den europeiska konjunkturen passerat det värsta. Även den amerikanska ekonomin håller uppe väl. Svagheten i tillväxtmarknaden oroar. Tillgångsslaget svenska småbolag har goda framtidsutsikter och vi gör bedömningen att våra innehav är attraktivt värderade. AVGIFTER OCH KOSTNADER Årlig avgift, % 1,64 Förvaltningsavgift, % 1,60 Förvaltningsavgift för kr, 1 186,69 Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, 1 11,05 Förvaltningsavgift/genomsnittlig 1,59 fondförmögenhet, % 1 Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad. UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, % 60 Carnegie Småbolag Snitt/år jan -12 dec -15 UTVECKLING Utveckling Andelsvärde, kr 103,41 145,55 198,55 266,52 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel - - Totalavkastning, % 3,4 40,8 36,4 34,2 16 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 2015

17 Carnegie Småbolagsfond RESULTATRÄKNING kkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Ränteintäkter Utdelningar Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten Räntekostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat BALANSRÄKNING kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa Skulder Fondförmögenhet, not NOT 1 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN kkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat efter skatt enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna - - Fondförmögenhet vid årets slut STÖRSTA INNEHAVEN Innehav Procent Hoist Finance 7,3 Peab 6,1 Betsson 5,8 Atrium Ljungberg 5,5 Unibet 5,0 Intrum Justitia 5,0 ITAB Shop 4,8 Nordax 4,7 Fabege 4,7 Hufvudstaden A 4,3 BRANSCHFÖRDELNING Bransch Procent Finans och fastighet 30,7 Industrivaror 27,5 Sällanköpsvaror 16,0 Dagligvaror 10,6 Tjänster 10,6 Likvida medel 4,4 Informationsteknologi 0,2 ÖVRIGA NYCKELTAL Courtage/omsättning, % 0,05 Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 1988 Omsättningshastighet, ggr/år 0,26 Transaktionskostnader, kkr Analyskostnader*, kkr 897 Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,07 Andel av fondens värdepappersaffärer 30,2% i vilka närstående institut har agerat motpart i kommission, fast räkning eller genom handel i eget lager. *Analyskostnader ingick tidigare i transaktionskostnader FINANSIELLA INSTRUMENT Marknadsvärde, kkr Fondvikt, Värdepapper procent1 Överlåtbara värdepapper * Dagligvaror 10,6 Cloetta ,3 Duni ,8 Fenix Outdoor ,9 Scandi Standard ,6 Finans och fastighet 30,7 Atrium Ljungberg ,5 Diös Fastigheter ,9 Fabege ,7 Hoist Finance ,3 Hufvudstaden A ,3 Nordax ,7 Nordnet ,3 Industrivaror 27,5 Bufab ,2 Concentric ,7 Dometic Group ,4 Eltel ,8 Haldex ,7 ITAB Shop ,8 Nibe ,7 Peab ,1 Ångpanneföreningen ,0 Informationsteknologi 0,2 HiQ ,2 Sällanköpsvaror 16,0 Betsson ,8 Byggmax ,1 Elanders ,0 Unibet ,0 Tjänster 10,6 Intrum Justitia ,0 Loomis ,5 Proffice ,1 Uniflex ,0 Summa värdepapper ,6 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,4 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. *Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknade utanför EES. CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

