SCNP PROGRAMME. Scandinavian College. of NeuroPsychopharmacology. 51 st Annual Meeting of the. Scandinavian College

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCNP PROGRAMME. http://scnp.org. Scandinavian College. of NeuroPsychopharmacology. 51 st Annual Meeting of the. Scandinavian College"

Transkript

1 PROGRAMME Scandinavian College of NeuroPsychopharmacology SCNP 51 st Annual Meeting of the Scandinavian College of NeuroPsychopharmacology Gothenburg April 2010

2 Illustratör: Jesper Waldersten Effekt som skapar stabilitet i livet Ref: Kahn 2007, Peuskens 2007, Cutler 2008, Suppes 2008, Paulsson 2008, Seroquel Depot, Rx, (F), (quetiapin) 50 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg, SPC Farmakologisk grupp: N05AH04. Indikationer: Behandling av måttliga till svåra maniska episoder och egentlig depressions episod vid bipolär sjukdom. Underhållsbehandling för att förhindra återfall i skov vid bipolär sjukdom hos patienter som tidigare svarat på behandling med quetiapin under maniska eller depressiva episoder. Schizofreni. Underhållsbehandling för patienter med schizofreni i stabil sjukdomsfas. Rekommenderad dosering, en gång per dag, till natten: Vid bipolär depression 300 mg (insättning på fyra dagar; 50 mg dag 1, 100 mg dag 2, 200 mg dag 3, 300 mg dag 4). Vid bipolär mani och schizofreni 600 mg (insättning på två dagar; 300 mg dag 1, 600 mg dag 2). Bland de vanligaste biverkningarna återfinns bl a yrsel, somnolens, huvudvärk och viktuppgång. Vid bipolär depression är förekomsten av EPS 1-10% och risken för somnolens är något förhöjd. Skulle patienten få en betydande somnolens rekommenderas tät kontakt de två första behandlingsveckorna eller tills symtomen avtar. För fullständig information se AstraZeneca Nordic Södertälje Sverige Tel +46 (0)

3 Board members 2010 President: Professor Ole A. Andreassen Oslo (NO) Past President: Professor Torgny H. Svensson Stockholm (SE) Board members: Assoc. Professor Jesper Ekelund Helsinki (FIN) Patrik Ringblom - Janssen-Cilag Managing Director Nordic Region Sollentuna (SE) Assoc. Professor Andres Magnusson Reykjavik (IS) Secretary & Treasurer: Assoc. Professor Gregers Wegener Aarhus (DK) 3

4 MONDAY, APRIL 12, REGISTRATION OPENS SCNP CLINICAL SCALE WORKSHOP Ulrik F. Malt (Oslo) LUNCH General Assembly SCNP PLENARY SESSION President s welcome Ole A. Andreassen (Oslo) PLENARY SESSION Mood disorders and substance abuse. Cause or consequence? Moderators: Anne-Liis von Knorring (Uppsala) & Markus Heilig (Washington, DC) Mood disorders and substance abuse in young people. Psychopathology and epidemiology. Anne-Liis von Knorring (Uppsala) 4

5 Substance abuse: Underlying psychiatric diagnoses Henrik Rindom (Copenhagen) Alcohol abuse, depression, and personality; Predictors for violence. Kent Nilsson (Uppsala-Västerås) From self-medication to allostasis: Negative affect and addiction Markus Heilig (Washington, DC) COFFEE BREAK PARALLEL SESSIONS I. Adult ADHD. An update Moderators: Jesper Ekelund (Helsinki) Adult psychopatology and diagnostics Sami Leppämäki (Helsinki) ADHD progress in treatment Ylva Ginsberg (Stockholm) ADHD in adults genetic and clinical findings Jan Haavik (Bergen) II. The nitric oxide pathway in psychiatric disease: avenues and perspectives Moderators: Gregers Wegener (Aarhus) & Caroline 5

6 Wass (Gothenburg) Targeting cognitive dysfunctions in schizophrenia: focus on the nitric oxide pathway in rodent models Erik Pålson (Gothenburg) The nitric oxide pathway in anxiety and stress-related disorders Gregers Wegener (Aarhus) NOS1 as a candidate gene for disorders sharing the feature of impulsivity Andreas Reif (Würzburg) Adjunctive L-lysine treatment in patients with schizophrenia Caroline Wass (Gothenburg) WELCOME RECEPTION HOSTED BY THE CITY OF GÖTEBORG BÖRSEN, GUSTAV ADOLFS TORG. 6

7 Agomelatin Resynkronisera den biologiska klockan vid behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna Servier Sverige AB Box Solna Tel M-PRO-10-VALD-115-PF Valdoxan (agomelatin) R x N06AX22 (övrigt antidepressivum). Indikation: Behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna. Egenskaper: Melatonerg MT 1 och MT 2 agonist och 5-HT 2C antagonist. Ingen påverkan på extracellulära nivåer av serotonin. Inga utsättningssymptom eller effekt på sexuella funktionen, kroppsvikt, puls eller blodtryck. Dosering: Rekommenderad dos är en 25 mg-tablett dagligen peroralt före sänggåendet. Om ingen förbättring av symptomen skett efter två veckors behandling kan dosen ökas till 50 mg en gång dagligen. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Nedsatt leverfunktion (d.v.s. cirros eller aktiv lever sjukdom) Samtidig an vändning av en potent CYP1A2-hämmare (t.ex. fluvoxamin, ciprofloxacin) Varningar och försiktighet: Användning till barn och ungdomar, äldre patienter med demens, Mani/Hypomani, Suicid/suicidtankar, kombination med CYP1A2-hämmare och laktosintolerans. För höjning av serumtrans aminaser (>3 gånger den övre gränsen av normalvärdet) har i kliniska studier observerats hos patienter som fått Valdoxan, särskilt i 50 mg dos (d.v.s. 1,1 % för agomelatin 25/50 mg mot 0,7 % för placebo). Serumtransaminaserna återvände vanligtvis till normal nivå vid utsättande av Valdoxan. Leverfunktions tester skall utföras hos alla patienter: i början av behandlingen och sedan periodvis efter cirka sex veckor (slutet på akutfasen), tolv och tjugofyra veckor (slutet på underhållsfasen) och därefter när det är kliniskt indicerat. Priser: 25 mg tabletter x 28 st = 474,83 SEK (AUP), 25 mg tabletter x 84 st = 1330,49 SEK (AUP). Ingår för närvarande inte i läkemedelsförmånerna. Senaste översyn av produktresumén För fullständig information se 1 TABLETT DAGLIGEN VID SÄNGGÅENDET 1. Valdoxan produktresumé, Servier, februari 2009, * Responsfrekvensen var statistiskt signifikant högre för Valdoxan jämfört med placebo. ** Upprätthållande av den antidepressiva effekten visades i en återfallspreventionsstudie. Patienter som svarat på en 8/10-veckors akut öppen behandling med mg Valdoxan en gång dagligen randomiserades till antingen Valdoxan mg en gång dagligen eller placebo i ytterligare 6 månader. En statistiskt signifikant (p=0,0001) fördel för mg Valdoxan en gång dagligen jämfört med placebo visades i det primära effektmåttet, prevention av återfall i depression, mätt som tid till återfall. Incidensen för återfall under den 6 månader långa dubbelblinda uppföljningsperioden var 22 % för Valdoxan och 47 % för placebo.

8 TUESDAY, APRIL 13, PLENARY SESSION SCNP 2010 CLINICAL UPDATE LECTURE Moderator: Jesper Ekelund (Helsinki) Serotonin in brain: what is it good for? Lessons learnt, e.g., from the treatment of premenstrual dysphoria and panic disorder Elias Eriksson (Gothenburg) PARALLEL SESSIONS I. Clinical use of pharmacogenetics Moderators: Ole A. Andreassen (Oslo) & Andres Magnusson (Reykjavik) The cytochrome P450 system in clinical practice Helge Refsum (Oslo) Lipid genes and side effects Vidar M. Steen (Bergen) Pharmacogenetic testing in healthcare - update on recent applications Erik Eliasson (Stockholm) 8

