SNI2002, rubriker och texter, sortering SNI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SNI2002, rubriker och texter, sortering SNI2002 2007-12-14"

Transkript

1 SNI2002, rubriker och texter, sortering SNI sid 1 A Jordbruk, jakt och skogsbruk 01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill Aktivitets- och branschindelningen för "01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill" är samordnad med typklassificeringen (typologin) för jordbruksföretag. Denna klassificering beskrivs närmare i det statistiska meddelandet JO 35 SM Typologin omfattar företagen i lantbruksregistret (LBR), och motsvarar SNI-grupperna 01.1 (utom 01119, och 01139), 012 (utom 01228, och 0125), 013 (utom 01300) samt 019. Därtill belyses i typologin även skogsbrukets relativa betydelse för jordbruksföretagen i LBR. Typologin används främst i SCB:s och Jordbruksverkets lantbruksstatistik. Klassificeringen bygger på att jordbruksföretagets verksamhet indelas i driftsgrenar (aktiviteter). Kvantitativa uppgifter om driftsgrenarnas storlek, t.ex. åkerareal eller antal djur inom företaget, transformeras med hjälp av s.k. normtal till en gemensam värdeskala (standardiserat arbetsbehov i timmar). Driftgrenarnas relativa storlek (mätt i arbetsbehov) ger sedan underlag för att klassificera efter driftsinriktning (typklass, bransch). Klassindelningen är specifik för jordbruksföretagen, men harmoniserades 1991 med SNI, se vidare klasserna nedan. I SNI-systemet gäller vanligtvis att klassificeringen av enheter bestäms genom ett enkelt mestkriterium, dvs. den största aktiviteten avgör till vilken klass enheten skall föras. Typologin för jordbruksföretag har en mer varierad utformning. Indelningen kan göras på tre olika nivåer; efter fyra "huvudtyper" eller tolv "bastyper" eller 38 "detaljtyper". Systemet är på varje nivå uppbyggt med specialiserade klasser och blandklasser. De specialiserade klasserna har endast en dominerande driftsinriktning, avgränsad med ett kvalificerat mestkriterium (driftsgrenen har minst 67 % av det totala arbetsbehovet i driftsgrenarna). En ingående beskrivning av arbetsbehovsberäkning, driftsgrenar och klassindelning ges i nämnda JO 35 SM Som allmän regel för SNI 2002 gäller parallellitet mellan aktivitet och bransch, dvs. endast sådana aktiviteter som uppfyller kriterierna för branschbildning är definierade. Branscherna blir därigenom identiska med avseende på den verksamhet som definierar branschen och därför kan beskrivningarna begränsas till aktiviteterna. När däremot branscherna, som i jordbruket, bildas genom en kombination av aktiviteter, blir det nödvändigt att även definiera branscherna med avseende på blandningsinnehåll (blandklasser). Beskrivningarna för "01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill" följer därför, i motsats till övriga huvudgrupper, den uppställning som gäller för detaljindelningen i SNI 2002, med parallella spalter för aktivitetsart och bransch. 011 Växtodling 0111 Odling av jordbruksväxter Spannmålsodling m.m. (minst 67 % spannmål, raps, rybs, ärter, frövall, träda m.m.) odling av vete, råg, korn, havre, rågvete, blandsäd, raps, rybs, oljelin, ärter, bönor, frövall, grönfoderväxter, majs, gräsmattor, energigrödor, energiskog o.d. mark i träda Baljväxtodling Biobränsle, odling energigrödor Energiskog, odling Gräsmattor, färdiga, produktion av Bearbetning av utsäde för spannmål Energigrödor, odling Frövallsodling Grönfoderväxter, odling

2 sid 2 Majsodling (ej självplockning) Odling av hampa Odling av raps Odling av rybs Oljeväxtodling Trindsädsodling (baljväxter) Ärter, odling Odling av fiberväxter som spånadslin och hampa Odling av oljelin Odling av ris Odling av spånadslin Spannmålsodling Träda Vallodling (minst 67 % vall utöver eget behov) odling av slåtter- och betesvall utöver eget behov Ensilage, produktion Vallodling Hö, produktion Potatisodling (minst 67 % jordbruksväxter, minst 33 % potatis) Matpotatis, odling Stärkelsepotatis, odling Potatis, odling Utsädesodling av potatis Sockerbetsodling (minst 67 % jordbruksväxter, minst 33 % sockerbetor) Sockerbetor, odling Odling av jordbruksväxter, blandat (minst 67 % jordbruksväxter, utan specialisering) Odling, jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, , 01127), blandat, mest vallodling Odling, jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01125, 01127), blandat, mest potatis Odling, jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01125, 01127), blandat, mest spannmål Odling, jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01125, 01127), blandat, mest grönsaker på friland Odling, jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01125, 01127), blandat, mest sockerbetor Odling av växter, blandat, mest jordbruksväxter (minst 67 % växter, mest jordbruksväxter) Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01117, 01125, 01127), mest grönsaker i växthus Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01117, 01125, 01127), mest potatis Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01117, 01125, 01127), mest spannmål Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01117, 01125, 01127), mest grönsaker på friland Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01117, 01125, 01127), mest prydnadsväxter i växthus Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01117, 01125, 01127), mest vallodling Övrig odling av jordbruksväxter

3 sid 3 odling av grödor hos företag som inte ingår i LBR, d.v.s. hos företag med högst två hektar åker (och avsaknad av stor djurbesättning) Odling av humle Odling av tobak Odling av sockerrör Odling, övriga, jordbruksväxter (högst 2 hektar åker och ej stor djurbesättning) 0112 Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter Odling av köksväxter på friland (minst 67 % morötter, vitkål, blomkål m.fl. köksväxter) odling av morötter, vitkål, blomkål och övriga köksväxter på friland Bearbetning av utsäde för grönsaker Grönsaker, odling på friland Köksväxter, odling på friland Morötter, odling på friland Vitkål, odling på friland Övriga köksväxter, odling på friland (sallat, rödbetor, gurka, kålrötter, purjolök) Blomkål, odling på friland Grönsaksodling på friland Lök (gul, röd), odling på friland Odling, köksväxter på friland Växter, köks-, odling, på friland Odling av plantskoleväxter m.m. på friland (minst 67 % plantskoleväxter, snittblommor m.m.) odling av plantskoleväxter, snittblommor o.d. på friland Blommor, odling på friland Blommor, torkade, odling på friland Eterneller, gårdsförsäljning/självplockning Fröodling, fröproduktion, blommor Fröodling, fröproduktion, grönsaker Plantor, odling på friland Prydnadsbuskar/-träd, odling, på friland Växter, plantskole-, odling, på friland Blommor, torkade, gårdsförsäljning/självplockning Blomsterodling på friland Eterneller, odling på friland Fröodling, fröproduktion, frukt och bär Handelsträdgårdsverksamhet, plantskoleväxter, odling på friland Plantskoleväxter, odling på friland Snittblommor, odling på friland Odling av köksväxter i växthus (minst 67 % gurka, tomater, sallat, jordgubbar m.m.) odling av köksväxter (gurka, tomater, sallat, jordgubbar o.d.) i växthus och övrig växthusyta (utplanteringsväxter o.d.) Grönsaker, odling i växthus Gurka, odling i växthus Köksväxter, odling i växthus Odling, köksväxter i växthus Tomater, odling i växthus Övriga köksväxter, odling i växthus (t.ex. melon) Grönsaksodling i växthus Jordgubbar, odling i växthus Morötter, odling i växthus Sallat, odling i växthus Utplanteringsköksväxter, (sticklingar), odling i växthus Odling av prydnadsväxter i växthus (minst 67 % krukväxter och snittblommor)

4 sid 4 odling av krukväxter (pelargon, begonia, julstjärna o.d.) och snittblommor (tulpaner, rosor, narcisser o.d.) i växthus Blommor, odling i växthus Handelsträdgårdsverksamhet, prydnadsväxter, odling i växthus Odling av utplanteringsväxter, (sticklingar), prydnadsväxter, i växthus Snittblommor, odling i växthus Blomsterodling i växthus Krukväxter, odling i växthus Odling, prydnadsväxter i växthus Växter, prydnads-, odling, i växthus Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter, blandat (minst 67 % köks-, prydnads- och plantskoleväxter, utan specialisering) Odling, köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt SNI 2002 koderna ), blandat, mest plantskoleväxter i växthus Odling, köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt SNI 2002 koderna ), blandat, mest köksväxter på friland Odling, köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt SNI 2002 koderna ), blandat, mest prydnadsväxter i växthus Odling, köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt SNI 2002 koderna ), blandat, mest köksväxter i växthus Odling, köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt SNI 2002 koderna ), blandat, mest plantskoleväxter på friland Odling, köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt SNI 2002 koderna ), blandat, mest prydnadsväxter på friland Odling av växter blandat, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter (minst 67 % växter, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter) odling av växter blandat, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter (minst 67 % växter, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt koderna ) Växtodling, blandat mest potatis Växtodling, blandat, mest köksväxter på friland Växtodling, blandat, mest plantskoleväxter på friland Växtodling, blandat, mest prydnadsväxter på friland Svampodling m.m. Växtodling, blandat, mest köksväxter i växthus Växtodling, blandat, mest plantskoleväxter i växthus Växtodling, blandat, mest prydnadsväxter i växthus plockning av vild svamp för försäljning Odling, svamp Svampinsamling, skogssvamp Svampplockning för försäljning, i samband med odling av svamp 0113 Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m. Svamp, odling Svampodling Frukt- och bärodling (minst 67 % frukt, bär och jordgubbar)

5 sid 5 odling av fruktträd (äpple, körsbär, päron och plommon), bärbuskar (svarta vinbär, hallon, krusbär o.d.) och jordgubbar på friland framställning av vin i anslutning till vinodling Bearbetning av utsäde för frukter Fruktodling, citrusfrukter Fruktodling, oljehaltiga frukter, t.ex. oliver Fruktodling, äpplen, körsbär, päron och plommon Odling av kärnfrukter och stenfrukter Odling av te, kaffe och kakao Bärodling Fruktodling, kärnfrukter och stenfrukter Fruktodling, tropiska och subtropiska frukter Jordgubbar, odling på friland Odling av nötter Odling av vinbär, krusbär och hallon Odling av vindruvor Vin, framställning av i samband med vinodling (i mindre skala) Odling av växter, blandat, mest frukt och bär (minst 67 % växter, mest frukt och bär) Växtodling, blandat, mest frukt och bär (enligt SNI 2002 koden 01121, 01131), mest bär Växtodling, blandat, mest frukt och bär (enligt SNI 2002 koden 01121, 01131), mest jordgubbar Växtodling, blandat, mest frukt och bär (enligt SNI 2002 koden 01121, 01131), mest grönsaker på friland Växtodling, blandat, mest frukt och bär (enligt SNI 2002 koden 01121, 01131), mest kärnfrukter och stenfrukter Odling av kryddväxter m.m.; bärplockning (vilda bär till försäljning) Bär, vilda, plockning för försäljning Hjortron, plockning, insamling Lingonplockning Odling av drogväxter Odling av medicinalväxter Bärplockning, vilda bär Kryddväxter, (kryddor), odling Nötter, plockning Odling av läke-örter Plockning, vilda bär 012 Djurskötsel 0121 Nötkreatursskötsel Mjölkproduktion (minst 67 % mjölkproduktion inkl. skötsel av kalvar och kvigor för rekrytering till mjölkkor) skötsel av mjölkkor samt kalvar och kvigor för rekrytering till mjölkkor, inkl. vallodling och betesmark till djuren framställning av obearbetad komjölk bearbetning av mjölk utanför gården, jfr 1551 Mjölk, produktion på gården Uppfödning av nötkreatur av mjölkras Mjölkkor, skötsel i samband med mjölkproduktion Nötköttsproduktion (minst 67 % nötköttsproduktion inkl. skötsel av kalvar och kvigor för rekrytering till köttkor)

6 sid 6 skötsel av köttkor samt kalvar och kvigor för rekrytering till köttkor samt skötsel av stutar och tjurar, inkl. vallodling och betesmark till djuren slakteriverksamhet utanför gården, jfr Gårdsslakterier, nötkreatur Köttproduktion, uppfödning av köttboskap Nötkött, produktion på gården Köttboskap, uppfödning Nötkreatur, köttproduktion, uppfödning Nötköttsproduktion Produktion av mjölk och nötkött, blandat (minst 67 % mjölk- och köttproduktion, utan specialisering) Uppfödning av, nötkreatur av mjölkras och andra nötkreatur, blandat, mest av andra nötkreatur än av mjölkras Uppfödning av, nötkreatur av mjölkras och andra nötkreatur, blandat, mest av mjölkras Husdjursskötsel, blandad drift, mest nötkreatur (minst 67 % husdjur, mest nötkreatur) Husdjursskötsel, blandad drift, mest nötkreatur (enligt koderna ), mest för mjölkproduktion Husdjursskötsel, blandad drift, mest nötkreatur (enligt koderna ), mest för nötköttsproduktion 0122 Uppfödning av får, getter, hästar och åsnor Fåruppfödning (minst 67 %) skötsel av får, inkl. vallodling och betesmark till djuren slakteriverksamhet utanför gården, jfr Får, uppfödning Fårpäls och -kött, produktion på gården Fårull och -kött, produktion på gården Gårdsslakterier, får Fårost, produktion på gården Fårskötsel (ej på uppdrag) Fåruppfödning Köttproduktion, uppfödning av får, getter och lamm Getuppfödning (minst 67 %) skötsel av getter, inkl. vallodling och betesmark till djuren Getost, produktion på gården Getter, uppfödning Uppfödning av får och getter, blandat (minst 67 % får och getter, utan specialisering)

7 sid 7 Får- och getuppfödning, blandat Husdjursskötsel, blandad drift, mest får och getter (minst 67 % husdjur, mest får och getter) Husdjursskötsel, blandad drift, mest får och getter Hästuppfödning m.m. (omfattar även åsnor; ej ridutbildning och hästuthyrning) ridutbildning och hästuthyrning, jfr Hästar, uppfödning Stuteriverksamhet Hästavel, i samband med hästuppfödning Åsnor, uppfödning 0123 Svinuppfödning Smågrisuppfödning (minst 67 %) skötsel av galtar, suggor och smågrisar, inkl. odling av korn och havre till djuren Avelssvin, uppfödning Smågrisar, uppfödning Slaktsvinsuppfödning (minst 67 %) skötsel av slaktsvin, inkl. odling av korn och vete till djuren slakteriverksamhet utanför gården, jfr Fläskkött, produktion på gården Gödsvin, uppfödning Slaktsvin, uppfödning Gårdsslakterier, slaktsvin Köttproduktion, uppfödning av slaktsvin Uppfödning av smågrisar och slaktsvin, blandat (minst 67 % svin, utan specialisering) Uppfödning, smågrisar och slaktsvin, blandat, mest slaktsvin Uppfödning, smågrisar och slaktsvin, blandat, mest smågrisar Husdjursskötsel, blandad drift, mest svin (minst 67 % husdjur, mest svin) Husdjursskötsel, blandad drift, mest slaktsvin Husdjursskötsel, blandad drift, mest smågrisar 0124 Fjäderfäskötsel

8 sid Äggproduktion (minst 67 %) skötsel av höns och värpkycklingar Hönseri, verksamhet vid (äggproduktion för försäljning) Värphöns, skötsel Kläckerier för värpkycklingar Ägg, produktion på gården (för försäljning) Slaktkycklingsuppfödning (minst 67 %) skötsel av slaktkycklingar slakteriverksamhet utanför gården, jfr Broilers, uppfödning Gårdsslakterier, slaktkycklingar Kycklingkött, produktion på gården Köttproduktion, uppfödning av slaktkycklingar Uppfödning av kycklingar för slakt Fjäderfäuppfödning, slaktkycklingar Hönseri, verksamhet vid (slaktkycklingsuppfödning) Kycklinguppfödning för slakt Slaktkycklingar, uppfödning Fjäderfäskötsel, blandad drift (minst 67 % fjäderfä, utan specialisering) Uppfödning, av fjäderfä, blandat, mest för ej äggproduktion Uppfödning, av fjäderfä, blandat, mest för äggproduktion (för försäljning) Husdjursskötsel, blandad drift, mest fjäderfä (minst 67 % husdjur, mest fjäderfä) Husdjursskötsel, blandad drift, mest fjäderfä för äggproduktion (för försäljning) Husdjursskötsel, blandad drift, mest fjäderfä, ej äggproduktion Övrig fjäderfäskötsel (ankor, gäss, kalkoner, strutsar) Ankor, uppfödning ej för äggproduktion (för försäljning) Fjäderfäskötsel, övrig (ankor, gäss, kalkoner, strutsar) ej för äggproduktion Fjäderfäuppfödning, ankor, gäss, kalkoner, strutsar, ej för äggproduktion Gäss, uppfödning, ej för äggproduktion Kalkoner, uppfödning, ej för äggproduktion Strutsar, uppfödning, ej för äggproduktion Ankor, uppfödning, för äggproduktion (för försäljning) Fjäderfäskötsel, övrig (ankor, gäss, kalkoner, strutsar) för äggproduktion Fjäderfäuppfödning, ankor, gäss, kalkoner, strutsar, för äggproduktion Gäss, uppfödning, för äggproduktion (för försäljning) Kalkoner, uppfödning, för äggproduktion (för försäljning) Strutsar, uppfödning, för äggproduktion (för försäljning) 0125 Annan djurskötsel

9 sid Renskötsel Rennäring Renskötsel Pälsdjursuppfödning uppfödning av katter, jfr Kaniner, uppfödning och skötsel Pälsdjur, uppfödning och skötsel (ej kaniner) Räv, uppfödning Mink, uppfödning Pälsdjursuppfödning (ej kaniner) Bi-, mask- och annan smådjursuppfödning (även produktion av naturlig honung) Biodling Hamstrar, uppfödning Maskar, uppfödning Groduppfödning Honung, naturlig, produktion av Möss, uppfödning Uppfödning av sällskapsdjur träning av sällskapsdjur (ej i samband med uppfödning), jfr Hunddressyr, i samband med uppfödning Hundvård (trimning, bad m.m.), i samband med uppfödning Kennel Papegojfarm Sällskapsfåglar, uppfödning och skötsel Uthyrning, vakthundar, i samband med uppfödning Vakthundar, uthyrning, i samband med uppfödning Uppfödning och skötsel av andra djur Hunduppfödning (hundkennel) Katter, uppfödning Ledarhundar, uppfödning Sällskapsdjur, uppfödning och träning Trimning, hundar, katter, i samband med uppfödning Vakthundar, uppfödning träning av vakthundar, ej i samband med uppfödning, jfr Hjortuppfödning Uppfödning, försöksdjur för forskningsändamål Viltrevir 013 Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) Uppfödning av kameler, dromedarer, alpackor och lamadjur Vildsvinsfarm växtodling i kombination med husdjursskötsel, % på respektive driftsgren, enligt beskrivning i koderna , , 01131, , , ,

10 sid Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) Blandat jordbruk (ospecificerat) Blandat jordbruk, ospec. Lantbruk, ospec. Jordbruk, blandat, ospec Blandat jordbruk, mest växtodling Jordbruk, blandat, mest växtodling Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel Jordbruk, blandat, mest husdjursskötsel 014 Service till jordbruk utom veterinärverksamhet; anläggning och skötsel av grönytor 0141 Service till växtodling; plantering, sådd och skötsel av grönytor Service till växtodling, plantering, sådd och skötsel av grönytor jordbruksverksamhet utförd mot lön eller inom ramen för ett kontrakt såsom: - skörd och beredning av grödor för primärmarknader, d.v.s. tvättning, beskärning, sortering, torkning, desinfektion, vaxning, polering, inslagning, skalning, rötning, avkylning eller bulkförpackning inkl. i syrefria förpackningar bekämpning av skadedjur (inkl. kaniner) i anslutning till jordbruk plantering och skötsel av grönytor för att skapa, sköta och omdesigna grönytor såsom parker och trädgårdar skötsel av parker och grönytor för sportändamål uthyrning av jordbruksmaskiner med förare bearbetning av textilfibrer, jfr 171 partihandelns marknadsföring av jordbruksprodukter, jfr 51 trädgårdsarkitektverksamhet, jfr arrangörer av lantbruksmässor, jfr lantbruksnämndernas konsultverksamhet, jfr röjning av träd för att bereda mark för jordbruksproduktion, jfr Avbytartjänst, lantbruk ej djurskötsel Beskärning av träd i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Besprutning i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Bevattning i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Bevattningssystem, drift av för företag inom växtodling Avbytarverksamhet, lantbruk ej djurskötsel Beskärning av träd till företag inom växtodling, på uppdrag Besprutning på uppdrag till företag inom växtodling Bevattning på uppdrag till företag inom växtodling Buskröjning, vägar

11 sid 11 Farmartjänster, service till växtodling Förberedande aktiviteter för odling, uppdrag Gräsklippning, uppdrag Gödsling, växtodling, uppdrag Harvning, uppdrag Jordbruksmaskiner, med förare, uthyrning Kyrkogårdar och gravar, skötsel och underhåll, uppdrag Lantbruksmaskiner, med förare, uthyrning Paketering, jordbruksprodukter, i anslutning till jordbruksverksamhet Parkförråd Personalförmedling till jordbruk (ej till djurskötsel) Plantering, trädgårdar på uppdrag Plöjning, som tjänst, uppdrag Röjning av naturbetesmark, på uppdrag Skadedjursbekämpning, jordbruk Stubbfräsning, trädgårdar och parker, på uppdrag Traktorarbeten, uppdrag, jordbruk Trädbeskärning till företag inom växtodling, på uppdrag Trädgårdsarbeten i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Trädgårdsbesprutning i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Trädgårdsskötsel i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Trädgårdstjänster i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Tröskning, sortering, torkning, uppdrag Uthyrning, jordbruksmaskiner, med förare Växter i offentlig miljö, skötsel och underhåll (ej uthyrning) Ympning, träd, uppdrag till företag inom växtodling Fröförädling/kontroll Gravskötsel på uppdrag Grönytor för sportändamål, skötsel av på uppdrag Hackning, uppdrag Jordbearbetning, på uppdrag Kvalitetskontroll, jordbruksprodukter Lantbrukskemiska jordanalyser Maskinstationsverksamhet, service till växtodling Parkanläggningar, skötsel och underhåll Parkskötsel Plantering och skötsel av grönytor för att skapa, sköta och omdesigna grönytor såsom parker och trädgårdar, på uppdrag Plantering, vård och underhåll av grönska i anslutning till trafikleder (vägar, tåg- och spårvägslinjer, vattenvägar och hamnar) Rensning, uppdrag Röjning, sly vid vägar Skördearbeten, uppdrag Sådd, uppdrag Trädbeskärning i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Trädfällning i trädgårdar, parker o.l., på uppdrag Trädgårdsarbeten, skötsel, på uppdrag till företag inom växtodling Trädgårdsbesprutning på uppdrag till företag inom växtodling Trädgårdsskötsel, på uppdrag till företag inom växtodling Trädgårdstjänster på uppdrag till företag inom växtodling Uthyrning av arbetskraft för lantbruksarbete, till växtodling Uthyrning, lantbruksmaskiner, med förare Ympning, träd i parker och privata trädgårdar o.l., på uppdrag 0142 Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet (ej agronomer, lantbrukskonsulenter) djurskötsel utförd mot lön eller inom ramen för ett kontrakt: - seminverksamhet - boskapskontroll, kreatursdrift, inhysning av djur för betesgång, kastrering av fjäderfä, rengöring av burar osv. - aktiviteter avseende förökning, tillväxt och produktion av djur - pensionat och fodervärdsverksamhet för husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.) lantbruksnämndernas konsultverksamhet, jfr veterinärverksamhet, jfr inackordering av sällskapsdjur, (hundar och katter m.fl.) jfr massagebehandling sällskapsdjur, (hundar och katter m.fl.) jfr verksamhet vid slutgödningsstationer, jfr 012 marknadsföringsaktiviteter av agenturhandel, jfr 511

12 sid 12 agronomers och lantbruksekonomers aktiviteter, jfr Akupunkturverksamhet, husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.), ej veterinärverksamhet Avbytarverksamhet (djurskötsel) Betäckning, husdjur, uppdrag Djurpensionat, husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.) Fodervärdsverksamhet, husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.) Fårklippning på uppdrag Hovslageriverksamhet Hovvård Hästmassage (ej veterinärverksamhet) Inridning av hästar, på uppdrag Kokontroll Mejeriproduktkontroll Mjölkprovning Personalförmedling, husdjursskötsel Seminverksamhet Svinstamskontroll Uthyrning av arbetskraft för lantbruksarbete, till djurskötsel Vakthundar, uthyrning, ej i samband med uppfödning 015 Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill Avbytartjänst (djurskötsel) Avelsarbete, på uppdrag Chipmärkning och identifikation av djur Fjäderfä, kastrering, på uppdrag Friskvård, husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.), ej veterinärverksamhet Homeopativerksamhet, husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.) Hovslagning Hundförare, mögelspårning Inackordering av husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.) Klövvård Massagebehandling, husdjur, hästar, kor, grisar m.fl. (ej veterinärverksamhet) Mjölkkor, skötsel på uppdrag Mögelhundförare Rengöring av lantbrukslokaler (hönshus, svinstior, djurstallar etc.) Skoning, hästskor Tandvård hästar ( ej veterinärverksamhet) Uthyrning, vakthundar, ej i samband med uppfödning 0150 Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill (ej valfångst, nöjesjakt) yrkesmässig jakt på och fångst av vilda djur beredning av pälsskinn och hudar i anslutning till jakt viltvård service för att främja kommersiell jakt beredning av pälsskinn och hudar i anslutning till husdjursskötsel, jfr 012 valfångst, jfr 0501 beredning av pälsskinn och hudar i anslutning till slakt, jfr nöjesjaktarrangemang, jfr Hudar och skinn från vilda djur, tillvaratagande Kött, ätbara delar av vilda djur, tillvaratagande Säljakt Jakt och viltvård Skinn från vilda djur, tillvaratagande Viltvård 019 Småbruk 0190 Småbruk

13 sid Småbruk (beräknat arbetskraftsbehov mindre än 400 timmar per år) Jordbruk - småbruk, blandat Småbruk mest odling av grönsaker (köksväxter) i växthus Småbruk mest odling av kärnfrukter och stenfrukter Småbruk mest odling av potatis Småbruk mest odling av sockerbetor Småbruk mest odling av övriga ett- och tvååriga växter Småbruk mest uppfödning av får och getter Småbruk mest uppfödning av slaktsvin Småbruk mest äggproduktion Småbruk blandat mest odling av frukt och bär (t.ex. jordgubbar) Småbruk mest odling av grönsaker (köksväxter) på friland Småbruk mest odling av plantskoleväxter på friland Småbruk mest odling av prydnadsväxter i växthus Småbruk mest odling av spannmål Småbruk mest uppfödning av fjäderfä, ej äggproduktion Småbruk mest uppfödning av nötkreatur Småbruk mest uppfödning av smågrisar Småjordbruk, blandat 02 Skogsbruk och service till skogsbruk 020 Skogsbruk och service till skogsbruk 0201 Skogsbruk Produktion av skog på rot, leveransvirke m.m. (alla förekommande aktiviteter, i egen regi eller på uppdrag) alla i skogsbruksföretag förekommande aktiviteter för att producera skog på rot, leveransvirke o.d., aktiviteterna kan utföras av ägaren i egen regi eller utföras av annan på uppdrag Produktion av skog på rot (egen skog) Skogsbruk, ägare Skogsvård, på egen skog Ägareförvaltning, skogsfastighet Skogsavverkning, på egen skog Skogsförvaltning Skogsägare Skogsvård (markberedning, plantering, röjning och skogsgödsling m.m. på uppdrag) skogsvårdstjänster på uppdrag såsom: markberedning, plantering, röjning, skogsgödsling, skyddsdikning o.d. Gallring, skog, på uppdrag Hyggesröjning, skogsvård, på uppdrag Skadedjursbekämpning, skogsbruk, på uppdrag Skogsbruk, entreprenör, skogsvård Skogsentreprenadverksamhet, skogsvård Skogsgödsling, på uppdrag Skogsmaskintjänster, skogsvård Skogsröjning, skogsvård, på uppdrag Gödsling, skog, på uppdrag Plantering, skog, på uppdrag Skogsarbete, skogsvård Skogsentreprenadverksamhet, gallring Skogsgallring, på uppdrag Skogskultivering, på uppdrag Skogsplantering, på uppdrag Skogsvård, på uppdrag Avverkning (drivningstjänster på uppdrag, även drivning av inköpt skog på rot)

14 sid 14 drivningstjänster på uppdrag, d.v.s. Avverkning drivning av inköpt skog på rot anläggning av tillfälliga drivningsvägar Anläggning av tillfälliga drivningsvägar Basvägsröjning Drivning av inköpt skog på rot Kapning, vid skogsavverkning Pitprops, i anslutning till avverkning Rundvirkes i anslutning till avverkning Skogsarbete, skogsavverkning Skogsbruk, entreprenör, skogsavverkning Skogsmaskinsentreprenad, avverkning Skotning, skog Stolpbarkning Barkning Drivning (skogsavverkning) Huggning=avverkning, på uppdrag Kraftledningsgator, röjning Rundvirke, bearbetning vid avverkningsplatser Röjning, träd för beredning av mark, för jordbruksproduktion Skogsavverkning, på uppdrag Skogsentreprenadverksamhet, skogsavverkning Skogsmaskintjänster, skogsavverkning Slyröjning, skog Trädfällning, skogsavverkning Produktion av skogsodlingsmaterial (fröplantager, fröstationer, plantskolor) drift av fröplantager, fröstationer och plantskolor Drift av fröplantager (skog) Plantskolor, skog Fröodling, skogsodlingsmaterial Uppdrivning, trädplantor för skogsplantering Övrigt skogsbruk plockning av svamp, jfr plockning av vilda bär, jfr kolning/träkolsframställning, jfr skogsvård, uppdrag, jfr skogsavverkning, uppdrag, jfr Julgransodling Odling av träd för utvinning av växtsaft Odling, vegetabiliska flätningsmaterial Skogsväxter, insamling Mossa och lavar, plockning Odling, julgranar Prydnadsgrönt, plockning Övrig skogshushållning och skogsskötsel (ej avverkning eller skogsvård) 0202 Service till skogsbruk Virkesmätning Mätning, avverkade virkesvolymer Virkesmätningsföreningar Virkesmätning Övrig service till skogsbruk (stämpling, skogsvärdering, rådgivning på uppdrag)

15 sid 15 B Brandskyddsverksamhet, skogsbruk Flottledsrensning Kalkning av sjöar, skog m.m., uppdrag Rådgivning, skogsvård, uppdrag Skogsbruksmaskiner, med förare, uthyrning Skogskonsult, rådgivning på uppdrag Skogskörslor, timmertransport till uppsamlingsplats Skogstaxering, uppdrag Skogsvårdsrådgivning, uppdrag Skogsägarföreningar Timmerflottning Transport, timmer i vattenled eller flottningsränna Uthyrning, skogsbruksmaskiner med förare Värdering, skog, uppdrag Fiske Bärgning, sjunktimmer Flottning Rundvirke, framkörning Skogliga åtgärder, inventering o planering Skogsinventering Skogskörning timmertransporter till uppsamlingsplats Skogsstämpling, uppdrag Skogstransporter, timmertransport till uppsamlingsplats Skogsvärdering, uppdrag Timmer, framkörning Timmertransport till uppsamlingsplats Underhåll och övervakning av flottningsverksamhet Virkestransporter till uppsamlingsplats med häst utnyttjande av fiskeresurser från marina miljöer eller färskvattenmiljöer i syfte att fiska, fånga eller samla in fisk, kräftdjur och andra produkter från havet fiskodling och vattenbruk bearbetning av fisk, kräftdjur och skaldjur på fiskefartyg bearbetning av fisk, kräftdjur och skaldjur i industrianläggningar eller på fabriksfartyg, jfr sport- och fritidsfiske, jfr Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill 050 Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill 0501 Fiske salt- och sötvattensfiske fångst av kräft- och blötdjur fångst av pärlor, koraller och alger valfångst tjänster i anslutning till fiske säljakt, jfr fiskberedningsfartyg, som ej används i samband med fiske, jfr sportfiskearrangemang, jfr Trålfiske i saltvatten (ej fiskberedningsfartyg) Fiskberedningsfartyg, i samband med trålfiske i saltvatten Havsfiske, trål Kylning, havsfisk, trålad Fiske, trål-, havs och kust Kustfiske, trål Räkor, trålning

16 sid 16 Saltsjöfiske, trål Trålfiske (i saltvatten) Övrigt saltvattensfiske (ej fiskberedningsfartyg) Fiskberedningsfartyg, i samband med saltvattenfiske, ej trålfiske Havsfiske, ej trål Kustfiske, ej trål Saltsjöfiske, ej trål Fiske, ej trål-, havs och kust Havsfiske, snörpvad Kylning, havsfisk, ej trålad Saltvattenfiske, ej trålfiske Sötvattensfiske Fiske, ej havs och kust Kylning, insjöfisk Insjöfiske Sötvattenfiske 0502 Vattenbruk groduppfödning, jfr drift av sportfiskedammar och förvaltning av sportfiskevatten, jfr Matfiskodling Matfiskodling i saltvatten Matfiskodling i sötvatten Sättfiskodling Akvariefiskodlingar i saltvatten Sättfiskodling i saltvatten Akvariefiskodlingar i sötvatten Sättfiskodling i sötvatten Kräftdjursodling Kräftdjursodling i saltvatten Skaldjursodling i saltvatten Kräftdjursodling i sötvatten Skaldjursodling i sötvatten Blötdjursodling Blötdjursodling i saltvatten Musselodling i saltvatten Ostronodling i saltvatten Blötdjursodling i sötvatten Musselodling i sötvatten Vattenväxtodling Vattenväxtodling i saltvatten Vattenväxtodling i sötvatten

17 sid 17 C CA Utvinning av mineral Utvinning av energimineral 10 Kol- och torvutvinning 101 Stenkolsutvinning 1010 Stenkolsutvinning Stenkolsutvinning brytning av stenkol; gruv- eller markbrytning rening, formning, sortering, pulverisering och liknande bearbetning av stenkol agglomering av stenkol återvinning av stenkol från slagg Agglomering av stenkol Briketter, stenkol, Dränerings- och pumpningstjänster, som stödtjänst till utvinning av stenkol, på uppdrag Kolbrytning, stenkol Stenkol, agglomering Stenkol, krossning, i samband med brytning Stenkolsbriketter, ej vid brytning, Briketter, framställning, i samband med stenkolsbrytning Bränslebriketter, o.l., av stenkol, Gruvdrift, stenkol Rening, formning, sortering, pulverisering och liknande bearbetning av stenkol Stenkol, brytning Stenkol, återvinning från slagg Stödtjänster i samband med stenkolsutvinning, på uppdrag 102 Brunkolsutvinning 1020 Brunkolsutvinning Brunkolsutvinning brytning av brunkol; gruv- eller markbrytning rening, dehydratisering, pulverisering och liknande bearbetning av brunkol agglomering av brunkol Agglomering av brunkol Brunkol, agglomering Dränerings- och pumpningstjänster, som stödtjänst till utvinning av brunkol, på uppdrag Stödtjänster i samband med brunkolsutvinning, på uppdrag 103 Torvutvinning Briketter, framställning, i samband med brunkolsbrytning Brunkol, brytning Rening, dehydratisering, pulverisering och liknande bearbetning av brunkol