18 Carnegie Strategifond John Strömgren är ansvarig förvaltare av Carnegie Strategi - fond och Carnegie Strategy Fund. John har varit anställd sedan FONDFAKTA Startdatum Kategori Blandfond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,5 Riskklass 4 Ansvarig förvaltare John Strömgren Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Ja, G-andelar Bankgiro PPM-nummer PLACERINGSINRIKTNING Genom placeringar i aktier, utan begränsningar avseende företag och bransch, samt obligationer och statsskuldväxlar försöker fonden skapa en långsiktigt hög avkastning till en lägre risk än rena aktiefonder. Fonden har ett tydligt nordiskt fokus i sina placeringar. Fondens målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning. TOTALAVKASTNING, % Period Till ack från start 4 436,1 snitt från start 15,0 10 ack 110,7 10 snitt 7,7 5 ack 46,4 5 snitt 7,9 3 ack 46,9 3 snitt 13,7 2 ack 20,8 2 snitt 9,9 1 år 4,8 RISKMÅTT Totalrisk, fond, % 9,1 AVGIFTER OCH KOSTNADER Årlig avgift, klass A % 1,55 Årlig avgift, klass G % 0,95 Förvaltningsavgift, klass A % 1,50 Förvaltningsavgift, klass G % 0,90 Förvaltningsavgift för kr, klass A 1 160,04 Förvaltningsavgift för 100 kr/ månad, klass A 1 9,72 Förvaltningsavgift för kr, klass G 1 96,79 Förvaltningsavgift för 100 kr/ månad, klass G 1 5,84 Förvaltningsavgift/genomsnittlig 1,50 fondförmögenhet, klass A % Förvaltningsavgift/genomsnittlig 0,90 fondförmögenhet, klass G % Utveckling Carnegie Strategifond steg med 4,8 procent under Följaktligen har fonden fortsatt att ge en god avkastning beaktat risknivån. Däremot kan vi konstatera att fondens inriktning på aktier med stabil och hög utdelning inte varit lika framgångsrik i relativa termer under året som den varit under de närmast föregående åren. Utvecklingen på väldens ledande aktiemarknader har varit positiv, så även på de nordiska. I likhet med förra året så har den danska gått bäst tack vare en fortsatt god kursutveckling för Novo Nordisk. Den norska marknaden däremot har tyngts av det allt lägre oljepriset. Centralbankerna fortsätter att försöka stimulera ekonomin, inte minst i Europa. Både i Danmark och i Sverige har vi nu negativa reporäntor i syfte att skapa ett visst inflationstryck. Oron för tillväxten i världsekonomin gör dock att de långa obligationsräntorna har svårt att lyfta. Den amerikanska dollarn fortsatte stiga kraftigt under inledningen på 2015, men uppgången kom av sig efter svag redovisad tillväxt i spåren av en sträng vinter. Euron har försvagats något, i synnerhet i samband med Greklandskrisen under våren och sommaren. Vare sig Danmark eller Sverige har därför fått se sina valutor tappa i värde i någon större utsträckning trots de negativa räntorna. Nettoflödena uppgick under perioden till 284 Mkr. Förvaltat kapital uppgick per den 31 december till Mkr. Förvaltning Placeringsinriktningen för Strategifonden innebär i korthet att fonden placerar sina medel i värdepapper som ger hög direktavkastning emitterade av nordiska företag. Direktavkastningen kan utgöras av antingen aktieutdelning eller räntekuponger på obligationer. Det är vår bedömning att fördelningen mellan aktier och företagsobligationer över tiden kommer vara 50/50, men det kommer att variera. I samband med att Electrolux publicerade sin bokslutskommuniké för 2014 steg aktien kraftigt, vilket föranledde oss att avveckla innehavet. Positionen i SEB har också avvecklats och innehaven Investor och Skanska har reducerats efter goda kursuppgångar. Alfa Laval är ett nytt aktieinnehav i fonden efter en tids frånvaro. Castellum är också en nykomling i portföljen. Denna fastighetsaktie ger en direktavkastning om cirka 4 procent. Fastigheterna återfinns främst i Stockholmsområdet. I slutet av året investerades i flera relativt konjunkturkänsliga bolag som Atlas Copco, Gränges och finska Metsä. Dessa aktier har ratats till följd av oron för den ekonomiska tillväxten, vilket lett till rimliga värderingar och direktavkastning på över 4 procent. Efter att under flera år ha prioriterat investeringar i bankaktier framför bankobligationer har fonden nu investerat i så UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, % Carnegie Strategifond A kallade hybrider i SEB, SHB, DnB och SBAB. Det är efterställda obligationer som emitteras av bankerna för att ersätta gamla obligationer som förfaller, men som riskmässigt ligger närmare eget kapital. Finansinspektionen har möjligheter, i syfte att skydda skattebetalarna, att vid speciella förhållanden ställa in både räntekupong och begära nedskrivning av skuldbeloppet. Genom att risken i dessa instrument är högre än för traditionella obligationer är räntan högre. I fondens innehav uppgår räntan till 4-5 procent. Fonden har därutöver bland annat köpt obligationer utgivna av Vattenfall. Obligationerna i Candy King har sålts. Derivathandel med mera Fonden har handlat med derivat under året. Fonden köper värdepapper i utländsk valuta. För att skydda de svenska fondandelsägarna mot valutarörelser i obligationsinnehaven, valutasäkrar fonden sina obligationer med valutaterminer. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden används åtagandemetoden som riskbedömningsmetod. Säkerhetskravet per den 31 december var 0 kr. Den svenska kronans rörelser gentemot andra valutor har inte haft någon större påverkan på fondens andelsvärde under perioden. Värdepappersinnehav Per den 31 december var fonden till 96,9 procent investerad i underliggande värdepapper. Resterande 3,1 procent utgjordes av likvida medel. Aktier utgjorde 56,9 procent. Framtidsutsikter Vår uppfattning är som tidigare att en portfölj av stabila aktier som lämnar god utdelning och företagsobligationer skapar bra förutsättningar för en god långsiktig värdetillväxt till relativt låg risk. Det faktum att högutdelande aktier haft det relativt svårare under främst den första hälften av 2015 föranleder oss inte att ändra strategi. De senaste årens allt högre priser på aktier och företagsobligationer har gjort det svårare, men inte omöjligt, för oss att hitta aktier med hög direktavkastning eller obligationer med hög ränta. När priserna på fondens investeringar stiger så gör det kanske inte något, utan man kan säga att fonden får framtida utdelningar i förskott. Potentialen för den framtida avkastningen sjunker emellertid. Uppgångarna under 2015 var dock mer dämpade än tidigare, varför bolagens utveckling delvis har hunnit ikapp. Förväntningarna på fonden bör ändå ställas lägre än den avkastning fonden skapat under den senaste treårsperioden. 1) Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första dagen i respektive månad Snitt/år -40 jan -05 dec -15 UTVECKLING Utveckling Andelsvärde, kr Klass A 790,30 793,90 496,65 696,61 768,71 650,15 712,99 866,94 999, ,13 Andelsvärde, kr Klass G 107,48 118,22 115,87 Antal andelar, st Klass A Antal andelar, st Klass G Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Klass A 17,89 18,55 35,39 27,90 19,08 21,66 28, Utdelning, kr/andel Klass G 2,50 5,40 5,80 Totalavkastning, % 26,3 2,7-34,2 48,9 13,3-12,9 14,4 21,6 15,3 4,8 Totalavkastning, % 18 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 2015

HELÅRSRAPPORT 2014. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2014. Carnegie Fonder AB HELÅRSRAPPORT 2014 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 2013 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...10

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 213 Carnegie Fonder AB INNEHÅLL Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie

Läs mer

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR Vi och våra 336 bolag

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR Vi och våra 336 bolag ANSVARSFULLA INVESTERINGAR Vi och våra 336 bolag HANS HEDSTRÖM Riktiga värdebolag är hållbara bolag V i på Carnegie Fonder har arbetat med kapitalförvaltning sedan 1988, och alltid varit aktiva förvaltare.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB HELÅRSRAPPORT 212 Carnegie Fonder AB INNEHÅLL Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 2015 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB

halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Plain Capital LunatiX

Plain Capital LunatiX Halvårsredogörelse för Plain Capital LunatiX Perioden 2015-01-15-2015-06-30 Plain Capital LunatiX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande MIFID II & PROVISIONSFÖRBUD Avgifter i fokus Vad betalar kunden idag? Hur hög är den årliga avgiften? Är det en rimlig avgift som tas ut? Ersättning

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Helårsrapport 2012. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2012. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 1 Carnegie Fonder AB Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie

Läs mer

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB halvårsrapport 202 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 202 Carnegie Fonder AB Innehåll Vd-ord 3 Utveckling fonder och marknader 4 Förvaltning 7 Översikt 8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 0 Carnegie

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Affärsvärlden Fonden

Affärsvärlden Fonden Halvårsredogörelse för Affärsvärlden Fonden Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Affärsvärlden Fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lundmark & Co Fondförvaltning AB, 556703-8269,

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE HELÅRSRAPPORT 1 Carnegie Fonder AB Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

CARNEGIE FONDER AB. Årsrapport Helårsrapport

CARNEGIE FONDER AB. Årsrapport Helårsrapport CARNEGIE FONDER AB Årsrapport 216 Helårsrapport 216 1 Koncernöversikt INNEHÅLL Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Våra fondförvaltare...7 Översikt...8 Vår investeringsfilosofi...1

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5032 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att

Läs mer

IKC Avkastningsfond 515602-5230

IKC Avkastningsfond 515602-5230 Halvårsredogörelse för IKC Avkastningsfond Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Avkastningsfond 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Plain Capital BronX

Plain Capital BronX Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB

HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie Strategy Fund 12 Carnegie Svea

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Plain Capital StyX

Plain Capital StyX Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Året 2015 har varit en relativt vild åktur. Efter flera år av låg volatilitet på aktiemarknaden

Läs mer

CARNEGIE STRATEGIFOND. 7 investeringar. goda råd om

CARNEGIE STRATEGIFOND. 7 investeringar. goda råd om CARNEGIE STRATEGIFOND 7 investeringar goda råd om 1. Låt INVESTERINGSFILOSOFI Tänk själv. Självklart vill vi på Carnegie Fonder helst att du investerar i våra fonder, till exempel Carnegie Strategifond

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 2016 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Ansvarsfulla investeringar...10 Svenska aktiefonder

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer