Tema Nordiska Ministerrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema Nordiska Ministerrådet"

Transkript

1 Fokus: Flykningerennet sid 6 9 Vil forbedre arrangementet Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 4 5 Gäddede satsar på systembolag nr 1/2013 Projektledaren har ordet sid 2 Vi skal bygge en moderne landsbygd uten grenser Företag i satsar stort på turism fokus: Turismsatsningar, sid Tema Nordiska Ministerrådet Gränshinder i fokus när Sverige blir ordförandeland sid

2 Innehåll 3. Deler på norsk vei i Sverige 4 5. Gäddede satsar på systembolag 6 9. FOKUS: Flyktingloppet FOKUS: Nordiska Ministerrådet Vill riva de administrativa hindren Detta är på gång i projekten Annonser Evenemang Repotage: Svensker søker jobb i Lierne FOKUS: Turismsatsningar Kulturpris till Pe-Torsa projektledaren har ordet Ska vi lyckas få uppmärksamhet kring regionen så måste vi gräva där vi står, skrev Tommie Jirhed i Tidningen i uke 41. Dette henspeiler konkret på utbyggingen av fiberbredbånd i regionen og på måten vi profilerer regionen på. Og det er en oppfordring til samarbeid mellom kommunene, mellom befolkningen og næringslivet og mellom regionprosjektet og kommunene. Vi skal bygge en moderne landsbygd uten grenser. Det er et arbeid som krever omfattende samarbeid i en tynt befolket region med krevende geografi. Og det krever at vi fordomsfritt er villig til å diskutere nye forvaltningsmodeller og nye måter å drive samfunnsutvikling på. Grunnfilosofien til de kloke personene som fødte idéen om regionprosjektet, var at fire kommuner hadde noe å vinne på et grenseløst samarbeid. De hadde en tanke om at de utfordringene som kommunene hver for seg sto overfor kunne løses bedre gjennom et forpliktende samarbeid. Tradisjonelt har utfordringene vært løst innenfor hver enkelt kommune. Dagens og morgendagens utfordringer tilsier et tettere samarbeid på tvers av kommunegrensene og på tvers av forvaltningsnivåene. Dette er ikke bare et spørsmål om sparte kostnader, men kanskje vel så viktig er spørsmålet om kommunene hver for seg vil være i stand til å rekruttere nødvendig arbeidskraft og kompetanse til nåværende og fremtidige oppgaver. Dette må løses for at befolkningen i fremtiden skal kunne få et tilfredsstillende tjenestetilbud. Kommunenes virksomhet blir stadig mer kompetanseintensiv, og konkurransen om kompetanse øker både fra privat næringsliv og fra andre kommuner som står overfor den samme utfordringen. Både i Norge og i Sverige er sentrale myndigheter i økende grad opptatt av disse utfordringene, og spesielt på norsk side er spørsmålet om kommunestruktur et stadig oftere tilbakevendende tema i riks- og regionalpolitikken. Minst av alt ønsker vi at stortingsflertallet skal diktere fremtidig kommunestruktur gjennom pålegg eller økonomiske virkemidler. La oss derfor styre mens vi enda har styringsfart og velge de løsninger som vi selv mener vil tjene regionens befolkning best. Spørsmålet om kommunestruktur er et politisk spørsmål og ligger utenom regionprosjektets mandat. Regionprosjektets oppgave er å peke på mulige samarbeidsområder. Gjennomføringen av samarbeidet på lovpålagte områder er et kommunalt ansvar. Kan Lierne og Røyrvik samarbeide bedre? Kan samarbeidet over riksgrensen bli bedre? Er vi gode nok på samarbeid internt i hver enkelt kommune? Gjennom et enda tettere og mer forpliktende samarbeid kan vi vinne tid i den fremtidige debatten om kommunestruktur. Og vi kan styrke oss i konkurransen om kompetansen. Samarbeid! Vi har hørt det mange ganger før både i festtaler, i saksfremlegg og i tunge utredninger. Men når det kommer til handling svikter gjennomføringskraften. Vi måste gräva där vi står! Vi må handle mens vi enda har handlingsrom! Kjell Schive Norsk huvudprojektledare Kontakt Kjell Schive, huvudprojektledare Tfn: Tommie Jirhed, huvudprojektledare Tfn: 0046 (0) Anna Jonasson Tfn: 0046 (0) Edith Valfridsson Tfn: Tommy Ottosson Tfn: 0046 (0) Erika Selander Tfn: 0046 (0) Adresser Regionprosjekt Lierne Kommune 7882 Nordli Regionprojekt Box Strömsund Om Tidningen Tidningen ges ut av Regionprojekt. Total upplaga: ex. Tryckeri: Lenanders Grafiska AB, Kalmar Ansvarig utgivare: Anders Andersson Grafisk formgivare: Erika Selander Redaktör: Erika Selander Redaktion: Gerd Sjöberg, Åsa Sjödin, Erika Selander, Lars Arne Krukhaug, Pernilla Hermansson, Ole Harald Kveli Vissa av texterna i Tidningen produceras av Interreg-projektet Nyheter och information över gränsen. Tipsa redaktionen! Tfn: Mail: Mer info: Utgivning februari Deadline: 24/1 25 april Deadline: 4/4 19 juni Deadline: 29/5 26 september Deadline: 5/9 14 november Deadline: 24/10 Gilla oss på Facebook! vaajma 2 VAAJMA nr 1/2013

3 nyheter Fylkesråd Tor Erik Jensen (H) er svært godt fornøyd med vegsamarbeidet over grensen. Foto: Håkon Arntsen Deler på norsk veg i Sverige vaajma I 2014 vil vegen mellom Kvelia og Tunnsjø bli asfaltert. Norge og Sverige deler på regningen i beste ånd. Den formelle avtalen mellom vegmyndighetene i Jämtland og Nord- Trøndelag ble skrevet under i januar måned. De er enige om et beløp på 3 millioner kroner for å forsterke og asfaltere den 8 kilometer lange strekningen mellom Kvelia og Tunnsjø. Vegen ligger delvis på norsk og delvis på svensk side av grensen. Grusvegen på svensk side er av så dårlig kvalitet at den til sine tider ikke er kjørbar. På norsk side er vegen asfaltert. Ja vi har inngått en samarbeidsavtale hvor vi fra norsk side går inn med midler, oppad til 1,5 millioner kroner. Vi ber om at svenske entreprenører utfører arbeidet med å oppgradere denne vegstrekningen, sier fylkesråd for samferdsel i Nord- Trøndelag, Tor Erik Jensen. I Sverige har man 12-årsplaner for vegutbygging, og uten at man har fått til et samarbeid, ville det ikke vært aktuelt fra svensk side å gjøre noe med denne strekningen før etter Jensen roser de svenske vegmyndighetene som i et møte i Nordli var villig til å justere framdriftsplanene nettopp for den nevnte vegstrekning. Vi hadde et veldig positivt møte i Nordli, og fikk forståelse fra svensk side for at de er positiv til å prøve å finne en løsning. Denne vegen er av stor betydning, især for dem som bor på norsk side av grensen. Blant annet fraktes skolebarn daglig til og fra Tunnsjø. Denne strekningen er nærmest uframkommelig på vårparten? Ja. det har jeg selv fått erfare. Jeg kjørte meg fast med min splitter nye Audi, smiler Jensen. Han legger til at vegen er godt drenert, men det øverste gruslaget må fjernes og erstattes med pukkstein, før den asfalteres. Holder det med tre millioner? Svenske vegmyndigheter utarbeider detaljplaner og så får vi vurdere på nytt, men foreløpig er det satt en ramme på tre millioner kroner. Får vi ordnet denne vegstrekningen til 3 millioner kroner skal vi være godt fornøyd. Dette er et unikt vegprosjekt? Ja, det er spesielt. «Østersundposten» slo opp at rike nordmenn hjelper fattige svensker. Men denne vegen er det først og fremst nordmenn som benytter, og så langt tilbake som i 1927 ble det inngått en avtale om samarbeid over grensen for denne vegstrekning. Når standarden er så dårlig som nå, er det veldig viktig å få gjort noe snarest mulig. Jensen synes også at det er positivt å kunne bidra til at det gode samarbeidet i -regionen, kan forsterkes ytterligere. Planlegger ved Trafikverket i Borlänge, Kjell-Arne Blom, sier han er glad for at de er kommet til enighet om å dele på utgiftene. Vi har ikke laget en endelig og skriftlig avtale ennå, men Nord- Trøndelag fylkeskommune har sendt brev hvor de ønsker å inngå en avtale. Det jeg imidlertid kan si er det er svært stor sannsynlighet at vi kommer til å underskrive avtale, og at denne vegstrekningen vil bli asfaltert i 2014, sier Blom til. Håkon Arntsen VAAJMA nr 1/2013 3

4 nyheter Förstudie väntas vara klar inom kort Just nu håller konsultföretaget AXEG på med en förstudie som ska ge svar på vilka förutsättningar det finns för att dra fiberbredband i. Foto:Privat vaajma Regionprojekt finansierar en förstudie om utbyggnad av bredbandsfiber i norra. Sista februari väntas första etappen vara klar. Det är svårt att sia om resultatet, men vi hoppas att det ska gå att få till något bra i området, säger Örjan Tjärnhage på AXEG. Konstultföretaget AXEG jobbar just nu, i samarbete med bredbandssamordnaren i Strömsunds kommun, med den förstudie som ska utreda möjligheterna till bredbandsfiberutbyggnad i norra-området och över gränsen mot Norge. Utredningen sker i två steg. Först ska möjligheter, förutsättningar och behov undersökas. Vilka aktörer är villiga att äga fibern? Vilka operatörer är aktuella? Hur många företag och privatpersoner vill ansluta sig och var är de placerade geografiskt? Om rätt förutsättningar visar sig finnas handlar steg två om att skapa en konkret karta över hur fibern ska dras i området. Regionprojekt finansierar studien, vars första etapp som visar på förutsättningarna, väntas vara klar den sista februari. Det är många frågor att ta hänsyn till. Det är långa avstånd vilket är en stor utmaning. Mycket hänger på hur finansieringen kan lösas. Det är svårt att sia om resultatet än så länge men vi hoppas att det ska gå att få till något bra, säger Örjan Tjärnhage på AXEG. Post- och Telestyrelsen samt Jordbruksverket är viktiga parter när det kommer till finansiering, även nätoperatörer och befintliga nätägare, som vill knyta ihop sitt nät med andras, kan vara aktuella. Ute i byarna är det slutkunderna som måste skjuta till pengar för att kunna bygga bynät. För det arbetet finns goda möjligheter att söka pengar. Där måste de boende i byarna gå samman och driva arbetet framåt, säger Tjärnhage. Att Trafikverket nyligen aviserat att det kommer att byggas en ny väg från Stekenjokk via Blåsjön, Jormvattnet och ned mot Junsternäs innebär nya möjligheter när det gäller att dra bredbandsfibern. Trafikverket har kontaktat Tillväxt Frostviken med frågan om de vill ha fiberrör nedlagda i vägrenen i samband med bygget. Vi har kontinuerlig kontakt med Trafikverket och de är positiva, även om det inte per automatik betyder att fiber läggs ned vid vartenda vägbygge. Trafikverket håller på med upphandling av vägprojektet just nu så vi får se vart det landar och hur man kan hantera fiberfrågan tillsammans med entreprenören, säger Tjärnhage. Mattias Strömqvist, bredbandssamordnaren på Strömsunds kommun, hoppas på positiva signaler i förstudien. Bredbandsfiber skulle innebära nya möjligheter för bygden och turismen. Ska vi tänka ett steg till är det många som har fritidshus i området. Hur intresserade är de av bredband? Med bättre uppkoppling kanske de tar steget att flytta till sitt fritidshus permanent, säger han. Pernilla Hermansson FAKTA AXEG och Mattias Strömqvist kommer att arrangera informationsmöten om en eventuell fiberbredbandsutbyggnad i Frostviken under våren. Håll utkik i Tidningen samt på internet. och gett upp hoppet om ett systembolag i Gäddede. En ny ansökan kom- Foto Pernilla Hermansson Trots tidigare avslag har man inte mer snart att skickas in. Gäddede satser på systembolag Gäddede Gäddede jobber hardt for å få systembolag. Det vil kunne gi store ringvirkninger. Selv om Frostvikene tidligere har fått negativt svar på søknaden om å etablere vin- og spritutsalg i Gäddede, gir de slett ikke opp. Vi har søkt Systembolaget to ganger tidligere og fått avslag. Systembolaget begrunnelse er at det er for liten befolkning i Frostviken, sier Arnold Westberg, som selv driver butikk i Gäddede. Han forteller at det nå er ny giv i saken. Blant annet har man i «Tilväxt Frostviken» drøftet om det Sveinung Kveli til minne En kulturpersonlighet og medmenneske har forlatt oss. Meldinga om Sveinung Kveli`s bortgang den 3.januar i år kom som et sjokk på hele bygda og hele midt- Norge. Han hadde i løpet av de siste åra gjort seg bemerket med sitt talent som humorist. Sveinung hadde en helt spesiell evne til å få skal sendes ny søknad. Systembolaget i Sverige har i de senere årene etablert utsalg på små steder, eksempelvis i Hemavan, nær Tärnaby. Nå vi får besøkende er det ofte spørsmål om systembolag. I dag må gjestene til Strömsund, 14 mil herfra for å kjøpe vin eller sprit. I stedet for at turistene blir her noen dager, drar de heller til steder der de får den service som moderne mennesker er vant med, sier Westberg. I dag er det mulig å forhåndsbestille vin og sprit til Gäddede, men turister som er på gjennomreise ordner seg ikke på den måten. Det handler om lminnelig service til innbyggerne og folk som er på besøk i Frostviken. En besøkende kan skaffe seg det meste han ønsker Sveinung Kveli. Foto: Namdalsavisa av andre varer i Gäddede, men ikke et glass vin til maten en lørdag, sier Westberg. Har dere gitt opp å få utsalg av vin og sprit i Gäddede? Nei tvert om. Her skjer det mye positivt og folk har fått mer framtidstro. Vi kommer til å sende ny søknad til Systembolaget. Også Anna Jonasson, prosjektledere for økonomisk tilvekst i, mener det kan være gunstig å skrive en ny søknad til Systembolaget. I prosjektet jobber vi på begge sider av grensen, og et systembolag i Gäddede vil også angå norsk side. Befolkningsgrunnlaget publikum med seg med sin særegne mimikk. Alle fikk et nært og godt forhold til Sveinung som med sin medmenneskelige og omtenksomme måte å opptre på, både på og utenfor scenen, gjorde at mange fikk en spesiell kontakt med han. Sveinung var et utpreget naturmenneske og startet sitt yrkesaktive liv som skogsarbeider. Jakt var en stor lidenskap og hans prestasjoner der lå langtover gjennomsnittet. Han hadde en helt spesiell teft til å spore opp rypa. Mange er sikkert ikke kjent med at Sveinung også Butikkeier Arnold Westberg tror sjansene er gode for systembolag i Gäddede. Foto Madeleine Aaraas for et systembolag må derfor baseres på vesentlig flere enn de som bor i Frostviken, sier hun. Jonasson peker også på service tilinnbyggerne og besøkende. I dag forventer folk å få service, råd og informasjon eksempelvis om gode iner, når de besøker Systembolaget. Her får vi bare utlevert forhåndsbestilte varer. Jeg stiller spørsmål med servicenivå og sikkerhet slik vi har det nå. Jonasson mener et systembolag i Frostviken vil bidra til at turister kan bli værende lenger i området, noe som skaper økonomiske ringvirkninger til andre sektorer. Hun er også sikker på at enda flere nordmenn vil besøke Gäddede. var en utmerket amatørkokk. Jaktkompisene fikk ofte servert gastronomiske måltider etter endt jaktdag. Han var også delaktig i et opplegg i regi av `. Sammen med Mads Hurtig og Sigmund Kveli ble han engasjert i et underholdningsopplegg med opptredener på både norsk og svensk side i området. Dette ble i likhet med mye annet han drev med, en stor suksess. På Systembolag som ligger nært grensen til Norge, går 7 av 10 flasker til Norge. Det er enkelte norske investorer som har begynt å se på mulighetene i Gäddede. Grensehandelen er økende, og med et systembolag, vil denne trenden forsterkes ytterligere. Arnold Westberg sier det kan være svært interessant å få til samarbeid med norske investorer om systembolag i Gäddede. Det er mye positivt som skjer i disse dager, og det er dags å gjøre nye framstøt for et systembolag. Det er også grunn til å undersøke nærmere norske interessenter, sier han. Håkon Arntsen Sveinung var engasjert i alt og alle. Folk fra alle samfunnslag ble inkludert i hans verden. Humor var det han oftest ble identifisert med, men han hadde også mange alvorlig tanker og han trodde på det gode i alle sine medmennesker. Mange har følelsen av at en viktig nerve i live ble borte ved Sveinungs bortgang. Vi lyser fred over Sveinungs minne og vil uttrykke medfølelse for hans nærmeste familie. Ole Harald Kveli 4 VAAJMA nr 1/2013 VAAJMA nr 1/2013 5

5 fokus: flyktningerennet Arrangøren vil forbedre arrangementet Gunnar Elvseth og Reidar Kjeldvik med 50-årspremien som svært få har oppnådd. Foto: Ole Harald Kveli Flyktningerennere av den gode, gamle sorten Startplassen i januar. Flyktningerenn står for døra, mars. Arrangøren er stadig på jakt etter å forbedre arrangementet. For mange i området er Flyktningerennet et av årets høydepunkt. Det gjelder både deltakere og p u b l i k u m. Årets renn Eva Westum Kveli. går av stabelen 23. og 24. mars. Også i år blir det gjort forsøk på forbedringer. Nytt av året er at du kan skaffe deg gratis deltakelse. Det gjør du ved å verve 3 nye deltakere i mosjonsog konkurranse-klassen, eller 5 nye i trimklassen. Den nye startplassen for lørdagens konkurranse er også blitt betydelig utbedret. Fjorårets parkeringsproblemer skal være løst med at området ved starten er nesten ferdig planert og 600 m3 grus er påkjørt. Dette vil føre til at en får full effekt av det nye, fine startområdet. Leder Eva Westum Kveli mener at de nå kan tilby gode parkeringforhold hvis været ikke blir helt ekstra vanskelig. Det blir egne parkeringslommer for busser. Også i år vil det bli oppsatt gratis buss som deltakerne kan benytte. Videre er løypetraseen breddet de første kilometrene og bakken ved Mussuvika er også utbedret, sier Kveli. I fjor var mildvær og dårlig is årsak til at søndagens langløype ble noe amputert. Også der er det satt inn tiltak for å bedre situasjonen. En kraftig bru med jernbjelker skal gjøre det lettere å krysse Kvelielva. Denne kryssinga har i mange år vært en utfordring, og løypemannskapet har brukt mye tid på dette området. Nå håper arrangørene at den 15 tonn tunge brua skal løse problemet. For Jon Sigvart Kveli i gang med sveising av nybrua. de 2 andre elvene, som må forseres, finnes det alternative løsninger. Foto: Ole Harald Kveli Eva Westum Kveli kan fortelle at de har håp om å kunne ta i bruk ny speakerbu ved målgang. I tilknytning til det blir det også et forbedret podie for premieutdelinga. Dette prosjektet er muliggjort med støtte fra såkalte bygdemedel på svensk side. Vi spør Eva om hun forventer rekorddeltakelse ved årets renn? Vi er alltid optimister og håper at vervekampanen kan gi økt deltakelse. Men mye avhenger på om det blir nok snø og fine treningsforhold i området, sier hun. Årets renn kolliderer med World- Cup- avslutning i Falun så mange av eliteløperne kan være opptatt der. Lørdag 23.mars er det avslutning på langløpernes Ski Classics i Åre med et løp på 7 mil. Det er et håp at noen av de beste der kan komme og kaste glans over årets Flyktningerenn. Ole Harald Kveli Til sammen har Reidar Kjeldvik, 74 år og Gunnar Elvseh, 68 år, 103 år i loppet. De tackar båda jobbet i skogen för sina fina prestationer. Hele Flyktningerennshelga er en fest for meg, sier Reidar. Det er bare multeplukkinga som betyr like mye. Da jeg skulle finne fram til personer som man identifiserer med Flyktningerennet kom navnet Reidar Kjeldvik fort fram. En dag bestemte jeg meg for å ta turen til Murumoen for slå av en prat. Jeg følte at jeg hadde flaks, for den dagen var Gunnar Elvseh, en annen Flyktningerennentusiast, på besøk. Det er mulig at jeg ødela dagen for dem, for jeg hadde en følelse av at de etter planen skulle gjennomgå treningsopplegg og taktikk foran årets renn. Dette var tydeligvis forhold som var hemmeligstemplet. En lekkasje til miljøet i Kvelia kunne være sjebnesvangert. Reidar (74 år) som har Muruhatten som nærmeste nabo, startet sin Flyktningerennskarirere i 1958 og har bokført 52 deltakelser. Han kom til området som 17-åring fra Verdal. Det var tømmerhoggig som var drivkrafta. De første gangene han gikk loppet startet han i mosjonsklassen og det var vanlig at han klarte premie. Hard trening i tømmerskogen la grunnlaget for gode prestasjoner. Han understreker at arbeidsoppgavene alltid har kommet i første rekke, og han har aldri hatt noe mål om å bli en toppløper. Gunnar (68 år) fikk sitt første tellende år i 1959 som sporpatrulje. Men allerede året før gikk han til Kvelia for å være privat suppestasjon for eliteløperne Sverre Stensheim og Bjarne Espås. Han var litt ergerlig for at han ikke fikk starte på fellesstarten før han var 20 år. Det var i junioralder han satset mest på idretten. Han var et stort talent og har en imponerende 15.plass som beste resultat. Gunnar er bokført med 51 år i loppet. Hva er det med flyktningrennet som betyr så mye? Først og fremst betyr det alt å bo i et fritt og godt land. Flyktningerennets historie om kampen for frihet er aller viktigst. I tilegg er det stor stas for meg å treffe de store skipersonlighetene. Møte med for eksempel Bjarne Espås var stort for meg, sier Reidar. De siste åra har Reidar lagt lista lavt mht. resultat, men når startnummeret er på plass er også konkurranseinstinktet der. Det fikk kona Inger merke, da hun skulle gi han noen forfriskende appelsinbåter, og Reidar hastet så fort forbi at appelsinbåtene ble igjen i snøen. Hele Flyktningerennshelga er en fest for meg, sier Reidar. Det er bare multeplukkinga som betyr like mye. Den stilfulle og fine åpninga på fredag kveld er kanskje det jeg setter mest pris på med Flyktningerennet, men det er viktig å huske bakgrunnen for rennet, sier Gunnar som i flere år har nøyd seg med kortløypa. Når folk langs løypa sa: Ke, kjæm du først no, fant jeg ut at det var best å ta lørdagsløypa. Han trekker også fram den gode følelsen han får når han begynner å Reidar Kjeldvik klar for en treningstur i området ved Muruhatten. høre speakeren ved målområdet som et årlig høydepunkt. Både Reidar og Gunnar lovpriser skogsarbeidet og har også arbeidet sammen. Sykdom og skibrekk har ført til at de har mistet et par år hver siden starten. Gunnar har det overordna ansvaret for treningsopplegget, men Reidar var ikke fornøyd med tipset han fikk et år. Han fikk beskjed om å hvile siste uka før rennet så skulle Murruhatten gå som en leik. Skuffelsen var stor når melkesyra kom minst like sterk det året også. Vi gleder oss til å se veteranene i flyktningeløypa i år også og ønsker dem lykke til. Ole Harald Kveli 6 VAAJMA nr 1/2013 VAAJMA nr 1/2013 7

6 fokus: flyktningerennet Lokale favoritter fra Flere lokale favoritter fra starter på Flyktningerennet. S a m b o e r p a r e t Jerry Ahrlin og Laila Kveli satser først og fremst på langløp i Ski Classics som Jerry Ahrlin. avsluttes med et 7 mil langt løp i Åre lørdag 23.mars. Etter planen starter de på Flyktningerennet dagen etter. Laila som er oppvokst like ved har vært fast deltaker i mange år. Hun har vunnet juniorklassen 3 ganger. Jerry har også vært fast deltaker de siste åra og har en seier i juniorklassen. Hva betyr Flyktningerennet for deg, Laila? Det har betydd mye. Da jeg var lita syntes jeg det virket helt umennesklig å gå på ski fra Nordli til Gäddede. Inspiriasjon av å se på løperne har kanskje vært en medvirkende årsak til at jeg ble skirenner. Jeg gjør alt jeg kan for å være på sartstreken hvert år. Du mangler seier i seniorklassen, kommer den i år? Jeg vil satse det jeg klarer, men med et 7-milsløp i beina fra dagen før kan det bli tungt. Jerry uttaler at han syns Flyktningerennet er et veldig trivelig løp som avslutter den mer alvorlige sesongen. Når man står på startstreken er man fokusert på å gå fort, men i Flyktningerennet er det likevel en uvanlig fin tone blant løperne. Jeg vil også fremheve at alt fungerer bra med hensyn til løyper og hele arrangementet. Målet er å ta seieren i seniorklassen, men det er mange toppløpere som setter en seier her svært høyt, sier han. Laila Kveli har vært fast deltaker i mange år. Vi har snakket med litt yngre løpere som er framtida for Flyktningerennet. For Hilde Østnor (19 år) har rennet etter hvert blitt en tradisjon. Både mamma og pappa var årlige deltagere. Det smittet over på meg og da jeg ble 13 år gikk jeg for første gang. Senere har jeg gått hvert år. Målet i år er å forbedre plassering fra fjoråret da et fall ødela en del. Jeg ser for meg at jeg vil bli fast deltaker i mange år framover. Nora Lerfald (12 år) har allerde fått smaken på Flyktningerennet. Jeg har gått i familieklassen i flere og har tenkt å delta i år også. Målet er å gå det store rennet når jeg blir gammel nok til det. Nora har også deltatt i Lilla flyktningloppet i mange år og har der stått øverst på seierspallen flere ganger. Ole Harald Kveli Nora Lerfald har stått øverst på seierspallen flere ganger i Lilla flyktningloppet. Foto: Ole Harald Kveli Inget bidrag till ny pistmaskin Flyktingloppet lockar många åkare, både motionärer och elitåkare varje år. Foto: Åse Hals Magne Aagård i sitt teknikerhi under Pe-Torsa. Uvurderlig teknikker En viktig brikke ved de fleste av regionens kulturarrangement. Magne Aagård er et tydelig bevis Foto: Privat på fellesskapet i grenseområdet. Han er født og oppvokst i Lierne. I 1982 lokket over til Gäddede av sin kone Annie, men hatt sin arbeidplass på norsk side. NTE var hans arbeidsgiver i 36 år. Arbeidsplassen ble nedlagt i 2012, og nå er det skogsarbeid på svensk side som er hovedbeskjeftigelse. I tillegg tar han på seg oppdrag med parabolmonteringer, lyd og lyssetting, filmredigering og lignende. Magne var også i mange år ansvarlig for filmfremvisning på Saga på Gäddede. Allerede i ung alder utmerket Magne seg med å finne løsninger på lydsetting under flere slags arrangement. Ved 10-årsalderen startet det hele med å overføre lyd fra radioen hjemme til fellesbadet i Kvelia som lå like ved. Dette for å skaffe litt underholdning til sin far som hadde jobben som badevakt. De første store utfordringene kom i forbindelse med Li-stevnet på 80-tallet. Der eksperimenterte han med sjølbygde høytalere og trådløse mikrofoner. Vi var mange som ble imponert over hans fantasi til å komme med geniale løsninger ved bruk av relativ enkelt utstyr. Senere har dette blitt videreutviklet og i dag har han skaffet seg et stort utvalg av teknisk utstyr som mange arrangementer har glede av. For Flyktningerennet har han vært en uvurderlig krumtapp. Han har i mange år sittet i den svenske Flyktninloppkommiteen, og sitter nå i det sammenslåtte styret. Hovedoppgaven har vært tidtaking og reultatservice, men han er også mannen bak en egenkonstuert maskin, slumpen, som fordeler de premiene som utdeles ved målgang med loddtrekning. Der bisto sønnen Anders med tekniske løsninger. Tyverr ingen vinst er det flere av oss som kjenner igjen. Flyktingloppsarrangören fick avslag från Interreg på sin bidragsansökan till en ny pistmaskin. Vi må nå se oss om etter andre finansmuligheter, for vi er snart nødt til å kjøpe ny maskin, säger tävlingsledaren Eva Westum Kveli. Både Strömsunds kommun och Lierne kommun hade lovat att gå in med kronor vardera, med villkoret att Interreg beviljade bidragsansökan på motsvarande summa från Flyktingloppsarrangören. Men det blev alltså ett avslag. Totalt beräknas en ny pistmaskin gå på 1,4 miljoner kronor och resterande del tänkte arrangören, Lierne IL och Gäddede Sportklubb, själv finansiera. Vi må nå se oss om etter andre finansmuligheter, for vi er snart nødt til å kjøpe ny maskin. Det er ikke noe problem å gjnnomføre rennet Magne går ikke for de enkleste løsningene, men søker ofte litt finurlige måter å løse oppgavene på. Dette har ikke minst Pe-Torsa hatt glede av. Pe-Torsa er nok den største utfordringen jeg har hatt hittil, men mindre oppdrag for eksempel i forbindelsemed skoleforestillinger, kan oppleves minst like viktig, sier Magne. Vi kan nevne Li-låt, Li-martnan, Julemarknaden i Ankarede, teater, revy, store og små idrettsstevner og Magne er den sikreste operatøren på alle disse tilstelninger. Han gjør alltid grundige forberedelser, og er den som er først på plass når noe skal skje. Mikrofoner, lyd og lys er alltid på rett plass til rett tid. Når arrangementet er ferdig og de andre drar hjem, begynner Magne med systematisk nedrigging av mengder med utstyr. En ny pistmaskin skulle underlätta arbetet med flyktingloppet. sjøl med gammelmaskina, men pga. at den har gått så mye er det på tide å kjøpe ny, säger tävlingsledaren Eva Westum Kveli. En ny pistmaskin skulle betyda mycket för de som arbetar ideellt med spåren inför Flyktingloppet. En ny tråkkemaskin vil det lette arbeidet for de som kjører. For det er det mulig å kjøre mye fortere, og likevel ha topp sporkvalitet. Ei ny maskin kan faktisk frese opp blåis og sette fine spor i den. Bedre kjørecomfort, mindre dieselforbruk pr. km, sikrere at ei ny maskin ikke havarerer må også nevnes, säger Kveli och fortsätter: Vi krysser fingrene for at vi finner midler gjennom andre kanaler. Pernilla Hermansson Magne er selvlært i det som han etter hvert har blitt en ekspert på. Selv om han er beskjeden av natur er det stadig flere som benytter seg av hans innsikt når det gjelder opplegg for revyer og andre arrangement. De fleste gangene har det gått bra, men under en konsert i Gäddede kirke kollapset mixerbordet på et uheldig tidspunk. Jeg er fornøyd de gangene jeg ikke hører mitt arbeid blir nevnt, for det tyder på at jeg har lyktes, sier Magne som mener forholda for å ta på seg nye oppgaver ligger bedre til rette enn noen gang. I 2010 ble han tildelt Lierne kommunes kulturpris og er vel den eneste utlending som har fått den utmerkelsen. Ole Harald Kveli 8 VAAJMA nr 1/2013 VAAJMA nr 1/2013 9

7 fokus: Nordiska ministerrådet Gränshinder står högt på agendan Fakta Det här är Nordiska Ministerrådet Det ska vara enkelt att röra sig över gränserna. Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordiska ministerrådet, som bildades 1971, är - trots namnet - egentligen inte ett utan flera ministerråd. Just nu leder Sverige en arbetsgrupp som ska se över strukturen för det rent praktiska gränshinderarbetet med syftet att göra det förändringar träder i kraft nästa år, säger Ewa Björling, handels- och nordisk samarbetsminister. Under 2013 är Sverige ordförandeland i Nordiska Ministerrådet. Gränshinderfrågorna står högst upp på agendan. En av ministrarna som kommer att jobba extra hårt med dessa frågor under året är handels- och nordisk samarbetsminister Ewa Björling, (m). Det är viktigt att öppna för nya möjligheter över gränsen för företag och privatpersoner, säger hon. Ewa Björling, (m) besökte i höstas Strömsund under ett stopp med Exporttåget. Hon fick då en presentation av Regionprojekt och de frågor vi brottas med, bland annat gränshinder. Tidningen fick en intervju med ministern inför ordförandeåret i Nordiska Ministerrådet. Hur kommer Sverige att arbeta aktivt med gränshinderfrågorna under 2013? Gränshinderarbetet är en av de högst prioriterade frågorna under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet Just nu leder Sverige en arbetsgrupp som ska se över strukturen för det rent praktiska gränshinderarbetet med syftet att göra det än mer målinriktat. Kanske kommer vi behöva göra en del organisatoriska förändringar. Till 2014 är det tänkt att eventuella förändringar kommer träda i kraft. Vilka gränshinder är viktigast att få bort för att öka rörligheten både för människor och företag? Det ska vara enkelt att röra sig över gränserna. Ofta lyfter jag fram att målsättningen med det nordiska samarbetet är ett gränslöst Norden och detta gäller inte bara för människor utan även för varor, tjänster och kapital. För att uppnå detta krävs insatser på en rad områden och nivåer. Det gäller därutöver att identifiera vilka gränshinder som inte går att lösa för att ändå kunna sätta in relevanta åtgärder. Ibland är reglerna i våra länder så inrotade att det inte finns någon praktisk möjlighet att ändra dessa. I dessa fall är det viktigt med lättillgänglig information för pendlare och exportörer/importörer. Hur viktigt är det för företag och privatpersoner att ha nya arbetsmöjligheter över gränsen? Möjligheten att arbeta i ett land och bo i ett annat stärker utbytet mellan länderna och även förutsättningarna på arbetsmarknaden. Både än mer målinriktat. Eventuella Foto: Jonna Thomasson arbetsgivare och arbetstagare får fler valmöjligheter. Detsamma gäller för handeln med varor och tjänster där ett fritt flöde över gränsen leder till större utbud för konsumenterna och ger större utrymme för specialisering. Alltså är det viktigt att öppna för nya möjligheter över gränsen för företag och privatpersoner. Ett genomlysningsarbete för att se över om organisationen för gränshinderarbete är optimal kommer att genomföras. Vad hoppas ni få ut av det arbetet? Det nuvarande formen för nordiskt gränshindersarbete med Nordiskt gränshindersforum med representanter från de nordiska länderna och de självstyrande områdena, har fungerat väl. Gränshindersforum har bidragit till att sätta gränshinder på den politiska dagordningen i våra länder. Nu gäller det att hitta de bästa formerna för det framtida arbetet. Sverige är medlem i EU, Norge är det inte. Hur anser du att det påverkar möjligheterna till ett bra samarbete över gränsen? Även om Norge valt att inte vara medlem i EU så omfattas Norge, liksom EU, av EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Norge är därmed en del av EU:s/EES inre marknad, vilket underlättar samarbetet. Det nordiska samarbetet, inom ramen för Nordiska ministerrådets verksamhet, bidrar därutöver till en bra plattform för dialog och samarbete. Vad hoppas du ska uppnås under detta år? I samband med Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet är förhoppningen att vi ska stärka det nordiska samarbetet ytterligare. Från regeringens sida är visionen att vi vill utveckla det nordiska samarbetet för att kunna möta gemensamma framtidsutmaningar. Vi har identifierat fyra samhällsutmaningar där vi tror att de nordiska länderna i högre grad än idag kan gå samman för att hitta möjliga lösningar. Detta gäller ungas arbetslöshet, konkurrenskraft, hållbarhet och demografi. Sverige ser nu mycket fram emot att leda detta arbete under det kommande året. Det kommer bli riktigt roligt! Pernilla Hermansson Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, som varar ett år åt gången, alternerar mellan de fem nordiska länderna. Det land som innehar ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet utformar ett program som vägleder det nordiska samarbetet under året. Sedan 1971 är Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige medlemsländer i Nordiska ministerrådet. Därutöver har Grönland, Färöarna och Åland fått en utökad representation och ställning i Nordiska ministerrådet. Det nordiska regeringssamarbetet i Nordiska ministerrådet ska arbeta för gemensamma nordiska lösningar som ger påtagliga positiva effekter, nordisk nytta, för medborgarna i de enskilda nordiska länderna. Arbetet med att undanröja gränshinder i Norden handlar om att skapa ett öppnare Norden och större rörlighet. Ett nordiskt Gränshinderforum har upprättats med målsättning att undanröja gränshinder och förhindra att nya uppstår, som hindrar fri rörlighet av människor, företag och varor i Norden. Källa: Under 2013 är Sverige ordförandeland i Nordiska Ministerrådet som är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Foto: Johannes Jansson/norden.org 10 VAAJMA nr 1/2013 VAAJMA nr 1/

Temaspecial bredband

Temaspecial bredband nyheter sid 4 5 Unik räddningsövning i Lierne Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 29 Ny lift i Børgefjell nr 6/2012 Projektledaren har ordet sid 2 Om vi vill ha bredband måste vi

Läs mer

Eldsjälar och föreningar ger glesbygden liv. Håkan Berglund en armstark världsmästare. Stor framgång för Vaajma under SM i mathantverk

Eldsjälar och föreningar ger glesbygden liv. Håkan Berglund en armstark världsmästare. Stor framgång för Vaajma under SM i mathantverk Nyheter sid 26 27. Håkan Berglund en armstark världsmästare Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 20 21. Stor framgång för under SM i mathantverk nr 5/2013 Gästkrönika sid 2. Idretten

Läs mer

Stor temaspecial inför ungdomskonferensen

Stor temaspecial inför ungdomskonferensen nyheter sid 4 5 Världsstjärnor undervisar i swing-dans Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 26 27 Miljonsatsning på sørsamisk kultur i Røyrvik nr 5/2012 Projektledaren har ordet sid

Läs mer

Unga inflyttare skapar framtidstro Fokus inflyttning, sid 10 13

Unga inflyttare skapar framtidstro Fokus inflyttning, sid 10 13 Fokus vandring sid 16 20 Vandring ska sätta Vaajma på kartan Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 14 Skoterregler kan lättas upp Svar väntas snart nr 2/2012 Projektledaren har ordet

Läs mer

Takens mäster. Grannspråken bör vi förstå. Dyr anslutning med fiberkabel. Ungdomar lär snabbt. Bynet ett alternativ? Reportage, sid 12-13.

Takens mäster. Grannspråken bör vi förstå. Dyr anslutning med fiberkabel. Ungdomar lär snabbt. Bynet ett alternativ? Reportage, sid 12-13. Reportage sid 15 Grannspråken bör vi förstå Ungdomar lär snabbt Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 16 Dyr anslutning med fiberkabel Bynet ett alternativ? nr 1/2012 Turistchef Anna

Läs mer

Specialnummer. Vad har projektet åstadkommit och vad händer nu? Tidningen. Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Projektledarna sammanfattar

Specialnummer. Vad har projektet åstadkommit och vad händer nu? Tidningen. Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Projektledarna sammanfattar Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik nr 3/2014 Projektledarna sammanfattar Specialnummer Vad har projektet åstadkommit vad händer nu? 1 Innehåll 2 3 4. 5 13. 14. 15. 38 40. 41 43. Projektets

Läs mer

Polissamarbete ska ge tryggare Vaajma. Flyktingloppet skapar glädje och engagemang. Tidningen

Polissamarbete ska ge tryggare Vaajma. Flyktingloppet skapar glädje och engagemang. Tidningen sid 4 5. Polissamarbete ska ge tryggare Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik sid 16 17. Flyktingloppet skapar glädje och engagemang nr 2/2014 Gästkrönika sid 2. Vi har alla möjligheter att lyckas.

Läs mer

Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt oktober 2011. Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik www.gransprojekt.eu facebook.com/gransnyttfranvaajma

Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt oktober 2011. Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik www.gransprojekt.eu facebook.com/gransnyttfranvaajma Gränsny Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt oktober 2011 Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt oktober 2011 Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik www.gransprojekt.eu facebook.com/gransnyttfranvaajma tt från a Vaaj

Läs mer

Gränsnytt. Gårdscharken med i ny TV-serie. Giovanni på Gränslös föreställning. Galleriet vill bli ny mötesplats. Unikt pensionat lockar i Hotagen

Gränsnytt. Gårdscharken med i ny TV-serie. Giovanni på Gränslös föreställning. Galleriet vill bli ny mötesplats. Unikt pensionat lockar i Hotagen Gränsnytt En tidning från Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt nr 5/09 www.gransprojekt. eu Ministern: Jag vill göra gränspendlingen smidigare. sid 2 Giovanni på Gränslös föreställning. Sid 15 FLER NYHETER.

Läs mer

Gränsnytt. Camilla satsar i Nordlisid 16. Valsjöbyn värd för filmfestival. Inflyttare och bostäder så ska de bli fler i regionen

Gränsnytt. Camilla satsar i Nordlisid 16. Valsjöbyn värd för filmfestival. Inflyttare och bostäder så ska de bli fler i regionen Camilla satsar i Nordlisid 16 Gränsnytt Nisse En tidning från Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt nr 4/09 www.gransprojekt. eu tror på ökat samarbete! sid 4 Medvetna VAL Svenska Camilla Bengtsson hittade

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer

Slutrapport. En modern landsbygd utan gränser. Projektfakta NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. En investering för framtiden

Slutrapport. En modern landsbygd utan gränser. Projektfakta NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. En investering för framtiden En modern landsbygd utan gränser Slutrapport Projektfakta Prosjektnamn: Delområde Interreg: Prioritert område: Diarienummer/tilsgnsnr: Prosjektperiode: Svensk prosjekteier: Norsk prosjekteier: Regionprojekt

Läs mer

Glastak? NIKK. magasin 1.2008. Tema: LEDARSKAP. Brist på kvinnliga ledare inget lyxproblem. Mangfoldighed betaler sig for organisationen

Glastak? NIKK. magasin 1.2008. Tema: LEDARSKAP. Brist på kvinnliga ledare inget lyxproblem. Mangfoldighed betaler sig for organisationen NIKK Margot magasin 1.2008 Wallström EU:s mäktigaste kvinna Knirkefritt å finne kvinner til styrene Mangfoldighed betaler sig for organisationen Jämställt bara på posi tioner med offentligt tryck Nordisk

Läs mer

FÖRORD. Jag har gått igenom mycket som barn. Jag kan sätta mig in i hur barn tänker och kanske kan jag se andra signaler än övriga vuxna.

FÖRORD. Jag har gått igenom mycket som barn. Jag kan sätta mig in i hur barn tänker och kanske kan jag se andra signaler än övriga vuxna. MAGASIN 2015 DRÖMMEN OM ATT BLI EN SVENNEBANAN UNGA MED PSYKISK OHÄLSA EN AV GUTTA - PÅ ALLE PLAN CANNABISDEBATTEN KÄNSLIG FÖR FORSKARE HVOR LIGGER MULIGHETENE? INNOVASJON OG TEKNOLOGI I VELFERDSTJENESTENE

Läs mer

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT 19. august 2014 FORORD Rapporten er en mulighetsstudie av busstilbudet langs E18 mellom Karlstad og Østfold, som

Läs mer

Små barn stora bekymmer?

Små barn stora bekymmer? Små barn stora bekymmer? Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 27 28 april 2004 Små barn stora bekymmer? En konferens i Göteborg 27 28 april 2004 Konferensen

Läs mer

Slutrapport Hälsa över gröna gränser

Slutrapport Hälsa över gröna gränser FYLKESMANNEN I HEDMARK Slutrapport Hälsa över gröna gränser Ett EU finansierat projekt Interreg IIIA Sverige - Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden Delområde: Indre Skandinavien Diarienr: IS 3041-90-06

Läs mer

hennes värk klassades som arbetsskada Elsy, ett pilotfall FREKVENT SJÄLVDIALYS I LINKÖPING

hennes värk klassades som arbetsskada Elsy, ett pilotfall FREKVENT SJÄLVDIALYS I LINKÖPING NR. 4.2005. 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN Elsy, ett pilotfall hennes värk klassades som arbetsskada FREKVENT SJÄLVDIALYS I LINKÖPING Forsknings prosjekt

Läs mer

Mer Nyheter Över Gränsen koll på vad som händer från kust till kust

Mer Nyheter Över Gränsen koll på vad som händer från kust till kust SLUTRAPPORT för Mer Nyheter ÖVER GRÄNSEN Diarienummer: 304-3055-13 Inom: Nordens Gröna Bälte Område: Ekonomisk tilväxt av företag, branscher och entreprenörskap Period: 2013-07-01-2014-08-31 Denne rapporten

Läs mer

Kriminologiska institutionen Stockholms universitet. Rapport 2007:1. Redaktörer: Hanns von Hofer & Anders Nilsson

Kriminologiska institutionen Stockholms universitet. Rapport 2007:1. Redaktörer: Hanns von Hofer & Anders Nilsson Brott i välfärden Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Rapport 2007:1 Redaktörer: Hanns von Hofer & Anders Nilsson Kriminologiska institutionen och författarna 2007 ISSN 1400-853X Brott

Läs mer

DOING GOOD IN THE WORLD DVD

DOING GOOD IN THE WORLD DVD Nr. 4. juni - 2014 DOING GOOD IN THE WORLD DVD See how The Rotary Foundation and its partners are achieving sustainable results in Rotary s six areas of focus and learn how you can help! Promoting peace

Läs mer

Utanförskapet välfärdssamhällets baksida

Utanförskapet välfärdssamhällets baksida Utanförskapet välfärdssamhällets baksida Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 24 25 april 2007 Utanförskapet välfärdssamhällets baksida Socialtjänstforum

Läs mer

ÅRETS HÖJDPUNKTER! d Gert Larsen - opdrætter med succes d Tyrkia - galoppnasjon på vei opp d Svenska Inez nära ett amerikanskt championat

ÅRETS HÖJDPUNKTER! d Gert Larsen - opdrætter med succes d Tyrkia - galoppnasjon på vei opp d Svenska Inez nära ett amerikanskt championat ÅRETS HÖJDPUNKTER! LÄS OM LÄS OM Nr 24 17-18 december 2008 DETTA ÄR DET SISTA TRYCKTA NUMRET AV SKANDINAVISK GALOPP DÅ VI HELT ÖVERGÅR TILL VÅR NÄTTIDNING PÅ: www.skandinaviskgalopp.com Peas And Carrots,

Läs mer

Tema Utveckling & Innovation. Nyheter för beläggningsbranschen

Tema Utveckling & Innovation. Nyheter för beläggningsbranschen Nr 3 2011 Tema Utveckling & Innovation Långsiktigt handlar det om att branschen måste hitta energisnåla lösningar för att klara framtidens klimatutmaningar. Torbjörn Jacobson, Trafikverket Foto: Marcus

Läs mer

Journalistikk i forandring Ehsan Fadakar: När alla vill underhållas vad händer med journalistiken? Jan Helin: Vem ska berätta om livet i Hofors?

Journalistikk i forandring Ehsan Fadakar: När alla vill underhållas vad händer med journalistiken? Jan Helin: Vem ska berätta om livet i Hofors? Journalistikk i forandring Ehsan Fadakar: När alla vill underhållas vad händer med journalistiken? Jan Helin: Vem ska berätta om livet i Hofors? n Joacim Lund: Ny teknologi endrer spillereglene Ingunn

Läs mer

Einar Bondevik ny prest i sørsamisk område. Minoritetspolitik för unga. Sid 5 Ditniekuvsje Plassjesne.

Einar Bondevik ny prest i sørsamisk område. Minoritetspolitik för unga. Sid 5 Ditniekuvsje Plassjesne. Nr 2 2014 Åarjelsaemien gærhkoeplaerie Sørsamisk kirkeblad Sydsamiskt kyrkoblad Tradition och förnyelse Einar Bondevik ny prest i sørsamisk område. Minoritetspolitik för unga. Sid 5 Ditniekuvsje Plassjesne.

Läs mer

I Kulturkontakt Nords resultatrapport

I Kulturkontakt Nords resultatrapport I Kulturkontakt Nords resultatrapport 1.1 Institusjonens formål og nordiske nytte Kulturkontakt Nord er et organ underlagt Nordisk Ministerråd og lokalisert til øya Sveaborg utenfor Helsingfors. Året 2009

Läs mer

Paroc småhusbranschens partner. Norge sid 10 Danmark sid 12. Nya byggregler i Skandinavien. Parocs Trähus- och Entreprenörsdag

Paroc småhusbranschens partner. Norge sid 10 Danmark sid 12. Nya byggregler i Skandinavien. Parocs Trähus- och Entreprenörsdag APRIL 2006 ETT MAGASIN FRÅN PAROC BYGG OCH TEKNISK I SVERIGE, DANMARK OCH NORGE. Paroc småhusbranschens partner Norge sid 10 Danmark sid 12 Nya byggregler i Reportage sid 3 Parocs Trähus- och Entreprenörsdag

Läs mer