VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000"

Transkript

1 Institutionen för landskapsplanering Ultuna VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 FORSKNING OCH UTVECKLING Pågående och rapporterad /Clas Florgård Pågående Pedagogik: 7. Bildens didaktiska betydelse. Ansvarig och handledare: Bobo Hjort. Forskarstuderande: Ylva Dahlman. Anslagsgivare: BFR: Bobo Hjort 350 ksek/år; Ylva Dahlman SLU. 43. Bildtänkandets pedagogik, 3. Att använda sig av studenternas frågor. Ylva Dahlman. Anslagsgivare: SLU, pedagogiska utvecklingsenheten, kr. 44. Miljöer för lärande. Handledare: Mats Lieberg. Biträdande handledare: Clas Florgård. Forskarstuderande: Susan Paget. Anslagsgivare: Movium 600 ksek, Skolverket 100 ksek. 51. ILU, Skolgårdsprojetet. Tuula Eriksson. Anslagsgivare: SLU, pedagogiska utvecklingsenheten Informationsteknologi i mark- och landskapsplanering: Trädgårdsvetenskap: 45. Växtutveckling (fortsättning på tidigare projekt på Skogsgenetiska institutionen, finansierade av SNV, WWF, SLF och Jordbruksverket) nu finansierat av Sveplant, odlarorganisationen inom TRF. Samarbete med skogsgenetiska. Tomas Lagerström. Uthållig samhällsbyggnad: Postadress Besöksadress Tel Fax Box 7012 Ulls väg 28 B UPPSALA

2 9. Naturmark som resurs i bebyggelseplanering. Clas Florgård. Projektstart: Finansiärer: BFR , Clas Florgård HB , Clas Florgård privat , Institutionen för landskapsplanering Ultuna ordinarie budget Utveckling av kretsloppsanpassade avloppssystem i befintlig bebyggelse. Tuula Eriksson. Anslagsgivare: BFR. Totalt ca 300 ksek. 2(10) 11. Att integrera lantbruk med befintliga bostadsområden. Ansvarig: Torbjörn Suneson. Handledare: Clas Florgård. Doktorand: Carina Lindkvist. BFR, FRN och SLU ca 400 ksek/år, nu Institutionen för landskapsplanering Ultuna ordinarie budget. 12. Stadsplanering för bärkraftig bebyggelse. FRN, handläggare Mats Rolén. 2 MSEK/3 år. Projektledare: Per G Berg. Assistent: Gunnel Nycander. 13. Bärkraftigt boende - ekologisk bärkraft och boendekvalitet i olika stadstyper. Handledare: Clas Florgård. Forskarstuderande: Fredrik Wallin, fakultetsdoktorand. 14. Miljövärdering av byggnader - delprojekt utemiljö. Delprojektledare: Clas Florgård. Uppdrag från KTH, Institutionen för byggd miljö, Gävle. Finansieras över Institutionen för landskapsplanering Ultuna ordinarie budget. 15. Ljud i utemiljö : Nyanserad hantering av ljud i utemiljö - problemanalys, metod och dokumentation av auditiva förebilder. Ansvarig och handledare: Clas Florgård. Biträdande handledare: Per G Berg. Forskarstuderande: Per Hedfors. BFR 900 ksek , SJFR 1301 ksek SUPERBS. Sustainable Urban Patterns around the Baltic Sea. Interreg II C euro.1 Juli Juli Projektansvarig: Per G Berg. Rapport under bearbetning. 39. Sustainability Resources and Social Acceptance in Three Townscape Neighbourhoods. BFR : 2125 ksek, SABO: 600 ksek. Projektansvarig: Per G Berg. 42. Miljövärdering av bebyggelse - Utemiljö. BFR 1,174 MSEK Delprojektledare och handledare: Clas Florgård. Doktorand ska tillsättas. Biologisk markbyggnad: 16. Efterbehandling av dagbrott, gråbergsupplag och anrikningssandupplag vid Aitikgruvan. Clas Florgård. Uppdrag från Boliden Mineral via Inst för markvetenskap, Stig Ledin. Ca SEK/år. Landskapsarkitekturens moderna historia: 17. Landskapsarkitekturens moderna historia. Torbjörn Suneson. Finansiering: Institutionen för landskapsplanering Ultuna ordinarie budget 28. Tillkomsten av landskapsarkitektutbildningen vid SLU. Torbjörn Suneson. Anslagsgivare: Enheten för pedagogisk utveckling, SLU 300 ksek.

3 29. Knut Forsberg landskapsarkitekt. Torbjörn Suneson. Finansiering: Institutionen för landskapsplanering Ultuna ordinarie budget Kulturmiljövård och planering: 46. Grönsööprojektet - metodutveckling för vård och bevarande av historiska parker. Ansvarig och projektledare Torbjörn Suneson. Medverkande Tomas Lagerström, Sophia Norrman. Forskarstuderande: Anna Tandre. Finansiering: Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, 800 ksek /år t.o.m Miljökonsekvensbeskrivningar: 34. Centrum för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vid SLU, Uppsala. 3(10) 41. Projekt Utredning Hallandsås (PUH). Delprogram för riskbedömning för känsliga biotoper och växter samt jord- och skogsbruk. Fortsatt uppföljning. Ansvarig och handläggare: Clas Florgård. Underkonsulter: Institutionen för markvetenskap (statsagronom Harry Linnér, universitetslektor Gunn Persson) och Institutionen för skoglig marklära (professor Mats Olsson, försöksledare Gunnar Wiklander). Uppdragsgivare: Banverket. 47. Environmental assessment of nuclear waste disposal - process and priorities. Ansvarig handläggare: Josefin Päiviö. Uppdrag från NORDREGIO. 48. Ljudbilder från Uppsala: Soundscapes of Uppsala. Cd-produktion 500 ex. Ansvarig: Per Hedfors SEK. Miljötorget, Uppsala kommun. År Agrarhistoria: 23. Experimentalfältet: Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverksamhet på Djurgården i Stockholm Ansvarig och handledare: Janken Myrdal. Doktorand: Ulrik Lange. Disputation Tithes and grain production in Sweden in the 16th and 17th centuries. Ansvarig och handledare: Janken Myrdal. Doktorand: Lotta Leijonhufvud. Finansiering: SJFR. 25. Bruket av träd och buskar i äldre odlingslandskapet. Ansvarig och handledare: Janken Myrdal. Doktorand: Håkan Slotte. Disputation Jordbrukets uthållighet i ett historiskt perspektiv. Ansvarig och handledare: Janken Myrdal. Doktorand: Åsa Domeij. SJFR. 27. Skrivande 1800-talsbönder och deras värderingar. Ansvarig: Janken Myrdal. Handläggare: Britt Liljewall. HSFR. 38. Hägnaderna, landskapet och byalaget. Ansvarig: Janken Myrdal. Doktorand: Örjan Kardell. Anslagsgivare: Riksbankens jubileumsfond, 530 ksek/år

4 4(10) 52. Djursyn - Synen på och behandling av husdjur från 1800-tal till 2000-tal. Ansvarig och handledare: Janken Myrdal. Doktorand: Niklas Cserhalmi. Fakultetsfinansierad doktorandtjänst. 53. Boskap och betestryck i svenska naturbetesmarker Ansvarig och handledare: Janken Myrdal. Doktorand: Anna Dahlström. MISTRA. Miljökommunikation 35. Farmers Role in Developing Sustainable Food Production Systems. Ingår i Mat 21- programmet. Handledare: Ulrich Nitsch. Doktorand: Magnus Ljung. MISTRA ca 500 ksek/år Aktörssamverkan i uthållig livsmedelsproduktion. Handledare: Ulrich Nitsch. Doktorand: Lotten Westberg. Stiftelsen Lantbruksforskning 375 ksek Konflikt och samverkan vid användning av vattendrag. Handledare Ulrich Nitsch. Doktorand Lars Hallgren. Fakultetsfinansierad doktorandtjänst Moderniseringsprocessens inverkan på landsbygden. Handledare Kjell Havnevik. Doktorand Yvonne Gunnarsdotter. Fakultetsfinansierad doktorandtjänst Avlagda akademiska forskarexamina FD Lange, Ulrik Slotte, Håkan Avhandlingar Lange, U Experimentalfältet. Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverksamhet på Djurgården i Stockholm Agraria 225 Slotte, H Lövtäkt i Sverige och på Åland. Metoder och påverkan på landskapet. Agraria 236 Publicering 2000 i institutionens skriftserie Samhälls- och landskapsplanering (ShL) ISSN Wallentinus, Hans-Georg Vägars effekter på fågelliv och klövvilt. SLU, Institutionen för landskapsplanering Ultuna, Samhälls- och landskapsplanering nr 8. Uppsala Eckerberg, Klas AutoCAD för markprojektering. SLU, Institutionen för landskapsplanering Ultuna, Samhälls- och landskapsplanering nr 9. Uppsala

5 Lagerström, Tomas, Suneson, Torbjörn & Zelander, Katarina Grönsöö - parkens historia och vårdprogram. SLU, Institutionen för landskapsplanering Ultuna, Samhällsoch landskapsplanering nr 10. Uppsala 5(10) Florgård, Clas, Linnér, Harry, Olsson, Mats, Olsson, Susanna, Persson, Gunn & Wiklander, Gunnar Grundvattensänkning på Hallandsås. Effekter på natur, jordbruk och skogsbruk. SLU, Institutionen för landskapsplanering Ultuna, Samhälls- och landskapsplanering nr 11. Uppsala Florgård, Clas Miljövärdering utomhus. Tillämpning av EcoEffect-metoden på utemiljö. SLU, Institutionen för landskapsplanering Ultuna, Samhälls- och landskapsplanering nr 12. Uppsala Övrig publicering och rapportering 2000 Dahlman, Y. Bildtänkandets pedagogik, 2. Intervju med Betty Edwards 11 juni Pedagogiskt utvecklingsarbete nr 51, Uppsala 2000 Elg, R. & Lagerström, T Gimo alléer Vårdprogram Vårdplan Florgård, C. Fler vägar ger fler bilar - satsa på "X2000". Svenska Dagbladet , s 10 Florgård, C Long-term Changes in Indigenous Vegetation Preserved in Urban Areas. Landscape and Urban Planning, Volume 52, no , pp Florgård, C. Vegetationsytorna har glömts bort i nya AMA. Grönyteleverantörerna 3/00, s 20 Florgård, C Long-term Changes in Indigenous Vegetation Preserved in Urban Areas. Landscape and Urban Planning 748 (2000). 17 p. (In press.) Granvik. M Miljö och hållbar samhällsutveckling: Är Petrozavodsk redo för lokalt Agenda 21-arbete? Nordisk Öst Forum Nr 1. Oslo: Scandinavian University Press.s Gunnarsdotter, Y Moderniseringsprocessens inverkan på landsbygden - konflikt och samverkan kring skog och jakt. I: Haraldsson, Kjell (red) Tankar kring lokal och regional utveckling inför det nya årtusendet. Antologi från Forskarforum SIR-rapport 116:2000. Östersund. Hallgren, L Aktörsamverkan för lärande och beslutsfattande. Rapport till MISTRA Hedfors, Per Ljudbilder från Uppsala/Soundscapes of Uppsala. (CD). Miljötorget Uppsala Isling, B. & Suneson, T Gunnar Martinsson I Svensk trädgårdskonst Byggförlaget, Stockholm Ljung, M. & Gibbon, D Toward sustainable rural livelihoods: The emergence of colearning approaches in Swedish agriculture. In Cerf, M et al (Eds.). Cow up a tree:

6 6(10) Knowing and Learning for Change in Agriculture. Case Studies from Industrialised Countries. Versailles: INRA, s Ljung, M. & Emmelin, A The Development of Farmers Dialogue: The Decision Making Process Behind a Facilitated Learning Process in Swedish Agriculture. Proceedings from the 4 th European Symposium on Farming and Rural Systems Research and Extension, 3-7 th of April, Volos, Greece, s Ljung, M., Gibbon, D. & Richert, A Extended study circles as a means of facilitating change towards sustainable management of ecosystems: Is there a new role for agricultural universities? In Doppler, W and A Koutsouris (Eds.). Rural and Farming Systems Analyses: Environmental Perspective. Proceedings of the 3 rd European Symposium of the Association of Farming Systems Research and Extension in Hohenheim, Germany, March th, Weikersheim: Margraf Verlag, s Ljung, M. och Westberg, L Om konsten att samarbeta. I LRF (red). Nötköttsproduktion genom företagssamverkan. Bondeföretagaren. Stockholm: LRF, s Bergström, M., Hellqvist, R and Ljung. M Farm Certification: Implementing and using quality and environmental management systems in Swedish agriculture. In Lundén, S and J Vickery (Eds.). Adding Value through Environmental Marketing: Opportunities for Food Producers, Processors and Retailers. Proceedings from a conference that took place in Madison, Wisconsin, USA, December 6-7 th, Minneapolis, MN: IATP, s Ljung, M Utbildning, javisst! Men med eftertanke. I LRFs och SCBs Miljöredovisning för svenskt jordbruk. Stockholm: LRF. Myrdal, J Senmedeltidens samhällssystem och bonderesningar, recension av Peter Reinholdsson: Uppror och resningar. Historisk tidskrift s Myrdal, J Society and land use in a long-term perspective: towards a theory. Environmental changes in Fennoscandia during Late Quaternary (Lundqua report 37), s Myrdal, J Förord i Carl-Johan Gadd, Den agrara revolutionen, s 8 Myrdal, J. Anmälan av Dick Harrison Stora döden. Clio 7/2000 s 3-4 Myrdal, J Det medeltida jordbrukets kris. Populär historia 4/2000 s Nitsch, Ulrich The Art of Environmental Communication. In Lars J.Lundgren (ed), Knowing and Doing - on Knowledge and Action in Environmental Protection, Stockholm, The Swedish Environmental Protection Agency, pp Suneson, T. & Tandre, A Skytteanums park historik och vårdplan. Rapport till Skytteanska stiftelsen och Uppsala Akademiförvaltning. Suneson, T Knut Forsberg I: Svensk trädgårdskonst Byggförlaget, Stockholm

7 7(10) Wallentinus, H.-G Hur en väg påverkar fågelfaunan. Fåglar i Uppland 27(3): Mörtberg, U & Wallentinus, H.-G Red-listed forest bird species in an urban environment - assessment of green space corridors. Landscape and Urban Planning 50: Suneson, T. Modern Parks in Sweden. In Simms, B. (ed) The City Park in the Next Millenium. London. (under utgivning) Bidrag till konferenser Hedfors, P Psychoacoustical evaluation as a basis for the development of methods in physical planning and landscape architecture. Internoise, Aug , Vol. 4, Nice, France. Ljung, M The Me s and We s of Complex Problem Solving: An Interactionistic Analysis of Collaborative Learning Processes in Natural Resource Management. Paper presented at the 8 th International Symposium on Society and Resource Management: Transcending Boundaries Natural Resource Management from Summit to Sea, nd of June, 2000, in Bellingham, Washington, USA. Abstract i Proceedings. Päiviö, J. & Wallentinus, H-G Back to the future. Where will impact assessment be in 10 years, and how to get there? Deltagande och presentationer: SEA in Swedish Sida's development cooperaton programs (Wallentinus), EIA of the Hallandsås ridge railway tunnel (Päiviö & Wallentinus). International Association of Impact Assessment, Hongkong juni Päiviö, J The Role of EIA in the Planning and Decision-making processes of Large Development Projects. Presentation: The Hallandsås railway tunnel project. Reykjavík, September 2000 Suneson, T.: Organisation och genomförande av Internationellt referensgruppsmöte i Uppsala inom Grönsöö-projektet (nr 46), 23-26/ Tollin, C. Varför miljömål? Kulturhistoriska aspekter. Presentation vid Skogskonferensen 2000 Representation i forskningsorgan etc 2000; ett urval Clas Florgård: SJFR Programorgan för hortikulturell forskning. Medlem , ordförande SLUs arbetsgrupp för miljöledning. Ordförande COST Action C8 Best Practice in Sustainable Urban Infrastructure: av regeringen utsedd svensk delegat ; ledamot av Working Group Identification of cases

8 8(10) Per Hedfors: Kungl. Musikaliska akademien, Ljudrådet. Medlem Tomas Lagerström: Cost Action E-12 Urban Forests and Trees, ledamot av Working Group Establishment of trees for urban uses Elitplantstationens programgrupp för plantskoleväxter, forskningsrepresentant Janken Myrdal: Historiska museet styrelse. Regeringsuppdrag Fakultetsnämnden för JLT, ledamot Skogs- och lantbrukshistoriska seminarier, som SLU:s representant vetenskapligt ansvarig för samarbetet med KSLA och Nm. LRFs kulturråd, ledamot Styrgruppen för "Norges landbrugshistorie" i 4 band, medlem AIMA (den internationella sammanslutningen för agrarhistoriska museer och organisationer), styrelsemedlem Torbjörn Suneson: ICOMOS svenska nationalkommitté, vice ordförande Vägverkets nationella råd för skönhet och miljö, ledamot Vägverkets regionala råd för skönhet och miljö, Region Mälardalen, ledamot Intensivprogrammet Historic Parks in Context of Landscape Change, ett samarbete mellan Technische Universität, Dresden, Ecole d Architecture et Paysage de Bordeaux och SLU; koordinator Programnämnden för landskapsarkitektprogrammet Uppsala, SLU; ordförande

9 9(10) FORSKARSTUDERANDE Forskarstuderande inskrivna vid Institutionen för landskapsplanering Ultuna: Namn Inskr.år Klar ca Aktiv-% Titel avhandlingsarbete Cserhalmi, Niklas Djursyn - Synen på och behandling av husdjur från 1800-tal till 2000-tal Dahlman, Ylva Bildens didaktiska betydelse Dahlström, Anna 2000 Lic -01 Dr Boskap och betestryck i svenska naturbetesmarker Domeij, Åsa Jordbrukets uthållighet i ett historiskt perspektiv Eckerberg, Klas 1995 Lic -99 Dr Informationsteknologi i mark- och landskapsplanering Gunnarsdotter, Yvonne Moderniseringsprocessens inverkan på landsbygden Hallgren, Lars Konflikt och samverkan vid användning av vattendrag Hedfors, Per Ljud i utemiljö - Problemanalys och metod för nyanserad hantering av ljud i utemiljö och dokumentation av auditiva förebilder Hiiemäe, Olavi Monitoring agricultural landscape and scenario studies for abandoned farmlands Kardell, Örjan Hägnaderna, landskapet och byalaget Lange, Ulrik klar 100 Experimentalfältet: Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverksamhet på Djurgården i Stockholm Leijonhufvud, Lotta Tithes and grain production in Sweden in the 16 th and 17 th centuries Lindkvist, Carina 1994 Lic Stad möter land - En studie av planering och utformning av områden där boende och lantbruk integreras

10 10(10) Ljung, Magnus Farmers Role in Developing Sustainable Food Production Systems Paget, Susan Miljöer för lärande Slotte, Håkan klar 100 Bruket av träd och buskar i äldre odlingslandskapet Tandre, Anna Landskapsarkitekturens historia i Sverige och Estland Wallin, Fredrik 1996 Lic -98 Dr Hållbart boende jämförande analys av svenskt ekobyggande efter 1960 Westberg, Lotten Aktörssamverkan i uthållig livsmedelsproduktion Åkerskog, Ann Strategisk miljöbedömning och aktörssamband i tidiga planeringsskeden med särskild tonvikt på järnvägssektorn

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Bilagor till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet- Alnarp

Bilagor till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet- Alnarp Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård Utbildningsplan SLU ID 3.0-734/2012, version 2012-09-26 Bilagor till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet- Alnarp Bilaga 1: Möjlighet

Läs mer

Planering för mat trender och tendenser

Planering för mat trender och tendenser Planering för mat trender och tendenser RUSA sem. 4 nov. 2015 Madeleine Granvik, Ph.D. Researcher. in Planning for Sustainable Development and management of Urban-Rural interactions Department of Urban

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för EnvEuro European Master in Science Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort utbildningen på Enveuro European master in Science med avlagd masterexamen

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Oktober 2011 En värld i förändring Stora utmaningar för hållbar livsmedelsförsörjning och markanvändning, lantbruket

Läs mer

Metoder att mäta uthållighet som man ropar får man svar

Metoder att mäta uthållighet som man ropar får man svar Metoder att mäta uthållighet som man ropar får man svar AgrD Charlotte Lagerberg, Box 7047, 750 07 Uppsala, Charlotte.Lagerberg@cul.slu.se Publicerad som: Lagerberg, C. 2001. Metoder att mäta uthållighet

Läs mer

Vad är ett hållbart jordbruk?

Vad är ett hållbart jordbruk? Vad är ett hållbart jordbruk? Tankar utifrån flera projekt vid Framtidens lantbruk, SLU Elin Röös, biträdande lektor i miljösystemanalys för livsmedel, Institutionen för energi och teknik, SLU Uppsala

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Programnämndernas namn, sammansättning och ansvarsområden

Programnämndernas namn, sammansättning och ansvarsområden 1(9) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-5425 Exp. 2013-12-03/J.Torén Rektor BESLUT 2013-12-03 Sändlista Programnämndernas namn, sammansättning och ansvarsområden Beslut Rektor beslutar att de nybildade programnämnderna

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013

Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 Forskning om ekologisk produktion Alnarp 6 mars 2013 Maria Wivstad EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, SLU maria.wivstad@slu.se *

Läs mer

Miljöersättningar kopplar till biologisk mångfald

Miljöersättningar kopplar till biologisk mångfald Fåglar i öppna jordbrukslandskap Miljöersättningar kopplar till biologisk mångfald Matt Hiron Dept. Ecology, SLU, Uppsala. Visiting post-doc, School of Biology, Newcastle University, UK. Bird photos: Wikimedia

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för EnvEuro European Master in Environmental Science Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort utbildningen på Enveuro European master in Environmental

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

Miljömålsdagarna 2015 Örebro

Miljömålsdagarna 2015 Örebro Miljömålsdagarna 2015 Örebro Generationsmålet och. Globalt 10-årigt ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion (10YFP) - nationell implementering Nya globala hållbarhetsmål Gunilla Blomquist,

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för EnvEuro European Master in Environmental Science Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort utbildningen på EnvEuro European Master in Environmental

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Klimatnyttor från skog och landskap Peter Holmgren Director General Center for International Forestry Research, CIFOR 13 November 2014

Klimatnyttor från skog och landskap Peter Holmgren Director General Center for International Forestry Research, CIFOR 13 November 2014 Klimatnyttor från skog och landskap Peter Holmgren Director General Center for International Forestry Research, CIFOR 13 November 2014 Skogen & klimatet (globalt) Dubbelt så mycket kol i skogen som i atmosfären

Läs mer

Urban Food och Urban Health, Erik Fahlbeck Vicerektor SLU

Urban Food och Urban Health, Erik Fahlbeck Vicerektor SLU v Urban Food och Urban Health, 2017-02-15 Erik Fahlbeck Vicerektor SLU Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Mejeriproduktionens miljöpåverkan. Johanna Berlin

Mejeriproduktionens miljöpåverkan. Johanna Berlin Mejeriproduktionens miljöpåverkan Johanna Berlin Ett industriforskningsinstitut med uppgift att stärka företagens konkurrenskraft Så här arbetar SIK Strategisk forskning Industrigemensamma projekt, nätverk,

Läs mer

Antal nybörjarplatser i utbildningsprogram på grundoch avancerad nivå för läsåret 2016/17

Antal nybörjarplatser i utbildningsprogram på grundoch avancerad nivå för läsåret 2016/17 SLU ID: SLU.ua 2016.1.1.1-2497 Rektor BESLUT 2016-06-21 nybörjar i utbildningsprogram på grundoch avancerad nivå för läsåret 2016/17 Beslut Rektor beslutar att antalet nybörjar på program hösten 2016 fastställs

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

FN:s hållbarhetsmål, nya utmaningar i statistiken

FN:s hållbarhetsmål, nya utmaningar i statistiken FN:s hållbarhetsmål, nya utmaningar i statistiken Viveka Palm, Vice Avdchef för Regioner och Miljö, SCB Medlem av IAEG-SDG Adj Professor KTH, Inst för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Läs mer

Verksamhetsidé. SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Verksamhetsidé. SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med

Läs mer

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU.

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU. Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU Enheten för miljöekonomi, EEU, GU 30-35 personer 5 professorer 4 docenter 6 forskare 19 doktorander 2011: 25

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Hela Horizon 2020, blåmarkerat=samhällsbyggnadsrelevant Excellent

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures Centrum för Urbana och Regionala Studier CUReS www.oru.se/cures CUReS inkl Forskarskolan Urbana Studier städer och regioner i förändring Ca 40 medlemmar; forskare, forskarstuderande Kulturgeografi Sociologi

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2007/08

Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2007/08 Bilaga 1 till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2007/08 Den student som har fullgjort utbildningen på landskapsarkitektprogrammet med avlagd

Läs mer

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010 Cecilia Waldenström SLU Forskarkonferens 3-5 maj Bakgrund: Initiativ från Nätverket, från Formas och KSLA, samt landsbygdskonferensen i Nässjö 2008 Speciellt:

Läs mer

Bilaga 1 till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet. - landskapsplanering

Bilaga 1 till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet. - landskapsplanering Bilaga 1 till utbildningsplan för landskapsarkitektprograet Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2013/14 Den student so har fullgjort utbildningen på landskapsarkitektprograet ed avlagd landskapsarkitekt-,

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Svenska bönder och vatten: Företagsagrara perspektiv på och arbete med - vatten, vattenvård, vattendirektivet och Östersjöns hälsotillstånd

Svenska bönder och vatten: Företagsagrara perspektiv på och arbete med - vatten, vattenvård, vattendirektivet och Östersjöns hälsotillstånd Svenska bönder och vatten: Företagsagrara perspektiv på och arbete med - vatten, vattenvård, vattendirektivet och Östersjöns hälsotillstånd Sindre Langaas, Expert/Projektledare Disposition Vad är en bonde?

Läs mer

SLU Alnarp Håstadiusseminariet 2015 10 14

SLU Alnarp Håstadiusseminariet 2015 10 14 Partnerskap Alnarp en brygga mellan forskning/utveckling och verkligheten SLU Alnarp Håstadiusseminariet 2015 10 14 SLU - nationellt universitet i intressanta regioner SLU utvecklar kunskapen om de biologiska

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Antal nybörjarplatser i utbildningsprogram på grundoch avancerad nivå för läsåret 2017/18

Antal nybörjarplatser i utbildningsprogram på grundoch avancerad nivå för läsåret 2017/18 SLU ID: SLU ua.1.1.1-985 Rektor BESLUT -03-14 Sändlista nybörjar i utbildningsprogram på grundoch avancerad nivå för läsåret /18 Beslut Rektor beslutar att antalet nybörjar på program för antagning till

Läs mer

Ekologiska och sociala aspekter vid efterbehandling

Ekologiska och sociala aspekter vid efterbehandling Ekologiska och sociala aspekter vid efterbehandling - Kort om Boliden - Trender och behov av förbättring - Biologisk mångfald - Kompensation av Natur - Aitik - Efterbehandling av Gillervattnet - Efter

Läs mer

ÅRSRAPPORTER FÖR AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA 2011 PERSONAL

ÅRSRAPPORTER FÖR AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA 2011 PERSONAL Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för ekonomi Avdelningen för agrarhistoria ÅRSRAPPORTER FÖR AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA Årsrapporterna görs varje år till C. F. Lundströms stiftelse, eftersom

Läs mer

Inbjudan till seminarium FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV INOM LANTBRUKSSEKTORN

Inbjudan till seminarium FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV INOM LANTBRUKSSEKTORN Inbjudan till seminarium FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV INOM LANTBRUKSSEKTORN 6 oktober 2005, kl 09.00 på KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm Bakgrund Utbildning och kompetensbehov är stora frågor just nu: Lantbruksnäringen

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Dokumentnamn Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet Biologi Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer

Läs mer

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik, SL www.balticbiogasbus.eu

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

Naturkontakt på skolgårdar

Naturkontakt på skolgårdar Naturkontakt på skolgårdar Märit Jansson docent och universitetslektor i landskapsplanering Institutionen för Landskapsarkitektur, Planering och Förvaltning SLU, Alnarp Barns perspektiv på utemiljö Vad

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Välkommen till LTH Vad är på gång inom biogasforskningen? LOVISA BJÖRNSSON

Välkommen till LTH Vad är på gång inom biogasforskningen? LOVISA BJÖRNSSON Välkommen till LTH Vad är på gång inom biogasforskningen? LOVISA BJÖRNSSON LTH en fjärdedel av Lunds universitet Grundat 1961 Ca 9 800 studenter 16 civilingenjörsprogram 1 500 anställda 181 professorer

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio för lärande och bedömning Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio - Genres Arkiv Arbetsportfolio (Working Portfolio)

Läs mer

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT ARBETSRAPPORT FRÅN SKOGFORSK NR 545 2003 Så här kan ett hygge med hänsynsytor se ut. Kantzoner är sparade mot myr och vattendrag. Skog har lämnats uppe på den produktiva hällmarken. Fristående trädgrupper

Läs mer

Hur äter vi hållbart?

Hur äter vi hållbart? Hur äter vi hållbart? Elin Röös, Postdok, Institutionen för energi och teknik Centrum för ekologisk produktion och konsumtion Framtidens lantbruk SLU, Uppsala Radikala minskningar av utsläppen måste till

Läs mer

Jordbrukspolitiken i Europa, USA och Ryssland efter 1945

Jordbrukspolitiken i Europa, USA och Ryssland efter 1945 Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens enhet för de areella näringarnas historia inbjuder till heldagsseminarium om Jordbrukspolitiken i Europa, USA och Ryssland efter 1945 Tid: den 16 november 2011,

Läs mer

Uthållighetsmärkning av livsmedel (Projektredovisning) Bakgrund

Uthållighetsmärkning av livsmedel (Projektredovisning) Bakgrund Uthållighetsmärkning av livsmedel (Projektredovisning) Certifieringar och märkningar av produkter och verksamheter i livsmedelssektorn; Kvalitet, produktsäkerhet, miljö, djuromsorg, arbetsmiljö och socialt

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

BAKGRUND SMURF INNOVATION VOUCHER: FULL STUDY APPLICATION

BAKGRUND SMURF INNOVATION VOUCHER: FULL STUDY APPLICATION 1(7) SMURF INNOVATION VOUCHER: FULL STUDY APPLICATION Company Name: Östervåla Utvecklingsråd Company org nr: 879500-7668 Contact persons (incl. tfn nr / e-mail): Kiell Tofters kiell@tofters.net University:

Läs mer

En kartläggning över lantbruksforskningen i några OECD länder. Uppdrag av Stiftelsen Lantbruksforskning Björn Sundell Frida Torstensson

En kartläggning över lantbruksforskningen i några OECD länder. Uppdrag av Stiftelsen Lantbruksforskning Björn Sundell Frida Torstensson En kartläggning över lantbruksforskningen i några OECD länder Uppdrag av Stiftelsen Lantbruksforskning Björn Sundell Frida Torstensson Syftet med studien Genom analys av hur lantbruksforskningen är organiserad

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Forest regeneration in Sweden

Forest regeneration in Sweden Forest regeneration in Sweden Historic developement Methods Pine regeneration in Southern Sweden Storm damage Forest legislation and regeneration survey Survey: Is performed 5(7) years after final cutting.

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Interreg Nordsjön Halmstad 20 november 2014 Sofie Vennersten, CLOSER Lindholmen Science Park CLOSER - Nationell arena för transporteffektivitet Closer är en

Läs mer

Åkermark som kolsänka - att inkludera kolinbindning i analys av biogassystem LOVISA BJÖRNSSON

Åkermark som kolsänka - att inkludera kolinbindning i analys av biogassystem LOVISA BJÖRNSSON Åkermark som kolsänka - att inkludera kolinbindning i analys av biogassystem LOVISA BJÖRNSSON 750 miljarder t C 550 miljarder t C 1 500 miljarder t C Markkol 45% of the soils in the EU have low or very

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv Eva Lif Juni 2008 Examensarbete i Byggnadsteknik, 15 poäng (C-nivå) Handledare (intern): Mauritz Glaumann

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

VATTEN, EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH SAMHÄLLE

VATTEN, EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH SAMHÄLLE VATTEN, EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH SAMHÄLLE Samhället är beroende av vatten och natur Vatten är nödvändigt för allt liv på vår planet. Att inleda en forskningsrapport med denna mening känns som att skriva folk

Läs mer

Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013. Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se

Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013. Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013 Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se ITS en översiktsbild ITS Ett paraplybegrepp Intelligenta transporter handlar om att med hjälp av information och

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Policy Brief Nummer 2011:4

Policy Brief Nummer 2011:4 Policy Brief Nummer 2011:4 Vad kostar biologisk mångfald jordbruket? Här redovisas resultaten från en studie av hur jordbrukarnas ekonomi påverkas av att tillhandahålla hög biologisk mångfald. Vi visar

Läs mer

Publikationslista. Per G Berg

Publikationslista. Per G Berg Publikationslista Per G Berg 1 February 2014 1 Complete schedule of publications 3.3.1 International publications reviewed by referees Strategic Urban Planning 1. Berg P.G., Ignatieva M., Granvik M. &

Läs mer

ECOMM Gävle 2013 Mobility Management in construction phase in Stockholm moves on! Lotta Palmlund Katarina Appeltofft

ECOMM Gävle 2013 Mobility Management in construction phase in Stockholm moves on! Lotta Palmlund Katarina Appeltofft ECOMM Gävle 2013 Mobility Management in construction phase in Stockholm moves on! Lotta Palmlund Katarina Appeltofft Plats Typ av arbete Huvudman Stockholm innestad Sergels torg Tätskiktsrenovering TK

Läs mer

Partnerskap ALNARP. 1977 - SLU bildas

Partnerskap ALNARP. 1977 - SLU bildas Partnerskap ALNARP Tillkomsten: VARFÖR? HUR? NÄR? 1977 - SLU bildas Sammanslagning av tre högskolor: Lantbruk Skog Veterinär 1 SLU de första 15 åren många orter centralisering Ultuna i centrum tre parallella

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

En uppdaterad bild av relationen land stad: en dikotomi i upplösning?

En uppdaterad bild av relationen land stad: en dikotomi i upplösning? En uppdaterad bild av relationen land stad: en dikotomi i upplösning? Marie Stenseke, Kulturgeografi Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Stockholmare är smartare än lantisar En hel del av samhällsdiskussionen

Läs mer

Utvärdering av miljökompensation vid väg- och järnvägsprojekt

Utvärdering av miljökompensation vid väg- och järnvägsprojekt Utvärdering av miljökompensation vid väg- och järnvägsprojekt ett samverkansprojekt mellan SLU och Trafikverket Sammanfattande projektbeskrivning [svenska] Projektet syftar till att kartlägga och utvärdera

Läs mer

The source of nitrogen in the boreal forests identified (March 2016)

The source of nitrogen in the boreal forests identified (March 2016) The source of nitrogen in the boreal forests identified (March 2016) En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster Försvarssektorns miljödag Stockholm 13 april 2016 Michael Löfroth, The

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Trafikverket - Ekosystemtjänster (i landskapet) Johan Bergkvist Nationell samordnare kulturmiljö Landskapsarkitekt LAR/MSA, Agr Lic

Trafikverket - Ekosystemtjänster (i landskapet) Johan Bergkvist Nationell samordnare kulturmiljö Landskapsarkitekt LAR/MSA, Agr Lic Trafikverket - Ekosystemtjänster (i landskapet) TMALL 0141 Presentation v 1.0 Johan Bergkvist Nationell samordnare kulturmiljö Landskapsarkitekt LAR/MSA, Agr Lic Påverkan på däggdjur och fåglar! Areal

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

PARKEN SOM KULTU förvaltning - skötsel- historisk kunskap

PARKEN SOM KULTU förvaltning - skötsel- historisk kunskap PARKEN SOM KULTU förvaltning - skötsel- historisk kunskap Resultat från Grönsöö-projektet Seminarium 6-7 maj 2010 d~...,. JUnooUJ.>It.,.... Je~lll V R f lsah TI ~VAA I IÅMil HT Ink 2012-06- 1 2 'lyr)'l,-

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Svensk åkermark i ett globalt perspektiv. Anders Malmer Föreståndare för SLU Global Professor i tropiskt skogsbruk - markvetenskap

Svensk åkermark i ett globalt perspektiv. Anders Malmer Föreståndare för SLU Global Professor i tropiskt skogsbruk - markvetenskap Svensk åkermark i ett globalt perspektiv Anders Malmer Föreståndare för SLU Global Professor i tropiskt skogsbruk - markvetenskap Anders bakgrund Ekeberga, Helsingborg SLU Global inrättades 2012 för att

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

Är det meningsfullt att försöka överraska förare flera gånger i rad när man utvärderar kollisionsvarning?

Är det meningsfullt att försöka överraska förare flera gånger i rad när man utvärderar kollisionsvarning? 2010-01-14 Volvo Car Corporation Är det meningsfullt att försöka överraska förare flera gånger i rad när man utvärderar kollisionsvarning? Mikael Ljung Aust, Volvo Cars Institute Excellence Centre at VTI

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

TS revision. Lars Ekman

TS revision. Lars Ekman TS revision Lars Ekman TS-revision i Sverige efter EU direktiv eller ISO 39001 TS-revision i Sverige efter EU direktiv och ISO 39001 2 2011 05 14 Vägsäkerhetslag (2010:1362) Vägsäkerhetsförordning (2010:1367)

Läs mer

Utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, 300 högskolepoäng

Utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, 300 högskolepoäng Utbildningsnämnden 2016-10-12 Utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, 300 högskolepoäng Syllabus for Landscape Architecture Programme - Uppsala, 300 credits BESLUT Programkod: LY009

Läs mer