9 II. ECNP Educational Symposium Drugs in development Moderators: Arvid Carlsson (Gothenburg) & Hans- Jürgen Möller (Munich) Dopamine stabilizers - an update Arvid Carlsson (Gothenburg) mglu2/3 receptor agonists and other drugs in the pipeline Ole Kristian Kleivenes (Lilly, Scandinavia) New treatment options for alcohol addiction Markus Heilig (Washington, DC) Potential utility of immunomodulators in psychiatry Robert Dantzer (Urbana) COFFEE BREAK PARALLEL SESSIONS I. Psychosis in the elderly Moderators: Tove Gunnarsson (Stockholm) & Dag Årsland (Stavanger) Psychosis in dementia Dag Årsland (Stavanger) Psychosis in the elderly clinical aspects Ingvar Karlsson (Gothenburg) 9

10 Antipsychotic drugs in elderly: problems and solutions Knut Engedal (Oslo) Non alcholic delirium, a neglected disease Kirsten Abelskov (Aarhus) II. Psychosomatic disorders: from neurobiology to treatment. Moderators: Ulrik F. Malt (Oslo) & P. Henningsen (München) Pharmacological treatment of psychosomatic disorders Ulrik F. Malt (Oslo) Management of functional somatic syndromes Peter Henningsen (München) The STreSS-trial: an example of a novel treatment approach Andreas Schröder (Aarhus) LUNCH PLENARY SESSION SCNP YOUNG SCIENTIST SYMPOSIUM SPONSORED BY ASTRA ZENECA Moderators: Ole A. Andreassen (Oslo) and Gregers Wegener (Aarhus) 10

11 Lithium differentially affects clock gene expression in serum-shocked NIH-3T3 cells Teresa M. Osland (Bergen) Correlations between CSF kynurenic acid levels and symptomatology in patients with Bipolar Disorder Sara K. Olsson (Stockholm) A high-fat diet exacerbates the depressive-like behavior in the FSL rat model of depression Anders Abildgaard (Aarhus) Celecoxib enhances the effect of reboxetine on noradrenaline output in the rat medial prefrontal cortex Aki Falk (Stockholm) The Dopamine Stabilizer (-)-OSU6162 Selectively Decreases Voluntary Ethanol Consumption in Rat Pia Steensland (Stockholm) Peripheral inflammation induces depressive-like behaviour and alters cytokine expression in blood, CSF and brain implications for the cytokine theory of depression Cecilie Bay-Richter (Lund) COFFEE BREAK 11

12 Putting patients at the heart of everything we do. JC

13 ASTRA ZENECA SATELLITE SYMPOSIUM Antipsychotic and antidepressant drug indications revisited Moderators: Torgny H. Svensson (Stockholm) & Hans- Jürgen Möller (Munich) Combined use of antidepressant and antipsychotic drugs: Preclinical aspects Torgny H. Svensson (Stockholm) NET-inhibition and the clinical profile of quetiapine Svante Nyberg (Södertälje) Combined use of antidepressant and antipsychotic drugs. Clinical aspects Hans-Jürgen Möller (Munich) Combined use of antidepressant and antipsychotic drugs. Implications for drug discovery and development Alan Cross (Wilmington, USA) POSTER SESSION. Refreshments ST CONGRESS DINNER. 13

14 WEDNESDAY, APRIL 14, PLENARY SESSION SCNP Educational Lecture: Moderator: Ole A. Andreassen (Oslo) Four decades with clozapine, still the most efficacious antipsychotic drug. Leif Lindström (Uppsala) PLENARY SESSION SCNP 2010 Frontiers Lecture Moderator: Torgny H. Svensson (Stockholm) The inflammatory response in psychiatric disease precipitation Brian Leonard (Dublin) COFFEE BREAK PLENARY SESSION 14

15 Psychiatric disorders as inflammatory diseases Moderators: Brian Leonard (Dublin) and Göran Engberg (Stockholm) Cytokines, sickness behavior and depression. Robert Dantzer (Urbana) Cytokines and depression Lena Brundin (Lund) Inflammation in psychosis Göran Engberg (Stockholm) Augmentation of antidepressant drugs by antiinflammatory agents. Hans-Jürgen Möller (Munich) LUNCH PARALLEL SESSIONS I. Bipolar and unipolar depression: recent updates SYMPOSIUM SPONSORED BY SERVIER Moderators: Tove Gunnarsson (Stockholm) & Andres Magnusson (Reykjavik) Acute treatment of bipolar depression: the World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guideline Rasmus Licht (Aarhus) 15

16 Different treatment of unipolar and bipolar depression? Trond Aarre (Førde) Chronobilogical treatment options in bipolar disorder Andres Magnusson (Reykjavik) Update on genetic findings in unipolar and bipolar disorder Ole A. Andreassen (Oslo) II. Nordic treatment guidelines. Depression and anxiety disorders. Evidence and practice Moderators: Raben Rosenberg (Aarhus) & Ulrik F. Malt (Oslo) Treatment of Unipolar Depression and Anxiety Disorders in Denmark Raben Rosenberg (Aarhus) Guidelines in Finland Erkki Isometsä (Helsinki) Swedish guidelines in depression Hans Ågren (Gothenburg) Norwegian guidelines in depression Ulrik F. Malt (Oslo) CONCLUSION OF MEETING 16

17 Ole A. Andreassen (Oslo) SOCIAL PROGRAMME A pleasant social programme is arranged during the 51 st annual meeting of the SCNP offering free attendance for both participants and accompanying persons. Monday, April 12 at sharp Welcome reception, hosted by the CITY OF GÖTEBORG, BÖRSEN, GUSTAV ADOLFS TORG Tuesday, April 13 at An attended poster session with refreshment in the poster exhibition area of the Scandic Crown. Tuesday, April 13 at Hotel Scandic Crown The SCNP will celebrate its 51st annual meeting at a dinner taking place in the Hotel Scandic Crown in Göteborg. At the dinner the President of the SCNP will address the audience, and prizes will be distributed. 17

18 Effekt på lång sikt PATIENT- UPPLEVELSE EFFEKT FYSISK HÄLSA ABILIFY ger en effektiv kontroll av psykotiska symtom både i akutskedet och på lång sikt 1 4 ABILIFY har en bra tolerabilitetsprofil när det gäller vikt, sedation, prolaktin och EPS. 1,3,5 ABILIFY förbättrar patientens livskvalitet och föredras framför tidigare antipsykotisk behandling. 6 Referenser: 1. Potkin SG et al. Arch Gen Psychiatry 2003; 60: McQuade RD et al. J Clin Psychiatry 2004; 65(suppl 18): Chrzanowski WK et al. Psychopharmacol 2006; 189(2): Kasper S et al. Int J Neuropsychopharmacol 2003; 5: Kane JM et al. J Clin Psychiatry 2002; 63(9): Kerwin R et al. European Psychiatry 22 (2007) ABILIFY (aripiprazol): Antipsykotikum för behandling av schizofreni. ABILIFY injektionsvätska för att snabbt få kontroll på agitation och stört beteende hos patienter med schizofreni, när per oral behandling inte är lämplig. Förpackningar och styrkor: Tablett 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg. Munsönderfallande tablett 10 mg, 15 mg. Oral lösning 1 mg/ml, 150 ml. Injektionsvätska 7,5 mg/ml. Receptbelagt. Fullständig information och pris på Texten är baserad på produktresumé mars 2008 Behandla idag för en väg framåt Box 15200, Bromma Tel

19 For notes - - -

20 Acknowledgement At the 51 st Annual Meeting of the SCNP, the Board wishes to acknowledge the tremendous support to young researchers obtained through the Janssen-Cilag Educational Grant for Young Researchers made available through Jannsen-Cilag Nordic Countries, which has made it possible for young researchers to participate with a poster presentation at the meeting and also to support the participation of speakers of highest international standard in the meeting. The Board of the SCNP also wishes to acknowledge that AstraZeneca Nordic Countries has made it possible for the SCNP to invite again young scientists to participate in a competition for an oral presentation in Young Scientists Symposium, where the winner of the competition will receive the AstraZeneca award to Young Scientists of EUR This initiative has developed into a most valuable tradition of the SCNP Annual meetings and has added very much to stimulating young scientists in their performance when participating in scientific meetings. We are also grateful towards Servier for making the Bipolar symposium possible with an unrestricted educational grant. Without these sponsorships, we would not have reached the high standard of the meeting. Finally, we wish to express our sincere thanks to ECNP for sponsoring the excellent ECNP scientific symposium. On behalf of the Board of the SCNP Yours sincerely Ole A. Andreassen, President

TEMA : Vem är normal?

TEMA : Vem är normal? Tidskriften för Svensk Psykiatri #4 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - November 2009 TEMA : Vem

Läs mer

Välkommen till Svenska Neurologiveckan på Umeå Folkets Hus den 4-8 maj 2015

Välkommen till Svenska Neurologiveckan på Umeå Folkets Hus den 4-8 maj 2015 Välkommen till Svenska Neurologiveckan på Umeå Folkets Hus den 4-8 maj 2015 Ljuset kommer från Norr! Norrland är känt för ljuset under sommarhalvåret då alla samlar energi för framtiden. Det är så vi hoppas

Läs mer

Hälsofrämjande på systemnivå. Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges?

Hälsofrämjande på systemnivå. Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges? Hälsofrämjande på systemnivå Hur klarar den nordiska välfärdsmodellen nutidens utmaningar? Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges? Program och

Läs mer

FÖR PSYKIATRISK VIDAREUTBILDNING

FÖR PSYKIATRISK VIDAREUTBILDNING FÖR PSYKIATRISK VIDAREUTBILDNING ÅRGÅNG 14 NUMMER 1 2007 FOKUS SÖMNBRIST FARLIGT FÖR BÅDE KROPP OCH SJÄL VARIA DOPAMIN OCH AFFEKTIV SJUKDOM EN NYGAMMAL KUNSKAP Socialpsykiatri tid för nytänkande och renässans

Läs mer

sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation

sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation 2008 Lust for life! Lust for life! Medicinsk vetenskap syftar till att bota sjukdom och läka skador. Olyckligtvis är vår kunskap och färdighet

Läs mer

Bipolär sjukdom hos barn och tonåringar en diagnos under debatt

Bipolär sjukdom hos barn och tonåringar en diagnos under debatt Gunilla Olsson, dr med sci, leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, institutionen för neurovetenskap, barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet; överläkare, barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303 Innehåll Ledare: Tema: Förord: Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD Hanna Edebol och Torsten Norlander Vuxna med ADHD begick färre brott när de fick medicin Henrik Larsson och Paul Lichtenstein

Läs mer

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar I Sverige insjuknar mellan 1 500 och 2 000 personer varje år i psykos varav schizofreni är den vanligaste formen. En psykos kan definieras som ett tillstånd där en

Läs mer

Läkemedel mot Schizofreni/Psykos. En rekommendation för vuxenpsykiatrin

Läkemedel mot Schizofreni/Psykos. En rekommendation för vuxenpsykiatrin Läkemedel mot Schizofreni/Psykos En rekommendation för vuxenpsykiatrin 2015/2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INTRODUKTION... 5 SCHIZOFRENI... 6 BEHANDLING SCHIZOFRENI/PSYKOS... 7 AKUT LÄKEMEDELSBEHANDLING...

Läs mer

Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ

Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 1 Svenskt Smärtforum 2010 13 14 oktober, Umeå Verkar där det gör ont 2 Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 Indikation Medicinskt plåster

Läs mer

Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning?

Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning? Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning? Katarzyna Puzdrowska Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2014:F16 Hur effektiva

Läs mer

Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg

Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg June 2013 Report from SNS s research programme The Value of New Pharmaceuticals SNS is a non-partisan and independent non-profit organisation that contributes

Läs mer

Jakten på nya läkemedel mot alkoholism?

Jakten på nya läkemedel mot alkoholism? Drogförebyggande dagar, 130327, Tammerfors Jakten på nya läkemedel mot alkoholism? Professor Bo Söderpalm (bo.soderpalm@neuro.gu.se) Addiction Biology Unit Section of Psychiatry and Neurochemistry, Institute

Läs mer

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion Anders Jidesjö Studies in Science and Technology Education (FontD)

Läs mer

Fördjupad beskrivning av Itrims program

Fördjupad beskrivning av Itrims program Fördjupad beskrivning av Itrims program - för kliniskt verksamma personer och andra med intresse av att fördjupa kunskapen om viktminskningskedjan Itrim. Dokumentet beskriver Itrim-programmet och dess

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 3. SSM: Rekommendationer om ultraljud för gravida 9. www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 3. SSM: Rekommendationer om ultraljud för gravida 9. www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 3 SEPTEMBER 2010 SSM: Rekommendationer om ultraljud för gravida 9 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Den förändring som gjorts i årets psykiatri-avsnitt är tillägget av rubriken Tillfällig ångest - barn och ungdomar.

Läs mer

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 ABSTRAKT Egentillverkning, ansvar, hur och vem? Session 1B Moderator: Heikki Teriö 2 2 Egentillverkning En viktig del av innovationsarbetet Jimmy Johansson 1, Maria

Läs mer

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg. Inledning.

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg. Inledning. 1030 Psykiatri Ändrad 2011-12-28, sid 1036. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg Inledning Depression är, vid sidan av hjärt-kärlsjukdom,

Läs mer

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm.

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 150 mg Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 300 mg 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller moklobemid

Läs mer

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2005) GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar SV SV GRÖNBOK

Läs mer

Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte

Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte Program & Abstract Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte BRON MÖLLA LILLATORG LOGGA MALMÖ 24 26 APRIL, 2002 Svenska Cardiologföreningen, Svenska Hypertonisällskapet, Svensk Barnkardiologisk förening, Svensk

Läs mer

De ska va gôtt å leva

De ska va gôtt å leva De ska va gôtt å leva Vårdforskningens dag 16 oktober 2014 Innehåll Program 4 Utställare 5 Anhörigcentrum, Örebro kommun Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Frivillig och hälsofrämjande enheten, Örebro

Läs mer

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför?

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? äldrevård och äldremedicin i öppen och sluten vård nr 4 2012 Tema Nutrition Klocktestet Den mest nedladdade artikeln Sarkopeni Värdet av styrketräning Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? Nytt

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2010 09 19

CURRICULUM VITAE 2010 09 19 CURRICULUM VITAE 2010 09 19 For a summary of my most important merits please see page 13-14. Peter M. Nilsson, MD, PhD Born 7th October, 1953. Married, four children. Office addresses: 1. Department of

Läs mer

Terapeutiska möten med nedstämda killar, vilka är framgångsfaktorerna? Therapeutic encounters with depressed boys, factors contributing to success

Terapeutiska möten med nedstämda killar, vilka är framgångsfaktorerna? Therapeutic encounters with depressed boys, factors contributing to success Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap Huvudämnet klinisk medicinsk vetenskap Examensarbete masternivå, 30 högskolepoäng Vårterminen 2012

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2008

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2008 ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2008 tema :obesitas & diabetes Med ett dagligt intag av eye q TM kan alla barn förbättra läsförmågan, koncentrationen, arbetsminnet och humöret.

Läs mer

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014!

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014! Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Malmö 7-9 maj, 2014 Nr 1, Onsdag 7 maj Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära

Läs mer

SWEDEHEART Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun och Maria Bäck, Göteborg 11 40-12 40 Sal Kongressen

SWEDEHEART Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun och Maria Bäck, Göteborg 11 40-12 40 Sal Kongressen 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Örebro 22-24 april, 2015 Nr 2, Torsdag 23 april SWEDEHEART Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun och Maria Bäck, Göteborg 11 40-12 40 Sal Kongressen Nationella riktlinjer och

Läs mer

DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR. nr 1-2014

DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR. nr 1-2014 DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR nr 1-2014 DET VAR IDAG. VAD VILL DU GÖRA IMORGON? ALLA VECKANS DAGAR RÄKNAS COPAXONE (glatirameracetat) Rx, F, är indicerat för behandling av patienter

Läs mer