SNI2002, rubriker och texter, sortering SNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SNI2002, rubriker och texter, sortering SNI2002 2007-12-14"

Transkript

1 SNI2002, rubriker och texter, sortering SNI sid 1 A Jordbruk, jakt och skogsbruk 01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill Aktivitets- och branschindelningen för "01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill" är samordnad med typklassificeringen (typologin) för jordbruksföretag. Denna klassificering beskrivs närmare i det statistiska meddelandet JO 35 SM Typologin omfattar företagen i lantbruksregistret (LBR), och motsvarar SNI-grupperna 01.1 (utom 01119, och 01139), 012 (utom 01228, och 0125), 013 (utom 01300) samt 019. Därtill belyses i typologin även skogsbrukets relativa betydelse för jordbruksföretagen i LBR. Typologin används främst i SCB:s och Jordbruksverkets lantbruksstatistik. Klassificeringen bygger på att jordbruksföretagets verksamhet indelas i driftsgrenar (aktiviteter). Kvantitativa uppgifter om driftsgrenarnas storlek, t.ex. åkerareal eller antal djur inom företaget, transformeras med hjälp av s.k. normtal till en gemensam värdeskala (standardiserat arbetsbehov i timmar). Driftgrenarnas relativa storlek (mätt i arbetsbehov) ger sedan underlag för att klassificera efter driftsinriktning (typklass, bransch). Klassindelningen är specifik för jordbruksföretagen, men harmoniserades 1991 med SNI, se vidare klasserna nedan. I SNI-systemet gäller vanligtvis att klassificeringen av enheter bestäms genom ett enkelt mestkriterium, dvs. den största aktiviteten avgör till vilken klass enheten skall föras. Typologin för jordbruksföretag har en mer varierad utformning. Indelningen kan göras på tre olika nivåer; efter fyra "huvudtyper" eller tolv "bastyper" eller 38 "detaljtyper". Systemet är på varje nivå uppbyggt med specialiserade klasser och blandklasser. De specialiserade klasserna har endast en dominerande driftsinriktning, avgränsad med ett kvalificerat mestkriterium (driftsgrenen har minst 67 % av det totala arbetsbehovet i driftsgrenarna). En ingående beskrivning av arbetsbehovsberäkning, driftsgrenar och klassindelning ges i nämnda JO 35 SM Som allmän regel för SNI 2002 gäller parallellitet mellan aktivitet och bransch, dvs. endast sådana aktiviteter som uppfyller kriterierna för branschbildning är definierade. Branscherna blir därigenom identiska med avseende på den verksamhet som definierar branschen och därför kan beskrivningarna begränsas till aktiviteterna. När däremot branscherna, som i jordbruket, bildas genom en kombination av aktiviteter, blir det nödvändigt att även definiera branscherna med avseende på blandningsinnehåll (blandklasser). Beskrivningarna för "01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill" följer därför, i motsats till övriga huvudgrupper, den uppställning som gäller för detaljindelningen i SNI 2002, med parallella spalter för aktivitetsart och bransch. 011 Växtodling 0111 Odling av jordbruksväxter Spannmålsodling m.m. (minst 67 % spannmål, raps, rybs, ärter, frövall, träda m.m.) odling av vete, råg, korn, havre, rågvete, blandsäd, raps, rybs, oljelin, ärter, bönor, frövall, grönfoderväxter, majs, gräsmattor, energigrödor, energiskog o.d. mark i träda Baljväxtodling Biobränsle, odling energigrödor Energiskog, odling Gräsmattor, färdiga, produktion av Bearbetning av utsäde för spannmål Energigrödor, odling Frövallsodling Grönfoderväxter, odling

2 sid 2 Majsodling (ej självplockning) Odling av hampa Odling av raps Odling av rybs Oljeväxtodling Trindsädsodling (baljväxter) Ärter, odling Odling av fiberväxter som spånadslin och hampa Odling av oljelin Odling av ris Odling av spånadslin Spannmålsodling Träda Vallodling (minst 67 % vall utöver eget behov) odling av slåtter- och betesvall utöver eget behov Ensilage, produktion Vallodling Hö, produktion Potatisodling (minst 67 % jordbruksväxter, minst 33 % potatis) Matpotatis, odling Stärkelsepotatis, odling Potatis, odling Utsädesodling av potatis Sockerbetsodling (minst 67 % jordbruksväxter, minst 33 % sockerbetor) Sockerbetor, odling Odling av jordbruksväxter, blandat (minst 67 % jordbruksväxter, utan specialisering) Odling, jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, , 01127), blandat, mest vallodling Odling, jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01125, 01127), blandat, mest potatis Odling, jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01125, 01127), blandat, mest spannmål Odling, jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01125, 01127), blandat, mest grönsaker på friland Odling, jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01125, 01127), blandat, mest sockerbetor Odling av växter, blandat, mest jordbruksväxter (minst 67 % växter, mest jordbruksväxter) Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01117, 01125, 01127), mest grönsaker i växthus Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01117, 01125, 01127), mest potatis Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01117, 01125, 01127), mest spannmål Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01117, 01125, 01127), mest grönsaker på friland Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01117, 01125, 01127), mest prydnadsväxter i växthus Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter (enligt SNI 2002 koderna 01111, 01112, 01113, 01117, 01125, 01127), mest vallodling Övrig odling av jordbruksväxter

3 sid 3 odling av grödor hos företag som inte ingår i LBR, d.v.s. hos företag med högst två hektar åker (och avsaknad av stor djurbesättning) Odling av humle Odling av tobak Odling av sockerrör Odling, övriga, jordbruksväxter (högst 2 hektar åker och ej stor djurbesättning) 0112 Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter Odling av köksväxter på friland (minst 67 % morötter, vitkål, blomkål m.fl. köksväxter) odling av morötter, vitkål, blomkål och övriga köksväxter på friland Bearbetning av utsäde för grönsaker Grönsaker, odling på friland Köksväxter, odling på friland Morötter, odling på friland Vitkål, odling på friland Övriga köksväxter, odling på friland (sallat, rödbetor, gurka, kålrötter, purjolök) Blomkål, odling på friland Grönsaksodling på friland Lök (gul, röd), odling på friland Odling, köksväxter på friland Växter, köks-, odling, på friland Odling av plantskoleväxter m.m. på friland (minst 67 % plantskoleväxter, snittblommor m.m.) odling av plantskoleväxter, snittblommor o.d. på friland Blommor, odling på friland Blommor, torkade, odling på friland Eterneller, gårdsförsäljning/självplockning Fröodling, fröproduktion, blommor Fröodling, fröproduktion, grönsaker Plantor, odling på friland Prydnadsbuskar/-träd, odling, på friland Växter, plantskole-, odling, på friland Blommor, torkade, gårdsförsäljning/självplockning Blomsterodling på friland Eterneller, odling på friland Fröodling, fröproduktion, frukt och bär Handelsträdgårdsverksamhet, plantskoleväxter, odling på friland Plantskoleväxter, odling på friland Snittblommor, odling på friland Odling av köksväxter i växthus (minst 67 % gurka, tomater, sallat, jordgubbar m.m.) odling av köksväxter (gurka, tomater, sallat, jordgubbar o.d.) i växthus och övrig växthusyta (utplanteringsväxter o.d.) Grönsaker, odling i växthus Gurka, odling i växthus Köksväxter, odling i växthus Odling, köksväxter i växthus Tomater, odling i växthus Övriga köksväxter, odling i växthus (t.ex. melon) Grönsaksodling i växthus Jordgubbar, odling i växthus Morötter, odling i växthus Sallat, odling i växthus Utplanteringsköksväxter, (sticklingar), odling i växthus Odling av prydnadsväxter i växthus (minst 67 % krukväxter och snittblommor)