18 sid Torvutvinning Utvinning av torv och vidareförädling för jordförbättringsändamål av varor av torv, jfr Blomjord, blandning Jordförbättringsmedel, torvprodukt, Krukjord, paketering Stödtjänster i samband med torvutvinning för jordförbättringsändamål, på uppdrag Torvbrytning, för jordförbättringsändamål Torvströ, Jord, blom-, blandning Krukjord, blandning Krukjord, sortering Torv, utvinning, för jordförbättringsändamål Torvmull, Utvinning av torv och vidareförädling för energiändamål av varor av torv, jfr Bränntorvupptagning Stödtjänster i samband med torvutvinning för energiändamål, på uppdrag Torvbriketter, Bränslebriketter, o.l., av torv, Torv, utvinning, för energiändamål Torvbrytning, för energiändamål 11 Utvinning av råpetroleum och naturgas samt service i anslutning härtill 111 Utvinning av råpetroleum och naturgas 1110 Utvinning av råpetroleum och naturgas Utvinning av råpetroleum och naturgas (ej service, raffinering, transport i rörsystem, prospektering) utvinning av råpetroleum och gasformiga kolväten från samma källa tjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning, jfr petroleumraffinering, jfr återvinning av petroleumgaser förtätade till vätska vid petroleumraffinering, jfr transporter i rörsystem, jfr prospektering för att spåra förekomster av olja och naturgas, jfr Förtätning och återförande till gasform för landtransport, utförd i anslutning till transport Förtätning och återförande till gasform för transport, utförd på utvinningsplatsen Råpetroleumutvinning Utvinning, olja ur oljehaltig mineral och sand 112 Service till råpetroleum- och naturgasutvinning Förtätning och återförande till gasform för sjötransport, utförd i anslutning till transport Naturgasutvinning Skifferoljeutvinning

19 sid Service till råpetroleum- och naturgasutvinning Service till råpetroleum- och naturgasutvinning tjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning: - riktad borrning och uppborrning - uppstart av brunn - uppförande av borrtorn på platsen - nedmontering, cementering av hus till olje- eller gaskälla - drift av oljepump - igenpluggning och nedläggning av källor osv. Bostadsplattformar, uthyrning Off shore, naturgas, på uppdrag Oljeplattformar, uthyrning Uthyrning, bostadsplattformar Dränerings- och pumpningstjänster, som stödtjänst till utvinning av råpetroleum- och naturgasutvinning, på uppdrag Off shore, olja, på uppdrag Stödtjänster i samband med råpetroleum- och naturgasutvinning, på uppdrag Uthyrning, oljeplattformar 12 Utvinning av uran- och toriummalm 120 Utvinning av uran- och toriummalm 1200 Utvinning av uran- och toriummalm Utvinning av uran- och toriummalm (ej anrikning, framställning av uranmetall) CB Brytning och koncentrering av uran- och toriummalm Stödtjänster i samband med utvinning av uranoch toriummalm, uppdrag Uran, malm, utvinning Utvinning av malmer och mineral utom energimineral Dränerings- och pumpningstjänster, som stödtjänst till utvinning av uran- och toriummalm, på uppdrag Torium, malm, utvinning 13 Utvinning av metallmalmer brytning och annan utvinning samt sortering, anrikning, sintring, brikettering, agglomerering och pelletering av malm krossning, malning och tvättning av malm 131 Järnmalmsutvinning 1310 Järnmalmsutvinning Järnmalmsutvinning (inkl. anrikning, sintring och brikettering)

20 sid 20 Anrikning (samt sintring), järnmalm Brytning, järnmalm Gruvdrift, järnmalm Järnmalmssortering Sintring, järnmalm Stödtjänster i samband med järnmalmsutvinning, på uppdrag 132 Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm Brikettering, järnmalm Dränerings- och pumpningstjänster, som stödtjänst till utvinning av järnmalm, på uppdrag Järnmalmsbrytning Malmbrytning, järnmalm Sortering, järnmalm 1320 Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm brytning, sortering och anrikning av icke-järnmalmer, exkl. uran- och toriummalm utvinning och bearbetning av ädelmetallmalmer, bearbetning av guld-, silver- och platinamalmer utvinning av uran- och toriummalm, jfr Anrikning och sortering, icke-järnmalm (utom uran- och toriummalm) Dränerings- och pumpningstjänster, som stödtjänst till utvinning av icke-järnmalm utom av uran- och toriummalm, på uppdrag Icke-järnmalm, anrikning (utom uran- och toriummalm) Icke-järnmalm, sortering (utom uran- och toriummalm) Malmbrytning, icke-järnmalm (utom uran- och toriummalm) Stödtjänster i samband med utvinning av icke-järnmalm utom av uran- och toriummalm, på uppdrag Ädelmetallmalmer, utvinning och bearbetning Brytning, icke-järnmalm (utom uran- och toriummalm) Gruvdrift, icke-järnmalm (utom uran- och toriummalm) Icke-järnmalm, brytning (utom uran- och toriummalm) Koppar, brytning Sortering, icke-järnmalm (utom uran- och toriummalm) Zinkmalmsbrytning 14 Annan mineralutvinning 141 Stenbrytning 1411 Brytning av sten för byggnads- och prydnadsändamål Brytning av sten för byggnads- och prydnadsändamål (ej brytning av kemiska mineraler eller stenullvaru) brytning, grovbearbetning och sågning av monument- och byggnadssten för byggnads- och prydnadsändamål krossning och delning av sten

9 Innehållsbeskrivningar

9 Innehållsbeskrivningar SPIN 2007 Innehållsbeskrivningar 9 Innehållsbeskrivningar Innehållsbeskrivningarna följer till övervägande del de för CPA 2008 utarbetade beskrivningarna och avser för det mesta varor och tjänster på lägsta

Läs mer

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt Handbok - version 5.0 2015-02-20 Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt inför inrapportering av avbrott avseende år 2014 enligt EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03

Läs mer

Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014

Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014 Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014 Nå rätt befattningshavare och företag vi hjälper dig att hitta din målgrupp Varsågod, här är Paradguiden för 2014 ditt verktyg för att hitta nya kunder. Parad är vårt

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket kommunens avgift för

Läs mer

SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2009-02-03

SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2009-02-03 SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2009-02-03 SNI2007 Uppslagstext SNI2007 Uppslagstext sid 1 52290 3 parts logistik, transport 2009-02-03 sid 2 94990 4 h föreningar 2009-02-03 sid 3 47713 Accessoarer,

Läs mer

Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna

Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna Redovisning av Energimyndighetens, Skogsstyrelsens, Jordbruksverkets, Fiskeriverket och Sametingets regeringsuppdrag Jo 2009/1596 enligt regeringsbeslut

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2009 Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden (ESF) och Utbildningsstyrelsen Layout och ombrytning: Anna

Utbildningsstyrelsen 2009 Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden (ESF) och Utbildningsstyrelsen Layout och ombrytning: Anna Utbildningsstyrelsen 2009 Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden (ESF) och Utbildningsstyrelsen Layout och ombrytning: Anna Blom-Alvarez Översättning till finska och engelska: Galimatias

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:4-406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av KF 2009-11-26 146 Reviderad av KF 2011-12-15 153 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens

Läs mer

SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2012-02-03

SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2012-02-03 SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2012-02-03 SNI2007 Uppslagstext SNI2007 Uppslagstext sid 1 52290 3 parts logistik, transport 2012-02-03 sid 2 4 h föreningar 2012-02-03 sid 3 47713 47712 47912

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; SFS 1998:899 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

UpphandlingsDax.se är det enda du behöver för offentliga upphandlingar i Sverige. Detta är viktig information

UpphandlingsDax.se är det enda du behöver för offentliga upphandlingar i Sverige. Detta är viktig information UpphandlingsDax.se är det enda du behöver för offentliga upphandlingar i Sverige. För att använda och utnyttja vår tjänst på UpphandlingsDax.se går du igenom sex steg. Följer du dessa steg har du sedan

Läs mer

Utbildningstyrelsen och författare. Rapporter och utredningar 2012:1. ISBN 978-952-13-5253-9 (hft.) ISBN 978-952-13-5254-6 (pdf)

Utbildningstyrelsen och författare. Rapporter och utredningar 2012:1. ISBN 978-952-13-5253-9 (hft.) ISBN 978-952-13-5254-6 (pdf) Heidi Backman och Kristel Englund YRKE 2025 En prognos över behovet av svenskspråkig arbetskraft och yrkes- och högskoleutbildning för svenskspråkiga Rapporter och utredningar 2012:1 Utbildningstyrelsen

Läs mer

Om undersökningen. Vilka företag ingår i enkätundersökningen?

Om undersökningen. Vilka företag ingår i enkätundersökningen? Om undersökningen Syfte och användning Statistiken över Industrins varuproduktion (IVP) beskriver värdet och mängden av de varor, och därtill sammanhörande tjänster, som den svenska industrin producerat

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2005:4 Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. år 2003 Consumption of food and nutritive values, data up to 2003 Sammanfattning

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat S l a k t Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV ekonomisk förening

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat L i v s me d e l s f ö r ä d l i n g Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Läs mer

SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2014-01-14

SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2014-01-14 SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2014-01-14 SNI2007 Uppslagstext SNI2007 Uppslagstext sid 1 52290 3 parts logistik, transport 2014-01-14 sid 2 4 h föreningar 2014-01-14 sid 3 47713 47712 47772

Läs mer

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201.

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201. Sven Wimnell 050203+100201+100211: SNI 2002+2007. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. http://wimnell.com/omr40q.pdf Innehåll: sid 2 Antal arbetsställen 1998 enligt SNI,

Läs mer

Fördjupad dokumentation statistiken Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) (prod.nr. JO0901)

Fördjupad dokumentation statistiken Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) (prod.nr. JO0901) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Fördjupad dokumentation av statistiken Fördjupad dokumentation statistiken Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) (prod.nr. JO0901) 1. Kort om dokumentation och undersökning

Läs mer

KARTLÄGGNING AV DELSYSTEM

KARTLÄGGNING AV DELSYSTEM KARTLÄGGNING AV DELSYSTEM LIVSMEDEL I KALMAR LÄN PETER BJERKESJÖ, DANIEL HALLENCREUTZ, VANESSA SEVEDAG OCH KLARA SPANGENBERG STOCKHOLM 2015-02-28 Kontigo AB Katarinavägen 19 SE 116 45 Stockholm www.kontigo.se

Läs mer

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 NLL-2014-10 Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 Innehåll Regionala beredningens verksamhetsrapport... 1 Uppdraget 2014... 1 Metod... 1 Nära Mat konferensen 24 april... 1 Tack till... 3 Vad är

Läs mer

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2004

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(136) Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2004 AM0103 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2015-01-09

SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2015-01-09 SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2015-01-09 SNI2007 Uppslagstext SNI2007 Uppslagstext sid 1 52290 3 parts logistik, transport 2015-01-09 sid 2 4 h föreningar 2015-01-09 sid 3 47713 47712 47772

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1401 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2013 I korta drag Korrigering 2014-10-08 Diagram 9 Andel ekologisk försäljning av livsmedel och

Läs mer

De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå

De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå nuläge och utvecklingsmöjligheter 2014 2019 Innehåll 4 Sammanfattning 14 Så läser du rapporten 18 Betesdrift 22 Biodling 26 Energi 33 Entreprenad 38 Fröer, ärter,

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2009 1

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2009 1 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2009 1 SPIN 2007 Standard för svensk produktindelning efter näringsgren 2007 SPIN 2007 Swedish Standard Classification of Products

Läs mer

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Registrering och godkännande Ersätter: 2013-11-29 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Syftet med vägledningen... 4 2 Livsmedelsföretag... 5 2.1 Begreppet livsmedelsföretag...

Läs mer

Beroende- och konsekvensanalys, livsmedelsförsörjning. Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden

Beroende- och konsekvensanalys, livsmedelsförsörjning. Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden Beroende- och konsekvensanalys, Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden 2007-07-11 Dnr 0021/2007 Offentligt arbetsmaterial Beroende- och konsekvensanalys Beroende- och konsekvensanalys,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks allmänna råd (2004:1) i anslutning till

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer