SNI2002, rubriker och texter, sortering SNI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SNI2002, rubriker och texter, sortering SNI2002 2007-12-14"

Transkript

1 SNI2002, rubriker och texter, sortering SNI sid 1 A Jordbruk, jakt och skogsbruk 01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill Aktivitets- och branschindelningen för "01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill" är samordnad med typklassificeringen (typologin) för jordbruksföretag. Denna klassificering beskrivs närmare i det statistiska meddelandet JO 35 SM Typologin omfattar företagen i lantbruksregistret (LBR), och motsvarar SNI-grupperna 01.1 (utom 01119, och 01139), 012 (utom 01228, och 0125), 013 (utom 01300) samt 019. Därtill belyses i typologin även skogsbrukets relativa betydelse för jordbruksföretagen i LBR. Typologin används främst i SCB:s och Jordbruksverkets lantbruksstatistik. Klassificeringen bygger på att jordbruksföretagets verksamhet indelas i driftsgrenar (aktiviteter). Kvantitativa uppgifter om driftsgrenarnas storlek, t.ex. åkerareal eller antal djur inom företaget, transformeras med hjälp av s.k. normtal till en gemensam värdeskala (standardiserat arbetsbehov i timmar). Driftgrenarnas relativa storlek (mätt i arbetsbehov) ger sedan underlag för att klassificera efter driftsinriktning (typklass, bransch). Klassindelningen är specifik för jordbruksföretagen, men harmoniserades 1991 med SNI, se vidare klasserna nedan. I SNI-systemet gäller vanligtvis att klassificeringen av enheter bestäms genom ett enkelt mestkriterium, dvs. den största aktiviteten avgör till vilken klass enheten skall föras. Typologin för jordbruksföretag har en mer varierad utformning. Indelningen kan göras på tre olika nivåer; efter fyra "huvudtyper" eller tolv "bastyper" eller 38 "detaljtyper". Systemet är på varje nivå uppbyggt med specialiserade klasser och blandklasser. De specialiserade klasserna har endast en dominerande driftsinriktning, avgränsad med ett kvalificerat mestkriterium (driftsgrenen har minst 67 % av det totala arbetsbehovet i driftsgrenarna). En ingående beskrivning av arbetsbehovsberäkning, driftsgrenar och klassindelning ges i nämnda JO 35 SM Som allmän regel för SNI 2002 gäller parallellitet mellan aktivitet och bransch, dvs. endast sådana aktiviteter som uppfyller kriterierna för branschbildning är definierade. Branscherna blir därigenom identiska med avseende på den verksamhet som definierar branschen och därför kan beskrivningarna begränsas till aktiviteterna. När däremot branscherna, som i jordbruket, bildas genom en kombination av aktiviteter, blir det nödvändigt att även definiera branscherna med avseende på blandningsinnehåll (blandklasser). Beskrivningarna för "01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill" följer därför, i motsats till övriga huvudgrupper, den uppställning som gäller för detaljindelningen i SNI 2002, med parallella spalter för aktivitetsart och bransch. 011 Växtodling 0111 Odling av jordbruksväxter Spannmålsodling m.m. (minst 67 % spannmål, raps, rybs, ärter, frövall, träda m.m.) odling av vete, råg, korn, havre, rågvete, blandsäd, raps, rybs, oljelin, ärter, bönor, frövall, grönfoderväxter, majs, gräsmattor, energigrödor, energiskog o.d. mark i träda Baljväxtodling Biobränsle, odling energigrödor Energiskog, odling Gräsmattor, färdiga, produktion av Bearbetning av utsäde för spannmål Energigrödor, odling Frövallsodling Grönfoderväxter, odling

2 sid 2 Majsodling (ej självplockning) Odling av hampa Odling av raps Odling av rybs Oljeväxtodling Trindsädsodling (baljväxter) Ärter, odling Odling av fiberväxter som spånadslin och hampa Odling av oljelin Odling av ris Odling av spånadslin Spannmålsodling Träda Vallodling (minst 67 % vall utöver eget behov) odling av slåtter- och betesvall utöver eget behov Ensilage, produktion Vallodling Hö, produktion Potatisodling (minst 67 % jordbruksväxter, minst 33 % potatis) Matpotatis, odling Stärkelsepotatis, odling Potatis, odling Utsädesodling av potatis Sockerbetsodling (minst 67 % jordbruksväxter, minst 33 % sockerbetor) Sockerbetor, odling Odling av jordbruksväxter, blandat (minst 67 % jordbruksväxter, utan specialisering) Odling, jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, , 01127), blandat, mest vallodling Odling, jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01125, 01127), blandat, mest potatis Odling, jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01125, 01127), blandat, mest spannmål Odling, jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01125, 01127), blandat, mest grönsaker på friland Odling, jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01125, 01127), blandat, mest sockerbetor Odling av växter, blandat, mest jordbruksväxter (minst 67 % växter, mest jordbruksväxter) Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01117, 01125, 01127), mest grönsaker i växthus Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01117, 01125, 01127), mest potatis Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01117, 01125, 01127), mest spannmål Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01117, 01125, 01127), mest grönsaker på friland Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01117, 01125, 01127), mest prydnadsväxter i växthus Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01117, 01125, 01127), mest vallodling Övrig odling av jordbruksväxter

3 sid 3 odling av grödor hos företag som inte ingår i LBR, d.v.s. hos företag med högst två hektar åker (och avsaknad av stor djurbesättning) Odling av humle Odling av tobak Odling av sockerrör Odling, övriga, jordbruksväxter (högst 2 hektar åker och ej stor djurbesättning) 0112 Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter Odling av köksväxter på friland (minst 67 % morötter, vitkål, blomkål m.fl. köksväxter) odling av morötter, vitkål, blomkål och övriga köksväxter på friland Bearbetning av utsäde för grönsaker Grönsaker, odling på friland Köksväxter, odling på friland Morötter, odling på friland Vitkål, odling på friland Övriga köksväxter, odling på friland (sallat, rödbetor, gurka, kålrötter, purjolök) Blomkål, odling på friland Grönsaksodling på friland Lök (gul, röd), odling på friland Odling, köksväxter på friland Växter, köks-, odling, på friland Odling av plantskoleväxter m.m. på friland (minst 67 % plantskoleväxter, snittblommor m.m.) odling av plantskoleväxter, snittblommor o.d. på friland Blommor, odling på friland Blommor, torkade, odling på friland Eterneller, gårdsförsäljning/självplockning Fröodling, fröproduktion, blommor Fröodling, fröproduktion, grönsaker Plantor, odling på friland Prydnadsbuskar/-träd, odling, på friland Växter, plantskole-, odling, på friland Blommor, torkade, gårdsförsäljning/självplockning Blomsterodling på friland Eterneller, odling på friland Fröodling, fröproduktion, frukt och bär Handelsträdgårdsverksamhet, plantskoleväxter, odling på friland Plantskoleväxter, odling på friland Snittblommor, odling på friland Odling av köksväxter i växthus (minst 67 % gurka, tomater, sallat, jordgubbar m.m.) odling av köksväxter (gurka, tomater, sallat, jordgubbar o.d.) i växthus och övrig växthusyta (utplanteringsväxter o.d.) Grönsaker, odling i växthus Gurka, odling i växthus Köksväxter, odling i växthus Odling, köksväxter i växthus Tomater, odling i växthus Övriga köksväxter, odling i växthus (t.ex. melon) Grönsaksodling i växthus Jordgubbar, odling i växthus Morötter, odling i växthus Sallat, odling i växthus Utplanteringsköksväxter, (sticklingar), odling i växthus Odling av prydnadsväxter i växthus (minst 67 % krukväxter och snittblommor)

4 sid 4 odling av krukväxter (pelargon, begonia, julstjärna o.d.) och snittblommor (tulpaner, rosor, narcisser o.d.) i växthus Blommor, odling i växthus Handelsträdgårdsverksamhet, prydnadsväxter, odling i växthus Odling av utplanteringsväxter, (sticklingar), prydnadsväxter, i växthus Snittblommor, odling i växthus Blomsterodling i växthus Krukväxter, odling i växthus Odling, prydnadsväxter i växthus Växter, prydnads-, odling, i växthus Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter, blandat (minst 67 % köks-, prydnads- och plantskoleväxter, utan specialisering) Odling, köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt SNI 2002 koderna ), blandat, mest plantskoleväxter i växthus Odling, köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt SNI 2002 koderna ), blandat, mest köksväxter på friland Odling, köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt SNI 2002 koderna ), blandat, mest prydnadsväxter i växthus Odling, köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt SNI 2002 koderna ), blandat, mest köksväxter i växthus Odling, köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt SNI 2002 koderna ), blandat, mest plantskoleväxter på friland Odling, köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt SNI 2002 koderna ), blandat, mest prydnadsväxter på friland Odling av växter blandat, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter (minst 67 % växter, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter) odling av växter blandat, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter (minst 67 % växter, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt koderna ) Växtodling, blandat mest potatis Växtodling, blandat, mest köksväxter på friland Växtodling, blandat, mest plantskoleväxter på friland Växtodling, blandat, mest prydnadsväxter på friland Svampodling m.m. Växtodling, blandat, mest köksväxter i växthus Växtodling, blandat, mest plantskoleväxter i växthus Växtodling, blandat, mest prydnadsväxter i växthus plockning av vild svamp för försäljning Odling, svamp Svampinsamling, skogssvamp Svampplockning för försäljning, i samband med odling av svamp 0113 Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m. Svamp, odling Svampodling Frukt- och bärodling (minst 67 % frukt, bär och jordgubbar)

5 sid 5 odling av fruktträd (äpple, körsbär, päron och plommon), bärbuskar (svarta vinbär, hallon, krusbär o.d.) och jordgubbar på friland framställning av vin i anslutning till vinodling Bearbetning av utsäde för frukter Fruktodling, citrusfrukter Fruktodling, oljehaltiga frukter, t.ex. oliver Fruktodling, äpplen, körsbär, päron och plommon Odling av kärnfrukter och stenfrukter Odling av te, kaffe och kakao Bärodling Fruktodling, kärnfrukter och stenfrukter Fruktodling, tropiska och subtropiska frukter Jordgubbar, odling på friland Odling av nötter Odling av vinbär, krusbär och hallon Odling av vindruvor Vin, framställning av i samband med vinodling (i mindre skala) Odling av växter, blandat, mest frukt och bär (minst 67 % växter, mest frukt och bär) Växtodling, blandat, mest frukt och bär (enligt SNI 2002 koden 01121, 01131), mest bär Växtodling, blandat, mest frukt och bär (enligt SNI 2002 koden 01121, 01131), mest jordgubbar Växtodling, blandat, mest frukt och bär (enligt SNI 2002 koden 01121, 01131), mest grönsaker på friland Växtodling, blandat, mest frukt och bär (enligt SNI 2002 koden 01121, 01131), mest kärnfrukter och stenfrukter Odling av kryddväxter m.m.; bärplockning (vilda bär till försäljning) Bär, vilda, plockning för försäljning Hjortron, plockning, insamling Lingonplockning Odling av drogväxter Odling av medicinalväxter Bärplockning, vilda bär Kryddväxter, (kryddor), odling Nötter, plockning Odling av läke-örter Plockning, vilda bär 012 Djurskötsel 0121 Nötkreatursskötsel Mjölkproduktion (minst 67 % mjölkproduktion inkl. skötsel av kalvar och kvigor för rekrytering till mjölkkor) skötsel av mjölkkor samt kalvar och kvigor för rekrytering till mjölkkor, inkl. vallodling och betesmark till djuren framställning av obearbetad komjölk bearbetning av mjölk utanför gården, jfr 1551 Mjölk, produktion på gården Uppfödning av nötkreatur av mjölkras Mjölkkor, skötsel i samband med mjölkproduktion Nötköttsproduktion (minst 67 % nötköttsproduktion inkl. skötsel av kalvar och kvigor för rekrytering till köttkor)

6 sid 6 skötsel av köttkor samt kalvar och kvigor för rekrytering till köttkor samt skötsel av stutar och tjurar, inkl. vallodling och betesmark till djuren slakteriverksamhet utanför gården, jfr Gårdsslakterier, nötkreatur Köttproduktion, uppfödning av köttboskap Nötkött, produktion på gården Köttboskap, uppfödning Nötkreatur, köttproduktion, uppfödning Nötköttsproduktion Produktion av mjölk och nötkött, blandat (minst 67 % mjölk- och köttproduktion, utan specialisering) Uppfödning av, nötkreatur av mjölkras och andra nötkreatur, blandat, mest av andra nötkreatur än av mjölkras Uppfödning av, nötkreatur av mjölkras och andra nötkreatur, blandat, mest av mjölkras Husdjursskötsel, blandad drift, mest nötkreatur (minst 67 % husdjur, mest nötkreatur) Husdjursskötsel, blandad drift, mest nötkreatur (enligt koderna ), mest för mjölkproduktion Husdjursskötsel, blandad drift, mest nötkreatur (enligt koderna ), mest för nötköttsproduktion 0122 Uppfödning av får, getter, hästar och åsnor Fåruppfödning (minst 67 %) skötsel av får, inkl. vallodling och betesmark till djuren slakteriverksamhet utanför gården, jfr Får, uppfödning Fårpäls och -kött, produktion på gården Fårull och -kött, produktion på gården Gårdsslakterier, får Fårost, produktion på gården Fårskötsel (ej på uppdrag) Fåruppfödning Köttproduktion, uppfödning av får, getter och lamm Getuppfödning (minst 67 %) skötsel av getter, inkl. vallodling och betesmark till djuren Getost, produktion på gården Getter, uppfödning Uppfödning av får och getter, blandat (minst 67 % får och getter, utan specialisering)

7 sid 7 Får- och getuppfödning, blandat Husdjursskötsel, blandad drift, mest får och getter (minst 67 % husdjur, mest får och getter) Husdjursskötsel, blandad drift, mest får och getter Hästuppfödning m.m. (omfattar även åsnor; ej ridutbildning och hästuthyrning) ridutbildning och hästuthyrning, jfr Hästar, uppfödning Stuteriverksamhet Hästavel, i samband med hästuppfödning Åsnor, uppfödning 0123 Svinuppfödning Smågrisuppfödning (minst 67 %) skötsel av galtar, suggor och smågrisar, inkl. odling av korn och havre till djuren Avelssvin, uppfödning Smågrisar, uppfödning Slaktsvinsuppfödning (minst 67 %) skötsel av slaktsvin, inkl. odling av korn och vete till djuren slakteriverksamhet utanför gården, jfr Fläskkött, produktion på gården Gödsvin, uppfödning Slaktsvin, uppfödning Gårdsslakterier, slaktsvin Köttproduktion, uppfödning av slaktsvin Uppfödning av smågrisar och slaktsvin, blandat (minst 67 % svin, utan specialisering) Uppfödning, smågrisar och slaktsvin, blandat, mest slaktsvin Uppfödning, smågrisar och slaktsvin, blandat, mest smågrisar Husdjursskötsel, blandad drift, mest svin (minst 67 % husdjur, mest svin) Husdjursskötsel, blandad drift, mest slaktsvin Husdjursskötsel, blandad drift, mest smågrisar 0124 Fjäderfäskötsel

8 sid Äggproduktion (minst 67 %) skötsel av höns och värpkycklingar Hönseri, verksamhet vid (äggproduktion för försäljning) Värphöns, skötsel Kläckerier för värpkycklingar Ägg, produktion på gården (för försäljning) Slaktkycklingsuppfödning (minst 67 %) skötsel av slaktkycklingar slakteriverksamhet utanför gården, jfr Broilers, uppfödning Gårdsslakterier, slaktkycklingar Kycklingkött, produktion på gården Köttproduktion, uppfödning av slaktkycklingar Uppfödning av kycklingar för slakt Fjäderfäuppfödning, slaktkycklingar Hönseri, verksamhet vid (slaktkycklingsuppfödning) Kycklinguppfödning för slakt Slaktkycklingar, uppfödning Fjäderfäskötsel, blandad drift (minst 67 % fjäderfä, utan specialisering) Uppfödning, av fjäderfä, blandat, mest för ej äggproduktion Uppfödning, av fjäderfä, blandat, mest för äggproduktion (för försäljning) Husdjursskötsel, blandad drift, mest fjäderfä (minst 67 % husdjur, mest fjäderfä) Husdjursskötsel, blandad drift, mest fjäderfä för äggproduktion (för försäljning) Husdjursskötsel, blandad drift, mest fjäderfä, ej äggproduktion Övrig fjäderfäskötsel (ankor, gäss, kalkoner, strutsar) Ankor, uppfödning ej för äggproduktion (för försäljning) Fjäderfäskötsel, övrig (ankor, gäss, kalkoner, strutsar) ej för äggproduktion Fjäderfäuppfödning, ankor, gäss, kalkoner, strutsar, ej för äggproduktion Gäss, uppfödning, ej för äggproduktion Kalkoner, uppfödning, ej för äggproduktion Strutsar, uppfödning, ej för äggproduktion Ankor, uppfödning, för äggproduktion (för försäljning) Fjäderfäskötsel, övrig (ankor, gäss, kalkoner, strutsar) för äggproduktion Fjäderfäuppfödning, ankor, gäss, kalkoner, strutsar, för äggproduktion Gäss, uppfödning, för äggproduktion (för försäljning) Kalkoner, uppfödning, för äggproduktion (för försäljning) Strutsar, uppfödning, för äggproduktion (för försäljning) 0125 Annan djurskötsel

9 sid Renskötsel Rennäring Renskötsel Pälsdjursuppfödning uppfödning av katter, jfr Kaniner, uppfödning och skötsel Pälsdjur, uppfödning och skötsel (ej kaniner) Räv, uppfödning Mink, uppfödning Pälsdjursuppfödning (ej kaniner) Bi-, mask- och annan smådjursuppfödning (även produktion av naturlig honung) Biodling Hamstrar, uppfödning Maskar, uppfödning Groduppfödning Honung, naturlig, produktion av Möss, uppfödning Uppfödning av sällskapsdjur träning av sällskapsdjur (ej i samband med uppfödning), jfr Hunddressyr, i samband med uppfödning Hundvård (trimning, bad m.m.), i samband med uppfödning Kennel Papegojfarm Sällskapsfåglar, uppfödning och skötsel Uthyrning, vakthundar, i samband med uppfödning Vakthundar, uthyrning, i samband med uppfödning Uppfödning och skötsel av andra djur Hunduppfödning (hundkennel) Katter, uppfödning Ledarhundar, uppfödning Sällskapsdjur, uppfödning och träning Trimning, hundar, katter, i samband med uppfödning Vakthundar, uppfödning träning av vakthundar, ej i samband med uppfödning, jfr Hjortuppfödning Uppfödning, försöksdjur för forskningsändamål Viltrevir 013 Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) Uppfödning av kameler, dromedarer, alpackor och lamadjur Vildsvinsfarm växtodling i kombination med husdjursskötsel, % på respektive driftsgren, enligt beskrivning i koderna , , 01131, , , ,

10 sid Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) Blandat jordbruk (ospecificerat) Blandat jordbruk, ospec. Lantbruk, ospec. Jordbruk, blandat, ospec Blandat jordbruk, mest växtodling Jordbruk, blandat, mest växtodling Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel Jordbruk, blandat, mest husdjursskötsel 014 Service till jordbruk utom veterinärverksamhet; anläggning och skötsel av grönytor 0141 Service till växtodling; plantering, sådd och skötsel av grönytor Service till växtodling, plantering, sådd och skötsel av grönytor jordbruksverksamhet utförd mot lön eller inom ramen för ett kontrakt såsom: - skörd och beredning av grödor för primärmarknader, d.v.s. tvättning, beskärning, sortering, torkning, desinfektion, vaxning, polering, inslagning, skalning, rötning, avkylning eller bulkförpackning inkl. i syrefria förpackningar bekämpning av skadedjur (inkl. kaniner) i anslutning till jordbruk plantering och skötsel av grönytor för att skapa, sköta och omdesigna grönytor såsom parker och trädgårdar skötsel av parker och grönytor för sportändamål uthyrning av jordbruksmaskiner med förare bearbetning av textilfibrer, jfr 171 partihandelns marknadsföring av jordbruksprodukter, jfr 51 trädgårdsarkitektverksamhet, jfr arrangörer av lantbruksmässor, jfr lantbruksnämndernas konsultverksamhet, jfr röjning av träd för att bereda mark för jordbruksproduktion, jfr Avbytartjänst, lantbruk ej djurskötsel Beskärning av träd i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Besprutning i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Bevattning i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Bevattningssystem, drift av för företag inom växtodling Avbytarverksamhet, lantbruk ej djurskötsel Beskärning av träd till företag inom växtodling, på uppdrag Besprutning på uppdrag till företag inom växtodling Bevattning på uppdrag till företag inom växtodling Buskröjning, vägar

11 sid 11 Farmartjänster, service till växtodling Förberedande aktiviteter för odling, uppdrag Gräsklippning, uppdrag Gödsling, växtodling, uppdrag Harvning, uppdrag Jordbruksmaskiner, med förare, uthyrning Kyrkogårdar och gravar, skötsel och underhåll, uppdrag Lantbruksmaskiner, med förare, uthyrning Paketering, jordbruksprodukter, i anslutning till jordbruksverksamhet Parkförråd Personalförmedling till jordbruk (ej till djurskötsel) Plantering, trädgårdar på uppdrag Plöjning, som tjänst, uppdrag Röjning av naturbetesmark, på uppdrag Skadedjursbekämpning, jordbruk Stubbfräsning, trädgårdar och parker, på uppdrag Traktorarbeten, uppdrag, jordbruk Trädbeskärning till företag inom växtodling, på uppdrag Trädgårdsarbeten i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Trädgårdsbesprutning i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Trädgårdsskötsel i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Trädgårdstjänster i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Tröskning, sortering, torkning, uppdrag Uthyrning, jordbruksmaskiner, med förare Växter i offentlig miljö, skötsel och underhåll (ej uthyrning) Ympning, träd, uppdrag till företag inom växtodling Fröförädling/kontroll Gravskötsel på uppdrag Grönytor för sportändamål, skötsel av på uppdrag Hackning, uppdrag Jordbearbetning, på uppdrag Kvalitetskontroll, jordbruksprodukter Lantbrukskemiska jordanalyser Maskinstationsverksamhet, service till växtodling Parkanläggningar, skötsel och underhåll Parkskötsel Plantering och skötsel av grönytor för att skapa, sköta och omdesigna grönytor såsom parker och trädgårdar, på uppdrag Plantering, vård och underhåll av grönska i anslutning till trafikleder (vägar, tåg- och spårvägslinjer, vattenvägar och hamnar) Rensning, uppdrag Röjning, sly vid vägar Skördearbeten, uppdrag Sådd, uppdrag Trädbeskärning i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Trädfällning i trädgårdar, parker o.l., på uppdrag Trädgårdsarbeten, skötsel, på uppdrag till företag inom växtodling Trädgårdsbesprutning på uppdrag till företag inom växtodling Trädgårdsskötsel, på uppdrag till företag inom växtodling Trädgårdstjänster på uppdrag till företag inom växtodling Uthyrning av arbetskraft för lantbruksarbete, till växtodling Uthyrning, lantbruksmaskiner, med förare Ympning, träd i parker och privata trädgårdar o.l., på uppdrag 0142 Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet (ej agronomer, lantbrukskonsulenter) djurskötsel utförd mot lön eller inom ramen för ett kontrakt: - seminverksamhet - boskapskontroll, kreatursdrift, inhysning av djur för betesgång, kastrering av fjäderfä, rengöring av burar osv. - aktiviteter avseende förökning, tillväxt och produktion av djur - pensionat och fodervärdsverksamhet för husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.) lantbruksnämndernas konsultverksamhet, jfr veterinärverksamhet, jfr inackordering av sällskapsdjur, (hundar och katter m.fl.) jfr massagebehandling sällskapsdjur, (hundar och katter m.fl.) jfr verksamhet vid slutgödningsstationer, jfr 012 marknadsföringsaktiviteter av agenturhandel, jfr 511

12 sid 12 agronomers och lantbruksekonomers aktiviteter, jfr Akupunkturverksamhet, husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.), ej veterinärverksamhet Avbytarverksamhet (djurskötsel) Betäckning, husdjur, uppdrag Djurpensionat, husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.) Fodervärdsverksamhet, husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.) Fårklippning på uppdrag Hovslageriverksamhet Hovvård Hästmassage (ej veterinärverksamhet) Inridning av hästar, på uppdrag Kokontroll Mejeriproduktkontroll Mjölkprovning Personalförmedling, husdjursskötsel Seminverksamhet Svinstamskontroll Uthyrning av arbetskraft för lantbruksarbete, till djurskötsel Vakthundar, uthyrning, ej i samband med uppfödning 015 Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill Avbytartjänst (djurskötsel) Avelsarbete, på uppdrag Chipmärkning och identifikation av djur Fjäderfä, kastrering, på uppdrag Friskvård, husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.), ej veterinärverksamhet Homeopativerksamhet, husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.) Hovslagning Hundförare, mögelspårning Inackordering av husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.) Klövvård Massagebehandling, husdjur, hästar, kor, grisar m.fl. (ej veterinärverksamhet) Mjölkkor, skötsel på uppdrag Mögelhundförare Rengöring av lantbrukslokaler (hönshus, svinstior, djurstallar etc.) Skoning, hästskor Tandvård hästar ( ej veterinärverksamhet) Uthyrning, vakthundar, ej i samband med uppfödning 0150 Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill (ej valfångst, nöjesjakt) yrkesmässig jakt på och fångst av vilda djur beredning av pälsskinn och hudar i anslutning till jakt viltvård service för att främja kommersiell jakt beredning av pälsskinn och hudar i anslutning till husdjursskötsel, jfr 012 valfångst, jfr 0501 beredning av pälsskinn och hudar i anslutning till slakt, jfr nöjesjaktarrangemang, jfr Hudar och skinn från vilda djur, tillvaratagande Kött, ätbara delar av vilda djur, tillvaratagande Säljakt Jakt och viltvård Skinn från vilda djur, tillvaratagande Viltvård 019 Småbruk 0190 Småbruk

13 sid Småbruk (beräknat arbetskraftsbehov mindre än 400 timmar per år) Jordbruk - småbruk, blandat Småbruk mest odling av grönsaker (köksväxter) i växthus Småbruk mest odling av kärnfrukter och stenfrukter Småbruk mest odling av potatis Småbruk mest odling av sockerbetor Småbruk mest odling av övriga ett- och tvååriga växter Småbruk mest uppfödning av får och getter Småbruk mest uppfödning av slaktsvin Småbruk mest äggproduktion Småbruk blandat mest odling av frukt och bär (t.ex. jordgubbar) Småbruk mest odling av grönsaker (köksväxter) på friland Småbruk mest odling av plantskoleväxter på friland Småbruk mest odling av prydnadsväxter i växthus Småbruk mest odling av spannmål Småbruk mest uppfödning av fjäderfä, ej äggproduktion Småbruk mest uppfödning av nötkreatur Småbruk mest uppfödning av smågrisar Småjordbruk, blandat 02 Skogsbruk och service till skogsbruk 020 Skogsbruk och service till skogsbruk 0201 Skogsbruk Produktion av skog på rot, leveransvirke m.m. (alla förekommande aktiviteter, i egen regi eller på uppdrag) alla i skogsbruksföretag förekommande aktiviteter för att producera skog på rot, leveransvirke o.d., aktiviteterna kan utföras av ägaren i egen regi eller utföras av annan på uppdrag Produktion av skog på rot (egen skog) Skogsbruk, ägare Skogsvård, på egen skog Ägareförvaltning, skogsfastighet Skogsavverkning, på egen skog Skogsförvaltning Skogsägare Skogsvård (markberedning, plantering, röjning och skogsgödsling m.m. på uppdrag) skogsvårdstjänster på uppdrag såsom: markberedning, plantering, röjning, skogsgödsling, skyddsdikning o.d. Gallring, skog, på uppdrag Hyggesröjning, skogsvård, på uppdrag Skadedjursbekämpning, skogsbruk, på uppdrag Skogsbruk, entreprenör, skogsvård Skogsentreprenadverksamhet, skogsvård Skogsgödsling, på uppdrag Skogsmaskintjänster, skogsvård Skogsröjning, skogsvård, på uppdrag Gödsling, skog, på uppdrag Plantering, skog, på uppdrag Skogsarbete, skogsvård Skogsentreprenadverksamhet, gallring Skogsgallring, på uppdrag Skogskultivering, på uppdrag Skogsplantering, på uppdrag Skogsvård, på uppdrag Avverkning (drivningstjänster på uppdrag, även drivning av inköpt skog på rot)

14 sid 14 drivningstjänster på uppdrag, d.v.s. Avverkning drivning av inköpt skog på rot anläggning av tillfälliga drivningsvägar Anläggning av tillfälliga drivningsvägar Basvägsröjning Drivning av inköpt skog på rot Kapning, vid skogsavverkning Pitprops, i anslutning till avverkning Rundvirkes i anslutning till avverkning Skogsarbete, skogsavverkning Skogsbruk, entreprenör, skogsavverkning Skogsmaskinsentreprenad, avverkning Skotning, skog Stolpbarkning Barkning Drivning (skogsavverkning) Huggning=avverkning, på uppdrag Kraftledningsgator, röjning Rundvirke, bearbetning vid avverkningsplatser Röjning, träd för beredning av mark, för jordbruksproduktion Skogsavverkning, på uppdrag Skogsentreprenadverksamhet, skogsavverkning Skogsmaskintjänster, skogsavverkning Slyröjning, skog Trädfällning, skogsavverkning Produktion av skogsodlingsmaterial (fröplantager, fröstationer, plantskolor) drift av fröplantager, fröstationer och plantskolor Drift av fröplantager (skog) Plantskolor, skog Fröodling, skogsodlingsmaterial Uppdrivning, trädplantor för skogsplantering Övrigt skogsbruk plockning av svamp, jfr plockning av vilda bär, jfr kolning/träkolsframställning, jfr skogsvård, uppdrag, jfr skogsavverkning, uppdrag, jfr Julgransodling Odling av träd för utvinning av växtsaft Odling, vegetabiliska flätningsmaterial Skogsväxter, insamling Mossa och lavar, plockning Odling, julgranar Prydnadsgrönt, plockning Övrig skogshushållning och skogsskötsel (ej avverkning eller skogsvård) 0202 Service till skogsbruk Virkesmätning Mätning, avverkade virkesvolymer Virkesmätningsföreningar Virkesmätning Övrig service till skogsbruk (stämpling, skogsvärdering, rådgivning på uppdrag)

15 sid 15 B Brandskyddsverksamhet, skogsbruk Flottledsrensning Kalkning av sjöar, skog m.m., uppdrag Rådgivning, skogsvård, uppdrag Skogsbruksmaskiner, med förare, uthyrning Skogskonsult, rådgivning på uppdrag Skogskörslor, timmertransport till uppsamlingsplats Skogstaxering, uppdrag Skogsvårdsrådgivning, uppdrag Skogsägarföreningar Timmerflottning Transport, timmer i vattenled eller flottningsränna Uthyrning, skogsbruksmaskiner med förare Värdering, skog, uppdrag Fiske Bärgning, sjunktimmer Flottning Rundvirke, framkörning Skogliga åtgärder, inventering o planering Skogsinventering Skogskörning timmertransporter till uppsamlingsplats Skogsstämpling, uppdrag Skogstransporter, timmertransport till uppsamlingsplats Skogsvärdering, uppdrag Timmer, framkörning Timmertransport till uppsamlingsplats Underhåll och övervakning av flottningsverksamhet Virkestransporter till uppsamlingsplats med häst utnyttjande av fiskeresurser från marina miljöer eller färskvattenmiljöer i syfte att fiska, fånga eller samla in fisk, kräftdjur och andra produkter från havet fiskodling och vattenbruk bearbetning av fisk, kräftdjur och skaldjur på fiskefartyg bearbetning av fisk, kräftdjur och skaldjur i industrianläggningar eller på fabriksfartyg, jfr sport- och fritidsfiske, jfr Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill 050 Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill 0501 Fiske salt- och sötvattensfiske fångst av kräft- och blötdjur fångst av pärlor, koraller och alger valfångst tjänster i anslutning till fiske säljakt, jfr fiskberedningsfartyg, som ej används i samband med fiske, jfr sportfiskearrangemang, jfr Trålfiske i saltvatten (ej fiskberedningsfartyg) Fiskberedningsfartyg, i samband med trålfiske i saltvatten Havsfiske, trål Kylning, havsfisk, trålad Fiske, trål-, havs och kust Kustfiske, trål Räkor, trålning

16 sid 16 Saltsjöfiske, trål Trålfiske (i saltvatten) Övrigt saltvattensfiske (ej fiskberedningsfartyg) Fiskberedningsfartyg, i samband med saltvattenfiske, ej trålfiske Havsfiske, ej trål Kustfiske, ej trål Saltsjöfiske, ej trål Fiske, ej trål-, havs och kust Havsfiske, snörpvad Kylning, havsfisk, ej trålad Saltvattenfiske, ej trålfiske Sötvattensfiske Fiske, ej havs och kust Kylning, insjöfisk Insjöfiske Sötvattenfiske 0502 Vattenbruk groduppfödning, jfr drift av sportfiskedammar och förvaltning av sportfiskevatten, jfr Matfiskodling Matfiskodling i saltvatten Matfiskodling i sötvatten Sättfiskodling Akvariefiskodlingar i saltvatten Sättfiskodling i saltvatten Akvariefiskodlingar i sötvatten Sättfiskodling i sötvatten Kräftdjursodling Kräftdjursodling i saltvatten Skaldjursodling i saltvatten Kräftdjursodling i sötvatten Skaldjursodling i sötvatten Blötdjursodling Blötdjursodling i saltvatten Musselodling i saltvatten Ostronodling i saltvatten Blötdjursodling i sötvatten Musselodling i sötvatten Vattenväxtodling Vattenväxtodling i saltvatten Vattenväxtodling i sötvatten

17 sid 17 C CA Utvinning av mineral Utvinning av energimineral 10 Kol- och torvutvinning 101 Stenkolsutvinning 1010 Stenkolsutvinning Stenkolsutvinning brytning av stenkol; gruv- eller markbrytning rening, formning, sortering, pulverisering och liknande bearbetning av stenkol agglomering av stenkol återvinning av stenkol från slagg Agglomering av stenkol Briketter, stenkol, Dränerings- och pumpningstjänster, som stödtjänst till utvinning av stenkol, på uppdrag Kolbrytning, stenkol Stenkol, agglomering Stenkol, krossning, i samband med brytning Stenkolsbriketter, ej vid brytning, Briketter, framställning, i samband med stenkolsbrytning Bränslebriketter, o.l., av stenkol, Gruvdrift, stenkol Rening, formning, sortering, pulverisering och liknande bearbetning av stenkol Stenkol, brytning Stenkol, återvinning från slagg Stödtjänster i samband med stenkolsutvinning, på uppdrag 102 Brunkolsutvinning 1020 Brunkolsutvinning Brunkolsutvinning brytning av brunkol; gruv- eller markbrytning rening, dehydratisering, pulverisering och liknande bearbetning av brunkol agglomering av brunkol Agglomering av brunkol Brunkol, agglomering Dränerings- och pumpningstjänster, som stödtjänst till utvinning av brunkol, på uppdrag Stödtjänster i samband med brunkolsutvinning, på uppdrag 103 Torvutvinning Briketter, framställning, i samband med brunkolsbrytning Brunkol, brytning Rening, dehydratisering, pulverisering och liknande bearbetning av brunkol