4 sid 4 odling av krukväxter (pelargon, begonia, julstjärna o.d.) och snittblommor (tulpaner, rosor, narcisser o.d.) i växthus Blommor, odling i växthus Handelsträdgårdsverksamhet, prydnadsväxter, odling i växthus Odling av utplanteringsväxter, (sticklingar), prydnadsväxter, i växthus Snittblommor, odling i växthus Blomsterodling i växthus Krukväxter, odling i växthus Odling, prydnadsväxter i växthus Växter, prydnads-, odling, i växthus Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter, blandat (minst 67 % köks-, prydnads- och plantskoleväxter, utan specialisering) Odling, köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt SNI 2002 koderna ), blandat, mest plantskoleväxter i växthus Odling, köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt SNI 2002 koderna ), blandat, mest köksväxter på friland Odling, köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt SNI 2002 koderna ), blandat, mest prydnadsväxter i växthus Odling, köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt SNI 2002 koderna ), blandat, mest köksväxter i växthus Odling, köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt SNI 2002 koderna ), blandat, mest plantskoleväxter på friland Odling, köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt SNI 2002 koderna ), blandat, mest prydnadsväxter på friland Odling av växter blandat, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter (minst 67 % växter, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter) odling av växter blandat, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter (minst 67 % växter, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter (enligt koderna ) Växtodling, blandat mest potatis Växtodling, blandat, mest köksväxter på friland Växtodling, blandat, mest plantskoleväxter på friland Växtodling, blandat, mest prydnadsväxter på friland Svampodling m.m. Växtodling, blandat, mest köksväxter i växthus Växtodling, blandat, mest plantskoleväxter i växthus Växtodling, blandat, mest prydnadsväxter i växthus plockning av vild svamp för försäljning Odling, svamp Svampinsamling, skogssvamp Svampplockning för försäljning, i samband med odling av svamp 0113 Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m. Svamp, odling Svampodling Frukt- och bärodling (minst 67 % frukt, bär och jordgubbar)

5 sid 5 odling av fruktträd (äpple, körsbär, päron och plommon), bärbuskar (svarta vinbär, hallon, krusbär o.d.) och jordgubbar på friland framställning av vin i anslutning till vinodling Bearbetning av utsäde för frukter Fruktodling, citrusfrukter Fruktodling, oljehaltiga frukter, t.ex. oliver Fruktodling, äpplen, körsbär, päron och plommon Odling av kärnfrukter och stenfrukter Odling av te, kaffe och kakao Bärodling Fruktodling, kärnfrukter och stenfrukter Fruktodling, tropiska och subtropiska frukter Jordgubbar, odling på friland Odling av nötter Odling av vinbär, krusbär och hallon Odling av vindruvor Vin, framställning av i samband med vinodling (i mindre skala) Odling av växter, blandat, mest frukt och bär (minst 67 % växter, mest frukt och bär) Växtodling, blandat, mest frukt och bär (enligt SNI 2002 koden 01121, 01131), mest bär Växtodling, blandat, mest frukt och bär (enligt SNI 2002 koden 01121, 01131), mest jordgubbar Växtodling, blandat, mest frukt och bär (enligt SNI 2002 koden 01121, 01131), mest grönsaker på friland Växtodling, blandat, mest frukt och bär (enligt SNI 2002 koden 01121, 01131), mest kärnfrukter och stenfrukter Odling av kryddväxter m.m.; bärplockning (vilda bär till försäljning) Bär, vilda, plockning för försäljning Hjortron, plockning, insamling Lingonplockning Odling av drogväxter Odling av medicinalväxter Bärplockning, vilda bär Kryddväxter, (kryddor), odling Nötter, plockning Odling av läke-örter Plockning, vilda bär 012 Djurskötsel 0121 Nötkreatursskötsel Mjölkproduktion (minst 67 % mjölkproduktion inkl. skötsel av kalvar och kvigor för rekrytering till mjölkkor) skötsel av mjölkkor samt kalvar och kvigor för rekrytering till mjölkkor, inkl. vallodling och betesmark till djuren framställning av obearbetad komjölk bearbetning av mjölk utanför gården, jfr 1551 Mjölk, produktion på gården Uppfödning av nötkreatur av mjölkras Mjölkkor, skötsel i samband med mjölkproduktion Nötköttsproduktion (minst 67 % nötköttsproduktion inkl. skötsel av kalvar och kvigor för rekrytering till köttkor)

6 sid 6 skötsel av köttkor samt kalvar och kvigor för rekrytering till köttkor samt skötsel av stutar och tjurar, inkl. vallodling och betesmark till djuren slakteriverksamhet utanför gården, jfr Gårdsslakterier, nötkreatur Köttproduktion, uppfödning av köttboskap Nötkött, produktion på gården Köttboskap, uppfödning Nötkreatur, köttproduktion, uppfödning Nötköttsproduktion Produktion av mjölk och nötkött, blandat (minst 67 % mjölk- och köttproduktion, utan specialisering) Uppfödning av, nötkreatur av mjölkras och andra nötkreatur, blandat, mest av andra nötkreatur än av mjölkras Uppfödning av, nötkreatur av mjölkras och andra nötkreatur, blandat, mest av mjölkras Husdjursskötsel, blandad drift, mest nötkreatur (minst 67 % husdjur, mest nötkreatur) Husdjursskötsel, blandad drift, mest nötkreatur (enligt koderna ), mest för mjölkproduktion Husdjursskötsel, blandad drift, mest nötkreatur (enligt koderna ), mest för nötköttsproduktion 0122 Uppfödning av får, getter, hästar och åsnor Fåruppfödning (minst 67 %) skötsel av får, inkl. vallodling och betesmark till djuren slakteriverksamhet utanför gården, jfr Får, uppfödning Fårpäls och -kött, produktion på gården Fårull och -kött, produktion på gården Gårdsslakterier, får Fårost, produktion på gården Fårskötsel (ej på uppdrag) Fåruppfödning Köttproduktion, uppfödning av får, getter och lamm Getuppfödning (minst 67 %) skötsel av getter, inkl. vallodling och betesmark till djuren Getost, produktion på gården Getter, uppfödning Uppfödning av får och getter, blandat (minst 67 % får och getter, utan specialisering)

7 sid 7 Får- och getuppfödning, blandat Husdjursskötsel, blandad drift, mest får och getter (minst 67 % husdjur, mest får och getter) Husdjursskötsel, blandad drift, mest får och getter Hästuppfödning m.m. (omfattar även åsnor; ej ridutbildning och hästuthyrning) ridutbildning och hästuthyrning, jfr Hästar, uppfödning Stuteriverksamhet Hästavel, i samband med hästuppfödning Åsnor, uppfödning 0123 Svinuppfödning Smågrisuppfödning (minst 67 %) skötsel av galtar, suggor och smågrisar, inkl. odling av korn och havre till djuren Avelssvin, uppfödning Smågrisar, uppfödning Slaktsvinsuppfödning (minst 67 %) skötsel av slaktsvin, inkl. odling av korn och vete till djuren slakteriverksamhet utanför gården, jfr Fläskkött, produktion på gården Gödsvin, uppfödning Slaktsvin, uppfödning Gårdsslakterier, slaktsvin Köttproduktion, uppfödning av slaktsvin Uppfödning av smågrisar och slaktsvin, blandat (minst 67 % svin, utan specialisering) Uppfödning, smågrisar och slaktsvin, blandat, mest slaktsvin Uppfödning, smågrisar och slaktsvin, blandat, mest smågrisar Husdjursskötsel, blandad drift, mest svin (minst 67 % husdjur, mest svin) Husdjursskötsel, blandad drift, mest slaktsvin Husdjursskötsel, blandad drift, mest smågrisar 0124 Fjäderfäskötsel

8 sid Äggproduktion (minst 67 %) skötsel av höns och värpkycklingar Hönseri, verksamhet vid (äggproduktion för försäljning) Värphöns, skötsel Kläckerier för värpkycklingar Ägg, produktion på gården (för försäljning) Slaktkycklingsuppfödning (minst 67 %) skötsel av slaktkycklingar slakteriverksamhet utanför gården, jfr Broilers, uppfödning Gårdsslakterier, slaktkycklingar Kycklingkött, produktion på gården Köttproduktion, uppfödning av slaktkycklingar Uppfödning av kycklingar för slakt Fjäderfäuppfödning, slaktkycklingar Hönseri, verksamhet vid (slaktkycklingsuppfödning) Kycklinguppfödning för slakt Slaktkycklingar, uppfödning Fjäderfäskötsel, blandad drift (minst 67 % fjäderfä, utan specialisering) Uppfödning, av fjäderfä, blandat, mest för ej äggproduktion Uppfödning, av fjäderfä, blandat, mest för äggproduktion (för försäljning) Husdjursskötsel, blandad drift, mest fjäderfä (minst 67 % husdjur, mest fjäderfä) Husdjursskötsel, blandad drift, mest fjäderfä för äggproduktion (för försäljning) Husdjursskötsel, blandad drift, mest fjäderfä, ej äggproduktion Övrig fjäderfäskötsel (ankor, gäss, kalkoner, strutsar) Ankor, uppfödning ej för äggproduktion (för försäljning) Fjäderfäskötsel, övrig (ankor, gäss, kalkoner, strutsar) ej för äggproduktion Fjäderfäuppfödning, ankor, gäss, kalkoner, strutsar, ej för äggproduktion Gäss, uppfödning, ej för äggproduktion Kalkoner, uppfödning, ej för äggproduktion Strutsar, uppfödning, ej för äggproduktion Ankor, uppfödning, för äggproduktion (för försäljning) Fjäderfäskötsel, övrig (ankor, gäss, kalkoner, strutsar) för äggproduktion Fjäderfäuppfödning, ankor, gäss, kalkoner, strutsar, för äggproduktion Gäss, uppfödning, för äggproduktion (för försäljning) Kalkoner, uppfödning, för äggproduktion (för försäljning) Strutsar, uppfödning, för äggproduktion (för försäljning) 0125 Annan djurskötsel

9 sid Renskötsel Rennäring Renskötsel Pälsdjursuppfödning uppfödning av katter, jfr Kaniner, uppfödning och skötsel Pälsdjur, uppfödning och skötsel (ej kaniner) Räv, uppfödning Mink, uppfödning Pälsdjursuppfödning (ej kaniner) Bi-, mask- och annan smådjursuppfödning (även produktion av naturlig honung) Biodling Hamstrar, uppfödning Maskar, uppfödning Groduppfödning Honung, naturlig, produktion av Möss, uppfödning Uppfödning av sällskapsdjur träning av sällskapsdjur (ej i samband med uppfödning), jfr Hunddressyr, i samband med uppfödning Hundvård (trimning, bad m.m.), i samband med uppfödning Kennel Papegojfarm Sällskapsfåglar, uppfödning och skötsel Uthyrning, vakthundar, i samband med uppfödning Vakthundar, uthyrning, i samband med uppfödning Uppfödning och skötsel av andra djur Hunduppfödning (hundkennel) Katter, uppfödning Ledarhundar, uppfödning Sällskapsdjur, uppfödning och träning Trimning, hundar, katter, i samband med uppfödning Vakthundar, uppfödning träning av vakthundar, ej i samband med uppfödning, jfr Hjortuppfödning Uppfödning, försöksdjur för forskningsändamål Viltrevir 013 Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) Uppfödning av kameler, dromedarer, alpackor och lamadjur Vildsvinsfarm växtodling i kombination med husdjursskötsel, % på respektive driftsgren, enligt beskrivning i koderna , , 01131, , , ,

10 sid Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) Blandat jordbruk (ospecificerat) Blandat jordbruk, ospec. Lantbruk, ospec. Jordbruk, blandat, ospec Blandat jordbruk, mest växtodling Jordbruk, blandat, mest växtodling Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel Jordbruk, blandat, mest husdjursskötsel 014 Service till jordbruk utom veterinärverksamhet; anläggning och skötsel av grönytor 0141 Service till växtodling; plantering, sådd och skötsel av grönytor Service till växtodling, plantering, sådd och skötsel av grönytor jordbruksverksamhet utförd mot lön eller inom ramen för ett kontrakt såsom: - skörd och beredning av grödor för primärmarknader, d.v.s. tvättning, beskärning, sortering, torkning, desinfektion, vaxning, polering, inslagning, skalning, rötning, avkylning eller bulkförpackning inkl. i syrefria förpackningar bekämpning av skadedjur (inkl. kaniner) i anslutning till jordbruk plantering och skötsel av grönytor för att skapa, sköta och omdesigna grönytor såsom parker och trädgårdar skötsel av parker och grönytor för sportändamål uthyrning av jordbruksmaskiner med förare bearbetning av textilfibrer, jfr 171 partihandelns marknadsföring av jordbruksprodukter, jfr 51 trädgårdsarkitektverksamhet, jfr arrangörer av lantbruksmässor, jfr lantbruksnämndernas konsultverksamhet, jfr röjning av träd för att bereda mark för jordbruksproduktion, jfr Avbytartjänst, lantbruk ej djurskötsel Beskärning av träd i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Besprutning i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Bevattning i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Bevattningssystem, drift av för företag inom växtodling Avbytarverksamhet, lantbruk ej djurskötsel Beskärning av träd till företag inom växtodling, på uppdrag Besprutning på uppdrag till företag inom växtodling Bevattning på uppdrag till företag inom växtodling Buskröjning, vägar

11 sid 11 Farmartjänster, service till växtodling Förberedande aktiviteter för odling, uppdrag Gräsklippning, uppdrag Gödsling, växtodling, uppdrag Harvning, uppdrag Jordbruksmaskiner, med förare, uthyrning Kyrkogårdar och gravar, skötsel och underhåll, uppdrag Lantbruksmaskiner, med förare, uthyrning Paketering, jordbruksprodukter, i anslutning till jordbruksverksamhet Parkförråd Personalförmedling till jordbruk (ej till djurskötsel) Plantering, trädgårdar på uppdrag Plöjning, som tjänst, uppdrag Röjning av naturbetesmark, på uppdrag Skadedjursbekämpning, jordbruk Stubbfräsning, trädgårdar och parker, på uppdrag Traktorarbeten, uppdrag, jordbruk Trädbeskärning till företag inom växtodling, på uppdrag Trädgårdsarbeten i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Trädgårdsbesprutning i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Trädgårdsskötsel i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Trädgårdstjänster i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Tröskning, sortering, torkning, uppdrag Uthyrning, jordbruksmaskiner, med förare Växter i offentlig miljö, skötsel och underhåll (ej uthyrning) Ympning, träd, uppdrag till företag inom växtodling Fröförädling/kontroll Gravskötsel på uppdrag Grönytor för sportändamål, skötsel av på uppdrag Hackning, uppdrag Jordbearbetning, på uppdrag Kvalitetskontroll, jordbruksprodukter Lantbrukskemiska jordanalyser Maskinstationsverksamhet, service till växtodling Parkanläggningar, skötsel och underhåll Parkskötsel Plantering och skötsel av grönytor för att skapa, sköta och omdesigna grönytor såsom parker och trädgårdar, på uppdrag Plantering, vård och underhåll av grönska i anslutning till trafikleder (vägar, tåg- och spårvägslinjer, vattenvägar och hamnar) Rensning, uppdrag Röjning, sly vid vägar Skördearbeten, uppdrag Sådd, uppdrag Trädbeskärning i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag Trädfällning i trädgårdar, parker o.l., på uppdrag Trädgårdsarbeten, skötsel, på uppdrag till företag inom växtodling Trädgårdsbesprutning på uppdrag till företag inom växtodling Trädgårdsskötsel, på uppdrag till företag inom växtodling Trädgårdstjänster på uppdrag till företag inom växtodling Uthyrning av arbetskraft för lantbruksarbete, till växtodling Uthyrning, lantbruksmaskiner, med förare Ympning, träd i parker och privata trädgårdar o.l., på uppdrag 0142 Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet (ej agronomer, lantbrukskonsulenter) djurskötsel utförd mot lön eller inom ramen för ett kontrakt: - seminverksamhet - boskapskontroll, kreatursdrift, inhysning av djur för betesgång, kastrering av fjäderfä, rengöring av burar osv. - aktiviteter avseende förökning, tillväxt och produktion av djur - pensionat och fodervärdsverksamhet för husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.) lantbruksnämndernas konsultverksamhet, jfr veterinärverksamhet, jfr inackordering av sällskapsdjur, (hundar och katter m.fl.) jfr massagebehandling sällskapsdjur, (hundar och katter m.fl.) jfr verksamhet vid slutgödningsstationer, jfr 012 marknadsföringsaktiviteter av agenturhandel, jfr 511

12 sid 12 agronomers och lantbruksekonomers aktiviteter, jfr Akupunkturverksamhet, husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.), ej veterinärverksamhet Avbytarverksamhet (djurskötsel) Betäckning, husdjur, uppdrag Djurpensionat, husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.) Fodervärdsverksamhet, husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.) Fårklippning på uppdrag Hovslageriverksamhet Hovvård Hästmassage (ej veterinärverksamhet) Inridning av hästar, på uppdrag Kokontroll Mejeriproduktkontroll Mjölkprovning Personalförmedling, husdjursskötsel Seminverksamhet Svinstamskontroll Uthyrning av arbetskraft för lantbruksarbete, till djurskötsel Vakthundar, uthyrning, ej i samband med uppfödning 015 Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill Avbytartjänst (djurskötsel) Avelsarbete, på uppdrag Chipmärkning och identifikation av djur Fjäderfä, kastrering, på uppdrag Friskvård, husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.), ej veterinärverksamhet Homeopativerksamhet, husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.) Hovslagning Hundförare, mögelspårning Inackordering av husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.) Klövvård Massagebehandling, husdjur, hästar, kor, grisar m.fl. (ej veterinärverksamhet) Mjölkkor, skötsel på uppdrag Mögelhundförare Rengöring av lantbrukslokaler (hönshus, svinstior, djurstallar etc.) Skoning, hästskor Tandvård hästar ( ej veterinärverksamhet) Uthyrning, vakthundar, ej i samband med uppfödning 0150 Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill (ej valfångst, nöjesjakt) yrkesmässig jakt på och fångst av vilda djur beredning av pälsskinn och hudar i anslutning till jakt viltvård service för att främja kommersiell jakt beredning av pälsskinn och hudar i anslutning till husdjursskötsel, jfr 012 valfångst, jfr 0501 beredning av pälsskinn och hudar i anslutning till slakt, jfr nöjesjaktarrangemang, jfr Hudar och skinn från vilda djur, tillvaratagande Kött, ätbara delar av vilda djur, tillvaratagande Säljakt Jakt och viltvård Skinn från vilda djur, tillvaratagande Viltvård 019 Småbruk 0190 Småbruk

13 sid Småbruk (beräknat arbetskraftsbehov mindre än 400 timmar per år) Jordbruk - småbruk, blandat Småbruk mest odling av grönsaker (köksväxter) i växthus Småbruk mest odling av kärnfrukter och stenfrukter Småbruk mest odling av potatis Småbruk mest odling av sockerbetor Småbruk mest odling av övriga ett- och tvååriga växter Småbruk mest uppfödning av får och getter Småbruk mest uppfödning av slaktsvin Småbruk mest äggproduktion Småbruk blandat mest odling av frukt och bär (t.ex. jordgubbar) Småbruk mest odling av grönsaker (köksväxter) på friland Småbruk mest odling av plantskoleväxter på friland Småbruk mest odling av prydnadsväxter i växthus Småbruk mest odling av spannmål Småbruk mest uppfödning av fjäderfä, ej äggproduktion Småbruk mest uppfödning av nötkreatur Småbruk mest uppfödning av smågrisar Småjordbruk, blandat 02 Skogsbruk och service till skogsbruk 020 Skogsbruk och service till skogsbruk 0201 Skogsbruk Produktion av skog på rot, leveransvirke m.m. (alla förekommande aktiviteter, i egen regi eller på uppdrag) alla i skogsbruksföretag förekommande aktiviteter för att producera skog på rot, leveransvirke o.d., aktiviteterna kan utföras av ägaren i egen regi eller utföras av annan på uppdrag Produktion av skog på rot (egen skog) Skogsbruk, ägare Skogsvård, på egen skog Ägareförvaltning, skogsfastighet Skogsavverkning, på egen skog Skogsförvaltning Skogsägare Skogsvård (markberedning, plantering, röjning och skogsgödsling m.m. på uppdrag) skogsvårdstjänster på uppdrag såsom: markberedning, plantering, röjning, skogsgödsling, skyddsdikning o.d. Gallring, skog, på uppdrag Hyggesröjning, skogsvård, på uppdrag Skadedjursbekämpning, skogsbruk, på uppdrag Skogsbruk, entreprenör, skogsvård Skogsentreprenadverksamhet, skogsvård Skogsgödsling, på uppdrag Skogsmaskintjänster, skogsvård Skogsröjning, skogsvård, på uppdrag Gödsling, skog, på uppdrag Plantering, skog, på uppdrag Skogsarbete, skogsvård Skogsentreprenadverksamhet, gallring Skogsgallring, på uppdrag Skogskultivering, på uppdrag Skogsplantering, på uppdrag Skogsvård, på uppdrag Avverkning (drivningstjänster på uppdrag, även drivning av inköpt skog på rot)

14 sid 14 drivningstjänster på uppdrag, d.v.s. Avverkning drivning av inköpt skog på rot anläggning av tillfälliga drivningsvägar Anläggning av tillfälliga drivningsvägar Basvägsröjning Drivning av inköpt skog på rot Kapning, vid skogsavverkning Pitprops, i anslutning till avverkning Rundvirkes i anslutning till avverkning Skogsarbete, skogsavverkning Skogsbruk, entreprenör, skogsavverkning Skogsmaskinsentreprenad, avverkning Skotning, skog Stolpbarkning Barkning Drivning (skogsavverkning) Huggning=avverkning, på uppdrag Kraftledningsgator, röjning Rundvirke, bearbetning vid avverkningsplatser Röjning, träd för beredning av mark, för jordbruksproduktion Skogsavverkning, på uppdrag Skogsentreprenadverksamhet, skogsavverkning Skogsmaskintjänster, skogsavverkning Slyröjning, skog Trädfällning, skogsavverkning Produktion av skogsodlingsmaterial (fröplantager, fröstationer, plantskolor) drift av fröplantager, fröstationer och plantskolor Drift av fröplantager (skog) Plantskolor, skog Fröodling, skogsodlingsmaterial Uppdrivning, trädplantor för skogsplantering Övrigt skogsbruk plockning av svamp, jfr plockning av vilda bär, jfr kolning/träkolsframställning, jfr skogsvård, uppdrag, jfr skogsavverkning, uppdrag, jfr Julgransodling Odling av träd för utvinning av växtsaft Odling, vegetabiliska flätningsmaterial Skogsväxter, insamling Mossa och lavar, plockning Odling, julgranar Prydnadsgrönt, plockning Övrig skogshushållning och skogsskötsel (ej avverkning eller skogsvård) 0202 Service till skogsbruk Virkesmätning Mätning, avverkade virkesvolymer Virkesmätningsföreningar Virkesmätning Övrig service till skogsbruk (stämpling, skogsvärdering, rådgivning på uppdrag)

15 sid 15 B Brandskyddsverksamhet, skogsbruk Flottledsrensning Kalkning av sjöar, skog m.m., uppdrag Rådgivning, skogsvård, uppdrag Skogsbruksmaskiner, med förare, uthyrning Skogskonsult, rådgivning på uppdrag Skogskörslor, timmertransport till uppsamlingsplats Skogstaxering, uppdrag Skogsvårdsrådgivning, uppdrag Skogsägarföreningar Timmerflottning Transport, timmer i vattenled eller flottningsränna Uthyrning, skogsbruksmaskiner med förare Värdering, skog, uppdrag Fiske Bärgning, sjunktimmer Flottning Rundvirke, framkörning Skogliga åtgärder, inventering o planering Skogsinventering Skogskörning timmertransporter till uppsamlingsplats Skogsstämpling, uppdrag Skogstransporter, timmertransport till uppsamlingsplats Skogsvärdering, uppdrag Timmer, framkörning Timmertransport till uppsamlingsplats Underhåll och övervakning av flottningsverksamhet Virkestransporter till uppsamlingsplats med häst utnyttjande av fiskeresurser från marina miljöer eller färskvattenmiljöer i syfte att fiska, fånga eller samla in fisk, kräftdjur och andra produkter från havet fiskodling och vattenbruk bearbetning av fisk, kräftdjur och skaldjur på fiskefartyg bearbetning av fisk, kräftdjur och skaldjur i industrianläggningar eller på fabriksfartyg, jfr sport- och fritidsfiske, jfr Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill 050 Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill 0501 Fiske salt- och sötvattensfiske fångst av kräft- och blötdjur fångst av pärlor, koraller och alger valfångst tjänster i anslutning till fiske säljakt, jfr fiskberedningsfartyg, som ej används i samband med fiske, jfr sportfiskearrangemang, jfr Trålfiske i saltvatten (ej fiskberedningsfartyg) Fiskberedningsfartyg, i samband med trålfiske i saltvatten Havsfiske, trål Kylning, havsfisk, trålad Fiske, trål-, havs och kust Kustfiske, trål Räkor, trålning

16 sid 16 Saltsjöfiske, trål Trålfiske (i saltvatten) Övrigt saltvattensfiske (ej fiskberedningsfartyg) Fiskberedningsfartyg, i samband med saltvattenfiske, ej trålfiske Havsfiske, ej trål Kustfiske, ej trål Saltsjöfiske, ej trål Fiske, ej trål-, havs och kust Havsfiske, snörpvad Kylning, havsfisk, ej trålad Saltvattenfiske, ej trålfiske Sötvattensfiske Fiske, ej havs och kust Kylning, insjöfisk Insjöfiske Sötvattenfiske 0502 Vattenbruk groduppfödning, jfr drift av sportfiskedammar och förvaltning av sportfiskevatten, jfr Matfiskodling Matfiskodling i saltvatten Matfiskodling i sötvatten Sättfiskodling Akvariefiskodlingar i saltvatten Sättfiskodling i saltvatten Akvariefiskodlingar i sötvatten Sättfiskodling i sötvatten Kräftdjursodling Kräftdjursodling i saltvatten Skaldjursodling i saltvatten Kräftdjursodling i sötvatten Skaldjursodling i sötvatten Blötdjursodling Blötdjursodling i saltvatten Musselodling i saltvatten Ostronodling i saltvatten Blötdjursodling i sötvatten Musselodling i sötvatten Vattenväxtodling Vattenväxtodling i saltvatten Vattenväxtodling i sötvatten

17 sid 17 C CA Utvinning av mineral Utvinning av energimineral 10 Kol- och torvutvinning 101 Stenkolsutvinning 1010 Stenkolsutvinning Stenkolsutvinning brytning av stenkol; gruv- eller markbrytning rening, formning, sortering, pulverisering och liknande bearbetning av stenkol agglomering av stenkol återvinning av stenkol från slagg Agglomering av stenkol Briketter, stenkol, Dränerings- och pumpningstjänster, som stödtjänst till utvinning av stenkol, på uppdrag Kolbrytning, stenkol Stenkol, agglomering Stenkol, krossning, i samband med brytning Stenkolsbriketter, ej vid brytning, Briketter, framställning, i samband med stenkolsbrytning Bränslebriketter, o.l., av stenkol, Gruvdrift, stenkol Rening, formning, sortering, pulverisering och liknande bearbetning av stenkol Stenkol, brytning Stenkol, återvinning från slagg Stödtjänster i samband med stenkolsutvinning, på uppdrag 102 Brunkolsutvinning 1020 Brunkolsutvinning Brunkolsutvinning brytning av brunkol; gruv- eller markbrytning rening, dehydratisering, pulverisering och liknande bearbetning av brunkol agglomering av brunkol Agglomering av brunkol Brunkol, agglomering Dränerings- och pumpningstjänster, som stödtjänst till utvinning av brunkol, på uppdrag Stödtjänster i samband med brunkolsutvinning, på uppdrag 103 Torvutvinning Briketter, framställning, i samband med brunkolsbrytning Brunkol, brytning Rening, dehydratisering, pulverisering och liknande bearbetning av brunkol

18 sid Torvutvinning Utvinning av torv och vidareförädling för jordförbättringsändamål av varor av torv, jfr Blomjord, blandning Jordförbättringsmedel, torvprodukt, Krukjord, paketering Stödtjänster i samband med torvutvinning för jordförbättringsändamål, på uppdrag Torvbrytning, för jordförbättringsändamål Torvströ, Jord, blom-, blandning Krukjord, blandning Krukjord, sortering Torv, utvinning, för jordförbättringsändamål Torvmull, Utvinning av torv och vidareförädling för energiändamål av varor av torv, jfr Bränntorvupptagning Stödtjänster i samband med torvutvinning för energiändamål, på uppdrag Torvbriketter, Bränslebriketter, o.l., av torv, Torv, utvinning, för energiändamål Torvbrytning, för energiändamål 11 Utvinning av råpetroleum och naturgas samt service i anslutning härtill 111 Utvinning av råpetroleum och naturgas 1110 Utvinning av råpetroleum och naturgas Utvinning av råpetroleum och naturgas (ej service, raffinering, transport i rörsystem, prospektering) utvinning av råpetroleum och gasformiga kolväten från samma källa tjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning, jfr petroleumraffinering, jfr återvinning av petroleumgaser förtätade till vätska vid petroleumraffinering, jfr transporter i rörsystem, jfr prospektering för att spåra förekomster av olja och naturgas, jfr Förtätning och återförande till gasform för landtransport, utförd i anslutning till transport Förtätning och återförande till gasform för transport, utförd på utvinningsplatsen Råpetroleumutvinning Utvinning, olja ur oljehaltig mineral och sand 112 Service till råpetroleum- och naturgasutvinning Förtätning och återförande till gasform för sjötransport, utförd i anslutning till transport Naturgasutvinning Skifferoljeutvinning

19 sid Service till råpetroleum- och naturgasutvinning Service till råpetroleum- och naturgasutvinning tjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning: - riktad borrning och uppborrning - uppstart av brunn - uppförande av borrtorn på platsen - nedmontering, cementering av hus till olje- eller gaskälla - drift av oljepump - igenpluggning och nedläggning av källor osv. Bostadsplattformar, uthyrning Off shore, naturgas, på uppdrag Oljeplattformar, uthyrning Uthyrning, bostadsplattformar Dränerings- och pumpningstjänster, som stödtjänst till utvinning av råpetroleum- och naturgasutvinning, på uppdrag Off shore, olja, på uppdrag Stödtjänster i samband med råpetroleum- och naturgasutvinning, på uppdrag Uthyrning, oljeplattformar 12 Utvinning av uran- och toriummalm 120 Utvinning av uran- och toriummalm 1200 Utvinning av uran- och toriummalm Utvinning av uran- och toriummalm (ej anrikning, framställning av uranmetall) CB Brytning och koncentrering av uran- och toriummalm Stödtjänster i samband med utvinning av uranoch toriummalm, uppdrag Uran, malm, utvinning Utvinning av malmer och mineral utom energimineral Dränerings- och pumpningstjänster, som stödtjänst till utvinning av uran- och toriummalm, på uppdrag Torium, malm, utvinning 13 Utvinning av metallmalmer brytning och annan utvinning samt sortering, anrikning, sintring, brikettering, agglomerering och pelletering av malm krossning, malning och tvättning av malm 131 Järnmalmsutvinning 1310 Järnmalmsutvinning Järnmalmsutvinning (inkl. anrikning, sintring och brikettering)

20 sid 20 Anrikning (samt sintring), järnmalm Brytning, järnmalm Gruvdrift, järnmalm Järnmalmssortering Sintring, järnmalm Stödtjänster i samband med järnmalmsutvinning, på uppdrag 132 Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm Brikettering, järnmalm Dränerings- och pumpningstjänster, som stödtjänst till utvinning av järnmalm, på uppdrag Järnmalmsbrytning Malmbrytning, järnmalm Sortering, järnmalm 1320 Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm brytning, sortering och anrikning av icke-järnmalmer, exkl. uran- och toriummalm utvinning och bearbetning av ädelmetallmalmer, bearbetning av guld-, silver- och platinamalmer utvinning av uran- och toriummalm, jfr Anrikning och sortering, icke-järnmalm (utom uran- och toriummalm) Dränerings- och pumpningstjänster, som stödtjänst till utvinning av icke-järnmalm utom av uran- och toriummalm, på uppdrag Icke-järnmalm, anrikning (utom uran- och toriummalm) Icke-järnmalm, sortering (utom uran- och toriummalm) Malmbrytning, icke-järnmalm (utom uran- och toriummalm) Stödtjänster i samband med utvinning av icke-järnmalm utom av uran- och toriummalm, på uppdrag Ädelmetallmalmer, utvinning och bearbetning Brytning, icke-järnmalm (utom uran- och toriummalm) Gruvdrift, icke-järnmalm (utom uran- och toriummalm) Icke-järnmalm, brytning (utom uran- och toriummalm) Koppar, brytning Sortering, icke-järnmalm (utom uran- och toriummalm) Zinkmalmsbrytning 14 Annan mineralutvinning 141 Stenbrytning 1411 Brytning av sten för byggnads- och prydnadsändamål Brytning av sten för byggnads- och prydnadsändamål (ej brytning av kemiska mineraler eller stenullvaru) brytning, grovbearbetning och sågning av monument- och byggnadssten för byggnads- och prydnadsändamål krossning och delning av sten

SNI2002, rubriker och texter, sortering SNI2002 2007-10-12

SNI2002, rubriker och texter, sortering SNI2002 2007-10-12 SNI2002, rubriker och texter, sortering SNI2002 2007-10-12 sid 1 A Jordbruk, jakt och skogsbruk 01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill Aktivitets- och branschindelningen för "01 Jordbruk, jakt

Läs mer

SNI2007, rubriker och texter, sortering SNI2007 2007-12-05

SNI2007, rubriker och texter, sortering SNI2007 2007-12-05 SNI2007, rubriker och texter, sortering SNI2007 2007-12-05 sid 1 A Jordbruk, skogsbruk och fiske I denna avdelning ingår exploatering av naturtillgångar i form av djur och växter. Avdelningen omfattar

Läs mer

SNI2007, rubriker och texter, sortering SNI2007 2009-02-03

SNI2007, rubriker och texter, sortering SNI2007 2009-02-03 SNI2007, rubriker och texter, sortering SNI2007 2009-02-03 sid 1 A Jordbruk, skogsbruk och fiske I denna avdelning ingår exploatering av naturtillgångar i form av djur och växter. Avdelningen omfattar

Läs mer

Taxebilaga 2. Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Taxebilaga 2. Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Följande förkortningar används i tabellen: KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå KK AK PN Beskrivning

Läs mer

342 Bilaga 4 Avgränsning av livsmedelssektorn Frukt- och bärodling Odling av växter, blandat, mest frukt och bär Odling av kryddv

342 Bilaga 4 Avgränsning av livsmedelssektorn Frukt- och bärodling Odling av växter, blandat, mest frukt och bär Odling av kryddv 341 Avgränsning av livsmedelssektorn I merparten av den näringsgrensindelade statistiken i Sverige används Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) för klassificering av arbetsställen. Den baseras

Läs mer

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Riskbedömningssystemet används och avgiftsklassen (AK) är som underlag för taxesättningen. Följande förkortningar används i tabellen:

Läs mer

Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag antalet tillsynstimmar per år Följande förkortningar används i tabellen:

Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag antalet tillsynstimmar per år Följande förkortningar används i tabellen: 1 Taxebilaga 2 Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag antalet tillsynstimmar per år Följande förkortningar används i tabellen: KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor, PN= Prövningsnivå T= Timtid A och B=

Läs mer

Bilaga 2 del 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Bilaga 2 del 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Bilaga 2 del 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket kommunens avgift

Läs mer

7 Innehållsbeskrivningar

7 Innehållsbeskrivningar Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 Innehållsbeskrivningar 7 Innehållsbeskrivningar Avsnittet avser att beskriva vilka aktiviteter som ingår under respektive klass. För nästan alla avdelningar och

Läs mer

SNI92, Rubriker, Aktivitetstexter och kommentarer, Sortering SNI92 2002-04-09

SNI92, Rubriker, Aktivitetstexter och kommentarer, Sortering SNI92 2002-04-09 SNI92, Rubriker, Aktivitetstexter och kommentarer, Sortering SNI92 2002-04-09 SNI92 sid 1 01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill Aktivitets- och branschindelningen för 01 Jordbruk, jakt och

Läs mer

TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2

TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2 TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, TF= Tidsfaktor, PN= Prövningsnivå, T= debiteras per timme Mi 1 1.10 Mi 2 1.11 Mi 3 1.20-1

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet.

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet. 1 (58) Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet. KK= Klassningskod AK= Avgiftsklass, (T= Timavgift) PN= Prövningsnivå (A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövning) Avgiftsklassen

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 1(93) Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Följande förkortningar används i tabellen: = Klassningskod, ÅA= Årlig tillsynstid i timmar, PN= Prövningsnivå A och B= tillståndspliktig, C=

Läs mer

Avgränsning av livsmedelssektorn

Avgränsning av livsmedelssektorn 356 Bilaga 4 Avgränsning av livsmedelssektorn Avgränsning av livsmedelssektorn I merparten av den näringsgrensindelade statistiken i Sverige används Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) för

Läs mer

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter (05) Taxebilaga Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta undertecknad. I denna taxebilaga anges både verksamhetskod och i förekommande

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Grums kommun KK AK PN Beskrivning JORDBRUK Djurhållning m.m. 1.10 6 B Anläggning för djurhållning med 1. mer än 40 000 platser för

Läs mer

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel

Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel KOMMERSKOLLEGIUM BILAGA 1 Enheten för global handel 2003-05-08 1 Sveriges totala import av jordbruksvaror och livsmedel 1998-2002 Värde milj SEK löpande priser Förändring % Andel i % 00 Levande djur 135

Läs mer

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt. IED AK PN Beskrivning

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt. IED AK PN Beskrivning Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret Taxebilaga 2 Följande förkortningar används i tabellen: MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251) = Verksamhetskod/Klassningskod IED= IEDkod (anges

Läs mer

TAXEBILAGA 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

TAXEBILAGA 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter TAXEBILAGA 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 2015-02-05 Klassningskod Prövnings -nivå Beskrivning Avgiftsklass Debiterade timmar JORDBRUK Djurhållning m.m. 1.20-1

Läs mer

December 2007. Odling av växter, blandat, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter 01133 Odling av grönsaker (köksväxter) på friland

December 2007. Odling av växter, blandat, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter 01133 Odling av grönsaker (köksväxter) på friland 01111 Spannmålsodling m.m. 01110 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 01111 Spannmålsodling m.m. 01120 Odling av ris 01111 Spannmålsodling m.m. 01160 Odling av fiberväxter 01111 Spannmålsodling

Läs mer

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Prövning Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Läs mer

1.10 7 B 1.11 7 B 1.20-1

1.10 7 B 1.11 7 B 1.20-1 Taxebilaga 2 Antagen av Kf 127, 2008-12-18 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå T= Timtid KK AK PN eskrivning 1.10 7 1.11 7 1.20-1 4 JORDRUK

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag 29 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

Taxa 2014 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa 2014 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-17 217 Taxa 2014 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Östersunds kommuns kostnader

Läs mer

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling 97 Kapitel 5 innehåller information om Frilandsarealer Växthus- och bänkgårdsytor Skördar av köks- och trädgårdsväxter, frukt och bär Fruktträd (äpplen och päron) Ekologisk odling av trädgårdsväxter redovisas

Läs mer

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Frilandsarealer och växthusytor vid lantbruksregistreringen. Trädgårdsräkningar och - inventeringar

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Frilandsarealer och växthusytor vid lantbruksregistreringen. Trädgårdsräkningar och - inventeringar 69 Kapitel 5 innehåller information om Frilandsarealer Växthus- och bänkgårdsytor Skördar av köks- och trädgårdsväxter, frukt och bär Ekologisk odling av trädgårdsväxter redovisas i kapitel 11 Sammanfattning

Läs mer

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling. Frilandsarealer och växthusytor vid lantbruksregistreringen

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling. Frilandsarealer och växthusytor vid lantbruksregistreringen 75 Kapitel 5 innehåller information om Frilandsarealer Växthus- och bänkgårdsytor Skördar av köks- och trädgårdsväxter, frukt och bär Ekologisk odling av trädgårdsväxter redovisas i kapitel 11 Sammanfattning

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 28 november 2013 230

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 28 november 2013 230 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 28 november 2013 230 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljönämndens i Lunds kommun kostnader för prövning och tillsyn enligt

Läs mer

TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2

TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2 Bilaga 2 TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Följande förkortningar används i tabellen: = Miljöprövningsförordning (2013:251) VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod

Läs mer

Avdelning A JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK

Avdelning A JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK 26 Avdelning A JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK 01 JORDBRUK, JAKT OCH SERVICE I ANSLUTNING HÄRTILL Aktivitets- och branschindelningen för 01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill är samordnad med

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Munkedals kommun

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Munkedals kommun Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Munkedals kommun Följande förkortningar används i tabellen: KK=Klassningskod, AK=Avgiftsklass, TF=Tidsfaktor, PN=Prövningsnivå, T=Timtid,

Läs mer

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling 5 Trädgårdsodling 101 5 Trädgårdsodling Kapitel 5 innehåller information om Frilandsarealer Växthus- och bänkgårdsytor Skördar av köks- och trädgårdsväxter, frukt och bär Fruktträd (äpplen och päron) Ekologisk

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE FÖRFATTNINGSSAMLING Nr MB 3 d (95) TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Fastställd av kommunfullmäktige 202-06-8, 9 Gäller fr o m 202-07-0 Inledande bestämmelser Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa miljöbalken 1 Taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-16, 116 att gälla från och med 2010-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige ( 6) 2010-12-15,

Läs mer

Ingen ändring föreslås. Parentesen med hänvisning till verksamhetkod/er kan strykas eftersom den inte fyller någon funktion.

Ingen ändring föreslås. Parentesen med hänvisning till verksamhetkod/er kan strykas eftersom den inte fyller någon funktion. 2 kap. Jordbruk Djurhållning 1.10 1.11 För en verksamhet 2 kap. 1 eller 2 (verksamhetskod 1.10 eller 1.11) är beloppet 4 500 kronor (L) eller 1 950 1.10-i 1.11 För en verksamhet som är tillståndspliktig

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Avgiftsklasser och timfaktorer för miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter

Avgiftsklasser och timfaktorer för miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter TAXEBILAGA 2 1 (31) Avgiftsklasser och timfaktorer för miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet. KK= Klassningskod AK= Avgiftsklass, (T= Timavgift)

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 1013 Redovisade

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 209 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Åre kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 1(38) Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Från 1 januari 2015 tillämpas årsavgifter enligt denna taxebilaga. Bilagan visar även aktuell prövningsavgift

Läs mer

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Varuklassificering enligt SITC/KN

Varuklassificering enligt SITC/KN Bilaga 5 Varuklassificering enligt SITC/KN 313 Varuklassificering enligt SITC/KN Avgränsningen av varugruppen jordbruksvaror och livsmedel i redovisningen av industrins varuproduktion och utrikeshandeln

Läs mer

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken Styrande dokument Senast ändrad 20141216 Taxa för miljö och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Miljö och hälsoskyddsnämnden Dokumentnamn

Läs mer

Varuklassificering enligt HS/KN

Varuklassificering enligt HS/KN Varuklassificering enligt HS/KN Avgränsningen av varugruppen livsmedel, livsmedelsråvaror och drycker i tabellerna 4.1.2 och 4.1.3 baseras i huvudsak på hur Jordbruksverket avgränsade varuområdet i de

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om atiisk undersökning av näringsidkares

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad av kommunfullmäktige den 21 december 2009, 186. Ändring av prisindex till Prisindex för kommunal verksamhet beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Naturbruksprogrammet exempel på programfördjupningspaket

Naturbruksprogrammet exempel på programfördjupningspaket Naturbruksprogrammet exempel på programfördjupningspaket Inriktning djur Hästskötare med inriktning mot ridning Häst 1, 100 poäng Häst 2, 100 poäng Häst 3, 100 poäng Ridning och körning, 100 poäng Ridning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning C 326/331 BILAGOR

Europeiska unionens officiella tidning C 326/331 BILAGOR 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/331 BILAGOR 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/333 BILAGA I LISTA SOM AVSES I ARTIKEL 38 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Tillsyn i övrigt Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Förslag till Bryssel den..6 KOM(6) 6 slutlig 6/8 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 51 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Innehåll. Blad 1 TAXA FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN

Innehåll. Blad 1 TAXA FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 TAXA FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 9 december 2015, 304 Gäller från den 1 januari 2016 Innehåll Taxa inom miljöbalkens område utifrån

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Följande förkortningar används i tabellen: KK = Klassningskod (se bilagan till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd TF = Tidsfaktor

Läs mer

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

AVDELNING V MINERALISKA PRODUKTER KAPITEL 25 SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT

AVDELNING V MINERALISKA PRODUKTER KAPITEL 25 SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT AVDELNING V MINERALISKA PRODUKTER KAPITEL 25 SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT Anmärkningar 1. Om inte annat följer av HS-numrens lydelse eller av anmärkning 4 till detta kapitel omfattar

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Kalix kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade

Läs mer

Förordning (1997:969) om import och exportreglering

Förordning (1997:969) om import och exportreglering Import- och exportföreskrifter/import- och exportreglering. 1 Förordning (1997:969) om import och exportreglering Tillämpningsområde 1 [201] Denna förordning gäller för de fall en vara inte får föras in

Läs mer

KK Avgift TF PN Beskrivning. KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor, PN= Prövningsnivå

KK Avgift TF PN Beskrivning. KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor, PN= Prövningsnivå Taxebilaga Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket kommunens avgift för respektive verksamhet väljs.

Läs mer

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter 1 / 30 ' Statistikcentralen PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter Näringsgren 10 Livsmedelsframställning I kolumnen 'Typ av produktion' definieras den information som förfrågas: S = såld produktion, T = såld

Läs mer

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet VK AK PN Beskrivning Taxebilaga 3 Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad i MN datum: 2015-08-27 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Följande förkortningar används i tabellen: VK = Verksamhetskod,

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 1(7) PM Dnr 44-2893/08 2008-03-07 Marknadsavdelningen Johanna Nilsson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 Exportutveckling 2007 Sveriges export av jordbruksprodukter och livsmedel fortsatte

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 49 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter.

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter. Nr 3 1553 Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter Södra och Mellersta Finland Ler och Grova mjäl mineral Norra Finland Ler och

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 149 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 103 Redovisade

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 147 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

FÖRSLAG 2014-10-21 Taxebilaga 2 MBN 14-494 406

FÖRSLAG 2014-10-21 Taxebilaga 2 MBN 14-494 406 Bjurholm kommuns taxa för verksamheter enligt miljöbalken Samtliga verksamheter enligt bilaga till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är inte med, vissa tillståndspliktiga verksamheter

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT Timmar (h) Tillsyn i övrigt Tillsyn över att miljöbalkens

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2013

SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2013 SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2013 Grödkod SAM Gröda Näsgård Mark gröda Fälttyp 1 Korn (höst) Helsäd, höstkorn Höstkorn Höstkorn, malt 2 Korn (vår) Helsäd, vårkorn Vårkorn, foder Vårkorn, foder m ins

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser 53b 53c 53d 53e 53f 53g 53h 53i 53k 53l Konserveringskärl; Tillslutningar för sterila

Läs mer

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Livsmedelskonsumtionens utveckling

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Livsmedelskonsumtionens utveckling JO 44 SM 1401 Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. 2013 Food consumption and nutritive values, data up to 2013 I korta drag Livsmedelskonsumtionens utveckling Under perioden 1980 2013

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2005

Sveriges livsmedelsexport 2005 Jordbruksverket 2006-03-17 1(7) Sveriges livsmedelsexport 2005 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2005 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 34,9 miljarder kronor

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning Diarienummer (ifylles av myndig het) : Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX -22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2014. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 86

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2014. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 86 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 86 Taxa inom miljöbalkens område 1 (49) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande

Läs mer

BILAGA III d BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN FÖR JORDBRUKSRÅVAROR MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN (som avses i artikel 12.4 b)

BILAGA III d BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN FÖR JORDBRUKSRÅVAROR MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN (som avses i artikel 12.4 b) Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, 2008 153 BILAGA III d BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN FÖR JORDBRUKSRÅVAROR MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN (som avses i artikel 12.4 b) Tullsatserna kommer att

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Miljönämnden Blankett 2010-05-07 Sida 1(6) Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004, om livsmedelshygien, kapitel

Läs mer

mis Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik SPIN 2002 Standard för svensk produktindelning efter näringsgren 2002

mis Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik SPIN 2002 Standard för svensk produktindelning efter näringsgren 2002 mis 2003 3 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik Reports on Statistical Co-ordination for the Official Statistics of Sweden SPIN 2002 Standard för svensk produktindelning efter

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Mälardalen. Nulägesanalys av Stockholms läns livsmedelsproduktion

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Mälardalen. Nulägesanalys av Stockholms läns livsmedelsproduktion LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Mälardalen Nulägesanalys av Stockholms läns livsmedelsproduktion 215 Innehåll 1. Inledning... 1 2. Primärproducenter... 1 2.1 Mjölkproducenter... 3 2.2 Köttproducenter... 4 2.3

Läs mer

Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror

Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror 1(5) INFORMATION 2007-01-22 Internationella enheten Håkan Loxbo Tfn: 036-155869 Fax: 036-036 - 166250 E-post: hakan.loxbo@sjv.se Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror

Läs mer

Klassificering, sysselsättning och kombinationsverksamhet 2010 och 2013

Klassificering, sysselsättning och kombinationsverksamhet 2010 och 2013 JO 34 SM 1501 Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret Klassificering, sysselsättning och kombinationsverksamhet 2010 och 2013 Holdings in the Farm Register and Business Register. Classifications,

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Bedömningsstöd Hem- och konsumentkunskap Elevhäfte BEDÖMNINGSSTÖD I HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP Den hållbara lunchen Prov åk 9 I provet ska du visa kunskaper och förmågor att välja matvaror till lunchen,

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, PROTOKOLL nr 2

Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, PROTOKOLL nr 2 Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, 1998 7 PROTOKOLL nr 2 om den förmånsordning som skall tillämpas på import till Turkiet av jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen Artikel 1 De produkter med ursprung

Läs mer

Register Grupp Norm namn/insats

Register Grupp Norm namn/insats Register Grupp Norm namn/insats Driftsenhet Fält Gröda En driftsenhet är det samma som en kund i tidredovisningen. Speciellt om registrering skall ske på fält eller grödnivå På de fält som är angivna för

Läs mer

NACE 13.10 : Järnmalmsutvinning. NACE 13.20 : Utvinning av annan malm utom uran- och toriummalm. Beskrivning PRODCOM

NACE 13.10 : Järnmalmsutvinning. NACE 13.20 : Utvinning av annan malm utom uran- och toriummalm. Beskrivning PRODCOM NACE 13.10 : Järnmalmsutvinning LITA 2006 för 2006 (H/KN) NACE 13.10 : Järnmalmsutvinning CA 13.10.10 : Järnmalm 13.10.10.30 Järnmalm, även anrikad men osintrad, ej rostad svavelkis o.a. rostade naturliga

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Regional livsmedelsstrategi för Stockholm. Behövs det?

Regional livsmedelsstrategi för Stockholm. Behövs det? Regional livsmedelsstrategi för Stockholm Behövs det? Trendspaning Stockholm historiskt en plats för nya intryck och innovation Många miljömedvetna konsumenter och många olika matkulturer Stockholms uppfattas

Läs mer

Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007. 8 Nycklar

Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007. 8 Nycklar Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 Nycklar 8 Nycklar Förändringarna mellan SNI 2002 och SNI 2007 presenteras i nycklar där man kan urskilja fyra typer av förhållanden: 1) 1 till 1: en näringsgren

Läs mer

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skåne är Sveriges kornbod. Här finns landets bästa jordbruksmark. Här odlas också 70 procent av Sveriges grönsaker, frukt och bär.

Läs mer