LKAB i KirunA 2 12 rx WEB ASSA säkrar tryggar prisbelönt Solglimten byggnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LKAB i KirunA 2 12 rx WEB ASSA säkrar tryggar prisbelönt Solglimten byggnad"

Transkript

1 LKAB i kiruna Registreringsskylt ger passage RX WEB tryggar Solglimten ASSA säkrar prisbelönt byggnad Nyckeltaggar öppnar för flyktingbarn s 8 9 Harpa spelar första fiol på isländsk kulturscen s ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1

2 ASSA Combi Prox en nyckel till alla dörrar Med ett ASSA Combi låssystem täcker du alla behov i en flerbostad. Bredden av funktionscylindrar är unik. En nyckel kan öppna samtliga utrymmen ifall du vill. Med Proxfunktionen i nyckeln blir även passersystemet en naturlig del i ditt låssystem. ASSA Combi är enkelt att administrera, allt sköts med perfekt överblick i programvaran ASSA Performer. A 283 ASSA Combi hanterar alla utrymmen i samma system; Entré/garage Postfack Lägenhet Tvättstuga Fönster/terrass Miljöstation Förråd Cykel-/barnvagnsrum Vårt återförsäljarnät täcker in hela Sverige och du har alltid nära till service. Se vad andra tycker om ASSA Combi på Telefon ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

3 PROFILEN ASSA AB, Kungsgatan 71, Box 371, Eskilstuna, Sweden. Tel: Fax: Ansvarig utgivare Ulrika Wass Ordförande i redaktionsråd Anna-Karin Lindeberg Redaktör Cristina Josefsson Produktion Strateg Marknadsföring AB, Örebro Med fokus på kvalité och säkerhetsfrågor Omslagsfoto Lars Thulin Foto / Illustration Lars Thulin s 4 7 Fredrik Svensson s 8 9 Johan Lindqvist s Nic Lehoux, Bára Kristinsdóttir, Ari Magg s Denny Lorentzen s Tryck Ljungbergs tryckeri AB, Klippan Säkerhet och trygghet är nummer ett för oss på ASSA. Den inställningen har vi haft mycket länge, i stort sedan 1881 då ASSA bildades. Vi är Sveriges ledande leverantör av lås- och säkerhetslösningar till proffskunder och konsumenter. Våra produkter kännetecknas av kvalitet, säkerhet och design. Och visst, det är lätt att skriva men det är desto svårare att leva upp till. För att möta marknadens förväntan på våra produkter krävs det att vi kontinuerligt bevakar och driver utvecklingen av lås- och säkerhetsfrågor. Vårt heltäckande sortiment av produkter gör att vi kan skräddarsy säkerhetssystem med en tilltalande design, som passar just dina behov. I nya numret av Profilen kan du bland annat läsa om hur passersystemet ARX säkerställer passager till malmfälten för LKAB i norr. Du kan också läsa om ett riktigt taggat Solglimten i Älvdalen. År 2010 tog de beslutet att ta emot flyktingbarn och erbjuda dem en på många sätt trygg miljö. På en helt annan plats, mitt i det småländska höglandet, har Eksjöbostäder inlett ett arbete med att säkra upp fastigheterna med Combi Prox. Läs om deras resa och hur ASSA hjälper till med säkerheten. Det här var bara ett axplock självklart finns det fler goda exempel att läsa om i nya numret av Profilen. Nu inför semestern vill jag påminna om att se över säkerheten hemma och prata med grannarna, så alla håller extra utkik. Jag blev själv abrupt påmind i helgen då jag fick inbrott i mitt cykelförråd. Eksjöbostäder fick allt i en och samma nyckel Combi Prox löste problemen och skapade ett tryggare boende s Trevlig läsning! Profilen gästar Gästrikland ARX håller ordning och reda på allt från Göransson Arena i Sandviken till tallriksautomater i Gävle s Ulrika Wass Kommunikations- och marknadsföringschef ASSA AB 3

4 4

5 ARX i gruvindustrin Passersystemet ARX säkerställer trygga passager till Malmfälten i norr. En vanlig vardag räknar LKAB i Malmberget med fordonspassager och över personer som passerar genom rotationsgrinden in till området. I Kiruna det dubbla. Fordonets nummerskylt fotograferas automatiskt och nummerskylten fungerar då som ett passerkort där behörighet kontrolleras i ARX om körgrinden skall öppna eller inte. Ungefär som Stockholms biltullar fungerar, fast man styr en körgrind i stället. Vi måste veta vilka som befinner sig på området vid en eventuell händelse. Men nu är det inte vanlig vardag, utan repstopp. Det innebär att all produktion är stängd under en period för reparations- och underhållsarbeten. Då sprider sig runt 850 extra entreprenörer som myror över hela anläggningen i Malmberget. De jobbar för att underhålla maskiner och anläggningar i gruvan, sovrings-, anriknings- och pelletsverk. Bland annat. Passagerna ökar dramatiskt under dessa perioder. Det är en strid ström av bilar vid bommen in till LKAB:s gigantiska område. Alla passagerare kliver ur bilarna och använder kort för att passera in eller ut genom karusellgrinden. De noggranna passagerutinerna ger full kontroll över vilka som vistas inom området, berättar Ronnie Hansson, sektionschef och Jari Ylmefors, bevakningsingenjör på PIB, Brand/Besiktning/Bevakning. Deras ansvarsområde täcker säkerhet och skalskydd vid LKAB:s anläggningar i Sverige, det vill säga i Kiruna, Malmberget, Svappavaara och Luleå. Bara behörig personal ska vistas på området, säger Ronnie Hansson. Vi måste veta vilka som befinner sig här vid en eventuell händelse. För att komma in måste all personal registreras i någon form av tillträdeskontroll, oftast genom rotationsgrindar, säger Jari Ylmefors. Personen ska vara behörig, det vill säga säkerhetsutbildad och ha tillstånd. Vid Södra infarten till anläggningen i Kiruna fotograferas även fordonens registreringsskyltar, i en funktion integrerad med passersystemet ARX. Passersystemet kollar att fordonet har tillstånd att komma in på området. Efter två års prövotid kan det nu vara dags att gå vidare med den funktionen till samtliga anläggningars infarter, menar Jari Ylmefors. Ny huvudnivå i sommar Pelletsverk tornar upp sig längs bergssidan och Malmbergets dagbrott gapar, innan skog och fjäll tar vid på andra sidan. Men nedfarten till själva gruvan är överraskande anonym. I sommar invigs en ny huvudnivå här i Malmberget meter under markytan. All brytning av malm sker på nivåer ovanför den nivån i gruvan med metoden storskalig skivrasbrytning. Malmen samlas upp på en av huvudnivåerna, den nya eller äldre närmare markytan, för att därefter uppfordras till förädlingsverken ovan jord med hjälp av bergspel, en slags hiss och bandtransportörer. I Kiruna öppnas snart en ny huvudnivå meter under jord. LKAB investerar stort även i Svappavaara, där det finns planer på att bland annat öppna den gruva som stängdes på 1980-talet. Lunch 500 meter ner De som arbetar under jord i Malmberget, en vanlig dag när produktionen är igång det handlar om personer kan inta sina måltider i ett lunchrum 500 meter under jord. På 815-metersnivån finns verkstäder, kontor och styrcentral. Transport till och från gruvan sker via en upplyst huvudväg, en så kallad huvudsnedbana, från markytan ner till den nya nivån på meter. Resterande vägnät under jord saknar belysning, 5

6 Sprängningarna går inte igång om inte alla har registrerats som utpasserade, berättar Ronnie Hansson, sektionschef. För att komma in måste all personal passera någon form av tillträdeskontroll, oftast genom rotationsgrindar. och här är det fordonens belysning som är ljuskälla. Det finns totalt över 60 mil väg i Malmbergsgruvan. Ventilationssystemet utgör en viktig del av gruvans infrastruktur. Huvudsyftet är att ventilera ut skjutgaser från sprängningar men även avgaser från fordon, mobila maskiner och radon. Vintertid måste den friskluft som pumpas ner i gruvan värmas. Ventilationssystemet måste kunna styras, dels för att kunna förse rätt områden i gruvan med friskluft, men även för att vid en eventuell brand i gruvan kunna evakuera rökgaser på ett kontrollerat sätt. För LKAB:s egen räddningstjänst gäller det att hitta i gruvan. Vägar och orter på olika nivåer är förvillande lika och landmärken saknas. Det gäller att som Ronnie Hansson ha en inre bild av hur gruvan är uppbyggd. Säkerheten är självklart det viktigaste i gruvan. Det förkunnar också en elektronisk skylt vid nedfarten. De som arbetar i gruvan bär särskilda taggar som visar varje persons behörighet och närvaro. De sprängningar som sker varje natt, går inte igång om inte alla har registrerats som utpasserade passerkort Det yttre skalskyddet i Kiruna, Malmberget, Svappavaara och Luleå säkerställs med passersystemet ARX. Totalt är passerkort i funktion. En anställd med arbetsplats i gruvan har både ett passerkort och en tagg, medan den med arbetsuppgifter ovan jord klarar sig med passerkortet. Kortet har flera inbyggda funktioner. Det används för måltiderna i personalrestaurangen, det kan ge behörighet att tanka företagets fordon vid anläggningarnas tankställen. Ett önskemål är att passerkortet ska kunna ge tillträde till elektroniska nyckelskåp. Passerkortet är också id-kort och med hjälp av kortet kan en anställd identifieras vid en eventuell olycka. Det ska bäras synligt. För att få sitt kort måste alla genomgå en säkerhetsutbildning. Det gäller entreprenörer, hantverkare, extraanställda och fast anställda som samtliga genomför en interaktiv säkerhetsutbildning i två delar. Historiskt sett har vi använt ASSAs passersystem, säger Jari Ylmefors. Föregångaren RiTA fasas ut till förmån för ARX. En övergång som inte varit helt smärtfri, på grund av att LKAB använder många specialfunktioner. I dagsläget återstår bara ett fåtal dörrmiljöer i RiTA och innan året är slut räknar Jari Ylmefors med att hela det yttre skalskyddet består av ARX. Men ARX används också i det inre skalskyddet, det kan vara centralförråd eller forskningsanläggningar, där behovet av kontroll är stort. Expansion på Malmfälten I Malmberget har LKAB hittills upptäckt över tjugo malmkroppar och man bryter i ungefär tio av dem. I Kiruna består huvudfyndigheten av en malmkropp som lutar in mot samhället, det som på sikt kommer att leda till rivning och flytt av hus. Här i Malmberget har man flyttat och återbyggt hus i 45 år, inklusive kyrkan på 1970-talet. Det finns en slags vana. Samhället skulle knappast existera utan gruvan. Dagens efterfrågan på järnmalmsprodukter innebär en efterlängtad expansion av gruvsamhällena. Det märks. Det sjuder av energi i Malmfälten. 6

7 LKAB Cirka personer är anställda i LKAB, varav 600 utanför Sverige. Andelen kvinnliga anställda ökar stadigt, även om nivån ännu är blygsamma 17 procent. För att framställa de förädlade järnmalmsprodukter som är LKAB:s signum krävs alla typer av kompetenser, minst 200 yrkeskategorier finns representerade. ARX ett passersystem för alla dörrar On line- och off line-läsare i samma system Med ARX får du ett avancerat on line- system med hög säkerhet tillsammans med off line-läsare med hög bekvämlighet. Administrera alla dörrar i samma system Uppdatera off line behörighet när du öppnar en on line-dörr Anpassad säkerhet för varje dörr Järnmalmspellets är huvudprodukt i Malmberget och står för 90 procent av produktionen. Pellets, kulor av järnmalm, ökar syretillförseln i masugnsprocessen. I Luleå har LKAB en pilotmasugn för att optimera sammansättningen i pellets för just kundens masugn. Europa och Nordafrika är huvudmarknader för LKAB:s järnmalmsprodukter. De senaste åren har företaget investerat kraftigt. Nya huvudnivåer bryts, befintliga dagbrott tas åter i drift. I Kiruna öppnas en ny huvudnivå på meter, en investering på 12,5 miljarder kronor. Investeringen i den nya huvudnivån på meter i Malmberget kostar 6,5 miljarder. 7

8 Istället för nycklar får pojkarna, som är mellan 16 och 18 år, varsin tagg när de flyttar in. Med den kan de öppna entrédörren till boendet och dörren till sitt rum. Att RX WEB är enkelt att administrera betyder att personalen kan lägga maximal tid på sin huvuduppgift att stötta de ensamkommande flyktingpojkarna. Nu är Solglimten riktigt taggat I december 2010 fattade fullmäktige i Älvdalen beslut om att teckna avtal med Migrationsverket. Den 16 januari i år öppnades Solglimten. Åtta ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan bytte våld och oro mot en vardag som den ser ut i en trygg, svensk kommun. Med studier, nya rutiner, pytt i panna, Vasaloppet, ishockey och något de tidigare inte varit i närheten av lås med nyckeltaggar. 8

9 Istället för nycklar fick de åtta pojkarna, som är mellan 16 och 18 år, varsin tagg när de flyttade in. Med den kan de öppna entrédörren till boendet och dörren till sitt rum. Vi ville inte ha några nycklar, som kan tappas bort eller komma på drift. Någon form av passersystem trodde vi skulle passa oss. Men både vi och kommunens fastighetsavdelning betonade att systemet måste vara enkelt att använda och administrera och det skulle naturligtvis passa vårt behov, säger Mathias Jones som är chef för boendet. Trådlös överföring ASSAs återförsäljare lyfte snabbt fram vad som skulle passa Solglimten RX WEB. Och hans förslag och offert föll i god jord. Med det försågs boendet med åtta dörrmonterade läsare, en läsare med knappsats på ytterdörren och en centralenhet. I enheten finns den förinstallerade programvaran och databasen, där användare och loggar på passager lagras. I den lösning som Älvdalens kommun valde, satsade man också på en trådlös överföring av information från tagg till dörrläsare. Vi använder Aperio, som är en trådlös läsare Vi använder Aperio som är trådlös läsare och det innebar att det slapps dra kabel och att monteringen gick mycket snabbt för kort och taggar. Det innebar att installatören slapp dra kabel och att monteringen gick mycket snabbt. Fram till kommer man in i boendet genom att knappa in en kod på läsaren vid ytterdörren. Därefter är det tagg som gäller. Vi har en hel del besökare under dagtid. Det kan vara t ex gode män och lärare. Då är det smidigast att använda kod, säger Mathias Jones. Fem minuters introduktion räckte Totalt jobbar sju boende- och integrationspedagoger i det dygnet runt bemannade boendet och deras erfarenheter av RX WEB är mycket goda. Systemet är smidigt och lätt att använda. Efter en kort information det tog bara fem minuter var det bara att köra igång, säger Mathias och exemplifierar det med att det är mycket enkelt att ändra t ex behörighet. Det är bara att surfa till centralenheten från en dator som är ansluten till vårt nätverk. Att RX WEB är enkelt att administrera betyder att personalen kan lägga maximal tid på sin huvuduppgift att stötta de ensamkommande flyktingpojkarna både i stort och smått. Det kan gälla allt från att skapa rutiner i vardagen till att finnas nära om pojkarna skulle få vad de fruktar att få avslag på sin asylansökan. Svenska på schemat Under tiden de väntar på besked går ungdomarna på gymnasiets introduktionsprogram. Här läser de svenska, har idrott, bild och hemkunskap. Lite längre fram väntar matte och samhällskunskap. Steg för steg sker allt mer av studierna i vanlig klass. Integrationen är viktig och det gäller givetvis också i samhället i stort, säger Mathias Jones. Hockeyklubba på hedersplats I Älvdalen har flera föreningar ställt upp. Älvdalens IF är ett exempel och Älvdalens Hockeyklubb ett annat. ÄHC engagerade ungdomarna som funktionärer när de jobbade med Tjej- och KortVasan. En annan stor upplevelse bjöd det allsvenska hockeylaget Mora IK på. De lät pojkarna pröva på att åka skridskor med två av klubbens spelare som instruktörer. Robin Gartner och Dan Illiakis ställde upp. Det uppskattade verkligen grabbarna, säger Mathias Jones. I köket har en hockeyklubba med MIK:s spelares autografer numera en hedersplats och den t-shirt grabbarna fick av klubben vid besöket i Mora bär de gärna och ofta. Dagtid kommer man in i boendet genom att knappa in en kod på läsaren och efter låser man upp med en tagg, berättar Mathias Jones. Fakta RX WEB RX WEB är ett smidigt och lättanvänt passersystem för upp till 16 dörrar. Passar det mindre eller växande företaget. RX WEB är snabbt. Ingen installation av programvara behövs, den finns i undercentralen. En kostnadseffektiv lösning. Det går att ansluta ASSAs samtliga läsare, även trådlösa Aperioläsare. Fakta Aperio Aperio är en smart teknik från ASSA ABLOY som gör att mekaniska lås kan kopplas trådlöst till ett befintligt passersystem på ett bekvämt och kostnadseffektivt sätt. 9

10 Eksjöbostäder skapar tryggare boende Det är en historisk vind som blåser mellan de stora tallarna på gårdarna i Tuvehagen. Platsen är Eksjö och Eksjöbostäders äldsta bostadsområde Skogshyddan, folkhemmets höjdpunkt från 50-talet byggdes med omsorg. Det är i alla fall vad välkomnande entréer, balkonger med smidesdetaljer, parkettgolv och öppna spisar i lägenheterna vittnar om. 10

11 Eksjöbostäder startar med att byta system i fem huskroppar, eller 37 lägenheter i inledningsfasen. I omgång två planeras det för ett byte i 54 lägenheter sedan går man vidare med 188 lägenheter och på sikt ska man jobba sig igenom alla lägenheter. 11

12 Combi Prox är ett låssystem som är både tryggt, säkert och enkelt, och som kombinerar allt i en och samma nyckel. 12 Husen hålls ihop av trivsamma, delvis inglasade balkonger. Här finns skogsområden runt knuten och det är promenadavstånd till centrum. Mitt upp i folkhemsidyllen pågår Eksjöbostäders renovering av området. Just nu är man inne i fasen där man håller på med att uppdatera låssystem, lägenhetsdörrar och entréer. På sikt ska även fasader och balkonger renoveras. Lennart Hägglöf är underhållsansvarig på Eksjöfastigheter och den som håller i trådarna. Eksjöbostäder äger i dagsläget närmare bostäder och förvaltar omkring kvadratmeter yta. Vi lägger mycket pengar på underhåll av våra fastigheter, och vi har en plan som sträcker sig fram till 2015, berättar Lennart Hägglöf. Plan för underhåll I underhållsplanen står bland annat att fastighetsunderhållet ska ligga kring 30 mkr per år fram till I planen ligger också ett mål att höja tryggheten och säkerheten för de boende. Eksjöbostäder har, som så många andra hyresvärdar, brottats med problem som borttappade nycklar, hyresgäster som inte lämnar igen nycklar när de flyttar och alldeles för mycket spring i trapphus och källare. Det har varit alldeles för enkelt att ta sig in i källare och man har slarvat med att lämna igen nycklar när man flyttat. Med dålig kontroll och nycklar på vift blir det inte bra i slutänden. Många nycklar i det tidigare systemet hade dessutom inte ens kopieringsskydd, vilket innebar att en hyresgäst kunde göra extranycklar på vilken klackbar som helst, fortsätter Lennart Hägglöf. Combi Prox känns helrätt och ger ordning och reda Eksjöbostäder drog igång jobbet med att hitta en låslösning för ganska många år sedan, och kollade upp olika system men hittade inget som passade. Sedan upptäckte man Combi Prox. Vi började titta på renovering och underhåll någonstans i början på 2010 men vi fick en förskjuten start och så här i efterhand känns det bara bra. När vi

13 Fakta Combi Prox ASSA Combi Prox är en nyckel med flera funktioner. Den fungerar både som nyckel i ett mekaniskt låssystem och som identifikation i ett passersystem där den ersätter tagg eller passerkort. Nyckeln ger ett starkt mekaniskt skydd samtidigt som läsartekniken i RFID, radio-frequency identification, där radiovågor används för identifikationen, bidrar med flexibiltet och bekvämlighet. Combi Prox kan kopplas till avancerade passersystem som ARX. Combi Prox är helt rätt säkerhetsnivå för oss, säger Lennart Hägglöf, underhållsansvarig, Eksjöfastigheter. Combi Prox är ett låssystem som är både tryggt, säkert och enkelt, och som Välkomnande entréer och smidesdetaljer vittnar om en tid då Folkhemmet stod på sin höjdpunkt. senare upptäckte Combi Prox kändes det helrätt, det var precis vad vi ville ha. Ett låssystem som är både tryggt, säkert och enkelt, och som kombinerar allt i en och samma nyckel, säger Lennart. Enkelt att styra åtkomsten En Combi PROX-nyckel ger möjlighet till loggfunktion och snabb förändring av behörigheter. Lennart berättar att det händer att källardörrar står öppna och så ska det inte vara. Andra gånger har någon hyresgäst bidragit med överraskningar och stängt av värmen i källaren och det är inte lätt att hålla koll när sådant händer. Nu får våra fastighetsskötare ett meddelande via sms, där det står att källardörren är öppen i just den här fastigheten. Vi kan även se i loggen i vårt system vem det är som har gått in och då också förmodligen ställt upp dörren. Då kan vi prata med hyresgästen och reda ut problemen med en gång, berättar Lennart Hägglöf. Bra nivå på säkerheten Lennart berättar om andra bostadsbolag som sätter upp kameror eller annan typ av övervakning för att kunna kontrollera sina fastigheter. Men det är inget för oss. Det blir för mycket övervakning. Combi Prox är helt rätt säkerhetsnivå för oss. Har vi problem i en fastighet, kan vi ju i efterhand se vem som varit där. Det ger oss helt nya möjligheter att ta hand om problem som uppstår i husen. Vi kan med en knapptryckning stänga ner funktioner och styra nyckelns funktion. Kombinationen digital nyckelbricka och nyckel gör att vi får ett komplett system för våra hyresgästers säkerhet, avslutar Lennart Hägglöf. 13

14 Harpas dynamiska skimrande fasad står ut som en aktiv, lysande scen där det inre av byggnaden och stadslivet är förenade. 14 Harpa ett iögonfallande tillägg till den isländska och internationella kulturoch konferensscenen Harpa är ett hypermodernt konsert- och operahus kombinerat med konferenscenter i Islands huvudstad Reykjavik som inhyser Islands filharmoniska orkester och Islands opera. Harpa är ritat av danska Henning Larsen Arkitekter och isländska Batteríið i samarbete med den dansk-isländska konstnären Ólafur Elíasson. Designen är enastående. Huset är 43 meter högt och byggt i stål med en fasad bestående av omkring oregelbundna prismaliknande fönster i olika färger. Designen är baserad på en geometrisk princip som förverkligas både två- och tredimensionellt i huset. Det påminner om de kristalliserade basaltpelare som finns på Island. Harpa började byggas 2007, öppnade sina dörrar i Maj 2011 och invigningsceremonin hölls i augusti Huset ligger i hamnområdet Austerhöfn där ambitionen är att expandera och vitalisera Reykjaviks östra hamn med ett nytt centrum. Att skapa liv i området och stärka kopplingen mellan centrum och hamnen.

15 Harpa är den första vårmånaden i den nordiska kalendern. Kulturscenen med samma namn representerar nya tider för Island. ASSA är med och säkrar denna arkitektoriskt intressanta byggnad med ASSA dp cylindrar, berättar Björn V. Sveinsson, vd på Vélar & Verkfærie hf som sedan många år är ASSA ABs representant på Island. I huset används både ASSAs låshus från Connect och Classic-serien samt ASSA elslutbleck. Och lokalerna som tar mellan 200 till sittande personer har ASSAs panikutrymning och utrymningsbehör för att säkerställa att snabb och säker utrymning är möjlig. Alla dörrhandtag är från ASSAs systerbolag Ruko (Ruko-Line). Hallarna har en extraordinär akustik, och passar perfekt för stor musik. Sedan invigningen i maj förra året har Harpa stått värd för ett stort antal konserter, konferenser och andra evenemang, med artister som brittiska pop sensationen Jamie Cullum, tyska tenoren Jonas Kaufmann, pianisten Maria Joao Pires, violinist och dirigenten Maxim Vengerov, dirigent Gustavo Dudamel och Göteborgs Symfoniker. Men även kulturpersonligheter och musiker liksom Björk och Yoko Ono. Besöksantalet har varit högt över förväntningarna, nästan en miljon människor har besökt Harpa det första året. Harpa har redan hunnit få flera utmärkelser t ex i den internationella kategorin av de brittiska Civic Trust Awards. Prisets omnämnande är en mycket bra sammanfattning av Harpa och lyder: Denna nya kulturella byggnad är en del av en omfattande övergripande plan att vitalisera Reykjaviks östra hamnområde och förbättra kopplingen mellan centrum och hamnen. Harpas dynamiska skimrande fasad står ut som en aktiv, lysande scen där det inre av byggnaden och stadslivet är förenade. Komplexet är indelat i tre sektioner: offentliga utrymmen med foajéer vända mot staden, fyra hallar inklusive en konsertsal med platser och en replokal samt kontor. Med sina rekreationsmöjligheter bidrar hamnen till att ge staden en ny inspirerande dimension som erbjuder något för alla Reykjaviks medborgare och besökare. Precis som namnet Harpa refererar till den första vårmånaden i den nordiska kalendern representerar byggnaden nya tider för Island. 15

16 Sandvikenshus bostäder får passersystem i skalskyddet vid nyeller ombyggnad, berättar säkerhetsansvarig Stefan Ruumensaari. Sandviken kommuns säkerhetschef Göran Hansson med Göransson Arena i bakgrunden. 16 Eleverna på Bessermerskolan använder passerkort som på vilken arbetsplats som helst. Här öppnar Ida Lidqvist för Sandra Toivanen och Eric Johansson med sitt passerkort. Vi vill egentligen inte låsa skolan men måste för att hålla obehöriga borta, säger skolans intendent Bert-Ola Dahlgren.

17 ARX passersystem i tusentals kommunala dörrar I Sandviken och Gävle används ASSAs passersystem i stor skala. Det handlar om tusentals kommunala dörrar i förvaltningskontor, idrottshallar, konserthus, skolor, förskolor och bostäder där ARX ökar säkerheten och bekvämligheten. Vi reste dit för att se passersystemen i funktion. Säkrare i Sandviken I alla ny- eller ombyggnationer i Sandvikens kommun installeras ARX, det gäller även bostadsbeståndet. Det är självskrivet med passersystem i skalskyddet när vi bygger om, säger Stefan Ruumensaari, ansvarig för passersystemet i Sandvikens kommunala fastigheter. I Göransson Arena, den formidabla bandyhallen i Sandviken, ska Sandvik fira 150-årsjubileum i dagarna sex med gäster per kväll och säkerheten kring arrangemanget är rigorös. Vi får en snabbfika med teknik- och säkerhetsansvarig Patrik Höglenius. Han är en av dem som i sitt dagliga värv använder ARX, passersystemet som styr tillträden och flöden på arenan: Med hjälp av passersystemet styr vi vilka personer som går vart i huset, säger han. Tänk om vi under stora arrangemang skulle göra det med hjälp av personal istället. Det skulle kräva väldigt stora resurser. Det händer mycket här hela tiden, berättar Patrik Höglenius. Göransson Arena satsar på en mångfald av evenemang som kräver många och snabba förändringar. Omklädningsrum byggs om till loger, artister ska ha tillträde för en kväll, sen är det dags för isträning igen och spelarna ska komma in i omklädningsrummen. Artister glömmer att lämna tillbaka passerkort. Situationer som utan problem hanteras i passersystemet. Den största fördelen är när kort försvinner, då kan vi spärra bort dem, säger Patrik. Tiotusen besökare kan befinna sig i arenan samtidigt. Det är ett stort säkerhetsmässigt ansvar förstås. Då är passersystemet ett gott stöd. Med ARX styrs tillträden och behörigheter enkelt. För många nycklar Göran Hansson är säkerhetschef i Sandviken. Han berättar om hur Sandviken för femton år sedan beslutade att införa ett centralt passersystem för kommunens fastigheter. Tidigare hade varje verksamhet sitt eget system, vilket kunde resultera i en katalog av passerkort för den lärare eller tekniker som behövde tillträde till flera skolor. Eller Ett passersystem är en investering som höjer säkerheten radikalt. ännu värre: På stora skolor kunde flera hundra nycklar ha delats ut. Att ha kontroll över dem var svårt för att inte säga omöjligt. Idag är över 200 fastigheter anslutna till passersystemet ARX eller dess föregångare RiTA. Det betyder över dörrar i skolor, förskolor, idrottsanläggningar och förvaltningsbyggnader. Men också hyresgäster i det kommunalägda bostadsbolaget Sandvikenhus använder systemet. Totalt handlar det om användare med passerkort eller tagg. Det är smidigt med passersystem, det är enkelt att ändra behörigheter, det underlättar för personal som byter arbetsplats. Men vår policy är att en person inte ska ha för många behörigheter, säger Göran Hansson. Vass kompetens Stora system ställer också stora krav på systemadministrationen, påpekar Stefan Ruumensaari, säkerhetsansvarig på Sandvikenhus. Han är centralt ansvarig, tillsammans med en tekniker och tre administratörer, för passersystemet i Sandvikens kommunala fastigheter. Det händer mycket i systemet dagligen med så många användare och så många verksamheter, säger han. Det är beställningar, ändringar, skolor som ska låsas. Våra kunskaper vässas ständigt. I alla ny- eller ombyggnationer i Sandvikens kommun installeras ARX, det gäller även bostadsbeståndet. De bostadshus i stadsdelen Björksätra som just nu byggs om får portlåsning och porttelefon via ARX liksom bekväm tvättstugebokning. Det är självskrivet med passersystem i skalskyddet när vi bygger om. Vi kopplar alla porttelefoner till ett enda abonnemang med IP-telefoni, säger Stefan Ruumensaari, synbarligt nöjd med den kostnadseffektiva lösningen. Han berättar också om en unik koppling mellan fastighetssystemet och ARX: En hyresgästs kontraktstid styr behörigheten i passersystemet. Den som flyttar in exempelvis 1 juli får en tagg som ger tillträde från den dagen. Likaså upphör behörigheten när kontraktet går ut. Det är säkert och bekvämt. Sandvikens kommun har minskat nyckelhanteringen väsentligt. Det är också en målsättning. Ett passersystem är en investering som höjer säkerheten radikalt, säger kommunens säkerhetschef Göran Hansson. Cylindrarna i skalskyddet byts ut när vi installerar ARX, det är en förutsättning för säkerheten, och väldigt få nycklar används. En fördel med passersystem är att nyttan breddas. Räddningstjänst, vaktbolag och jourer behöver inte använda nycklar. Det ger högre säkerhet. Larmkontrollen blir bättre när systemet kollar om larmet är till- eller frånkopplat, säger Stefan Ruumensaari. Bland Sandvikens passerkortsanvändare finns också Bessemerskolans gymnasieelever. För att komma in i skolan från receptionen krävs passerkort, som på vilken arbetsplats som helst. Alla elever har tillträde till vissa delar, medan exempelvis bara elever på fordonsprogrammet har behörighet till undervisningslokalerna för just det programmet. Målsättningen, enligt Göran Hansson, är förstås att skapa säkrare miljöer på hela skolan. Vi vill egentligen inte låsa skolan men måste för att hålla obehöriga borta, säger skolans intendent Bert-Ola Dahlgren. Om någon vill ta sig in krävs idag en aktiv handling och det gör stor skillnad. 17

18 ARX passersystem i tusentals kommunala dörrar Pålitligt i Gävle Också Gävle väljer passersystemet ARX med serverlösningen BluARX. Bengt Nyman, säkerhetsansvarig på Gavlefastigheter, är nöjd med både de praktiska funktionerna och pålitligheten i systemet. När Gävle beslutade att installera passersystem i skalskyddet till alla kommunala verksamheter, fanns räddningstjänstens krav med i bilden. Gästrike Räddningstjänst krävde att brandnycklar skulle finnas tillgängliga i skåp på utsidan av varje kommunfastighet. Det skulle ha inneburit kostnadskrävande installationer av inmurade nyckelskåp i varje fastighets yttervägg. Ett gemensamt passersystem för kommunens fastigheter var enklare. Det fungerar kanon, säger Bengt Nyman, säkerhetsansvarig på Gavlefastigheter. Företaget äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. I fastighetsbeståndet finns allt från förskolor och kulturbyggnader till industri- och näringslokaler. Bolaget ägs av Gävle kommun och förvaltar kvadratmeter lokalyta. Det är en stor finess att räddningstjänsten kommer in med sitt vipkort, fortsätter Bengt Nyman. Det var värdelöst förr när de kunde tvingas köra förbi en brand på väg från ett tidigare uppdrag för att hämta rätt nycklar på stationen. Men också sjuksköterskor och jourpersonal av olika slag får enkelt tillträde till fastigheter där de behöver komma in. Och väktare förstås. Personal, tillfälligt anställda, skolelever och användare av kommunens fritidslokaler är ytterligare några grupper som drar nytta av Gävles satsning på ARX. Behörighetstider för vikarier kan läggas in direkt. Kortet spärras automatiskt om de skulle glömma att återlämna det, säger Bengt Nyman som ett exempel. Passersystemet RiTA har använts i över tio år men nu pågår en uppgradering till ARX. Idag finns BluARX har bara gått och gått. Funktionerna i ARX är smidiga, förenklade och lätta att använda. över ARX-läsare installerade, och de ökar hela tiden. Nu ansluter vi alla verksamhetsbyggnader och inom ett år kommer samtliga dörrar i skalskyddet att finnas med i systemet, i samma server, säger Bengt Nyman. Lika lösning Lösningarna som de kommunala fastighetsbolagen i Gävle respektive Sandviken valt, är väldigt lika. Men en skillnad är att Gävle i år kompletterat med endörrarcentraler i passersystemet ARX, främst i förskolor. En kostnadseffektiv lösning för att tillgodose räddningstjänstens krav, säger Bengt Nyman. Men den ger också mervärde. Personalen använder passersystemet, det är enkelt att styra tillträde och att spärra borttappade kort. Larmhanteringen blir enkel och smärtfri med ARX, betonar Gavlefastigheters säkerhetsansvarige. Avlarmning sker utanför byggnaden och görs inte det, kommer man heller inte in. Risken för falsklarm minskar. Passersystemet styr via kortläsaren brandlarm, inbrottslarm, vattentillförsel, styr- och ventilationsteknik och på vissa håll även belysningen. Det fungerar SÅ bra, utbrister Bengt Nyman. Gavlefastigheter har också installerat BluARX, en webbaserad serverlösning där programvaran redan är installerad vid leverans. BluARX gör det lättare att komma igång med systemet och när en ny version av ARX finns tillgänglig laddas den automatiskt ner till servern. Administratören väljer sedan när den ska installeras. BluARX uppgavs vara stabil och det stämmer. Den har bara gått och gått, säger Bengt Nyman. Över huvud taget är han nöjd med hur servrarna fungerar: RiTA-systemet pratar med ARX och vi behöver inte fundera så mycket på vad som sitter vid dörren. Han lyfter fram automatbokningen som en mycket användbar funktion. Vill en förening byta till en större lokal är det enkelt: Javisst, stora hallen på Borgarskolan är ledig. Administratören trycker bara på en knapp och så fungerar föreningens passerkort där också. De får behörighet för en gång. En faktura går automatiskt till föreningen. Vaktmästarfunktionen är en annan fördel, betonar Bengt Nyman: En idrottsledare till exempel drar sitt kort i träningslokalens kortläsare och lägger in en kod som deltagarna använder under träningspasset. När ledaren lämnar lokalen tar han eller hon bort koden. Men den försvinner också automatiskt när hyrtiden går ut. Det är otroligt bra att ställa upp dörrar till exempel i ishallar med ARX. Funktionerna är så smidiga, förenklade och lätta att använda. Fakta BluARX Server BluARX är en integrerad server för ARX passersystem, där ARX servermjukvara redan är installerat vid leverans. Detta gör att du kan komma igång med passersystemet på mindre än tio minuter. En enklare konfiguration är allt som krävs för att kunna börja använda servern. Servern är komplett när det gäller hård- och mjukvara, den behöver endast kompletteras med licenser för ARX. Uppgradering till senaste versionen av ARX är användarvänlig och enkel. Så fort en ny version finns tillgänglig laddas denna ner till servern. 18

19 Bengt fotograferas av Inger Nisukangas, assistent på Stadshuset i Gävle, för passerkort och identifikation i den kommunala verksamheten. Bengt Nyman, säkerhetsansvarig på Gavlefastigheter, demonstrerar en av funktionerna i ARX. Steelepanorkestern repeterar på ombyggda och stämda oljefat i Borgarskolans lokaler. Tillträde får de smidigt med en kod som gäller under orkesterns repetitionstid. Borgarskolans gymnasieelever och lärare använder sina passerkort för att få en tallrik per dag i serveringens tallriksautomat. 19

20 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions A303 ASSA RX WEB, rätt pris redan från första dörren RX WEB är: Snabbt - Ingen mjukvara behöver beställas, projekteras eller installeras - Ingen server behövs Enkelt - Tydligt och överskådligt gränssnitt - Inget behov av projektering av mjukvara Prisvänligt - Smidig endörrscentral med prisvänliga loopkort för ytterligare dörrar - Startpaket finns tillgängliga ASSA RX WEB kombinerar trådlös Aperioteknik med traditionell trådbunden läsarteknologi. max 12 RX WEB är enkelt testa själv på ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Mickael Andersson. Gröna Lund. Waterfront. Vårdar våra mest kända kulturinstitutioner s 4 7. Tryggt för både besökare och personal s 8 9

Mickael Andersson. Gröna Lund. Waterfront. Vårdar våra mest kända kulturinstitutioner s 4 7. Tryggt för både besökare och personal s 8 9 Mickael Andersson Vårdar våra mest kända kulturinstitutioner s 4 7 2 11 ASSA i Waterfront ARX säkrar Gröna Lund Bekväm lösning i Stockholms nya riktmärke s 13 Tryggt för både besökare och personal s 8

Läs mer

Nu har Posten järnkoll på passersystemen

Nu har Posten järnkoll på passersystemen Nu har Posten järnkoll på passersystemen ASSA ARX var första valet när PostNord bytte passersystem. s 12 15 3 13 SMARTair i Ullared Säkerhet i skolor ASSAs passersystem underlättar i Gekåsbyn. s 4 7 Skolsäkerhetsexpert

Läs mer

Möt ASSA på SVEN TILLMAN. ASSA + Aptus = SANT! Nytt samarbete gynnar kunderna s 14. Mer säkerhet för pengarna Nyheten ASSA d12 lanseras på Skydd s 9

Möt ASSA på SVEN TILLMAN. ASSA + Aptus = SANT! Nytt samarbete gynnar kunderna s 14. Mer säkerhet för pengarna Nyheten ASSA d12 lanseras på Skydd s 9 Möt ASSA på Stockholmsmässan 14 17 september i monter A10:30 SVEN TILLMAN Tar ledartröjan för säkerhetsarbetet i Södertälje s 4 8 3 10 Mer säkerhet för pengarna Nyheten ASSA d12 lanseras på Skydd s 9 ASSA

Läs mer

TOMAS HÄGGLÖF. Ett kort till allt. Öppnar med kod. Stänger med glans. Håller huvudet kallt bland flytande stål s 4 8

TOMAS HÄGGLÖF. Ett kort till allt. Öppnar med kod. Stänger med glans. Håller huvudet kallt bland flytande stål s 4 8 TOMAS HÄGGLÖF Håller huvudet kallt bland flytande stål s 4 8 1 11 Stänger med glans Nya funktioner och modern design präglar den nya dörrstängarserien s 9 Öppnar med kod Snyggt handtag smälter in s 18

Läs mer

100 procent i Göteborgs nya landmärke

100 procent i Göteborgs nya landmärke 100 procent i Göteborgs nya landmärke 4 7 1 12 ICA Sjöstaden Bekvämt passersystem underlättar livet s 8 9 Boende väljer tryggt alternativ ASSA ReKey är en bra försäkring om nycklar försvinner s 10 13 ASSA

Läs mer

Johan Edwardsson. Blekinge Tekniska Högskola. Magiska dörrlösningar. Rätt säkerhet på rätt plats i Kriminalvården 4 7. Öppen för studenterna

Johan Edwardsson. Blekinge Tekniska Högskola. Magiska dörrlösningar. Rätt säkerhet på rätt plats i Kriminalvården 4 7. Öppen för studenterna Johan Edwardsson Rätt säkerhet på rätt plats i Kriminalvården 4 7 4 11 Blekinge Tekniska Högskola Öppen för studenterna dygnet runt tack vare ARX s 10 13 Magiska dörrlösningar I Palatset på Riddarholmen

Läs mer

SMARTair på BRF Solhaga. Mitthögskolan har full koll med CLIQ BRF SOLHAGA / MITTHÖGSKOLAN / FOLKSAMHUSET. Nr 1 2015

SMARTair på BRF Solhaga. Mitthögskolan har full koll med CLIQ BRF SOLHAGA / MITTHÖGSKOLAN / FOLKSAMHUSET. Nr 1 2015 BRF SOLHAGA / MITTHÖGSKOLAN / FOLKSAMHUSET Nr 1 2015 SMARTair på BRF Solhaga Mitthögskolan har full koll med CLIQ ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 När nyckelkontroll är avgörande

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2010. Kameror tryggar skolorna Trygghet och säkerhet är en växande fråga för skolan. Som ett medel

Läs mer

Ax S. Rätt produkt på rätt plats. Både snyggt och säkert

Ax S. Rätt produkt på rätt plats. Både snyggt och säkert AxS är en tidning från Axlås Solidlås. Vi är ett av Sveriges äldsta företag i branschen och vår affärsidé är helhetslösningar som innehåller trygghet, enkelhet och ekonomi. Ax S Rätt produkt på rätt plats

Läs mer

Ax S. Ibland är en enklare lösning den bästa. Axlås Solidlås och Aptus i Hornstull. Bekväm säkerhet. Vad innebär det? AxS-special Bekväm Säkerhet

Ax S. Ibland är en enklare lösning den bästa. Axlås Solidlås och Aptus i Hornstull. Bekväm säkerhet. Vad innebär det? AxS-special Bekväm Säkerhet AxS är en tidning från Axlås Solidlås. Vi är ett av Sveriges äldsta företag i branschen och vår affärsidé är att erbjuda våra kunder Bekväm Säkerhet inom områdena lås, larm och passersystem. Ax S Bekväm

Läs mer

ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ

ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ ÅRGÅNG 31 1 2009 MARS S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ 2 PÅ TAPETEN 1/2009 Välkommen in på husesyn I detta nummer tar vi er med bakom kulisserna och tittar i lågkonjunkturen och stötta näringslivet

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Ax S. Vad händer när larmet går? Gör rätt direkt! Det lönar sig alltid. Möt Petter. Från RiTA till ARX. AxS-special Teknikoch kunskapsnummer

Ax S. Vad händer när larmet går? Gör rätt direkt! Det lönar sig alltid. Möt Petter. Från RiTA till ARX. AxS-special Teknikoch kunskapsnummer AxS är en tidning från Axlås Solidlås. Vi är ett av Sveriges äldsta företag i branschen och vår affärsidé är att erbjuda våra kunder Bekväm Säkerhet inom områdena lås, larm och passersystem. Ax S Möt Petter.

Läs mer

Kontakt LULEÅ LER. Midroc-krysset TEMA: Vi bryter branschlogiken. framgångar för Midroc Electros kontor i norr. Ministerbesök i Sandviken

Kontakt LULEÅ LER. Midroc-krysset TEMA: Vi bryter branschlogiken. framgångar för Midroc Electros kontor i norr. Ministerbesök i Sandviken Kontakt Nr 1 2010 Nyheter från Midroc Electro AB Lars Lohman går och går Ministerbesök i Sandviken Automation expanderar Emil & Anna Midroc-krysset TEMA: Vi bryter branschlogiken Midroc LULEÅ LER framgångar

Läs mer

Skills & attitude. Koppla av. allt kopplas upp. Combining. Ett magasin från Orbion Consulting

Skills & attitude. Koppla av. allt kopplas upp. Combining. Ett magasin från Orbion Consulting Så ska nya 5g förändra våra liv Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude #1 2015 Combining Skills & attitude Ett magasin från Orbion Consulting Koppla av allt kopplas upp Orbion går som tåget i Finland

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem? Vi förstår dig, vi har efter mer än 100 år skapat

Läs mer

NEWS SAFETY. ADT och Tyco i Sverige går ihop 2 #1/08

NEWS SAFETY. ADT och Tyco i Sverige går ihop 2 #1/08 #1/08 SAFETY NEWS ADT och Tyco i Sverige går ihop 2 Spindeln mellan verksamheterna 4 Nytt miljöledningssystem 5 ADT 100 år av säkerhet 6 Strategiskt brandskydd 8 Ut i världen med ABB 9 Jourservice dygnet

Läs mer

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008.

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. Smart teknik för ökad lönsamhet Dagens

Läs mer

IT FASTIGHET. nya digitala perspektiv. Knyt ihop systemen Integrationsmöjligheterna mellan IT-systemen i fastigheten är många men vägen dit är svår.

IT FASTIGHET. nya digitala perspektiv. Knyt ihop systemen Integrationsmöjligheterna mellan IT-systemen i fastigheten är många men vägen dit är svår. bilaga till fastighetstidningen 9 2012 IT FASTIGHET Inspireras av banbrytande app och pionjärer i sociala medier nya digitala perspektiv Bara ren fiber Fördelar och nackdelar Lönsamt att bygga fastighetsnät

Läs mer

Core för alla TRÄFF 10. Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg. e- som i enkel Tekis-LV på export

Core för alla TRÄFF 10. Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg. e- som i enkel Tekis-LV på export Pålitlig och effektiv samhällsser vice TEKISNYTT Core för alla Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg e- som i enkel Tekis-LV på export TRÄFF 10 8-10 november nr 2-2010 Varför betala

Läs mer

Väktarna som tryggar matchen 12 15

Väktarna som tryggar matchen 12 15 Björn Eriksson: Ta diskussionen om polisens framtida uppgifter 6 7 Vuxenutbildning ger välutbildade väktare 10 Brist på ordningsvakter när polisen inte utbildar 8 & Samhället 2013 Väktarna som tryggar

Läs mer

Ax S. Nu är det dags att titta närmare på kameraövervakning! tjuvar i Tullinge. Den seglande norrmannen. Nya produkter

Ax S. Nu är det dags att titta närmare på kameraövervakning! tjuvar i Tullinge. Den seglande norrmannen. Nya produkter AxS är en tidning från Axlås Solidlås. Vi är ett av Sveriges äldsta företag i branschen och vår affärsidé är helhetslösningar som innehåller trygghet, enkelhet och ekonomi. Ax S Den seglande norrmannen

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB

EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB ELISABETH LANDBY: Alla har vi vår historia GÄSTKRÖNIKÖR SID 13 NU ÄGER LKAB STORA DELAR AV MALMBERGETS CENTRUM NYHETER SID 4 Nr 5 OKTOBER Nytt marknadsläge kräver krafttag

Läs mer

BRAND- KOLL NATT- VANDRING SKAPARGLÄDJE SMARRIGT. I mina kvarter. 4-08 Fr. Förvaltaren. Hur mår din brandvarnare? Finns där för barnen

BRAND- KOLL NATT- VANDRING SKAPARGLÄDJE SMARRIGT. I mina kvarter. 4-08 Fr. Förvaltaren. Hur mår din brandvarnare? Finns där för barnen I mina kvarter 4-08 Fr. Förvaltaren BRAND- KOLL Hur mår din brandvarnare? NATT- VANDRING Finns där för barnen SKAPARGLÄDJE Kreativa hantverkare SMARRIGT Tre testar lördagsgodis VI RINGER DIG OCH DINA GRANNAR

Läs mer

SYSTEMEN SOM STYR. håll koll på värmen via webben. smarta it lösningar. bim ställer krav på branschen

SYSTEMEN SOM STYR. håll koll på värmen via webben. smarta it lösningar. bim ställer krav på branschen bilaga till fastighetstidningen 10 2010 ITFASTIGHET GRATIS BREDBAND HAR SITT PRIS Monopolnät eller öppet nät, vad är egentligen billigast? smarta it lösningar Effektivare arbete för stora och små bim ställer

Läs mer

PROTECT. Stoppar tjuven med dimgenerator. Observer Direct Kameratjänsten som håller dig steget före

PROTECT. Stoppar tjuven med dimgenerator. Observer Direct Kameratjänsten som håller dig steget före PROTECT Stoppar tjuven med dimgenerator Observer Direct Kameratjänsten som håller dig steget före VI GILLAR BORÅS! Vi hjälper dig med hela din ekonomi både din privata och företagets VI GILLAR BORÅS TEL:

Läs mer