18 sid Torvutvinning Utvinning av torv och vidareförädling för jordförbättringsändamål av varor av torv, jfr Blomjord, blandning Jordförbättringsmedel, torvprodukt, Krukjord, paketering Stödtjänster i samband med torvutvinning för jordförbättringsändamål, på uppdrag Torvbrytning, för jordförbättringsändamål Torvströ, Jord, blom-, blandning Krukjord, blandning Krukjord, sortering Torv, utvinning, för jordförbättringsändamål Torvmull, Utvinning av torv och vidareförädling för energiändamål av varor av torv, jfr Bränntorvupptagning Stödtjänster i samband med torvutvinning för energiändamål, på uppdrag Torvbriketter, Bränslebriketter, o.l., av torv, Torv, utvinning, för energiändamål Torvbrytning, för energiändamål 11 Utvinning av råpetroleum och naturgas samt service i anslutning härtill 111 Utvinning av råpetroleum och naturgas 1110 Utvinning av råpetroleum och naturgas Utvinning av råpetroleum och naturgas (ej service, raffinering, transport i rörsystem, prospektering) utvinning av råpetroleum och gasformiga kolväten från samma källa tjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning, jfr petroleumraffinering, jfr återvinning av petroleumgaser förtätade till vätska vid petroleumraffinering, jfr transporter i rörsystem, jfr prospektering för att spåra förekomster av olja och naturgas, jfr Förtätning och återförande till gasform för landtransport, utförd i anslutning till transport Förtätning och återförande till gasform för transport, utförd på utvinningsplatsen Råpetroleumutvinning Utvinning, olja ur oljehaltig mineral och sand 112 Service till råpetroleum- och naturgasutvinning Förtätning och återförande till gasform för sjötransport, utförd i anslutning till transport Naturgasutvinning Skifferoljeutvinning

19 sid Service till råpetroleum- och naturgasutvinning Service till råpetroleum- och naturgasutvinning tjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning: - riktad borrning och uppborrning - uppstart av brunn - uppförande av borrtorn på platsen - nedmontering, cementering av hus till olje- eller gaskälla - drift av oljepump - igenpluggning och nedläggning av källor osv. Bostadsplattformar, uthyrning Off shore, naturgas, på uppdrag Oljeplattformar, uthyrning Uthyrning, bostadsplattformar Dränerings- och pumpningstjänster, som stödtjänst till utvinning av råpetroleum- och naturgasutvinning, på uppdrag Off shore, olja, på uppdrag Stödtjänster i samband med råpetroleum- och naturgasutvinning, på uppdrag Uthyrning, oljeplattformar 12 Utvinning av uran- och toriummalm 120 Utvinning av uran- och toriummalm 1200 Utvinning av uran- och toriummalm Utvinning av uran- och toriummalm (ej anrikning, framställning av uranmetall) CB Brytning och koncentrering av uran- och toriummalm Stödtjänster i samband med utvinning av uranoch toriummalm, uppdrag Uran, malm, utvinning Utvinning av malmer och mineral utom energimineral Dränerings- och pumpningstjänster, som stödtjänst till utvinning av uran- och toriummalm, på uppdrag Torium, malm, utvinning 13 Utvinning av metallmalmer brytning och annan utvinning samt sortering, anrikning, sintring, brikettering, agglomerering och pelletering av malm krossning, malning och tvättning av malm 131 Järnmalmsutvinning 1310 Järnmalmsutvinning Järnmalmsutvinning (inkl. anrikning, sintring och brikettering)

20 sid 20 Anrikning (samt sintring), järnmalm Brytning, järnmalm Gruvdrift, järnmalm Järnmalmssortering Sintring, järnmalm Stödtjänster i samband med järnmalmsutvinning, på uppdrag 132 Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm Brikettering, järnmalm Dränerings- och pumpningstjänster, som stödtjänst till utvinning av järnmalm, på uppdrag Järnmalmsbrytning Malmbrytning, järnmalm Sortering, järnmalm 1320 Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm brytning, sortering och anrikning av icke-järnmalmer, exkl. uran- och toriummalm utvinning och bearbetning av ädelmetallmalmer, bearbetning av guld-, silver- och platinamalmer utvinning av uran- och toriummalm, jfr Anrikning och sortering, icke-järnmalm (utom uran- och toriummalm) Dränerings- och pumpningstjänster, som stödtjänst till utvinning av icke-järnmalm utom av uran- och toriummalm, på uppdrag Icke-järnmalm, anrikning (utom uran- och toriummalm) Icke-järnmalm, sortering (utom uran- och toriummalm) Malmbrytning, icke-järnmalm (utom uran- och toriummalm) Stödtjänster i samband med utvinning av icke-järnmalm utom av uran- och toriummalm, på uppdrag Ädelmetallmalmer, utvinning och bearbetning Brytning, icke-järnmalm (utom uran- och toriummalm) Gruvdrift, icke-järnmalm (utom uran- och toriummalm) Icke-järnmalm, brytning (utom uran- och toriummalm) Koppar, brytning Sortering, icke-järnmalm (utom uran- och toriummalm) Zinkmalmsbrytning 14 Annan mineralutvinning 141 Stenbrytning 1411 Brytning av sten för byggnads- och prydnadsändamål Brytning av sten för byggnads- och prydnadsändamål (ej brytning av kemiska mineraler eller stenullvaru) brytning, grovbearbetning och sågning av monument- och byggnadssten för byggnads- och prydnadsändamål krossning och delning av sten

7 Innehållsbeskrivningar

7 Innehållsbeskrivningar Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 Innehållsbeskrivningar 7 Innehållsbeskrivningar Avsnittet avser att beskriva vilka aktiviteter som ingår under respektive klass. För nästan alla avdelningar och

Läs mer

Avdelning A JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK

Avdelning A JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK 26 Avdelning A JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK 01 JORDBRUK, JAKT OCH SERVICE I ANSLUTNING HÄRTILL Aktivitets- och branschindelningen för 01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill är samordnad med

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Varuklassificering enligt SITC/KN

Varuklassificering enligt SITC/KN Bilaga 5 Varuklassificering enligt SITC/KN 313 Varuklassificering enligt SITC/KN Avgränsningen av varugruppen jordbruksvaror och livsmedel i redovisningen av industrins varuproduktion och utrikeshandeln

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet VK AK PN Beskrivning Taxebilaga 3 Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad i MN datum: 2015-08-27 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Följande förkortningar används i tabellen: VK = Verksamhetskod,

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser 53b 53c 53d 53e 53f 53g 53h 53i 53k 53l Konserveringskärl; Tillslutningar för sterila

Läs mer

Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007. 8 Nycklar

Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007. 8 Nycklar Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 Nycklar 8 Nycklar Förändringarna mellan SNI 2002 och SNI 2007 presenteras i nycklar där man kan urskilja fyra typer av förhållanden: 1) 1 till 1: en näringsgren

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT Timmar (h) Tillsyn i övrigt Tillsyn över att miljöbalkens

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning Diarienummer (ifylles av myndig het) : Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX -22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter.

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter. Nr 3 1553 Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter Södra och Mellersta Finland Ler och Grova mjäl mineral Norra Finland Ler och

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Miljönämnden Blankett 2010-05-07 Sida 1(6) Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004, om livsmedelshygien, kapitel

Läs mer

Register Grupp Norm namn/insats

Register Grupp Norm namn/insats Register Grupp Norm namn/insats Driftsenhet Fält Gröda En driftsenhet är det samma som en kund i tidredovisningen. Speciellt om registrering skall ske på fält eller grödnivå På de fält som är angivna för

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket kommunens avgift för

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Den här rapporten bygger på en fast tabell där aktivitetsartutökad hämtats från SNI92 och SNI2002 2003-04-30.

Den här rapporten bygger på en fast tabell där aktivitetsartutökad hämtats från SNI92 och SNI2002 2003-04-30. Nyckel SNI - SNI sida 1 Den här rapporten bygger på en fast tabell där aktivitetsartutökad hämtats från SNI och SNI 2003-04-30. 01111 Spannmålsodling m.m. ([minst 67%]; även raps och rybs, ärtor, frövall

Läs mer

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra S M A R T STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Handlar om vad vi väljer att stoppa i kundvagnen. MINDRE TOMMA KALORIER ANDELEN EKOLOGISKT ÖKAS Handlar om hur

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken; SFS 2015:154 Utkom från trycket den 24 mars 2015 utfärdad den 12 mars

Läs mer

NACE 13.10 : Järnmalmsutvinning. NACE 13.20 : Utvinning av annan malm utom uran- och toriummalm. Beskrivning PRODCOM

NACE 13.10 : Järnmalmsutvinning. NACE 13.20 : Utvinning av annan malm utom uran- och toriummalm. Beskrivning PRODCOM NACE 13.10 : Järnmalmsutvinning LITA 2006 för 2006 (H/KN) NACE 13.10 : Järnmalmsutvinning CA 13.10.10 : Järnmalm 13.10.10.30 Järnmalm, även anrikad men osintrad, ej rostad svavelkis o.a. rostade naturliga

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll Sida: 1(5) Miljö Livsmedelsföretagare i Aneby kommun Handläggare Torbjörn Aronsson Tfn. 0380-46 191 E-post tillsynsnamnden@aneby.se Underlag för beslut om årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggningar

Läs mer

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind NÄRINGSLÄRA www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD Det har inte vetenskapligt visats att en särskild diet hjälper vid MS, inte heller att några dieter är effektiva på lång sikt. Nuvarande

Läs mer

Havregryn/rågflingor Müsli/flingor nyckelhålsmärkt

Havregryn/rågflingor Müsli/flingor nyckelhålsmärkt MATGUIDEN sval, gravida, månad 4-6 10,4 MJ (2475 kcal) svalet visar ett exempel på hur man kan välja mellan ett urval av vanliga livsmedel med mängder och frekvenser för en vecka. För att energiinnehåll

Läs mer

Havregryn/rågflingor Müsli/flingor nyckelhålsmärkt

Havregryn/rågflingor Müsli/flingor nyckelhålsmärkt MATGUIDEN sval, gravida, månad 1-3 9,4 MJ (2250 kcal) svalet visar ett exempel på hur man kan välja mellan ett urval av vanliga livsmedel med mängder och frekvenser för en vecka. För att energiinnehåll

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Östersunds kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN

TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN Taxan gäller fr.o.m. den 1 januari 2010 Fastställd av kommunfullmäktige i: Fagersta kommun 2006-11-28, 93 Norberg kommun 2006-12-04, 198 Avesta kommun

Läs mer

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat 1 (5) Anmälan om registrering av anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas och bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö.

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät -modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Sven Wimnell 050130+ 100201: CPV-koder 2003. CPV-koder. Från Internet 050126.

Sven Wimnell 050130+ 100201: CPV-koder 2003. CPV-koder. Från Internet 050126. Sven Wimnell 050130+ 100201: CPV-koder 2003. CPV-koder. Från Internet 050126. SCB använder inte CPV, använder istället SPIN 2007. Sammanställningen här har 100201 kompletterats med SPIN 2007. Först kommer

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:4-406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av KF 2009-11-26 146 Reviderad av KF 2011-12-15 153 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens

Läs mer

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 Statistikenheten 2015-01-12 1(11) Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 JO 0109 Innehållsförteckning A Administrativa och legala uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2 A.3 SOS-klassificering...

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift

Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift Nedan kan du läsa hur vi steg för steg räknar ut riskklassen och kontrolltiden för din verksamhet. Kontrolltiden ger sedan den

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

Världen har blivit varmare

Världen har blivit varmare Klimatsmart mat Hur vi genom vårt matval kan bidra till att minska effekterna av klimatförändringarna - Samtidigt som vi äter bra för oss Världen har blivit varmare Vad har hänt? Människans utsläpp av

Läs mer

Rapporterad använd mängd foderråvaror i Sverige 2011 (ton)

Rapporterad använd mängd foderråvaror i Sverige 2011 (ton) 1(1) Texten är från 2013-08-22 Rapporterad använd mängd foderråvaror i Sverige 2011 (ton) Reported amount of used feed material in Sweden 2011 (tonnes) 1. Spannmål, produkter och biprodukter 01.01 Havre

Läs mer

Animalieproduktion 2011

Animalieproduktion 2011 Animalieproduktion 2011 JO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Produkten

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel 223

17 Konsumtion av livsmedel 223 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 223 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten ANMÄLAN OM REGISTRERING Anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas eller bearbetas Anmälan om registrering Ny livsmedelsanläggning Skickas till: Vårgårda kommun Bygg- och miljöavdelningen 447

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 277 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat.

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät - modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Måltidspedagogik i vardagen

Måltidspedagogik i vardagen Hanna Sepp, FD Måltidspedagogik i vardagen Upplägg Folkhälsomål Miljökvalitetsmål Läroplan & allmänna råd för pedagogisk omsorg Känt Gott 1 Folkhälsomål 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska

Läs mer

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063)

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) AVFALLSLAG SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) Avfallsslag SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder (i bilaga 2 avfallsförordningen

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ångugn Steam S Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter Tid i

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

MATSEDEL V.48 Måndag Husman 1 Pasta Carabonara

MATSEDEL V.48 Måndag Husman 1 Pasta Carabonara MATSEDEL V.48 Måndag Husman 1 Pasta Carabonara Husman 2 Fiskpanetter m. remouladsås & kokt Potatis Vegetarisk Broccoligratäng serveras med kokt Potatis Soppa Spenatsoppa m. Ägghalva Tisdag Husman 1 Ugnsbakad

Läs mer

Vännäs kommuns taxa för verksamheter enligt miljöbalken tagen av Kommunfullmäktige 2015-02-23, 5

Vännäs kommuns taxa för verksamheter enligt miljöbalken tagen av Kommunfullmäktige 2015-02-23, 5 Vännäs kommuns taxa för verksamheter enligt miljöbalken tagen av Kommunfullmäktige 2015-02-23, 5 Taxebilaga 2 Samtliga verksamheter enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) är inte med, vissa tillståndspliktiga

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter 01 Levande djur. 02 Kött och andra ätbara djurdelar. 03 Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vatten djur. 04 Mejeriprodukter; fågelägg;

Läs mer

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Försäljning av små mängder Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Att sälja små mängder I den här broschyren kan du som ska sälja små mängder primärprodukter

Läs mer

9 Innehållsbeskrivningar

9 Innehållsbeskrivningar SPIN 2007 Innehållsbeskrivningar 9 Innehållsbeskrivningar Innehållsbeskrivningarna följer till övervägande del de för CPA 2008 utarbetade beskrivningarna och avser för det mesta varor och tjänster på lägsta

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn

Taxa för prövning och tillsyn Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Fastställd av kommunfullmäktige 2012-08-14, 163 Gäller från och med 2013-01-01 INLEDANDE BESTÄMMELSER...

Läs mer

AVDELNING III KAPITEL 15 ANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER

AVDELNING III KAPITEL 15 ANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER AVDELNING III ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅD- ANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER KAPITEL 15 ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2016 och ersätter tidigare taxa inom miljöbalkens område som upphör att gälla den 31 december 2015. I ärenden

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats 11 Ekologisk produktion 199 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Miljöprövningsförordning; utfärdad den 8 maj 2013. SFS 2013:251 Utkom från trycket den 21 maj 2013 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Miljöprövning 1 Denna förordning

Läs mer

MATSEDEL V. 51 God Jul & Gott Nytt År

MATSEDEL V. 51 God Jul & Gott Nytt År MATSEDEL V. 51 God Jul & Gott Nytt År Måndag Husman 1 Pasta Bolognese (Fullkornspasta) Husman 2 Gräddstuvad Pytt i panna serveras m. Rödbetor Vegetarisk Ouornfärs Bolognese Soppa Creme Vichosie Tisdag

Läs mer

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT!

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! För att orka prestera måsta du tanka kroppen med rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energikällor men framför

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20); SFS 2000:1025 Utkom från trycket den 5 december 2000 utfärdad den 23 november

Läs mer

Vad är Functional Food för hund och katt

Vad är Functional Food för hund och katt Vad är Functional Food av Jill Mellström 1 Vad är Functional Food för hund och katt BARF står för Biologiskt Anpassad Rå Föda. Det betyder att alla djur ska äta den föda som de är tänkta och anpassade

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer

Konglomerat 00000 Konglomerat

Konglomerat 00000 Konglomerat B00 Konglomerat 00000 Konglomerat B01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill (Lantbruk och trädgård) 01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill 011 Växtodling 0111 Odling av jordbruksväxter

Läs mer

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Förnybar energi och självförsörjning på gården Erik Steen Jensen teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Innehåll Bakgrund Ekologisk jordbruk, uthållighet och funktionell integritet Möjligheter och tilltag

Läs mer

Tio recept från Ekomatsedeln

Tio recept från Ekomatsedeln Tio recept från Ekomatsedeln Innehållsförteckning Potatissoppa med röda linser och dessert...3 Kikärtor med spenat och fetaost...4 Pannkakor med keso och kikärtsallad...5 Röd fisk med pasta...6 Skinkgryta

Läs mer

Anmälan för registrering av 1(5) livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av 1(5) livsmedelsanläggning Anmälan för registrering av 1(5) Insänds till: Krokoms kommun Bygg- och miljönämnden 835 80 Krokom Tid som anmälan avser Från och med, datum Till och med, datum Tills vidare Sökande, verksamhetsutövare

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 826:3 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-11-21--22, ändrad 2013-12-19 Timtaxa indexuppräknad

Läs mer

Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult

Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult Att äta för f r prestation Kroppen är r ditt verktyg och viktigaste instrument för f r att bli bra. Mat

Läs mer

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT Kött Det du äter när du äter kött består av Muskler Fett Bindväv MÖRT KÖTT Kött som har varit mycket i arbete har grövre muskeltrådar och mer bindväv. Det gör att vi tycker att köttet är grövre och segare

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN

TAXA FÖR MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 TAXA FÖR MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 14 november 2012, 241 Gäller från den 1 januari 2013 INNEHÅLL Blad Taxebestämmelser enligt

Läs mer

1 Tema: Livsmedelskonsumtion

1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 43 Det finns ett stort allmänintresse av statistik om den svenska livsmedelskonsumtionen. Här presenteras hur konsumtionen av livsmedel i Sverige

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Bilaga 1 Riskklassning av livsmedelsverksamheter

Bilaga 1 Riskklassning av livsmedelsverksamheter 2014-09-15 Dnr 2014.2783.2 Bilaga 1 Riskklassning av sverksamheter Riskklassen avgör hur mycket kontroll som behövs Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund placerar in alla sverksamheter i

Läs mer

Sortimentlista 2015-09-30

Sortimentlista 2015-09-30 Sortimentlista 205-09-30 Gällande potatis, rotfrukter, lök, grönsaker, frukt, färska kryddor, färskt kött, korv, mjölk, ägg och färsk fågel Höganäs Kommun ARBETSMATERIAL Fv= färskvara TV =Tvättad Artikelgruppbeskrivning

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

O Tillsvidare O Tidsbegränsad verksamhet O Säsongsverksamhet

O Tillsvidare O Tidsbegränsad verksamhet O Säsongsverksamhet SMEDJEBACKENS KOMMUN Sid 1 (6) Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan O Tillsvidare O Tidsbegränsad verksamhet O Säsongsverksamhet Datum när verksamheten beräknas starta Från och med datum

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Struktur för Svensk näringsgrensindelning 2007

Struktur för Svensk näringsgrensindelning 2007 Struktur för Svensk näringsgrensindelning 2007 * = del av A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 01 JORDBRUK OCH JAKT SAMT SERVICE I ANSLUTNING HÄRTILL 01.1 Odling av ett- och tvååriga växter 01.11 Odling av

Läs mer

MEZE-TALLRIK 14/22 HALLOUMI 6,00 DOLMA 5,00 SIGARA BÖREGI 5,00 HUMUS 5,00

MEZE-TALLRIK 14/22 HALLOUMI 6,00 DOLMA 5,00 SIGARA BÖREGI 5,00 HUMUS 5,00 VÄLKOMMEN! MEZE FÖRRÄTTER MEZE-TALLRIK 14/22 Nio olika slags smårätter (7 kalla och 2 varma) HALLOUMI 6,00 DOLMA 5,00 Vinbladsdolmar fyllda med ris SIGARA BÖREGI 5,00 Stekta fetaostrullar HUMUS 5,00 Kikärtsröra

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2010

Statistik över industrins energianvändning 2010 Energi 2011 Statistik över industrins energianvändning 2010 Återhämtningen av industriproduktionen ökade också energiförbrukningen inom industrin år 2010 Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen

Läs mer

Miljö- och Samhällsbyggnad 241 80 Eslöv

Miljö- och Samhällsbyggnad 241 80 Eslöv Miljö- och Samhällsbyggnad 241 80 Eslöv Verksamhetsbeskrivning för livsmedelsanläggning Denna blankett kan användas som bilaga till ansökan om godkännande/registrering och riskklassificering Datum: Verksamhetens

Läs mer

Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan

Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten Företagsstöd - affärsplan? Söker du tagsstöd måste du i

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifieras

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifieras 195 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg

Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg Avokado Bilaga 2 2012-11-30 Baljväxter Förtydliga alltid vilka baljväxter det är frågan om Är det ärter, bönor eller linser? Är det alla bönor,

Läs mer

Ansökan om godkännande/anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Ansökan om godkännande/anmälan om registrering av livsmedelsanläggning SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 1 (6) Ansökan om godkännande/anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan Tillsvidare Tidsbegränsad verksamhet Säsongsverksamhet Datum när verksamheten beräknas

Läs mer

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR om förståelsen av vissa bestämmelser om flexibilitet i hygienpaketet Vanliga frågor Riktlinjer för livsmedelsföretagare Europeiska

Läs mer

Uppsala kommuns taxa inom miljöbalkens område 2014

Uppsala kommuns taxa inom miljöbalkens område 2014 Uppsala kommuns taxa inom miljöbalkens område 2014 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 mars 2012 83, reviderad av kommunfullmäktige den 15 december 2014 261. Uppsala kommuns taxa Sid 1 (68) Innehållsförteckning

Läs mer