Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007"

Transkript

1 BARNAVERNDARSTOFA Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren Deras sociala situation och deras inställning till behandlingen år 2012 HÖFÐABORG BORGARTÚNI REYKJAVÍK

2 VILKA BARN TALADE VI MED? Riktad mot barn som fanns på behandlingshem under perioden barn fick inbjudan barn svarade (56%) 54% pojkar och 46% flickor. 64% var yngre än 25 år medelålder 23 år yngst 17 > äldst 29 år 71% av de bodde i huvudstadsområdet 2

3 Bara så alla vet var Island finns! Páll Ólafsson 3

4 BARNAVERNDARSTOFA Fakta om Islands population! Invånare % från andra länder 64% är bosatta i Reykjavik och område Arbetslöshet 4.7% Inflation 4.1% Páll Ólafsson 4 HÖFÐABORG BORGARTÚNI REYKJAVÍK

5 BARN 25% AV BEFOLKNINGEN! Páll Ólafsson 5

6 BARNAVERNDARSTOFA Islänska barnavårdssystemet! Innan jag går vidare med vår rapport skal jag berätta lite om vårt barnevårdssystem! Jag kallar det barnavård børneværn barnevern barnavernd Páll Ólafsson 6 HÖFÐABORG BORGARTÚNI REYKJAVÍK

7 Barnvård/Børneværn på Island BARNAVERNDARSTOFA Staten Välfärdministriet Överklagandenämnd /ankenævn Domstolar Direktoratet för barnavård (BVS) 1 Behandlings- och diagnoscenter 3 Behandlingshem 2 MST team Barnenshus Kommuner Barnavårdsnämnder / Børneværnsudvalg (28 nämnder år 2012) Samarbete med: Skola, lekskola, polis, hälsovård, m. m. Socialtjänsten Kommunalstyrelsen. HÖFÐABORG BORGARTÚNI REYKJAVÍK

8 Anmälningar! BARNAVERNDARSTOFA Anmälningar till barnavården ang barn (6.5%) Polis 49%, skolmyndigheter 10%, föräldrar 9% Barn placerade utan hemmet Behandlingshem 24 barn Behandlings- och diagnoscenter 44 barn + 98 akut Familjehem 118 barn Permanent 12 Premilinärt(1-2 år) 86 - och förstärkta familjehem 20 Páll Ólafsson 8 HÖFÐABORG BORGARTÚNI REYKJAVÍK

9 Anmälningar BARNAVERNDARSTOFA Páll Ólafsson 9 HÖFÐABORG BORGARTÚNI REYKJAVÍK

10 Orsaker för anmälan Försummelse (35%) (32%) fysisk ansvar och tilsyn angående studier /skola känslomässigt/emosjonell BARNAVERNDARSTOFA Våld (18 %) ( 23%) psykistkt våld fysiskt våld sexuellt våld Risk beteende - Åtferdsavvik ( 46%) ( 44%) barn missbrukar droger/stoffer barnets liv i fara - suicidal barn begår brott barn brukar våld barn har skolproblem Páll Ólafsson 10 HÖFÐABORG BORGARTÚNI REYKJAVÍK

11 BARNAVERNDARSTOFA Stuðlar diagnos- och behandlingscenter 23 anställda specialister, vaktpersonal 8 behandlingsplatser barn per år 6 8 veckors behandling 5 akut platser barn per år Högst 14 dygn Páll Ólafsson 11 HÖFÐABORG BORGARTÚNI REYKJAVÍK

12 I dag har vi 3 behandlingshem! behandlingstid 6 månader högst 1 år Laugaland 6 flickor 10 anställda Lækjarbakki 7 barn 12 anställda Háholt 5 barn 10 anställda Páll Ólafsson 12

13 MST (multisystemic therapy) BARNAVERNDARSTOFA Två team 87 familjer om året Har ändrat klienteriet på behandlingshemmen svårare, mer homogen, barn utan resurser som har föräldrar utan resurser Lika många barn nu som får behandling som förr när behandlingshemmen var 10 Páll Ólafsson 13 HÖFÐABORG BORGARTÚNI REYKJAVÍK

14 28 barnavårdsnämnder! BARNAVERNDARSTOFA 87 socialarbetare i barnavård Socialarbetare ofta i andra roller bostäder, ekonomiskt bistånd osv Små samhälle alla känner alla syndromet. 14 HÖFÐABORG BORGARTÚNI REYKJAVÍK

15 BARNAVERNDARSTOFA Barnen när vi frågade de! Ålder yngst 17 äldst 29 medelålder 23 Kön - 54 % pojkar Inkomst lönad arbete 50 % Utbildning inte grundskola 8.5% Civilstånd/status ensamstående 59% Egna barn ja 40 % Boende hyra 46%, eget boende 13% Páll Ólafsson 15 HÖFÐABORG BORGARTÚNI REYKJAVÍK

16 Vad var det för behandlingshem? BARNAVERNDARSTOFA Nästan alla barnen vistas först på Studlar (behandlingscentred) De nio andra hemmen var privata med kontrakt vid staten Fem så kallade familjehem där föreståndare bodde på hemmet med sina familjer, få anställda, få barn, inte våld Tre där personalen arbetade skift barn kunde vara placerade mot sin vilja, fler anställda, fler barn, svårare problem Ett där personalen arbetade skift men barn var placerade enbart med sitt samtycke kunde gå när de ville, stannade kortare tid. Páll Ólafsson 16 HÖFÐABORG BORGARTÚNI REYKJAVÍK

17 Vilken inkomst har de i dag? Páll Ólafsson 17

18 Viken utbildning har dessa unga människor i dag? Páll Ólafsson 18

19 Var bor de i dag 76% flickor och 57% pojkar hade egna hem eller hyrde lägenheter /leiligheter Det var mer sannolikt att pojkar bodde hemma hos sina föräldrar. 19

20 Civilstånd Sivilstatus Ensamstående 59% Sambo 37% Gifta 2% Flickor (48%) oftare gifta eller sambo än pojkarna(32%) Omkring 40% av gruppen hade barn Flickor (54%) oftare har barn än pojkarna (26%) I jämnförelsegruppen har 17% barn Páll Ólafsson 20

21 BARNAVERNDARSTOFA Jämnfört med andra jämnåriga! Färre har avslutad grundskola Mycket färre har högskoleutbildning 0,3% mot 18% Färre har lönat arbete 50% mot 70% Fler får social bidrag 46% Flickor flyttar tidigare hemifrån Páll Ólafsson 21 HÖFÐABORG BORGARTÚNI REYKJAVÍK

22 Deras upplevelse! BARNAVERNDARSTOFA De sa att orsaker till vistelse var många» ofta alkohol eller drogmisbruk De flesta upplevde behandlingen positivt Flesta upplevde de anställda positivt Majoriteten sa att behandlingen hjälpde Flesta sa sig inte ha upplevt våld 68% av barnen avslutade bestämd behandlingstid! 90% av barnen sa att de fick god kontakt med minst en personal på behandlingshemmet HÖFÐABORG BORGARTÚNI REYKJAVÍK 22

23 Vilka tyckte du var orsakerna till behandlingen! Páll Ólafsson 23

24 59% av barnen tyckte behandlingen hjälpte de med sina problem! Páll Ólafsson 24

25 70% av barnen var nöjda med deras föräldras medverkan i behandlingen! Páll Ólafsson 25

26 Våld orsakad av andra barn! Nästan 20% av barnen upplevde psykiskt eller fysiskt våld orsakad av andra barn, under tiden de vistades på behandlingshemmet 62% av barnen berättade om våldet under deras vistelse. Flesta(60%) av barnen berättade om våldet till någon av personalen på behandlingshemmet, men 16% sa att de berättade om våldet för sina föräldrar. Páll Ólafsson 26

27 Vilken typ av våld upplevde barnen? Páll Ólafsson 27

28 Våld orsakad av personalen! 14% av barnen sa att de hade upplevd våld orsakad av personal på behandlingshemmet. Majoriteten (70%) av dessa barn berättade om våldet för någon under deras vistelse. personalen (41%) föräldrar (41%). 70 % av dessa barn sa att våldet kunde ha varit nödvändigt för att stoppa deras uppförande Páll Ólafsson 28

29 Vilken typ av våld upplevde barnen? Páll Ólafsson 29

30 Hur upplevde barnen tiden efter behandlingen? De hade positivare syn på deras föräldras stöd än deras vänners stöd 70 % sa att de fick bra stöd från familjen Nästan hälften sa att de fick bra stöd från sina vänner Endast 23% hade gått i efterbehandling av de sa flästa att de hjälpte 97% sa att de hade arbetat efter utskrift av de sa majoriteten att det hade gått bra Páll Ólafsson 30

31 Har de haft lönad arbete, utbildning eller varit på kurs de senaste 6 månaderna? 82% av de hade antigen arbete eller skola 31

32 Har du studerad /studert efter vistelsen på behandlingshemmet? 81% av barnen sa ja Det var mer sannolikt att flickor (89%) skaffade sig utbildning än pojkar(74%). Páll Ólafsson 32

33 Har du sökt hjälp pga psykiska problem? 42% av pojkarna och 66% av flickorna sökte hjälp på grund av kännslomässig eller psykiska problem efter deras vistelse på behandlingshemmet ,9 Aldrig Hur ofta har du sökt hjälp på grund av kännslomässiga eller psyksika problem de senaste 12 månader? 16,8 Jag sökte hjälp för mera än 12 månder 12,3 2,1 21,9 En gång Två gånger Tre gånger 33

34 Alkohol eller narkotikabehandling efter utskrift? 50% av pojkarna och 40% av flickorna har varit på alcohol och/eller narkotika rehabilitation efter deras vistelse på behandlingshem. 60 Hur ofta har du gått på behandling på grund av alkohol eller drogmissbruk de senaste 12 månader? 54, , Har inte gått på behandling Det är mer än 12 månader sedan senast 10,6 1,7 2,1 En gång Två gånger Tre gånger 34

35 BARNAVERNDARSTOFA Vi frågade om de hade varit i fängelse eller häkte efter tiden på behandlingshemmet? Ja säger 41% av pokjarna Ja - säger 18% av flickorna Det gör att 30 % av barnen säger att de har suttit i fängelse eller häkte Ja säger 21% av föräldrarna Troligen menar de flästa att polisen har varit inblandat i deras liv varit i fängelsecell övernatt eller har varit på förhör hos polisen HÖFÐABORG BORGARTÚNI REYKJAVÍK 35

36 Ja barnet har suttit i fängelse eller varit häktad! BARNAVERNDARSTOFA Páll Ólafsson 36 HÖFÐABORG BORGARTÚNI REYKJAVÍK

37 Varför har du suttit i fängelse eller häkte? 37

38 Resultat? BARNAVERNDARSTOFA Dessa unga människor har låg utbildningsnivå Vi måste undersöka varför och förbättra skolsystemet för att minska bortfall Deras arbetssituation är sämre än deras jämnåriga Denna grupp får oftare socialbidrag eller förtidspension Många, speciellt flickor, flyttar tidigt hemifrån och skaffar barn Liten del av barnen fick efterbehandling efter utskrift HÖFÐABORG BORGARTÚNI REYKJAVÍK 38

39 Det positiva! BARNAVERNDARSTOFA Ungas upplevelse av behandlingstiden Deras kontakt med personalen Behandlingen hjälpte Deras föräldras stöd Många har arbete Många söker hjälp Páll Ólafsson 39 HÖFÐABORG BORGARTÚNI REYKJAVÍK

40 Våra tankar! BARNAVERNDARSTOFA Denna undersökning och andra pekar på flickors situation ( T.ex. rapport om samtal med barn på isl. behandlinghem år ) Där visar resultaten att speciellt yngre flickor år har svårt De bedömmer sin situation sämre och deras tilstånd värre än andra grupper barn Är vi att uppfulla deras behov i behandling Vad kan vi göra annorlunda för dessa flickor Är det svårare för de att vara i behandling än pojkar? Är relationer med familj och vänner mer dyrbara för dessa flickor Är det därför svårare för de att flytta hemifrån Kan detta vara ett av orsakerna för att de skaffar barn tidigt och försöker bilda egen familj 40 HÖFÐABORG BORGARTÚNI REYKJAVÍK

41 Tack för att ni lyssnade!

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Behandling på Game Over. Klienters självupplevda resultat av behandlingen.

Behandling på Game Over. Klienters självupplevda resultat av behandlingen. Antal sidor 21 Behandling på Game Over Klienters självupplevda resultat av behandlingen. En utvärdering utförd av Mona Pettersson Nacef Citat: Om man är motiverad och om man verkligen vill sluta spela

Läs mer

Olika familjer lever på olika sätt

Olika familjer lever på olika sätt DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2014:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Olika familjer lever på olika sätt om barns boende och försörjning efter en separation Demografiska rapporter 2000:1 Sveriges

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen Laila Edholm, mångfaldskommunikatör Tfn 070-303 52 84. Att hitta rätt i sitt nya land

Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen Laila Edholm, mångfaldskommunikatör Tfn 070-303 52 84. Att hitta rätt i sitt nya land Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen Laila Edholm, mångfaldskommunikatör Tfn 070-303 52 84 Att hitta rätt i sitt nya land En sammanställning av vad som hänt ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling

Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Forskningsrapport nr 2 2005 Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Anne Hermodsson Cecilia Hansson Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Anne Hermodsson Cecilia

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius J jourfokus: Boende En kvinna söker hjälp för att komma undan en man som utsätter henne för våld. Hon får komma till kvinnojourens jourlägenhet och stannar

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser 6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser Anders Nilsson & Janne Flyghed Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 1 6.1 Inledning Att vräkas från

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten.

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Rapport i samarbete mellan Miklo och CIDES/Fryshuset, maj 2014 Bilal Amara (Miklo)

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer